Waszczykowski på sjukhus

Förre utrikesministern Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr.

Förre utrikesministern Witold Waszczykowski togs i helgen in på sjukhus med allvarliga andningsbesvär.

Jag mår inte alls bra, säger Waszczykowski till tidningen Super Express. Sjukhuset tar nu prover för att se vad det är.

Waszczykowski har tagits in på samma militärsjukhus som opererade PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis knä.

Även vice talmannen Ryszard Terlecki fick uppsöka sjukhus för vård i helgen, men han är nu utskriven och mår bra, uppger Beata Mazurek, talesperson för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). (wp.pl 12 juni 18)

Hektiska dagar för Waszczykowski

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr.

I dessa regeringsombildningsdagar noterar man att utrikesminister Witold Waszczykowski far ut mot flera av Polens grannar.

Han är förtörnad på Ukraina, som inte ger polska historiker tillstånd att gräva upp gravar för nya undersökningar på kvarlevorna efter offren för Volhynien-massakern 1943–44. Det visar på en anti-polsk inställning, menar utrikesministern och hotar med att stoppa ukrainska medborgare från att ta sig in i Polen. Det kan möjligen bli ett problem eftersom ukrainarna numera inte behöver visum till EU.

Waszczykowski har också öst sin galla över den tyska utrikesministern Ursula von der Leyen som sagt att Tyskland måste stödja det sunda demokratiska motståndet som den unga generationen bjuder i Polen, och att Tysklands uppgift är att fortsätta ha en dialog med Polen och Ungern.

Se där – de erkänner att Tyskland trots allt bedriver en politik som ska stärka oppositionen i Polen, sa han upprört.

På tisdagen tog han sig an Moskva.

De är helt ointresserade av en dialog med den polska regeringen, sade Waszczykowski till Radio Wnet. Antingen försöker de vänta ut den nuvarande regeringen eller så nonchalerar de oss. Det finns en dialog på lägre nivåer, men inte på president- eller regeringschefsnivå. Ryssland vill inte!

Han misstänker att anledningen är Smolenskolyckan 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra omkom.

När vi begär ut vraket efter det störtade presidentplanet säger de att undersökningar fortfarande pågår, konstaterar han.

Det beskedet förefaller Waszczykowski märkligt – ändå är PiS-regeringens avsikt med att få tillbaka vraket att själva göra fortsatta undersökningar. Man vill hitta bevis för att planet sprängdes i luften av politiska skäl – ett sabotage som skulle ha initierats av Kreml.

Vi har sagt till Moskva att ju längre det dröjer innan vi får tillgång till vraket, desto mer ger ni oss anledning att tro att det är något ni vill dölja, säger Waszczykowski.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har misstrott de officiella haveriutredningarna från början – man menar att Lech Kaczyński som antirysk politiker blev en nagel i ögat på Moskva som beslöt sig för att spränga presidentens plan i luften. (Polskie Radio, Radio Wnet, TVP och wB 7-8 nov 17)

Hektiska dagar för Waszczykowski

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: msz.gov.pl

I november ska EU ha toppmöte om det Östliga partnerskapet, som 2009 initierades av Sverige (Carl Bildt) och Polen (Radosław Sikorski). Partnerskapet innebär ökat samarbete med Georgien, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Moldavien och Vitryssland. Avsikten har varit att stötta den demokratiska utvecklingen i länderna.

Visegradgruppen – Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien – sade i april att det östliga partnerskapet är nyckeln till stabilitet och ekonomisk tillväxt i östra Europa.

Flera av de här länderna vill liksom ett antal stater på Balkan bli medlemmar i EU. Utrikesminister Witold Waszczykowski och president Andrzej Duda har därför under ett par veckor rest omkring eller tagit emot besök för att stärka relationerna även med ansökarländerna Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien, Kosovo och Serbien.

Waszczykowski har också bearbetat ministrar och diplomater från Estland Lettland och Litauen, Rumänien och Bulgarien.

I början av veckan gjorde Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ett kort besök i Warszawa, och president Andrzej Duda sade att Polen stöder Turkiets ansökan om medlemskap i EU – vilket den polska regeringen är tämligen ensam om att göra i dagens läge.

Skälet till denna hektiska aktivitet hör sannolikt samman med att ju mer gruppen av länder från regionen utökas, desto starkare inflytande får Warszawa på EUs politik – t.ex. i flyktingfrågan och nationalstaternas roll. De flesta av länderna leds av nationalistiska regeringar som förvisso behöver hjälp med att utveckla demokratin och de mänskliga rättigheterna samt bekämpa korruptionen. De ser också med intresse på EUs utjämningsfonder och inre marknad som draghjälp för den ekonomiska utvecklingen.

Ett annat skäl kan naturligtvis vara uppgifterna om en regeringsombildning i november. Då ska enligt ryktet utrikesministern offras för att Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska kunna erbjuda president Duda ett större inflytande över utrikespolitiken. I gengäld vill PiS-ledaren att Duda i första hand ska släppa sitt veto mot de domstolsreformer som ger justitieminister Zbigniew Ziobro oinskränkt rätt att av- och tillsätta ledamöterna i Högsta domstolen och Nationella domstolsrådet; i andra hand ska Duda avstå från det inflytande som presidenten enligt grundlagen i egenskap av överbefälhavare i fredstid har över försvaret. (Polskie Radio, wB m.fl. 20 okt 17)

Polen: Byt ut Timmermans!

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr

Frans Timmermans försöker undergräva vår ställning inom EU, han bör bytas ut mot någon annan, vi föredrar att inte längre diskutera med honom. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till brittiska BBC.

Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen och den kommissionär som har ansvar för bland annat rättssäkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter, har sedan ett och ett halvt år fört samtal med regeringen i Warszawa om i första hand rättssäkerheten i landet.

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vid årsskiftet 2015/16 med en ny lag satte överrock på Konstitutionsdomstolen uttryckte EU oro för rättssäkerheten. En dialog har sedan dess förts mellan parterna men de nya lagar som PiS vill genomdriva som sätter även Högsta domstolen och Domstolsrådet under politisk kontroll, har inte underlättat samtalen.

EU har också reagerat på PiS hantering av de statliga medierna och nu senast den naturskyddade urskogen Białowieża, där avverkningen fortsätter trots förbud från EU-domstolen. EU anser också att det strider mot jämställdhetslagen att polska kvinnor ska kunna gå i pension vid 60 år, medan män får vänta tills de fyllt 65.

Andra stora stridsfrågor är EUs krav på att Polen ska acceptera den flyktingkvot som EU beslutat om; att s.k. utstationerad arbetskraft minst ska ha värdlandets minimilön, vilket minskar konkurrensmöjligheterna för polsk arbetskraft i utlandet; och EUs protester mot de amerikanska sanktionerna mot Moskva som drabbar Nord Stream II, ett projekt som den polska regeringen anser strider mot energisäkerheten inom unionen.

EUs beslut mot oss är en dimridå för att dölja problemen med energisäkerheten, den gemensamma marknaden efter Brexit och diverse protektionistiska beslut, säger Waszczykowski. Den oro som EU-kommissionen har gett uttryck för vad gäller Polen har använts som ursäkt för att beröva Polen vår ställning och kanske försvaga våra förhandlingar i till exempel samtal om EUs kommande budget, säger utrikesministern. Och vad gäller flyktingarna, så vill de inte bli omplacerade till Polen. (Polskie Radio och wB 9 aug 17)

Duda i konflikt med Waszczykowski

President Andrzej Duda.
Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Att president Andrzej Duda inte kommer särskilt bra överens med försvarsminister Antoni Macierewicz framgick i våras, då Duda i egenskap av landets ÖB i öppna brev till Macierewicz ställde frågor om försvaret. Den striden vann Duda – landets verklige makthavare Jarosław Kaczyński var missnöjd med att brevväxlingen var offentlig men konstaterade att presidenten står över försvarsministern.

Men även med utrikesminister Witold Waszczykowski har presidenten en djup konflikt, skriver nyhetsportalen onet.pl. Duda utnämner inte de ambassadörer som Waszczykowski föreslår. Han vill visa att han har inflytande över utrikespolitiken.

Enligt grundlagen ska presidenten tillsammans med premiärministern och utrikesministern utforma utrikespolitiken, och Duda har på sitt kansli en särskild utrikespolitisk rådgivare.

President Duda, som ju var regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kandidat i presidentvalet, har nu börjat bli ett problem.

Det ligger en lång rad nomineringar på presidentens skrivbord som väntar på att bli undertecknade, klagade utrikesminister Witold Waszczykowski i radio RMF FM. Jag väntar mig förklaringar på vad det är för problem med dem.

