Dulkiewicz ny borgmästare i Gdańsk

Liberala Aleksandra Dulkiewicz ny borgmästare i Gdańsk.
Foto: FB.

Aleksandra Dulkiewicz heter den nya borgmästaren i Gdańsk. Fyllnadsvalet hölls på söndagen och Dulkiewicz fick över 80 % av rösterna. Under valkampanjen stöddes hon av dels Donald Tusk, idag Europeiska rådets ordförande och tidigare premiärminister i Polen, och av Magdalena Adamowicz, änka efter den mördade borgmästaren.

Dulkiewicz växte upp i en familj som stödde den demokratiska oppositionen. Hon är utbildad jurist och engagerad i den lokala rörelsen Allt för Gdańsk. Politiskt har hon tillhört oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) – Tusks förra parti. Innan den förra borgmästaren Paweł Adamowicz mördades för sex veckor sedan var Dulkiewicz vice borgmästare med ansvar för den ekonomiska politiken.

Trots att Gdańsk är känd som en liberal stad fick ultranationalisten Grzegorz Braun nästan 12 % av rösterna. (Natemat.pl, wikipedia.pl 4 mars 19)

PiS kontra Solidaritet

ECS, Euripeiskt Solifaritetscentrum i Gdańsk. Foto: Mike Peel, wikipedia.

Styrelsen för Europeiskt Solidaritetscentrum (ECS) i Gdańsk har beslutat att inte acceptera kulturminister Piotr Glińskis förslag att göra det statliga ekonomiska bidraget till ECS avhängigt av personförändringar i dess styrelse och ledning samt av en omorganisering av utställningen. Man konstaterar att det är ett försök att splittra och demontera hela ECS.

Kulturdepartementets förslag som lagts fram i samtal med Aleksandra Dulkiewicz, tf. borgmästare i Gdańsk, strider mot de regler som ligger till grund för ECS samt mot gällande lagar och statuter.

Att koppla det ekonomiska bidraget till kravet att dela ECS och urskilja en separat del som underordnas ministern leder till att den enda institution som utgör ett monument över polackernas gemensamma verk splittras och förstörs, skriver ECS.

Konflikten mellan regeringen och centret, eller snarare myndigheternas attack på ECS har pågått en längre tid nu. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill med alla medel ta över kontrollen över ECS. Kulturminister Gliński vill strypa bidraget på tre miljoner złoty och sticker inte under stol med att detta är ett straff för ECS ”politiska verksamhet”. Man vill sätta stopp för de möten med Lech Wałęsa, Medborgarplattformens ledare Grzegorz Schetyna m.fl. som centret organiserat. Man menar att ECS inte berättar om den polska solidariteten (själva avsikten med institutionen var ju att ge den en universell europeisk dimension). Vissa PiS-politiker hävdar till och med att ECS driver en ”tysk historiepolitik”.

Efter mordet på borgmästare Paweł Adamowicz blev det förhandlingar mellan staden Gdańsk och kulturminister Gliński, som lade fram sitt förslag. Centret får behålla hela det statliga bidraget på 7 miljoner złoty mot att departementet får rätt att tillsätta en biträdande chef samt att man inrättar en speciell del, som uppkallas efter Anna Walentynowicz, som skulle lyfta fram Solidaritets ”verkliga historia”, och inte den som presenteras av ECS. Det är värt att notera att Anna Walentynowicz redan nu har sin givna plats i utställningen.

Kulturdepartementet har uttryckligen sagt att ECS inte är tillräckligt ”ödmjukt”, säger tf. borgmästare Aleksandra Dulkiewicz. Hon låter förstå att staden Gdańsk inte kommer att acceptera politisk och ekonomisk utpressning.

Samtidigt har man dragit igång en insamling för att hjälpa ECS och rädda det planerade firandet av de första fria valen den 4 juni. På tre dagar kom hela den nödvändiga summan, tre miljoner zloty, in.

Det är en mäktig symbolisk handling som visar att polackerna inte accepterar politiseringen av kulturinstitutioner, inte accepterar utpressning från makthavarnas sida och att de inte accepterar en erövring av den polska historien och identiteten.

Det är inte första striden mellan regeringspartiet och kulturinstitutioner i Polen. Samma dramatiska och skoningslösa krig förs mot Museet över andra världskriget i Gdańsk, där man försöker ändra på utställningen så att den passar PiS politiska syften. Många befarar att Museet för de polska judarnas historia, POLIN, i Warszawa står näst på tur.

Samtidigt undrar man hur Gliński kom sig för att lägga fram sitt kontroversiella förslag. Det var inte särskilt svårt att förutse hur den medborgerliga reaktionen skulle bli.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tusentals marscherade mot våld och hat

Den mördade borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz. Foto: FB.

Tusentals människor över hela Polen samlades på måndagen för att demonstrera mot hat och våld, samt för att hedra minnet av den knivmördade borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz.

Bara i Gdańsk deltog sextontusen personer i en sorgemarsch. En av dem var Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som själv är från Gdańsk, och som höll ett känslosamt tal till sin liberala partivän.

Jag lovar dig att vi ska försvara vårt Gdańsk, vårt Polen och vårt Europa från hot det hat och förakt som nu sprider sig, sade Tusk.

Även i Warszawa, Kraków och de andra större städerna arrangerades demonstrationer mot våld och hat.

Många är förfärade över dådet och senator Bogdan Borucewicz, även han från liberala Medborgarplattformen (PO), betecknar knivdådet som ett politiskt mord.

De flesta politiska profiler uttalar sitt beklagande av mordet på borgmästare Adamowicz, bland dem president Andrzej Duda och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Ärkebiskop Jędraszewski manar till en långt gående återhållsamhet i det politiska språket.

Jerzy Owsiak, som grundat och som i flera decennier arrangerat den månadslånga insamlingen Den Stora Julorkestern där Adamowicz mördades, känner sig ha ansvar för Adamowicz död och väljer nu till mångas bestörtning att hoppa av styrelsen.

Hatet i människorna har exploderat, säger Owsiak.

Kondoleanser har strömmat in från stora delar av världen, och i internationella medier menar man att Adamowicz var en välbalanserad röst i ett konservativt land. Flera påpekar att regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kritiker anklagar partiet för en atmosfär av hat och hot mot liberala politiker som stimulerade förövaren att begå mordet. (wPolityce.pl, Natemat.pl, Notes from Poland, onet.pl, dziennik.pl m.fl. 14 jan 19)

Borgmästare svårt knivhuggen under välgörenhetsgala

Gdańsks borgmästare Paweł Adamowicz. Foto wikipedia.

Gdańsks borgmästare Paweł Adamowicz blev på söndagen allvarligt knivhuggen under ett välgörenhetsarrangemang. Han fördes i ilfart till universitetssjukhuset och har opererats under natten.

