Oenighet om den nya regeringen

Justitieminister Zbigniew Ziobro vill ha ökat inflytande i regeringen.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Inför regeringsombildningen är regeringspartierna inte så eniga som man kanske skulle kunna tro. I det stora Lag och Rättvisa (PiS) ingår formellt två små allianspartier, dels Samförstånd (Porozumienie) lett av högskoleminister Jarosław Gowin, och dels Solidariska Polen (Solidarna Polska) med justitieminister Zbigniew Ziobro som ordförande. Gowin och Ziobro vill också ha ett ord med i laget när PiS-ledaren Jarosław Kaczyński utser de nya ministrarna. Intensiva förhandlingar pågår.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński vill att Mateusz Morawiecki ska fortsätta som premiärminister, och om inte Ziobro och Gowin stöder hans förslag avser han att ta upp samtal med t.ex. Bondepartiet (PSL). President Andrzej Duda stöder Morawiecki, och enligt en färsk opinionsundersökning vill 75 % av de svarande se honom fortsätta som regeringschef, skriver tidningen Gazeta Prawna.

Kaczyński har lagt fram ett förhandlingsbud, och högskoleminister Gowin tycks inte ha så många synpunkter på det. Han är nöjd med sitt departement men har ingenting emot att åta sig ytterligare något område.

Justitieminister Ziobro är däremot inte belåten, han har gått ut och sagt att budet var ett hot och ett ultimatum, vilket gjorde honom bedrövad.

En av anledningarna till denna bedrövelse är förslaget att åter inrätta en post som minister för de statliga företagen (den förra fick sparken på grund av omfattande vänskapskorruption för två år sedan). Ziobro oroar sig för att det skulle minska hans inflytande över den stora banken Pekao och det stora socialförsäkringsbolaget PZU, där Ziobro har goda kontakter.

I den inre PiS-kretsen är man missnöjd med Ziobros utspel och befarar att han egentligen är ute efter att spränga partiet. Ziobro var en gång Kaczyńskis självklara kronprins men uteslöts ur partier sedan han tillsammans med några andra efter valnederlaget 2007 arbetat för en förnyelse av PiS.

Ziobro har också krävt att få inflytande i fler departement, i första hand infrastrukturdepartementet. Det är allmänt bekant att Morawiecki vill bli av med energiminister Krzysztof Tchórzewski, och där vill Ziobro också ha in en fot.

Dessutom kräver han att få vara med och bestämma vem som ska bli ordförande i Högsta Domstolen – vilket enligt grundlagen är presidentens uppgift. Om han ska få det krävs alltså en överenskommelse med president Andrzej Duda. Å andra sidan är det presidentval i vår, skriver Gazeta Prawna.

Antagligen blir det idrottsdepartementet, säger en PiS-källa till tidningen.

I mitten av november samlas det nyvalda parlamentet, och till dess bör Kaczyński vara klar med regeringsfrågan. (Gazeta Prawna och wB 21 okt 19)

Knarkhandlare planerade att mörda Ziobro

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Under utredningen av ett stort narkotikamål har polisen funnit att det fanns planer på att mörda justitieminister Zbigniew Ziobro.

Förra året sprängde polisen en knarkfabrik med försäljning över internet och lade beslag på över 120 kilo olika narkotiska preparat.

Under utredningens gång har det framkommit att ligaledaren, en 28-årig polack, blev upprörd när justitieministern skärpte lagen mot handel med narkotiska preparat över internet. Justitieministern sågs som ett hot mot verksamheten, och ligaledaren erbjöd en underhuggare 100 000 złoty för att mörda Ziobro. Den misstänkte ligaledaren är på fri fot men internationellt efterlyst. Polisen har gripit den tilltänkte lönnmördaren, en ung polack med förvånande stor erfarenhet i den kriminella branschen.

Förgiftning, kniv och en bomb under justitieministerns bil nämndes som alternativ.

Beställningen upptäcktes av en slump under utredningen av målet som handläggs av domstolen i Wrocław.

Drogerna har tillverkats i Nederländerna. Ingredienserna importerades från Kina och de olika preparaten tillreddes av en kemist. Företaget har 16 000 adresser som man varje månad skickar försändelser till och förtjänsten räknas i miljoner.

Det är första gången polisen avslöjat planer på att mörda en minister, skriver tidningen Rzeczpospolita. Men för fem år sedan utsattes dåvarande vicechefen för den polska Finansinspektionen för ett mordförsök som han med knapp nöd klarade sig ifrån.

I januari i år mördades borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz, vid ett framträdande på en välgörenhetsgala. (Rzeczpospolita och wB 30 maj 19)

Kaczyński: Vi vill inte ha någon Polexit!

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro har vänt sig till Konstitutionsdomstolen för att få besked om den polska grundlagen är förenlig med EU-fördraget.

Många har dragit slutsatsen att detta är ett första steg i en process som ska skilja Polen från EU – en Polexit.

Men det är inte avsikten, säger Ziobro. Inte heller är det sant att Polen vill utmana Europeiska domstolens auktoritet.

Tidigare i år har högt uppsatta domare i Polen bett om ett uttalande från EUs domstol för att få veta om den nya lagen om Högsta domstolen bryter mot diskrimineringslagen. Enligt lagen ska alla ledamöter gå i pension vid 65 i stället för som tidigare vid 70 år, oavsett om deras förordnande löpt ut eller ej. Det har inneburit att en tredjedel av domstolens ledamöter tvingats gå i pension och sedan ersatts av jurister som valts ut av Ziobro.

Den som personligen vänder sig till president Andrzej Duda med en ansökan kan få stanna kvar längre, vilket också väckt oro för rättssäkerheten eftersom det kan innebära en press på domarna att anpassa sig efter regeringspartiet.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har sagt att Ziobros förfrågan inte är inledningen till en Polexit.

Polen är ett av de mest pro-europeiska länderna i hela unionen, säger Kaczyński till Polsat News. Vi är och har alltid varit positiva till EU. Men det är justitieministerns uppgift att hålla koll på om den polska konstitutionen stämmer med EUs grundlag. Det är en ren tillfällighet att detta sker just före kommunalvalet.

Att hålla på att prata om en Polexit bara skadar Polen, säger Kaczyński.

Enligt polsk lag är det ganska enkelt att lämna EU om man så skulle vilja. Det krävs ett enkelt majoritetsbeslut i parlamentet och en underskrift av presidenten, och så är saken klar, skrev juridikprofessorn Ewa Łętowska nyligen på juridiksajten Prawo.pl. Många tror att Polexit måste föregås av en folkomröstning, men det behövs inte. (Polsat News, Natemat.pl Prawo.pl och wB 17 okt 18)

Ziobro stöder homofobisk tryckare

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Tracz, regeringskansliet.

En homofobisk tryckare, som för några år sedan vägrade trycka HBTQ-affischer med motiveringen att han inte ville hjälpa till att göra reklam för homosexuella, drogs inför rätta och fälldes för diskriminering.

Då ingrep justitieminister Zbigniew Ziobro, som också är riksåklagare. Han överklagade domen.

Efter ytterligare ett överklagande har fallet tagits upp av Högsta domstolen, som i dagarna kom med sitt utslag. Även HD fäller tryckaren.

Men justitieministern är missnöjd.

Domen strider mot den samvetsfrihet som garanteras i grundlagen, menar han. Det här handlar inte om fördomar utan om principer. Om en kund inte får beställa hos det ena företaget så är det bara att gå vidare till närmaste konkurrent.

Högsta domstolen har gått de homosexuella aktivisternas ärenden och jag hoppas att Konstitutionsdomstolen (KD) ska ändra utslaget, säger Ziobro.

Och så blir det säkert.

För Högsta domstolen gäller fortfarande det gamla systemet, men efter den 3 juli har justitieministern vid behov rätt att pensionera ledamöterna och ersätta dem med andra. Konstitutionsdomstolen däremot försågs med politisk överrock redan 2016 och sedan dess följer utslagen i viktiga frågor regeringens linje. (Polskie Radio, Rzeczpospolita, onet.pl 15 juni)

Ziobro backar om IPN-lagen

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro tycks nu backa från den kontroversiella IPN-lagen som gör det straffbart att offentligt säga att Polen var delaktigt i Förintelsen. Avsikten med lagen är att värna om bilden av Polen utomlands eftersom det då och då förekommer att medier använder uttryck som ”polska dödsläger”, men den har medfört att relationerna med Israel, USA och Ukraina har blivit påtagligt frostiga.

