PiS vill begränsa bankchefers löner

Centralbanken, NBP.
Foto: Andrzej Barbarasz, wikipedia.

Förslaget att sätta ett tak för chefer på centralbanken NBC är oroande. Det skulle medföra att bankens oberoende hotas, att kreditvärderingen kan påverkas och det skulle minska möjligheten att snabbt utföra de arbetsuppgifter som banken enligt lagen har.

Det skriver banken i ett uttalande.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tidigare reagerat mot höga ministerlöner och lönerna till chefer i den offentliga förvaltningen. Nu har turen kommit till cheferna på centralbanken NBP.

Bankcheferna uppskattar inte förslaget som de menar kan få allvarliga konsekvenser för Polen.

För det första skulle bankens självständighet i förhållande till politikerna kunna minska, vilket vore olyckligt. När kreditvärderingsföretaget Standard & Poor i januari 2016 sänkte betyget för Polen var ett viktigt skäl just att de befarade att centralbanken var nästa institution som förlorade rätten att agera självständigt, påminde vice centralbankschefen Anna Trzecińska vid ett möte i finansutskottet nyligen. Vi vet alltså hur kreditvärderingsföretagen skulle kunna reagera om bankens självständighet riskerar att minska.

Man får också räkna med att kanske en tredjedel av våra finansexperter skulle lämna banken om löneutvecklingen försämras. Då försvinner kontinuiteten i bankens agerande och våra möjligheter att agera snabbt i akuta situationer försvagas väsentligt.

Det skulle också skapa osäkerhet bland de anställda, vilket även det kan påverka effektiviteten och kvaliteten på bankens arbete, sade Trzecińska. (Warsaw Voice och wB 31 jan 19)

Centralbanken vill censurera medierna

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Korruptionshärvan inom den polska Finansinspektionen (KNF) får nu en ny vändning. Centralbankens chef Adam Glapiński kräver att domstolen beslutar att de artiklar om skandalen som publicerats i Gazeta Wyborcza och Newsweek ska tas bort. Både från pappersutgåvan och internet. Det rör sig om sju artiklar som granskar Glapińskis samröre med korruptionsskandalen. Glapiński går till domstol inte som privatperson utan som Centralbankens chef.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Mer exakt vill han två saker. För det första att texterna tas bort från Wyborczas och Newsweeks pappers- och internetutgåvor tills dom fallit. För det andra kräver han ett förbud mot spridning av ”ogrundade uttalanden som skadar Centralbankens goda rykte och som antyder att Centralbankens chef haft del i den så kallade KNF-affären”.

Centralbanken (NBP) vill alltså att redan publicerade texter om korruptionshärvan på Finansinspektionen ska tas bort samt att det blir förbjudet att publicera nya. Därmed skulle hela historien försvinna från medierna och från allmänhetens medvetande. Det innebär att man inte skulle kunna skriva om korruptionsskandalen utan att nämna Centralbankens chef och hans vänskap med Finansinspektionens numera avsatta chef Marek Chrzanowski, som erbjöd ett hemligt ”skyddsparaply” åt en konkurshotad bank. Ett fiffigt sätt att få problemet ur världen och rädda sin egen och andras karriärer? Förvisso.

Ett annat problem är hur man gör för att ta bort redan publicerade texter ur pappersutgåvorna av Wyborcza och Newsweek. Sax kanske? Och bokbål? Och så straff för innehav av dessa nummer av tidningarna? En beprövad metod – så gjorde både Hitler och Stalin.

Glapińskis agerande riktar sig mot de fria medierna, yttrandefriheten och grundlagen. Han kräver en censur som är direkt förbjuden i den polska författningen. Har inte detta tidigare kallats för preventiv censur? Förvisso. Under kommunisttiden. Inte nog med det. Adam Glapiński uppträder här inte som en privatperson som känner sig kränkt utan i egenskap av chef för Centralbanken – en av de viktigaste statliga institutionerna. Innebär det följaktligen att han försöker få domstolen att införa censur på begäran av ett statligt organ? Förvisso.

Gazeta Wyborcza och Newsweek översköljs för närvarande av stämningsansökningar från personer som nämnts i samband med den gigantiska korruptionshärvan. Att hota med stämning för att det skrivs om oegentligheter inom statliga institutioner är ju också det ett brott mot grundlagen. Det är också ett sätt att trakassera medier och skrämma journalister till tystnad. Men innebär det samtidigt inte att texterna om korruptionshärvan träffade mitt i mål? Förvisso.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Återpolonisering av banker inte helt riskfri

Ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) stora mål är att landets bankväsende bör vara polskt.

För att nå målet har man försämrat villkoren för banker med utländskt kapital och efterhand som utländska finansbolag drar sig ur har de statliga företagen köpt upp deras andelar. Idag äger staten över hälften av landets bankväsende.

Man kallar det återpolonisering och ekonomisk patriotism, men egentligen handlar det om smygnationalisering, skriver finanstidningen The Economist.

Efter kommunismens fall var de polska bankerna vanligen statsägda och under övergången till marknadsekonomi såldes de till privata bolag, ofta utländska finansföretag.

Vår ekonomiska utveckling drivs av de polska företagens stolthet tillsammans med den ekonomiska patriotismen, sade premiärminister Mateusz Morawiecki i våras.

Men återpoloniseringen av bankerna är riskabel, varnar ekonomer. Då kan statsägda banker användas till att finansiera projekt som privata banker av säkerhetsskäl undviker. Det är också risk för att konkurrensen minskar, vilket kan leda till att det blir dyrare att låna vilket i sin tur höjer konsumentpriserna.

Det spekuleras i att den nu statliga stora banken Pekao ska slås samman med PKO BP som då skulle få en tredjedel av marknaden och 15 miljoner kunder.

Morawiecki anser att återpoloniseringen innebär en stark säkerhetsbuffert när den internationella finansmarknaden drabbas av turbulens men det är alltså inte helt riskfritt även om den polska ekonomin under den innevarande högkonjunkturen går utmärkt. Regeringen är också fast besluten att återpolonisera utländskt ägda medier – man anser att de tjänar sina ägares intressen snarare än Polens. Framför allt är det medier med tyskt kapital som är en nagel i ögat på PiS. (The Economist och wB 9 aug 18)

Kaczyński: Regeringen kan inte hjälpa till med utländska bolån

De som tagit bolån i schweiziska franc bör ta saken i egna händer gå till domstol, och inte räkna med att regeringen ska hjälpa till. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Inför presidentvalet våren 2015 utlovade president Andrzej Duda, som då ställde upp för PiS, ett hjälpprogram för de hundratusentals familjer som tagit bolån i utländsk valuta och fick problem när francen plötsligt ökade kraftigt i förhållande till złotyn.

Ännu har inget konkret förslag om hjälp till de drabbade har ännu lagts fram i parlamentet, trots flera års intensiva diskussioner om hur frågan ska lösas.

