Polska män rädda att inte räcka till i sängen

Sex var till ganska nyligen inget man talade om i Polen. Men idag är polackerna öppnare om sin sexualitet, säger sexologen Zbigniew Izdebski som sammanställt en rapport om sexuallivet hos polacker mellan femton och fyrtionio år.

Polackerna är i stort sett nöjda med sitt sexliv, säger professor Izdebski till tidningen Warsaw Voice. Men det beror mycket på att de inte inser hur mycket glädje man kan få ut av sitt sex.

I Polen begår man sin sexdebut relativt sent, och vi har högt trohetsindex – det hänger samman med den relativt höga religiositeten i landet. Katolska kyrkans lära om sexualitet har stor betydelse. Religionen påverkar sexlivet för dem som är djupt religiösa. Nittiotre procent av dem jag har frågat uppger sig vara religiösa, konstaterar Izdebski, men de flesta tar inte med sig religionen in i sovrummet.

Vi har blivit öppnare de senaste tjugofem åren. Vi har mer sexuella erfarenheter, praktiserar mer oral- och analsex, vi använder mer preventivmedel, i synnerhet p-piller, visar undersökningen.

Men bland männen finns en oro för att inte räcka till i sängen, säger Izdebski. Polska kvinnor blir allt mer medvetna och krävande. Männens medvetenhet har inte ökat lika mycket, och ibland vet de inte hur de ska möta sin partners förväntningar.

Internet har medfört också en betydande förändring. Dels har det breddat kunskaperna om sex, dels är internet en plats där människor med liknande intressen kan få kontakt. Allt fler uppger att de haft sex med någon de träffat via internet.

Tyvärr är alkohol och droger idag mer lättåtkomliga för ungdomar, och den sexuella debutåldern sjunker, konstaterar Izdebski. En fjärdedel av pojkarna och en sjättedel av flickorna har sex redan i 15-årsåldern. Graviditeterna ökar bland tonåringar, eftersom de inte har tillgång till preventivmedel – dessutom har vi en mycket restriktiv abortlag. Vi har en dubbelmoral i det här landet.

Fredag–söndag är det tid i veckan när polackerna har tid och ork att ha sex. Missionärsställningen är vanligast, men det blir allt vanligare med ett mer varierat sexliv. Genomsnittspolacken har fyra sexpartner i sitt liv, och troheten är bland de högsta i världen. Ungdomar tenderar att ha lite fler partner, säger Izdebski.

Det vanligaste preventivmedlet är kondom, och en fjärdedel av alla par använder procent använder p-piller. Förfärande nog använder allt fler avbrutet samlag, och det förhindrar inga graviditeter.

Nästan hälften av de tillfrågade är gifta, en tredjedel bor ensamma – hälften av dem för att de inte har mött någon som motsvarar deras förväntningar ännu. Det tyder på att polackerna har blivit mer krävande i val av partner än tidigare. Återstående tjugo procent lever i relationer utan att vara gifta och utan att bo ihop.

Femtio procent av polackerna har inget emot homosexuella, men nästan fyrtio procent tror att homosexualitet går att bota. Inställningen till homosexuella har förändrats markant. Det fanns en tid när homosexualitet var så stigmatiserat att de inte ens själva kunde acceptera sin läggning. Så är det inte idag, även om många har svårt att bli accepterade av sina familjer, konstaterar pofessor Izdebski. (Warsaw Voice 12 dec 12)

Europakonventionen om våld mot kvinnor antas trots kyrklig oro

Trots motstånd från katolska kyrkan kommer regeringen nu att underteckna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor. Beslutet togs på tisdagens regeringsmöte, sade premiärminister Donald Tusk.

Det innebär att Polen dygnet runt ska hålla en officiell jourtelefon för kvinnor som utsatts för våld. Det ska finnas webbplatser med tydlig information om hur och var man kan få hjälp, och det ska inrättas tillräckligt många boenden och stödjourer. Polisen ska utbildas i hur man intervjuar misshandlade kvinnor. Staten ska ta fram en databas över genderbrott och driva informationskampanjer för att förhindra våld mot kvinnor. Lagstiftningen ska förändras så att förövarna dras inför domstol.

Landets biskopar har synpunkter på att gender i konventionen beskrivs som en social konstruktion och inte biologiskt och medfött. I konventionen sägs också att våld mot kvinnor är strukturellt betingat och har sina rötter i religion och kultur.

Våld mot kvinnor likställs i konventionen med en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering.

Konventionen antogs av Europarådets ministerkommitté förra året, och många medlemsländer har undertecknat. Bara Turkiet har hittills också ratificerat Europarådets konvention om förebyggande bekämpande av våld mot kvinnor. (Polskie Radio 4 dec 12)

Två miljoner polacker lever under fattigdomsgränsen

Femton procent av polackerna eller två miljoner människor lever under fattigdomsgränsen. För ensamstående beräknas gränsen gå vid 887 zloty (runt 2000 svenska kronor) per person att leva på i månaden och för hushåll med fyra personer 1863 zloty (4100 svenska kronor).

