Påven: Pedofilanklagad präst bör inte delta i firande

Påven Franciskus I påminner en f.d. ärkebiskop om att han inte bör delta i firandet av att Polen varit kristet 1050 år.

Påven Franciskus I påminner en f.d. ärkebiskop om att han inte bör delta i firandet av att Polen varit kristet 1050 år.

Den Helige Fadern förnyar bestämt sin uppmaning till ett liv i avskildhet, ödmjukhet och bön. Det skriver påvens sändebud till förre ärkebiskopen Juliusz Paetz, som avser att delta när kyrkan firar 1050-årsjubileet av Polens kristnande i Poznań och Gniezno under fredagen och lördagen.

Katolska kyrkan noterar på sin hemsida att påvens sändebud ånyo påminner Paetz om den tillsägelse han för tre år sedan fick om att avstå från att delta i offentliga sammanhang. Det är svårt att tänka sig att tillsägelsen inte skulle respekteras under firandet där påvens sändebud ska närvara, liksom under påvens besök i Polen, skriver kyrkan.

Den påvliga tillsägelsen berodde på att Paetz anklagades för sexuella trakasserier mot unga präster. Han erkände sig aldrig skyldig men tvingades 2002 efter Vatikanens påtryckningar att avstå från att vara ärkebiskop. 2010 anhöll han om att få återuppta sitt ämbete men utan framgång. Det har dock aldrig hindrat honom från att dyka upp och delta i de största kyrkliga högtidligheterna.

Nu säger den förra ärkebiskopen att han tänker delta i högtidligheterna på fredag. Och inte bara som gäst.

Jag är hemma här, säger han. Den som blir upprörd får väl skriva till påven.

Den polska kyrkan sänder motstridiga signaler. Å ena sidan understryker man att Vatikanen inte ser någon möjlighet för Paetz att delta i firandet och att mediala rapporteringar om detta skapar ett onödigt och skadligt tumult. Å andra sidan finns det faktiskt en evangelisk regel om att ingen ska uteslutas, säger en kyrklig talesperson.

Frågan är bara varför det är pedofila präster som ska omfattas av denna evangeliska regel och inte homosexuella, skilda eller personer med åsikter och övertygelser som avviker från kyrkans.

Juliusz Paetz uppvisar här sedvanlig arrogans, nu även mot påven. Och kyrkan talar som vanligt med kluven tunga och sedvanlig förljugenhet.

Dorota Tubielewicz Mattsson