Stora brister i pensionärernas tandhälsa

Tandvårdskommissionen, NRL, utfärdar nu en varning för polackernas tandhälsa. 40 % av pensionärerna saknar tänder och miljontals polacker har inte varit hos tandläkaren på åratal, skriver nyhetsbyrån PAP.

Anledningen är att det inte finns någon övergripande politik för tandvård i landet, säger kommissionens sekreterare Małgorzata Lindorf.

Obehandlade tänder, blödande tandkött, tandsten och brist på tandvård kan förorsaka eller förvärra diabetes och hjärt-, mag- och tarmsjukdomar, konstaterar Lindorf. Och efterhand som befolkningen åldras växer problemen.

Idag är 20 % av polackerna, 7,3 miljoner, är pensionärer. Om femton beräknas pensionärerna utgöra en tredjedel av befolkningen. (Polskie Radio 2 juli 15)

Polens minsta bebis klarade sig

Ksawery vägde 390 g och var 26 cm när han föddes i 25:e graviditetsveckan. Hans chanser att överleva var mycket små. Men han kämpade, tillsammans med sina föräldrar och läkare och har nu fått lämna sjukhuset.

Ksawery och hans tvillingsyster föddes i januari. De förlöstes med kejsarsnitt eftersom hans mamma led av för högt blodtryck och urinvägsinflammation. Gossens kroppsvikt var extremt låg och ögonlocken var igenväxta – men han kunde andas själv.

I 63 dagar har han blivit omhändertagen av en hel stab av läkare – kardiologer, ögonläkare och kirurger. Han har fått steroider, koffein och läkemedel för att stärka andningssystemet. Den lilla kroppen behövde hjälp för att växa snabbare än normalt. Och det lyckades!

Hans tvillingsyster, som var inte lika stark avled efter 29 dagar.

Vi fick acceptera det, säger Michal Solak, pojkens pappa till tidningen Gazeta Wyborcza. Men Ksawery hade mer viljestyrka och kampanda än vi kunde föreställa oss.

Gossen fick en svår infektion men svarade på medicineringen och mår bra nu, han andas själv och tar flaskan. Vid sex månader väger han 3310 g, åtta gånger mer än vid födseln.

Nu väntar månader av undersökningar, prover och rehabilitering så att pojken i framtiden kan fungera normalt. Han är ju det minsta för tidigt födda barnet i den polska neonatalogins historia, säger dr Beata Rzepecka-Weglarz, en av de läkare som vårdat Ksawery.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Unga läkare flyr utomlands

Polen har ont om läkare, de unga läkarna flyttar utomlands, skriver Polska Läkarförbundet i sin rapport.

Det finns ca 160 000 läkare och tandläkare i Polen, visar rapporten. Av dem är knappt 86 000 specialister. Den genomsnittlige polske doktorn är 54,5 år gammal.

För att antalet läkare ska vara konstant bör hälften av dem vara under 50 år. Men inom vissa områden har bara 25-30 % av dem som är under 50 specialistkompetens. Det gäller barnkirurgi, pediatrik, gynekologer, reumatologi och öron-, näs- och halsläkare.

Samtidigt växter antalet unga läkare som vill arbeta i Väst – över 800 flyttade ut under 2014. Många vill också arbeta i Australien eller Nya Zeeland, hur många de är vet vi inte, säger Läkarförbundet ordförande, Maciej Hamankiewicz.

Det går inte att ersätta polska läkare med läkare från länder österifrån – Polen är inget attraktivt land för läkare.

Det är främst unga anestesiläkare, kirurger, plastikkirurger, röntgenläkare och akutläkare som ger sig iväg. Utomlands får de bättre lön, bättre arbetsförhållanden och större utvecklingsmöjligheter än här, säger dr Filip Dąbrowski. För patienternas skull måste vi ändra på det här. Han anser också att det utbildas för få läkare.

Det talar vi om för sjukvårdsdepartementet vartenda år. Vi behöver också fler platser där unga läkare kan skaffa sig specialistkompetens. Den ekonomiska aspekten är också viktig. Bra lön gör att folk gärna påbörjar en specialistutbildning, konstaterar Hamkiewicz. Och förändringen måste komma snart, i morgon kan det vara för sent.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Cancerpatient fick fel njure borttagen

En patient i Wrocław hade en tumör på ena njuren, som skulle opereras bort. Vid operationen tog kirurgerna på Universitetssjukhuset i Wrocław av misstag fel njure. De är nu avstängda tills man rett ut hur misstaget kunde ske.

En ny operation är planerad till nästa vecka och patienten behandlas med dialys tills dess, meddelar sjukhusets talesperson. (Polskie Radio 14 maj 15)

Fullständig halstransplantation gjordes i Gliwice

En cancersjuk patient kan efter fyra år återigen äta och tala. Detta tack vare en transplantation av hela halsen med dess innehåll – strupen, sköldkörteln, luftstrupen, struphuvudet och svalgen – med hela muskulaturen och huden. På Onkologiska centret i Gliwice i Övre Schlesien har man återigen gjort det omöjliga – det var den första så omfattande transplantationen av halsens samtliga organ hos en leukemipatient i världen.