Att Kaczyński, som rimligen legat bakom Dudas ofta upprepade vallöfte, nu uppmanar låntagarna att reda ut problemen själva, säger möjligen något om relationerna mellan PiS-ledaren och presidenten.

Det är bättre att ta saken till domstolen, säger Kaczyński. Ja, inte för att folk inte ska ha tilltro till presidenten eller regeringen, utan för att den här frågan huvudsakligen avgörs av den ekonomiska situationen. Regeringen kan inte vidta åtgärder som leder till obalans i banksystemet, och det skulle vara illa för alla medborgare, inte bara för dem som har sina bolån i franc.

Fram till 2010 var det vanligt att bankerna rådde familjer att ta sina bolån i utländsk valuta, gärna stabila schweizerfranc. Men när Schweiz för några år sedan släppte francen fri ökade den snabbt i värde – vilket innebar att bolån i den valutan plötsligt var värda betydligt mer i złoty, vilket syntes både på amorteringar och räntor. Olika förslag har lagts fram om hur lånen ska konverteras till landets egen valuta – frågan är bara till vilken kurs och vem som ska stå för mellanskillnaden. PiS, som då var i opposition, ansåg att staten skulle hjälpa till, vilket också märktes i presidentvalskampanjen. (Polskie Radio 10 feb 17)

Räntan ligger kvar på 1,5 %

Penningpolitiska rådet låter räntan ligga kvar på rekordlåga 1,5 % – för tjugoförsta månaden i rad. Beslutet var väntat.

Vi räknar med att räntan ligger kvar på samma nivå under nästa år, säger centralbankschefen Adam Głapiński på en presskonferens på onsdagen. Däremot kan räntan komma att höjas 2018. (Warsaw Voice 8 dec 17)

Ännu en bank uppges avveckla tillgångarna i Polen

Deutsche Bank Polska uppges nu vara till salu – den stora tyska bankkoncernen ska dra ner på sitt engagemang utomlands för att koncentrera sig på kärnverksamheten.

Det blir i så fall ännu en bank som lämnar landet, rapporterar Polskie Radio. Österrikiska Raiffeisen och italienska Unicredit håller på att avveckla sitt engagemang i Polen, och tidigare i år sålde den amerikanska GE Money Bank sin polska verksamhet till den inhemska Alior Bank.

Deutsche Bank vill inte kommentera uppgifterna, skriver tidningen Rzeczpospolita, men tidigare i år sänktes Deutsche Bank Polskas kreditbetyg av kreditvärderingsbyrån Eurorating, vilket kan göra en försäljning mer angelägen.

Finansminister Mateusz Morawiecki har flera gånger sagt att en större del av bankväsendet bör ligga i polska händer och sedan regeringen vid årsskiftet införde en ny skatt på banker och försäkringsbolag tycks utvecklingen gå hans väg. (Polskie Radio, Rzeczpospolita och wB 8-9 nov 16)

PKO köper delar av utländsk bank

PKO BP, som är Polens största banker med staten som största aktieägare, köper österrikiska Raiffeissens leasingverksamhet för 850 miljoner złoty (2,1 miljarder svenska kronor). Därmed blir PKO Leasing marknadsledande med över 13 % av marknaden, skriver banken i ett pressmeddelande.

Detta är ett första steg i Raiffeissens sorti från den polska finansmarknaden. Även själva bankdelen är under försäljning och det statligt kontrollerade socialförsäkringsbolaget PZU tillhör intressenterna.

I somras sade finansminister Mateusz Morawiecki att regeringen gärna ser att en större del av det polska bankväsendet ska ligga i polska händer, en ambition som blivit lättare att förverkliga efter införandet av den nya bankskatten. (Warsaw Voice och wB 4 nov 26)

PiS vill ersätta Visa med polska betalkort

visa-pekao

Vi vill ersätta Visa och Mastercard med polska betalkort och att Visas och Mastercards logotyper på korten ska ersättas med den polska vita örnen. Det säger vice utvecklingsminister Tadeusz Kościński till webbplatsen innnpoland.pl.

Visa och Mastercard vill tjäna pengar, de är inte intresserade av att utveckla den polska ekonomin, säger Kościński, och vid transaktioner betalas skatt till utlandet. Med polska betalkort skulle de pengarna stanna i landet. Det skulle också uppstå nya jobb i Polen, och de som ger ut korten skulle inte behöva lägga pengar på annonser eller sponsring av OS. Det skulle bli billigare för bankerna.

Men om man bortser från kostnaderna för bankerna, som måste bryta avtal och byta system, så skulle det största problemet med polska betalkort vara att de inte skulle gälla utomlands. (innpoland.pl 14 okt 16)

Unicredit säljer polska bankaktier

pekao

Det italienska låneinstitutet Unicredit är nära att sälja en majoritet av sin andel i den polska banken Pekao till det stora socialförsäkringsbolaget PZU, en affär på 11 miljarder złoty (drygt 16 miljarder svenska kronor).

Inget av de två företagen vill kommentera säljryktena.

Förhandlingarna har pågått i några månader, och Unibets intresse av att sälja anses höra ihop med regeringens uttalade önskan att en större del av landets banksektor ska ägas av polacker. (Polskie Radio 15 okt 16)

PZU förhandlar om att köpa Pekao

pekao

Det stora polska försäkringsbolaget PZU diskuterar nu möjligheten att överta italienska Unicredits aktier i den polska banken Pekao, skriver tidningen Affärsvärlden.

PZUs vd Michał Krupiński bekräftar att förhandlingar pågår men anser att det är för tidigt att kommentera.

Krupiński har i sommar sagt att PZU skulle undersöka ett eventuellt förvärv av bankerna Raffeisens och Pekaos tillgångar, inte minst som utländska banker talat om att sälja sina polska tillgångar med anledning av den nya bankskatten.

En stor del av den polska banksektorn ägs av utländska investerare, och två av regeringens biträdande premiärministrar, utvecklingsminister Mateusz Morawiecki och högskoleminister Jarosław Gowin, har i sommar talat om att regeringen gärna vill återföra delar av banksektorn i polska ägarhänder.

Både PZUs och Pekaos aktier sjönk på förmiddagen på Warszawa-börsen. (Warsaw Voice, Affärsvärlden och wB 23 aug 16)

Efter stresstest kan utländska banker i Polen bli till salu

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki vill köpa banker.
Foto: wikipedia.

Den Europeiska Bankmyndigheten EPAs koll av bankernas stresstålighet visar att en del internationella banker måste genomföra reformer och stärka sin kapitalbas, säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki. En del utländska banker i Polen kan då tvingas göra sig av med sin polska verksamhet, och det kan uppstå ett naturligt tillfälle överföra den verksamheten i polska händer.

