Flyktingfientligaste partiet får ökat stöd

Paweł Kukiz, ledare för populistpartiet Kukiz'15. Foto från Kukiz Faceboksida.

Paweł Kukiz, ledare för populistpartiet Kukiz’15.
Foto från Kukiz Faceboksida.

Om det vore val idag skulle tre av parlamentets fyra partier förlora röster. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos, som gjordes den 2-4 mars.

Det parti som kan se en uppgång i opinionssiffrorna sedan förra mätningen är populistiska Kukiz’15 som får 12 % av rösterna, en ökning med 4 %.

Kukiz’15, som leds av den förre punkrockaren Paweł Kukiz tycks ha vunnit på att trappa upp sin flyktingfientliga retorik och kräva folkomröstning i flyktingfrågan.

Övriga partier tappar stöd.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) får 34 % (- 3 %);

Medborgarplattformen (PO), som satt vid makten i åtta år fram till parlamentsvalet i oktober, får 14  % (- 4 %);

Det nya liberala Moderna (Nowoczesna) får 16 % (- 3 %). (Polskie Radio 22 mars 16)

PiS leder fortfarande – men många skulle inte rösta idag

Stödet för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har minskat med 2 % och ligger nu på 38 % – samma siffra som i valet i oktober. Partiet har fortfarande en stark ledning, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet TNS Polska som nyhetsbyrån PAP tagit del av.

Frågorna gick ut till knappt 1000 personer, varav 40 % uppgav att de skulle gå och rösta om det vore val idag – vilket är ännu sämre än i parlamentsvalet i oktober den 25 oktober då valdeltagandet var 51,6 %.

Liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) landar på 12 % (-3 %) mot 23,4 % i valet. Det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) ligger kvar på 13 % mot 7,1 i valet.

Populistiska Kukiz’15 i sin tur ligger kvar på 9 % – samma siffra som i oktober. Valdeltagandet är illavarslande för den polska demokratin.  (Polskie Radio och wB 15 mars 16)

Stödet för regeringen ökar

Om det vore val idag skulle 37 % av polackerna rösta på de enade högerpartierna PiS (Lag och Rättvisa), Polen Tillsammans och Solidariska Polen. Det är en uppgång med 3 % sedan förra månaden, visar en pinfärsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos. Liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) skulle få 18 % av rösterna vilket är en uppgång på 4 %. Det nya liberala Moderna har tappat 2 % den senaste månaden och landade på 17 % Även missnöjespartiet Kukiz’15 har tappat stöd och ligger idag på 8 % mot 11 % i förra mätningen.

Runt 8 % av de tillfrågade vet inte vilket parti de skulle rösta på.

Den uppmärksammade konflikten om Konstitutionsdomstolens ställning tycks alltså inte ha fått väljarna att överge regeringspartiet.

Övriga partier ligger under 5 %-spärren. (wpolityce.pl och wB 10 mars 16)

Regeringens vallöften är bra, anser polackerna

Polackerna gillar överlag regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) vallöften och uppfattar dem som bra för samhället. Men många oroar sig ändå för hur det ska gå för landets ekonomi när vallöftena verkställs. Det visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet Cbos, som refereras av nyhetsbyrån PAP.

Nästan 80 % av dem som svarade tycker att det gynnar samhället när barnfamiljerna nu ska få 500 złoty (runt 1150 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Men 49 % oroar sig för att det kommer att bli dyrt för statskassan.

Sänkningen av pensionsåldern från 67 år till 60 år för kvinnor och 65 år för män stöds av nästan 75 %, men 44 % anser att det kommer att slå hårt mot den polska ekonomin.

Fria läkemedel för pensionärer över 75 år uppfattas också som bra av de allra flesta, 87 %, medan 42 % undrar var de pengarna ska tas ifrån.

Att man numera ska kunna tjäna 8 000 złoty innan man börjar betala inkomstskatt tycker 68 % är en utmärkt åtgärd, och bara 28 % tror att det ska påverka landets ekonomi negativt. (Polskie Radio 5 mars 16)

Allt fler polacker stöder Moderna

Ryszard Petru ordförande i Moderna. Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Ryszard Petru ordförande i Moderna.
Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Stödet för det liberalkonservativa partiet Moderna (Nowoczesna) har ökat kraftigt sedan parlamentsvalet i oktober. Då fick Moderna 7,6 % av rösterna och om det vore val idag skulle partiet ha fått mellan 20 och 25 %.

De nya siffrorna, som stöds av flera andra opinionsmätningar de senaste månaderna, kommer från en undersökning som partiet beställt av opinionsinstitutet Millward Brown.

Det ökande stödet beror säkert på att vi fortfarande är nya i politiken, säger partiledaren Ryszard Petru. Våra ledamöter i parlamentet är också mycket aktiva.

Dessutom är det antagligen många tidigare vänsterväljare som stöder Moderna eftersom inget vänsterparti kom in i parlamentet efter valet i oktober.

Sitt största stöd har partiet i åldersgruppen 35–45 år, men allt fler som är över 60 gillar Moderna. (Warsaw Voice 2 mars 16)

De allra flesta polacker uppskattar att vara med i EU

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) strax före jul i en ny lag tog kontrollen över Konstitutionsdomstolens (KD) och minskade dess betydelse utbröt omfattande protester i landet.

EU oroade sig för att den nya lagen kunde bryta mot EUs grundläggande värderingar, och och EU-kommissionen beslöt att inleda en undersökning av rättssäkerheten i Polen. Regeringen svarade med att bjuda in Venedigkommissionen att granska det polska styrelseskicket. Granskningen har ägt rum och utlåtandet kommer i mitten av mars.

PiS är sedan länge ett uttalat EU-skeptiskt parti – eller EU-realistiskt, som president Duda brukar säga – och för många blev det en chock när Polens interna angelägenheter fördes ut på den internationella scenen.

Debatten har dock inte gjort polackerna mindre positiva till EU – kanske snarare tvärtom, visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Drygt fyra av fem polacker – eller 81 % – är glada över att landet är med i EU, bara 10 % är negativa till medlemskapet.

Och idag, drygt tre månader efter den nya EU-skeptiska regeringens tillträde, har de som anser att EU-medlemskapet inte minskat den polska suveräniteten ökat med 7 %, från 44 % i november till 51 % idag.

Men meningarna om EU-kommissionens granskning av rättssäkerheten i Polen är ändå delade. En tredjedel av dem som svarade i undersökningen anser att granskningen är befogad, lika många anser att den inte är det.

42 %, antar att beslutet beror på motvilja mot Lag och Rättvisa och på att utländska observatörer inte förstår hur det är i Polen. Bara 35 % tror att EU fattade sitt beslut av allvarlig oro för rättssäkerheten i Polen. (Polskie Radio och wB 26 feb 16)

Duda toppar popularitetsligan – Kaczynski i botten

Populär president, Andrzej Duda. Foto: prezydent.pl

Populär president, Andrzej Duda.
Foto: prezydent.pl

President Andrzej Duda är alltjämt landets mest betrodda politiker. Han får stöd av 29 % av de tillfrågade i en mätning av opinionsinstitutet Cbos. På andra plats kommer missnöjespolitikern Paweł Kukiz med 24 % och därefter premiärminister Beata Szydło med 16 %.

