Mannerheim: Åren i Polen var de bästa i mitt liv

Marskalk Gustaf Mannerheim.
Foto: Helmut Laxin, wikipedia.

Som ung rysk officer placerades Finlands legendariske marskalk Gustaf Mannerheim i det då av Ryssland ockuperade Polen. Efter en kortare sejour i Kalisz kom han till Warszawa, där han var stationerad i flera år. Senare sa han att åren i Polen var de lyckligaste i hans liv.
Henrik Oxelcrantz berättar om den finske marskalken som förlorade sitt hjärta till Polen.

Läs vidare >>

Han grundade den fruktade tjekan

Feliks Dzierżyński och Josef Stalin 1924.
Foto: wikipedia.

Feliks Dzierżyński föddes 1877 på familjegodset Dzierżynowo i guvernementet Vilna i dåvarande Tsarryssland. Familjen tillhörde den polska lågadeln och fadern hade studerat i S:t Petersburg. Själv gick i skola samtidigt med nationalhjälten Józef Piłsudski, som fann honom asketisk och ikon-lik.

Dzierżyński blev till följd av sina politiska aktiviteter relegerad från gymnasiet i Vilnius men fortsatte sina aktiviteter i det polsk-litauiska socialdemokratiska partiet och deporterades därför till Sibirien inte mindre än tre gånger. En av gångerna lyckades han fly till Berlin där han knöt kontakt med socialisten Rosa Luxemburg. Hennes porträtt kom senare alltid att pryda hans tjänsterum som chef för hemliga polisen i Ryssland, som efter 1917 hade blivit Sovjetunionen.

Redan 1905 hade Dzierżyński anslutit sig till de förrevolutionära aktiviteterna i S:t Petersburg. Han uppmärksammades av Lenin som en god organisatör och blev av denne ansedd som en revolutionens hjälte. Först 1917 blev han kommunist och gjorde nu en snabb karriär i det unga Sovjetunionen som Lenins handgångne man och organisatör av den första säkerhetspolisen i Sovjetunionen – tjekan.

Dzierżyńskis främsta uppdrag blev att på Lenins order bekämpa kontrarevolutionära element vilket resulterade i ett skräckvälde med massavrättningar utan rättegång.

Han dog 1926 och Stalin prisade honom som en sann proletär hjälte. Många statyer över honom har rests runt om i Sovjetunionen, den främsta står framför Ljubjankafängelset i Moskva där Dzierżyński hade haft sitt högkvarter. I Warszawa fanns under kommunisttiden en staty på Plac Dzierżyńskiego som avlägsnades efter kommunismens fall 1989. I det forna Östberlin fanns ett elitregemente uppkallat efter Dzierżyński vars främsta uppgift var att om det skull komma till krigshandlingar i första hand slå till mot Västberlin.

Hans Göran Tommila

Polen, Sverige m.fl. EU-länder utvisar ryska diplomater

Hälften av EU-länderna har beslutat sig för att i lojalitet med Storbritannien utvisa ryska diplomater. Först ut var Polen som utvisar fyra diplomater, samt de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Flera andra har hängt på, bland dem Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Rumänien och Nederländerna. Även USA har beslutat att utvisa ryska diplomater.

Anledningen är mordförsöket på den ryske dubbelspionen Sergej Skripal och hans dotter Julia i Salisbury nyligen. Det anses ytterst sannolikt att det nervgift som användes kommer från Ryssland och att mordförsöket inte skulle ha kommit till stånd utan president Vladimir Putins godkännande.

Moskva väntas inom några veckor svara med att utvisa motsvarande mängd diplomater. (SVT 26 mars 18)

Putin: Smolenskplanet återlämnas om utredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ryssland kan tänka sig att överlämna flygplansvraket efter olyckan vid Smolensk 2010 då 96 personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom, brand dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński. Villkoret är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stänger ner den återupptagna Smolenskutredningen, uppger polska medier

Tidigare i veckan har den nye premiärministern Mateusz Morawiecki talat om vikten av att katastrofen där presidentparet och en rad höga tjänstemän omkom, klarläggs.

Den kompromisslösa sanningen om flygolyckan måste slås fast, sade Morawiecki.

Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig häromdagen på begäran av en polsk journalist om flygolyckan vid Smolensk, och sade då att det är dags för polackerna att växa upp och lägga detta bakom sig.

Planet sprängdes inte i luften, sade han. Olyckan har genomgått en noggrann utredning, både det som hände i planet och själva vraket.

Putin förklarade sig vara rätt trött på påståenden från Warszawa om att kraschen var resultatet av en rysk konspiration.

Fler insinuationer från Polen kan komma att försämra de rysk-polska relationerna ytterligare, och det vore inte bra för Polen, sade den ryske presidenten.

Biträdande utrikesminister Bartosz Cichocki gav på torsdagen den polska regeringens syn på saken:

Moskvas brist på gensvar när vi begärt juridisk hjälp, undanhållandet av viktiga vittnen som var en del av det som skedde i april 2010 och kvarhållandet av vår egendom, presidentens plan, är sådant som bidrar till att den fullständiga sanningen om katastrofen inte kan fastställas. Det tvingar oss att fundera över Rysslands avsikter vad gäller oss och de ryska deltagarnas roll vid tillfället, sade Cichocki. Med ”de ryska deltagarna” syftar ministern på de ryska trafikledarna, som av den polska utredningen misstänks ha gett besättningen på olycksplanet felaktiga uppgifter om hur högt över marken planet låg.

Cichocki försäkrar också att regeringen med samma beslutsamhet som tidigare kommer att fortsätta sitt arbete med att klarlägga katastrofens orsaker och omständigheter.

Den återupptagna haveriutredningen har gjort experiment med en modell av planet för att visa att det kunnat explodera, och offrens kvarlevor har grävts för upprepade provtagningar. Flera internationella rättslaboratorier har fått undersöka proverna, dock utan att hitta några spår som tyder på någon explosion. (Gazeta Prawna, onet.pl, Polskie Radio och wB 15 dec 17)

Rysk ambassadör varnar för flytt av ryska krigsmonument

Ett av de sovjetiska krigsmonument i Polen som monterades ner för ett par år sedan. Bild wikipedia.

De nya lagarna om avkommunisering (avveckling av kommunismen) i Polen innebär hårda prövningar för de polsk-ryska relationerna. Det säger Rysslands ambassadör i Polen, Sergej Andrejev, till tidningen Rzeczpospolita.

I juni infördes nya lagar som förbjuder propaganda för totalitära rörelser och hundratals monument över sovjetiska soldater som stupade i Polen kommer att tas bort.

Moskva har påpekat att Warszawa därmed bryter mot det avtal från 1994 där de två länderna åtar sig att skydd och underhålla varandras minnesplatser, men regeringen menar att avtalet bara gäller monument på krigskyrkogårdar och de skyddas fortfarande.

Det skulle räcka med att säga att monumenten över stupade sovjetiska soldater inte är kommunistisk propaganda utan ett sätt att visa uppskattning för dem, vars förtjänst det är att Polen fortfarande existerar, säger Andrejev. 600 000 sovjetiska soldater offrade sina liv för att befria Polen från den nazistiska ockupationen.

Men polackerna minns att Sovjetunionen också invaderade Polen i september 1939, ett par veckor efter Nazi-Tyskland. Och Moskva kunde ha hjälpt polackerna under Warszawaupproret 1944 – men Röda armén väntade på andra sidan Wisła tills upproret var krossat och staden sönderbombad. Utöver det installerade Moskva efter krigsslutet en kommunistisk regim i Polen, och landet var en diktatur i fem decennier.

Polen började ta bort de sovjetiska krigsmonumenten 2014 då konflikten i Ukraina bröt ut, säger Andrejev, men det hör inte ihop med ”räddningen av Polen 1944–45”.

Om hundratals monument tas bort kommer det ryska folket inte att uppfatta det som en kamp mot rysk propaganda, utan som en grym kränkning av våra förfäders minne och en demonstration av Polens egentliga inställning till Ryssland och det ryska folket, säger ambassadören. 1997 fanns det 561 monument över sovjetiska soldater i Polen, och idag finns det enligt IPN (Nationella Minnesinstitutet) 230. Resten har tagits bort utan att Moskva ens har informerats, vilket krävs enligt avtalet från 1994. (Polskie Radio 10 aug 17)

Ryska duman protesterar mot flytt av krigsmonument

Friluftsmuseum i Ungern, där man samlat alla gamla kommunistmonument. Foto: G. Lindberg.

