Kyrkan tar (inte) ställning

Fader Stanisław Małkowski. Foto: Bartosz Zielinski, wikipedia.

Fader Stanisław Małkowski. Foto: Bartosz Zielinski, wikipedia.

Det går inte att vara med i Kommittén för Demokratins Försvar (KOD) och den katolska tron samtidigt. Det säger fader Stanisław Małkowski i en intervju i den ultrakonservativa tidskriften Fronda.

Małkowski, som på 1980-talet var aktiv inom den demokratiska oppositionen och som idag publicerar sig i extrema högermedier och utövar exorcism, menar att det är uteslutet att KOD-medlemmar ska få ta nattvarden.

KOD är knuten till oppositionen och de förra makthavarna och stödjer deras strävanden. De medverkar med andra ord till att försvaga den polska staten till förmån för ”maffian”, oligarkerna, specialstyrkorna och det rysk-tysk-judiska samhälle som byggts upp i ruinerna av Polen, säger prästen.

Kyrkan tar officiellt avstånd från uttalandet.

Fader Małkowskis ord ska inte ses som kyrkans officiella ställning, det är hans privata åsikter som ställer honom på en konkret sida av den politiska konflikten, säger prästen Przemysław Śliwiński , talesperson för församlingen i Warszawa.

Samtidigt ska man inte förvänta sig att Małkowski får förbud att uppträda i medier, att han blir kallad till samtal eller liknande.

Kyrkan tar avstånd men fördömer inte.

Men så var inte fallet när präster uttalade sig positivt om de forna makthavarna.

När dåvarande presidenten Bronisław Komorowski i somras undertecknade lagen om IVF-behandling mot barnlöshet och av kyrkan hotades med evig fördömelse, försvarades han av en präst, fader Aleksander Seniuk, som i samband med en predikan bad Komorowski om ursäkt för ”orättfärdigheter som framförts av bland annat kyrkans män”. Seniuk blev omedelbart kallad för samtal till kardinal Nycz.

I flera frågor är nu kyrkans ställning mycket svävande. Anklagelserna mot Lech Wałęsa har lämnat kyrkan helt oberörd, likaså striden kring Konstitutionsdomstolen. Den katolska kyrkan tycks – pragmatiskt eller cyniskt – invänta den fortsatta utvecklingen. PiS-regeringen har av kyrkan fått mycket stöd för sin politik och förväntas betala tillbaka tacksamhetsskulden (via de stora anslagen till fader Rydzyks verksamhet). Det är troligt att kyrkan avvaktar för att se huruvida PiS-regeringen är så foglig och samarbetsvillig som man hade tänkt sig. Demokratifrågor och vanlig mänsklig anständighet tycks komma i andra hand.

Dorota Tubielewicz Mattsson