Den 37-årige patienten har drabbats av cancer flera gånger, senast fick han diagnosen leukemi. Tre år senare tvingades man ta bort hans svalg och struphuvud, vilket följaktligen ledde till att han inte kunde tala och ännu mindre äta på vanligt sätt. Patienten hamnade i Gliwice hos professor Adam Maciejewski och hans team. Den omfattande och komplicerade operationen genomfördes den 11 april och på måndagens presskonferens, knappt en månad senare, kunde patienten själv tacka alla läkare och sjuksköterskor som tagit hand om honom.

Framför oss ligger en lång rehabilitering, sade professor Maciejewski på presskonferensen. Patienten måste lära sig på nytt hur man sväljer och hur man talar. Vi kan säga att patienten gör stora framsteg, även om det är svårt att göra en sådan bedömning eftersom vi har ingenting att jämföra med. Patienten äter och dricker dock själv, även om det ännu så länge är mosad mat.

Rekonstruktionskirurgin i Gliwice är Polens främsta centrum för transplantationer. Det var där som världens första transplantation av hela ansiktet genomfördes av samme Adam Maciejewski och hans kirurgteam. Den 33-årige patienten förlorade i princip hela ansiktet i en allvarlig olycka på arbetsplatsen. Händelsen blev mycket uppmärksammad i hela världen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Köerna till specialistläkare har inte minskat

Regeringens insatser för att korta väntetiden för patienter som behöver komma till en specialistläkare har inte haft avsedd effekt. Det visar en rapport från WHC, Watch Health Care.

Kön till specialistläkaren är idag tre månader – vilket är tolv dagar längre än förra ået, visar rapporten.

Även köerna till onkologerna är längre, 21 dagar i stället för 18. Väntetiden har blivit lite kortare för patienter, som misstänks ha cancer, men förbättringen är alltså på övriga patienters bekostnad.

Resultatet stämmer med de invändningar som läkarkåren framförde när förslaget debatterades. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 10 april 15)

Utebliven vaccinering kan ge dryga böter

2 500 zloty (drygt 6 000 svenska kronor) blir böterna för åtta föräldrapar i Pomorze, nordvästra Polen, som inte låtit sina barn bli vaccinerade mot mässling.

Böterna är inte ett straff i sig – det handlar ju om att få föräldrar att vaccinera barnen, säger Roman Nowak, talesperson för guvernören, som utfärdat böterna. Och om barnen blir vaccinerade inom en given tidsram behöver de inte betala.

Allt fler föräldrar avstår från att vaccinera barnen, trots att mässlingen blivit vanligare på senare år. Mässlingsvaccinering är obligatorisk – men inte gratis, och många drar sig för utgiften, särskilt de som har flera barn.

Genomsnittslönen i Polen är för närvarande drygt 9 000 svenska kronor, och minimilönen drygt 4 000 kr.

Föräldrarna kan överklaga böterna i flera instanser. (Polskie Radio och wB 2 april 15)

Ett under på 820 gram

Gossen Kamil föddes i november i tjugofemte graviditetsveckan. Han vägde 820 gram. Hans lever och njurar fungerade inte. Men läkarna vid sjukhuset i Legnica i sydvästra Polen beslöt sig för att försöka rädda hans liv, rapporterar polska medier.

Han kopplades till en s. k. konstgjord njure, som pumpade ut blodet ur barnets kropp, rensade det och sedan pumpade det tillbaka in i ådrorna, uppvärmt.

Under de senaste tre åren har tio barn genomgått samma behandling i Legnica, och av dem lyckades man rädda fem till livet.

Kamil är det minsta barn i världen som man lyckades rädda med denna metod.

Redan efter tre dygn började hans njurar fungera, och nu är han ett normalt utvecklat fem månader gammalt spädbarn. Han befinner sig fortfarande på sjukhus men kommer snart att skrivas ut. Hans mamma har hela tiden varit med honom och försett honom med inte bara bröstmjölk utan även med all den kärlek och närhet som en liten bebis behöver.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Att föda utan smärta

Nu ska staten betala för smärtlindring vid förlossning. Sjukvårdsdepartementet arbetar just nu med regler som ska göra det möjligt.

Sjukhusen ska få 400-450 zloty extra (1000-1200 kronor) för varje epiduralbedövning vid vaginalförlossning. För närvarande betalar staten 1700 zloty (ca 4500 kronor) per förlossning, oberoende om den är vaginal eller om det är ett kejsarsnitt. Sjukhusen kommer därmed att tjäna på naturliga förlossningar med smärtlindring.

Läs artikel >>

Fler fall av mässling i Polen

Allt fler barn drabbas av mässling i Polen, trots att vaccination mot sjukdomen är obligatorisk. Under den senaste tiden har 600 fall registrerats, varav 250 bara i januari.

2010 drabbades 13 personer av mässling, 39 personer år 2011 och 110 personer år 2014.

90 % av de polska barnen vaccineras mot mässling, men för att epidemier inte ska kunna uppstå krävs 95 %.

