Tre miljoner polacker vill jobba utomlands

Mer än tre miljoner polacker funderar på att ta jobb utomlands, och mer än hälften av dem är under 34 år. Det är färre än i januari, visar en rapport som tidningen Rzeczpospolita tagit del av. Och nästan en tredjedel av dem som vill resa ut – en miljon polacker – räknar med att bosätta sig utomlands för gott.

De flesta av de tillfrågade väljer i så fall att flytta till Tyskland, Storbritannien och Norge. Enligt en annan undersökning har upp till 70 % av polska högkvalificerade specialister som bor i Storbritannien inga planer på att flytta hem igen. (TVP info 7 okt 15)

Belka: Polsk arbetsmarknad är sjuk

Arbetsmarknaden i Polen är sjuk, och vi måste göra något åt den. Det sade centralbankschefen Marek Belka på en konferens om ekonomi och samhälle i Łodż. Å ena sidan säger vi att arbetsmarknaden är alltför flexibel – å andra sidan är den för rigid.

Vi har infört alla sorters okonventionella anställningsformer – men med dem har följt ett antal skatteförmåner för arbetsgivarna, och det är fel, sade Belka.

Ett av problemen är de s.k skräpkontrakten, som är avsedda för tillfälliga anställningar där arbetsgivaren varken betalar in till sjukförsäkringen eller pensioner åt de anställda. Mellan 1 och 1,5 miljoner personer i Polen är anställda på skräpkontrakt.

Att stoppa dem innebär ett stort steg mot en mer civiliserad arbetsmarknad, sade centralbankschefen. (Polskie Radio 29 sept 15)

Framtidens Polen enligt regeringen

Framtidens Polen – så kallar regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) sitt nya program som på lördagen lades fram i Poznan.

Vi följer det som har visat sig vara bäst – den fria marknaden och det sociala tänkandet, sade premiärminister Ewa Kopacz.

Så nu ska inkomstskatten sänkas till 10 % för alla. PO lovar också att sänka arbetsgivaravgiften och sjukförsäkringsavgifterna. I praktiken innebär det att polackernas nettoinkomst kommer att öka rejält.

Kopacz vill också städa upp på den polska arbetsmarknaden.

En enhetlig anställningsform ska ersätta alla andra anställningsformer, säger Kopacz. De s.k skräpkontrakten, där anställningsrisken är ospecificerad och arbetsgivaren inte betalar in de anställdas sociala avgifter, ska alltså bort.

Att arbetsgivarna betalar löner för heltidsanställda fackliga ombud vill PO också ändra på – deras löner bör betalas av fackliga medel.

Ovanpå det ska 3 miljoner polacker med höga läkemedelskostnader få ekonomisk hjälp.

Dessa fagra löften kommer sex veckor före parlamentsvalet och kan knappast betecknas som något annat än valfläsk. Det finns nämligen inga uppgifter om hur Framtidens Polen ska finansieras, inte heller när förslagen ska träda i kraft.

Det stora oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har 15 % försprång framför regeringspartiet i opinionsmätningarna och om PO inte vill riskera att förslaget enbart ses som ett desperat försök att vända valvinden får Kopacz nog komma med fler detaljer om hur man tänker genomföra sitt nya program.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Lägsta arbetslösheten sedan 2008

Arbetslösheten i Polen ligger nu på rekordlåga 10 % och antalet arbetssökande har sjunkit med 20 000. Det är emellertid fortfarande 1,57 miljoner människor som är arbetslösa i Polen.

I augusti anmäldes drygt 100 000 lediga jobb till arbetsmarknadsdepartementet, det högsta antalet sedan 2001.

Därmed är arbetslösheten i Polen den lägsta sedan 2008, det vill säga sedan den världsomfattande ekonomiska krisens utbrott. De senaste åren har antalet arbetslösa minskat med över en halv miljon.

Det är den största minskning vi har sett på många år, sade arbetsmarknadsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vid en presskonferens på Ekonomiskt Forum som just nu pågår i Krynica i södra Polen.

I september kan arbetslösheten minska ytterligare och bli ensiffrig, sade ministern. (gazeta.pl 9 sept 15)

Slutet på drömmen om Solidaritet

Solidaritets ordförande Piotr Duda är i blåsväder. Foto: Stanisław Godula.