Antalet personer som måste leva under fattigdomsgränsen beräknas öka nästa år, enligt en rapport från GUS (Statistiska centralbyrån). (Warsaw Voice 4 dec 12)

Syskonen hittade Karl i Sverige

Weronika grät vid första mötet med lillebror Mirek. T.v. Katarina Wittgard, Mireks svenska mamma.

Mirek föddes i byn Borzym i norra Polen för tjugofem år sedan. Han var yngst av sju syskon. Redan när han var 1½ år dog mamman, bara 36 år gammal, och syskonen splittrades. De två yngsta placerades på barnhem och fyra bröder, 7, 10, 12 och 16 år gamla fick tillfälliga hem på olika håll medan de gick i skolan. Den äldsta i skaran, Anna som ännu inte fyllt arton år, kämpade för att hålla ihop familjen så att bröderna kunde komma hem under helger och lov, men snart gifte hon sig och fick egna barn som krävde all tid.

Katarina Wittgard berättar om hur adoptivsonen Karl blev eftersökt och funnen av sina biologiska syskon.

Läs vidare >>

Fler begår självmord i krisens spår

Självmorden ökar i Polen, och experterna menar att det beror på den ekonomiska krisen, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Brist på arbete och pengar samt mobbning är det som får människor att ge upp och ta sitt liv, skriver tidningen. (Warsaw Voice 15 nov 12)

Allt fler fattiga barn i Polen

Två och en halv miljoner polacker beräknas leva under fattigdomsgränsen. Det är en ökning med 300.000 sedan förra året, visar en undersökning från GUS (Statistiska centralbyrån).

Hårdast drabbade är barnfamiljerna, vilket märks särskilt från och med det tredje barnet. Då får familjerna allt större svårigheter att tillfredsställa de grundläggande behoven, som att betala hyra, värme, mat och kläder.

Nu handlar det inte direkt om matbrist, säger barnombudsmannen Marek Michala till Polskie Radio. Men fattigdomen begränsar barnens möjligheter till utbildning och i samhället i stort.

Sociologen Ryszard Scharfenberg anser att myndigheterna måste öka bekämpningen av fattigdomen.

Det är samhällets plikt, säger Scharfenberg. (Polskie Radio 19 okt 12)

Polska familjer flyr landet

Över hälften av de polacker som har prövat på livet utomlands vill ta med sig barnen och lämna landet så snart som möjligt. Det framgår av en opinionsmätning, som tidningen Rzeczpospolita refererar till.

De vill inte att barnen ska växa upp i Polen.

Detta är ett problem ur såväl social som ekonomisk och demografisk synpunkt. Polska familjer emigrerar idag huvudsakligen till Tyskland, Storbritannien och Norge. De menar att det är lättare att få ett välbetalt jobb där, och kan dessutom räkna med bra samhällsservice, vilket ger familjen en känsla av trygghet.

Det är också anledningen till att allt fler polska kvinnor föredrar att föda sina barn utomlands. De flesta polska kvinnor i Storbritannien har dubbelt så många barn som hon skulle ha haft om hon bott kvar i Polen. (Warsaw Business Journal 14 sept 12)

Barns rätt till respekt

Med anledning av Korczak-året arrangeras en kväll om mänskliga rättigheter och barns livsvillkor i dag.

Huvudtalare är Europarådets förre komissionär för människorättsfrågor, Thomas Hammarberg. Paneldiskussion: Sven Hartman, Birgitta Qvarsell, Siv Fischbein, Eskil Franck, Thomas Hammarberg. Moderator: fil. doktor Ylva Wibaeus från Svenska Korczaksällskapet.

Barns rättigheter är i dag en brännande aktuell fråga över hela världen. Det internationella arbetet för att stärka medvetandet om barns mänskliga rättigheter har pågått sedan början av 1900-talet. En av pionjärerna för detta arbete var barnläkaren och pedagogen Janusz Korczak. För eftervärlden har han blivit mest känd som en av de stora martyrerna under Förintelsen.

Skådespelaren Etienne Glaser läser några texter av Korczak. I samarbete med Polska institutet, Svenska Korczaksällskapet, Forum för Levande Historia samt Polens ambassad. Torsdagen den 13 september Stockholm 18.00 (OBS! tiden)

ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 60 kr. Aktuell information: www.svensk-polska.se

Komorowski skrev under FN-konvention för funktionshindrades rättigheter

President Bronislaw Komorowski undertecknade på torsdagen FN:s konvention för funktionshindrades rättigheter.

Men resan är inte över, vi måste gå vidare i den riktningen och anpassa polsk lag till konventionen, sade presidenten.

Vi ska bygga större social acceptans och lyhördhet vad gäller funktionshindrade, sade Komorowski och pekade på de polska idrottare som vunnit medaljer på den pågående Paralympics i London.

