Åtalet mot Jan T Gross läggs ner

Den polsk-amerikanska historieprofessorn Jan T Gross.
Foto: A Zielinska.

Utredningen mot den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross har lagts ner. År 2015 stämdes han för att ha kränkt den polska nationen sedan han i en tidningsartikel skrivit att polackerna dödade fler judar än tyskar under andra världskriget.

Åklagaren säger att man efter samråd med experter kommit fram till att det inte går att fastställa hur många tyskar eller judar som dödats av polacker under andra världskriget. Det uppger nyhetssajten Notes From Poland.

Gross artikel publicerades i den tyska tidningen Die Welt och väckte stor uppmärksamhet både internationellt och nationellt. Den statliga myndigheten IPN (Nationella Minnesinstitutet) anklagade honom för historieförfalskning och han drogs inför rätta. Utredningen har pågått i fyra år.

Samtidigt ansåg många, bland den judiska organisationen Simon Wiesenthal Center, att utredningen var en politisk häxjakt på Gross, som tidigare skrivit uppmärksammade böcker om pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946.

Frågan om polackers eventuella deltagande i utrotningen av judar är ett känsligt kapitel i landet. I början av 2018 antogs en lag som gjorde det straffbart att offentligt hävda att Polen bar något ansvar för Förintelsen. Lagen uppfattades som ett sätt att putsa den polska historien, och protesterna från Israel var kraftiga. USA lät regeringen förstå att president Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki kunde räkna med besöksförbud i Vita huset tills lagen ändrats.

Samtidigt gömde många polska familjer med risk för sina egna liv judiska grannar och vänner undan nazisterna under kriget. Den mest kända är socialarbetaren Irena Sendler som smugglade ut flera tusen judiska barn ur Warszawas getto och därmed räddade deras liv. (Notes From Poland och wB 26 nov 19)

Läs också Gross artikel utred av åklagare >>

Antisemitisk tidning säljs i parlamentet

Skärmdump från wPolityce.pl

Tylko Polska (Bara Polen) heter en veckotidning som just nu säljs i en kiosk i det polska parlamentet. I tidningen finns en artikel med rubriken Jak rozpoznać Żyda (Hur man känner igen en jude) med en förteckning av kännetecken som namn, utseende, karaktärsdrag osv.

Flera parlamentariker har reagerat och krävt att tidskriften ska tas bort.

Det är en absolut skandal, att en sådan tidskrift får säljas i parlamentsbyggnaden. Vi har bett talman Marek Kuchciński att förklara hur det är möjligt att en sådan tidning kan säljas i parlamentets lokaler, säger Michał Kamiński från Bondepartiet (PSL). Material av så antisemitisk karaktär borde inte förekomma i något europeiskt parlament.

Tidningen ges ut av partiet Polska Partia Narodowa (Polska Nationella partiet) som dock inte har någon ledamot i parlamentet.

(Parlamentarny.pl, wpolityce.pl och dziennik.pl13 mars 19)

Två utvalda nationer som blivit osams

Den senaste tidens polsk-israeliska konflikt är smärtsam. Den väcker till liv en historia som berör både Polen och Israel och där båda sidor har starka känslor. Att polackerna skulle ha fått antisemitismen med modersmjölken, som Israels utrikesminister Israel Katz uttryckte det, är sårande och orättvist. Det finns förvisso mycket antisemitism i Polen – liksom i alla andra länder. Det finns också slående exempel på polackers mod, osjälviskhet och medmänsklighet.

Katz ord är orättvisa mot polackerna, säger Israels förre ambassadör i Polen Shewach Weiss, politiker, parlamentsledamot och professor i statsvetenskap. Man har gjort så mycket för att uppnå en ömsesidig förståelse av vår gemensamma historia som ju är så svår och komplicerad. Men det är ett historiskt faktum att vissa polacker deltog i morden på judarna under andra världskriget.

Det är svåra ord att höra för en polack.

Krönika: Dorota Tubielewicz Mattsson

Men Weiss understryker också att polackerna utgör den största gruppen av människor som fått utmärkelsen Rättfärdiga bland världens nationer (det är den högsta utmärkelsen man som icke-jude kan få i Israel). Många polacker menar dock att när Weiss nu nämner ”vissa polacker” så borde han också nämna vissa judar som var med i Jüdischer Ordnungsdienst* eller judar som efter kriget hjälpte Röda armén att mörda polska patrioter. Andra kommentatorer tackar i sin tur Shewach Weiss för hans försonande kommentar.

Bakom Israel Katz ord kan man naturligtvis se ett cyniskt inrikespolitiskt spel inför vårens parlamentsval i Israel. Men med tanke på att både polacker och judar ser sig själva som det utvalda folket – polackerna uppfattar sig som moraliskt oantastliga och judarna ser sig som offer – som alltid har rätt, blir det mycket svårt att gräva ner stridsyxan. Polackerna vill med rätta inte acceptera ett narrativ, som nu sprider sig som löpeld, att det var polacker som var skyldiga till Förintelsen och inte nazister. För om detta narrativ tar fäste i folks medvetande kommer historien att skrivas om. Å andra sidan har polacker problem med att se sig själva på ett realistiskt sätt – som ett folk med många tillkortakommanden som precis som alla andra folk har begått misstag. Man tenderar att förneka historiska fakta och varje historiskt narrativ bör bygga på historiska fakta. Det är de som skapar den historiska sanningen.

Judarna har i sin tur också svårt att acceptera polacker som mänskliga varelser som kan känna rädsla, girighet eller ovilja, som inte kan acceptera att inte alla polacker varit hjältar. De har svårt att acceptera att människor som i århundraden varit deras grannar, vänner och bekanta kunde bete sig så omänskligt och grymt mot dem. Men om rollerna varit omvända – skulle samtliga judar riskera sitt eget och sina familjers liv för att sträcka ut en hjälpande hand till polacker? Tveksamt, för judar liksom polacker är människor av kött och blod. Hjältemod är inget man kan kräva.

När två nationer som aspirerar på att vara det utvalda folket börjar bråka med varandra är lösningen inte lätt att finna. Kanske det bästa vore om de båda utvalda folken lät varandra vara i fred under en tid som ju läker såren.

Dorota Tubielewicz Mattsson

* Judar som accepterade att vara poliser i gettot under Andra världskriget.

Visegradmötet i Jerusalem ställs in

Israels premiärminister Benjamin Netanjahu. Foto: wikipedia.

Den israeliske utrikesministerns uttalande är exempel på rasistisk anti-polonism. Näst judarna var polackerna det folk som led mest under andra världskriget.

Det säger premiärminister Mateusz Morawiecki sedan den israeliska utrikesministern Israel Katz hävdat att polackerna får i sig antisemitismen med modersmjölken.

Morawiecki beslöt också att i protest avstå från att delta i Visegradmötet i Jerusalem, i stället skulle utrikesminister Jacek Czaputowicz närvara.

Toppmötet är nu inställt.

V4-gruppen – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – skulle för första gången hålla toppmöte utanför Europa, och avsikten med att förlägga det till Jerusalem var att stärka alliansen med Israel. Redan för ett par år sedan föreslog Israels premiärminister Benjamin Netanjahu att toppmötet skulle hållas i Jerusalem, han var också inbjuden till V4-mötet i Budapest förr ett drygt år sedan.

Incidenten inleddes med att Netanjahu kom till Mellanösternkonferensen i Warszawa i förra veckan. I samband med det avlade han ett besök på Polin, Museet för de polska judarnas historia. Där uppmärksammade en journalist på tidningen Jerusalem Post en kommentar av den israeliske regeringschefen, en kommentar som gick ut på att polackerna visst samarbetade med nazisterna under andra världskriget.

Uttalandet väckte naturligtvis uppseende, Israels ambassadör i Polen och det israeliska utrikesdepartement skyndade sig att förklara att Netanjahu menat enskilda polacker, inte Polen som nation.

Jerusalem Post hävdar bestämt att premiärministern är rätt citerad och polackerna är naturligtvis mycket upprörda. Det blev inte bättre när den israeliske utrikesministern Israel Katz dagen därpå påstod att polackerna får i sig antisemitismen med modersmjölken. (Polskie Radio, kafkadesk.org och wB 18 feb 19)

De ville inte ljuga för Gud

Författaren och journalisten Hanna Krall. Foto: wikipedia.

Vilka var de egentligen, paret som vägrade hjälpa till när den lilla judiska flickan på 1930-talet som en skyddsåtgärd skulle döpas? Det är frågan som fått den polska journalisten och författaren Hanna Krall att än en gång fördjupa sig i andra världskriget och Förintelsen. Vit Maria heter hennes nya bok, som översatt av Julian Birbrajer getts ut på Ersatz förlag. Vit Maria är namnet på en berömd Rosenthal-servis och en sådan fanns i familjen som sade nej.

