Polen ett bra land att ha barn i

För mammor är det bäst att bo i något av de nordiska länderna, skriver Rädda barnen i sitt Mothers’ Index 2015.

Polen landar på plats nr 28 emellan Storbritannien (plats nr 24) och USA (nr 33). Svårast är det i Somalia (plats nr 179).

Detta är den mest omfattande analysen hittills av skillnader i hälsa mellan fattiga och rika länder, skriver Rädda barnen. I de flesta utvecklingsländer löper de fattigaste stadsbarnen minst dubbelt så stor risk att dö som de rikaste stadsbarnen. Bland de uppgifter mammaindexet tagit fram är

Polen Sverige
dödlighet för barn under 5 år 0,52 % 0,3 %
antal förväntade skolår 15,5 15,8
bruttoinkomst per capita 13 240 US $ 61 760 $
kvinnor i parlamentet 2015 22,1 % 43,6 %

(savethechildern.org)

Polens sociala utveckling går framåt

Polen kommer på plats nr 27 bland de 133 länder som rangordnats i Social Progress Index, SPI, 2015. Det är en förbättring med tre positioner sedan förra året.

SPI mäter olika sociala faktorer som har betydelse för den sociala utvecklingen. Statistiken kommer från från OECD och världshälsoorganisationen WHO. (Polskie Radio 13 april 15)

Tumult efter tonårings död

En 19-årings död har orsakat oroligheter två kvällar i rad i staden Legionowo norr om Warszawa. Tonåringen hade med sig en påse marijuana i en plastpåse. När han såg en polisbil närma sig blev han förskräckt och försökte svälja påsen med dess innehåll. Han kvävdes och dog.

Två kvällar i rad har ungdomar samlats utanför polisstationen för att protestera, de har kastat sten och flaskor på både poliser och närvarande journalister. Polisen har gripit ett tjugotal personer för narkotikaförsäljning, huliganism, vandalisering och våld mot polisman.

Skandalpolitikern Janusz Korwin-Mikke deltog i demonstrationen för att kräva legalisering av valda substanser. Pojkens familj tog avstånd från Korwin-Mikke och menade att han utnyttjade situationen för egna politiska syften. (Polskie Radio och gazeta.pl 17 mars 15)

Människohandeln ökar – offren från länder i öst

Offer för människohandel som kommer till Polen tvingas oftast till prostitution. Sedan EU-inträdet 2004 kan man se att allt fler också tvingas till tiggeri, småbrott och svartjobb. Det visar en rapport om människohandel från polisen, som nyhetsbyrån PAP tagit del av.

Oftast kommer de utsatta från länder längre österut, ibland är Polen transitland för traffickingoffer som ska vidare till Västeuropa, visar rapporten.

Förra året ökade antalet kvinnliga prostituerade längs de polska vägarna, många av dem var offer för kriminella gäng från Bulgarien. Polska och ukrainska sexslavar däremot utnyttjas i eskortfirmor och lägenheter som hyrts för ändamålet. (Polskie Radio 15 mars 15)

Presidenten skriver på antivåldslagen

President Bronislaw Komorowski har nu skrivit på den lag som tillåter ratificering av EUs konvention om förebyggande av våld i hemmet.

Nu väntar jag bara på dokument från regeringen om ratificering, sade Komorowski. När sedan juristerna har gjort sin bedömning beslutar jag om ratificering. Jag kan inte se att konventionen skulle strida mot grundlagen.

Presidenten ska sedan underteckna så fort som möjligt.

Men högerpartierna slår larm: Vi deltar i mordet på vår civilisation!

Man hävdar att konventionen bidrar till spridningen av homosexualitet och ”genusideologin” som det heter i högerkretsar. Även kyrkan motsätter sig konventionen och hävdar i biskoparnas officiella yttrande att ”utgångspunkten för den är den extrema nymarxistiska genusideologin”.

EUs antivåldskonvention inför lösningar som skyddar kvinnor mot alla typer av våld och diskriminering. Konventionen bygger på övertygelsen om att våldet är kopplat till ojämställdheten mellan könen och för att effektivt bekämpa det måste man kämpa mot stereotyper och diskriminering.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Uteliggare får enkel biljett hem i Świnoujście

I Świnoujście har myndigheterna börjat erbjuda hemlösa enkel biljett bort från staden. Hittills har tre nappat, och ytterligare två överväger att göra detsamma.

När uteliggarna minskar i antal väntas stadens vanliga invånare återvända hem.

De bor i bunkrar längs stränderna, de sover på bänkar, dricker alkohol i parkerna och trakasserar besökare. Det är inte bra för turismen, konstaterarvice borgmästare Paweł Sujka.

Just nu har vi elva hemlösa, som förhoppningsvis ska anta erbjudandet om en tågbiljett till den egna hemstaden, säger Andrzej Zieliński, som arbetar med de hemlösa, till TVP. Tyvärr har det ofta motsatt effekt – och kontinuerlig hjälp och stöd vore en bättre lösning.

Vi kan ju inte tvinga människor att ge sig iväg, säger Zieliński, vi kan bara peka på fördelarna. En hemlös kan få hjälp att försonas med familjen och hitta ett sätt att åter integrera sig i samhället.

Ett femtiotal hemlösa beräknas slagit sig ner i Świnoujście, där de lever på gatorna. (Polskie Radio 3 mars 15)

Över 100 000 misshandlades i hemmet 2014

Efter en hätsk debatt och ett beslut som skjutits upp flera gånger antog parlamentet på fredagen till slut Europakonventionen för bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Som en liten bakgrund visar nyhetsbyrån PAP färsk statistik från Rikspolisen. Under 2014 drabbades 105 000 kvinnor i landet av våld i hemmet och 78 000 personer misstänks för misshandeln.