Ziobro, som själv har utarbetat IPN-lagen, har nu kommit fram till att den är dysfunktionell, kan komma att underminera den polska statens auktoritet och att vissa partier kanske strider mot grundlagen. Han överlämnade därför frågan till Konstitutionsdomstolen på tisdagen. Det kan emellertid ta lite tid innan domstolen hinner granska lagen – som för övrigt undertecknats av president Andrzej Duda, själv jurist och akademisk lärare i juridik. Enligt de omstridda reglerna från december 2015 får Konstitutionsdomstolen inte ge företräde åt akuta och angelägna fall utan måste ta stort som smått i datumordning efter hur de kom in till domstolen.

Såväl president Andrzej Duda som premiärminister Mateusz Morawiecki har ända sedan lagen trädde i kraft den 2 mars flera gånger offentligt sagt att lagen är både riktig och viktig för att ingen ska kunna förfalska historien till Polens nackdel.

Men nyligen framkom i ett hemligstämplat protokoll att USA tydligt sagt ifrån att det inte blir några politiska möten på högsta nivå (mellan president Trump och Duda eller Morawiecki) så länge IPN-lagen gäller. Under samtalet påpekades också att antipolska stämningar sprider sig i den amerikanska kongressen som beslutar om pengar till gemensamma militära projekt samt att eventuella åtgärder mot den polsk-amerikanske historikern Jan Tomasz Gross, som forskat om antisemitism och pogromer i Polen under 1900-talet, skulle få dramatiska följder.

Både Washington och Warszawa förnekade inledningsvis att ett sådant protokoll fanns, men det polska utrikesdepartementet tillsatte samtidigt en utredning som skulle hitta den som läckt om protokollet.

Regeringen är mycket angelägen om att relationerna med USA ska vara de allra bästa, och man kan alltså anta att Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens egentliga ledare, har insett att det här kommer att kosta för mycket och därför hintat Ziobro om att något behöver göras. (wyborcza.pl, Le nouvel Observateur och och wB 22 mars 18)

Pedofiler listas i offentligt brottsregister

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Det statliga pedofilregistret, som wB tidigare berättat om, ligger nu ute på internet. Det ingår i en större databas med hittills drygt 2600 namn, men det är bara uppgifterna om dem som dömts för våldtäkt eller särskilt grova sexuella övergrepp mot barn, nästan 800 personer, som är offentliga.

I registret finns foto samt uppgifter om namn, bostadsadress och de brott den registrerade dömts för. Den som flyttar till en annan bostad måste anmäla sin nya adress till polisen, som uppdaterar databasen.

Tanken är att vanliga medborgare ska kunna gå in i databasen och söka på sin hemort och få fram en lista över de dömda pedofiler som eventuellt bor i närheten.

Brottslingarnas anonymitet har tidigare varit viktigare än våra barns rätt till skydd, säger justitieminister Zbigniew Ziobro, som varit drivande bakom projektet. Men sexuella brott mot barn måste få mycket allvarliga konsekvenser, inte bara många års fängelse utan också förlust av anonymiteten. Efter fängelset ska brottslingen stå under ständig kontroll, så att alla vet var han bor, och de som i sitt yrke har kontakt med barn och unga ska få yrkesförbud av domstolen.

Sådana här register finns över hela världen, inte minst i USA, säger justitieministern. Med dem kan man bevaka sådana brottslingar effektivt, och därmed förhindra att det blir nya brottsoffer.

Redan första dagen kunde man konstatera att en dömd pedofil fått anställning på ett kommunhus i södra Polen, sannolikt för att personalavdelningen inte kunnat genomföra nödvändiga bakgrundskontroller innan man beslutat om anställning, rapporterar nyhetsbyrån IAR. (Polskie Radio och wirtualnapolska.pl 3 jan 18)

Pedofilregistret klart att tas i bruk

Skjärmdump från Justitiedepartementets hemsida.

Justitiedepartementet har nu upprättat det register över dömda sexualbrottslingar som parlamentet tidigare beslutat om. Det skriver departementet på sin hemsida.

Den offentliga delen av registret som är öppet för alla och kostnadsfritt ska innehålla uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, våldtäkt, koppleri och barnpornografibrott. Det ska finnas en ansiktsbild på den dömde, namn, adress, uppgifter om brottet, domen och när personen släpps ut efter avtjänat fängelsestraff. Även födelsedatum och -ort, nationalitet ska finnas med. Tanken är att medborgarna ska kunna gå in och se vilka sexualbrottslingar som finns i omgivningen – det är bara att söka på sin hemort.

Ytterligare uppgifter ska finnas med i en delvis sluten del av registret. Där ska skolor, fritidshem och ungdomsföreningar kunna kontrollera så att de inte anställer personer som begått övergrepp mot barn.

Än så länge finns inga brottslingar inlagda, men systemet är kontrollkört och ska fungera, skriver sajten Wirtualna Polska.

Avsikten med registret är främst att skydda barn mot övergrepp, säger justitieminister Zbigniew Ziobro.

Lagen antogs för ett och ett halvt år sedan och trädde i kraft den 1 oktober. (ms.gov.pl och wp.pl 3 okt 17)

Justitieministern fördömer presidentens veto

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

President Dudas veto mot två av de nya lagarna om domstolsväsendet har åstadkommit stort raseri inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Premiärminister Beata Szydlo sade sammanbitet att arbetet mot ett rättvisare samhälle kommer att fortsätta oavsett vad presidenten gör. Partiledaren Jaroslaw Kaczynski dundrar om att presidentens beslut är att mycket allvarligt misstag.

Och för att ytterligare påverka Duda ryter justitieminister Zbigniew Ziobro också till. Det är ju han som drabbas hårdast av presidentens beslut – han får inte den oinskränkta makt över rättsväsendet som han tänkt sig. Ziobro innehar både justitieministerposten och riksåklagarjobbet. Om han dessutom är den som sparkar, pensionerar och tillsätter landets domare kan han påverka alla mål i alla instanser, både på åklagarsidan och domarsidan.
Liksom Kaczynski är besatt av att skuldbelägga någon för brodern Lech död i Smolenskolyckan, har Ziobro beslutat sig för att den läkare, som inte lyckades rädda livet på hans svårt sjuke far, ska få betala ett högt pris för det. Och det kan lyckas om man har alla trådarna i sin hand.

Både EU och USA har reagerat mot de lagar som ger justitieministern oinskränkt makt över rättsprocessen, vilket också irriterar honom.
EUs avsikt är att göra Polen svagt och mottagligt för inblandning från andra länder. Reformerna är nödvändiga för att skydda polackerna från vänsterideologi, säger han till den regeringsvänliga nyhetsportalen wSieci. Det är ingen tillfällighet att HBTQ-grupper är med och de instruerar mot regeringens politik. Detta är inte bara en strid om domstolarna, de vill vända upp och ner på vårt land.

Ziobro har också varnat president Duda för att hans veto mot lagen om Högsta domstolen och lagen om Domstolsrådet kommer att bli Dudas fall.

Antingen kommer han att gå till historien som en stor personlighet, en av ledarna för den goda förändringen, som en man som bidragit tillbyggnader av en stark, rättvis stat. Eller också faller regeringen, och den som faller först blir presidenten, sade Ziobro och hänvisade till Ungerns premiärminister Viktor Orban som genomförde sina reformer utan att bry sig om demonstrationer från dem som vill göra landet mer västerländskt. (wSieci och wB 31 juli 17)

Justitieministern desinformerar polackerna

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

De massiva protesterna mot förändringar i lagen om Högsta domstolen och de allmänna domstolarna tvingar nu regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att rättfärdiga och förklara de planerade ”reformerna”.

Zbigniew Ziobro, kombinerad justitieministern/riksåklagare, menar att de nya lagarna om Polska domarrådet samt om de allmänna domstolarna ingalunda hotar den tredelning av makten, som den polska grundlagen bygger på. Tvärtom, de kopierar lösningar som sedan länge tillämpas i Europa, menar han och visar upp prydliga tabeller som ska bevisa att i andra länder är det politiker som bestämmer över domstolarnas sammansättning.

Domarsällskapet ”Iustitia” har emellertid granskat Ziobros sammanställningar, och det visar sig att Ziobro manipulerat fakta och utelämnat viktig information. I till exempel Spanien och Danmark tillsätts domarrådet av parlamentet men – och det är avgörande detalj – 20 av 36 medlemmar i rådet väljs av enbart domare. I Tyskland väljs domarkandidaterna ut av kommittéer som består av enbart domare. Politiker har bara en formell roll och har ingen makt över domstolarna. Justitieministern desinformerar alltså både parlamentarikerna och allmänheten.

Regeringspolitikerna höjer de nya lagarna till skyarna och pekar på att rättsväsendet är så trögt och att de radikala reformerna införs med tanke på ”medborgarnas bästa”. Men statistiken säger något annat: efter Estland är Polen det land där väntetiden på ett domslut tillhör de kortaste i hela EU.