Konventionen antogs av FN 2006 och trädde i kraft i maj 2008. I mars i år hade etthundrafemtiotre länder undertecknat konventionen.

I Polen finns fem och en halv miljoner funktionshindrade människor. (Warsaw Business Journal 6 sept 12)

Regeringen och presidenten satsar på barnfamiljerna

Såväl president Bronislaw Komorowski som premiärminister Donald Tusk vill fokusera på familjepolitiken under den närmaste tiden, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Tusk vill förbättra för barnfamiljerna, med särskild inriktning på de fattigare familjerna. Bland annat ska det utgå mer bidrag till daghem av olika slag.

Komorowski å sin sida vill återinföra betald föräldraledighet. (Warsaw Voice 13 juli 12)

Unga mammor vill helst jobba

Sjuttio procent av unga polska mödrar har återgått till sitt arbete eller försöker göra det, visar en färsk undersökning från Mamo Pracuj-stiftelsen (Jobba mamma!)

Hälften av mammorna jobbar – och av dem jobbar sextio procent heltid, sjutton procent deltid och fjorton procent driver egna företag.

Varannan småbarnsmor lämnar sina barn på dagis eller liknande, drygt fyrtio procent får förlita sig på mor- och farföräldrar och resten har barnflicka.

En del arbetar hemifrån – och har barnen omkring sig.

En tredjedel av dem som besvarat enkäten arbetar inte, tretton procent är officiellt mammalediga.

Av dem som inte arbetar söker hälften jobb och en tredjedel föredrar att stanna hemma och ta hand om sina barn. Fem procent uppger att de inte behöver arbeta.

1357 unga mammor mellan tjugosju och trettiofem år besvarade enkäten. Femton procent av dem kommer från landsbygden och resten från större städer. Sjuttiosju procent av mödrarna har körkort, och fyra av fem har högre utbildning. (Polskie Radio 12 juni 12)

Bordellerna rustar inför EM

Bordeller och gogo-klubbar har också mobiliserat inför EM. Tidningen Gazeta Wyborcza har läst värvningsannonser på internet. En arrangör söker flickor som dansar, utför striptease och är redo att ge kunden en het och oförglömlig natt – det kan ge upp till 3000 zloty per natt. En annan konstaterar att kunskaper i engelska är onödigt – kunderna kommer inte för att prata.

Det är inte kriminellt att prostituera sig i Polen, men en ertappad hallick kan räkna med att hamna i fängelse, skriver New Poland Express.

Men chansen att tjäna mycket pengar gör det värt risken, säger hallicken Rafal till Gazeta Wyborcza. Han har fyra lägenheter i centrum redo att möta stormen.

Andra i branschen beklagar att så många nya sökt sig till fotbollsstäderna Warszawa, Poznan, Wroclaw och Gdansk. Tillgången är så stor att priserna sjunkit från 200 till 150 zloty/timme.

Polisen har arbetat förebyggande och gjort räder på ett antal klubbar och barer.

Vi har stängt flera prostitutionsagenturer, säger en polis till tidningen. Men under själva EM måste säkerheten gå före kampen mot prostitutionen.

Hälsovårdsmyndigheterna är bekymrade för att sexuellt överförbara sjukdomar ska öka kraftigt när så många fotbollssupportrar kommer till Polen. Därför kommer man att dela ut kondomer till fansen, och broschyrer med information om riskerna vid oskyddat sex. (New Poland Express 8 juni 12)

Kardinal manar familjerna att tänka på nativiteten

Pessimisterna tror att det är för sent att vända den sorgliga befolkningsutvecklingen, sade kardinal Kazimierz Nycz i en mässa på torsdagen, då polackerna firar Corpus Christi, Kristi Lekamens dag.

Men vi får inte tänka så, vi är det kristna hoppets människor, sade kardinalen och manade familjerna att tänka på strukturen i landet.

Nativiteten i Polen är låg, men regeringen har börjat bygga ut familjepolitiken för att göra det lättare för småbarnsföräldrar att återgå till arbetet. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 7 jun i 12)

Polackerna blir fattigare

Förra året steg priserna för första gången på sex år mer än inkomsterna, enligt färska uppgifter från Statistiska centralbyrån (GUS). Polackerna blir fattigare, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Fler personer lever nu i fattigdom.

Genomsnittsinkomsten i Polen uppgick 2011 till 1227 zloty i månaden (ca 2700 kronor), vilket, efter justering för inflationen, är 1,4 procent lägre än tunder tidigare år. Efter sex år av förbättringar, har antalet personer som lever under fattigdomsgränsen ökat till 6,7 procent av befolkningen.

Fram till nu har vårt samhälle blivit rikare och antalet fattiga har minskat. De senaste uppgifterna visar att den processen nu har avstannat, säger en ekonomisk analytiker till tidningen.

