Łyczakowski – den gamla polska kyrkogården i Lviv

Den enorma kyrkogården Cmentarz Łyczakowski är indelad i kvarter.

En av Europas äldsta begravningsplatser Cmentarz Łyczakowski (Łyczakowski-kyrkogården) ligger i Lviv. Den togs i bruk 1786 när den här delen av dagens Ukraina tillhörde Österrike-Ungern. Anledningen var ett förbud mot att begrava människor kring kyrkorna inne i stan.

Łyczakowski-kyrkogården är mycket stor, över 40 hektar och indelad i 86 olika avdelningar. Här finns över 300 000 gravar, varav 50 000 har monument och skulpturer, skapade av landets bästa konstnärer. Det finns också 23 begravningskapell.

Kyrkogården ligger vackert på en kulle och det känns som att komma in i en park, tyst och lummig. Längs alléerna på båda sidor finns gravar med statyer och reliefer. De flesta gravstenarna är verkliga konstverk utförda av kända arkitekter, skulptörer och stenhuggare; och man vandrar i en skulpturpark där varje grav har sin historia. Det är en magisk plats som avspeglar staden Lvivs 1200-åriga, komplicerade och svåra historia. Här vilar icke blott polacker utan även människor av andra nationaliteter och religioner.

Maria Konopnickas gravvård med färska blommor.

Bland de polacker som fått sitt sista vilorum på Cmentarz Łyczakowski finns barnboksförfattaren Maria Konopnicka från Suwałki, författaren och tidningsmakaren Gabriela Zapolska samt målaren och illustratören Artur Grottger; vodkafabrikören Stanisław Baczewski har förstås sitt eget mausoleum. En avdelning har tillägnats polska krigsveteraner från novemberupproret 1830–31, en annan hyser kvarlevorna från människor som deltog i Kościuszkoupproret 1794.

Ett av de magnifika gravmonumenten på den gamla polska kyrkogården i Lviv. Även denna med färska blommor.

Östra delen av kyrkogården, Cmentarz Orlat Polskich (Polska Örnars kyrkogård), är nyrenoverad. Tidigare jämnades den med marken av ryska kommunister. Vid freden efter första världskriget när Polen uppstod som självständig nation blev Lwów åter polskt, men Ukraina försökte ta över staden. Det fanns ingen polsk reguljär armé i området, så i väntan på hjälp utifrån organiserades motståndet av polska ungdomar, studenter och även barn samt pensionerade militärer. Hundratals unga människor stupade i striderna och har fått sin sista vila på Cmentarz Orlat Polskich. Just denna del av kyrkogården lämnar ingen oberörd eftersom allt för många mycket unga människor miste sitt liv.

Hela kyrkogården är i dag museum där många konstverk håller på att förfalla. Men polska staten bidrar till renovering och konservering av vissa gravar.

Text & bild:
Janina Ahlgren

Artikeln har tidigare publicerats i Svensk-Polsk Bulletin 2018-2.

De letar upp judiska gravstenar i åkrarna

Judiska gravstenar har återbördats till den forna begravningsplatsen i Rohatyn.

Rohatyn var på sin tid en kunglig stad i det polsk-litauiska samhället, även den är värd ett besök. Den ligger drygt sju mil sydöst om Lviv.

Staden fick sina rättigheter redan 1415 – av Władysław Jagiełło, den litauiske furste som gick in i en union med Polen. Rohatyn ligger i en region som härjats under både första och andra världskriget.

Läs vidare >>

På jakt efter de polska spåren i Lviv

Gamla stan i Lviv – en gång en av Centraleuropas pärlor.

Lwów var i århundraden en polsk stad. Efter Polens delningar hamnade den hos Österrike-Ungern för att efter första världskriget åter bli polsk. Men när arvet efter andra världskriget skiftades lät Stalin flytta hela Polen ett tiotal mil västerut. Lwów blev ukrainskt, den polska befolkningen tvångsförflyttades västerut, till de områden som Tyskland fick lämna ifrån sig. Många polacker idag har alltså rötter i västra Ukraina och Lviv – som staden heter på ukrainska.

Läs vidare >>

”Tyskland har förklarat krig mot Polen”

Ludmila Kozłowska med maken Bartosz Kramek. T.v. Frank Schwabe.
Foto: FB Otwarty dialog.

Polen har efterlyst er och vi måste tyvärr deportera er. Det sade en belgisk polisman när medborgarrättskämpen Ludmila Kozłowska kom till Bryssel nyligen. Polska myndigheter hade anmält henne till Schengens informationssystem som en farlig person.

Sedan bjöds hon in till tyska Bundestag för att tala om mänskliga rättigheter. Den polska regeringen rasar och regimtrogna journalister hävdar att ”Tyskland har förklarat krig mot Polen”.

Kozłowska är gift med polacken Bartosz Kramek, en av de mest synliga demonstranterna under den senaste tidens politiska protester. Hon arbetar för stiftelsen Öppen dialog* (Otwarty dialog) som hon grundade 2010. När hon kom till Bryssel där stiftelsen har sitt kontor och visade passet frågade polismannen om hon begått brott i Polen eftersom polska myndigheter efterlyst henne. Den belgiska polisen bad om ursäkt och sa att de måste deportera henne.

Kozłowska har ansökt om förlängt uppehållstillstånd i Polen men ännu inte fått besked. Däremot har hon fått veta att en del av dokumentationen är hemlig och att det skulle utgöra fara för Republiken Polen om hon fick tillgång till den.

Bartosz Kramek säger att stiftelsen sedan en tid tillbaka trakasseras av myndigheterna. Man har till och med försökt att sätta stiftelsen under tvångsförvaltning.

Historien tar inte sitt slut här. I sin föreläsning i Bundestag berättade Ludmila Kozłowska om den polska regeringens angrepp på icke-statliga institutioner och hur myndigheterna utnyttjar medier i detta syfte. Hon citerade också president Andrzej Dudas uttalande om EU:s ”imaginära gemenskap”.

Detta fick PiS-regeringen att se rött. Utrikesdepartementet offentliggjorde omedelbart en kommuniké där man påpekar att beslutet att anmäla Kozłowska till Schengens informationssystem grundade sig på att hennes stiftelse finansieras från oklara källor. Uppgifterna har den polska underrättelsetjänsten fått från sina partners i … Ryssland, Kazakstan och Moldavien.

Biträdande utrikesministern har kallat till sig Tysklands ambassadör och uttryckt sitt missnöje med att Tyskland beviljat Kozłowska visum. Han ser det som ”obefogat”.

Även presidenten har engagerat sig. Under EU:s toppmöte nyligen tog han upp frågan med Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, meddelar Polskie Radio.

Att i ett annat lands parlament fördöma den polska regeringen som fått sitt mandat i demokratiska val strider mot de europeiska värderingarna, sade Duda. Steinmeier lovade att intressera sig för frågan.

Högermedierna har också gått till attack. I statliga TVP hävdade statsvetaren Jerzy Targalski att Tyskland nu förklarat krig mot Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

* Stiftelsen Otwarty Dialog grundades år 2010 av Ludmila Kozłowska som redan under sin skoltid var med och formade den så kallade ”orangea revolutionen” i Kiev. Stiftelsen arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i de postsovjetiska länderna. Man har ett nära samarbete med EU och Europeiska rådet, med det polska parlamentet och icke-statliga demokratiska institutioner i Polen och andra länder.

IPN och Ukraina är överens

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44.
Foto: wikipedia.

IPN (Nationella Minnesinstitutet) har kommit överens med ukrainska arkiv om att Polen ska få tillgång till dokumentation om den s.k. polska NKVD-operationen 1937–38 då 111 000 polacker mördades av sovjetiska säkerhetstrupper. Det säger IPN-chefen Jarosław Szafer, som konstaterar att det finns problem mellan de två länderna, men också mycket att vara stolt över.