Regeringen kommer att vara mycket uppmärksam på marknadens signaler för att trygga stabiliteten i banksystemet och polackernas banktillgångar, sade Morawiecki. (Warsaw Voice 5 aug 16)

KNF: Polens banksektor är stabil

Polens finansiella system med banksektorn som huvudpelare är fortfarande ett av de mest stabila i Europa. Det skriver det statliga finansövervakningsorganet KNF, Komisja Nadzory Finansowego, sedan European Banking Authority, EBA, på fredagen offentliggjort resultatet av årets banktester.

De polska bankernas kapitalbas ökar, kapitaltäckningsgraden har generellt förbättrats, alla banker har nått upp till likviditetsnormen, skriver KNF.

Banken PKO BP, som var den enda testade polska banken, ska enligt testet vara den av de europeiska storbankerna som tagit minst skada av den ekonomiska avmattningen.

Testet görs av EBA i samarbete med Europeiska Centralbanken, EU-kommissionen och flera andra EU-institutioner. (Warsaw Voice och EBA 2 aug 16)

Minister vill köpa upp utländska banker

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Utländskt kapital har alldeles för stor makt i den polska banksektorn. Det säger högskoleminister Jarosław Gowin till den brittiska tidningen Financial Times. Gowin är också vice premiärminister.

Som en del i ett patriotiskt-ekonomiskt program bör staten medverka till att det polska ägandet ökar, menar Gowin. När utländska banker får problem ska vi ta tillfället i akt, då kan vi köpa och sedan sälja dem igen.

Om jag skulle sälja en bank och hade att välja mellan en nationell och en utländsk investerare, så skulle jag naturligtvis välja att sälja till polacken, om han så vore min värste motståndare, sade högskoleministern. Vi kommer naturligtvis också i fortsättningen att uppmuntra globala utländska investerare att göra affärer i Polen. Men hittills har det utländska kapitalet fått för mycket förmåner från staten. Enligt min mening bör staten stödja polska entreprenörer. Under de senaste 25 åren har polska entreprenörer diskriminerats jämfört med utländska investerare. Bankerna kan inte längre tolerera en så uppenbar diskriminering av våra egna investerare.

Gowin framhöll också regeringens oro för den stora utländska – särskilt tyska – dominansen i medievärlden.

Jag har svårt att tro att tyska ägare till polska tidningar skulle vara mindre patriotiska än jag själv, sade han. Jag förutsätter att de är utmärkta tyska patrioter och att när det uppstår en konflikt mellan våra nationella intressen skulle de försöka smyga in den tyska ståndpunkten i sina spalter. Jag vill se ett ökat stöd till polska medier. (Warsaw Business Journal och TVP 20 juni 16)

Nye NBP-chefen: Banken måste vara helt oberoende

Nya centralbankschefen Adam Glapiński . Foto: wikipedia.

Nya centralbankschefen Adam Glapiński .
Foto: wikipedia.

Vi ska vara konservativa och försiktiga. Det säger den nye centralbankschefen Adam Głapiński. Vi kräver ingen revolution, men vi behöver stärka tillsynen av bankerna. Den största utmaningen är att upprätthålla den finansiella stabiliteten, men ekonomin behöver inte något stöd nu.

Centralbanken måste vara helt oberoende, eftersom vi bedriver en politik som syftar till monetär stabilitet på ett sätt som kanske inte alltid stämmer överens med finansministerns förväntningar, säger Głapiński. Enligt grundlagen ska de offentliga institutionerna samarbeta till gagn för landet. Men i lagen om centralbanken, NBP, sägs uttryckligen att centralbankens viktigaste uppgift är att stabilisera prisnivån, och stödja regeringens ekonomiska politik om det inte stör stabiliteten. Men när det som nu inte finns någon inflation kan NBP stödja den ekonomiska politiken utan att hamna i konflikt med huvudmålet.

Vår ekonomi har en högre potentiell tillväxt än euroländerna, säger den nye centralbankschefen, vi är en stor ekonomi, en stor region med en enorm inre marknad, låg arbetslöshet och inga makroekonomiska obalanser. Det är bara en extern chock som skulle kunna stå i vägen för tillväxten, till exempel en kris i euroområdet – vi vet ännu inte hur mycket pengar som måste pumpas i euroländernas ekonomi.

Głapiński var ekonomisk rådgivare till den förre presidenten Lech Kaczyński och valdes ini Penningpolitiska rådet 2010. När hans förordnande gick ut i februari valdes han till centralbankschef efter Marek Belka, som nu kandiderar till posten som chef för den europeiska utvecklingsbanken ERBD.

Głapiński presenterar sig som en vän av stark statlig närvaro i ekonomin och motståndare till att Polen ska gå med i euron. (Puls Biznesu, Polskie Radio och wB 13 juni 16)

Finansbolag söker sig till Warszawa

Många finansbolag söker sig till Warszawa för att slippa alltför höga omkostnader. Foto: wikipedia.

Många finansbolag söker sig till Warszawa för att slippa alltför höga omkostnader. Foto: wikipedia.

Hela 4 000 jobb i finanssektorn har flyttats till Warszawa under de senaste fem åren eftersom kostnaderna där är 60 % lägre än i London och 47 % lägre än i Madrid. Det skriver den brittiska tidningen Financial Times.

Den nya generationen finansanställda bor nu i städer som Warszawa i Polen eller Jacksonville i Florida.

Stora brittiska och amerikanska städer som tidigare varit attraktiva för banker och försäkringsbolag har i sin tur förlorat över 40 000 jobb under de senaste fyra åren när företagen i stället valt att bosätta sig i billigare områden. (Warsaw Business Journal 17 maj 16)

Centralbanken kan hjälpa bankerna vid bolånekonvertering

Frågan om konverteringen av bolån i utländsk valuta kan ta ett steg närmare en lösning, när en expertgrupp på presidentkansliet inom kort lägger fram ett nytt förslag. Det skriver tidningen Gazeta Prawna. Lösningen går går ut på att centralbanken NBP ska hjälpa till att skaffa fram schweizerfranc till de polska bankerna, så att de kan betala sina långivare.

Många polacker tipsades för ett antal år sedan av sin bank om att det var förmånligt att ta bolån i utländsk valuta, huvudsakligen schweizerfranc. I januari 2015 steg francen rejält i förhållande till złotyn, och lånen blev avsevärt dyrare än beräknat. Låntagarna blev förtvivlade och under valkampanjerna förra året lovade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att bankerna, som gjort stora förtjänster på bolånen, skulle bära huvudbördan men att också staten skulle hjälpa till.

Såväl president Duda som premiärminister Szydło har sagt att bankerna ensamma bör bära bördan, men det skulle innebära stora risker för den polska banksektorn, anser centralbankschefen Marek Belka. Den tillträdande centralbankschefen Adam Głapiński, som handplockats av president Duda, har sagt att banken inte ska vara involverad i konverteringen av de utländska bolånen.

NPB bör däremot inte skapa någon egen lösning, som att trycka mer pengar, lösa ut låntagarna eller använda sina reserver, säger ekonomen Marek Dietl till tidningen.