Enligt Unicefs rapport om barnfattigdomen ligger Polen på tjugofjärde plats av tjugonio. Nästan 1,3 miljoner barn lever under fattigdomsgränsen. Fattigast är de som växer upp hos en ensamstående förälder eller hos lågutbildade föräldrar.

Vart femte polskt barn saknar minst två av de saker som anses nödvändiga för ett barns goda utveckling, visar rapporten. Det kan vara tre mål mat om dagen, varav minst en gång med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande för vegetarianer), färsk frukt och grönsaker. Det är böcker som passar barnets ålder och kunskapsnivå (skolböcker räknas inte), pengar för att kunna delta i skolutflykter och liknande, samt tillgång till internetuppkoppling

Samhället tenderar att se fattigdom som att man saknar mat och kläder, men barnen i Polen svälter inte, säger Ewa Falkowska på Unicef Polen, till tidningen Gazeta Wyborcza. Däremot har de brister på vissa nyckelområden. (Warsaw Business Journal 1 juni 12)

Familjepolitiken byggs ut i Polen

Ekonomiskt stöd till företag som anställer småbarnsföräldrar och lönebidrag till föräldrar som lämnar sina barn på dagis och börjar arbeta deltid. Det ingår i ett program som ska få fler småbarnsföräldrar att börja jobba igen, säger arbetsminister Jacek Mecina till tidningen Rzeczpospolita. Reformen är tänkt att träda i kraft om två år, 2014. (Warsaw Voice 29 maj 12)

Polen ratificerar Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Regeringen ska ratificera Europarådets konvention om förebyggande av våld mot kvinnor. Det sade premiärminister Donald Tusk på onsdagen.

Detta är ett steg som ska kröna många års ansträngningar att ta itu våld inom familjen, sade Tusk. Mina ministrar arbetar för en snabb ratificering av konventionen.

Justitieminister Jaroslaw Gowin har däremot varit tveksam till ratificering. Gowins ovilja att underteckna Europarådets Konvention om förebyggande av våld mot kvinnor har utlöst kritik, både från delar av oppositionen och inifrån regeringen. (Warsaw Voice 19 april 12)

Få vårdplatser tvingar många att sluta jobba

Idag stannar en och en halv miljoner människor hemma för att ta hand om familjen. Det är en ökning med sex procent från 2009 till 2011, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

Allt fler både unga och äldre behöver vård och omsorg, och det finns inte tillräckligt med vårdenheter, konstaterar experter. (Warsaw Voice 11 april 12)

Försvunna babyn obduceras idag

Kroppen efter den sex månader gamla baby som skadades så illa att hon dog när mamman tappade henne i golvet har nu återfunnits. Mamman blev rädd och körde bort det livlösa barnet i barnvagnen.

Polisen har inte sett några tecken på skador i huvudet, vilket skulle kunna motsäga mammans uppgifter. Kroppen obduceras på måndagen. (Polskie Radio 6 feb 12)

Polisen söker ett dött spädbarn

En ung mamma anmälde den 24 januari att hon blivit överfallen på gatan i Sosnowiec och att angriparen försvunnit med hennes sex månader gamla baby. Polisen började genast leta efter den lilla, och mamman vände sig till den berömde privatdetektiven Krzysztof Rutkowski.

Modern säger nu att hon tappat barnet i golvet, och att dottern dog av fallet. Hon lade babyn i barnvagnen och ställde den under ett träd vid flodstranden.

Polisen har undersökt platsen med spårhundar utan att finna kroppen.

Modern är anhållen. (Polskie Radio 3 feb 12)

Skenäktenskapsliga avslöjad

En liga som mot betalning arrangerade skenäktenskap för nigerianska män har sprängts av myndigheterna.

Männen fick betala 45 000 kronor för att få gifta sig med polska kvinnor och därmed få uppehållstillstånd i Polen. Av det fick brudarna hälften, rapporterar Dagens Eko. (Ekot 3 jan 12)

Fler mediciner subventioneras efter protester

Listan över läkemedel som subventioneras av staten har utökats. Det sade hälsominister Bartosz Arlukowicz efter en debatt i parlamentets hälsovårdskommitté. På den lista som presenterades den 23 december hade över åttahundra olika preparat strukits. Avsikten är att billigare men likvärdiga mediciner ska ersätta dyra som tidigare använts.

Men det visade sig att vissa patientgrupper skulle bli tvungna att helt betala sin medicinering själva. Listan har därför utökats med läkemedel för bland annat astmatiska barn, diabetiker och cancerpatienter.

Men, säger Arlukowicz, jag kommer inte att böja mig för protesterna, den polska läkemedelsmarknaden måste reformeras.

Hanteringen av subventionerade läkemedel har anmälts till ombudsmannen för mänskliga rättigheter. (Warsaw Voice 2 jan 11)

PSL förslår en miljard till dagis

Avgiften på de statliga daghemmen steg med tjugotvå procent under 2011. Det visar en rapport från inrikes- och digitaliseringsdepartementet, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) har tidigare utlovat ekonomiskt stöd till lokala myndigheter som vill driva kommunala dagis, men än så länge har det inte kommit några pengar, konstaterar tidningen.

