Katolska kyrkan och de polsk-tyska relationerna

Flera biskopar reagerar nu på den antityska retoriken från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och de regimtrogna medierna. I ett brev skriver biskoparna att den polsk-tyska försoningen som varat i ett kvarts sekel har ett mycket stort värde, men är mycket lätt att rasera med ogenomtänkta beslut.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Brevet är en reaktion på regeringens krav på krigsskadestånd från Tyskland.

Istället för att bråka om oviktiga saker ska man bygga en gemensam framtid, säger prästen och professorn Alfred Wierzbicki till Gazeta Wyborcza. Tyskland är vår närmaste och viktigaste granne inom EU. Visst har vi ett dramatiskt gemensamt förflutet men man måste också kunna bygga en framtid.

Jarosław Makowski, som är statsvetare och filosof, menar att även biskoparna, som utan tvekan gläds åt PiS-regeringens många förehavanden, har lagt märke till att PiS med sina fobier är som barn som leker med tändstickor i en hölada.

Vad ska PiS göra med biskoparnas brev? Ignorera det som man ignorerat påvens uppmaningar om flyktingar? Så blir det förmodligen. Regeringspartiet behandlar påven som en person som en smått förvirrad gudsman som man får bortse ifrån.

Det kommer att leda till en ännu tydligare schism inom kyrkan där fader Rydzyks främlingsfientliga och penninghungriga tro står mot flera biskopars förståndiga tro, som bygger på det arv som påven Johannes Paulus II och kardinal Wyszyński lämnat efter sig.

Men med tanke på att premiärminister Beata Szydło hävdar att ”krigsskadestånd från Tyskland helt enkelt handlar om hederlighet och rättvisa gentemot Polen” kan man nog inte räkna med någon djupare förståelse för vad en långsiktig politisk strategi är.

Berlin ser på saken på ett annat sätt. Nyligen påpekade den tyska regeringens presstalesperson Steffen Seibert att Tyskland till fullo erkänner sin skuld och sitt ansvar för andra världskriget. Tyskland har betalat ut stora skadestånd för skadegörelse som skett under kriget – även till Polen, som avsagt sig ytterligare krav på Tyskland, vilket man bekräftat flera gånger på 1970-talet samt år 2004.

För Berlin är saken juridiskt och politiskt reglerad en gång för alla, sade Seibert.

Allt detta bäddar för en långvarig kris i de polsk-tyska relationerna, för en ökning av antityska stämningar i Polen och för en upptrappning av gamla ressentiment i de båda länderna.

Det är vad regeringspartiet arbetar för. Det är Polens nuvarande utrikespolitik. Om det nu inte är så att PiS med kraven på krigsskadestånd hoppas på att omvärlden ska glömma bort försöken att ta kontroll över domstolarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polens primas protesterar mot PiS politik

Polens primas, ärkebiskop Wojciech Polak.
Foto: J. Andrzejewski, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har starka band till katolska kyrkan och partiledaren Jarosław Kaczyński står personligen nära den famöse Tadeusz Rydzyk, präst och affärsman från Toruń.

Tillsammans har kyrkan och PiS arbetat för totalt abortförbud, mot assisterad befruktning, jämställdhet och homosexuellas rättigheter – kort sagt en rad frågor om sexualitet där kyrkan vill ha sista ordet.

I flyktingfrågan hade regeringen inledningsvis tydligt stöd av många av kyrkans framträdande personligheter, men flera präster och biskopar som tidigare legat lågt har senare gjort sin röst hörd och pläderat för att även Polen ska hjälpa människor på flykt.

I slutet av augusti firades 300-årsminnet av Jungfru Marias kröning till Polens drottning i pilgrimsstaden Częstochowa. Polens primas, ärkebiskop Wojciech Polak, var under sin predikan kritisk till mycket av det PiS står för. Han förkastade nationalismen, protesterade mot hur man använder religionen i politiska syften, talade om vikten av att följa grundlagen och tyckte att polackerna bör ta emot flyktingar. Han tog kort sagt upp flera av de frågor där PiS-regeringen har kommit i konflikt med EU.

Bland åhörarna fanns president Andrzej Duda, premiärminister Beata Szydło och övriga ministrar, PiS-ledaren Kaczyński och andra ur landets politiska toppskikt, som möjligen kan känna sig häpna över att katolska kyrkans främsta företrädare visar sig vara en motståndare till mycket av regeringens politik. (onet.pl, natemat.pl, Polskie Radio och wB 25 aug/6 sept 17)

PiS försvarar politisk och affärsinriktad präst

Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia.

Den driftige prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, är främst känd för de katolska Radio Maryja och TV Trwam, samt för sin mediehögskola, där religiösa och ultrakonservativa journalister kan få utbildning och där politiker och jurister kan få medieträning.

Utöver det har han med hjälp av omfattande stöd från regeringen byggt en spa-anläggning vid Wisłas strand. Han har också engagerat sig i filmbranschen och gör film om polska helgon, och hans senaste projekt är att tjäna pengar på ett pampigt café.

Genom sina stiftelser är Rydzyk en av landets 100 rikaste personer. Han är också politiskt engagerad, och gjorde stora insatser för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) under valkampanjen 2015. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har hävdat att partiet aldrig skulle ha vunnit valet utan fader Rydzyks hjälp, och prästen har inga svårigheter med att få stora statliga bidrag till nya initiativ.

Detta har skapat stor irritation på olika håll i landet, och påve Franciskus har fått brev med klagomål. Varken det politiska engagemanget eller affärsverksamheten har med katolicismen att göra, han är dessutom aggressiv, antisemitisk och full av hat, menar brevskrivarna.

Och det har i sin tur fått en prominent medlem i PiS, Anna Sobecka, att skriva ett försvarsbrev till påven, ett brev som såväl PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som en rad ministrar också har undertecknat.

Med sorg måste vi tyvärr informera Ers Helighet om att de katolska mediernas frihet är allvarligt hotad i vårt land, skriver Sobecka. Detta hot beror på den totala oppositionen, d.v.s. vänsterliberala politiker och medier. Man använder lögner och manipulation för att försöka misskreditera dr Tadeusz Rydzyk i allmänhetens ögon.

Med detta brev vill vi för Ers Helighet vittna om Radio Maryjas stora roll. Denna katolska radiostation tjänar troget Herren Gud, kyrkan och formandet av katolska och patriotiska polacker. Det är den enda som informerar tillförlitligt och som försvarar de kristna värderingarna, skriver Sobecka i brevet som också undertecknats av försvarsminister Antoni Macierewicz, inrikesminister Mariusz Błaszczak, familjeminister Elżbieta Rafalska med flera notabiliteter. Däremot tycks varken president Andrzej Duda eller premiärminister Beata Szydło vara med bland undertecknarna. (Natemat.pl och wB 26 juni 17)

Ärkebiskop har öppnat sitt hem för en flyktingfamilj

Ärkebiskop Konrad Krajewski. Foto: FB.

Ärkebiskopen Konrad Krajewski har upplåtit sin bostad till en syrisk flyktingfamilj och sover själv på kontoret. Krajewski är anställd i Vatikanen berättar den italienska tidningen La Repubblica.

Det är ingenting konstigt med det, säger Krajewski, det finns många präster ute i världen som har gjort likadant och inte bara just nu.

Fattiga och hemlösa kommer i sommar att ha tillgång till de tjänster som Vatikanen erbjuder, frisör, duschar, medicinsk hjälp och offentliga toaletter, säger ärkebiskopen.

Konrad Krajewski kommer från Łódź, vigdes till biskop i St Peterskyrkan i Rom 2013.

Påve Fransiskus har tidigare uppmanat alla katolska församlingar att ta sig an minst en flyktingfamilj, vilket mötte motstånd från präster och biskopar i Polen. Men i somras var biskoparna i Polen tydliga med att alla flyktingar måste erbjudas hjälp, även om de är muslimer och kommer från Mellanöstern eller Nordafrika. Deras förändrade inställning har dock inte smittat av sig på ledande politiker. (Do Rzeczy och wB 14 juni 17)

Jesuitpräst: Hyckleri när kristna inte vill hjälpa flyktingar

Jesuitprästen Grzegorz Kramer. Foto: FB.

Katolska kyrkan i Polen har överlag varit enig med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) om att muslimska flyktingar är ett ont som måste undvikas.

Men det finns undantag, och ett av dem är jesuitprästen Grzegorz Kramer. Han kritiserar regeringen för hyckleri och för att inte leva upp till sina kristna värderingar.