Därmed är historikerkonflikten mellan de två länderna åtminstone tillfälligt lagd på is. Grannrelationerna är av historiska skäl inflammerade och ibland utdelar man av små patriotiska nålstick, som när kulturminister Piotr Gliński i höstas tillsammans med en delegation historiker från IPN (Nationella Minnesinstitutet) inte fick tillstånd att gräva upp kvarlevorna efter Volhynienoffren för nya undersökningar. Då stoppades också ukrainska forskare vid den polska gränsen.

Volhynienmassakern 1943–44 är i polsk historieskrivning en händelse där ukrainska nationalister mördade över 100 000 polska bybor i gränsområdet mellan länderna. I Ukraina betraktas det som flera mindre händelser i det pågående andra världskriget.

I den kontroversiella IPN-lagen som trädde i kraft efter årsskiftet fanns också en paragraf som förbjuder propaganda för den s.k. Bandera-ideologin – dvs. som kränker den polska uppfattningen att Volhynienmassakern var folkmord. Den ukrainska nationalistledaren Stepan Bandera är nationalhjälte efter striderna mot Ryssland, och Ukraina har begränsad förståelse för Polens inställning, i synnerhet som Bandera inte ska ha varit med i mordorgierna.

Tidigare idag sade vice utrikesminister Bartosz Cichocki att Polen inte försöker blanda sig i vem Ukraina väljer att ha som nationalhjälte, men att regeringen inte kan acceptera att människor inte längre har rätt att begrava sina döda – dvs. offren efter massakern 1943–44.

Ändå har Polen varit den ivrigaste förespråkaren för ett närmande mellan EU och Kiev, och det är Polen som hjälper grannlandet med gasleveranser när Moskva av politiska skäl stänger av naturgasen till Ukraina. En annan beröringspunkt är den miljon ukrainska arbetare som varje år får jobb i Polen, där så många arbetsföra personer har rest västerut för att tjäna lite bättre. (Polskie Radio, unian.info och wB 26 mars 18)

Relationerna med Ukraina försämras på flera plan

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

I den kontroversiella lag som gör det straffbart att hävda att Polen som stat deltagit i Förintelsen finns också ett avsnitt som förbjuder förnekandet av Volhynien-massakern 1943–44. Mot det har det ukrainska parlamentet protesterat, och nu varnar Ukrainas Nationella Minnesinstitut sina forskare för att resa till Polen. Den nya lagen som förbjuder propaganda för den s.k. Bandera-ideologin innebär att det är slut med forskningssamarbetet om den gemensamma historien. Om historiker från Ukraina inte får uttala sig positivt om nationalhjälten Stepan Bandera begränsas deras yttrandefrihet i Polen och deras säkerhet därmed är i fara, menar Institutet.

De två länderna har olika uppfattning om vad som hände i Volhynien under andra världskriget. Enligt polska historiker genomförde den ukrainska nationaliströrelsen UPA (Ukrainas Upprorsarmé) under ledning av Stepan Bandera en etnisk rensning och mördade 100 000 polacker i över 100 byar. I Ukraina menar däremot att detta var en del av kriget mellan UPA och den polska Hemmaarmén, och att offren var betydligt färre än vad som anges i Polen. För övrigt dödades också många ukrainare i området under den perioden, menar man.

Bandera hyllas som nationalhjälte efter sina insatser i kampen mot Sovjet – men i Polen är var det hans trupper som begick massakern i de polska byarna 1943. Båda parlamenten har antagit resolutioner om att det andra landet begått folkmord. Trots det har historiker från de två grannländerna hittills tillsammans kunnat bedriva forskning i Volhynien.

Men politiken gör sitt intåg överallt, även i vetenskapen. I höstas försämrades relationerna, och den gemensamma forskningen led ett snöpligt nederlag. Länderna stoppade varandras forskare vid gränsen.

Ändå har Polen och Ukraina haft ett nära samarbete på många plan, och Polen är det land som arbetat mest entusiastiskt för ett närmande mellan Ukraina och EU. Under Euromajdan 2013–14 stöttade den dåvarande polska regeringen EU-vännerna på olika sätt. I dessa arbetskraftsbristens dagar – ett par miljoner unga arbetsföra polacker har sedan EU-inträdet 2004 lämnat landet för att söka sin lycka i väst – har Polen haft stor glädje av att långt över en miljon arbetare från Ukraina kommit till Polen för att få jobb.

Men när ukrainarna i somras fick rätt att komma in i EU utan visum visade det sig att många av dem bara passerade Polen för att nå högre löner och bättre arbetsvillkor i Västeuropa. Polen har nu börjat varna för Europa för sin forna partner, och i Warszawa hävdar man att det skulle vara förödande för unionens ekonomi om Ukraina tilläts ansluta sig till Schengen. (Polskie Radio, Gazeta Prawna, natemat.pl, unian.info och wB 7 feb 18)

Ukraina tar strid mot polsk lag

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Den polska lagen är förödmjukande för Ukrainas nationella värdighet. Det säger den nationalistiska rörelsen Svoboda, som på måndagen arrangerade en demonstration utanför polska ambassaden i Kiev.

Lagen, som både gör det straffbart att säga att Polen deltog i Förintelsen och att förneka Volhynien-massakern 1943–44, har orsakat en storm av upprördhet i det ukrainska samhället. Parlamentet har på måndagen tillsatt ett utskott som ska diskutera ett uttalande i frågan och påpekar vikten av att höra internationella experter under arbetet.

Den del av lagen som väckt störst internationell uppmärksamhet är den som gör det straffbart att säga att Polen deltog i Förintelsen, både staten Israel och USA har protesterat och hotat med försämrade relationer.

Bortsett från Ukraina är det inte många som har kommenterat den andra delen av lagen, som berör relationerna mellan de två grannländerna under första halvan av 1900-talet.

Polen och Ukraina har olika uppfattning om vad som hände under åren 1943–44 i det område som polackerna kallar Wołyń (Volhynien). Enligt polska historiker genomförde den ukrainska nationaliströrelsen UPA (Ukrainas Upprorsarmé) en etnisk rensning och mördade 100 000 polacker i över 100 byar. Forskarna i Ukraina menar att detta var en del av kriget mellan UPA och den polska Hemmaarmén, och att offren var betydligt färre än vad som anges i Polen. Även många ukrainare dödades i området under den perioden, menar man. Båda parlamenten har antagit resolutioner om att det andra landet begått folkmord. (Polskie Radio, Unian.info och wB 5 feb 18)

Ukrainapolitiken: Gamla sår blir som nya

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Polen har sedan EU-inträdet 2004 arbetat för att Ukraina ska komma närmare unionen. Men nu är det Östliga partnerskapet inte längre intressant, regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik som ska höja medborgarnas patriotism, är viktigare än goda relationer med grannlandet, som skulle utgöra en buffert mellan Polen och Ryssland.

Stödet var stort från Polen under Euromajdan 2014, då den Moskvastödda presidenten Viktor Janukovitj tvingades bort, och den därpå följande konflikten med Ryssland och annekteringen av Krim. Inledningsvis var regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som trädde till hösten 2015, positivt till att hjälpa grannlandet mot arvfienden Ryssland, och president Andrzej Duda erbjöd sig därför att bli fredsförhandlare. När Ukrainas president Petro Porosjenko förra sommaren vid ett besök i Warszawa lade ner en krans vid monumentet över Volhynienoffren blev många polacker rörda – det sågs som en vacker försoningsgest.

Men kort efteråt antog det PiS-dominerade parlamentet en resolution där man slog fast att Volhynienmassakern* var folkmord och att minnet av offren skulle högtidlighållas den 11 juli varje år.

