Tusk vill lugna befolkningen i Slupsk

– Jag ska försöka övertyga invånarna i regionen att detta kommer att bli en plats av betydelse för Polens säkerhet. Det sade premiärminister Donald Tusk vid sitt besök på militärbasen i Redzikowo, där de amerikanska jaktmissilerna ska placeras. Slupsk (som ligger nära basen) får visserligen ett mer utsatt läge, men kommer också att vara betydligt bättre skyddat än tidigare. Ryssland har starkt motsatt sig de polskamerikanska planerna på en antirobotbas i norra Polen, och efter den ryska inmarschen i Georgien ser polackerna allvarligt på det ryska hotet om att rikta sina raketer mot Polen. (Warsaw Business Journal 29 aug 08)

Tusk möter protesterande i Slupsk

Idag träffar premiärminister Donald Tusk väljarna från Slupsktrakten, som inte alls vill ha någon amerikansk luftförsvarsbas i Redzikowo. För en vecka sedan skulle ett par ministrar ha informerat befolkningen om basen, men besöket blev inställt. Det hade till resultat att man dels startade en namninsamling mot basen och dels anordnade en gatudemonstration. Närmare ettusen personer har också undertecknat ett brev till regeringen och protesterat mot bristen på information och medinflytande ifråga om USA-basen. (Östersjönytt 29 aug 08)

100 soldater ska bemanna nya USA-basen

Den amerikanska luftförsvarsbasen kommer att bemannas med etthundra soldater, uppger USA:s utrikesdepartement. Senare tillkommer även servicepersonal. Trupperna ska serva de Patriotmissiler som enligt avtalet ska förstärka det polska luftförsvaret. Missilerna kommer troligen att föras över från Tyskland eller från Texas (The News 27 aug 08)

Slupsk vill kompenseras för USA-basen

De lokala styrelserna i nordöstra Polen, där den amerikanska luftförsvarsbasen ska byggas, begär nu en rad investeringar som kompensation för att de ska acceptera missilskölden i sin omgivning, uppger Radio Gdansk. Listan, som på uppmaning av premiärminister Donald Tusk tagits fram av borgmästaren i Slupsk, innehåller sex punkter. Först behövs nya vägar, inklusive en ringväg runt Slupsk; ett nytt vattensportcenter; en utvidgning av den ekonomiska zonen kring Redzikowo, där anläggningen ska placeras; en ny flygplats och ett nytt universitet. (The News 26 aug 08)

Polsk-amerikanska avtalet publicerat på nätet

Hela det polsk-amerikanska avtalet om en amerikansk luftförsvarsbas i Polen ligger nu ute på det polska utrikesdepartementets hemsida. Dokumentet undertecknades på torsdagen av de båda ländernas utrikesministrar Condoleezza Rice och Radoslaw Sikorski. Skölden ska enligt avtalet vara ett svar på spridningen av massförstörelsevapen och raketer. Överenskommelsen har utformats i enlighet med gällande internationell lag och tidigare avtal mellan de två länderna, understryker undertecknarna. Det markbaserade antiraketförsvaret ska placeras i Redzikowo i norra Polen, som kommer att vara avspärrat av hänsyn till säkerheten. Anläggningen ska vara polsk egendom och lyda under polsk lag. USA ansvarar för att ordningen upprätthålls bland amerikaner som arbetar på basen, inklusive soldater. Det blir Polens ansvar att se till skydd och säkerhet utanför området. USA har förbundit sig att bidra till det polska försvaret med ett raketsystem. (The News 22 aug 08) Läs hela texten här >>

Presidenten vann striden om TV-talet

Kampen mellan president Kaczynski och premiärminister Donald Tusk fortsätter. I samband med undertecknandet av antimissilavtalet hade både Kaczynski och Tusk för avsikt att hålla ett tal till nationen i TV. Men Tusk avstod när han fick klart för sig att Kaczynski redan bokat in sig. Presidenten tog i sitt tal åt sig äran av att USA nu ska bygga en antiraketbas på polsk mark, och dessutom förse Polen med Patriotraketer. Han nämnde inte att regeringen Tusks förhandlare krävt – och fått – större säkerhetsgarantier än vad som begärdes av den förra regeringen, som leddes av presidentens tvillingbror Jaroslaw Kaczynski. (Warsaw Business Journal, Warsaw Voice 20 aug 08)