Antalet anmälda fall ökar, konstaterar polisen, och de flesta av offren är kvinnor. 72 000 kvinnor, 21 000 barn och 11 000 män misshandlades i hemmet förra året.

Våld i hemmet är fortfarande ett problem i många polska familjer, säger Mariusz Sokolowski, talesperson för polisen.

Enligt en opinionsmätning som inrikesdepartementet beställt har var sjunde polack bevittnat våld i hemmet, men de flesta anmälde inte händelsen till polisen. (Polskie Radio 6 feb 15)

Läs artikel >>

Allt fler unga drabbas av depression

1,5 miljon vuxna polacker lider av depression. Allt fler av dem är människor som inte klarar av pressen i arbetslivet, visar en färsk rapport.

Var tredje individ upplever depressiva symptom minst en gång i livet. Åtminstone en sjättedel av befolkningen drabbas av en långvarig och djup depression.Sjukdomen tycks allt oftare drabbar de unga och yrkesverksamma. Som anledning anges oftast stress och minskat socialt stöd, skriver professor Janusz Heitzman, biträdande ordförande i Polska Psykiatriska Sällskapet, i rapporten.

Läs artikel >>

Hemlösa räknades i natt

Poliser, stadsvakter och socialarbetare var ute natten mellan onsdagen och torsdagen för att försöka räkna hur många hemlösa det finns i landet. Socialarbetarna försökte övertala uteliggarna att i stället delta i samhällets hjälpprogram, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Förra gången det genomfördes en räkning av hemlösa var 2013. Då fann man 31 000 hemlösa, varav 10 % i Warszawa. Åtta av tio uteliggare är män.

Räkningen utfördes på uppdrag av arbets- och socialdepartementet. (Polskie Radio 22 jan 15)

Polacker anmäler ogärna våld i hemmet

Nästan 87.000 personer misshandlades förra året av någon i samma hushåll. De flesta var kvinnor, men vart fjärde offer var barn. Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Enligt en undersökning som gjorts på initiativ av inrikesdepartementet har 20 % av polackerna varit vittne till misshandel i hemmet någon gång i livet, men mindre än hälften av dem hade anmält brottet. Många visste inte vart man skulle vända sig, andra trodde inte att det var någon nytta med att ringa polisen, och en tredje grupp ansåg att problem inom familjen ska lösas inom hemmets fyra väggar.

Men av dem som faktiskt ville anmäla våld i hemmet vände sig två tredjedelar till polisen och en tredjedel till sociala myndigheter.

Antalet personer som förra året arresterades för misshandel i hemmet förra året uppgick till 6.500, en fördubbling sedan 2012. (Polskie Radio 22 dec 14)

Antalet skilsmässor ökar kraftigt

Polacker gifter sig allt mera sällan och skiljer sig allt oftare. Under 2013 beviljades 66.000 skilsmässor, vilket är en ökning med 35 % sedan 2003.

Orsakerna är sedan länge desamma: osämja, alkoholism och otrohet. Men det börjar dyka upp orsaker som är ett slags tidens tecken.

Den första är en lång frånvaro från hemmet (en sexfaldig ökning sedan 2007), vilket sannolikt hänger ihop med den stora vågen av arbetsemigration till bland annat Irland och Storbritannien. Den andra orsaken är skillnader i hur man ser på livet (som 2007 var tjugosju gånger vanligare än året innan). Man ser inte längre äktenskapet som livsvarigt, kvinnor är inte längre rädda att bryta upp från ett olyckligt äktenskap, och inte minst kan det handla det om olika syn på kvinnans roll i hemmet, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson. Läs artikel  >>

Incest – ett tabu som måste ifrågasättas

Jan Hartman, känd filosofiprofessor från Jagiellonska universitetet i Kraków och medlem i missnöjespartiet Twój Ruch (Din Rörelse), skriver på sin blogg att den erotiska kärleken mellan bror och syster kan vara mycket vacker. Det sista tabubelagda ämnet – incest – måste ifrågasättas och granskas i en debatt.

Det där är professorns privata åsikter och strider mot forskningsetiken, konstaterar universitetsledningen och skickar ärendet till disciplinnämnden. Även Twoj Ruchs ledare, Janusz Palikot, är tveksam till utspelet.

I söndags ville Hartman dra igång en diskussion kring incest på på tidskriften Politykas blogg. Det blev en mediastorm och inlägget har tagits bort från bloggen.

Jag är inte för en legalisering av incest, förklarar Hartman, som försöker se det hela som ett missförstånd. I den tyska debatten förs en diskussion kring en förmildring av straffen för incest, initierad av regeringens Etiska kommitté. Där tar man nu upp det mest tabubelagda ämnet i vår kultur – ett tabu som hittills bara brutits av författare och filmskapare; i den seriösa politiska debatten dyker ämnet nu upp för första gången, skriver Jan Hartman.

Eftersom detta tabu nu faktiskt har brutits, skriver Hartman, väntar nu en diskussion som är värd att ta upp.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kempa: Det finns ingen jämställdhet – av biologiska skäl

Europarådets konvention gällande våldet mot kvinnor och i hemmet har stoppats av Beata Kempa, parlamentariker från oppositionspartiet PiS. Under fredagens debatt lyckades Kempa blockera omröstningen genom att föreslå ett tillägg och ändringar till lagen som därmed fick återvända till parlamentariska nämnden för nya överväganden.

Det står i konventionen att könen ska jämlika. Men det finns ingen jämlikhet mellan könen. Det är först när mannen börjar föda barn som vi kan börja tala jämlikhet mellan könen. Biologin säger nej, naturen säger nej, Guds lag säger nej, basunerade hon ut från talarstolen.