Vaccination är obligatoriskt men inte gratis, och föräldrar till oskyddade barn kan dömas till böter på 1500 zloty (3600 svenska kronor), vilket drabbade 220 personer förra året. (Polskie Radio 3 mars 15)

Självmorden ökar i Polen

Sexton personer om dagen tar livet av sig i Polen, visar alarmerande siffror från hälsodepartementet.

Självmord är nu den sjunde vanligaste dödsorsaken, och antalet personer som tar sitt liv ökade från 5800 år 2012 till 8600 året därpå, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Depression blir ett allt större problem bland de vuxna invånarna, säger psykiatern Piotr Gałecki. Depression är den tredje vanligaste sjukdomsorsaken hos den arbetande befolkningen, och om fem år är det den näst vanligaste.

Hälsodepartementet arbetar med ett nytt program som ska minska antalet självmord, uppgav biträdande hälsominister Beata Małecka-Libera på torsdagen. Det handlar både om att upptäcka tidiga psykiska symptom som kan leda till självmordstankar och att söka upp utvalda riskgrupper.

År 2013 fick närmare 1,5 miljoner personer psykiatrisk hjälp, av dem var 207 000 inlagda på psykiatrisk klinik. (Polskie Radio 20 feb 15)

Polsk hälsovård bland de sämsta i Europa

Hälsovården i Polen är bland de sämsta i Europa, enligt en undersökning av det svenska undersökningsföretaget Health Consumer Powerhouse.

Faktorer man tar hänsyn till är bland annat recept på nätet, MRSA-infektioner på sjukhus, patienträttigheter, tillgång till information, läkarnas och sjukvårdens effektivitet samt aborter – som är förbjudet i Polen, Cypern, Irland och Malta.

I topp ligger Nederländerna, inom EU kommer Polen före Litauen och Rumänien som tar sista plats. Sverige kommer på tolfte plats. (Polskie Radio 28 jan 15)

Många fall av vattenkoppor i Polen

Förra året registrerades 220.000 fall av vattenkoppor i Polen, rapporterar Nationella Hälsoinspektionen (GIS).

Det är flera decennier sedan antalet smittade var uppe på de här nivåerna, konstaterar Jan Bondar från GIS. Orsaken är svår att hitta, men smittsamma sjukdomar kommer ofta i epidemier, särskilt bland populationer där sjukdomen är ovanlig.

I Polen är det bara barn på barnhem och cancersjuka barn som blir gratis vaccinerade mot vattenkoppor – för övriga barn får föräldrarna betala 200 zloty (drygt 450 svenska kronor). Det finns ofta ganska många barn i polska familjer. (Polskie Radio 19 jan 15)

Kyrkan tar ställning mot dagen efter-pillret

Dagen efter-pillret EllaOne är en svår synd och ett ”laglöst och straffbart beteende”, fastslår katolska kyrkan i Polen.

Efter EU-kommissionens beslut att dagen efter-piller ska gå att köpa receptfritt på apoteken har också sjukvårdsdepartementet accepterat att även polska apotek ska sälja pillret utan recept.

Kyrkan har nu tagit ställning i frågan. En av experterna är prästen Franciszek Longchamps de Berrier som för en tid sedan påstod att provrörsbarnen har en rynka i pannan.

Läs artikel >>

Dagen efter-pillret släpps fritt i Polen

I förra veckan beslöt EU-kommissionen att dagen efter-pillret EllaOne ska vara receptfritt i samtliga EU-länder. Pillret tas så snart efter samlaget som möjligt för att ha optimal effekt.

Hittills har dagen efter-piller varit receptbelagda i Polen. Receptet skulle vara en formalitet men i verkligheten var många läkare motvilliga eller helt enkelt vägrade skriva ut receptet.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om en känslig fråga i Polen >>

Dagen efter-piller kan köpas över disk

Nu kommer polackerna att kunna köpa dagen-efterpiller utan recept. Det är en anpassning till EUs regler, men frågan är kontroversiell i Polen.

En stor dag för jämställdheten, skriver Polska federationen för kvinnor och familjeplanering i ett uttalande.

Bra för sjukvården, menar en gynekolog. De många patienter som köar på gynekologklinikerna för ett recept på kvällarna kan köpa pillren i förväg. De funkar bäst om man tar dem inte alltför långt efter samlaget.

Kyrkan är däremot inte positiv till beslutet.

Att kunna köpa sådana piller över disk är en ideologisk handling, säger kaplanen Stanislaw Warzeszak, som ingår i den nationella hälso- och sjukvårdsorganisationen. Det tar bort människans ansvar för fortplantningen.

Även konservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har invändningar.

EU-direktivet är bara en rekommendation, säger parlamentarikern Anna Zalewska. Jag är överraskad över att regeringen så tanklöst vill underkasta sig EUs beslut. (Polskie Radio 14 jan 15)

Julorkesterns final drog in pengar till sjuka barn

120.000 unga volontärer ställde upp när Julens hjälporkester (WSOP) i Warszawa avslutade det årliga välgörenhetsevent som samlar in många miljoner. I hela Polen hölls på söndagen hundratals konserter och insamlingar.

Julens hjälporkester är den största icke-statliga välgörenhetsorganisationen i Polen. De insamlade pengarna går till utrustning för kliniker som vårdar barn och gamla med cancer, hjärt- och lungsjukdomar samt reumatiska sjukdomar.