Ukrainas parlament kontrade nu med en resolution om en minnesdag den 24 mars för offren vid polackernas folkmord mot ukrainare 1919–1951.

De gamla anti-ukrainska stämningarna från förr har alltså väckts till liv igen, med smärre incidenter på båda sidor. I detta läge beslutar sig kulturminister Piotr Gliński för att med ett gäng historiker bege sig till Kiev för att begära tillstånd att göra nya undersökningar på Volhynienmassakerns polska offer – för detta ville man gräva upp offrens kvarlevor.

Polska historiker har ju i två års tid grävt upp samtliga offer efter flygolyckan vid Smolensk 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom, utan att det har fört Smolenskutredningen framåt. Att man nu vill öppna gravar efter människor som mördades för 60 år sedan antyder att regeringen ser möjligheten till en patriotisk långkörare i en Volhynienutredning.

Ukrainas motsvarighet till polska IPN (Nationella Minnesinstitutet) sade emellertid nej, vilket irriterade regeringen, och utrikesminister Witold Waszczykowski gjorde snabbt ett uttalande.

Detta är viktigt för Polen, och nu bör Ukraina vidta åtgärder för att minska spänningarna i samband med de historiska problemen, sade Waszczykowski. Polen kommer nu inte att släppa in individer med uttalat anti-polsk inställning i landet!

Han krävde också att Ukraina ska fördöma nationalistledaren Stepan Bandera, vilket blir ett dilemma för Kiev eftersom han på grund av andra insatser under andra världskriget ses som en stor frihetshjälte i delar av landet.

Två veckor senare stoppades den första ukrainska diplomaten vid gränsen till Polen.

Volhynienmassakern:
Under åren 1943–44 bedrev ukrainska nationalister under ledning av Stepan Bandera en etnisk rensning i gränsområdet Volhynien där det bodde både polacker och ukrainare. Massmorden kulminerade den 11 juli då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) anföll 150 polska orter och mördade över 100 000 polacker.

Ukrainska historiker anser att morden var en del av kriget mellan UPA-förbanden och den polska underjordiska Hemmaarmén och uppskattar antalet offer till runt 20 000.

Ukrainsk diplomat släpps inte in i Polen

Relationerna mellan Polen och Ukraina blir allt mer irriterade. Nu har sekreteraren i Ukrainas minneskommission, Svjatoslav Sjeremet, avvisats vid den polsk-ukrainska gränsen i Medyka.

Sjeremet har fått inreseförbud, skriver nyhetsbyrån PAP. Vilket bekräftas av gränspolisen – Sjeremet finns med på listan över personer som inte är önskvärda i Polen.

Anledningen till avvisningen är att den ukrainska motsvarigheten till IPN (Nationella Minnesinstitutet) har ”förbjudit sökandet efter och uppgrävning av kvarlevorna efter polska krigsoffer samt offer för de polsk-ukrainska konflikterna”, meddelar Polens utrikesdepartement.

Och nu har Polens ambassadör i Kiev, Jan Piekło, kallats att omedelbart infinna sig på det ukrainska utrikesdepartementet.

Denna upptrappning i konflikten mellan Polen och Ukraina har sitt ursprung i kulturminister Piotr Glińskis misslyckade besök i Ukraina för en månad sedan, då han krävde att polska forskare skulle få öppna och undersöka polska krigsoffers gravar. De ukrainska myndigheterna vill i sin tur att Polen löser problemet med de monument över soldater från Ukrainska upprorsarmén som lokala myndigheter vill riva ner. Den polska regeringen försöker undvika frågan genom att hävda att monumenten har rests utan tillstånd att man därför har all rätt att avlägsna dem.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Waszczykowski tar Ukraina i örat

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Polen är öppet för samarbete med Ukraina men förväntar sig att landet vidtar konkreta steg för att minska spänningarna i samband med de historiska problemen. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski på besök i ukrainska Lviv på lördagen.

Han är upprörd för att IPN (Nationella Minnesinstitutet), den myndighet som undersöker nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen, har fått nej på sin begäran om tillstånd att öppna gravar med kvarlevor efter polska offer för krigsbrott i Ukraina. Det ukrainska Minnesinstitutet tycker inte att det behövs fler undersökningar av offren.

Om inte Ukraina tänker om i frågor som är viktiga för Polen kommer det att få konsekvenser, sade Waszczykowski till statliga TVP. Och myndigheterna i Polen kommer att se till att ”individer med ett extremt anti-polskt förhållningssätt” inte kommer in i landet.

Kiev svarade skyndsamt att det inte finns något anti-polskt sentiment i Ukraina, och att konflikter om den gemensamma historien bör lösas i sann kristlig anda – det gäller att förlåta och be om förlåtelse.

Jaja, sade Waszczykowski, men vi ser ju de här incidenterna och individer som inte är vänligt sinnade mot Polen.

Vad det handlar om är Volhynien-massakern 1943–44, då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) med stöd av den lokala befolkningen anföll ett hundratal polska orter och 100 000 polacker miste livet. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att massakern är folkmord och har utlyst den 11 juli till nationell helgdag till minne av offren.

För två veckor sedan reste kulturminister Piotr Gliński i spetsen för en delegation till Ukraina för att begära tillstånd till nya undersökningar, vilket de alltså inte fick. Professor Krzysztof Szwagrzyk från IPN som var med på resan blev mycket upprörd och sade till TVP att detta skulle komma att stå Ukraina dyrt. (Polskie Radio och wB 5 nov 17)

IPN får inte öppna polska krigsgravar i Ukraina

Runt 100 000 polacker mördades av Ukrainska Upprorsarmen i Volhynienområdet 1943-44. Foto: wikipedia.

Relationerna mellan Polen och Ukraina är såriga – inte minst beroende på Volhynien-massakern 1943–44, då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) med stöd av den lokala befolkningen anföll ett hundratal polska orter och 100 000 polacker miste livet.

År 2013 ville dåvarande oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att parlamentet skulle anta en resolution som klassade Volhynien-massakern som folkmord. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ansåg att mördandet var att jämställa med nazistiska dödsläger som Auschwitz.

Resolutionen blev mildare – händelserna i Volhynien betecknades som etnisk rensning på gränsen till folkmord.

PiS är nu i regeringsställning och förra hösten uppgraderade parlamentet massakern i Volhynien till folkmord och beslöt att den 11 juli skulle bli nationell helgdag till offrens minne. Bara ett par veckor efteråt införde det ukrainska parlamentet en helgdag den 23 mars till minne av offren för det folkmord som polackerna bedrivit mot ukrainare 1919–1951, något som den polska regeringen fann upprörande.

Nu har IPN (Nationella Minnesinstitutet), den polska myndighet som undersöker nazistiska och kommunistiska brott mot nationen, begärt att få öppna offrens gravar för nya undersökningar av deras kvarlevor.

Kulturminister Piotr Gliński har tillsammans med biträdande utrikesminister Bartosz Cichocki och professor Krzysztof Szwagrzyk från IPN besökt Kiev för att diskutera saken. De hade knappt hunnit lämna staden förrän Ukrainas Minnesinstitut lade ut ett meddelande på sin webbplats, där man konstaterade att det inte finns behov av ytterligare undersökningar.

Det är obegripligt att ett land som vi har goda relationer med, ett land vars tala vi för på den europeiska arenan, ett land som vi stöder i många sammanhang varje dag, blockerar vårt arbete trots att det inte kommer att ge några problem, säger en upprörd professor Szwagrzyk till statliga TVP. Det här kan komma att bli dyrt för Ukraina.