Duman, det ryska parlamentet, uppmanar president Putin att begära sanktioner mot Polen för nya lagar som stadgar att monument över sovjetiska soldater som under andra världskriget hjälpte till att driva ut nazistiska styrkor ur Polen ska tas bort.

Det handlar om den nya lagen om ”avkommunisering” som förbjuder monument över totalitära regimer.

Duman vill att Putin ska kräva att Polen upprätthåller ett avtal från 1992 om ömsesidigt skyddande av minnesplatser. Det innebär att polackerna sköter om sovjetiska krigskyrkogårdar och monument som rests för att hedra sovjetiska militärer – som inte alltid var så älskade av polackerna; och vice versa.

I Polen menar man att när de ryska soldaterna hjälpte till att befria Polen från den nazistiska ockupationen beredde de samtidigt väg för nästa ockupation – landet styrdes av en Moskvastödd kommunistregim 1945–1989. Intresset för att bevara och restaurera gamla sovjetiska monument har varit ganska begränsat, och genom den nya lagen frigör man sig alltså delvis från avtalet 1992.

Det finns 229 monument som uppförts för att visa tacksamhet mot Röda Armén. De ska enligt statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) placeras på ett friluftsmuseum sjutton mil öster om Szczecin, ett slags historiskt Skansen för sovjetiska monument. Där vill man placera dem i ett historiskt sammanhang, berätta hur de kom till och vad de betydde. (Polskie Radio och wB 25 juli 17)

UD kommenterar ryska informationstavlor

Skärmdump från smoldaily.ru.

Informationstavlornas uppgifter om antalet döda fångar överskrider flera gånger det som både ryska och polska historiker kommit fram till, skriver utrikesdepartementet i ett uttalande. De allra flesta fångarna i lägren dog på grund av de ekonomiska villkoren i det Polen som länge kämpat för sin självständighet. Det var samma villkor för polska medborgare och ryska soldater.

Det ryska agerandet sker inför årsdagen av Katyńmassakern den 10 april 1940 och Smolenskolyckan den 10 april 2010, skriver departementet.

Vi vill påminna om att ryska myndigheter gång på gång talat om viljan till dialog och konstruktivt samarbete för att lösa de konflikter som finns mellan våra länder, skriver utrikesdepartementet. (Ministerstwo Spraw Zagranicznych och Rzeczpospolita 7 april 17)

Ryska informationstavlor sattes upp i Katyń

Skärmdump från smoldaily.ru.

Vid den polska krigskyrkogården i Katyń finns nu två informationstavlor med bilder och uppgifter om kriget mellan Polen och Sovjetunionen 1919–1921. Det skriver den ryska webbplatsen smoldaily.ru.

I texten kritiseras Polen för usla förhållanden i polska läger för ryska krigsfångar.

Bara 75 000 av de 157 000 fångarna återvände hem efter 20 månaders krig, står det i texten.

På platsen planeras en storskalig utställning som ska belysa de rysk-polska relationerna under 1900-talet. Utställningen ska öppnas i december, skriver smoldaily.ru.

Det är falska siffror och det är upprörande att skylten placerats på krigskyrkogården i Katyń, säger Aleksandr Gurjanov från Memorial, en rysk förening för historia och mänskliga rättigheter, till Polskie Radio.

Skylten har satts upp av Ryska Militärhistoriska sällskapet, som förestås av den ryske kulturministern Vladimir Medinsky, som tidigare betecknat de polska lägren för ryska krigsfångar som koncentrationsläger.

När sovjetiska trupper gått in i Polen i mitten av september 1939 deporterades tiotusentals polska officerare till Sovjetunionen. Runt 22 000 av dem, huvudsakligen officerare och reservofficerare, sköts i april 1940 av Stalins säkerhetstrupper runtomkring i Sovjetunionen. Flera tusen avrättades i Katyńskogen där det nu finns en minnesplats, och de ryska informationstavlorna har alltså satts upp i direkt anslutning till den.

Katyń är ett stort sår i relationerna mellan Polen och Ryssland, väldigt många polska familjer har någon anhörig som avrättades i de sovjetiska krigsfångelägren våren 1940. Det var till en minnesceremoni i Katyń 70 år efter händelserna president Lech Kaczyński var på väg för sju år sedan då flygplanet störtade i dimman utanför Smolensk – en tragedi som gjorde traumat än djupare.

Med det nya utställningscentret tycks Moskva vilja anlägga moteld och visa att polackerna i kriget tjugo år tidigare behandlade sovjetiska soldater så illa att de flesta dog. (smoldaily.ry, Polskie Radio och wB 6/7 april 17)

Putin: Presidenten krävde att planet skulle landa

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

På sin årliga presskonferens inför julen hävdade den ryske presidenten Vladimir Putin att det i Ryssland finns en utskrift av samtalen i cockpit kort innan president Lech Kaczyńskis plan störtade vid Smolensk i april 2010. Den utskriften har polackerna inte känt till, och försvarsdepartementet kräver nu att inspelningarna omedelbart ska överlämnas till Polen.

Putin sade på presskonferensen att han själv bläddrat i utskriften.

En säkerhetsvakt var inne i cockpit och krävde att planet skulle landa, sade den ryske presidenten. Jag har glömt vad han hette, men han krävde att planet skulle landa. Piloten sade: Jag kan inte landa, det går inte. Han som kommit in i kabinen, det var en man ur presidentens följe, sade: Det kan jag inte säga till chefen, du får göra hur du vill, bara du landar.

Läs vidare >>

Macierewicz: Egypten säljer Mistral till Ryssland – för 1 dollar

Försvarsministern Antoni Macierewicz. . Foto: wikipedia.

Försvarsministern Antoni Macierewicz. Foto: wikipedia.

Egypten har sålt två franska stridsfartyg, Mistral, till Ryssland för 1 dollar, sade försvarsminister Antoni Macierewicz i parlamentet på torsdagen. Jag har det från mycket goda källor.

Det handlar om de fartyg som Ryssland 2010 beställde från Frankrike för 1,37 miljarder euro, men som aldrig levererades på grund av den ryska annekteringen av Krim. I stället såldes de till Egypten för 950 miljoner euro, rapporterar Polskie Radio.

Att Frankrike avstod från att leverera fartygen till Ryssland var en anledning till att den förra polska regeringen valde franska Airbus som leverantör av 50 militärhelikoptrar – ett avtal som regeringen Szydło bröt häromdagen. President Hollande sköt då upp sin förestående resa till Warszawa, och de nya uppgifterna om att franska krigsfartyg skulle ha hamnat i ryska händer har inte bättrat på relationerna.

Ryssland betecknar påståendet som rent nonsens.

Jag tror inte att de där källorna finns, uppgifterna hänger förmodligen ihop med den upphetsning som har rått i Warszawa de senaste veckorna, säger president Putins presschef Dmitrij Pesjkov till den ryska nyhetsbyrån Tass.

Det ryska försvarsdepartementet påpekar att Egypten inte kan sälja fartygen utan ett godkännande från Frankrike, vilket varje försvarsminister måste känna till. Man betecknar Macierewicz uttalande som ett led i försvarsministerns PR–kampanj för sig själv.

Vi följer utvecklingen noga, det ligger inte i Polens säkerhetsintresse om Ryssland får tillgång till moderna krigsfartyg som Mistral, säger Katarzyna Jakubowska, presschef för försvarsdepartementet. Vi förväntar oss att Ryssland avstår från köpet. (Rzeczpospolita, TVN och wB 21-22 okt 16)

Hastigt möte om rysk försvarsövning

Sedan det ryska försvarsdepartementet på torsdagen meddelat att krigsmakten nu håller en storskalig övning i områden som gränsar till Baltikum och Ukraina, kallade försvarsminister Antoni Macierewicz genast till ett möte med cheferna för de polska försvarsgrenarna, inklusive chefen för det militära kontraspionaget och den militära underrättelsetjänsten.

Den oväntade övningen, som beordrades av president Putin, inleddes klockan 7 på morgonen och håller på augusti ut.

Polens militärattaché i Moskva har bjudits in till ett möte med det ryska försvarsdepartementet, sade Bartłomiej Misiewicz till nyhetsbyrån PAP. (Polskie Radio 25 aug 16)

Gränstrafiken igång till Ukraina men inte Kaliningrad

Den ryska enklaven Kaliningrad ligger inkilad mellan nordöstra Polen och sydvästra Litauen.

Den ryska enklaven Kaliningrad ligger inkilad mellan nordöstra Polen och sydvästra Litauen. Karta: Googlemaps.

Det är omöjligt att säga när vi kan återgå till visumfri lokaltrafik från den ryska enklaven Kaliningrad, uppger biträdande inrikesministern Jarosław Zieliński.