Uttalandet utlöste en våg av indignation i presidentpalatset, skriver onet.pl. Skandalöst, ingen minister har rätt att tala till presidenten på det sättet, dundrade Dudas utrikespolitiska rådgivare Krzysztof Szczerski omedelbart.

Nu frågar man sig om det i ”den goda förändring” som är PiS politik, också ingår att stärka presidentens roll. I Dudas förslag om folkomröstning om grundlagen tas presidentens roll upp som en viktig fråga.

Waszczykowski, som har stärkt sina aktier i samband med att Polen blev icke-permanent medlem av FNs säkerhetsråd, passar nu på att kritisera presidenten inför partikongressen i juli, då Kaczyński antas vilja ombilda regeringen. Att den amerikanske presidenten Donald Trump besöker Polen 6 juli räknar Waszczykowski också som en merit – även om Duda är den som flera gånger har bjudit in Trump.

Så nu återstår att se om Kaczyński reagerar på konflikten Duda–Waszczykowski och vad han i så fall gör. (onet.pl och wB 20 juni 17)

Säkerhetsrådet blev en merit för Waszczykowski

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr

Utrikesminister Witold Waszczykowski har tackat nej till att bli Polens FN-ambassadör. Han vill vara kvar på utrikesdepartementet, skriver nätportalen Wirtualna Polska. Och det får han, för sedan Polen valts in till en av FNs säkerhetsråds icke-permanenta medlemmar för åren 2018–2019 är han i nåd igen hos Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens verklige makthavare. Att han lyckats få den amerikanske presidenten Donald Trump till ett kort besök i Warszawa i juli har säkert också höjt hans aktier i partiledarens ögon.

Waszczykowski har ofta hamnat i rampljuset och alla gånger har inte varit på grund av framgångar i jobbet. I vintras berättade han om sitt arbete för att Central- och Östeuropas plats i säkerhetshetsrådet skulle gå till Polen och nämnde att han bokat in möten med ett tjugotal länder. Det exempel han nämnde var San Escobar – ett helt nytt land som hela nationen skrattade åt. Det var också Waszczykowski som bjöd in Venedigkommissionen att bedöma om det var OK att sätta Konstitutionsdomstolen under politisk kontroll. Venedigkommissionen tyckte inte att det var OK – och då var det nära att ministerposten rök för Waszczykowski.

Det har länge spekulerats i att Waszczykowski skulle få lämna regeringen i samband med ommöbleringen på PiS kongress i juli. Men nu har han tagits bort från listan på ministrar som kan/bör bytas ut. Två som är kvar är miljöminister Jan Szyszko och byggminister Andrzej Adamczyk, skriver Wirtualna Polska. (wp och wB 9 juni 17)

Trump ska mötas av jublande polacker

USAs president Donald Trump. Foto: Michael Vadon, wikipedia.

USAs president Donald Trump är inte så pigg på att besöka London av oro för att möta kritiska demonstranter. På sin första utlandsresa i Europa möttes han inte av några entusiastiska människomassor.

Men Vita Huset har av utrikesminister Witold Waszczykowski övertygats om att vid ett besök i Polen kommer allt att bli helt annorlunda.

Det skriver nyhetsportalen Onet.pl.

Trump besöker London den 4–5 juli, tar en kort avstickare till Polen den 6 juli för att resa vidare till Hamburg där G20-mötet pågår 7–8 juli.

Trump är missnöjd med att hans första besök i Europa inte väckt väntad entusiasm. Såväl Tysklands kansler Angela Merkel och Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron dessutom kyligt kommenterat Trumps olika utspel, inte minst sedan Trump beslöt att USA ska lämna klimatöverenskommelsen i Paris. Den amerikanske presidenten ska också ha störts av det positiva mottagande som hans företrädare Barack Obama nyligen fick i Berlin.

I detta bistra läge passade Waszczykowski på, skriver Onet.pl. Han framhöll i ett brev att den polska regeringen står Trump ideologiskt mycket nära, att man vill ha täta kontakter och att gatorna kommer att fyllas av jublande medborgare när presidenten besöker Polen.

Kruxet är att besöket infaller i juli då många Warszawabor lämnat staden för att resa till havet, och att det kan bli lite tunt i de jublande leden, vilket den känslige Trump kanske inte accepterar.

Många ledande polska politiker vill naturligtvis träffa den amerikanske presidenten när han nu kommer, men av tidsskäl är det tills vidare bara president Andrzej Duda och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som kommer ifråga. Duda, eftersom han efter flera invitationer står värd för besöket, och Kaczyński, som är den som egentligen har makten i Polen. (Onet.pl och wB 12 juni 17)

Waszczykowski: EUs åtgärder inget att oroa sig över

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski tonar ner EUs åtgärder mot Polen för landets vägran att acceptera den kvot av flyktingar som ska fördelas inom unionen.

Det är inget att oroa sig över, säger Waszczykowski till Polskie Radio. De flesta av dem är inte flyktingar utan invandrare som tagit sig in i Europa olagligt. Och människor från Afrika och Mellanöstern vill inte överflyttas till Polen. I så fall skulle vi vara tvungna att omplacera dem med våld, och sedan skulle vi vara tvungna att hålla dem i läger.

Polen var med och fattade beslutet om att dela upp flyktingarna mellan medlemsländerna 2015 men efter regeringsskiftet på hösten har det varit tvärstopp. Regeringen vill inte ta emot människor från Mellanöstern och Nordafrika – huvudskälet idag är Polens säkerhet.

EU-kommissionens talesperson Alexander Winterstein meddelade på måndagen att kommissionen nu drar igång processen mot de länder som inte deltar i EUs system med flyktingkvoter. Polen, Ungern och Tjeckien kan komma att dras inför EUs domstol för sin flyktingvägran. (Polskie Radio och wB 13 juni 17)

 

Waszczykowski: Helikopteraffären får inte förstöra våra relationer

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski.
Foto: D Piasecki, flickr

En misslyckad försäljning av franska militärhelikoptrar är inte skäl nog att undergräva de bilaterala förbindelserna mellan Warszawa och Paris. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski i en stor intervju i den franska tidningen Le Figaro.

Den annullerade helikopteraffären med franska Airbus om köp av militärhelikoptrar för 33 miljarder svenska kronor för ett år sedan åstadkom en påtaglig nedkylning av relationerna mellan de två länderna. Det blev inte bättre när Waszczykowski under presidentvalskampanjen i Frankrike lät fotografera sig tillsammans med nationalistledaren Marine Le Pen, vilket tolkades som att hon var hans favorit på presidentposten.

Läs vidare >>

Utrikesministern på Kubabesök

Utrikesminister Witold Waszczykowski på besök i Kuba.
Foto: UD.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har varit på besök i Kuba och diskuterat utrikeshandel och utländska investeringar. Samtalen har också berört ett polsk-kubanskt samarbete på de ekonomiska, kulturella och akademiska områdena.

Waszczykowski påminde om att Polen på de årliga mötena i FNs generalförsamling konsekvent röstat för att USA ska avskaffa sina sanktioner mot Kuba och stött landets ansträngningar att övervinna de hinder för ekonomisk och social utveckling som kommit av de amerikanska sanktionerna.

Man beslöt om ett forskarutbyte mellan Warszawa och Havanna, och diskuterade avvecklingen av ett lån till Kuba från kommunisttiden.

Polen vill gärna öka exporten av jordbruksmaskiner, livsmedel, läkemedel och teknik för förnybar energi till Kuba.

Utrikesministern besökte gamla Havanna som står inför en upprustning och erbjöd att polska experter med ny teknik ska hjälpa kubanerna att restaurera gamla monument. I samtalen om ett kulturellt samarbete diskuterades också hur man kan främja den polska kulturen på Kuba.

Vid ett religiöst center som polska ambassaden samarbetar med träffade utrikesministern ärkebiskopen av Havanna, Juan de la Caridad Garcia Rodriguez (TVP, Dziennik.pl och Polskie Radio 7 juni 17)

EU-kommissionen avvisar Polens kritik

Konstitutionsdomstolen. Foto: wikipedia.

Vi beklagar att minister Waszczykowski inte förstår EU-kommissionens roll, uppbyggnad och befogenheter. Det sade EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas på sin dagliga presskonferens på tisdagen. Beslutet att granska rättssäkerheten i Polen har tagits av alla kommissionärerna tillsammans, och kommissionärerna är godkända av såväl EU-parlamentet som av medlemsländernas regeringar.