Tack vare insamlingarna, som har pågått i tjugotre år, har stiftelsen Julens hjälporkester kunnat köpa in medicinsk apparatur för 600 miljoner zloty (runt 1500 miljoner svenska kronor). Bara förra året inbringade 52 miljoner zloty (125 miljoner kronor). Årets resultat beräknas vara färdigräknat i slutet av februari. (Warsaw Voice 12 jan 15)

Insamlingsgeneral attackeras av högermedier

Insamlingsgeneralen Jerzy Owsiak misstänkliggörs från höger. Bild: wikipedia.

Insamlingsgeneralen Jerzy Owsiak misstänkliggörs från höger. Bild: wikipedia.

Sedan 1993 arrangeras varje år en stor välgörenhetsinsamling till förmån för barn och gamla i Polen. Tusentals frivilliga hjälper till och finalen utgörs av Stora julhjälpsorkesterns konsert ett par veckor efter jul. Insamlingsgeneral är radio- och TV-journalisten Jerzy Owsiak, som under åren nu fått ihop över 500 miljoner zloty. Många älskar honom och det han gör – men det har börjat komma kritik, särskilt från konservativa medier.

Det började med ”moralisk släpphänthet”. Owsiak, som en gång i tiden var hippie och musiker, och övergick till anklagelser om förskringring. Medierna på högerkanten går till attack, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i söndagens krönika.

Läs artikel >>

Läkarkonflikten över

Avtalet mellan läkarna och staten har nu undertecknats efter femton timmars förhandling.

Medlemmarna i ett av läkarnas fackförbund vägrade förlänga avtalet med staten eftersom den ökade satsningen på cancervården innebar mindre pengar till primärvården.

Hälsominister Bartosz Arlukowicz bjöd in läkarfacket till samtal för att få slut på ”utpressningen mot patienterna”.

I det nya avtalet kvarstår satsningen på cancervården, medan primärvården har fått mer pengar per person. (Warsaw Business Journal 7 jan 15)

Hälsoministern nobbar protesterande läkare

Så länge de protesterande läkarna fortsätter med den utpressning som ytterst drabbar patienterna blir det inga nya förhandlingar. Det säger hälsominister Bartusz Arlukowicz.

När avtalet om primärvård med staten och NFZ (Nationella hälsofonden) skulle förlängas inför 2015 vägrade en femtedel av läkarna att skriva på. De anser att det så kallade cancerpaketet, där cancervården fått en större del av kakan än tidigare, drabbar primärvårdens patienter som får en allt mindre del av den gemensamma kakan.

Läkarna vill ha dubbelt så mycket, två miljarder zloty i stället för en miljard, till primärvården.

Brutal utpressning, tycker ministern som också talat med regeringschefen Ewa Kopacz – också hon hälsominister i ett tidigare skede. Vi kan inte ta pengar från andra områden till primärvården.

Arlukowicz hänvisar de patienter som nu står utan läkare att gå till andra vårdcentraler. Det innebär dock att avgiften blir högre, eftersom patienterna inte är listade där. (Warsaw Voice 5 jan 15)

Sjukvården får svidande kritik

Tillgången på specialistläkare och sjukhus har försämrats sedan förra året. Antalet patienter som väntar på rehabilitering har ökat till 612.000 och genomsnittlig väntetid är över två månader. Det skriver polska riksrevisionen Nik, i sin senaste rapport, där den offentliga vården får svidande kritik. Dessutom börjar det bli ont om läkare i den offentliga sjukvården.

Nästa år blir det bättre, svarar hälsodepartementet. Då träder en ny lag i kraft, som ska korta köerna till specialistläkarna, särskilt till onkologerna. (Warsaw Voice 11 dec 14)

De leprasjukas moder avliden

Doktor Wanda Blenska, känd som de leprasjukas moder, har avlidit i Poznan, 103 år gammal, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Blenska ägnade hela sitt liv åt de spetälska och bodde i Uganda i 43 år. Tack vare henne utvecklades en liten sjukstation som drevs av nunnor i Balubie till ett modernt centrum för spetälska, med sjukhus, konvalescenshem och kyrka för de leprasjuka. Centret är idag uppkallat efter henne.

Wanda Blenska avlade läkarexamen 1934 efter studier i Poznan och deltog i andra världskriget som medlem av den underjordiska motståndsrörelsen Hemmaarmén. Efter kriget specialiserade hon sig på tropiska sjukdomar vid universitetet i Liverpool.

Blenska har fått en rad hedersbetygelser, bland annat Silvesterorden av den polskfödde påven Johannes Paulus II. (Polskie Radio 27 nov 14)

Boxningschampion hjälper cancersjuka

Dariusz ”Tiger” Michalczewski.  Foto: Paweł Zienowicz, wikipedia.

Dariusz ”Tiger” Michalczewski.
Foto: Paweł Zienowicz, wikipedia.

Förra världsmästaren i boxning, Dariusz ”Tiger” får nu 15 miljoner zloty (cirka 35 miljoner svenska kronor) i skadestånd av matföretaget Foodcare.