Tack vare många hjälpsamma polacker överlevde Hanna Krall ändå medan familj och släkt skickades till Majdanek. Krall känner att hon egentligen har två öden – hon kunde som så många andra judar ha mördats och hon kunde ha räddats och överlevt, så som ju också skedde. I filmen Dekalogen VIII: Weronikas dubbelliv gav regissören Krysztof Kieśłowski en bild av detta dubbla öde. I ett slags dialog med Kieśłowski går Krall till källorna för att få veta mer om paret som sade nej – med motiveringen att de inte ville ljuga i kyrkan. Hon granskar arkiven, brevsamlingarna, vittnesmålen. Det ena namnet leder till det andra, cirklarna vidgas och hon söker allt längre ut i periferin. Många av dem hon finner visar sig ha en namne, och hon kan inte låta bli att granska också dessa livets dubbletter, som löjtnanterna Wiślicki, och hantverkarna Władysław Sokol.

Uppgifterna i arkiven är ofta motsägelsefulla, det är inte uppenbart vem det var som räddade judar och vem som angav dem, information och motinformation blandas, vad kan man egentligen veta?

Krall kartlägger alla som haft någon kontakt med familjen som sade nej, och alla som kan spåras via dem i flera led. Det blir en myllrande mosaik av korta levnadsöden, ofta med ett abrupt slut. Tillsammans ger de en bild av livet i Polen under kriget och blir ett komplement till tidigare böcker av Hanna Krall, som Hinna före Herren Gud om gettoledaren Marek Edelmann och Hjärterkung om kvinnan som klarade allt för att hitta sin älskade – i Auschwitz.

Gunilla Lindberg

Kampen om POLIN

Polin – Museet för de polska judarnas historia. Bilden visar den suggestiva entrén. Foto: G. Lindberg.

Kulturminister Piotr Gliński vill inrätta ett nytt museum i Warszawas getto, ett museum av ”kärlek och broderskap” mellan de båda folken.

Vi har jobbat länge med att inrätta denna nya institution, meddelade Gliński på en presskonferens.

Beskedet kom samma dag som POLIN (Museet över de polska judarnas historia) öppnade sin nya utställning ”Främling hemma” där man dokumenterar de antisemitiska händelserna kring Mars -68 och den framtvingade emigrationen av ca tjugo tusen judar. Det är också samtidigt som de polsk-israeliska relationerna är sämre än någonsin, många har en déjà vu-upplevelse från Mars 68 och västerländska (inte bara västerländska) medier talar och skriver om den polska regeringens sympatier för extremhögern.

Det framstår som ganska klart att POLIN inte är ett museum som PiS-regeringen skulle vilja se det. Liksom Andra världskrigets museum i Gdańsk där försöken att ta över museet pågått i flera år (byte av museichefen, sammanslagningar med andra museer etc.). Nu vill regeringen ta över även POLIN-museet. Av flera skäl (bland annat av ägarskäl) blir det svårare än med museet över Andra världskriget. I Gdańsk skildrades kriget ur ett inte tillräckligt ”polskt” perspektiv, och detsamma gäller POLIN.

Den politiska agendan är självklar – att skapa en ”polsk”, som regeringspartiet PiS uppfattar det, motvikt till POLIN. Museet ska ligga mitt i Warszawas centrum, på Siennagatan vid resterna av den bevarade gettomuren. Själva byggnaden var förr i tiden ett barnsjukhus.

Att initiativet offentliggörs just nu har säkerligen att göra med att kulturministern inte lyckas ta över POLIN och kontrollera det. Försök har gjorts: nyligen har man skapat ett nytt POLIN-råd, där PiS-politikern Jaroslaw Sellin, som för övrigt var mycket aktiv vid övertagandet av Museet över Andra världskriget, ska ha en viktig roll.

Sammansättningen av det nya rådet har fått högermedier att protestera mot att en del av ledamöterna i rådet inte sympatiserar med regeringen. De öppet antisemitiska nyhetssajterna skriver att POLIN kontrolleras av gamla kommunister och żydokomuna (judiska kommunister).

Kulturministern svarar att departementet bara kan utse en tredjedel av kandidaterna.

Det är uppenbart att de nuvarande makthavarna inte så lätt kan ta över POLIN-museet som är en halvprivat institution och där man måste ha alla tre parternas (staden Warszawa, kulturdepartementet och Judiska historiska institutet) samtycke för att ändra statuterna. Ett övertagande av museet skulle skapa ytterligare en internationell skandal. Däremot kan man inrätta ett nytt museum i Warszawas getto och i framtiden slå ihop de båda.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Parlamentet fördömer antisemitism

Femtio år efter kommunistregimens antisemitiska kampanj 1968 antog parlamentet på tisdagen en resolution där man fördömer antisemitism.

I resolutionen hänvisas till maktkampen inom kommunistpartiet som fick regimen att dra igång en kampanj mot landets judar av en omfattning som man inte sett sedan andra världskriget.

Parlamentet hyllar dem som deltog i kampen mot kommunismen och fördömer förföljelserna av judarna i mars 1968, vilket drev 20 000 människor att under förödmjukande former lämna landet.

Man får väl se dagens resolution som ett sätt att försöka blidka dem som blivit upprörda över den utökade IPN-lagen. Från 1 mars är det nu straffbart att offentligt hävda att Polen var medansvarigt i Förintelsen. Lagen har väckt stort uppseende och under de veckor som har gått sedan den antogs har debattens vågor gått höga. Relationerna med staten Israel svalnade betydligt – Israel uppfattar lagen som ett sätt att dölja gångna tiders antisemitism och pogromer. Även USA har sagt ifrån – varken president Andrzej Duda eller premiärminister Mateusz Morawiecki är välkomna till Vita Huset för samtal med president Trump eller hans administration innan konflikten med Israel är löst.

Med resolutionen tar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avstånd från antisemitism och lägger ansvaret på de förföljelser av judar som pågick efter andra världskriget på kommunistregimen. (Polskie Radio och wB 6 mars 18)

Polsk historiker: Karski skulle kunna ställas till ansvar

Historikern och journalisten Marcin Meller.
Foto: wikipedia.

Debatten om den nya IPN-lagen fortsätter, och i den senaste upplagan av tidskriften Polska The Times går historikern och journalisten Marcin Meller till ett rasande angrepp mot regeringen och mot förbudet att tala om Förintelsen så att det kan verka som om Polen som stat hade en del av ansvaret.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har på eget initiativ orsakat Polen den största katastrofen sedan 1989, säger Meller. Man kan fråga sig om det är gjort med berått mod, om det var en provokation för att ena väljarna inför en gemensam fiende – den här gången judar och ukrainare – eller om man helt enkelt inte förstod vilka konsekvenser det skulle bli.

Fram till i januari i år förekom polska dödsläger inte särskilt ofta i utländska medier. Tidigare regeringar i Polen har hanterat det här lugnt och sansat, polska ambassadörer har skrivit vänliga brev och förklarat hur det ligger till. Så vad ville man med den här lagen? Ville man öppna dörren och säga: Hej, vi är mycket mer antisemitiska än ni har trott? frågar Meller retoriskt.

Polen kommer att få ta konsekvenserna av detta i många år, säger han. Och faktum är att Jan Karski, mannen som underrättade världen om vad som hände med judarna i Polen under andra världskriget, han talade om att polacker förtryckte judar men också att polacker beklagade vad nazisterna gjorde mot judarna.

Jan Karski skulle kunna ställas till ansvar med hjälp av den nya lagen, konstaterar Meller.

Men ärligt talat: har någon någonsin ifrågasatt att ansvaret för Förintelsen ligger hos tyskarna? frågar han. Vi har öppet talat om att det fanns polacker som angav och dödade judar, och för det har vi vunnit respekt i världen. Men PiS sveper in allt i en skammens pedagogik, och det PiS har tillfogat Polen under de senaste veckorna har medfört att Polens röst bara har en tiondel av den tyngd vi tidigare hade.

Visste premiärminister Mateusz Morawiecki vad han sade när han i München påpekade att det fanns judiska förövare också? Han är ju själv historiker. Argumentet om att lagen skulle främja Polens goda namn faller ju samman när man ser konsekvenserna. Jag ser en parallell med 1968 då Polens dåvarande ledare Władysław Gomułka släppte loss demonerna – jag tror inte att Kaczyński heller kommer att kunna stoppa det han nu har satt igång, säger historikern Meller.

Kommunistregimens kampanj mot ”sionisterna” i mars 1968 ledde till att de flesta av Polens kvarvarande judar tvingades lämna landet. (Polska Times 27 feb 18)

”Polsk Holocaust” på Youtube

Skärmdump ur filmen om polsk Holocacust.

En film om ”Polish Holocaust” har publicerats på Youtube och skakat om den polska opinionen. Filmen antyder att Polen bär ansvaret för Förintelsen av judar under Andra världskriget. Den är producerad av den amerikanska Ruderman Family Foundation som reagerat mycket starkt på den nya IPN-lagen som gör det straffbart att anklaga Polen för medansvar för Förintelsen. I den några minuter långa filmen, som ingår i kampanjen ”Never Deny”, talar personer som ska representera de amerikanska judarna. Alla upprepar den felaktiga frasen ”Polish Holocaust”. Däremot sägs inget om att nazisterna stod bakom och är ansvariga för Förintelsen.

Jag kommer att hamna i fängelse för vad jag nu tänker göra, säger en ung man i filmen. Och en kvinna ser på sina två söner och upprepar: Jag kommer att sakna dem när jag inte är med dem. Inget polskt fängelse kan skrämma mig, säger en äldre man.

