”Kreml testar Warszawa genom minskade gasleveranser”

Störningarna i de ryska leveranserna av naturgas till Polen är Moskvas sätt att testa Warszawas beslutsamhet i fråga om konflikten i Ukraina. Det sade vice premiärminister Janusz Piechocinski på lördagen.

Ryska gasbolaget Gazprom levererade förra veckan betydligt mindre naturgas än vad Polen beställt, och sändningarna minskade för varje dag. Nu har man emellertid lovat att leveranserna kontinuerligt ska nå upp till en viss nivå. Polska gasdistributören Gaz-System konstaterar dock mängden mottagen naturgas, som kommer via de ledningar som går igenom Ukraina och Vitryssland, är betydligt mindre än man beställt.

Förra veckan sade Gazprom att bolaget först skulle fylla Rysslands egna förråd innan det kunde bli tal om ökad försäljning.

Gasjätten PGNiG försäkrar att de polska lagren är välfyllda och att det inte finns någon risk att polackerna ska behöva frysa i vinter.

Experter menar att minskad gasexport kan vara ett sätt för Moskva att visa sitt missnöje med de ekonomiska sanktioner som EU vidtar med anledning av Ukrainakonflikten, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Det faktum att även Slovakien fått känna av minskade gasleveranser kan hänga samman med att Polen, Slovakien och Ungern alla köper naturgas för att sälja vidare till det krisdrabbade Ukraina. (Polskie Radio 15 sept 14)

Gazprom lovar öka gasleveranserna

Ryska gasbolaget Gazprom har lovat att under fredagen återställa leveranserna av naturgas till de nivåer som Polen beställt. Det sade ekonomiminister Janusz Piechocinski på torsdagen

Polen ökade kraftigt sina beställningar av naturgas från öster i veckan, men leveranserna har enligt rapporter från Gaz-System inte nått upp till de beställda nivåerna.

På torsdagen meddelande det polska gasbolaget PGNiG att naturgasen från Ryssland minskade kraftigt för tredje dagen i rad. Bolaget hade inlett undersökningar för att se om det fanns något fel på den tekniska apparaturen som kunde förklara att mindre gas kom in i de polska ledningarna.

Avtalet om köp av naturgas från Ryssland slöts 1996 och omförhandlades 2010. Nästa tillfälle till omförhandling blir i november i år, och PGNiG avser då att kräva ett lägre pris. (Warsaw Voice 12 sept 14)

Ryssland skruvar åt gaskranarna

Leveranserna av rysk naturgas till Polen minskade med hela 45 % på onsdagen, rapporterar gasbolaget PGNiG. I måndags levererades 20 % mindre än väntat, på tisdagen fattades 24 %.

PGNiG har nu bett den ryska leverantören Gazprom om en förklaring.

Våra lagringsutrymmen under jord är fulla och behöver inte användas nu, säger PGNiG.

Vi har levererat 23 miljoner kubikmeter gas om dagen till Polen som vanligt, säger Gazprom till nyhetsbyrån Itar-Tass. Ryssland fyller själv på sina underjordiska gasförråd, men leveranser till Polen togs från förråd som är tillgängliga för export.

Med anledning av de minskade leveranserna har Polen tillfälligt stoppat sin gastransport till Ukraina.

Ryssland har tidigare sagt att reglerna inte tillåter att ett land säljer rysk gas till ett annat land. Experter säger nu att det kan vara anledningen till att Gazprom skruvar åt gaskranarna. (Polskie Radio 11 sept 14)

Ukraina vill köpa kol i Polen

Europas näst största kolexportör, Ukraina, vill nu importera kol från Polen, skriver tidningen Parkiet. Anledningen är naturligtvis den pågående konflikten i landet.

En tredjedel av Ukrainas energibehov utgörs av kol, och i samband med oroligheterna har flera kolgruvor i landets östra delar stängts ner. Ett stort antal ukrainska företag har nu låtit förstå att de är intresserade av polskt kol.

Polen exporterar en tredjedel av sitt kol till Tyskland, resten till Tjeckien, Österrike, Slovakien och Storbritannien. (Warsaw Business Journal 1 sept 14)

Polackerna mer positiva till kärnkraft

64 procent av polackerna är positiva till ett kärnkraftverk i landet och 25 procent är negativa. Det framgår av en färsk opinionsmätning, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Krisen i Ukraina är en av orsakerna till att allt fler polacker tycker att det vore bra med ett eget kärnkraftverk.

Regeringen antog Polens kärnkraftsprogram i januari i år. Efter beslut om var kraftverket ska ligga tar det tio år innan det första kärnkraftsverket kan tas i bruk. Kostnaden beräknas överstiga 50 miljarder zloty (motsvarande drygt 117 miljarder svenska kronor). (Warsaw Business Journal 15 aug 14)

Skiffergas blir skattefri till 2020

De som utvinner skiffergas behöver inte betala skatt före år 2020, därefter tillkommer en skatt på runt 40 procent. Det sade premiärminister Donald Tusk när han vid en presskonferens berättade att regeringen godkänt ett lagförslag om ramarna för utvinning av skiffergas.

Tusk, utlovade också mindre administration för företag som utvinner skiffergas. (Polen.nu.dk aug 14)

Polen och Litauen söker EU-pengar till gasledning

Polen och Litauen har tillsammans ansökt om bidrag från EU till den 500 kilometer långa gasledning som ska byggas mellan de två länderna.