Piotr Duda.
Foto: Stanisław Godula.

Solidaritetsordföranden Piotr Duda var den som skulle axla legendaren Wałęsas mantel och vara talesman för de enkla människorna. Men flera gånger om året lever han och familjen flott på hotell på fackets bekostnad. Och där servas han av folk som har usla anställningsvillkor – just sådana villkor han ska bekämpa. En vacker dröm om Solidaritet har gått i spillror, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Läs vidare >>

Lägsta arbetslösheten på sju år

Arbetslösheten idag är den lägsta sedan 2008, 10,3 %. Det säger arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Läget på arbetsmarknaden har varit bra i åtskilliga månader, det är alltså inte en säsongsuppgång, säger han och påminner om att regeringen har satsat 150 miljoner złoty (370 miljoner svenska kronor) för att bekämpa arbetslösheten, inte minst bland de äldre.

Företagen kan inte satsa på att bara anställa personal ur en åldersgrupp, det måste vara en mix med både äldre och erfarna och yngre på väg uppåt.

PSL, som är regeringens lilla koalitionsparti, föreslår också förändringar i pensionslagen – man ska ha rätt att gå i pension efter 40 års arbete. (Polskie Radio 13 aug 15)

Få utlänningar anställda på polska företag

(redigerad)
Bara 7 % av de polska arbetsgivarna har utländsk arbetskraft anställd.

Men nästa år räknar hela 12 % med att ha icke-polska anställda, visar en enkät bland 300 företag som genomförts av opinionsinstitutet Millward Brown.

De flesta invandrarna finns i servicesektorn, därnäst i handeln. Fler finns på stora företag än på små.

76 % av arbetsgivarna uppger att de inte har anställt invandrare eftersom tillgången på inhemsk arbetskraft är god – därför har man inget behov av att anställa personal från andra länder. 70 % lägger till att det inte finns så många utlänningar som vill arbeta i Polen.  Enligt 40 % är deras företag inte anpassat till multikulturellt samarbete. (Warsaw Voice och Warsaw Business Journal 5 aug 15)

Grekiska löner dubbelt så höga som polska

865 euro (8 600 svenska kronor) i månaden – så hög är genomsnittslönen i Polen, och i krisdrabbade Grekland nästan det dubbla, 1541 euro (15 300 kr). Det visar färska siffror från EUs statistikbyrå Eurostat.

Men den vanligaste lönen i Polen ligger under 2 200 złoty (5 400 kr). Regeringen har föreslagit en ökning av minimilönen med 100 złoty till 1 850 złoty (ca 4 500 kr), medan arbetsgivarföreningen Lewiatan tycker att det räcker med 1 800 złoty (ca 4 400 kr).

Inför parlamentsvalet i oktober har flera politiker börjat dra upp frågor som låga löner, minimilön och utvandring.

I topp ligger Luxemburg med 4663 euro (46 200 kr), i Tyskland är snittlönen 2995 euro (29 700 kr), i Storbritannien 3160 euro (31 300 kr) och i Irland 3949 euro (39 000 kr).

Inför nästa år räknar finansdepartementet med att bnp ska uppgå till 3,8 % och att arbetslösheten ska ha minskat till 7,5 %. (Polskie Radio 25 juli 15)

Hälften av ungdomarna vill jobba utomlands

Nästan hälften, 46 %, av landets ungdomar funderar på att söka jobb utomlands efter studierna. När Polen 2004 gick med i EU flyttade en miljon polacker till andra EU-länder för att hitta jobb och smala ihop pengar till familjen hemma i Polen, där arbetslösheten var mycket hög. Den trenden är alltså långtifrån över, visar en opinionsmätning som beställts av PSZK (Polska Personaladministrationsförbundet).

Det är ju ett mycket intressant resultat, säger PSZK-ordföranden Janusz Czapiński till tidningen Rzeczpospolita. Men vi vet ju inte hur många av dem som ger sig iväg. Bara hälften av dem som går i flyttankar har faktiskt bestämt sig för att emigrera under de närmaste två åren.