Alla som uppträder i filmen upprepar detta med ”Polish Holocaust”. Därefter kommer information om att 3,5 miljoner judar, inklusive hundra tusentals barn mördades i Polen, och att nu inför den polska regeringen en ny lag som gör det straffbart att tala om detta. Det är uppenbart att personer som inte känner till det historiska sammanhanget kan dra den felaktiga slutsatsen att det är polacker som är ansvariga för Förintelsen.

Ruderman Family Foundation vill dessutom att USA ska avbryta diplomatiska, politiska och ekonomiska kontakter med Polen ”innan det blir för sent”. Stiftelsen har börjat samla in namnunderskrifter för att få den amerikanska regeringen att ta detta drastiska steg och faktiskt avbryta samtliga kontakter med Polen.

Denna provokativa kampanj har väckt stora protester i Polen. Även judiska församlingar och den israeliska ambassaden i Warszawa har protesterat. Judiska församlingen i Warszawa skriver på sin hemsida att de inte gett sitt samtycke till den i filmen flitigt förekommande frasen ”Polish Holocaust”. Den är lögnaktig och skadlig, skriver man.

Även polska ambassaden i USA har reagerat starkt.

Vi är chockade över att Ruderman Family Foudation publicerat denna skamliga film som skuldbelägger Polen för Förintelsen. Vi fördömer denna ur historisk synvinkel oförsvarliga produktionen och ser den som ett illasinnat sätt att väcka till liv ännu starkare känslor i denna prekära tid, skriver ambassadör Piotr Wilczek i ett utlåtande.

Filmen har nu tagits bort från Youtube men eftersom ingenting försvinner från internet finns den att hitta på andra ställen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polen: IPN-lagen är inte lagd på is!

Uppgifter i israeliska – och svenska – medier hävdar att justitiedepartementet lägger den nya IPN-lagen på is. Men det är fel, säger regeringens talesperson Joanna Kopcińska till nyhetsportalen Onet.

Lagen träder i kraft, den 1 mars, och president Andrzej Duda har bett Konstitutionsdomstolen granska den i efterhand,

Premiärminister Mateusz Morawiecki har haft ett samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanjahu. Det har tillsatts två grupper som ska diskutera och det är troligt att de kommer att träffas.

Men det blir Konstitutionsdomstolen som avgör om lagen strider mot grundlagen eller ej.

Man måste också kunna tala om den svåra delen av den historiska sanningen, säger Kopcińska. Premiärminister Morawiecki har flera gånger förnekat att man inte skulle få tala om det fruktansvärda folkmord som utrotningen av Europa judar var, och han har fördömt alla former av antisemitism. Han har flera gånger sagt att Polen kommer att respektera det svåra och fortsätta dialogen.

Både judar och polacker var offer under andra världskriget, vi har en gemensam historia på över 800 år, så det är inte tänkbart att vi inte skulle kunna utarbeta en gemensam ståndpunkt.

Även justitieminister Zbigniew Ziobros talesperson förnekar att lagen lagts på is. (TVP och onet.pl 24 feb 18)

Morawiecki: Antipatin mot Polen har ökat

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger och att förneka att massakern i Volhynien 1943–44 har avslöjat en ökande våg av anti-polska känslor. Det säger premiärminister Mateusz Morawiecki.

Den nya lagstiftningen var nödvändig för att försvara Polens heder och bilden av Polen, säger Morawiecki. Anti-polonismen i världen har blivit starkare i brist på reaktion från Polen i den här frågan de senaste tio åren.

Vissa människor påstår att polackerna var värre än nazisterna och det är en total förvrängning av historien och av vad som hände på polsk mark, säger han.

Lagen, som trädde i kraft nyligen, väckte stor upprördhet i både Israel och USA. Framför allt Israel utgick ifrån att Polen ville dölja pogromer och antisemitism i landet.

Premiärminister Mateusz Morawieckis uttalande i förra veckan om att judar kan tala om släktingars upplevelser under kriget utan att dras inför rätta på samma sätt som att man kan tala om judiska förövare förbättrade inte situationen.

Även USA har meddelat att lagen försämrar relationerna mellan de två länderna. (Polskie Radio 23 feb 18)

Morawiecki och de ”judiska förövarna”

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawiecki reser just nu Europa runt i en charmoffensiv för att återuppbygga Polens goda rykte. Men det går inte alltid så väl.

I Berlin i fredags meddelade Morawiecki att Polen inte har något ansvar för den antisemitiska kampanjen 1968 eftersom ”Polen inte existerade då”. Ansvaret vilar på den kommunistiska regimen.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

I München i lördags frågade en israelisk journalist om han blir straffad när han talar om sin familjs historia (hans förfäder föll offer för en polsk angivare under Andra världskriget). Morawiecki sade nej – och lade till att det är fritt att tala även om ”judiska förövare”.

Uttalandet öppnar vägen för en relativisering av det tyska ansvaret för Förintelsen. Kollaboratörer fanns bland alla nationaliteter, även bland judar. Men det går inte att jämställa SS-officerarens, den polske angivarens eller den ukrainske lägervaktens ansvar med en judisk gettovakts ansvar. Den judiske vakten, medlemmen i judenrat eller i Sonderkommando i Auschwitz (judar som valdes ut för att arbeta i krematorierna) fick välja mellan en snabb och säker död och en viss, ofta mycket liten, chans att rädda livet på sig själv och sin familj. Skillnaden är alltså uppenbar.

Uttrycket Förintelsens ”polska medarbetare” får polska politiker och nationalister att resa ragg men man tillåter sig det symmetriska uttrycket ”judiska förövare”. Judarnas situation under Andra världskriget är i högsta grad en annan än polackernas, trots att båda var nazisternas offer.

Staten Israel protesterar igen:

Den polske premiärministern förstår inte historien, säger regeringschefen Benjamin Netanjahu.

Relationerna blir nu än mer frostiga, Israels vilja att förbättra relationerna har ersatts av en defensiv hållning då man anser att Polen inte är öppet för den judiska erfarenheten.

Än mer orolig är Shevah Weiss, tidigare Israels ambassadör i Polen och i decennier en viktig röst i den polsk-judiska dialogen.

Den polska regeringen förstör allt man under de senaste 25 åren och med stor möda lyckats åstadkomma i de två nationerna, säger Shevah Weiss, en stor Polenvän som tilldelats landets högsta orden för civilpersoner, Vita Örnen, för sina insatser.

Vad Morawiecki anbelangar så har han inte bara misslyckats med att avstyra konflikterna med Väst, han har också visat sig vara utan historiska kunskaper, utan diplomatiska färdigheter och med usla rådgivare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Morawiecki: Polen var det bästa landet för judarna!

Skärmdump från TVN.

Polen har varit det land som i historien varit bäst för det judiska samhället. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki som på lördagen lade ner en krans till minne av den polsk-judiske politikern Szmul Zygielbojm (1895–1943) i staden Chełm.

Sedan Władysław Herman (polsk furste på 1000-talet) välkomnat judarna till landet har det suveräna Polen aldrig kastat ut judar, så som man gjorde i andra länder i Europa, sade Morawiecki. Vi har nästan tusen år av samarbete med judarna. Det har funnits perioder när det brast, men den högsta makten har aldrig kastat ut judarna – tvärtom har Polen givit dem privilegier, skapat utrymme för dem, en livsmiljö som judarna inte hade någon annanstans i Europa.

För mig förtjänar Polen som nation att få ett träd hos Yad Vashem i Jerusalem, sade han, och påminde om att nazisterna införde dödsstraff mot dem som upptäcktes ha hjälpt judar under kriget – om så bara med ett glas vatten. Och det handlade inte om enstaka personer, det var hela familjer, hela byar!

Med all respekt för Danmark och Nederländerna – de hjälpte judar, men där handlade det om ett relativt fåtal. Mycket, mycket få dödades där för att ha hjälpt judarna. Men i Polen utfärdade den underjordiska staten dödsdomar mot dem som förrådde judarna.

Med anledning av uppståndelsen kring den kontroversiella lagen som förbjuder användandet av uttryck som polska dödsläger talade han om vikten av att Polen och Israel fortsätter att ha goda relationer .

Vi måste kämpa tillsammans för den historiska sanningen så att samexistensen kan blomstra även i framtiden, sade Morawiecki. Undvik antisemitiska uttalanden, de är vatten på våra fienders kvarn. Tillsammans ska vi tala om hur verkligheten var. (TVN 11 feb 18)

Gross: Polen vill förfalska Förintelsens historia

Skärmdump från natemat.pl

Regeringen hävdar att den nya lagen är ett verktyg i kampen för värdighet och historisk sanning, men det är inte sant. Lagens slutgiltiga mål är att förfalska Förintelsens historia. Det säger den polsk-amerikanska historikern och författaren Jan Tomas Gross till brittiska Financial Times sedan Polen antagit en lag som gör det straffbart att säga att Polen som stat deltog i Förintelsen.

Syftet har varit betydligt mer ambitiöst än att bara förbjuda formuleringar som ”polska dödsläger”, de polska myndigheterna försöker undertrycka debatten om polacker som samarbetade i förföljelsen av judar, säger Gross. Det är därför regeringen gör det olagligt att diskutera den frågan ”offentligt och mot fakta”. Med den nya lagtexten kan i princip varje jude som överlevt Förintelsen i Polen anklagas för lagbrott. Jag har läst hundratals vittnesmål från överlevare, och jag kan inte erinra mig ett enda där den nya lagen inte skulle kunna tillämpas.