Ledningen är en del av det projekt som syftar till att integrera de baltiska staternas gasmarknad i den europeiska gasmarknaden. Krisen i Ukraina har gjort det än mer angeläget för Estland, Lettland och Litauen att bli mindre beroende av den ryska gasen.

Gaslänken beräknas kosta 558 miljoner euro (motsvarande 5,37 miljarder svenska kronor). Kapaciteten ska vara 2,3 miljarder kubikmeter gas om året. (Polskie Radio 22 aug 14)

Risk för elbrist i Polen om ett par år

Polen kan riskera elbrist i framtiden, efterhand som elkonsumtionen ökar och de gamla kraftverken åldras. Det säger energiföretaget PSE till tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Allt fler skaffar luftkonditionering, och elbehovet en varm sommardag är stort. Hittills har det gått bra, men vi måste förbereda oss på att det kan bli elbrist efter 2015.

Energiföretagen bygger nu nya kraftverk, som ska motsvara EUs miljökrav. Redan nästa år tas flera nya moderna kraftverk i drift, men det räcker inte för att kompensera för de gamla anläggningar som avvecklas. (Polskie Radio 19 aug 14)

Greenpeace ifrågasätter polsk kärnkraft

Vi överklagar Polens kärnenergiprogram hos förvaltningsdomstolen i Warszawa. Det uppgav polska Greenpeace på fredagen.

Trots upprepade förfrågningar har premiärminister Donald Tusk inte lämnat tillfredsställande svar på våra frågor om kärnkraftsprogrammet, skriver Greenpeace, som anser att hela projektet bryter mot nationell och internationell rätt.

Regeringen har inte kunnat visa att valet av kärnenergi gjorts efter en omfattande analys. Man har inte jämfört med andra energislag, man har inte utrett eventuella haverier i kraftverket och vid lagringen av det radioaktiva avfallet.

Beslutet om kärnkraft i Polen togs i januari i år. Det första kraftverket ska enligt planerna tas i bruk i slutet av 2024. (Warsaw Business Journal 8 aug 14)

Sikorski: Polen klarar ryska energihot

Polen kommer att klara sig bra även om Moskva beslutar om att vidta motsanktioner i energisektorn. Det sade utrikesminister Radoslaw Sikorski till den amerikanska tv-kanalen CNN. Ryssland har större behov av att få sälja sin energi än vi har av att köpa den. Vi kan köpa på annat håll – från Norge eller Nordafrika. Olja kan skeppas till oss, och vi håller just på att färdigställa vår LNG-terminal.

Ryssland är en viktig handelspartner för oss, sade Sikorski, proportionellt sett dubbelt så viktig som Tyskland. Så det blir förluster överallt. Men vi kan inte sitta och lugnt se på när Ryssland för första gången sedan andra världskriget annekterar ett grannlands territorium. Och sedan förser separatisterna i östra Ukraina med sofistikerade vapen.

Sikorski bekräftade än en gång Polens åsikt att Natos östra flank behöver förstärkas.

Det ryska agerandet i Ukraina får oss tyvärr inte att känna oss mer säkra, sade utrikesministern, snarare tvärtom.

Polens första terminal för flytande naturgas (LNG) byggs i Swinoujscie och beräknas stå klar om något år. (Polskie Radio 4 aug 14)

Elanvändningen ökar i värmen

Elkonsumtionen i Polen slog rekord på onsdagen, då allt fler polacker använder sig av luftkonditionering för att klara värmeböljan. Det är dock ingen risk för elavbrott, uppger eldistributören PSE. (Warsaw Voice 4 aug 14)

LNG-terminalen behöver mer pengar

Det internationella konsortium som bygger Polens första LNG-terminal i Swinoujscie behöver mer pengar för att kunna fortsätta med arbetet.

Men alla vill slutföra arbetet, säger polska PBG, som ingår i konsortiet. Förhandlingarna gäller förändringar i projektet, som gör att byggtiden förlängs.

Hittills har 2,4 miljarder zloty (5,7 miljarder svenska kronor) avsatts till projektet.

Ett tilläggskontrakt är inte uteslutet, säger Włodzimierz Karpiński, minister för de statliga företagen. (Warsaw Voice 28 juli 14)

Polen börjar producera skiffergas om tre år

Vi kommer sannolikt att kunna börja producera skiffergas 2017. Det sade Slawomir Jedrejczy, chef för oljebolaget PKN Orlen, på en presskonferens. Vi behöver ett par tre år för att klara prospekteringen på ett bra sätt. Vi måste genomföra projektet i lugn och ro, så att vi minskar risken för alltför stora investeringar. (Warsaw Voice 25 juli 14)

Ny polsk-tysk gasledning planeras till 2018

En ny gasledning från Bernau nära Berlin till Östersjöstaden Szczecin kan komma att bli verklighet 2018. Det säger Energiprojektutvecklarna Polish Energy Partners till webbplatsen wnp.pl.

Projektet har fått grönt ljus från Tyskland och ett preliminärt positivt besked från Polen. 85 procent av ledningen byggs i Tyskland och resten i Polen.

