Kulturpolitik à la PiS

Mediereformen och historiepolitiken blir den nya PiS-regeringens prioritet. Det säger den blivande kulturministern och biträdande premiärministern Piotr Gliński till tidningen Gazeta Wyborcza. Inom sex månader vill han driva igenom lagen som ska förändra de statliga medierna.

Ett statligt 5-mannaråd, utsett av presidenten och parlamentet, ska handplocka en person till vardera TVP, Polskie Radio och nyhetsbyrån PAP. De ska inte utses på en viss tid utan kunna sparkas när som helst, säger Gliński. Beslutet är redan fattat.

Dessutom kommer kulturen vid sidan av näringslivet att stå i fokus för den nya regeringen. För vad ska vi med alla dessa ekonomiska förändringar om vi inte vet vem vi är? undrar kulturministern.

I en intervju i den ultrakonservativa tv-stationen Telewizja Republika på internet räknar Gliński upp fem huvudmål: att stabilisera kulturinstitutionerna, att förbättra tillgången till kulturen, att stödja finkulturen, att skapa en lämplig historiepolitik och att reformera medierna.

Vad gäller finansieringen är han mycket otydlig, men finkulturen, den populärkultur som främjar finkultur och ”värdena” har goda chanser till extra stöd. Vilka värden det gällde vill Gliński inte närmare gå in på, men han nämner Chopinfestivalen och rockartister som spelar patriotiska sånger.

Experimentella kulturprojekt är dock inget som departementet tänker pumpa in pengar i, säger den blivande kulturministern

Den nya historiepolitiken ska också tjäna finkulturen och de patriotiska värdena. Hur politiska gemenskaper fungerar beror på hur de använder sig av det symboliska och språkliga. Därför måste staten försvara den polska identiteten, menar Gliński. Han vill lura populärkulturen lite och hjälpa den att inte hamna i rännstenen. Det handlar om att ändra bidragsfördelningen och stödja utvalda kulturinstitutioner som till exempel museet över Polens historia (som är under uppbyggnad), museet över Slaget vid Warszawa 1920 och De fördömda soldaternas museum (partisaner och andra soldater som fördömdes av kommunistregimen). Han nämnde även en ny variant av Polska Filminstitutet som ska stödja och uppmuntra historiska filmer.

Gliński försäkrar att de allra flesta kulturinstitutioner ska fortsätta fungera på samma villkor som idag och att inga patruller kommer att kontrollera om de är tillräckligt patriotiska i sina värderingar.

Kan man verkligen lita på det?

Dorota Tubielewicz Mattsson