Svarta protester mot den nya abortlagen

Förslaget om en strängare abortlag väcker starka protester över hela Polen. Tusentals svartklädda människor deltog på söndagen i så kallade svarta protester (czarne protesty) mot förslaget att totalförbjuda aborter.

Ett totalförbud innebär att kvinnor tvingas föda svårt skadade foster och barn som kommit till genom våldtäkt, samt att kvinnor som gör abort döms till fängelse. Men framför allt innebär det att kvinnors rätt att bestämma över sin kropp, sitt barnafödande och sitt liv åsidosätts. Enligt det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) som organiserat protesterna har parlamentet visat ”förakt för kvinnors rättigheter”.

Förslaget om totalt förbud har utarbetats av organisationen ”Stop aborcji” (Nej till abort) som kräver att aborter ska förbjudas och straffbeläggas oberoende av omständigheterna. Även aborter som görs för att rädda moderns liv ska förbjudas. Denna drastiska skärpning av den redan nu stränga abortlagen ska nu diskuteras i parlamentet. I förra veckan avslog parlamentet ett förslag om en försiktig liberalisering av abortlagen. Det visade sig att flera parlamentariker från liberala partier som Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) röstade för totalförbud.

Runt 20 000 deltog i protesterna över hela landet, enligt en uppskattning av arrangören Tillsammans. Flest var det i Warszawa, Kraków och Wrocław. Man protesterade även utanför Polen – i New York, Barcelona och Manchester. De flesta demonstranter var klädda i svart och bar på svarta flaggor.

Abortfrågan är alltså på tapeten igen. Det handlar naturligtvis om kvinnors rätt att bestämma över sig själva. Men det handlar också om att läkarna kommer att dra sig för att göra prenatala undersökningar av rädsla för konsekvenser – vem får skulden om det blir missfall? Det handlar om att våldtäkter kommer i det närmaste att ”upphöra” eftersom kvinnor inte kommer att anmäla dem. Det handlar om att illegala, ofta hälsovådliga aborter kommer att öka i antal. Det handlar till syvende och sist om respekten för kvinnan och hennes mänskliga rättigheter.

De debatter som förs i polska medier är fullständigt befängda. Alla sakliga medicinska, juridiska, sociologiska och etiska argument bemöts med ett enda argument från abortmotståndarna – ni dödar barn. Diskussioner kring när det mänskliga livet börjar, vad som är embryo och vad som är foster etc. är verkningslösa: en befruktad cell är en människa för abortmotståndarna. Det är mycket fanatism och inga sakliga argument i deras resonemang. Det är mycket känslor och en livs- och en människosyn som man försöker pådyvla andra.

Det intressanta i sammanhanget är emellertid att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hittills varit för den nuvarande kompromissen i abortfrågan från 1990-talet. Besvikna PO-väljare som proteströstade på PiS i det senaste valet och bidrog till partiets seger kan nu åter fly regeringspartiet. Visserligen kan det röra sig om att betala en tacksamhetsskuld till den mäktiga katolska kyrkan som ju också bidragit till partiets valseger, men PiS balanserar på en skör lina.

Det mest troliga är dock att PiS antiabortkampanj är ett sätt att dra uppmärksamheten från andra ytterst viktiga saker (nedmonteringen av det demokratiska rättssystemet och grundskolan, ekonomiska problem etc.). Partiledaren Jarosław Kaczyński försökte i helgen psykologiskt förbereda partimedlemmarna på att parlamentet i höst kommer att ta upp flera svårhanterliga och omvälvande ärenden. Man kan alltså utgå ifrån att den nyväckta abortfrågan som ju engagerar mycket energi, krafter och känslor ska underlätta genomförandet av andra demokratihämmande projekt.

Dorota Tubielewicz Mattsson