Antimissilavtalet undertecknades

Idag, onsdag, har antimissilavtalet undertecknats av utrikesministrarna Condoleezza Rice och Radoslaw Sikorski. Vid ceremonin på premiärministerns kansli i Warszawa var även president Kaczynski närvarande. – Vi har nu uppnått vårt huvudsakliga mål, sade premiärminister Donald Tusk efter undertecknandet. Både USA och Polen kommer att vara säkrare och USA har förbundit sig att bidra till Polens säkerhet. Tillsammans ska de två länderna att möta hoten från en tredje part. (The News 20 aug 08)

Rice till Warszawa i kväll

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice anlände på torsdagskvällen till Warszawa för att i morgon tillsammans med premiärminister Donald Tusk underteckna avtalet om en amerikansk antiraketbas på polskt territorium. Rice deltar just nu i ett Natomöte i Bryssel, som diskuterar hur organisationen ska hantera kriget i Georgien. Förhandlingarna om en amerikansk luftförsvarsbas har pågått i nästan två år och har mött mycket motstånd från Moskva. (The News 18 aug 08)

Polackerna säger ja till USA-baser

Den planerade amerikanska antimissilskölden har hittills inte varit populär hos polackerna, men nu stöds den av femtioåtta procent av befolkningen. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Gfk Polonia. Flera faktorer bidrar till den trettioprocentiga ökningen – dels Georgienkonflikten och dels att en rysk general hotat med att Ryssland nu kommer att rikta sina kärnvapen mot Polen. USA:s utrikesminister Condoleezza Rice undertecknar överenskommelsen på onsdagen i Warszawa. (The News 18 aug 08)

Upptrappade reaktioner efter avtal om robotbas

Avtalet om ett amerikanskt robotförsvar i Polen har väckt påtaglig oro i Moskva. Utrikesminister Sergej Lavrov har ställt in en planerad resa till Warszawa, och enligt den ryske generalen Anatolij Nogovitsyn innebär det att Ryssland kan komma att använda kärnvapen mot Polen om det blir krig. Ukrainas president Viktor Jusjtjenko har som följd av detta sagt att det landets robotförsvar gärna samarbetar med omgivande länder. Ryssarna överväger nu att bestycka sin Östersjöflotta med kärnvapen, skriver The Times, som fått uppgiften från ryska militära källor (Polskie Radio, DN, Expressen 15-18 aug 08)

Avtalet klart om USA-bas i Polen

Polen och USA har nu efter två års förhandlingar undertecknat ett preliminärt avtal om att bygga en amerikansk luftförsvarsbas i Slupsk i norra Polen. I överenskommelsen ingår också att USA – som Warszawa krävt – stationerar ett antal extra Patriotraketer i landet på obegränsad tid. En amerikansk garnison kommer att finnas på plats för att driva basen år 2012. Det tros att den blodiga konflikten i Georgien har bidragit till att man faktiskt efter den senaste tidens intensifierade förhandlingar på hög nivå fattade beslutet. Radardelen av antiraketbasen ska placeras i Tjeckien, vilket beslöts i maj. Moskva har från början motsatt sig planerna på en amerikansk militär anläggning så nära Ryssland. (The News 14 aug 08)

Chefsförhandlare fick sparken

Vice utrikesminister Witold Waszczykowski har fått lämna sitt uppdrag som minister och chefsförhandlare i frågan om det planerade amerikanska antimissilförsvaret på polsk mark. Premiärminister Donald Tusk är missnöjd med hans insatser, i synnerhet nu i slutskedet. Tusk sägs också vara irriterad över ett uttalande av Waszczykowski i Newsweek Polska där han kritiserar premiärministern. Efter att nämnt något om vad USA ska bidra med till det polska försvaret, sade Waszczykowski att Tusk är mer angelägen om politisk framgång än om Polens säkerhet. Regeringen är nu orolig över vilken effekt Waszczykowskis uttalande kan ha på förhandlingarna med USA, vars chefsförhandlare John Rood besöker Warszawa nästa vecka. (Warsaw Voice 12 aug 08)

Moskva svarar med egna raketbaser nära Polen

Ryssland hotar nu med att installera egna missilsystem i Kaliningrad och Vitryssland om den polska regeringen låter USA bygga sitt planerade luftförsvarssystem på polskt territorium. Det säger Aleksander Surikov, rysk ambassadör i Minsk. Moskva misstänker att USA-basen är riktad mot Ryssland, medan Washington hävdar att den ska fånga upp attacker från stater som Iran. (Warsaw Business Journal 7 aug 08)

