Wałęsa gör revolution igen

Lech Wałęsa Foto: wikipedia.

Lech Wałęsa ställer upp igen. Foto: wikipedia.

Jag trodde aldrig att jag skulle behöva göra revolution en gång till. Men den tiden har kommit då vi måste diskutera detta. Vid fyllda 73 år har jag trott att politiken skulle lämnas över till de unga. Men jag ser att man förstör och omintetgör vår seger från 1989. Vad göra? Jag kan inte ta ledigt längre!

Det sade Lech Wałęsa, legendarisk Solidaritetsledare och expresident, vid ett möte med medborgarrörelsen KOD (Kommittén för demokratins försvar) i Gdańsk. Han har flera gånger efter parlamentsvalet i oktober antytt att han ska ställa upp om det behövs, om regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fortsätter att bryta mot demokratins regler.

Den demokrati jag ville bygga vilar på tre element: det första är lagen och konstitutionen, det andra är människors förmåga att fungera inom demokratiska systemet och det tredje välfärden, sade Wałęsa. Nu håller makthavarna på att mixtra med det första elementet – lagen och konstitutionen – och det polska rättssystemet är hotat.

Att bygga en demokrati är ingen enkel uppgift. Det kan inte vara så att det ena elementet avskaffar det andra. Så länge det polska folket inte uttryckligen gett sitt samtycke får makthavarna inte agera på det viset. Och folket har inte gett dem tillåtelse att bryta mot grundlagen, sade Solidaritetsikonen.

Enligt Wałęsa finns det nu bara två möjligheter: antingen en folkomröstning, eller att makthavarna återgår till det normala demokratiska systemet.

Jag har kunnat samla människorna en gång och jag är övertygad om att det går en gång till, sade han. Wałęsa vill dock inte vara medlem i något parti eller någon rörelse.

Jag är beredd att hjälpa alla som vill diskutera detta. Det skulle bli ett nytt Warszawauppror om vi gör en frontal attack. Men jag vill leda er till en ren seger, förklarade han. Jag har inte bara kommit hit för att prata. Nu försöker jag samla de gamla och de nya kamraterna och göra upp en plan. Jag har vigt hela mitt liv till att kämpa för friheten och jag tillåter inte någon demolerar Polen inför allas ögon.

Ett problem är att många av de forna Solidaritetskämparna idag är anhängare av PiS, det parti som idag sitter vid makten och bryter mot den konstitution som infördes i Polen efter kommunismens fall.

Det är svårt att sluta sig samman mot sina forna kamrater, medgav han. De undergräver det vi har kämpat oss fram till, de förlöjligar och förstör det vi har åstadkommit. Jag måste vara med och försöka rädda den polska demokratin. Det finns en organisation av unga, välutbildade människor, KOD, och jag stöttar dem.

Dorota Tubielewicz Mattsson