Regeringstjänsteman tros ha spionerat för Ryssland

En polsk regeringstjänsteman har gripits, misstänkt för spioneri för Rysslands räkning. Han tros ha lämnat information till den ryska underrättelsetjänsten om hur Polen försöker stoppa byggandet av Nord Stream 2, naturgasledningen längs Östersjöns botten mellan Ryssland och Tyskland.

Mannen är involverad och har detaljerad insyn i projekt som är av stor betydelse för den polska energisektorn. Bland annat har han arbetat med ansökningar om bistånd från EUs fonder för projekt som ska minska Polens beroende av rysk naturgas.

Utöver det ska han ha samlat information via grupper på Facebook, där han är administratör. Bland medlemmarna finns andra regeringstjänstemän, parlamentariker, EU-parlamentariker, anställda på de större energibolagen, journalister och aktivister som har diskuterat energifrågor och projekt ur olika perspektiv. (TVP, Energetyka 24.pl 28 mars 18)

Kukliński – kalla krigets mest berömda polska spion

Överste Ryszard Kukliński. Foto wikipedia.

I helgen uppmärksammades att det nu är 14 år sedan Ryszard Kukliński avled.

Kukliński var överste i den polska armén under kommunisttiden och tillhörde generalstaben. I tio år smugglade han ut topphemliga dokument om Warszawapakten till väst. När general Wojciech Jaruzelski natten till den 13 december 1981 utfärdade krigstillstånd i Polen för att krossa den framväxande Solidaritetsrörelsen var väst väl informerat. Bara några dagar senare plockades Kukliński och hans familj ut ur landet av CIA.

När kommunistregimen förstod att Kukliński varit spion dömdes han i sin frånvaro till döden efter en rättegång i Warszawa 1984. Efter kommunismens fall 1989 upphävdes domen, och inför årsdagen av hans dödsdag 2016 föreslog dåvarande försvarsministern Antoni Macierewicz att Kukliński borde hedras med en militär befordran. I oktober samma år befordrades han postumt till brigadgeneral av president Andrzej Duda.

Ryszard Kukliński fördömdes kraftigt av regimen för sitt spioneri mot Warszawapakten, och många polacker är fortfarande kluvna i sitt förhållande till honom. Trots allt förrådde han sitt land även om det innebar att han kraftigt bidrog till kommunismens fall.

Han har också hedrats med ett eget museum på CIAs högkvarter i Washington. (Polskie Radio och wB 12 feb 18)

Kukliński befordrades postumt av Duda

Överste Ryszard Kukliński. Foto wikipedia.

Överste Ryszard Kukliński.
Foto wikipedia.

Överste Ryszard Kukliński (1935–2004), spionen som försåg amerikanska CIA med tusentals hemliga dokument under kalla kriget, har postumt blivit befordrad till brigadgeneral av president Andrzej Duda. Förslaget kom från försvarsminister Antoni Macierewicz redan i februari.

Kukliński tillhörde den polska generalstaben under 1971–81, och samma kväll som krigstillståndet infördes i december 1981 hoppade han av till USA med sin familj. Då hade han i ett par decennier försett CIA med detaljerade uppgifter om krigstillståndets upplägg samt en mängd dokument om Warszawapakten och den sovjetiska Röda Armén.

Han dömdes till döden i sin frånvaro 1984 men benådades efter kommunismens fall 1989. Inte förrän i början på 1990-talet började man i Polen omvärdera honom. Många ser honom fortfarande förrädare men för andra är han en hjälte som försåg Reaganadministrationen med information om läget i öststaterna. Han anses därmed i hög grad ha bidragit till Sovjetstatens fall och Östblockets upplösning.

Kukliński dog 2004.

2006 invigde dåvarande utrikesministern Radosław Sikorski Kuklińskimuseet på CIA:s huvudkvarter i Washington. (Polskie Radio och wB 24 okt 16)

Flyglöjtnant efterlyst för spioneri

Militärpolisen utfärdade på tisdagen en arresteringsorder för reservlöjtnant Piotr Capała, som misstänks ha erbjudit sig att spionera för främmande makt, uppger nyhetsbyrån PAP. Capała har tidigare varit stationerad på Första lufttransportbasen i Warszawa.

