Polen går inte med i EMU förrän tidigast om tio år

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Nya besked från EU om att samtliga medlemsländer utom Danmark väntas gå med i eurosamarbetet före 2025 har väckt oro bland de länder som inte ingår i eurozonen. Bland dem finns både Polen och Sverige.

Polen har inget intresse av att ansluta sig till eurozonen under de närmaste tio åren, skriver centralbankschefen Adam Głapiński på tisdagen i en artikel i Financial Times.

En vidareutveckling av den ekonomiska och monetära unionen ligger på is, och alla idéer, inklusive de från Paris, om att påskynda EU-integrationen är bara drömmar. Inga större medlemsstat är villig att ge upp sin beslutanderätt över viktiga frågor om skatter och utgifter, anser Głapiński. EU-länderna utanför EMU har ingen brådska att gå med i euron, skriver han. Det är svårt att föreställa sig vad som skulle kunna vända denna motvilja inför ökad ekonomisk integration.

Enligt Glapiński såg de central- och östeuropeiska länder som anslöt sig till EU under 2000-talet inledningsvis euromedlemskap som något hedersamt. Men, skriver han, sedan har statsskuldkrisen förstört all tro på att euroområdet är ett nytt Jerusalem. De flesta nya medlemsländerna har avskrivit frågan om den gemensamma valutan, och Warszawa har gett signal om att vi inte har något intresse av att gå med under de närmaste tio åren.

Vissa purister hävdar att länder som inte går med i eurozonen bryter mot EU-fördraget, skriver Głapiński, men EUs ledarskap måste veta att det skulle vara dumt att tvinga ett land att uppfylla fördragsenliga skyldigheter mot folkets vilja. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)

Szydło: Vi har länge haft en dialog med EU-kommissionen

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

När vi talar om EU-kommissionens beslut ska vi välja våra ord med exakthet. Kommissionens vice ordförande Franz Timmermans talade om en preliminär granskning av situationen i Polen. Det sade premiärminister Beata Szydło efter mötet i Bryssel på onsdagen.

Vi har länge haft en dialog med EU-kommissionen, vi har informerat om vad som händer i landet och om att vi fortsätter vårt arbete. Nästa vecka, när EU-parlamentet debatterar Polen, kommer jag att vara där och presentera landets ståndpunkt, sade hon.

Notera att EU inte har ifrågasatt regeringens eller parlamentets agerande, sade premiärministern. Polen har rätt att fatta sina suveräna beslut, både vad gäller utvecklingen i landet och hur medierna ska organiseras.

Jag är glad att dialogen fortsätter och jag hoppas att såväl Polens egen kommissionär som oppositionen ska delta i den. Jag hoppas också att de starka känslorna ska mildras och att oppositionen förstår att EU har viktigare saker att ta itu med – som händelserna på nyårsnatten i Köln, sade Szydło.

Även utrikesminister Witold Waszczykowski har kommenterat EU-kommissionens beslut att granska Polen ur rättssäkerhetssynpunkt.

Det här ska väl innebära att att de verbala attackerna från tyska politiker ska avta, sade Waszczykowski.

Jag hoppas att EU-kommissionen inte har för avsikt att anklaga Polen utan faktiskt vill ha information. Jag hoppas också att kommissionens agerande grundar sig på EU-fördraget och inte på några tillfälliga regler just för den här situationen, sade Waszczykowski. Att vi inte blir en bricka i spelet mellan tjänstemännen i EU, kommissionen, Europeiska rådet och parlamentarikerna.

Vi hoppas att alla frågetecken ska rätas ut i dialogen och att det inte ska vidtas några extraordinära åtgärder mot Polen, sade utrikesministern. (TVP 13 jan 16)

PiS vill inte ha euron

Lag och Rättvisa (PiS) förordar att vi ska behålla złotyn, euron är ingen prioritering för oss. Det skriver Paweł Szałamacha, blivande finansminister, på Facebook. Det finns två skäl – vi vill inte avhända oss den självständighet som en suverän stat har, vilket skiljer oss från den förra regeringen. För det andra skulle euron innebära en större europeisk integration och eftersom medlemsstaterna befinner sig i olika stadier ska de inte ha samma räntor. I de svagare ekonomierna i södra Europa har euron lett till en ökning av den privata konsumtionen, inte till en förstärkning av ländernas industrier.

Inlägget är en bekräftelse på den EU-skepsis som partiet i alla år gett uttryck för. Vid EU-inträdet förband sig Polen att anta euron som sin valuta när landet uppnått Maastrichtkriterierna, som handlar om prisstabilitet, ett budgetunderskott under 3 % av bnp, en statsskuld på under 60 % av bnp, låg ränta och stabil växelkurs. Ingen tidpunkt är emellertid fastställd och tidigare regeringar har sagt att Polen själv väljer när det är gynnsamt för den polska ekonomin att övergå till euron. (Warsaw Voice, FB och wB 13 nov 15)

Belka: Polen kan gå med i euron – men inte nu

Polen är redo att gå över till euron, men det finns ingen anledning till att göra det nu. Det sade centralbankschefen Marek Belka till tidningen The Times.

Jag anser att Polen är mycket väl förberett att gå in i eurozonen och vi skulle klara oss utmärkt där, bättre än de flesta av de länder som redan har euron som valuta, sade Belka. Men att gå med i en klubb som fortfarande har problem är ingen bra idé.

Belkas mandatperiod löper till halvårsskiftet nästa år, och det blir president Duda som utnämner en ny centralbankschef. Duda står nära det EU-skeptiska Lag och Rättvisa (PiS) som i söndags vann parlamentsvalet. (Warsaw Business Journal och wB 30 okt 15)

Duda vill folkomrösta om euron

Polen kan själv fatta beslut om när landet ska gå med i Euron och framför allt den förre premiärministern Donald Tusks regering arbetade målmedvetet för att uppfylla Maastrichtkriterierna, som bland annat handlar om budgetunderskott, inflationsmål och statsskuld.