Företaget tillverkar energidrycken Tiger, och ”Tiger” Michalczewski har gjort reklam för produkten, som bär hamns namn. Men Foodcare har legat efter med betalningarna och ska nu betala skadestånd till den förre världsmästaren.

En stor del av pengarna vill Michalczewski överlämna till stöd för onkologiska kliniker i Polen. Beslutet lär han ha fattat sedan han fick höra om skådespelerskan Anna Przybylskas död i cancer. De två var grannar och vänner.

Jag bestämde mig för detta av hjärtats behov. Jag vill statuera ett exempel, säger han. Det är inget märkvärdigt att dela med sig av pengar man har. Det finns inget hjältemodigt i det. Att träffa människor i en svår situation, att ge dem sin tid och uppmärksamhet, det är en stor sak, säger boxaren.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dödförklarad var vid liv

Personalen på bårhuset märkte att en av liksäckarna rörde på sig. När man drog ut båren visade sig den dödförklarade kvinnan vara vid liv.

Jag var helt övertygad om att patienten hade avlidit, säger ansvarig läkare. Det fanns vare sig tecken på andning eller puls. Hennes ögon var vidöppna men reagerade inte på ljus.

Den uppvaknade patienten är nu omhändertagen av sin familj.

Hon är på bättringsvägen, säger systerdottern till lokaltidningen Dziennik Wschodni. Hon har ätit lite soppa och två pannkakor.

Händelsen, som ägde rum i Ostrow Lubelski, östra Polen, utreds av distriktsåklagaren. (Polskie Radio 13 nov 14)

Förlamad kan gå efter transplantation av celler från näsan

Darek Fidyka blev knivskuren för fyra år sedan och har sedan dess varit förlamad från bröstkorgen och neråt. Men på universitetskliniken i Wroclaw har neurokirurgen Pawel Tabakow tagit celler från patientens näsa och transplanterat till hans ryggrad. Det är en banbrytande behandling, som ger nervtrådarna möjlighet att växa ut igen och återställa den funktion som gått förlorad.

Det är fantastiskt att se hur ryggmärgen kan förnyas – det ansågs helt omöjligt bara för några år sedan, säger Tabakow.

Fidyka återhämtar sig nu på ett rehabiliteringscenter i Wroclaw. (Polskie Radio 21 okt 14)

I kappvändarnas tid

När ett land byter samhällsskick ser man också hur dess invånare förändras. 1989 gick Polen över från diktatur till demokrati och framträdande personer vände kappan efter vinden. Men deras åsikter idag är lika fundamentalistiska som under diktaturen.

Utifrån några artiklar om kvinnoläkaren Bogdan Chazan i Gazeta Wyborcza reflekterar Dorota Tubielewicz Mattsson över en människa, som obesvärat genomfört aborter under kommunistregimen men efter dess fall gjorde helt om. I dag framträder han som motståndare till en stor del av vetenskapens framsteg på gynekologins område.

Läs krönikan >>

Polska ungdomar i ebolasmittade Liberia

Nio gymnasieelever från Wroclaw återvände för tio dagar sen hem från ebolasmittade Liberia. Där hade de jobbat som volontärer i ett läger för de allra fattigaste barnen. Lägret har nu stängts på grund av risken för ebolasmittan.

Eleverna genomgick ingen hälsoundersökning när de kom hem, och nu utsätts hela Wroclaw för fara, antyder polska medier.

”Gud, hjälp oss” skrev en av volontärerna på Facebook.

Men enligt skolan var ungdomarna fullständigt trygga. Föreståndaren, fader Jerzy Babiak, vill inte prata med journalister, men skriver på skolans hemsida att såväl organisatörer som föräldrar och elever var medvetna om smittorisken. Polska Smittskyddsinstitutet informerades om den förestående resan till Liberia men avrådde inte.

Ungdomarna visar inga symptom och inkubationstiden börjar närma sig sitt slut, säger smittskyddsläkaren Grzegorz Madej till gazeta.pl. Att vistas på samma ställe som de smittade är i sig inte farligt. Det är först när man kommer i fysisk kontakt med en sjuk person eller med ett lik som smittorisken ökar markant.

Trots det lugnande beskedet vill åklagarmyndigheten i Wroclaw titta närmare på saken. En utredning har påbörjats.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Privata sjukhus tar emot utländska patienter

Medicover är ett fullskaligt sjukhus i i Warsza, öppet och berett dygnet runt.

Medicover är ett fullskaligt sjukhus i Warszawa, öppet dygnet runt.

Även de privata sjukhusen i Polen tar gärna emot utländska patienter för olika slags behandling.

Det handlar om hjärt- och kärloperationer, byte av höft eller knä, korrigering av gomspalt, fettsugning och provrörsbefruktning (IVF).

IVF-kliniken Center for Reproductive Medicine Bocian i Bialystok, nordöstra Polen, kan visa på bättre resultat än andra kliniker.

Läs artikel >>

Jag kände att jag inte behövde slåss …

Här kunde jag genomgå behandlingarna utan att vilja slåss, säger  Jan Thore Olsen som fått ett smil – för första gången på många år. Foto: Gunilla Lindberg.

Här kunde jag genomgå behandlingarna utan att vilja slåss, säger Jan Tore Olsen.
Foto: Gunilla Lindberg.