Polen införde tillfälliga gränskontroller även mot kringliggande EU-länder under juli med anledning av först Natos toppmöte och sedan Världsungdomsdagarna och besöket av påven Franciskus I. Nu är de stora säkerhetskrävande arrangemangen över och kontrollerna avvecklas på löpande band.

De säkerhetsrelaterade frågor som ledde till att den lokala gränstrafiken till Kaliningrad avbröts är inte uppklarade, sade Zieliński.

Däremot återupptogs gränstrafiken till Ukraina på onsdagen. (Polskie Radio 4 aug 16)

Utrikesministrar träffades i Moskva

Polens och Rysslands biträdande utrikesministrar, Marek Ziółkowski respektive Vladimir Titov, träffades på tisdagen i Moskva i en uppföljning av de samtal man höll i januari, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

En av de viktigaste punkterna på agendan gällde Natos toppmöte i Warszawa i slutet av förra veckan, då man planenligt beslöt att placera ut fyra roterande bataljoner i Polen, Estland, Lettland och Litauen, som alla oroar sig för en rysk aggression efter invasionen av Krim förra året.

Den näst viktigaste frågan gäller vraket efter det presidentplan som störtade utanför Smolensk 2010, som Ryssland fortfarande inte återlämnat till Polen. (Polskie Radio 12 juli 16)

Gränsen till Kaliningrad och Ukraina stängs i juli

I samband med Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli och Världsungdomsdagarna i Kraków den 25–31 juli, stängs den polska gränsen mot Ukraina och den ryska enklaven Kaliningrad tillfälligt från måndag den 4 juli. Gränsen är stängd i en månad och mindre trafik kommer att börja släppas igenom den 2 augusti, meddelar utrikesdepartementet.

De som bor i gränsområdet behöver pass och visum för att komma in i Polen under den perioden.

Gränserna till Kaliningrad brukar normalt vara öppna eftersom det finns en omfattande gränshandel, och många bor på den ena sidan gränsen men arbetar på den andra. (Polskie Radio 3 juli 16)

Ryssland kritiserar Natoövning i Polen

Starten på Natos manöver i Polen bidrar inte till en atmosfär av tillit och säkerhet. Det sade den ryske presidenten Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov på tisdagen. Olyckligtvis ser vi en fortsatt brist på ömsesidig tillit.

Drygt 30 000 Natosoldater från arton länder och fem partnerländer deltar i den största militära övningen i Östeuropa sedan kalla kriget. Övningen, Anakonda 6, inleddes på måndagen och pågår i tio dagar.

Avsikten är att testa Natos förmåga att försvara sin östra flank och att se om konceptet med en snabbinsatsstyrka fungerar i polska förhållanden.

Anakonda-övningarna pågår varje år sedan 2006. I år ligger fokus på koordinationen mellan nationella och allierade befälhavare och enheter i händelse av hybridkrig. (Warsaw Voice 8 juni 16)

Waszczykowski: Robotskölden riktar sig inte mot Ryssland

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utirkesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Utrikesdepartementet.

President Putin vet mycket väl att antimissilskölden i Polen inte innebär något säkerhetshot mot Ryssland. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till nyhetsbyrån PAP.

USA har nyss färdigställt ena delen av sitt robotskydd i Rumänien, och bygget av den andra delen påbörjas inom kort i Polen. Avsikten är att fånga upp missiler från Mellanöstern som är avsedda för USA. Ryssland har i flera år protesterat mot att få amerikansk militär så nära enklaven Kaliningrad, och president Putin konstaterade vid sitt besök i Grekland i dagarna att Ryssland nu måste vidta motåtgärder och att de kan komma att drabba Polen och Rumänien.

Amerikansk militär närvaro och Natos multinationella trupper är däremot ett svar på den ökade aggressiviteten från rysk sida. Men det är en defensiv närvaro, och inte heller den är något hot mot Ryssland, säger Waszczykowski. Dock kommer den att öka om det uppstår någon kris i området. Det slutliga beslutet om hur stor styrka det handlar om kommer att fattas på Natos toppmöte i Warszawa i juli.

Utrikesministern påpekar också att så länge Moskva inte följer den överenskommelse som antogs i Minsk för att lösa krisen i Ukraina, blir det inga lättnader i EUs sanktioner mot Ryssland.

Och det handlar inte bara om Ukraina, säger Waszczykowski, vi ska inte glömma att Ryssland gick in i Georgien 2008. (TVP 29 maj 16)

Putin: Vi tvingas svara på robotförsvar i Polen

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: flickr.

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: flickr.

Ryssland kommer att tvingas till åtgärder med anledning av USAs robotsköld i Polen och Rumänien. Det sade president Vladimir Putin på fredagen vid sitt besök i Atén. Vi tvingas reagera och då kan Polen och Rumänien hamna rakt i vårt sikte. Vi måste reagera på det som USA nu håller på med.

En amerikansk antirobotsköld står sedan ett par veckor klar i Rumänien, och inom kort påbörjas byggandet av en liknande anläggning i Polen. Tillsammans utgör de två anläggningarna var sin del av det amerikanska missilförsvaret i Europa, och avsikten är att skydda amerikanska trupper och Natos allierade mot missiler som avfyras från Mellanöstern. Den polska basen ska stå klar 2018. (TVP 27 maj 16)

Szczecin river sovjetiskt krigsminne

Tacksamhetsmonumentet till Röda armén ska nu plockas ner. Foto. Flickr.

Tacksamhetsmonumentet till Röda armén ska nu plockas ner.
Foto. Flickr.

Det tacksamhetsmonument som efter andra världskriget restes till minne av Röda Arméns intåg i staden 1945 ska nu tas ner, efter ett beslut av fullmäktige. Röstsiffrorna var 23–3.

Det är högerextrema krafter som vill ta ner monumentet, säger Dawid Krzystek från Vänsteralliansen (SLD). De har ingen respekt för alla de tusentals sovjetiska och polska soldater som dödades här under andra världskriget. Beslutet är inte juridiskt bindande, och jag är säker på att borgmästaren inte kommer att tillåta att monumentet tas bort utan att först prata med Ryssland.

Marek Duklanowski från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser tvärtom att de som bor i staden vill bli av med monumentet.

Röda armén kom inte som någon befriare, Röda armén gjorde invånarna här till slavar, säger Duklanowski.

De sovjetiska monumenten har blivit ett irritationsmoment i relationerna mellan Ryssland och Polen. Gång efter annan plockas ett monument ner, ibland med hänvisning till att de håller på att rasa ihop, och varje gång reagerar Moskva bistert.

Enligt ett avtal från 1994 åtar sig Polen och Ryssland att vårda varandras krigskyrkogårdar och  de monument som står där. Polackerna påpekar att de minnesmärken som flyttas eller tas ner inte faller in under det avtalet – det är monument som står på andra ställen än kyrkogårdar.

Minnesmärken till Sovjetunionens ära som uppfördes under kommunisttiden, från andra världskriget till det första fria valet 1989, har inte alltid setts med någon större förtjusning av befolkningen, som inte hyser några nostalgiska känslor i det sammanhanget.

Utrikesdepartementet i Moskva beskriver situationen som ett statykrig, som kommer att få negativa konsekvenser. (Polskie Radio och wB 18 maj 16)

Polsk-rysk dispyt om sovjetiska krigsminnen

Det nedmionterade sovjetiska monumentet medan det fortfarande stod på plats. Bild wikipedia.

Ett av de sovjetiska monument som nu monterats ner. 
Bild wikipedia.

Polen har under det senaste året vanhelgat eller olagligen monterat ner trettio monument som symboliserar både Röda arméns befriande uppdrag och det sovjetisk-polska broderskapet. Det sade den ryske utrikesministern Sergej Lavrov på tisdagen i samband med att Ryssland högtidlighöll minnet av segern över Nazi-Tyskland.

Polen är ledande i attackerna mot monument som rests till minne av sovjetiska medborgare som dog i kampen mot nazismen, sade Lavrov.

Minnesmärken från andra världskriget finns det gott om i Polen, och 1994 avtalade Polen och Ryssland att ta hand om varandras monument. Bortsett från krigskyrkogårdarna finns också t.ex. statyer över sovjetiska generaler som inte är så uppskattade av polackerna. En del av dem är ganska medfarna, och på senare tid har flera kommuner tagit bort monument med fundament som ger med sig och hotar att välta. Det har inte setts med blida ögon av Moskva. Efter Lavrovs uttalande svarade polska UD att lokala myndigheter har all rätt att montera ner farliga monument.