Regeringspartiets anhängare kommer säkerligen tro på dessa förklaringar. Övriga kan inhämta mer information under följande länk >>

Dorota Tubielewicz Mattsson

Duda kan stoppa Ziobros domstolsförslag

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

När justitieminister Zbigniew Ziobro nu förbereder en omfattande omreglering av Nationella domarrådet, KRS, där allt mer makt läggs i justitieministerns händer visar det sig att president Andrzej Duda har invändningar.

Presidenten har flera gånger talat med justitieminister Zbigniew Ziobro om förändringen av domstolsrådet och uttryckt sina tvivel om lagförslaget, säger Dudas talesperson Marek Magierski till TVN. Om Rådet ska få helt nya ledamöter måste de nuvarande ledamöternas mandat avslutas – och det finns definierat i grundlagen hur långa mandatperioderna ska vara. Presidenten är ju själv jurist och han ägnar särskild uppmärksamhet åt lagändringar.

Magierowskis uttalande har väckt stort intresse i Polen och många frågar sig om presidenten kan komma att använda sitt veto mot lagen om Nationella domarrådet. Det skulle också kunna innebära att Duda stoppar Ziobros andra lag om domstolsväsendet, som ger honom makten att utse även domstolarnas ordförande.

Samtidigt riskerar Duda att hamna än mer i onåd hos den som har den verkliga makten i Polen, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Duda var inledningsvis en följsam president som snabbt skrev under de lagar som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) trumfat igenom under nattliga debatter i parlamentet. Men relationerna Kaczyński-Duda är sedan länge ganska frostiga.

Nyligen ådrog presidenten sig Kaczyńskis ogillande genom att i egenskap av överbefälhavare skriva brev till försvarsminister Antoni Macierewicz och begära information om varför hundratals höga officerare lämnat krigsmakten. Breven besvarades så nonchalant att presidenten kallade Macierewicz till ett möte där försvarsministern stärkte sin närvaro med ett gäng generaler. Konflikten löstes åtminstone till synes av Kaczyński som konstaterade att Duda hade rätt. Men Kaczyńskis och Dudas relationer är inte optimala och såväl Macierewicz som Ziobro ingår i partiets kärna. (TVN och wB 18 april 17)

Domarnas oberoende hotas av ny lag

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro vill nu införa nya regler för hur man väljer domare till Polska domarrådet. Domarrådet är en mäktig församling som dels i förväg granskar nya lagförslag, dels beslutar om vem som ska sitta i Högsta domstolen och dels utnämner nya domare.

När nya ledamöter idag utses till Domarrådet väljer 15 domare tillsammans med justitieministern, en representant för presidenten och fyra parlamentariker bland ett antal kandidater som domarkåren vaskat fram. PiS vill i stället att parlamentet ska välja ut vilka ledamöter som ska ingå i Rådet. Man vill också att förändringen ska ske omedelbart: mandatperioden ska brytas så att de nya domarna ska kunna börja arbeta direkt.

PiS hävdar att det är samma system som finns till exempel Spanien. Det är bara det att i Spanien väljer parlamentet domare från en lista som de spanska domarna utarbetat och lagt fram. I Polen ska parlamentet också välja ut kandidaterna.

Justitieminister Ziobro har tidigare sagt sig ha för avsikt att avskaffa den ”högsta kasten” vilket tycks vara anledningen till de aktuella förslaget. Men det är också ett sätt att göra domarna och Rådet beroende av det regerande partiet. Därmed försvinner de sista resterna av domarnas självständighet.

De polska domstolarna har ända sedan mellankrigstiden haft begränsad självständighet då makthavarna kunnat instifta och lägga ner domstolar genom politiska dekret. Nu handlar det emellertid inte längre om domstolarna utan om de enskilda domarnas oberoende.

Den högsta kasten, det vill säga de oberoende domarna, ska alltså ersättas av medlöpare och politiskt korrumperade nickedockor.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Ziobro utmanar Konstitutionsdomstolen

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

När president Andrzej Duda i december utnämnde en ny ordförande i Konstitutionsdomstolen sade han att den årslånga konflikten om och med domstolen nu var att betrakta som avslutad.

Konflikten inleddes med att den nytillträdda PiS-regeringen ratade tre ledamöter som utsetts av den förra regeringen och i stället utsåg egna domare. Konstitutionsdomstolen, KD, accepterade inte manövern, regeringen svarade med en ny lag som fråntog KD dess oberoende. Flera stora demonstrationer i landet följde, och frågan togs upp i EU, som anser att regeringens agerande bryter mot landets grundlag och att domstolens oberoende ska återställas. Regeringen anser att den har följt EUs rekommendationer – men att detta är en intern fråga för Polen.

Även tillsättningen av domstolens nya ordförande är kontroversiell, Domarförbundet och Nationella Domarrådet har uppmanat sina medlemmar att inte följa utslagen från KD, som numera inte är sammansatt på det sätt som grundlagen föreskriver.

Och nu fortsätter regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sitt korståg mot de ledamöter som tillsattes före maktskiftet hösten 2015. Riksåklagaren och justitieministern Zbigniew Ziobro gav på torsdagen Konstitutionsdomstolen i uppdrag att granska hur det gick till när tre av ledamöterna 2010 utnämndes av den förra regeringen.

Han anser att de inte utnämnts på det sätt som grundlagen föreskriver, och att de möten och beslut där de tre deltagit kan vara ogiltiga.

Domarna ska väljas och godkännas individuellt, men de här tre antogs av det dåvarande parlamentet efter rekommendationer av den dåvarande regeringen, säger Ziobro.

Men enligt Nationella domstolsrådet, KRS, har utnämningarna gått rätt till, skriver tidningen Rzeczpospolita. De tre domarna valdes individuellt den 26 november 2010 för en period av nio år med start den 3 december 2010. Protokollen ligger på regeringens hemsida, där vem som helst kan kontrollera att det har gått rätt till, skriver rådet. (Rzeczpospolita 13 jan 17)

Polański kan inte utlämnas

Utlämningen av filmregissören Roman Polański tas nu upp i Högsta domstolen. Foto: Georges Biard, wikipedia.

Roman Polański. Foto: Georges Biard, wikipedia.

I oktober 2015 avgjorde tingsrätten i Kraków att filmregissören Roman Polański enligt polsk lag inte kunde utlämnas till USA, där han är åtalad för att ha haft sex med en minderårig flicka 1977. I våras begärde justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro att beslutet skulle upphävas, och idag slår Högsta Domstolen fast att tingsrättens dom är korrekt. Polański kan inte utlämnas.

I utlämningsärenden avgör först en domstol om en utlämning är förenlig med polsk lag. Blir svaret ja går ärendet vidare till justitieministern som villfar eller avslår begäran om utlämning.

Under valkampanjen förra hösten sade både Ziobro och regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński att Polański borde utlämnas – det är fel att dalta med kändisar!

Ziobro, som antog att domstolen skulle rekommendera utlämning, sa att nästa justitieminister – i det här fallet han själv – borde acceptera en utlämning.

Nu har både tingsrätten och Högsta Domstolen konstaterat att lagen inte tillåter utlämning i det här fallet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro anser att domstolsförhandlingar om sexuella övergrepp mot minderåriga ska verkställas oavsett vem som begått brottet och när, skriver riksåklagarämbetet nu i ett uttalande. Samtidigt accepterar vi och respekterar Högsta Domstolens beslut att som sista instans avslå begäran om att till USA utlämna Roman Polański, som har anklagats för en rad sexuella brott mot ett 13-årigt barn.

Polański stod inför rätta för sex med minderårig men flydde från USA innan domen föll. Han är numera bosatt med sin familj i Paris. 2009 greps han på en flygplats i Schweiz på begäran av amerikanska myndigheter, men släpptes igen.

När Polański observerades vid invigningen av Museet för de polska judarnas historia i Warszawa för två år sedan begärdes han utlämnad till USA. (Polskie Radio och wB 6 dec 16)

Ziobro misstänks ha utnyttjat EU-pengar felaktigt

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

En skandal där justitieminister Zbigniew Ziobro är inblandad är under uppsegling i Polen. Det handlar om 40 000 euro som EU-partiet Meld (Movement for a Europe of Liberties and Democracy) för tre år sedan avsatte för en klimatkonferens i Kraków. Men pengarna användes i stället till det lilla högernationalistiska partiet Solidariska Polens kongress, där temat var En ny stat, en ny grundlag. Med på kongressen fanns partiets grundare, justitieminister Zbigniew Ziobro, och TVP-chefen Jacek Kurski. Kongressen videofilmades och lades ut på Youtube men togs bort igen när folk började fråga om klimatkonferensen, rapporterar tidningen Newsweek Polska.

Ledare för Meld i Bryssel var i flera år Jacek Włosowicz, idag senator för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Ziobros högra hand.