Beata Kempa och andra som jagar ”genderideologin” (feminismen) är inte intresserade av våldets hundratusentals offer.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om en aktuell debatt i Warszawa >>

Svårt för polska politiker att enas mot våld i hemmet

En hetsig debatt om Europarådets konvention om våldet mot kvinnor och i hemmet pågick på onsdagskvällen i polska parlamentet.

Det är svårt att tro att någon skulle vara positiv till våld. Det är svårt att tro att parlamentarikerna inte skulle vara eniga i den frågan. Ändå har det politiska spelet kring konventionen pågått i två år.

Förra året drabbades 87.000 personer av våld i hemmet i Polen. 150 kvinnor dog till följd av det. Mörkertalet tros vara stort.

Högerkonservativa politiker anser att konventionen bryter mot den polska grundlagen och föräldrars rättigheter. Kyrkan försöker utöva påtryckningar eftersom konventionen bygger på jämställdhet mellan män och kvinnor och vill luckra upp alltför rigida könsrollsmönster.

Regeringen Tusk antog i december 2012 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och inrättade jourtelefoner och andra former av stöd för de utsatta.

Läs Dorota Tubielewicz Mattssons artikel >>

Skatteåterbetalning till fattiga familjer villkoras

De som har inte tillräckligt höga inkomster för att kunna utnyttja skatteavdraget för barnfamiljer ska få en skatteåterbetalning för 2014, skriver tidningen Rzeczpospolita. Men bara under förutsättning att de betalat sina sjuk- och socialförsäkringsavgifter.

Avsikten är att försöka få fler att betala sina avgifter, säger biträdande finansminister Janusz Cichon. (Warsaw Voice 17 sept 14)

Både skatter och barnavdrag höjs 2015

Polska barnfamiljer får äntligen lite ekonomiskt stöd, och det är främst flerbarnsfamiljerna som gynnas. Detta måste dock finansieras på något sätt.

Vi behöver inte ytterligare höja skatterna för att finansiera högre skatteavdrag för barnfamiljer och högre pensioner, försäkrar regeringens talesperson Malgorzata Kidawa-Błońska. Men skatterna stiger ändå automatiskt nästa år.

Den polska regeringen presenterade på onsdagen budgeten för 2015. BNP ökar enligt beräkningarna med 3,4 %, inflationen stannar på 1,2 % och arbetslösheten sjunker till 11,8 %. Budgetunderskottet ligger nästa år på nästan 46,8 miljarder zloty (ca 100 miljarder svenska kronor).

För gemene polack innebär det ytterligare ett år av besparingar och åtstramningar. Det handlar både om återhållsamhet när det gäller statliga utgifter, och om viljan att med alla medel dra in ännu mera pengar till statskassan. Resultatet blir höjda skatter.

Generellt förlorar ett genomsnittligt hushåll 8 zloty (ca 20 kronor) varje månad, dvs. 100 zloty (ca 240 kr) varje år. Statskassan tjänar å sin sida 1,5 miljard (ca 3,3 miljarder kr) på det, beräknar CenEA (Centrum för ekonomiska analyser).

Även momsen ligger kvar på samma nivå nästa år. Man behåller den höjda nivån, dvs. 23 %. Redan i slutet av 2013 skulle momsen ha återgått till sin gamla nivå 22 %, men så blev det alltså inte. Fram till 2017 ska den höjda momsen bidra till att hjälpa staten att återhämta sig efter den ekonomiska krisen. Det betyder ytterligare 5-6 miljarder zloty (ca 12-14 miljarder kr) i statskassan varje år.

Nästa år höjs fastighetsskatten och skatten på hundar. Höjningen blir obetydlig: 0,4 %.

De goda nyheterna är som sagt de höjda avdragen för föräldrar. De familjer som har för låga inkomster för att göra avdragen får i stället ersättning av staten. Avdraget höjs dessutom från och med tredje barnet med 20 % jämfört med dagens nivåer. Det innebär 1112 zloty (2600 kr) för första och andra barnet, 2000 zloty (4700 kr) för tredje barnet och 2700 zloty (6300 kr) för fler än tre barn.

Enligt beräkningar kommer detta att kosta staten 1,1 miljard zloty (2,3 miljarder kr).

Man ger alltså med ena handen och tar med den andra. Det handlar kanske på socialdemokratiskt maner om att omfördela håvorna. Man försöker visserligen stötta barnfamiljerna genom att dra pengar från alla.  Men låt oss samtidigt komma ihåg att även de sämst ställda drabbas av höjda skatter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Föräldrar positiva till skatteavdrag

Skatteavdrag och en engångssumma när ett barn föds är de statliga åtgärder i familjepolitiken som uppskattas mest av blivande och nyblivna föräldrar. Det visar en opinionsmätning som publiceras av tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Fyrtio procent av föräldrarna och trettio procent av dem som inte har barn är positiva till de förslagen. (Warsaw Voice 2 juli 14)

OECD: Låg livskvalitet i Polen

När OECD jämför levnadsförhållandena i trettiosex länder, kommer Polen på tjugosjunde plats. I topp ligger Australien, Norge och Sverige.

OECD:s Better Life Index jämför materiella levnadsvillkor och livskvalitet på elva områden, som bostäder, inkomst, miljö, utbildning och säkerhet.

Polen ligger bäst till vad gäller trygghet och utbildning med 9,8 respektive 8,5 poäng av 10 möjliga. Värre är det med kategorierna inkomst (1,3 av 10 möjliga) och livstillfredsställelse (3,4).

