Morawiecki: Ungern är mycket värre än vi!

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

I Polen är vi väldigt långt ifrån brott mot rättsstatsprincipen. När jag jämför situationen i Polen som har mycket lite korruption och en blomstrande demokrati, med läget för våra vänner i Bulgarien, Rumänien och Tjeckien, där det överallt förekommer korruption, eller med Ungern, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Det ska premiärminister Mateusz Morawiecki ha sagt i en intervju med den tyska nyhetssajten n-tv.de för ett par veckor sedan. Han talade också om IPN-lagen och den delen av intervjun är den enda som nått polska medier, skriver nyhetssajten onet.pl.

Reportern tog upp Polens konflikt med EU med anledning av ändringarna i det polska domstolsväsendet, som EU menar strider mot rättsstatsprincipen. Morawiecki svarade med att konflikten beror på att det finns många missförstånd mellan Polen och EU. Därefter talade han om den stora korruptionen i Ungern, Tjeckien (båda medlemmar i tillsammans med Polen i Visegradgruppen), Rumänien och Bulgarien.

Det är förmodligen första gången någon ur den polska regeringen uttalat sig så negativt om Ungern och det är förvånande med tanke på att Ungern lovat att inlägga sitt veto om EU med hänvisning till Artikel 7 i Lissabonfördraget bedömer att Polen ska berövas sin rösträtt i unionen för brott mot rättsstatsprincipen, skriver onet.pl.

Joanna Kopcińska, som är regeringens presschef, svarade med att skicka över uppgifter om korruptionen i de berörda länderna med hänvisning till Transparency Internationals statistik.

Siffrorna visar att Polen har mindre problem med korruption än Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien – precis som premiärminister Morawiecki sade, skrev hon.

Däremot kommenterade hon inte det faktum att Morawiecki offentligt uttalade sig om Polens främsta allierade på ett sådant sätt. (onet.pl 15 mars 18)

Visegradgruppen oenig i många frågor

Visegradländernas ledare i oktober 2017 tillsammans medEU-ordföranden Jean Claude Juncker (i mitten). Tjeckiens förre premiärminister Bohuslav Sobotka, Ungerns Viktor Orban,  Slovakiens Robert Fico och Polens premiärminister Beata Szydło. Foto: KPRM, flickr.

I flyktingfrågan svetsades de fyra Visegradländerna, V4-gruppen, samman i sitt ställningstagande mot EUs flyktingkvoter, men det finns också tendenser till splittring. En aktuell fråga där V4-länderna kommit till helt olika ståndpunkt är EUs utstationeringsdirektiv som går ut på att arbetskraft som tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland ska ha samma lön som den inhemska arbetskraften.

Frankrikes president Emmanuel Macron, som ansåg att de gamla reglerna gjorde det för lätt för arbetsgivarna att strunta i de sociala avgifterna – som betalas i hemlandet, drev på för att få fram direktivet. Länderna i Centraleuropa såg hans agerande som ett försök att införa hinder på den gemensamma marknaden, och Macron reste runt i Europa för att vinna gehör för sina åsikter. Han hoppade medvetet över Warszawa och Budapest, men besökte Prag och Bratislava, som också röstade för direktivet.

Enigheten inom Visegradgruppen är viktig för Centraleuropa – inför EUs toppmöten träffas de och arbetar ihop sig till en gemensam ståndpunkt. Men när det gäller en så viktig fråga som ökat samarbete och integration inom EU är medlemsländerna inte eniga, och Polen ser en risk att hamna i bakvattnet om andra länder går före. Slovakien, som ingår i eurosamarbetet, vill i händelse av två spår följa med EUs kärnländer på den snabbare vägen, och enligt en tjeckisk regeringstjänsteman är Tjeckiens nya premiärminister Andrej Babis intresserad av Visegrad utan vill hålla sin egen kurs.