Avtalet från 1994 handlar om gravar och monument på krigskyrkogårdar, påpekar UD. Det finns 1 875 kyrkogårdar där ryska och sovjetiska soldater ligger begravda. Alla skyddas av staten och underhållet har under de senaste åren kostat oss 14 miljoner złoty (drygt 32 miljoner svenska kronor).

Däremot gäller avtalet inte monument som bara är en symbol för den kommunistiska dominansen över polskt territorium 1945–1989, skriver departementet. Det finns flera hundra sådana i Polen, och de lokala myndigheterna är i sin fulla rätt att ta bort dem. I det hänseendet baseras Lavrovs uttalande på en förvrängning av avtalet, skriver UD. (Polskie Radio 6 april 16)

Rysk journalist tvingas resa hem

Leonid Sviridov, den ryske journalist som i flera år misstänkts för spioneri, har nu lämnat Polen sedan myndigheterna avslagit hans begäran om förlängt uppehållstillstånd.

Det är både orättvist och olagligt – jag lämnar alltså landet utan att domstolen har fått komma med något utslag. Det är emot alla demokratiska principer i ett land som dessutom är medlem i EU, sade Sviridov, som har bott i landet i decennier.

Hans pressackreditering drogs in förra året, och nu har också uppehållstillståndet dragits in. (Polskie Radio 14 dec 15)

Nedmonterat monument irriterar Moskva

Det nedmionterade sovjetiska monumentet medan det fortfarande stod på plats. Bild wikipedia

Det nedmionterade sovjetiska monumentet medan det fortfarande stod på plats.
Bild wikipedia

En ny strid om ryska krigsmonument i Polen har brutit ut.

Den 28 november monterade man ner ett tacksamhetsmonument till Röda armén i sydöstra Polen.

Det nästan två ton tunga monumentet riskerade att välta, sade landshövdingen i Mielec, Zbigniew Tymuła, som dessutom hade ringt och talat med Rysslands generalkonsul i Polen – och mötts av förståelse.

Det finns ett avtal mellan de två länderna om att vårda varandras monument och begravningsplatser från krigstiden, och enligt rysk mening tar den polska regeringen inte sitt ansvar. Särskilt som monumenten gäller sovjetiska soldater som befriat Polen ur nazisternas klor. Så ryska UD reagerar med irritation.

Polacker som vandaliserar monument som rests till minne av sovjetiska soldater påminner om terrorister från Mellanöstern, säger ryska UDs talesperson Maria Zacharova till nyhetsbyrån Tass.

Polens UD vädjar nu till Moskva att inte reagera så hysteriskt eftersom det försämrar möjligheterna till dialog.

Men sovjetiska krigsmonument är inte älskade i Polen – invånarna minns den terror som Röda armén utövade under andra världskriget och det förtryck som den sovjetstödda regimen utövade under decennierna fram till kommunismens fall 1989.

I staden Nowa Sól i västra Polen revs tidigare i år ett rostigt och miljöfarligt monument, som på 1960-talet uppfördes till minne av den ryska revolutionen 1917, förra året vandaliserades den ryska soldatkyrkogården i Racibórz och ett monument över den i Polen föga uppskattade sovjetiske generalen Tjernjachovskij i Pieniezno. (Polskie Radio och wB 10 dec 15)

Ryssland protesterar mot nedmonterat krigsmonument

Det ryska utrikesdepartementet har lämnat in en kraftfull protest mot nedmonteringen av ett ryskt krigsmonument i staden Mielec till polska ambassaden i Ryssland.

Det är en cynisk förolämpning mot minnet av de sovjetiska soldater som dödades i kampen för att befria Europa från fascismen, skriver departementet, och beklagar att polska myndigheter inte gör någonting för att stoppa vandalerna. Genom att montera ner monumentet har Polen återigen allvarligt brutit mot bestämmelserna i det mellanstatliga avtalet om gravar och minnesplatser, hävdar ryska UD och kräver att den nya polska regeringen ska stoppa förstörelsen av sovjetiska minnesmärken, garantera deras underhåll, reparera skador och ställer vandalerna inför rätta.

Tacksamhetsmonumentet till Röda armén i Mielec som byggdes 1963, revs i helgen och transporterades till Museet för Folkpolen (det kommunistiska Polen) i Ruda Sląska i södra delen av landet. Det var en kopia av ett monument från 1950-talet i Östberlin.

Monumentet monterades ner helt enligt polsk lag, säger landshövdingen i Mielec, Zbigniew Tymuła, vid en presskonferens på måndagen. Beslutet togs enhälligt av landstinget och strax före presskonferensen ringde jag den ryska generalkonsuln i Polen och informerade om hur vi har gjort. Han förstod att vårt beslut var rätt ur säkerhetssynpunkt. Det nästan två ton tunga monumentet stod utan någon egentlig skydd, och det var stor risk för en olycka. Och det monterades ner på ett värdigt sätt.

Sovjetiska minnesmärken är kontroversiella i Polen eftersom Röda armén efter befrielsen av det Naziockuperade landet 1944–45 fängslade tusentals medlemmar i den polska motståndsrörelsen och intelligentian. Det ledde också till att en kommunistregim, stödd av Moskva tog över och landet blev inte fritt förrän 1989. (Polskie Radio 1 dec 15)

Tjetjen utlämnas inte

Det är inte troligt att det skulle bli en rättvis rättegång i Ryssland, och den anklagade skulle bli torterad om han utlämnades till Tjetjenien. Det säger domaren Marek Turek vid en domstol i Warszawa, som beslutat att avslå begäran om utlämning av en tjetjensk medborgare. Tjetjenen anklagas för att ha deltagit i de rysk-tjetjenska krigen under 1990-talet. Tjetjenien är en del av den Ryska Federationen.

Ryska åklagare anklagar mannen för att ha deltagit i strider i avsikt att störta den gällande konstitutionen för att bygga en Sharia-stat.

Den misstänkte har bott i Polen i elva år och har familj i landet. Domstolen avgör bara om han ska utlämnas, inte om han är skyldig till det han misstänks för.

Hans flyktingstatus är en viktig orsak till att domstolen avslår Rysslands begäran om utlämning. (Polskie Radio 20 okt 15)

Duda: Nord Stream 2 är ett hot mot Polens säkerhet

Nord Stream 2 – den andra gasledning som ska byggas i Östersjön mellan Tyskland och Ryssland – är ett ekonomiskt diskutabelt projekt, men det har en betydande politisk dimension. Det sade president Andrzej Duda på en presskonferens i Ungern efter fredagens möte med Visegradgruppen (Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien).

Projektet kan utgöra ett hot mot bland annat Polen, Ukraina och Slovakien, sade Duda, och jag har svårt att tro att länder som kan tänkas bli påverkade inte skulle reagera.

I vår del av Europa tror vi inte att flyktingkvoter är ett effektivt sätt att hantera migrationsvågen som nu kommer, sade presidenten. EUs politik bör bygga på två pelare – skyddet av de yttre gränserna och humanitärt bistånd, och EU bör ge ekonomiskt stöd till de länder som upprättar flyktingläger. (Warsaw Business Journal 9 okt 15)

Michnik: Putin är kontraproduktiv

Jag vill gärna tro att den amerikanska kolumnisten Anne Applebaum har rätt när hon säger att Ryssland är på gränsen till sammanbrott. Det sade Adam Michnik, en av oppositionsledarna under kommunisttiden och idag chefredaktör för den stora tidningen Gazeta Wyborcza till TVP, som nyligen besökt Ryssland.

Putin tror att han är ett geni och allsmäktig, han för en äventyrlig politik, för invasionen av Ukraina var lika med att bryta med alla internationella lagar och regler. För ett ögonblick har han återuppväckt den storryska nationalismen – men ute i världen reagerar man med isolering och sanktioner. De antiputinska stämningarna ökar i Ryssland, sade Michnik. Många av dem som tidigare stödde honom tycker att något gått snett nu. Och enligt flera opinionsmätningar är 60% av ryssarna negativa till att Ryssland blandar sig i Syrienkonflikten.

Putin har blivit kontraproduktiv, menade Michnik. När det gäller Syrien vill han bara visa att Ryssland är en spelare som världen inte kan vara utan. Han deltar i samarbetet mot Islamiska Staten mot att Väst låter honom behålla Ukraina. Men det blir svårt att övertyga ryssarna om att syrierna är ryskspråkiga och ortodoxa och att det är därför man måste hjälpa dem. Det gick när man invaderade Krim, Sevastopol ellerLugansk, men inte nu.