Enligt en opinionsmätning i april anser de flesta polacker att låntagarna får reda ut sina problem utan att staten ska bidra ekonomiskt. (Gazeta Prawna och wB 17 maj 16)

Glapiński blir ny centralbankschef efter Belka

Adam Glapiński föreslås bli ny centralbankschef efter Marek Belka. Foto: wikipedia.

Adam Glapiński föreslås bli ny centralbankschef efter Marek Belka.
Foto: wikipedia.

Adam Glapiński föreslås bli chef för den polska centralbanken NBP, meddelar presidentkansliet. Han är ledamot i bankens styrelse och har tidigare suttit med i Penningpolitiska rådet. Han var också rådgivare åt framlidne presidenten Lech Kaczyński, tvillingbror till Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som innehar den reella makten i Polen.

Glapiński efterträder Marek Belka, vars förordnande snart går ut. Belka, som tillhör den polska vänstern och varit premiärminister två gånger, har i sin tur föreslagits bli chef för den europeiska utvecklingsbanken EBRD.

Belka rekommenderade själv tidigare i år att just Glapiński, som är professor i nationalekonomi och var minister på 1990-talet, skulle efterträda honom.

Glapiński säger att han kommer att driva samma ekonomiska politik som sin företrädare. (Warsaw Business Journal och wB 6 maj 16)

Polackerna tycker inte att staten ska hjälpa bolånetagare

En tredjedel av polackerna är positiva till att staten ska hjälpa till vid konverteringen av bolån som tagits i schweiziska franc. Men de flesta av dem tycker hjälpen bara ska gå till dem som är i en svår ekonomisk situation, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Över hälften av dem som svarade tycker inte att staten ska hjälpa till.

Runt fem miljoner polacker tog efter rekommendation från bankerna i flera år bolånen i utländsk valuta, företrädesvis schweizerfrancen, som var stabil och bra.

Men för drygt ett år sedan släpptes francen fri mot euron, och lånen blev plötsligt betydligt dyrare för låntagarna. Det var valår i Polen och olika politiker, bland dem Jarosław Kaczyński, ledare för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), och partiets presidentkandidat Andrzej Duda, föreslog att staten och bankerna skulle ta en stor del av smällen. Ekonomer som centralbankschefen Marek Belka uttryckte oro för bankernas framtid.

Bolånefrågans inverkan på den polska banksektorn var också en viktig fråga när kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor i januari sänkte Polens kreditbetyg och flera andra utvärderade det ekonomiska läget. (Warsaw Business Journal och wB 20 april 16)

Konvertering av bolån kan medföra finanskris

President Dudas förslag till konvertering av bolån som tagits i schweizerfranc till złoty kan innebära en finansiell kris för landet. Det säger Finansinspektionen (KNF) i en analys. Kostnaden för bankerna beräknas uppgå mellan 45 och 67 miljarder złoty (104–156 miljarder svenska kronor), och då anses 67 miljarder vara den mest sannolika siffran. Femton banker, vara tre inhemska, skulle sammanlagt få bära en förlust på 58 miljarder.

Presidenten lade i januari fram förslaget om konvertering av lånen för att hjälpa låntagarna, vars bolån blev avsevärt dyrare när francen förra året kraftigt ökade i värde.

Centralbanken har tidigare uppskattat bankernas förlust till minst 44 miljarder, vilket skulle innebära en destabilisering av banksektorn. (Warsaw Business Journal 16 mars 16)

Fick sparken efter bankutsaga

Biträdande finansministern Konrad Raczkowski har nu fått sparken som en följd av sina kontroversiella uttalanden om banksektorn, rapporterar polska nyhetsbyråer.

I förra veckan var Raczkowski närvarande vid ett seminarium på Handelshögskolan i Warszawa. Han förutspådde då att ett antal mindre banker skulle gå i konkurs under året – men det skulle inte bero på den nya bankskatten utan på att bankerna var illa skötta.

Tanken på att den polska banksektorn skulle framstå som instabil fick håret att resa sig på huvudet på finansminister Paweł Szałamacha som gick ut och försäkrade att den polska banksektorn är stabil. Finansinspektionen (KNF) gjorde detsamma. Samtidigt vände sig finansministern till premiärminister Beata Szydło och krävde att Raczkowski skulle avlägsnas från sin post. (Polskie Radio och wB 9 mars 16)

Finansministern vill sparka sin biträdande minister

Finansminister Paweł Szałamacha har uppmanat premiärminister Beata Szydło att sparka vice finansminister Konrad Raczkowski. Det säger en regeringskälla till nyhetsbyrån PAP.

Raczkowski sade i förra veckan att ett antal små, ”giftiga”, banker kommer att gå i konkurs under året.

Men inte på grund av den nya bankskatten, sade Raczkowski, utan på grund av att de har skötts dåligt.

Dagen efter gick en behärskad Szałamacha ut och slog fast att den polska banksektorn är stabil. Han begärde en förklaring av sin biträdande. Även Finansinspektionen (KNF) vittnade om banksektorns stabilitet och effektivitet.

Då fick också Raczkowski bedyra detsamma. Han hade talat om konkurser som skedde i samband med uttag från Bankgarantifonden (BFG) och vilka följder det kan få för fordringsägarna under de kommande åren. (TVP 7 mars 16)

Oenighet i finansdepartementet

Åtskilliga små banker kommer att gå i konkurs i år, och det beror på dålig företagsledning och dålig kontroll, inte på den nya bankskatten. Det sade biträdande finansministern Konrad Raczkowski på torsdagen. Konkurserna kommer emellertid inte att påverka vårt finansiella system.

Att banker är på fallrepet håller finansminister Paweł Szałamacha inte med om. I ett pressmeddelande från departementet framgår att Szałamacha har kallat till sig Raczkowski och begärt en förklaring.

Den polska banksektorn är stabil, skriver Szałamacha bestämt. (TVP 4 mars 16)

Belka kan bli ny EBRD-chef

Centralbankschefen Marek Belka. Foto: wikipedia.

Centralbankschefen Marek Belka.
Foto: wikipedia.

Marek Belka, vars mandat som chef för den polska centralbanken NPB går ut i vår, ställer upp som kandidat inför valet av ny chef för den europeiska utvecklingsbanken EBRD. Idag är britten Suma Chakrabarti chef för utvecklingsbanken, men hans period löper ut i juli.

Ett sådant tillfälle dyker inte upp varje dag, skriver affärstidningen Puls Biznesu.

I Polen har vi bara en person som kan fungera på en sådan post, och Belka har stöd både hemma och utomlands, säger en anonym källa nära regeringen till tidningen. Men enligt tre oberoende källor måste regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński godkänna Belkas kandidatur.

Man vet att utvecklingsminister Mateusz Morawiecki och finansminister Paweł Szałamacha har diskuterat tanken, och enligt källorna kommer finansdepartementet att stödja Belka som officiell kandidat.

