Wałęsa: Ett dokument är äkta!

Lech Wałęsa Foto: wikipedia.

Lech Wałęsa, f.d Solidaritetsledare, president och fredspristagare 1983. Foto: wikipedia.

Ett av dokumenten har jag skrivit under. Resten är förfalskningar. Det säger den förre Solidaritetsledaren och presidenten Lech Wałęsa, som på onsdagen förhördes av Nationella Minnesinstitutet (IPN), den statliga myndighet som undersöker och beivrar nazistiska och kommunistiska brott mot polackerna.

I februari beslagtogs några dokumentlådor i den förre inrikesministern Czesław Kiszczaks hus, sedan hans änka, Maria Teresa Kiszczak, berättat om deras existens. Mycket snabbt kom det ut uppgifter om att Wałęsa skulle vara den omskrivna agenten Bolek – och det var förvisso inte första gången. Tvärtom, sådana rykten har poppat upp med jämna mellanrum och Wałęsa har flera gånger dragit frågan inför domstol för att frias från anklagelserna.

Bland annat har två historiker på IPN skrivit en bok där de anser sig kunna bevisa att Wałęsa var just agent Bolek.

Så snart dokumenten hämtats från Kiszczaks hus gick IPN-chefen Łukasz Kamiński ut med informationen att det här fanns bevis för att Wałęsa och agenten Bolek var en och samma person. Förutom ett papper där Wałęsa åtog sig att bli informatör åt Säpo fanns också kvitton på att han fått ut mindre summor till omkostnader. Dokumenten visades upp på bild i alla medier – och namnteckningen liknade på intet sätt den som Wałęsa brukade använda som president. Visserligen kan handstilar förändras under årens lopp – men så mycket? Polackerna ägnade sig åt grafologi i flera dagar.

Framstående företrädare för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är övertygade om Wałęsas skuld, och många frågade sig hur det kom sig att de aktuella dossiererna dök upp så snart expresidenten förklarat sig beredd att delta i politiken igen om inte den infekterade frågan om Konstitutionsdomstolen kunde lösas på ett bra sätt.

Solidaritetsikonen fick stöd av många, medan andra ville döpa om flygplatsen i Gdańsk, som uppkallats efter stadens store son, och flera ministrar uttalade sin belåtenhet med att sanningen om Solidaritetsledaren äntligen kom fram, att hans martyrskap nu är över.

Wałęsa har sedan länge sagt att han skrev under ett papper där han åtog sig att vara informant – han ville låta Säpo tro att han var svag så att de inte skulle göra sig av med honom.

Resten av dokumenten i Kiszczaklådorna var förfalskade, och jag har en hel lista på folk som säger att de har hållit på och förfalskat dokument, säger han efter besöket på IPN. (Polskie Radio och wB 15 april 16)