 

Förhandlingarna med USA är hårda men vänskapliga

Polens ståndpunkt i förhandlingarna med USA är hård, men samtalen förs i en vänskaplig atmosfär. Det sade premiärminister Donald Tusk på torsdagen till TVPinfo. Regeringen kan inte okritiskt acceptera förslag ens från sin viktigaste allierade och placeringen av en amerikansk antimissilbas på polsk mark bidrar inte till landets säkerhet. Det är också viktigt att kostnader vare sig för själva anläggningen eller verksamheten vid militärbasen ska drabba Polen. Tusk förnekade att Polen medvetet skulle bromsa förhandlingarna i väntan på att USA ska få en ny president. (Polskie Radio 1 aug 08)

Nya samtal om USA-bas i Polen

Idag återupptas samtalen mellan Polen och USA om den planerade amerikanska luftförsvarsskölden. Den amerikanske statssekreteraren Daniel Fried är på väg till Warszawa för att träffa utrikesminister Radoslaw Sikorski. Det bekräftar utrikesdepartementets talman, Piotr Paszkowski. Den polsk-amerikanska kommittén för strategiskt samarbete har ett viktigt möte på onsdag. Fried ska också bevista Bronislaw Geremeks begravning. En talesperson för president Valdas Adamkus förnekade i helgen att Litauen skulle ha accepterat amerikanska försvarsinstallationer på litauisk mark – även om Vilnius är positivt till tanken, ifall USA:s förhandlingar med Polen bryter samman. (The News 21 juli 08)

Rysk reaktion stärker Polens försvarsbehov

– Förhandlingarna med USA går bra, sade premiärminister Donald Tusk igår på väg för att uppdatera president Kaczynski om läget i samtalen om den planerade amerikanska missilskölden i Polen. Rysslands starka reaktion på USA:s avtal med Tjeckien, som undertecknades i dagarna, kräver ett stärkt amerikanskt skydd för Polen. Utrikesminister Radoslaw Sikorski har just kommit hem från USA där han lagt fram ett kompromissförslag för utrikesminister Condoleezza Rice. I utbyte mot den amerikanska luftförsvarsanläggningen vill polska politiker ha Patriotmissiler i landet, som ska stå kvar under amerikansk kontroll. (Warsaw Business Journal 10 juli 08)

Sikorski träffar Obama och McCain

Utrikesminister Sikorski har nu rest till USA för att diskutera den planerade amerikanska luftförsvarsskölden på polsk mark med kandidaterna i höstens presidentval. Sikorski vill ta reda på var Barack Obama och John McCain står i frågan. På måndagen ska han också träffa utrikesminister Condoleezza Rice, som besöker Polen i mitten av veckan i samband med undertecknandet av luftförsvarsavtalet med Tjeckien. Den amerikanska kongressen, som har avsatt pengar till de centraleuropeiska baserna, trycker på för att få ett beslut i juli före sommaruppehållet. Förra veckan avböjde Polen USA:s senaste bud med motiveringen att säkerhetsgarantierna för Polens del inte räcker. Amerikanerna tror att politiska problem inom landet kommit i vägen för ett beslut. Den polska allmänheten är enligt opinionsmätningar klart emot planerna, medan de flesta politiker är positiva. (The News 7 juli 08)

Tusk: Garantierna räcker inte för oss

– Polen behöver mer garantier om inte USA:s planerade antimissilbas på polsk mark ska försämra landets säkerhet. Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på fredagen. Det handlar inte om mer pengar, utan försäkringar om att tio amerikanska jaktmissiler inte ska innebära en fara för landet. Vi har inte nått så långt i förhandlingarna att vår säkerhet är tryggad, sade Tusk, som under dagen haft ett långt telefonsamtal med den amerikanske vicepresidenten Dick Cheney. (The News 4 juli 08)

Tusk och Sikorski i möte med USA:s ambassadör

Sedan det amerikanska utrikesdepartementet bekräftat att ett första avtal har slutits om en amerikansk antimissilsköld på polsk mark, har premiärminister Donald Tusk och utrikesminister Radoslaw Sikorski haft ett möte med USA:s ambassadör Victor Ashe. Mycket lite är känt om vad som avhandlades, och regeringen har ännu inte gjort några tillkännagivanden. Dessförinnan hade Polens huvudförhandlare Witold Waszczykowski informerat Tusk och Sikorski om resultaten av de polsk-amerikanska förhandlingarna (Polskie Radio 3 juli 08)

