Svarta tisdagen och de polska kvinnornas rättigheter

Svarta tisdagen.

Återigen protesterade kvinnor hela Polen under tisdagen. Dagens marscher gick i hällande regn men de protesterande tycktes vara fast beslutna att kräva sina mänskliga rättigheter. Idag är det exakt ett år sedan den första svarta marschen gick av stapeln och där hundra tusentals kvinnor (och män) spontant gick ut på gatorna. Och de fick regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att lägga ner förslaget om totalförbud mot abort. Idag var uppslutningen mindre men listan över kraven längre.

Kvinnorna kräver att regeringen slutar begränsa deras tillgång till preventivmedel och framför allt till dagen efter-pillret, som nu är receptbelagt. De kräver att läkarna och apotekarna upphör att missbruka den så kallade samvetsklausulen (i apotekarnas fall är det dessutom olagligt). Och de motsätter sig alla försök från regeringspartiets sida att genomföra i princip ett totalt abortförbud.

Staten och den polska katolska kyrkan har tack vare Lag och Rättvisas försorg skaffat sig alltmer insyn i och inflytande över polackernas och framför allt kvinnornas privata sfär. Religionen och politiken ska styra polackernas och polskors mest intima val. Man berövas möjligheten att välja om och när man vill ha barn, man berövas beprövade medicinska hjälpmetoder vid ofrivillig barnlöshet, man vägras prenatala undersökningar och förlossningsvården förs tillbaka till i det närmaste medeltida metoder, kvinnorättsorganisationer angrips och förlöjligas. Makthavarna sträcker gång på gång ut handen efter nya fri- och rättigheter som varje människa garanteras av författningen.

Det handlar om den mest elementära rätten att bestämma över sin kropp, sitt barnafödande och sin familjeplanering. Kvinnorna och de män som stöttar dem står upp för jämlikhet, självständighet och frihet för individen. De kräver respekt för individens privata beslut och för individens individuella övertygelser och åsikter.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Mannen som kämpar mot kvinnor

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Arno Mikkor, wikipedia.

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł har nu i två år arbetat med att ytterligare skärpa den redan mycket stränga abortlagen, han har receptbelagt dagen-efter-pillret som i hela Europa är receptfritt, han håller på att avskaffa de kvinno- och barnvänliga rutinerna i samband med förlossningen och nu vill han avskaffa möjlighet till IVF-behandling.

Radziwiłł försöker driva igenom lagändringar som de facto blockerar och omöjliggör för kommunerna att finansiera IVF-behandling. Skälet till det är att många kommuner har bestämt sig att betala för behandlingen för barnlösa par som valt den metoden. Nu vill sjukvårdsministern ha en lag som säger att kommunerna måste ha tillstånd att använda en viss medicinsk apparatur. Om tillståndet inte ges och kommunerna fortsätter med IVF-behandlingar bryter man mot lagen. I princip innebär det att man kommer att förbjuda IVF-behandlingar i hela landet.

Sjukvårdsminister Radziwiłł utgår onekligen från ideologiska premisser, inte medicinska. Hans uttalande om att han inte skulle ge dagen-efter-piller till en våldtagen tolvåring även om hon var hans egen dotter visar på hans ideologiska extremism. (Det vore för övrigt intressant att tala med hans dotter och höra hennes åsikt om detta).

När det statliga bidraget till IVF-behandlingarna förra året togs bort hände något som han och hans parti inte förutsett. Många kommuner bestämde sig att finansiera IVF-behandlingar med egna medel. Efter drygt ett års funderande hittade nu Radziwiłł ett sätt att stoppa detta.

Sjukvårdsministern vill alltså begränsa kommunernas självstyre. Regeringen ska tala om för kommunerna vad de får göra och vad de inte får göra, om de får erbjuda en specifik medicinsk behandling eller inte.

Denna ideologisering av sjukvården drabbar dock i första hand kvinnorna. De är de som vägras preventivmedel, de är de som vägras abort, det är de (och deras partners) som vägras hjälp mot barnlöshet och det är de som vägras modern och bra förlossningsvård. Det är en kamp mot de polska kvinnorna, en kamp som Lag och Rättvisa (PiS) knappast kan vinna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i IVF

PiS drar in stödet för provrörsbefruktning

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł. Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

I slutet av juni avslutades det s.k. In Vitro-programmet som från 2013 gjort det ekonomiskt möjligt för barnlösa par att genomgå assisterad befruktning. Programmet, som skulle löpa till 2019, har inneburit att över 3 000 barn fötts. 17 000 par genomgår för närvarande behandling.

I fortsättningen måste de barnlösa själva betala kostnaderna, vilket innebär att de flesta inte kommer att ha råd, skriver tidningen Polityka.

I stället styr sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł över anslagen till NPR, Nationella fortplantningsprogrammet, som från den 1 augusti ska arbeta för att stärka befolkningens reproduktiva hälsa.

Vårt mål är att helt komma bort från provrörsbefruktning, säger Radziwiłł till Radio Tok FM.

Den viktigaste punkten i programmet är att utbilda unga människor i reproduktiv hälsa så att inte deras livsstil, klädstil och matvanor påverkar möjligheten att fortplanta sig. Det andra är att väl utbildad vårdpersonal ska hjälpa unga par att bli gravida – utan assisterad befruktning. Och det tredje är att skapa vävnadsbanker där cancersjuka ska kunna frysa in sina ägg och spermier för framtida bruk, eftersom cancerbehandling ofta medför att patienterna blir sterila. (Polityka 10 aug 16)

Publicerat i IVF

IVF-programmet förlängs till 2019

Hälsominister Marian Zembala har nu undertecknat en förlängning av det statliga programmet för behandling av barnlöshet med IVF-metoden fram till 2019. Lagen, som är mycket omstridd, trädde i kraft den 1 november efter snabbehandling av förre presidenten Bronisław Komorowski.

IVF-behandling har tidigare varit tillgänglig för alla som kunnat betala, med den nya lagen har gifta eller samboende par rätt att få behandlingen delvis betald av staten.

Katolska kyrkan har från början varit kraftig motståndare till IVF-metoden eftersom man betraktar den som onaturlig. Ministern påpekade därför att beslutet var svårt, men att hans samvete och medicinska kunskap försäkrade honom att det var rätt.

Partiet Lag och Rättvisa (PiS), som vann valet och nu sitter i förhandlingar om vilka som ska ingå i den nya regeringen, är liksom katolska kyrkan motståndare till IVF-behandling och hävdar bland annat hävdat att många IVF-barn är missbildade.