Vi talar inte om några nya monument som kan uppröra känslorna, bara om att få öppna gravar och göra djupare undersökningar. Detta måste tolkas som ett uttryck för en negativ inställning till våra polska förhoppningar, säger Szwagrzyk. Det är mycket illa för de polsk-ukrainska förbindelserna och skadar särskilt den ukrainska staten. (Polskie Radio och wB 26 okt 17)

Inrikesministern försvarar passbilderna

Inrikesminister Mariusz Błaszczak.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Förslaget om att de polska passen i framtiden ska innehålla bilder från landets tid som stormakt har inte fallit Litauen och Ukraina på läppen. Det är bland annat bilder från (litauiska) Vilnius och (ukrainska) Lviv som är aktuella.

De nya passen ska utfärdas till 100-årsjubileet nästa år, säger inrikesminister Mariusz Błaszczak. Det som hänt vid vår östra gräns är en del av den polska historien.

Naturligtvis skulle vi ha protesterat om Tyskland fått för sig att ha bilder av Szczecin eller Gdańsk i sina pass – men det är en helt annan sak, Tyskland startade andra världskriget, säger ministern.

2018 firar Polen hundraårsjubileum som självständig stat efter ett drygt sekels ockupation av stormakterna Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen. Före den sista delningen 1795 ingick Litauen och Ukraina i det polska samväldet.

Efter andra världskriget flyttades Polen på Stalins begäran ett tiotal mil västerut. Delar av östra Polen tillföll Vitryssland och Ukraina och det som då var östra Tyskland – med städer som Gdańsk, Szczecin och Wrocław – blev polskt territorium. En stor folkförflyttning följde, polacker i öst som plötsligt blev hemlösa transporterades till de nya områdena i väst, och de tyskar som bodde där fördrevs till det nya förminskade Tyskland. (Wirtualna Polska 10 aug 17)

Polen minns morden i Wołyń

Wołyń-monumentet i Warszawa.
Foto: wikipedia.

Den 11 juli högtidlighåller polackerna minnet av offren i Volhynienmassakern under andra världskriget.

Massmorden som pågick 1943–44 kulminerade den 11 juli, som har blivit en minnesdag i Polen. Den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) anföll med stöd av den lokala befolkningen i gränsområdet 150 polska orter och 150 000 polacker miste livet.

Huvudtalare vid Wołyński-torget i Warszawa var försvarsminister Antoni Macierewicz, som underströk att minnet av offren för detta grymma och planlagda folkmord och deras efterlevande aldrig får glömmas. (TVP 11 juli 17)

Över 8 000 ukrainare kom visumfritt till Polen

Ukrainska medborgare har sedan den 11 juni kunnat komma in i EU utan visum och under de tre dagarna har drygt 8 000 ukrainare passerat gränsen till Polen. Samtidigt har 19 000 kommit med visum, säger gränspolisen till tv-stationen Polsat News.

I och med visumfriheten har de också rätt att stanna i tre månader och arbeta i medlemsländerna. (Polsat News 14 juni 17)

Ukrainare i Polen är inte flyktingar

Det finns över en miljon ukrainare som arbetar i Polen, och de tycks bli fler trots att främlingsfientligheten ökar. De flesta har kommit efter EuroMaidan 2014 då den egna valutan sjönk som en sten och det var svårt att få pengarna att räcka till.

Sedan det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa (PiS) kommit till makten har de främlingsfientliga strömningarna ökat och de polsk-ukrainska relationerna försämrats – trots att Polen föredrar migranter från det forna Sovjetunionen som har en liknande kulturell bakgrund.

Läs vidare >>

En miljon ukrainare arbetar i Polen

Sedan Polen 2004 anslöt sig till EU har miljontals polacker sökt sig västerut – till Storbritannien, Tyskland, Nederländerna osv. Det innebär att det är stor brist på arbetskraft i landet, och för många ukrainare har det nu blivit naturligt att i första hand söka sig västerut för att få jobb.

Enligt de polska företagarföreningarna kommer Polen att behöva fem miljoner arbetare inom de kommande 20 åren. 2006 uppgav 7 % av ukrainarna att de ville arbeta i sitt västliga grannland och idag tycker hela 30 % att det är en bra idé. Inte minst med tanke på att polska företag betalar betydligt mer än ukrainska. De sociala förmånerna är också bättre.

Många ger sig också iväg, framför allt på säsongsarbete där behovet är stort. Idag arbetar runt en miljon ukrainare i grannlandet.

De som söker sig till Ryssland är dubbelt så många – arbetare från i synnerhet östra Ukraina har en lång tradition av att söka jobb österut. (Kyiv Post 27 april 17)

Polens konsulat i Ukraina besköts i natt

De senaste månaderna har minnesplatser över polacker som dog under och efter andra världskriget flera gånger vandaliserats i Ukraina.

I januari förstördes ett monument tillägnat polacker som mördades 1944 i byn Huta Pieniacka, och några dagar senare vandaliserades kyrkogården i Bykivnia, även den en minnesplats över polacker som dödades under andra världskriget.

Senast var det polska konsulatet i västukrainska Lutsk som natten till onsdagen utsattes förför beskjutning, sannolikt med granatkastare, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Granaten träffade översta våningen och åstadkom ett hål på 70 cm, säger konsul Krzysztof Sawicki till PAP. De enda som befann sig på konsulatet vid den tiden på dygnet var säkerhetsvakter, och ingen blev skadad.

President Petro Porosjenko har fördömt attacken och premiärminister Andrij Desjtjytsia antyder att Ryssland kan ligga bakom.

Utrikesdepartementet har kallat till sig Ukrainas ambassadör i Polen och krävt att säkerheten för polska diplomater höjs i hela Ukraina. Polen begär också att händelserna ska utredas så snart som möjligt och att förövaren eller förövarna grips. (Polskie Radio 29 mars 17)

Visningen av Wołyń i Kiev skjuts upp

Wołyń - Wojciech Smarzowskis nya film.

Wołyń – Wojciech Smarzowskis nya film.

Polska institutet i Kiev har skjutit upp en visning av filmen Wołyń av Wojciech Szmarowski efter en stark rekommendation från det ukrainska utrikesdepartementet.

Filmen handlar om ukrainska nationalisters massaker på polacker under andra världskriget, som är en öm punkt i relationerna mellan de två länderna. Såväl president Porosjenko som premiärminister Volodymyr Hrojsman och en rad parlamentariker var inbjudna till visningen, där även regissören Wojciech Szmarowski skulle närvara.

Men i ett brev från UD rekommenderas Polska institutet att för den allmänna ordningens skull avblåsa visningen.

Huvudpersonen är en ung polsk flicka i Volhynien, gränsområdet mellan Polen och Ukraina, som blir förälskad i en ukrainsk pojke, och båda dödas sedan i den etniska rensning som pågick 1943.

I sin önskan att se regionen som rent ukrainsk mördade Ukrainska Upprorsarmén (UPA) upp till 100 000 polacker i Volhynien och östra Galicien. Polackerna svarade med att döda över 10 000 ukrainare, och känslorna på båda sidor är fortfarande bittra, trots att man gjort försök att dämpa hatet. Idag ser Polen massakern som folkmord, och att döma av den inställda visningen skulle filmen kunna orsaka oroligheter på Kievs gator. (Polskie Radio och wB 17 okt 16)

Wołyń – en film om ondskans anatomi

Wołyń - Wojciech Smarzowskis nya film.

Wołyń – Wojciech Smarzowskis nya film.

Det går inte att försonas om man sopar sanningen under mattan. Det säger Wojciech Smarzowski om sin nya film som handlar om Volhynien-massakern år 1943 premiärvisades vid årets filmfestival i Gdynia.

Smarzowski vill att filmen ska rensa de infekterade relationerna mellan polacker och ukrainare, att den ska ”bygga broar snarare än murar”. Filmen kommer att väcka starka känslor, men när känslorna lägger sig kan både polska och ukrainska historiker ånyo ta upp ämnet, menar han.

Av kritikerna höjs Wołyń till skyarna, från den politiska vänstern såväl som från högern.