När ledningen tas i bruk blir den en allvarlig konkurrent till det polska gasföretaget PGNiG och ger Polen ett bättre förhandlingsläge vid köp av rysk naturgas. (Polskie Radio 23 juli 14)

Fogh: Miljövänner ska hjälpa Ryssland stoppa skiffergasen

Jag har träffat allierade som kan rapportera att Ryssland, som en del av sitt sofistikerade informations- och desinformationsarbete, aktivt engagerat sig i miljöorganisationer som protesterar mot skiffergas. Avsikten är att hålla kvar det europeiska beroendet av rysk gas, säger Natochefen Anders Fogh Rasmussen i London i veckan.

Polen, USA, Rumänien och flera andra länder har skiffergasfyndigheter, och man har kommit olika långt i arbetet med att utvinna gasen.

Fogh Rasmussen ville inte nämna de aktuella organisationerna vid namn, men Greenpeace och andra miljöorganisationer har protesterat mot den planerade utvinningen i Polen.

En talesperson för Greenpeace har meddelat brittisk press att trettio medlemmar låstes in i ryska fängelser förra året, en del av dem riskerar att få sitta där i femton år.

Idén att vi skulle vara Putins marionetter är så befängd att man måste undra vad de röker på Natos huvudkontor, säger Greenpeace. (Polskie Radio 20 juni 14)

Skiffergas blir dyrare än beräknat

Utvinningen av skiffergas i Polen blir förmodligen inte så stor som man tidigare räknat med. Det framgår av en rapport som oljebolaget PKN Orlen lägger fram på den tredje skiffergaskonferensen i dagarna.

Problemen är i princip tre: det finns mindre gas än man tidigare räknat med, gasen är dyr att utvinna och den amerikanska teknologin passar inte polska förhållanden.

Prospekteringen har pågått i fem år, och man har funnit att polsk skiffer har en mycket varierande kvalitet. (Warsaw Business Journal 6 juni 14)

Demonstranter mot vindkraft kastades ut ur parlamentet

Vi släpades ut med våld! Det sade Leszek Matusik, talesperson för sju hungerstrejkande demonstranter, som på torsdagen av polisen tvingades lämna parlamentsbyggnaden, till nyhetsbyrån IAR.

Demonstranterna kräver att vindkraftparker inte får byggas närmare bostadsområden än tre kilometer, och enligt ekologerna bör avståndet mellan vindkraftverk och närmaste bostadsområde vara minst 2–4 kilometer.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har föreslagit en ändring av den nuvarande lagen, men regeringspartierna Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL) stretar emot.

De elektromagnetiska fälten runt vindkraftverk påverkar också djuren, hävdar demonstranterna. (Polskie Radio 6 juni 14)

LNG-terminalen inte klar förrän nästa sommar

LNG-terminalen i Swinoujscie (som ska lagra flytande naturgas) blir inte färdig förrän tidigast om ett år. Det säger näringsminister Janusz Piechocinski. Tester ska inledas någon gång i höst, och anläggningen kan börja användas nästa sommar.

Det innebär en försening med ett år, räknat från de första planerna.

Terminalen kommer inledningsvis att kunna lagra fem miljarder kubikmeter naturgas, och i ett senare skede upp till 7,5 miljarder kubikmeter.

LNG-projektet är en del i regeringens arbete för att sprida köpen av energi till olika länder. Premiärminister Donald Tusk talar ofta om Rysslands gasutpressning. Han pekar på LNG-terminalen i Swinoujscie som ett exempel på hur en framtida energiunion inom EU i händelse av energikris skulle kunna skapa gassolidaritet. (Polskie Radio 23 maj 14)

Tusk lobbar för energiunion

Det står helt klart att vår förmåga att reagera mot Rysslands aggressiva politik mot Ukraina begränsas av att energiberoendet är så stort. Det sade premiärminister Donald Tusk på EU-kommissionens konferens om energisäkerhet i Bryssel på onsdagen.

Ukrainakrisen har fått oss att tala om detta med större intensitet, men vi ska komma ihåg att diskussionen har pågått i många år, sade Tusk. Han menar att gasmarknaden inom EU är ineffektiv och behöver en översyn.

EU förlorar årligen trettio miljarder euro (285 miljarder svenska kronor) på grund av den illa konstruerade gasmarknaden, underströk Tusk, och för att få en gemensam marknad måste infrastrukturen byggas ut.

EU-kommissionen kommer med rekommendationer om energisäkerheten före toppmötet i slutet av juni.

På en presskonferens konstaterade Tusk att det finns stort stöd för Polens förslag om en energiunion inom EU.

Men det finns ännu ingen enighet för gemensam upphandling av naturgas eller andra mekanismer som kan minska prisskillnaderna mellan länderna, sade Tusk. Det kommer att ta en viss tid att besluta vilka andra mekanismer och verktyg som kan användas för att få mer snarlika villkor. Förhandlingarna kommer att handla om hur Europa tillsammans ska kunna göra förnuftigare och billigare köp. Idag skiljer det fyrtio procent på gaspriserna i Europa.

Vi hoppas nu att EU-kommissionens rekommendationer ska ligga så nära det polska förslaget som möjligt, sade Tusk. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 22 maj 14)

Oettinger: EU har koncept för energisäkerhet

Gas är en produkt, inte ett politiskt vapen för EU. Det sade EUs energikommissionär Günther Oettinger till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Uttalandet kan ses som en kommentar till premiärminister Donald Tusks förslag om en energiunion inom EU. Avsikten är att slippa beroendet av rysk gas och olja, vilket idag kan användas som politiska vapen av Moskva.