Ungern och Polen är de två länder i Visegrad och EU som håller hårdast på nationalstaternas egenbestämmande och motsätter sig en snabb ökad integration. Men även Jarosław Kaczyński, Polens egentlige makthavare, och den ungerske premiärministern Viktor Orbán, har delade meningar i vissa frågor. När Donald Tusk skulle väljas om för ytterligare en period som ordförande i Europeiska rådet höll Polen emot på alla sätt och nominerade en av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) EU-parlamentariker. Tusk vann valet med 27 röster mot 1, och Orbán motiverade Ungerns ja-röst med att Tusk gjort mycket för att föra fram Centraleuropas synpunkter i EU.

Orbáns goda relationer med Rysslands president Vladimir Putin är i sin tur ingenting som Kaczyński kommer att ställa upp på – för PiS är och förblir Ryssland en av landets arvfiender. (politico och wB 31 okt 17)

Visegrad vill göra EU starkt igen genom snabbutvidgning

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utirkesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Utrikesdepartementet.

EUs utrikeschef Federica Mogherini kom på tisdagen till Warszawa på begäran av utrikesministrarna i Visegradgruppen – Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien – för att diskutera de utmaningar som EU står inför och som Visegradländerna anser kan lösas med en snabb utvidgning av EU.

Vi stödjer de sex västliga balkanländerna Montenegros, Serbiens, Makedoniens, Albaniens, Bosniens och Herzegovinas och Kosovos förhoppningar om att ansluta sig till EU, sade utrikesministrarna.

Deras integrering i EU bidrar till hela kontinentens säkerhet och utveckling, sade utrikesminister Witold Waszczykowski på en presskonferens efter mötet. Det är därför vi delar erfarenheterna från vår egen politiska transformation och vårt inträde i både Nato och EU med länderna på västra Balkan.

EU-kommissionens ordförande har sagt att det inte blir någon ytterligare utvidgning under de närmaste fem åren, sade den ungerske utrikesministern Péter Szijjártó. Vi anser tvärtemot att EU bör utvidgas omedelbart, det är det bästa verktyget att göra EU starkt igen.

Att Visegradländerna just nu vill ha in sex fattiga och delvis svårt korrumperade länder från Balkan hänger nog samman med att de har gemensamma åsikter i till exempel flyktingfrågan. I sitt missnöje med att EU har synpunkter på demokratin och rättsäkerheten i Polen har regeringen i Warszawa flera gånger talat om vikten av att reformera EU. Sex nya medlemsländer från de forna öststaterna skulle onekligen ändra balansen i unionen.

Nu är det väl inte troligt att förslaget står särskilt högt upp på EUs agenda. Flyktingfrågan, avtalet med Turkiet, Brexit och Ukraina och relationerna med USAs nye president Donald Trump har större aktualitet. (Polskie Radio och wB 29 nov 16)

Polen vill göra andra insatser i EUs flyktingpolitik

EU beslöt förra året att de hundratusentals flyktingar som kom från Mellanöstern och Nordafrika solidariskt skulle fördelas på medlemsländerna. Men flera av de medlemsländer, som var med och fattade beslutet, har senare ställt särskilda krav för att acceptera flyktingarna, och av de 160 000 som beräknas ha rätt till asyl i Europa har bara drygt 5 000 placerats.

Polen är ett av de länder som kraftigast motsatt sig att ta emot flyktingar, och Visegradgruppen som förutom Polen består av Ungern, Tjeckien och Slovakien, lade på det informella toppmötet i Bratislava fram ett förslag om flexibel solidaritet, som nu diskuteras.

Flexibel solidaritet innebär enligt förslaget att alla medlemsstater deltar i flyktingprogrammet, men varje land avgör hur mycket man kan och vill bidra med. De som inte vill ta emot muslimska flyktingar kan i stället bidra mer till gränsförsvaret, ge stöd till flyktingar i läger utanför Europa och bidra ekonomiskt till medlemsstater som tar emot flyktingar.

Idén har utvecklats ur ett annat EU-förslag som gick ut på att länder som vägrar ta emot flyktingar skulle betala 250 000 euro per avvisad asylsökande. Frågan är hur mycket och vilken typ av insats som för vägrarländerna motsvarar en avvisad flykting.

Det vore bra om vi kunde anta det här erbjudandet, säger EU-parlamentets talman Martin Schulz, jag skulle bli glad om Visegradländerna vore redo att åtminstone börja tala om en ökad finansiell delaktighet.