Tusk var noga med att påpeka att polackerna själva avgör när man ska gå med – och det blir när det är mest förmånligt för Polen. Den nuvarande regeringschefen Ewa Kopacz håller samma linje men alla inser att rätt tillfälle inte är nu, när ECB (Europeiska Centralbanken) tvingats binda upp så många miljarder i nödlån till Grekland.

Det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är däremot motståndare till att ansluta Polen till den gemensamma valutan, och i sommar har PiS uppmanat regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) att avskriva europrojektet.

President Andrzej Duda, som står PiS nära, tog på tisdagen upp frågan i sitt tal på Economic Forum i Krynica.

Om Polen ska gå med i euroområdet ska det vara ett medvetet beslut, sade han. Alla ska vara medvetna om konsekvenserna för medborgarna och därför bör vi efter en omfattande offentlig debatt hålla folkomröstning innan vi tar beslutet.

När Polen gick med i EU accepterade man också att i framtiden gå med i euron, men ingen tidpunkt har fastställts och för polackerna innebär det att man kan vänta tills det kommer ett gyllene tillfälle.

Innan dess måste man göra en korrigering i grundlagen där det står att det är den polska centralbanken (NBP) som ger ut Polens valuta. (Warsaw Voice och wB 9 sept 15)

Komorowski: Polen bör gå med i euron

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Utan medlemskap i euron blir det betydligt svårare, för att inte säga orimligt, att drömma om att Polen skulle spela en tyngre roll i EU. Det sade den avgående presidenten, Bronisław Komorowski, på det årliga ambassadörsmötet i Warszawa. Och om någon har något förslag om hur vi skulle kunna försäkra oss om en starkare ställning i unionen, så låt oss höra det.

Diskussioner om en anslutning till euron har pågått i åtskilliga år, men Polen har inte fastställt något datum för när det ska bli. Och när det nu talas om att Grekland kanske måste lämna valutaunionen, kan stödet för en polsk anslutning svikta inom landet, sade presidenten.

De senaste fem åren har visat att vi tillhör EUs nyckelmedlemmar, att vi kan dra nytta av vår integration och uppnå goda lösningar i till exempel EUs budgetfrågor sade Komorowski. Det som återstår är valutafrågan – det är svårt att föreställa sig att Polen som har ambitionerna att spela en nyckelroll i västvärlden inte skulle vara med i eurosamarbetet.

Krzysztof Szczerski, den blivande presidenten Andrzej Dudas rådgivare i utrikesfrågor, däremot anser att Polen bör avstå från att överlämna mer makt åt Bryssel.

Det är nationen som fattar beslutet om Polen ska upphöra med att prägla den egna valutan, sade han. Och under president Dudas mandattid kommer det inte att bli aktuellt.

Färska opinionsmätningar visar att det inte finns något stöd för att Polen skulle ansluta sig till eurozonen idag. (Polskie Radio 8 juli 15)

Schetyna: Grekland bör vara kvar i euron

Grekland bör stanna kvar i eurozonen men med stränga restriktioner. Det sade utrikesminister Grzegorz Schetyna på det årliga mötet med ambassadörerna, som inleddes på tisdagen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Se på Irland, Portugal, Spanien och Italien – det är länder som har sparat och återhämtat sig från recessionen. Om Grekland behandlas annorlunda får vi en grogrund för populistiska rörelser, spådde Schetyna. (Warsaw Business Journal 7 juli 15)

Kopacz: Polens banksystem är stabilt

Vårt banksystem är stabilt, vi har valutareserver och om det skulle behövas kan centralbanken och finansdepartementet ingripa när som helst. Det sade premiärminister Ewa Kopacz, sedan EUs förhandlingar om den ekonomiska krisen i Grekland strandat. Och om krisen medför att złotyn försvagas på marknaden kommer vi att vidta finansiella åtgärder.

Men Grekland behöver Europa och Europa behöver Grekland, sade Kopacz. Vi ska stötta Grekland i deras reformer, och det är svårt att förstå att grekerna kan komma och säga att vi inte har gjort någonting.

Samma kriterier gäller för alla länder i EU och eurozonen, som måste vara trovärdig och stark med stabila finanser och stabila ekonomier, underströk hon.

Kopacz har tidigare rått polacker som ska resa till Grekland på semester att ha med sig kontanter för säkerhets skull. (Warsaw Business Journal 29 juni 15)

Färre vill ha euro i Polen

Bara 13 % av polackerna tycker idag att landet bör ansluta sig till eurozonen. Det visar en mätning från opinionsinstitutet TNS Polska. 68 % anser att det inte vore bra för landets ekonomi.

Men 10 % tror att en övergång till euron skulle förbättra deras egen ekonomi.

Jämfört med företagets opinionsmätning i mars är det 4 % färre som tror att Polen skulle gynnas av att byta valuta. (Polskie Radio 23 juni 15)

Gå över till euro – nej tack!

Allt färre polacker vill idag gå över till EUs gemensamma valuta. I en färsk opinionsmätning från opinionsinstitutet Cbos säger 70 % av de svarande nej till att Polen skulle gå över till euron nu.

Det är den högsta siffran sedan vi inledde mätningarna, konstaterar Cbos. Mest populär var euron i januari 2002, då 62 % ville att Polen skulle ansluta sig. Polen gick med i EU 1 maj 2004.

I april var 52 % av polackerna negativa i april och 44 % positiva, enligt en opinionsmätning från EU-kommissionen.

