Lugnt när Polen firade självständigheten

Den 11 november är en viktig dag för Polen. Det är Polens självständighetsdag – 1918 tog första världskriget slut och efter 123 år blev Polen åter en självständig stat.

Idag firades Självständighetsdagen över hela landet. Bara i Warszawa organiserades tre stora demonstrationståg. Ett av dem, som arrangerades av Kommittén för demokratins försvar (KOD) samlade ca 10 000 personer. Bland talarna fanns förre presidenten Bronisław Komorowski vars budskap var att det inte finns någon självständighet utan demokrati.

Senare på eftermiddagen samlades ca 75 000 nationalister och National-Radikala Lägret (ONR) för att marschera genom huvudstadens gator i skydd av ett svart draperi.

Vid det som kallades Patrioternas marsch i Wrocław talade prästen Jacek Międlar, som av kyrkan förbjudits att uttala sig offentligt efter en nationalistisk och antisemitisk predikan tidigare i år.

Man har tagit ifrån mig min prästkappa, men ingen kan ta ifrån oss vår kampvilja, sade han. Låt oss inte gå med på att Bandera-anhängare* och talmudister* förstör Polen. Leve Storpolen!

Även antifascistiska grupperingar hade organiserat en marsch där 900 personer deltog.

Uppskattningen av antalet deltagare i marscherna kommer från inrikesministern och bör nog tas med en nypa salt åtminstone tills andra uppskattningar offentliggörs.

Till skillnad från tidigare år gick allt lugnt till. Ett massivt polisuppbåd skyddade demonstranterna och såg till att stämningen inte blev alltför hetsig.

Det officiella firandet har pågått hela dagen och började på morgonen med kransnedläggningar vid den Okände Soldatens grav. I ett tal manade president Andrzej Duda till nationell enighet i det splittrade Polen.

På kvällen talade det ultrakonservativa regeringspartiets ledare Jarosław Kaczyński i Kraków. Hans tal oscillerade kring konceptet av ett starkt och enat Polen.

Polackerna kan samlas kring kravet på ”nödvändiga förändringar i Europa”; förändringar som går ut på att ”behålla och stärka det kristna Europa”. För Polens del handlar det om att ”försvara sin frihet” som ju ”inte är given för alltid”. Det handlar också om att värna om och försvara den unika polska kulturen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

*Stefan Bandera, ukrainsk nationalist, ledare för Ukrainska Upprorsarmén, som 1943 angrep 150 polska byar, varvid över 100 000 polacker miste livet.

* Talmud är en av judendomens viktigaste skrifter.