Patienten är vid liv, men hans tillstånd är fortfarande mycket allvarligt, meddelar läkarna på universitetssjukhuset i Gdańsk. Huggen tog i hjärtat och magen och skadorna är svåra. De närmaste timmarna blir avgörande.

Operationen var mycket komplicerad och patienten behövde mycket blod.  Sjukhuset har uppmanat blodgivare gå till blodcentralen.

Mannen som knivhögg borgmästaren greps direkt efter attacken. Han motiverade knivdådet med att han ska ha dömts oskyldig och menar att oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), det parti som Adamowicz representerar, bär skulden för det. Han rapporteras också lida av psykiska problem.

President Andrzej Duda, inrikesminister Joachim Brudziński och många andra fördömer dådet, och Beata Mazurek, talesperson för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), säger att Adamowicz idag inte är partiets fiende.

Så har dock inte alltid varit fallet – den liberale Adamowicz har länge varit en nagel i ögat på PiS. Han har stöttat den förre chefen för Museet över Andra världskrigets historia som fick sparken för att utställningarna inte var tillräckligt patriotiskt polska, han har förordat sexualundervisning i skolorna, deltagit i jämställdhetsmarscher och är positiv till invandring.

Det har fått den ultranationalistiska organisationen Allpolsk Ungdom att utfärda ett ”dödsintyg” för Adamowicz som politiker. (Natemat.pl 14 jan 19)

Korsvägar av historia, minne och politik

Författaren och historikern Paweł Machcewicz.
Foto: Rudolf H. Boettcher

Paweł Machcewicz, tidigare direktör för Museet för Andra Världskrigets historia i Gdańsk, kommer till Göteborg i oktober.

Museet uppmärksammades internationellt när man slog upp portarna för snart två år sedan, men fick kritik från kulturminister Piotr Gliński för den ”allmäneuropeiska och anti-militaristiska synen på kriget och det civila lidandet”. I stället för att ge en bild av hur vanliga människor i de drabbade länderna upplevde kriget borde man fokusera den polska patriotismen, menade Gliński.

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Machcewicz fick sparken, och för att kunna ta kontroll över utställningarna beslöt kulturministern att museet skulle slås samman med ett det lilla Westerplattemuseet. Andra världskriget bröt ju ut den 1 september 1939, då tyska krigsfartyg besköt en polsk garnison på Westerplatte, den landtunga som skyddar inloppet till Gdańsk.

Den 24 oktober kl 18 håller Paweł Machcewicz en föreläsning med titeln Korsvägar av historia, minne och politik på Göteborgs stadsmuseum. Det blir också en paneldiskussion mellan Machcewicz, Britta Söderqvist (museidirektör) och Ann Ighe (docent ekonomisk historia och redaktör för tidningen Ord & Bild).

I samarbete med Institutionen för historiska studier och Centrum för kritiska kulturarv, Göteborgs universitet. Samtidig tolkning till svenska.

Den 26 oktober tillkommer ett evenemang med Maccewicz på studentorganisationen Brännpunkt Europa vid Center for European Studies, Göteborgs universitet. (Göteborgs stadsmuseum och wB 20 sept 18)

Gdańsk ett av världens trendigaste resmål

Den medeltida kvarnen Żuraw i centrala Gdańsk.
Foto: G. Lindberg.

Gdańsk finns med på resesajten Tripadvisors lista över de trendigaste resmålen just nu.

Gdańsk, som är en av Polens vackraste städer, har spelat en viktig roll i landets moderna historia. Det var där andra världskriget startade 1939, och 1980 uppstod där den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet som drev fram kommunismens fall i Östeuropa.

Särskilt fin är Gamla stan, omsorgsfullt restaurerad och nu åter den Hansa-stad den var före kriget. Stadshuset från 1300-talet innehåller stadens historiska museum, skriver Tripadvisor och listar över 300 omistliga glädjeämnen i Gdańsk. (Tripadvisor 16 feb 18)

Maktkamp på Westerplatte

”Aldrig mera krig” kallas monumentet vid Westerplatte.
Foto: G. Lindberg.

Det senaste utslaget av konflikten mellan president Andrzej Duda, som också är landets ÖB, och försvarsminister Antoni Macierewicz, som vill bortse från det, utspelade sig den 1 september. Den dagen högtidlighåller staden Gdańsk sedan 1999 minnet av andra världskrigets utbrott och tyska örlogsfartygs beskjutning av garnisonen på Westerplatte vid hamninloppet. Närvarande vid ceremonin är representanter för landets högsta ledning, i år premiärminister Beata Szydło och större delen av hennes regering.

President Andrzej Duda deltog i minnesceremonier på annat håll.

Högtidligheterna arrangeras av staden och scoutrörelse gemensamt, och ett av inslagen är att en av scouterna läser upp namnen på de stupade.

I år föstes scouten åt sidan av en utsänd från försvarsdepartementet och i stället var det en soldat som läste upp namnlistan.

Jag har aldrig varit med om något liknande, säger, säger borgmästaren Paweł Adamowicz. Det här strider mot hela den anda som råder på Westerplatte. Ända sedan vi inledde den här traditionen har scouterna med varit medarrangörer, och nu behandlas de som rekvisita.

Det som skedde på Westerplatte var ofattbart, skriver Scoutförbundet i en officiell kommuniké på sin hemsida.

Presidenten är den polska scoutrörelsens beskyddare, och presidentkansliet har nu begärt en förklaring från försvarsdepartementet.

Allt har förlöpt i enlighet med det militära ceremonielet, svarar departementet. Soldaterna verkställde sitt uppdrag i överensstämmelse med lagen, de hindrade eller försvårade på intet sätt de närvarande att delta i ceremonin.

Genom att ta över scenen på Westerplatte vill Macierewicz och militären visa vem som har makten över den polska armén. Att behandla scoutrörelsen som ju har långa traditioner och sin del i kampen mot den tyska ockupanten är att förödmjuka inte bara presidenten utan även den polska ungdomen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tre polska städer ger skydd åt förföljda författare

Gdansk ansluter sig till ICORN. Borgmästare Paweł Adamowicz, stadsdirektör Piotr Stasiowski och ICORNs ordförande Helge Lunde. Foto: Dominik Paszlinski.

Nätverket ICORN, Internationel Cities of Refuge Network, består av städer som under ett eller ett par år erbjuder en fristad åt förföljda författare eller artister. I Polen har ICORN tre kommuner som medlemmar – Kraków, Wrocław och nu senast Gdańsk.

Jag tror att Gdańsk kan spela en viktig roll i kampen för internationell solidaritet och yttrandefrihet, sade ICORNs ordförande Helge Lunde på en presskonferens i Gdańsk på fredagen. ICORNs uppdrag är att tillhandahålla ett längre men ändå tidsbegränsat bistånd så att en författare efter ett eller två år kan återvända till sitt hemland, eller om det inte går till någon annan stad i ICORNs nätverk.

ICORN grundades 2005 och omfattar mer än sextio städer som tillsammans har stöttat över 200 förföljda författare och artister.