Tidigare i veckan har företrädare för PiS meddelat att partiet har för avsikt att riva upp lagen som är fel på många sätt. (TVP och wB 3 nov 15)

Publicerat i IVF

PiS vill riva upp IVF-lagen

IVF-lagen kommer att rivas upp. Det säger Anna Zalewska, parlamentariker från det ultrakonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS), som tillsammans med ett par små partier på yttersta högerkanten vann valet i oktober.

Vi ska ha en annan definition på embryon, den som donerat ägg eller spermier ska inte få vara anonym, och vi ska gå igenom allt som har gått snett, säger Zalewska.

Men det finns över 3 000 polska barn som kommit till efter IVF-behandling, säger biträdande hälsoministern Sławomir Neumann, de är levande bevis på att detta är en bra metod mot barnlöshet.

Med IVF-lagen, som trädde i kraft den 1 november, åtar sig samhället att betala stora delar av kostnaden för par som vill ha behandling mot sin barnlöshet. För detta vill regeringen Kopacz avsätta 300 miljoner złoty (drygt 700 miljoner svenska kronor) under åren 2016–2019.

PiS har från början tillsammans med katolska kyrkan kraftigt bekämpat IVF-behandlingar mot barnlöshet med motiveringen att det är onaturligt. (TVP info 13 nov 15)

Publicerat i IVF

IVF-lagen träder i kraft

Den kontroversiella IVF-lagen som reglerar barnlösa pars möjlighet till assisterad befruktning trädde i kraft på söndagen, den 1 november.

Alla par – gifta eller sammanboende – som under en 12-månaders period uttömt alla andra behandlingsmöjligheter ska ha rätt till provrörsbefruktning.

Lagen antogs efter flera års debatt i parlamentet i juni och undertecknades av dåvarande presidenten presidenten Bronisław Komorowski i juli. Lagar som stiftas i parlamentet ska undertecknas av presidenten innan de träder i kraft och detta var en av de frågor som fick ett snabbspår på presidentkansliet när Komorowski förlorat presidentvalet. Den nye, varmt religiöse presidenten Andrzej Duda skulle definitivt inte godkänna lagen eftersom katolska kyrkan ser IVF som ett sätt att skaffa barn som strider mot naturen.

Det har kommit protester även från Polens Ombudsman (motsvarande den svenska Justitieombudsmannen) som påpekar att lagen diskriminerar ensamstående kvinnor som vill ha barn. (Polskie Radio 31 okt 15)

Publicerat i IVF

Kyrkan kritiserar behandling mot barnlöshet

Behandling mot barnlöshet är mot all mänsklig värdighet. Det skriver de polska biskoparna i ett öppet brev som ska läsas upp i församlingarna runt om i Polen på söndag. Det handlar både om provrörsbefruktning, IVF, preventivmedel och dagen efter-piller som nu är tillgängliga på polska apotek.

När den biomedicinska vetenskapen gör så stora framsteg och etiken hamnar i bakvattnet kan vi inte tiga, sade kardinal Kazimierz Nycz till nyhetsbyrån IAR.

Runt 3 000 polska barn har kommit till världen tack vare IVF-behandling sedan 2013, då regeringen Tusk beslöt att detta sätt att behandla barnlöshet var att jämställa med vilka andra medicinska botemedel som helst och därmed skulle omfattas av sjukförsäkringen. Då kunde även de som tidigare inte haft råd vända sig till sin vanliga läkare för att få hjälp.

Det religiösa och konservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har kraftigt kritiserat förslaget och även dåvarande presidenten Bronisław Komorowski som undertecknade beslutet och därmed gjorde det till lag.

Idag har alla barnlösa par – gifta såväl som samboende – rätt till IVF-behandling mot barnlöshet om läkarna anser att den skulle kunna fungera. (Polskie Radio och wB 1 okt 16)

Uppgifter om provrörsbarn sparas i databaser

Den nya lagen provrörsbefruktning i Polen träder i kraft i november. Då ska uppgifterna om att ett barn blivit till med hjälp av IVF-behandling registreras i databaser som tusentals tjänstemän har tillgång till.

Det här har man infört för att göra det omöjligt för ensamstående kvinnor och samkönade par att skaffa barn. Det ska garantera att fadern inte är okänd.

Läs artikel >>

Publicerat i IVF

Infrysta ägg kan gå förlorade när ny lag träder i kraft

Många ensamstående kvinnor i Polen har låtit frysa in ägg och embryon på IVF-kliniker för att skaffa barn i ett senare skede, när de kanske inte är lika fertila, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Nu visar det sig att den nya lagen om provrörsbefruktning bara tillåter par att få behandling mot sin barnlöshet med IVF-metoden. Ensamstående göre sig icke besvär.

När lagen träder i kraft den 1 november riskerar kvinnorna att inte ha rätt till sina ägg längre – om de inte kan leta upp en lämplig pappa. Befruktade embryon, som ligger kvar om tidigare försök att bära fram barnet inte lyckas, kan komma att adopteras bort.

Bara i Warszawa har vi 70 sådana patienter, säger Alexander Bilewicz, talesperson för fertilitetsnätverket Invimed.

Men många ifrågasätter att lagen skulle tillämpas retroaktivt och det har inte kommit några riktlinjer från sjukvårdsdepartementet.

Men det är inte olagligt för ensamstående kvinnor att föda barn, säger IVF-läkaren Katarzyna Goch. De kvinnor som låtit frysa in ägg eller embryon innan lagen stiftades måste ju få använda dem, allt annat skulle strida mot grundlagen.

Föreningen Nasz Bocian (Vår Stork) kommer att be den nye ombudsmannen för mänskliga rättigheter, Adam Bodnar, att driva deras sak. (wyborcza.pl 20 jan 15)

Publicerat i IVF

IVF-anhängarna utesluts inte ur kyrkan

De parlamentariker som röstade igenom den nya lag som reglerar behandling mot barnlöshet med IVF-metoden (provrörsbefruktning) kommer inte ”automatiskt” att bli uteslutna ur den kyrkliga gemenskapen. Det slår den polska biskopskonferensens lagråd fast.

Inte ens den avgående president Bronisław Komorowski, som trots kyrkliga protester undertecknade lagen och därmed lät den träda i kraft, kommer automatiskt att uteslutas.

Men, säger lagrådet, de som pläderat för IVF-lagen kan inte få ta emot nattvarden innan de ”försonats med Gud”.

Enligt den förhatliga lagen ska infertila par, både gifta och sambor som uttömt alla andra möjligheter, få rätt till 12 månaders behandling med IVF-metoden mot sin barnlöshet.