Det är mycket ovanligt att EU-kommissionen kommenterar kritik och andra uttalanden, och Schinas kommentar antyder hur allvarligt kommissionen ser på kritiken från utrikesminister Witold Waszczykowski.

Waszczykowski hävdade på måndagen att kommissionären för rättsliga frågor, Frans Timmermans, bedriver ett privat korståg mot Warszawa. Samtidigt ifrågasatte han hela EU-kommissionens legitimitet och upprepade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) krav på en stor reform av EU – en reform som Polen erbjuder sig att stå i spetsen för.

När Polen kort efter regeringsskiftet hösten 2015 ställde den politiskt oberoende Konstitutionsdomstolen under justitiedepartementets kontroll konstaterade EU och Venedigkommissionen att detta stred mot den polska grundlagen och rekommenderade en återgång till den gamla ordningen. Några marginella justeringar som inte anses tillfredsställande genomfördes. EU har inlett ett rättsstatsförfarande mot Polen men regeringen betecknar frågan som avslutad och anser att EU lägger sig i Polens interna angelägenheter.

Tidigare i maj beslöt unionens EU-ministrar på ett möte i Bryssel att Timmermans ska göra ett nytt försök att få igång en dialog med PiS-regeringen. Nu hörs också röster i EU som öppet talar för att Polen och Ungern, som bryter mot EUs grundläggande värderingar, inte längre ska få så stora bidrag ur unionens strukturfonder – Polen har under många år varit det land som fått mest pengar från EU. Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron lovade också under sin valkampanj att arbeta för sanktioner mot Warszawa och Budapest. (politico.eu och wB 30/31 maj 17)

Waszczykowski: Timmermans bedriver ett personligt korståg mot Polen

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Det finns inga spänningar mellan Polen och EU, det som finns är spänningar mellan Polen och en EU-kommissionär. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till nyhetsportalen politico.eu. Timmermans bedriver ett personligt korståg mot Polen och kritiserar oss för sådant som har åtgärdats för länge sedan.

Hans uttalande tyder på att relationerna kommer att fortsätta vara frostiga när EU nu än en gång vill starta en dialog för att försöka lösa krisen, skriver politico.eu.

Timmermans krav är orättfärdiga och skapar dålig stämning kring Polen. Lyckligtvis tycks kreditvärderingsinstitut och investerare inte ta Timmermans agerande på allvar, säger utrikesministern.

Men Timmermans agerande visar att EU-kommissionen överträtt sina befogenheter, menar Waszczykowski. För att inte förlora sin trovärdighet bland medborgarna måste kommissionen med det snaraste ta itu med detta.

Vi kan inte acceptera att EU styrs av en grupp byråkrater som inte har valts i allmänna val utan plockats ut av regeringarna, säger han. EU-kommissionen har ingen legitimitet, och den kommission som ska styra framtidens EU måste väljas i direkta val. Ett federalt Europa måste grundas på demokratiska regler, särskilt om det gäller att utvidga integrationen mellan medlemsstaterna.

Han är skeptisk till ett EU där några länder går före och fördjupar samarbetet utan att alla är med.

Varför är splittring bättre än enighet, frågar han retoriskt. Vi har levt i ett delat Europa och det var inte bra.

Ett federalistiskt EU skulle undergräva medlemsländernas suveränitet. EU måste i stället ha en genomgripande diskussion om framtiden – att Storbritannien lämnar unionen är en tydlig signal om att något är fel.

Vi kan inte nöja oss med att säga att britterna gör ett misstag, för misstag har också begåtts av EUs institutioner, hävdar Waszczykowski.

Däremot bör medlemsländerna kunna ha kvar sina egna valutor och inte tvingas in i euro-zonen, där tillväxten är så mycket sämre. (politico.eu 29 maj 17)

Waszczykowski: Vi är redo för en omstart i de polsk-franska relationerna

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski. Foto: D Piasecki, flickr

Polen är redo för en omstart i de polsk-franska relationerna. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski på tisdagen i ett telefonsamtal med Frankrikes nyutnämnde minister för EU- och utrikesfrågor, Jean-Yves Le Drian.

Waszczykowski erinrade om en lång tradition av partnerskap och vänskap mellan de två länderna och uttryckte förhoppningar om samarbete och gemensamma projekt i framtiden, även inom EU och Nato.

En konstruktiv dialog mellan Polen och Frankrike är oumbärlig vid lösandet av de utmaningar som EU står inför, sade Waszczykowski. Weimartriangeln – det forum där Frankrike, Tyskland och Polen diskuterar gemensamma frågor – bör spela en särskild roll i byggandet av ett säkert Europa, ett Europa som svarar mot medborgarnas behov.

Relationerna mellan Polen och Frankrike har varit svala en tid – det väckte irritation i Paris när försvarsminister Antoni Macierewicz bröt ett ingånget avtal om att köpa franska arméhelikoptrar för 13 miljarder złoty (30 miljarder svenska kronor) och i stället gjorde affär med ett amerikanskt företag.

Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron har irriterats över Polens alla konflikter med EU, och sade under sin valkampanj att han som president ska arbeta för att EU ska införa sanktioner mot Polen. Han jämställde också PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och Ungerns premiärminister Victor Orbán med den franska nationaliströrelsens Marine Le Pen, och Rysslands president Vladimir Putin, och han anklagade regeringen för att dra utländska företag och arbetstillfällen till Polen med ojusta medel.

Waszczykowski, som då svarade att Macrons orättvisa anklagelser kom sig ut att den franska ekonomin inte på många på än kan tävla med den polska, ska nu alltså försöka tina upp de kyliga relationerna med Paris. (Polskie Radio och wB 23 maj 17

Polska diplomater och deras kunskaper i engelska

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: D Piasecki, flickr.

Utrikesdepartementet har reagerat på den franska presidentkandidaten Emmanuel Macrons uttalande, där han pekar ut Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), Ungerns premiärminister Viktor Orban och den ryske presidenten Vladimir Putin som allierade till hans nationalistiska rival, Marine Le Pen.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Utrikesminister Witold Waszczykowski har svarat Macron med ett uttalande som publicerats på departementets hemsida. Det är skrivet på engelska. Utrikesdepartementet följer noggrant det franska presidentvalet och beklagar Macrons ord, meddelar Waszczykowski.

Det behövs inga särskilt djupa kunskaper i engelska för att konstatera att texten kryllar av grammatiska, stilistiska och andra fel. Några engelsklärare samt en native speaker har fått i uppdrag att rätta uttalandet.

Men utrikesministern anser att det varken finns sakliga eller språkliga fel i texten.

Vi har använt oss av en ”annan jargong”. Det är ett politiskt uttalande som inte är riktat till engelsklärare, det har översatts av en av departementet anställd yrkesöversättare. Lärare i ”en eller annan skola” må ogilla översättningen men ”de lever i en annan värld”, säger Waszczykowski.

Republiken Polens främste diplomat har många gånger slagit alla med häpnad med sin inkompetens och bristande diplomatiska förmåga. Nu visar han även prov på otillräckliga kunskaper i engelska och val av medarbetare. Men den ”andra jargongen” fungerar kanske i det av Waszczykowski uppdiktade landet San Escobar. Vad vet vi …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Szydło: Utrikesministern ska inte få sparken

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: wikipedia.

Witold Waszczykowski är chef för utrikesdepartementet, punkt och slut. Det säger premiärminister Beata Szydło som en kommentar till ryktena om att utrikesministern skulle lämna UD för att i stället bli Polens ambassadör i FN.

Om jag fattar beslut om att byta ut honom så kommer jag att meddela det, säger Szydło.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har skjutit fram sitt partikonvent från april till juni, och enligt uppgifter i polska medier skulle det bero på att flera ministrar nu sitter löst.

En av dem skulle vara Waszczykowski, men även försvarsminister Antoni Macierewicz ligger bra till för en omplacering. Hans försök att rationalisera bort att president Andrzej Duda är landets överbefälhavare blev inte den triumf han hade hoppats. Generalernas strömhopp från armén har inte heller höjt försvarsministerns aktier i partiets toppskikt.

Att flytta på Waszczykowski är nog inget större problem för PiS-ledaren Jarosław Kaczyński – det kan bli värre med Macierewicz som har en stark ställning i partiet. Om det kommer till en maktkamp mellan Kaczyński och försvarsministern är utgången inte given. (Rzeczpospolita och wB 25 april 17)

Regeringen har tackat nej till möten med USA

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Den amerikanska administrationen har föreslagit ett möte med Polen på högsta nivå – men Polen har tackat nej, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Vicepresidenten Mike Pence ville träffa president Andrzej Duda och företrädare för de tre baltiska staterna vid sidan om säkerhetskonferensen i München för att diskutera Natos östra flank.