Den disponibla inkomsten i ett genomsnittligt polskt hushåll ligger på 16.234 dollar per person och år (112.000 svenska kronor). OECD-genomsnittet är 23.938 USD (165.000 kronor) per år.

Men skillnaderna mellan de rikaste och fattigaste är stora – tjugo procent av befolkningen tjänar nästan fem gånger så mycket som de nedre tjugo procenten, uppger rapporten. (Warsaw Business Journal 7 maj 14)

Vuxna handikappade vill också ha högre bidrag

Även de som tar hand om vuxna funktionshindrade protesterar nu utanför parlamentet i Warszawa och kräver bättre förmåner.

Vi stannar här så långe det behövs – samtalet med arbetsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz har inte gett det resultat vi har önskat, säger demonstranterna.

Inuti parlamentsbyggnaden sittstrejkar sedan tio dagar föräldrar till handikappade barn för att få bättre hjälp.

På tisdagen beslöt regeringen på sitt veckosammanträde att flytta 180 miljoner zloty (runt 400 miljoner svenska kronor) i budgeten från vägbyggen till handikappstödet.

Premiärminister Donald Tusk har tidigare lovat att bidragen till funktionshindrade barn ska höjas. Från maj i år ska barnet få 1000 zloty (2300 svenska kronor), från 2015 1200 zloty (2750 kr) och från året därpå minst 1300 zloty (3000 kr) – som är den lagstadgade minimilönen i Polen.

Föräldrarna kräver att handikappersättningen höjs till minimilönen omedelbart – eftersom många föräldrar måste stanna hemma och ta hand om sitt funktionshindrade barn. (Warsaw Voice 28 mars 14)

Handikappersättning höjs efter sittstrejk

Sedan föräldrar till handikappade barn sittstrejkat i parlamentsbyggnaden några dagar säger nu premiärminister Donald Tusk att man hittat ett sätt att höja bidragen.

200 miljoner zloty (drygt 450 miljoner svenska kronor) som tidigare avsatts till lokala vägbyggen kan användas till att finansiera höjda ersättningar till funktionshindrade, sade Tusk.

Vi höjer från nuvarande 820 zloty (1900 kronor) till 1200 zloty (2700 kronor) från 1 januari 2015, och till, 1680 zloty (3800 kronor), polsk minimilön, från 2016.

Föräldrarna kräver emellertid att handikappersättningen omedelbart höjs till 1680 zloty. (Warsaw Business Journal 26 mars 14)

Funktionshindrade kräver bättre villkor

Tretton familjer med handikappade barn tillbringade natten mot onsdagen i parlamentet i protest mot vad de beskriver som regeringens brutna löften.

Demonstranterna kräver skriftliga garantier för att stödet till handikappade ska höjas. De vill också att det dygnetruntstöd som familjerna ställer upp med ska ses som en heltidsanställning och ge lön från samhället.

Enligt uppgifter från regeringen har statens kostnader för stöd av funktionshindrade ökat från en halv miljard zloty (1,1 miljard svenska kronor) 2007 till 1,7 miljarder zloty (3,7 miljarder svenska kronor) 2013.

Enligt siffror från GUS (Statistiska centralbyrån) finns mer än 560.000 familjer med handikappade barn i landet. 130.000 män och 310.000 kvinnor har slutat arbeta för att kunna ta hand om funktionshindrade familjemedlemmar. (Polskie Radio 20 mars 14)

Rekordmånga självmordsförsök förra året

Över 8500 personer försökte begå självmord under förra året, vilket är fler än på tjugo fem år och en ökning med nästan 3000 sedan 2012.

Den avgörande faktorn har varit den ekonomiska krisen, säger en sociolog till tidningen Rzeczpospolita. Tusentals människor oroar sig för att förlora jobbet, inte kunna försörja sin familj och hamna på gatan.

Över 1100 av självmordsförsöken begicks i Schlesien (Slask) i sydvästra Polen. Mer än åttio procent av dem som försökte ta sitt liv är män, tjugo procent är i åldern 50–59 år. (Polskie Radio 27 feb 14)

Självmorden ökar i Polen

Elva personer tar sitt liv i Polen varje dag och femton personer försöker begå självmord. Det framgår av färsk statistik, och psykologerna varnar för att antalet kommer att öka.

Under senare år har självmordssiffrorna ökat snabbare än dödsfallen i trafiken. 2012 dog 3500 personer i trafikolyckor. Under samma period försökte 5800 personer ta livet av sig, drygt 4.000 lyckades. Av dem var 373 tonåringar, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Siffrorna för 2013 är inte klara, säger experter, men det är en global trend och siffrorna väntas stiga. 1998 var självmord den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, nu är det den nummer fyra. Mest oroande är att självmord är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn och unga mellan sju och nitton år.

Orsakerna är enligt psykiatrerna psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, social isolering och svåra sjukdomar. Män under tjugo och över fyrtiofem år är särskilt utsatta. (Polskie Radio 17 feb 14)

Billigare resa för familjer med många barn

Nu satsar Polen på barnfamiljerna. I alla fall på familjer med många barn.

Med familjebiljett blir det billigare för 700.000 familjer med fem eller fler barn när de åker kollektivt. Rabatten läggs ovanpå andra rabatter, meddelar arbetsdepartementet.

Familjer med fem barn eller fler får fyrtio procent rabatt, familjer med 3-4 barn får tjugo procent.

Inrikesdepartementet ska också ta fram en lägre taxa för stora familjer som ansöker om pass. (Warsaw Voice 7 feb 14)

Flerbarnsfamiljer har svårt med ekonomin

1,4 miljoner polska barn lever i fattigdom, och det är värst för barn i stora familjer som bor små städer. Det visar en studie som gjorts av GUS (Statistiska centralbyrån).

