Łęmkowierna – det okända folket

Vems flagga är detta? Łęmkowiernas? Vad är det för ett folk?

Vems flagga är detta? Łęmkowiernas! Vilka är det? Vad är det för ett folk? Var finns de? Är de många? Frågorna är många, łęmkowierna är inte ett folk som de flesta känner till. 

Janina Järn och Peter Brandqvist berättar om en okänd folkgrupp i Polen.

Läs vidare >>

Ett bröllop i łębkowiernas land

Brudparet lämnar kyrkan. Foto: Mariusz Kuzmiak.

I början av 2019 fick jag en bröllopsinbjudan. Min brorsons dotter, Emilia från New York, skulle gifta sig i Polen den 12:e juli. Hon hade åkt till Wrocław för att studera till tandläkare, där hon träffat Andrzej, som utbildade sig till gruvingenjör. Kärlek uppstod. 

Bröllopet började klockan två på eftermiddagen hemma hos brudens kusin.

Brudgummen kom med en stor grupp folkdansare och musikanter som dansade och spelade. Allt enligt gammal łębkowisk tradition. I en stor rund soffa satt de närmaste anhöriga. Brudparet knäböjde framför var och en av dessa för att tacka. Allt medan de övriga närvarande sjöng. 

Läs vidare >>

Det föds för få barn i Polen

Det föds för få barn idag i Polen. Foto: wikipedia.

Förra året var antalet döda 35 000 fler än antalet födda i Polen, och det har sett ut på ungefär samma sätt under de senaste åtta åren – med undantag för 2017, då de nyfödda var lite fler än de avlidna. Befolkningen i landet minskar alltså kontinuerligt, vilket innebär att allt färre är med och bidrar till samhällsekonomin.

För att befolkningen ska ligga kvar på samma nivå som tidigare behövs att kvinnor i fertil ålder föder i snitt 2,1 barn. I Polen födde kvinnorna bara 1,43 barn, enligt färsk statistik från GUS (Statistiska centralbyrån). Även på landsbygden är födelsetalen mycket låga.

Anledningarna är flera, skriver GUS i sin rapport. Den viktigaste är att ungdomar idag går i skolan längre, och därför väntar med att ingå i fasta förhållanden och skaffa barn. Kostnaderna för att uppfostra barn ökar tveksamheten.

Under de senaste decennierna har samhället förändrats, och kvinnornas självständighet i förhållande till männen ökar. Det traditionella mönstret där mannen har bäst utbildning och högst lön har brutits. Kvinnorna är idag ofta bättre utbildade, och väljer dessutom att inte gifta sig utan själva ta hand om barnen. Mer än en fjärdedel av de barn som föddes 2018 växte upp med bara en förälder.

Utvecklingen i Polen är densamma som i andra länder i Europa, men de polska födelsetalen är ovanligt låga.

För att råda bot på den sviktande befolkningsutvecklingen föreslår GUS ett omfattande system av sociala satsningar, från förbättrad förlossningsvård och barnomsorg fram till förskoleåldern samt ekonomiska stöd till ensamstående mödrar.

PiS-regeringen införde visserligen 2016 ett generöst barnbidrag och räknade med att antalet nyfödda skulle öka med 400 000 om året. Och i början sköt barnafödandet i höjden men idag är siffrorna desamma som före barnbidraget.

En annan viktig faktor till den minskande befolkningen i landet är naturligtvis utvandringen – många unga företagsamma polacker flyttar utomlands för att jobba och stannar sedan kvar i det nya landet och bildar familj där. Många av de runt en miljon polacker som bor och arbetar i Storbritannien har till exempel ansökt om förlängt uppehållstillstånd i samband med Brexit. Det är inte självklart att de polska barn som föds i andra länder kommer tillbaka och bidrar till att bygga upp hemlandet.

Gunilla Lindberg

Brexit slår mot den polska ekonomin

Foto: Christoph Scholtz, wikipedia.

Polen blir ett av de EU-länder som drabbas hårdast av Brexit, oavsett om det blir en hård eller en mjuk Brexit.

Det skriver Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) med hänvisning till en utredning från brittiska ekonomer.

Dels kommer exporten till Storbritannien att minska, och därmed också bruttonationalprodukten, BNP. En mjuk Brexit innebär en minskning med tre miljarder złoty, en hård nästan dubbelt så mycket. Nedgången berör särskilt den polska livsmedelssektorn, som utgör en femtedel av exporten till Storbritannien.

Frågan är också om Brexit leder till en massiv återinvandring av polacker som idag bor i Storbritannien, skriver PIE. Den brittiska regeringen har visserligen försäkrat att EU-medborgare ska få behålla sina rättigheter efter EU-utträdet, och regeringen har dessutom ingått ett bilateralt avtal med London om just detta. Samtidigt hade i slutet av september bara en tredjedel, runt 350 000, av de polska medborgare som befinner sig på de brittiska öarna lämnat in en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Frågan är då om resten tänker återvända hem och om regeringen har beredskap för det.

Att Storbritannien lämnar EU kommer också att påverka de bidrag som Polen får varje år från EUs olika fonder. EUs kassa minskar när London inte längre betalar medlemsavgiften, och om inte övriga medlemsländer går med på att höja sina inbetalningar innebär det att fonderna blir mindre. Polen är det land som hittills fått mest pengar ur de olika fonderna, framför allt till jordbruket. Sverige hör till de länder som motsätter sig en höjning av EU-avgiften.

Alldeles oavsett om EU – så som det nu diskuteras – knyter bidraget till hur mottagarna följer rättsstatsprincipen betyder det mindre pengar till Polen. (Gazeta Prawna och wB 22 okt 19)

Svårast att få tag i preventivmedel i Polen

Dagen efter-piller är numera receptbelagt. Foto: ellaOne.

När det gäller tillgång till preventivmedel och andra åtgärder för familjeplanering kommer Polen med en tillgänglighet på 31,5 % längst ner på listan över länder i Europa. Det framgår av en ny rapport från EPF (EU-parlamentets Forum för befolkning och utveckling).

I Polen behöver man sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten ha recept från läkare för att få t.ex. p-piller eller dagen efter-piller. I stället förordas s.k. säkra perioder som också katolska kyrkan rekommenderar. Möjligheterna till abort har också stramats åt.

Närmast över Polen kommer Ryssland med 43 %, och en del av de forna öststaterna – som Vitryssland, Ungern och Georgien – är något bättre.

I andra mycket katolska länder i Europa är tillgängligheten större – i Malta 50 % och Irland 60 %. Störst är den i Frankrike (90 %), Storbritannien 87 %, Benelux-länderna och Tyskland.

Bland de nordiska länderna ligger Danmark och Finland sämst till med 59 % respektive 62 %. Sverige och Norge ligger på 72 %. (Contraceptioninfo.eu och wB feb 19)

Polska barn kan visst ha två mammor

Barn i Polen kanha föräldrar av samma kön.
Foto: wikipedia.

Myndigheterna har inte rätt att vägra utfärda en födelseattest med motiveringen att föräldrarna är två kvinnor. Det framgår av en prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Utslaget innebär en ändring av nuvarande praxis som utgår ifrån att föräldrar ska vara en man och en kvinna.

Det här är första gången som domstolen ser att det viktiga är att skydda barnets rättigheter och att frågan om samkönade äktenskap kommer i andra hand, säger advokaten Zuzanna Rudzińska-Ivy från Ombudsmannen för mänskliga rättigheter, RPO.

Domstolen satte också stopp för möjligheten att vägra acceptera översättningar av födelseattester för barn till homosexuella som fötts utlands.

Rättegången handlar om ett fyraårigt barn till två polska kvinnor, fött i Storbritannien. År 2015 vägrade myndigheterna i Kraków att föra in barnet i befolkningsregistret. Man ansåg att en översättning av det brittiska födelsebeviset skulle strida mot polsk lag – i formulären står det tydligt att föräldrarna ska vara en man och en kvinna. Den regionala förvaltningsdomstolen hade samma åsikt, men Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att så inte är fallet. Det går bra med två föräldrar av samma kön. Däremot kan internationell rätt inte tvinga Polen att betrakta de två kvinnorna som gifta med varandra – det strider mot polsk familjerätt, som förutsätter att äktenskap ingås mellan man och kvinna. (Dziennik.pl 11 okt 18)

Bara exilpolacker får invandra till Polen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den enda invandringspolitik vi har handlar om att göra det möjligt för polacker som bor utomlands att komma tillbaka hem till Polen. Av dem vill vi att så många som möjligt ska återvända.