Oppositionen protesterade livligt med kraftigt understöd från kyrkan, och när majoriteten i parlamentets båda kamrar röstat ja, skrev ärkebiskop Stanisław Gądecki brev till president Komorowski och vädjade till honom att inte låta beslutet få laga kraft.

Lagrådet säger också att även om anhängarna till IVF-lagen nu inte automatiskt blir uteslutna, så är ”den synd som begås offentligt genom deltagande i lagstiftande som minskar det mänskliga livets värde en särskild sorts kränkning”. Och de som stöder lagen bör avhålla sig från att ta nattvarden tills de offentligt ändrat inställning. (Polskie Radio 4 aug 15)

Presidenten trotsar kyrkan

Lagen om provrörsbefruktning har i flera veckor föranlett en brevväxling mellan president Bronislaw Komorowski och ärkebiskop Stanislaw Gadecki.

När Komorowski trots kyrkans öppna protester undertecknade lagen om behandling av barnlöshet med IVF-metoden drabbades kyrkan inte bara ”av djup sorg” utan hotade också med evig fördömelse. I ett första brev hävdade ärkebiskopen att lagen strider mot konstitutionen och berövar de ofödda embryona deras värdighet och det skydd för livet som garanteras i grundlagen.

Presidenten skrev också brev när han besvarade kritiken.

Läs vidare >>

Presidenten trotsar kyrkan

I två veckor har president Bronisław Komorowski och ärkebiskop Stanislaw Gądecki brevväxlat. När Komorowski, trots kyrkans direkta uppmaning att avstå, skrev på lagen om behandling av barnlöshet med IVF-metoden har kyrkan inte bara ”drabbats av djup sorg” utan också hotat med evig fördömelse. I ett första brev hävdade ärkebiskopen att lagen strider mot den polska konstitutionen och berövar de ofödda deras värdighet och det skydd som garanteras i grundlagen.

Komorowski besvarade kritiken:

Läs vidare >>

Ännu ett steg för lagen om IVF

President Komorowski. Foto: prezydent.pl

President Komorowski.
Foto: prezydent.pl

Jag är alla polackers president, men inte deras samvetens. Ingen president bör vara det. Det sade president Bronisław Komorowski på dagens presskonferens, då han meddelade att han nu har undertecknat den lag som reglerar IVF som behandling mot barnlöshet. Med detta tog han också ställning mot dem som försöker att reglera människors samveten med hjälp av lagen.

Än i det sista var det oklart hur presidenten skulle göra. Lagen har antagits i såväl parlamentet som senaten, men presidenten var tveksam till den punkt som handlar om möjligheten att ta celler från givare som inte medvetet kan ge sitt samtycke.

Avgörandet ligger nu hos Konstitutionstribunalen som detta ”men” skickas nu till.

Läs vidare >>

Ärkebiskop: IVF-embryon är offer för människohandel

Även ärkebiskopen i Poznan, Stanislaw Gądecki, tar nu till orda för att om möjligt få president Bronislaw Komorowski att inte underteckna den nya lagen om provrörsbefruktning, IVF, som ska hjälpa tiotusentals polska par att få barn.

När en ny lag röstats igenom i parlamentet går det vidare till presidenten som har tre veckor på sig att underteckna den, vilket krävs för att den ska träda i kraft. Om presidenten är tveksam kan han begära att parlamentet omprövar sitt beslut eller skicka det vidare till Konstitutionsdomstolen, som granskar om lagen bryter mot konstitutionen.

Komorowski har tidigare sagt att han gärna vill underteckna lagen – under förutsättning att den inte bryter mot konstitutionen.

Beslutet fattas i nästa vecka, och därför skriver Gądecki nu ett brev och ber som medborgare i Republiken Polen och representant för de polska biskoparna att IVF-lagen antingen återgår till parlamentet eller hänskjuts till domstolen.

Han vill skydda de ofödda barnens liv, de befruktade embryon som eventuellt inte kommer till användning i behandlingen. Katolska kyrkan försvarar även deras rätt till liv, skriver ärkebiskopen, de som blir offer för människohandel redan innan de föds. (Radio Tok FM och wB 17 juli n15)

Publicerat i IVF

”Frankensteins barn” talar till senatorerna

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Onsdagens debatt om provrörsbefruktning i parlamentets första kammare senaten kommer att gå till historien. Argumenten och tonen fick många att höja på ögonbrynen. Och skämmas för Polen.

Den 14 timmar långa debatten pågick under hela onsdagen och natten till torsdagen. Tadeusz Kopec från Senatens sjukvårdskommission redovisade de diskussioner som pågick inom kommissionen, och det gjorde han på ett sätt som fick många senatorer att protestera. Han kritiserade biträdande sjukvårdsminister Radziewicz-Winnickis svar på senatorernas frågor och på de frågor som riktades till honom själv svarade han lakoniskt: ”Det vet jag inte”, ”Det har vi inte diskuterat” eller ”Jag är gruvingenjör”. Till mångas förvåning rekommenderade kommissionen att senatorerna skulle rösta ner lagen om IVF i sin helhet.

Läs vidare >>

Publicerat i IVF

Flera tusen IVF-barn föddes i Polen

Genom regeringens pilotprojekt från 2013 har 2287 barn nu fötts efter behandling med IVF-metoden.

En stor framgång, säger biträdande hälsominister Igor Radziewicz-Winnicki till nyhetsbyrån PAP. Flera tusen friska, pigga, normala barn – nu tycks ingen längre tro att behandlingen innebär risker för defekta barn.

Förra månaden antog parlamentets andra kammare, sejmen, en lag som reglerar villkoren för provrörsbefruktning i Polen. Bland annat handlar det om vilka som ska kunna få behandlingen och hur det ska finansieras.

Men redan för två år sedan inledde regeringen ett pilotprojekt som innebar att ett antal statliga kliniker fick tillstånd att behandla barnlösa par med IVF-metoden.

Debattens vågor hade gått höga, det stora konservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) var – och är – helt emot provrörsbefruktning.

Genom att inrangera IVF bland alla andra behandlingar som normalt utförs i sjukvården kunde regeringen dra igång pilotprojektet utan att låta det passera parlamentet.

15 000 polska par genomgår just nu behandlingen och 5 000 står på tur. Projektet pågår fram till juni 2016.