Men Duda tackade nej – regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) menar Polen som ett stort och viktigt land ska kunna träffa USAs president på tu man hand.

Pence träffade representanter för de tre andra länderna och hoppade över Duda.

Vid ett annat tillfälle när de två utrikesministrarna Rex Tillerson och Witold Waszczykowski skulle diskutera kampen mot islamiska staten fick amerikanen förhinder och föreslog att Waszczykowski skulle vara med på hans samtal med de baltiska utrikesministrarna. Polens utrikesminister tackade nej.

Enligt politiska kommentatorer betraktas polackernas uppträdande som oförskämt och kontraproduktivt. Man har inte bara struntat i att snabbt etablera diplomatiska förbindelser med USA utan också missat chansen att presentera sig som ledande nation i regionen.

Waszczykowski är nu på väg till USA för att träffa Tillerson och förhoppningsvis ta igen vad man förlorat. Avsikten är bland annat att be om hjälp att få tillbaka Smolenskplanet från Ryssland. Regeringen har också bjudit in den amerikanske presidenten Donald Trump, dock utan att få svar ännu. (Gazeta Wyborcza och Newsweek Polska 19 april 17)

Polen ber USA sätta press på Moskva

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Nästa vecka reser utrikesminister Witold Waszczykowski till USA och ska då fråga om Washington kan vara behjälplig med att få hem vraket efter Smolenskolyckan 2010.

Jag hoppas på amerikanerna, säger Waszczykowski till den konservativa nätportalen wpolityce.pl. Det är visserligen sju år sedan olyckan och den nya administrationen kanske behöver lite tid på sig, men det vore bra om amerikanerna kunde sätta press på Moskva.

Jag tog upp frågan redan med den förre utrikesministern John Kerry, men de agerade inte. När jag träffar den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson ska jag informera om hur långt vi har kommit i utredningen av den polska tragedin, och hur vi paralyseras av att vi inte får tillbaka vraket och de svarta lådorna, att vi inte får förhöra de ryska flygledarna som hade sin del i katastrofen, säger utrikesminister Waszczykowski. Den enda anledning jag kan se till att Moskva inte vill lämna tillbaka flygplansvraket är att det finns bevis där som de inte vill ska upptäckas.

Att jag talar med USA om det här innebär ju inte att Smolensktragedin blir deras viktigaste fråga i samtalen med Rysslands utrikesminister Lavrov, säger Waszczykowski, det vore naivt att tro. Men jag lämnar detaljerna åt Washington, jag ber dem formellt ansluta sig till utredningen. Då kan vi till exempel be amerikansk expertis om hjälp i vissa frågor.

Katastrofen är fortfarande ett stort mysterium, konstaterar den polske utrikesministern, det finns olika teorier om vad som har hänt och en del är mycket extrema. En teori är att den skedde avsiktligt och det måste vi ta med i beräkningen. Men det finns också enklare hypoteser som stämmer med rapporten från den haveriutredning som gjordes under den förra regeringen som talar om misstag. Idag vet vi att det huvudsakligen var de ryska trafikledarna som begick misstagen. (wPolityce 14 april 17)

Waszczykowski: EU kan inte straffa oss för nej till flyktingar

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Det är inte möjligt att straffa Polen för att vi inte tar emot migranter. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski med anledning av en artikel i brittiska The Times, där en diplomat hävdar att Polen och Ungern ska tvingas välja mellan att acceptera EUs flyktingkvot eller att lämna EU. Det ska enligt diplomaten också kunna bli ekonomiska konsekvenser – d.v.s. sänkta bidrag från EUs strukturfonder.

Bidragen till Polen är ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan medlemsstaterna, säger Waszczykowski, och det finns ingen koppling mellan strukturfonderna och migrationspolitiken.

För övrigt är migranterna och de asylsökande inte bara från Mellanöstern och Afrika, och Polen har gett jobb och uppehållstillstånd åt nästan 1,3 miljoner ukrainare förra året, säger utrikesministern. Därmed är det slut på den diskussionen.

2015 tvingades den dåvarande polska regeringen att acceptera att polackerna fram till 2017 skulle ta emot runt 6 000 asylsökande från flyktinglägren vid Medelhavet, men inga flyktingar har än så länge fått komma.

Vid ett besök i Warszawa i slutet av mars sade EUs flyktingkommissionär Dimitris Avramopoulos att EU har verktyg, medel och makt att tvinga medlemsländerna att ta emot sina flyktingkvoter. Högskoleminister Jarosław Gowin gick genast ut och svarade att Polen inte accepterar EUs kvotsystem och att EU tydligen inte har märkt det. (Polskie Radio och wB 5 april 17)

Polackerna missnöjda med Waszczykowski

Utrikesminister Witold Waszczykowski. 
Foto: D Piasecki, flickr

Över hälften av polackerna tycker att det nu är dags för utrikesminister Witold Waszczykowski att avgå. Det visar en opinionsundersökning som SW Research gjort och för tidningen Rzeczpospolita.

När ministern tidigare i veckan hävdade att han har bevis för att valet av Donald Tusk till EUs permanenta rådsordförande var förfalskat fick medborgarna nog.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är dock inte inne på samma linje.

Waszczykowski kommer att vara kvar på sin post så länge som premiärminister Beata Szydło anser att han sköter sitt ämbete, säger Adam Bielan, vice talman i senaten.

Bara 15 % av de svarande tycker att utrikesministern ska stanna kvar på sin post och en dryg tredjedel har ingen åsikt.

De flesta som vill se ministern få sparken är äldre män i större städer med en inkomst på över 5000 złoty i månaden (12 000 svenska kronor).

Frågan om Waszczykowskis avgång dyker upp då och då – han har ju en benägenhet att tilldra sig uppmärksamhet när han uttalar sig i politiska frågor.

Själv sade han vid årsskiftet, när frågan kom på tal, att han lämnade avgörandet till andra.

En politiker måste tro att det han gör är bra, sade han. Andra får bedöma min gärning, jag accepterar ödmjukt deras dom och mitt öde. (Rzeczpospolita 29 mars 17)

PiS och verkligheten

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski underkänner valet av Donald Tusk till Europeiska rådets permanenta ordförande. Han menar att valet var förfalskat och hävdar att expertutlåtanden bekräftar detta.

Enligt den europeiska lagen kan valet ifrågasättas, sade Waszczykowski.

Läs vidare >>

Waszczykowski: Rättsstatsprincipen är slutdiskuterad

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: wikipedia.

Jag anser att diskussionen om rättssäkerheten i Polen nu är avslutad. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski, dagen efter regeringens svar till EU-kommissionen, där man upprepar det tidigare framförda argumentet att lagen om Konstitutionsdomstolen numera är helt i linje med de europeiska normerna. De nya reglerna och den nya ordföranden har gett rätt förutsättningar för att domstolen ska fungera på rätt sätt.

Vi har förklarat vad som har hänt, hur vi genomfört reformeringen av Konstitutionsdomstolen och några andra frågor som fanns med i EU-kommissionens rekommendationer i december. Därmed anser vi att ärendet är avslutat, sade Waszczykowski. Och många andra politiker i Europa anser detsamma. Jag har rest runt i Europa i flera månader, och det är inte längre någon som frågar mig om hur det går med Polen.

På måndagen avfärdade utrikesdepartementet i ett brev EU-kommissionens oro för att omorganisationen av Konstitutionsdomstolen, KD, skulle kunna utgöra ett hot mot rättssäkerheten i landet. Konflikten, som inleddes årsskiftet 2015/126, späddes på den 21 december, då president Andrzej Duda mot tidigare regler utnämnt en ny ordförande i domstolen. EU-kommissionen ifrågasatte att utnämningen gått rätt till, och gav regeringen två månader att se till att lagen om Konstitutionsdomstolens sammansättning och arbetssätt återställs, så att den inte begränsar domstolens självständighet.

Departementet betonade i sitt svar till Bryssel att tvisten om Konstitutionsdomstolen inte kan ligga till grund för påståendet att det finns ett systematiskt hot mot rättsäkerheten i Polen.

