Universitetet i Szczecin öppnar sina portar för Norden

Det nya akademiska året 2014/2015 har startat i oktober. Universitetet i Szczecin erbjuder i och med detta år studier i skandinavistik. Man börjar med norsk filologi. Redan nästa år kommer svenskan igång. Studier kan bedrivas både som stationära och som distansstudier inom Bolognasystemet. Det finns även möjlighet att studera skandinavistik på avancerad nivå där den interdisciplinära inriktningen är ännu mer utvecklad.

Universitetet i Szczecin slår upp portarna för skandinavistiken. Foto: D.T.Mattson.

Universitetet i Szczecin slår upp portarna för skandinavistiken.
Foto: D.t. Mattson.

Professor Anna Komorowska är eldsjälen bakom skandinavistiken i Szczecin.

Professor Anna Komorowska är eldsjälen bakom skandinavistiken i Szczecin.

Studierna har en interdisciplinär karaktär. Målet är att utbilda specialister som ska ha gedigna kunskaper i ett nordiskt språk och nödvändiga kunskaper för att kunna arbeta inom nordiska institutioner och polskt-nordiska företag. Det övergripande målet är också att sprida kunskaper om de nordiska språken och kulturerna.

Skandinavistiken som är en del av Filologiska fakulteten gör det möjligt att parallellt läsa norska (svenska) med ett annat språk (engelska, ryska, tyska) och interdisciplinärt inhämta kunskaper i nordisk geografi, historia, kultur, juridisk eller ekonomi.

Erfarenheterna visar att begränsade språkstudier med ett språk inte längre fyller sin funktion i det enade Europa. Därför är tanken att utbilda specialister som förenar kunskaper i flera språk med djupa insikter i Nordens kulturella, ekonomiska och politiska liv. Därför samarbetar Filologiska fakulteten med bland annat Juridiska och Ekonomiska fakulteterna.

Skandinavistiken i Szczecin har ett nära samarbete med de skandinaviska ambassaderna i Polen och de polska ambassaderna i Norden. Även de lokala myndigheterna i Szczecin engagerar sig i verksamheten. Samarbetet mellan dessa institutioner i Polen och Norden skapar unika möjligheter att utbilda skandinavister med interdisciplinär specialistkompetens; specialister som på sikt kommer att bidra till utvecklingen av de bilaterala kontakterna.

Eldsjälen bakom iden om skandinaviska studier vid Universitetet i Szczecin är Filologiska fakultetens dekan, professor Ewa Komorowska.

Skandinavistiken i Szczecin kommer också att bidra till skapandet av ett starkt forskningscentrum som i framtiden kommer att sprida kunskap om Norden över hela Polen.

Söktrycket var mycket stort: det var fyra sökande till varje plats. Sammanlagt finns det nu närmare 300 studenter som läser norska i Szczecin. Och det är bara första året! I oktober öppnas portarna för alla intresserade av Sverige och svenska.

Dorota Tubielewicz Mattsson