KOD och det ryska hybridkriget

Tiotusentals demonstranter tågade genom Warszawa på lördagen. Foto: Ted Bergdahl.

Tiotusentals demonstranter tågade genom Warszawa på lördagen.
Foto: Ted Bergdahl.

Den allt större Kommittén för demokratins försvar (KOD) är en del av det hybridkrig som Ryssland för mot Polen. Det hävdar president Dudas rådgivare i säkerhetsfrågor, Andrzej Zybertowicz.

Slutsatsen drog han när han såg KOD:s manifestation till den förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsas försvar i lördags. Han har också inspirerats intellektuellt av ett samtal med en expert på hybridkrig.

I hybridkriget dödar man inte människor och förgiftar inte vattnet. Men man kan förgifta hjärnorna. Och när jag ser KODs demonstrationer undrar jag om de inte är en del av hybridkriget mot Polen, sade Zybertowicz i TVN 24.

Hybridkrigsmotivet dyker ständigt upp i hans resonemang.

När KOD demonstrerar för sin vision av Konstitutionsdomstolen utspelar sig allt inom ramen för den demokratiska konflikten. Men nu demonstrerar man för försvar av en angivare (Lech Wałęsa), säger presidentrådgivaren. Vad betyder det om man uppmanar till försvar av en människa som har brutit och fortfarande bryter mot logikens mest elementära regler? Att uppmana folk att solidarisera sig med ondska, lögn och förakt för de svaga kan orsaka psykiska skador, menar han.

Venedigkommissionen är också en del av hybridkriget, hävdar Zybertowicz. Deras argument är inte rent juridiska. Det är argument som framförs av en institution som är starkt beroende av internationella intressegrupper och följaktligen går deras ärenden.

Zybertowicz anser att man måste motsätta sig detta ryska hybridkrig.

Men vad har Venedigkommissionen har gemensamt med hybridkriget?

Splittringen av vår nationella gemenskap har mycket med konflikten kring Konstitutionsdomstolen att göra, säger Zybertowicz.

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor ser alltså hundratusentals människor som demonstrerar i Warszawa som en femte kolonn. Redan tidigare har KOD anklagats för att kring sig samla personer som haft samröre med det kommunistiska systemet (vilka av dem som levde under kommunismen hade inte det?) och att de tillhör eliten som har svårt att acceptera valnederlaget. Men den opposition som visar genuin oro för den politiska situationen i Polen, beskyller man nu för att gå Rysslands ärenden. Man misstänkliggör dem, man antyder att de är förrädare och driver landet mot krig. Detta resonemang från makthavarnas sida för Polen närmare Putins ”suveräna demokrati” – det fikonlöv som döljer en diktatur.

Kreml ser säkert med glädje på det allt mindre stabila läget i Polen. Och på att Polen blir isolerat och fjärmar sig från Europa. Men ”splittringen av den nationella gemenskapen” är ett verk av regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa), som i åratal har delat in polackerna i vi och dem, som har odlat hat och underblåst konflikter.

Presidentkansliets chef Marek Magierowski tar visserligen avstånd från professor Zybertowicz uttalande och menar att det bör tolkas som en ”intellektuell konstruktion”. Faktum kvarstår emellertid att man har slagit in på en väg som kan få oanade och ödesdigra konsekvenser.

Dorota Tubielewicz Mattsson