Varken åklagaren eller militärpolisen vill lämna några uppgifter om vad han misstänks för, vilken främmande makt det handlar om o.s.v. Det är alltså inte klart om det är samme flygvapenofficer som förra året misstänktes för spioneri, men uppgifterna tycks stämma överens. I så fall ska spionen enligt tidningen Gazeta Wyborcza ha arbetat åt den ryska underrättelsetjänsten. (Polskie Radio 23 aug 16)

Officer dömd för spioneri

En polsk arméofficer har dömts till sex års fängelse för spioneri för Rysslands räkning samt fem års förlust av sina medborgerliga rättigheter. Domen överklagas inte, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Officeren, som var anställd på försvarsdepartementet och sysslade med utbildningsfrågor, greps i oktober 2014. Han anklagades för spioneri och för att ha utlämnat känslig information till främmande makt, vilket kunde ha skadat Polen. (Polskie Radio 30 maj 16)

Politiker misstänks för spioneri

Den proryska politikern Matteusz Piskorski. Foto wikipedia.

Den proryska politikern Matteusz Piskorski.
Foto wikipedia.

Mateusz Piskorski, ordförande i den proryska politiska gruppen Zmiana (Förändring) har gripits av säkerhetspolisen och förhörs nu av åklagare, misstänkt för att ha spionerat för rysk och/eller kinesisk räkning.

Zmiana hävdar att det ligger politiska skäl bakom gripandet. Efter husundersökning i partilokalen och hemma hos flera partimedlemmar har säkerhetspolisen tagit med sig hårddiskar och dokument.

Piskorski, som tidigare tillhörde det nu avsomnade populistpartiet Självförsvar, brukar ofta uttala sig i ryska medier om situationen i Polen. Han anser att Rysslands annektering av Krim skedde i enlighet med internationell lag, och han var chef i den grupp internationella observatörer som bjöds in av Ryssland inför folkomröstningen på Krim.

Två andra personer med rysk anknytning är sedan tidigare misstänkta för spioneri, och den ene av dem arresterades i början av maj. (TVN 19 maj 16)

Rysk journalist får uppehållstillstånd indraget

Den ryske journalisten Leonid Sviridov, som i oktober förra året anklagades för spioneri för Rysslands räkning och fråntogs sin pressackreditering i Polen, har nu förlorat sitt permanenta uppehållstillstånd i Polen.

När Sviridovs ackreditering som journalist drogs in sade han att han tänkte stanna kvar i landet ändå, och att han kunde skriva under pseudonym om det behövdes. Han förnekade att ha arbetat för den ryska underrättelsetjänsten och krävde att den utredning som säkerhetspolisen hade gjort skulle vara offentlig handling.

Jag är beredd att gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att få rätt, sade han.

Det indragna uppehållstillståndet kan överklagas hos Utlänningskontoret i Warszawa.

Sviridovs långsiktiga uppehållstillstånd i EU kommer också att dras in.

För tio år sedan drog tjeckiska myndigheter in hans ackreditering av samma skäl. (Polskie Radio och wB 29 april 15)

Stal hemliga handlingar i Storbritannien

En polsk invandrare i Storbritannien misstänks ha stulit hemligstämplade dokument om brittiska ubåtar och försökt sälja dem till den polska regeringen för 50 000 pund (680 000 svenska kronor).

Mannen inledde bekantskap med en ingenjör i brittiska flottan, som bodde i närheten. Han bröt sig in i grannens lägenhet och stal dokumenten från hans dator.

Avsikten var att sälja dem till polska ambassaden, men greps av av en brittisk säkerhetsagent som utgav sig för att vara polsk underrättelseofficer. Rättegång pågår i Plymouth. (Polskie Radio 24 mars 15)

Flyglöjtnant misstänks ha spionerat för Ryssland

En flyglöjtnant greps i höstas av militärpolis, misstänkt för att ha kopierat tusentals färdplaner för det polska stridsflyget och lämnat över dem till den ryska underrättelsetjänsten. Det rapporterar tvn24.pl.

Mannen, som har tagits ur tjänst, har fått reseförbud. Det finns ännu ingen anklagelse mot honom, men Polens utländska underrättelsetjänst tror att kopieringen skett för främmande makts räkning.

Officiellt misstänks mannen för en mindre ammunitionsstöld och för ovarsam hantering av känsliga dokument.