Nyvalde presidenten Andrzej Duda tillhör dem som är negativa till euron, liksom det parti han tillhör, nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). (Warsaw Business Journal och wB 26 maj 15)

Komorowski: Vi inväntar rätt tidpunkt för euron

Eurofrågan har seglat upp som en av de stora frågorna inför presidentvalet den 10 maj sedan Andrzej Duda, kandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), anklagat president Bronislaw Komorowski för att forcera Polens anslutning till den gemensamma valutan. Komorowski värjer sig – inte minst som euron inte är särskilt populär just nu bland befolkningen.

Först när eurozonen har hämtat sig ur den nuvarande krisen och när det finns en majoritet av medborgarna som vill att vi ska gå över, kommer regeringen att överväga ett valutaskifte, sade Komorowski i en tv-intervju på tisdagen. Sunda förnuftet säger att vi ska invänta den tidpunkt då vi har en faktisk, inte bara en teoretisk, möjlighet att gå med, och när det finns en majoritet i befolkningen, inte bara i parlamentet, som tycker att vi ska gå över till euron. Eventuellt kan det bli aktuellt med en folkomröstning om tidpunkten.

Vi ska komma ihåg att här handlar det om ett perspektiv som inte bara sträcker sisg några veckor eller månader framåt – det handlar om många år, sade presidenten.

För att Polen ska kunna gå över till den gemensamma valutan krävs inte bara att landet klarar Maastrichtkriterierna – det handlar bland annat om budgetunderskott, inflationsmål och statsskuld. Det måste också till en ändring i grundlagen, som säger att det bara är den polska centralbanken som hanterar landets valuta. (Warsaw Voice och wB 1 april 15)

Eurofrågan aktiverar politikerna

Debatten om Polens anslutning till euron har plötsligt blivit het.

Nationalhjälten Lech Wałęsa beskriver en övergång till euron som sin sista önskan i livet. Premiärminister Ewa Kopacz slår fast att Polen går med i euron först när det är maximalt gynnsamt för landet.

Inte förrän polska löner är i nivå med västländernas löner, säger Andrzej Duda, presidentkandidat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Detta har föranlett president Bronisław Komorowski att också kommentera frågan.

Det är parlamentarikerna som avgör när Polen går med i euron, sade han till Radio Zet på onsdagen. Koalitionsregeringen har inte tillräckligt stor majoritet för att besluta om det på egen hand. Men medan vi väntar på att det ska bli politiskt möjligt ska vi sträva efter att uppfylla Maastrichtkriterierna – de ekonomiska villkor som krävs för att vi ska kunna gå med. Det handlar bland annat om budgetunderskott, inflationsmål och statsskuld.

Själva beslutet att Polen ska gå över till euron togs redan 2003. När Maastrichtvillkoren uppfyllts tas frågan upp i parlamentet, och två tredjedelar av parlamentet måste rösta för.

Enligt en färsk opinionsmätning är drygt hälften av polackerna måttligt entusiastiska vid tanken på en övergång till den gemensamma valutan. (Warsaw Voice 26 mars 15)

Wałęsa: Polen bör gå över till euro snarast

Min sista önskan är att Polen ska gå med i eurozonen så snart som möjligt. Det sade Solidaritetsikonen och expresidenten Lech Wałęsa till Radio Zet. Det är det sista steget som skulle göra Polens säkerhet hundraprocentig.

Men expresidenten har inte folket med sig – enligt en färsk opinionsmätning tycker 52 % att det vore en dålig idé att gå med i eurozonen. 15 % är anhängare av en polsk anslutning till euron och 23 % vet inte.

Två tredjedelar av polackerna tror inte att euron skulle vara bra för den egna ekonomin. (Polskie Radio 26 mars 15)

Duda: Polen ska inte gå med i euron än

Polen bör inte införa den gemensamma europeiska valutan. Det säger Andrzej Duda till tidningen SuperExpress. Inte förrän våra löner är på samma nivå som i andra EU-länder. Annars blir vi kvar bland EUs fattiga medlemmar i decennier, och det kan jag inte ställa upp på.

Duda är det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kandidat i presidentvalet senare i år.

Som presidentkandidat vill jag se till att presidentens befogenheter hanteras på ett seriöst, ansvarsfullt och rättvist sätt, sade Duda. I den situation som Polen är idag krävs att man agerar lugnt med bestämt. På den internationella scenen ska vi kämpa för polska intressen. Och i det avseendet bör presidenten samarbeta aktivt med regeringen. (Polskie Radio 9 jan 15)

Ekonomin behöver reformeras före eurobeslut

Innan regeringen fattar beslut om att ansluta Polen till eurozonen, är det lämpligt med en genomtänkt reformplan som anpassar ekonomin till den struktur som andra euroländer redan har.

Det skriver centralbanken (NBP) i en rapport om vilka utmaningar som väntar inför övergången till euron. Bland annat ligger ECBs (Europeiska Centralbanken) räntor betydligt lägre än de polska räntorna. Polen behöver också ha en flexiblare arbetsmarknad och bolån med rörlig ränta, skriver rapportens författare. (Warsaw Voice 21 nov 14)

Färre polacker är positiva till euron

Sju av tio polacker motsätter sig att Polen skulle överge zlotyn till förmån för euron. Skälen är oro för att priserna ska höjas och att landet ska förlora kontrollen över den egna valutan, visar en en färsk opinionsmätning från opinionsinstitutet CBOS.

Bara 24 % är för en anslutning till eurozonen – det är fem procentenheter mindre än i februari 2013. 68 % är negativa till euron.

Utrikesminister Grzegorz Schetyna sade i parlamentet i förra veckan att en övergång till euron fortfarande ingår i regeringens planer, men att tiden ännu inte är mogen.

49 % av de svarande fruktar att det skulle skada landets ekonomi om Polen går över till euron – det är tio procentenheter mer än för ett och ett halvt år sedan. (Polskie Radio 10 nov 14)

Kopacz: Ingen brådska med euron

Vi ska inte ha så bråttom med att gå med i eurozonen utan snarare arbeta för att båda sidor ska vara helt redo innan vi tar språnget. Det sade premiärminister Ewa Kopacz till tidningen Gazeta Wyborcza.