Läs vidare >>

Polen häpnar över ukrainsk resolution om folkmord

För ett par veckor sedan antog det polska parlamentet en resolution om att den 11 juli ska vara officiell minnesdag för offren vid det folkmord på polacker som begicks av ukrainska nationalister i Volhynienregionen under andra världskriget.

Nu tar det ukrainska parlamentet, Verchovna Rada, upp ett förslag till resolution om en minnesdag den 24 mars för offren vid det folkmord som polackerna bedrev mot ukrainare 1919–1951.

I resolutionen finns en försäkran om att detta inte ska innebära att relationerna mellan de två grannländerna försämras.

Vi är häpna över förslaget, säger Rafał Sobczak, talesperson för polska UD, till nyhetsbyrån PAP. (Polskie Radio 4 aug 16)

– Massakern i Volhynien var folkmord!

Det gula området är Volhynien, alltså delar av nuvarande Polen, Vitryssland och Ukraina.  karta: wikipedia.

Det gula området är Volhynien, alltså delar av nuvarande Polen, Vitryssland och Ukraina. karta: wikipedia.

Parlamentet antog på fredagen en resolution där den 11 juli fastställdes som minnesdag för offren i det folkmord som nationalistiska Ukrainska Upprorsarmén, UPA, under andra världskriget genomförde mot polacker i Volhynienregionen.

Offren till det brott som begicks på 1940-talet av ukrainska nationalister har inte vederbörligen uppmärksammats, och massmorden har inte i enlighet med den historiska sanningen beskrivits som folkmord,

skriver parlamentarikerna.

Läs vidare >>

Polen minns offren i Volhynien-massakern

På måndagen deltog president Andrzej Duda i en ceremoni till minnet av Volhynien-massakern 1943, då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) med stöd av den lokala befolkningen anföll 150 polska orter och 150 000 polacker miste livet.

Presidenten nedlade en krans vid det monument som 2013 restes till minne av offren.

Morden förpassades till tystnaden under kommunisttiden 1945–1989, men efter en undersökning av IPN (Nationella Minnesinstitutet) ses händelserna som ett folkmord. Förra veckan antog senaten en resolution om att dagens datum, 11 juli, nu ska vara officiell minnesdag för offren för de ukrainska nationalisternas folkmord.

Ukrainas president Petro Porosjenko, som på fredagen var i Warszawa med anledning av Natos toppmöte, nedlade innan han reste hem också en krans vid monumentet. (Polskie Radio 11 juli 16)

Porosjenko hedrar offren för massakern i Volhynien

Ukrainas president Petro Porosjenko. Foto: wikipedia.

Ukrainas president Petro Porosjenko. Foto: wikipedia.

Ukrainas president Petro Porosjenko, som är i Warszawa med anledning av Natos pågående toppmöte, hedrade på fredagen offren för morden i Volhynien. Tillsammans med den nu världsberömda stridspiloten Nadia Savtjenko besökte han det monument som rests till minne av offren, och lade där ner en krans.

Massmorden som pågick 1943–44 kulminerade den 11 juli då den nationalistiska Ukrainska upprorsarmén (UPA) med stöd av den lokala befolkningen anföll 150 polska orter och 150 000 polacker miste livet.

I Polen ses Volhynien-morden som folkmord och etnisk rensning, och senaten föreslog häromdagen att den 11 juli ska tillägnas offren. Ukrainska historiker anser i stället att morden var en del av kriget mellan UPA-förbanden och den polska underjordiska Hemmaarmén. Ukrainarna uppskattar antalet offer till runt 20 000.

President Porosjenkos gest är ett viktigt steg i den polsk-ukrainska försoningsprocessen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gränsen till Kaliningrad och Ukraina stängs i juli

I samband med Natos toppmöte i Warszawa den 8–9 juli och Världsungdomsdagarna i Kraków den 25–31 juli, stängs den polska gränsen mot Ukraina och den ryska enklaven Kaliningrad tillfälligt från måndag den 4 juli. Gränsen är stängd i en månad och mindre trafik kommer att börja släppas igenom den 2 augusti, meddelar utrikesdepartementet.

De som bor i gränsområdet behöver pass och visum för att komma in i Polen under den perioden.

Gränserna till Kaliningrad brukar normalt vara öppna eftersom det finns en omfattande gränshandel, och många bor på den ena sidan gränsen men arbetar på den andra. (Polskie Radio 3 juli 16)

Balcerowicz blir rådgivare i Ukraina

Förre finansministern Leszek_Balcerowicz. Foto: Jan Mehlich, wikipedia.

Förre finansministern Leszek_Balcerowicz.
Foto: Jan Mehlich, wikipedia.

Förre finansministern Leszek Balcerowicz blir president Petro Porosjenkos representant den ukrainska regeringen.

Balcerowicz och den förre slovakiske finansministern Ivan Miklos är med i en grupp internationella rådgivare som ska hjälpa Porosjenko och premiärminister Volodymyr Hrojsman med reformer i Ukraina. Upplägget med internationella rådgivare har diskuterats med EU.

Utvecklingen i Ukraina är betydligt bättre än det verkar av rapporter om landet, säger Balcerowicz. Jag vill gärna lyfta fram framgångarna, som inte alltid uppmärksammas i väst.

Redan för ett år sedan sade Porosjenko att han gärna ville ha hjälp av Balcerowicz för att kunna genomföra de omfattande reformer som Ukraina behöver.

Leszek Balcerowicz var arkitekten bakom den chockterapi som efter kommunismens fall ledde Polen till marknadsekonomi. Han har också varit centralbankschef. (TVP 22 april 16)

Svårt att få pengar till film om massakrerna i Volhynien

Regissören Wojciech Smarzowski. Foto: Artur Balana, wikipedia.

Regissören Wojciech Smarzowski.
Foto: Artur Balana, wikipedia.

Filmregissören Wojciech Smarzowski har svårt att få finansiärer till sin film om massakrerna i Volhynien under andra världskriget.

Vi behöver 2,5 miljoner złoty (nästan 6 miljoner svenska kronor) för att kunna avsluta filmen, säger Smarzowski. Företag och banker som brukar ställa upp backar omedelbart när de hör vad filmen handlar om.

Volhynien är ett polsk-ukrainskt gränsområde som under andra världskriget var ockuperat av Nazityskland och Sovjetunionen. I kampen för ett fritt Ukraina mördade den nationalistiska gerillagruppen Ukrainska Upprorsarmén, UPA, över 60 000 polacker. Som hämnd mördade den underjordiska polska motståndsrörelsen Hemmaarmén närmare 25 000 ukrainare. Händelsen utgör alltjämt ett svårt trauma i relationerna mellan de båda länderna.

När inspelningen började sade Smarzowski att han inte tänkte göra en svart-vit film. Han ville inte bara visa UPAs mordiska verksamhet utan också Hemmaarméns hämndaktioner. Och han ville skilja på partisaner och vanliga ukrainare.

Filmen utspelar sig i Volhynien under åren 1942-43 och handlar om en polsk kvinna och en ukrainsk man som bor i samma by och vill gifta sig, och vilka reaktioner det väcker. (Polskie Radio och wB 18 feb 16)

Ambassadör: Två flyktingar från Ukraina har fått asyl

Av 400 000 ukrainare som kom till Polen förra året var det två som fick flyktingstatus. Det säger Ukrainas ambassadör i Warszawa, Andrii Deshchytsia i en reaktion på premiärminister Beata Szydłos uttalande i EU-parlamentet tidigare i veckan.

EU har på olika nivåer uttryckt oro för rättssäkerheten i Polen, och premiärminister Beata Szydło var inbjuden att besvara ledamöternas frågor när EU-parlamentet på tisdagen debatterade situationen i Polen. Hon ansåg att parlamentet hade viktigare saker att syssla med än rättssäkerheten i Polen, till exempel den pågående flyktingkrisen och hävdade att Polen under de senaste åren tagit emot en miljon ukrainare.