I Sverige finns 23 kommuner som erbjuder en eller flera förföljda författare eller artister en fristad under ett eller ett par år. (Polskie Radio och wB 1 sept 17)

Krigsmuseer i Gdańsk får slås ihop

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Nu är det fritt fram för kulturminister Piotr Gliński att slå ihop det nyöppnade Museet för Andra Världskriget i centrala Gdańsk med det mer obetydliga Westerplattemuseet vid hamninloppet.

Avgörandet fälldes av Högsta Förvaltningsdomstolen, NSA, som på onsdagen kom fram till att en sammanslagning går för sig.

Museet för Andra Världskriget invigdes nyligen efter flera års förberedelser. Avsikten har varit att visa polackernas erfarenheter av kriget i ett europeiskt och globalt sammanhang, så att man lättare kan förstå dels det som var speciellt för Polen och dels det som hände i andra länder. Museet ligger centralt i Gdańsk, inte långt från Posthuset där en av krigets första sammandrabbningar ägde rum.

Kulturminister Piotr Gliński föreslog förra året att museet skulle slås samman med det museum som ligger ute på Westerplatte, där de första skotten i andra världskriget avlossades den 1 september 1939.

Gliński anser utställningarna i stället ska visa kriget ur polsk synvinkel och framhäva krigets positiva sidor, som patriotism, formandet och stärkandet av karaktärer och åskådningar eller motståndets påhittighet. Utställningarna bör fokusera mer på polackernas kamp mot nazistiska och sovjetiska trupper under andra världskriget.

Museiledningen, som arbetat tillsammans med kända historiker som Timothy Snyder och Norman Davies, menar att man inte kan förklara Polens historia utan att sätta den i sitt sammanhang.

Av regeringen inkallade experter förklarade förra året att utställningarna inte förklarar tillräckligt tydligt att polackerna är patrioter och katoliker, och att det därför är svårare för besökarna att förstå polackernas särart.

Experterna bedömde också utställningen som vänster-liberal och pseudo-universell. (Rzeczpospolita, TVN, wpolityce, NPR m.fl. 5 april 17)

Museet för andra världskriget öppnat

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Vi vill att den här utställningen ska starta en debatt i Polen och vi vill att museet ska bli en fantastisk lektion i historia för utländska besökare. Det säger Paweł Machewicz, chef för det nya omskrivna Museet över andra världskriget i Gdańsk, som öppnade på torsdagen.

Det är Polens största historiska museum med en yta på över 5 000 kvadratmeter indelade i tre avdelningar: Vägen till kriget, Krigets fasor och Krigets långa skugga. Tusentals föremål, foton, vittnesmål, arkivfilmer ska visa besökarna hur det var före, under och efter kriget.

Museet beskriver våra erfarenheter i en europeisk och global kontext, så att man lättare kan förstå dels det som var speciellt för Polen och dels det som hände i andra länder, säger museichefen.

Det ligger i kärnan av Gdańsk inte långt från posthuset, där en av andra världskrigets första sammandrabbningar ägde rum.

Byggandet av museet inleddes 2012 och skulle stå klart två år senare. Efter flera års förseningar har kostnaderna ökat från 360 miljoner till 450 miljoner złoty.

Förra året ville regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att museet skulle slås ihop med Westerplattemuseet. PiS anser också utställningarna har fel fokus – man bör i stället framhäva krigets positiva sidor, som patriotism, formandet och stärkandet av karaktärer och åskådningar eller motståndets påhittighet.

Utställningen visar inte kriget utifrån det polska perspektivet och är inte en del av regeringens historiepolitik, säger kulturminister Piotr Gliński. Museiledningen gjorde en anmälan till administrationsdomstolen i Warszawa, som slog fast att en sammanslagning inte vore förenligt med polsk lag.

Departementet har överklagat beslutet och utslaget kommer 5 april. (Polskie Radio, TVN och wB 23 mars 17)

Ny flyglinje Växjö–Gdańsk öppnar i mars

Ryanair öppnar den 26 mars en ny permanent flyglinje mellan Växjö och Gdańsk. Planet blir en Boeing 737-800 som tar 189 passagerare. Totalt sett väntas över 30 000 årspassagerare ta flyget mellan Växjö och Gdańsk.

Turen går torsdagar och söndagar med avgångstid sen eftermiddag eller kväll. Priset blir 190 kr tur och retur. (Växjö airport 8 feb 17)

Regeringen backar om Aleppo-barnen

Det är inte sant att regeringen sade nej när staden Sopot begärde att få ta emot tio föräldralösa syriska barn från Aleppo. Det säger PiS-regeringens presstalesperson Rafał Bochenek. Borgmästarens skrivelse var bara en allmän förfrågan och en uppmaning; han borde ha varit mer specifik och saklig. Sorgligt att oppositionen gör partipolitik av detta!

Men brevväxlingen mellan Karnowski och regeringen visar hur det gick till i verkligheten.

Läs vidare >>

 

Kampen om andra världskriget

Museet för andra världskriget i Gdańsk.
Bild från museets hemsida.

Andra världskriget, mänsklighetens förmodligen största globala erfarenhet, får nu sitt museum i Gdańsk.

Utställningen visades för medier, historiker, bidragsgivare och veteraner redan före öppnandet idag, söndagen den 29 januari – museichefen Paweł Machcewicz befarar att det inte kommer att överleva under PiS-regimen som sedan april förra året vill lägga ner det. Kulturminister Piotr Gliński vill lägga ner museet genom att slå ihop det med Westerplattemuseet. Ärendet hamnade i administrationsdomstolen i Warszawa som fastslog att en sammanslagning skulle bryta mot den gällande lagen. Gliński säger att han ändå ska lägga ner museet. Just nu försöker han svälta ut museet genom att radikalt skära ner bidragen.

Läs vidare >>

Allt fler turistar i Sopot

Piren i Sopot är Europas längsta träbrygga, över 500 meter.
Foto: Diego Delso, wikipedia.

Med anledning av oroligheterna i Turkiet ser sig svenskarna nu om efter nya resmål, och då ligger Sopot bra till, rapporterar onlineföretaget Destination.se i ett pressmeddelande.
Sopot är en badort vid Östersjökusten, med lång vit sandstrand, bra hotell, goda restauranger och under sommarmånaderna ett intensivt nattliv. Flygförbindelserna är goda, flygtiden kort, prisnivån låg och allt fler svenskar reser dit. (destination.se 24 jan 17)

Semestra med en treåring i Trójmiasto

På stranden finns alltid saker att studera. Foto: Anna Ahlgren.

På stranden finns alltid saker att studera.
Foto: Anna Ahlgren.

Det går hyfsat smidigt att resa med lågprisflyg till Polen med barn, skriver Anna Ahlgren som rest med man och treårig dotter till den polska Östersjökusten.

