IVF splittrar katolska kyrkan

Det pågår en intern strid inom den polska kyrkan. Striden gäller provrörsbefruktning, IVF, och den bioetiska lagen. Det är därför det på sistone varit oklart vad kyrkan egentligen anser i IVF-frågan.

Polska medier och politiker tyckte att kyrkan fått en mildare ton i frågan, men biskoparna hävdade att det var en ”övertolkning”.

Biskoparnas sinsemellan motstridiga uttalanden beror på en intern strid inom kyrkan, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

I början av mars ansåg kyrkan att den bioetiska lagen borde begränsa IVF-behandlingar till gifta par. Par som lever i informella förhållanden borde inte få tillgång till denna behandling mot barnlöshet. Man skrev kritiskt om IVF men inte helt och hållet fördömande.

Vissa biskopar har dock tagit avstånd från yttrandet, eftersom det ”tolkades felaktigt”. IVF är oacceptabel och ”reducerar människor till djurens nivå”, menar de.

Spekulationerna om ”tövädret” inom kyrkan tystnade meddetsamma.

Men andra biskopar ser gärna en mildare linje i kyrkans politik.

Vissa biskopar vill att man talar om IVF med en mänskligare röst. De vill få slut på det politiska krig som kyrkan för, säger av biskoparna till tidningen. De vill ha en kompromiss, vilket inte innebär att de accepterar IVF utan några som helst begränsningar. Bland dem finns det många mindre kända biskopar som inte syns i medier så mycket och som inte öppet vill ta ställning i frågan.

Men anhängarna av den hårda linjen har starkast ställning inom kyrkan. I främsta ledet står ärkebiskop Henryk Hoser, känd bland annat för formuleringen att IVF är detsamma som ”människouppfödning”.

Gazeta Wyborcza menar att en av de viktigaste orsakerna till den hårdare linjen inom kyrkan har med inrikespolitiken att göra. När Andrzej Duda, presidentkandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), nyligen sade att han vad gäller IVF har samma inställning som kyrkan: det kan accepteras under vissa omständigheter, ogillade många biskopar hans uttalande. Kritiken fortsatte, trots att han ändrade sig och var helt negativ till provrörsbefruktning.

Biskoparna vill inte att politikerna utnyttjar kyrkan i sina egna syften, och de vill inte identifieras med ett särskilt politiskt parti. Det var därför som kyrkan så snabbt och energiskt kommenterade Dudas uttalande, säger en icke namngiven präst.

Dorota Tubielewicz Mattsson