Tio procent av familjer med tre barn eller fler lever under existensminimum, och en fjärdedel av alla familjer med fyra barn eller fler, lever under fattigdomsgränsen.

Särskilt besvärligt är det i småstäder, säger professor Katarzyna Duczkowska-Malysz till tidningen Rzeczpospolita. På landet kan man odla egna grönsaker och så vidare, men i småstäder måste man köpa allt.

Över en halv miljon barn kan inte äta kött, fisk eller kyckling ens varannan dag, eftersom föräldrarna inte har råd. Lika många har av ekonomiska skäl inte tillgång till alla skolböcker de behöver. 600.000 polska barn går aldrig till tandläkaren – och nittio procent av barn i åldrarna 5–15 år beräknas ha karies.

Var tredje polsk familj har problem med att tillbringa åtminstone en semestervecka någon annanstans än hemma.

Ändå får vart tredje barn får idag någon form av statliga bidrag upp till fyllda sjutton år. (Polskie Radio 3 feb 14)

Utökad mammaledighet gav inte fler barn

I somras förlängdes mammaledigheten i Polen till tolv månader för barn som fötts efter 1 januari 2013. Förhoppningen var att det skulle bättra på det alltmer sjunkande födelsetalet i landet. Men så blev det inte, visar nya siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), som redovisas i affärstidningen Puls Biznesu.

Mellan juli och november 2013 föddes 162.000 barn, vilket är tre procent färre än under samma period 2012 och sju procent färre än 2011.

Det är för tidigt att avgöra effekterna av reformen, säger en expert, men under de första månaderna har den inte givit något resultat. (Warsaw Voice 30 jan 14)

Polen får beröm för förbud mot aga

FN:s kampanj mot kroppsstraff har nämnt Polen som ett gott exempel, sedan landet för tre och ett halvt år sedan förbjöd aga mot barn. Sverige, Österrike, Tyskland, Finland och Nederländerna har alla infört förbud mot aga.

I lagen preciseras att föräldrar och de som är satta i föräldrars ställe inte har rätt att använda aga, utöva psykiskt lidande eller förnedra barn på annat sätt.

Redan 1783 förbjöds skolaga i Polen, men landet delades kort därefter upp av de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern och utraderades som suverän stat.

Sverige var först med att förbjuda aga i hemmen 1979. (Polskie Radio 10 jan 14)

Polen hotar stoppa Camerons förslag om bidrag

Vi kommer att lägga in vårt veto om Storbritannien vill förändra det nuvarande systemet. Vi kommer inte att acceptera några förändringar som skulle diskriminera någon grupp – inklusive polackerna – någonstans i Europa.

Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på tisdagen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Tusk är upprörd över Storbritanniens premiärminister David Camerons uttalande om att migranter från Östeuropa utnyttjar det brittiska välfärdssystemet. Storbritannien ska, enligt Camerons uppfattning, inte betala barnbidrag till migranternas barn om de inte bor Storbritannien. Han vill omförhandla den frågan i avtalet med EU.

Jag tycker inte att vi ska betala barnbidrag till polska invandrares barn som bor kvar i Polen, sade Cameron.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski svarade snabbt på Twitter att Cameron inte borde stigmatisera polackerna.

Tusk hävdar att det är faktiskt till nytta för Storbritannien, om barn till polska invandrare tas omhand av släktingar i Polen. Om barnen är i Polen, går i polsk skola och använder polsk sjukvård, och föräldrarna är i Storbritannien och betalar skatt där, då är det bra för Storbritannien.

Polens ambassadör i Storbritannien, Witold Sobków, har gjort ett inlägg i den brittiska upplagan av Huffington Post.

Polackerna arbetar hårt och följer lagen, de har rätt till samma förmåner som andra skattebetalare i Storbritannien, skrev Sobków. Jag är glad över att polackerna fyller lediga platser och kompetensbrister, underlättar tillväxten i ekonomin, och med sina skatter bidrar till Storbritanniens budget, skrev Sobków.

De kommer hit för att arbeta hårt, inte för att missbruka systemet eller dra fördel av det.

Arbetare och deras familjer har rätt att flytta till en annan medlemsstat för att arbeta på samma villkor som medborgarna i denna stat och att omfattas av samma sociala och skattemässiga förmåner. (Polskie Radio 8 jan 14)

Nya satsningar på äldrepolitiken

Solidaritet mellan generationerna kallas regeringens nya program för landets äldre invånare. Bland åtgärderna ingår projekt för att öka förvärvsfrekvensen för medborgare över femtio år, och tre månaders förlängning av ett månatligt bidrag på 200 zloty för hemsjukvård.

Programmet beräknas kosta fyra miljarder zloty (nästan tio miljarder svenska kronor). (Warsaw Voice 30 dec 13)

Riksrevisionen ganskar familjebidragen

Riksrevisionen (NIK) ska granska samordningen av regeringens familjepolitik. Femtio miljarder dollar går årligen till program som ska gynna familjerna, uppgifterna – och pengarna – är uppdelade på åtta departement.

Det är svårt att se någon sammanhängande vision, säger NIKs vd, Krzysztof Kwiatkowski till Polskie Radio.

NIK ska nu försöka specificera hur pengarna ska fördelas för att bättre stödja de polska familjerna.

Vi ser en demokratisk kollaps, som är landets största utmaning, sade Kwiatkowski. (Warsaw Business Journal 17 dec 13)

Välgörenhetskampanj för hemlösa inleds

Polens största välgörenhetsorganisation Caritas, som stöds av katolska kyrkan, har inlett sin årliga kampanj för att hjälpa landets 30.000 hemlösa. Förra året hjälpte man 7.000 personer med 3.000 bäddar och över en miljon portioner varm mat under de långa vintermånaderna.