Att vissa medlemsstater vägrar att ta emot flyktingar har också utlöst en debatt om EU-fonderna, där Polen är den största mottagaren. Om fonderna minskar med en fjärdedel skulle det bli ett rejält bakslag för Polen, vars budget är uppbyggd kring de kraftiga bidragen från EU. Den polska ekonomin skulle kunna gå miste om 16 miljarder złoty (drygt 38 miljarder svenska kronor) som regeringen i hög grad behöver för att klara av sina vallöften. (Polskie Radio, Notes of Poland och wB 25 sept 16)

Merkel på förmöte i Warszawa

Tysklands kansler Angela Merkel. Foto: wikipedia.

Tysklands kansler Angela Merkel.
Foto: wikipedia.

På fredagen samlades ledarna för Visegradländerna i Warszawa för ett möte med Tysklands kansler Angela Merkel. Samtalet gällde EUs framtid efter Brexit, och Merkel reser nu runt och lyssnar av vad de olika regeringarna har för åsikter inför ett informellt toppmöte i Bratislava i september. Premiärminister Beata Szydło och Merkel träffades också på tu man hand.

Vi måste dra lärdomar av det som hände i Storbritannien, sade Szydło efter mötet. EU måste dra konsekvenserna av Brexit, och fundera på hur unionen ska bli starkare i framtiden.

Polen vill stärka den inre marknaden, och motsätter sig protektionistiska åtgärder, sade Szydło. Migrationskrisen måste lösas genom att vi ökar det humanitära biståndet, vi behöver en seriös diskussion om säkerhetsfrågor och terrorism. Polen vill öka utgifterna för att stärka gränserna, utvecklingsstöd och humanitärt samarbete på områden som drabbas av terrorism. Och hela tiden är det viktigt att stärka skyddet av EUs yttre gränser, upprätthålla integriteten i Schengen och skapa en europeisk gränsvakt.

Szydło ser ingen risk att även andra länder ska vilja lämna EU, men menar att medborgarna måste återfå känslan av att EU är för dem.

Kansler Merkel påpekade att det enligt Lissabonfördraget går att göra mer ifråga om säkerhet och försvar.

Säkerhetsfrågorna kommer att vara avgörande på mötet i Bratislava, sade den tyska kanslern. Det är viktigt att vi träffas och diskuterar de här frågorna grundligt, folk accepterar bara EU om det ger dem välstånd. Vi måste vara ledande på det tekniska området, vi måste erbjuda välbetalda jobb – här finns mycket att göra.

Ungerns premiärminister Viktor Orban föreslog en gemensam europeisk armé, för Slovakien är migrationen och säkerheten viktigast, sade premiärminister Robert Fico, och Sloveniens Bohuslav Sobotka betonade vikten av att återvinna befolkningens förtroende för integrationsprocessen. (TVN 26 aug 16)

Duda föreslår pakt mellan Polen och Ungern

President Andrzej Duda Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

President Andrzej Duda
Foto: Radosław Czarnecki, wikipedia.

Polens president Andrzej Duda och Ungerns president Viktor Orbán har fått ett politiskt och moraliskt kall – de ska återinföra och försvara de kristna värdena som Väst vänt ryggen.

Det kom man fram till under Dudas tre dagars besök i Ungern. Duda talade om historien och beklagade sig över att den stora kris som drabbat den kristna världssynen.

Läs vidare >>

Szydło förbereder EUs toppmöte i Budapest

Premiärminister Beata Szydło. Foto Claude Truong-Ngoc, wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto Claude Truong-Ngoc, wikipedia.

Polen räknar med ett närmare ekonomiskt och politiskt samarbete med Ungern. Det sade premiärminister Beata Szydło på en presskonferens tillsammans med den ungerske regeringschefen Viktor Orbán efter ett möte i Budapest. Mötet är en del av Polens europeiska offensiv.

Det är viktigt att vår region, Centraleuropa, utvecklas till en betydelsefull aktör på den internationella arenan och inom EU, sade Szydło. Visegradgruppen bör visa en enad front vad gäller till exempel Brexit, Storbritanniens eventuella utträde ur EU. Vi har svårt att acceptera en bantad välfärd för migranterna, och ytterligare förändringar kommer vi inte att acceptera. Också i flyktingfrågan ska vi ha en gemensam hållning.