För Kaczyński kan det i det här fallet vara viktigt att en polack bekläder ett så prestigefyllt ämbete, säger tidningens källa, och eftersom Belka anses vara den ende som kan komma ifråga kan PiS-ledaren säga ja.

Man räknar med att Belka i det här fallet stöds av nästan alla länder i Central- och Östeuropa och flera av de gamla EU-länderna. (Puls Biznesu 23 feb 16)

Bankstyrelse byts ut efter avgiftshöjning

Vi kommer att byta ut delar av styrelsen till den statligt kontrollerade banken PKO BP. Den har höjt sina avgifter och det har ingenting med den aviserade bankskatten att göra, säger ,

Dawid Jackiewicz, minister för de statliga företagen. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Dawid Jackiewicz, minister för de statliga företagen.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

minister för de statliga företagen till nyhetsbyrån PAP.

Bankskatten, som införs den 1 maj, har kommit till för att regeringen ska kunna hålla sina vallöften om höjda barnbidrag och sänkt pensionsålder, och redan från början varnade kritikerna för att bankerna kommer att ta ut skatten av kunderna.

Vi anser att orsaken till höjningar av avgifter och marginaler i förväg ska kommuniceras till allmänheten – till kunderna och kanske också aktieägarna, säger ministern.

Departementet sammankallar inom kort till ett möte med aktieägarna, och då kommer det att bli förändringar i styrelsen, säger Jackiewicz.

Den nya lagen innebär att banker och andra finansföretag årligen betalar 0,44 % skatt på sina tillgångar. (Polskie Radio 29 jan 16)

Högre budgetunderskott kan sänka Polens kreditbetyg

Kreditbetyget A- grundar sig på uppfattningen att finanspolitiken följer de riktlinjer som utstakats av EU och att budgetunderskottet inte överstiger 3 % av bnp. Det säger Arnaud Louis, chefsanalytiker på kreditvärderingsinstitutet Fitchs Polenavdelning. Finanspolitiken är inte lika stram som tidigare, men så länge budgetunderskottet håller sig under 3 % och tillväxten förblir stabil är betyget A- försvarbart. Om budgetunderskottet ökar kan kreditbetyget behöva sänkas.

Liksom andra kreditvärderingsinstitut, som Standard & Poor och Moody’s, ser Fitch konverteringen av bolån i utländska valuta till złoty som en betydande risk för den polska banksektorn.

Många polacker tog tidigare sina bolån i schweizerfranc eftersom det var ekonomiskt fördelaktigt. Men när Schweiz släppte sin valuta fri för något år sedan steg värdet på francen – och lånen – avsevärt och räntorna ökade. Det har kommit flera olika förslag om hur frågan ska hanteras och enligt president Duda kan man konvertera rakt av från franc till złoty.

Såväl kreditvärderingsinstituten som centralbankschefen Marek Belka har larmat om förödande effekter för den polska ekonomin om det förslaget går igenom. I dagarna har emellertid biträdande finansminister Mateusz Morawiecki visat tendens till att dra i tömmarna.

Staten ska inte stötta rika polacker som köpt bostäder och tagit lån i andra valutor, sade han på onsdagen.

Standard & Poor sänkte nyligen Polens kreditbetyg från A- till BBB+ med motiveringen att regeringen vidtagit åtgärder som försvagat viktiga institutioners självständighet. (Warsaw Voice, TVP och wB 28 jan 16)

Fitch: Banksektorn klarar de flesta utmaningarna

I fredags sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor Polens kreditbetyg från A- till BBB+. Finansminister Paweł Szałamacha reagerade omedelbart.

Ett politiskt beslut, sade han, och påpekade att de andra kreditvärderingsinstituten inte visat tecken på att gå samma väg som S&P.

Det uttalandet stöds nu av Piotr Kowalski, Polenchef för kreditvärderingsinstitutet Fitch.

Banksektorn är fortsatt stark och kommer att klara av det mesta av de prövningar som väntar – som den nya skatten på bankers och försäkringsbolags tillgångar. Men omvandlingen av bolån i utländsk valuta är fortfarande ett stort frågetecken, sade Kowalski tillTVN24. (Warsaw Voice 19 jan 16)

Duda undertecknade bankskattslagen

Lagen om en ny skatt på banker och försäkringsbolag har nu undertecknats av president Duda, meddelar presidentens kansli.

Från och med februari ska banker och andra finansinstitut liksom försäkringsbolag betala 0,44 % i skatt på sina tillgångar. Avsikten är enligt det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att skaffa ytterligare finansieringskällor till framför allt nya sociala avgifter – alltså sänkt pensionsålder och nya generösa barnbidrag.

För ett par dagar sedan uppmanade Europeiska Centralbanken, ECB, regeringen och presidenten att vänta med att låta lagen trädda i kraft tills man gjort en noggrann utredning av vilka konsekvenser den skulle få på finansmarknaden i Polen. ECB oroar sig för att lånemöjligheterna ska försämras och att finansföretagen ska flytta sina tillgångar utomlands för att slippa betala den nya skatten. (TVN24 och wB 15 jan 16)

ECB oroar sig för den nya bankskatten

Propositionen om en ny skatt på banker och försäkringsbolag har nu antagits i parlamentets andra kammare, sejmen. Det har föranlett Europeiska Centralbanken, ECB, att uppmana regeringen att göra en utredning av hur den nya skatten kommer att påverka stabiliteten i det finansiella systemet.

Det är viktigt att den nya skatten inte försämrar lånemöjligheterna, skriver ECB, som också ser en fara för att de finansiella institutionerna går över till mer riskfyllda projekt eller överför sina tillgångar utomlands för att slippa skatten.

Lagen, som beräknas träda i kraft den 1 februari i år, stadgar att banker och försäkringsbolag årligen ska betala 0,44 % av sina tillgångar i skatt. Det beräknas ge 4,4 miljarder złoty i intäkter till staten enligt finansdepartementets officiella siffror. I år tros summan uppgå till 5,5 miljarder złoty.

Den nya skatten tas ut för att täcka statskassans behov när pensionsåldern nu sänks och barnbidraget ökar kraftigt. (Warsaw Voice 13 jan 16)

Polen inför kontroversiell bankskatt

Från och med februari nästa år ska banker och försäkringsbolag i skatt betala 0,55 % av de tillgångar som överskrider 4 respektive 2 miljarder. Det beslöt parlamentet sent på tisdagskvällen. Förslaget, som mött stort motstånd går nu vidare till senaten.

Regeringen räknar med att få in 4,4 miljarder złoty (nästan 11 miljarder svenska kronor), som ska bidra till att finansiera det nya barnbidraget till flerbarnsfamiljer och sänkningen av pensionsåldern.

Vi stödde regeringens förslag, men jag tycker att man kunde ha gått längre, säger Rafał Wojchowski från Kukiz’15. Men det går ju att höja skatten nästa år.