Unga polacker anser att utländska företag erbjuder bättre möjligheter till utveckling och arbete i deras yrke än vad företag här hemma kan ge, säger Czapiński. (Polskie Radio och wB 15 juli 15)

Arbetslösheten minskar ytterligare

Under året 2015 sjunker arbetslösheten från 9 % till 7,8 %, spår den polska centralbanken, NBP. Efter ytterligare ett år är arbetslösheten nere i 7,3 %, och i slutet av 2017 i 6,9 %.

Det innebär att prognosen från i mars förbättrats ytterligare.

Antalet sysselsatta ökar med 1 % i år och ytterligare något de två kommande åren. (Polskie Radio 13 juli 15)

Arbetskraftsinvandringen ökar

Förra året fick 43 700 personer från andra länder arbetstillstånd i Polen, vilket var rekord. Arbetskraftsinvandringen ökar hela tiden eftersom det i vissa sektorer är svårt att hitta personer med rätt kompetens. (Warsaw Business Journal 7 juli 15)

Polackerna säger nej till mer invandrad arbetskraft

Hela 86 % av de svarande tycker att den polska arbetsmarknaden inte behöver fler arbetskraftsinvandrare. Bara 7 % säger ja till mer utländsk arbetskraft, visar en mätning från opinionsinstitutet Cbos.

Dessutom har 25 % uppfattningen att invandraren blir den som får jobbet om valet står mellan en polack och en invandrare med liknande kvalifikationer. 22 % tror att nationalitet inte spelar någon roll när en arbetsgivare väljer ut vem som ska anställas. (Warsaw Business Journal 30 juni 15)

Skräpkontrakt stoppas vid offentlig upphandling

För att komma åt de så kallade skräpkontrakten överväger regeringen nu att vid offentlig upphandling lägga till ett nytt kriterium – det ska vara en merit för företag att ha heltidsanställd arbetskraft. Det sade arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Skräpkontrakten innebär att företag inte betalar in sociala avgifter för tillfällig arbetskraft. Premiärminister Ewa Kopacz har talat om att försöka lösa den frågan så snart som möjligt. (Polskie Radio 25 juni 16)

Fler lever på låga löner

Snittlönen och sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Men fattigdomen ökar, för allt fler jobbar på s.k skräpkontrakt och allt fler har bara minimilön. Det framgår av färsk statistik från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån), som refereras av den konservativa tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Att medellönen ökar betyder inte att alla hushåll får löneökningar, säger statsvetaren Ewa Les vid Warszawa universitet. (Warsaw Voice 18 juni 15)

Minimilönen höjs med 100 złoty/månad

Regeringen föreslår nu en höjning av minimilönen från 1750 złoty (4150 svenska kronor) i månaden till 1850 złoty (4400 kronor). Det sade finansminister Mateusz Szczurek till reportrar.

Det finns ett visst utrymme i statsbudgeten för en höjning av de offentliga utgifterna, och om vi höjer minimilönerna får även de sämst ställda del av den ekonomiska tillväxten. (Warsaw Voice 18 juni 15)

Privata löner ökade mindre än väntat

Den genomsnittliga lönen i det polska näringslivet uppgick i maj till drygt 4 000 złoty (9 500 svenska kronor), vilket är en höjning med 3,2 % på årsbasis, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Höjningen är något mindre än vad ekonomerna väntat.

Jämfört med april sjönk snittlönen med 2,9 % vilket var något mer än förväntat.

5,5 miljoner personer var privatanställda i maj, drygt 1 % fler än för ett år sedan. (Warsaw Voice 18 juni 15)

Offentliganställdas löner höjs med 5 %

Offentliganställda ska nu få ett lönepåslag på runt 5 % enligt ett förslag från regeringen. Påslaget, som skulle kosta två miljarder złoty (nära fem miljarder svenska kronor) berör inte lärarna som redan fått sina löner höjda.

Offentliganställdas löner har varit frysta sedan finanskrisen 2009, men ekonomin bedöms nu klara en höjning. (Warsaw Voice 9 juni 15)

Alla arbetstagare har rätt att gå med i facket

De som arbetar på s.k skräpkontrakt, d.v.s egenföretagare, tillfälligt anställda och de vars arbetsgivare inte betalar in avgifter till deras socialförsäkring, har rätt att organisera sig fackligt. Det har Konstitutionsdomstolen nu slagit fast, skriver wyborcz.pl.