Jan Tore Olsen från Drammen, 67 år,  fick ett smil på tandkliniken Dentestetica i Kraków.

Han led av tandläkarskräck sedan barndomen och kunde inte förmå sig att gå till tandläkaren. Med ständig tandvärk och inflammationer kände han att han måste göra något.

– Det känns konstigt att säga, men jag såg faktiskt fram emot behandlingarna, säger Jan Tore Olsen. Nu visste jag att kunde jag genomgå dem utan att vilja slåss. Nu har jag ett smil, det har jag inte haft på många år, säger han och ler.

Läs artikel >>

Implantat i Polen kan vara billigare än hemma

Tandläkaren visar röntgenbilden och diskuterar åtgärderna med patienten.  Foto: Gunilla Lindberg.

Tandläkaren visar röntgenbilden och diskuterar åtgärderna med patienten.
Foto: Gunilla Lindberg.

Ett av de områden där Polen har särskilda förutsättningar att attrahera patienter från andra länder är tandvården. Tandläkarna är högutbildade och klinikernas utrustning toppmodern. Patientsäkerheten är hög, och man lämnar garanti på alla behandlingar. Skulle det uppstå en komplikation tar klinikerna fullt ansvar för det.

I Sverige betalar tandvårdsförsäkringen delar av stora behandlingar. Det är alltså klokt att först ta reda på vad behandlingen skulle kosta hemma.

De polska klinikerna har i allmänhet full service för sina patienter. Man hämtar gärna på flygplatsen, ordnar hotell och tipsar om vad patienten och eventuella medresenärer kan göra mellan behandlingarna – nöjen, sevärdheter eller vägen till kvarterspuben.

Andra delen i webb-Bulletinens serie om medicinsk turism i Polen handlar om tandvården >>

Polska kliniker söker patienter från andra länder

Polen satsar sedan ett par år på att marknadsföra sig utomlands och ett av de områden som är aktuella är medicinsk turism. Kampanjen riktar sig till patienter i Skandinavien, övriga Europa och USA. En metod är att bjuda in utländska journalister och visa upp var man har att erbjuda. En annan är att vara närvarande på internationella mässor.

wB deltog i en studieresa för journalister till Kraków och Warszawa i slutet av maj. Studiebesök på kliniker följdes av konferenser där vårdföretag presenterade sin verksamhet. Arrangör var polska Exportrådet (PAIIZ) och kampanjen bekostas av EU-medel.

wB inleder idag en artikelserie om den medicinska turismen i Polen. >>

 

Läkarnas samvete – en fråga om tro

Krönika av Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

– Läkarens uppgift är inte att döda, säger gynekologen Bogdan Chazan. Om jag hänvisar patienten till en annan läkare skulle jag vara delaktig i dödandet.
Det handlar om en ”trosdeklaration”, undertecknad av 2.500 polska läkare, som förbehåller sig rätten att vägra utföra en del av det arbete som åligger sjukvården: aborter, provrörsbefruktning och utskrivning av p-piller.

Trosdeklarationen har inte oväntat väckt het debatt i Polen, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i en krönika.

Läs artikel >>

Stor brist på sjuksköterskor

Bristen på sjuksköterskor kommer att bli stor i Polen under de närmaste åren. Antalet nya sköterskor är för få för att kunna fylla på efter alla dem som går i pension, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Det behövs 340.000 sjuksköterskor i landet, och om nuvarande trend håller i sig kommer de att minska till 184.000. Redan idag finns det bara 5,4 sköterskor per tusen invånare, vilket är lägst i Europa. (Warsaw Voice 27 mars 14)

PiS bjuder in Tusk till debatt

Oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski bjuder in premiärminister Donald Tusk till en debatt om hälsovårdssystemet i landet den 3 mars.

I sitt nya politiska program vill oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) bland annat avskaffa Försäkringskassan och överlåta finansieringen av sjukvården till hälsodepartementet.

Premiärministern är redo att delta i en debatt med Kaczynski och diskutera ansvarsfrågorna, säger regeringens talesperson Malgorzata Kidawa-Blonska. Han vill också gärna veta lite mer om de ekonomiska effekterna av PiS förslag.

Bara de som inte är i regeringsställning kan utlova storskaliga sociala utgifter, tidig pensionering, nya jobb och höjda löner på en och samma gång, sade Tusk på lördagen, sedan PiS lagt fram sin nya valplattform.

Koalitionsregeringens lilla parti, Bondepartiet (PSL), anser att PiS inte bara kan utmana Tusks parti Medborgarplattformen (PO) eftersom det splittrar upp den politiska scenen och går emot den demokratiska traditionen. Warsaw Voice 18 feb 14)

Polsk ansiktstransplantation prisad i USA

Den första ansiktstransplantationen som genomfördes i Polen har av American Society for Reconstructive Microsurgery utsetts till världens bästa exempel på rekonstruktiv kirurgi 2013.

Beslutet togs under organisationens möte på Hawaii på tisdagen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Den aktuella transplantationen utfördes i våras på Onkologicentrum i Gliwice och patienten var en 33-årig man som blivit svårt skadad i ansiktet under sitt arbete med en stenkross.

