Ryttmästare Pileckis liv som film

Ryttmästaren Pilecki spelas i filmen av Marcin Kwasny. Bild från Projekt Pilecki.

Ryttmästaren Pilecki spelas i filmen av Marcin Kwasny.
Bild från Projekt Pilecki.

Witold Pilecki är en av de mindre kända hjältarna i 1900-talets Polen. Under andra världskriget var han med och grundade den hemliga underjordiska motståndsrörelsen, han lät sig frivilligt interneras i Auschwitz och och startade motståndsrörelsen där.
Pilecki var övertygad antikommunist och efter kriget ställdes han inför rätta av regimen och dömdes till döden. Nu har hans liv blivit film.

Nu kommer filmen om den legendomspunne ryttmästaren Witold Pilecki. Det är en dramadokumentär, som enligt regissören Miroslaw Krzyszkowski ska stå Pilecki så nära som möjligt.

Witold Pilecki. Bild från T.Bór Komorowski "Armia podziemna" Warsaw 1990, wikipedia.

Witold Pilecki.
Bild från T.Bór Komorowski ”Armia podziemna” Warsaw 1990, wikipedia.

I filmen används Pileckis egna texter, minnen, rapporter och dikter. Därmed kan huvudpersonen tala i första person, förklarar Krzyszkowski. Detta perspektiv har inte varit begränsande, tvärtom, det lät oss bygga upp en universell historia som är begriplig inte bara för polacker utan för alla andra som förstår de universella, europeiska värderingar som är djupt rotade i den kristna föreställningsvärlden.

Filmen är ju också ett bra sätt att sprida kunskap om Pilecki som tills nyligen inte varit särskilt känd för allmänheten.

Witold Pilecki föddes år 1901. Han deltog i kriget mot bolsjevikerna 1920 och i försvaret 1939. Han var officer vid Hemmaarmen och frivillig fånge i koncentrationslägret Auschwitz dit han deporterades 22 september 1940. Pilecki författade de första rapporterna, de så kallade Pilecki-rapporterna om de nazistiska brotten i lägret. Han försökte organisera en motståndsrörelse i lägret, och var en av de få som lyckades fly från Auschwitz. Hans rapporter smugglades först ut ur lägret och sedan ut ur det ockuperade Polen till Väst.

Efter krigsslutet återvände Pilecki till Warszawa där han försökte bygga upp sitt gamla kontaktnät igen för att kartlägga den politiska situationen i Polen. Pilecki ansåg att väpnat motstånd mot kommunistregimen och ett radikalt försvarssystem var nödvändiga. Att ge upp kampen skulle leda till nationens undergång.

Samtidigt fortsatte han att samla material om Auschwitz och skriva ner sina minnen från tiden i koncentrationslägret. Han fick av sina överordnade från exilregeringen i London order om att lämna landet men gjorde det inte, dels för att det inte fanns någon som skulle kunna ta över hans verksamhet, och dels av familjeskäl.

I maj 1947 blev han fängslad och torterad av den kommunistiska säkerhetspolisen. Under sitt sista möte med hustrun anförtrodde han henne att Auschwitz i jämförelse var en bagatell.

Rättegången mot Pilecki och gruppen kring honom började i mars 1948. Han anklagades för spionage, olaga vapeninnehav, förberedelse av väpnat attack mot höga dignitärer inom säkerhetspolisen och mycket mer.

Ryttmästaren Witold Pilecki blev dömd till döden och avrättades strax därefter.

Filmen har finansierats genom en insamling som genomförts av Stiftelsen Auschwitz Memento, utan vare sig bidrag eller stöd från statliga institutioner. Budgeten som var ca 250 000 zloty (ca 600 000 kronor) bestod av insamlade medel som över tvåtusen personer skänkt till projektet.

Dorota Tubielewicz Mattsson