När det gäller landets mest misstrodda politiker leder Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med 50 % av de tillfrågade. Näst mest misstrodd är försvarsminister Antoni Macierewicz. (Warsaw Voice 24 feb 16)

PiS leder i hela landet

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stöds av 35 % av polackerna. Det visar en mätning av opinionsinstitutet Dobra Opinia. PiS leder i alla Polens 16 regioner, även där Medborgarplattformen klassiskt varit i majoritet.

På andra plats kommer det nya partiet Moderna (Nowoczesna) och liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) med runt 18 % vardera.

Även missnöjespartiet Kukiz’15 skulle komma in i parlamentet med knappt 12 % av rösterna om det vore val idag.

De svarande fick också frågan om vem de tror fattar de viktigaste besluten i landet – 65 % tippar på PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, 18 % tror att det är premiärminister Beata Szydło och 14 % president Andrzej Duda.

Nästan 47 % anser att Ryszard Petru, grundare av och ledare för Moderna är oppositionsledare, 25 % pekar ut Medborgarplattformens ordförande Grzegorz Schetyna medan 17 % ser Paweł Kukiz, grundare av och ledare för populistiska Kukiz’15, som oppositionsledare. (Warsaw Voice 22 feb 16)

Polackerna är missnöjda med politiken

Den politiska utvecklingen går åt fel håll. Det anser 51 % av de tillfrågade i en undersökning som gjorts av opinionsinstitutet TNS Polska.

Men 32 % tycker att allt är förträffligt. 17 % har ingen uppfattning.

Resultaten var ungefär desamma i en mätning som gjordes för en månad sedan. (Polskie Radio 3 feb 16)

PiS i topp – men tappar stöd

Båda de två största partierna, det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och nykomlingen, liberala Moderna (Nowoczesna), tappar under andra halvan av januari båda stöd jämfört med motsvarande mätning under första halvan av månaden.

Det visar de siffror som opinionsinstitutet Cbos publicerar vid månadsskiftet januari/februari.

PiS tappar därmed de 4 % man drog till sig i under andra halvan av december.

Liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har just valt ny partiledare, utrikesminister Grzegorz Schetyna, men det har knappast hunnit slå igenom i opinionen. Medborgarplattformen och Moderna kommer att samarbeta för en enad opposition, sade Schetyna efter ett möte med Modernas ledare, Ryszard Petru.

Populistiska Kukiz’15 ökar, men vänsterpartierna kommer fortfarande inte upp i 5 % och skulle alltså inte komma in i parlamentet om det vore val idag.

PiS landar på 36 % (-3 %)
Moderna får 18 % (-4 %)
Medborgarplattformen 14 % (+ 1 %)
Kukiz’15 11 % (+2 %).

(Warsaw Voice och wB 1 feb 16)

Förtroendet för PiS ökar

Politiska opinionsundersökningar i Polen handlar inte bara om vilket parti de tillfrågade kan tänka sig att rösta på. Många gånger mäter man i stället hur stort förtroendet är för olika makthavare. I den senaste undersökningen från opinionsinstitutet Cbos visar det sig att väljarna i allt större utsträckning litar på företrädare för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Störst förtroende har president Duda – han stöds av 56 % av väljarna, en ökning med 4 %. På andra plats kommer premiärminister Beata Szydło med 49 % (+3 %). De som har lågt förtroende för rikets högsta makthavare representanter minskar.

Den regeringsledamot som ligger sämst till är försvarsminister Antoni Macierewicz, vice ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) – 14 % har förtroende för honom men 50 % misstror honom.

Utbildningsminister Jarosław Gowin (27 %) är som ende minister som har tappat i förtroende. Utrikesminister Witold Waszczykowski och flera andra ministrar i den tre månader gamla regeringen är det många som inte känner till.

Intressant är att PiS ordförande Jarosław Kaczyński har blivit mer populär, 34 % har förtroende för honom, en ökning med 4 %, och de som misstror honom har minskat i antal.

Kaczyński, som är Polens egentlige ledare, anses ha avstått från att kandidera för posterna som president och premiärminister eftersom han traditionellt mötts av lågt förtroende. Kanske är det på väg att förändras. Frågan är vad det betyder för Szydłos möjlighet att stanna kvar som regeringschef. När PiS förra gången (2005–2007) satt vid makten sparkades dåvarande premiärministern Kazimierz Marcinkiewicz efter mindre än ett år – sedan tog Kaczyński själv över.

En annan fråga är hur mycket den ökade responsen från väljarna som beror på att de uppskattar förändringarna vad gäller de två senaste stora tvistefrågorna Konstitutionsdomstolen (KD) och de offentliga medierna. Tycker väljarna att regeringen har skött sig utmärkt – eller är det så att EUs oro för utvecklingen i Polen uppfattas som inblandning i landets interna affärer?

De vallöften som förde fram PiS till regeringsmakten var den sänkta pensionsåldern och det kraftigt höjda barnbidraget. Men det har inte trätt i kraft ännu. (TVN och wB 22 jan 16)

Betryggande ledning för PiS

Än leder det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i opinionen. Det visar färska siffror från opinionsinstitutet TNS Polska.

Om det vore val idag skulle 38 % av de svarande lägga sin röst på PiS, en minskning med 3 %. Liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) skulle få 16 % (-1 %) och på tredje plats kommer nykomlingen Moderna (Nowoczesna) med 15 % (+5 %). Moderna anses vara det parti som lockar yngre stadsväljare och partiet har tagit många röster från Medborgarplattformen.

Missnöjespartiet Kukiz’15, som i stora delar har åsikter som liknar PiS skulle på 11 % (-1 %). Bondepartiet (PSL) får oförändrat 3 %.

27 % sade att de har en bestämd avsikt att delta i ett kommande val, 37 % är tveksamma, 16 % skulle antagligen inte gå och rösta och 21 % skulle absolut inte gå.

Studien genomfördes till stor del före debatten om den polska rättssäkerheten i EU-parlamentet. (TVN och wB 22 jan 16)

Ännu en mätning: PiS går framåt

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) toppar med god marginal i den opinionsmätning som opinionsinstitutet Cbos nu lägger fram.

PiS skulle få 39 % av rösterna om det vore val i dag, Moderna 22 %, det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) 13 %, missnöjespartiet Kukiz’15 9 % och Bondepartiet (PSL) 2 %.

I Cbos mätning ökar PiS med 4 % jämfört med i december.

Statistiska opinionsundersökningar skiljer sig ofta åt – dels beroende på hur noggrant opinionsinstitutet valt ut dem som ska besvara frågorna, dels hur stort bortfallet är och dels hur frågorna formuleras.

Anmärkningsvärt är dock att i den mätning som Millward Brown gjort för TVN under samma period får PiS 30 % och Moderna 27 %. Resultatet för övriga partiet är ungefärligen detsamma i de två mätningarna.

Det tycks dock som att den storm av kritik som östs över regeringspartiet inte har påverkat väljarna i alltför stor utsträckning. (TVP och wB 15 jan 16)

Striden om KD engagerar färre

Striden om Konstitutionsdomstolen (KD) rör upp färre sinnen idag än i början av december, trots demonstrationer där många tusen personer i hela landet deltar.