Även Schengenområdet och energisäkerheten diskuterades.

Den gemensamma inställningen till de frågor som tas upp på EUs toppmöte den 18-19 februari fastställs i nästa vecka på ett gemensamt möte med de fyra medlemsländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har tidigare sagt att Polen ska prioritera samarbetet med de övriga Visegradländerna. Med en gemensam befolkning på 65 miljoner invånare har gruppen lika många invånare som Storbritannien eller Frankrike, och ett inte obetydligt inflytande i EU. (TVP och wB 8 feb 16)

Tjeckisk minister surnade till

När EU tagit beslutet att gemensamt ta emot och fördela 120 000 flyktingar surnade den tjeckiske inrikesministern Milan Chovanec till. På sitt twitterkonto skrev han att det nu kan vara dags för ett Visegrad utan Polen.

Visegrad består av de fyra länderna Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, som brukar träffas inför större EU-beslut för att prata sig samman om en gemensam ståndpunkt. Tillsammans har de fyra länderna runt 65 miljoner invånare och därmed ett ganska stort inflytande på politiken.

När Polen nu röstat för att EU ska ta emot flyktingarna har det väckt stor irritation i övriga Visegradländer. Motståndet mot ett kvotsystem har huvudsakligen kommit från just Visegradländerna, som i den här frågan inte längre stöds av sin folkrikaste medlem.

Samtidigt har ju Visegradländerna fått gehör för sina krav – på onsdagen sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att EU nu måste säkra sina gränser och skärpa kontrollerna.

Enligt färska opinionsmätningar är över hälften av polackerna motståndare till en ny våg av immigranter från Mellanöstern och Afrika. (Warsaw Business Journal och wB 23 sept 15)

Porosjenko planerar besök i Warszawa

Ukrainas president Petro Porosjenko kommer till Warszawa i mitten av december, och president Bronislaw Komorowski avlägger en svarsvisit i Ukraina efter nyår.

Det meddelade de två presidenterna efter ett bilateralt möte i Bratislava, där de deltog i firandet av 25-årsminnet av Sammetsrevolutionen. De kommer också båda att visa sitt stöd för Moldaviens närmande till EU.

Porosjenko tackade också Polen för hjälp och stöd under den pågående krisen i östra Ukraina.

Komorowski i sin tur uppmanade Visegradgruppen – Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern – att spela en mer aktiv roll för att stödja Ukrainas intressen i Europa. (Polskie Radio 18 nov 14)

Toppmöte vill förstärka Natos närvaro i Centraleuropa

Nato är svagare i Central- och Östeuropa, och på ett toppmöte i Warszawa den 22 juli ska Visegradgruppen – Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien – tillsammans med de baltiska staterna, Bulgarien och Rumänien diskutera fram ett gemensamt förslag om hur detta ska kunna förbättras.

Det sade president Bronislaw Komorowski och den slovakiske presidenten Andrej Kiska efter ett möte i Warszawa på tisdagen.

Förstärkningen av Natos östra front är en gemensam angelägenhet för alla medlemsländerna, och vi vill kunna presentera en gemensam uppfattning om Natos framtid.

Om vi vill ha fred och utveckling i Centraleuropa är det inte möjligt utan att Polen tar på sig en aktiv roll, sade Kiska på den gemensamma presskonferensen efter mötet.
Förslaget väntas vara klart till Natos toppmöte i början av september. (Warsaw Voice 16 juli 14)

Tusks energiunion får stöd av Ungern

Ungern stöder Polens förslag om en alleuropeisk energiunion. Det sade landets premiärminister Viktor Orban, på besök i Warszawa på måndagen. Förslaget kommer att tas upp på nästa möte med Visegradsgruppen.

Varje förslag som kan hjälpa oss att komma ifrån energimonopolet kan räkna med stöd från Budapest, sade Orban.