Kort efter gripandet i november utvisades en rysk diplomat från Polen för spioneri, uppger TVN24. (Polskie Radio 19 mars 15)

Rysk journalist förnekar spioneri

I oktober greps två personer av polisen, misstänkta för att ha spionerat för den ryska säkerhetstjänstens räkning. Den ene var överste, den andre advokat. En tredje person misstänks nu också för att vara involverad, den ryske journalisten Leonid Sviridov. Hans journalistackreditering har dragits in, och han riskerar att även uppehållstillståndet dras in.

Sviridov vill nu veta på vilka grunder man misstänker honom. Han förnekar att han skulle vara knuten till underrättelsetjänsten och kräver att hemligstämpeln på den utredning som gjorts om honom ska tas bort.

Jag är beredd att dra mitt fall till EUs domstol för de mänskliga rättigheterna, säger han till polska journalister.

Det här är en tragisk situation för mig, säger han, jag har bott i Polen i åtskilliga år. Jag kommer att försvara mig.

Varken utrikesdepartementet eller underrättelsetjänsten, ABW, vill göra något uttalande.

Ryska ambassadtjänstemän har utvisats, även de misstänkta för spioneri, och Moskva har svarat med samma mynt. (Polskie Radio 28 nov 14)

Ryssland utvisar polska diplomater

En rad polska diplomater har nu lämnat ryskt territorium, meddelar det ryska utrikesdepartementet.

Det är Moskvas svar på utvisningen av ryska diplomater ur Polen i samband med en misstänkt spionaffär.

”Polska myndigheter har vidtagit mycket ovänliga och ogrundade åtgärder. Därför svarar den ryska sidan på ett adekvat sätt och en rad polska diplomater har redan lämnat ryskt territorium för en verksamhet som inte överensstämt med deras diplomatiska status”, står det på ryska utrikesdepartementets hemsida.

Det finns något som kallas för ett symmetriskt svar i liknande fall och därmed avslutar vi ärendet, säger utrikesminister Grzegorz Schetyna. Han gav inga detaljer i fråga om hur många det handlar om och vilka de är.

I mitten av oktober greps två misstänkta ryska spioner i Polen: en polsk överste samt en jurist med ryskt påbrå och dubbelt medborgarskap. De båda männen anses ha samarbetat med den ryska underrättelsetjänsten GRU. Översten rekryterades genom att man utnyttjade hans personliga problem. Juristen anslöt sig frivilligt av patriotiska skäl.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Rysk diplomat utvisad

En anställd vid ryska ambassaden i Warszawa, som förknippas med den spionmisstänkte polske överste som greps i oktober, har utvisats från Polen. Det skriver tidningen Rzeczpospolita.

Mannen har stått under ständig bevakning och misstänks för att under diplomatisk täckmantel egentligen spionerat för den ryska underrättelsetjänsten GRU, uppger en källa på försvarsdepartementet.

Den polske översten och en jurist med polsk-ryskt medborgarskap, greps i mitten av oktober, misstänkta för spioneri. Enligt tidningens källa hittade man översten när man granskade diplomatens kontakter. På ryssens initiativ träffades man på Röda Arméns kyrkogårdar runt om i landet. (Polskie Radio 13 nov 14)

Rysk journalist fråntas sin ackreditering

En rysk journalist i Polen, Leonid Sviridov, har fått sin ackreditering indragen av UD. Ingen orsak anges, men enligt nyhetsbyrån IAR anses han ha överskridit sitt uppdrag som journalist.

Sviridov har dock för avsikt att stanna i Polen ändå.

Jag skriver vad och var jag vill, under mitt eget namn eller under pseudonym, sade han till Polskie Radio. Ingen kan ta från mig min yttrandefrihet.

Nyhetsbyrån Ryssland idag kräver emellertid besked om orsaken till beslutet och menar att det kan tolkas som ett försök att hindra medierna från att arbeta.

2006 återkallade det tjeckiska utrikesdepartementet hans ackreditering. Då uppgav lokala medier att han spionerade för Rysslands räkning. (Polskie Radio 25 okt 14)

Försvarsministern berömmer säpos arbete

De misstänkta spionerna arresterades på mycket allvarliga grunder. Jag hyser stor uppskattning för våra säkerhetsstyrkors arbete, säger försvarsminister Tomasz Siemoniak.

Även ABW, säkerhetspolisen, understryker frågans allvar.

Vi måste komma ihåg att även den andra sidan lyssnar och spanar, sade ABWs talesperson Maciej Karczynski till TVN24. Om vilka är de? Ja, det tror jag nog att du kan gissa!

Uttalandet stärker dem som förutsätter att de gripna spionerat för Ryssland.