En andra uppmärksammad ansiktstransplantation genomfördes på samma klinik i december, då en ung kvinna opererades för sin cancertumör som växt ut över hela ansiktet.

Än så länge har ett trettiotal ansiktstransplantationer genomförts i hela världen. (Polskie Radio 16 jan 14)

Anklagas för att gömma undan välgörenhetsmedel

Varje år arrangeras ett stort välgörenhetsevenemang i juletid till förmån för barn och gamla. 12.000 frivilliga samlar in pengar och föremål från kändisar som sedan auktioneras ut. Hittills i vinter har den stora julorkestern fått in trettiofem miljoner zloty (åttio miljoner svenska kronor).

De pengarna kommer att räcka ganska långt, sade Jerzy Owsiak, som håller i hela det stora arrangemanget, på söndagen. Men det går fortfarande att komma med donationer.

Dagen därpå anklagades han för att ha gömt undan en del av de insamlade pengarna.

Enligt Arbetsdepartementets siffror går nittiotvå procent av de insamlade medlen till välgörenhet, svarade Owsiak i en tv-intervju. Resten går till administration – vi är mycket effektiva.

Owsiak har också mött politiskt motstånd. Parlamentarikern Krystyna Pawlowicz från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har uppmanat katoliker att inte skänka något till Owsiaks arrangemang i år. Dels för att hans välgörenhet är en brutal attack på kyrkan, dels för att den musikfestival han anordnar indoktrinerar ungdomar med vänsterideologi. (Polskie Radio 13-14 jan 14)

Stämmer minister för att få större anslag

Agnieszka Pachciarz, generaldirektör för polska Försäkringskassan (NFZ), har begärt mer pengar av sjukvårdsdepartementet. Det behövs en miljard zloty (2,3 miljarder svenska kronor) extra för människor som inte är försäkrade hos NZF. I parlamentet har både finanskommittén och vårdkommittén motsatt sig en sådan ökning av anslagen. Hälsovårdsdepartementet menade att det fanns en konflikt, som måste lösas med finansdepartementet.

Då stämde Pachciarz hälsovårdsdepartementet.

Hälsovårdsminister Bartosz Arlukowicz lämnade direkt in en begäran till premiärminister Donald Tusk om att få avskeda Pachciarz. Tusks godkännande är i praktiken en formalitet, och Försäkringskassans biträdande generaldirektör, Marcin Pakulski, tar över posten i väntan på att en ny chef utnämns. (Polskie Radio 18 dec 13)

Ännu en ansiktstransplantation lyckades

Patienten mår bra, hon är full av optimism. Det rapporterar en belåten cancerkirurg, som i början av december transplanterade hela ansiktet på en svårt sjuk patient.

Patienten har lidit av den sällsynta tumörsjukdomen Neurofibromatosis under hela sitt tjugosexåriga liv.

Tumören bredde ut sig över ansikte och hals, och har haft svårt att äta och prata. Jag har ännu aldrig sett en sådan omfattning av sjukdomen, sade kirurgen.

Operationen, som tog tjugotre timmar, utfördes på Onkologicentrum i Gliwice.

Detta var den andra fullständiga ansiktstransplantationen som gjorts i Polen, den första utfördes på samma klinik i maj. (Polskie Radio 12 dec 13)

Polska barn rör sig för lite

Vart femte barn mellan elva och femton år väger för mycket. Det är hög tid att göra något, säger idrottsminister Joanna Mucha.

Barnens genomsnittsvikt ökar snabbare i Polen än i andra länder i Europa. Våra yngsta kan bli den första generation på länge som inte kan räkna med att leva längre än föräldrarna.

Trettio procent av barnen deltar inte i idrottslektionerna i skolan utan ägnar sig hellre åt att spela dataspel och titta på TV.

Därför inför vi obligatorisk simundervisning i grundskolan och utökar antalet aktiviteter på idrottslektionerna, säger Mucha. Dessutom tror vi att många barn, som av medicinska skäl är befriade från skolidrotten, mycket väl kan delta.

Enligt WHO bör barn vara aktiva minst en timme om dagen för att utvecklas rätt. Var fjärde elvaåring och var tionde sjuttonåring uppfyller den rekommendationen. (Polskie Radio 5 sept 13)

Ansiktstransplanterad man lämnar sjukhuset

Den patient som genomgick Polens första fullständiga ansiktstransplantation, har nu återvänt hem efter tre månader på sjukhuset i Gliwice.

Mannen hade skadats svårt i en arbetsplatsolycka, men har nu fått sitt ansikte rekonstruerat. Han kan fortfarande inte tala tydligt, men det kommer att bli bättre efterhand, uppger läkarna. (Polskie Radio 30 juli 13)

Första ansiktstransplantationen genomförd

Polska cancerläkare genomförde på tisdagen den första transplantationen av ett helt ansikte, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP. Patienten hade fått ansiktet förstört vid en arbetsplatsolycka, bland annat krossades käken.

Operationen genomfördes under ledning av professor Adam Maciejewski, och sjukhuset i Gliwice meddelar att patientens tillstånd är allvarligt men stabilt.