Men enligt den ukrainska ambassadören är det en sanning med modifikationer.

Runt en halv miljon människor från Ukraina har fått tillfälliga visum för att resa till Polen och 65 000 har fått uppehållstillstånd, säger Deshchytsia. Två har fått flyktingstatus.

De allra flesta ukrainare som befinner sig i Polen studerar eller arbetar, de betalar skatt och bidrar till den polska ekonomins utveckling.

I samband med den ryska-ukrainska konflikten har Polen erbjudit personer med polska rötter, att komma till Polen, och några hundra har hämtats med flyg på olika platser i grannlandet.

I ett privat initiativ har också några hundra kristna flyktingar från Syrien kommit till Polen. (Polskie Radio och wB 20 jan 16)

Duda på officiellt besök i Kiev

Ukrainas suveränitet och oberoende är en nyckelfråga för Polen. Därför kommer vi att noga följa upp hur Minsk-avtalet genomförs, sade president Andrzej Duda, vid en presskonferens på sitt första utländska besök i Kiev på tisdagen. Vi stöder Ukrainas önskemål om anslutning till EU och visumfria resor. Ukraina är en strategisk partner till Polen.

Gränsen mellan våra två länder ska vara vänlig men säker, den ska inte vara en mur, sade Duda.

Under besöket i Kiev utlovade presidenten också en kreditlina på 1 miljard euro till Kiev för att främja handeln mellan länderna. (Polskie Radio 15 dec 15)

Etniska polacker kom med militärflyg från Ukraina

Välkomna hem, Polen är ert hem nu. Det sade premiärminister Beata Szydło när hon sent på måndagskvällen tillsammans med försvarsminister Antoni Macierewicz på militärflygplatsen vid Malbork mötte 149 etniska polacker som evakuerats från Mariupol i östra Ukraina.

En provisorisk gränskontroll hade satts upp för att underlätta inresan i landet. Förutom de 149 kom ytterligare 39 ukrainare från de östra delarna av Ukraina med tåg eller bil. Samtliga transporterades efter ankomsten till ett flyktingläger nära Olsztyn, som drivs av den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas. I lägret ska de stanna i sex månader medan de förbereds för livet i sitt nya hemland, bland annat med intensivkurser i polska och olika yrkeskurser. Flyktingarna, som huvudsakligen består av barnfamiljer, ska därefter slussas ut till egna bostäder som ställts i ordning av lokala myndigheter.

Redan för ett år sedan fick polsk ambassadpersonal i Ukraina i uppgift att lokalisera personer med polska rötter i landet och ta reda på om de ville lämna det krigshärjade hemlandet och flytta till Polen. I januari kom den första gruppen, 178 personer från de värst krigshärjade områdena.

Sedan 2001 har över 5 000 etniska polacker återvänt till Polen. (Polskie Radio och wB 24 nov 15)

Allt fler ukrainare får långa visum

Under de senaste sex månaderna har Polen utfärdat rekordmånga långtidsvisum till ukrainare, skriver nättidningen Ukraina Today. Mer än 200 000 personer har fått visum och hälften av dem gäller i fem år.

I de flesta fallen har ukrainare begärt visum för att kunna söka sig till olika utbildningar eller för att få jobb. (Ukraina Today 17 okt 15)

UD hämtar hem polacker från Mariupol

En grupp konsuler reser idag till Mariupol för att leda arbetet med att registrera människor med polska rötter som vill resa till Polen. Det säger utrikesminister Grzegorz Schetyna på onsdagen till TVP, som svar från anklagelser från oppositionspartiet PiS om att regeringen struntar i polacker i den krigshärjade staden.

Det handlar om 106 personer och deras närmaste som vill lämna det rebellkontrollerade området i Ukraina.

När de väl är här väntar repatriering i linje med vad som vidtagits i de anpassningsläger som finns för etniska polacker i Donbassområdet, sade Schetyna. Sedan får de permanent uppehållstillstånd i Polen så att de kan bo och arbeta här.

Regeringen har dubblerat de anslag som avsatts för repatrieringen av polacker i Ukraina från 14 miljoner złoty (34 miljoner svenska kronor) till 30 miljoner (drygt 70 miljoner kr) nästa år.

I januari hämtade Polen hem 178 etniska polacker som ville lämna Ukraina. Mellan 2001 och 2014 återvände över 5 000 etniska polacker till sitt ursprungsland. (TVP info och Polskie Radio 7 okt 15)

Ukraina lånar 100 miljoner euro av Polen

Polen ger Ukraina ytterligare ett lån på 100 miljoner euro. Avtalet undertecknades på onsdagen vid den ukrainske premiärministern Arsenyi Jatsenjuks besök i Warszawa.

På den gemensamma presskonferensen efteråt underströk premiärminister Ewa Kopacz att Polen stöder och fortsätter stödja Ukrainas närmande till Europa.

Ni har och kommer att fortsätta ha hängivna vänner i Polen, sade hon.

Polens röst och inställning till Ukraina i EU är av yttersta värde för oss, sade Jatsenjuk. Och vi uppmanar Polen att engagera sig i våra angelägenheter, för det är få i världen som förstår oss som ni gör.

De hundra miljonerna ska bland annat användas till modernisera det ukrainska vägnätet vid den gemensamma gränsen, eftersom det är så viktigt att ukrainska medborgare lätt ska kunna resa till Polen och andra länder i EU, sade Kopacz. (Polskie Radio 9 sept 15)

Duda skickar sin rådgivare till Kiev

President Dudas rådgivare i utrikesfrågor, Krzysztof Szczerski, är på fredagen i Kiev för diskutera upplägget för kontakterna mellan Polens och Ukrainas statsöverhuvuden.

Jag ska träffa utrikesministern och president Porosjenkos politiska rådgivare, sade Szczerski, men också president Porosjenko och premiärminister Arsenyi Jatseniuk, om de har möjlighet.

Regeringen och presidenten har nu enats om en gemensam hållning i Ukrainafrågan, sade Szczerski och hänvisade till att han sammanstrålat med utrikesminister Grzegorz Schetyna tidigare i veckan.

Presidenten vill att jag ska diskutera den nuvarande situationen i Ukraina, hur Minskavtalet verkställs, statliga reformer, situationen i landets östra delar – särskilt med tanke på de lokala valen i slutet av oktober, sade Szczerski.

Han sade också att Polen inte har för avsikt att delta i Normandie-formatet.

Frågan om Polens deltagande i förhandlingarna om fred i Ukraina har haft lite jojo-karaktär.

Det började med att Duda för tio dagar sedan pläderade för att fler länder, t.ex grannlandet Polen, borde vara med i förhandlingarna om fred i Ukraina.

Det berör oss också, sade Duda, som skulle ta upp frågan med Tysklands kansler Angela Merkel vid sitt kommande besök i Berlin.

Ukrainas president Petro Porosjenko tackade nej direkt och utrikesminister Grzegorz Schetyna kallade uttalandet olämpligt och olyckligt.

Duda tycktes inte ha för avsikt att diskutera frågan med landets regering, vilket noterades av premiärminister Ewa Kopacz. Så för en vecka sedan uppmanade hon presidenten att initiera ett möte med Nationella Säkerhetsrådet för att besluta om hur Polen ska förhålla sig till händelserna i Ukraina.

Och nu är alltså Dudas utrikespolitiske rådgivare Szczerski i Kiev för att lägga upp en strategi. (Polskie Radio och wB 4 sept 15)

Kiev vill diskutera polskt deltagande i fredsförhandlingar

På tisdagen tackade den ukrainske presidenten Petro Porosjenko nej till att ta med Polen i de pågående förhandlingarna, som förhoppningsvis ska leda till fred i landet. Förslaget har flera gånger förts fram av president Andrzej Duda och hans rådgivare, men Porosjenko avfärdade förslaget under en paus i förhandlingarna i Berlin på tisdagen.