Vår egen ekonomi ska vara så stark att vi inte får några negativa effekter av att ansluta oss till euron. Men euroländerna har nyligen genomgått en kris och eurozonens ekonomi måste också vara stark, sade Kopacz. Det är inte överdriven försiktighet, det är att ta ansvar.

Kopacz tar också upp tanken att Polens säkerhet i händelse av ytterligare rysk aggression i regionen skulle öka i och med euroanslutningen:

Vi är säkra om vi har de rätta allianserna och om vi inte skramlar med sablarna, sade hon.

Polen kan nog tekniskt att vara redo för euron i januari 2019, sade ekonomen Marta Petka-Zagajewska till tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Men dels är eruozonens ekonomi inte tillräckligt god, dels finns det politiska hinder. (Warsaw Voice 7 okt 14)

Polen går över till euron när det är bra för landets ekonomi

Regeringen kommer inte att bestämma något datum för när Polen ska ansluta sig till eurozonen, men vi är redo för att debattera frågan. Vi kommer att försäkra oss om att inträdet blir fördelaktigt för den polska ekonomin. Det sade Artur Radziwill, vice finansminister med ansvar för övergången till euro, till nyhetsbyrån PAP.

När den nya regeringen installerades sade president Bronislaw Komorowski i sitt tal att debatten om övergången till euron är en av de uppgifter som Polen står inför.

Den debatten är viktig, och vi ska föra den, sade Radziwill. Men vi vill inte sätta upp någon tidsplan. Det viktigaste är att se till att vi uppfyller kraven och att vi går med när det är fördelaktigt för den polska ekonomin. Dessutom måste grundlagen ändras – där slås det fast att landets valuta är zlotyn, som ges ut av centralbanken, NBP.

En färsk opinionsmätning visar att bara 16 % av polackerna är positiva till att Polen byter zloty mot euro. Hela 51 % är negativa. Motståndarna har ökat med 2 % sedan i juni. (Warsaw Voice 29 sept 16)

Näringsministern: Eurodebatten får vänta till valet

Janusz Piechocinski, vice premiärminister och näringsminister.  Foto: Stanislaw Godula.

Janusz Piechocinski, vice premiärminister och näringsminister.
Foto: Stanislaw Godula.

En diskussion om Polens inträde i eurozonen är viktig, men den bör vänta fram till parlamentsvalen nästa år. Det sade Janusz Piechocinski, vice premiärminister och näringsminister i den polska koalitionsregeringen, i en radiointervju.

För att förslaget ska gå igenom måste det enligt grundlagen finnas en majoritet i frågan i sejmen, parlamentets ena kammare, påpekade Piechocinski. Det finns ingen anledning att ta upp frågan när vi vet att en majoritet idag är emot en övergång till euron.

Vi vill inte göra samma misstag som Slovenien, sade näringsministern. När Polen går med i eurozonen ska vi ha en konkurrenskraftig ekonomi, med nya teknologier i nästa generations industrier och väl fungerande institutioner. (Warsaw Business Journal 6 juni 14)

Finansministern: Polen går inte över till euro före 2020

Det är inte troligt att Polen ansluter sig till euron före 2020. Det sade finansminister Mateusz Szczurek i TNV24.

En övergång till euron bidrar bara till vår ekonomiska stabilitet när eurozonens ekonomi är stabil. Vi går med när det är fördelaktigt och säkert för vår egen ekonomi, sade Szczurek. Regeringen har också planer på att sänka momsen från 23 procent till 22 procent 2017. (Warsaw Business Journal 22 april 14)

Hälften av polackerna tror inte på euron

Fyrtiofyra procent av polackerna anser att det vore bra för Polen om landet gick över till euron, en procentenhet mindre än vid den förra mätningen. Femtiotvå procent tror tvärtom, visar en färsk opinionsmätning.

Fjorton procent tror att euron vore bra för den polska ekonomin och tjugotvå procent tror inte att en övergång till euron skulle påverka landets ekonomi. (Warsaw Business Journal 26 mars 14)

Tusk: Inte läge att gå med i euron nu!

Polen bör överväga att ansluta sig till eurozonen med anledning av Ukrainakrisen, menade riksbankschefen Marek Belka i förra veckan. Vår ekonomi påverkas av oron i Ukraina.

Vi kommer att gå med i eurozonen när Polen är berett till det, sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på måndagen. Oron i Ukraina har ingenting med övergången till euro att göra.

Det största hindret just nu – bortsett från Maastrichtkriterierna – är att zlotyn fortfarande är landets enda lagliga valuta. För att ändra på grundlagen krävs att minst tre fjärdedelar av ledamöterna i parlamentet röstar för en sådan ändring. (Warsaw Business Journal 11 mars 14)

Szczurek: Först lägre statsskuld, sedan euro

Innan Polen kan gå med i eurozonen måste vi få ner statsskulden. Det sade finansminister Mateusz Szczurek på tisdagen till nyhetsbyrån PAP.

Om vi är i en situation, där räntan är för låg för Polen och för hög för ett annat land, måste vi ha mekanismer som kan kompensera för skillnaderna, sade Szczurek. Det måste framför allt finnas frihet att föra en egen finanspolitik.

Så enligt min mening måste vi ha en lägre statsskuld. Vi måste också kunna hantera cykliska förändringar genom att till exempel kompensera recession och problem i den privata sektorn med ökade satsningar i den offentliga sektorn, sade finansministern. (Warsaw Voice 29 jan 14)

”Länder utanför eurozonen får mindre inflytande”

Även Janusz Lewandowski, EU:s kommissionär i budgetfrågor pläderar för att Polen ska ansluta sig till eurozonen.