Departement anklagar också EU-kommissionens vice ordförande Franz Timmermans för att stigmatisera Polen genom att uppmana övriga medlemsländer att göra gemensam sak med kommissionen i konflikten med Polen. (Polskie Radio och Warsaw Voice 20-21 feb 17)

Waszczykowski: Nu spelar vi en roll på den internationella arenan

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

I stället för att stå och titta på när de stora spelarna agerar har vi i den nya regeringen själva gjort entré på den internationella spelplanen. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski på torsdagen i ett tal i parlamentet där han redogjorde för de stora linjerna i Polens utrikespolitik den närmaste framtiden, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det finns inget motstridigt i kraftfulla ansträngningar att säkra Polens intressen och att oroa sig för EUs framtid, säkrandet av dess gränser och starka band med USA, sade utrikesministern. Vi vill reformera EU, inte avveckla det. En återgång till ett Europa som består av nationella egon vore lika skadligt som utopier om integration utan hänsyn till sociala och politiska realiteter på vår kontinent.

Trots en osäker internationell situation kan vi efter drygt ett åt vid makten säga att Polen har blivit mer säkert, sade han. Warszawa är engagerat i initiativ som ska öka den polska, den regionala, den europeiska och den globala säkerheten genom att ta del av Natos insatser och i en global antiterroristkoalition. Vi ökar vår diplomatiska närvaro runt om i världen i avsikt att stötta polska företag att expandera. Och vi bygger partnerskap med dem som stöder polackers utbildning utomlands och undervisning i det polska språket. (Polskie Radio 9 feb 17)

Utrikesministern: Vi ska ha möte med landet San Escobar

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Idag skrattar polackerna åt utrikesminister Witold Waszczykowski, vars kunskaper i geografi blivit en smula ifrågasatta.

Regeringen arbetar för att Polen om några år ska kunna ta plats i FNs säkerhetsråd, och Waszczykowski meddelar ivrigt en väntande reporterskara i New York att Polen nu bjudits in till samtal med ministrar från ett tjugotal länder.

Några av länderna är sådana som Polen tidigare inte har haft förbindelser med, som Belize och San Escobar i den karibiska övärlden, säger utrikesministern, alla har de en röst i FNs generalförsamling.

San Escobar? Var ligger det?

UD skyndade sig att via twitter påpeka att ministern råkat säga fel. Men polackerna sitter nu med näsan i kartboken för att ta reda på vilket land han kan ha menat. San Marino är det enda land i världen som börjar på San.

Han menade San Cristobal y Nieve, försökte UD. Men kanske hade han då använt det officiella namnet på denna stat, Saint Kitts och Nevis. (TVN 10 jan 17)

– Tusk är själva sinnebilden för ondska och dumhet!

Utrikesminister Witold Waszczykowski och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Animositeten mellan Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har på intet sätt stannat av.

I en nyårs-tweet önskade sig Tusk ”ett fosterland fritt från ondska och dumhet”.

Själv önskar jag att Tusk håller sig långt borta från Polen, fnyser utrikesminister Witold Waszczykowski i en intervju i radiostationen RMF FM. Tusk är själva sinnebilden för ondska och dumhet, och hittills har han inte hjälpt Polen med någonting.

Läs vidare >>

Waszczykowski: Nord Stream II byggs inte

Det blir ingen Nord Stream II, säger utrikesminister Witold Waszczykowski till nyhetsportalen onet.pl. Det är sensationella nyheter som vi har kämpat för länge.

EU-kommissionen fattade i oktober beslut om att låta Gazprom kan öka kapaciteten i Nord Stream I och då behöver ryssarna inte Nord Stream II längre, säger Waszczykowski.

Men även om det är en seger att vi stoppar Nord Stream II, så kan ryssarna fortfarande översvämma Central- och Sydeuropa med gas som aldrig går genom Polen. Det är huvudsaken för dem.

Det innebär också konkurrens för vår nya LNG-terminal i Świnoujście, och det påverkar också den planerade gasledningen från de norska gasfälten via Danmark till oss, säger Waszczykowski.

Ursprunget till Polens agerande är Moskvas benägenhet att använda energi som ett politiskt påtryckningsmedel mot Sovjetunionens forna satellitstater. När till exempel Ukraina vintern 2008–2009 var i onåd i Moskva stängde den ryska energijätten Gazprom kranarna till ledningarna i Ukraina. Det drabbade också Polen och Tyskland som fick rysk energi den vägen.

Tyskland ville försäkra sig om kontinuerliga leveranser och Ryssland ville kunna fortsätta med sin energipolitik mot de baltiska staterna och Polen utan att stöta sig med Berlin. Alltså byggde man längs Östersjöns botten, trots kraftiga protester från bland annat Polen.

Polska politiker har arbetat energiskt dels för energisäkerheten i EU, d.v.s. att medlemsländernas ska vara solidariska mot varandra om något av dem avstängs från gas och olja, dels för att få tillgång till energi från andra länder som arabstaterna. Ett av projekten är den nyinvigda terminalen för flytande naturgas (LNG) i Świnoujście som har stor kapacitet. Man planerar redan för en utbyggnad, för att stötta andra medlemsländers behov av energi. Planerandet av en ledning från Norge via Danmark har också kommit ganska långt. (Onet.pl och Polskie Radio 21-22 nov 16)

Waszczykowski: Vi granskar raderade mail

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: UD.

På måndagen den 10 oktober höll regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sin månatliga ceremoni till minne av flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer ur den polska maktapparaten miste livet.

PiS hävdar att flygkraschen berodde på ett politiskt attentat, initierat av Moskva, och att dåvarande regeringschefen Donald Tusk sopat spåren efter detta under mattan. Efter regeringsskiftet för ett år sedan har partiet engagerat experter som ska leta efter bevis för detta i haveriutredningen.

Utrikesminister Witold Waszczykowski berättade nu i statliga TVP om hur det går. Både han och försvarsminister Antoni Macierewicz har tidigare sagt att man har graverande bevis mot Tusk, men ingenting har ännu offentliggjorts.

Vi har hittat dokument som visar vad man gjorde på UD före och efter olyckan, sade utrikesministern till TVP. Dokument som visar hur man försökte få bort president Kaczyński från utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi arbetar med att återställa raderade mail från medarbetares mobiltelefoner, och alla nya bevis kommer att offentliggöras.

Att det finns dokument som visar på oenighet mellan president Lech Kaczyński och det dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) är inte så märkligt. Donald Tusks regering försökte tina upp de kyliga relationerna med arvfienderna Ryssland och Tyskland, en politik som presidenten var kraftig motståndare till. Maktkamp mellan presidenten och regeringschefen skadade Polens anseende framför allt inom EU.

PiS experter letar alltså sedan snart ett år efter uppgifter som kan skada Tusk – eller åtminstone hans utrikesminister Radosław Sikorski. Nyligen sade Waszczykowski att Sikorski inte begärt hjälp från andra länder att utreda Smolenskolyckan, vilket PiS anser mycket graverande.

Partiet skickade däremot en egen delegation till den amerikanska kongressen för att plädera för en internationell utredning, vilket inte mötte något gensvar.

Eftersom PiS anser att presidentplanet sprängdes av politiska skäl betraktar man offren som ”stupade i fosterlandets tjänst”. (TVP och wB 10 okt 16)

PiS vill ändra Lissabonfördraget

Vi är beredda att leda diskussionerna om förändringar i Lissabonfördraget. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till TVN.
Det behövs en kulturell kontrarevolution i EU, som Jaroslaw Kaczynski och Viktor Orban talade om på Ekonomiskt forum i Krynica, sade han och påminde om att Polen i flera månader talat om behovet av förändringar.
Nu handlar det inte bara om att Storbritannien ska lämna EU, vi vill att hela EU ska reformeras. Om vi förlorar Europas näst största ekonomi ligger felet inte bara i Storbritannien utan i hela EU. I Visegradgruppen är vi eniga om att Brexit måste användas till att reformera EU. Vi måste omdefiniera EUs institutioner och relationerna mellan länderna. Lissabonfördraget är under debatt, sade Waszczykowski, och vi tvekar inte. Om det nödvändigt får vi ändra fördraget. (TVN 8 sept 16)

Ministrar tar London i örat

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Sedan ytterligare en polack i Storbritannien i förra veckan misshandlats till döds, reste inrikesminister Mariusz Błaszczak och utrikesminister Witold Waszczykowski på måndagen till London för att diskutera det ökande våldet mot polacker i Storbritannien med borgmästare Boris Johnson. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Vi har påmint de brittiska myndigheterna om att polackerna är en grupp som är väl integrerad i det brittiska samhället som arbetar hårt, betalar skatt och förtjänar skydd och vård, sade Waszczykowski vid en presskonferens på måndagen.

Polacker har bott i Storbritannien sedan andra världskriget och de ökade i antal när Polen gick med i EU 2004, sade Błaszczak.