Vi hyrde en bil för att köra till hotellet, och vid nödstopp på vägen (kisspaus!) fick vi närkontakt med en stor vildsvinssugga med fyra halvstora kultingar. Adrenalinpåslag – nu gällde det att avleda både barnets och vildsvinens uppmärksamhet. Vilken upplevelse! Dotterns kommentar ”vad söta de är” fick oss att tillfälligt glömma att det faktiskt är förenat med vissa risker att stå öga mot öga med de djuren.

Så småningom blev det stranden, Gdynias experimentarium, Havs- och fiskeinstitutet och annat smått och gott.

Läs vidare  >>

Skilda möten den 31 augusti

Lech Wałęsa. Bold: wikipedia.

Lech Wałęsa.
Bild: wikipedia.

På onsdagen högtidlighöll polackerna 36-årsminnet av Augustiöverenskommelsen, det avtal som 1980 tecknades mellan den dåvarande kommunistregimen och de strejkande varvsarbetarna i Gdańsk. Avtalet innebar att den fria fackföreningen Solidaritet blev laglig och var en början till kommunismens fall.

President Andrzej Duda påminde om hur det var i Polen under kommunisttiden och vilken stor förändring som skett sedan 1989.

Det är Lech Wałęsa vi ska tacka för det, sade Duda. Han fortsatte med att tala om regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) mål – att polackerna ska kunna leva ett materiellt gott liv, som vi lovade i valkampanjen, och vi håller fast vid det målet. Han påminde inte minst sin namne, den nuvarande Solidaritetsledaren Piotr Duda, om att man inte kan göra allt på en gång.

– Parlamentet är valt på fyra år, och presidenten på fem, sade Duda.

Han påminde också om framlidne presidenten Lech Kaczyński, som tillsammans med sin bror grundade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) 2001.

Premiärminister Beata Szydło nedlade blommor vid Anna Walentynowicz grav. Walentynowicz var truckföraren som blev den akuta orsaken till att strejken på varvet bröt ut 1980.

Solidaritetsikonen Lech Wałęsa själv var däremot inte närvarande – sprickan mellan honom och PiS är stor. Han deltog tillsammans med framträdande representanter för oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och Kommittén för Demokratins försvar (KOD) i en annan ceremoni vid Monumentet över de dödade varvsarbetarna i Gdańsk.

Wałęsa konstaterade att han följer med i vad som händer.

Det här är inte vad jag har kämpat för, sade han. Men den polska demokratin måste klara detta och återgå till systemet med den tredelade makten. Historien kräver av oss att vi ska ingripa. Demokrati är bra när den följer lagen, men så är det inte nu. Jag reser runt i landet och talar med människorna, och när jag vet vilka möjligheter som finns kommer jag att föreslå en lösning. (Rzeczpospolita och Newsweek Polska 31 aug 16)

PiS säger nej till Bartoszewski-monument i Sopot

Władysław Bartoszewski. Foto: Mariusz Kubik, wikipedia.

Władysław Bartoszewski. Foto: Mariusz Kubik, wikipedia.

Den legendariske frihetskämpen från andra världskriget, Władysław Bartoszewski, under många år den sedan som med varsam hand höll i de allt bättre relationerna med Tyskland, var också hedersmedborgare i staden Sopot. Nu, något år efter hans död, finns planer på att hedra hans minne med ett monument i staden. Projektet stöds av borgmästaren och av KOD (Kommittén för demokratins försvar). Men inte av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Läs vidare >>

Andra världskrigets museum och PiS historiepolitik

Andra världskrigets museum i Gdańsk ska slås samman med ett annat mindre museum. Foto: Artur Andrzej, wikipedia.

Andra världskrigets museum i Gdańsk ska slås samman med ett annat mindre museum. Foto: Artur Andrzej, wikipedia.

Andra världskrigets museum ska slås ihop med det efter höstens val planerade Westerplattemuseet i Gdańsk. Det nya museet ska heta Westerplatte- och krigsmuseet, meddelar kulturminister Piotr Gliński.

När det nationalkonservativa partiet PiS (Lag och Rättvisa) vann parlamentsvalet i höstas uttrycke många av partiets politiker och historiker med högersympatier sin oro för att Andra världskrigets museum inte skulle visa en passande bild av den ”polska ståndpunkten”.

Läs vidare >>

Polin blev årets europeiska museum

Polin, Museet för de polska judarnas historia har tilldelats utmärkelsen Årets europeiska museum. Foto: wikippedia.

Polin, Museet för de polska judarnas historia har tilldelats utmärkelsen Årets europeiska museum. Foto: wikipedia.

Polin, Museet för de polska judarnas historia i Warszawa, har fått den prestigefyllda utmärkelsen Årets europeiska museum 2016. Utmärkelsen delas ut av European Museum Forum, som sorterar under Europarådet. Bortsett från titeln föräras pristagaren också skulpturen The Egg av Henry Moore, som togs emot av museichefen Dariusz Stola i San Sebastian i helgen.

Museet, som öppnades i april 2013, är ett center för utbildning och kultur med ett rikt program – utställningar, filmer, debatter, arbetsgrupper, konserter, föreläsningar och mycket mer.

Det är första gången ett polskt museum har tilldelats den hedersamma titeln.

Motiveringen är museets unika atmosfär, den fantasifulla tolkningen och presentationen av polackers och judars tusenåriga gemensamma historia.

Solidaritets Europacenter i Gdańsk fick utmärkelsen Europarådets museipris 2016. (Polskie Radio och TVP 11 april 16)

PiS vill döpa om Wałęsas flygplats

Lech Wałęsa. Bold: wikipedia.

Lech Wałęsa.
Bold: wikipedia.

Flygplatsen i Gdańsk är uppkallad efter stadens store son – Solidaritetsledaren Lech Wałęsa. Men i samband med de nu pågående publiceringarna av den kommunistiska säkerhetstjänstens nyligen upphittade papper, som tycks visa att Wałęsa rapporterade om sina arbetskamrater till säpo på 1970-talet, kräver nu aktivister från det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att namnet ska ändras. I stället bör flygplatsen få namn efter Anna Walentynowicz, också en av arbetarhjältarna från Solidaritet. Hon var med på den framlidne PiS-presidenten Lech Kaczyńskis plan och omkom i flygkraschen vid Smolensk 2010.

Den lokala PiS-avdelningen vill nu ha en folkomröstning om vilket namn som ska hugfästas på flygplatsen.

Att namnet skulle ändras kommer inte på fråga, säger Paweł Adamowicz, borgmästare i Gdańsk. Allt det här som PiS gör blir ju som en återgång till kommunisttiden, när det styrande partiet kan krossa vem det vill. Nu är det Wałęsa, och ingen av PiS-arna når honom ens till hälen. Jag tänker inte lägga ut en massa pengar på en kommunal folkomröstning om det här.

Flygplatsledningen vill inte uttala sig.

