Panelen: Ska presidenten ha mer makt än idag?

Polens koalitionsregering består sedan 2007 av konservativt liberala Medborgarplattformen (PO) och det lilla bondepartiet PSL.

Presidenten är ett av de ledande namnen i det största oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som förlorade makten i det senaste valet.

För regeringen Tusk har det flera gånger inneburit problem när president Kaczyński vägrat underteckna lagar som parlamentet stiftat. Särskilt uppmärksammat blev det när presidenten i höstas med ett helt års fördröjning undertecknade Lissabonfördraget.

Nu har regeringen förslagit en förändring i grundlagen som bland annat innebär att presidenten huvudsakligen får representativa uppgifter.

Ungdomspanelen fick därför denna fråga:
Det pågår för närvarande en debatt om presidentens ställning i Polen.
Tycker du att presidenten ska ha mindre makt och mer representativa uppgifter? Varför?
Här följer deras svar.

Gunilla Lindberg

Sabina Siemaszko

Sabina Siemaszko

Sabina Siemaszko, Poznań

Jag är så trött på alla politiska affärer i Polen, och på att det inte sker några förändringar i vardagen. Vägnätet, som skulle bli perfekt till fotbolls-EM 2012, är fortfarande under all kritik. Vi har så stora tjälskador att jag inte kan köra till vårdcentralen med mitt barn – i stället får vi gå privat, och det är ruinerande dyrt.

Förväntningarna inför Euro 2012 är borta, i Polen är vi bedövande dåliga på att ta chansen när den finns. Ofta finns det inte pengar – men när det finns är lagstiftningen i vägen. Jag blir mer och mer arg över det här landet! Därför har jag slutat titta på nyheterna och läsa om inrikespolitiken på nätet. Jag återkommer efter valet. Fast jag är trött på politiken kommer jag ändå gå och rösta, jag tycker att det är allas skyldighet att göra det. Annars har man inte rätt att klaga.

Så. För att vara uppriktig har jag inte hört något om diskussionen om presidentens ställning. Min enda åsikt är att presidenten inte ska ha mer makt. Det är parlamentet som representerar samhället och det är där makten ska ligga.

Vi väljer naturligtvis president i fria val men väldigt ofta handlar det om att välja det minst onda: antag att valet står mellan Wałęsa och Kwaśniewski. Wałęsa är en mycket viktig person – men en dålig president. Kwaśniewski är vältalig, diplomatisk, har mer utbildning – men han tillhörde det gamla kommunistpartiet, vilket är avskyvärt för mig.  Vem skulle jag välja då?

Det är skillnad med parlamentet som i teorin ska spegla samhällets värderingar (i teorin eftersom polacker inte är så bra på att gå till valurnorna). De beslut som fattas i parlamentet ska stå i samklang med samhällets vilja (i teorin!).

Så eftersom en person inte kan representera alla medborgare tycker jag inte att presidenten ska ha mer befogenheter. Saddam Hussein var den ende som hade makt i sitt land, eller hur?

Katarzyna Dawczyk

Katarzyna Dawczyk

Katarzyna Dawczyk, Wroclaw

Enligt min uppfattning ska presidenten inte ha mer makt utan bara representera landet utomlands. Anledningen till det är att vi tidigare var ett kommunistiskt land och det sitter fortfarande folk vid makten som gillar kommunismen – men de döljer det bakom en ridå av demokratiska idéer.
Till och med nu när Polen är en demokratisk republik är det riskabelt att ge mycket makt till en enda person, för då inskränks den demokratiska regeringens frihet.

Dessutom är det svårt för en enda person att ta ansvar för ett land som Polen med nästan fyrtio miljoner invånare.

I Europa finns det förstås länder med en stor befolkning, som Frankrike eller Ryssland, där presidenten har mer makt, men jag tror inte att sådana länder styrs på ett bra sätt.
Nuförtiden är presidentens situation i Polen så dålig så folk börjar tycka att vi nog bör ändra på det –  kanske är det bättre om han/hon får mer makt.

Vår nuvarande president är enligt min uppfattning helt olämplig. Om han får mer makt blir den dessutom ännu större om hans bror, som är partiledare i det största oppositionspartiet, blir regeringschef. Så har det varit en gång tidigare, och det var riktigt dåligt.

Deras åsikter är så konservativa att det kändes som om landet tog flera steg tillbaka i utvecklingen, och det verkade som att de ville lägga beslag på hela ledningen av landet i sina egna händer.
Som jag ser det ska makten ligga hos regeringen, i synnerhet hos premiärministern och presidenten ska bara representera Polen.

Vi behöver verkligen en bra president, en som talar några språk och är öppen i Europas affärer och världens (frågor). Tyvärr talar vår nuvarande president bara ryska, hans engelska är riktigt dålig och jag skäms över att vi har ett sådant statsöverhuvud när det finns så många duktiga människor i Polen.

Michal Leszczynski

Michal Leszczynski

Michał Leszczyński, Warszawa

Jag anser att presidentens uppgift ska vara att representera Polen i världen. Annars är det viktigaste att vi har en duglig statlig administration, det spelar mindre roll om det innebär ett system med president eller kanslersystem som i Tyskland.

Det är också mycket viktigt att presidenten och premiärministern har  ett gott samarbete med det allmännas bästa som mål och att man inte tänker på egna fördelar.

De måste koncentrera all sin energi på effektiv handling, så att förbättringar för hela landet kommer till stånd.

Łukasz Wesołowski

Łukasz Wesołowski

Łukasz Wesołowski, Warszawa

Jag ser två sidor av det nuvarande läget: en positiv och en negativ.
Den negativa är att presidenten kan blockera parlamentets idéer. Jag tror inte att alla kan bedöma om presidentens beslut är bra eller inte. Det ger premiärministern möjlighet att säga att han inte kunnat genomföra reformer som är viktiga för Polen – oavsett om det är sant eller ej – och människor kan bli vilseledda.

Den positiva sidan är att nuvarande situation är mer – låt oss säga – demokratisk än förr. Om det bara fanns två partier i det polska parlamentet så kunde det största partiet fatta vilka beslut det vill utan att ta hänsyn till de andra – och det måste inte men skulle kunna bli – farligt. I den situationen ska presidenten stå på vakt – om han är inte från samma parti naturligtvis.

För att sammanfatta min uppfattning: presidenten bör bara ha representativa uppgifter samt befälet över armen. Regeringschefen i sin tur ska vara ansvarig för alla beslut. Och väljarna sätter betyg på premiärministern och hans parti i valet vart fjärde år.