Det är regeringens invandringspolitik, som går under namnet Powrót (Återkomst), och som premiärminister Mateusz Morawiecki nu proklamerar – dels på det informella EU-toppmötet i Salzburg nyligen, dels på ett möte med litauer, ukrainare och vitryssar av polskt ursprung.

Det gäller inte minst dem som efter krigsslutet plötsligt fick veta att de bodde utomlands och deras avkomma, säger Morawiecki.

Samtidigt finns närmare en miljon ukrainska säsongsarbetare i Polen. Arbetsmarknaden skriker efter folk, och arbetskraftsinvandringen är omfattande. Men då handlar det inte om flyktingar utan om kvalificerade yrkesutbildade personer från asiatiska icke-muslimska länder, som man menar har lättare att anpassa sig till det polska samhället. Även för dem handlar det om tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd. (Polskie Radio och wB 21 sept 18)

Ännu en polsk Wallenberg – men i Schweiz

Skärmdump från TVP.

En polsk Wallenberg – så brukar man kalla Henryk Sławik, som under sitt arbete i Medborgarkommittén i Budapest utfärdade skyddspass åt runt femtusen polska judar som flytt till Ungern.

Men det finns fler som skulle kunna göra anspråk på samma titel – de polska diplomaterna Aleksander Ładoś, Konstanty Rokicki,  Juliusz Kuehl och Stefan Ryniewicz på polska ambassaden i Bern, samarbetade under kriget med en illegal judisk organisation och utfärdade falska pass till Latinamerika åt över tusen judar som ville fly undan Förintelsen.

Nu visar det sig att den judiska organisationen samlat en rad dokument, som först ska ställas ut i Bern men så småningom kommer att lämnas över till Auschwitz-Birkenau, museet över det nazistiska dödsläger i södra Polen där över en miljon människor mördades av de nazistiska ockupanterna. Arkivet är en av de största dokumentsamlingarna om polska diplomaters ansträngningar att rädda judar under andra världskriget.

Arkivet är ett obestridligt bevis på att polacker, polska staten och dess representanter systematiskt och institutionellt var involverade i att rädda judar under andra världskriget, skriver museet i ett uttalande.

I det nyligen offentliggjorda arkivet, som fått namn efter rabbi Chaim Eiss som var en av nyckelpersonerna i den judiska organisationen, finns åtta pass till Paraguay, bilder på judar som ansökt om pass och listor över judar som ville fly. Där finns också en lista över judiska barn på barnhem i Warszawa.

Man känner till namnen på 330 judar som räddades tack vare de falska dokumenten och 387 som dödades trots passen. Ytterligare 430 personer fick pass, men deras öde är okänt. Sammanlagt lyckades gruppen rädda flera tusen personer, varav bara en del var polska medborgare före kriget. I samlingen finns också hundratals brev som beskriver lidandet i getton och utrotningslägren.

Arkivet som har köpts in av polska staten ska först ställas ut i Bern och därefter på Auschwitz-museet och studeras av historiker där.

Berngruppen har länge varit känd, men alltså inte Eiss arkiv.

De polska diplomaternas agerande i Schweiz är en inspiration för såväl historiker som författare, filmskapare och konstnärer, säger kulturminister Piotr Gliński.

Den polska Förintelselagen som kom i våras gör det straffbart att offentligt hävda att den polska nationen har något ansvar för Hitlers utrotning av Europas judar. Den väckte stort uppseende, Israel undrade om Polen ville förbjuda judar som lämnat Polen att beskriva trakasserier de utsatts för; USA lät förstå att det inte var aktuellt med möten på toppnivå mellan Warszawa och Washington så länge lagen inte formulerades om och tills Polen slutit fred med Israel i frågan.

Uppgifterna om Eiss-arkivet kommer naturligtvis mycket lägligt, och kulturministerns ofta uttalade förhoppningar om att det ska spelas in spännande filmer om den ärorika polska historien får här lite extra näring. (PolandinEnglish och wB 6 aug 18)

Det föds för få barn i Polen igen

Allt färre barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Befolkningskrisen är på intet sätt undanröjd, trots regeringens ansträngningar att underlätta för barnfamiljerna. Det viktigaste stödet är flerbarnsbidraget 500+ som ger 500 złoty i månaden (cirka 1300 svenska kronor) per barn från och med det andra.

Bidraget infördes i april 2016 och inledningsvis steg födelsetalen tydligt. Barnfamiljernas ekonomi har förbättrats avsevärt. Tidigare i år utlovades ett skolbarnsbidrag på 300 złoty (775 kr) om året – fria skolböcker och skolmåltider är inte självklart i Polen.

Trots detta sjönk antalet nyfödda under april och maj i år med 10 % per månad jämfört med samma period förra året, visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

Flerbarnsbidraget har fått många familjer som redan har minst ett barn att skaffa fler, men den stora gruppen ungdomar som regeringen ville få att bilda familj tycka man inte ha nått. Tvärtom väntar de unga allt längre med att skaffa barn på samma sätt som i de flesta länder.

Inför höstens kommunalval kommer nu fler löften till barnfamiljerna – förra premiärministern Beata Szydło, idag med ansvar för sociala frågor, har utlovat särskilda pensionsförmåner för mödrar med minst fyra barn. Man kan väl anta att de inte kommer att kunna betala in särskilt mycket till sina pensionsfonder. Fria läkemedel för gravida kvinnor ligger också på regeringens bord.

Regeringens tidigare försök att totalförbjuda abort kommer inte emellertid inte att tas upp igen förrän efter nästa års parlamentsval. Vad regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) varit ute efter är barn med Downs syndrom, foster med grava missbildningar och barn som kommit till under våldtäkt. Men efter de omfattande protesterna mot en skärpning av abortlagen som sänkte stödet för PiS kraftigt i opinionsundersökningarna införde regeringen i stället särskilda bidrag till dem som föder fram gravt handikappade foster i stället för att göra abort. (Poland in English och wB juli 18)

Många polacker blir svenska medborgare varje år

Under årets första fem månader har 700 personer från Polen fått svenskt medborgarskap, och förra året uppgick siffran till 1600 och 2016 till 2000. Det innebär att Polen ligger på sjunde plats bland ursprungsländerna.

Även Storbritannien finns med på listan under senare år – förra året fick nästan 600 britter svenskt medlemskap och 1200 år 2016.

Listan toppas naturligtvis av flyktingar från det krigshärjade Syrien, av statslösa (t.ex. palestinier), somalier, irakier och afghaner. (Migrationsverket 6 juni 18)

Polen vill ha fler invandrare

Det är stor brist på arbetskraft i Polen och regeringen öppnar nu upp för att Polen ska ta emot fler invandrare. Det handlar i första hand om vietnameser och filippinare som redan i viss utsträckning finns i landet och som har haft lätt att acklimatisera sig och som har integrerats på kort tid.

De är välkomna att bosätta sig här med sina familjer, säger vice arbetsminister Paweł Chorąży till den regeringsvänliga tidningen Dziennik.pl. Om de bildar familj här kan de dessutom bidra till att vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Vi ska göra det lättare för dem att komma hit – arbetstillstånden ska förlängas från tre till fem år, medföljande äkta hälfter ska inte behöva söka eget arbetstillstånd utan får det direkt, säger ministern.

Den negativa befolkningsutvecklingen beror bland annat på att ett par miljoner polacker i familjebildningsåldern ända sedan EU-inträdet 2004 lämnat Polen för att arbeta och bo i ett västland där både lönen och välfärden är bättre. Många av dem har bildat familj i det nya landet och har ingen tanke på att flytta tillbaka. Liksom andra länder i väst har Polen ett växande antal pensionärer – regeringen har dessutom nyligen sänkt pensionsåldern. Antalet barnafödslar har sjunkit kraftigt under många år men har nu med hjälp av generösa barnbidrag vänt uppåt. Men det finns alltså ett hack i befolkningskurvan och det skulle vietnameser och filippiner kunna hjälpa till att råda bot på.

Regeringen har alltså långt framskridna planer på att ta emot arbetare från Sydostasien till i princip alla branscher.