Den ene av de misstänkta är polsk militär, den andre advokat i Warszawa med delat polsk-ryskt medborgarskap.

Mer information kommer att offentliggöras om några dagar, säger justitiekanslern Andrzej Seremet. (Polskie Radio 17 okt 14)

Misstänkta spioner gripna i Warszawa

Två personer har gripits i Warszawa, misstänkta för att ha spionerat för främmande makt, rapporterar polska medier. Det ena är en polsk överste, det andra en advokat med polsk-ryskt medborgarskap. De tycks enligt polisen ha opererat var för sig.

Inofficiella källor ska ha uppgett att de misstänkta arbetat för Moskva, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza och TVN24.

Översten, som arbetar med inköp av försvarsmateriel, ska inte ha tillgång till nyckelinformation om det polska försvaret. Han greps inne i Försvarsdepartementets byggnad efter två månaders spaningar, uppger en talesperson för Militära chefsåklagaren.

Om de gripna fälls riskerar de tio års fängelse.

Gripandet kommer i en period när relationerna mellan Polen och Ryssland är ovanligt spända – Polen har varit en av de drivande krafterna i EUs hantering av konflikten i Ukraina.

En bedrövlig dag för det polska försvaret, twittrade försvarsminister Tomasz Siemoniak. Först var det spionerna, sedan sprängdes en knarkliga.

Ryssland anses under de senaste åren ha bedrivit ett omfattande cyberspionage mot Europas ledare och institutioner. Avsikten ska ha varit att samla säkerhetsrelaterad och diplomatisk information om Nato, Ukraina och Polen. Operationen, som kallas Sandworm, tros ha pågått sedan 2009. (Warsaw Voice, Polskie Radio gazeta.pl m fl 16 okt 14)

Spionens liv har blivit film

Skådespelaren Marcin Dorocinski spelar överste Kuklinski i filmen Jack Strong.

Skådespelaren Marcin Dorocinski spelar överste Kuklinski i filmen Jack Strong.

Ryszard Kuklinski var CIA-spion under andra världskriget, och nu har hans liv blivit film.

Kuklinski lämnade över tusentals hemligstämplade dokument om Warszawapakten och Röda Armén till USA under det kalla kriget. 1980 plockades han ut ur landet av amerikanerna, men i Polen dömdes han som spion till döden.

Han anses i hög grad ha bidragit till kommunismens fall. Många polacker ser honom trots det fortfarande som landsförrädare.

Han spelade verkligen en viktig roll, han riskerade ständigt sitt liv för att få ut informationen om förhållandena i öst, säger professor Patrick Vaughan som är expert på kalla kriget.

I Polen är man mycket kluven till Kuklinski, som anses ha mördat hundratals personer under sin tid som agent – och det var mord som han fick mycket bra betalt för, menar man.

Skådespelaren Marcin Dorocinski spelar titelrollen i filmen Jack Strong – Kuklinskis alias som agent. (Polskie Radio 7 feb 14)

Ännu en minister får gå

Även vice försvarsministern, general Waldemar Skrzypczak, anklagas nu för att vara involverad i korruption och lämnar regeringen.

De senaste månaderna har uppgifter i medierna talat om nära förbindelser mellan ministern och diverse vapenföretag, bland dem israeliska företag.

Nyligen publicerade dessutom tidningen Gazeta Wyborcza ett brev från general Skrzypczak till en högt uppsatt tjänsteman på det israeliska försvarsdepartementet. Brevet tyder på att beslutet om vem som ska leverera drönare till den polska armén var fattat redan när Polen begärde in anbud.

I september drog militära kontraspionaget in Skrzypczaks rätt att ha tillgång till hemligstämplad information. (Warsaw Business Journal 29 nov 13)

Departementssajt hackades

En av näringsdepartementets webbplatser, trade.gov.pl, har hackats av hackergruppen Anonymous. Man anser att departementet ägnar sig åt ekonomiskt spionage.

Under rubriken Operation Gyllene Gryning har Anonymous publicerat ett antal dokument och inskannade pass, som tillhör utländska medborgare som bjudits in till organisationens polska avdelning. Även inloggningsuppgifter till webbplatsen har publicerats.

Anonymous har tidigare hackat sig in hos det grekiska utrikesdepartementet och OSSE (organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa).

