Polackerna tror på EU igen

I Europa börjar man efter två års nedgång återigen tro på Europeiska Unionen. Och tilltro till EU har polackerna. Det framgår av den undersökning som amerikanska Pew Research Center låtit genomföra i sex stora europeiska länder: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien och Polen.

61 % av de svarande är positiva till EU, och 48 % anser att EU stärker deras lands ekonomi. Men bara 28 % som tycker att den ekonomiska situationen i deras land är bra.

Mest positiva till EU är polackerna. Hela 72 % uppskattar den europeiska gemenskapen. Den uppfattningen delas av 64 % av italienarna, 63 % av spanjorer, 58 % av tyskarna och 51 % av britterna.

Därav kan man dra slutsatsen att Storbritannien sannolikt kommer att stanna kvar inom EU. Om den aviserade folkomröstningen hållits i början på maj skulle 55 % av britterna rösta för och bara 36 % emot det brittiska EU-medlemskapet.

De är också de unga som är mest positiva till det europeiska samarbetet. I åldersgruppen 18-29 är hela 80 % av polackerna entusiastiska till det. I de övriga undersökta länderna delar 75 % av de unga denna entusiasm.

Undersökningen tog också upp förhållandet till etniska och religiösa minoriteter. I Polen har 56 % av de svarande en negativ inställning till muslimer. Resultatet är ganska förvånande med tanke på att det praktiskt taget inte finns några muslimer i Polen. I länder med stora muslimska minoriteter är bara var femte svarande negativt inställd.

Polen är tillsammans med Italien på första plats vad gäller antisemitism. 28 % av polackerna har en negativ attityd gentemot judar medan i Tyskland, Frankrike och Storbritannien är det bara 10 %. Polen saknar numera någon judisk minoritet med den uppenbarligen ingrodda antisemitismen lever vidare.

Dorota Tubielewicz Mattsson