Muslimerna har ju rätt till sin tro, säger Kramer till nyhetsportalen Natemat.pl. I det senaste rådslaget tryckte katolska kyrkan hårt på religionsfriheten. Det handlar om att älska människan, kärlek är inte lätt, titta bara på din egen familj.

Folk säger att muslimerna förstör vår tro och att det kanske är därför vi kristna inte längre tror på gud. Men vad är det för en tro om vem som helst kan ta den ifrån oss? undrar Kramer. Vårt problem är inte islam eller ateism, vårt problem är att vi inte lever som kristna. Det är lättare att tala om sin tro än att praktisera den. Om vi verkligen tror och styrs av vad vi kallar hjärtats evangelium, då kan ingen ta vår tro ifrån oss.

Påvarna Franciskus, Benedikt och Johannes Paulus har alla talat om att vi måste hjälpa också dem som tror på islam, vi ska inte vara rädda för dem, säger han. Jag läser vad några av kyrkans män, bland annat den f.d. prästen Jacek Międlar, säger – de predikar om invasion och att den europeiska kulturen förstörs. Jag förstår inte hur de kan förena sin kristna tro med sådana åsikter. De jämför islam och terrorism, men det kan man inte göra.

Och förslaget om humanitära korridorer – PiS-parlamentarikern Krystyna Pawłowicz ser det som det är en islamisk invasion via den katolska sakristian, säger Kramer. Enligt min uppfattning ljuger hon och det offentligt. Man kan inte göra sina synder till dygder. När människor hävdar att de styrs av kristna värderingar så förväntar jag mig att de ska agera så också. Naturligtvis möts jag av hat på nätet, men jag tror att jag har fler vänner. Det är viktigt att inte identifiera sig med hatarna. Ibland är det ett uttryck för kärlek att säga till någon: Stopp, nu får du inte gå längre! (Natemat.pl maj 17)

Biskop kritisk till Smolenskmötena

Biskop Tadeusz Pieronek. Foto: Ralf Lotys, wikipedia.

De månatliga Smolenskceremonierna är ren politik. Det säger biskop Tadeusz Pieronek till tidningen Rzeczpospolita.

Han reagerar inte minst på att ceremonierna numera hålls två gånger i månaden i Kraków. Dels på olycksdagen den 10 och på begravningsdagen den 18, då PiS-ledaren Jarosław Kaczyński kör ner till sin brors grav i katedralen.

Det här är ren politik, säger Pieronek. Marscherna genom Warszawa och talen vid presidentpalatset har inte med religion att göra. Man talar inte längre om offren eller olyckan vid Smolensk, man använder tragedin som ett politiskt verktyg.

Biskopen är också mycket kritisk till att det byggs så många monument över den omkomne presidenten Lech Kaczyński.

Snart finns det en staty över Lech Kaczyński i varje stad, säger Pieronek. Så var det i Sovjetunionen också, man satte upp monument över Stalin överallt, det skulle finnas ett porträtt av Stalin i varje hus. Man kan försöka införa en sådan religion här också, men det är Kaczyński-religion, det är inte kristendom. Ska det kanske finnas ett porträtt av Lech Kaczyński i varje hem som man ska buga inför, som i Nordkorea?

Jag sade från början att det var fel att begrava presidenten i Wawel, då skulle det uppstå en kult, säger biskopen. Nu är det gjort men det finns ingen anledning att skruva upp kulten ännu mer. Den 18 varje månad ska polisen skydda Wawel – det är som om det vore undantagstillstånd i Polen. Poliserna skrattar åt det, men de gör vad de blir tillsagda. Varför sker detta, och vad kostar det polackerna? (Fakty.interia.pl 18 maj 17)

 

Biskop Tadeusz Pieronek

Foto: Ralf Lotys

 

St Andrzejs dag firas i Polen

Helgonet St Andrzej Bobola. Foto: wikimedia commons

Den 16 maj är det 360 år sedan St Andrzej Bobola blev martyr, vilket högtidlighålls av katolska kyrkan i Polen.

Helgonet har en egen kyrka i Warszawa där hans kvarlevor förvaras i en metallkista sedan 1938, det år då han kanoniserades.

Bobola anslöt sig till Jesuitorden, blev präst och missionär i litauiska områden som idag ligger i Vitryssland. Han togs tillfånga av kosacker 1657 och torterades till döds.

I början av 1700-talet sades det att hans kvarlevor inte förmultnat, vilket av kyrkan uppfattades som ett tecken på hans helighet, och på 1920-talet visades kroppen upp på ett hygienmuseum i Moskva, och fördes senare till Vatikanen som ett tack för att påven Pius XI hjälpt Ryssland under den stora svälten.

2002 utsågs Andrzej Bobola till skyddshelgon för Polen och Warszawa. (Polskie Radio 16 maj 17)

Kyrkans män måste anmäla övergrepp mot barn

Från den 13 juli 2017 blir även präster och biskopar tvungna att anmäla till åklagaren om de får kännedom om pedofili inom kyrkan.

Enligt ny lag som träder i kraft i sommar måste alla som får kännedom om brott mot barn, som sexuella övergrepp eller barnmisshandel, anmäla till brottsbekämpande myndigheter.

Hittills har det bara varit en ”social plikt” för icke-statliga institutioner som katolska kyrkan att anmäla sexualbrott mot barn. (fakt.pl maj 17)

Tatarerna kämpade för Polens sak

Inbäddad i grönskan ligger Kruszynianys moské.

Att det bor tatarer i Polen är inte allom bekant – men det är en liten minoritet med sin bas i nordöstra Polen, varifrån många har flyttat västerut, till Warszawa och andra större städer för att plugga och arbeta.

De muslimska tatarerna utgör en både exotisk och betydelsefull del av den polska historien. På 1600-talet bjöds de in till det polsk-litauiska samväldet av kungen Jan III Sobieski och kämpade för Polens sak i internationella konflikter. Många adlades som tack för sina militära förtjänster. Muslimska förband med egna imamer tjänstgjorde i polska armén och deltog i försvaret av Polen 1939.

Läs vidare >>

Kyrkan kritiserar politikerna

Skärmdump från Biskopskonferensens webbplats.

De polska biskoparna publicerade på fredagen sitt dokument Den kristna formen av patriotism. Med anledning av att patriotismen i Polen nu fått en renässans går man igenom en mängd aspekter på begreppet patriotism och konstaterar att det är ett begrepp som huvudsakligen är positivt – men som också kan användas på fel sätt, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Patriotism är en känsla som inte innehåller våld och förakt, patriotismen får oss att känna med andra människor och nationer som drabbas av lidande och orättvisor. Kärleken till det egna landet är nära kopplad till vår förmåga till solidaritet och arbete för det gemensamma bästa.

Men patriotismen får inte leda till nationalism, och i en situation där vi har att göra med en djup politisk tvist bör vår patriotiska plikt att få oss att betänka vilket språk vi använder. Språket ska vara respektfullt och utan förenklingar och kränkande liknelser, skriver biskoparna.

Man drar historiska paralleller och påpekar det konstruktiva i samarbete. Dokumentet uppfattas som tydlig tillrättavisning av de styrande utan att man pekar ut någon särskild person.

De politiska partierna ser att udden riktas mot rivalerna, men medger att det politiska språket har brutaliserats. (Rzeczpospolita och onet 27 april 17)

Texten publiceras här >>

Präst anklagar kollega för våldtäkt

En präst i sydvästra Polen har i en inspelning på internet anklagat en annan präst för våldtäkt. Övergreppet ska ha skett under seminarietiden och förövaren ska ha sagt:

Oroa dig inte, vi kommer att träffas oftare och du har din karriär och befordran framför dig.

I inspelningen säger offret att han inte velat anmäla händelsen för åklagare.

Det skulle ha inneburit att präst stod emot präst, säger han i inspelningen.

Ärkebiskopen i Wrocław har tillsatt en kommission som ska utreda vad som skett.

Vi har ingen formell anmälan, men vi har diskuterat frågan och polisen kommer att utreda vad som har hänt, säger distriktsåklagaren Małgorzata Klaus i Wrocław. (TVN 2 mars 17)

Expräst: Jag blev stoppad av de judiska säkerhetsstyrkorna!

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar, före detta präst och nationalisternas informelle själavårdare, stoppades i lördags på flygplatsen i Stansted i Storbritannien. Han var på väg till en manifestation som den brittiska ultranationalistiska organisationen Britain First organiserat, men omhändertogs av den brittiska gränspolisen och sattes på ett plan tillbaka till Polen.

Polska ambassaden i Storbritannien har kontaktat gränspolisen för att klarlägga den juridiska grunden för Międlars utvisning.

Jag blev stoppad av de judiska säkerhetsstyrkorna, hävdar Międlar.