Men jag är positiv till utbyggnaden av EUs nätverk av pipelines, det ökar möjligheten till fler anslutningar och stärker energisäkerheten, sade Oettinger. Det skulle hindra Ryssland från att spela ut medlemsländerna mot varandra.

EU-kommissionen har emellertid ett koncept för energisäkerhet, som presenteras vid toppmötet i juni, sade Oettinger.

Samtidigt säger Oettingers presstalesperson att kommissionären inte förkastar Tusks idé om en energiunion rakt av.

Vad han menar är att gaspriserna inte ska bestämmas politiskt utan av marknaden, säger presstalespersonen. (Polskie Radio 15 maj 14)

Tusk: Osäkerheten i energifrågan tvingar EU till hyckleri

Europa inte är säkert om vi inte trappar upp solidariteten på energiförsörjningsområdet. När jag hör att det är svårt – eller ibland omöjligt – eftersom det finns ett pris på detta, då svarar jag uppriktigt: Solidaritet är inte gratis. Det sade premiärminister Donald Tusk på GlobSec, Bratislava Global Security Forum.

För att bygga upp en säkrare energitillgång och göra EU mindre beroende av rysk gas och olja har Tusk lagt fram ett förslag om en energiunion med gemensamma inköp.

På mötet fanns också ledarna för Visegradländerna, Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen och 800 politiker och experter från sextiofem länder.

Tusk talade också om hyckleriet inom den europiska politiken vad gäller Ukraina.

Vi ser att Krim har annekterats – men somliga talar fortfarande om folkomröstningen, vi ser ryska kommandotrupper i östra Ukraina, och vissa talar bara om ryskspråkiga demonstranter, sade Tusk. Vi kan komma ifrån detta hyckleri om vi bygger upp en gemensam organisation för energisäkerhet.

Han uppmanade också Nato att öka sin närvaro i både Baltikum och länderna i Central- och Östeuropa. (Polskie Radio 15 maj 14)

Tusk och Barroso diskuterade energiunion

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso besökte Warszawa den 9-10 maj. I samtalen med premiärminister Donald Tusk diskuterades krisen i Ukraina och det polska förslaget om en energiunion i EU, meddelar premiärministerns presskontor.

Tusk skrev för några veckor sedan en artikel i Financial Times där han efterlyste en energiunion, som för EUs räkning skulle förhandla energikontrakten med Ryssland. Dels för ett minska det ryska inflytandet över den europeiska energimarknaden, dels för att försöka få ner priset. Medlemsländerna borde också tillsammans arbeta fram en infrastruktur för distribution av energi inom Europa.

Efter artikelns publicering har Tusk haft samtal med en rad EU-ledare för att diskutera frågan, bland andra Tysklands kansler, Angela Merkel, Europarådets president Herman Van Rompuy, Frankrikes president Francois Hollande och Italiens premiärminister Matteo Renzi.

Frågan kommer också att tas upp på EUs toppmöte i juni, meddelade Tusks presskontor. (Warsaw Voice 12 maj 14)

Polen satsar miljarder på energisektorn

Statsföretagen kommer att investera runt tjugo miljarder zloty (drygt fyrtiosex miljarder svenska kronor) i elsektorn fram till 2020. Det sade Zdzizlaw Gawlik, biträdande minister för de statliga företagen, i förra veckan. Och vad gäller hela den energirelaterade industrin handlar det om sextio miljarder zloty (140 miljarder kronor).

Vi sedan flera år ett investeringsprogram för den elintensiva industrin, sade Gawlik. Det innebär att vi kan se olika scenarier i öst med större förtröstan.

Energisektorn är nyckeln till ett lands ekonomiska utveckling. Det som händer i Polen nu kan vi kalla en investeringsboom i energisektorn, som driver hela ekonomin. (Warsaw Business Journal 12 maj 14)

Tusk vill värna det polska kolet

Den polska gruvbranschen har svårigheter, och i dagarna anordnades i Katowice en konferens om hur man ska tackla problemen.

Efter mötet konstaterade premiärminister Donald Tusk att det polska kolet tycks vara mindre konkurrenskraftigt än importerat kol.

Vi ska ta reda på vad som ligger bakom detta – om det till exempel finns oegentligheter i samband med importen av utländskt kol. Kanske kan vi lätta lite på reglerna för upphandling av enklare utrustning, sade Tusk som också lovade att se över beskattningen av den inhemska kolproduktionen.

För att öka andelen polskt kol i detaljhandeln ska privatkunder kunna köpa kol billigare. Regeringen kommer också att sänka kraven på vinst från de statliga energibolagen, vilket kan rädda krisdrabbade gruvjätten Kompania Weglowa.

Att främja och skydda polska stenkol är inte bara en slogan, sade Tusk. Det visar vi genom att de statskontrollerade elbolagen bygger nya kolkraftverk. Vi måste bygga upp en strategi för både gruvor och kraftverk, som ska omfatta såväl energisäkerhet som sociala frågor. Kol förblir grunden för energisäkerheten. (Warsaw Voice 7 maj 14)

Gruvarbetare vill ha hjälp av regeringen

Polska gruvarbetare oroar sig för framtiden och att gruvjätten Kompania Weglowa inte ska kunna betala ut lönerna. Man vill därför att regeringen ska utarbeta en räddningsplan för gruvbranschen.