När det gäller de antipolska stämningarna i Ryssland som landets ambassadör i Warszawa nyligen gett uttryck för, så bygger den ryska historieskrivningen på att det var Ryssland som besegrade Hitler. När sedan polacker kommer och säger att Ryssland anfallit Polen vet de inte vad de ska säga. Det finns ryska historiker som detaljerat analyserar detta. Officiellt vägrar man tillstå att Sovjetunionen invaderade Polen för att pådyvla oss sin regim. Enligt min uppfattning är det klokt att respektera de ryska soldaternas hjältemod men förkasta det historiska berättandet, sade Adam Michnik.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Schetyna: Hoppas att Ryssland är på rätt sida

Jag hoppas att Rysslands engagemang i Syrienkonflikten i slutändan kommer att visa att Ryssland är på den ”rätta sidan”. Det säger utrikesminister Grzegorz Schetyna till Polskie Radio. Ryssarna beslöt sig för att agera militärt i Syrien men deltar ännu inte i den globala USA-ledda koalition som bekämpar den militanta organisationen IS (Islamiska Staten).

Enligt rapporter i medierna bombar Ryssland den syriska oppositionens fäste och inte IS, sade Schetyna, som hoppades att det ska visa sig att Ryssland trots allt kommer att befinna sig på den ”rätta sidan”.

Flera andra länder oroar sig för att Ryssland utför kriminella angrepp mot rebellerna i Syrien. (Polskie Radio 2 okt 15)

Ryske ambassadören: Tyvärr blev jag misstolkad

Jag beklagar att jag uttryckte mig så att det var lätt att misstolka mina ord. Det sade den ryska ambassadören Sergej Andrejev, som på måndagen var uppkallad till UD för att förklara vad han menat med ditt uttalande i en tv-intervju för ett par dagar sedan.

Jag menade inte att Polen bär ansvar för andra världskrigets utbrott – vad jag sade var att den polska regeringens politik på 1930-talet ledde till en katastrof för Polen, sade Andrejev efter mötet på UD.

Jag vill inte kränka någon – inte heller den polska nationen, som vi har stor respekt för i Ryssland. Vi hyllar det polska folkets hjältemod och den underjordiska kampen under den nazistiska ockupationen, vi hyllar de polska soldater som stod sida vid sida med Röda armén i det stora fosterländska kriget. I Ryssland har vi stor respekt för polackernas känslor för offren i Katyń och Miednoje, men vi väntar oss också respekt för de 600 000 sovjetiska soldater och officerare som dog i kampen för att befria Polen, sade den ryska ambassadören. Jag beklagar att jag var otydlig, men vi har olika syn på vår gemensamma historia och det måste man acceptera. Däremot har jag ingen anledning att ändra mitt uttalande om att relationerna mellan våra länder är sämre än på mycket länge. Och det är Polen som har valt att frysa kontakterna både på det politiska och det kulturella planet.

Andrejev intervjuades på fredagen i ett soffprogram på tv och sade då att Polen fick vara med och dela ansvaret för att andra världskriget bröt ut. Anledningen till det var att den polska regeringen gång på gång under 1930-talet försökte blockera en koalition mot Hitler. Han hävdade också att den sovjetiska inmarschen i östra Polen den 17 september 1939 inte var en invasion – tvärtom handlade det om att försvara Sovjetunionens gränser mot Hitlertyskland sedan Frankrike och Storbritannien avstått från att hjälpa sin allierade, det just ockuperade Polen.

Andrejev nämnde ingenting om Molotov-Ribbentroppakten där Sovjetunionen och Hitlertyskland en vecka före andra världskrigets utbrott i hemlighet delade upp Central- och Östeuropa i intressesfärer. (gazeta.pl 28 sept 15)

– Polen hade också ansvar för andra världskriget

Utrikesminister Grzegorz Schetyna kallar upp den ryska ambassadören i Polen, Sergej Andrejev, till UD på måndag och kräver en förklaring av ambassadörens uttalande i TVN24 på fredagen.

Andrejev intervjuades i ett soffprogram och uttryckte sitt och nationens stora missnöje med att en byst av en sovjetisk general från andra världskriget plockats ner från ett krigsmonument i den lilla staden Pieniezno i norra Polen. Nedmonteringen företogs den 17 september – som en påminnelse om Sovjetunionens inmarsch i Polen 1939. Generalen, Ivan Tjernjakovskij, internerade runt 8000 soldater ur den polska Hemmaarmén. En del av dem skickades till fångläger och andra tvingades ansluta sig till Röda armén. Tjernjakovskij är krigshjälte i Ryssland men inte i Polen – åtminstone inte efter kommunismens fall.

Tjernjakovskijs monument är inte det första sovjetiska minnesmärke som polackerna försöker bli av med, och ryska ambassaden brukar protestera. Man brukar undra om de sovjetiska soldaternas liv var mindre värda än andras och hänvisar till ett avtal mellan länderna från 1994 om att respektive lands krigsmonument ska hanteras med respekt.

Nu hävdade Andrejev också att Polen också bär en del av ansvaret för andra världskrigets utbrott – Polen ville vara allierad med Tyskland. Och när Röda armén marscherade in i Polen den 15 september 1939 handlade det om att försvara fosterlandet, det var inte någon aggression mot Polen.

Andrejev ansåg vidare att relationerna på grund av Polens agerande är sämre än någonsin, åtminstone efter 1945. Detta ska han alltså få utveckla i samtal med utrikesminister Schetyna.

Uttalande har väckt bestörtning i Polen, inte minst eftersom Rysslands utsände i Venezuela tidigare i veckan luftade samma tankegångar om Polens delaktighet i andra världskrigets utbrott.

Nåja, säger premiärminister Ewa Kopacz, minsta barn vet att Molotov och Ribbentrop inte var polacker. (gazeta.pl. TVP info och Polskie Radio 26 sept 15)

Fotnot: Molotov-Ribbentropavtalet var en icke-angreppspakt mellan Sovjetunionen och Hitlertyskland den 23 augusti 1939 – en vecka före andra världskrigets utbrott – innebar att de två länderna delade upp Östeuropa i intressesfärer.

Polen var Hitlers allierade – enligt Ryssland

Det som kallas Sovjets angrepp på Polen år 1939 är lögn!

Det skriver Rysslands ambassadör i Venezuela, Vladimir Zajemskij, i en artikel den venezuelanska dagstidningen Correo del Orinoco, med rubriken ”Sanningen som ett historiskt imperativ”, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Polen försöker tillskriva Sovjet diverse krigsbrott för att dölja sitt eget förflutna som allierad till Hitler, hävdar Zajemskij och beklagar att det på sistone förekommit försök att anklaga Sovjet för krigsbrott under andra världskriget.

Alla vet ju, menar han, att det var de sovjetiska soldaternas ”odödliga hjältemod” som gjorde att man till slut lyckades besegra Nazityskland, och att priset för att befria Polen var 600 000 sovjetiska soldaters liv samt en miljon sårade.

Polen bedriver en lögnkampanj för att förminska det ryska folkets hjältemodiga dåd, skriver den putinska diplomaten. Polen försöker vända uppmärksamheten bort från sitt eget olämpliga beteende under andra världskriget.

Att Sovjet skulle ha angripit Polen är lögn, hävdar Zajemskij. Före andra världskriget ville Polen vara Hitlers trogna allierade. Som enda land ställde sig Polen på Tysklands sida efter Münchenfördraget. Och när den sovjetiska armén – för att försvara Polen – ville marschera genom landet sade den polska regeringen nej. Och slutligen var det den profascistiska polska politiken som omöjliggjorde undertecknandet av samarbetstraktaten mellan Sovjet, Tjeckoslovakien och Frankrike.

Den ryske diplomaten berättar sedan vad som egentligen hände den 17 september 1939: Sovjet angrep inte Polen, Sovjet tog bara tillbaka territorier som Polen tidigare olagligt lagt sig till med.

Han anklagar också polacker för medhjälp till Förintelsen.

Det är allmänt bekant att under andra världskriget bredde antisemitismen ut sig i Polen, vilket ledde till att många polacker av judiskt ursprung miste livet, menar han. Och det skildras i den Oscarsbelönade filmen Ida.

Han citerar också den polske ultrakonservative EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke som vid något tillfälle ”avslöjade” att de som sköt oroligheterna i Kiev i februari 2014 var tränade i Polen, att de var människor från Väst och inte ryssar. Därmed ställer sig Polen på nyfascistiska rörelsens sida och underblåser inre konflikter hos sina grannar.

Historieskrivning enligt den ryska diplomaten Vladimir Zajemskij.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nertagen general orsakade ryskt missnöje

Nerplockad general – Ivan Tjernjakovskij. Foto: wikipedia.