Polen och Sverige är två länder som är ”välkomna” att ansluta sig till euroområdet i framtiden, säger Lewandowski till nyhetsbyrån PAP. Polen ska vara medvetet om att inflytandet för de länder som inte är med i eurozonen med tiden kommer att begränsas.

Parlamentsvalen 2015 blir avgörande för eurodebatten, menar Lewandowski. Men förtroendet för eurozonen sviktar när fattiga länder som Slovakien ger bistånd till det rikare Grekland.

Beslutet om att Polen ska gå med i eurozonen är lika viktigt som beslutet att gå med i EU 2004. Men det kommer inte att finnas någon politisk majoritet för att införa euron förrän både den polska familjen och det polska näringslivet är övertygade. (Warsaw Business Journal 22 jan 14)

Sikorski: Polen siktar mot euron

Polen vill gå med i eurozonen, för det är EU:s politiska hjärta, sade utrikesminister Radoslaw Sikorski till journalister i Bryssel på måndagen.

Varje år har jag som utrikesminister i mitt tal i parlamentet sagt att vi bör gå med, politiskt är det jag som leder processen, sade Sikorski. Vår bedömning är att nästa decennium är eurozonen det egentliga EU, och vi vill vara en del av det.

Beslutet måste tas av det polska folket. Men stödet för euron har rasat från åttio procent för fem år sedan till trettio procent idag, efter den ekonomiska krisen.

Det kan komma att ta sex år innan vi kan gå med, sade Sikorski.

Officiellt siktar Polen på ett inträde runt 2020. (Euobserver.com 20 jan 14)

Nya finansministern: Euron brådskar inte

Vi har inte bråttom med att gå över till euron. Det säger Polens nya finansminister Mateusz Szczurek. De fördelar som eurozonen skulle föra med sig har visat sig vara en fiktion.

Innan krisen inom eurozonen fick flera euroländer på fall har regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) arbetat för att Polen så snart som möjligt skulle övergå till euron. Premiärminister Donald Tusk har aviserat en övergång efter parlamentsvalen 2015, men efter Szczureks uttalande kan man anta att de planerna läggs på is.

Enligt min uppfattning är det idag mycket mindre angeläget att gå med i eurozonen än det verkade vara före krisen, sade Szczurek till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

På PO:s partikonvent i helgen tog Szczurek upp frågan om Polens skattesystem.

Vi måste skapa ett system som ska medverka till välstånd och ekonomisk tillväxt genom att ta hänsyn till såväl de offentliga finanserna som skattebetalarna och näringslivet. Vi kan inte i längden minska arbetslösheten och öka välståndet på kredit, sade finansministern. Det här är ett jobb som man inte klarar på de år som är kvar till valet. (Polskie Radio 25 nov 15)

Rostowski: Polen går med i euron inom tio år

Det är realistiskt att tänka sig att Polen går med i euron inom tio år. Det sade finansminister Jacek Rostowski på fredagen till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Det kan till och med ske lite tidigare, sade Rostowski. Men innan vi går med i eurozonen måste vi vara säkra på att vi har ändrat vårt ramverk kring valutan. Det arbetet har än så länge inte kommit så långt som man skulle ha önskat.

Vi måste vara övertygade om att eurozonen reformerats tillräckligt mycket för att det ska vara säkert för oss att gå med, sade finansministern. Vi puffar på och erbjuder oss att hjälpa till, men framstegen är otillräckliga. (Warsaw Voice 22 juli 13)

Övergång till euron dröjer flera år

Polen kommer inte att kunna gå med i eurozonen på flera år, eftersom regeringen inte får tillräckligt stor majoritet i parlamentet för att kunna göra den nödvändiga ändringen i grundlagen. Det sade premiärminister Donald Tusk till tidningen Gazeta Wyborcza på lördagen.

Eftersom högeroppositionen avvisar den europeiska valutan finns det inte tillräckligt många parlamentariker som röstar för en ändring, sade Tusk. Och min intuition säger mig att vi inte kommer att ha tillräcklig majoritet nästa mandatperiod heller.

Enligt polsk grundlag är centralbanken, NBP, den enda myndighet som får utfärda polsk valuta. För att kunna övergå till euron krävs alltså en ändring i grundlagen, vilket oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) motsätter sig. (Warsaw Voice och web-Bulletinen 8 juli 13)

Belka: Bjud in oss utan ERM om ni vill ha oss med!

Vi bör försöka övertyga ledarna i eurozonen att Polen kan gå med utan att först vara med två år i ERM II-mekanismen. Det sade centralbankschefen Marek Belka vid en ekonomisk debatt på torsdagen. Jag anser att vi öppet ska tala om att detta är ett allvarligt hinder som kan hindra ett land som Polen från att gå med i euron. Polen har en stor valutamarknad, och det bör vara möjligt att säga att vi inte vill gå med i exchange-rate-mechanismen.

Om ni vill ha med oss i eurozonen, så bjud in oss utan det kriteriet, sade Belka.

ERM-mekanismen är ogynnsam för Polen eftersom den underlättar för valutaspekulationer. Jag tror att det behövs lite flexibilitet här, sade centralbankschefen. (Warsaw Voice 5 april 13)

 

Ett land som vill gå med i euron måste först uppfylla de fem Maastrichtkriterierna. Kraven är låg inflation, låga räntor, låg statsskuld och lågt budgetunderskott samt två års medlemskap i den europeiska växelkursmekanismen utan devalveringar.

Tusk kan acceptera folkomröstning om euron

Enligt den polska grundlagen är centralbanken, NBP, den enda myndighet som får utfärda polsk valuta. För att kunna övergå till euron krävs alltså en ändring i grundlagen, vilket oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) motsätter sig.

Premiärminister Donald Tusk har tidigare avfärdat tanken på att hålla folkomröstning om euron, men inför hotet att grundlagsförändringen kanske inte antas av parlamentet tycks han nu tänka om.