Ziobro tillhörde i flera år den hårda kärnan i PiS och sågs som Kaczyńskis självklara kronprins. Han fick mycket kritik under sin tid som justitieminister i den första PiS-regeringen 2005–2007, för häxjakt mot politiska motståndare med motiveringen att de var misstänkta för korruption.

Under åren efter valförlusten 2007 splittrades PiS av inre strider och medlemmar uteslöts på löpande band. 2011 var det Ziobros och Kurskis tur. De valdes i stället in i EU-parlamentet och 2012 grundade Ziobro högerpartiet Solidariska Polen, det parti som nu alltså höll partikongress för EU-pengar.

Inför valet 2015 togs Ziobro-Kurski till nåder igen. Kaczyński insåg att alla högerkrafter måste samlas under samma flagg om man skulle ha möjlighet att störta den dåvarande regeringen, vilket också skedde. (Newsweek Polska 13 nov 16)

De polska åklagarna revolterar

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Ett femtiotal åklagare har anmält justitieministern/statsåklagaren Zbigniew Ziobro till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Det rapporterar Radio Zet.

Åklagarna anser sig ha blivit offer för den reform som Ziobro genomfört på åklagarmyndigheten. Många har omplacerats till jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. Med andra ord – de har degraderats. Åklagarna hävdar att Ziobros beslut varit godtyckliga och att de fråntagits rätten att överklaga. De påpekar att Ziobros åtgärder strider mot EU:s rekommendationer om åklagarens roll i rättssystemet.

Läs vidare >>

Justitieministern får kritik av tingsrätten

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Ryszard Hołubowicz

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Polismännen gjorde rätt och justitieministern fel. Det slår en domstol i Warszawa fast, sedan justitieminister och riksåklagaren Zbigniew Ziobro beordrat att två ungdomar gripits för vandalisering av en grav i Bielany.

Ungdomarna sprayade en röd stjärna på ett gravmonument där den förre presidenten och premiärministern Bolesław Bierut vilar. Bierut var aktiv under den kommunistiska periodens första decennium.

Två poliser tog de båda förövarna på bar gärning och körde dem till polisstationen, där de låstes in på 48 timmar.

När det blev bekant reagerade PiS-politikern Małgorzata Gosiewska och krävde att de misstänkta skulle frisläppas. Brottet var inte så allvarligt, ansåg hon.

Justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro ansåg detsamma.

En åklagare från Riksåklagarämbetet ska se till att de två ungdomarna släpps fria, meddelade Ziobro.

Då reagerade polisfacket.

Om det blir några konsekvenser för de två poliserna kommer vi att ställa upp för dem, meddelade en facklig representant.

Och nu har tingsrätten uttalat sig.

Utan att gå in på de misstänktas eventuella skuld kan vi konstatera att de två poliserna agerat rätt och att justitieministern har fel, slog domstolen fast.

I förra veckan kritiserade riksåklagaren en domstol som gett böter till ett tryckeri som inte ville trycka informationsmaterial om homosexualitet. Den konstitutionella samvetsfriheten ger tryckaren rätt att vägra printa ut material som strider mot hans tro, sade riksåklagaren. (TVN24 5 aug 16)

Justitieminister dömer ut dom

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Tracz, regeringskansliet.

Zbigniew Ziobro, justitieminister och riksåklagare, kritiserar i hårda ordalag en dom, där en anställd på ett tryckeri fick böta, sedan han vägrat trycka informationsmaterial om homosexuella.

Detta är ett farligt prejudikat, domstolarna är skyldiga att skydda den konstitutionella samvetsfriheten, skriver Ziobro på justitiedepartementets hemsida.

Läs vidare >>

Hur PiS våldför sig på det demokratiska rättssystemet

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolen.

Striden om Konstitutionsdomstolen går vidare. Oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) samt tusentals privatpersoner har anmält premiärminister Beata Szydło till åklagaren för hennes vägran att publicera det utslag från den 3 mars där domstolen underkände den nya lagen som reglerar dess arbete.

En förundersökning har inletts, men åklagaren – som är den tredje i raden – lägger nu ner den. Han konstaterar att myndigheten varken är avsedd för eller har befogenhet att avgöra konstitutionella spörsmål.

Läs vidare >>

Domstolsrådet kritiserar Ziobros brev

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Justitieministerns brev är ett försök att sätta press på Konstitutionsdomstolen (KD) och injaga fruktan i domarna. Det sade Domstolsrådet, KRS, på torsdagen i ett uttalande om det brev som justitieminister Zbigniew Ziobro häromdagen skickade till Konstitutionsdomstolen.

Den kombinerade justitieministern och riksåklagaren har ingen rätt att bestämma över domstolens beslut, sade KRS. Konstitutionsdomstolens utslag är slutgiltiga och gäller utan undantag för alla, även om utslagen inte har publicerats i författningssamlingen. Dessutom är det premiärministerns skyldighet att publicera dem.

Läs vidare >>

Justitieministern hotar Konstitutionsdomstolen

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

I ett brev till Konstitutionsdomstolens (KD) ordförande Andrzej Rzepliński hotar justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro med rättsliga konsekvenser om domstolen inte följer hans anvisningar.

Brevet är en instruktion om hur KD ska behandla sina ärenden och det innehåller förtäckta hot, säger Rzepliński. Justitiedepartementet svarar att det bara en ”ståndpunkt”.

Idag skulle KD sammanträda för första gången sedan domstolen i mars slog fast att regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) lag om KD inte är förenlig med grundlagen. Det utslaget vägrar regeringen att acceptera.

Många var närvarande vid sammanträdet, men ingen från parlamentet eller åklagarmyndigheten. Det var i och för sig föga förvånande. Så sent som igår meddelade Ziobro att riksåklagaren inte tänkte bidra till och rättfärdiga brott mot författningen – vilket han anser att KDs nuvarande verksamhet är. Enligt regeringens uppfattning är ju Kds utslag ogiltigt.

Läs vidare >>

Nationen och politiken står över lagen

Striden om Konstitutionsdomstolen går vidare. KD har nu vid ett sammanträde slagit fast att regeringens nya lag, som reglerar domstolens sammansättning och befogenheter, strider mot grundlagen.

Men eftersom KD inte följt den lag som domstolen betraktar som grundlagsstridig är har sammanträdet inte hållits på rätt sätt. Därför accepterar premiärminister Szydło inte utslaget.

Dessutom har justitieminister Zbigniew Ziobro inlett en förundersökning för att ta reda på vem som läckte Venedigkommissionens kritiska rapport till medierna. Han är övertygad om att någon av domarna är skyldig.

Läs vidare >> 

Ziobro vill skjuta upp granskning

Justitieminister Zbigniew Ziobro har begärt att Konstitutionsdomstolens prövning av Lagen om Konstitutionsdomstolen ska senareläggas. Men det kommer inte att beviljas, säger Andrzej Rzepliński. Han är ordförande i Konstitutionsdomstolen, den myndighet som undersöker om nya lagar stämmer med grundlagen. Prövningen kommer att hållas som planerat den 8-9 mars.

Den nya Lagen om Konstitutionsdomstolen antogs av parlamentet i december och har sedan dess varit föremål för omfattande protester inom och utom landet. Lagen avvecklar den självständiga ställning som domstolen hittills har haft och ställer den under justitieministern, som kan utdöma disciplinära straff mot ledamöterna. Utslagen ska i framtiden kunna överklagas och domstolen är därmed inte längre högsta instans i lagstiftningsfrågor. Dessutom ska ärendena avverkas i den ordning de kommer in – mindre betydande lagändringar ska alltså gå före till exempel granskningen av en ny lag om Konstitutionsdomstolen.

Bland dem som protesterade mot lagen var förre riksåklagaren Andrzej Seremet. Han listade 16 punkter som innebär brott mot grundlagen och anser att rättssäkerheten i Polen är i fara. Det anser inte Zbigniew Ziobro, som sedan några dagar inte bara är justitieminister utan också riksåklagare. Han vill nu omarbeta företrädarens yttrande och komma in med ett eget.

På inbjudan av utrikesminister Witold Waszczykowski har Europarådets rådgivande organ i författningsfrågor, Venedigkommissionen, granskat Lagen om Konstitutionsdomstolen och kommit fram till att rättssäkerheten är hotad om lagen träder i kraft.

USA har tryckt på för att regeringen ska följa Venedigkommissionens rekommendationer men mötts av irritation. Nyligen sade Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), att när allierade lägger sig i Polens interna angelägenheter börjar det handla om den polska statens suveränitet. (TVP, Newsweek Polska och wB 7 mars 16)

Ziobro kan döma i eget mål

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

I justitieminister Zbigniew Ziobros ekonomiska deklaration till parlamentskansliet saknas uppgifter om 26 000 złoty från EU-parlamentet. Det hävdar Zbigniew Konwiński, parlamentariker för det ledande oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Därför bör riksåklagaren och CBA (Antikorruptionsbyrån) granska Ziobros uppgifter.