Efter att ha antagits av sejmen måste den nya lagen om provrörsbefruktning också godkännas av parlamentets första kammare, senaten. Därefter ska presidenten underteckna lagen – och det måste ske före den 6 augusti när den nye presidenten Andrzej Duda tillträder. För Duda, som kommer från det konservativa och religiösa PiS, är helt negativ till IVF-behandling. Han har tidigare föreslagit fängelsestraff för läkare som utför IVF-behandling. (Polskie Radio och wB 1 juli 15)

Publicerat i IVF

Bataljen om provrörsbefruktning

Det var verkligen på tiden! Det sa Agnieszka Ziółkowska, som inte kunde hålla tårarna tillbaka när lagen om provrörsbefruktning äntligen gått igenom i parlamentet. Ziółkowska är Polens första provrörsbarn, idag 28 år gammal.

IVF-lagen antogs på torsdagen, och den nya talmannen Małgorzata Kidawa-Błońska sade leende: Parlamentet har nu antagit lagen om behandling av barnlöshet. Jag är mycket glad.

Premiärminister Ewa Kopacz framhöll i ett uttalande att hon nu hållit sitt löfte till väljarna. Varför det tog parlamentet tio år att driva genom lagen som nu inför parlamentsvalet så snabbt kunnat antas är för många en gåta (eller kanske ändå inte).

Lagen ska förbättra situationen för de tusentals par som drabbats av barnlöshet och för vilka IVF-metoden är en reell chans att få bli föräldrar.

Men alla är inte lika glada. Katolska kyrkan rasar.

Läs vidare >>

Sejmen antog lagen om provrörsbefruktning

Lagen om provrörsbefruktning, som ger även ogifta par rätt genomgå IVF-behandling, har nu antagits i parlamentets andra kammare.

En seger för den polska friheten och en chans till lycka för de par som behöver få tillgång till en sådan behandling, sade premiärminister Ewa Kopacz efter omröstningen.

261 ledamöter röstade för lagen, 176 emot och sex avstod.

Det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), som den blivande presidenten Andrzej Duda tillhör, röstade enhälligt emot med motiveringen att IVF strider mot den konstitutionella rätten till liv. Partiet varnade också för att man eventuellt kommer att begära att Konstitutionsdomstolen prövar den nya lagen.

Katolska kyrkan, som har stort inflytande i Polen, motsätter sig också provrörsbefruktning.

Detta är en av de frågor som regeringen Kopacz vill ha helt klar före den 6 augusti, då den religiöse Andrzej Duda svärs in som ny president.

För att lagen ska kunna träda i kraft måste den först antas även av parlamentets första kammare, senaten, och därefter av presidenten – och det måste ske medan statschefen fortfarande heter Bronisław Komorowski.

Det finns redan gott om kliniker som utför IVF-behandling, men det har inte funnits någon lagstiftning som reglerar vem som ska ha rätt att få behandlingen och i vilken utsträckning staten ska bidra ekonomiskt. (Polskie Radio och wB 25 juni 15)

Publicerat i IVF

Medelålders mest positiva till IVF

 Medelålders polacker mest positiva till IVF. Foto: Klaus Rein, glowimages.

Medelålders polacker är mest positiva till IVF.
Foto: Klaus Rein, glowimages.

De polacker som är mest positiva till IVF, provrörsbefruktning, är de i åldersgruppen 35–49 år. Bland ungdomar i åldern 18–24 år är bara 46 % för IVF.

Det visar en mätning som gjorts av opinionsinstitutet SW Research på uppdrag av veckotidningen Newsweek Polska.

Det betyder inte att ungdomarna är mer konservativa än de äldre, säger sociologen Ryszard Cichocki. Det handlar snarare om religiositet – och det är inte alltid man svarar så som man faktiskt tänker.

De unga visar sig dessutom ha ganska dålig koll på vad lagen om infertilitetsbehandlingar går ut på.

Det är följden av bristande kunskaper, säger Cichocki.

Generellt är 56,4 % av polackerna positiva till att personer som inte kan få barn ska få hjälp med provrörsbefruktning.

800 polacker i åldrarna 16-64 år deltog i undersökningen.

Frågan är aktuell eftersom regeringen Kopacz försöker bli klar lagstiftningen om IVF innan den nye presidenten Andrzej Duda tillträder den 6 augusti. Duda är mycket religiös och kommer inte att godkänna en sådan lag – vilket innebär att den inte träder i kraft.

Striden är het, och katolska kyrkan har gått så långt att politiker, som röstar för en reglering av IVF – bland annat i vilken utsträckning behandlingarna ska stöttas av staten, hotas med uteslutning. (Polskie Radio och wB 2 juni 15)

Publicerat i IVF

Det brådskar för regeringen Kopacz

Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) arbetar nu fram en lista över beslut som snabbt måste fattas och genomföras innan den nya presidenten Andrzej Duda från nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tillträder i augusti. Det rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

Beslut som klubbas i parlamentet kan inte träda i kraft förrän de undertecknats av presidenten, och den konservative Duda kan bland annat väntas stoppa lagen om provrörsbefruktning (IVF).

Det handlar också om fem ledamöter i Konstitutionsdomstolen, vars mandatperiod går ut i höst. PO vill försöka få fem nya utnämnda och godkända av den sittande presidenten Bronisław Komorowski.

Man vill också tillsätta en ekonomisk ombudsman, anpassa barnbidrag så att föräldrar inte förlorar hela bidraget när de får högre lön och andra frågor, som PiS väntas rösta emot i parlamentet. (Warsaw Voice och wB 28 maj 15)

Kyrkan hotar: Ja till IVF kan betyda uteslutning

Rösta emot IVF-lagen, annars kan ni komma att bli uteslutna ur kyrkans gemenskap. Detta budskap kan man utläsa ur en aktuell kommuniké där katolska kyrkan i Polen riktar sig till landets parlamentariker.

Nu har man tagit initiativ till en dålig lag, och då är det vårt ansvar att försöka förbättra situationen, säger ärkebiskop Stanislaw Gądecki i kommunikén.

Läs artikel >>

IVF splittrar katolska kyrkan

Det pågår en intern strid inom den polska kyrkan. Striden gäller provrörsbefruktning, IVF, och den bioetiska lagen. Det är därför det på sistone varit oklart vad kyrkan egentligen anser i IVF-frågan.

Polska medier och politiker tyckte att kyrkan fått en mildare ton i frågan, men biskoparna hävdade att det var en ”övertolkning”.

Biskoparnas sinsemellan motstridiga uttalanden beror på en intern strid inom kyrkan.