Vi kanske ska dra igång diskussioner med alla partier för att enas om det tillägg i grundlagen som krävs för att vi ska kunna gå över till euron, säger Tusk.

Tusk anger nu också slutet av decenniet som trolig tidpunkt för övergången till euron – tidigare har det sagts att frågan inte kan avgöras förrän efter parlamentsvalet 2015.

En färsk opinionsmätning visar också att två tredjedelar av polackerna är negativt inställda till euron, och Cypernkrisen har inte ökat entusiasmen. (Polskie Radio 27 mars 13)

Majoriteten av polackerna säger nej till euron

Sextiotvå procent av polackerna vill inte att Polen ska införa euron som valuta. Det visar en färsk opinionsmätning. I juli visade en annan opinionsmätning att 68 procent är emot att gå med i euron, vilket är en minskning med sex procentenheter. Men en stor majoritet ändå.

Regeringen, som är helt inställd på att föra in landet i eurosamarbetet, har nyligen dragit igång en eurodebatt för att få frågan genomlyst i parlament och medier.

Vi går med så snart vi uppfyller de ekonomiska kriterierna och det är ekonomiskt fördelaktigt för oss – om ett par år, har både premiärminister Donald Tusk, finansminister Jacek Rostowski och centralbankschefen Marek Belka sagt.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) vill däremot bevara zlotyn.

Vi vet att vårt fattiga land blir fattigare om vi går med i euron, och att rika länder blir rikare. Därför måste vi uppskjuta beslutet om att gå med i eurozonen tills vi är ekonomiskt jämställda med dem, säger Mariusz Blaszczak från PiS.

Folk hör hela tiden att eurozonen har problem, och att om vi går med måste vi betala till andra länder. Men det är inte sant! Se på Cypernkrisen att de fick hjälp berodde i första hand på att de är med i euron, säger Mariusz Rosati från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). (Warsaw Business Journal och webb-Bulletinen 27 mars 13)

Tusk redo att bistå under budgetförhandlingarna

Jag är redo att hjälpa till med att få fram en kompromiss om EU-budgeten om det behövs. Det sade premiärminister Donald Tusk, sedan EU-parlamentets talman, Martin Schulz, påpekat för den polska nyhetsbyrån PAP att Tusk nog bör agera om Polen vill behålla de över hundra miljarder euro som avsatts för åren 2014–2020.

Irland är ordförandeland och håller i budgetförhandlingarna, sade Tusk, och vi hoppas att de ska gå bra. Men jag står till förfogande om det behövs.

Vi är mycket glada för vad som har avsatts för oss i det kommande finansiella ramverket, sade Tusk. Vi lyckades rädda ett betydande belopp för hela Europa i sammanhållningsfonderna. De pengar, som ska överbrygga skillnaderna och bidra till integreringen i Europa och stimulera tillväxten, sattes på en nivå som skulle vara gynnsam för både Polen och européerna.

EU-ledarna antog budgeten på ett toppmöte i februari, men EU-parlamentet hade invändningar och vill genomföra en del förändringar. (Warsaw Business Journal 25 mars 13)

Kwasniewski vill folkomrösta om euron

En landsomfattande folkomröstning behövs innan Polen bestämmer sig för att gå med i eurozonen och övergå till euron. Det sade före presidenten och vänsterpolitikern Aleksandr Kwasniewski på ett ekonomiskt forum i Torun.

Euron blir en milstolpe i vår historia, det handlar inte bara om att byta zlotyn mot euron med allt vad det innebär. Framför allt handlar det om en politisk förändring av Polen, sade Kwasniewski. Då hamnar Polen bland de EU-länder som går snabbare fram, och blir en del av den grupp som avgör framtiden för unionen.

Jag inser att det är en risk att tala om folkomröstning nu, när sextio procent av polackerna är negativa till ett valutabyte, men vi har haft flera års seriös debatt om detta, sade expresidenten.

Innan polackerna går över till euron krävs en förändring i grundlagen, som förutsätter att landets valuta ska vara den polska zlotyn.

President Bronislaw Komorowski sade förra veckan att Polen knappast inträda i eurosamarbetet förrän efter nästa val 2015. (Polskie Radio 5 mars 13)

Beslut om euron tas först 2015

Regeringen ska nu fokusera på att förbereda Polen för inträdet i den europeiska monetära unionen, och beslut om den gemensamma valutan ska tas år 2015. Det sade president Bronislaw Komorowski och premiärminister Donald Tusk efter ett särskilt regeringsmöte under ledning av presidenten.

Regeringens uppgift är att relativt snabbt se till att landet motsvarar Maastrichtkriterierna, sade Tusk. Vi är alla eniga om att ett land som uppfyller de kriterierna är ett ekonomiskt och finansiellt sundare land. Det viktigaste kravet, att få ner budgetunderskottet till under tre procent av bnp, når vi förmodligen redan före 2015.

VI ska också fokusera på att sänka nivån på arbetslösheten och öka den polska ekonomins konkurrenskraft innan vi fattar beslutet, sade Komorowski.

Det slutgiltiga beslutet hänger samman med en djup övertygelse om att detta är tryggt för polackerna, att det kommer att ha stor betydelse för välståndet i landet, sade regeringschefen. Den regeln måste både vi och de som kommer efter oss följa. (Warsaw Voice 27 feb 13)

Polen kan vara redo för euron 2016–2017

Polens inträde i eurozonen skulle tekniskt sett kunna bli 2016 eller 2017. Det sade vice finansminister Ludwik Kotecki till tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Vi måste självfallet först klara av kriterierna, och politiska eller ekonomiska händelser som försenar inträdet kan inträffa i både Polen och eurozonen.