Överenskommelsen om USA-bas klar

En preliminär överenskommelse har nu nåtts om den planerade amerikanska antiraketskölden på polskt territorium, uppger nyhetsbyrån AFP. USA:s biträdande utrikesminister, Daniel Fried, som varit ambassadör i Polen, sade att förhandlingarna gått framåt, men ville inte bekräfta att avtalet är klart. (SVT Text 3 juni 08)

Chlebowski: Avtalet om USA-baser skrivs på i veckan

Avtalet om en amerikansk luftförsvarsanläggning på polsk mark kommer troligen att undertecknas inom en vecka. Det sade Zbigniew Chlebowski, ledare för PO:s riksdagsgrupp på söndagen. Förhandlingarna rullar på, och allting talar för att en överenskommelse träffas den kommande veckan sade Chlebowski, utan att gå in på detaljer. Som kompensation för den amerikanska anläggningen vill Warszawa ha betydande hjälp med att modernisera sitt stridsflyg, mer än USA räknat med, vilket inneburit att samtalen gått i stå den senaste tiden. (Warsaw Voice 30 juni 08)

Fotyga hemma från USA

Anna Fotyga, chef för presidentkansliet, har nu återvänt från sin resa till USA. I Washington och New York har hon samtalat med bland annat presidentens nationella säkerhetsrådgivare Stephen Hadley och vice försvarsminister Gordon England. Fotyga har framfört president Kaczynskis förhoppningar om att förhandlingarna om den planerade amerikanska antiraketbasen ska resultera i en överenskommelse. Hon fick intrycket att även amerikanerna är angelägna om en positiv avslutning av samtalen om det planerade luftförsvaret. På fredagen framhöll utrikesminister Radoslaw Sikorski och försvarsminister Bogdan Klich att Fotyga inte var utsänd av regeringen. (Polskie Radio 29 juni 08)

Fotyga till USA utan att informera regeringen

Anna Fotyga, statssekreterare vid presidentens kansli och tidigare utrikesminister, har rest till Washington – enligt ryktet för att försöka rädda förhandlingarna om de planerade amerikanska antiraketbaserna på polsk mark. Både försvarsminister Bogdan Klich och utrikesminister Radoslaw Sikorski sade på torsdagen att de inte känner till syftet med Fotygas resa, och att hon inte är utsänd av regeringen. Sikorski tillade att det inte är fel om Fotyga lyckas förklara Polens inställning för USA. Han hoppas på ett bättre samarbete mellan regeringen och presidenten i utrikesfrågor särskilt i ett så känsligt moment i förhandlingarna. Regeringen Tusks är mindre entusiastisk över en amerikansk försvarsanläggning i landet än den förra PiS-regeringen, och vill ha en lönande uppgörelse för Polen om det ska bli något av. En viktig del av förhandlingarna handlar om det polska kravet på att USA ska utrusta det polska försvaret med Patriotmissiler. (The News 27 juni 08)

CIA bekräftar fängelser i Polen

CIA:s viktigaste fängelser fanns under tre år i Polen. Det uppger amerikanska CIA-agenter till New York Times. Man valde Polen som inte hade några band till Al Qaida för att minska risken för infiltration eller angrepp från deras anhängare. Inte mindre viktigt var att polska agenter var redo att samarbeta, sade en av CIA-männen. Tom Malinowski från Human Rights Watch är inte förvånad: Det här har vi sagt hela tiden. Dessutom har det inte funnits någon anledning att förneka fakta, sedan president Bush erkänt att det fanns CIA-center på olika håll i världen. (Warsaw Business Journal 23 juni 08)

USA förhandlar med Vilnius om baser

USA diskuterar nu möjligheten att installera en del av sitt planerade antimissilförsvar i Litauen – om samtalen med Polen inte hamnar rätt. Det sade vice försvarsminister Witold Waszczykowski till Reuters nyhetsbyrå. Den litauiske försvarsministern Juozas Olekas bekräftar för franska FPA att så är fallet. I Polskie Radio försäkrade Waszczykowski dock att de polska förhandlingarna går framåt, och det nu hänger på om USA accepterar att bidra till moderniseringen av den polska armén. (Polskie Radio 18 juni 08)