Läs artikel >>

Presidentkandidat förlorar på IVF-frågan

Andrzej Duda förlorar presidentvalet om regeringen går vidare med frågan om provrörsbefruktning (IVF). Det säger Adam Hofman tidigare en av topparna inom oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Duda, som kandiderar för PiS, sade nyligen att IVF enligt hans uppfattning är onaturligt och etiskt kontroversiellt.

Om jag blir president kommer jag inte att skriva under en lag som reglerar IVF, sade Duda.

PO-politiker påminde då väljarna om att Duda för ett par år liksom sitt parti såg IVF som ett brott som ska bestraffas med fängelse. (Warsaw Voice 16 mars 15)

Provrörsbefruktning avgörs nu i parlamentet

Regeringen har accepterat lagförslaget om behandling av barnlöshet som reglerar IVF-behandlingar. Nu gäller det att få majoritet i parlamentet.

Mänskliga tragedier, och barnlöshet är onekligen en tragedi, har varken vänster- eller högeråsikter. De är helt enkelt mänskliga och det är regeringens uppgift att lösa detta brinnande problem, sade premiärminister Ewa Kopacz under en presskonferens.

För närvarande saknar Polen lagar som juridiskt reglerar tillämpningen av IVF-metoden. Det är moraliskt tvivelaktigt och medicinskt kan det rentav vara farligt.

Läs artikel >>

Publicerat i IVF

Rätten till IVF kan bli begränsad

Regeringen har på sitt bord fått ett förslag om att provrörsbefruktning (IVF) endast ska vara tillgängligt för gifta par. Förslaget väntas komma upp i parlamentet i mars, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det är viktigt att bara gifta par kan komma ifråga, säger Michal Deskur som är ordförande i regeringens permanenta kommitté. Lagen måste på alla sätt ta med barnets välbefinnande i beräkningen, det barn som föds som resultat av en provrörsbefruktning.

Det förslaget strider mot grundlagen, svarar hälsodepartementet. En medicinsk behandling ska alla kunna få ta del av. (Polskie Radio 19 feb 15)

Publicerat i IVF

Kvinna födde en annans barn

Allt tyder på att att makens sperma av misstag fick befrukta en annan kvinnas ägg vid provrörsbefruktningen. Det säger en anonym läkare till tidningen Glos Szczecinski, som kommer ut i nordvästra Polen.

Efter ett misstag på kliniken för provrörsbefruktning tros en kvinna ha fött en annan kvinnas barn. Den lilla flickan föddes med flera handikapp, och föräldrarna begärde att ett DNA-test skulle göras. Testet visade att den nyförlösta kvinnan inte var biologisk mor till sitt barn.

Kliniken, där misstaget skett, ingår i det statligt finansierade IVF-programmet. (Polskie Radio 3 feb 15)

Publicerat i IVF

Kritik mot IVF-lag

Såväl arbetsdepartementet, justitiedepartementet som premiärministerns kansli kritiserar nu det väntande lagförslaget om rätten till provrörsbefruktning (IVF). Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Den främsta invändningen är att det inte finns några generella riktlinjer för när läkarna ska remittera patienter till IVF-behandling. Dessutom uppfattas dataskyddet som otillräckligt. Premiärministerns kansli anser också att endast gifta par ska ha rätt till provrörsbefruktning. (Warsaw Voice 14 okt 14)

Publicerat i IVF

Polackerna ogillar läkarnas samvetsklausul

Läkare ska inte ha rätt att vägra utföra aborter av religiösa skäl. Det anser en majoritet av polackerna enligt en färsk opinionsmätning.

Abortfrågan har diskuterats intensivt sedan 3000 polska läkare undertecknade en trosdeklaration, där de kräver att få undandra sig arbetsuppgifter som strider mot deras religiösa tro. I samband med detta anmäldes en gynekolog i Warszawa som vägrat abortera ett svårt skadat foster som inte skulle överleva förlossningen. Enligt lagen skulle han då anvisa patienten till en läkare som kunde utföra ingreppet. Men det vägrade han med motiveringen att då blev han medskyldig till aborten.

Premiärminister Donald Tusk gick ut och påpekade att läkarna måste följa lagen och att patienterna måste kunna lita på att få den vård de har rätt till.

Frågor om abort, provrörsbefruktning (IVF) och fosterdiagnostik är laddade i det religiösa Polen, som har en av Europas strängaste abortlagar.

Men femtiotvå av polackerna anser alltså att läkare inte ska stoppa aborter genom att hänvisa till sitt samvete.

Sjuttiotre procent anser att läkarna inte ska ha rätt att vägra utfärda en remiss för fosterdiagnostik när det finns förhöjd risk för genetiska skador eller utvecklingsskador hos fostret.

Femtionio procent av de tillfrågade anser också att läkarna ska utföra provrörsbefruktning (IVF) till par som har rätt till det. Lika många tycker att läkare ska skriva ut preventivmedel till dem som begär det. (Polskie Radio 3 juli 14)

Läkarnas samvete – en fråga om tro

Krönika av Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

– Läkarens uppgift är inte att döda, säger gynekologen Bogdan Chazan. Om jag hänvisar patienten till en annan läkare skulle jag vara delaktig i dödandet.
Det handlar om en ”trosdeklaration”, undertecknad av 2.500 polska läkare, som förbehåller sig rätten att vägra utföra en del av det arbete som åligger sjukvården: aborter, provrörsbefruktning och utskrivning av p-piller.

Trosdeklarationen har inte oväntat väckt het debatt i Polen, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i en krönika.

Läs artikel >>

Präst accepterar avsked – tills vidare

Fader Wojciech Lemanski, som i söndags fick sparken av ärkebiskop Henryk Hoser, har accepterat att lämna sin församling, trots att medlemmarna stödde honom i konflikten med ärkebiskopen.

På tisdagen tackande han i mässan församlingsborna för stödet, och uppmanade dem att acceptera att han måste gå – för tillfället åtminstone.

Om vi skapar en atmosfär kring församlingen som får folk att tro att vi har huliganer här, som redan har beslutat sig för att inte lyssna till en ny präst, då innebär det största tänkbara skada för mig och för hela kyrkan, sade Lemanski.

I ett skrivet uttalande bekräftade fader Lemanski senare att han lämnar församlingen i väntan på besked om hur det går med hans överklagande.

Jag lämnar församlingsbostaden, och utanför socknen inväntar jag Heliga Stolens slutgiltiga besked i denna fråga, skrev prästen.

Lemanski har tidigare hävdat att ärkebiskop Hoser frågat om han var omskuren (som judarna).