Nerplockad general – Ivan Tjernjakovskij.
Foto: wikipedia.

Ryssar och polacker har inte alltid samma inställning till krigshjältar. Ett exempel är den sovjetiske generalen Ivan Tjernjakovski, som under andra världskriget tog flera tusen soldater ur den underjordiska polska motståndsrörelsen till fånga och sedermera, när de placerats ut i olika sovjetiska läger, även såg till att de avrättades. Ett av lägren låg i Bykivnia, som idag tillhör Ukraina. Där brukar man den 17 september minnas de avrättade krigsfångarna.

Eftersom han uppfattades som en hjälte av Sovjetregimen sattes det under kommunisttiden upp ett minnesmärke över generalen, bronsrelief, på en husvägg i den lilla staden Pieniężno i norra Polen.

I år tyckte borgmästaren i Pieniężno att den 17 september var ett utmärkt bra datum att plocka ner den gamla bronsreliefen. Den ska förvaras i en lagerlokal i staden tills man kan överlämna den till ryska myndigheter, meddelade han.

Det föll inte ryssarna på läppen, och Polens ambassadör i Moskva, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kallades upp till det ryska utrikesdepartementet för att förklara tilltaget.

Vi har varken brutit någon lag eller kränkt de goda relationerna, sade utrikesminister Grzegorz Schetyna när han ombads kommentera saken. (Polskie Radio och wB 18 sept 15)

Skarpsill drabbad av rysk bannstråle

Etiketten på burken inte stämmer med innehållet. Det hävdar det ryska livsmedelsverket och utfärdar importförbud på konserverad polsk skarpsill i olivolja. Mängden kalorier och fleromättade fettsyror som är fel, uppger verket.

Därmed ökar antalet produkter som Polen inte längre kan exportera till Ryssland. När EU införde sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim svarade Moskva med importstopp av livsmedel från EU och flera andra länder.

En stor del av Polens export har traditionellt gått till Ryssland, och många ryssar vill ha de livsmedel de är vana vid. En omfattande smuggling av mat har vidtagit, och för en vecka sedan utfärdade president Putin order om att alla insmugglade livsmedel som påträffas i landet ska förstöras. Det har kommit rapporter om hur hundratals ton livsmedel från bland annat Polen har destruerats.

Handelsstoppet infördes för ett år sedan och gäller kött, frukt, grönsaker och mejerivaror. Och skarpsill i olivolja. (Polskie Radio och TVP info 13 aug 15)

Äppelkriget

Kontroversiella äpplen. Bild: wikipedia.

Kontroversiella äpplen.
Bild: wikipedia.

Våra äpplen är mycket godare än polska. Det sade den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev, som liksom alla andra ville kommentera det rysk-polska äppelkriget.

Kriget bröt ut när president Putin gav order om att all insmugglad mat från väst ska förstöras – brännas, krossas eller köras över med ångvält om så behövs. Det senare gäller konservburkar.

Vi klarar oss bra ändå, sade Putin, och förresten är ryska livsmedel bättre än de i väst.

Men det visar sig att vanliga ryssar inte är eniga med presidenten. Smugglingen i gränsområdena är omfattande.

En stor del av polsk livsmedelsexport har traditionellt gått just till Ryssland. Konsumenterna vill fortsätta köpa vad de är vana vid, alltså tvingas man nu i lönndom föra in frukt och grönsaker, kött, fläsk, ost, fisk och skaldjur, nötter över den ryska gränsen. Till Kaliningrad och via Vitryssland, där varorna märkts om för att det ska se ut som att de producerats i det landet.

Efter Putins brännorder redovisades i rysk tv hur hundratals ton insmugglad mat från Polen destruerats. Jordbruksminister Marek Sawicki blev upprörd och påminde Putin om hans företrädare Stalin. Den sovjetiske diktatorn orsakade enorm hungersnöd på 1930-talet då han beordrade sina trupper att förstöra utsädet i Ukraina, Europas kornbod.

Sawicki vädjade till Putin att inte förstöra mat – en svår synd enligt slavisk tradition, sade Sawicki.

Även president Duda uttryckte ogillande av förstöringen av polsk frukt, och sedan trädde premiärminister Dmitrij Medvedev in på scenen och påstod att ryska äpplen är så mycket godare än polska, ”för de är så besprutade”.

Polackerna äter dem inte själva, och det ska inte vi heller göra, sade Medvedev.

Ånej, svarar nu Polens premiärminister Ewa Kopacz. Polska odlare följer EUs regler och de kan vara stolta över sina produkter.

Ordkriget fortsätter. Förstöringen av livsmedel i Ryssland har pågått en vecka. Ryska konsumenter och polska odlare överlever. Men det är en trist situation.

Gunilla Lindberg

Stor skepsis mot Putin och Ryssland i Polen

Ryssland och president Putin åtnjuter ingen högre aktning utanför de egna gränserna. Det visar en färsk undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center.

Polen och Jordanien toppar listan över länder där Ryssland och Putin står lågt i kurs – i de båda länderna har 80 % av invånarna lågt förtroende för det stora landet i öster. Även ukrainare och japaner har svårt med tilltron till sin store granne.

Ryssar och amerikaner uppskattar varandra allt mindre under de senaste åren.

Å andra sidan ser 75 % av vietnameserna och 56 % av invånarna i Ghana positivt på Moskva.

I Kina och Ryssland ökar den ömsesidiga uppskattningen på senare år.

PRC har undersökt 39 länder och funnit att över hälften av invånarna i länderna är negativt inställda till Putin och Ryssland. En tredjedel är positiva. (PRC 5 aug 15)

Jordbruksministern vill stoppa bränning av livsmedel i Ryssland

Jordbruksminister Marek Sawicki är i blåsväder. Bild: wikipedia.

Jordbruksminister Marek Sawicki.
Bild: wikipedia.

Jag vädjar till president Putin att inte göra som föregångarna i Sovjetunionen som särskilt på 1930-talet förstörde livsmedel. Ryska medborgare behöver maten och i vår slaviska tradition är det en allvarlig synd att förstöra bröd, sade jordbruksminister Marek Sawicki på en presskonferens på fredagen. Han syftade här på svälten i Ukraina på 1930-talet då Stalin beordrade sina trupper att förstöra den säd som bönderna försökte gömma undan från myndigheterna.

På torsdagen utgick en order från den ryske presidenten att all mat, som tagits in i landet trots det årslånga importstoppet på livsmedel från väst, ska brännas upp eller förstöras på annat sätt. Mycket av de insmugglade matvarorna kommer från Polen.

Enligt rysk tv har hundratals ton polska livsmedel, som frukt, grönsaker, kött och ost redan bränts. (Polskie Radio 7 aug 15)

Ny tv-kanal mot ryska propagandan

En ny ryskspråkig tv-kanal för att motverka den ryska propagandan. Det föreslår Polen och Holland tillsammans men även andra länder är välkomna att delta i projektet. Det meddelade utrikesminister Grzegorz Schetyna på en presskonferens i Bryssel enligt polska medier.

Den 10 september hålls en konferens i Warszawa där finansieringen av kanalsen ska bestämmas.

Syftet med tv-kanalen är att det fria ordet och informationen ska nå Ryssland och ryskspråkiga minoriteter i länder i östra Europa, sade Schetyna. Det handlar om ett nytt projekt som ska garantera sanning och inte aggressiv propaganda. Den oberoende tv-kanalen ska kunna producera och förmedla solid information som kan utnyttjas av redan existerande medier i östra Europa, och projektet kan bli verklighet redan nästa år.

Ett förslag är att man skapar en nyhetsbyrå för de ryskspråkiga områdena och en fond som ska kunna stödja oberoende mediala initiativ ekonomiskt.

Idén är inte ny – så sent som i maj diskuterade man på Östra partnerskapets möte i Riga olika metoder att motverka den ryska propagandan.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Vem är Andrzej Walicki – egentligen?

Filosofen och idéhistorikern Andrzej Walicki försvarar Putin. Foto: wikipedia.

Filosofen och idéhistorikern Andrzej Walicki försvarar Putin.
Foto: wikipedia.

Som forskare har jag ofta åberopat mig på den välrenommerade filosofen och idéhistorikern Andrzej Walickis texter om intelligentsian och dess historia. Och alltid har han i mina (och många andras) ögon framstått som en stor forskare, vis och etiskt oantastlig. Men han ger sig ut på djupt vatten när han försvarar och förklarar den ryske presidenten Vladimir Putins agerande, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Walicki är känd för sina många arbeten inom den sociala och opolitiska filosofin. Han blev expert på rysk idéhistoria, polsk filosofi, på marxismens och liberalismens historia, först i Polen och sedan i Australien och USA. Hans vetenskapliga intressen omfattar även ämnen som totalitarism, kommunism, liberalism, nationalism och patriotism och messianism.