Cancerkliniken i Gliwice har utfört rekonstruktiv kirurgi sedan 2001, och man har förberett sig för transplantation av hela ansikten i flera år. (Polskie Radio 22 maj 13)

Kräver skadestånd på tolv miljoner för misslyckad operation

Christina Hedlund, som genomgick en misslyckad bröstoperation i Gdansk, stämmer nu sjukhuset på tolv miljoner svenska kronor, uppger Sydnytt.

Vid operationen fick hon för mycket narkos, vilket ledde till hjärtstopp och syrebrist, och hon ligger nu totalförlamad med hjärnskador.

Sjukhuschefen och flera andra anställda har fått sparken, och en läkare och två sjuksköterskor står åtalade för operationen. Om stämningskravet går igenom får Christina Hedlund det största skadestånd som någonsin utbetalats i Polen. (Sydsvenskan 15 maj 13)

Hundar avslöjade nergrävda kroppsdelar

Det är ett under att det inte har uppstått någon epidemi, säger polisen, sedan man funnit över hundra ton medicinskt avfall nedgrävda på en tomt.

En företagare i Katowice hade avtal med 300 sjukhus och privata kliniker om att ta hand om det medicinska avfallet i hela regionen. Det handlar om amputerade kroppsdelar, begagnade sprutor, bandage och så vidare, skriver tidningen Gazeta Wyborcza på nätet.

Meningen var att avfallet skulle destrueras, men det fanns inte tillräckligt mycket transportmedel, säger två anställda, som också uppger att de arbetade utan skyddskläder och desinficeringsmedel.

Affären avslöjades när hundar kände lukten av de ruttnande kroppsdelarna. (Gazeta Wyborcza 10 maj 13)

Gowins öde avgörs på måndag

Justitieminister Jaroslaw Gowins uttalanden om polska fertilitetsklinikers eventuella handel med embryon är problematiska. Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens. På tisdagen försökte regeringschefen få det till att medierna manipulerat Gowins utsagor, men det gav han upp på onsdagen.

Jag skulle faktiskt uppskatta om mina ministrar kommenterade de frågor de arbetar med, sade Tusk, och Gowin hade ju kunnat tala om avregleringen inom vissa yrken i stället. Det är en lagändring som han har varit angelägen om. Men han ska få förklara sig, och på måndag avgörs om han kan sitta kvar i regeringen. (Warsaw Business Journal 25 april 13)

Polioläkare avliden

Den polskfödde läkaren Hilary Koprowski dog på torsdagen i sitt hem i Philadelphia. Han uppfann världens första effektiva poliovaccin, som började användas 1950. 1959 såg han till att nio miljoner doser vaccin skeppades över till Polen, vilket innebar att antalet poliofall i landet minskade kraftigt.

Professor Koprowski lämnade Polen 1939, men underströk hela sitt liv sina täta band med sitt födelseland. (Warsaw Business Journal 15 april 13)

Tre åtalas för hjärnskadad svenska

En narkosläkare och två sjuksköterskor har åtalats för vållande av allvarlig kroppsskada, då en svensk kvinna blev hjärnskadad under en bröstoperation i Gdansk.

Läkaren tog inte tillräckligt väl hand om patienten, och efter operationen blev hon placerad på ett rum där det inte fanns tillräckliga övervakningsmöjligheter, sade åklagaren till den polska nyhetsbyrån PAP.

De två sköterskorna anklagas för att inte ha haft patienten under ständig direktövervakning, vilket resulterade i att man inte i tid upptäckte att patientens tillstånd försämrades.

Åklagaren undersöker också uppgifter om att kliniken utan tillstånd för plastikkirurgi ska ha utfört sjuttioåtta liknande operationer tidigare. Kliniken hävdar att operationerna gjordes efter överenskommelser med ett svenskt medicinskt företag. (Polskie Radio 15 april 13)

Polacker vill att staten ska stå för jobb och fri vård

Bara var tredje polack tycker idag att marknadsekonomi är bättre än den kommunistiska planekonomin. Det visar en ny opinionsmätning från Kozminski-universitetet i Warszawa, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

Polackerna förväntar sig att staten ska stå för ekonomisk säkerhet och vård, säger professor Krzysztof Zagorski, som initierat undersökningen.

Åttiofem procent av dem som svarat tycker att staten har ansvaret för att medborgarna har jobb, och nittiotre procent anser att det är statens uppgift att också skapa jobb.

Åttiofem procent väntar sig fri hälsovård.

Sextioen procent uppger att de hellre skulle vilja arbeta i statliga företag än i den privata sektorn. (Polskie Radio 18 mars 13)

Femtio miljoner samlades in till barn och gamla

Femtio miljoner zloty blev resultatet av den stora välgörenhetsinsamling som företas i juletid varje år sedan 1993. Pengarna ska rädda barns liv och ge gamla tillgång till en anständig tandvård, uppger den polska nyhetsbyrån PAP.

Det sade insamlingsgeneralen Jerzy Owsiak på en presskonferens på onsdagen.

För pengarna ska man köpa in madrasser som förhindrar liggsår, höj- och sänkbara sängar, mobila ultraljudsenheter samt rehabiliteringsutrustning och rullstolar. (Polskie Radio 6 mars 13)