Problemet är att Ziobro i egenskap av både justitieminister och riksåklagare när som helst kan gå in och styra utredningen – han kommer att fatta beslut i mål som gäller honom själv.

Även enskilda parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är bekymrade över att så mycket makt samlats hos Ziobro, skriver Newsweek Polska.

Som chef över alla åklagare kan justitieministern personligen både utfärda order och beordra provokationer. Med den nya lagen om avlyssning kan han initiera avlyssning och samla information om utvalda medborgares mail. Han är nu också i praktiken chef för såväl utredningen av Smolenskolyckan som IPN (Nationella Minnesinstitutet).

På en presskonferens på torsdagen sade Ziobro själv att detta inte innebär att åklagarmyndigheten är politiserad eftersom alla order måste ges skriftligt. Att 150 åklagare hoppat av sedan parlamentet beslutat att göra justitieministern till riksåklagare anser Ziobro bero på att de inte vill arbeta så hårt som han väntar sig.

Ziobro har tidigare varit kombinerad justitieminister och riksåklagare. Då fick han kritik för att han höll presskonferenser om kända fall, där han med sina uttalanden dömde folk i förväg. (Newsweek Polska 4 mars 16)

Nu är Ziobro riksåklagare också

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Richard Hołubowicz, wikipedia.

Den nya lagen om åklagande, som förenar posten som justitieminister med den tidigare fristående riksåklagarposten ökar åklagarmyndighetens politiska oberoende. Det sade justitieminister Zbigniew Ziobro på en presskonferens.

I och med den nya lagen får PiS och justitieministern en i det demokratiska Polen tidigare skådad makt, skriver Warsaw Voice.

Lagen antogs trots omfattande protester från oppositionen. Många ser den som ännu ett steg i den konsolidering av makten som PiS nu åstadkommit. Först ställdes Konstitutionsdomstolen, som ser till att alla nya politikerbeslut följer grundlagen, under justitieministerns kontroll, därefter gjordes public service-medierna osjälvständiga genom en ny medielag.

De nya lagarna ger justitiedepartementet rätt att ingripa i varje stadium av en rättsprocess, oavsett vem som är åklagare i målet. Åklagarstrukturen förändras också på lokal och regional nivå, vilket enligt oppositionen ger PiS tillfälle att granska åklagarnas politiska åsikter.

Kritikerna ser sammanslagningen av justitieministern och riksåklagaren som en återgång till en politisk styrning av åklagarmyndigheten.

PiS däremot anser att den nya lagen sätter stopp för ett misslyckat experiment som minskat åklagarmyndighetens ansvar.

Samma konstruktion fanns under den förra PiS-regeringens tid, men under regeringen Tusk separerades de båda ämbetena. (Warsaw Voice 4 mars 16)

Ziobro: Politik bakom Venedigkommissionens kritik

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Ryszard Hołubowicz

Justitieminister Zbigniew Ziobro.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Många europeiska institutioner är oroade över att den starka polska regeringen trots kraftiga informella påtryckningar inte vill ta emot flyktingar.

Det är justitieminister Zbigniew Ziobros förklaring till varför Venedigkommissionens utkast till utlåtande om rättsläget i Polen är så kritiskt. En annan orsak är de skatter som drabbar stora koncerner och utländska banker.

I utlåtandet finns många oprecisa formuleringar som dessutom strider mot gällande lag i Polen, understryker justitieministern, som dessutom är orolig över att den preliminära rapporten läckte ut till pressen.

Läs vidare >>

Nu blir justitieministern riksåklagare

Zbigniew Ziobro är nu också riksåklagare. Foto: Ryszard Hołubowicz

Zbigniew Ziobro är nu också riksåklagare.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Parlamentet antog i natt efter en intensiv debatt och omvotering i parlamentariska kommittén (!) lagen om åklagarmyndigheten. Den går bland annat ut på att Justitieministern också ska vara riksåklagare, vilket oppositionen anser kunna leda till politisering av rättsväsendet.

Justitieminister idag är Zbigniew Ziobro, ledare för det lilla högerpartiet Förenade Polen. Inför valet samarbetade det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med flera små högerpartier för att försäkra sig om att få tillräckligt många röster i valet.

Ziobro var justitieminister i den förra PiS-regeringen, då partiet anklagades för att utnyttja myndigheter som CBA (Antikorruptionsbyrån) och IPN (Nationella Minnesinstitutet) för att komma åt politiska fiender. Omtalade skandaler är då förra byggministern Barbara Blida anklagades för korruption och sköt sig medan polisen gjorde husrannsakan samt anklagelserna att nationalhjälten Lech Wałęsa skulle ha varit informatör åt den kommunistiska säkerhetspolisen på 1970-talet och lämnat ut sina arbetskamrater på varvet.

Ziobro uteslöts efter valnederlaget 2007 sedan han tillsammans med några andra föreslagit en modernisering av PiS. (TVP och wB 29 jan 16)

Läs om debatten >>

Åklagarna hoppar av inför ny lag

PiS-politikern Stanisław Piotrowicz sviingade partipiskan. Foto: wikipedia.

PiS-politikern Stanisław Piotrowicz sviingade partipiskan.
Foto: wikipedia.

Regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tar nu ett nästa steg i sin ”goda förändring”. Den här gången gäller det en en uppmärksammad ny lag om åklagarmyndigheten.

Det är främst två saker som väcker uppseende: sammanslagningen av justitieminister- och statsåklagarfunktionen som gör att den partibundne justitieministern får rätt detaljstyra åklagarmyndigheten. Det andra är att den nya lagen befriar åklagare från juridiskt ansvar så länge han agerar ”för landets bästa”. Vad som är ”landets bästa” bestämmer statsåklagaren/justitieministern. I praktiken innebär det att åklagare kan ta till vilka metoder som helst.

Eftersom en åklagare alltid kan hävda att han agerar för landets bästa ökar lagen åklagarnas immunitet och befriar dem – framför allt statsåklagaren – från juridiskt ansvar.

Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) föreslog att den regeln ska tas bort.

När parlamentariska kommittén röstade visade det sig att flera PiS-ledamöter höll med oppositionens förslag, vilket fick PiS-parlamentarikern Stanisław Piotrowicz att gå i taket.

Piotrowicz, själv en gång åklagare i det kommunistiska Polen, var så säker på att regeringens förslag skulle gå igenom att han knappt kunde tro sina ögon och öron när han upptäckte vad som hänt.

Vad håller ni på med, skrek han och begärde omvotering. Trots protester fick han sin vilja fram och se – då röstade partivännerna som de skulle.

Flera hundra åklagare lämnar nu sina poster, och de som går först är de äldsta och mest erfarna.

Jag vill inte förödmjukas av justitieminister Ziobro, säger en av dem.

Piotrowicz påstår att de hoppar av eftersom de inte vill utföra sina arbetsuppgifter ordentligt.

Åklagarmyndigheten håller på att förvandlas till en institution som har mycket lite med rättvisa och lag att göra.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Spänningen ökar mellan Polen och Tyskland

Den polska regeringen anser att valsegern i oktober ger mandat att låta statens intressen underordnas det vinnande partiets vilja. Det sade EU-parlamentets talman Martin Schulz i helgen till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Det är en farlig Putinisering av europeisk politik, sade Schulz. Men under den debatt som EU-parlamentet ska hålla den 19 januari kan hela det demokratiska spektret från vänster till höger göra klart att den polska politiken strider mot EUs grundläggande värderingar.

Även Viviane Reding, EUs förra kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, är bekymrad.

En attack på rättsstaten börjar alltid med en attack på författningsdomstolen, säger hon. Sedan tar man medierna, först de offentliga, sedan de privata. Vi måste stärka det polska civilsamhället innan man ger upp motståndet.

Detta har inte oväntat orsakat irritation i Warszawa och utrikesminister Witold Waszczykowski har bett den tyske ambassadören i Polen komma upp på departementet för ett samtal om tyska politikers antipolska uttalanden.

Justitieminister Zbigniew Ziobro i sin tur har skickat brev till den tyske kommissionären Günther Oettinger, som vill aktivera rättsstatsmekanismen och sätta Polen under bevakning.