Förra gången den polska regeringen använde sig av antisemitism i sin officiella propaganda var 1968, då kommunistpartiet satt vid makten. Det resulterade i en etnisk rensning, och tusentals människor som överlevt Förintelsen lämnade landet tillsammans med sina barn, konstaterar Gross.

Jan Tomasz Gross lämnade själv Polen efter förföljelserna 1968. Han har idag en professur i War and Society (Krig och samhälle) vid Princetonuniversitetet i USA och har doktorerat i sociologi vid Yale. Han forskar om polackernas inställning till Förintelsen och har publicerat flera rapporter. År 2001 kom boken Grannar (Neighbors) om pogromen i Jedwabne 1941och några år senare Fruktan (Fear: Antisemitism in Poland After Auschwitz) om pogromen i Kielce 1946. 2011 kom Gyllene skörd (Golden Harvest) som beskrev hur polacker skodde sig på judar under Förintelsen.

Hans böcker har väckt stor uppmärksamhet både internationellt och i Polen. Han fick en hedersutmärkelse av Polens president 1996, men när han för två år sedan i den tyska tidningen Die Welt kritiserade Polens vägran att  följa EUs kvotprogram för flyktingar hördes krav på att Gross skulle fråntas sin orden. President Andrzej Duda uppdrog åt utrikesdepartementet att utreda om det var möjligt. Departementet stödde tanken, men  förslaget rann ut i sanden. (natemat.pl och wB 7 feb 18)

Från kampen för självständighet till nationell radikalism

webbBulletinen fortsätter idag serien om den polska nationalismen. Dagens avsnitt handlar bl.a.om Roman Dmowski, den polska nationalismens fader (1864-1939).

Den polska nationalismen.

Del 2. Från kampen för självständighet till nationell radikalism

Den polska nationalismens fader, Roman Dmowski.
Foto: wikipedia.

Den polska nationalistiska rörelsen utgörs av flera politiska fraktioner som alla åberopar sig på den nationella gemenskapen. Dess rötter sträcker sig till tiden för Polens delningar i slutet av 1700-talet, och i synnerhet till slutet av 1800-talet. Den polska nationalismens första organiserade uttryck var Liga Polska (Polska Förbundet) som bildades i Schweiz 1887. Dess främsta uppdrag var att skydda polackerna mot aktioner från ockupationsmakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern, som skulle skada ”polskheten”. På längre sikt ville man integrera patriotiska aktioner samt bekämpa polackernas apati och ovilja att ägna sig åt frihetskamp. Liga Polska gav ut tidskriften Głos (Rösten) som bidrog till att utforma den polska nationalistiska ideologin och som skapade termen ”allpolskhet” (wszechpolskość). ”Allpolskheten” stod för att människor ur samtliga samhällsskick skulle förenas i nationell gemenskap och utgick från idén om att bygga upp ett nytt Polen inom ramen för de forna gränserna. Man såg Tyskland och inte Ryssland som det största hotet och kunde därför avstå från de östra territorierna (där banden till polskheten var svaga). Istället förespråkade man ett Piast-Polen* där gränserna skulle dras kring axeln: Sląsk (Schlesien) och Pomorze (Pommern). Man accepterade därmed en konflikt med Tyskland. Dessa tankegångar togs senare upp i Narodowa Demokracjas (Nationell Demokrati) program.

Läs vidare >>

Förintelsen – polska angivare och mördare

I samband med den nya lag som gör det straffbart att använda uttryck som polska dödsläger har det påpekats att det fanns polacker som hjälpte nazisterna och angav judar. Man har också påmint om pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946.

Antisemitismen i Polen är både väl känd och väl studerad. Historikern och författaren Artur Szulc har granskat vad forskarna kommit fram till.

Monumentet över pogromen i Jedwabne 1941.
Foto: Jacques Lahitte, wikipedia

Hur många judar mördades eller angavs av polacker under Förintelsen? Det är ett ovedersägligt faktum att det fanns polacker som angav eller mördade judar 1941–1945. Men hur många handlade det om? I vilken omfattning var den polska befolkningen inblandad i den nazityska likvideringen av judar? Det enklaste och ärligaste svaret är: ingen kan ge exakta siffror.

Men vad säger forskningsresultaten? Det finns ingen studie som täcker samtliga polska områden som var ockuperade av Tyskland 1939–1945. Närmast kommer kanske professor Barbara Engelking-Boni som i sin bok Jest taki piękny słoneczny dzień … Losy Żydów szukający ratunki na wsi polskiej 1942–1945 (Det är en så vacker och solig dag … Ödet för de judar som sökte sin räddning på den polska landsbygden 1942–1945). Hon har studerat såväl judiska vittnesmål som protokollen från 300 rättegångar som ägde rum i Polen efter kriget och som rörde angiveri eller mord på judar.

Läs vidare >>

Morawiecki i samtal med Netanjahu om nya lagen

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har idag på morgonen haft ett samtal med Israels regeringschef Benjamin Netanjahu om de nuvarande relationerna och om historiska frågor. Det twittrade regeringens talesperson Joanna Kopcińska på måndagen.

Man har enats om att en dialog ska föras mellan grupper från de båda länderna, men den dialogen ska inte beröra det polska parlamentets suveräna beslut, skriver Kopcińska.

Presidentens utrikespolitiska rådgivare Krzysztof Szczerski ska under dagen ha ett samtal med Israels ambassadör i Polen, Anna Azari, om lagens syfte.

På fredagen antog parlamentet en lagändring, som gör det straffbart att offentligt skuldbelägga Polen för brott som begicks av Nazi-Tyskland under andra världskriget. Avsikten med lagen, som är ett tillägg i lagen om IPN (Nationella Minnesinstitutet), har i första hand varit att hindra stoppa användningen av uttryck som polska dödsläger i utländska medier, men formuleringarna kan också tolkas som att Polen försöker dölja pogromer och antisemitism både före och efter andra världskriget. Lagen är föranledd att utländska medier inte sällan kallar dödsläger som Auschwitz och Treblinka för polska, eftersom de ligger i Polen. Men polackerna avskyr att förväxlas med sina bödlar och har i decennier protesterat, tagit upp incidenter på diplomatisk nivå och stämt medier som inte velat korrigera sitt sätt att uttrycka sig.

Staten Israel har protesterat mot formuleringarna i lagen, och vid en ceremoni på lördagen till minne av befrielsen av Auschwitz 1945 var ambassadör Azari mycket kritisk. Även Israels premiärminister Benjamin Netanjahu reagerade skarpt.

Vi accepterar inte att man försöker skriva om historien, sade han. (Polskie Radio och wB 29 jan 18)

Jan Tomasz Gross i blåsväder igen


Gross svartmålar polackerna, kallar dem antisemiter och bör ställas inför rätta för det. Det är kvintessensen av statligaTVPs reaktioner efter att ha läst den polsk-amerikanska historikern Jan Tomasz Gross artikel Poles cry for ”Pure Blood” again i New York Times i torsdags.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Princetonprofessorn Gross är författare till en rad böcker om de polsk-judiska relationerna. Med sina böcker Sąsiedzi (Grannar) och Strach (Fruktan) har han bidragit till att öppna upp för en hittills tabubelagd diskussion – hur polackerna förhållit sig till sina judiska grannar på gott och ont.
I sin senaste artikel tar Gross upp Självständighetsmarschen som hölls på Polens nationaldag den 11 november. Han lyfter fram det faktum att man använde rasistiska symboler och slagord som ”Sieg Heil”. Gross skriver också om de kvinnor som protesterade mot marschen och på ett brutalt sätt attackerades av dess deltagare.

Har dessa kvinnor överdrivit när de kallade marschen för fascistisk, frågar han och ställer sig på kvinnornas sida.

Gross diskuterar också politikernas reaktioner på marschen. Liksom många i Polen blir han chockad av inrikesminister Mariusz Błaszczaks uttalande om att marschen var en ”vacker syn”. Och liksom många andra som följer den polska politiken blir han inte förvånad.
Medan demonstranterna marscherade under slagord om ett ”vitt Europa” och det ”rena blodet” framträdde regeringspartiets ledare Jarosław Kaczyński i Kraków. Han talade om Polens kall som räddare av det sjuka Europa som måste försvaras mot sig själv. Gross tar upp detta liksom Lag och Rättvisas (PiS) brott mot grundlagen, övertagande av statliga medier som för skattebetalarnas pengar nu bedriver en propaganda utan dess like. Mången polack har reagerat på detta på samma sätt som Gross.

Och Gross ställer en diagnos. Han menar att katolska kyrkan underblåser det hat som historiskt har riktats mot judarna. Det är ingen tillfällighet att arrangörerna av nationalistmarschen åberopar sig på mellankrigstidens Narodowa Demokracja (Nationaldemokratin) som stod för antisemitism och våld.
Gross sammanfattar: ”Polska politiska ledare har släppt ut anden ur flaskan. Det vi har sett på Warszawas gator är inte bara ett hot mot den liberala demokratin i Polen utan även mot stabiliteten och välståndet i hela EU. Hälften av sex miljoner offer för Förintelsen var polacker. Dessutom dog två miljoner polacker under den tyska ockupationen. Hur många offer krävs det för att ledarna ska inse att ord och idéer kan döda?”

