Konflikten om KD fortsätter

Polens Ombudsman (ungefär en svensk JO) och Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter (HFHR) vädjar nu till president Andrzej Duda att inte underteckna den nya lagen om Konstitutionsdomstolen (KD) som just antagits i parlamentet tills KD hunnit avgöra om den strider mot grundlagen eller ej.

Det finns allvarliga anklagelser om att att lagen strider mot konstitutionen, skriver Ombudsmannen.

Enligt de ändringar av lagen om Konstitutionsdomstolen, som i december drivits igenom av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), är KDs beslut inte längre slutgiltiga och president och justitieminister ska kunna vidta disciplinära åtgärder mot KDs ledamöter.

När förslaget lades på parlamentets bord utlöstes ett ramaskri från oppositionen, och hundratusentals personer runt om i landet har demonstrerat mot ändringarna i flera veckor. Konflikten inleddes egentligen redan tidigare, när president Duda, som står PiS nära, vägrade ta emot eden från de fem nya ledamöter i KD som utnämndes av den förra regeringen. I stället ogiltigförklarade PiS utnämningarna, utnämnde i all hast fem nya domare som nattetid, direkt efter omröstningen i parlamentet, svors in av Duda.

Konstitutionsdomstolen granskade regeringens agerande och fann att fel hade begåtts. Man kunde ha invändningar mot utnämningen av två av den förra regeringens ledamöter, men tre utnämningar var korrekta. KT ålade Duda att svära in dessa tre.

Så vill PiS och Duda inte ha det – därav de nya förändringarna, som innebär att presidenten och justitieministern tar makten över ledamöterna i landets högsta domstol.

Protester bröt ut och Kommittén för Demokratins Försvar (KOD) bildades.

Förfarandet väckte uppseende även internationellt, och Europarådets generalsekreterare Torbjörn Jagland konstaterade att när KD avgjort vad som var rätt enligt grundlagen – dvs att presidenten och PiS handlat fel – var det bara att verkställa domstolens utslag. Om det fanns någon osäkerhet om hur detta skulle gå till, så rekommenderade Jagland Polen att ta hjälp av Venedigkommissionen, ett antal oberoende experter på statsrätt, grundlagar och internationell rätt.

Jagland borde avhålla sig från sådana uttalanden, fnös president Dudas presstalesman.

Premiärminister Beata Szydło hoppas att den nya lagen ska lösa konflikterna om KD, men det är nog ganska orealistiskt, eftersom lagen innebär att KD inte längre står oberoende av regeringen och presidenten.

Men utrikesminister Witold Waszczykowski tar nu fasta på Jaglands råd och vänder sig till Europarådets Venedigkommission och ber dem om ett utlåtande.

Ministern är djupt övertygad om att Venedigkommissionens internationella prestige och professionalism tillåter en objektiv bedömning i den juridiska fråga som är hjärtat i ändringarna, skriver UDs presstalesperson Artur Dmochowski i ett uttalande. (Polskie Radio och wB 27 dec 15)