Gyllene Gryning är det högerextrema parti i Grekland, vars toppolitiker misstänks vara inblandade i ett mord. (Warsaw Business Journal 17 okt 13)

JO manar JK att utreda amerikansk övervakning

Polens ombudsman (JO) Irena Lipowicz uppmanar i ett brev justitiekanslern (JK) Andrzej Seremet att undersöka påståendena om den amerikanska övervakningen av polska medborgare och myndigheter. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Myndigheterna i Polen är skyldiga att göra allt för att utreda och förebygga otillåten behandling av personuppgifter, skriver Lipowicz. Tyska åklagare undersöker redan anklagelserna om den amerikanska övervakningen, och Polen bör göra detsamma.

Övervakningsskandalen avslöjades i juni 2013, när Edward Snowden överlämnade dokument till den brittiska tidningen The Guardian och amerikanska Washington Post. Hans avslöjanden visade att USA spionerat på datatrafiken i de flesta av världens länder, och att sociala medier lämnat ut mycket information om sina användare till den amerikanska säkerhetstjänsten. (Polskie Radio 3 okt 13)

Polen: Ingen polack gripen i Transnistrien

Polen och OSSE dementerar ryska rapporter om att en polack och en britt gripits för spioneri i Transnistrien.

Inget sådant har hänt, säger en talesperson för polska utrikesdepartementet i Warszawa till den polska nyhetsbyrån PAP. Även OSSE (Organisationen för fred och säkerhet i Europa) förnekar att någon gripits.

Uppgifterna om att en polack och en britt från OSSE skulle ha gripits i Transnistrien presenterades på tisdagen i det ryska parlamentet.

En rysk general, Valerij Jevnevitj säger emellertid till den ryska nyhetsbyrån Tass att två officerare, som använde OSSE som täckmantel, gripits i färd med att samla information.

Transnistrien har brutit sig ut ur Moldavien efter kommunismens fall och anses som ett autonomt territorium i landet. Moskva, som vill utöka sitt inflytande i regionen, har planer på att öppna en ambassad i Transnistrien, vilket Moldavien har stoppat.

Polack misstänks för spioneri i Transnistrien

En polack och en britt har gripits av ryska soldater i Transnistrien, misstänkta för spioneri. Det avslöjades i den ryska duman på tisdagen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

De två männen, som arbetar för OSSE (Organisation for Cooperation and Security in Europe), greps i närheten av en stor rysk ammunitionsdepå från Sovjettiden. Depån, som innehåller tusentals ton ammunition vaktas av ryska soldater.

Transnistrien är en region som frigjort sig från Moldavien.

För en vecka sedan greps en amerikansk medborgare för spioneri i Moskva och utvisades. (Polskie Radio 22 maj 13)

Agent Skarbeks grav restaurerad i London

På fredagen återställdes grevinnan Krystyna Skarbeks grav på katolska kyrkogården i London.

Skarbek var i Afrika när andra världskriget bröt ut i september 1939, och hon blev spion i den brittiska underrättelsetjänsten. Under olika pseudonymer blev hon en av Storbritanniens mest färgstarka och engagerade agenter. Efter kriget medaljerades hon av både Storbritannien och Frankrike.

Skarbek återvände aldrig till Polen, eftersom landet lades under kommunistiskt styre. Hon tog anställning på ett kryssningsfartyg där hon inledde en förbindelse med en steward, som knivhögg henne till döds i London 1952.

Restaureringen av graven skedde i samarbete med polska ambassaden och The Polish Heritage Society i Storbritannien. (Polskie Radio 13 maj 13)

Läs mer om Krystyna Skarbek, Polens Mata Hari >>

Polens Mata Hari var djärv och framgångsrik

Krystyna Skarbek – äventyrlig polsk spion under andra världskriget

Krystyna Skarbek – äventyrlig polsk spion under andra världskriget

Polens egen Mata Hari under andra världskriget var grevinnan Krystyna Skarbek (1908–1952). Som flicka var hon djärv och äventyrlig, liksom sin far, skicklig ryttare och skidåkare. Hon gifte sig med en ukrainsk guldletare och for till London när andra världskriget bröt ut. Där övertalade hon brittiska underrättelsetjänsten att anställa henne som spion och ansågs totalt orädd och mycket framgångsrik. Skarbek organiserade ett nätverk av polska kurirer för att få ut nyheter från det ockuperade Warszawa till väst. Läs artikel >>

Polsk chifferexpert hedrades av USA

En av dem som hjälpte till att knäcka koderna för Nazitysklands krypteringsmaskin Enigma var polacken Marian Rejewski. Han har nu hedrats postumt av den militära underrättelsetjänsten i USA.