Det innebär att den polska arbetsmarknadslagen inte är rätt formulerad. Där definieras en arbetstagare som en person med heltidskontrakt. Enligt ILO, International Labor Organisation, är alla anställda arbetstagare.

I och med domen måste lagen skrivas om. Det sker dock inte förrän i höst, meddelar Arbetsdepartementet. (Warsaw Business Journal 2 juni 15)

Arbetsmarknadspaket ska hjälpa arbetslösa unga

Regeringen har beslutat om ett arbetsmarknadspaket som ska hjälpa arbetslösa nyutexaminerade ungdomar att få jobb. Redan nästa år ska 100 000 unga få jobb med subventionerad lön.

Paketet kommer att kosta drygt en och en halv miljard zloty (nästan 4 miljarder svenska kronor), skriver arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på Twitter.

Regeringen har avsatt 2,6 miljarder (6,5 miljarder kr), men en hel del av det återgår till statskassan som skatt. (Warsaw Voice 18 maj 15)

Färre svartjobb i Polen

Svartjobben har sjunkit från 1,21 miljoner till 970 000 under de senaste fem åren. Det visar en rapport från Polska företagsutvecklingsbyrån som gjorts i samarbete med Jagellonska universitetet i Kraków.

Anledningen till minskningen är att allt fler företagare numera har en mer flexibel inställning till anställningar. Men fortfarande tvingas många polacker att jobba i skuggsektorn eftersom en del arbetsgivare vägrar skriva anställningskontrakt. (Warsaw Voice 15 maj 15)

Polackerna jobbar 7,7 timmar om dagen

I genomsnitt tillbringade polackerna 7 timmar och 38 minuter om dagen på jobbet under 2013. Det visar färsk statistik, som tas fram var tionde år av GUS (Polska Statistiska Centralbyrån) på uppdrag av EUs statistikbyrå Eurostat.

Anställda ägnar största delen av sin tid på dagen åt att arbeta – 8 timmar och 11 minuter. Egenföretagare klarar sig med 7 timmar och 40 minuter.

Män arbetar 1 timme och 1 minut mer om dagen än kvinnorna. 11 % av kvinnorna arbetar deltid mot 5 % av männen.

Kvinnorna ägnar större del av sin tid åt hushållsarbete, som värderas till 20 729 zloty (53 000 svenska kronor) om året. Kvinnornas hushållsarbete har beräknats till 2223 zloty per månad (5500 kronor) och männens till 1218 zloty (3000 kr).

Över 28 000 hushåll deltog i undersökningen, som pågick under hela 2013. (Warsaw Business Journal 4 maj 15)

Polska sjömän får rejäl löneförhöjning

Den polska besättningen på färjan Nils Dacke har tidigare haft mindre än hälften av vad TT-lines svenska besättningsmän har haft. I och med ett nytt 3-årigt avtal höjs lönen från 8 600 till 15 000.

Målet är att det polska manskapet ska få löner i nivå med de svenska och tyska avtalen, uppger fackförbundet Seko till SVT Nyheter Skåne. Polska , tyska och svenska fackliga företrädare har varit med och förhandlat.

Nils Dacke trafikerar linjen Trelleborg–Świnoujście. (SVT Nyheter 28 april 15)

Polackerna jobbar näst mest i EU

Grekerna arbetar flest timmar i Europa med 43,9 timmar i veckan. På andra plats kommer polackerna, som har en genomsnittlig arbetstid på 42,5 timmar i veckan. Finländare och fransmän kommer upp i 39,5 timmar i snitt, visar färska siffror från EUs statistikbyrå Eurostat. Beräkningen har gjorts på heltidsanställda och egna företagare.

Grekernas arbetsvecka är längst, och med sina 26 % har Grekland också EUs högsta arbetslöshet. Arbetslösheten i Polen enligt EUs beräkningsgrunder är bara 7,8 %, vilket kan jämföras med medlemsländernas genomsnitt, 9,8 %. (Warsaw Business Journal 14 april 15)

Arbetskostnaderna i Polen är ännu bland de lägsta i EU

I snitt kostade en arbetstimme i Polen förra året 8,40 euro (82,84 kr i svensk valuta) om man inte räknar in arbetade timmar inom lantbruk och administration. Det skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna, som gjort en djupdykning i färska siffror från Eurostat, EUs statistikbyrå. Det är en tredjedel av snittkostnaden inom EU.