Det är emellertid fortfarande inte aktuellt att Polen skulle ta emot flyktingar från krigets Syrien – risken för att landet skulle islamiseras ses som alltför stor. (Dziennik.pl och wB 4 aug 18)

Tatarska jurta totalförstört av brand

Tatarska jurta före branden.
Foto. G. Lindberg

Välkända Tatarska jurta, den tatariska restaurangen i byn Kruszyniany i nordöstra Polen, brann ner på måndagen. Ett tiotal turister var tillsammans med ägaren Dżennet Bogdanowicz inne i byggnaden när branden började, men alla tog sig ut utan skador.

Restaurangen var byggd i trä och taket var täckt med träspån. Branden bröt ut på kvällen och tycks ha börjat nära skorstenen, uppger brandkåren i Białystok.

Familjen Bogdanowicz driver en agroturismgård som samtidigt är ett museum över tatarisk kultur. Alla de utställda föremålen, dräkter, smycken, prydnadsföremål och möblerna har förstörts. Förlusten beräknas gå upp i 1,5 miljoner złoty.

Kruszyniany är centrum för de få kvarvarande tatarerna i Polen och finns med bland de främsta turistattraktionerna i landet. (TVN 1 maj 18)

Läs mer om tatarerna i Polen
Tatarerna kämpade för Polens sak >>

Polens mufti prisas för sitt arbete

Kommundirektör Jarosław Średnicki överlämnar utmärkelsen till Polens mufti Tomasz Miśkiewicz.
Skärmdump från MZR.pl.

Polens mufti Tomasz Miśkiewicz, som är ordförande för landets Muslimska religiösa förening, har av kulturdepartementet tilldelats den Polska Kulturens Förtjänstorden.

Motiveringen är hans engagemang för att utveckla, skydda och främja den tatariska kulturen i Polen samtidigt som i sin tur berikar den polska kulturen.

De polska tatarernas kultur förhöjer bilden av den polska kulturen utomlands, särskilt i muslimska länder när människor upptäcker att tatarerna har bott i Polen i över 600 år, att vi får vårda vårt eget kulturarv och kan skydda våra historiska skatter. Polen hjälper oss med det, och det är en stor heder att representera det polska samhället, sade muftin i sitt tal vid ceremonin, som ägde rum i Białystok i helgen.

Moskén i Kruszyniany i islams gröna färg.
Foto: Stanislaw Godula.

Tatarerna har funnits i Polen sedan 1400-talet. Idag uppgår de till 2 000 personer som huvudsakligen bor i nordöstra Polen i byarna Kruszyniany och Bohoniki. Från början kom de för att ingå i den polska krigsmakten och fick i utbyte mark i nordöstra Polen. De var fria att behålla och utöva sin religion, att ha moskéer och muslimska begravningsplatser, vilket var ovanligt på den här tiden när det var fullt av religiösa konflikter i Europa. Redan 1264 tog en av de polska hertigarna väl emot judiska invandrare som förföljdes i andra länder och vid Warszawakonfederationen 1573 fick polska adelsmän rätt att själv avgöra vilken religion de ville tillhöra. (TVP och MZR.pl 21 april 18)

Läs mer om tatarerna i Polen >>

Tatarerna kämpade för Polens sak (2017) >>

Historiska byar i nordöstra Polen (2012) >>

Känner ni till det muslimska Polen? (2006) >>

Sexualundervisning på polska

Sexualundervisningen i skolorna ska leda till högre nativitet.
Foto: wikipedia.

Preventivmedel leder till att man ”blir av med en människa”. Embryot ropar till kvinnan ”jag finns till, ta emot mig”. Preventivmedel orsakar cancer. Det här är vad polska skolbarn får lära sig i programmet ”Mot mognad” som initierats av hälsodepartementet och betalas av skattebetalarna.

Ungdomarna ska utbildas till att ”fatta rätt beslut när det gäller en sund livsstil”. Vilka är då de rätta valen? Jo, sen sexdebut men tidigt moderskap, säkra perioder istället för preventivmedel, naturmetoder i stället för IVF och äktenskap istället för samboskap.

I särskilda filmer får barnen lära sig att kondomer har mikroporer som släpper igenom såväl smittsamma sjukdomar som spermier och att de är cancerframkallande; att preventivmedel kan leda till depression, leversjukdomar och till och med orsaka dödsfall; att det befruktade ägget kan kommunicera med sin ”moder” och säga till henne: ”jag finns här, ta emot mig” samt att om kvinnan talar om ”graviditeten” istället för om ”barnet” kan det leda till att partnern ignorerar henne, och det kan orsaka ”prenatal föräldralöshet”. Ett annat budskap är att kvinnor som arbetar hårt och gör karriär sprider HIV – men den informationen går bara ut till kursledarna, inte direkt till eleverna.

De speciella handledarna ska genomgå en on-line kurs samt grundläggande pedagogisk, psykologisk eller medicinsk högskoleutbildning. Men framför allt ska de ”respektera andra människors värderingar, attityder, seder och tro samt föräldrars rätt att uppfostra sina barn”.

Hittills har eleverna i skolan haft obligatoriska lektioner i ett ämne som kallas Introduktion till familjelivet (Wychowanie do zycia w rodzinie). Det har också funnits möjlighet att delta i kurser som arrangerats av frivilligorganisationer där barnen fått en komplex och modern kunskap om människans sexualitet och fortplantning samt om mänskliga relationer.

Sedan 2017 har emellertid organisationen Ordo Iuris inlett en kampanj som heter ”Skydda barnen” vars syfte är att eliminera samtliga icke-statliga organisationer som bedriver sexualundervisning, antidiskrimineringsworkshops eller information om mänskliga rättigheter i skolorna. I en rapport från mars 2018 fastslår Ordo Iuris att dessa organisationer, däribland Amnesty International, utgör ett hot mot barnen.

Men efter uppmärksamhet i medierna tar hälsodepartementet nu avstånd från programmet Mot Mognad. Departementet har inte granskat filmerna ur vetenskaplig synvinkel, säger man. Man kände inte ens till dem.

Det är svårt att se detta program som annat än indoktrinering av de polska eleverna. Förutom påståenden som är ett hån mot den moderna medicinska vetenskapen ger programmet en skev bild av människans sexualitet och dess relationsskapande aspekter, om de beslut som varje människa (ja, kvinna också!) har rätt fatta själv och om andra sexuella läggningar eller identiteter.

Det är knappast troligt att polska ungdomar kommer att ha mindre sex. Däremot kommer de att vara mindre medvetna om de faror men också glädjen som förknippas med sex. Den sexuella kulturen kommer att begränsas till mekanisk fortplantning som knappast leder till glädjefyllt och medvetet moderskap.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Barnbidraget får många att lämna yrkeslivet

Det generösa flerbarnsbidraget 500+ har varit en stor tillgång för många barnfamiljer, som sedan snart 2 år får 500 złoty i månaden (drygt 1200 svenska kronor) per barn från och med det andra. Det har också påverkat den låga nativiteten i Polen – familjeminister Elżbieta Rafalska talade i höstas om en ökning med runt 15 %.

Men det har också inneburit att över 100 000 kvinnor idag stannar hemma med barnen i stället för att arbeta, enligt beräkningar från Institutet för strukturforskning. I mitten av förra året befann sig 7,8 miljoner kvinnor på arbetsmarknaden – utan 500+ skulle ytterligare 103 000 kvinnor ha yrkesarbetat.

Framför allt i låginkomstfamiljer med tre eller flera barn avtar behovet och intresset av att yrkesarbeta i och med barnbidraget, säger experter till tidningen Rzeczpospolita.

I den senaste OECD-rapporten, som kom häromdagen, påpekas behovet av mer och kompetent arbetskraft. Den polska ekonomin går bra – det är ju högkonjunktur i Europa – men bnp väntas sjunka under de närmaste åren. Antalet lediga jobb är rekordstort vilket borde kunna innebära en bra löneutveckling för dem som vill ut på arbetsmarknaden. (Rzeczpospolita och wB 19 mars 18)

Livslängden sjunker i Polen

Förra året avled över 403 000 polacker, en ökning av antalet dödsfall under förra året med nästan 4 % och den högsta siffran sedan 1991. Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) borde detta inte ha inträffat förrän 2029.

Efterkrigstidens stora barnkullar är nu över 70 år, påpekar experterna. Många äldre lider av hjärt- och kärlsjukdomar, och många drabbas av komplikationer i samband med influensa.

För män har medellivslängden sedan 1991 ökat med sju år och för kvinnor med sex år, och efter kommunismens fall har bara hänt tre gånger att livslängden minskat: 1991, 1999 och 2015. Dagens siffror innebär att medellivslängden sjunker med 1-2 månader.