Klich: Bemöt oss som en strategisk partner

Warszawa förväntar sig att USA ska behandla Polen på samma sätt som andra strategiska allierade, till exempel Egypten eller Pakistan. Det sade försvarsminister Bogdan Klich på måndagen. Polen räknar med långvarigt ekonomiskt stöd från USA för att kunna modernisera landets väpnade styrkor, underströk Klich. Hjälpen är en kompensation för att Washington på polskt territorium får bygga en antimissilanläggning till skydd för angrepp från stater som Iran. USA erbjuder fyrtiosju miljoner dollar till det polska försvaret, vilket är alldeles för lite, enligt regeringen Tusk. Då och då påpekar amerikanerna att de kan placera anläggningen i ett annat land om det blir för svårt att komma överens med polackerna. (Warsaw Voice 27 maj 08)

Klich: Bemöt oss som en strategisk partner

Warszawa förväntar sig att USA ska behandla Polen på samma sätt som andra strategiska allierade, till exempel Egypten eller Pakistan. Det sade försvarsminister Bogdan Klich på måndagen. Polen räknar med långvarigt ekonomiskt stöd från USA för att kunna modernisera landets väpnade styrkor, underströk Klich. Hjälpen är en kompensation för att Washington på polskt territorium får bygga en antimissilanläggning till skydd för angrepp från stater som Iran. USA erbjuder fyrtiosju miljoner dollar till det polska försvaret, vilket är alldeles för lite, enligt regeringen Tusk. Då och då påpekar amerikanerna att de kan placera anläggningen i ett annat land om det blir för svårt att komma överens med polackerna. (Warsaw Voice 27 maj 08)

Oenighet om amerikanska antirobotbasen

Stephen Mull, USA:s huvudförhandlare vad gäller den amerikanska antimissilbasen i Polen, säger att Warszawa måste räkna med att betala det mesta av moderniseringen av sitt luftförsvar själva. Polackerna ser upprustningen av det egna försvaret som en del av avtalet, och premiärminister Donald Tusk påpekar att detta är vad president Bush i samtal har utlovat. Även tidigare har det framkommit skilda uppfattningar om vad som egentligen utlovats – och för några veckor sedan sade en amerikansk representant att anläggningen kunde byggas i ett annat land om man inte kan komma överens med Polen. Såväl regeringen som oppositionen vill att försvarsbasen ska byggas i Polen – mot lämplig kompensation. Det polska folket däremot ställer sig mindre entusiastiskt: femtiofyra procent är fortfarande negativa till bygget. (Polskie Radio 26 maj 08)

Oenighet om amerikanska antirobotbasen

Stephen Mull, USA:s huvudförhandlare vad gäller den amerikanska antimissilbasen i Polen, säger att Warszawa måste räkna med att betala det mesta av moderniseringen av sitt luftförsvar själva. Polackerna ser upprustningen av det egna försvaret som en del av avtalet, och premiärminister Donald Tusk påpekar att detta är vad president Bush i samtal har utlovat. Även tidigare har det framkommit skilda uppfattningar om vad som egentligen utlovats – och för några veckor sedan sade en amerikansk representant att anläggningen kunde byggas i ett annat land om man inte kan komma överens med Polen. Såväl regeringen som oppositionen vill att försvarsbasen ska byggas i Polen – mot lämplig kompensation. Det polska folket däremot ställer sig mindre entusiastiskt: femtiofyra procent är fortfarande negativa till bygget. (Polskie Radio 26 maj 08)

Kaczynski ska försöka blidka Bush

Under besöket i Israel har president Kaczynski lyckats utverka ett privat möte med president Bush. Han vill försöka bryta dödläget i förhandlingarna om den antiraketbas som USA vill bygga på polsk mark. – Polen har rätt att få kompensation, men det kan också gå för långt, och då förlorar vi ett projekt som är avgörande för landets säkerhet, säger Kaczynski. Källor som står nära den amerikanska administrationen säger till Gazeta Wyborcza att de polska kraven är orealistiska, och att förhandlingarna kan bryta samman när som helst. (Warsaw Business Journal 16 maj 08)