Under Allhelgonahelgen kommer scouterna att sälja ljus till förmån för de hemlösa – ljus som polackerna tar med sig till sina anhörigas gravar. (Polskie Radio 31 okt 13)

Dödshjälpskämpe börjar studera

Jag är ett levande bevis för att man måste sätta upp mål för sig och sedan kämpa för att nå dem. Det säger Janusz Switaj, mannen som 1993 blev totalparalyserad efter en trafikolycka och därefter krävde rätten till sin egen död.

Nu har han inlett universitetsstudier i psykologi.

Switaj, som sitter i rullstol och andas med hjälp av respirator, har de senaste fem åren arbetat för en polsk välgörenhetsorganisation. Han börjar studera för att klara sitt jobb bättre. En assistent ska spela in hans föreläsningar och skriva för hans räkning.

Eutanasi är förbjudna i Polen, även att stänga av livsuppehållande behandling på en hjärnskadad patient. 2007 begärde Switaj för första gången dödshjälp, men fick avslag i domstol. Med tiden har han försonat sig med sitt öde, och känner livsglädje. (Polskie Radio 10 okt 13)

Svårt att bli gammal i Polen

När det gäller livskvalitet för äldre människor kommer Polen på plats nr 64 av 91 möjliga. Det framgår av en FN-rapport, som citeras av nyhetsbyrån IAR.

Man har bedömt ekonomisk trygghet, hälsa, utbildning och sysselsättning, samt miljö.

Ekonomisk trygghet är landets bästa gren, här hamnar landet på tjugonde plats. Men på hälsoområdet är det illa – här placerade Polen sig på åttiosjunde plats.

Länderna i Östeuropa måste genomföra fler reformer med tanke på nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter som förknippas med en åldrande befolkning, konstaterar utredningen.

Polen kommer efter Vitryssland och Litauen i undersökningen, men före Ukraina och Moldavien.

Sverige toppar listan, följt av Norge och Tyskland. Längst ner ligger Afghanistan.

Förra året höjdes pensionsåldern i Polen till sextiosju år, för att motverka obalansen mellan arbetande och pensionärer. Trenden i många av de utvecklade länderna pekar på att pensionärer år 2050 är fler än de som är kvar i arbetslivet. (Polskie Radio 2 okt 13)

Matförgiftning på två äldreboenden i Olsztyn

Sammanlagt åttiosju personer på två äldreboenden i Olsztyn i nordöstra Polen har drabbats av matförgiftning. Enligt den den regionala hälsovårdsinspektionen har man samma matleverantör, uppger den polska nyhetsbyrån PAP.

Det har inneburit fara för många människors liv och hälsa, säger den lokala åklagaren, som inleder en rättslig utredning.

En 86-årig kvinna som avlidit kommer att obduceras för att klargöra om dödsfallet har samband med matförgiftningen. (Polskie Radio 4 sept 13)

Polacker kan ta ut tolv månaders föräldraledigt

Tolv månaders barnledigt kan polska föräldrar nu ta ut för barn som fötts från och med 1 januari 2013. Det är effekten av en lagändring, som president Bronislaw Komorowski nu undertecknat.

Alla som har barn vet hur viktigt det första året är. Viktigt inte bara för att skapa föräldrarelationer utan också relationer inom äktenskapet, sade presidenten. Han uppmuntrade fäder att utnyttja den nya möjligheten att vara lediga med barnen – den möjligheten fanns inte i vår generation, sade Komorowski. (Warsaw Voice 11 juni 13)

Polska barn bland de minst lyckliga i Europa

Näst efter barnen i Rumänien är polska barn de som är minst lyckliga, enligt en undersökning som företagits av Unicef. Barn i tjugosju länder i Europa samt USA och Kanada har fått svara på frågor om hur nöjda de är med sitt vardagsliv.

Barnen i Polen kom näst längst ner på listan. Lyckligast är barnen i Nederländerna, och barn i krisländer som Grekland och Spanien mår också bra.

Tyska barn mår däremot inte särskilt bra, trots att Tyskland tillhör de länder som klarat den ekonomiska krisen bäst. (Polskie Radio 17 april 13)

Kvinna ströp spädbarn och lade dem i frysen

Tre spädbarn har hittats i frysen hos en kvinna i norra Polen. Kvinnan, som erkänner att hon dödat sina barn, greps tillsammans med maken på tisdagen.

Polisen hade fått tips från grannarna om att paret sålde barn, men husundersökningen visade att barnen dödats. Fyra äldre barn, mellan sex och tjugotvå år gamla, har tagits om hand.

Kvinnan säger att hon fött barnen hemma, säger åklagaren, och att hon har strypt dem.

Han vill däremot inte säga om maken kände till hustruns graviditeter.

Hon lade dem i frysen, för hon kunde inte förmå sig till att dela dem, uppger en källa till den polska nyhetsbyrån PAP. (Polskie Radio 11 april 13)

Anhörigstödet fyrdubblas på fem år

Regeringen kommer att höja anhörigstödet från tvåhundra zloty (450 svenska kronor) i månaden. Stödet kommer att öka gradvis tills det om fem år är i nivå med den lagstadgade minimilönen, sade premiärminister Donald Tusk på tisdagen. Samtidigt skärper vi kraven för att få anhörigstöd. Bara de som mest behöver det kommer att få hela bidraget.

Reformen blir en tung post i budgeten, sade Tusk, och det kan innebära att vi måste spara på andra områden.