Rejewski avled redan 1980, och hederstecknet mottogs av hans dotter Janina Sylwestrak i Bydgoszcz.

Avkodningen av tyska chiffer var viktigt för de allierade, och historiker har hävdat att andra världskriget förkortades flera år tack vare den information som kryptograferna fick fram.

Det hade inte varit möjligt utan Marian Rejewskis geni, engagemang och hängivenhet, sade överste Laura Potter på Natos kontraspionageavdelning, vid ceremonin i Bydgoszcz, rapporterar den polska nyhetsbyrån PAP.

I juli 1939, strax innan andra världskriget bröt ut visade den polska generalstabens chifferexperter för Storbritannien och Frankrike hur de knäckt nazisternas kommunikationssystem. Polen hade som enda nation dechiffrerat tyskarnas kodade meddelanden sedan 1932.

Matematikerna Marian Rejewski, Jerzy Rozycki och Henryk Zygalski var avgörande för den polska verksamheten.

Arbetet med att dechiffrera tysk information koncentrerades senare till Bletchley Park, en herrgård i centrala England.

Efter kriget förhördes Rejewski upprepade gånger av kommunistregimens säkerhetstjänster, men han avslöjade aldrig sin roll i Enigmaoperationen.

När han 1967 började han skriva sina memoarer väckte de stor uppmärksamhet. Han dog 1980 i en ålder av 74 år. (Polskie Radio 6 sept 12)

Holland gör film om Jan Karski

I åratal har jag velat göra en film om Jan Karski. Det sade filmregissören Agnieszka Holland när hon tog emot motståndskämpen Jan Karskis Frihetsmedalj av den amerikanske ambassadören på tisdagen.

Med en film om Jan Karski fortsätter Agnieszka Holland Jan Karskis verk, han sade sanningen under en tid när få var villiga att lyssna, sade ambassadör Lee A Feinstein.

Karski, som nyligen postumt fick den amerikanska frihetsmedaljen, var den polska agent som informerade väst om Förintelsen. President Obama orsakade stor uppståndelse när han i sitt minnestal använde formuleringen polskt dödsläger men bad snabbt om ursäkt för sitt misstag.

Holland är också intresserad av att göra film om Krystyna Skarbek, som var spion under andra världskriget. Hennes senaste projekt är en miniserie om Jan Palach, den tjeckiske studenten som brände sig själv till döds när Sovjetunionen gick in i Tjeckoslovakien 1968. (Polskie Radio 5 juni 12)

 

Trehundra utländska diplomater tros spionera i Polen

Av de tvåtusen utländska diplomater som är ackrediterade i Polen arbetar trehundra för någon utländsk underrättelsetjänst. Det hävdar Nationella Säkerhetstjänsten (ABW) som redogjorde för årets verksamhet på en presskonferens på torsdagen. Bland de trehundra ingår också utländska underrättelseofficerare som samlar in information från öppna källor och personliga kontakter.

Att utvisa diplomater som bedriver underrättelseverksamhet är en utväg man inte gärna tar till, eftersom det kan provocera åtgärder från det andra landet, sade ABW-chefen Krzysztof Bondarczyk. Han berättade också att ABW arbetar för en ändring av strafflagen när det gäller främmande underrättelseverksamhet. All form av spioneri som bedrivs på polskt territorium bör beivras, menar ABW, inte bara sådant som riktas mot Polen. (Polskie Radio 11 mars 11)

 

Kraków reser monument över spionen Kuklinski

Nu ska den kontroversielle spionöversten Ryszard Kuklinski få ett monument i Kraków. Enligt ett förslag ska minnesmärket  stå på Ronald Reagans torg i industriförorten Nowa Huta.

Kuklinski tillhörde den polska generalstaben under kommunisttiden, och samma kväll som krigstillståndet infördes i december 1981 hoppade han av till USA. Då hade han i ett par decennier försett CIA med detaljerade uppgifter om krigstillståndets upplägg samt en mängd dokument om Warszawapakten och den sovjetiska Röda Armén.

Han dömdes till döden i sin frånvaro 1981, och inte förrän i början på 1990-talet började man i Polen omvärdera honom. Många ser honom fortfarande förrädare men för andra är han en hjälte som försåg Reaganadministrationen med information om läget i öststaterna. Han anses därmed i hög grad ha bidragit till Sovjetstatens fall och Östblockets upplösning.