Oppositionens främsta argument mot skatten är att banker och försäkringsbolag naturligtvis höjer premier och utlåningsräntor för att kompensera för bortfallet, vilket drabbar de unga familjer som regeringen vill hjälpa. Regeringen tror att konkurrensen i banksektorn är så hög att banker och försäkringsbolag inte kan föra över kostnaderna på kunderna. (Warsaw Voice, Warsaw Voice och wB 30 dec 15)

Szydło: Bankerna tar till utpressning

Bankerna försöker med utpressning mot regeringen. Det säger premiärminister Beata Szydło.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vann parlamentsvalet i oktober med hjälp av löften om 500 złoty (runt 1200 svenska kronor) per barn och månad till flerbarnsfamiljer. Det ska betalas med en ny bankskatt och höjd skatt på stormarknader.

Bankerna säger nu att de kommer att ta ut den nya skatten av sina kunder, säger Szydło till TVN 24. Det är utpressning, så har man inte gjort i andra länder och de flesta länder i Europa har bankskatter. Polen har idag de högsta bankavgifterna, de högsta marginalerna och banktjänsterna tillhör de dyraste i Europa.

Enligt PiS förslag ska större banker få betala 0,39 % på sina tillgångar i skatt varje år. Försäkringsbolag får betala 0,6 %.

Eftersom PiS har egen majoritet i parlamentet är det högst troligt att lagförslaget går igenom. (Polskie Radio och wB 21 dec 15)

Polackerna gillar höjd bankskatt

Regeringens förslag om att höja skatten för bankerna vinner anklang hos polackerna. Hela 41 % av tusentalet tillfrågade anser att det är en utmärkt idé, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

En tredjedel av de tillfrågade tycker att skatten bara ska drabba utländska banker, men de flesta anser att polska banker också bör få högre skatt. Även stormarknader ska enligt regeringen få en skattehöjning.

De ökade intäkterna ska staten använda till att bekosta den nya barnbidraget och den sänkta pensionsåldern. (TVP och wB 14 dec 15)

Börschefen avgår: Vill inte bli indragen i det politiska spelet

Jag inte vill bli indragen i det politiska spelet. Det säger börschefen i Warszawa, Paweł Tamborski, som nu begär avsked.

Börsen och kapitalmarknaderna kräver stabilitet och konsekvens. För sin utveckling behöver det polska näringslivet direkt tillgång till kapital. Börsen får inte bli indragen i det politiska spelet, skriver Tamborski i en pressrelease på engelska på börsens webbplats.

Tamborski var biträdande minister för de statliga företagen i den förra regeringen, som leddes av partiet Medborgarplattformen (PO), idag i opposition.

Efter valet i oktober, som vanns av nationalkonservativa Lag och Rättvisa (PiS), inleddes utredningar av en rad politiker på hög nivå i de partier som lämnade regeringsmakten, PO och Bondepartiet (PSL). och Tamborski misstänktes ha spelat under bordet med den nyligen avlidne miljonären Jan Kulczyk under sin tid på departementet.

Den nya regeringen har mycket aktivt tagit itu med att få bort så många av Medborgarplattformens anhängare som möjligt ur maktapparaten. Den förra regeringens utnämningar av domare till Konstitutionsdomstolen har annullerats och PiS har tillsatt domare ur sina egna led. Cheferna för underrättelsetjänsterna uppmanades säga upp sig och PiS tillsatte som nationell säkerhetschef en av partiledaren Jarosław Kaczyńskis närmaste vänner Mariusz Kamiński. Han har emellertid efter några år i en liknande position under den förra PiS-regeringen 2005–2007 åtalats och dömts för maktmissbruk. Straffet blev tre års fängelse och tio års förbud att tillträda en offentlig tjänst. För att kunna tillträda sitt nya toppjobb krävdes att han skulle bli benådad, vilket president Duda stod till tjänst med.

Även andra myndighetschefer på olika nivåer byts ut i rask takt. Börschefen vill alltså undvika att det uppstår turbulens i den polska ekonomin. Han vägrar bli en bricka i det infekterade inrikespolitiska spel som pågår nu och föredrar att lämna in sin avskedsansökan själv. (Polskie Radio och wB 4 dec 15)

Ny finansskatt kan driva bort utländska investerare

Det finns risk för att utländska investerare lämnar Polen om det införs en ny skatt på finansiella transaktioner. Det framgår av en rapport från mäklarfirman Trigon.

Förslaget om höjd skatt kommer från det tillträdande regeringspartiet Lag och Rättvisa, PiS.

Utbytet av handeln i vårt land är litet, och utländska fonder kan ha råd att lämna Polen för andra marknader, skriver Trigon. Med den nya skatten skulle utländska investerares aktiehandel halveras och handeln med obligationer skulle minska med 90 %.

Ett alternativt förslag från PiS är att höja skatten på bankers och försäkringsbolags tillgångar. (Warsaw Voice 4 nov 15)

Bank och kunder delar konverteringskostnader

Bankerna ska ta hälften av kostnaderna för konvertering av bolån från schweiziska franc till polska złoty. Det beslöt senaten på fredagen och återgick till regeringens ursprungliga förslag om att banker och låntagare skulle dela på kostnaderna. Konverteringen ska ske under en treårsperiod.

Under debatten i sejmen ändrades förslaget till att bankerna skulle bära 90 % av kostnaderna, vilket också är vad president Andrzej Duda och det honom närstående nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) anser.

Senaten beslöt alltså annorlunda – och det kan spela roll att regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) har majoritet i senaten.

Men många tunga ekonomer – bland dem finansminister Mateusz Szczurek och centralbankens chef Marek Belka – har varnat för att hela bankväsendet i Polen skulle äventyras om 90 % av kostnaden skulle falla på bankerna. Flera utländska banker aviserade också att de tänkte begära skadestånd från Polen om förslaget blev verklighet.

Jag röstade emot att bankerna skulle ta lejonparten, säger senatorn och f.d premiärministern Włodzimierz Cimoszewicz. Det skulle visa medborgarna att staten rycker in så att vuxna människor inte ska behöva ta ansvar för vad de gör. (TVP info 4 sept 15)

Kopacz vill fördela kostnader lika på bank och kund

Ewa Kopacz vill inte träffa presidenten ensam. Foto: wikipedia.

Premiärminister Ewa Kopacz.
Foto: wikipedia.

Regeringen kommer att trycka på för att senaten ska anta det ursprungliga förslaget om konvertering av bolån som tagits i schweizerfranc, CHF. Det sade premiärminister Ewa Kopacz på tisdagen. Hon får stöd av finansminister Mateusz Szczurek och Finansstabiliseringskommittén, som hade möte på onsdagen.

Regeringens förslag gick ut på att bankerna och kunderna skulle ta hälften av kostnaderna var, men efter en lång debatt beslöt parlamentarikerna att bankerna skulle stå för 90 % av kostnaderna eller 19 miljarder złoty (46 miljarder svenska kronor) eftersom de varit rådgivare åt sina kunder.