Minimilönen är idag 795 zloty eller 1700 svenska kronor. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 13 mars 13) 

Äktenskap blir allt mindre viktigt för polackerna

Två tredjedelar av polackerna accepterar idag det faktum att unga par inte har så bråttom att gifta sig – eller inte bryr sig om det. Det visar en aktuell opinionsmätning.

För fem år sedan var det bara femtiosex procent som tyckte att det var OK att bo tillsammans utan att ha varit hos prästen.

Samtidigt är det polska samhället fortfarande knutet till äktenskapet som institution. Över hälften av de tillfrågade accepterar civilt partnerskap för enkönade par, och av dem anser femton procent att äktenskap är den enda lösningen. Fyrtio procent menar att äktenskap är bra, men att ingen ska vara tvungen att gifta sig. (Warsaw Voice 12 mars 13)

Var tredje polska utsatt för våld i hemmet

Var tredje polsk kvinna har utsatts för våld av en man. Det visar en undersökning som på tisdagen presenterades i parlamentet i samband med en konferens om våld i hemmet.

Den som misshandlar kan vara kvinnans partner, en släkting, en vän eller en total främling. Var fyrtionde sekund misshandlas en kvinna i landet – sammanlagt sker 800.000 fall av kvinnomisshandel om året, visar undersökningen. Offren blir ofta inte korrekt behandlande av de rättsvårdande instanserna, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP. De blir inte trodda eller får frågor som: Vad hade du gjort för att din man skulle slå dig?

En allmän förändring av attityderna mot våld i hemmet är nödvändig i Polen, sade vice justitieminister Maria Kozlowska. Systemet kommer inte att fungera om inte alla – domstolar, åklagare, polis, socialtjänst och så vidare – följer reglerna.

I december förra året undertecknade Polen Europarådets konvention om förebyggande av våld mot kvinnor. Staten har därmed åtagit sig att ha jourtelefon för kvinnor som utsätts för våld, webbplatser med tydlig information om var misshandlade kvinnor kan få hjälp, samt ett tillräckligt antal skyddade boenden och kvinnojourer. Polisen ska få utbildning om hur man förhör våldtagna och misshandlade kvinnor. Staten ska också tillhandahålla en databank över genderbrott och bedriva informationskampanjer för att motverka våld mot kvinnor. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 5 mars 13)

Polackerna gör tummen ner för samkönade par

De allra flesta polacker (åttiofem procent) kan acceptera lagstadgade rättigheter för par av motsatt kön som lever i äktenskapliga förhållanden utan att vara gifta. Bara en tredjedel kan tänka sig att samkönade par ska ha samma rättigheter, visar en färsk opinionsmätning. Men mätningen är hoppingivande på ett sätt – vid mätningen 2010 var det bara en fjärdedel som tyckte att samkönade par borde kunna legalisera sin förbindelse.

Nästan alla anser också att homosexuella par inte bör få adoptera och att samkönade relationer är onaturliga. Bara en fjärdedel av de tillfrågade uppger att de känner någon som är homosexuell.

Däremot tycker de flesta polacker att ogifta par av motsatt kön ska få ärva, ha del i partnerns hälsoförsäkring och ha rätt att begrava sin partner. (Warsaw Business Journal 28 feb 13)

Polska ungdomar blir mer nationalistiska

Ned med kommunismen! Det ropade några maskerade unga män när de för en dryg vecka sedan trängde sig in i en föreläsningssal där en professor med vänstersympatier skulle delta i en offentlig debatt. Några dagar senare skedde en liknande incident vid Adam Michnik-akademin i Radom. Michnik, som fått ge namn åt högskolan, var tidigare Solidaritetsaktivist och numera chefredaktör på tidningen Gazeta Wyborcza.

Universitetet i Gdansk, som anordnat en debatt om civilt partnerskap i nästa vecka fruktar att det ska gå likadant där.

Under de senaste två åren har vi sett tydliga tecken på att ungdomar blivit mer nationalistiska. Det säger sociologen Jan Poleszczuk vid universitetet i Bialystok till den polska nyhetsbyrån PAP. Framför allt är det frustrerade unga män, som känner sig svikna av samhället och blir aggressiva. Och deras nationalism gör det svårare för dem att få jobb.

Sociologen Lukasz Jurczyzyn konstaterar att även vänsterungdomar tar lättare till våld. I januari vandaliserades en modebutik i Warszawa av den antikapitalistiska gruppen 15WO8. Även den händelsen var en av flera i en kedja.

Men att mota ut ungdomarna från föreläsningssalarna är ingen långsiktig lösning, sade Jurczyzyn till den polska nyhetsbyrån PAP. Det kan tvinga de radikala studenterna under jord, vilket kan förvärra problemet. (Polskie Radio 27 feb 13)

Presidenten: Samkönade äktenskap kan strida mot grundlagen

Oavsett om vi gillar det eller ej, så är den polska konstitutionen betydligt mer konservativ i frågor som gäller familj, äktenskap och moderskap än lagstiftningen i många andra europeiska länder. Det sade president Bronislaw Komorowski i en radiointervju. Det vore fel att inge homosexuella, heterosexuella eller transsexuella förhoppningar om radikala lösningar, med tanke på att de kan visa sig strida mot grundlagen.

Presidenten utvecklade inte vad han menade med radikala lösningar, men regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) har tidigare försökt få parlamentet att godkänna en lag om civilt partnerskap. Trots att regeringen har egen majoritet i parlamentet blev förslaget nerröstat, eftersom många av PO:s egna ledamöter i regering och parlament röstade emot.