Den före detta prästen menar att han under en lång tid varit bevakad av ”judarna” och säger att när han under förhöret med gränspolisen hänvisade till Jesus reagerade poliserna med förakt och anklagade honom för att vara hatisk.

Talmud i dess renaste form, kommenterade Międlar.

Så snart han kommit hem ska han hålla ett tal till den brittiska allmänheten, lovar han. Ett tal som ”kommer att göra judarna vansinniga”.

Deportationen från Storbritannien omöjliggjorde för Międlar att tala vid Britain First marsch i en stad utanför Birmingham. Organisationen har protesterat där mot den påstådda mörkläggningen av sexövergreppen på barn som man tillskriver de lokala muslimerna.

Britain First och dess medlemmar har blivit anklagade för att uppmana till hat och intolerans. Organisationen är dessutom känd för sin sympati för Vladimir Putin och hans hårdföra politik och för en nationalistisk retorik.

Organisationens biträdande ledare Jayda Fransen var besviken över deporteringen av Międlar och anklagade de brittiska myndigheterna för att kväva yttrandefriheten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Provocerande pjäs utreds av åklagare

Teatre Powszechnys uppsättning av Wyspiańskis pjäs Förbannelsen (Klątwa). Skärmdump från teaterns hemsida.

En av helgens teaterpremiärer är nu en skandal på allas läppar. Det är Teatr Powszechny (Allmänna Teatern) i Warszawa som satt upp en modern version av Stanisław Wyspiańskis pjäs Förbannelsen (Klątwa) från 1899, som behandlar katolska kyrkans relation till staten.

Enligt teatern och regissören Oliver Frljić tycks det vara omöjligt att slita banden mellan kyrka och stat i Polen, kyrkans inflytande är stort och påverkar sekulära institutioners och individers beslut. Avsikten är också att utmana självcensuren. Men den konstnärliga friheten ingår i de rättigheter som garanteras i den polska grundlagen, och kritikerna är upprörda över vissa scener som tagits ur sitt sammanhang. Det finns scener med sexuellt innehåll och scener med våld, liksom scener med religiösa teman och som på grund av den satiriska tonen kan uppfattas som kontroversiella, skriver regissören på teaterns hemsida. Scenerna i pjäsen speglar vår konstnärliga vision.

Bland det som upprört kyrkoledare, politiker och andra åskådare nämns en staty i naturlig storlek av den polskfödde påven Johannes Paulus II. Han är försedd med en skylt med texten Pedofilförsvarare och i en scen utövar en skådespelerska oralsex på honom. Kristna kors används som vapen, kvinnor i salongen pressas att erkänna att de har gjort abort, och på slutet ställs frågor om insamling av pengar till ett mord på Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Uppsättningen har recenserats och diskuterats i alla medier och delar av en scen har visats i statliga TVP. Efter att ha sett detta har åklagarmyndigheten i huvudstaden känt sig föranledd att utreda om föreställningen innebär en offentlig kränkning av heliga föremål och uppvigling till mord.

I originalet från 1899 handlar Förbannelsen om en liten landsortsstad som drabbas av torka. Prästen hävdar att torkan är Guds straff för bybornas synder, medan byborna skyller torkan på att prästen lever ihop med en kvinna som han har två barn med. Pjäsen var kontroversiell redan för 100 år sedan. (Polskie Radio och Rzeczpospolita 21 feb 17)

Fader Rydzyk bland Polens 100 rikaste personer

Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia.

Den driftige prästen Tadeusz Rydzyk ligger på plats nr 83 på listan över de rikaste i Polen. Det skriver tidningen Wprost, som gått igenom räkenskaperna för företag och stiftelser i Rydzyks imperium.

Fader Rydzyk, som i första hand gjort sig känd för Radio Maryja och TV Trwam, har sedan många år också en egen mediehögskola i Toruń, där religiösa och ultrakonservativa journalister kan få utbildning och där politiker och jurister kan få medieträning. Utöver det har han med hjälp av omfattande stöd från regeringen byggt en spa-anläggning vid Wisłas strand.

På senare tid har Rydzyk också engagerat sig i filmbranschen och gör film om polska helgon, filmerna finansieras av stiftelser som är knutna till Rydzyks imperium. Den första filmen Brutna ax om den saligförklarade Karolina Kózkówna drog så mycket folk att det var fullsatt överallt, säger distributören. (wprost.pl 19 feb 17)

Påvens besök ökar det ekumeniska samarbetet

Påve Franciskus mässa i på Malmö stadion. Foto: Ewa Korolczuk.

Påvens besök i Skåne i höstas blev inledningen till ett ökat samarbete mellan de den katolska och den lutheranska kyrkan i Sverige. Ewa Korolczuk, som deltog i en gruppresa till Malmö från Stockholm, berättar om besöket och om resultatet av den ekumeniska ansträngningen.

Läs artikel >>

Åtalas för att ha lämnat mässan bullrande

En välkänd homosexuell aktivist och feminist i Warszawa står inför rätta efter att förra våren ha rest sig upp och lämnat kyrkan när prästen under mässan läste upp ett brev från landets biskopar där de stödde ett medborgarförslag om totalt abortförbud i Polen.

Åtalet gäller uppsåtligt störande av religionsutövning.

Liknande händelser – att mässdeltagare rest sig upp och gått i protest mot det budskap prästen framfört – har hänt fler gånger i Polen, men i det här fallet anses aktivisten och hennes vänner ha fört onödigt mycket buller när de lämnade gudstjänstlokalen.

Straffet är böter eller fängelse upp till två år. (doReczy 6 feb 17)

Kyrkan fördömer oppositionens protester

Ärkebiskop Henryk Hoser. Foto: Janusz Halczewski, wikipedia.

Även kyrkan uttalar sig nu i den parlamentariska krisen. På julafton uppmanade ärkebiskop Nycz demonstranterna utanför parlamentet att avbryta sin protest.

Det är respektlöst inför det som borde vara en stor och helig tid, sade Nycz. Han menade att protesterna hade organiserats för att förorsaka både social skada och för att förneka julens grundtanke.

Ärkebiskop Henryk Hoser säger till Radio24 att kyrkan är redo att medla i konflikten, men tror inte att det finns någon god vilja att ta fasta på.

En part i konflikten hänvisar till franska revolutionen, en steril separation mellan kyrka och stat som inte är i linje med den polska grundsynen, säger han, uppenbarligen inte bekant med att Polen enligt grundlagen är en sekulär stat.

Kyrkan försvarar den oberoende polska staten, som återfick sitt oberoende tack vare kyrkan, påminner ärkebiskopen. Inte ens under den stalinistiska tiden såg man politiska aktioner som störde julfirandet.

Också ärkebiskop Leszek Sławoj Głódż tycker att oppositionen utgör en parodi på demokrati och bryter den hundra år gamla principen om den sekelgamla principen om Gudsfreden. (oko.press dec 16)

Åklagaren utreder Facebook-event riktat mot Johannes Paulus II

Den polskfödde påven Johannes Paulis II (1920–2005)

Distriktsåklagaren i Warszawastadsdelen Mokotów har beslutat att ta upp en anmälan mot en skandalös händelse på Facebook, skriver statliga TVP på sin nyhetsportal.

Syftet med eventet är att kränka den polskfödde påven Johannes Paulus II.

En FB-användare har arrangerat en fisketävling inom FBs ramar. Finalen var satt till den helige faderns dödsdag den 2 april, kl 21.37 – själva dödsögonblicket, och då skulle det delas ut priser till dem som fått mest fisk.

På FB-sidan, som nu har tagits ner av användaren, hade man lagt ut skandalösa bilder och dokument som berörde påven. De som bidrog var huvudsakligen antiklerikala ”hejtery” – alltså personer som begår hatbrott – med vänsteråsikter, skriver TVP.

Högertidningen Nasz Dziennik, som var först med att uppmärksamma trakasserierna mot påvens minne, påminner om att det tidigare också funnits ett spel som hette Skjut Johannes Paulus II, och att någon tidigare också på FB arrangerat Polska Mästerskapet i Påveförtal.

Nasz Dziennik påpekar att trots många anmälningar från användare var det inte Facebook som ingrep och stängde ner sidan. (TVP och Nasz Dziennik 8/9 dec 16)

Radio Maryja, en affärsinriktad religiös kanal, fyller 25 

Prästen och affärsmannen Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia

Prästen och affärsmannen Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia

För en dag blev Toruń Polens andliga huvudstad. Och fader Tadeusz Rydzyk blev Polens andliga ledare och den polska katolska kyrkans ledare. Åtminstone framställdes det så för dem som följde firandet av Radio Maryjas 25-års jubileum.