Finansdepartementet meddelar dock att kommunala daghem ska myndigheterna själva skaffa pengar till.

Regeringens lilla koalitionsparti Bondepartiet (PSL) har arbetat fram ett lagförslag som ska ge en miljard zloty om året till daghem. Den hinner dock inte träda i kraft redan efter nyår. (Warsaw Voice 29 dec 11)

EM i fotboll ingen orsak att legalisera prostitution

Polen och Ukraina kommer gemensamt att bekämpa eventuell prostitution under fotbolls-EM i sommar. Det uppger en polsk polischef till nättidningen Poezdka.de.

Under EM i Berlin för ett par år sedan inrättades särskilda prostitutionsbås i anslutning till arenorna för att fotbollsfansen enkelt skulle få tillfredsställa de behov som uppstår i samband med fotbollsmatcher. Så kommer det inte att bli i Polen och Ukraina.

Prostitution är olagligt i Polen, och både polacker och ukrainare är mycket religiösa människor, sade polischefen till tidningen. (Poezdka.de 27 dec 11)

Våld i hemmet utbrett i Polen

Var femte polack anser att våld i hemmet är normalt, och var tredje känner minst en familj där fysiskt våld förekommer. Det framgår av en undersökning som gjorts på uppdrag av departementet för arbetsmarknads- och socialpolitik.

Sju procent känner till minst en familj där det förekommer sexuellt våld.

En fjärdedel av de tillfrågade skulle inte ingripa av oro för följderna. Sjutton procent skulle avstå för att inte förvärra situationen för offret. Tjugofem procent tycker inte att det finns någon skyldighet att ingripa eftersom det är svårt att avgöra vilken part som har rätt. Nästan hälften menar att man bara får ingripa om någon av de inblandade ber om hjälp.

Våld i hemmet ses av många som en privat familjeangelägenhet, andra menar att det är meningslöst att ingripa eftersom de skyldiga ändå går fria.

Var sjätte polack anser att det finns tillfällen när våld i hemmet är berättigat. (Polskie Radio 8 dec 11)

Ny barnomsorgslag ska ge fler daghem

President Bronislaw Komorowski undertecknade på onsdagen en lag som gör det lättare att starta daghem och andra former av barntillsyn för barn upp till tre år.

Brist på barnomsorg är en vanlig orsak till klagomål från polska föräldrar.

Komorowski erkänner att den nya lagen bara delvis löser föräldrarnas problem. (Warsaw Voice 24 feb 11)

 

Tuffare för rökare i Polen

Från den 15 november blir det förbjudet att röka på offentliga platser i Polen. Hotell, restauranger, pubar, sportlokaler osv, med en yta som överstiger hundra kvadratmeter kan inrätta särskilda rökrum, men de måste vara strängt avskilda och ingen servering får ske där.

Även på tåg, arbetsplatser, lekplatser och i företagsbilar är det no smoking. Den som bryter mot rökförbudet kan räkna med böter på femhundra zloty (1250 SEK), för företag kan böterna gå upp till 2000 zloty (5 000 SEK).  (Warsaw Business Journal 10 nov 10)

Män lever tio år kortare än kvinnor

Polska kvinnor lever i genomsnitt nästan tio år längre än männen. Det framgår av färska siffror från GUS (Statistiska Centralbyrån). Männens medelålder är 71 år och kvinnornas 80. Det är den största skillnaden i Europa, har GUS räknat ut.

Männen är biologiskt sett det svagare könet, säger dr Bogdan Wojtyniak från Folkhälsoinstitutet. De har högre dödlighet i unga år och lägre medellivslängd.

Nyfödda gossar dör oftare än nyfödda flickor, och det är likadant hela vägen; dödligheten är större bland män än bland kvinnor i alla åldersgrupper. Männen lever också ofta mindre hälsosamt än kvinnor. Rökning, som ofta förorsakar dödliga sjukdomar, år vanligare bland män än bland kvinnor, och män dör oftare i trafikolyckor och arbetsplatsolyckor. (Polskie Radio 5 sept 10)

Polska kvinnor – enligt amerikansk uppfattning

Polska kvinnor är aggressivare än andra, avundsjuka, grymma och hemfallna åt förtal – särskilt gentemot andra kvinnor. De njuter av olycka, både egen och andras och bidrar gärna till den, hävdar en amerikansk forskare som citeras av tidningen Polska The Times.

Kvinnor är mer lojala mot män och kan bara samarbeta om de står inför en gemensam fiende – vilket normalt är en annan kvinna, i synnerhet om hon är chef.