Ett sådant uttalande från en tysk politiker väcker de värsta föraningar i Polen, skriver Ziobro. Jag är själv barnbarn till en polsk officer som under andra världskriget deltog i den underjordiska kampen mot ”tysk bevakning”. Den medielag som den polska regeringen arbetat fram, har betydligt fler demokratiska lösningar än den tyska lagstiftningen, skriver han enligt den ultrakonservativa webbportalen fronda.pl. (faz.net 10 jan 16)

Ziobro försvarar partiet och presidenten

Zbigniew Ziobro försvarar besluten om Konstitutionsdomstolen. Foto: Ryszard Hołubowicz

Zbigniew Ziobro försvarar besluten om Konstitutionsdomstolen.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Ogiltigförklarandet av den förra regeringens utnämningar av domare till Konstitutionsdomstolen (KT) och valet av nya har medfört stark kritik mot det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Även domstolen har kritiserat tillvägagångssättet. Men justitieminister Zbigniew Ziobro försvarar besluten.

Det är inte demokratiskt när en myndighet domineras av ett enda politiskt parti, säger Ziobro. Konstitutionsdomstolen är en särskild myndighet som har en enorm förmåga att blockera projekt som från regeringen, parlamentet och presidenten. KTs beslut kan inte överklagas, även om det gäller en lag som antagits med överväldigande majoritet i parlamentet och har stort stöd av befolkningen.

Ziobro tycker också att president Andrzej Duda, som själv är jurist, blivit smutskastad för sin vägran att låta de av den förra regeringen utnämnda domarna svära eden och ta plats i domstolen.

Presidenten upprätthåller lagen och tar hänsyn till konstitutionen, försäkrar Ziobro. Och enligt min mening kunde han inte godta de tre domare som utnämndes under förra mandatperioden. (TVP 7 dec 15)

Ziobro överraskad över Polanski-beslut

Zbigniew Ziobro vill att Polanski sak utlämnad till USA. Foto: Ryszard Hołubowicz

Zbigniew Ziobro vill att Polanski ska utlämnad till USA.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Ett överraskande beslut! Det säger justitieminister Zbigniew Ziobro från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Det handlar om att åklagaren i Krakow inte kommer att överklaga distriktsdomstolens beslut att inte utlämna den fransk-polske filmregissören Roman Polanski till USA.

Vi måste granska det här beslutet, säger Ziobro, och om det visar sig vara fel kräver vi en mycket bra förklaring. Polanskis fall ses av många polacker som ett test på om kändisarnas sociala status påverkar rättvisan. Det är väl känt att han begått förfärliga brott i USA och att rättegången där fortfarande pågår. Och det kunde ha varit bra att få frågan prövad i en andra instans, säger Ziobro.

Det finns en möjlighet att överklaga beslutet hos Högsta domstolen, vilket kan göras av justitieministern och ett par andra höga tjänstemän.

Uttalandet var inte oväntat – i valrörelsen sade både Ziobro och partiledaren Jaroslaw Kaczynski tydligt att de ansåg att Polanski borde lämnas ut till USA och att man inte får dalta med kändisarna.

Polanski står åtalade för sex med en minderårig på 1970-talet. Han flydde då från rättegången och bosatte sig i Frankrike. Under det senaste året har HSB varit mycket i Polen med anledning av sin kommande film. (TVP och wB 27 nov 15)

Ziobro: Lämna ut Polański!

Zbigniew Ziobro profilerar sig. Foto: Ryszard Hołubowicz

Zbigniew Ziobro profilerar sig.
Foto: Ryszard Hołubowicz

Nästa justitieminister bör samtycka till att filmregissören Roman Polański utlämnas. Det säger Zbigniew Ziobro, ledare för det lilla högerpartiet Solidariska Polen, som nu kommer in i parlamentet tillsammans med valvinnaren Lag och Rättvisa (PiS).

Polański är som bekant åtalad i USA för att ha haft sex med en minderårig 1977. Han avvek från rättegången innan domen avkunnats och bosatte sig i Frankrike, där han har familj. Amerikanska myndigheter har begärt honom utlämnad och i morgon meddelar en domstol i Kraków om polsk lag tillåter att han utlämnas. Efter domstolens utslag går ärendet vidare till justitieministern som fattar det slutgiltiga avgörandet.

Vem som blir justitieminister i den nya regeringen är ännu inte klart. Ziobro, som för några år sedan var ordföranden Jarosław Kaczyńskis kronprins men hoppade av och bildade eget parti, skulle sannolikt inte ha något emot en sådan post.

En berömd persons status ska inte skydda en person från följderna av avskyvärda handlingar som sexuella övergrepp mot minderåriga, säger Ziobro. Vi ska inte belöna brottslingar som har rymt från sitt ansvar, lagen gäller för alla, pedofili är fel! Vår blivande justitieminister bör lämna ut regissören till USA. (TVP och wB 29 okt 15)

– Aldrig PiS – vi minns fortfarande Barbara Blida

PiS-regeringens agerande mot förra SLD-ministern Barbara Blida väcker fortfarande starka känslor. Foto: wikipedia.

PiS-regeringens agerande mot förra SLD-ministern Barbara Blida väcker fortfarande starka känslor.
Foto: wikipedia.

SLD (Vänsteralliansen) ligger illa till i opinionsmätningarna – det är ganska troligt att partiet inte får behålla en enda plats i parlamentet.

En av partimedlemmarna, Krzysztof Gawkowski, sade häromdagen att han inte såg några hinder för ett samarbete med det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) som just nu har halva väljarkåren bakom sig i opinionsmätningarna. PiS uppskattar stödet, men i det egna partiet har uttalandet väckt protester.

Det skulle jag aldrig kunna acceptera, säger partikollegan Marek Balt i en tv-intervju. I Schlesien minns vi fortfarande Barbara Blida – och vi är oroliga för att Zbigniew Ziobro ska komma tillbaka.

När PiS senast satt i regeringsställning (2005-2007) anklagades förra byggministern Barbara Blida (SLD) för korruption. Hon begick självmord 2007 när CBA (Antikorruptionsbyrån) gjorde husrannsakan.

Zbigniew Ziobro var justitieminister och händelsen ansågs så märklig att en parlamentarisk kommission fick i uppdrag att utreda CBAs agerande. Flera av dem som deltagit i husundersökningen fick sparken, och på hösten föll regeringen efter flera skandaler.

Utredningen gick vidare, och för några år sedan anmäldes PiS-ledaren Kaczyński och Ziobro för maktmissbruk. Det har spekulerats mycket om att PiS-regeringen använde myndigheter som CBA och IPN (Nationella Minnesinstitutet) för att komma åt sina politiska fiender.

Marek Balt tillhör dem som vill sy ihop en koalition mellan SLD och Twój Ruch (Din Rörelse) för att tillsammans försöka nå upp till 5-procentsspärren. (TVP info och wB 31 aug 15)

Blida: Rösta inte på Duda

Ingen annan polsk familj ska behöva råka ut för det som hände oss, så rösta på president Bronislaw Komorowski. Det säger Henryk Blida, änkling efter vänsterpolitikern Barbara Blida, som 2007 sköt sig under en polisrazzia i hemmet.

Jag minns Duda mycket väl från den här tiden säger Blida till TVP Info. Komorowski är en garanti för att landet inte hamnar i samma läge som när PiS hade makten.

Barbara Blida hade varit minister för byggfrågor i en vänsterregering. Hon blev misstänkt för korruption och när CBA (Antikorruptionsbyrån) gjorde husrannsakan våren 2007 begick hon självmord.

På den tiden styrde oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) – regeringschefen hette Jarosław Kaczyński och presidenten Lech Kaczyński. Duda var biträdande justitieminister.

Fallet ansågs så remarkabelt att en parlamentarisk kommission tillsattes för att utreda CBAs agerande, och flera av dem som deltagit i husundersökningen fick sparken.

På hösten föll regeringen efter flera skandaler.

Utredningen gick vidare, och för några år sedan anmäldes PiS-ledaren Kaczyński och Zbigniew Ziobro, då justitieminister, för maktmissbruk. Det har spekulerats mycket om att PiS-regeringen använde myndigheter som CBA och IPN (Nationella Minnesinstitutet) för att komma åt sina politiska fiender.

Blidas son Jacek anser att Ziobro bör åtalas. Samtidigt tror han inte att sanningen kommer att komma fram – åtminstone inte förrän de som var åklagare på den tiden går i pension.

Det är svårt för kollegor att anklaga varandra, säger Jacek Blida. (TVP Info 20 maj 15)

Ny justitieminister nominerad

Borys Budka (PO) blir Polens nya justitieminister. Foto: wikipedia.

Borys Budka (PO) blir Polens nya justitieminister.
Foto: wikipedia.

Det blir Borys Budka som ersätter justitieminister Cezary Grabarczyk, som på torsdagen fick sparken på grund av oegentligheter i samband med hans vapenlicens, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Budka är 37 år, jurist och ekonom från Śląsk (Schlesien), sade premiärminister Ewa Kopacz, när hon presenterade sitt val. Han tillhör regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) och har som jurist representerat parlamentet i Konstitutionsdomstolen ett 60-tal gånger.