Flygplatsen ägs till en tredjedel av staden Gdańsk, en tredjedel av Pomorze län och något mindre av det statliga bolag som äger flygplatsen. Även Sopot och Gdynia har en liteN andel i flygplatsen. De tre huvudägarna måste vara eniga om Lech Wałęsas flygplats i framtiden ska heta något annat. (TVP 23 feb 16)

Palestinsk butik i Gdańsk besköts

Tre personer har gripits i Gdańsk, misstänkta för att ha beskjutit en bar och en butik som ägs av en palestinsk f.d imam i staden. Ett antal fönster krossades och en övervakningskamera stals.

Mannen har bott länge i Gdańsk och det är inte första gången hans företag utsatts för vandalisering och mordbrand. Den här gången tror han att attentaten kan kopplas till terroristdåden i Paris nyligen.

Om de misstänkta fälls riskerar de 5 års fängelse. (TVP 2 dec 15)

Historisk film spelas in i Gdańsk

Den mordiska hustrun  spelas av Weronika Kamola. Foto: Aleksander Domański.

Den mordiska hustrun spelas av Weronika Kamola.
Foto: Aleksander Domański.

Gunpowder (Krut) är arbetsnamnet på en kortfilm av Janusz Bocian, känd för sina specialeffekter på film. Den handlar om en prisjägare i Gdańsk på 1600-talet som spelas av den amerikanske skådespelaren David Price. Han riskerar att bli dödad av sin hustru, gestaltad av Weronika Kamola. Filmen spelas också in i Gdańsk.

Bocian var den som stod för specialeffekterna i bland annat fantasyfilmen The Witcher från 2001.

Gunpowder är hans debutfilm och om den blir en framgång siktar han in sig på att nästa gång göra en film om slaget vid Oliwa 1672, då polska flottan besegrade svenskarna. (Polskie Radio 10 juli 15)

Musikfestivalen Open’er är igång

Open'erfestivalen 2015. Foto:  Bartek Bajerski, facebook.

Open’erfestivalen 2015.
Foto: Bartek Bajerski, facebook.

Nu har den stora festivalen Open’er i Gdynia inletts, och musikvänner från såväl Polen som andra länder fylkas för att delta i en av Centraleuropas största musikfestivaler.

Festivalen, som pågår i fyra dagar, äger rum på den gamla militärflygplatsen Gdynia-Kosakowo.

Bland artisterna märks Kasabian, Drake, Mumford and Sons, Faithless, The Prodigy, The Libertines och Jonny Greenwood.

Dessutom visas flera hyllade teaterproduktioner och en konstutställning i samarbete med Moderna Museet i Warszawa. (Polskie Radio 1 juni 15)

Emigrationsmuseum öppnar i Gdynia

Idag, lördag invigs Emigrationsmuseet i Gdynia som berättar om dem som lämnat Polen, emigranterna.

Efter EU-inträdet 2004 har två miljoner polacker flyttat, många av dem bosätter sig i andra länder och har inte för avsikt att återvända. Men redan under tiden före 1918 flydde polacker från ockupantländerna, och under kommunisttiden flydde man undan politisk förföljelse och pogromer. Emigrationsmuseet vill berätta deras historia – det handlar om 200 års emigration.

En av berättelserna handlar om den amerikanske presidentrådgivaren Zbigniew Brzezinski, som donerat sin brevväxling med den polskfödde påven Johannes Paulus II.

Ett omfattande program med kultur och underhållning pågår hela dagen. Adressen är ul. Polen 1 i Gdynia.

Natten mellan lördagen och söndagen är också den traditionella Museinatten i Polen, då museerna har öppet – bara i Warszawa öppnar flera hundra museer, gallerier och andra institutioner upp sina lokaler för att locka publiken att upptäcka vilka skatter som finns.

Museinatten har varit en tradition sedan 1999. (gdynia.pl maj 15)

Krigsmuseum byggs i Gdańsk

muzeum1939Muzeum 1939 heter ett nytt museum som byggs i Gdańsk, som ska visa hur vanliga människor i Central- och Östeuropa upplevde kriget. Inför firandet av andra världskrigets slut för 70 år sedan visas nu utställningen ’45 med föremål från det blivande museet, på Europeiska Solidaritetscentret.

Det handlar om soldaternas dagliga liv under kriget, vad de gjorde på sin fritid, hur de försökte sköta in hälsa och hygien. Andra inslag berör krigsförbrytelser och grymhet mot civilbefolkningen, liksom om hjältemod av olika slag.

Berättelsen om andra världskriget har huvudsakligen skapats i väst, och upplevelserna på andra sidan järnridån har inte kommit med, säger museichefen Paweł Machcewicz till Sveriges Radio. (muzeum1939.pl och Sveriges Radio maj 15)

Krigets slut firas på Westerplatte

Idag den 7 maj inleder Polen firandet av krigsslutet 1945 i Gdańsk.

Minneshögtidligheterna inleds med en paneldebatt där historiker från hela Europa diskuterar arvet efter andra världskriget. Ljus tänds vid monumentet för de varvsarbetare som dödades i oroligheterna 1970 i staden.

Därefter flyttas evenemanget till Westerplatte, där kriget bröt ut när tyska krigsfartyg öppnade eld.

FN-s generalsekreterare Ban Ki-Moon samt presidenterna från Tjeckien, Bulgarien, Estland, Lettland, Rumänien och Ukraina deltar i minnesceremonierna.

I Moskva firas krigsslutet den 9 maj, med traditionsenlig militärparad. Med anledning av krigshändelserna i Ukraina har de flesta västledare tackat nej till att bevista firandet. (Polskie Radio 7 maj 15)

Gdańsk visar Günter Grass bildkonst

Günther Grass – tysk författare med starka band till Polen. Foto: wikipedia.

I Gdańsk öppnas en utställning med Günther Grass bildkonst.
Foto: wikipedia.

Den 5 maj, på Günter Grass födelsedag, öppnar i Gdańsk en utställning som fokuserar på mindre kända delar av Nobelpristagarens konstnärskap.

Grass, som var mest känd som författare, arbetade också med bildkonst. Han avled den 13 april, 87 år gammal.

Vi beslöt att vi den här gången skulle visa Grass som en mångsidig konstnär som skapade med hjälp av flera olika tekniker, säger kurator Marta Wróblewska till nyhetsbyrån PAP. Så i den här utställningen får vi se etsningar, akvatinter, litografier och teckningar. Även skulpturer kommer att visas på utställningen.

Nationalmuseum och Günter Grass-galleriet, båda i Gdańsk, har bidragit med verk till utställningen. (Polskie Radio 29 april 15)

Antik lädersnopp påträffades i latringrop

Sexleksak från 1700-talet grävdes fram i Gdansk. Skärmdump från Polskie Radio.

Sexleksak från 1700-talet grävdes fram i Gdansk.
Skärmdump från Polskie Radio.