Kuklinski dog 2004.

2006 invigde utrikesminister Radoslaw Sikorski Kuklinskimuseet på CIA:s huvudkvarter i Washington. (Polskie Radio och wB 2 mars 10)

Spionjobb lediga för statsvetare

Den som har avslutat sina studier och inte har kommunikationssvårigheter är välkommen att söka jobb i den polska underrättelsetjänsten (IA). Det är första gången som IA går ut med annonser inför nyanställningar, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Det handlar i första hand om studenter som läst statsvetenskap, sociologi, försvarskunskap, internationella relationer och asiatiska språk.

– Inte för att vi har ont om personal, bara att vi behöver fylla vissa luckor inom de angivna områdena, motiverar krigsmakten. (Warsaw Business Journal 1 mars 10)

Lobbyist misstänks för spionage

Den polske lobbyisten Marek Dochnal misstänks för spionage, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Dochnal åtalades för ett par år sedan för mutförsök och penningtvätt. Under förhören har han bland annat berättat om sina kontakter med anställda på amerikanska konsulatet i Kraków, vilket väckt utredarnas misstankar om att han varit spion.

I februari 2008 släpptes Dochnal ur en tre och ett halvt år lång ”tillfällig” arrest på grund av brist på bevis. Då hade det kommit påpekanden från Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter.

Enligt Interna säkerhetstjänsten (ABW) fanns det då bevis för att Dochnal tänkt fly Polen med hjälp av falskt pass. Han fick reseförbud, vilket senare upphävdes. (Polskie Radio och wB 19 feb 10)

SB spionerade på Kwasniewski på 1980-talet

Aleksander Kwasniewski, tidigare polsk president, övervakades av kommunistregimens hemliga polis Säkerhetstjänsten (SB) redan före 1989. SB var närmast besatt av Kwasniewskis etniska ursprung – han misstänktes för att ha en judisk pappa, uppger tidningen Dziennik. Även hustrun, Jolanta Kwasniewska bevakades ständigt. Hon arbetade för ett svensk-polskt företag som producerade livsmedel för den sovjetiska marknaden.
General Jaruzelski, som var landets kommunistiske ledare och president under 1980-talet säger till Dziennik att det var en chock för honom när han fick veta att SB övervakade paret Kwasniewski: Det är obegripligt att säkerhetspolisen bevakade en man som stod mig så nära. Kwasniewski var med mig 1989 i Moskva som min högra hand, jag presenterade honom för Michail Gorbatjov. (Polskie Radio 5 aug 09)

IPN pekar ut fader Jankowski som säpoagent

Fader Jankowski, en av nyckelpersonerna i Solidaritetsrörelsen på 1980-talet, var agent åt kommunistregimens säkerhetspolis (SB). Hans agentnamn ska ha varit dels Delegaten, dels Libella. Det hävdar IPN (Nationella Minnesinstitutet) i en ny bok, som behandlar mordet på Solidaritetsprästen Jerzy Popieluszko 1984.
Jankowski, som var en i kretsen runt legendaren Lech Walesa, förnekar kraftfullt anklagelserna, men IPN säger sig ha papper som visar att han mellan december 1980 och maj 1982 hade till uppgift att spionera på Solidaritet och katolska kyrkan. Inte minst ska han ha medverkat till att minska inflytandet från KOR (Arbetarnas försvarskommitté). Efter december 1981, då krigstillståndet infördes, sågs han med misstänksamhet av SB.
Fader Jankowski är känd EU-motståndare och har anklagats för antisemitiska uttalanden.
IPN är den statliga organisation som har till uppgift att undersöka nazistiska och kommunistiska brott i landet. (Polskie Radio The News 25 mars 09)

Rzeczpospolita: Agenter försvinner efter WSI-rapporten

Den polska underrättelsetjänsten har förlorat kontakten med en rad agenter i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Centralasien.

Det skriver den ansedda tidningen Rzeczpospolita, och spekulerar i att den omtalade WSI-rapporten har lett till att agenterna avslöjats. Rapporten sammanställdes 2007 av förre underrättelsechefen Antoni Macierewicz på uppdrag av den förra PiS-regeringen, och omfattar bland annat en genomgång av agenter med avseende på deras eventuella samarbete med den gamla kommunistregimen.