Det visar en ny mätning från opinionsinstitutet Millward Brown som gjorts för TVN.

En tredjedel av de tillfrågande tycker att det är en konflikt som liknar många andra i det förflutna – det är ungefär lika många som i början av december förra året.

För sex veckor sedan såg 29 % av de svarande att striden var ett hot mot demokratin, idag är det bara 22 % som har den åsikten.

18 % anser nu och ansåg i december att situationen innebär en allvarlig kris mot demokratin. 17 % ser utbytet av domstolens ledamöter som ett normalt politiskt förfarande mot 13 % för sex veckor sedan.

10 % har ingen åsikt idag – det är betydligt fler än de 2 % som kryssade i det alternativet före jul. (TVN 15 jan 16)

Moderna går framåt med stormsteg

Ekonomen Ryszard Petru grundaren av ModernaPL. Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Ekonomen Ryszard Petru grundaren av ModernaPL.
Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Partiet Moderna (Nowoczesna) som bildades för ett år sedan och tog sig in i parlamentet i valet i oktober, ligger nu bara 3 % under regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i den senaste opinionsmätningen.

Moderna skulle få 27 % av rösterna om det vore val idag, och PiS skulle få 30 %,

Det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) får 14 %, och dess koalitionspartner Bondepartiet (PSL) bara 2 %.

I parlamentsvalet vann PiS stort över hela landet med 38 % av rösterna, Moderna fick 7,6 %, och Medborgarplattformen 24 %.

Valdeltagande var emellertid lågt, bara drygt 50 %, vilket innebär att det bara var 10 % av väljarna som faktiskt röstade på PiS. Mandaten fördelas efter hur stora partierna är i förhållande till varandra, och med dessa 19 % – eller 38 – fick PiS över hälften av platserna i parlamentet.

Moderna leds av den unge ekonomen Ryszard Petru, haft en framträdande ställning i de demonstrationer för demokrati som organiserats av Kommittén för Demokratins Försvar (KOD). Partiets väljare kommer i stor utsträckning från Medborgarplattformen – det uppfattas som ett parti för unga liberala stadsbor.

Missnöjespartiet Kukiz’15 får i mätningen 9 %, vilket är något mer än i valet. Förenade Vänstern, som inte fick tillräckligt med röster för att komma in i parlamentet, fortsätter att backa.

Mätningen gjordes av opinionsinstitutet Millward Brown för TVN. (Polskie Radio och wB 15 jan 16)

Lågt stöd för Årets politiker

När polackerna väljer Årets politiker 2015 kommer president Andrzej Duda på första plats.

Nio (9) % av dem som deltog i opinionsinstitutet Cbos mätning, lade sin röst på Duda, som alltså leder popularitetsligan. 9 % är det lägsta stöd en nyvald ledande politiker i Polen haft sedan 1994.

På andra plats kommer Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), med 5 %. Premiärminister Beata Szydło gillas av 2 %, liksom partiledarna Ryszard Petru från Moderna (Nowoczesna) och Paweł Kukiz från Kukiz’15.

Toppolitiker från liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som förra premiärministern Ewa Kopacz, Europarådets ordförande Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och den förre presidenten Bronisław Komorowski landar alla på 4 %.

Drygt en fjärdedel, 26 %, av de tillfrågade tycker inte att någon polsk politiker förtjänar titeln Årets politiker, och 34 % – en tredjedel – sade att de inte kan något om politik. En bra bit över hälften av de tillfrågade, 60 %, ville eller kunde alltså inte peka ut någon politiker de har förtroende för.

Sammanlagt får de ledande namnen inom PiS, presidenten, premiärministern och partiledaren, 15 % av rösterna.

Det förra regeringspartiet, liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO), får ihop 12 %.

Det är förfärande siffror. Väljarna vänder ryggen till sina mest framträdande förtroendevalda, även till dem som med triumf vann presidentvalet i maj och parlamentsvalet i oktober.

Knappt tusen personer ingick i undersökningen, som gjordes i början av december. Då var debatten om Konstitutionsdomstolen (KD) i full gång, och regeringen hade börjat tala om sin nya medielag. Samtidigt kom rapporter om myndighetschefer som fick sparken på löpande band.

När det gäller internationella politiker visar det sig att Angela Merkel är mer uppskattad – 13 % av de tillfrågade lade sin röst på den tyska kanslern. USAs president Barack Obama får 9 %. På tredje plats kom Rysslands president Vladimir Putin (4 %) och Ungerns premiärminister Viktor Orbán (3 %). (Polskie Radio och wB 5 jan 15)

Polackerna betvivlar Dudas självständighet

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda.
Foto: wikipedia.

Hela 63 % av polackerna tror inte att president Andrzej Duda är helt oberoende av Jarosław Kaczyński – partiledaren i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som Duda tillhörde innan han i augusti blev president. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Millward Brown som gjorts för TVN.

40 % av de tillfrågade stöder oppositionens protester och de demonstrationer som arrangerats av Kommittén för Demokratins Försvar (KOD). I helgen förekom demonstrationer mot regeringens hantering av frågan om Konstitutionsdomstolen (KD) i tjugo polska städer. (Polskie Radio 21 dec 15)

Lågt betyg för regeringen Szydło inför julen

En tredjedel av polackerna, 34 %, förklarar i en mätning från opinionsinstitutet Cbos att de är motståndare till regeringen Szydłos politik och 30 % stöder den.

37 % är oroliga för att situationen i landet ska förvärras men 34 % tror att allt ska bli bättre med den politik som det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) står för.

Polackerna har alltså inte över lag stora förväntningar på regeringens politik, trots löftena om rejäla barnbidrag och sänkt pensionsålder.

Siffrorna var lika låga under den förra regeringens tid månaderna före valet. Då satt liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) vid makten och premiärministern hette Ewa Kopacz. Medborgarplattformen led ett förkrossande nederlag – partiet har idag 130 ledamöter i parlamentet jämfört med PiS 235.

Det är det tredje sämsta betyget en nytillträdd regering i Polen har fått sedan mätningarna började, skriver Cbos. Sämre betyg fick Marek Belkas nytillträdda regering 2004 (regeringen föll redan året därpå) och PiS-regeringen 2006, då partiledaren Jarosław Kaczyński just blivit regeringschef. Kaczyńskis regering höll i 16 månader.

Samtidigt kan man hålla i minnet att PiS under många år i opinionsmätningarna fått stöd av mellan 25 och 30 % av väljarna. (Polskie Radio och wB 22 dec 15)

Moderna leder i färsk opinionsmätning

De senaste veckornas tumult om Konstitutionsdomstolen (KT) tycks ha gjort negativt intryck på väljarna – i en färsk mätning från opinionsinstitutet Ibris kommer det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) först på andra plats med 27,3 %. Det ska jämföras med 37,6 % i valet den 25 oktober.

I topp ligger det unga nya partiet Moderna (Nowoczesna) som sex veckor efter valet gått från 7,6 % till 30,9 % av rösterna.