En flera hundra år gammal konstgjord penis har påträffats under utgrävningar i Gdańsk, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Den upphittade sexleksaken är gjord av läder, stoppad med hår och har en spets av trä. Den kom fram under utgrävningen av en gammal avträdesgrop under en av stadens huvudgator.

Ett extraordinärt fynd för dem som forskar i erotikens historia, troligen från slutet av 1700-talet, säger Marcin Tymiński, talesperson för regionmuseet. Den som använde dildon har troligen tappat den i gropen.

I latrinen har man också stött på keramik, smycken och rester av träsvärd, vilket får arkeologerna att tro att avloppet legat nära en fäktskola. (Polskie Radio 15 april 15)

Gunther Grass är död

Den Gdańskfödde författaren Günter Grass har avlidit, 87 år gammal. Forto: wikipedia.

Günter Grass har avlidit.
Forto: wikipedia.

Författaren och Nobelpristagaren Günther Grass har avlidit 87 år gammal.

Grass var en tysk författare men med starka band till Polen. Född 1927 i Gdańsk (då den fria staden Danzig) i en tysk-kasjubisk familj såg han sig själv som gdańszczanin (Gdańskättling). Tillfrågad om sin nationella tillhörighet brukade han säga att han var kasjub. I hela sitt liv skrev han om denna stad, vackert och ärligt. I hela sitt liv såg han den som tyskars och polackers hemstad.

Läs artikel >>

 

Nya jobb skapas på varvet i Gdansk

600 arbetstillfällen blir kvar på varvet i Gdansk och lika många nya tillkommer, säger Rafał Bieniak, biträdande minister för de statliga företagen.

Industriutvecklingsbyrån har nått en överenskommelse med varvets ukrainska investerare, och produktionen på varvet ska fortsätta. Samtidigt ska verksamheten utvecklas och varvsområdet moderniseras, sade Bieniak. (Warsaw Business Journal 4 mars 15)

Polska städer inför fjärrvärme

Allt fler polska städer går nu in för att omvandla sina sopor till el och fjärrvärme, skriver tidningen Östersjönytt. Det är närmast aktuellt för Gdansk, som i samarbete med det privata näringslivet ska bygga en förbränningsanläggning med en kapacitet av 250.000 ton om året.

Liknande anläggningar är under byggnad ibland annat Bialystok, Szczecin, Bydgoszcz, Poznan och Kraków. (Östersjönytt 7 nov 14)

Grass fisk avtäcktes i Gdansk

Författaren Gunter Grass avtäcker sin skulptur på Grassfestivalen i Gdansk.  Bild: Skärmdump från Polske Radio.

Författaren Gunter Grass avtäcker sin skulptur på Grassfestivalen i Gdansk.
Bild: Skärmdump från Polske Radio.

Jag är glad att det finns ett minne av mig i min födelsestad. Det sade Nobelpristagaren Günter Grass på söndagen, när han avtäckte en av sina egna skulpturer i Gdansk, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Avtäckandet var en del av den sjätte Grassomaniafestivalen.

Skulpturen, som visar två händer med en plattfisk, kallas Fångad piggvar. Stadens borgmästare Pawel Adamowicz köpte den efter ett besök i Grass ateljé.

Tack vare den här skulpturen har vi nu Grass i en konkret form, sade Adamowicz. Det här verket kan man bokstavligen få grepp om.

Ett annat inslag i festivalen var ett datorspel om gamla Gdansk, som inspirerats av Grass böcker.

Grass föddes 1923 i det som då var fristaden Danzig, och det var på Westerplatte utanför Gdansk, den forna fristaden, som Nazi-Tyskland inledde andra världskriget. Efter kriget fördrevs etniska tyskar från staden.

Grass mest berömda roman Blecktrumman, som kom 1959, är första delen av hans trilogi om Gdansk.

När det 2006 i en biografi nämndes att Grass hade varit med i Waffen SS – de frivilliga nazistiska säkerhetsstyrkorna – fick han mycket kritik för att inte ha berättat om det tidigare. Hans långvariga arbete för försoning mellan polacker och tyskar anses nu ofta har gottgjort det.

I Sverige förutsatte många att han medvetet väntade med att avslöja sin bakgrund i Waffen SS till efter 1999, då han tilldelades nobelpriset i litteratur. Om det blev känt skulle han förmodligen ha strukits från listan av nobelpriskandidater. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 6 okt 14)

Polskt rymdkontor placeras i Gdansk

Det nya polska rymdkontoret, Polska Agencja Kozmiczna, ska förläggas till Gdansk och inte till Warszawa. Det beslöt sejmen i förra veckan med knapp majoritet, skriver tidningen Östersjönytt.

Kontoret börjar arbeta den 1 januari nästa år.

Internationellt ska rymdkontoret kallas Pol-Sa – efter engelskans Polish Space Agency ( Östersjönytt 3 okt 14)

Shakespeareteatern invigd i Gdansk

Gdansk förtjänar Europas vackraste och mest moderna teater – och det är där vi är idag. Det sade den avgående premiärministern Donald Tusk i sitt tal när stadens helt nybyggda Shakespeareteater invigdes på fredagen. Invigningsfestligheterna fick avbrytas ett par timmar, sedan man hittat en svart väska utan ägare. Byggnaden fick evakueras, och senare visade det sig att väskan tillhörde en av teaterns tolkar.

Teaterbyggnadens fasad är utan fönster och har byggts av svart tegel, vilket fått en del gdanskbor att beskriva den som ett fort. Inuti dominerar färgerna vitt och ljust beige, och det finns 600 sittplatser. Hundra miljoner zloty (235 miljoner svenska kronor) har den nya teatern kostat. Hälften kommer från EUs fonder.

Tanken är att Shakespeareteatern ska locka till sig gästspel från hela världen och inte ha egen anställd personal. Säsongen inleds med en British Week och första föreställningen blir Hamlet, som spelas av Shakespeareteatern The Globe i London.

Hamnstaden Gdansk, där det har funnit en betydande engelsk befolkning ända sedan 1600-talet, har en lång tradition av engelsk teater. De första engelska skådespelarna kom till staden 1601. (Polskie Radio 20 sept 14)

Nitton bilar i Gdansk antändes

Nitton bilar på olika gator i Gdansk stacks i brand på fredagsmorgonen. Alla bränderna släcktes snabbt, uppger polska nyhetsbyråer.

Polisen granskar filmer från övervakningskameror på gatorna och utanför varuhus i området.

Det finns misstankar om vilka pyromanerna är, uppger polisen. (Polskie Radio 5 sept 14)

Restaurang protesterar mot Putin

Vi serverar inte ryssar, så står det på en skylt på av strandrestaurangerna i Sopot. Jag kan inte acceptera att man mördar oskyldiga människor, förklarar Jan Hermanowicz, ägare till restuarangen Piaskownica, ett familjeföretag med utsikt över havet. Skylten hänger där sedan två veckor tillbaka.

Jag beslöt att visa min solidaritet med Ukrainas folk. Jag har själv tillbringat två år i fängelse för antisovjetisk verksamhet under krigstillståndet i det kommunistiska Polen, förklarar Hermanowicz.

