Moniuszkos jubileumskonsert blev en succé

moniuszkokonsert09

Solisten Olga Pasichnyk (t.v.), dansensemblen Piastowie, ackompanjatören Clara Moniuszko och basbarytonen Marcin Wolak samlade på Confidencens scen.

– Det här var ju bara ett smakprov – vi vill höra mer!

Så tyckte det hundratal personer som trots det osäkra vädret kom till jubileumskonserten på Ulriksdals slottsteater Confidencen den 4 maj.

Konserten hölls till minne av den polske kompositörens Stanislaw Moniuszko (1819-1872) – det är i år 190 år sedan han föddes.

Moniuszko är en av Polens stora kompositörer efter Chopin, han har kallats Polens Schubert och den polska nationaloperans fader. De verk som framfördes på konserten var naturligtvis skrivna av Moniuszko själv.

Efter introduktionspolonäsen höll Elzbieta Szwejkowska-Olsson en kort föreläsning om kompositören.

pasichnyks

Natalya och Olga Pasychnik framför sånger av Moniuszko.

Sedan tog själva konserten vid – arton musikstycken av Moniuszko framfördes av sopranen Olga Pasichnyk från Warszawas Kammaropera och basbarytonen Marcin Wolak från Kraków, inte bara sångare utan också pedagog vid Musikakademin i Kraków.

Ackompanjatörer var konsertpianisten Natalya Pasichnyk från Stockholm och Clara Moniuszko, kompositörens barnbarnbarnbarns barn, kammarmusiker och pianopedagog, som bland annat arbetar vid Opera de France i Paris.

piastowie

Ensemblen Piastowie dansar hovmasuren ur operan Halka.

Kvällen avrundades med hovmasuren från operan Halka som framfördes av dansgruppen Piastowie.

Hedersgäster var den polska ambassadören Michal Czyz med hustru och generalkonsuln Radomir Wojciechowski med hustru samt representanter från Solna kommun.

Konserten anordnades av Stanislaw Moniuszko Sällskapet i Sverige i samarbete med Solna kommun och Konsuläravdelningen av Polska Ambassaden.

szwejkowska70

Text: Elzbieta Szwejkowska-
Olsson

Foto: Elisabeth Giesztor
Ingvarsson
och F Pasichnyk