Läs vidare >>

Rysk oppositionspolitiker får årets Walesapris

Årets Lech Walesapris tilldelas Jeanna Nemtsova, dotter till den mördade ryske oppositionspolitikern Boris Nemtsov. Priset delas ut den 4 augusti av Walesa själv och president Boris Komorowski, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Nemtsova får priset för att hon fortsatt sin fars kamp för solidaritet och samarbete, sade utrikesminister Grzegorz Schetyna, när han tillkännagav pristagarens namn.

Den 55-årige Nemtsov mördades i februari i Moskva två dagar innan han skulle delta i en demonstration mot Rysslands inblandning i kriget i Ukraina. Han var en av president Putins mest uttalade kritiker och anklagade honom för hans aggressiva politik i Ukraina.

Priset delades ut första gången förra året, 25 år efter de första delvis fria valen i juni 1989, som ledde till kommunismens fall i Polen och senare övriga Europa. Den första pristagaren blev Krimtatarernas ledare, den före detta Sovjetdissidenten Mustafa Dzjemilev. (Polskie radio 17 juli 15)

Sommarrean lockar ryssar till Polen

Gränshandeln mellan Polen och Kaliningrad ökar när sommarrean slår till. Sedan 2011 finns ett avtal som gör att polacker och ryssar från Kaliningrad kan korsa gränsen utan visum. Ryssarna har bl.a köpt kläder och hushållsapparater, men efterhand som rubelns värde har fallit har inköpsresorna avtagit. Idag handlar man mest mat, och eftersom man bara får ha med sig 5 kilo varor tillbaka hem tar många ryska kunder med sig sina barn.

Efter en nedgång under årets första fem månader har kundströmmen nu ökat igen, i juni kom över 130 000 Kaliningradbor till Polen för att shoppa.

Det är sommarreorna som lockar, säger butiksägarna i Olsztyn.

Polackerna i sin tur kör till Kaliningrad för att köpa billig bensin – efter rubelns fall är prisskillnaden större än tidigare. (Polskie Radio 15 juli 15)

Moskva kritiserar rivning av sovjetiskt monument

Vi är extremt upprörda och ser detta som en öppet ovänskaplig åtgärd, ett direkt brott mot den överenskommelse om gravar och minnesmärken över krigets offer som Polen och Ryssland slöt 1994, skriver det ryska utrikesdepartementet på sin webbplats. Det här ”statykriget” kommer att få negativa konsekvenser, och de som tagit initiativet till rivandet av sovjetiska krigsminnen är ansvariga för det. Trots upprepade uppmaningar om att låta monumentet stå kvar har polska myndigheter inte lyssnat. Det ger intrycket av att de sovjetiska krigsoffren är mindre värdefulla.

Det handlar om ett monument i den västpolska staden Nowa Sól, uppfört i slutet av 1960-talet för att hedra 50-årsminnet av den ryska revolutionen 1917. Monumentet beskrivs som rostigt och miljöskadligt.

I stället ska man nu resa ett monument för Den polska kampens hjältar med avtäckning på Polens självständighetsdag den 11 november.

De ryska anklagelserna möter ringa förståelse på det polska utrikesdepartementet.

Krigskyrkogårdar, där soldater från Röda armén vilar skyddas av staten, men monument handhas av lokala myndigheter, säger departementets talesperson Marcin Wojciechowski. (gazeta.pl och Polskie Radio 4/5 juli 15)

Allt fler polacker stöder EUs sanktioner mot Ryssland

EUs sanktioner mot Ryssland gillas allt mer av polackerna. Det visar en mätning som gjorts av opinionsinstitutet Cbos.

46 % tycker att sanktionerna bör skärpas, 22 % att de är lagom. 11 % är emot sanktionerna och 20 % har ingen åsikt.

Majoriteten av dem som stöder befintliga eller utökade sanktioner finns bland högutbildade, stadsbor och personer på den politiska högerskalan.

44 % tror att sanktionerna kan avskräcka Ryssland från vidare aggressioner mot Ukraina.

Stödet har ökat med runt 20 % sedan Cbos senaste mätning från september föra året. (Warsaw Business Journal 23 juni 15)

Schetyna röstade för förlängda sanktioner

Polen har röstat för EUs förslag att förlänga sanktionerna mot Ryssland i ytterligare sex månader.

Förlängningen var inte given förrän helt nyligen, sade utrikesminister Grzegorz Schetyna till reportrar. Men det är det enda språk som Ryssland förstår, och Moskva har själv bidragit till att EU-länderna fattat detta besliut på ett mycket bestämt och entydigt sätt.

Vid varje nytt steg måste EU kontrollera om president Putin är redo att att se till att Minskavtalet följs,

och det är avgörande för om det blir fler åtgärder, sade Schetyna.

Sanktionerna kommer nu att gälla till den31 januari 2016. (Polskie Radio 22 juni 15)

Nattvargar stämmer gränspolisen

Det ryska mc-gänget Nattvargarna  firar krigsslutet med en resa genom bland annat Polen. Foto: wikimedia commons

Det ryska mc-gänget Nattvargarna stämmer gränspolisen.
Foto: wikimedia commons

Medlemmar av den ryska mc-klubben Nattvargarna, som står president Putin nära, har lämnat in en stämning mot den polska gränspolisen för att de i maj inte fick komma in i Polen. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Nattvargarna ville fira 70-årsminnet av Röda arméns seger över Nazityskland 1945 och planerade att köra i kortege genom Vitryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Österrike för att besöka sovjetiska krigsmonument där. Turnén skulle avslutas den 9 maj på den sovjetiska krigskyrkogården i Berlin.

Polackerna var inte så entusiastiska över att några hundra ryska motorcyklister med delvis kriminell bakgrund skulle köra i kortege på de polska vägarna, och med hänvisning till att begäran om visum och tillstånd att köra i kortege kom sent, sade UD nej.

Kortegen genom Polen blev alltså inte av, flera knuttar stoppades vid gränsen, men några tog sig in bakvägen via Tjeckien för att hålla en minnesceremoni vid det nazistiska dödslägret Auschwitz, som befriades av Röda armén i slutet av januari 1945.

Nu anser Nattvargarna att de ska kompenseras för att de utan skäl vägrades inträde i Polen, vilket innebar att de inte kunde utnyttja bokningar och biljetter i andra länder i samband med resan.

Om våra klagomål avvisas går vi till Europadomstolen i Strasbourg, säger en av Vargarna. (TVP info 17 juni 15)

Ryssland stoppar utländska politiker och militärer

Nu slår Ryssland tillbaka. Ett nittiotal EU-politiker, höga militärer och säkerhetschefer får inte längre komma in i landet. En lista med alla namn har skickats från Kreml till EU-ländernas ambassader i Moskva.

Bland de stoppade politikerna finns förre ordföranden i EU-parlamentet Jerzy Buzek, talmannen i senaten Bogdan Boruszewicz, förra utrikesministern Anna Fotyga och parlamentarikerna Jacek Sayusz-Wolski, Paweł Kowal, Marek Migalski, Ryszard Czarnecki och Ryszard Legutko.

Listan ska ses som ett svar på den lista över ryska toppnamn som inte får komma in i EU, som ingår i EUs sanktioner med anledning av den ryska interventionen i Ukraina.

Redan i mars stoppades Boruszewicz, när han skulle delta i begravningen av den mördade ryske Putinkritikern Boris Nemtsov. (Polskie Radio och wB 30 maj 15)

Putin hoppas på goda relationer med Polen

Rysslands president Vladimir Putin hoppas på bättre relationer. Foto: Kreml.ru

Rysslands president Vladimir Putin hoppas på bättre relationer.
Foto: Kreml.ru

Den nye presidenten Andrzej Duda gratuleras nu till segern av statsledare från hela världen. En av gratulanterna är den ryske presidenten Vladimir Putin. På Kremls officiella webbplats konstateras nu att ”Rysslands statsöverhuvud hyser förtroende för att det kommer att byggas konstruktiva relationer mellan Ryssland och Polen, relationer som baseras på principen om goda relationer mellan grannar och gemensam respekt för varandras intressen, och som kommer att stärka säkerheten och stabiliteten i Europa”.

Tidigare har Kremls talesperson Dmitrij Peskov sagt att Moskva fokuserar på konstruktivt samarbete med Warszawa och att man hoppas på förbättrade relationer.