Premiärminister Donald Tusk lyfte frågan om en europeisk energiunion i slutet av mars. Förslaget går ut på att Europa ska göra gemensamma inköp av energi från olika håll i världen. EU ska hjälpa till med finansieringen av de ledningar och lagringsställen som behövs i de olika länderna.

Men min plan är inte anti-rysk, sade Tusk, som brukar tala om att Moskva bedriver utpressning mot länder som köper gas från Ryssland. Avsikten är att ingen leverantör ska kunna ha energimonopol.

Kort innan Ukrainakrisen bröt ut undertecknade regeringen i Budapest avtal med det statliga ryska företaget Rosatom om utbyggnad av det ungerska kärnkraftverket i Pak.

Vi har inga invändningar mot det, sade Tusk. Vår hållning är neutral. Det är inte så bra i dagens läge, men vi samarbetar också med Ryssland när det gäller energi.

Polen arbetar sedan flera år målmedvetet för att diversifiera sina energikällor för att inte fortsätta vara beroende av Ryssland. Man satsar på utvinning av skiffergas, importerar flytande naturgas och har framskridna planer på att bygga ett kärnkraftverk, som ska kunna tas i bruk 2024.

Visegradgruppen, som består av Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien, bildades 1991 i avsikt att harmonisera ländernas ansträngningar att integreras i EU. Fem år senare beslöt man att fortsätta sitt samarbete som medlemmar i EU och Nato. (Polskie Radio 5 maj 14)

Visegrad vill köpa amerikansk gas

Krisen i Ukraina skapar oro för EUs energisäkerhet och nu vädjar Visegradländerna, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, till USA att ta bort hindren för gasexport till Central- och Östeuropa.

Eftersom USA startat produktion av skiffergas i stor skala, skulle detta mycket väl kunna ske, säger Polens ambassadör i Washington, Ryszard Schnepf. Men det krävs att man har frihandelsavtal med USA, vilket Polen inte har.

Gas från USA borde inte vara dyrare än den ryska naturgasen, även om man räknar med transporten, säger Schnepf. Och därmed skulle gasleveranser inte längre vara ett politiskt instrument.

Källor i Vita Huset uppger att om handelshindren tas bort skulle USA kunna leverera betydligt mer skiffergas till utlandet. (Polskie Radio 10 mars 14)

Visegrad skapar gemensam försvarsstyrka 2016

Visegradgruppen kommer att bilda en försvarsgrupp med tre tusen soldater år 2016. Det sade premiärminister Donald Tusk, på onsdagen, då Visegradgruppen haft sitt möte i Warszawa. Till mötet anslöt Tysklands kansler Angela Merkel och Frankrikes president Francois Hollande.

I Visegradgruppen ingår Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern, som regelbundet träffas och diskuterar gemensamma frågor. Ländernas försvarsministrar har nu undertecknat en gemensam förklaring om avsikten att bilda en gemensam militär enhet.

En avsiktsförklaring om en försvarsenhet som ska vara en del av EU:s snabbinsatsstyrka, är det första steget för att stärka det militära samarbetet i Centraleuropa, säger Dariusz Kalan, analytiker vid polska institutet för internationella frågor.

President Hollande sade att varje fördjupning av det gemensamma försvaret måste ske inom den strategiska vision som ska antas på ett EU-toppmöte senare i år. (Polskie Radio 7 mars 13)

Polen ny ordförande i V4-gruppen

Från 1 juli och ett år framåt är Polen ordförandeland i Visegradgruppen (V4). Programmet kallas Integration och sammanhållning.

Visegradgruppen, som grundades i staden Visegrad i Ungern 1991, består av Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien. Samarbetet är en plattform för att nå gemensamma ståndpunkter i frågor som rör regionen och EU.

En av de viktigaste delarna av V4-samarbetet under det polska året kommer att gälla samarbete med andra länder, främst länder i Central-östra och sydöstra Europa, men även på andra regioner.

V4-länderna vill också utveckla en dialog med regionala grupper som Nordiska ministerrådet, de baltiska staterna och Benelux-länderna. (Polska ambassaden 2 juli 12)

Sikorski informerade om polackerna i Vitryssland på Visegradmötet

Visegradgruppen möttes på onsdagen i Budapest. Inbjudna gäster var utrikesministrarna i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland – de länder som EU:s Östliga Partnerskap riktar sig till.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski tog upp frågan om den polska minoritetens ställning i Vitryssland, och informerade om att Warszawa och Minsk beslutat tillsätta en grupp som ska lösa problemet.