Kompania Weglowa har stoppat produktionen i nio av sina kolgruvor och kommer att begränsa verksamheten i återstående sex gruvor under de närmaste dagarna för att minska omkostnaderna. Under perioden får de anställda halv lön.

På tisdagen anordnade facket en demonstration utanför bolaget i Katowice och ställde krav på regeringen.

Premiärminister Donald Tusk svarar att gruvföretaget måste göra ett seriöst försök till omstrukturering. Det har funnits berättigad oro för bolagets tillgångar, men det har också förekommit misskötsel.

Kompania Weglowa, som har 55.000 anställda, gick förra året med förlust på en miljard zloty (2,3 miljarder svenska kronor). En aktuell besparingsplan beräknas ge 1,2 miljarder zloty (2,8 miljarder kronor) fram till 2020. (Warsaw Voice 30 april 14)

Frankrike stöder energiunionen

Polen och Frankrike är eniga om att det bör skapas en energiunion inom EU. Det sade premiärminister Donald Tusk och Frankrikes president Francois Hollande efter ett möte på torsdagen.

Genom EU kan vi solidariskt arbeta för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt, men också för att bli mer oberoende på energiområdet, sade Hollande på den gemensamma presskonferensen.

Polen har föreslagit att EU som svar på Rysslands energipolitik och krisen i Ukraina ska bilda en energiunion, som bland annat gör gemensamma inköp och letar efter nya energikällor. (Warsaw Business Journal 25 april 14)

Tusk lobbar för energiunion

Oavsett hur det går i Ukraina har vi lärt oss en sak – Europa försvagas av det mycket stora beroendet av rysk gas. Det skriver premiärminister Donald Tusk i en artikel i den brittiska tidningen Financial Times.

EU har redan bildat en bankunion och gör gemensamma inköp av uran till sina kärnkraftverk. Nästa steg bör bli gemensamma inköp av gas, skriver Tusk. Därför föreslår jag en energiunion – den kommer att återföra den europeiska gemenskapen till dess rötter. Det bästa vore att skapa ett gemensamt organ köper in gas till alla medlemsländerna.

EU bör dessutom bidra till finansieringen av energiprojekt i de länder som är mest beroende av rysk gas, menar Tusk. Minst tio EU-länder får mer än hälften av sin naturgas från statliga ryska Gazprom, och några länder är helt beroende av Ryssland. EU bör också titta på möjligheten att köpa gas från till exempel USA och Australien.

Importen av rysk gas till EU ökade från tjugotvå till trettio procent under 2010, och importen av rysk olja ligger på trettiofem procent. (Warsaw Business Journal 23 april 14)

Nytt stödsystem för grön energi

Regeringen lade på tisdagen fram sin proposition om långsiktiga subventioner för produktion av förnybar energi. Det meddelar näringsdepartementet i ett uttalande.

Polsk energi kommer idag till nittio procent från kol. Förhoppningen är att den förnybara energin år 2020 ska uppgå till minst femton procent av den totala energiproduktionen, vilket är det mål EU satt upp. (Warsaw Voice 9 april 14)

Polen arbetar för energiunion inom EU

Nu drar vi igång en diplomatisk kampanj för en energiunion inom EU i Bryssel. Den ska sköta gemensamma inköp av energi, till exempel på en europeisk råvarubörs. Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på tisdagen.

Energibörsen ska vila på sex pelare, en av dem är gemensamma förhandlingar om energiavtal med en monopolleverantör, vilket när det gäller naturgas betyder ryska Gazprom. Det innebär dels billigare energi, dels en förmåga för EU-länderna att stå emot politiska påtryckningar. Det faktum att Europa inte använder möjligheten till gemensamma förhandlingar kommer att innebära sämre konkurrenskraft i framtiden, sade Tusk.

Övriga pelare ska stärka solidariteten om tillgången på energi skärs av; infrastrukturen – till exempel nya pipelines – ska upp till 75 procent betalas av EU; bränslen som bryts i gruvor ska kunna användas fullt ut – vilket innebär att Polen kan använda sina kolgruvor som garanti för energisäkerheten i Östeuropa; externa gasleverantörer som USA ska bli aktuella och energisäkerheten för EUs grannländer ska stärkas, sade Tusk. (Warsaw Voice 2 april 14)

Tusk föreslår gasunion inom EU

Med tanke på risken för en eventuell gaskris bör EU bilda en energiunion. Det sade premiärminister Donald Tusk på lördagen i Tychy i södra Polen. Eftersom Europas största leverantör av naturgas – Ryssland – skickat militär till Krim i Ukraina och annekterat halvön bör vi minska beroendet av rysk naturgas.

Energiunionen skulle bygga på en diversifiering av energikällorna, rehabilitering av kol som en accepterad energikälla, ökad utvinning av skiffergas och vid behov ökad import av flytande naturgas (LNG) från USA, sade Tusk. EU bör göra gemensamma inköp av naturgas för att tillförsäkra sig bra korrekta priser och öka finansieringen av den infrastruktur som behövs för gemensamma gasinköp, som pipelines och sammankopplingar mellan medlemsländerna. (Warsaw Voice 31 mars 14)

Polen kan lagra allt mer naturgas

Vi arbetar nu på att öka lagringskapaciteten för naturgas till 2,4 miljarder kubikmeter i år och 3,3 miljarder kubikmeter 2023. Det sade Jerzy Kurella, vice vd vid naturgasjätten PGNiG, på ett energitoppmöte i Gdansk.