Högermedierna i Polen fick spader. Förtal av Polen utropade Niezalezna.pl. Gross är en lögnare som angriper alla polacker när han skriver om den djupt rotade antisemitismen och även angriper regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Också nyhetsportalen wPolityce.pl anser att Gross sprider lögner om den polska historien, manipulerar med president Andrzej Dudas och inrikesminister Mariusz Błaszczaks uttalanden. Man väntar sig en ursäkt från New York Times.
TVPs nyhetsprogram har gjort ett långt inslag om Jan Tomasz Gross. Man anklagar honom för att publicera ”fake news” samt för att ha tjallat på sina judiska kolleger och vänner under den antijudiska kampanjen 1968. Det ironiska i det hela är att även PiS främsta historieförfalskare förnekar att Gross skulle ha varit angivare.

Myndigheter och regimtrogna medier vill göra en anti-polack av Jan Tomasz Gross. Man kan naturligtvis diskutera de teser Gross ställer i sina publikationer. Genom åren har många diskuterat hans vetenskapliga trovärdighet, de fakta han åberopar sig på och hans opartiskhet. Men faktum är att Jan Tomasz Gross har öppnat dörren för givande diskussioner kring de polsk-judiska relationerna och även den polska identitetens mest mörka vrår. Och både den historiska debatten och den polska identiteten mår bäst av att bygga på sanning och öppenhet och inte på myter och mer eller mindre medvetna lögner.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda fördömer främlingsfientlighet och antisemitism

President Andrzej Duda. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Det finns ingen plats i vårt land för främlingsfientlighet, morbid nationalism eller antisemitism. Det sade president Andrzej Duda i ett starkt fördömande av händelserna i Warszawa på Självständighetsdagen den 11 november.

Under firandet av nationaldagen tog ultranationalistiska organisationer som All-Polsk Ungdom och National-radikala lägret – båda med rötter i mellankrigstiden – stor plats. Många deltagare i deras demonstrationståg var maskerade och man ropade rasistiska och antisemitiska slagord som stöd för sina krav på ett kristet och vitt Europa.

Jag blir väldigt skakad när någon talar om att Polen ska vara bara för polackerna. Polack är för mig den som vill arbeta för att Polen ska finnas kvar på kartan, den som vill att Polen ska vara ett starkt land som kan möta medborgarnas behov, sade presidenten. Det handlar inte om hudfärg eller om förfädernas nationalitet!

Det är tråkigt att glädjen under nationaldagen stördes av dem med banderoller med ett budskap som inga hederliga polacker ställer upp på, sade Duda. Det finns ingen likhet mellan patriotism och nationalism. För nationalisterna är vårt land bara för oss. Men så är det inte, vårt land är för alla som vill leva ärligt och tryggt, och som vill bygga upp landet.

Nationalism innebär att man utesluter människor från vårt samhälle, det är ovärdigt att ha en sådan attityd, sade presidenten. Men det är också mycket tråkigt att så många utländska medier presenterar manifestationerna på nationaldagen som om de 40–60 000 deltagarna i demonstrationstågen alla vore nazister. Men i Polen är människor väl medvetna om vad nazismen innebär, hat och mord på människor för att de kommer från det ena och inte det andra folket.

Många menar emellertid att president Duda var alldeles för sen med sina uttalanden – tongångar som dessa borde ha hörts långt tidigare.

Även utrikesdepartementet har tagit avstånd från de rasistiska, antisemitiska och främlingsfientliga idéer. Samtidigt underströk man att händelserna i botten var ett uttryck för patriotism. (wp.pl, natemat.pl, wB 14 nov 17)

Ambassadör beklagar Polen-artikel i DN

Myndigheten IPN (Nationella Minnesinstitutet), som har till uppgift att undersöka kommunistiska och nazistiska brott mot den polska nationen, föreslås nu också kunna åtala personer som hävdar att polacker deltagit i Förintelsen av polska judar.

Den svenska historikern Ingrid Lomfors anklagar därför i en artikel i DN den polska regeringen för att vilja dölja den polska antisemitismen och Polens deltagande i Förintelsen. Lomfors menar att den nationalistiska regeringen vill stärka patriotismen bland medborgarna och därför försöker förbättra historien så att den judiska minoriteten berövas rätten till sitt kulturarv.

Jag har läst artikeln med sorg och indignation, säger Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka, till Polskie Radio. Det finns många förenklingar och en del rent felaktiga uppgifter. Det saknas inte historiker i Sverige och jag hoppas att de ska ta upp en diskussion med fru Lomfors om detta.

Lomfors nämner dokumenterade fall om polacker som mördar judar och hänvisar till böcker av historierna Tomasz Gross och Jan Grabowski.

Ingrid Lomfors är chef för Forum för Levande historia, som sorterar under kulturdepartementet. (onet.pl 18 okt 79

Judar ber Kaczyński fördöma antisemitismen

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

De judiska samfundens samorganisation har skrivit ett öppet brev till Jarosław Kaczyński, ordförande för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), där de uppmanar honom att kraftfullt fördöma den ökande antisemitismen i Polen.

De är oroade av den ökande antisemitismen i den offentliga debatten, det allt grövre språket och de allt vanligare fascistiska slagorden.

Att den nationalistiska organisationen ONR (National-Radikala Lägret) med sina flaggor deltar i offentliga ceremonier framkallar avskräckande minnen, skriver de. Andra obehagliga fall hämtar de från sociala medier: när PiS-parlamentarikern Bogdan Rzońca på twitter undrar varför det trots Förintelsen förekommer så mycket aborter bland judar eller när statliga TVPs reporter Magdalena Ogórek frågar en senator varför han bytt sitt judiska efternamn mot ett polskt.

Vi är bekymrade över judarnas säkerhet och framtid i Polen och vill inte ha ett nytt 1968*, skriver de. Vid en ceremoni till minne av utrotningen av judarna i Białystok talade ni för 14 månader sedan uppmuntrande ord. Vi hoppas att ni ska stödja vårt samhälle, vi förlitar oss på er förståelse av både vår historia och det aktuella läget. Ett starkt och bestämt fördömande av antisemitismen från er sida vore mycket betydelsefullt för oss.

Brevet har ännu inte besvarats. (TVN 11 aug 17)

* Trakasserier mot judar under kommunistregimen, som fördrev mer än två tredjedelar av de polska judarna.

Dockbrännare får inte sänkt straff

Skärmdump från TVP.

Domstolen i Wrocław säger nej till att nationalisten Piotr Rybak ska få fotboja i stället för fängelse. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

För snart två år sedan brände Rybak på nationaldagen den 11 november offentligt en docka iförd traditionella judiska kläder. Domstolen bedömde bränningen som ett hatbrott avsett att sprida skräck i Polen, båda bland judar och andra. Rybak dömdes till tio månaders fängelse.

Dockan var inte antisemitisk, försvarade sig Rybak. Den föreställde den ungersk-amerikanska miljonären George Soros, som betalar muslimska migranter för att komma till Europa.

Domstolen motiverade sitt ställningstagande med att Rybak med sin dockbränning signalerat till omvärlden att polacker ogillar judar.

Judarna har i tjugosju år innehaft de högsta posterna i Polen, svarade Rybak, och domstolen spottar det polska folket i ansiktet.

Han överklagade domen men domstolen står nu fast vid sitt utslag. Det är fängelse som gäller.

Rybaks försvarsadvokat är missnöjd med avslaget.

Domen är riktad mot patrioter, mot fosterlandsvänner som kämpar för Polen, säger han, och förutsätter att det blir ett nytt överklagande. (TVP och wB 10 juli 17)

Filmfestival med judiskt tema i Warszawa

Wojciech Pszoniak spelade Janusz Korczak i Andrzej Wajdas film från 1990.

Den 13 internationella filmfestivalen med judiska motiv sparkar i helgen igång i Warszawa. På Kino Muranów visas 30 filmer med judiska teman från hela världen. Det blir också samtal med regissörerna, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Bland de polska bidragen märks Andrzej Wajdas Det förlovade landet och Korczak – den judiske läkaren som under den nazistiska ockupationen 19-39–45 vägra överge sitt barnhem för judiska barn.

Eventet innebär ett tillfälle att få en inblick i den judiska kulturen och blir en påminnelse om judars och polackers gemensamma förflutna, säger festivalarrangören Aleksandra Grażyńska. Vi vill också arbeta för tolerans och kulturell öppenhet med filmens språk. (Polskie Radio 24 maj 17)

Anna Bikont blir svensk hedersdoktor

Författaren Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Journalisten och författaren Anna Bikont har utsetts till hedersdoktor av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

I boken Vi från Jedwabne visar Anna Bikont hur historisk forskning kan bli en grund för att i litterär och dokumentär form gestalta och ge en spegelbild av vår samtid, säger Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den 10 juli 1941 bändes judarna i Jedwabne levande i en lada i utkanten av byn. Skulden lades efter kriget på de tyska nazisterna och det dröjde ända till 2000-talet innan det stod klart att det var byns katolska invånare som mördade sina egna grannar.

