Kaczyński och den polska krisen

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Regeringen kommer inte att publicera Konstitutionsdomstolens utslag, för det finns inget utslag. Det som Konstitutionsdomstolens (KD) ordförande lagt fram är bara några domares åsikt. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa), i den polska statliga televisionen på måndagskvällen.

Det som Kaczyński avfärdar som några domares åsikt är Konstitutionsdomstolens underkännande av ändringarna i lagen om Konstitutionsdomstolen.

Premiärministern har redan lämnat över ärendet till parlamentet, som får fatta beslut om vad som ska göras. Talmannen får inrätta en expertkommission som ska analysera frågan, sade Kaczyński, som anser att det behövs utlåtande från nya experter som ska bortse från de yttre påtryckningar som ägt rum – som Venedigkommissionens kritik av ändringarna i lagen om KD.

Expertkommissionen får sedan ta ställning i frågan och så röstar parlamentet inom ramen för polsk lag igenom ett slutgiltigt beslut. Venedigkommissionens utlåtande kommer att respekteras, sade Kaczyński, men återigen: inom ramen för polsk lag.

Den heta potatisen – konflikten om Konstitutionsdomstolens nya ställning – har nu hamnat hos parlamentet. Och problemet kvarstår – parlamentet kan inte ställa sig över författningen och Konstitutionsdomstolen, som är den demokratiska ordningens yttersta garant.

Kaczyński kom med tydliga antydningar att en författningsändring kan komma i fråga om oppositionen inte accepterar vem det som som har makten i Polen.

Polen accepterar inte att vara en ”beroende stat”, underströk PiS-ledaren också. Beroende av vem sa han inte, även om man kan anta att ha menade Europeiska unionen. För honom är EU:s intresse för den politiska situationen i Polen något övergående.

Man måste prata, man måste övertyga men man bör undvika människor som tycks ha fördomar, och sådana människor finns i EU-kommissionen, sade han och konstaterade att man allvarligt måste se över kommissionens tillvägagångssätt för kontroll av de demokratiska processerna. Eventuellt skulle man kunna fråga Europeiska Rättstribunalen om metoderna överensstämmer med EU:s stadgar.

Det var minst sagt klara besked: ingen kompromiss om KD, oppositionen ska sansa sig annars… och klar antieuropeisk attityd och krig med EU-kommissionen. Därmed skingrar han också alla förhoppningar om att PiS-regeringen skulle backa och tänka om.

Konstitutionsdomstolen ska hållas lamslagen och tandlös, oppositionen ska passa för att protestera alltför mycket och EU ska ställas i skamvrån.

Det var många frågor som inte ställdes i samtalet med Jaroslaw Kaczyński, bland annat om konsekvenserna av PiS-regeringens agerande. Därmed kunde Kaczyński framstå som en handfast och beslutsam ledare. Det återspeglas också i de allt bättre opinionssiffrorna för PiS (nu senast 38 %). Det ökade stödet ger honom vind i seglen. Det är bara det att han varken är Polens president eller premiärminister. Vem är han då? Polens blivande diktator som likt marskalk Piłsudski eller general Jaruzelski blir tvungen att ta över makten för att rädda fosterlandet? Men rädda det från vad? Från demokratin?

Dorota Tubielewicz Mattsson