Det förslaget har flera nackdelar, säger Szczurek. Det hotar finanssektorns stabilitet och kunder behandlas olika beroende på i vilken valuta de har tagit sina lån. Eftersom bankernas intäkter sjunker med 19 miljarder minskar också den skatt de betalar in med 3,5 miljarder zloty.

Men president Andrzej Duda tillhör dem som anser att bankerna ska bära största delen av bördan eftersom bankerna gjort stora vinster på CHF-lånen. Det är ett vallöfte från honom och det honom närstående nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Vårt förslag om 50-50 innebär att bankerna belastas med 10 miljarder och resten fördelas på kunderna, sade Kopacz. Annars kan det bli problem även för andra bankkunder än de som tog sina lån i CHF.

Politiker av olika schatteringar har på ett ansvarslöst sätt gjort omfattande löften i valkampanjen, sade regeringschefen och varnade för att Polen kunde hamna i samma situation som Grekland.

När lagförslaget nu går från sejmen till senaten har senatorerna möjligheter att förslå förändringar innan det hamnar på presidentens bord. (Warsaw Voice, Polskie Radio och wB 19 aug 15)

Duda: CHF-lånen är bankernas ansvar

Det måste bli bankerna som löser frågan om de bolån som tagits i schweizerfranc (CHF), de har gjort enorma vinster och har inte informerat låntagarna om riskerna. Det får inte läggas på skattebetalarna, säger president Andrzej Duda. Samtidigt får banksektorns stabilitet naturligtvis inte äventyras.

Staten kan naturligtvis gripa in med lagstiftning, sade presidenten. Bankerna gör stora vinster och utländska banker i Polen skickar vinsten till moderbolagen, de bidrar inte till den polska ekonomin. Bankavgifterna tillhör dessutom de högsta i Europa.

Centralbanken har ju en roll att spela i det här sammanhanget och bör stimulera den ekonomiska tillväxten mer aktivt för att stödja landets ekonomi, sade Duda och upprepade därmed ett krav som brukar framföras av det parti som tidigare var hans, nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Regeringen Kopacz förslag om att bankerna ska bära 90 % av kostnaderna för konvertering av CHF-lån till złoty har antagits av parlamentets andra kammare sejmen och väntar nu på beslut i senaten. Senaten kan föreslå att sejmen gör ändringar i förslaget, som efter antagande går vidare till presidenten för undertecknande. Om presidenten ogillar förslaget kan hen utfärda sitt veto eller skicka det till Konstitutionsdomstolen för att kontrollera så att det inte strider mot grundlagen. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 17 aug 15)

CHF-lånen konverteras till złoty

För att underlätta situationen för de polacker som på bankernas rekommendation tagit sina bolån i schweiziska franc, CHF, har parlamentets andra kammare, sejmen, nu antagit en lag om konvertering av lånen till złoty.

Bolånen ska konverteras enligt den kurs som gäller på konverteringsdagen och bankerna ska stå för 90 % av kostnaderna. Rätt att konvertera sina bolån enligt den nya lagen har de som äger och bor i en bostad som inte överstiger 100 kvm (lägenheter) eller 150 kvm (småhus). Familjer med mer än tre barn omfattas av lagen även om de har större bostäder.

Bankföreningen inrättade för några månader sedan en fond som nu ska bidra med 800 miljoner złoty i år. Totalt beräknas konverteringen kosta banker och låneinstitut upp till 19 miljarder złoty. (Warsaw Business Journal 6 aug 15)

Kopacz: Sparkasssorna är ett problem för banksektorn

Mer än tre miljarder zloty (7,36 miljarder svenska kronor) har betalats ut till dem som har anslutit sig till SKOK, de kooperativa sparkassorna, sade premiärminister Ewa Kopacz på måndagen till journalister. Sparkassorna har fått mycket kritik för dålig ledning och bristande kontroll, och enligt uppgift ska nästan hälften av de 55 sparkassorna vara konkursmässiga och det tär hårt på bankräddningsfonden.

SKOK har gjort det möjligt för miljontals fattiga polacker, särskilt på landsbygden och i de mindre städerna, att ta banklån, sade Kopacz. Nu granskar Finansinspektionen några individuella företag, en del kommer att tas över av bankerna och för andra får bankräddningsfonden träda in och betala ut medlemmarnas besparingar.  (Polskie Radio 28 juli 15)

Belka och kapitalismens kris

Centralbankschefen Marek Belka. Foto: wikipedia.

Centralbankschefen Marek Belka.
Foto: wikipedia.

Höj lönerna och beskatta de rika och kapitalet. Det säger centralbankschefen Marek Belka överraskande i en uppmärksammad intervju i tidningen Gazeta Wyborcza.

Han kallar den polska ekonomin för kapitalism wyczynowy (högpresterande kapitalism), som kanske kan fungera i femton år till, men knappast längre.

Polen är inte längre ett fattigt land utan ett ekonomiskt någorlunda avancerat land, polska företag finns i utlandet och investerar där, resonerar han. Polen är inte längre ett land som bara importerar kapital. Därför behöver vi byta vår ekonomiska modell. Polen har varit konkurrenskraftigt med billig arbetskraft och låga skatter, i synnerhet för företagare.

Läs vidare >>

PiS reformplaner oroar bankerna

Värdet på bankaktier har sjunkit med 6,5 miljarder złoty (15,5 miljarder svenska kronor) på Warszawabörsen efter oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tillkännagivande att de omfattande reformer som partiet vill genomföra om det får bilda regering efter höstens val ska finansieras med bland annat högre skatter för bankerna. Det rapporterar affärstidningen Puls Biznesu, som spår att bankerna kan komma att förlora mellan 25 och 40 % av sina vinster om PiS realiserar sina planer. Även detaljhandelskedjor ska enligt PiS beskattas högre, och det ska bli svårare för utlandsägda företag i Polen att föra ut sina vinster.

Runt 65 % av banker och stora affärskedjor i Polen är utlandsägda.

Ett annat problem för bankerna är den halva miljon bolån som tecknats i schweizerfranc. PiS vill omvandla lånen på ett sätt som kan ge bankerna stora förluster.

Flera utländska banker har inlett en process för att avluta sin verksamhet i Polen. (Polskie Radio 8 juli 15)

Szydło: CHF-lån är ett problem som bankerna måste lösa

Ett av de stora ekonomiska diskussionsämnena under våren har varit de s.k CHF-lånen – alltså de bostadslån som tiotusentals polacker tagit i ett annat lands valuta, i det här fallet schweizerfranc.

Det som enligt bankerna i flera år varit en god affär blev plötsligt väldigt dyrt när Schweiz i januari släppte sin valuta fri. Francen steg med 20 % i förhållande till złotyn – och där stod låntagarna med skägget i brevlådan. Nu skulle de betala ränta på en lånesumma som var 20 % högre än tidigare.