Den betydande polska befolkningen har under decennier inte haft något problem i landet, sade utrikesministern, men i samband med Brexitomröstningen har det börjat dyka upp incidenter mot polacker. Polen uppskattar att många brittiska politiker, bland dem premiärminister Theresa May, har fördömt angrepp mot polacker.

Polens ambassadör i Storbritannien har under de senaste veckorna rapporterat sjutton allvarliga incidenter mot polacker i landet. (Polskie Radio och TVN 6 sept 16)

Weimartriangeln ska förbättra EUs samarbete

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Jag har föreslagit att Weimartriangeln ska intensifiera sitt arbete. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski efter Weimartriangelns möte på söndagen. Gruppen bör träffas med jämna mellanrum inför möten med Europeiska rådet och andra viktiga tillfällen.

Weimartriangeln, som bildades 1991 för ett närmare samarbete mellan Polen, Tyskland och Frankrike efter kommunismens fall, återupplivades på söndagen på slottet Ettensburg utanför Weimar i Tyskland. Det var det första mötet på fem år.

Storbritanniens beslut att lämna EU visar att misstag begåtts, sade Waszczykowski. Polen vill vara kvar i EU, men vi vill ha ett bättre EU. Unionens institutioner är till för att hjälpa medborgarna, inte tvärtom.

Vid Weimarmötet beslöts att de tre medlemsländernas statschefer ska träffas i Frankrike i november.

Vi ska ta itu med problemen i en anda av förnyat ömsesidigt förtroende, skriver de tre utrikesministrarna Frank-Walter Steinmeier, Jean-Marc Ayrault och Witold Waszczykowski i ett uttalande. Weimartriangeln ska också träffa andra grupper inom unionen som Visegradgruppen (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien). De vill ha fler åtgärder för att bättre integrera säkerhetsstrukturerna i medlemsländerna, och uppmanar Europeiska rådet att hålla årliga säkerhetsrådsmöten.

EU behöver en bättre struktur för de civila och militära uppdrag som unionen genomför på tre kontinenter, vilket också kommer att stärka Nato. Det är också viktigt att främja utvecklingen av en stark och konkurrenskraftig försvarsindustri i Europa, skriver utrikesministrarna. Europa ska bli mer attraktivt för investerare, vilket innebär att arbetet med att harmonisera skatter och sociala strukturer måste påskyndas. (Rzeczpospolita, wB m.fl. 28 aug 16)

Polen vill känna Erdogan på pulsen

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski reser om ett par dagar till Turkiet för att ta reda på om den turkiska regeringen tänker ändra sin utrikespolitik efter kuppförsöket i mitten av juli.

Jag vill veta vad den turkiska regeringen tänker idag om relationerna till EU och Nato, säger Waszczykowski till Polskie Radio. För oss är det mycket viktigt att veta om Turkiet håller fast vid de beslut som fattades på toppmötet i juli. Frågan år också hur Turkiets relationer med Ryssland är – det är ett faktum att presidenterna Erdogan och Putin står varandra närmare idag. Vad innebär det att Ryssland nu samarbetar med Iran?

Turkiet fortsätter vara en pålitlig medlem av Nato och uppfyller alla sina åtaganden, säger utrikesministern. Vi ser inga avvikelser från Natos politik vad Ankara beträffar. Men under resan vill jag förstås få bekräftat att politiken håller sig inom Natos ramverk. (Polskie Radio 23 aug 16)

Waszczykowski: Vi måste själva berätta vår historia

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Konflikten om den 1 augusti, då huvudstaden högtidlighöll minnet av dem som dog under Warszawaupproret 1944 och förre presidenten Lech Kaczyński och ett par till som omkom i flygolyckan vid Smolensk år 2010, har fått utrikesminister Witold Waszczykowski att låta sig intervjuas i den ultrakonservativa tv-stationen Telewicja Republika.

Vi måste själva berätta om vår historia annars blir den bortglömd, sade Waszczykowski. Vi i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har i flera år pläderat för att Polen måste ha en historiepolitik liksom andra länder i vår omgivning, annars tar deras version av historien över.

Läs vidare >>

Utrikesministern: Nato spelar roll och vi är en viktig del av Nato

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Nato måste bli er aktivt och mer trovärdigt. Det skriver utrikesminister Witold Waszczykowski inför Natos toppmöte den 8–9 juli i en tidningsartikel som publiceras i flera länder samtidigt.

Vi lever i en turbulent värld med våldsamma konflikter i och bortom Natos periferi. Vi måste sända ett budskap om enighet till världen: Nato spelar roll, skriver Waszczykowski. År 1999 då Polen gick med i Nato, den mest framgångsrika militäralliansen i världen, var en milstolpe i nationens historia. Vi hade en dröm om att Nato-trupper skulle vara närvarande i Polen, och idag blir den drömmen verklighet. Säkerhetsmiljön har blivit allt mer krävande och oförutsägbar och konceptet ett Europa i fred och frihet är i fara, våld har blivit regel snarare än undantag.

Terrorismen, den okontrollerade strömmen av invandrare och militära provokationer och spända relationer som åstadkoms av Ryssland är de största hoten mot Nato, skriver utrikesministern. Under dessa förhållanden har militäralliansen inte råd att vara passivt eller självbelåtet. Nato bör säkerställa verklig säkerhet för medborgarna. Polen är en fullvärdig medlem av Nato och formar aktivt sin framtid. Vi lämnar ett betydelsefullt bidrag till alliansens säkerhet, även långt utanför våra egna gränser. I arvet efter toppmötet i Warszawa bör ingå en tydlig och ambitiös vision om hur Nato ska fungera i den framväxande säkerhetsmiljön. Det bör bygga på tre pelare – anpassning, trovärdighet och ledarskap. (Utrikesdepartementet 5 juli 16)

Tyskland: Polen har inte lämnats utanför!

Tidigare uppgifter om att Polen lämnats utanför diskussionerna om hur EU ska hantera Storbritanniens utträde ur unionen dementeras nu å det bestämdaste från Berlin.

Polen har på intet sätt blivit förbigånget, säger Martin Schaefer, talesperson för tyska UD. Premiärminister Beata Szydło var i förra veckan i Berlin med nästan alla sina ministrar, det pågick samtal både mellan regeringscheferna och mellan olika ministrar. Vårt samarbete har varit mycket grundligt. Polen kommer inte att lämnas utanför.

Läs vidare >>

Utrikesministern ber för att Storbritannien stannar i EU

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Utrikesdepartementet.

Om Storbritannien efter Brexit-omröstningen beslutar att lämna EU kan Polen komma vid sidan om det block som domineras av euroländerna. Det är inget bra scenario för oss, säger utrikesminister Witold Waszczykowski. Det kan bli så att medlemsländerna delas in i två grupper med olika hastigheter. Om euroländerna bygger upp egna institutioner och har en egen budget blir EU bara en fasad.

Lämnar britterna kan det leda till att andra länder vill gå samma väg eller omförhandla sina villkor inom unionen. Jag håller tummarna och ber för att utgången blir positiv för Europa och Polen och att Storbritannien stannar kvar i EU, sade Waszczykowski. (Polskie Radio 23 juni 16)

Kina ska bygga ny storflygplats i Polen

Statliga flygbolaget  Lot är en av pusselbitarna i planerna på en ny storflygplats i Polen. Foto: PLL Lot

Statliga flygbolaget Lot är en av pusselbitarna i planerna på en ny storflygplats i Polen. Foto: PLL Lot

Kineserna är intresserade av att bygga en stor flygplats för tiotals miljoner passagerare i centrala Polen, och det skulle kunna ske inom 2-3 år. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski som just återvänt från ett fyra dagar långt besök i Kina.

Från flygplatsen ska vi bygga höghastighetståg till stora polska städer. Detta är en multilateral investering och ett företag som byggt upp en sådan infrastruktur i Kina ska hjälpa oss att skapa ett liknande system i Polen.

Att bygga en stor centralflygplats är beroende av regeringens nya transportpolitik och på utvecklingen för det statliga flygbolaget Lot, säger Marcel Klinkowski, som är expert på civila transporter och infrastruktur. Världens storflygplatser byggs nu i samarbete med globala flygbolag. Lot är ett medelstort bolag med 5 miljoner passagerare om året.

På mötet diskuterades också Via Carpatica, ett system av höghastighetståg och motorvägar som ska koppla ihop Adriatiska havet, Östersjön och Svarta havet. Den nya leden kommer att gynna östra Polen, där den ekonomiska utvecklingen inte är lika markant som i väster, säger Klinkowski. Ett samarbete med Kina kommer definitivt att höja tempot på det projektet.