Det är å andra sidan inte bara dåliga nyheter, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Det sorgliga rekordet innebär också antalet pensionärer blir färre och då kan pensionerna bli lite högre – 20 złoty för män och 5 för kvinnor. Den sänkta pensionsåldern, som nu är 60 år för kvinnor och 65 för män, innebar att många fler än tidigare under året tagit ta ut ålderspension, vilket tärt hårt på pensionskassan. Minimipensionen i Polen är idag 854 złoty (cirka 2200 svenska kronor), en summa som enligt socialminister Elżbieta Rafalska kommer att höjas under året. (Gazeta Prawna och wB 6 feb 18)

Regeringen informerar unga om fortplantning

Hälsominister Konstanty Radziwiłł.
Skärmdump från wPolsce.

För ett par veckor sedan lade hälsodepartementet ut en liten film på sin hemsida där man uppmanade polackerna att leva som kaniner: röra sig mycket, äta sunt och föröka sig flitigt.

Om du vill bli förälder, följ kaninernas exempel, var budskapet. Filmen som blev viral utlöste en del glada skratt.

Äsch, det är ju löjligt att säga att vi jämför människor med kaniner. Men nu är den kampanjen slut, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł till tidskriften wPolsce.

I stället ska departementet dra igång en informationsportal som riktas mot unga människor. Fokus ska ligga på olika aspekter av fortplantningen, säger hälsoministern. Vi ska tala om vad man kan och bör göra för att öka chansen att få barn i framtiden. Det är frågor som ska hanteras med försiktighet och det får inte bli vulgärt.

Det ser alltså ut som att polska ungdomar nu ska få tillgång till statlig sexualundervisning. Ganska försiktig undervisning, kan man nog anta, eftersom det nu är i det konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) regi. PiS har kämpat hårt för ett totalförbud mot abort – utan att tala om för ungdomarna hur man undviker graviditeter. Preventivmedel och dagen efterpiller är inget som PiS förordar – Radziwiłł har upprepade gånger talat om att dagen efterpiller är farliga – han skulle inte ge det till en våldtagen 10-åring.

Samtidigt har Polen stort behov att öka befolkningens storlek. Unga par utvandrar, pensionärerna blir allt fler – inte minst sedan man nu sänkt pensionsåldern rejält – och det föds alldeles för få barn i landet. Regeringen har därför infört ett rejält flerbarnsbidrag för att ekonomin inte ska avhålla unga polacker att föröka sig. Det har verkligen medfört en höjning av födelsetalen – möjligen har en del kvinnor också slutat arbeta för att ta hand om barnen, vilket i sin tur sänker arbetslöshetssiffrorna.

Och nu ska en informationsportal informera om fortplantning på ett sätt som ska öka nativiteten ytterligare. (wPolsce och wB 28 nov 17)

Fler barn med 500+

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Antalet nyfödda i Polen har ökat med 11 % och uppgick i juli till 35 000 barn. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Ökningen kan tillskrivas de reformer som genomförts på familjeområdet, särskilt det generösa barnbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad och barn från och med det andra. 500 złoty per barn är en stor summa för låginkomsttagare – även i Polen är det många som har korta timanställningar med 13,7 złoty (33 kr) i timmen.

Att det föds fler barn innebär att konsumtionen ökar, vilket sätter fart på de ekonomiska hjulen, arbetslösheten minskar, menar GUS.

Det har inneburit att den disponibla inkomsten per person och år har ökat med 89 złoty (215 kr) om året och uppgick år 2016 till 1475 złoty (3550 kr).

Tanken med flerbarnsbidraget har varit att öka nativiteten – Polen har som så många andra länder en växande grupp pensionärer och eftersom moderna familjer har färre barn idag kommer det att uppstå stor brist på arbetskraft relativt snart. Landet har dränerats på unga familjer, särskilt efter EU-inträdet 2004 har ett par miljoner polacker emigrerat för att söka sig en framtid i framför allt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna men också Sverige och Norge. Regeringen försöker nu få hem en del av dem som flyttat ut genom att erbjuda bättre villkor i hemlandet. I samband med Storbritanniens utträde ur EU hoppas man att hundratusen polska familjer ska flytta hem igen. (Warsaw Voice och wB 26 sept 17)

Världens äldste man har avlidit

Israel Kristal, världens äldste man har avlidit.
Foto: wikipedia.

I en ålder av 113 år avled på fredagen världens äldsta man, Israel Kristal. Han var född år 1903 i Żarnów utanför Łódź, som då låg i den av Ryssland ockuperade delen av Polen.

Kristal överlevde fyra år i gettot i Łódź och ett år i det nazistiska koncentrationslägret Auschwitz, där hustrun mördades. Kristal, som själv överlevt, emigrerade 1950 med sin nya familj till Israel och bosatte sig i Haifa, där han satte upp en godisfabrik.

Han har efterlämnat två barn, nio barnbarn och 32 barnbarnsbarn. (TVP 11 aug 17)

Färre barn än väntat föds

Det nya flerbarnsbidraget har inte ökat antalet nyfödda så mycket som beräknat. Foto: wikipedia.

I april i år föddes 30 000 barn i Polen enligt uppgifter från GUS (Statistiska centralbyrån). Det är 600 färre än under samma månad förra året – trots det generösa flerbarnsbidraget som infördes i april 2016. Det är också färre än i januari (35 000), februari (31 000) och mars (34 000).

Vi hade räknat med att det skulle födas fler barn, men jämfört med tidigare år har det ändå ökat, säger familjeminister Elżbieta Rafalska.

Den generella ökningen beror dels på det nya barnbidraget och dels på att allt fler får jobb, menar experterna.

Nästan 4 miljoner barn får flerbarnsbidraget, och mer än hälften av dem lever i familjer tillsammans med ett syskon. I 724 000 av barnfamiljerna finns ett barn, 1,5 miljoner familjer har två barn och i 378 000 familjer finns tre barn eller fler.

Varje månad går det ut 1,9 miljarder złoty (4,72 miljarder svenska kronor), och i slutet av maj i år, 14 månader efter införandet av barnbidraget, hade det betalats ut sammanlagt 27,2 miljarder złoty (67,5 miljarder kr) till barnfamiljerna, säger Rafalska. (TVN 26 juni 17)

Tatarerna kämpade för Polens sak

Inbäddad i grönskan ligger Kruszynianys moské.

Att det bor tatarer i Polen är inte allom bekant – men det är en liten minoritet med sin bas i nordöstra Polen, varifrån många har flyttat västerut, till Warszawa och andra större städer för att plugga och arbeta.

De muslimska tatarerna utgör en både exotisk och betydelsefull del av den polska historien. På 1600-talet bjöds de in till det polsk-litauiska samväldet av kungen Jan III Sobieski och kämpade för Polens sak i internationella konflikter. Många adlades som tack för sina militära förtjänster. Muslimska förband med egna imamer tjänstgjorde i polska armén och deltog i försvaret av Polen 1939.

Läs vidare >>

Ny utmärkelse till Polin

Polin – Museet för de polska judarnas historia. Bilden visar den suggestiva entrén. Foto. Gunilla Lindberg.

Polin – Museet för de polska judarnas historia – har tilldelats EUs kulturarvspris – Europa Nostra Award. Priset delas ut av EU-kommissionen och Europa Nostra, som är en förening av ideella organisationer från 40 europeiska länder.

Polin fick priset i kategorin Education, Training and Awareness-Raising – eller på svenska: För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor.

Polin har valts ut bland 202 bidrag från 39 länder. En halv miljon personer har deltagit i museets utbildningsprogram sedan invigningen. Den pedagogiska delen av museets hemsida har haft över fem miljoner besökare.

Förra året blev Polen Årets Europeiska Museum.

Europa Nostra-priset har tidigare prisat gamla sädesmagasinet Błękitny Baranek i Gdańsk; Szymon Modrzejewski som ägnat hela sitt liv åt att bevara gamla begravningsplatser i Polen och Ukraina och Łódź som bevarat den gamla textilstadens karaktär. (Polskie Radio 6 april 17)

Allt fler barn föds i landet

Allt lfer barn föds idag i Polen. Foto: wikipedia.

Det nya barnbidraget som infördes för att öka antalet födda barn i landet har haft åsyftad effekt. Det säger familjeminister Elżbieta Rafalska till nyhetsbyrån IAR.