Bakgrunden till dessa rön tycks vara en polsk opinionsmätning där trettio procent av de tillfrågade polska kvinnorna anser det oacceptabelt med en kvinnlig arbetsledare. Bara sjutton procent har inte något emot en kvinnlig chef. (Polskie Radio 24 aug 10)

Polska kvinnor – enligt amerikansk uppfattning

Polska kvinnor är aggressivare än andra, avundsjuka, grymma och hemfallna åt förtal – särskilt gentemot andra kvinnor. De njuter av olycka, både egen och andras och bidrar gärna till den, hävdar en amerikansk forskare som citeras av tidningen Polska The Times.

Kvinnor är mer lojala mot män och kan bara samarbeta om de står inför en gemensam fiende – vilket normalt är en annan kvinna, i synnerhet om hon är chef.

Bakgrunden till dessa rön tycks vara en polsk opinionsmätning där trettio procent av de tillfrågade polska kvinnorna anser det oacceptabelt med en kvinnlig arbetsledare. Bara sjutton procent har inte något emot en kvinnlig chef. (Polskie Radio 24 aug 10)

Kvinnor ska gå i pension vid 60 år

Efter flera års funderingar har Konstitutionsdomstolen nu avgjort att kvinnor enligt polsk lag även i fortsättningen ska pensioneras vid sextio års ålder, fem år tidigare än männen.

Polens Ombudsman, framlidne Janusz Kochanowski, hävdade för tre år att den lägre pensionsåldern innebär en diskriminering mot kvinnorna: de får färre pensionspoäng och lägre pension än männen.

Eftersom kvinnor över hela Europa statistiskt sett lever längre än männen har de flesta länder infört samma pensionsålder för båda könen. Även den polska regeringen vill införa en mer jämställd pensionsålder. (Polskie Radio 15 juli 10)

Kvinnokongressen diskuterade jämställdhet och ekonomi

Jämställdhet på valsedlarna. Det kräver Andra Polska Kvinnokongressen (PKK), som mötts i Kongresshallen i Warszawa i veckan. Kvinnor från hela landet diskuterade ekonomi, hälsovård, jämställdhet och kvinnors status i det polska samhället. Männen sitter på de styrande posterna i företagen, trots att kvinnorna – enligt en undersökning som gjorts för Warszawabörsen – har bättre utbildning.

Kvinnokongressen hedrade också den förra jämställdhetsministern Izabela Jaruga-Nowacka, som var med på presidentplanet som störtade vid Smolensk den 10 april. President Kaczynski och stora delar av den polska maktapparaten omkom.

Den första Polska Kvinnokongressen hölls förra året för att markera tjugoårsminnet av de första delvis fria valen i Polen 1989, som ledde till den demokratiska transformationen i landet. (Polskie Radio och Warsaw Voice 20/21  juni 10)

Klen sexualundervisning i polska skolor

Över tjugotusen minderåriga flickor får barn varje år i Polen, och enligt kvinnogrupper utförs över hundratusen aborter i landet varje år. Först förra året blev sexualundervisning ett skolämne, vilket dock inte innebär att alla skolor har fört in det på schemat. – Skolorna följer kyrkans linje, säger Anna Grzywac i gruppen Ponton, som arbetar för sexualupplysning. Och kyrkan vill inte att sexualundervisning ska förekomma. Även om ämnet numera är obligatoriskt är det ingen som kontrollerar att eleverna verkligen får den utbildning de ska ha. Många föräldrar tror också att sexualupplysning uppmuntrar ungdomarna till att ha sex, och skolflickor kan inte skaffa preventivmedel utan föräldrarnas godkännande, vilket ofta leder till oskyddat sex – och ibland graviditeter. (Fria tidningen 10 juni 10)

Skolbarnen blir tjockare

Vart femte skolbarn i Polen är överviktigt. Det visar en studie som gjorts av Barnhälsoinstitutet. Nästan artontusen polska barn mellan sju och arton år över hela landet har undersökts, en ovanligt omfattande undersökning som ger en klar bild av läget i landet.

Tjugo procent av de unga lider av övervikt eller fetma. Tidigare undersökningar visar i samma riktning, men att det var så många hade man inte väntat. (Polskie Radio 9 maj 10)

Webbmätning ger andra kandidater mest stöd inför valet

Kvinnokongressen håller sedan en vecka omröstning på sin webbplats inför presidentvalet, och resultatet är oväntat.

Här får (just nu) Grzegorz Napieralski från Vänsteralliansen (SLD) 34,1 procent av rösterna  och Janusz Korwin-Mikke, som leder partiet Frihet och Laglighet 25,5 procent. Dessa två skulle enligt Kvinnokongressens mätning gå vidare till andra omröstningen. Tf president Bronislaw Komorowski från regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) kommer först på tredje plats med (22,8 procent), och oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski från PiS (Lag och Rättvisa) på fjärde plats (11 procent).

I andra opinionsmätningar brukar Komorowski och Kaczynski vara klart ledande och alla andra kandidater får bara några få procent.