Polen kommer att vara helt energioberoende någon gång 2017–2018, sade Jan Chadam, vd för gasförsörjningsbolaget Gaz-System. Då kan vi köpa så mycket naturgas vi vill på den europeiska eller den globala marknaden via LNG-terminalen och leverera den var som helst i landet. (Warsaw Voice 28 mars 14)

EU vill minska gasköp från Ryssland

Tysklands förbundskansler Angela Merkel driver på utvecklandet av en energiunion i EU. Det sade premiärminister Donald Tusk på tisdagen. Det är en komplicerad process, men den bör vara snabb.

I juni har vi de första förslagen från EU-kommissionen om hur man ska uppnå en energiunion, sade han.

Efter den ryska annekteringen av Krim i förra veckan uppmanade EUs ledare kommissionen att ta fram ett detaljerat förslag om hur man kan sänka unionens beroende av gas från Ryssland.

En gemensam förhandlingsstrategi för inköp av gas vore det bästa och mest effektiva sättet att slippa rysk påverkan på gasleveranserna till EU, sade Tusk.

Tankesmedjan Breugel i Bryssel har tagit fram en rapport om hur beroendet av rysk gas inom EU skulle kunna minska inom ett år. Det kräver omfattande förberedelser och det kommer att bli dyrt men det går, skriver tankesmedjan.

År 2013 köpte EU 130 miljarder kubikmeter gas från Ryssland. Den kan ersättas av gas från Nordafrika och Norge. Dessutom kan man öka importen av flytande naturgas (LNG), öka den egna produktionen av gas inom EU-länderna och i vissa fall övergå från gas till andra bränslen. Dessutom kan man under sommaren, då förbrukningen är lägre, lagra gas inför vintern i lager i västra Ukraina. (Warsaw Business Journal 26 mars 14)

Sikorski: Vi måste överväga sanktioner

I nuläget har vi inget val, vi måste väga in sanktioner och hur de kommer att påverka oss. Det säger utrikesminister Radoslaw Sikorski till den tyska tidningen Bild. Att inte göra något alls kan kosta oss betydligt mer i det långa loppet.

Med sanktioner är det som med kärnvapen, det är bättre att hota med dem än att sätta in dem, säger han. Med sanktionerna visar vi solidaritet och fasthet. Och vi klargör att vi, i händelse av upptrappning, är beredda att vidta ytterligare åtgärder.

Nato måste vara redo för alla scenarior, säger utrikesministern. Det som vi förut inte kunde föreställa oss ens i våra värsta mardrömmar, kan bli verklighet när som helst nu. Detta bör sporra oss att omvärdera våra planer.

Det är inga problem för oss om Ryssland stoppar gas- och oljeleveranserna till Polen, säger Sikorski. När det gäller råolja, har vi alternativa leverantörer. En tredjedel av gaskonsumtionen kommer idag från vår egen produktion, och det räcker för enskilda kunders behov, sade han. (Warsaw Business Journal 24 mars 14)

Tusk: LNG-terminalen klar att ta emot gas 2014

Nästa år kommer den nya LNG-terminalen för flytande naturgas i Swinoujscie att kunna ta emot gasleveranser från Qatar. Det sade premiärminister Donald Tusk till journalister på tisdagen.

Tusk sade också Polen aldrig mer kommer att drabbas av gasutpressning eftersom Polen nu köper gas från flera olika leverantörer och har stora, välfyllda lager.

I samband med den orangea revolutionen i Ukraina för några år sedan försökte Ryssland påverka presidentvalet genom att skruva åt kranarna till de gasledningar som gick genom landet. Det drabbade också flera andra länder, bland andra Polen. (Warsaw Business Journal och webb-Bulletinen 12 mars 14)

Visegrad vill köpa amerikansk gas

Krisen i Ukraina skapar oro för EUs energisäkerhet och nu vädjar Visegradländerna, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, till USA att ta bort hindren för gasexport till Central- och Östeuropa.

Eftersom USA startat produktion av skiffergas i stor skala, skulle detta mycket väl kunna ske, säger Polens ambassadör i Washington, Ryszard Schnepf. Men det krävs att man har frihandelsavtal med USA, vilket Polen inte har.

Gas från USA borde inte vara dyrare än den ryska naturgasen, även om man räknar med transporten, säger Schnepf. Och därmed skulle gasleveranser inte längre vara ett politiskt instrument.

Källor i Vita Huset uppger att om handelshindren tas bort skulle USA kunna leverera betydligt mer skiffergas till utlandet. (Polskie Radio 10 mars 14)

Andelen förnybar energi växer långsamt i Polen

I Polen uppgick den förnybara energin år 2012 till 11 procent, visar färsk statistik från Eurostat, EUs statistikbyrå. Det är en liten förbättring sedan 2011, då den förnybara energin låg på 10,4 procent.

Målet för EU-länderna är femton procent år 2020, och genomsnittet i medlemsländerna ökade från 13 procent år 2011 till 14,1 procent 2012. Målet för hela EU är att nå upp till 20 procent.

Sverige har störst andel förnybar energi (50,1 procent), därefter kommer Lettland (35,8 procent) och Österrike (32,1 procent). (Warsaw Business Journal 11 mars 14 )

Ingen risk för gasbrist om Moskva inleder blockad

Det är ingen risk att vi får ont om gas i Polen om Ryssland skulle stänga av kranarna. Det sade näringsminister Janusz Piechocinski på en presskonferens.