Oppositionens Zbigniew Ziobro påpekar att han aldrig hört talas om Budka, och tycker att det diskvalificerar den nye justitieministern, som inom kort officiellt utnämns av president Bronisław Komorowski. (Polskie Radio 30 april 15)

Ny politisk gruppering i parlamentet

Nu bildar vi tillsammans en ny parlamentarisk grupp. Det meddelade i veckan Zbigniew Ziobro, ledare i Solidariska Polen (tidigare påläggskalv i det största oppositionspartiet PiS), och Jaroslaw Gowin, ordförande i Polen Tillsammans (tidigare toppolitiker i regeringspartiet PO och justitieminister i den nuvarande regeringen).

Den nya gruppen kallas Verkliga Polen och leds av Gowin.

Vi måste skapa en bred och stark högerfront som kan bekämpa den nuvarande korrumperade makten och utgöra ett alternativ till den, förklarar Gowin och Ziobro. Vi är alltså öppna för samarbete med egna partier och sträcker ut en hand till PiS.

Tidigare har de båda herrarna i flera veckor fört samtal med just det mångfaldigt större oppositionspartiet PiS. Avsikten var att under en gemensam högerkongress ena högerkrafterna i landet och bjuda regeringen motstånd, men förhandlingarna gav inget resultat.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Politiska fiender blir vänner

I veckan har nya politiska pakter ingåtts. Leszek Miller, partiledare i Vänsteralliansen SLD, och Janusz Palikot, grundare av det populistiska missnöjespartiet TR (Din Rörelse), har kommit överens om ett samarbete angående avlyssningshärvan. Man kan nog inte tala om en enad vänster ännu.

Det är också för tidigt att tala om en enad höger även om Jarosław Kaczyński (PiS) och Zbigniew Ziobro (Solidariska Polen), träffats och diskuterat ett eventuellt samarbete. PiS uppfyllde dock inte Solidarna Polskas krav och därmed blir det inget samarbete.

Ett återupptaget samarbete gagnar bägge sidor – både vad gäller vänster- och högerpartierna, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i sin krönika >>

Kaczynski och Ziobro anmäls för maktmissbruk

Jaroslaw Kaczynski, ledare för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och tidigare premiärminister, samt Zbigniew Ziobro, på den tiden inrikesminister i Kaczynskis regering, har anklagats för att ha överskridit sina befogenheter och brutit mot grundlagen under sin tid i regeringsställning, 2005–2007. De misstänks också för oegentligheter i samband med den förra byggministern Barbara Blidas död.

Parlamentariker från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), Vänsteralliansen (SLD) och Palikotrörelsen (RP), lämnade i oktober 2012 in en motion som ska vidare till Konstitutionsdomstolen och nu behandlas i senaten, parlamentets överhus. (Warsaw Voice 14 jan 13)

Chefsåklagaren får sitta kvar

Premiärminister Donald Tusk godkände på onsdagen riksåklagarens årsrapport om verksamheten under 2011. Det innebär att chefsåklagaren, Andrzej Seremet, sitter kvar trots omfattande kritik efter några skandaler.

Brister har identifierats, men premiärminister Donald Tusk hoppas att åklagarmyndigheten ska fungera betydligt bättre i framtiden, meddelar premiärministerns kansli.

Rapporten överlämnades redan i mars, men när skandalen med Amber Gold bröt ut begärde Tusk en tydligare redovisning av hur åklagarna handlägger utredningar om ekonomiska brott.

När investeringsbolaget Amber Gold gick omkull visade det sig att bolaget med hjälp av en pyramidspelsmodell lurade kunder på ”garanterade vinster” från investeringar i guld. Det fanns flera varningstecken utan att myndigheterna agerade, och skadan blev betydligt större än nödvändigt.

Seremet har också fått kritik för hur åklagarna hanterade utredningen om Smolenskkatastrofen 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczynskis plan störtade och alla nittiosex ombord omkom.

Enligt polsk lag kan statsministern vägra att acceptera chefsåklagarens årsrapport och begära att parlamentet avsätter honom innan hans mandatperiod löper ut.

Seremet utsågs 2010 till den nyinrättade tjänsten som chefsåklagare, en funktion som tidigare innehafts av justitieministern. Mandaten gäller i sex år.

Genom att acceptera rapporten har premiärminister Donald Tusk tagit hela ansvaret för åklagarmyndighetens inkompetens och för den ökande brottsligheten, sade oppositionspolitikern Zbigniew Ziobro. (Warsaw Voice 29 nov 12)

Tusk drar oppositionsledaren inför HD

Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) har skickat in begäran om att Konstitutionsdomstolen (HD) ska granska förre premiärministern och nuvarande oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski och hans tidigare närmaste man, Zbigniew Ziobro.

PO menar att när Kaczynski under sin regeringstid utsåg Ziobro till en slags superminister i förhållande till resten av regeringen bröt han mot grundlagen. En sådan position finns inte definierad i den polska konstitutionen.

Palikotrörelsen (RP) och Vänsteralliansen (SLD) stöder deras anmälan, men av en annan anledning. De anser att Kaczynskis och Ziobros agerande 2007 ledde till förra transportministern Barbara Blidas, (SLD), död.

Blida dog våren 2007 i samband med att säkerhetspolisen tog sig in i hennes hem med motiveringen att hon kunde vara köpt av kolmaffian. Polisen hävdar att hon gick in och sköt sig i badrummet, vilket väckte frågan om polisen undersökt hennes hem – kunde de ha missat skjutvapen i badrummet?

Åklagaren lade ner fallet efter fyra års utredande, men det har också gjorts en parlamentarisk utredning, ledd av SLD-politikern Ryszard Kalisz. Hans slutsats var att politiska och ideologiska krafter låg bakom de händelser som ledde till Blidas självmord.

Det krävs namnunderskrifter från 276 parlamentsledamöter för att Konstitutionsdomstolen ska ta upp frågan. Det innebär att även regeringens lilla koalitionsparti, Bondepartiet (PSL), måste stödja kravet. (Warsaw Business Journal 22 nov 12)

Nytt parti bröt sig ur PiS

Det nya högerpartiet Solidariska Polen, SP, har nu etablerat sig under ledning av Zbigniew Ziobro.

Ziobro sitter i EU-parlamentet som representant för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa). Han sågs som kronprins i moderpartiet, men drevs ut ur PiS efter olydnad mot partiledningen, i första hand partiledaren Jaroslaw Kaczynski. Flera andra prominenta partimedlemmar kastades ut eller hoppade av efter valet i höstas. Det nya partiet redan vid bildandet tjugo ledamöter i den lagstiftande församlingen, ledamöter som i höstas valdes in som representanter för PiS.

SP förklarade sig vara pro-life från födelsen till den naturliga döden – det vill säga emot abort och dödshjälp. Däremot är man för förlängd mammaledighet, samt vill sänka skatten för låginkomsttagare och höja för dem som tjänar över tiotusen zloty per månad. (Polskie Radio 26 mars 12).

PO vill dra Kaczynski och Ziobro inför HD

Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) har startat en namninsamling för att försöka dra förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski och förre justitieministern Zbigniew Ziobro inför Högsta domstolen.

Enligt den rapport om förra byggministern Barbara Blidas självmord som kom 2011, bröt de båda mot grundlagen i samband med utredningen av en muthärva, där Blida misstänktes vara inblandad.

Namninsamlingen har väckt stor uppmärksamhet i Polen. (Polskie Radio 14 mars 12)

Tidigare notiser om Blidaaffären >>

Ziobro: Pis kan delas upp och gå i koalition

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) måste demokratiseras internt, öppna upp för nya grupper och analysera orsakerna till sin sjätte valförlust. Det sade Zbigniew Ziobro, en av topparna inom partiet.

PiS måste vinna nästa val med Jaroslaw Kaczynski som partiledare. Annars får vi dela partiet i två grupper – en som politiskt ligger mer i mitten och en som drar längre åt höger. De två grupperna kan dra till sig röster från olika befolkningsgrupper och sedan gå i koalition, sade Ziobro. Just nu är det dock enighet som har högst prioritet.

Ziobros uttalande har väckt kritik inom partiledningen, uppger den polska nyhetsbyrån PAP, men han ska inte behöva oroa sig för efterräkningar. (Warsaw Voice 25 okt 11)

Kommission misstänker oegentligheter vid Blidas död

Det finns tecken som tyder på att en tredje part var inblandad när Barbara Blida dog. Dåvarande regeringschefen Jaroslaw Kaczynski och dåvarande justitieministern Zbigniew Ziobro bör åtalas. Det är slutsatserna i den utredning som gjorts av en parlamentarisk kommission med uppdrag att utreda omständigheterna kring förra byggministern Barbara Blidas död. Slutrapporten presenterades på tisdagen av kommissionens ordförande, Ryszard Kalisz från Vänsteralliansen (SLD).