För tredje månaden i rad ökar nu antalet nyfödda, säger Rafalska, i januari föddes 4000 fler barn än året innan, en ökning med 14 %, i november var ökningen 15 % och i december 14 %. Polen har inte haft en sådan uppgång i födelsetalen sedan 1995.

Avsikten med det nya barnbidraget 500+, som innebär 500 złoty (drygt 1200 svenska kronor) i månaden per barn från och med det andra, var både att barnfamiljerna skulle få bättre ekonomi och att det skulle födas fler barn för att råda bot på de låga födelsetalen. Fattiga familjer kan få bidrag även för det första barnet.

Bidraget delas ut till nästan fyra miljoner barn vilket är drygt hälften av landets barn och ungdomar. Från april 2016 när bidraget började betalas ut och fram till slutet av februari har det kostat statskassan över 21 miljarder złoty. (Polskie Radio 31 mars 17)

Polen bjuder in deporterade att återvända

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Detta är er biljett till Polen, ni kommer att kunna bo i era egna bostäder och bygga era liv i Polen. Det sade premiärminister Beata Szydło till en grupp ättlingar till de polacker som av Sovjetunionen på 1930-talet deporterades till Kazachstan.

I dagarna har regeringen att skicka en proposition vidare till parlamentet med förslag om hjälp till tvångsförflyttade och deras anhöriga att återvända till Polen. 1936 deporterade Sovjet 70 000 polacker som bodde i gränsområdena mot väst, och efter andra världskrigets utbrott följde ytterligare förflyttningar av människor som bodde i östra Polen som då ockuperades av Sovjetunionen. De hamnade i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och de asiatiska delarna av Ryska federationen.

Jag tror verkligen att ni kommer att få ett bra liv här, ni kommer att känna er hemma, för detta är ert fosterland, sade Szydło.

Repatrieringspropositionen erbjuder hjälp med visum, utbildning i polska språket och historien, arbetsmarknadsutbildning och ekonomiskt stöd

Redan år 2000 antogs en repatrieringslag men den har bara inneburit att runt 5 000 personer flyttat till Polen. En del av dem har kommit från de rebellkontrollerade områdena i Ukraina. De har på samma sätt fått hjälp med språket och arbetsmarknadsintroduktion. (Polskie Radio och wB 16 mars 17)

Födelsetalen stiger i Polen

I Polen föddes runt 16 000 fler barn under 2016 än 2015. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), tio månader efter införandet av det nya familjepolitiska programmet, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Sammanlagt föddes 385 000 barn förra året, och familjeminister Elżbieta Rafalska räknar med 410 000–420 000 barn under 2017.

November är rentav en rekordmånad, och ökningen kommer att fortsätta de närmaste månaderna säger Rafalska. Statistiken visar att familjeprogrammet 500+ har gett ännu bättre resultat än regeringen förutspått.

Läs vidare >>

Succé för 500+

Nio månader efter introduktionen av familjeprogrammet 500+ kan man se att antalet barn som lever i stor fattigdom har minskat rejält, från 623 000 2015 till 187 000 i år. Det visar en rapport från europeiska Anti-Pover Networks polska gren.

Familjeprogrammet innebär att familjerna får ett månatligt bidrag få 500 złoty (cirka 1200 svenska kronor) per barn från och med det andra.

Det andra målet med flerbarnsbidraget var att öka nativiteten, och även där tycks man ha varit lyckosam – enligt färska siffror från Nationella hälsofonden har antalet förlossningar hittills ökat med 14 500 och ökningen beräknas landa på 20 000 för helåret.

Men, säger experterna, det finns också tecken på att särskilt lågavlönade kvinnor lämnar arbetsmarknaden och stannar hemma med barnen, eftersom deras ekonomi nu tillåter det.

I mars nästa år utvärderas reformen, och enligt Arbetsdepartementet kan det komma att bli en del justeringar. (Warsaw Voice 29 dec 16)

Julresan hem till Polen blev vår examen

Katarzyna Błażejczyk flyttade till Sverige för drygt ett år sedan. Foto: Dorota Tubielewicz Mattsson

Katarzyna Błażejczyk flyttade till Sverige för drygt ett år sedan.
Foto: Dorota Tubielewicz Mattsson

Varför flyttade jag till Sverige?

Denna fråga ställde jag mig under mitt första halvår här. Främmande land, främmande språk och kultur. Jag, som inte gillar stora städer lämnade arbete och en bekväm lägenhet med föräldrarna i en liten stad. Min man, som arbetat här i flera år uppmanade mig att flytta till Sverige. Separationen var inte bra för vårt äktenskap, vår son längtade efter pappa.

Flytten planerades till början av juli. Jag presenterade vårt mål för barnet i superlativ, jag trodde starkt på mina egna ord. Min mamma tänkte i tysthet att barnet och jag skulle komma hem igen efter semestern. Vännerna hävdade att vi var modiga, galna, de skulle hålla tummarna. Och jag bestämde att jag ska börja ett nytt liv i Sverige, jag ska lära mig språket, jag ska hitta ett jobb i mitt yrke som lärare.

Min make var mycket glad över att ha oss hos sig, vi kommer att vara tillsammans nu.

Läs vidare >>

Morawiecki: Hundratusentals polacker kommer hem efter Brexit

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki. Bild wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Bild wikipedia.

Hundratusentals polacker kan komma att återvända hem från Storbritannien under de närmaste 5-10 åren, när britterna lämnat EU. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki vid sitt besök i London i slutet av veckan.

Morawiecki har förhandlat med internationella banker om en flytt till Warszawa när Storbritannien nu ska lämna EU.

En polack blev nyligen mördad i staden Harlow, och mordet betecknades av polisen som ett hatbrott – fientligheten mot EU-migranter har ökat efter den brittiska omröstningen om att lämna EU. Morawiecki menar att brott mot den polska minoriteten kanske inte påverkar utvandrarnas beslut, men det innebär ett frågetecken för de polska familjerna.

Och arbetslösheten är mycket låg i Polen, vi har högt utbildad personal och näringslivet blomstrar som ingen annanstans i Europa, sade utvecklingsministern.

Polen har som så många andra länder problem med den demografiska utvecklingen. De unga föder allt färre barn, många unga polacker söker sig till andra länder och bildar familj där. Dessutom lever de äldre allt längre.

För att råda bot på problemet vill regeringen göra det lättare att ha barn – gärna många barn – i Polen. Det ska inte bara gynna dem som bor i landet idag utan också locka hem emigranterna.

Trumfkortet är det nya generösa flerbarnsbidraget på 500 zloty per månad från och med andra barnet. Dessutom höjs minimilönen, grundavdraget i deklarationen ökar o.s.v. Pensionsåldern ska sänkas – president Duda har särskilt påpekat att det ger äldre kvinnor en möjlighet att byta ut arbetslivet mot att i stället vara tillsammans med barnbarnen. Det är alltså inte så bråttom med att bygga ut förskoleverksamheten, även om skolstarten nu sker vid 7 års ålder i stället för vid 6.

Regeringen planerar också att kraftigt öka bostadsbyggandet för att få fram moderna lägenheter för både unga och barnfamiljer.

I Storbritannien bor närmare en miljon utflyttade polacker. Många av dem har bestämt sig för att stanna kvar där – men en ökad främlingsfientlighet kan naturligtvis få dem att tänka om, i synnerhet om barnfamiljerna får bättre villkor hemma i Polen.

Frågan är naturligtvis om moderna familjer ser det som ett framsteg att barnen ska lämna västeuropeiska förskolor för att tas om hand av mormor och farmor. (Polskie Radio och wB 2 sept 16)

Pengar till nya barnbidraget fattas för 2017

Vi saknar fem miljarder złoty (12 miljarder svenska kronor) till familjeprogrammet 500+ för nästa år. Det säger Henryk Kowalczyk, ordförande i ministerrådets stående kommitté. Han är dock övertygad om att regeringen kommer att få fram pengarna.

Från och med 2018 kommer det nya skatteindrivningsprogrammet att få full effekt, säger Kowalczyk till tidningen Puls Biznesu. Dessutom räknar vi med att ett bättre utnyttjande av EUs strukturfonder ska öka tillväxten.