Waszczykowski berättade också att premiärminister Beata Szydło inom de närmaste månaderna också reser till Kina, liksom att Kinas president Xi Jinping ska avlägga ett officiellt besök i Polen. (Polskie Radio och TVP 27 april 16)

Polen stöder Turkiets medlemsansökan

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Polen vill se Turkiet som medlem i EU i en nära framtid och stöder att EU ska slopa visumkravet för turkar. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski vid ett möte med den turkiske utrikesministern Mevlüt Çavuşoğlu i Ankara på onsdagen.

Polen och Turkiet har liknande problem på båda flankerna – den nordöstra och sydöstra, bland dem de som förorsakas av Rysslands aggressiva uppträdande, sade Waszczykowski.

På tisdagen underströk EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att Turkiet måste uppfylla alla de villkor som krävs får visumprivilegier. Turkiet svarade med att om EU inte slopar visumkravet kan man komma att bryta flyktingavtalet som slöts i förra månaden. (Warsaw Business Journal 20 april 16)

Waszczykowski: EUs säkerhet måste stärkas på flera plan

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

När utrikesminister Witold Waszczykowski i en debattartikel i den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung i dagarna pläderar för ett bättre säkerhetssamarbete mellan EU och Nato passar han på att ge Tyskland en känga för det tyskryska projektet Nord Stream.

Med handen på hjärtat kan man inte säga att EU har en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik värd namnet, skriver utrikesministern. De måste stärkas som ett svar på de geopolitiska ändringarna, säkerheten för EU-medborgare i de medlemsländer som gränsar till Ryssland bör inte skilja sig från säkerheten för tyskar, fransmän och belgare.

Det handlar också om att få flyktingkrisen under kontroll och att öka kontrollen vid Schengens gränser, menar Waszczykowski.

Men en annan viktig del av den europeiska säkerheten gäller energipolitiken, skriver ministern. Projekt som Nord Stream 2 undergräver förtroendet i Europa. Det påverkar inte bara en trygg gasförsörjning i Centraleuropa utan påverkar också stabiliteten i Ukraina.

Nord Stream byggdes efter den orangea revolutionen 2004–2005, då Ryssland för att straffa Kiev stängde kranarna till naturgasledningen genom Ukraina. Därmed fick även polacker och tyskar frysa den vintern – de fick sin gas via de ukrainska ledningarna. För att säkra gastillförseln enades Berlin och Moskva om att bygga en direktledning för rysk naturgas till Tyskland, Nord Stream, vars kapacitet i ett nytt projekt nu ska fördubblas.

Polen i sin tur genomdrev principen om energisäkerhet och en gemensam energipolitik inom EU, som bland annat går ut på att medlemsstaterna lojalt ska dela med sig om ett EU-land får energiproblem.

Waszczykowski avslutar sin artikel med att försäkra att de polsktyska relationerna trots denna själviska fnurra på tråden är i bästa skick och nödvändiga för ett starkt och enat Europa. (Frankfurter Allgemeine Zeitung och wB 3 april 16)

Waszczykowski i blåsväder igen

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: UD.

Vi lagt av negermentaliteten mot USA. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski häromdagen i statliga TVP.

Intervjun gällde varför president Duda vid sitt besök i Washington inte skulle få träffa USAs Barack Obama på tu man hand. Enligt Waszczykowski handlade det bara om tidsbrist från den amerikanske presidentens sida. Och relationerna med USA är bättre än förr.

Läs vidare >>

Waszczykowski: Vi bestämmer själva om flyktingarna

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Vi kommer att ta emot 7 000 flyktingar som det beslutats om enligt EUs kvotsystem, men på våra egna villkor. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski i en stor intervju i den italienska tidningen Corriere Della Sera.

För det första ska flyktingar inte tvingas till Polen om de vill någon annanstans, för det andra måste asylsökande kunna visa vilka de är så att vi vet vilka som kommer, och för det tredje får de inte utgöra något hot mot vår säkerhet. Vi vill komma till EUs hotspots i Lampedusa och Grekland och själva välja ut vilka flyktingar som får komma till Polen, säger Waszczykowski.

Läs vidare >>

Szydło: Venedigkommissionen bjöds in för tidigt

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Facebook.

Utrikesminister Waszczykowski medger att det var för tidigt att bjuda in Venedigkommissionen. Det säger premiärminister Beata Szydło till TVP.

Vi har pratat mycket de senaste dagarna om hur vi ska förbereda våra kommentarer till Venedigkommissionens preliminära utslag, säger hon. Han håller med om att det hade varit bättre om kommissionen kommit vid en senare tidpunkt.

Just nu vill jag inte sätta betyg på någon, just nu har jag Waszczykowski som utrikesminister och regeringens prioritet är att bemöta Venedigkommissionens rapport. Förutsättningen för fortsatta diskussioner med kommissionen är att utlåtandet tar upp själva sakfrågan och inte gör några politiska bedömningar, säger Szydło.

Hon anser att oppositionen har börjat använda EUs institutioner som vapen mot regeringen och beklagar det.

Om diskussionen om Konstitutionsdomstolen var en vanlig icke-politisk diskussion, så kan jag inte se något skäl till att EU-kommissionen, EU-parlamentet och nu Venedigkommissionen skulle ägna sig åt interna polska angelägenheter, säger regeringschefen. Polen har inte brutit mot rättsstatens principer. (TVP 3 mars 16)

VK: Utlåtandet kommer som planerat 12-13 mars

Venedigkommissionens slutgiltiga yttrande kommer som planerat efter dess nästa möte den 11-12 mars. Det rapporterar TVP.

Det innebär att man inte går utrikesminister Witold Waszczykowski till mötes när han kräver att rapporten ska senareläggas och inte publiceras förrän i juni. Orsaken är att kommissionens kritik mot rättssäkerheten i Polen läckt ut i medierna, vilket fått regeringens förtroende för Europarådet att svikta. Kommissionen borde tillsammans med regeringen arbetat sig fram till en gemensam rapport innan materialet kom till allmänhetens kännedom, menar Waszczykowski.

Men Venedigkommissionen är en självständig institution, säger Daniel Holtgen från Europarådet. Vi har inget inflytande på Venedigkommissionen.

Venedigkommissionen är ett av Europarådets rådgivande organ som inrättades i början av 1990-talet för att stötta länder när de efter kommunismens fall skulle utarbeta sin grundlag. Ledamöterna är experter på författningsrätt och internationell rätt.

När den polska regeringen ställde den tidigare oberoende Konstitutionsdomstolen under justitieministerns kontroll blev kritiken omfattande. Utrikesminister Witold Waszczykowski bjöd då in Venedigkommissionen för ett utlåtande.

Uppenbarligen var det hans eget initiativ, skriver polska medier, för Jarosław Kaczyński, ledare för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och regeringens grå eminens ska ha funnit initiativet obetänksamt.

Därmed är spekulationerna om när utrikesministern ska få gå också i gång. (TVP och wB 3 mars 16)

Många diplomater kallas hem

Trettio polska ambassadörer kommer att kallas hem, de flesta efter Natos toppmöte i Warszawa i juli och det katolska arrangemanget Världsungdomsdagen i Kraków, där påven väntas komma på besök. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Många av dem är stationerade i länder i Europa, och de flesta har suttit i mer än fyra år.

Hittills har tre ambassadörer kallats hem i förtid, Tomasz Arabski från Spanien, Alexander Checko från Serbien och Marek Prawda från EU och Bryssel.

Förändringarna sker på grund av maktskiftet i Polen, uppger TVP. I samband med den nya lagen om offentlig förvaltning har det inrättats nio nya direktörer och tjugo biträdande direktörer på utrikesdepartementet. Där har redan tidigare funnits ett hundratal chefer och bara en har fått lämna sin arbetsplats sedan departementet fick en ny chef, utrikesminister Witold Waszczykowski. (TVP 2 dec 16)

Utrikesministern kritisk mot Venedigkommissionen

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Det är tråkigt att behöva säga, men Venedigkommissionens agerande har på ett hänsynslöst sätt utnyttjats i politiskt syfte. Det skriver utrikesminister Witold Waszczykowski i ett brev till Europarådets ordförande Torbjörn Jagland. Min förvåning är desto större som Venedigkommissionens ordförande inte omedelbart gick ut och fördömde läckan och hur man använde den i politiska syften.

Brevet föranleds av att kritiken från Venedigkommissionen, ett rådgivande organ till Europarådet, läckt ut till medierna.