Läs vidare >>

Expräst: Jag blev stoppad av de judiska säkerhetsstyrkorna!

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar, före detta präst och nationalisternas informelle själavårdare, stoppades i lördags på flygplatsen i Stansted i Storbritannien. Han var på väg till en manifestation som den brittiska ultranationalistiska organisationen Britain First organiserat, men omhändertogs av den brittiska gränspolisen och sattes på ett plan tillbaka till Polen.

Polska ambassaden i Storbritannien har kontaktat gränspolisen för att klarlägga den juridiska grunden för Międlars utvisning.

Jag blev stoppad av de judiska säkerhetsstyrkorna, hävdar Międlar.

Den före detta prästen menar att han under en lång tid varit bevakad av ”judarna” och säger att när han under förhöret med gränspolisen hänvisade till Jesus reagerade poliserna med förakt och anklagade honom för att vara hatisk.

Talmud i dess renaste form, kommenterade Międlar.

Så snart han kommit hem ska han hålla ett tal till den brittiska allmänheten, lovar han. Ett tal som ”kommer att göra judarna vansinniga”.

Deportationen från Storbritannien omöjliggjorde för Międlar att tala vid Britain First marsch i en stad utanför Birmingham. Organisationen har protesterat där mot den påstådda mörkläggningen av sexövergreppen på barn som man tillskriver de lokala muslimerna.

Britain First och dess medlemmar har blivit anklagade för att uppmana till hat och intolerans. Organisationen är dessutom känd för sin sympati för Vladimir Putin och hans hårdföra politik och för en nationalistisk retorik.

Organisationens biträdande ledare Jayda Fransen var besviken över deporteringen av Międlar och anklagade de brittiska myndigheterna för att kväva yttrandefriheten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Åklagare vill sänka straffet för hatbrott i Wrocław

Vid en främlingsfientlig demonstration, som arrangerades av nationalistiska ONR, National-Radikala Lägret, brändes en docka iförd traditionella judars klädsel och tinninglockar. I tändstickan höll Piotr Rybak.

Under rättegången underströk åklagaren att brännandet tillsammans med de slagord som ropades var en tydlig anspelning på utrotningen av judar, och krävde 10 månaders samhällstjänst.

Gärningen bedömdes som hatbrott och för en månad sedan dömdes Rybak till 10 månaders fängelse.

Men nu överklagar åklagarmyndigheten i Wrocław.

Straffet är oproportionerligt högt, tycker myndigheten. Och domens beskrivning av gärningen som ett brott mot den polska nationen, som orsakat allvarlig skada, motsvarar inte verkligheten.

Den åklagare som höll i målet ställer sig undrande till åklagarmyndighetens agerande.

Ingen av oss som var med om rättegången hade några invändningar, säger han.

Myndigheten förnekar att man utsatts från påtryckningar uppifrån. (TVN 27 dec 16)

Antisemitisk dockbrännare dömd

I november förra året arrangerade nationalistiska ONR, National-radikala Lägret, en främlingsfientlig demonstration i Wrocław och som kronan på verket brändes en docka iförd traditionella judars klädsel och tinninglockar. I tändstickan höll Piotr Rybak, känd som tidigare medarbetare till Paweł Kukiz, ledare och grundare av det populistiska partiet Kukiz15.

Rybak har nu fått sin dom, tio månaders fängelse, vilket var mer än åklagaren hade krävt.

Den dömde förnekar brott.

Jag brände inte en jude, sade han under rättegången. Dockan föreställde finansmannen George Soros som betalar för att muslimska immigranter ska komma till Europa. Jag har inte kränkt det judiska folket, jag verkade för det polska folket och i dess namn.

Domstolen var emellertid av annan åsikt.

Bränningen var ingen performance, dockan hade alla de drag som kännetecknar en antisemitisk karikatyr och framstod som en karikatyr av en jude, sade domaren Marek Gorny. Den åtalade har agerat på ett medvetet och planerat sätt.

Domaren påpekade att brottet spritt skräck i Polen, båda bland judar och andra.

Alla utländska medier har rapporterat om händelsen, vilket skadat fosterlandet, som gärningsmannen säger sig vilja värna, sade han.

Polen har faktiskt en vacker historia av att rädda judar under andra världskriget, sedan länge försöker vi bekämpa stereotypen om polacken som antisemit och vi bekämpar uttryck som ”polska koncentrationsläger”, sade domaren. Den åtalade har skickat en tydlig signal till omvärlden: polacker ogillar judar.

Uppläsningen av domen stördes av Rybaks anhängare som fick föras ur rättssalen av polisen. Rybak själv var också upprörd.

Om en polsk domare avkunnar en sådan dom över en polsk medborgare så undrar jag vem som styr i det här landet. I tjugosju år har judarna innehaft de högsta posterna i staten, och vad har det lett till? Domen är en skam, den spottar det polska folket i ansiktet, sade han efter rättegången.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Prästen Jacek Międlar och den kristna läran

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Man har satt munkavle på mig, man har förbjudit mig att tala och lämna vittnesbörd. I ett dokument som jag skrev på för en månad sedan stod det jag blir suspenderad om jag utsätter min orden för obehagligheter. Jag kunde inte tillåta det. Jag vill bygga upp kyrkan underifrån. Det sa den unge prästen Jacek Międlar, som lämnat sin orden och belagts med förbud att uttala sig offentligt efter att i en predikan ha uttryckt rasistiska, antisemitiska och extremt nationalistiska åsikter.

Läs vidare >>

Åtal mot antisemitisk präst läggs ner

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Nolltolerans för judisk feghet! Det twittrade den ultranationalistiska prästen Jacek Międlar sedan åklagaren i Białystok lagt ner utredningen om antisemitiska uttalanden mot honom.

I april, när den nationalistiska organisationen ONR (National-Radikala lägret) i våras firade sitt jubileum, höll Jacek Międlar en predikan i katedralen, där han sade att ”den judiska maffian vill få ner oss på knä för att tugga, svälja och till slut spotta ut oss igen”.

Men orden är tagna ur sitt sammanhang, förklarar åklagaren, i själva verket är det ett bibliskt citat, inte någon anspelning på någon grupp i dagens Polen.

Samtidigt lade man ner åtalet mot ONR-anhängare som vid samma tillfälle ska ha sjungit att de vill hänga sionisterna i träden, eftersom det inte gick att avgöra vem som faktiskt sjungit.

Międlar skrev också på twitter att han nu lämnar sin församling eftersom han inte längre kan acceptera den ”liberala berättelsen” att judiska grupper, gay-lobbyn och därmed mina överordnade har försökt skriva in mig i. Han uppmanade sina anhängare att återlämna kyrkan till de kristna.

Międlars överordnade har tidigare förbjudit honom att uttala sig offentligt, inklusive i sociala medier. Det förbudet tar han ganska lätt på – en namngiven politiker som anmälde honom för antisemitism och rasism fick i augusti veta att ”förr i tiden använde man rakkniv mot sådana som hon”.

Bialystok har länge varit ett centrum för rasistiska och ultranationalister, och den förra regeringen startade flera projekt för att komma tillrätta med situationen. För ett par år sedan vägrade en åklagare i Bialystok att utreda vem som klottrat hakkors på väggar i staden: Det kan ju också tolkas som en svastika, en hinduisk symbol för lycka och välstånd, tyckte han. (onet.pl och wB 27 sept 16)

Historiker protesterar mot PiS historiepolitik

Centrum för Forskning om Förintelsen protesterar mot PiS historieförfalskning.

Centrum för Forskning om Förintelsen protesterar mot PiS historieförfalskning. Skärmdump från centrets hemsida.

Några av landets mest välrenommerade historiker tar nu avstånd från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) försök att friskriva Polen från ansvaret för pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946.

Enligt de flesta historiker begicks pogromen i Jedwabne av polacker, mer eller mindre påverkade av nazityska soldater i området. En rad forskare har undersökt det historiska händelseförloppet, bland dem historiker på den statliga myndigheten IPN (Nationella Minnesinstitutet), som efter fyra års undersökningar år 2002 kom med en utredning där detta slogs fast. Men nu ifrågasätter dels skolministern, dels den nye IPN-chefen de rönen.

I ett uttalande skriver tio ledamöter i Centrum Badań nad Zagładą Żydów (Centrum för forskning om Förintelsen) att de har svårt att acceptera skolminister Anna Zalewskas och den nye IPN-chefen dr Jarosław Szareks historieförfalskande uttalanden.

Läs vidare >>

Skolministerns historielektion

Det var antisemiter, inte riktiga polacker som brände ihjäl judar i Jedwabne år 1941. Även under Kielcepogromen var det nationslösa antisemiter som dödade judar, inte polacker.

Det sa skolminister Anna Zalewska med ett vackert leende i tv-programmet Kropka nad i (Pricken över i).

Det handlar om ”historiska förvecklingar” som ska lämnas åt historikerna, både politiker och journalister har ofta tendentiösa åsikter, sade Zalewska.

Men var inte antisemiterna polacker?

Man ska inte sätta likhetstecken mellan polacker och, svarade skolministern och uppmanade historielärarna att ha modet att ”lära ut fakta”.