Arbetskostnaderna är ännu lägre i Ungern, Lettland, Litauen, Rumänien och Bulgarien.

Under de senaste tre åren har arbetskostnaderna i Polen ökat med 75 % och i EU med 24 %. Om ökningstakten förblir densamma i framtiden kommer kostnaden för arbete att vara densamma i Polen som i EU år 2046. (Warsaw Business Journal 8 april 15)

Arbetslösheten kvar på 12 %

Den registrerade arbetslösheten låg i februari kvar på 12 %, skriver GUS (Polska Statistiska Centralbyrån). Det innebär att 1,9 miljoner polacker går utan jobb.

I januari anmäldes 189 300 nya arbetslösa och 189 200 avregistrerades. (Warsaw Voice 25 mars 15)

Svårare för äldre att hitta nytt jobb

Polacker som börjar närma sig pensionsåldern blir mer sällan av med jobben än andra åldersgrupper. Å andra sidan har de svårare att hitta ett nytt jobb när det faktiskt händer, visar en rapport från centralbanken (NPB).

De äldre söker mindre aktivt efter nytt jobb, och arbetsgivarna är mindre benägna att anställa äldre personer. (Warsaw Voice 24 mars 15)

Arbetslösheten minskar i år

Arbetstillfällena ökar, och redan i mitten av 2015 beräknas arbetslösheten ha sjunkit under 10 %. Det sade arbetsminister Władyslaw Kosiniak-Kamysz på tisdagen. Om den ekonomiska tillväxten ligger kvar på 3 %, om företagens verksamhet förblir densamma, då får vi ner arbetslösheten till ensiffriga tal med hjälp av arbetsmarknadsstöd på 5,5 miljarder zloty (13 miljarder svenska kronor).

I slutet av januari var antalet registrerade arbetslösa 12 %, och samma siffra beräknas gälla för februari. (Warsaw Voice 11 mars 15)

Arbetslösheten ökade 0,5 %

Arbetslösheten ökade i januari från 11,5 % till 12 %, visar månadsstatistiken från GUS (Statistiska centralbyrån). Antalet arbetslösa i mitten av månaden var 1,9 miljoner.

Men antalet lediga jobb, i slutet av månaden drygt 48.000, har ökat, såväl på månadsbasis som på årsbasis. (Warsaw Voice 25 feb 15)

Facken planerar storprotest

De fackliga ledarna Piotr Duda (Solidarność), Jan Guz (OPZZ), Dariusz Trzcionka (FZZ) sätter press på regeringen. Foto: Stanisław Godula.

De fackliga ledarna Piotr Duda (Solidarność), Jan Guz (OPZZ), Dariusz Trzcionka (FZZ) sätter press på regeringen.
Foto: Stanisław Godula.

De stora fackförbunden Solidaritet, OPZZ (Polska fackföreningsalliansen) och FZZ (Fackföreningsforum) är mycket missnöjda med förhållandena på arbetsmarknaden och planerar nu en rad gemensamma aktioner för att sätta press på regeringen.

Vi har tröttnat på pseudosamtal och tillfälliga lösningar, vi vill sitta ner och prata med premiärminister Ewa Kopacz. Det sade Piotr Duda (Solidaritet) på en presskonferens i Warszawa tillsammans med Jan Guz från Fackföreningsalliansen och Dariusz Trzcionka från Fackföreningsforum.

Läs artikel >>

Höjda löner i få branscher

Löneökningarna blir generellt mycket små eller inga alls i år. Det säger Michal Mlynarczyk på rekryteringsföretaget Hays till Polskie Radio.

Löneskillnaderna i Polen ökar. För vissa sektorer är det svårt att få fram de specialister man behöver, bland annat it-branschen. Och det är inte bara ont om it-specialister – många arbetar som konsulter och begär höga löner.

Även vårdbranschen kan nog räkna med att lönerna höjs, säger Mlynarczyk. Anledningen är både att privatiseringen har ökat och att befolkningen blir allt äldre och behöver mer vård. (Polskie Radio 6 feb 15)

Ekonomin växer, färre arbetslösa

Tillväxten i Polen uppgick år 2014 till 3,3 %, visar färska siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån). Det är en hyfsad förbättring sedan 2013, då ekonomin växte med 1,7 %.