Med president Andrzej Duda i spetsen samlades landets ledande politiker i Toruń för att fira Radio Maryja, den radiostation som för in religionen i den polska samhällsdebatten och politiken i den religiösa debatten.

Det var något osmakligt i politikernas och kyrkomännens lismande inställsamhet inför fader Rydzyk, som inte bara är en kyrkans man – han är kanske framför allt en affärsman av stora mått.

Läs vidare >>

Präst rycker ut i andlig ambulans

Krzysztof Kauf, präst i Schlesien, har byggt om en hundkoja till själavårdsambulans. Skärmdump från Polsat news.

Krzysztof Kauf, präst i Schlesien, har byggt om en hundkoja till själavårdsambulans. Skärmdump från Polsat news.

En präst i Schlesien, Krzysztof Kauf, har fixat en andlig ambulans för att kunna undsätta både församlingsbor och andra i nöd. Han har byggt om en gammal Fiat, och som saftblandare har han en prästhatt på taket.

Jag började fundera på en sådan ambulans redan för femton år sedan, säger Kauf till Polsat News. För att lättare kunna ta mig mellan församlingsborna.

För ett år sedan gjorde han allvar av sina planer. Han köpte en gammal hundkoja och tillsammans med en god vän, också präst, gjorde han om bilen till själavårdsambulans. Den andra prästen blev så förtjust att han köpte en gammal Trabant och byggde om på samma sätt.

Nu har Kaus också sett till att hans mobilnummer finns på ambulansen, så att det ska vara lätt för församlingsbor och turister att ringa när de behöver honom.

Det händer att någon ringer klockan 23 på kvällen, men jag är präst och ska vara nära människorna i både glada och svåra stunder, säger Kauf. En präst kan inte stänga in sig. Jag försöker vara till för människorna, jag kommer när det behövs. (Polsat news 2 nov 16)

Bevare oss från dem som vill deportera oliktänkande

Beata Mateusiak-Pielucha. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Beata Mateusiak-Pielucha, PiS.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Ateister, ryskortodoxa och muslimer ska skriva under en deklaration om sin lojalitet mot Polen, katolska kyrkan, polska värderingar samt polska seder och bruk. Annars ska de deporteras.

Det skriver Beata Mateusiak-Pielucha, folkvald i parlamentet för det religiösa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), i en artikel nyligen.

Läs vidare >>

I morgon blir Jesus Polens kung – igen

Jesus och Lazarus. Målning av Jan Matejko. Foto: wikipedia.

Jesus och Lazarus. Målning av Jan Matejko.
Foto: wikipedia.

På lördagen kröns Jesus Kristus till polsk kung i Łagiewniki, söder om Kraków. Både president Andrzej Duda och en rad polska pilgrimer från USA, Kanada och Tyskland kommer att närvara.

Titeln Jesus Kristus, Polens kung gäller dock inte i hela landet – det är ett av flera lokala beslut som fattats i Polen. 1997 förklarades han vara polsk kung i pilgrimsklostret Jasna Góra, där den berömda ikonen Svarta Madonnan finns. Ett par år senare tog Świbodzin samma beslut.

För ett undvika en epidemi av kröningsceremonier sade Biskopskonferensen 2008 i ett uttalande att det var både olämpligt och onödigt att erkänna Jesus som kung.

Tanken att Jesus ska utnämnas till kung i Polen är inte ny. Bakgrunden är att hans mor, Jungfru Maria, 1655 med pomp och ståt kröntes till Polens drottning och beskyddare sedan polackerna med hennes hjälp slagit tillbaka den svenske kungen Karl X Gustafs trupper.

Rozalia Celakówna (1901–1944) tog initiativ till att Jesus skulle bli Polens kung under första halvan av 1900-talet. Foto: wikipedia.

Rozalia Celakówna (1901–1944) tog initiativ till att Jesus skulle bli Polens kung under första halvan av 1900-talet. Foto: wikipedia.

I början av 1900-talet kom förslaget från en polsk sjuksköterska, Rozalia Celakówna (1901–1944). I sina religiösa uppenbarelser hörde hon en röst som krävde att polska myndigheter skulle göra Jesus till kung i landet. Det skulle skydda Polen mot att bli indraget i det annalkande kriget.

Även efter andra världskriget har allvarliga försök gjorts att ge Jesus samma rang som Maria. Ett förslag kom 2006 från en grupp parlamentariker från det religiösa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Förslaget röstades ner, men inom kort påbörjades den sedvanliga namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Men då sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński nej.

2010, när framlidne presidenten Lech Kaczyńskis plan störtat i dimman utanför Smolensk, sattes ett kors upp framför presidentpalatset där människor samlades och bad både till himmelska makter och till den avlidne presidenten. Även de krävde att Jesus skulle få samma rang som Maria.

Och i morgon blir det en kröningsceremoni i kyrkan i Łagiewniki, och bland gästerna finns landets president. (Gazeta Wyborcza och wB 18 nov 16)

Kyrkan vill öppna korridor för flyktingar

Katolska kyrkan och välgörenhetsorganisationen Caritas bearbetar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att få Polen att ta beslut om att upprätta en humanitär korridor för syriska flyktingar. Det rapporterar nyhetsportalen Onet.

Polen bidrar idag med 35 miljoner złoty i humanitärt bistånd och landets del av EUs flyktingavtal med Turkiet uppgår till 57 miljoner euro under en treårsperiod.

Biskoparna och Caritas tycker att det är för lite och föreslår humanitära korridorer. Då skulle färre försöka ta sig över Medelhavet i rangliga gummibåtar och färre skulle drunkna. Italien har tagit ett sådant beslut och för att Polen ska göra sammalunda måste parlamentet vara med på förslaget.

Men polackerna är inte förtjusta i tanken på att flyktingar ska komma till Polen. Enligt en färsk opinionsundersökning från Cbos tycker 40 % att man ta emot flyktingar om de reser hem igen så snart deras eget land är säkert. 69 % vill inte ha in människor från Mellanöstern och Afrika, medan 59 % tycker att flyktingar från Ukraina vore mer OK. Det är framför allt lågutbildade låginkomsttagare på landsbygden som står för motståndet – de grupper som är regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kärnväljare.

Både inrikesminister Mariusz Błaszczak och utrikesminister Witold Waszczykowski slår ifrån sig.

Stödet ska bara gå till sådana som verkligen behöver det, och det kan vi inte lösa idag, säger Błaszczak.

Vi ger redan så mycket, vi har ökat stödet till flyktingarna med 100 %, säger Waszczykowski.

Men kyrkan ger inte upp.

Vi ser fram emot ett positivt beslut från parlamentet, säger ärkebiskop Stanisław Gądecki. Beslutet var svårt även för det italienska parlamentet. (onet.pl, Polskie Radio och wB 16)

Präst ska medieträna domare och åklagare

Fader Tadeusz Rydzyk. Foto: Facebook.

Fader Tadeusz Rydzyk. Foto: Facebook.

Nu ska domare och åklagare gå kurs i hur man hanterar medierna. Och utbildningen ska ske på den kontroversielle prästen fader Tadeusz Rydzyks mediehögskola i Toruń.

Tre miljoner złoty (7,4 miljoner svenska kronor) har justitieminister Zbigniew Ziobro avsatt för ändamålet. Efter reglementsenligt upphandlingsförfarande gick uppdraget till fader Rydzyk.

Det ska bli både teori och praktik, juristerna ska grillas inför tv-kamerorna och de ska få lära sig hur man skriver pressmeddelanden. Cirka 800 personer ska delta i utbildningen.

Fader Rydzyk är känd för sina nära kontakter med ordföranden i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), Jarosław Kaczyński, och har vid olika tillfällen fått stora anslag för att förverkliga sina affärsidéer. Det handlar inte bara om hans mediehögskola utan också om bygget av en kyrka med eget spa i parken vid Wisłas strand i Toruń. Han har också sedan många år en egen radiostation, Radio Maryja, och tv-stationen TV Trwam där dagens regeringspolitiker gärna informerar om sina planer. Efter regeringsskiftet fick Rydzyk också ett rejält tillskott från utrikesdepartementet som vill samarbeta med prästen i olika diplomatiska frågor. (Fakt.pl och wB 9 nov 16)

Nygammal kyrka invigs på nationaldagen

Den Gudomliga Försynens Tempel invigs efter 225 år. Foto: Gunilla Lindberg

Den Gudomliga Försynens Tempel invigs efter 225 år.
Foto: Gunilla Lindberg

En ny kyrka, den Gudomliga Försynens Tempel, invigs på nationaldagen den 11 november i Warszawa. Antalet besökande beräknas till 100 000, bland dem president Andrzej Duda, premiärminister Beata Szydło, parlamentets talmän och andra prominenta personer i den polska maktapparaten.