Runt 2,7 miljoner föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att söka det nya månatliga flerbarnsbidraget på 500 złoty (1200 kr) per barn från och med det andra. Bidragen betalas ut från den 1 april i år. Avsikten är att förbättra familjernas ekonomi så att det föds fler barn och att polacker som bosatt sig utomlands flyttar hem igen. (Warsaw Business Journal och wB 9 aug 16)

Fler nyfödda ökar inte befolkningen

Befolkningen minskar nu för femte året i rad, trots att årskullarna ökade under åren 1979–1984. Det rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna, som tagit del av preliminära halvårssiffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

I slutet av juni uppgick befolkningen till 38 miljoner 422 000 personer – 15 000 färre än vid årsskiftet och 27 000 färre än för ett år sedan. Det innebär att befolkningen har minskat fem år i rad, efter en svag ökning under åren 2008–2011. Antalet avlidna var färre än antalet nyfödda under de första sex månaderna. Dessutom var det fler som flyttade utomlands än som flyttade in i landet.

Ett positivt tecken är dock att barnafödandet ökar, under första halvåret föddes 191 000 barn i Polen, nästan 10 000 fler än förra året.

Många kvinnor över 30 har väntat med att föda barn tills de är klara med sin utbildning och har fått jobb säger Agata Zygmunt, demograf vid universitetet i Schlesien, till tidningen. De som idag är mellan 32 och 37 föddes under babyboomen runt år 1980. Då kom 700 000 barn om året till världen. Därför kan vi vänta oss att antalet nyfödda fortsätter öka under de närmaste åren.

Om några år kan vi bedöma resultaten av familjepolitiken, säger Zygmunt.

Polen har liksom många andra länder problem med befolkningsutvecklingen. De äldre lever längre, medan barnafödandet länge har sjunkit. Barnomsorgen har inte utvecklats så mycket att familjerna kan räkna med dagis- och fritidsplats för sina barn utan måste hoppas på att mor- och farmödrar ställer upp. Det är en av anledningarna till att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill sänka pensionsåldern för kvinnor till 60 år.

Samtidigt väntar många med att föda barn – eller flyttar utomlands för att arbeta och bildar familj där.

För att stimulera unga par att skaffa fler barn och för att locka hem dem som flyttat ut har regeringen infört ett nytt generöst flerbarnsbidrag som ska förbättra barnfamiljernas ekonomi. (Dziennik Gazeta Prawna och wB 26 juli 16)

Utlandspolacker kan flytta hem efter Brexit om lönerna höjs

En polack som bott i Storbritannien i elva år tjänar i snitt 7000 złoty (runt 16 000 svenska kronor) i månaden. Det får i genomsnitt räkna med mindre än hälften om de kommer tillbaka till hemlandet.

Men mellan 120 000 och 400 000 kan tänkas flytta tillbaka till Polen efter Storbritanniens utträde ur EU om de kan räkna med en lön på 5000 złoty, säger Krzysztof Inglot på arbetsförmedlingen Work Service.

Andra experter tror att de flesta av utlandspolackerna kommer att flytta vidare till Tyskland eller Frankrike. Den tyska arbetsmarknaden beräknas sakna 10 miljoner arbetstagare om femton år, och lönerna väntas stiga av den anledningen.

Men för den som vill återvända till Polen finns det många jobb att söka, rapporterar TVN. Yrkesarbetare söks i många delar av landet, inte minst chaufförer med både polskt och internationellt körkort.

Det finns 300 000 lediga jobb i Polen, säger Inglot, och vi har 600 000 gästarbetare från Ukraina som gör de jobb som polackerna inte vill ha. Minimilönen måste höjas efterhand, den är för låg i förhållande till andra EU-länder, men inte snabbare än att arbetsgivarna klarar av det.

Arbetslösheten har sjunkit i flera år och låg i maj på 9,1 %, den lägsta siffran på länge.

Regeringen har räknat med att locka hem utlandspolacker med de nya barnbidragen, den sänkta pensionsåldern, det nya bostadsprogrammet och det höjda grundavdraget i deklarationen. Men de som ska lämna Storbritannien efter tittar också på daghem och skolor, sjukvård och sjukförsäkringar med mera. Å andra sidan är levnadsomkostnader som mat och hyra inte alls är i nivå med Storbritannien. (TVN24 och wB 30 juni 16)

Brexit kan tvinga 400 000 polacker att resa hem

Om Brexit-anhängarna vinner folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni kan närmare 400 000 polacker tvingas resa hem, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Storbritannien är ett av favoritländerna för polacker som vill jobba utomlands, och idag bor och arbetar runt 700 000 polacker där. De som har kommit under de fem senaste åren har inte befunnit sig i landet tillräckligt länge för att få stanna, om Brexit blir ett faktum.

Polen har som så många länder problem med sin befolkningsutveckling, födelsetalen är låga, många unga flyttar utomlands och bildar familj där. Enligt tämligen färska undersökningar har de helt ställt in sig på att stanna där de är. Kvar i Polen är den allt större gruppen äldre, som lever längre och dessutom ska få pension tidigare än idag, och de som av olika skäl inte velat eller kunnat söka jobb i ett annat, mer välbeställt, EU-land.

Om så många utlandspolacker återvänder skulle det bli en bättre demografisk balans i landet. Samtidigt har de som gett sig iväg skickat hem en strid ström av pengar till sina fattiga familjer i Polen – det handlar om 5 miljarder złoty (11,5 miljarder svenska kronor) som varje år skickas från Storbritannien. Den summan skulle minska avsevärt om alla de som inte varit i landet mer än fem år skickas hem.

Frågan är ju också om den polska arbetsmarknaden kan svälja ytterligare 400 000 personer som vill ha ett jobb med bra lön. Arbetslösheten sjunker visserligen sedan flera år, men det är ju de företagsamma polackerna som har gett sig iväg och de är inte beredda att ta ett jobb med polsk minimilön, även om den nu höjs till 2 000 złoty (4 500 svenska kronor). (Polskie Radio och wB 13 juni 16)

Över en miljon polacker redo att emigrera

Runt fyra miljoner polacker funderar på att under de närmaste åren ge sig iväg västerut för att skaffa jobb i utlandet, och nästan 1,5 miljoner håller på med förberedelserna. Det skriver företaget Work Service i en rapport på tisdagen.

De flesta är unga människor från östra Polen, där arbetslösheten är högst. Betydligt färre västpolacker planerar att flytta utomlands.

Det viktigaste skälet är en önskan om bättre lön – många av dem som vill ge sig iväg tjänar bara 2 000 złoty i månaden (knappt 4 500 svenska kronor), och man kan se att andelen blivande emigranter är störst i inkomstgrupper under 2 400 złoty (5 400 kronor).

Men många ser också själva utlandsvistelsen som berikande.

Av dem som redan bestämt vart de vill resa ligger Tyskland, Storbritannien och Nederländerna högst upp på listan.

Det främsta hindret för att man skulle komma iväg är familjebanden, att man redan har en bra arbetsplats eller inte behärskar främmande språk. Fler män än kvinnor vill jobba i något annat land.

När polackerna emigrerar uppstår brist på arbetskraft på marknaden, och idag finns det runt en miljon ukrainare i landet, som gör de jobb polackerna själva ratar. (TVN24 10 maj 16)

Polackernas förväntade medellivslängd sjunker

Den förväntade livslängden i Polen minskade på ett år med två månader. Det visar uppgifter från GUS (polska Statistiska Centralbyrån).

Enligt de senaste siffrorna beräknas en 60-årig polack i genomsnitt 259,5 månader till. Förra året var den siffran 261,4 månader – drygt 21 år alltså.

Detta är uppgifter som fackföreningarna nu vill att man ska ta hänsyn till under de pågående samtalen om pensionsåldern. (Warsaw Voice 21 april 16)

Var tredje polack är pensionär år 2060

Polens demografiska utveckling har länge varit ett bekymmer, landet har ovanligt låga födelsetal och många unga par flyttar utomlands och bidrar inte till föryngringen hemma. Det är i sig en viktig anledning till regeringens familjeprogram, där man avsevärt förbättrar ekonomin för flerbarnsfamiljer. Förhoppningen är både att unga familjer ska skaffa sig fler barn och att utvandrarna kommer hem igen.

Men både levnadsstandarden och livslängden ökar och enligt färsk statistik kommer de äldre i Polen år 2060 att uppgå till elva miljoner. De kommer då att utgöra en tredjedel av befolkningen, vilket är bland det högsta i Europa.

Många äldre drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, och äldrevården idag går i stor utsträckning ut på att ge dem medicinsk hjälp.

Utmaningen är nu att få dem som idag är friska att fortsätta vara kroppsligt och mentalt aktiva, säger Michał Majewski, expert på det internationella konsultföretaget Ernest & Young. (Polskie Radio 15 april 16)

Flerbarnsfamiljerna ökar

Allt fler polacker skaffar med än ett barn – men allt fler polacker är också barnlösa.