Vi ser alltid fram emot att bygga goda, alliansfria, stereotypfria, ömsesidigt gynnsamma relationer med våra närmaste grannar – till vilka vi också räknar Polen, sade Peskov till den ryska nyhetsbyrån ITAR Tass. (Polskie Radio 25 maj 15)

Ryska knuttar kom till Auschwitz

Flera ryska knuttar, varav en från den beryktade mc-klubben Nattvargarna besökte på onsdagen det forna koncentrationslägret i Auschwitz. Mannen, Vladimir Vasiliev, hade flugit från Moskva till Tjeckien och där lånat en motorcykel. Med sig hade han en rysk flagga.

Historien är viktig för oss, jag har kommit hit för att påminna våra barn om vad som hände, så att det inte händer igen, sade Vasiliev.

Flera ryssar kom också i bilar.

Jag vill hedra minet av polska och sovjetiska medborgare som runt om i världen dött för friheten i kampen mot nazismen, sade en av dem, Aleksandra.

Även polska knuttar deltog i besöket med hänvisning till att de tidigare varit med i liknande mc-event som gått till Katyn, och att ryssarna då visat gästfrihet.

Mc-klubben Nattvargarna står president Putin nära och en del av medlemmarna deltog i annekteringen av Krim. Klubben fick avslag när ryska UD begärde tillstånd för dem att köra i kortege genom Polen för att besöka sovjetiska minnesplatser från andra världskriget. Flera av klubbens medlemmar står på EUs sanktionslista. Ansökan kom för sent för att polisen skulle hinna förbereda arrangemanget. Många i Polen var upprörda över Nattvargarnas plan att köra i kortege genom landet på väg till Berlin, där de den 9 maj avslutar sitt event som kallas Ärans väg med ett besök på den sovjetiska krigskyrkogården Treptower Park. I Ärans väg ingick ett besök i Auschwitz, som befriades av sovjetiska Röda armén den 27 januari 1945.

Även Tjeckien och Tyskland har vägrat tillstånd till kortegekörningen. (wyborcza.pl 29 april 15)

Rysk journalist får uppehållstillstånd indraget

Den ryske journalisten Leonid Sviridov, som i oktober förra året anklagades för spioneri för Rysslands räkning och fråntogs sin pressackreditering i Polen, har nu förlorat sitt permanenta uppehållstillstånd i Polen.

När Sviridovs ackreditering som journalist drogs in sade han att han tänkte stanna kvar i landet ändå, och att han kunde skriva under pseudonym om det behövdes. Han förnekade att ha arbetat för den ryska underrättelsetjänsten och krävde att den utredning som säkerhetspolisen hade gjort skulle vara offentlig handling.

Jag är beredd att gå till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att få rätt, sade han.

Det indragna uppehållstillståndet kan överklagas hos Utlänningskontoret i Warszawa.

Sviridovs långsiktiga uppehållstillstånd i EU kommer också att dras in.

För tio år sedan drog tjeckiska myndigheter in hans ackreditering av samma skäl. (Polskie Radio och wB 29 april 15)

Merkel och Kopacz: Ingen uppmjukning av sanktionerna mot Ryssland

Det finns ingen anledning att lätta på sanktionerna mot Ryssland för närvarande. Det sade Tysklands kansler Angela Merkel och premiärminister Ewa Kopacz på en gemensam presskonferens i Warszawa. De två länderna har också gått med på att skicka en humanitär konvoj till dem som drabbats av striderna i östra Ukraina. Konvojen ska komma iväg i mitten av maj.

Vi gör samma bedömning av situationen och de viktigaste målen för politiken vad gäller Ukraina och Ryssland, sade Kopacz. Ukraina måste få särskilt stöd, inte bara humanitärt bistånd utan också vad gäller reformer, och det kommer att intensifieras under de närmaste månaderna. (Warsaw Voice och Polskie Radio 28 april 15)

Ryska knuttar stoppade vid gränsen

En grupp knuttar från den ryska mc-klubben Nattvargarna försökte ta sig in i Polen via Vitryssland men stoppades av gränsvakterna.

De här människorna ska inte köra genom Polen, var och en av dem ska få ett individuellt beslut med förbud att komma in på polskt territorium, säger Dariusz Sienicki vid gränspolisen.

Nattvargarna, som anses stå president Putin nära, som hyllar Stalin och var med vid den ryska annekteringen av Krim, tillhör de ryssar som står på EUs sanktionslista.

För att fira 70-årsminnet av Röda arméns seger över Nazityskland 1945 har de planerat att köra i kortege genom Vitryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Österrike och besöka sovjetiska krigsmonument. Den 9 maj, då krigsslutet firas i Ryssland, skulle turnén avslutas på den sovjetiska krigskyrkogården Treptower Park i Berlin.

Ryska UD har begärt tillstånd för knuttarna att köra genom Polen, vilket avslagits eftersom ansökan kommit för sent för att polisen skulle kunna upprätthålla säkerheten. Inte heller Tjeckien vill ha den ryska mc-kortegen på landets vägar, och i Berlin har de inte fått tillstånd till att köra i kortege genom staden.

Flera knuttar som ska delta i samma turné men som tillhör andra mc-gäng har släppts in i Polen. (Warsaw Voice 28 april 15)

Ryska knuttar tog sig in i Polen trots förbud

Det ryska mc-gänget Nattvargarna  firar krigsslutet med en resa genom bland annat Polen. Foto: wikimedia commons

Det ryska mc-gänget Nattvargarna tog sig in i Polen.
Foto: wikimedia commons

Ett tjugotal enskilda medlemmar av den Putin närstående ryska mc-klubben Nattvargarna har, trots förbud från polska myndigheter, tagit sig in i Polen via olika gränsstationer.

Mc-klubben har för avsikt att göra en turné från Moskva via ett antal sovjetiska monument i Vitryssland, Polen, Tjeckien, Slovakien och Österrike för att nå fram till den sovjetiska krigskyrkogården Treptower Park i Berlin den 9 maj, då krigsslutet traditionellt firas i Moskva.

Förbudet att köra i kortege till bland annat Auschwitz beror på att Nattvargarna lämnat in sin ansökan alldeles för sent för att myndigheterna skulle kunna upprätthålla säkerheten om något skulle inträffa – många i Polen är upprörda över tanken på en hel kolonn ryska knuttar som ska braka fram genom landet.

På vägen från Moskva stannade kortegen till vid Katyn, där sovjetiska säkerhetstrupper 1940 på Stalins order avrättade över 20 000 polska reservofficerare. På den stora begravningsplatsen finns också många ryssar begravda, som även de avrättades av Stalins trupper. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 27 april 15)

Ryska UD surnar till

Det ryska mc-gänget Nattvargarna  firar krigsslutet med en resa genom bland annat Polen. Foto: wikimedia commons

Det ryska mc-gänget Nattvargarna firar krigsslutet med en resa genom bland annat Polen.
Foto: wikimedia commons

Ryska utrikesdepartementet kritiserar på sin webbplats Polens beslut att mc-klubben Nattvargarna inte får köra i kortege genom Polen på väg till Berlin, där de ska högtidlighålla 70-årsminnet av Andra världskrigets slut.

Vi är förargade över polska myndigheternas avslag på vår begäran om hjälp att få nödvändiga tillstånd i samband med de aktivitieter vi planerar i Polen 27-29 april som en del av arrangemanget Ärans väg, med anledning av 70-årsminnet av segern i det Stora Fosterländska kriget, skriver ryska UD på sin webbplats. Att ansökan om tillstånd kommit för sent och inte är tillräcklig, är bara undanflykter.

För att ska kunna förbereda nödvändiga säkerhetsåtgärder måste vi i god tid ha utförlig information, säger polska myndigheter.

En hårresande lögn, fnyser ryska utrikesdepartementet.

Under den senaste veckan har vi flera gånger överlämnat detaljerad infrmation om den ryskaa mc-klubbens färdväg och tidsschema, säger Rysslands ambassadör i Warszawa, Sergej Andrejev, till den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti. Det här är ett politiskt beslut som kommer sig av att relationerna mellan Polen och Ryssland försämrats.

Nej, det är inget politiskt beslut. Vi har fått en diplomatisk not med önskan om tillstånd för mc-klubbens turné genom Polen, säger polska UDs talesperson, Marcin Wojciechowski. Men det fanns inga detaljer om sådant som resväg, övernattningar, deltagare och tidsschema. Beslutet har tagits på formella grunder, inte på politiska. (Polskie Radio 25 april 15)