Det finns ingen anledning att ändra på det upplägg vi har nu, sade Porosjenko. Och om Normandie-formatet (som utgörs av Ukraina, Frankrike, Tyskland och Ryssland) inte fungerar har vi Geneve-formatet (USA, EU, Ukraina och Ryssland) att tillgå.

Han hänvisade också till G7-länderna och Natos toppmöte – men att Polen skulle delta kändes uppenbarligen inte angeläget.

Ett olyckligt och osmidigt uttalande, sade Polens utrikesminister Grzegorz Schetyna, som passade på att läxa upp Duda för att informationen om utspelet kom via medierna.

Utrikespolitiken ska formas av presidenten och regeringen tillsammans, bannade han.

Samarbetet gnisslar emellertid, och Duda har inte haft särskilt bråttom att träffa regeringen.

Möjligen finns det oenighet om förhandlingarna även i Kiev, för idag gick Porosjenkos biträdande kanslichef Konstantin Jelisejev ut med uppgiften att Ukraina i början av september tar emot ett sändebud från Duda för samtal om – bland annat – Polens tänkbara framtida engagemang vad gäller lösningen av krisen i Donbass.

Det viktiga är inte formatet utan att det blir fred och lugn i Donbassområdet, sade han. Det viktiga är att driva på Minsk-processen och det är diplomaternas ansvar.

Duda räknar med att ta upp frågan om ett större format vid sitt besök i Berlin i veckan. (Polskie Radio och wB 26 aug 15)

Dudas första utrikespolitiska groda

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda.
Foto: wikipedia.

President Andrzej Duda anser att samtalen om Ukrainakrisen ska utökas med USA, EU och Ukrainas grannländer. För närvarande förs de inom ramen för det s.k Normandie-formatet (Ryssland, Ukraina, Tyskland och Frankrike).

Han pläderar alltså för att förhandlingarna i stället ska föras inom Geneve-formatet, d.v.s med USA, EU, Ukraina och Ryssland.

I Polen lät  reaktionerna på presidentens uttalande inte vänta på sig.

Ett olyckligt och osmidigt uttalande, sa utrikesminister Grzegorz Schetyna på en presskonferens på tisdagen.

Läs vidare >>

Porosjenko tackar nej till polsk hjälp

President Andrzej Duda har flera gånger uttalat sin önskan att Polen ska delta i fredssamtalen för Ukraina, och redan innan han installerades i ämbetet gjorde hans rådgivare Krzysztof Szczerski liknande uttalanden.

Varaktig fred i regionen kan inte återupprättas utan att Polen, Nato, EU och USA deltar i förhandlingarna, sade Szczerski.

De nuvarande samtalen, som kallas Normandie-formatet, bör förändras och Polens goda relationer med Tyskland hänger på det, sade Szczerski.

Men på måndagen tackade den ukrainske presidenten Petro Porosjenko i Berlin nej till hjälpen.

Det finns ingen anledning att frångå det upplägg vi nu har i de samtal som syftar till att lösa situationen i östra Ukraina, sade Porosjenko. Jag är säker på att vi kan lösa alla frågor inom de ramverk vi har. Det finns också andra möjligheter, G7-länderna som samlats i Storbritannien för ett Nato-toppmöte kan också gripa in och andra frågor kan diskuteras i Geneve-formatet. Vi är redo att kompromissa, men jag tror att Normandie-formatet är själva grunden, det har visat sig vara mest effektivt. (Warsaw Business Journal och wB 25 aug 15)

Normandie-formatet är en diplomatisk grupp med representanter från de fyra länderna Ukraina, Frankrike, Tyskland och Ryssland. Samtalen förs mestadels per telefon, och namnet kommer av att det första mötet hölls i Normandie i Frankrike.

Geneve-formatet innebär att USA, EU, Ukraina och Ryssland deltar i förhandlingarna.

Jatsenjuk vill hjälpa Polen

På söndag börjar Ukraina leverera el för att stötta upp Polens elproduktion. Den svåra torkan har inneburit driftsstörningar i eldistributionen i landet. Elintensiva företag har tvingats ransonera men även privatpersoner uppmanas att inte slå på luftkonditioneringen i hettan. Som ett led i besparingarna beslöt Ikea i Polen att sluta servera köttbullar till sina gäster.

Nu erbjuder Ukraina sig att hjälpa till.

Polen har hjälpt oss, vi måste göra allt för att hjälpa Polen så att elsituationen i landet stabiliseras. Det sade Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk på torsdagen och gav energidepartementet i uppdrag att lösa den polska energibristen.

Men redan i går sade landets energiminister Volodymyr Demczyszyn att Ukraina på grund av reparationer i kraftverken i flera regioner nära Polen inte har möjlighet att skicka mer el.

Temperaturen har legat på 38 grader på vissa håll, och det har inte regnat alls, vilket också lett till problem inom jordbruket. (TVP info, Polskie Radio och wB 13 aug 15)

Duda föredrog Bryssel framför Porosjenko

Blivande presidenten Andrzej Duda hade igår en chans att ta sina första steg på den internationella scenen. Han tog inte den chansen.

Ukrainas president Petro Porosjenko skulle på onsdagen komma till Warszawa för att se fotbollsfinalen mellan Ukraina och Spanien. Ett informellt möte med den avgående presidenten Bronisław Komorowski var planerat, och han ville även träffa Duda. Men Duda flög till Bryssel.

Porosjenko skippade Warszawa, besöket skulle ha varit ren tidsförlust, resonerar diplomaterna. Det finns inte mycket att komma överens med den avgående Komorowski om, och den tillträdande Duda ville inte prata med honom.

Varför Duda vägrade att träffa Porosjenko är oklart. För formaliteterna i Bryssel kunde ju ha väntat. Man kan bara spekulera kring anledningen till denna diplomatiska miss. Rädsla för det besvärliga politiska läget i Ukraina? Duda måste ändå ställning till situationen i Ukraina.

Samtalen skulle ju ändå bara vara informella – Duda är formellt inte Polens president ännu. Det handlade om att lära känna varandra.

Ryska medier skriver redan om det uteblivna mötet. I det diplomatiska spelet är varje ord och gest av betydelse. Igår hade Duda chansen att sända tydliga signaler till omvärlden att Ukraina är viktigt för honom och att Polen även i fortsättningen tänker stödja det.

Han missade den chansen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Merkel och Kopacz: Ingen uppmjukning av sanktionerna mot Ryssland

Det finns ingen anledning att lätta på sanktionerna mot Ryssland för närvarande. Det sade Tysklands kansler Angela Merkel och premiärminister Ewa Kopacz på en gemensam presskonferens i Warszawa. De två länderna har också gått med på att skicka en humanitär konvoj till dem som drabbats av striderna i östra Ukraina. Konvojen ska komma iväg i mitten av maj.

Vi gör samma bedömning av situationen och de viktigaste målen för politiken vad gäller Ukraina och Ryssland, sade Kopacz. Ukraina måste få särskilt stöd, inte bara humanitärt bistånd utan också vad gäller reformer, och det kommer att intensifieras under de närmaste månaderna. (Warsaw Voice och Polskie Radio 28 april 15)

Komorowski: Polen ska jobba aktivt för Ukraina

Polen måste stå vid Ukrainas sida i ansträngningarna att stärka banden med väst. Vår roll är att säkerställa att västvärlden inte stänger dörren till EU, och om Ukraina så önskar, till Nato. Det sade president Bronisław Komorowski på torsdagen vid en inspektion av den nyligen etablerade LitPolUkrBrig – Litauens, Polens och Ukrainas gemensamma brigad i Lublin, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

LitPolUkrBrig är ett av de verktyg vi kan använda för att ge hjälp till Ukraina i moderniseringen av försvaret, sade Komorowski.