Såväl president Bronisław Komorowski som regeringen har tillsammans med experter försökt få fram en lösning som inte innebar att staten skulle gå in och betala mellanskillnaden.

Och oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) föreslog i våras att lånen skulle konverteras till złoty rakt av vilket inte tilltalade bankerna.

Frågan kom upp också under presidentvalskampanjen och ingen lösning ligger på bordet än.

Men PiS, vars Andrzej Duda vann presidentvalet, tar nu tag i frågan och skickar ut sin premiärministerkandidat i höstens parlamentsval, Beata Szydło för att visa var partiet står.

Det är bankerna som ska lösa problemen för dem som tagit bostadslån i schweizerfranc, utan inblandning från staten, sade Szydło på onsdagen till tv-kanalen TVP1. Vi kan inte använda pengar ur statsbudgeten till sådant. Bankerna får acceptera att deras vinster blir mindre under en period.

Hon sade också att Andrzej Duda tillsammans med experter nu arbetar fram ett förslag till lösning.

Det ska säkert ses som ett vallöfte inför parlamentsvalet i oktober. (Warsaw Voice och wB 2 juli 15)

 

– Dags att göra banksektorn mer polsk

Det är nu dags att göra finanssektorn mer polsk. Det säger ministern för de statliga företagen, Włodzimierz Karpiński, sedan det statliga försäkringsbolaget PZU köpt en dryg fjärdedel av aktierna i den kommersiella banken Alior för 1,635 miljarder (fyra miljarder svenska kronor). Affären ska godkännas av Finansinspektionen (KNF) innan den kan träda i kraft.

Detta är bara ett första steg, PZU förhandlar om aktieköp i ytterligare två banker, säger PZUs vd, Andrzej Klesyk. Vi hoppas kunna grunda en bank som ska bli en av de fem största i landet. (Warsaw Business Journal och Dagens industri 1 juni 15)

Ägarlösa pengar debatteras i senaten

Senaten, parlamentets första kammare, debatterar för närvarande livligt vad som ska hända med avlidna personers banktillgångar som ingen gör anspråk på.

Runt 15 miljarder zloty (35 miljarder svenska kronor) beräknas ha samlats på konton, vars ägare gått ur tiden, skriver tidningen Rzeczpospolita. Enligt lagen ska de överlämnas till myndigheterna på den ort där den avlidna bodde. Men vissa parlamentariker anser att pengarna borde gå till privata välgörenhetsorganisationer och bankerna anser att pengarna bör stå kvar på kontot tills eventuella arvingar dyker upp.

Eftersom det finns 600 banker i Polen kan det kännas oöverstigligt för privatpersoner att ringa runt till alla och fråga om en bortgången anhörig har något konto på banken.(PR 12 mars 15)

Rika dolde 1 miljard dollar i Schweiz

Polska kunder hos den schweiziska banken HSBCs Londonkontor har gömt undan nästan en miljard dollar på hemliga konton. Det framgår av rapporterna från det internationella journalistnätverket ICIJ, som granskat material från en läcka i banken.

På listan över länder, vars rika medborgare i hemlighet deponerat stora belopp ligger Polen på fyrtiosjunde plats. Den största summan på ett enskilt polskt konto är 293 miljoner dollar (nästan 2,6 miljarder svenska kronor). Sammanlagt har drygt femhundra polacker öppnat 1185 hemliga konton och där placerat 865,6 miljoner dollar (drygt 7,6 miljarder kronor). (Polskie Radio 10 feb 15)

Presidenten föreslår ny fond för bolånekunder

Hundratusentals polacker har tagit sina bolån i schweizerfranc, som ansågs vara den mest stabila valutan. När francen nyligen ökade kraftigt i förhållande till zlotyn blev lånen betydligt dyrare för låntagarna och de senaste veckorna har man diskuterat möjligheterna att lösa problemen. Bostadsägarna vill att lånen ska skrivas om i zloty och till den kurs som gällde när lånen undertecknades.

Även president Bronisław Komorowski har engagerat sig och föreslår nu att bankerna och regeringen tillsammans ska inrätta en fond som ska hjälpa låntagare, oavsett valuta. Den som förlorar jobbet, blir sjuk eller drabbas av annan olycka ska kunna låna i fonden till låg ränta. När låntagaren löst sina problem betalas lånet tillbaka. Möjligheten ska stå öppen för dem som har en liten bostad, en lägenhet på mindre än 75 kvadratmeter eller ett småhus under 100 kvadrat. (Warsaw Business Journal 5 feb 15)

Låntagare protesterade i Warszawa

Dussintals familjer med bolån i schweizerfranc protesterade på lördagen framför presidentpalatset i Warszawa. De uppmanade regeringen att tillsammans med bankerna hjälpa låntagarna.

På en Facebook-sida uppmanar de regeringen att bilda en styrelse som ska omförhandla lånen. De anser att lånen ska omvandlas till lån i zloty – och till den kurs som var aktuell när lånen togs.

Gruppen har inte fått tillstånd att demonstrera och kallade därför sin protestmarsch för ”promenad”. Även i Kraków, Gdansk, Wroclaw, Bialystok och flera andra städer arrangerades ”promenader” med plakat och slagord. (Polskie Radio 25 jan 15)

Dyrare bolån när schweizerfrancen släppts fri

Många banker har länge pläderat för att polackerna ska ta sina lån i schweizerfranc, där räntan har varit lägre. När nu Schweiz släppt francen fri har värdet ökat i förhållande till såväl euron som zlotyn. Därmed blir bolån i schweizerfranc plötsligt mycket dyrare än de var när lånen tecknades.

Det kan bli plågsamt för många låntagare i Centraleuropa, säger bankmannen Kamil Maliszewski till Polskie Radio. Och när den polska styrräntan inte sänktes tidigare i veckan får polackerna mindre pengar att röra sig med – det kommer att påverka konsumtionen kraftigt under de närmaste månaderna. (Warsaw Voice och Polskie Radio 16 jan 15)

Räntan sänks med 0,5 %

Centralbanken, NBP, sänkte på onsdagen överraskande styrräntan till 2 % och antydde att det kan bli fler sänkningar framöver. Det är första gången sedan mitten av 2013.

Vi tror att bankerna kommer att kompensera den lägre räntan med större volymer, sade centralbankschefen Marek Belka på presskonferensen efter Finanspolitiska rådets möte. (Warsaw Voice 9 okt 14)

Tre miljoner polacker sköter bankärenden med mobilen

De flesta banker i Polen som erbjuder mobila tjänster har noterat en kraftig uppgång av antalet användare det senaste året. För flera banker har mobilanvändarna fördubblats, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. I hela landet uppgår mobilanvändarna nu till tre miljoner.

Stora banker, som ännu inte har infört mobila tjänster, ligger i startgroparna. Inom kort kommer tjugo polska banker att erbjuda sina kunder möjligheten att ha kontakt med banken via sin smartphone. (Warsaw Business Journal 20 aug 14)