Omröstningen är öppen även för män, men har gett upphov till spekulationer om hur polska kvinnor tänker rösta. (Polskie Radio 26 maj 10)

Mer om presidentvalet >>

Seniorlån erbjuds polska villaägare

Villaägare över sextio år kommer inom kort att kunna få en form av seniorlån på sina hus. Banken erbjuder en klumpsumma eller månatliga utbetalningar mot att villaägaren testamenterar sitt hus till banken, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

Avtalet kan vara attraktivt för många som behöver öka inkomsten när de slutat arbeta, skriver tidningen. De som har lägst pension i Polen får 705 zloty, ca 1750 kr. (Warsaw Business Journal 27 april 10)

Nyblivna mödrar räds återgång till jobbet

Tre fjärdedelar av landets kvinnor i karriären drar sig för att återvända till jobbet när de fött barn.

Det framgår av en studie från Universitetet i Lódz som refereras i tidningen Rzeczpospolita.

Runt sjuttiofem procent av nyblivna mödrar i 25–34-årsåldern stannar hemma och tar hand om barnet/barnen i stället för att återvända till sitt arbete. De är oroliga för att få sparken, få sämre arbetsuppgifter eller svårigheter att förena familj och jobb.

Nyblivna mödrar i Polen har rätt till arton veckors barnledigt med full lön – tjugo veckor vid andra barnet. De sista fyra veckorna kan gå till papporna, men det är inte vanligt att fäderna tar pappaledigt. (Warsaw Business Journal och wB 27 april 10)

Unga polacker vill bilda familj

Familj med två barn och kyrkbröllop – det är vad unga polacker vill ha, rapporterar Rzeczpospolita. Tidningen har låtit ett opinionsinstitut intervjua en rad ungdomar mellan arton och tjugosex år för att få reda på hur de ser på framtiden.

Över åttio procent av de tillfrågade ungdomarna ser framför sig ett traditionellt kyrkbröllop. Och sedan är det dags för barn, helst två.

Enligt polska sociologer är polackerna alltjämt mycket familjekära, i synnerhet i orostider.

Tjugo procent av de polska ungdomarna tycker dock att äktenskapet är en förlegad institution. (Warsaw Business Journal 30 mars 10)

Många gravida polskor röker och dricker

Fjorton procent av de gravida kvinnorna i Polen dricker sprit, och trettioåtta procent röker. Det framgår en färsk undersökning från hälsovårdsdepartementet.

– Där har vi förklaringen till att så många polska spädbarn ligga och gråter i kuvösen – de lider av abstinens när de inte får nikotin och alkohol längre, säger professor Anna Dobrzanska.

– De blivande mammorna måste få tydlig information om vilka effekter deras handlande har på de ofödda barnen – både hur det påverkar barnens vikt, immunsystem, längd och allmänna hälsostillstånd efter födelsen, säger hälsovårdsminister Ewa Kopacz, som tillstår att hon själv rökte både när hon var gravid och medan hon ammade. (Polskie Radio 26 mars 10)

Fäder demonstrerar för sin rätt

Organisationen Fädernas rättigheter demonstrerade på onsdagen framför familjedomstolarna i en rad polska städer. Papporna protesterar mot den nya familjelagen som träder i kraft i juni, där modern automatiskt får vårdnaden om barnen vid en skilsmässa.

Fäderna kräver att polska domstolar ska höja sin standard till europeisk nivå och ge fäder och mödrar lika lagliga rättigheter: idag anser domstolarna att pappor alltid är sämre än den värsta mamma, hävdar männen.

Bara fem procent av de polska papporna har fått vårdnaden om barnen. (Polskie Radio 25 mars 19)

SLD vill underlätta för ogifta par

Ogifta par – oavsett om de är av olika eller samma kön – bör kunna registrera sig för att få ungefär samma rättigheter som gifta. Det föreslår Vänsteralliansen (SLD), skriver tidningen Polska The Times. Det handlar om gemensam självdeklaration, möjlighet att ärva varandra, och att ta gemensamma lån. Däremot föreslår man inte att ogifta par ska få rätt att adoptera barn.

Organisationer som bekämpar homofobi har inbjudits till SLD:s parlamentarikergrupp för att diskutera detaljerna i förslaget. (Warsaw Business Journal 1 mars 10).

Bättre hjälp åt misshandlade barn

Barn ska skyddas bättre i Polen. Det är meningen med en ny lag, som nu arbetas fram i sejmen, rapporterar tidningen Rzeczpospolita.

I dag måste det till ett domstolsbeslut för att misshandlade barn ska kunna tas om hand. Men nu får socialarbetare större befogenheter att ingripa när barn utsätts för våld i hemmet. Samarbetet ska också förbättras mellan lokala myndigheter som polis, psykologer, socialarbetare, vårdpersonal och väktare.

96 000 barn är idag omhändertagna i Polen.