Redan 1791 beslöt Polen att bygga ett tempel till minne av sin nyantagna grundlag, 3 maj-konstitutionen. Men stormakterna Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen oroade sig för att de demokratiska idéerna i Polens nya grundlag skulle sprida sig. De ingrep och inom bara ett par år hade Polen delats upp på de tre grannländerna och fanns inte längre som självständig stat.

Byggandet av templet kom inte igång förrän 2002, och ska visa nationens tacksamhet mot Gud för frihetens gåva.

Templet är emellertid inte riktigt färdigt interiört, och det behövs ytterligare 30 miljoner złoty (nästan 75 miljoner svenska kronor).

Finansieringen har förorsakat en del kontroverser, skriver webbplatsen Notes from Poland. Polen är en sekulär stat och officiellt får byggande av kyrkor inte bekostas av skattemedel. Men eftersom templet också innehåller ett museum kan kulturdepartementet bidra – och har bidragit med över 50 miljoner złoty (125 miljoner kr) sedan 2008.

I september i år beslöt regeringen Szydło att kulturdepartementet ska vara officiell partner till ärkestiftet Warszawa. Därmed blir staten medfinansiär av verksamheten i museet på kontinuerlig basis. (Polskie Radio, Notes from Poland och wB 8 nov 16)

Präst manar kristna att visa upp sina vapen

Ett litet urval av dem som åtlytt pastor Chojeckis uppmaning att bekänna sin kristna tro med vapen i hand. Nr 3 från vänster är upphovsmannen själv.

Ett litet urval av dem som åtlytt pastor Chojeckis uppmaning att bekänna sin kristna tro med vapen i hand. Nr 3 från vänster är upphovsmannen själv.

En polsk präst, fader Paweł Chojecki har uppmanat polska katoliker att på sociala medier visa bilder av sig själva med vapen i hand i kombination med texten Jag är kristen. Han har inspirerats av en amerikansk skolskjutning förra året som riktade sig specifikt mot kristna. Han har inspirerats av en amerikansk politiker som ville bli republikanernas kandidat i presidentvalet i år. Politikern, Ben Carson, publicerade efter dådet på FB en bild av sig själv med texten Jag är kristen.

Vi ändrade lite på konceptet, säger fader Chojecki till webbplatsen Vice Polska. Texten om tron kombineras med en bild där vi bär ett vapen på ett icke hotfullt sätt. Vi lever i en värld full av synd och ondska och det vore naivt att tro att vi inte behöver vapen. Många kristna glömmer att Jesus i Lukasevangeliet lär oss att vara förnuftiga och köpa ett svärd.

Pacifism är en bedräglig ideologi, pacifister är ulvar i fårakläder, säger den fromme fadern. Pacifismens lögner gör oss kristna sårbara för angrepp från pacifister och mördare, pacifismen är en karikatyr av kristendomen, som om vi vore ett gäng hippies.

Kampanjen kallas #Jestemchrześcijaninem, och fader Chojecki är församlingspräst i den oberoende kristna gemenskapen Kościół Nowego Przymierza (Det nya förbundets kyrka) i Lublin. Den grundades 1992, är kritisk till EU, ogillar kvinnliga präster och stöder nationalisterna i Polen. Chojecki själv har gjort sig känd för uttalanden som att den förre premiärministern Donald Tusk bör dömas till dödsstraff och att påven är ett av de värsta hoten mot civilisationen.

Många har hörsammat prästens upprop, och på Facebooksidan #Jestemchrześcijaninem finns nu ett stort antal bilder av i första hand unga beväpnade polacker som håller upp en skylt med texten Jestem Chrześcianem respektive Chrześcianka (Jag är kristen). (vice.com 2 nov 16)

Reformationen firades även i Polen

Jesusjyrkan i Czeszyn är Polens största lutheranska helgedom. Foto: wikipedia.

Jesuskyrkan i Czeszyn är Polens största lutheranska helgedom.
Foto: wikipedia.

Även i Polen har man firat Reformationsdagen – det var i staden Cieszyn i den sydvästra delen av landet. I mässan deltog representanter för andra kristna samfund, bland dem katolska kyrkans primas i Polen, ärkebiskop Wojciech Polak och ärkebiskop Abel från den ortodoxa kyrkan.

President Duda lyckönskade i ett brev.

Det finns runt 70 000 polska lutheraner, fördelade på 134 församlingar huvudsakligen i Cieszyn-området. Stadens kyrka, Jesuskyrkan, från 1700-talet, är Polens största lutheranska helgedom. (Polskie Radio 1 nov 16)

Kyrkan godkänner gravöppningarna

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den enda anledningen till att det är moraliskt berättigat att gräva upp Smolenskoffren är om det i avsaknad av annan bevisning finns ett behov av kunskap som leder till sanningen. Det skriver den polska biskopskonferensen genom sin presschef Paweł Rytel-Andrianik.

I tron på uppståndelsen ska de avlidnas kroppar behandlas med respekt och kärlek, skriver han. Det är viktigt att sträva efter sanningen och söka orsakerna till olyckan och till varför ingen obduktion gjordes av offren när de kom till Polen. Om oegentligheter skulle kunna upptäckas vid en obduktion, så är det den enda acceptabla ursäkten för en uppgrävning av kvarlevorna, skrev Rytel-Andrianik. Smolenskkatastrofen var en tragedi för hela nationen, upplevelsen av sorg har fått en nationell karaktär, en tragedi som berörde hela nationen och därför utgör en viktig del av polackernas historiska medvetande.

Flygolyckan vid Smolensk för snart sju år sedan är ständigt aktuell i Polen, regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) accepterar inte det officiella utredningsresultatet – misstag från besättningen och trafikledarna på det militära flygfältet utanför Smolensk – och söker förklaringen i att den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis antiryska politik skulle ha fått president Putin att initiera ett politiskt attentat. En alternativ teori är att slarv från den dåvarande administrationen skulle ha varit orsaken till att presidentens plan kraschade i dimman vid Smolensk 10 april 2010.

För att slutgiltigt hitta bevis för attentatsteorin gav riksåklagaren, justitieminister Zbigniew Ziobro, via den nya Smolenskutredningen nyligen order om att alla offrens kvarlevor ska undersökas för att se om det finns spår av sprängämnen.

Beskedet har fått många anhöriga att protestera – man vill låta de döda vila i frid och att de överlevande ska kunna fortsätta med sina liv. (TVN och wB 28 okt 16)

Världens ungdom mötte påve Franciskus I i Kraków

Påve Franciskus I. Foto: wikipedia.

Påve Franciskus I.
Foto: wikipedia.

De internationella Världsungdomsdagarna arrangeras av katolska kyrkan vart tredje år, och 2016 var det Krakóws tur att stå värd.

Världsungdomsdagarna initierades 1984 av av den polskfödde påven Johannes Paulus II och arrangerades första gången i Polen 1991, då i Częstochowa.

Maria Lovén från Lund rapporterar.

Världsungdomsdagarna inleddes på Błonia i västra Kraków där miljontals unga pilgrimer samlats för att höra påve Franciskus I. Foto: Maria Lovén.

Världsungdomsdagarna inleddes på Błonia i västra Kraków där miljontals unga pilgrimer samlats för att höra påve Franciskus I.
Foto: Maria Lovén.

I år arrangerades den 31:e Världsungdomsdagen (VUD) för unga katoliker i Kraków, och den 20-31 juli tog Polen emot miljoner pilgrimer från 187 olika länder från världens alla kontinenter. Runt 300 av deltagarna kom från föreningen Sveriges unga katoliker (SUK).

Årets tema var hämtat från Matteusevangeliet: Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet, och på det temat skrev den polske kompositören Jakub Blycharz årets VUD-sång. Den polska originaltexten översattes till flera olika språk inför mötet i Kraków vars skyddshelgon är den polskfödde påven Johannes Paulus II och den heliga Faustyna, båda två med stark anknytning till staden.

Läs vidare >>

Kyrkan tjänade 100 miljoner på Världsungdomsdagarna

Kyrkan vill att skattebetalarna står för en del av kostnaderna för Världsungdomsdagarna i Kraków. Foto: Maria Lovén.

Kyrkan vill att skattebetalarna står för en del av kostnaderna för Världsungdomsdagarna i Kraków. Foto: Maria Lovén.

Efter Världsungdomsdagarna, som i slutet av juli hölls i Kraków, kommer nu räkningarna. Katolska kyrkan, som var arrangör, har betalat en del av kostnaderna, som t.ex. hyran av den stora arenan.