VI ska vara förberedda, men eurozonen måste först övervinna sina problem, sade Kotecki. Det måste finnas lösningar som hindrar kriser som den senaste, och vi behöver också krisstyrningsmekanismer på plats. (Warsaw Business Journal 26 feb 13)

Kaczynski går till zlotyns försvar

Vi vill försvara zlotyn. Det sade oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski i den debatt på fredagen då parlamentet debatterade en polsk övergång till euro. Zlotyn är av stor betydelse för landets ekonomiska och politiska framtid, sade Kaczynski. Polen behöver enas om en färdplan och slutföra de egna strukturella reformerna först.

Såväl premiärminister Donald Tusk som finansminister Jacek Rostowski har talat om sin avsikt att vid rätt tidpunkt föra in Polen i eurozonen. Majoriteten av befolkningen är negativ till en anslutning i dagens läge, när euroländerna har så stora problem.

När Polen gick med i EU beslöts också att landet så småningom skulle inträda i eurosamarbetet.

Men vi kan besluta om euron om ett eller flera decennier, påpekade Kaczynski i debatten. Han påminde också om att zlotyns existens garanteras i grundlagen. Våra beslut måste följa nationens intresse, och jag är emot alla dem som försöker ställa polska intressen mot europeiska intressen.

Att landets valuta i grundlagen förutsätts vara zloty innebär att det måste göras en ändring i grundlagen den dag parlamentet beslutar sig för att ta steget. (Polskie Radio 23 feb 13)

Tusk efterlyser positiv debatt om euron

Polen behöver en positiv debatt om övergång till euron. Det sade premiärminister Donald Tusk i parlamentet på tisdagen, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP. Regeringen strävar efter att Polen ska uppfylla de kriterier som krävs för att kunna komma med i eurozonen så snart som möjligt, sade Tusk. Men beslutet ska framför allt tas när Polen är hundra procent redo att göra en trygg entré i eurozonen. (Polskie Radio 19 feb 13)

Komorowski: Vi ska inte hasta in i eurozonen

Polen fattar beslut om anslutningen till eurozonen efter parlaments- och presidentvalen 2015, regeringen bör inte stressa fram ett datum. Det sade president Bronislaw Komorowski i en radiointervju. Först måste vi fokusera på hur vi ska möta de kriterier som gäller för en anslutning, vi kommer förmodligen i fas för ett eurointräde 2015.

Nu arbetar ett kabinettsråd, lett av presidenten med frågan om tidpunkten för Polens övergång till euro. Att Polen ska ingå i eurosamarbetet är klart sedan EU-inträdet 2004. Vid vilken tid detta ska ske avgörs dels av när landet klarat av Maastrichtkriterierna, dels när regeringen finner det fördelaktigt att gå med.

2008 menade premiärminister Donald Tusk att detta skulle kunna ske år 2012, men krisen bland euroländerna har gjort att man skjutit frågan på framtiden.

I december ansåg Tusk att Polen måste gå med inom några månader för att inte hamna i EU:s utkanter, och finansminister Jacek Rostowski påpekade att datum kommer att tillkännages så snart Polen är säker på att klara kraven.

Enligt färska opinionsmätningar är det inte mer än en tredjedel av polackerna som tycker att övergången bör ske nu. Det krävs också att man gör en anpassning av grundlagen före övergången. (Warsaw Voice 23 jan 13)

Rostowski: Vi behöver debattera eurovillkoren

Polen behöver en debatt om vilka villkor som ska uppfyllas för att inträdet i eurozonen ska bli en säker och förmånlig process. Det sade finansminister Jacek Rostowski till reportrar på fredagen. Nyckeln är att vi måste vara medvetna om vad vi behöver göra för att försäkra oss om att övergången till euron gynnar oss.

Polen har fortfarande en hel del kvar att göra vad gäller inträdet i eurozonen, sade Rostowski. (Warsaw Voice 7 jan 12)

Rostowski: Vi går över till euro när det är bra för Polen

Polen kommer att ansluta sig till eurozonen så snart som möjligt, och vid en tidpunkt som är fördelaktig och säker för vårt land. Vi påbörjar byggandet av en politisk konsensus om detta under nästa år, sade finansminister Jacek Rostowski i parlamentet på fredagen. Rekonstruktionen av eurozonen måste ha kommit en bit på väg, men vi har själva också en del att ta itu med för att få ett tryggt inträde.

Som premiärminister Donald Tusk har sagt, så måste vi upprätta en färdplan för att försäkra oss om att Polen inte kommer att befinna sig i ett limbo mellan en politiskt och ekonomiskt tätt integrerad zon och länderna i öst, som den Ryska federationen.

Efter helgens EU-toppmöte i Bryssel sade premiärministern att Polen inte behöver en folkomröstning om övergången till euron, eftersom det ingick i den folkomröstning som gällde inträde i EU.

Nu handlar det om några år, sade Tusk, men arbetet inför en politisk konsensus påbörjas redan 2013. (Warsaw Voice 17 dec 12)

Polen måste bestämma sig om euron

När EU-ledarna enats om en bankunion för eurozonen, så måste vi i Polen bestämma oss för vi vill gå med i det samarbetet eller om vi vill stanna kvar i Europas utkant. Det sade premiärminister Donald Tusk i Bryssel på torsdagen.

Han var glad över att även länder som inte tillhör eurozonen kommer att ha inflytande på toppmötena. Många av bankerna i Polen har sina huvudkontor inom eurozonen, och den polska regeringen är angelägen om att få ha ett ord med i laget när beslut som gäller dem fattas.

Tusks parti Medborgarplattformen (PO) är positivt till att gå över till euron, och stödet för en övergång har varit stort i Polen. Men i samband med den ekonomiska krisen i eurozonen har intresset falnat betydligt bland polackerna. (Polskie Radio 14 dec 12)

Polackerna splittrade om euron

Antalet medborgare som vill att Polen ska byta valuta och gå över till euron har ökat med två procent sedan förra året och uppgår nu till trettioen procent av väljarkåren. De som är motståndare till euron har också blivit fler och utgör femtiosex procent av landets vuxna befolkning.