Moderna, som grundades för mindre än ett år sedan av ekonomen Ryszard Petru, är de yngre stadsbornas parti. Många lämnar nu det förra regeringspartiet, liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO), som uppfattas som trött och förbrukat och går över till det unga energiska Moderna. Medborgarplattformen har tappat 10 % av väljarna sedan parlamentsvalet och ligger nu på 14,4 %.

Populistiska nykomlingarna Kukiz’15 får 7,9 %, och Bondepartiet (PSL) som tidigare ingick i PO-regeringen, från 5,6 % – skillnaden från slutet av oktober är inte så stor.

Ibris opinionsmätning gjordes på uppdrag av tabloidtidningen Super Express, som också frågat polackerna om de anser att president Andrzej Duda är en självständig politiker.

Det tror de inte.

Tvärtom, enligt den allmänna uppfattningen (77,5 %) är det PiS ordförande, 66-årige Jarosław Kaczyński, som styr. President Duda och premiärminister Beata Szydło anses allmänt följa Kaczynskis order. (Super Express och wB 17 dec 15)

Sänkt pensionsålder är bra – men inte sänkt pension

De flesta polacker uppskattar tanken på sänkt pensionsålder – men inte om det leder till att pensionen blir mindre. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Ibris.

Två tredjedelar av de tillfrågande var positiva till att gå i pension enligt de regler som gällde före 2013 – kvinnor gick vid 60 och män vid 65 år. Men nästan lika många, 57 %, sade nej om det innebar att pensionen i gengäld sänks med upp till 30 %.

Ordföranden i ministerrådet, Henryk Kowalczyk, sade nyligen i parlamentet att pensionerna efter sänkningen av pensionsåldern kommer att sjunka med mellan 10 och 30 %, men han försäkrade samtidigt att det skulle dröja flera decennier innan det börjar märkas.

Regeringen avser att finansiera pensionsreformen med bland annat höjda skatter. (Warsaw Voice och wB 16 dec 15)

PiS tappar stöd

Opinionsmätningarna står som spön i backen – och de visar samma sak: det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar stöd.

Senast är det opinionsinstitutet Ibris som konstaterar att PiS landar på 30 % (-5), nyliberala Moderna på 25 % (+2) och liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO) som tidigare regerade Polen, ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 15 %.

Populistiska Kukiz’15 stöds nu av 5 % (-2) och Bondepartiet (PSL) har ökat med 1 % och landar på 6 %.

Häromdagen visade en mätning från opinionsinstitutet Cbos att stödet för såväl PiS som president Duda minskar jämfört med valet i oktober.

Det är väl för mycket att se det som en trend – men det tycks ovedersägligt att polackerna tagit intryck av striden om Konstitutionsdomstolen. (Warsaw Voice och wB 15 dec 15)

Förtroendet för Duda och PiS sjunker

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda är inte lika populär längre.
Foto: wikipedia.

President Andrzej Duda och det honom närstående regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tappat i förtroende de senaste veckorna.

I en färsk mätning från opinionsinstitutet Cbos framgår att bara 43 % av polackerna idag har en positiv uppfattning om hur president Andrzej Duda sköter sitt jobb. I mitten av november var 55 % positiva i en mätning från samma institut. En minskning med 12 % alltså.

Kritiska till presidenten är idag 40 % mot 20 % i november.

Hälften av dem som i november inte hade någon åsikt har det idag – och den tycks inte vara positiv.

Väljarnas skepsis mot PiS har också ökat. I valet den 25 oktober fick PiS 38 % av rösterna. Idag är 58 % kritiska till regeringspartiet och bara 25 % av de tillfrågade i opinionsmätningen är positiva.

Undersökningen genomfördes den 3–10 december och den intensiva debatten om regeringspartiets byte av domare i Konstitutionsdomstolen (KT) har pågått i fyra veckor. (Polskie Radio och wB 14 dec 15)

Moderna fortfarande näst största partiet

Det nyliberala partiet Moderna (Nowoczesna) är för närvarande Polens näst största parti, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Cbos. Störst är regeringspartiet, nationalkonservativa Lag och Rättvisa (PiS), och på tredje plats kommer liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO).

Stödet bland väljarna fördelar sig på ungefär samma sätt som i en annan mätning för en vecka sedan, då av opinionsinstitutet Millward Brown.

PiS får idag 35 % av rösterna, -3 % jämfört med i parlamentsvalet.

Moderna stöds av 21 %, +14 % – en anslående ökning.

PO fortsätter att tappa stöd, 15 %, – 9 %.

Kukiz’15 ligger idag på 8 %, -0,8 %.

Alla övriga partier, Bondepartiet Bondepartiet (PSL), Vänsteralliansen (SLD), vänsterpartiet Tillsammans och extrema KORWiN fick 3 % vardera. De fick inte tillräckligt många röster i valet för att komma in i parlamentet, och de skulle inte heller ha kommit in om det vore val idag. (Polskie Radio och wB 12 dec 15)

Polackerna osäkra på vad KT-striden gäller

I dragkampen om Konstitutionsdomstolen (KT) står många polacker vilsna och har svårt att förstå vad det handlar om. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Ariadna.

20 % tycker att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), med egen majoritet i parlamentet, har handlat rätt och lika många anser att det förra parlamentet, dominerat av Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL) hanterade saken enligt reglerna.

Men hela 40 % är osäkra på vad det handlar om, och 20 % tycker att inget av partierna moraliskt sett kan sätta sig på några höga hästar.

En tredjedel av dem som svarade tycker att president Andrzej Duda gjorde fel som svor in nya domare i KT utan att först ta reda på om det stämde med konstitutionen eller ej. Lika många har ingen uppfattning, men 10 % anser att han gjorde helt rätt. (Polskie Radio 10 dec 15)

Polackerna är missnöjda med demokratin

Hela 40 % av polackerna kan tänka sig acceptera odemokratiska regeringsmetoder, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet CBOS som refereras av tidningen Rzeczpospolita.

Den stora majoriteten, 64 %, anser fortfarande att demokrati är det bästa styrelseskicket, men 24 % är av motsatt åsikt.

Det häpnadsväckande är att de, som inte ser demokratin som det bästa styrelseskicket, under det senaste året har ökat med 10 %. Det är den högsta siffran sedan 1992 då man började mäta polackernas inställning till demokrati.

Knappt en femtedel, 18 %, är helt övertygade om demokrati är överlägset som styrelseskick. Nästan hälften – 46 % – är ganska övertygade. Och 4 % stämmer definitivt inte in i detta.

Trots att de som inte ser demokratin som det bästa styrelseskicket blir fler, dominerar sedan många år uppfattningen att alternativen är sämre.

Hela 40 % tror att odemokratiska metoder ibland är bättre än demokratiska, men bara 9 % är helt säkra på det; 31 % är tveksamma.

Efter parlamentsvalet år 2005 då PiS (Lag och Rättvisa) vann första gången uppvisades en liknande ökning av acceptansen för odemokratiska styrelsemetoder. Två år senare, när PiS efter regeringens fall förlorade regeringsmakten till PO (Medborgarplattformen), sjönk acceptansen för bristande demokratiska metoder igen.