Jag ska prata med ägaren om skylten, säger Sopots borgmästare Jacek Karnowski, som är stamgäst på restaurangen. Själv anser jag att Putins aggressiva politik inte ska påverka hur vi behandlar ryssar i Sopot.

Det verkar också som att Jan Hermanowicz agerande inte överensstämmer med lagen. Skylten är ett uttryck för diskriminering.

Ryssar är en etnisk grupp och omfattas av lagen om likabehandling av olika nationaliteter och etniska grupper, säger Dorota Pudzianowska från organisationen för mänskliga rättigheter till Gazeta Wyborcza.

Numera är det många ryssar som kommer för att vila och shoppa i Polen. Under första kvartalet i år spenderade ryssar från Kaliningraddistriktet 100 miljoner zloty (ca 230 miljoner svenska kronor).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Europeiska solidaritetscentret öppnas i Gdańsk

Om fyra dagar slår Europeiska solidaritetscentret i Gdańsk upp sina portar för allmänheten. Den stora öppningsceremonin planeras till 30-31 augusti, dvs årsdagen för undertecknandet av Augustiöverenskommelsen mellan Solidaritet och arbetarna på Leninvarvet och den kommunistiska regimen år 1980. Det var då allting började …

Idag 34 år senare väcker bygget blandade känslor bland Gdańskborna. För många är det ett avslut på en epok i Polens moderna historia – ett monument över all dem som bidrog till kommunismens fall. Det finns även sådana som är kritiska. En del tycker inte om det gigantiska bygget, som blivit mycket dyrt, och tycker att det är onödigt. Andra gillar inte byggnadens utseende – centret är utformat som ett rostigt skepp.

Det högtidliga öppnandet närmar sig men som så ofta i Polen är arbetet inte slutfört ännu. Det fattas fönster, byggställningar står överallt, hantverkarna jobbar dag och natt.

Att besöka Europeiska solidaritetscentret i Gdańsk blir emellertid ett måste för alla polacker och utländska turister som bryr sig om hur världen de lever i ser ut.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Ny kanal förbinder Wisla-lagunen med Östersjön

En ny kanal kan öppna upp Wisla-lagunen mot Östersjön.

En ny kanal kan öppna upp Wisla-lagunen mot Östersjön.

En kanal som förbinder Gdanskbukten med Wisla-lagunen och en fördjupning av hamnen i Elblag – det är ett av de projekt som infrastrukturdepartementet arbetar med.

Projektet beräknas kosta runt 880 miljoner zloty (motsvarande 2,75 miljarder svenska kronor) och skulle kunna byggas under åren 2015–2022, uppger departementet till affärstidningen Puls Biznesu. Pengarna till kanalen ska i så fall tas från statsbudgeten. Till moderniseringen av hamnen i Elblag bidrar EU-fonderna. (Warsaw Business Journal 5 aug 14)

Festivalernas Polen, sommaren 2014

Tauron Nowa Muzyka, festival 2012. Foto: Radosław Kazmierczak,

Tauron Nowa Muzyka, festival 2012.
Foto: Radosław Kazmierczak.

I Polen är festivalerna många, och Polska institutet har samlat ihop en rad av dem som kan vara intressanta för svenska turister.

Det är mycket film och musik, men också traditionellt midsommarfirande och barnlitteratur och design.

Läs Polska institutets lockande lista över resmål i landet söder om Östersjön. >>

 

Ny hamn i Karlskrona viktig för trafiken till Östeuropa

– Nu skapas en helt ny länk till kontinenten, sjövägen till Polen. Det finns redan ett intresse att koppla den länken vidare till Tjeckien, säger Green Cargos vd Jan Kilström till Transport & Logistik iDag vid invigningen av Karlskrona Baltic Port. Den nya hamnen ägs av Stena Line och Karlskrona kommun.

Den nya hamnen i Karlskrona har stor betydelse för Gdynia, som därmed kan räkna med ökad godshantering i hamnen. Det säger hamnens vice vd Valery Tankiewicz till trojmiasto.pl. I den nya terminalen blir det möjligt att lasta om containrar från färja till tåg. Vi får bättre tillgång till ett fyrtiotal viktiga städer i Skandinavien. (trojmiasto.pl och transportnet.se 2 april 14)

EU-kommissionen kritiserar bidrag till Gdynias flygplats

Flygplatsen Gdynia-Kosakowo måste betala tillbaka ett kommunalt stöd på tjugotvå miljoner euro (211 miljoner svenska kronor). Det kräver EU-kommissionen i ett uttalande.

Städerna Gdynia och Kosakowo hjälpte till med ekonomin när den militära flygplatsen byggdes om för kommersiell flygtrafik. EU-kommissionen menar att bidraget gett flygplatsen i Gdynia ett ekonomiskt övertag framför den närbelägna Gdansk-flygplatsen, som numera bara utnyttjar sextio procent av sin kapacitet.

Borgmästaren i Gdynia, Wojciech Szczurek, håller inte med EU-kommissionen om att bidraget bryter mot EU-reglerna.

Dessutom skulle flygplatsen i Gdynia-Kosokowo gå i konkurs om man måste betala tillbaka, konstaterar Szczurek. (Warsaw Voice 12 feb 14)

Gay chilenare får inte köpa bostad i Gdansk

En homosexuell man från Chile vill köpa en lägenhet i Gdansk för att bo där med sin polske partner. Men det var lättare sagt än gjort, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Den som vill köpa en lägenhet i Polen måste kunna visa på att man har band med landet, och mannen menar att han har det. Han har ingått partnerskap med en polsk man i Storbritannien, så han tillhör en polsk familj.

Men civila partnerskap godkänns inte i Polen, därför kan han inte ses som medlem av en polsk familj, svarade de lokala myndigheterna.

Mannen tog hjälp av Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och överklagade till den regionala förvaltningsdomstolen i Warszawa. Hans advokat hävdar att det är ett brott mot grundlagen och olika konventioner om man behandlar personer som köper egendom på olika sätt.

Men inte heller förvaltningsdomstolen tycker att mannen har tillräckliga band för att få köpa lägenhet i Gdansk, och nu kommer beslutet att överklagas i högsta förvaltningsdomstolen.

Förra året försökte premiärminister Donald Tusk införa legalisera civilt partnerskap, men motståndet var stort, även inom det egna partiet, Medborgarplattformen (PO), och projektet lades på is. (Polskie Radio 29 jan 14)

Högst livskvalitet i Gdynia

Invånarna i 23 städer runtom i Polen har satt betyg på sina städer i nio kategorier på en skala från ett till sex. Bland kategorierna ingår kollektivtrafik, trygghet, skola, nuvarande utveckling, och fritidsaktiviteter.

På första plats hamnade Gdynia med 5,38 poäng, följt av Wroclaw (5,05), och Torun (4,93), rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

I botten ligger Radom (3,43), Czestochowa (3,66) och den gamla industristaden Lodz (3,81).