Men det återstår räkningar för vatten, el, gas, städning och sophämtning på skolor och andra platser där en miljon pilgrimer höll till. Räkningarna uppgår till 1,2 miljoner złoty (nära 3 miljoner svenska kronor) och det tycker kyrkan att skattebetalarna ska stå för, via utbildningsdepartementet.

Samtidigt drog kyrkan in över 108 miljoner złoty (260 miljoner kronor) – många pilgrimer kom via paketresor, där det ingick transport, försäkring, boende och måltider för 9 dagar, paket som kostade i genomsnitt 300 złoty (720 kr). Det såldes 360 000 paket, vilket gav 108 miljoner złoty, har webbplatsen krknews.pl räknat ur.

Men de pengarna är bidrag till kyrkan, det är inte någon avgift, säger kyrkans talesman Piotr Studnicki.

Och eftersom det är bidrag behöver kyrkan inte heller betala skatt på pengarna, konstaterade han. (Krknews.pl 30 sept 16)

Prästen Jacek Międlar och den kristna läran

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Man har satt munkavle på mig, man har förbjudit mig att tala och lämna vittnesbörd. I ett dokument som jag skrev på för en månad sedan stod det jag blir suspenderad om jag utsätter min orden för obehagligheter. Jag kunde inte tillåta det. Jag vill bygga upp kyrkan underifrån. Det sa den unge prästen Jacek Międlar, som lämnat sin orden och belagts med förbud att uttala sig offentligt efter att i en predikan ha uttryckt rasistiska, antisemitiska och extremt nationalistiska åsikter.

Läs vidare >>

Åtal mot antisemitisk präst läggs ner

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Nolltolerans för judisk feghet! Det twittrade den ultranationalistiska prästen Jacek Międlar sedan åklagaren i Białystok lagt ner utredningen om antisemitiska uttalanden mot honom.

I april, när den nationalistiska organisationen ONR (National-Radikala lägret) i våras firade sitt jubileum, höll Jacek Międlar en predikan i katedralen, där han sade att ”den judiska maffian vill få ner oss på knä för att tugga, svälja och till slut spotta ut oss igen”.

Men orden är tagna ur sitt sammanhang, förklarar åklagaren, i själva verket är det ett bibliskt citat, inte någon anspelning på någon grupp i dagens Polen.

Samtidigt lade man ner åtalet mot ONR-anhängare som vid samma tillfälle ska ha sjungit att de vill hänga sionisterna i träden, eftersom det inte gick att avgöra vem som faktiskt sjungit.

Międlar skrev också på twitter att han nu lämnar sin församling eftersom han inte längre kan acceptera den ”liberala berättelsen” att judiska grupper, gay-lobbyn och därmed mina överordnade har försökt skriva in mig i. Han uppmanade sina anhängare att återlämna kyrkan till de kristna.

Międlars överordnade har tidigare förbjudit honom att uttala sig offentligt, inklusive i sociala medier. Det förbudet tar han ganska lätt på – en namngiven politiker som anmälde honom för antisemitism och rasism fick i augusti veta att ”förr i tiden använde man rakkniv mot sådana som hon”.

Bialystok har länge varit ett centrum för rasistiska och ultranationalister, och den förra regeringen startade flera projekt för att komma tillrätta med situationen. För ett par år sedan vägrade en åklagare i Bialystok att utreda vem som klottrat hakkors på väggar i staden: Det kan ju också tolkas som en svastika, en hinduisk symbol för lycka och välstånd, tyckte han. (onet.pl och wB 27 sept 16)

Religionsfriheten i Polen bedöms i amerikansk rapport

Den amerikanska Byrån för mänskliga rättigheter har upprättat en rapport om religionsfriheten i världen under 2015, och en del av rapporten handlar om Polen.

Rapporten inleder med en noggrann genomgång av det rättsliga läget – att grundlagen stadgar religionsfrihet och att alla ska ha samma rättigheter oavsett religion – och tar sedan upp några tendenser.

Det handlar både om återlämnandet av egendom som konfiskerades under och efter andra världskriget, om olika yttringar av antisemitism och antiislamism som dyker upp på olika håll i det polska samhället – i politiken, i skolan, inom idrotten o.s.v.

Läs vidare >>

 

Twittrande präst hotar politiker med rakkniv

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

Jacek Międlar som han framträder på twitter.

En angivare och anhängare av dödande (abort) och islamisering. En gång i tiden använde man rakkniv mot sådana som hon. Så skriver den nationalistiske prästen Jacek Międlar på Twitter om parlamentarikern Joanna Scheuring-Wielgus från Moderna (Nowoczesna). Anledningen var att hon anmält hans främlingsfientliga och nationalistiska predikan i Bialystok tidigare i år.

Międlars utfall upprör jesuitpatern Grzegorz Kramer.

Den här gången kan jag inte tiga. Detta har ingenting med den katolska kyrkan att göra, skriver han.

Tilläggas bör att prästen Międlar tidigare av sina överordnade i kyrkan förbjudits uttala sig offentligt, inklusive i de sociala medierna. Det förbudet har han nu brutit.

Międlar har gjort sig känd för sitt nära samröre med ultranationalistiska organisationer och för att uppmana till hat och främlingsfientlighet i sina predikningar. Utöver förbudet att uttala sig offentligt blev prästen förflyttad till en mindre ort i landet. Men många undrar om det är tillräckligt. Borde inte kyrkan statuera ett exempel och visa sin noll-tolerans genom att utesluta honom ur kyrkan?

Är det överhuvudtaget möjligt att stoppa det hatiska språket i offentlig debatt om kyrkan och makthavarna ser genom fingrarna på sådana angrepp? Är det inte lika med ett tyst medgivande?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyńskis favoritpräst beklagar sin dåliga ekonomi

Fader Tadeusz Rydzyk. Foto: Facebook.

Fader Tadeusz Rydzyk. Foto: Facebook.

Den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk klagar över sin fattigdom. Rydzyk är nära lierad med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och inte minst ordföranden Jarosław Kaczyński.

Om jag hade läst till läkare i stället för till präst, så vore jag stadd vid god kassa, säger han i sin tv-station TV Trwam enligt tidningen fakt.pl.

Rydzyk ber enträget sina troende tittare och lyssnare i Radio Maryja att skänka pengar till hans kyrka. Men sedan höstens parlamentsval, då PiS vann, har pengar strömmat in i rask takt, skriver tidningen. För några månader sedan kom 200 000 złoty (480 000 svenska kronor) från utrikesdepartementet som vill samarbeta med fader Rydzyk i diplomatiska frågor. Dessförinnan fick hans organisation Lux Veritas 26 miljoner złoty (drygt 62 miljoner kr) efter en uppgörelse med regeringens nationella fond för miljö- och vattenskydd. Och så var det ett anslag på 700 000 złoty (1,7 milnoner kr) till Rydzyks egen högskola för kultur och journalistik. Och ytterligare ett – 105 000 złoty (250 000 kr) för att förmedla judarnas historia under andra världskriget. Efter parlamentsvalet i oktober 2015 sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att partiet vann tack vare stöd från Tadeusz Rydzyk, och därefter har pengarna trillat in med tack för hjälpen från PiS. (fakt.pl och wB 8 aug 16)

Flera misstänkta terrorister greps i juli

Två personer har gripits av polis misstänkta för ”potentiellt terroristhot” i samband med Världsungdomsdagarna i Kraków i slutet av juli. Ytterligare en har arresterats för att ha haft ”spår av sprängämnen” på sig, dock inte så mycket att det skulle kunna bli en explosion, meddelar justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro. Man kan inte påvisa att det finns någon koppling mellan de gripna, men mannen med sprängämnena har varit intresserad av de platser som påven besökt. Han har också försökt hyra en lägenhet längs den rutt som Franciskus skulle färdas.

Säkerhetstjänsten har agerat mycket professionellt och samarbetat med åklagarmyndigheten, säger Ziobro. (Polskie Radio 8 aug 16)

Polsk präst: Påven är världens största homofob!

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

När påve Franciskus I nu lämnat Polen kommer tolkningarna av vad han egentligen sade. En av dem som vet vad påven menar är prästen Dariusz Oko, som för den nationalistiska nyhetssajten wPolityce.pl förklarar vad som gäller. Vänsterkretsar och ateister har fullständigt och förmodligen avsiktligt misstolkat vad påven sade under sitt besök, menar han.