Sikorski träffade nyligen Vitrysslands utrikesminister för samtal, sedan den Warszawastödda organisationen Polacker i Vitryssland blivit utkörda från Polska huset i Ivenets. Huset, som byggts med stöd av polska staten, överlämnades sedan till en av Lukasjenkoregimen initierad organisation med samma namn.

Visegradgruppen består av Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. (Warsaw Voice 3 mars 10)

Carl Bildt till Warszawa

Sveriges utrikesminister Carl Bildt reser på torsdagen till Warszawa för ett möte med utrikesministrarna i Visegradgruppen (Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien). Han ska också tala inför de polska EU-ambassadörerna om det kommande svenska ordförandeskapet. (UD 20 maj 09)

Tusk arbetar för enklare euroanslutning

Inför söndagens EU-toppmöte vill premiärminister Donald Tusk diskutera möjligheten att förenkla proceduren för ett land som vill inträda i eurozonen. Han kommer att sammanträffa med Tysklands kansler Angela Merkel, EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso samt olika ledare för Visegradgruppen och de baltiska staterna. Ungern har tidigare föreslagit att reglerna för inträde i ERM 2-mekanismen, ett förstadium till eurosamarbetet, ska göras mer flexibla, vilket Tusk avser att stödja.

Visegradgruppen är en sammanslutning mellan de fyra centraleuropeiska länderna Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien som är öppen för grannländer i öst och samarbetar med de baltiska staterna. (Polskie Radio 26 feb 09)

Polen ny ordförande i Visegradgruppen

– Visegradgruppen ska vara som en fyr för de demokratier som nu är under utveckling. Det sade premiärminister Donald Tusk vid ett möte i Prag, där Polen idag övertar ordförandeskapet i Visegradgruppen. Tusk skissade de frågor han tänker driva under sin ordförandeperiod. Gruppen bör intensifiera samarbetet, menade Tusk, som räknar med stöd för förslaget om ett EU-forum för regionalt samarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Azerbajdzjan.

Gruppen är en sammanslutning mellan de fyra centraleuropeiska länderna Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien som är öppen för grannländer i öst och samarbetar med de baltiska staterna. (The News 16 juni 08)

Tusk: Bättre utrikesrelationer på en månad

På en månad har Polen förbättrat sina relationer med grannländerna, Ryssland, Tyskland, Litauen och Visegradgruppen. Det sade premiärminister Donald Tusk i en tv-intervju. Och den nya utrikespolitiken måste fortsätta, tack vare den är det två års ryskt köttembargo tillända. Det är också av största vikt att klarlägga hur Antikorruptionsbyrån (CBA) har arbetat de senaste två åren, menade Tusk och hänvisade till antikorruptionsminister Julia Piteras utredning. Det verkar som om CBA-chefen Mariusz Kaminski blandat samman sina plikter som chef för CBA med sina uppgifter som en av de ledande i regeringspartiet. CBA tycks ha använts av den förra regeringen i syfte att trakassera sina politiska meningsmotståndare, sade Tusk. (The News 24 dec 07)

Tusk: Vi undertecknar EU-fördraget först

Polen kommer att bli ett av de länder som först undertecknar det nya EU-fördraget.

Det sade premiärminister Donald Tusk på ett möte med Visegradgruppen – Tjeckiens, Slovakiens och Ungerns regeringsledare – i Ostrava på måndagen.

Däremot håller regeringen fast vid att tillsammans med Storbritannien avstå från att underteckna avtalet om de Europeiska mänskliga rättigheterna, eftersom oppositionen annars fäller hela fördraget i omröstningen i sejmen.

Visegradgruppen bildades 1991 i avsikt att harmonisera ländernas ansträngningar att integreras i EU. Fem år senare beslöt man att fortsätta sitt samarbete som medlemmar i EU och Nato. (Polskie Radio 10 dec 07)