Huvudstaden Warszawa och landets kulturella huvudstad Kraków hamnade på fjortonde och femtonde totalt. (Polskie Radio 22 nov 13)

Shakespearetak i Gdansk fick vintergrönt träd

I enlighet med traditionen placerades ett vintergrönt träd på taket till Shakespeareteatern i Gdansk, som ska öppnas i september nästa år,

En stor dag har markerats under projektets långa historia, sade teaterdirektören Jerzy Limon.

I början av 1990-talet upptäckte Limon i Gdansk spåren efter en Shakesperarescen, som liknade Fortune Theatre i London. Han föreslog då att den gamla teatern skulle rekonstrueras. Hörnstenen lades i september 2009 men bygget avbröts efter en tid efter problem med byggföretaget.

Teatern har ritats av den italienska arkitekten Renato Rizzi, som bland annat ritat egyptiska museet i Kairo.

EU gillar rekonstruktionen av Shakespeareteatern i Gdansk och betalar tre fjärdedelar av kostnaderna. (Polskie Radio 30 okt 13)

Staty kränker inte sovjetiska soldater

En staty, som visar en sovjetisk soldat som våldtar en gravid kvinna, transporterades bort från en av Gdansks avenyer i helgen. Konstnären, Jerzy Szumczyk, som upprörts av alla våldtäkter under andra världskriget, hade utan tillstånd satt upp sin skulptur, Komm Frau!.

Ryska ambassaden har fördömt konstverket, och anser att det kränker minnet av de 600.000 sovjetiska soldater som stupade i kampen för frihet och oberoende i Polen. Statyn är ett försök att så split mellan Polen och Ryssland, menar ambassaden.

Polisen har nu granskat om statyn är anstiftan till hat på grund av nationalitet, men åklagaren avskriver ärendet.

Enligt historikerna våldtogs över en miljon tyska kvinnor under åren 1944-45. Även 100.000 polska kvinnor utsattes för våldtäkt av sovjetiska soldater, skriver den polska nyhetsbyrån PAP. (Polskie Radio 18 okt 13)

Illegal staty bortforslad i Gdansk

I lördags sattes upp en staty på en av Gdansks stora avenyer, Aleja Zwyciestwa). Statyn, som kallas Komm Frau!, föreställer en sovjetisk soldat som våldtar en gravid kvinna. Upphovsmannen heter Jerzy Szumczyk och studerar på konsthögskolan i staden. Han har läst mycket om Röda Arméns våldtäkter vid marschen genom Östeuropa mot Berlin 1944-45, och ville uttrycka sina känslor på något sätt.

Enligt historikerna våldtogs en miljon tyska kvinnor av de sovjetiska trupperna. I Polen våldtogs runt hundtatusen kvinnor.

Konstnären hade inte tillstånd att sätta upp sin skulptur, och myndigheterna har nu avlägsnat den. (Polskie Radio 14 okt 13)

Tio miljarder zloty investeras i hamnarna

Tio miljarder zloty ska investeras i de polska hamnarna under åren 2014–2020. Både hamnarna och EU ska bidra till kostnaderna.

Hamnen i Gdansk får sjuhundra miljoner zloty. Både dockorna och den yttre infrastrukturen ska förbättras. I Gdynia blir det investeringar för sexhundra miljoner zloty.

Under de senaste sju åren investerades fyra miljarder zloty i Polens hamnar. (Warsaw Business Journal 20 sept 13)

Gdansks tunnel ska vara klar i höst

I Gdansk byggs nu en 1,5 km lång tunnel under Gdansk, som ska vara en del av den nya vägen mellan stadens centrum och Lech Walesaflygplatsen.

Tunneln ska ha två körfält i vardera riktningen, och kostnaden beräknas till 885 miljoner zloty (nästan två miljarder svenska kronor). Projektet beräknas vara klart i oktober.

Regionministern Elzbieta Bienkowska har varit på plats och döpt tunnelborren till Damroka. I ceremonin kastade hon en flaska champagne på borren, och bottnen gick ur flaskan redan vid första försöket, vilket ses som ett gott tecken. (Polskie Radio 29 maj 13)

Proletären Anna utställd i Gdansk

Ett porträtt av en av de internationellt mindre kända hjältarna i 1980-talets Solidaritetsrörelse, Anna Walentynowicz, visas nu permanent på Nationalmuseet i Gdansk. Anna Walentynowicz omkom vid flygkatastrofen i Smolensk, tillsammans med president Lech Kaczynski och nittiofyra andra.

Porträttet kallas Proletären Anna, och donerades till Nationalmuseet i Gdansk av stadens borgmästare Pawel Adamowicz.

Solidaritetsrörelsen uppstod på varvet i Gdansk när de kommunistiska myndigheterna i augusti 1980 sparkade truckföraren Anna Walentynowicz för olaga facklig verksamhet. Då drog elektrikern Lech Walesa igång de strejker, som var inledningen till den fria fackföreningen Solidaritet.

Walentynowicz har sedan kritiserat Walesa. Hon anser att han har skapat en personkult kring sig själv och tog åt sig för mycket av äran för Solidaritet. Allt detta var resultatet av gemensamma ansträngningar, inte en persons verk, menade Walentynowicz. (Polskie Radio 25 mars 13)

Peter Kadhammar gav år 2009 ut en bok, Fru Anna och generalen, om Anna Walentynowicz, läs anmälan här  >>

Film pekar ut Gdansk som platsen för CIA-fängelse

Detta är skamligt, vi är alla upprörda. Det säger Pawel Adamowicz, borgmästare i Gdansk, till Gazeta Wyborcza, sedan staden pekats ut som en av CIA:s black sites i Kathryn Bigelows Oscarnominerade film Zero Dark Thirty.

Filmen handlar om mordet på Usama bin Ladin och en av tagningarna har gjorts i hamninloppet och försetts med texten CIA Black Site, Gdansk, Poland.

Polen misstänks för att ha låtit CIA ha haft ett hemligt fängelse för förhör av misstänkta terrorister i Stare Kiejkuty, tjugo mil sydöst om Gdansk. EU-domstolen för de mänskliga rättigheterna vill häva sekretessen kring dokument om CIA-fängelser sedan en terrormisstänkt saudier hävdat att han suttit i CIA-fängelse i Polen.

Staden Gdansk skriver nu på sin webbplats att Bigelows film inte är dokumentär.

Myndigheterna har ingen information som kan bekräfta att ett sådant scenario som utspelar sig i filmen också skulle kunna ha inträffat i verkligheten. Vi hoppas att Gdansk – trots att staden i Kathryn Bigelows film får spela rollen av ”bad guy” – fortsätter att över hela världen främst uppfattas som Frihetens och Solidaritets stad, skriver stadens presstjänst. (Polskie Radio och Gdansk.pl 11 feb 13)