Det visar en aktuell opinionsmätning som beställts av finansdepartementet.

Regeringen har inte angett någon särskild tidpunkt för övergången, men landet beräknas ha uppfyllt alla kriterier som krävs år 2015. (Warsaw Business Journal 6 dec 12)

Tusk: Det ska ge fördelar om Polen ska gå över till euron

Polen kommer inte att fatta beslut om att gå med i eurozonen förrän det står helt klart att ett sådant steg ger fördelar och inte försvagar landets ekonomiska situation. Det sade premiärminister Donald Tusk på fredagen vid EU-ledarnas toppmöte i Bryssel.

Om ett sådant beslut kommer blir det efter långa förhandlingar där vi blir övertygade om att det ur polsk synvinkel är en förbättring, inte en försvagning.

Det planerade bankövervakningssystemet måste innebära samma rättigheter och skyldigheter för alla som deltar, även stater som stannar kvar utanför eurozonen, sade Tusk. (Warsaw Voice 22 okt 12)

Sikorski: Polen redo för euron 2015

Polen kommer att uppfylla Maastrichtskriterierna i slutet av den här mandatperioden. Det sade utrikesminister Radoslaw Sikorski till tidningen Gazeta Wyborcza och Süddeutsche Zeitung.

Regeringen gör allt för att kunna ansluta sig till eurosamarbetet. Polen kommer också att ratificera EU:s finanspolitiska pakt i slutet av året.

Efter nästa val kan den nya regeringen bedöma om euroområdets problem har lösts på ett tillfredsställande sätt, sade Sikorski. Han tillade att regeringen stöder EU:s budget för åren 2014–2020. (Warsaw Voice 19 okt 12)

Belka: Vi går med när vi är redo

Vi kommer att gå med i eurozonen när vi är redo, men det är ingen brådska. Det sade riksbankschefen Marek Belka på en internationell konferens på torsdagen.

Det viktigaste skälet att inte gå med nu är att vi inte är ordentligt förberedda. Polen måste också kunna förvissa sig om eurons stabilitet. Det finns ingen anledning att gå med om vi inte är övertygade om att euron kommer att finnas kvar, sade Belka.(Warsaw Business Journal 19 okt 12)

Polen går inte med i EU:s bankunion

Polen kommer inte att ansluta sig till en bankunion i den form som nu föreslås. Det sade finansminister Jacek Rostowski på ett möte med EU:s finansministrar på Cypern. Vi går inte med i en bankunion där vi inte har rätt att rösta.

Bankunionen har föreslagits som åtgärd för att råda bot på den ekonomiska krisen och förebygga en ny i framtiden. EU-kommissionen vill att Europeiska Centralbanken (ECB) ska få övergripande makt över alla banker i eurozonen.

Även länder som inte är med i EU ska kunna välja att ansluta sig. Länder utan euro skulle bara ha ett intimt samarbete med bankunionen men inte betraktas som fullvärdiga medlemmar. Därmed kommer de inte att ha rösträtt i bankunionen. (Warsaw Business Journal 17 sept 12)

Rostowski: Brandväggen måste stärkas

Om Grekland beslutar att lämna euroområdet måste länderna i eurozonen stärka sin brandvägg, den gemensamma fondens valutaskydd för länder i nöd. Det sade finansminister Jacek Rostowski på en presskonferens i Bryssel på tisdagen.

Det är bara Europeiska centralbanken (EBC) som kan åstadkomma en sådan brandvägg, sade Rostowski. Den europeiska finansiella stabilitetsfonden (EFSF) kanske inte räcker.

Han vädjade också till grekerna att ”använda sitt förnuft” inför de nya parlamentsvalen. Det växande stödet för radikalerna kan driva Grekland ut ur eurozonen.

Vi bör försöka undvika att Grekland utträder ur eurozonen. Men om detta är omöjligt bör vi garantera säkerheten för de återstående länderna i euroområdet från virus som kan spridas på marknaden, sade Rostowski. (Warsaw Voice 16 maj 12)

Tusk: Polen vill fortfarande gå över till euron

Polen är fortfarande redo att inträda i eurozonen. Det sade premiärminister Donald Tusk på måndagen, skriver Gazeta Wyborczas nätupplaga.

Tusk är på besök i Kanada, och tidigare under dagen hade vice premiärminister Waldemar Pawlak på Europeiska ekonomikongressen föreslagit en avveckling av euron.

Ur polsk synvinkel måste EU fortsätta att sträva mot ekonomisk och politisk integration, och där är den gemensamma valutan ett nyckelelement, sade Tusk. Men det fungerar ju bara om alla valutaunionens länder följer reglerna. (Warsaw Business Journal 15 maj 12)

Rostowski: Polen går med när euron är säker

Polen vill gå med i euro-samarbetet, men inte förrän det är säkert. Det sade finansminister Jacek Rostowski i en intervju med den amerikanska tv-kanalen CNN.

Eurozonen måste återställas, och även om mycket arbete är gjort, finns mycket kvar att göra, sade Rostowski. Vi anser att den så kallade brandväggen inte är tillräcklig och att Europeiska Centralbanken har för liten handlingsfrihet. ECB bör till exempel ha färre restriktioner vad gäller köp av statsobligationer. (Warsaw Business Journal 4 maj 12)

Belka: Polen bör vänta med euron

Polen bör vänta med euron ett par år till – så länge krisen inom eurozonen pågår. Det sade centralbankschefen Marek Belka på en konferens på fredagen.

Euroländerna får först avgöra hur de ska fungera, därefter tar vi vårt beslut.

Under alla förhållanden kan vi inte gå med i eurosamarbetet förrän vi uppfyller Maastrichtkriterierna, sade Belka. (Warsaw Voice 26 mars 12)