Men missnöjet med politiken är stort, liksom likgiltigheten och känslan av maktlöshet: hela 40 % svarade att det inte spelar någon roll om metoderna är demokratiska eller odemokratiska (en ökning med 4% sedan juni 2014).

Nästan hälften, 49 %, av de tillfrågade var missnöjda med den polska demokratin, medan 43 % var nöjda. (Rzeczpospolita 5 dec 15)

Nowoczesna näst störst i opinionen

Ekonomen Ryszard Petru grundaren av ModernaPL. Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Modernas partiledare Ryszard Petru.
Foto: Przemek Jahr, wikipedia.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tappar 3 % av sitt stöd bland väljarna men ligger fortfarande på första plats med 32 %. Det visar Millward Browns senaste opinionsundersökning.

På andra plats hamnar nykomlingen Moderna (Nowoczesna) med 20 % av rösterna. Det är en ökning med hela 11 % sedan förra undersökningen – mer än en dubblering alltså.

Det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) tappar 3 % och kommer först på tredje plats med 19 % av väljarkåren bakom sig.

Populistpartiet Kukiz’15 har förlorat hälften av sina väljare och får idag 7 %.

KORWiN och PSL (Bondepartiet) kan i nuläget räkna med 4 % vardera. Ingen av dem skulle alltså komma in i parlamentet om valet hölls idag.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Högt förtroende för Duda

Över hälften av polackerna, 55 %, har förtroende för president Andrzej Duda och bara var femte väljare känner direkt misstro. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet från Cbos.

På andra plats kommer Paweł Kukiz, grundare av missnöjespartiet Kukiz’15. 44 % sätter sin tilltro till honom – en ökning med 6 % sedan före valet. Men 27 % litar inte på Kukiz.

Nya premiärministern Beata Szydło kommer som nummer tre – 43 % har förtroende för regeringschefen, 27 % misstror henne.

Det är hennes bästa resultat hittills, och man ska notera att mätningen gjordes innan hon tillträdde, säger Cbos.

Nästan lika många har förtroende för förra premiärminister Ewa Kopacz som landar på 42 % och fjärde plats, men 37 % tror inte på Kopacz.

Längre ner på listan hamnar förre utrikesministern Grzegorz Schetyna med 33 % och ordföranden för regeringspartiet Lag och Rättvisa Jarosław Kaczyński 32 %. Men 49 % litar inte på Kaczyński.

För fem år sedan hette Polens nytillträdde president Bronisław Komorowski och i en opinionsmätning från september det året sågs han som landets mest förtroendeingivande politiker av runt 75 % av väljarna. (gazeta.pl och wB 20 nov 15)

PiS ledning ökar alltmer

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) ökar sin ledning och stöds idag av 43,7 % av väljarna mot 27,1 % för regeringspartiet Medborgarplattformen (PO). PiS ligger alltså 17 % över Medborgarplattformen, enligt en opinionsundersökning från opinionsinstitutet Gfk Polonia. Båda partierna var visserligen tappat stöd, men PO mer än PiS.

Uppstickaren Paweł Kukiz tappar också 1 % men skulle klara 5-procentspärren. Även regeringskoalitionens lilla parti, Bondepartiet Bondepartiet (PSL) och den nya liberala partiet Moderna skulle komma in i parlamentet om det vore val idag.

Förenade vänstern och en rad småpartiet skulle emellertid hamna under gränsen och inte få några platser i parlamentet. (Warsaw Voice 22 okt 15)

Alltjämt stort övertag för PiS

Om det vore val idag i stället för på söndag skulle nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) få 36 % av rösterna. Det visar en opinionsundersökning som gjorts av opinionsinstitutet Ibris för tidningen Rzeczpospolita. Det är 14 % mer än det liberalkonservativa regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

Fyra andra partier skulle enligt denna sena undersökning komma in i parlamentet. Förenade Vänstern (ZL) skulle få 11 %, Bondepartiet (PSL) och Moderna och Kukiz’13 skulle alla få 6 %. (Polskie Radio 10 okt 15)

PiS leder men får inte ihop en majoritet

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har ett rejält övertag över regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) i opinionsmätningarna, men partiet kan inte räkna med vare sig egen majoritet eller att själv kunna bilda regering. Det framgår av två opinionsmätningar från opinionsinstituten Ipsos och Cbos.

Enligt Ipsos mätning, som gjorts för TVPs räkning, skulle PiS få 36 % av rösterna om det vore val idag – 14 % mer än Medborgarplattformen.

Förenade Vänstern och Kukiz’15 skulle få 8 % vardera, Bondepartiet (PSL) och excentriska KORWiN 5 % vardera.

Ryszard Petrus Moderna skulle enligt Ipsos hamna utanför parlamentet med 4 %. Några höger- och vänsterextrema småpartier är inte i närheten av de 5 % som krävs för att kunna ta plats i parlamentet.

Det blir svårt för PiS att hitta en koalitionspartner bland de partier som enligt den här mätningen skulle komma in i parlamentet. Förenade Vänstern kan knappast tänka sig att samarbeta med det kraftigt konservativa PiS, och den reaktionäre Kukiz föraktar de etablerade partierna, han vill inte gå i koalition. Därmed räcker det inte till egen majoritet.

Enligt Cbos mätning ligger PiS på 34 % och Medborgarplattformen glider ner till 27 %. Kukiz’15 ökar till 8 %, Petrus Moderna till 7 %. I den mätningen hamnar såväl Bondepartiet som KORWiN under strecket.

Inte heller här kan PiS hitta en koalitionspartner – det liberala Moderna har en helt annan inriktning än PiS.

Samtidigt är det ju tänkbart att Kukiz, som inte vill gå i koalition med andra partier, ändå finner det lockande att bli minister om tillfälle ges. Det finns många sätt att förklara ett åsiktsbyte efter ett val. (Newsweek polska och wB 16 okt 15)

Trygg ledning för PiS

Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) stöds 24 % av väljarna i en färsk opinionsmätning som denna gång kommer från TNS Polska. Det är en ökning med 1 %. Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) stöds av 36 %, en minskning med 2 %. Gapet mellan de två stora partierna minskar alltså, men PiS leder fortfarande stort.

Den i våras så hyllade uppstickaren Paweł Kukiz tappar ännu 1 % och landar på 6 %, vilket räcker för att komma in i parlamentet. Regeringskoalitionens lilla parti, Bondepartiet (PSL), får däremot bara 4 %, liksom nykomlingen ModernaPolen, och gränsen är 5 % av rösterna.

För valkoalitioner är gränsen 8 % och nybildade vänsterkoalitionen Förenade Vänstern (ZL) får bara 4 % vilket i och för sig är en uppgång med 1 % sedan förra månaden men inte räcker ändå.

Nästan var femte väljare har fortfarande inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på den 25 oktober. (Warsaw Voice 13 okt 15)

Förtroende för Kopacz fortsätter att öka

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) leder rejält över liberalkonservativa regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) i opinionsmätningarna men när det kommer till de politiker som tävlar om posten som premiärminister, Medborgarplattformens Ewa Kopacz och Lag och Rättvisas Beata Szydło, är det tvärtom.