Hoser själv skriver att Lemanski fick sparken eftersom han visat brist på respekt för och olydnad mot biskoparna, samt uttalat sig i bioetiska frågor – det vill säga kritiserat kyrkans inställning till provrörsbefruktning (IVF). (Polskie Radio och webb-Bulletinen 16 juli 13)

IVF-behandling nu på polska kliniker

Från den 1 juli 2013 öppnar tjugosex polska kliniker nu upp för provrörsbefruktning (IVF).

IVF är en normal, modern metod för behandling av infertilitet, sade hälsominister Bartosz Arlukowicz på måndagen. Jag är mycket kritisk till dem som försöker skrämma polacker från det och stigmatisera in-vitro-födda barn! (Warsaw Voice 2 juli 13)

Publicerat i IVF

Biskoparna: IVF ger genetiska problem

Provrörsbefruktning (IVF) klan förorsaka oönskade genetiska och hälsorelaterade effekter. Det skriver de polska biskoparnas bioetiska panel i ett uttalande efter biskopskonferensens möte i Kraków i helgen.

Specialisterna kan upptäcka dessa negativa effekter, säger katolska kyrkans nationella hälsokaplan, Stanislaw Warszeszak, till Polskie Radio.

Förra året klassades provrörsbefruktning som en vanlig medicinsk terapi, i stil med borttagning av mandlarna, och därmed kan staten bidra till kostnaderna för par som vill genomgå IVF-behandling.

Detta betraktas av IVF-motståndarna som en kupp av regeringen. Tidigare försök att med hjälp av lagstiftning garantera ekonomisk hjälp till barnlösa har stoppats i parlamentet – bland annat efter motstånd från parlamentariker inom regeringens eget parti, Medborgarplattformen (PO).

Katolska kyrkan är kraftig motståndare till provrörsbefruktning. Men i förra månaden talade ärkebiskop Józef Michalik om behovet av att uppnå någon form av enighet i frågan. Det uppfattades som ett försonande uttalande. (Polskie Radio 25 juni 13)

Kyrkan kan vekna om IVF

Vi måste hitta någon form av förståelse vad gäller provrörsbefruktning (IVF). Det säger ärkebiskop Józef Michalik, ledare för de polska biskoparna, till tidningen Rzeczpospolita. Uttalandet antyder en förändring i kyrkans sätt att se på provrörsbefruktning, en fråga som åstadkommit stor splittring i Polen.

Idag är vi juridiskt sett i absolut sämsta läge – vi har ingen lagstiftning alls, sade ärkebiskopen.

I höstas beslöt regeringen att IVF ska klassificeras som en vanlig medicinsk behandling, typ borttagning av mandlarna. Därmed behöver beslut om statlig finansiering inte tas av parlamentet, där splittringen i frågan är stor.

För många i min generation är IVF oplöjd mark, sade Michalik, när jag läste på prästseminariet talades överhuvudtaget inte om detta. Medicinen har gjort stora framsteg under de senaste åren.

Men kyrkan vill särskilt skydda de embryon som skapas på klinikerna i samband med behandlingen, sade Michalik. Om det går att få till en lag som skyddar embryona på klinikerna, skulle kyrkan ta emot dessa nyheter med visst hopp.

Förra veckan sade sjukvårdsminister Bartosz Arlukowicz att regeringen tänker genomföra sitt beslut om IVF. Pengar avsätts för femtontusen IVF-behandlingar under en treårsperiod. (Polskie Radio 29 maj 13)

Publicerat i IVF

Justitieministern: Tyska forskare experimenterar med polska foster

Tyska forskare importerar befruktade embryon från andra länder, troligen också från Polen. De använder dem i sina experiment, sade justitieminister Janusz Gowin i en tv-intervju på fredagen. Jag fick veta av polska läkare för flera år sedan att fertilitetsklinikerna säljer embryon, men anmälde det aldrig till åklagaren eftersom jag inte hade några uppgifter om vilka kliniker det gällde.

Detta är möjligt genom att det finns ett kryphål i polsk lag, sade ministern. Det är inte uttryckligen förbjudet att köpa eller sälja mänskliga embryon.

Uttalandet har väckt stor uppmärksamhet, och tyska ambassaden i Warszawa har begärt en förklaring. Enligt tysk lag är det förbjudet att företa experiment med mänskliga embryon, konstaterar ambassaden. De får endast användas för att hjälpa kvinnor att bli gravida.

Polska Gynekologiska Sällskapet kallar ministerns uttalande oansvarigt och fruktar att barnlösa par nu kommer att tveka inför provrörsbefruktning.

Janusz Gowin tillhör den mest konservativa falangen inom premiärminister Donald Tusks parti, Medborgarplattformen (PO). Han var motståndare till att in vitro-fertilisering (IVF) skulle bli lagligt i Polen, men fick ge med sig efter påtryckningar från regeringschefen och hälsovårdsminister Bartosz Arlukowicz. Bara för ett par månader sedan pläderade och röstade Gowin emot regeringens eget förslag om civilt partnerskap för samkönade par.

Premiärministern beslöt att ministern inte skulle få sparken vid det tillfället.

Men det blir sannolikt en regeringsombildning till sommaren, och då kommer jag att överväga Gowins ställning igen, sade Tusk i början av mars. (Warsaw Business Journal, Polskie Radio och webb-Bulletinen 23 april 13)

IVF-program inleds nästa år

Programmet för provrörsbefruktning (IVF) inleds den 1 juli nästa år, och det hela projektet ska stå klart om tre år. Det sade hälsovårdsminister Bartusz Arlukowicz på en presskonferens på måndagen. Endast kliniker med högsta standard får tillstånd att utföra IVF.

I projektet ingår också kameraövervakning på klinikerna.

Vi försöker skydda alla som deltar i verksamheten, sade Arlukowicz till den polska nyhetsbyrån PAP.

Runt femtio miljoner zloty (cirka hundra miljoner svenska kronor) avsätts till projektet det första året, och dubbelt så mycket åren därefter.

Par som kan visa att de försökt bli gravida i över tolv månader har rätt att försöka med IVF. Man räknar med att 15.000 gifta och ogifta par redan väntar. Åldersgränsen är fyrtio år för kvinnorna.

Tolv till femton procent av befolkningen drabbas av ofrivillig barnlöshet, hävdade Arlukowicz (1,2–1,2 miljoner  människor).

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tillhör dem som är kritiska mot provrörsbefruktning.

Som en man som lyssnar till kyrkan i dessa frågor, vet jag att 15.000 IVF-försök innebär ett mycket, mycket stort antal aborter, sade partiledaren Jaroslaw Kaczynski. (Polskie Radio 29 okt 12)

Publicerat i IVF

Tusk ordnar finansiering för konstgjord befruktning

Premiärminister Donald Tusk tillkännagav på måndagen att regeringen skapar ett finansieringssystem för IVF (provrörsbefruktning) för par som inte kan få barn på naturligt sätt.