Arbetslösheten i december förra året har också förbättrats, 11,5 % jämfört med 13,4 % i december 2013. Det innebär att drygt 1,8 miljoner människor i landet går utan jobb. (Warsaw Business Journal 28 jan 15)

Tysk minimilön blir problem för polska åkerier

Alla som arbetar inom Tysklands gränser ska sedan den 1 januari ha en lön på minst 8,5 euro i timmen (84,40 i svenska kronor) – oavsett i vilket land deras arbetsgivare finns.

Det innebär att de polska transportföretagens konkurrenskraft minskar kraftigt, sade premiärminister Ewa Kopacz på onsdagen till den tyska kanslern Angela Merkel.

Vi kommer att göra allt för att värna deras intressen, sade Kopacz, som också bett EU-kommissionen att i detalj analysera om den nya tyska lagen är i linje med reglerna för den gemensamma marknaden. (Warsaw Business Journal 21 jan 15)

Facket kräver förhandlingar om bättre villkor

Konflikten på arbetsmarknaden är inte slut än. I fredags varslade de stora fackförbunden om en landsomfattande strejk. På tisdagen publicerade förbundsordförandena ett öppet brev där de uppmanar premiärminister Ewa Kopacz att omedelbart inleda förhandlingar om brådskande frågor i ett antal industribranscher.

Förhandlingarna bör komma igång redan i januari, sade Solidaritetsledaren Piotr Duda på en presskonferens i Katowice på tisdagen. Det handlar om de krav vi framförde i en stor demonstration i september 2013 – pensionsålder, övergångspensioner, skräpkontrakt, oegentligheter på bemanningsföretag och flexibel arbetstid.

Och om regeringen kommer igång med förhandlingarna kan våra medlemmar tänka sig att avlysa den varslade strejken. (Warsaw Voice 21 jan 15)

Julbonusarna ökar i offentlig förvaltning

I Polen får alla offentliganställda en trettonde månadslön till jul, en så kallad trzynastka. Denna julbonus har ökat avsevärt från 2013 till 2014, meddelar finansdepartementet. Dels för att fler fått jobb i den offentliga sektorn, dels för att fler jobbat länge där, vilket innebär högre lön och högre julbonus.

Trzynastkan utgår till dem som varit anställda mer än sex månader under året, och ska uppgå till 8,5 % av lönen. I år uppgår summan av julbonusarna till 5,12 miljarder zloty (12 miljarder svenska kr), 50 miljoner mer än 2013.

I det privata näringslivet blir ökningarna än större, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Kritiska röster menar att systemet bör skrotas, eftersom den motiveringshöjande effekten i arbetslivet avtar när alla får ta del av bonusen. (Polskie Radio 31 dec 14)

Minimilönen höjs till 1750 zloty/månad

Från årsskiftet höjs minimilönen i Polen till 1750 zloty (4115 svenska kronor) brutto, en höjning med 70 zloty (165 kr) sedan 2013.

För dem som varit anställda mindre än ett år får lönen inte understiga 80 % av minimilönen (3300 kr).

Minimilönerna förhandlas årligen fram av en trepartskommitté med representanter från regeringen, arbetsgivarna och fackföreningarna.

Enligt lagen räknas minimilönerna fram utifrån regeringens uppskattning av bland annat inflation och bnp-tillväxt. (Polskie Radio 2 jan 15)

Snittlönen i Polen steg till 4000 zloty

Genomsnittslönen i Polen gick för första gången upp över 4000 zloty (9750 svenska kronor) i november. Det innebär en ökning med 2,7 % under året, rapporterar GUS (Polska Statistiska Centralbyrån).

Sysselsättningen steg med 0,9 %. 2.600 nya jobb tillkom i november – den högsta månadssiffran sedan 2007. (Polskie Radio 16 dec 14)

För hårda pass på Amazon

Det är alldeles för mycket stress, säger anställda på näthandelsjätten Amazons nyöppnade lager i Wroclaw till tidningen Gazeta Wyborcza.

Lagret, som har varit i gång sedan i oktober, ska ta hand om julrushen och leverera till kunder runt om i Europa.