In en färsk mätning från Millward Brown får Kopacz 50 % av rösterna mot 30 % för Szydło. Kopacz har ökat med 8 %, Szydło har tappat 7 %.

Väljarna vill alltså att PiS ska bilda regering men har störst förtroende för Kopacz. Vad detta kan innebära för Szydło kan man bara spekulera om, men många är ju övertygade om att Szydło egentligen inte kommer att bli regeringschef – eller i alla fall inte under någon längre tid. Man förutsätter att partiledaren Jarosław Kaczyński ganska snart kommer att ta över och om Szydłos popularitet fortsätter att sjunka kan det bli det argument han behöver för att själv ta hand om rodret. (Polskie Radio och wB 10 okt 15)

Fortsatt klar ledning för PiS

PiS skulle få 35 % av rösterna om det vore val idag, vilket är en ökning med 2 % sedan förra månaden. Det visar en mätning av opinionsinstitutet Millward Brown. Det är hela 16 % mer är liberalkonservativa regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), som landar på 19 %.

Förenade Vänstern (ZL) får i den här mätningen 11 %, det liberala ModernaPolen 8 %, Kukiz ’15 får 5 % liksom koalitionsregeringens lilla parti, Bondepartiet (PSL).

Alla de här partierna skulle alltså få tillräckligt många röster för att kunna ta plats i parlamentet efter valet, men resten hamnar utanför. (Warsaw Voice 12 okt 15)

Kraftigt övertag för PiS

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) får tillsammans med två små högerpartier, Polen Tillsammans och Solidariska Polen, 42 % av rösterna om det vore val idag. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Estymator, som publiceras av tidskriften Newsweek Polska.

Liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) skulle få 27 % av rösterna och Förenade Vänstern (ZL) 7 %.

Koalitionsregeringens lilla parti PSL (Bondepartiet) ligger på 6 %; ModernaPolen, Kukiz’15 och pajaspartiet KORWiN ligger alla på 5 % – men felmarginalen beräknas till ± 3 % vilket innebär att inget av dessa partier kan känna sig säkra på platser i sejmen, skriver tidningen.

Förenade Vänstern har visserligen 7 %, men eftersom det är ett antal partier som ingått en valkoalition måste de upp i 8 % och det kan mycket väl bli så att vänstern lämnar parlamentet för den här perioden. (Newsweek Polska 30 sept 15)

PO ökar men är fortfarande bara näst störst

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) ligger högst i opinionsinstitutet Cbos septembermätning. Partiet på 34 % av rösterna, vilket är en nedgång med 2 %.

Det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) landar på 30 %, en uppgång med 3 %.

Missnöjespolitikern Paweł Kukiz grupp Kukiz’15 får 7 %, det näringslivsinriktade ModernaPolen 5 % och den nuvarande koalitionsregeringens lilla parti, Bondepartiet (PSL), får båda 5 % av rösterna. Dessa fem partier skulle alltså komma in i parlamentet om det vore val idag.

Förenade Vänstern (SL) får också 5 %, men Förenade vänstern är ett valsamarbete mellan det nästan utplånade SLD (Vänsteralliansen) och några andra små vänstergrupper, och valkoalitioner behöver 8 % för att komma in i parlamentet. SLD skulle alltså åka ut om det vore val idag.

Inga av de mindre partierna skulle heller komma in i parlamentet.

Vad som är intressant med den här mätningen är att PiS, som hittills legat ordentligt över PO nu tycks tappa fart. PO i sin tur ökar med 2 %. Det är en månad fram till valet, och partierna är mitt uppe i valkampanjen. Både PO och PiS presenterar sina vallöften, och president Duda puffar entusiastiskt för sitt forna partis program – trots att han numera ska vara hela Polens president och därför trätt ur PiS. Spänningarna mellan presidenten och premiärminister Ewa Kopacz är så påtagliga att politiska kommentatorer kallar det sandlåda.

Enligt mätningen skulle 60 % av väljarna gå och rösta om det vore val idag vilket är lika många som förra månaden. Valkampanjen med dess löften och visioner tycks alltså inte ha påverkat viljan att gå till valurnorna. Dessutom, påpekar Cbos, brukar valdeltagandet i praktiken bli lägre än vad opinionsmätningarna visar. En månad före parlamentsvalet 2011 uppgav 61 % av de tillfrågade att de tänkte gå och rösta på valdagen, men i praktiken var det knappt 49 % som faktiskt gjorde det. (Polskie Radio 24 sept 15)

Väljarna tror att PiS vinner i oktober

Över hälften av polackerna räknar med att nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) vinner parlamentsvalet den 25 oktober. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos.

Bara 11 % tror att liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) vinner – i övrigt tror polacker av skilda politiska uppfattningar att PiS tar hem valsegern. Många som inte tror att deras eget parti klarar kvalgränsen på 5 % av rösterna kommer att rösta taktiskt, bara drygt 60 % röstar på det parti som de vill ska regera.

Drygt 60 % av de tillfrågade är klart intresserade av att gå och rösta, en ökning med 10 % sedan valet 2011. Valdeltagandet skulle enligt samma mätning bli 51 % vilket är nästan 3 % fler än i presidentvalet i maj. Många polacker är ganska motsträviga vid tanken på att gå till valurnorna – man anser att den politiska klassen skapat sig en egen värld som vanliga människor knappast har tillträde till. I den ingår feta löner och korruption. Förtroendet för politikerna är alltså lågt. Populistiska partier som Kukiz-rörelsen och tidigare Palikot-rörelsen tar sig in i parlamentet genom att spela på missnöjesstämningar i landet.

Enligt den senaste undersökningen som gjordes för två dagar sedan av opinionsinstitutet Ipsos för TVP tänker 35 % rösta på PiS och 24 % på PO. Uppstickaren Paweł Kukiz och hans RK (Kukiz-rörelsen) får 9 % och regeringens lilla koalitionsparti PSL (Bondepartiet) skulle få 5 % av rösterna om det vore val idag. (Polskie Radio och wB 16 sept 15)

Nästan hälften av polackerna har förtroende för Duda

President Andrzej Duda, som tillträdde sitt ämbete för mindre än en månad sedan, är idag landets mest betrodda politiker. I en färsk opinionsmätning från Cbos har 40 % av de svarande sagt att han är den politiker de har mest förtroende för.

Den gamle punkrockaren Paweł Kukiz, som oväntat fick 20 % av rösterna i presidentvalets första omgång, uppskattas av 15 %. Beata Szydło, premiärministerkandidat för det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) i höstens parlamentsval, inger förtroende hos 14 % och premiärminister Ewa Kopacz hos 12 % av de svarande i mätningen.

Det är naturligtvis en bra siffra för Duda, särskilt som han före vårens presidentvalskampanj närmast var en doldis för den stora allmänheten. Man kan jämföra med popularitetsmätningarna för ett par år sedan, då dåvarande premiärministern Donald Tusk och oppositionsledaren Jarosław Kaczyński brukade ligga runt 30 % och då 70 % av polackerna i flera år hade högst förtroende för dåvarande presidenten Bronisław Komorowski.