Vi har rekordstora gaslager, sade Piechocinski. Dessutom har vi tre nya gashamnar och kan få gas från Tyskland och Vitryssland om Ryssland skulle inleda en blockad. (Warsaw Business Journal 10 mars 14)

PGNiG vill omförhandla ryskt gasavtal

Gasjätten PGNiG vill omförhandla gasavtalet med ryska Gazprom, och nästa tillfälle blir i november i år. Det sade bolagets vd, Jaroslaw Bauc på onsdagen.

Vi kommer att importera minst 8,7 miljarder kubikmeter gas under 2014, ungefär lika mycket som under 2013, vilket är tre fjärdedelar av den totala importen. 2012 importerade Polen drygt nio miljarder kubikmeter rysk gas, nästan åttio procent av den totala gasimporten.

Under fjärde kvartalet 2013 gjorde PGNiG en nettoförlust på 169 miljoner zloty – man hade väntat en vinst på 755 miljoner zloty. (Warsaw Business Journal 6 mars 14)

Piechocinski: Gasstopp drabbar Ryssland mest

Om Ryssland stänger av gastillförseln kan det bli ett större problem för den ryska ekonomin än för Polen. Det sade Janusz Piechocinski, vice premiärminister och ekonomiminister, i en radiointervju på tisdagen.

För vad ska Ryssland göra med all den gas som inte exporteras, frågade sig Piechocinski. Vad betyder det för den ryska ekonomin om man stänger av gaskranarna? Det vore ett betydligt större problem för Ryssland än för Polen, menade ekonomiministern.

För ögonblicket finns det inget hot mot gastransporterna genom Ukraina eller Ryssland. Jag ska inte avslöja vilka förberedelser vi har gjort, men förra veckan ökade vi på reserverna i den polska ekonomin. (Warsaw Voice 5 mars 14)

Nya gasfynd i sydöstra Polen

Det polska energibolaget PGNiG har upptäckt en gasfyndighet i sydöstra Polen, som beräknas innehålla flera miljarder kubikmeter naturgas.

Vi räknar med att starta produktionen under andra kvartalet 2015, uppger bolaget på onsdagen.

Enligt beräkningarna ska man kunna producera 100.000 kubikmeter om dagen, under det första året.

Utvinningen från flera andra gaskällor inleds också inom kort, meddelade bolaget. (Warsaw Voice 13 feb 14)

Polsk vindkraft får stöd av EBRD

Polen får ett lån på nittiofyra miljoner zloty (215 miljoner svenska kronor) från Europeiska Investeringsbanken (EBRB) till ett vindkraftprojekt i Orla, i östra Polen. Kapaciteten ska bli 37,5 MW, vilket innebär att landet, vars energiproduktion huvudsakligen kommer från koleldade kraftverk, minskar sina utsläpp av koldioxid med 57.000 ton om året.

Lånet går till första fasen av projektet, som ska ge 22,5 MW och vara klart i december i år, och hela projektet 2015. (Warsaw Voice 11 feb 14)

Polen vill värna industrin i EU

Vi måste värna om industrin i EU. Det sade Olgierd Dziekonski, statssekreterare i president Bronislaw Komorowskis kansli, när Weimartriangeln – Polen, Frankrike och Tyskland – träffades i Kraków i helgen.

Man kan se att länder, där industrin utgör en större del av bnp, har en mer stabil ekonomi som bättre klarar förändringar på finansmarknaden, sade Dziekonski. Exempel på det är Tyskland, med tjugotre procent och Polen med arton procent. Vi måste ha som mål att industrin bör utgöra tjugo procent av den europeiska ekonomin, och det är ett mål vi bör prioritera.

1990-talets vision om en ekonomisk utveckling som enbart bygger på tjänster har visat sig felaktig och har lett till allvarlig turbulens, sade Dziekonski.

Både Frankrike och Tyskland driver på om en minskning av koldioxidutsläppen, men kolet är en viktig faktor i den polska ekonomin. Nittio procent av elproduktionen kommer från kolkraftverk, och kolbranschen sysselsätter 100.000 personer.

Vi motsätter oss inte en neddragning av koldioxidgränsen, så länge det inte skadar industrin, sade Dziekonski.

Det polska miljödepartementet tänker sig att ny teknik ska minska utsläppen, snarare än att kolindustrin ska avvecklas.

Weimartriangeln, som består av Frankrike, Tyskland och Polen, bildades 1991 med syftet att främja samarbetet mellan de tre länderna. (Polskie Radio 7 feb 14)

Regeringen satsar på energieffektiva bostäder

Under åren 2014–2018 satsar regeringen 300 miljoner zloty (675 miljoner svenska kronor) på att öka antalet energieffektiva bostäder. Det sade miljöminister Maciej Grabowski på en presskonferens, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

De som tar banklån för att bygga en energieffektiv villa ska kunna få ett bidrag på 50.000 zloty. För lägenheter blir stödet 11.000–16.000 zloty.

Regeringen sjösätter också ett program för att förebygga översvämningar, sade Grabowski.