Påven talade om att hjälpa flyktingar, säger Oko. Men vi såg att det fanns många vakter runtomkring honom – den Helige Fadern vill inte att hans barn ska utsättas för fara. Nu försöker vänsteranhängare och ateister pussla ihop hans uttalande till att han menar att vi ska ta emot miljoner flyktingar som sedan kan göra vad de vill i Polen.

Än värre är vänsterfolkets tolkning av påvens inställning till homosexualitet, tycker prästen.

De vill göra påven till sin allierade, men påven motsätter sig bestämt homosexualitet och genderideologi. Han har skrivit att det inte finns den minsta likhet mellan homosexuella och normala äktenskap, säger Oko och prisar påvens tydlighet.

Gender-ideologer försöker få det till att kyrkan accepterar – eller i alla fall snart kommer att acceptera – homosexualitet, säger prästen. Det finns så mycket lögner och manipulation på det här området. De viktigaste anhängarna av gender-ideologi är marxismens andliga barn, och de sköljer över världen med sina lögner som de alltid har gjort. De försöker låtsas att påvens vänliga gest innebär att han accepterar homosexualitet. Men redan som biskop i Buenos Aires sade han att homosexuella relationer är Satans verk, och inte bara mänskliga misstag. Faktum är att påven enligt kriterierna i de där miljöerna är Europas och världens största homofob. (wpolityce.pl och wB 1 aug 16)

Ärkebiskop: Vi talade om nattvard för omgifta

Påve Franciskus I. Foto: Jeffrey Bruno.

Påve Franciskus I. Foto: Jeffrey Bruno, wikipedia.

I det slutna samtalet med biskoparna talade påve Franciskus I huvudsakligen om frånskildas och sedan omgiftas rätt att ta nattvarden. Det säger ärkebiskop Stanisław Gądecki till den katolska nyhetssajten lifesitenews.com.

Påven föreslog förra året att kyrkan ska luckra upp reglerna för dem som gift om sig efter en skilsmässa. Den nya regeln skulle kanske inte kunna införas direkt i alla katolska länder samtidigt, därför skulle de lokala biskopskonferenserna kunna avgöra när det var lämpligt och hur reglerna skulle utformas så att det passade det egna landets traditioner. Många var negativa – både till nattvard för frånskilda-omgifta och till att reglerna därmed skulle bli olika i olika länder.

Kyrkan i Polen kommer inte att tillåta frånskilda/omgifta att ta nattvarden, säger Gądecki. Nattvard för omgifta är ingenting man löser genom ett par minuter eller ett par år i biktstolen. Alla vet att äktenskapet är bindande för båda parter och det finns ingen anledning att ge nattvarden till den som skilt sig och därefter gift om sig.

Frågan är nu om detta är vad påvens hela möte med de polska biskoparna handlade om med tanke på hans engagemang för de syriska flyktingarna. Franciskus har flera gånger uppmanat katolikerna att öppna sina hem för människor i nöd, vilket inte har väckt någon anklang i Polen, vare sig i kyrkan, politiken eller befolkningen. Eller är det är som när president Obama kritiserade Polen under Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte hört något annat än positiva uttalanden från Obama.

Om detta kan man spekulera. Men det står helt klart att den polska kyrkan inte har för avsikt att rätta sig efter några påvliga beslut så länge de kan hänvisa till den polskfödde påven Johannes Paulus II, som var avsevärt mindre radikal i sociala frågor än Franciskus. (lifetimenews och wB 29 juli 16)

Polackernas problem med påven

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

När jag kom till Warszawa förra året slogs jag av hur kritiska och misstänksamma polackerna var mot påve Franciskus, och en del av dem jag talade med uttryckte sig på ett sätt som på Johannes Paulus IIs tid skulle ha kallats respektlöst. Det skriver den brittiske journalisten Austen Ivereigh, och författare till en biografi över påven, på den politiska nyhetssajten politico.com i samband med Franciskus besök i Kraków under Världsungdomsdagarna.

Ivereigh noterar att den polskfödde påven Johannes Paulus II (1920–2005) för polackerna blivit en modell för hur påvar bör vara, och att de inte känner igen sig i Franciskus. Han river ner det vår påve byggde upp, han skapar förvirring som ger näring åt kyrkans kritiker, tycker de.

Läs vidare >>

PiS pakt med Johannes Paulus II

Den polskfödde påven Johannes Paulis II (1920–2005)

Den polskfödde påven Johannes Paulis II (1920–2005)

Säkerheten och vädret under påve Franciskus besök och Världsungdomsdagarna är garanterade. Vi har slutit en pakt med Johannes Paulus II som vakar över Världsungdomsdagarna. Vi är människor med en stor, en ofantlig tro, och vi oroar oss inte, sade Beata Kempa, kanslichef hos premiärminister Beata Szydło, till TVN24 inför invigningen den 26 juli.

På journalistens idoga frågor om det verkligen är JPII som ska garantera säkerheten svarade hon: Både säkerhetsstyrkorna och Johannes Paulus II. Och framför allt har samtliga faror som vi kartlade redan i januari åtgärdats och idag är vi väl förberedda på vädrets eventuella nycker.

Skyfallet över Kraków dagen då påven Franciskus anlände kunde emellertid varken säkerhetsstyrkorna eller den avlidne påven Johannes Paulus II stoppa. Inte heller det regn som ständigt gör sig påmint under Världsungdomsdagarna.

Men pakten i sig har väckt polackernas intresse. Paweł Dembowski från Wrocław har i en skrivelse till regeringschefens kansli begärt att innehållet i pakten mellan Republiken Polen och den helige Johannes Paulus II gällande säkerhetsgarantierna under Världsungdomsdagarna ska offentliggöras. Dembowski vill även veta vem det var som undertecknade pakten å den avlidne påvens vägnar.

Tilläggas kan att i polskan brukar det vara djävulen man sluter pakt med.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Påvens besök i Polen – farhågor och förväntningar

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påven Franciskus I anlände på onsdagen till Polen och Världsungdomsdagarna. Han ska framför allt ägna sig åt hundratusentals unga människor från hela världen som har kommit till Kraków med omnejd för att uppleva den kristna gemenskapen. Det är en fest för den katolska tron.

Men Franciskus besök har av naturliga skäl även politiska undertoner. Det finns en viss oro för att påven ska pressa såväl den polska kyrkan om dess hållning i flyktingfrågan (därav de mildare och mer försonande tongångarna i biskoparnas uttalanden den sista tiden), som den polska regeringen i samma fråga, samt om den interna politiska situationen i Polen. Det finns även förhoppningar om att påven ska ge såväl kyrkan som regeringen en vägledning.

Läs vidare >>

Szydło: Uteslutet att ta emot flyktingar från Mellanöstern

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Polackernas säkerhet kan inte mätas i pengar. Det säger premiärminister Beata Szydło till den högerextrema tidningen wSieci. Varken vi eller EU har lyckats bygga ett system som kan skilja terrorister från flyktingar, och det är helt uteslutet att vi skulle ta emot invandrare från Mellanöstern.

Hon påminner om den senaste tidens terrorattacker i Europa, där förövarna i några fall tycks ha anknytning till den islamistiska terrororganisationen IS.

De som flyr från Syrien flyr från kriget, säger Szydło. Men vi måste se till vår egen säkerhet. Det betyder inte att vi inte vill hjälpa, men vi hjälper utanför våra egna gränser. Transporter med humanitär hjälp till flyktingar avgår inom kort till Mellanöstern.

Inför påve Franciskus besök i Polen under Världsungdomsdagarna dem 26–31 juli i Kraków, har regeringen avsatt drygt 800 000 złoty (knappt 1,9 miljoner svenska kronor) som ska användas i flyktinglägren i Jordanien, Libanon och Turkiet. Summans storlek får många att tro att det är en gest för syns skull snarare än ett försök att hjälpa flyktingar.

Påvens uppmaningar förra hösten om att katolska församlingar borde ta sig an var sin flyktingfamilj möttes av kritik i Polen, även av höga kyrkliga dignitärer. En minister sade rent ut att påven har fel i flyktingfrågan, och på polska hatsajter anklagas han för att medvetet vilja förstöra katolska kyrkan. (wSieci m.fl. polska medier samt wB 26 juli 16)

Högsta säkerhetsnivå under Världsungdomsdagarna

Polen inför en första gradens hotnivå inför Världsungdomsdagarna i Kraków med besök av påve Franciskus I:s den 25 juli. Evenemanget inleds inte förrän den 26 juli men den särskilda beredskapen, som redan trätt i kraft, gäller till och med 1 augusti. Alla myndigheter är nu skyldiga att göra kontroller på allmänna platser och där många människor samlas. Misstänkta paket och bilar ska rapporteras till säkerhetstjänsterna, liksom om någon eller några uppträder misstänkt, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Myndigheterna ska också kontrollera så att alla varnings- och utrymningssystem fungerar som de ska.