Duda har ju tiden framför sig särskilt som höstens parlamentsval den 25 oktober sannolikt blir en promenadseger för PiS, som är det parti Duda kommer ifrån. (Warsaw Voice och wB 2 sept 15)

PiS fortfarande i säker ledning

Det största oppositionspartiet, nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa), är fortfarande klar ledare i opinionsmätningarna trots en tillbakagång på mer än 5 %. Partiet får 42 % i GfK Polonias augustimätning. Liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) ligger kvar på 30 %.

Även uppstickaren Paweł Kukiz eventuella parti skulle komma in i parlamentet om det vore val idag – Kukiz får 10 % vilket är något mindre än i juli.

Inget annat parti skulle enligt mätningen ta sig över 5 %-spärren. PSL (Bondepartiet) som idag är regeringens lilla koalitionsparti når bara upp till drygt 4 %. (Warsaw Voice 1 sept 15)

Polackerna positiva till folkomröstningarna

Hälften av polackerna tänker bestämt delta i folkomröstningen den 25 oktober – den som president Andrzej Duda nu föreslår ska hållas samtidigt som parlamentsvalet. Ytterligare 21 % tror att de kommer att göra det, visar en färsk opinionsmätning från Millward Brown.

Och de allra flesta vill, liksom presidenten och det honom närstående nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), att pensionsåldern ska sänkas, att de statliga skogarna ska förbli statliga och att skolåldern ska sänkas till 6 år, visar undersökningen.

Folkomröstningen den 6 september, som den förre presidenten Bronisław Komorowski initierade, väcker inte samma intresse. 33 % har bestämt sig för att delta och 22 % tror att de kommer att göra det.

När det gäller den här omröstningen vill de flesta införa enmansvalkretsar och avskaffa det statliga partistödet så att de politiska partierna får ordna finansieringen på egen hand. Flest ja-röster får frågan om myndigheterna ska se positivt på privatpersoner som hamnar i en skattekonflikt.

Minst 50 % av väljarna måste avge sin röst för att omröstningen ska vara giltig. (Warsaw Business Journal 25 aug 15)

Gapet mellan PiS och regeringen växer allt mer

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) får 40,4 % av rösterna i en färsk mätning från opinionsinstitutet Ibris. Det är mer än dubbelt så mycket som det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) får – partiet landar på 19 %.

Uppstickaren Paweł Kukiz, som med sina 20 % i första omgången av presidentvalet den 10 maj skakade om det politiska etablissemanget ordentligt, stöds nu av överraskande få väljare – bara 4,5 % vill se hans organisation i parlamentet, och det räcker inte.

Men Enade Vänstern (ZL) får 9,6 %, det företagsvänliga ModernaPolen (NowoczesnaPL) får 6,5 % och PSL (Bondepartiet), som är koalitionsregeringens lilla parti, klarar sig också över 5 %-spärren. (Warsaw Business Journal 24 aug 15)

Vind i seglen för PiS

Trenden fortsätter och det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) stöds av 41 % av väljarna i en ny undersökning som genomförts av opinionsinstitutet Estymator. Det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) får 28 % och gapet mellan partierna är alltså stort.

Punkrockaren Paweł Kukiz, vänsterkoalitionen ZL (Förenade vänstern) bestående av SLD (Vänsteralliansen), TR (Din Rörelse), och några andra mycket små partier samt regeringskoalitionens lilla parti, PSL (Bondepartiet) får alla 6 % av rösterna vardera.

Det nya näringslivsinriktade Moderna Polen (Nowoczesna.pl) når i denna mätning inte upp till de 5 % som krävs för att komma in i parlamentet. (Warsaw Voice 18 aug 15)

Allt fler väljare stöder oppositionen

Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) ökar i augusti med 3 % och ligger på 26 % i den senaste opinionsmätningen från Millward Brown, rapporterar TVN24. Men det största oppositionspartiet, nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa), ökar också och kommer upp i 35 %.

Den som förlorat röster är uppstickaren Paweł Kukiz, som tappar från 18 till 12 %. Näringslivsinriktade ModernaPolen (NowoczesnaPL) ligger kvar på 5 % och skulle om det vore val idag klara sig över 5 %-spärren.

Den nya alliansen Förenade Vänstern (LZ), som består av SLD (Vänsteralliansen) och TR (Din Rörelse) och några andra små vänsterpartier fick de 8 % som behövs för att en partikoalition ska kunna ta plats i parlamentet.

PSL (Bondepartiet), som är regeringskoalitionens lilla parti, har tappat 2 % och skulle med sina 3 % inte få plats i parlamentet om det vore val idag. (Warsaw Voice 12 aug 15)

Allt fler stöder oppositionen

Opinionsmätningarna kommer tätt och visar olika resultat beroende på att man ställer sina frågor på olika sätt. Men tendenserna är desamma – det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) befäster alltmer sitt övertag bland väljarna och liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) går kräftgång.

PiS, som slagit sig samman med flera små ännu mer konservativa partier, får i opinionsinstitutet Ibris senaste mätning 35 % av rösterna och ökar ledningen över PO, som i juli stöds av 23 %.

Uppstickaren, den populistiska punkrockaren Pawel Kukiz, fortsätter sin tillbakagång och ligger nu på 7 % – Kukiz har tappat 17 % sedan början av juni.

Regeringens lilla koalitionsparti PSL (Bondepartiet) har tagit tillbaka en del väljare, partiet ligger nu på 6 % och klarar 5 %-spärren till parlamentet.

För att klara sig kvar i parlamentet har vänsterpartierna ingått i ett valsamarbete under ledning av SLD (Vänsteralliansen). Men gränsen för koalitioner är högre än för partier, 8 %, och de 7 % vänstern får i Ibris mätning räcker alltså inte.

Den nya liberala politiska gruppen Nowoczesna.pl (Moderna Polen) under ledning av ekonomen Ryszard Petru, skulle om det vore val idag få 5 % – 1 % mindre än vid förra månadens mätning men det räcker för att ta plats i parlamentet. (Warsaw Voice och wB 4 augusti)

Stora förväntningar på Duda

Den blivande presidenten Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

Den blivande presidenten Andrzej Duda.
Bild: wikipedia.

Andrzej Duda kommer att bli en bättre president än Bronisław Komorowski. Det anser 48 % av polackerna enligt en färsk opinionsmätning från Cbos.

Det kan ställas i relation till de 51,55 % av rösterna som han fick i presidentvalet i maj.

Bara 22 % tror att Dudas presidentperiod blir sämre än Komorowskis, och 17 % tror att Duda blir en avsevärt bättre president än Komorowski.

Experterna har haft olika åsikter om vad som gjorde att Komorowski – trots ett från början rejält försprång – förlorade valet, och det anses numera bero på att Komorowski var en färglös figur.

Duda svärs in som president på torsdag den 6 augusti. (Polskie Radio 3 aug 15)

Väljarbarometern och människans minne

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det religiöst konservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) närmar sig 50% i senaste väljarbarometern. Om parlamentsvalet hölls i juli skulle Förenade högern (PiS, Solidariska Polen och Polen Tillsammans) få tillsammans 47,1% av väljarstödet.

Reagerande PO (Medborgarplattformen) skulle få 30,3%, vilket är en ökning med 1,5%. Bara ett parti till skulle komma in i parlamentet – det är uppstickaren Pawel Kukiz rörelse som stöds av 10,5% av väljarna (en minskning med 4,6%).