Rapporten har naturligtvis lästs av andra länders underrättelsetjänster och kan ha lett till att agenter som nu befinner sig ute på fältet avslöjats, skriver Rzeczpospolita. WSI-rapporten släpptes i februari 2007 och kritiserades hårt av Medborgarplattformen (PO) då i opposition, och av många medlemmar av intelligentsian.

Macierewicz kallar artikeln rent nonsens och säger att ingen agent har försvunnit. Polska kontraspionaget vill inte heller kommentera. (Warsaw Voice 20 juni 08)

Läs Ola Mårtenssons artikel om den famösa WSI-rapporten, som kom 2007 >>

 

Vitryska officerare misstänks ha spionerat för Polen

Fyra tidigare officerare åtalades på tisdagen i Kyiv, misstänkta för att ha spionerat för Polens räkning. Om de döms för förräderi kan de dömas till döden. Anklagelserna offentliggjordes i juli och relationerna mellan de två länderna förvärrades av de polska förhandlingarna om en amerikansk antimissilrobotbas på polsk mark. Den vitryska regeringens säkerhetstjänst hävdar att officerarna fört hemliga dokument över gränsen till Polen. (Kyiv Post 4 sept 07)

Officerare uppges ha spionerat för Polen

Vitryska KGB uppger att de har arresterat fyra officerare som spionerat för Warszawa. Polen är medlem i Nato, som har kritiserat Vitrysslands auktoritära president, Aleksander Lukasjenko. Officerarna har arresterats i Minsk under en period på flera månader och åtalats för förräderi. Om de fälls i rättegången riskerar de dödsstraff. Polska ambassaden i Minsk vill inte uttala sig. (Kyiv Post 16 juli 07)

Nära vän till förre påven utpekad som säpospion

En välkänd präst från Kraków, en av förre påven Jan Pawel II:s närmaste vänner, har visat sig vara registrerad som agent hos den tidigare kommunistregimen. Det avslöjas i en bok, som grundar sig på undersökningar i Säpos arkiv. Undersökningarna har gjorts av katolska kyrkans historiska kommission. Samarbetet ska ha påbörjats redan på 60-talet då prästen var i Rom och förväntades rapportera om bl.a. kardinal Wyszynski, då katolska kyrkans högste ledare. På 70-talet fanns prästen registrerad med kodnamnet Delta. (Radio Polonia 14 feb 07

Akter stödjer anklagelser om spionage

Handlingar, som har kommit i dagen i samband med avskaffandet av den gamla underrättelsetjänsten, tycks ge stöd för regeringens anklagelser om att högerpartierna utsatts för särskild granskning i början av 90-talet. Justitieminster Zbigniew Zbioro (Lag och Rättvisa) sade på en presskonferens att detta dels var olagligt, dels maktmissbruk, från den dåvarande regeringen. (Warszaw Voice 061019)

Spionanklagelser stör livsmedelsexport till Ryssland

Ryssland utvidgar sitt stopp för polska livsmedel. Det nuvarande importstoppet för kött och växtprodukter, kommer att gälla också mejerivaror. Jordbruksminister Andrzej Lepper säger att hans ansträngningar att nå en kompromiss med Ryssland om livsmedelsexporten kan ha saboterats av vice försvarsminister Antoni Macierewiczs uttalande om att en grupp tidigare polska utrikesministrar var ryska spioner. (Radio Polonia 060828)

Eget museum för polsk CIA-spion

Överste Ryszard Kuklinski, som löpande underrättade CIA om Warszawapaktens planer efter krigstillståndet 1981, har nu fått ett eget museum. Det invigdes på onsdagen av försvarsminister Radoslaw Sikorski. — Han tillhörde den grupp av polacker som satte de moraliska förpliktelserna mot nationen högre än plikterna mot staten, sade försvarsministern. Kuklinski var länge en kontroversiell person i polsk modern historia. (Radio Polonia 060503)

Greta – spionen som liknade Garbo

Bakom varje stor man står alltid en kvinna säger det gamla talesättet och det stämmer också i fallet Jan Nowak-Jezioraski, som jag skrivit om i ett tidigare nummer av Bulletinen.
Hans hustru Greta, som under kriget var en betrodd agent med många krävande uppdrag, fick ständigt stå i skuggan av sin självupptagne make. Gunnel Arbin tecknar ett portätt av Jadwiga Wolska-Nowak, oktober 2005. Läs hela artikeln >>