I Wroclaw, som varit hårt drabbat satsas en miljard zloty i år. Även deltaområdet Zulawy i norra Polen kommer att prioriteras i år. För att identifiera känsliga områden ska man skapa digitala kartor för över 250 floder i landet. (Polskie Radio 6 feb 14)

Miljöministern ser ljust på skiffergasens framtid

2014 kan det bli ett genombrott vad gäller utvinning av skiffergas i Polen. Det kommer att bli fler provborrningar, sade miljöminister Maciej Grabowski, och den första kommersiella utvinningen av skiffergas kommer igång i slutet av året.

Vid regeringens sammanträde i veckan lägger jag fram nya förslag till ändringar i gruvlagen, sade ministern

Man räknar med att kunna utvinna 145 miljarder kubikmeter gas varje år. Tillgången på gas tros vara mycket stor. (Warsaw Business Journal 3 feb 14)

Polen antog kärnkraftsprogram

År 2019 inleds byggandet av Polens första kärnkraftsverk, som ska tas i bruk 2024.

Regeringen har nu formellt antagit det framarbetade kärnkraftsprogrammet, visar en pressrelease från näringsdepartementet.

I programmet finns ett schema för byggandet av två kärnkraftverk, framtagandet av ett regelverk och ett ramverk för investeringar, meddelar departementet.

I slutet av 2016 fattas beslut om var kärnkraftverken ska placeras, 2019 börjar man bygga det första kraftverket, som ska stå klart 2024. Det andra kraftverket ska kunna tas i bruk 2035.

Polen avser att bygga två kärnkraftverk med 3.000 MW vardera. Enligt Internationella atomenergiorganet, kan ett kärnkraftverksbygge komma att kosta upp till 50 miljarder zloty. (Warsaw Business Journal 29 jan 14)

Plats för kärnkraftverk klar inom två år

Inom de närmaste två åren kommer regeringen att ha tagit beslut om var det första kärnkraftsverket ska placeras. Det blir kort om tid, men det ska fungera, sade Hanna Trojanowska, regeringens ansvariga för kärnkraftsfrågor.

Då kommer vi också att vara klara med det arbete som hör ihop med val av leverantörer och hur vi ska finansiera kärnkraftverken.

Enligt planen ska byggkontrakten undertecknas 2016. (Warsaw Business Journal 23 jan 14)

PSL splittrat om kärnkraft

Det finns delade meningar om kärnkraften i regeringens lilla koalitionsparti, Bondepartiet (PSL). Interna rådet har nyligen satt samman ett utkast som kräver att regeringen drar tillbaka planerna på att bygga kärnkraftverk. De medel som avsatts för kärnenergi bör i stället gå till förnybara energikällor, skriver rådet i sitt förslag. Med modern teknologi kan vi minska utsläppen av växthusgaser i Polen.

Men regeringen Tusk har för flera år sedan riktat in sig på egen kärnkraft för att säkra energitillgången i landet.

Senast för ett år sedan sade premiärminister Donald Tusk att kärnkraften måste ha sin plats i Polens energimix, och för ett par månader sedan påpekade PSL-ledaren, vice premiärminister Janusz Piechocinski, att kärnenergi är av högsta prioritet för regeringen.

Enligt planerna ska Polen ha ett första kärnkraftverk i drift 2025 och ett andra 2029. (Warsaw Business Journal 21 jan 14)

NIK kritiserar skiffergasprojektet

Utdelningen av tillstånd för prospektering av skiffergas har tagit för lång tid, varit inkonsekvent och eventuellt gynnat korruption. Det skriver den polska Riksrevisionen (NIK) i en kritisk rapport.

Till att börja med startade arbetet med det juridiska ramverket avsevärt försenat 2011. Om förseningarna fortsätter kan det innebära att företag begränsar sin verksamhet på området, skriver NIK. Om provborrningarna fortsätter i det nuvarande tempot kommer det dessutom att ta tolv år att få fram hur mycket skiffergas det finns i landet.

NIK pekar också på att företaget genomfört otillräckliga eller långsamma geologiska undersökningar, vilket försenade inbetalningen av licensavgifterna. (Warsaw Business Journal 14 jan 14)

Polens energistrategi kommer efter nyår

Polens nya energistrategi kommer att vara klar om ett par månader. Det handlar om att förse landet med en trygg och säker energitillgång ända fram till 2050, sade ekonomiminister Janusz Piechocinski till nyhetsbyrån PAP på fredagen.

Vill vi också att Polen själv ska kunna ha en stabil och trygg energiproduktion. Vi ska investera i kärnkraft och hoppas att tio procent av det polska energibehovet år 2030 kan komma därifrån. Samtidigt ska utvinningen av skiffergas utvecklas mer, sade Piechocinski.

Polens senaste energistrategi fastlades år 2009 och sträcker sig fram till 2030. (Warsaw Business Journal 16 dec 13)

Två döda i gasolycka

Två personer dödades i en gasexplosion i en stad i västra Polen. Tretton har förts till sjukhus, en av dem är allvarligt skadad.

Det var en gasledning som exploderade, tio bostadshus och ett par andra byggnader brann ner. Gasbolaget har inlett en undersökning för att se vad som orsakade olyckan.

Familjer som lidit skada av explosionen kommer att få kompensation, sade premiärminister Donald Tusk, när han besökte olycksplatsen på fredagen. Det ser ut som att anledningen var ett konstruktionsfel, men det vet vi ännu inte. (Warsaw Business Journal 15 nov 13)