För tio år sedan hade 51 % av Polens kvinnor ett barn – idag är det bara 47 %, visar färsk statistik från GUS (polska Statistiska Centralbyrån). Å andra sidan har antalet kvinnor med två barn ökat från 33 % till 37,5 %. Även de som har tre barn har ökat något under de senaste tio åren – från 10 % till 10,5 %.

Men antalet kvinnor utan barn ökar också – efter andra världskriget utgjorde de 8 %, idag 17 % och fortsätter trenden från 2008 kan det innebära att de barnlösa kvinnorna om några år är uppe i 30 %. (Warsaw Voice 24 feb 16)

Lättare för polska ättlingar att återvända hem

De första polackerna från asiatiska republiker i forna Sovjetunionen ska kunna återvända redan i år.

Parlamentet ska inom kort ta itu med den så kallade repatrieringslagen. Det säger PiS-parlamentarikern Michal Dworczyk i ett radioprogram. Idag finns det 2 500 personer som fått löfte om ett repatrieringsvisum. Men man uppskattar att ca 10 000 personer kan komma att omfattas av den nya lagen.

Det handlar om ättlingar till polacker som 1936 förvisades av Stalin till Kazakstan eller som under andra världskriget förvisades av ryssarna till den asiatiska delen av Sovjet.

Anna Maria Anders, regeringens ombud för den internationella dialogen, understryker att ättlingarna till samtliga offer för de sovjetiska repressalierna och deras familjer ska kunna återvända till Polen. Lagen om repatriering ska gälla i tio år.

Regeringen utgår från två möjligheter: att återvända som tidigare, det vill säga genom en inbjudan från kommunen eller genom hjälp från staten, då de återvändande ska garanteras sex månader i en förläggning, försörjning under ytterligare ett år och bostad.

En särskild ombudsman ska inrättas för att ta hand om repatrieringsärendena.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Ensamstående mammor får goda råd av PiS

Beata Masurek råder ensamstående mammor att skaffa sig en karl och fler barn. Foto: wikipedia.

Beata Mazurek råder ensamstående mammor att skaffa sig en karl och fler barn.
Foto: wikipedia.

Sök socialhjälp. Eller skaffa en karl och föd fler barn!

Det rådet ger Beata Mazurek till ensamstående mammor med ett barn. De får ju inte tillgång till det flerbarnsbidrag på 500 złoty per barn och månad från och med andra barnet.

Masurek är presstalesperson för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), vars nya familjeprogram 500+ träder i kraft inom kort. Det innebär bland annat att flerbarnsfamiljer får 500 złoty (drygt 1100 svenska kronor) per barn och månad från och med det andra barnet. Samtidigt har framstående PiS-politiker sagt att de som har det bättre ställt bör avstå från att ta ut barnbidraget.

Opinionsmätningar visar att det har de inte en tanke på att göra.

Det argument som väger tyngst är nog att ensamstående (oftast) mammor med ett barn och mycket låg inkomst inte får något bidrag alls medan välbeställda tvåbarnsfamiljer får det.

Det problemet löser partiets pressansvariga Beata Mazurek.

Ensamstående mammor med ett barn som lever på 800 złoty (runt 1800 kronor) i månaden kan söka socialhjälp. Annars råder jag dem att stabilisera sin familjesituation och skaffa fler barn. Då får de det nya barnbidraget, säger hon. Det nya barnbidraget är ingen socialhjälp, det ska stimulera barnafödandet.

Efter det tumult som följde har Mazurek nu inkommit med en ursäkt.

Om de har känt sig kränkta, ber jag naturligtvis om ursäkt. Jag önskar alla ensamstående mödrar allt gott och förstår att deras situation är svår, säger hon.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polen behöver fem miljoner invandrare

Om Polen ska kunna ha kvar sin goda ekonomiska utveckling behöver landet ta in fem miljoner invandrare fram till år 2050.

Det skriver Företagar- och Arbetsgivareföreningen ZPP i en rapport.

Enligt GUS (polska Statistiska Centralbyrån) kommer befolkningen att sjunka från nuvarande 38 till 34 miljoner år 2040.

För att behålla en befolkning på dess nuvarande nivå behöver det födas 2,1 barn per kvinna i fertil ålder. I Polen är den siffran 1,3 barn per kvinna. Många unga polacker som flyttar utomlands för att jobba bildar också familj där.

Under åren 1994–2014 minskade antalet barn från 24 % av befolkningen till 15,5 % och 2040 beräknas barnen utgöra 13 %, visar siffror från Eurostat.

Antalet invånare över 80 beräknas däremot öka till dryga 10 % av befolkningen under samma period.

ZPP föreslår att staten börjar med att legalisera den runt en miljon ukrainare, vietnameser och vitryssar som redan befinner sig i Polen. (Warsaw Business Journal och wB 29 jan 16)

För få polska barn i utlandet får undervisning i sitt modersmål

Bara 150 000 polska barn som går i skola utomlands har tillgång till undervisning i sitt modersmål. Det uppger NIK, den polska riksrevisionen i en rapport, som tidningen Dziennik Gazeta Prawna tagit del av.

Enligt tidningen finns det 400 000 polska barn, och merparten av dem har inte tillgång någon av de 1 600 polska skolor som byggts upp i länder med många polska migranter. Polskundervisning förekommer huvudsakligen i större städer, vilket innebär att många skolbarn inte har tillgång till den, och elever som inte får undervisning i polska kan förlora sin anknytning till hemlandet. De kommer då inte att vilja återvända. Polen måste alltså ta fram en strategi för hur undervisningen i polska ska utvecklas utomlands, med gemensamma mål och metoder för alla polska skolor, var de än befinner sig i världen, skriver NIK.

Två miljoner polacker beräknas ha lämnat hemlandet sedan EU-inträdet 2004, i början för att tjäna pengar och höja familjens levnadsstandard men numera tar man allt oftare familjen med sig och räknar med att bosätta sig utomlands för gott.

Med en allt äldre befolkning är det viktigt för Polen att få de unga företagsamma familjer som lämnat landet att komma hem igen. Därför gäller det att hålla polskan vid liv hos emigranternas barn och att på olika sätt göra Polen mer attraktivt än tidigare. (Dziennik Gazeta Prawna och wB 2 dec 15)

500+ – färdplanen är klar

Regeringen har nu klubbat en färdplan för hur flaggskeppet 500+ ska genomföras. Det sade premiärminister Beata Szydło efter regeringens tisdagsmöte.

500+ är nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) vallöfte om kraftigt utökade barnbidrag.

Propositionen läggs på parlamentets bord den 2 februari och kan vara klar att anta i början av mars. Sedan återstår bara presidentens undertecknande, och det betyder att pengarna kommer senast i april, sade Szydło.

Förslaget går ut på att flerbarnsfamiljer från den 1 april nästa år ska få 500 złoty (1200 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Familjer som tjänar under 800 złoty (1850 kr) i månaden kan få bidrag även för första barnet.

I övrigt finns inga inskränkningar, sade inrikesminister Elżbieta Rafalska. Det nya barnbidraget kommer att kosta 16 miljarder nästa år och därefter 22 miljarder om året. 2,7 miljoner familjer och 3,7 miljoner barn får ta del av programmet.

PiS har länge haft april 2016 som första utbetalningsmånad, men på senare tid har man diskuterat om det inte borde finnas en inkomstgräns för dem som ska komma i åtnjutande av det nya barnbidraget. Den tanken har man övergivit nu.

Regeringen räknar med att antalet nyfödda i landet därmed ska öka med 15 %.

Polen har samma befolkningspyramid som många andra länder – de äldre blir fler och barnen färre. För att befolkningen i ett land ska ligga kvar på sin tidigare nivå behövs att varje kvinna i fertil ålder föder 2 barn. I Polen är den siffran bara 1,3 barn. Många unga polacker flyttar dessutom till andra länder för att jobba och det är numera inte alls självklart att de har för avsikt att återvända hem.

Därför satsar den nya regeringen rejält på att förbättra ekonomin för barnfamiljerna och på så vis förhoppningsvis öka antalet barnafödslar. Den förra regeringen införde rätten till ett års föräldraledighet och byggde dagis. Barntillsynen behöver nog byggas ut ytterligare – om regeringen Szydło inte räknar med att kvinnorna ska stanna hemma och passa barnen.