Läs vidare >>

Sjuttio år sedan pogromen i Kielce

1990 invigdes en stor minnestavla över massakern på initiativ av dåvarande Solidaritetsledaren Lech Wałęsa. Foto: wikipedia.

1990 invigdes en stor minnestavla över massakern på initiativ av dåvarande Solidaritetsledaren Lech Wałęsa.
Foto: wikipedia.

Söndagen den 3 juli högtidlighåller polackerna 70-årsminnet av pogromen i Kielce 1946.

Händelserna inleddes med en åttaåring som hade rymt, ett rykte uppstod att han kidnappats av judar i staden som behövde blod till påskbrödet. Den 4 juli omringade militärpolis och soldater tillsammans med en rasande folkmassa en judisk samlingslokal. En del av judarna mördades inne i lokalen, andra släpades ut och misshandlades. 42 människor mördades och ett femtital skadades allvarligt.

Nio av dem som deltog i massakern dömdes senare till döden för mord och avrättades direkt efter rättegången.

1990 invigdes en stor minnestavla över massakern på initiativ av dåvarande Solidaritetsledaren Lech Wałęsa.

Liksom vad gäller pogromen i Jedwabne den 10 juli 1941 anser många att det inte var stadens invånare som tog initiativet – i Kielce ska det ha varit kommunistregimens säkerhetstjänst, i Jedwabne soldater från de nazityska ockupanterna.

I sina böcker Grannar och Fruktan har den polsk-amerikanske historieprofessorn Jan T Gross pekat ut antisemitismen som orsak till pogromerna i Kielce och Jedwabne. (Polskie Radio och wB 3 juli 16)

Var står katolska kyrkan?

Den högerextrema organisationen National-Radikala Lägret (ONR) firade 82 år i helgen. Flera hundra nationalister kom till Białystok i nordöstra Polen för att delta. Nationalisternas inofficielle andlige fader, Jacek Międlar, predikade nolltolerans mot den elakartade cancer som drabbat Polen och polackerna. Hans predikan var till brädden fylld med främlingsfientlighet, antisemitism och nationalism. Katedralen var draperad med nationalisternas gröna flaggor.

Läs vidare >>

Europarådet lovar stöd till judiska begravningsplatser

Frampol är ett exempel på hur kulturarvet kan skyddas av lokalbefolkningen. Det sade Europarådets generalsekreterare Torbjörn Jagland, som på tisdagen besökte staden för att avtäcka en plakett till minne av stadens judiska befolkning.

Före andra världskriget utgjorde judarna hälften av invånarna, men många mördades under ockupationen. Den 1 november 1942 sköts runt ettusen judar på begravningsplatsen av nazisterna.

Efter kriget revs muren runt begravningsplatsen och en del gravstenar vandaliserades, men sedan har invånarna lagt sig vinn om att skydda begravningsplatsen. Med vid ceremonin var några skolbarn som hade hört äldre släktingar berätta om sina judiska grannar före kriget.

Jagland utlovade att Europarådet i samarbete med den judiska organisationen EJCI (European Jewish Cemeteries Initiative) ska stödja sådana projekt i Polen och andra länder i Centraleuropa.

Med hjälp av pengar från Tyskland restes förra året ett nytt stängsel runt platsen av Stiftelsen för bevarandet av judiska begravningsplatser i Polen, som är EJCIs partner i Polen. (Polskie Radio 6 april 16)

Amerikansk historiker försvarar Gross

Timothy Snyder, amerikansk historiker och expert på Centraleuropas historia.  Foto: wikipedia.

Timothy Snyder, amerikansk historiker och expert på Centraleuropas historia.
Foto: wikipedia.

Om de tar ifrån Jan T Gross hans utmärkelse, lämnar jag också tillbaka min.

Det skriver den amerikanske historikern Timothy Snyder, expert på Centraleuropas historia, på twitter.

Enligt president Dudas kansli har över 200 polacker krävt att den polsk-amerikanske historieprofessorn Jan T Gross ska berövas den orden han tilldelades 1996 och Duda har begärt in ett utlåtande från utrikesdepartementet i frågan.

Gross emigrerade till USA 1969 efter kommunistregimens antisemitiska kampanj som inleddes året innan och har idag en professur i historia vid Princeton University i USA. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker om pogromerna på 1940-talet i Polen, och i höstas hävdade han i en artikel i den tyska tidningen Die Welt att polackerna under andra världskriget dödade fler judar än tyskar.

Artikeln blev mycket kritiserad i Polen, både av det dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) och det nuvarande Lag och Rättvisa (PiS).

När det häromdagen visade sig att presidentkansliet överväger att återkalla Gross orden ingrep många akademiker till hans försvar. (Polskie Radio 16 feb 16)

Att ge och ta tillbaka …

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill nu beröva Jan Tomasz Gross, polsk-amerikan och professor i historia vid Princeton University, den orden som han år 1996 fick av dåvarande presidenten Aleksander Kwaśniewski.

Den sittande presidenten Andrzej Duda begärt att få konsultera utrikesdepartementet om möjligheten att frånta Gross hans orden.

Presidentens begäran föregicks av ett stort antal brev från medborgare som kräver att Gross ska berövas sin utmärkelse.

Breven kan naturligtvis inte ignoreras, dem kan vi inte förtiga, säger presidentens talesperson Marek Magierowski i radio.

Läs vidare >>

Judiska Samfundet anklagar Kukiz för antisemitism

Paweł Kukiz anklagas för antisemitism. Foto: Kukiz Facebooksida.

Paweł Kukiz anklagas för antisemitism.
Foto: Kukiz Facebooksida.

Nu protesterar Judiska Samfundet i Polen mot partiledaren Paweł Kukiz uttalande om att ”en judisk bankir” finansierar protesterna mot regeringen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Vi kräver att president Andrzej Duda och premiärminister Beata Szydło gör en skarp markering mot Paweł Kukiz, skriver Samfundets ledare Lesław Piszewski i ett uttalande. Det är första gången sedan de demokratiska valen i Polen 1989 som en politiker i parlamentet, som dessutom ställt upp i presidentvalet, har använt en så uppenbart antisemitisk retorik.

De gränser som myndigheterna i ett demokratiskt land ska skydda har än en gång överträtts, skriver Piszewski och påminner om hur nationalister för en månad sedan brände en docka, klädd i traditionella judiska manskläder.

Paweł Kukiz, ordförande i missnöjespartiet Kukiz’15, själv säger att anklagelserna om antisemitism är grundlösa. Men i en debatt i Radio Zet häromdagen hävdade han att de demonstrationer som organiserats av den nybildade Kommittén för Demokratins Försvar (KOD) finansieras av ”en judisk bankir”. Efter att ha kollat på sin iPad specificerade han att han menade den amerikanske finansiären George Soros.

KODs protester gäller det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) hastigt genomförda lagändring i syfte att tillsätta fem regeringstrogna ledamöter i Konstitutionsdomstolen (KD) i stället för de domare som den förra regeringen utnämnde. Demonstranterna anser att regeringen underminerar rättsväsendets oberoende. (Polskie Radio och wB 22 dec 15)

Demonstranter brände ”judisk” docka

I en flyktingfientlig marsch i Wrocław brändes en docka som föreställde en judisk man med tinninglockar iförd traditionella kläder.

Ena det katolska Polen, Nationell radikalism, och Ned med EU, skrek demonstranterna.

Hatet mot flyktingarna kommer från samma grupper som hatet mot judar, säger Michael Schudrich, överrabbin i Polen till Polskie Radio.

Åklagaren har inlett en utredning.

Den förra regeringen åtog sig efter påtryckningar från EU att ta emot 7 000 av de flyktingar som ska fördelas bland medlemsländerna, men motståndet mot muslimska invandrare är stort i Polen. Före valet oroade sig Jarosław Kaczyński, ordförande i det nuvarande regeringspartiet, nationalkonservativa  Lag och Rättvisa (PiS), för att flyktingarna kunde föra med sig smittor och parasiter som skulle skada polackerna.

Redan innan premiärminister Beata Szydło tillträdde aviserade blivande ministrar att den nya regeringen noggrant skulle kontrollera alla som kom över gränsen. Efter attentaten i Paris har man också oroat sig för att terrorister skulle kunna komma in i landet med flyktingarna, och flera ministrar anser att Polen ska ompröva sitt åtagande om 7 000 kvotflyktingar. (Polskie Radio och wB 20 nov 15)

Filmfestival med judisk tema

I Warszawa pågår just nu den 13:e filmfestivalen med judiska teman. Ett av syftena med festivalen är att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och brist på tolerans. Under den sju dagar visas trettio filmer från Polen, Tyskland, Israel, Holland, USA, Kanada, Slovakien och Schweiz.

Bästa film tilldelas festivalens Grand Prix, 15 000 złoty (ca 35 000 kr), som finansieras av Kulturdepartementet. Den statliga televisionen TVP sponsrar ett specialpris om 10 000 złoty (ca 24 000 kr).

Festivalen, som arrangeras av POLIN, museet för de polska judarnas historia, inleds med med Sprawiedliwy (Den rättfärdige) av Michał Szczerbica från 2015. Filmen skildrar den polska landsbygden under andra världskriget och polackernas diametralt olika ställningstagande vad gäller hjälp till judarna.

