Putin: Presidenten krävde att planet skulle landa

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

På sin årliga presskonferens inför julen hävdade den ryske presidenten Vladimir Putin att det i Ryssland finns en utskrift av samtalen i cockpit kort innan president Lech Kaczyńskis plan störtade vid Smolensk i april 2010. Den utskriften har polackerna inte känt till, och försvarsdepartementet kräver nu att inspelningarna omedelbart ska överlämnas till Polen.

Putin sade på presskonferensen att han själv bläddrat i utskriften.

En säkerhetsvakt var inne i cockpit och krävde att planet skulle landa, sade den ryske presidenten. Jag har glömt vad han hette, men han krävde att planet skulle landa. Piloten sade: Jag kan inte landa, det går inte. Han som kommit in i kabinen, det var en man ur presidentens följe, sade: Det kan jag inte säga till chefen, du får göra hur du vill, bara du landar.

Det var en fruktansvärd tragedi, vi har gjort allt för att utreda den, sade den ryska presidenten. Den får inte användas till att trappa upp de bilaterala förbindelserna mellan våra länder.

Tillkännagivandet har väckt stor uppmärksamhet i Polen, där försvarsminister Antoni Macierewicz och hans haverikommission anser att presidentplanet sprängdes i luften, sannolikt på initiativ av Putin själv.

Bartłomiej Misiewicz, som är Macierewicz närmaste man, säger att utskriften måste vara förfalskad.

Den ger en helt felaktig bild av händelseförloppet strax innan planet störtade, säger han.

Enligt den polska utredning som gjordes 2010 ska flera personer ha varit i cockpit för att tala med piloten. En av dem ska ha sagt: Just nu finns det inget beslut från presidenten om vad vi ska göra.

Redan tidigt uppkom spekulationer om att presidenten skulle ha beordrat landning, oavsett det dåliga vädret, men dåvarande inrikesministern Jerzy Miller, som ledde haveriutredningen, förnekade att det förekommit påtryckningar på piloten att landa. Han sade också att det inte fanns några spår av sprängämnen ombord.

Det är uppenbart att han (Putin) har stora problem med Smolensk, säger försvarsminister Antoni Macierewicz. Ånger är väl för mycket sagt. Kanske kommer det här nu för att vår egen utredningsgrupp inom kort offentliggör resultaten av sina analyser och därmed kommer att avslöja hela händelseförloppet.

Smolenskolyckan har delat polackerna i två delar – de som tror på sabotageteorin och hyllar den framlidne presidenten som ett krigsoffer, och de som håller sig till den officiella utredningen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tillsatte tidigt en egen utredning där sabotageteorin i hög grad togs på allvar. Utredningen, som leddes av nuvarande försvarsminister Antoni Macierewicz, har regelbundet arrangerat konferenser där forskare har fått föreläsa om ämnen som berör sprängning av flygplan. Efter maktskiftet hösten 2015 öppnades den officiella haveriutredningen upp igen och bemannades med nya experter inriktade på sabotage.

Det är detta som ligger bakom beslutet att öppna samtliga Smolenskoffers gravar för förnyad provtagning i jakten på spår av sprängämnen. Om Ryssland hade återlämnat flygplansvraket hade proverna kunnat tas där, men så är inte fallet, och man kan undra vad som får president Putin att lagom före jul kasta in denna brandfackla i det polska samhället. (Polskie Radio, TVN och wB 24 dec 16)