En hög säkerhetsnivå införs också med tanke på internet.

Flera miljoner ungdomar från hela världen beräknas besöka Världsungdomsdagarna en eller flera dagar, och särskilt under påvens besök uppskattas tillströmningen bli stor. Påven själv ska under sin vistelse i Polen skyddas av Regeringens skyddsbyrå, BOR.

Kyrkan, som oroat sig för ett lågt antal deltagare efter terrordåden i Europa på senare tid, har liksom regeringen försäkrat att det inte finns något uttalat hot, och att säkerheten blir lika hög som under Natos toppmöte för två veckor sedan, då västvärldens ledare var samlade i två dagar i Warszawa. (Warsaw Business Journal och Polskie Radio 23 juli 16)

Hög säkerhet inför Världsungdomsdagarna

Två unga polska kvinnor omkom i terrorattentatet i Nice, men polacker som befann sig i Turkiet under kuppdygnet tycks ha klarat sig, rapporterar polska medier.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak säger att det inte finns något ökat hot mot Polen med anledning av händelserna i Nice, men att man nu förbereder Världsungdomsdagarna i Kraków den 26–31 juli, då 1,5 miljoner pilgrimer väntas till Polen och säkerheten måste vara hög.

Jag har fått rapporter från säkerhetscheferna och man upplever ingen ökad risk för Polen, sade Błaszczak. Vi samarbetar med säkerhetstjänsterna i Västeuropa, och vi är inte rädda. Men om det förekommer attentat i ett land med så omfattande och erfarna säkerhetstjänster som Frankrike, då kan man säga att ingen i världen är helt säker just nu. (Polskie Radio 15 juli 16)

Läkare måste förklara sig för prästerna

PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Katolska präster går nu runt på statliga sjukhus med katolska namn och kontrollerar om det utförs aborter där.

Flera sjukhus rapporterar att de fått besök eller brev av präster som kräver utförliga förklaringar på vilka ingrepp genomförts. De åberopar sig på den statistik som görs av Nationella hälsofonden (NFZ). Sjukhusledningarna tvingas förklara för prästerna att aborter och borttagna döda foster kommer i samma kolumn i statistiken.

Kyrkan menar att sjukhus med ordet katolsk i namnet måste leva upp till det. Biskopen måste ge tillstånd om ett sjukhus vill ha med ordet katolsk i namnet och förväntar sig att sjukhusledningen konsekvent följer kyrkans läror.

Det ultrakonservativa regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) anser att prästerna har all rätt att kontrollera sjukhusen. Om man är en troende katolik måste man följa reglerna. Sjukhusen är inte undantagna församlingslivet och vem om inte prästen ska se till att alla ska leva enligt Guds ord, säger PiS-parlamentarikern Gabriela Masłowska.

Av en annan uppfattning är förre sjukvårdsministern Bartosz Arłukowicz från det liberala PO (Medborgarplattformen). Han menar att kyrkan går för långt när det handlar om att ingripa i medicinska problem. Det är en konstig situation att läkare måste förklara sig inför präster. Sjukhus är till för att behandla patienter enligt gällande lag, säger han.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gränsen till Kaliningrad och Ukraina stängs i juli

I samband med Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli och Världsungdomsdagarna i Kraków den 25–31 juli, stängs den polska gränsen mot Ukraina och den ryska enklaven Kaliningrad tillfälligt från måndag den 4 juli. Gränsen är stängd i en månad och mindre trafik kommer att börja släppas igenom den 2 augusti, meddelar utrikesdepartementet.

De som bor i gränsområdet behöver pass och visum för att komma in i Polen under den perioden.

Gränserna till Kaliningrad brukar normalt vara öppna eftersom det finns en omfattande gränshandel, och många bor på den ena sidan gränsen men arbetar på den andra. (Polskie Radio 3 juli 16)

Präst fick sparken efter omoral med barn

En församlingspräst i Płock har avskedats sedan han begått ”omoraliska handlingar” mot ett barn. Det meddelar kyrkans talesperson Elżbieta Grzybowska.

Prästen ska ha erkänt inför biskopen, som i ett pressmeddelande beklagar händelsen och lovar att be för församlingen.

Föräldrarna har accepterat kyrkans erbjudande om juridisk och psykologisk hjälp. De har också för avsikt att väcka åtal mot prästen. (TVN24 30 juni 16)

Kyrkan manar regeringen att hjälpa flyktingar

Alla flyktingar måste erbjudas hjälp, oavsett religion. Det säger Paweł Rytel-Andrianik, talesperson för den polska biskopskonferensen, som i dagarna sammanträder i Warszawa.

Ett av ämnena på agendan är just flyktingfrågan, och biskopskonferensen upprepar sitt budskap från förra sommaren:

Flyktingar bör få hjälp oavsett religion och trosbekännelse, även om de är från Nordafrika och Mellanöstern, d.v.s. från Irak, Syrien, Sudan och Eritrea, konstaterade kyrkan i juni förra året.

Men dessförinnan var kyrkan i Polen kluven – flera prominenta biskopar var öppet kritiska till ett flyktingmottagande och när påven Fransiskus I uppmanade alla katolska församlingar att ta sig an en flyktingfamilj, skakade många på huvudet och sade att påven hade fel.

Men biskopskonferensen är idag tydlig.

Staten, kyrkan och kommunerna måste samarbeta, säger Rytel-Andrianik. Kyrkan hjälper till via sin välgörenhetsorganisation Caritas, som är verksam i 5 000 församlingar i landet, men vi kan inte ge flyktingar jobb eller utbildning.

Politiskt är dock den rådande inställningen att Polen helst inte ska ta emot flyktingar, och bland befolkningen är det bara en tredjedel som tycker att polackerna ska hjälpa till.

På biskopskonferensens agenda står också det katolska arrangemanget Världsungdomsdagarna i Kraków den 25–31 juli. Evenemanget väntas dra 2,5 miljoner besökare, bland dem påven. Världsungdomsdagarna är ett av de stora arrangemang som amerikanska CIA pekar ut som tänkbart mål för terrorister. (Polskie Radio och wB 7 juni 16)

Polsk 1600-talsmunk blev helgon

Stanisław Papczyński – 1600-talsmunken som blir helgon.

Stanisław Papczyński, nytt helgon.

På söndagen blev Polen ett helgon rikare. Då helgonförklarades 1600-talsmunken Stanisław Papczyński, präst och lärare i Warszawa, av påve Fransiskus.

Papczyński grundade en egen munkorden, Marianerfäderna av Jungfru Marias obefläckade avlelse. De som ansluter sig till orden åtar sig att leva ganska puritanskt, bland annat specificerade grundaren att man inte får dricka vodka.

Papczyńskis vandring mot helgonskapet inleddes 1992, och inför saligförklaringen 2007 öppnades hans grav och man tog ut några bendelar för att ha som reliker.

För att en person ska kunna bli helgon krävs minst ett mirakel, och i Papczyńskis fall handlar det om en familj som drabbats av missfall men efter prästens förböner sju månader senare fick ett friskt barn. I januari i år erkändes denna händelse som ett mirakel, och därmed kan Marianerordens grundare helgonförklaras i juni i år.

Han helgonförklarades samtidigt som den svenska birgittinernunnan Elisabeth Hesselblad. (Polskie Radio 6 juni 16)

Ökade kontroller inför Världsungdomsdagarna

WordlYouthDay2016

Polen kommer att införa gränskontroller inför Världsungdomsdagarna i juli. Det säger inrikesminister Mariusz Błaszczak.

USA har varnat sina medborgare från att resa till stora evenemang i Europa, och ett av de som nämns är Världsungdomsdagarna. Även fotbolls-EM i Frankrike och cykeltävlingen Tours de France kan vara tänkbara terrormål, konstaterar utrikesdepartementet och uppmanar resenärerna att undvika platser där många människor befinner sig.

Världsungdomsdagarna, som är ett arrangemang av katolska kyrkan, hålls i Kraków 26–31 juli och beräknas dra till sig runt 2,5 miljoner besökare. Påve Fransiskus har aviserat att han kommer att besöka arrangemanget i sommar.

Vi kommer att förstärka gränskontrollerna runt hela landet mellan den 4 juli och 2 augusti, och besökare bör vara beredda att visa pass och genomgå strikt säkerhetskontroll överallt i landet, sade Błaszczak.

Sådana säkerhetsåtgärder vidtogs också 2012 när EM i fotboll spelades i Polen, sade inrikesministern. (Polskie Radio och wB 1 juni 16)