En annan viktig film är Amnezja (Amnesi) av Jerzy Śladkowski, en dokumentär om Kielcepogromen 1946. Mot bakgrund av det som ägde rum för 70 år sedan visar Śladkowski hur mycket ondska som finns inom oss alla och hur ett obearbetat trauma kan sätta spår i kommande generationer. Huvudpersonen Piotr kommer hem efter en lång utlandsvistelse och försöker ta reda på vilken roll hans farfar hade i pogromen.

Piotr Chrzans Klezmer (Klezmer), uppmärksammad på filmfestivalen i Venedig, handlar också om de polska böndernas förhållningssätt gentemot judar. I filmen skildras en enda dag år 1943 då en grupp unga människor träffar på en sårad jude i skogen. Var och en av dem har en uppfattning om vad man ska göra i den här situationen och alla måste möta sin rädsla för den tyska ockupanten, sina egna fördomar och de ingrodda stereotyperna.

Utländska filmerna på festivalen är bland annat Jean-Jacques Zilbermans dramakomedi För livet! och en israelisk dokumentär av Rani Saar om terrorgruppen Svarta Septembers kapning av ett Sabenaplan år 1972.

Med festivalen som ett återkommande evenemang vill arrangörerna sprida kunskap om den judiska minoriteten i Polen och i världen. Man vill gärna bilda och utbilda och därmed bekämpa främlingsfientlighet och antisemitism.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kyrkan: Antisemitism är synd

De polska biskoparna fördömer nu antisemitism – den bryter mot regeln om kärleken till nästan, skriver de i ett uttalande under rubriken Kristnas och judars gemensamma arv.

Relationerna mellan katolska polacker och judarna har länge varit såriga – många minns pogromerna i Jedwabne 1941 och i Kielce 1946, som en del polacker trots olika utredningar fortfarande inte accepterar.

Biskoparna hyllar nu katoliker som under andra världskriget riskerade livet för att hjälpa judar. De påminner om att Johannes Paulus II bröt isen genom att som förste påve besöka en synagoga och genom att sätta igång en dialog mellan judar och kristna.

Den dialogen måste i allt större utsträckning prägla prästernas arbete, skriver biskoparna, och det är vår plikt att ta hand om de platser som vittnar om judarnas sekellånga närvaro i landet och om minnet av deras bidrag till kulturen i vårt multinationella och multikulturella land.

Förintelsen, som planerades i Nazityskland och i stor utsträckning verkställdes i det ockuperade Polen, bemöts ibland med likgiltighet bland kristna, står det i uttalandet med hänvisning till kristendomens ”gyllene regel”: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

Under kommunisttiden hölls Förintelsen borta ur debatten, och 1968 tvingades tusentals polska judar att lämna landet. En omvärdering av polackernas relation till judarna påbörjades under 1980-talet och har fortsatt efter 1989.

Men fortfarande blomstrar antisemitismen i vissa grupper – man ser då och då rapporter om kullvälta gravstenar, om antinazistiskt klotter och om fotbollshuliganer som säljer tröjor med antisemitiska sentenser. Det är inte alltid som rättsväsendet tycker att brotten är värda att utreda. Enstaka fall väcker stort uppseende som när den polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman tackade nej till ett hedersdoktorat vid en högskola i Wrocław efter en hatkampanj av högerextremister på internet. (Polskie Radio och wB 20 okt 15)

 

IPN svarar Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

I förra veckan publicerade den tyska dagstidningen Die Welt en artikel av den polsk-amerikanske historikern Jan T Gross under rubriken Har polackerna ingen skamkänsla? Gross hävdar där att Polen (och andra forna ”öststater”) till skillnad från tyskarna inte gjort upp med sitt mordiska förflutna, vilket han ser som orsaken till att de inte vill ta emot flyktingar från det krigshärjade Syrien. Han gör också gällande att polackerna dödade fler judar än tyskar under andra världskriget.

På måndagen kommenterade Paweł Ukielski från IPN (Nationella Minnesinstitutet) Gross påståenden i artikeln Welche Schuld könnte die Polen treffen? (ungefär Vilken skuld är det polackerna borde ta på sig?)

Läs vidare >>

Akademikerbråk om Bauman och huliganerna

Zygmunt Bauman.  Foto: wikipedia.

Zygmunt Bauman.
Foto: wikipedia.

Nu är forskarna i luven på varandra om vad som egentligen hände under den omskrivna incidenten 2013 då medlemmar i den nationalistiska organisationen NOP (Narodowe Odrodzenie Polski – Polens nationella pånyttfödelse) visslade och hånade Bauman under en föreläsning i Wrocław. Nitton av dem fälldes senare i domstol.

Den tyska tidskriften Information Philosophie rapporterade om händelsen. Professor Andrzej Przylębski från Filosofiska institutionen vid universitetet i Poznań reagerade kraftigt mot artikeln och i ett brev till redaktionen meddelade han att det var studenter som reagerade mot Baumans föreläsning och att deras reaktion inte föranleddes av antisemitism utan av Baumans förflutna.

Bauman var inte bara en trogen stalinist utan också officer i den militära säkerhetstjänsten, jämförbar med SS*. Och han har aldrig velat eller kunnat förklara sin medverkan där på ett trovärdigt sätt, skrev Przylębski.

Läs vidare >>

Kronisk ”frustration” rättfärdigar inte morden

Författaren Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Författaren Anna Bikont.
Foto: Marcel Lozinski.

Den polska journalisten Anna Bikonts Vi från Jedwabne ger en felaktig bild av Polen menar Anna Kremky och Jacek Gancarson, som i en insändare den 3 juni protesterade mot svenska mediers beskrivning av illdåd mot civilbefolkningen under andra världskriget, där polacker pekas ut som huvudförövare.

De fick mothugg av Jan Axel Stoltz i ett genmäle den 7 juni: Det polska kollektiva minnet av Andra världskriget präglades i decennier av glömska eller bortträngning av de polska judarnas tragedi.

Jacek Gancarson påminde den 21 juni om de sovjetiska truppernas agerande i området.
Idag svarar Jan Axel Stoltz.

Läs vidare >>

Tydligheten ska förhindra hyckleri och illdåd

Författaren Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Författaren Anna Bikont.
Foto: Marcel Lozinski.

Den polska journalisten Anna Bikonts bok om pogromen i Jedwabne 1941 har väckt stort uppseende runt om i världen. Men många polacker anser att den ger en felaktig bild av Polen.

Vi har upprörts över att svenska medier allt oftare drastiskt beskriver mordhandlingar mot civilbefolkningen under andra världskriget, med polacker som huvudförövare. Men mediernas engagemang saknar proportioner både vad gäller den faktiska omfattningen av illdåden och omfattningen av liknande illdåd som utförts mot polsk civilbefolkning, skrev Anna Kremky och Jacek Gancarson i en insändare den 3 juni.

Sanningen kolliderar med paranojan, svarade Jan Axel Stoltz i ett genmäle den 7 juni.

Idag utvecklar Jacek Gancarson sin tankegång och ger sin bild av hur händelser som Jedwabnemorden kunde inträffa.

Läs vidare >>

”Sanningen kolliderar med paranoja”

Författaren Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Författaren Anna Bikont.
Foto: Marcel Lozinski.

I en insändare nyligen protesterade Anna Kremky och Jacek Gancarson mot såväl webb-Bulletinens recension av den polska journalisten Anna Bikonts bok Vi från Jedwabne som mot själva boken. De anser att Bikonts bok ger en förvrängd bild av verkligheten och tycker inte att den ska anmälas och diskuteras.

Skulle deras värderingar bli dominerande i Svensk-Polska Samfundet ser jag en destruktiv framtid framför oss, skriver Jan Axel Stoltz.

Läs artikel >>

”Manipulerad historia väcker frågor”

Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Anna Bikonts bok Vi från JEdwabne ifrågasätts av många polacker.
Foto: Marcel Lozinski.

Den polska journalisten Anna Bikonts bok om pogromen i Jedwabne 1941 har väckt stort uppseende, och diskuteras runt om i världen. Många polacker känner sig illa berörda av att katolikerna i staden pekas ut som förövarna, och hävdar att händelserna initierades av nazister från Hitlers ockupationsarmé – andra världskriget inleddes med att först Tyskland, sedan Sovjetunionen marscherade in i och besatte Polen.

webb-Bulletinen har fått brev från Anna Kremky och Jacek Gancarson, medlemmar i Svensk-Polska Föreningen i Stockholm, som vill peka på det som många polacker anser ligga närmare sanningen.

Läs insändare >>

Historien om den orädda teatern och åklagarna i Białystok

Sommaren 2013 beslöt justitiekansler Andrzej Seremet att ta krafttag mot rasistiska brott i Białystoktrakten. Polis och åklagare skulle få utbildning för att snabbt kunna identifiera och lagföra rasistiska brott.

Mordbränder mot invandrare förekom. Folk gick omkring med hakkorsprydda tröjor. Och en åklagare lade ner utredningen av vem som målat hakkors på en transformator – den kunde ju tolkas som en swastika, en symbol för lycka och välstånd, tyckte han.

När teaterchefen Rafał Gaweł gjorde allmänheten uppmärksam på den motiveringen blev det skandal.

Nu går åklagarkammaren till motattack.

Läs artikel >>