När president Duda pläderat för partiets andra stora vallöfte, sänkt pensionsålder, har han nämnt som skäl att många kvinnor i 60-årsåldern föredrar att ta hand om barnbarnen framför att fortsätta jobba. (Warsaw Voice och wB 2 dec 15)

Polens invandrare kommer mest från grannländerna

Nästan 350 000 uppehållstillstånd utfärdades förra året, varav 70 % gick till ukrainare, och20 % till vitryssar. Polen har tagit emot 14 % av alla invandrare som inte kom från något EU-land, visar färska siffror från Eurostat.

Drygt 300 000 ukrainare fick uppehållstillstånd men av dem bor redan 250 000 i landet.

8 % kom till Polen för att utbilda sig, 58 % för att arbeta och 33 % av andra skäl. (Warsaw Business Journal 21 okt 15)

Polackerna skickar hem mindre pengar

Polacker som arbetar utomlands skickade hem knappt 1,9 miljarder euro (18,7 miljarder svenska kronor) under årets första sex månader. Det är 5 miljarder mindre än under samma period 2014, visar siffror från centralbanken NBP.

Ändå ökade antalet emigranter med 124 000, vilket kan utläsas av statistik från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån).

Att man inte längre skickar hem pengar beror på att allt färre emigranter räknar med att flytta tillbaka till Polen, säger ekonomen Karolina Sędzimir till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Undersökningar har visat att mer än hälften av de polacker som rest till Storbritannien eller Irland för att söka arbete där har bestämt sig för att stanna. Även en stor del av dem som flyttat till Tyskland och Nederländerna räknar med att inte flytta hem igen. Därmed tar de familjen med sig och har ingen anledning att skicka pengar till det gamla landet.

Sedan Polens anslutning till EU 2004 har polska emigranter skickat hem nästan 190 miljarder złoty (450 miljarder kronor). (Dziennik Gazeta Prawna 19 okt 15)

Tisdagsbarn blev vanligast förra året

De flesta polska barn föds på sommaren. Och på tisdagar. Det visar färska siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån).

Tisdagen den 8 juli 2014 föddes 1379 spädbarn i Polen.

Färre förlossningar sker på söndagar – förra året nedkom polska kvinnor med drygt 61 000 bebisar på tisdagar mot 39 000 på söndagar.

Av statistiken kan man också utläsa att 10 000 tvillingar kom till världen i Polen 2014.

Hela befolkningen uppgår till runt 38,5 miljoner. (Polskie Radio 18 okt 15)

Tre miljoner polacker vill jobba utomlands

Mer än tre miljoner polacker funderar på att ta jobb utomlands, och mer än hälften av dem är under 34 år. Det är färre än i januari, visar en rapport som tidningen Rzeczpospolita tagit del av. Och nästan en tredjedel av dem som vill resa ut – en miljon polacker – räknar med att bosätta sig utomlands för gott.

De flesta av de tillfrågade väljer i så fall att flytta till Tyskland, Storbritannien och Norge. Enligt en annan undersökning har upp till 70 % av polska högkvalificerade specialister som bor i Storbritannien inga planer på att flytta hem igen. (TVP info 7 okt 15)

Polen vill ha hem migranterna

I samarbete med polska organisationer utomlands har regeringen nu antagit ett sexårigt program som ska göra det lättare för polacker att återvända hem. Det handlar bland annat om språkundervisning, om att underlätta kontakterna med hemlandet, om bättre skydd för minoriteterna och att stärka den polska identiteten.

Myndigheter på alla nivåer ska delta i arbetet, liksom de kyrkliga institutionerna.

Mellan 18 och 20 miljoner polacker beräknas bo utomlands. En tredjedel av dem är födda i landet, resten har polskt ursprung. Bara i USA bor nästan tio miljoner människor med polska rötter. (Rzeczpospolita 17 aug 15)

Få pappor tar ut föräldraledighet

Nyblivna föräldrar i Polen har ett års föräldraledighet – och båda föräldrarna har rätt att ta ut ledigheten. Men papporna tar ut betydligt färre dagar än mammorna, skriver wyborcza.biz.

I juni tog 138 000 mammor ut föräldraledighet mot 1 400 pappor, och även om männen långsamt ökar uttaget av föräldradagar så tar kvinnorna ut absolut störst del av föräldraledigheten.

Det beror mycket på kvinnorna själva, menar befolkningsexperterna. Många, särskilt mormödrar, tror helt enkelt inte att en pappa kan sköta ett litet barn. Men det handlar också om pengar. Föräldraledigheten i Polen är 12 månader, och under de första 6 månaderna – som tas ut av kvinnan – utgår en ersättning på 100 % av lönen. Därefter sjunker ersättningen till 60 %.

Eftersom kvinnorna har 15–20 % lägre lön än männen blir familjens ekonomi alltså sämre när mannen får 60 % av sin lön.

Dessutom anser arbetsgivarna ofta att barn är kvinnornas sak, säger demografen Irena E Kotowska på Handelshögskolan i Warszawa. Och eftersom fler män än kvinnor är chefer är det svårare att hitta rätt ersättare till dem.

För att överhuvudtaget få män att ta ut föräldraledighet har Wyborcza i flera år pläderat för att en del av föräldraledigheten ska reserveras för fadern enligt svensk beprövad modell. Kotowska anser också att föräldraledighet liksom i Sverige ska vara mer flexibel – föräldradagar ska till exempel kunna tas ut ända upp i skolåldern, och föräldraledighet ska kunna tas ut som deltid.

I andra länder har man sett att det ofta innebär att familjerna föder fler barn, säger Kotowska till tidningen.

Arbetsminister Władysław Kosiniak-Kamysz anser dock inte att den svenska modellen passar i Polen och tänker inte ta fram ett sådant förslag. (wyborcza.pl 11 aug 15)

Polackerna gifter sig unga

Polska brudpar är yngst i Europa. Bild. wikipedia.

Polska brudpar är yngst i Europa.
Bild. wikipedia.

Tjugonio år är den polska mannens genomsnittsålder när han gifter sig första gången. Det är yngst i EU, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

En svensk man hinner bli nästan 36 år innan han gifter sig, en dansk eller italiensk 34 och en fransman, tysk eller holländare 33 år.

Kvinnorna är i genomsnitt 26,6 år när de vigs första gången – bara rumänskor och bulgariskor är yngre. Svenskorna hinner fylla 33, spanjorskor och danskor är ännu något äldre.

Under de senaste åren har det dessutom blivit allt vanligare att polska kvinnor fyllt 40 innan de skaffar sitt första barn – förra året var förstagångsföderskorna över 40 år nästan 9 000. (Rzeczpospolita 5 aug 15)

Strejk ska visa polackernas betydelse

I Storbritannien har polackerna nu tröttnat på att pekas ut som anledningen till landets ekonomiska problem, skriver brittiska medier. Därför planeras nu en endagsstrejk den 20 augusti för att visa att migranterna är en betydande del av Storbritannien, att de bidrar till landets välstånd och att de vill känna sig uppskattade.

Idag bor och arbetar minst en halv miljon polacker i Storbritannien.

Polska immigranter, som kom till landet under åren 2000–2011, betalade enligt en undersökning förra året in 20 miljarder pund mer i skatt än vad de fick ut i bidrag. (wB 8 aug 15)

Polackerna lämnar städerna för bättre livskvalitet

Idag har Polen fem städer med mer än en halv miljon invånare – Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław och Poznań. Men 2050 beräknas bara Warszawa, Kraków och Wrocław vara så stora, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Många kommer att flytta ut i förorten, där det är lugnare, tystare och grönare, där det finns parker och lekplatser för barnen, säger demografen Peter Szukalski.

Även om man räknar med en del invandring kommer hela landets befolkning att minska, och storstäderna blir de som drabbas mest. Välutbildade, väletablerade personer med stabila inkomster och barnfamiljer flyttar ut för att få bättre livskvalitet. Därmed minskar de kommunala inkomsterna, samtidigt som många fattiga äldre och sjuka i städerna behöver alltmer hjälp.

Warszawa är den enda av städerna i landet som inte förlorar invånare, alla de övriga kommer att berövas en del av sitt skatteunderlag. År 2050 beräknas landet ha 33,9 miljoner invånare, varav 18,8 miljoner kommer att bo i städerna och 15,1 miljoner på landsbygden.

Idag har Polen 38,5 miljoner invånare. (Rzeczpospolita och wB 2 aug 15)