Arbetspassen är hårda, och företagets polska anställda är inte de första som klagar. I USA och flera andra länder har företaget anklagats för att hänsynslöst utnyttja arbetsstyrkan. (Polskie Radio 3 dec 14)

Lönerna fortsätter att öka

Läget på arbetsmarknaden är klart bättre. Det säger ekonomen Piotr Bielski. Även om inflationen är under noll betalar företagen ut bättre löner till sina anställda. Därmed ökar hushållens köpkraft på två sätt.

GUS (Statistiska centralbyrån) har släppt oktobersiffrorna, som visar att snittlönen i det privata näringslivet ökat mer än väntat. Den genomsnittliga bruttolönen uppgick till 3981 zloty (9400 svenska kronor) i månaden, vilket är nästan 4 % mer än i oktober förra året och drygt 2 % högre än snittlönen i september. Ökningen var större än väntat, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Underlaget för GUS beräkning utgörs av privata företag med minst nio anställda.

Drygt 5,5 miljoner personer var i oktober anställda i den privata sektorn, även det en ökning med 0,8 %. (Polskie Radio 20 nov 14)

Polen har över 70.000 ”moderna slavar”

Det finns 72.000 ”moderna slavar” i Polen, skriver tidningen Rzeczpospolita, som läst 2014 års Global Slavery Index från australiska Walk Free Foundation. Det är ungefär 0,2 procent av hela befolkningen.

I begreppet modernt slaveri ingår tvångsarbete, människohandel, tvångsäktenskap och kommersiellt sexuellt utnyttjande. De flesta moderna slavarna i Polen är immigranter från antingen forna Sovjetstater eller från Sydostasien, som tvingas att arbeta på byggen, inom jordbruket eller på restauranger.

I hela världen uppges antalet moderna slavar i världen har ökat med nästan en fjärdedel sedan 2013, och anses nu omfatta 35 miljoner människor.

Mauretanien är det land där det finns flest moderna slavar per person – runt 4 % av befolkningen. Polen kommer på 130 plats med 0,2 %. Men Polen ligger sämre till än många andra länder i Europa. Trots att befolkningen i Frankrike, Tyskland, Storbritannien är större än i Polen, finns i respektive land färre än 12.000 moderna slavar. Bäst är läget i Island, där det finns 23 moderna slavar – det är den lägsta siffran, såväl i reella tal som i procent. (Polskie Radio 19 nov 14)

Många polacker planerar att jobba utomlands

En tredjedel av polska ungdomar mellan 18 och 24 år har för avsikt att söka arbete utomlands under de närmaste tolv månaderna. Totalt vill hela 20 % av polackerna i arbetsför ålder söka sin lycka på andra arbetsmarknader än den polska. Huvudorsaken är de låga lönerna i hemlandet, visar en undersökning som gjorts av arbetsförmedlarbyrån Work Service.

Detta är alarmerande siffror, säger Work Services vd, Tomasz Hanczarek. Det innebär att ett stort antal välutbildade personer inte ser några möjligheter till utveckling i Polen. (Warsaw Voice 14 nov 14)

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten sjönk i oktober för nionde månaden i rad. Antalet arbetslösa uppgår idag till 11,3 % av arbetskraften eller 475.000 personer, sade arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ett så bra år har vi inte haft på arbetsmarknadsområdet på sex år.

Den minskade arbetslösheten beror delvis på att arbetsförmedlingarna reformerades i våras. Arbetsförmedlarna sitter inte och väntar på att företagen ska höra av sig med eldiga jobb. De arbetar själva aktivt i stället.

Arbetsförmedlarna hjälper också de arbetssökande att fylla i frågeformulär sade biträdande arbetsministern Jacek Mecina. På det sättet kan vi identifiera personer som har problem och som har glidit bort från arbetsmarknaden. Företag som kan tänka sig att anställa långtidsarbetslösa får också vissa ekonomiska bidrag.

En annan faktor är att såväl industrisektorn som utbildningssektorn har under det tredje kvartalet i år fått ökade behov av arbetskraft. (Polskie Radio 12 nov 14)

Unga vill ha högre lön

De flesta unga polacker hoppas att de på sitt första jobb ska en lön på 3700 zloty (8700 svenska kronor) i månaden brutto – det vill säga 2650 zloty (6200 kronor) efter skatt. Det minsta de kan acceptera är 1900 zloty (4500 kr) efter skatt, visar en färsk opinionsmätning från TNS Polska.