2007 genomförde ABW en husundersökning hemma hos Blida, som misstänktes vara inblandad i en mutskandal. Enligt den officiella rapporten bad Blida att få gå på toaletten, där hon sköt sig.

Men det gick inte till på det sättet, skottsåret visar att en tredje part fanns med när Blida dog, konstaterar utredarna.

Såväl regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) som SLD har tidigare anklagat den förra PiS-regeringen för att använda säkerhetspolisen för sina egna politiska syften. SLD har nu inlett en insamling av de 115 namnunderskrifter som krävs för att dra Kaczynski och Ziobro inför rätta. (Polskie Radio 31 aug 11)

Tidigare notiser om Blidaaffären >>

Avhopparna har bildat en ny politisk organisation

Joanna Kluzik-Rostkowska och Elzbieta Jakubiak – som båda sparkades ut ur det största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) i förra veckan – har nu tillsammans med några andra PiS-politiker ur den liberala falangen bildat en politisk organisation med namnet Polska jest Najwaznjejsza (Polen är viktigast). Detta kan vara starten på ett nytt parti, rapporterar TVN24.

– Polen behöver en ordentlig opposition efter tre år med Donald Tusks regering, säger Kluzik-Rostkowska och Jakubiak på en presskonferens. De medger att den nya sammanslutningens namn är knyckt från PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynskis kampanj inför presidentvalet i somras. Både Kluzik-Rostkowska och Jakubiak var engagerade i presidentvalskampanjen, och tillhörde den liberalare falang som förmådde Kaczynski att anslå en mer försonlig ton inför valet.

Andra kända PiS-politiker som är med är Michal Kaminski, Pawel Poncyliusz, Adam Bielan, Pawel Kowal och Marek Migalski.

Jaroslaw Kaczynski vägrar att uttala sig om den nya sammanslutningen, som redan kallas PiS light.

Zbigniew Ziobro, som av högergruppen i PiS ses som Kaczynskis självklara kronprins, önskar den nya organisationen lycka till – på det här sättet har han blivit av med sina svåraste konkurrenter om partiledarposten om Kaczynski avgår. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice och Polskie Radio 17 nov 10)

Uteslutnas parti har 35 procent av väljarna bakom sig

PiS (Lag och Rättvisa) sparkade i veckan ut Joanna Kluzik-Rostkowska ur partiet – hon hade djärvheten att ställa upp som kandidat i valet om ny partiledare för den händelse att Jaroslaw Kaczynski avgår. Den självklara efterträdaren anses vara förre justitieministern Zbigniew Ziobro.

Kluzik-Rostkowska ses som en av de ledande i det höger-konservativa partiets mer liberala falang. Med sig i fallet drog hon ännu en av PiS profiler – Elzbieta Jakubiak.

Den första fråga de uteslutna ställdes inför var om de skulle liera sig med premiärminister Donald Tusks regeringsparti PO (Medborgarplattformen), som de politiskt sett ligger ganska nära. Det var dock inte aktuellt, förklarade Kluzik-Rostkowska.

Kluzik-Rostkowska har redan inlett samtal med andra politiker om att starta ett nytt parti. Om hon gör det får hon stöd av trettiofem procent av väljarna, visar en färsk opinionsundersökning. Mellan tio och tjugo ledande PiS-politiker och runt sexhundra ute i landet följer med till det nya partiet, säger Jakubiak till tidningen Rzeczpospolita.

Gruppen kring Kluzik-Rostkowska och Jakubiak räknar med att ännu fler PiS-medlemmar kommer att ansluta sig till deras nya parti efter nyår när det visar sig att de inte finns med på PiS valsedlar inför parlamentsvalen nästa år.

Ytterligare en grupp PiS-politiker funderar på att bryta sig ur partiet – de leds av Marek Cichocki, rådgivare till framlidne presidenten Lech Kaczynski.

Kvar i partiet blir då den mest konservativa och religiösa gruppen kring partiledaren Jaroslaw Kaczynski. (Warsaw Voice och Polskie Radio 6-11 nov 10)

Intern strid hotar PiS

Zbigniew Ziobro, som vann en plats i EU-parlamentet, har begärt en granskning av sitt partis, PiS, valkampanj. Partiledaren Jaroslaw Kaczynski är mycket kritisk till den förre justitieministerns agerande och en intern konflikt har brutit ut i PiS, rapporterar Rzeczpospolita.
Adam Bielan, som är en av de ansvariga för kampanjen, har begärt att Ziobro ska uteslutas från partiet. Men Ziobro har många anhängare, och ledningen befarar att om han tvingas lämna partiet kommer många att följa med honom. (Warsaw Business Journal 10 juni 09)

Fyra partier till EU-parlamentet

Enligt preliminära uppgifter på söndagkvällen blev PO (Medborgarplattformen) EU-valets vinnare i Polen. Med 45,3 procent av rösterna får PO 24 av Polens 50 platser i EU-parlamentet. PiS (Lag och Rättvisa) blev näst störst med 29,5 procent och 16 mandat. Ytterligare två partier blir representerade i Strasbourg/Bryssel, Vänsteralliansen (SLD-UP) med 12 procent och 6 mandat och PSL (Bondepartiet) med 7,9 procent och 4 mandat.
Bland PO:s EU-parlamentariker finns förre premiärministern Jerzy Buzek, Polens nuvarande EU-kommissionär Danuta Hübner och Jaroslaw Walesa, som från sista plats på listan i Gdansk kryssades in.
Mest namnkunnig av PiS´representanter är förre justitieministern Zbigniew Ziobro, och av SLD-UP:s Adam Gierek, son till Polens kommunistledare under 1970-talet Edward Gierek.
Bland namnkunniga politiker som hamnade utanför återfinns förre utrikesministern Dariusz Rosati (SLD-UP), liksom SLD:s förre partiordförande Wojciech Olejniczak. Trots PO:s framgångar lyckades inte Solidarnosc´ tidigare ordförande och den på sin tid starke mannen i regeringsbildande Solidaritets Valaktion (AWS) och tidigare presidentkandidat Marian Krzaklewski i sin politiska come-back ta sig till Eu-parlamentet.
Valdeltagandet var lågt: 27,4 procent. (TVN 24 8 juni 2009)

Ziobro vittnar i fallet Blida

Förre justitieministern Zbigniew Ziobro vittnar idag i fallet Blida hos åklagarmyndigheten i Lódz.

Barbara Blida, som misstänktes vara involverad i en korruptionshärva medan hon var byggminister, sköt sig under en husundersökning. Nu utreds om husundersökningen gick rätt till, och hur det kom sig att ingen visste att Blida kunde ha ett vapen.

Familjen Blidas advokat, Leszek Piotrowski, anser att Ziobro är ett av de mest intressanta vittnena. Hittills har åklagaren bland andra hört förre premiärministern Jaroslaw Kaczynski, förre inrikesministern Janusz Kaczmarek och förre polischefen Konrad Kornatowski. (The News 11 feb 08)

Ziobro försvarar sig själv

Sanningen ska segra! Det säger förre justitieminister Zbigniew Ziobro, som tänker försvara sig själv i den kommande rättegången. Ziobro, som avsagt sig sin parlamentariska immunitet, åtalas för att ha avslöjat hemliga dokument för Jaroslaw Kaczynski, partiledare i Lag och Rättvisa (PiS). Kaczynski blev senare premiärminister men var då ledamot i sejmen och medlem av Nationella Säkerhetsrådet och hade normalt inte rätt att se hemliga dokument. Enligt lagen kunde justitieministern visa sekretessbelagda akter för en tredje part under vissa omständigheter – utan att specificera villkoren. Ziobro menar att hela åtalet är en hämnd från hans politiska motståndare, regerande Medborgarplattformen (PO). (Polskie Radio 3 sept 08)

Ziobro dömd för förtal

Förre justitieministern Zbigniew Ziobro har i domstol dömts för förtal av hjärtläkaren Miroslaw Garlicki. Under den förra PiS-regeringen blev Garlicki en symbol för korruption inom vården. När han greps sade Ziobro på en presskonferens att ingen längre skulle behöva mista livet för den här mannens skull. Ziobro dömdes till 7 000 zloty i böter. Dessutom ska ha i tre olika TV-kanaler på bästa sändningstid be om ursäkt. Garlicki greps för ett och ett halvt år sedan, misstänkt för mord och för att ha krävt pengar under bordet för att operera sjuka patienter. Efterhand har Garlicki friats från de flesta av anklagelserna. Han arbetar nu på en privat klinik och anses som en av landets ledande hjärtkirurger. (Warsaw Voice 26 aug 08)