Sånglektion på Liaison-festivalen

liaison_hp

Artur Żmijewskis film The Singing Lesson 2 visas två gånger på den nya interdisciplinära festivalen Liaison, som är ett möte mellan dans, musik, film och annan scenkonst.

The Singing Lesson 2 är en konstfilm som visar en grupp döva ungdomar som tar sig an utmaningen att sjunga klassisk musik. Filmen gestaltar deras försök att ge sig hän något de inte behärskar enligt traditionella tekniker och fram träder verkets kärna: rösten. Med rytm, styrka och andra musikaliska beståndsdelar intakta, transformeras här rösten till något otyglat och obehindrat då sångarna inte kan höra det de själva sjunger. I detta verk blir musiken av Bach till en synkroniserad kakafoni, ett polyfoniskt uttryck som påvisar kapaciteten till kommunikation trots olikheter i tonalitet och begriplighet.
Filmen visas med stöd av Polska institutet i Stockholm.

Artur Żmijewski (f. 26 maj 1966 i Warszawa) är multimediekonstnär, redaktör för tidskriften Krytyka Polityczna (Politisk Kritik) och en av de främsta företrädarna för konstriktningen ”kritisk konst” som tog form i Polen under 1990-talet. Han strävar ständigt efter att vidga gränserna för det som kallas konst och iscensätter bland annat sociala experiment där han bjuder in människor – ofta marginaliserade och utsatta – med olika nationella, religiösa och ideologiska tillhörigheter för att de ska finna gemensamma uttryck. Experimenten är ofta inspirerade av historiska förlagor. Żmijewski gör även filmupptagningar, som har visats i Sverige i samarbete med Polska institutet i Stockholm, bland annat på Bonniers konsthall. Idag bor och arbetar Żmijewski i Warszawa och representeras av Galleri Foksal och Galerie Peter Kilchmann. (Polska institutet mars 15)