Katolska kyrkan motsätter sig IVF som uppfattas som konstgjord befruktning.

Programmet beräknas omfatta runt femtontusen par. Inledningsvis kommer bara själva befruktningen att finansieras och inte den hormonbehandling som oickså behövs.

Finansieringen ska fungera från juni 2013 och vara tillgänglig för gifta och ogifta kvinnor mellan arton och fyrtio år. Staten avsätter hundra miljoner zloty och betalar för tre försök.

Idag måste polska par själva betala för IVF-behandling.

Tusk åberopar särskilda regler som gör att programmet inte behöver passera parlamentet, vilket kritiseras på många håll. (Warsaw Voice 23 okt 12)

Publicerat i IVF

Fler polacker positiva till IVF

Polackerna har svängt i fråga om provrörsbefruktning. Särskilt om det gäller gifta par som inte själva kan få barn.

Enligt en färsk opinionsmätning är sjuttionio procent av polackerna positiva till att ofruktsamma äkta makar ska kunna testa provrörsbefruktning. Det är en ökning med tre procent sedan 2010.

Stödet för att ensamma kvinnor ska kunna få barn via provrörsbefruktning är mindre, men har också ökat, från fyrtiotre till fyrtioåtta procent.

De som är negativa har huvudsakligen religiösa skäl, är oftast över sextiofyra år och bor på landet.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har flera gånger motionerat i parlamentet om totalförbud för IVF (In Vitro Fertilization). Men partiledaren Jaroslaw Kaczynski har föreslagit rundabordssamtal om behandling mot barnlöshet, och tänker sig ett samarbete med de mest konservativa inom regeringspartiet PO (Medborgarplattformen). Premiärminister Donald Tusk sade i april att huvudproblemet är vem som ska betala. (Polskie Radio 11 sept 12)

Publicerat i IVF

PiS: Provrörsbefruktning ska ge fängelse

Två års fängelse för provrörsbefruktning. Det föreslår det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Alla försök att avbryta en graviditet ska förbjudas liksom genetisk rådgivning av läkare.

Skandalöst och skadligt, är kommentaren från det modernare regeringspartiet PO (Medborgarplattformen).

Enligt polsk lag – som är bland de absolut strängaste i Europa – får en graviditet avbrytas om det är fara för moderns liv eller hälsa. Med det nya förslaget ska inte heller det vara tillåtet. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 28 juni 12)

Publicerat i IVF

Palikotrörelsen driver på om provrörsbefruktning

Provrörsbefruktning har i flera år varit en stridsfråga i Polen. För många är det lika omöjligt att tänka sig som abort.

Nya Palikotrörelsen, som oväntat kom in i parlamentet med höstens val, kommer nu med ett förslag om hur provrörsbefruktning ska regleras.

Jag lämnar in motionen så snart som möjligt, sade Wanda Nowicka (tidigare ordförande i Federationen för kvinnor och familjeplanering) till tidningen Rzeczpospolita. Vi måste agera snabbt så att PO (Medborgarplattformen) inte ändrar sig.

Malgorzata Kidawa-Blonska från PO, som lade ett eget förslag till lagstiftning förra säsongen, är positiv: Vi kan inte skjuta upp den här diskussionen längre. Snart är Polen det enda land som inte har en ordentlig lagstiftning om provrörsbefruktning.

Regerande PO har tidigare legat lågt i frågan, eftersom man befarar att den kan splittra partiet. Partiets högerflygel motsätter sig provrörsbefruktning. (Warsaw Business Journal 7 nov 11)

Publicerat i IVF

Lag om provrörsbefruktning kommer snart

Lagen om provrörsbefruktning är ett av de lagförslag som snabbt kommer att behandlas i parlamentet, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Likaså föreslagna tillägg i lagen om barnhem och daghem, och ändringar i bygglagen.

En majoritet av ledamöterna i det nya parlamentet stöder förslagen, som därför inte kommer att dra ut på tiden, spekulerar tidningen. (Warsaw Voice 21 okt 11)

Publicerat i IVF

IVF kan kosta statskassan 375 miljoner zloty

Om barnlösa par ska få bidrag till provrörsbefruktning (IVF) kommer det att kosta statskassan mellan 95 och 375 miljoner zloty. Det sade hälsominister Ewa Kopacz i en radiointervju.

Enligt departementets beräkningar finns det omkring en miljon ofrivilligt barnlösa par i landet, men en del av dem kommer av religiösa skäl inte att försöka med IVF.

Det ligger för närvarande fem förslag om IVF som ska diskuteras innan beslut fattas i parlamentet. Ett av dem är att IVF ska förbjudas. (Warsaw Business Journal 5 nov 10)

Publicerat i IVF

Biskoparna manar till bön inför IVF-votering

Det polska biskopskollegiet uppmanar nu polackerna att be inför parlamentets omröstning om provrörsbefruktning (IVF). Biskoparna anser att parlamentets ledamöter bör votera enligt den katolska läran och tänka på det mänskliga livets värdighet.

För en vecka sedan använde biskoparna termen rashygienens lillasyster om IVF. De har också hotat bannlysa de ledamöter som röstar ja till förslaget om att staten ska ge ekonomiskt bidrag till barnlösa par som vill försöka med IVF.

Idag kostar IVF-behandling mellan 6 500 och 15 000 zloty (16 000 – 38 000 svenska kronor). (Polskie Radio 27 okt 10)

Publicerat i IVF

Gras: Hot om bannlysning är utpressning!

– Biskoparnas hot att bannlysa parlamentsledamöter som röstar för statligt stöd till provrörsbefruktning (IVF) är ren utpressning. Det sade Pawel Gras, minister utan portfölj och regeringens talesperson.

Det är sorgligt att biskoparna inte hjälper till under lagstiftningen utan i stället hotar och bedriver utpressning.

Regeringen arbetar för närvarande med två olika lagförslag om statligt stöd till barnlösa par som vill ha hjälp via IVF. Två tredjedelar av koalitionsregeringens stora parti, PO (Medborgarplattformen), tycks föredra den liberalare varianten som lagts fram av Malgorzata Kidawa-Blonska. I det förslaget kan både gifta och ogifta par ta del av stödet och överskottsembryon kan frysas ner.