Likaväl som de som har en annan läggning ska respekteras, sade Komorowski, så måste vi visa respekt för dem som är oroliga för att samkönade par snart skulle vilja adoptera barn. (Polskie Radio 27 feb 13)

Polen missar trettiofem miljoner från EU

EU-kommissionen anser att Polen inte tillräckligt noga kollar om personer som ansöker om förtida uttag av jordbrukspension faktiskt är yrkesbönder. Därför håller EU inne trettiofem miljoner euro ur fonderna för lantbruksutveckling. Summan motsvarar vad som betalats ut i pensioner till lantbrukare under åren 2007–2010.

Polen har inte lyckats övertyga kommissionen om att bedömningarna är korrekta. Beslutet kan överklagas. (Warsaw Business Journal 27 feb 13)

Agnieszka Holland blev inte kränkt

Frågan om civilt partnerskap i Polen har marscherat raka vägen in i kultursfären.

En av landets internationellt mest kända filmregissörer, Agnieszka Holland, har engagerat sig i frågan, möjligen av familjeskäl. För fyra veckor sedan sade sejmen tre gånger nej till könsneutrala partnerskap. Ett av förslagen hade lagts fram av regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) och regeringskoalitionen har egen majoritet i parlamentet. Men många av regeringens egna parlamentsledamöter, till och med ministrar, röstade mot partiets linje.

Agnieszka Holland uttalade sin besvikelse över resultatet i omröstningen och sade att hon aldrig mer skulle rösta på PO, som så gruvligt svikit sina löften.

PO-parlamentarikern Stefan Niesolowski, fick spel och sa att Holland bara bryr sig om sin lesbiska dotter och struntar i vad som är bra för Polen.

Det gjorde premiärminister Donald Tusk upprörd – han krävde att Niesolowski skulle be om ursäkt. Niesolowski vägrade, och då bad Tusk om ursäkt å Niesolowskis vägnar.

Jag ber Agnieszka Holland djupt om ursäkt för vad som enligt min uppfattning är ett oacceptabelt uttalande av Niesolowski, sade premiärministern till Polskie Radio.

Men Holland var inte imponerad: Det behövs ingen ursäkt, för jag kände mig inte kränkt av Niesolowskis kommentar. Och det hade varit bättre att se till att det inte upprepas. (Polskie Radio 21 feb 13)

Många utsätts för våld i hemmet

Tre fjärdedelar av polackerna anser att de som begår våld i hemmet bör kunna dömas till fängelse. Det visar en aktuell opinionsmätning.

En fjärdedel uppgav sig ha blivit utsatt för våld från en familjemedlem, och fyrtio procent känner till minst en familj där våld utövas. Än fler känner till familjer där psykisk misshandel förekommer.

Sexton procent medgav att de själva använder fysiskt våld mot familjemedlemmar, och tjugosex procent använder psykiskt våld. (Warsaw Voice 17 jan 13)

Vart femte barn i Polen föds utanför äktenskapet

Alltfler polska barn föds utan att föräldrarna är gifta. 1990 var bara sex procent av spädbarnen födda utanför äktenskapet, 2011 var de tjugo procent eller 388.000.

Attityderna förändras dramatiskt i Polen, säger en sociologisk expert till tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Allt fler unga människor väljer att leva tillsammans innan de gifter sig. De anser inte att sådana relationer är sämre än äktenskap.

Samtidigt ökar antalet skilsmässor vilket visar på en ännu större brytning med traditionella katolska värderingar. Under de senaste åren har mellan 60.000 och 70.000 gifta par brutit upp om året, vilket är en ökning med runt femtio procent sedan 1990. Statistiken visar också att många skilda kvinnor senare får barn utan att gifta om sig.

Enligt färsk Eurostatistik föddes trettiosju procent av barnen i EU utanför äktenskapet. I Grekland är siffran sju procent, men i länder som Frankrike, Sverige, Slovenien och Bulgarien över femtio procent. (Polskie Radio 16 jan 13)

Fler positiva till dödshjälp

Drygt hälften av polackerna är nu positiva till dödshjälp. Det visar en aktuell opinionsmätning. Anhöriga till en svårt hjärnskadad person ska kunna begära att läkarna stänger av livsuppehållande behandling, menar man.

Den som skadats svårt i en olycka och är vid medvetande bör däremot inte kunna få dödshjälp, menar de flesta.

I dag är all form av eutanasi förbjuden i Polen.

Senast frågan debatterades var 2007, då en man som skadats svårt i en mc-olycka, bad att få den livsuppehållande behandlingen avstängd. Han drog sitt fall inför domstol, men förlorade. Idag är han bunden till rullstol och respirator. (Polskie Radio 10 jan 13)

Kyrkan kritisk till antikvinnovåldskonvention

Europarådets konvention om att motverka våld mot kvinnor tvingar regeringen att främja homosexualitet. Det menar den mäktiga katolska kyrkan, som är kritisk till olika formuleringar i konventionen. Biskoparna oroar sig i ett uttalande för att Polen ska tvingas att främja icke-typiska könsroller som homosexualitet och transsexualism.

Religion, tradition och kultur får inte ses som roten till våld mot kvinnor, skriver de.

Att den berättigade principen om motverkande av våld mot kvinnor ska påverka utbildningssystemet och miljontals föräldrars äktenskapliga värden är en mycket störande signal.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor undertecknades på tisdagen i Strasbourg av jämställdhetsminister Agnieszka Kozlowska-Rajewicz å regeringens vägnar i Strasbourg.

Därmed förbinder sig Polen att ha en jourtelefon öppen dygnet runt för misshandlade och hotade kvinnor, att ha hemsidor med information om var de kan få hjälp och att ha kvinnojourer och skyddade boenden i beredskap.

Polen kommer också att starta kurser för pojkar och män, och en informationskampanj för att förhindra våld mot kvinnor. (Warsaw Voice 19 dec 12)