Avtalet om brigaden undertecknades redan 2009 men den kom inte igång förrän i september 2014, då den nya ukrainska regeringen fick problem med proryska separatister.

Idag finns 300 soldater vid brigadens huvudkontor i Lublin, men inom en snar framtid kommer litauiska och ukrainska officerare att vara på plats. Brigaden ska bestå av 4 500 soldater med filialer i alla de tre länderna, och man ska ha gemensamma övningar tre gånger om året.

Vi har fått en mycket bra start, sade Komorowski. (Polskie Radio 17 april 15)

Komorowski: Polen är redo för fredsmission i Ukraina

Polen är berett att delta i en fredsbevarande mission i Ukraina. Det sade president Bronisław Komorowski vid en presskonferens i Kiev på onsdagen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Men en sådan mission kräver beslut från FNs säkerhetsråd, och ett sådant lär vara svårt att få, sade Komorowski. Vi tror att en lösning som bygger på att länder som inte deltar i konflikten är möjligt, men blir det ett annat beslut kommer Polen inte att avstå från att delta i en sådan operation.

Ett FN-uppdrag vore den bästa lösningen, instämde Ukrainas president Petro Porosjenko. Tidigare var intresset för ett fredsbevarande uppdrag svalt, men idag inser alla att det är bästa sättet att trappa ner konflikten – inte att frysa den, utan att trappa ner den. (Polskie Radio 8 april 15)

Invandringen ökar i Polen

Antalet legala invandrare i Polen har ökat med 50 000 personer i år och är nu uppe i 175 000, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Polen har aldrig tidigare upplevt en sådan tillströmning av migranter. De flesta kommer från grannlandet Ukraina.

De som kommer är de som flyr från konflikten i östra Ukraina, säger Piotr Tyma från Ukrainska föreningen i Polen. Och de som bor på Krim och inte accepterar den ryska annekteringen flyr av rädsla för repressalier.

Dessutom har en ny lag gjort det lättare för företagare att tillfälligt anställa utlänningar, bland annat för säsongarbete. (Polskie Radio 31 mars 15)

Polen utbildar ukrainska instruktörer

Polen kommer att hålla tre utbildningar för ett femtiotal ukrainska instruktörer i år, meddelar försvarsdepartementet. Utbildningarna hålls i juni, september och oktober. Andra Natoländer kommer att arrangera liknande kurser. (Warsaw Business Journal 31 mars 15)

Putin: Ukrainare utbildades i Polen

Ukrainska soldater fick utbildning av USA i Polen. Det säger president Putin i en dokumentär, som visades i rysk tv på söndagen i samband med ettårsdagen av annekteringen av Krim.

I dokumentären Krim – vägen till moderlandet, som är tre timmar lång, talar Putin om protesterna i Kiev som fällde den dåvarande proryske presidenten Viktor Janukovitj.

Oppositionen stöddes ju främst av européerna, säger Putin. Men vi vet ju att hjärnan bakom det hela var våra amerikanska vänner. De hjälpte nationalisternas väpnade grupper med utbildning i västra Ukraina, Polen och i viss mån Litauen. De underlättade den väpnade kuppen.

Redan för ett år sedan sade Putin samma sak, vilket förnekades av polackerna.

Vi övervägde att försätta landets kärnvapen i beredskap för att säkra annekteringen av Krim, sade den ryske presidenten. Historiskt är det vårt territorium, det bor ryssar där som var i fara. Vi kunde inte överge dem, sade han.

Putin har tidigare förnekat att soldater i ryska uniformer på Krim var ryska trupper.

De har väl köpt sina uniformer i någon butik, antog han. En omdiskuterad folkomröstning hölls på Krim den 16 mars 2015 och 95,7 % av dem som deltog i omröstningen ville ansluta Krim till Ryssland.

President Putin har inte synts till sedan den 5 mars, vilket dragit igång rykten om hans hälsa. (Polskie Radio 16 mars 15)

Schetyna: Nya sanktioner tänkbara

En tredje omgång sanktioner mot Moskva kommer att verkställas om Minsk-avtalet misslyckas, eller om proryska separatister ökar sitt inflytande i de ockuperade områdena i östra Ukraina. Det pågår ett arbete om nya sanktioner, och de kan sättas i verket direkt, sade utrikesminister Grzegorz Schetyna på en presskonferens tillsammans med den brittiske utrikesministern Philip Hammond, på besök i Warszawa. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

En tänkbar åtgärd skulle kunna vara att utesluta ryska banker från det internationella Swift-systemet, sade Schetyna. Men det är sanktionernas atombomb, se det är den absolut sista utvägen.

Överenskommelsen i Minsk är det enda verktyg vi har för att lösa konflikten, sade Hammond, som besöker alla huvudstäderna i EU. Nya sanktioner kan införas om den ryska aggressionen tar ytterligare ett steg framåt eller om åtagandena i Minsk-avtalet inte hålls. Polen och Storbritannien står helt enade vad gäller sanktionerna och att se till att EU och USA är på samma linje i den här frågan. (Polskie Radio 6 mars 15)

Kriget fick fler ukrainare att söka jobb i Polen

76 % av de ukrainare som för närvarande arbetar i Polen funderar på att bosätta sig för gott i det nya landet. Och för nästan var fjärde ukrainare var det kriget och den ekonomiska krisen som fick dem att ge sig iväg. Det visar en rapport från arbetsförmedlingsföretaget Otto.

Att arbeta på andra sidan landets gräns västerut är för många ett sätt att överleva, säger Mirosław Bieniecki på Migrationsinstitutet till tidningen Rzeczpospolita. Många män vill inte alls gå in i armén, och de som inte gör det ses med mycket oblida ögon i Ukraina.

39 % av de intervjuade är beslutna att försöka stanna i Polen, och bara 15 % reser hem direkt när deras visum löpt ut.

Under 2014 sökte 375 000 ukrainare arbetstillstånd i Polen, vilket är en ökning med mer än 50 % sedan året innan, visar färska siffror från Arbetsdepartementet.

Visserligen går nästan två miljoner polacker utan arbete just nu, säger ekonomiprofessorn Elżbieta Kryńska vid universitetet i Łódż. Men många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det finns också arbeten som många polacker inte är beredda att ta. Så det är svårt att förstå varför man inte skulle ta vara på ukrainska arbetare. (Polskie Radio 6 mars 15)

Sikorski: Putin har viss mening redan redan förlorat i Ukraina

Konflikten i östra Ukraina är i viss mening redan förlorad för president Putin. Det sade parlamentets talman Radoslaw Sikorski, som på måndagen intervjuades i statliga TVP om Ukrainakrisen.

Putin har den unga ukrainska nationalismen emot sig, och motståndet blir hela tiden starkare. Moskva vill ha med Ukraina i sin tullunion, men genom att beväpna separatisterna stärker man nationalismen i resten av landet, konstaterade Sikorski.

Och om Ryssland öppet skulle inleda krig med Kiev, då måste vi hjälpa offren att försvara sig, menade det förre utrikesministern. Då kommer fler människor att dö – men om vi låter Ryssland ta Ukraina, då finns det ett pris att betala för det också.

Han underströk också att ukrainarna måste gå vidare med sina ekonomiska reformer och pekade på att det kunde finnas en del att lära av exemplet Polen.

När järnridån föll missade Ukraina chansen medan vi reformerade vår ekonomiska system, sade Sikorski. Ukrainarna kämpar vid porten till Europa, vi är skyldiga dem solidaritet, vi kan inte överge dem. (Polskie Radio 24 feb 15)