Den bistra verkligheten är att hälften av arbetsgivarna inte kan tänka sig mer än 1800 – 2400 zloty brutto (4200 – 5600 kr) till nyutexaminerad arbetskraft. Det visar samma mätning. (Warsaw Voice 4 nov 14)

Genomsnittslönen i Polen nu 9050 kr

Genomsnittslönen för privatanställda har ökat med 3,4 % och låg i september på 3900,49 zloty i månaden (cirka 9050 svenska kronor). Det visar färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån). 5,5 miljoner personer i Polen är idag anställda i den privata sektorn, vilket är en ökning med en knapp procent sedan förra året.

Enligt experter väntades lönen öka med 3,5 %, skriver nyhetsbyrån PAP. (Warsaw Business Journal 16 okt 14)

Många visstidsanställda i Polen

Hälften av polackerna på arbetsmarknaden är tillsvidareanställda och 17 % är visstidsanställda, visar en färsk undersökning från CBOS. 12 % arbetar i egna företag.

I åldersgruppen upp till 25 år är hälften visstidsanställda och bara en tredjedel tillsvidareanställda. (Warsaw Voice 1 okt 14)

Genomsnittslönen ökade under året

Bruttolönerna i Polen uppgick i augusti i genomsnitt till 3893 zloty (runt 9200 svenska kronor). Det är en ökning med 3,5 % på årsbasis, men en minskning med 1,8 % sedan i juli, enligt GUS (Statistiska centralbyrån).

Experter hade räknat med lite större ökning av månadslönerna på årsbasis och lite lägre minskning på månadsbasis, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Löner med en bonusdel nådde 3890 zloty (9175 kronor), en ökning med 3,6 % på årsbasis och -1,8 på månadsbasis. (Warsaw Voice 17 sept 14)

12.000 får jobb på Amazon

När den internationella nätbokhandeln Amazon nu slår upp tre olika centra i Polen räknar man med att sysselsätta runt 12.000 personer. Det är den största enstaka arbetskraftsrekryteringen i landets historia.

Timlönen blir 13 zloty (30,66 svenska kronor), en bra bit under den lön som utbetalas till tyska medarbetare, 10 euro (97,27 kr).

Enligt tidningen Gazeta Wyborcza är det ett okvalificerat jobb, som dessutom kan bli ett hot mot den lokala detaljhandeln. (Warsaw Voice 15 sept 14)

Rekordmånga från Östeuropa har jobbat i Polen i år

Drygt 300.000 personer från de östeuropeiska länderna beräknas ha fått arbete i Polen under året. Det framgår av siffror från arbetsdepartementet, skriver tidningen Rzeczpospolita. Det är rekordmånga, och ökningen har pågått under hela året.

De flesta som söker arbete kommer från Armenien, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ryssland. (Warsaw Voice 21 aug 14)

Tryggheten på arbetsmarknaden ökar

Polackernas rädsla för att förlora jobbet avtar alltmer. Däremot ökar deras förväntningar på höjda löner, visar en opinionsmätning från arbetsförmedlaren Work Service.

79 procent av de tillfrågade i en opinionsmätning är inte oroliga för att bli av med jobbet, bara sexton procent upplevde att deras arbetsplats är hotad. De flesta tror att de kommer att hitta ett nytt jobb snabbt om det skulle behövas. Och var femte polack har för avsikt att söka nytt jobb.

Nästan varannan av de tillfrågade räknade med att få löneförhöjning under de närmaste månaderna. (Warsaw Voice 14 aug 14)

Polens arbetslöshet lägre än EUs

Arbetslösheten i Polen, 9,6 procent, är lägre än EU-genomsnittet. Den är också två procent lägre än i eurozonen, visar färsk statistik från Eurostat.

Genomsnittet i EU-länderna är 10,3 procent, alltså 0,7 procent högre än i Polen.

På arbetsdepartementet har man en annan beräkningsmetod, och där kommer man fram till att arbetslösheten är 12,5 procent.

Dessutom beräknas arbetslösheten ha fallit i juni, säger arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz till tidningen Gazeta Wyborcza. (Polskie Radio 4 juli 14)