Medicinsk turism i Polen

Polen satsar sedan ett par år på att marknadsföra sig utomlands och ett av de områden som är aktuella är medicinsk turism. Kampanjen riktar sig till patienter i Skandinavien, övriga Europa och USA. En metod är att bjuda in utländska journalister och visa upp var man har att erbjuda. En annan är att vara närvarande på internationella mässor.

wB deltog i en studieresa för journalister till Kraków och Warszawa i slutet av maj. Studiebesök på kliniker följdes av konferenser där vårdföretag presenterade sin verksamhet. Arrangör var polska Exportrådet (PAIIZ) och kampanjen bekostas av EU-medel.

wB inleder idag en artikelserie om den medicinska turismen i Polen.

Medicinsk turism handlar om sjukvård, tandvård, rehabilitering, provrörsbefruktning och rehabilitering.  Här tränas patienter hos sjukgymnasterna på Carolina Medical Center i Warszawa.  Foto: Gunilla Lindberg.

Medicinsk turism handlar om sjukvård, tandvård, rehabilitering, provrörsbefruktning och rehabilitering.
Här tränas patienter hos sjukgymnasterna på Carolina Medical Center i Warszawa.
Foto: Gunilla Lindberg.

Sjukvården i Sverige är inte dyr för patienten – men det kan vara svårt att få tid och köerna är långa. Tandvården har å andra sidan inte så långa köer, men implantat och bryggor kan kosta mycket pengar. Och den som går till sjukgymnast får i handen en lista med övningar att göra själv hemma.

Polen slår nu ett slag för privata kliniker som gärna tar emot patienter från andra länder. Köerna är korta, priserna är betydligt lägre, bemötandet är personligt – och klinikerna ligger i kulturrika städer eller natursköna områden på landsbygden.

Förena nytta med nöje, uppmanar de polska klinikerna. Kom till våra erfarna läkare, tandläkare och sjukgymnaster, och när du är här – passa på att se dig omkring i vår vackra omgivning. Runt 320.000 internationella patienter söker sig årligen till Polen för behandling hos läkare, tandläkare, på rehab, spa eller kosmetologinstitut. Många av dem är polacker, bosatta i utlandet som reser hem för att vården blir mycket billigare där. Men det kommer också skandinaver, holländare, britter, tyskar, ukrainare och vitryssar.

Prisad ansiktstransplantation

Polsk sjukvård har utmärkt sig på flera områden, säger Ada Kostrz-Kostecka, som håller i projektet Medicinsk turism. Den första ansiktstransplantationen i Polen genomfördes förra året med så lyckat resultat att den av American Society for Reconstructive Microsurgery utsågs till världens bästa exempel på rekonstruktiv kirurgi 2013. Patienten var en 33-årig man som blivit svårt skadad i ansiktet under sitt arbete med en stenkross. Vid en andra uppmärksammad ansiktstransplantation opererades en ung kvinna för sin cancertumör som växt ut över hela ansiktet.

Även när det gäller hjärtoperationer och rehabilitering har Polen gott rykte. Säkerheten är mycket hög och komplikationerna få, säger Kostrz-Kostecka. De flesta klinikerna har s.k. conciergeverksamhet – man tar hand om patienten redan på flygplatsen, ordnar mat och logi och ställer samman ett program som passar individen, både vad gäller behandlingar och vad man gör på fritiden, mellan behandlingarna. Läkarna har många års erfarenhet – patienter som kommer hit för en koncentrerad och kvalificerad behandling nöjer sig inte med praktikanter eller nyutbildade, sade chefen på en av klinikerna.

Rehab är också en viktig del av det hela: idrottsskador, onda ryggar, höfter och knän. Kina skickar sina olympier till Polen när de behöver rehabiliteras efter skador. I många länder får patienten vid besök hos sjukgymnast en lista i handen: Gå hem och gör de här övningarna. Hos oss är det sjukgymnasten som jobbar – patienten ska så långt möjligt slappna av, säger man i Polen.

De företag som deltar i kampanjen och presenterade sig på konferensen har alla en kvalitetsmärkning och är certifierade enligt EUs normer, säger Kostrz-Kostecka. Några har också amerikanska certifikat.

Kolla med Försäkringskassan

Polen ligger mitt i Europa och har goda kommunikationer med andra länder. Högt utbildad och erfaren personal, ultramodern utrustning och koncentrerad, tidsbestämd behandling ska ge patienten bästa tänkbara resultat. Inga väntetider, inga köer. All personal talar engelska, ibland också andra språk. Det man konkurrerar med är hög kvalitet, gästvänligt bemötande, god organisation, korta väntetider och låga priser – även om man räknar in resa och uppehälle är prisskillnaden påtaglig. I Polen är priset hälften eller en tredjedel av vad behandlingen kostar i länder utan allmän sjukförsäkring.

EU-medborgare har rätt att söka både akut och planerad vård i andra EU-länder. I Sverige är det Försäkringskassan som betalar – under förutsättning att patienten har rätt till motsvarande behandling i sitt eget landsting. Man kan ansöka om förhandsbesked hos Försäkringskassan >> och välj Om du planerar vård utomlands, men man kan också få ersättning i efterhand.

Den som väljer att söka vård i Polen vänder sig till någon av klinikerna för att planera besöket och behandlingen. Personalen är i allmänhet inställd på att ta hand om allt – för den som vill ha det så. Transport till och från flygplatsen, boende, tips om vad som är kul eller intressant att se mellan behandlingarna. Allt för att patientens resa ska bli så angenäm som möjligt. Resan planeras noga, behandlingen sker under ett på förhand bestämt antal dagar och är normalt avslutad när patienten far hem.

Medicinsk konsult guidar till rätt klinik

Känner man sig osäker på vilken klinik man bör välja finns också konsultföretag som guidar patienten till rätt vårdenhet. Magdalena Rutkowska, med medicinska studier bakom sig, samarbetar med ett tiotal kliniker med hjärt- och kärlsjukdomar, ortopedi, plastikkirurgi och tandvård. (www.medicaltraveleurope.com)

Ett annat företag som åtar sig att hjälpa patienten att söka vård i Polen är internetföretaget Medigo >>. Via deras webbplats kan patienten (på engelska) få råd och hjälp med att komma till rätt klinik. Tjänsten är gratis för patienterna, klinikerna betalar en summa för förmedlade patienter. I en kommande artikel berättar vi utförligare om några kliniker. Där finns också kontaktuppgifter.

Gunilla Lindberg

I webb-Bulletinens serie om medicinsk turism ingår

Medicinsk turism i Polen >>

Tandvård i Polen >>

Det handlade om att vara eller inte vara för mig >>

Läkare och sjukhus >>

Rehabilitering och rekeration >>

Försäkringskassans information till svenskar som vill ha vård i andra EU-länder >>

Kartan visar de orter där de i artiklarna nämnda klinikerna ligger.

Kartan visar de orter där de i artiklarna nämnda klinikerna ligger.