Det andra förslaget, som kommer från Jaroslaw Gowin, tillåter bara gifta par att utnyttja stödet och förbjuder nerfrysning av embryon. En tredjedel av POs parlamentariker tycks luta åt det strängare förslaget.

Samtidigt ska premiärminister Donald Tusk besvara ett brev från biskoparna där de kallar IVF för rashygienens lillasyster.

– Rashygien är en metod som nazisterna använde och det har ingenting med IVF att göra. Var och en ska rösta efter sitt eget samvete, sade Gras och kyrkans påtryckningar kommer bara att påskynda processen så att lagen kan komma att bli antagen redan i år. (Polskie Radio 19 okt 10)

Biskopar hotar bannlysa IVF-positiva politiker

Förra veckan tillkännagav regeringen Tusk att ett lagförslag om statlig finansiering av provrörsbefruktning (IVF) ligger färdigt. Polen har ingen lagstiftning om hur IVF ska finansieras men det föreligger flera förslag som ska diskuteras i parlamentet.

Katolska har ännu inte tagit ställning till de olika förslagen, men i helgen sade ärkebiskop Henryk Hoser att de parlamentsledamöter som stöder förslaget att staten bekostar IVF-försöken kommer att bannlysas.

I maj beslöt Biskopsrådet för familjefrågor att de parlamentariker som stöder IVF inte ska få ta nattvarden men beslutet fick kritik av professor Franciszek Longchamps de Berier i Biskoparnas expertgrupp för medicinsk etik.

– Att förstöra överblivna embryon är visserligen detsamma som att döda, men det är inte detsamma som abort, sade Longchamps de Berier. Det kan därför inte medföra samma straff som aborter. Medicinsk etik är fortfarande ganska nytt, och kyrkan diskuterar fortfarande frågan.

I juni kom biskoparna med ett uttalande, där man sade att de som utför IVF inte kan ta nattvarden förrän efter botgöring, men då nämndes ingenting om de politiker som skulle fatta beslut om hur finansieringen ska ske.

Regeringen har arbetat fram ett par lagförslag som ska föra den polska lagstiftningen i nivå med EU:s konventioner och direktiv gällande medicinsk etik.

Ett av förslagen går ut på att endast gifta par ska kunna komma ifråga för IVF, medan ett annat förslag vill öppna möjligheter för betydligt fler.

Samtidigt lägger oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) fram två förslag som innebär totalförbud för IVF. (Polskie Radio 18 okt 10)

Kyrkan vill ha totalförbud mot IVF

I det polska parlamentet ligger för närvarande en rad förslag om hur lagstiftningen om provrörsbefruktning (IVF) ska utformas. Sejmen har redan avvisat ett krav på totalförbud från en medborgarkommitté, men kyrkan gör ett nytt försök att styra den politiska debatten fram till ett förbud.

Om IVF inte totalförbjuds vädjar biskoparna till religiösa parlamentsledamöter att försöka göra skadan så liten som möjligt.

I stället för IVF bör barnlösa par utnyttja de allt mer effektiva metoder som finns för att bekämpa sterilitet eller överväga adoption, menar biskoparna. (Polskie Radio 25 mars 19)

Tågar för rätt till provrörsbefruktning

Idag på Internationella Kvinnodagen demonstrerar gruppen Manifas för rätten till fri provrörsbefruktning (IVF) i Warszawa. Tåget går genom centrum, från Kulturpalatset till Sejmen. Debatten om IVF är intensiv i Polen och det finns ingen konkret lagstiftning i frågan.
En färsk opinionsmätning från Cbos visar stort stöd för rätt till fri provrörsbefruktning: 77 procent av de tillfrågade är positiva till IVF, 41 procent tycker att det ska betalas av samhället, och mer än hälften anser att inte bara gifta par ska kunna skaffa barn på det här sättet.
Förra helgen marscherade 1500 personer med ProLife-rörelsen mot IVF i Poznan.
Andra demonstrationer som riktar sig mot den manliga dominansen i politik och näringsliv arrangeras över hela landet. (PR The News 8 mars 09)

Publicerat i IVF

Förslag om IVF på gång

Provrörsbefruktning ska vara tillåtet för gifta par, men att frysa ner befruktade ägg bör förbjudas. Det säger Jaroslaw Gowin, chef för premiärministerns medicinsk-etiska grupp, som arbetar fram ett kompromissförslag om IVF (in vitro-fertilisering). Liksom Tusk anser Gowin att det allmänna ska bidra till kostnaderna. Förslaget möter kritik bland religiösa grupper som anser att det är emot katolicismens principer. Man är också missnöjd med att regeringen bortser från de av kyrkan anbefallda metoderna för bekämpning av ofruktsamhet. Tidigare i år avslog hälsovårdsdepartementet gynekologernas krav på ekonomisk hjälp till smärtlindring vid förlossning. (Polskie Radio  1 dec 08)

Publicerat i IVF

Maria Kaczynska stöder provrörsbefruktning

Maria Kaczynska, president Kaczynskis hustru, är positiv till provrörsbefruktning, men anser inte att det är en behandling som staten ska bekosta. Det är en tragedi för unga par att inte kunna få barn, och provrörsbefruktning kan vara deras enda chans, sade Maria Kaczynska. Men med tanke på de bristande ekonomiska resurserna kan sjukvården inte betala. Den mäktiga katolska kyrkan har emellertid en annan åsikt och kallar provrörsbefruktning ”en förklädd abort”. (The News 17 mars 08)

Publicerat i IVF

Polacker positiva till konstgjord befruktning

Par som inte kan få barn bör ha möjlighet till provrörsbefruktning. Det tycker sextio procent av polackerna enligt en färsk opinionsmätning från CBOS-institutet. För tre år sedan var sjuttiosex procent positiva till konstgjord befruktning. Sannolikt är det katolska kyrkans starka ställning som har påverkat. Tjugosex procent är emot konstgjord befruktning, mot femton procent 2005. Undersökningen visar också att en tredjedel tycker att de blivande föräldrarna ska få ekonomisk hjälp till ingreppet, och en tredjedel tycker att det ska vara gratis. (Polskie Radio 23 jan 08)

Publicerat i IVF

Osäkert om bidrag till provrörsbefruktning

Regeringen har inte tagit ställning i frågan om bidrag till provrörsbefruktningar. Det sade premiärminister Donald Tusk på onsdagen. Hälsominister Ewa Kopacz har föreslagit att staten ska skjuta till medel till behandling för barnlösa föräldrar. Jaroslaw Gowin, ordförande i en särskild grupp som ska ta ställning till bidrag för provrörsbefruktning, är negativ till statlig finansiering. (The News 20 dec 07)