Alla andra partier – PSL (Bondepartiet), SLD (Vänsteralliansen) och Enade vänstern samt Janusz Korwin-Mikkes ultrakonservativa parti KORWiN, – skulle hamna utanför parlamentet.

Enligt undersökningen tänker 63% av dem som deltog i opinionsundersökningen rösta i parlamentsvalet den 25 oktober, och 29% är säkra på att de inte kommer att delta i valet.

Den här undersökningen lär oss ödmjukhet. Vi har tre månader av hårt arbete framför oss och det finns fortfarande chans att vinna detta val, säger utrikesminister Grzegorz Schetyna till Polskie Radio.

Alltmer tyder alltså att Polen kommer att få en högerregering efter höstens val. Tillsammans med en konservativ president, som med stor sannolikhet kommer att styras av partiledningen, kan detta innebära en tillbakagång i många frågor. Det finns skäl att frukta att kyrkans ställning i politiska frågor kommer att stärkas ytterligare. Kyrkan blir en ännu viktigare aktör på den politiska scenen som följaktligen kan leda till att kyrkans inflytande över det sekulära samhället ökar.

Medborgarnas rättssäkerhet kan komma i fara. PiS har redan talat om reformer inom rättsväsendet som leder till att domstolarnas och åklagarmyndigheternas självständighet begränsas.

Inte mindre viktig är frågan hur högerregeringen kommer att förhålla sig till EU-frågan. Polen har hittills varit en av de starkaste anhängarna till EU-gemenskapen. Om Polens framtida regering kommer att ifrågasätta och undergräva Polens roll i Europa (som vi såg PiS göra under åren 2005-2007) kan det få mycket negativa effekter på Polens politiska, ekonomiska och kulturella ställning i Europa.

Ändå pekar alla undersökningar på att polacker vill ha förändringar. Men har man i sin iver att förändra funderat på vad dessa av PiS och Andrzej Duda utlovade förändringar kan leda till? Knappast. Människor har ett kort minne.

Oppositionen får alltmer stöd från väljarna

Det religiösa högerpartiet PiS (Lag och Rättvisa) leder nu stort i opinionsmätningarna. Partiet får 47 % av rösterna i en väljarundersökning från opinionsinstitutet Gfk Polonia, vilket är en ökning med 4 % sedan förra månaden.

På andra plats kommer det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) med 30 % som ökar med 1,5 %.

Den populistiske uppstickaren Pawel Kukiz fortsätter att tappa röster och är nu nere på 10,5 %.

Inget annat parti skulle ta sig över 5%-spärren om det vore val idag, varken regeringskoalitionens lilla parti, PSL (Bondepartiet), Vänsteralliansen (SLD) eller Din Rörelse (Twój Ruch) som leds av populisten Janusz Palikot. De tre partierna sitter idag i parlamentet.

Om valet den 25 oktober utfaller på samma sätt blir det alltså jordbävning på den politiska scenen i Polen. (Warsaw Voice och wB 29 juli 15)

Regeringen tappar mark

Förtroendet för Ewa Kopacz minskar. Foto: wikipedia.

Förtroendet för Ewa Kopacz minskar.
Foto: wikipedia.

Polackerna tappar allt mer av sitt förtroende för landets ledning. Det visar en opinionsmätning från TNS Polska som refereras av nyhetsbyrån PAP.

Bara 23 % av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett bra jobb, och bara 28 % uppskattar premiärminister Ewa Kopacz för vad hon uträttar.

Än värre ser det ut för den avgående presidenten Bronisław Komorowski – i tidigare mätningar har han alltid varit populär, ingett förtroende och blivit uppskattad av 70 % av befolkningen.

Idag har den siffran sjunkit till 54 %, den lägsta värdet sedan han tillträdde som president 2010.

Det ser alltså inte bra ut för det liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) inför parlamentsvalet den 25 oktober.

I alla opinionsmätningar går däremot det nationalkonservativa, religiösa och EU-skeptiska oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) framåt. I maj slog partiets kandidat Andrzej Duda överraskande ut Komorowski, och sedan dess har partiet haft medvind i opinionen. Valkampanjen har visserligen inte inletts officiellt ännu, men PiS har segervittring och räknar ganska kallt med att bilda regering. (Polskie Radio och wB 21 juli 15)

Regeringen förlorar alltmer stöd

Liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) tappar 2 % av väljarstödet i den senaste mätningen från opinionsinstitutet Ibris. PO ligger nu på 24 %.

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) stärks alltmer i sitt övertag över regeringspartiet och landar tillsammans med ett par högerextrema småpartier på 35 % av väljarna, vilket är 2 % mer än förra månaden, skriver tidningen Rzeczpospolita. (Warsaw Voice 21 juli 15)

Komorowski och Duda lika förtroendeingivande

Polackernas förtroende för de mest kända politikerna kollas regelbundet. Av en färsk mätning från opinionsinstitutet framgår att både den avgående presidenten Bronislaw Komorowski och den tillträdande Andrzej Duda inger förtroende hos 56 % av väljarna.

Inte så höga siffror för någon av dem – Komorowski har brukat ligga på 70 %, och Duda, som nyligen valdes till president med god marginal, tycks inte ha fått så många fler anhängare trots sommarens intensiva PR-arbete.

Populisten Pawel Kukiz landar på 48 %, premiärminister Ewa Kopacz på 45 % och Beata Szydlo, premiärministerkandidat för det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) 37 %, liksom partiledaren Jaroslaw Kaczynski.

Utrikesminister Grzegorz Schetyna inger förtroende hos 33 % av dem som svarade. 28 % har förtroende för den nya talmannen i parlamentets andra kammare, Malgorzata Kidawa-Blonska.

Hela 14 % har förtroende för Janusz Korwin-Mikke, som senast utmärkte sig med en Hitlerhälsning i EU-parlamentet. (TVP info 18 juli 15)

Vad då folkomröstning?

Den 6 september går polackerna till folkomröstning – men enligt en undersökning från opinionsinstitutet Cbos har en tredjedel av polackerna ingen aning om vad de ska folkomrösta om. En femtedel av dem som svarade konstaterade dessutom att de inte heller ville veta det. Och lika många – 20 % – säger att de säkert vet vad det handlar om.

Folkomröstningen har utlysts av den avgående presidenten Bronislaw Komorowski, som i förhoppningen om att hjälpa upp dåliga röstsiffror i presidentvalets första omgång, lovade att polackerna skulle få säga om de ville ändra valsystemet. Uppstickaren Pawel Kukiz, som oväntat fått 20 % av rösterna, hade enmansvalkretsar som sitt slagnummer i valdebatten. Enmansvalkretsar ska enligt hans uppfattning innebära större demokrati i landet och mer makt åt folket.

I omröstningen kommar tre frågor att ställas. Den första gäller enmansvalkretsarna, den andra om de politiska partierna ska få partistöd som betalas av statskassan och det tredje gäller en regel om att skattetvister generellt ska tolkas på ett sätt som är positivt för skattebetalaren. (Polskie Radio och wB 17 juli 15)