En av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) första åtgärder vid makten var att ställa den oberoende Konstitutionsdomstolen under justitieministerns förmynderskap. Det har väckt omfattande protester inom landet och oroat även EU. Regeringen är övertygad om sin rätt stöpa om Polen med hjälp av parlamentet, där PiS har egen majoritet, och utrikesministern vände sig på eget initiativ till Europarådets grundlagsexperter, Venedigkommissionen, för att få ett utlåtande.

När kommissionen häromdagen avgav ett preliminärt utlåtande publicerades kritiken genast landets största tidning Gazeta Wyborcza, som stöder oppositionen. Därifrån spred sig uppgifterna snabbt till alla andra medier.

Vem som lämnade ut rapporten till tidningen är alltjämt en gåta – enligt presidentrådgivaren Krzysztof Szczerski är det uteslutet att någon regeringstjänsteman skulle ha läckt.

Kanske är avsikten med läckan att hindra Venedigkommissionen att mildra eller ta tillbaka sin kritik, säger Szczerski. (Polskie Radio och wB 2 mars 16)

Waszczykowski: Vi ska ha en plan för vår politik mot EU och Nato

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Polen måste aktivt forma sin politik mot EU och Nato. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski i ett nyckeltal i parlamentet på fredagen.

Utifrån Polens utrikespolitiska prioriteringar har Europa fått vidkännas växande osäkerhet och instabilitet, EU är försvagat av lågkonjunkturen, delat i skilda uppfattningar inför utvecklingen i framtiden och drabbat av krig som utkämpas på andra sidan gränsen.

Att vi är medlemmar i EU och Nato innebär inte att vi kan glömma att Polen befinner sig i ett läge mellan öst och väst, sade Waszczykowski, vi behöver en aktiv och subjektiv plan för att forma landets politik gentemot de internationella organisationer där vi är medlemmar. Den nuvarande regeringen är fast besluten att uppnå sina mål: att leda en modig, realistisk och framför allt effektiv utrikespolitik. (Polskie Radio 29 jan 16)

Waszczykowski: Vi vill spela en ledande roll i bygget av ett starkare EU

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttryckte för tio dagar sedan oro för de nya polska medielagarna, och även svenska medier har på opinionssidorna varit kritiska.

På söndagen försvarar den polska utrikesministern Witold Waszczykowski regeringen Szydłos åtgärder i en artikel i ett antal ledande tidningar i Europa, och hävdar att det inte är fara å färde.

EU har gett sig in i en totalt meningslös konflikt med Warszawa, skriver utrikesminister Witold Waszczykowski. Polen är ingen olydig skolpojke som behöver en reprimand av sin magister; Polen är alltigenom europeiskt.

Läs vidare >>

Polen satsar på Ungern

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) träffade nyligen helt informellt den ungerske premiärministern Viktor Orbán. Efter mötet förklarade Orbán att eventuell EU-kritik mot Polen kommer Ungern inte att ställa upp på.

Nu ska även premiärminister Beata Szydło stärka banden med Ungern – hon avlägger inom kort ett officiellt besök i Budapest, meddelar utrikesminister Witold Waszczykowski.

De två regeringscheferna ska diskutera EU-frågor, sade utrikesministern, för Polens utrikesdepartement har mycket att lära oss av Ungerns erfarenhet.

Det ska bli ett besök värdigt en polsk regeringschef, sade Waszczykowski. (Polskie Radio och wB 8 jan 16)

Waszczykowski skriver till tyska UD om nyårshändelserna

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har skrivit brev till den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier för att få veta om några polska kvinnor fanns med bland offren för de sexuella övergrepp som begicks på nyårsnatten i Köln.

Jag inser att det tyska utrikesdepartementet kanske inte har tillgång till den informationen, och ber att ni skickar mitt brev vidare till behöriga tyska myndigheter, skriver Waszczykowski.

Enligt rapporter från Köln ska ett stort antal män ”som såg ut att vara från Mellanöstern och Nordafrika” under nyårsnatten utsatt ett drygt hundratal kvinnor för angrepp, rån och sexuella övergrepp. Polisen tror att det handlar om organiserade kriminella och inte asylsökande. (TVN 7 jan 16)

– Veganer och cyklister är inte delar av de polska värdena

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Den nya medielagen ska befria Polen från sjukdomar som inte har med traditionella polska värden att göra. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski som låtit sig intervjuas i flera tyska medier.

EU-kommissionens kritik mot omstöpningen av det polska samhället avfärdar han.

Besluten är tagna på demokratiskt sätt, säger han.

Efter parlamentsvalet i oktober förra året har det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) egen majoritet i parlamentets båda kamrar, och PiS driver i rask takt igenom den ena frågan efter den andra. Här gäller det att stoppa den utveckling som den tidigare regeringen arbetat fram.

Enligt deras politik skulle hela världen dras åt det marxistiska hållet med en blandning av kulturer och raser, säger utrikesministern. Vi skulle få en värld av cyklister och vegetarianer som bara fokuserar på förnybar energi och som bekämpar alla former av religion – det där har ingenting med traditionella polska värderingar att göra.

Den oro som uttryckts av EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, EUs kommissionär för mediepolitiken Günther Oettinger och Europeiska Radio- och TV-unionen EBU finner han tämligen ointressant.

Han konstaterar att Polen är redo att ta emot 7 000 flyktingar – efter noggrann prövning. Och han efterlyser lite mer solidaritet från Tysklands sida.

Det vore önskvärt med lite större förståelse för vår politiska situation, säger Waszczykowski. Ni tyskar borde fråga er vad ni egentligen väntar er från Polen. Behöver ni bara Polen som buffertzon mot Ryssland och leverantör av billig arbetskraft? Eller ska vi hjälpas åt att lösa problemen i vår del av Europa? (zeit.de, bild.de jan 16)

UD rättar: Brittiska bidrag ska minskas för alla

I en intervju i helgen ställde utrikesminister Witold Waszczykowski brittiska bidrag till EU-migranter mot brittiskt stöd för att få Nato att öka sin militära närvaro i Centraleuropa.

Men idag skriver UD i ett pressmeddelande att utrikesministern inte kan acceptera någon form av diskriminering av polska medborgare. Vad han menade var att Polen inte kommer att protestera om Storbritannien skär ner på välfärden för samtliga invånare, även om det då också drabbar den stora polska minoriteten i Storbritannien.

Ministern är kraftfull motståndare till all diskriminering av polacker, skriver departementet.

När den brittiske premiärministern David Cameron nu ska förhandla om förändringar i avtalet med EU ingår frågan om en nedskärning av immigranternas möjlighet att ta del av den brittiska välfärden. I helgen sade Waszczykowski att Polen kan acceptera det om Storbritannien stöder Polen i Nato. (Polskie Radio 4 dec 15)

Polen vill byta bidrag mot Natostöd

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Om Storbritannien stödjer Polen i Nato, så kan vi acceptera de brittiska kraven på att immigranter i Storbritannien inte ska få ut lika mycket av välfärden som britterna själva.

Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski i helgen.

I förhandlingarna med EU vill London ha rätt att begränsa de olika bidrag som idag betalas ut till immigranter lika väl som till de egna medborgarna. En stridsfråga har varit om barnbidrag ska utgå även för de barn som stannat kvar i hemlandet när föräldrarna rest till Storbritannien för att arbeta. Polackerna är den största gruppen EU-migranter i Polen och polska politiker har hittills stenhårt vägrat att ens diskutera frågan.

Men nu kan alltså den nya regeringen tänka sig att kvitta detta mot stöd i kraven på att Nato ska öka sin militära närvaro på den östra flanken.

Vi är medvetna om att det brittiska välfärdssystemet inte kan hjälpa alla, och därför höjer vi nu både barnbidragen och lönerna i Polen, sade utrikesministern. Och så kan London ställa upp för oss vad gäller den internationella säkerheten.

Vi uppfattar oss fortfarande som en andra klassens Nato-medlem eftersom det inte finns några betydande allierade styrkor eller permanenta försvarsinstallationer i Centraleuropa, konstaterade Waszczykowski. Och det ger Ryssland en förevändning att agera i regionen.

Natos nästa toppmöte ska enligt planerna hållas i Warszawa i sommar, men det finns uppgifter om att USA börjat fundera på att flytta mötet till något annat land. En anledning skulle vara oro för utvecklingen i Polen – dels vad gäller demokratin, dels de sociala utgifterna i förhållande till försvarsbudgeten. Polen vill ha mer hjälp av Nato samtidigt som man satsar många miljarder på att sänka pensionsåldern – frågan är naturligtvis om det innebär att moderniseringen av det polska försvaret skjuts upp. (Polskie Radio och wB 4 jan 16)