Med den nya lagen, som beräknas träda i kraft redan i mars, kommer den polska lagstiftningen mer i linje med länderna i västra Europa. (Warsaw Business Journal 23 feb 10)

Vintern skördar ännu fler liv

Över tvåhundra personer har dött i Polen i vinter – bara de senaste dagarna frös tio människor ihjäl, rapporterar den polska regeringens säkerhetscenter. De flesta av de avlidna har varit hemlösa män, många av dem berusade. Centret uppmanar nu till särskild uppmärksamhet på personer som kan vara i fara i kylan. Polisen och stadsvakterna har särskild beredskap. (Polskie Radio och wB 26 jan 10)

Polska barn slipper stryk

Aga kommer att förbjudas och beläggas med stränga straff i Polen. Socialarbetarna ska få rätt att ta barnen ifrån misshandlande föräldrar.
Regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) och vänstergrupperna vill minska antalet offer för misshandel i hemmet, som tros vara många i Polen. Var femte polack tillstår att de slår sina barn och sextiotre procent av de vuxna säger att de själva fick stryk när de växte upp. Hälften av dem brukade få stryk med en livrem eller liknande. (Polskie Radio 17 nov 09)

För lätt att röka i Polen, menar WHO

Polens kampanjer mot rökning är för ineffektiva, lagstiftningen är halvhjärtad och cigaretterna är för billiga.
Det säger Världshälsoorganisationen (WHO), som besökt landet för att studera hur det går med den polska rökavvänjningen. Satsningarna räcker inte, hävdar WHO. Enligt EU:s standard ska en halv procent av tobaksskatten – runt femton miljoner euro – användas för att minska tobaksbruket och regeringen har hostat upp 230 000 euro.
Who kritiserar också den nya lag som träder i kraft nästa år och som förbjuder rökning på offentliga platser. Att krogar som vill låta rökarna utöva sin last måste ha ett rökrum med dörrar som stänger sig själv är inte bra, menar WHO, som om en månad överlämnar en fullständig rapport till regering och parlament. (Polskie Radio 4 nov 09)

Polska pedofiler ska kastreras

Polen blir det första landet i EU som fattar beslut om kemisk kastrering av pedofiler. Lagen gäller sexualbrott mot personer under femton år samt våldtäkt mot egna barn, och sexkontakter med minderåriga via internet.
Beslutet fattades nästan enhälligt i sejmen på fredagen och ska nu gå vidare till senaten.
Domstolarna ska besluta om kastrering sex månader innan den dömde friges för att förhindra återfall.
Kemisk kastrering innebär en serie medicinska behandlingar som minskar den sexuella lusten. Behandlingen ska inte medföra några psykiska skador och när den upphör avtar enligt läkarna också effekten.
Förslag om kemisk kastrering som ett sätt att förebygga pedofilbrott kom på tapeten förra hösten efter flera uppmärksammade sexskandaler med minderåriga. (Polskie Radio och wB 25 sept 09)
Tidigare inlägg i webb-Bulletinen >>

Surrogatmamma har rätt till barnet

En s.k. surrogatmamma i Polen har enligt justitiedepartementet rätt att behålla barnet. Kvinnan, som är 32 år gammal, skrev kontrakt med ett barnlöst par i Warszawa och kasserade in 30 000 zloty för att föda deras barn.
Efter förlossningen överlämnade hon barnet till paret, men har nu ångrat sig och vill ha tillbaka babyn, som hon alltså egentligen inte är släkt med.
Enligt polsk lag är den som föder barnet dess mor, säger justitieminister Andrzej Czuma. Han är inte säker på att kontraktet mellan surrogatmamman och det barnlösa paret är bindande eftersom det bryter mot den grundläggande principen om skydd av mänskligt liv. (Polskie Radio 3 aug 09)

Föräldrapenning dras in

Regeringen Tusk vill avskaffa den generella engångsutbetalningen på tusen zloty vid förlossningar i landet, uppger Gazeta Wyborcza.
Det finns idag två former av engångsutbetalningar vid förlossningar, båda på tusen zloty. Den som går till samtliga barnaföderskor vill regeringen alltså dra in. Den andra, som går till låginkomstfamiljer, ska förändras. De fattigaste familjerna ska få 2 000 zloty för de första två barnen, de som har det något bättre ska få 1 000 zloty. Familjer som har det gott ställt får i fortsättningen ingenting. Beslutet ska träda i kraft vid årsskiftet.
Förändringen innebär att staten sparar hundra av de fyrahundra miljoner den nuvarande förlossningsersättningen kostar. (Polskie Radio 24 juli 09)

Förslag om höjda bidrag till familjerna

Arbetsdepartementet vill öka subventionerna till barnfamiljerna med fyrtio procent – och höja inkomstgränsen för dem som har rätt få hjälp med tjugo procent. Departementet vill också öka andra bidrag med upp till tre miljarder zloty mer än vad som är avsatt i budgeten för 2010. Ministerrådet kommer med ett förslag i slutet av veckan. (Warsaw Voice 12 maj 09)