Katyn till Malmö

Massakern i Katyn var minst lika hemsk som nazisternas brott. En efter en avrättades över 20 000 polska officerare och intellektuella. Efter blixtsnabba ”rättegångar” enligt löpande band-principen avrättades fångarna med nackskott. Polens militära och intellektuella elit raderades ut. Filmen KATYN bygger på berättelser, brev och dagböcker som alla bär vittnesbörd om en av Stalins mest fruktansvärda illgärningar.

Mästerregissören Andrzej Wajdas far var en av dem som avrättades i Katyn. Den här filmen har varit Wajdas svåraste verk, under lång tid var han inte kapabel att göra en film om ämnet. En anledning var kommunistregimen i Polen som förnekade sina kamraters brott och skyllde på tyskarna. En annan anledning var att det tog lång tid innan Wajda mentalt kände sig förberedd att göra en film på det här temat. Man kan jämföra med vännen och kollegan Roman Polanski, som på liknande sätt tog lång tid på sig innan han tillät sig att med filmen ”Pianisten” beröra förintelsen.

Musiken i filmen är komponerad av Krzysztof Penderecki, numera en av de absolut främsta kompositörerna av klassisk musik. Vanligtvis vägrar Penderecki att komponera filmmusik, men i fallet Katyn var han själv angelägen att medverka och detta av liknande anledning som Wajda. Pendereckis farbror mördades också i Katyn.
Först 1989 erkände Michail Gorbatjov officiellt att Sovjetunionen stod bakom massakern i Katyn och 1992 överlämnade Boris Jeltsin viktig dokumentation. Men med Vladimir Putins uppstigande till makten tog historien en ny vändning. Putin har hävdat att Molotov-Ribbentroppakten (överenskommelsen mellan Stalin och Hitler) var laglig. Det ryska militäråklagarämbetet kom för sin del fram till att Katyn varken bröt mot krigets lagar eller var ett brott mot mänskligheten. I dagens Ryssland man hävdar att Sovjetunionen hade ”rätt till sin hämnd”. Hur kan man kommentera detta? Det talar för sig själv.

Vänskapsföreningen Lund -Zabrze