Kaczynski ska försöka blidka Bush

Under besöket i Israel har president Kaczynski lyckats utverka ett privat möte med president Bush. Han vill försöka bryta dödläget i förhandlingarna om den antiraketbas som USA vill bygga på polsk mark. – Polen har rätt att få kompensation, men det kan också gå för långt, och då förlorar vi ett projekt som är avgörande för landets säkerhet, säger Kaczynski. Källor som står nära den amerikanska administrationen säger till Gazeta Wyborcza att de polska kraven är orealistiska, och att förhandlingarna kan bryta samman när som helst. (Warsaw Business Journal 16 maj 08)

Kaczynski ska försöka blidka Bush

Under besöket i Israel har president Kaczynski lyckats utverka ett privat möte med president Bush. Han vill försöka bryta dödläget i förhandlingarna om den antiraketbas som USA vill bygga på polsk mark. – Polen har rätt att få kompensation, men det kan också gå för långt, och då förlorar landet ett projekt som är avgörande för landets säkerhet, säger Kaczynski. Källor som står nära den amerikanska administrationen säger till Gazeta Wyborcza att de polska kraven är orealistiska, och att förhandlingarna kan bryta samman när som helst. (Warsaw Business Journal 16 maj 08)

USA: Förhandlingar om antirobotbas över i juni

Nu sätter USA upp en tidsgräns för samtalen om antirobotskölden: i mitten av juli måste förhandlingarna vara klara. Sedan infaller semesterperioden, och därefter är det amerikanska presidentvalet igång, rapporterar Kjell Albin Abrahamson från Warszawa. Om Polen och USA inte är överens, så placeras anläggningen i Storbritannien i stället. Polackerna pressar på för att få tjugo miljarder dollar till upprustning av det egna försvaret i kompensation för upplåtelse av territorium för den amerikanska försvarsanläggningen. Det nya budet kan vara ren förhandlingsteknik, resnerar polackerna: att flytta anläggningen till Storbritannien skulle innebära flera års försening – men å andra sidan ska man kanske nöja sig med vad som redan uppnåtts. (SR Ekot 13 maj 08)

Kaczynski: USA-basen måste bli av

Rysslands ställning i Öst- och Centraleuropa kommer att bli ännu mer dominerande om den amerikanska luftförsvarsbasen i området inte byggs. Det säger oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski, tidigare premiärminister, i en radiointervju. Utan basen kommer alla strategiska beslut att bli beroende av Ryssland. (Polskie Radio 8 maj 08)

Kaczynski: USA-basen måste bli av

Rysslands ställning i Öst- och Centraleuropa kommer att bli ännu mer dominerande om den amerikanska luftförsvarsbasen i området inte byggs. Det säger oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski, tidigare premiärminister, i en radiointervju. Utan basen kommer alla strategiska beslut att vara beronde av Ryssland. (Polskie Radio 8 maj 08)

USA-basen impopulär bland befolkningen

Femtiofyra procent av polackerna vill inte ha den planerade amerikanska luftförsvarsbasen i Polen. Det visar en ny mätning från opinionsinstitutet CBOS. Det är en minskning med sex procentenheter – tidigare var siffran sextio procent. Men trettiotvå procent är positiva till anläggningen och fyrtiosju procent tror att den tillförsäkrar Polen amerikansk hjälp till modernisering av försvaret. Femtiosex procent oroar sig för att antiraketbasen kommer att göra Polen mera sårbart för attacker från muslimska fundamentalister, och ännu fler tror att basen också kommer att öka risken för angrepp från andra länder, som till exempel Ryssland. Trettioen procent har förståelse för det ryska motståndet mot USA-basen. (Polskie Radio 7 maj 08)

USA-basen impopulär bland befolkningen

Femtiofyra procent av polackerna vill inte ha den planerade amerikanska luftförsvarsbasen i Polen. Det visar en ny mätning från opinionsinstitutet CBOS. Det är en minskning med sex procentenheter – tidigare var siffran sextio procent. Men trettiotvå procent är positiva till anläggningen och fyrtiosju procent tror att den tillförsäkrar Polen amerikansk hjälp till modernisering av försvaret. Femtiosex procent oroar sig för att antiraketbasen kommer att göra Polen mera sårbart för attacker från muslimska fundamentalister, och ännu fler tror att basen också kommer att öka risken för angrepp från andra länder, som till exempel Ryssland. Trettioen procent har förståelse för det ryska motståndet mot USA-basen. (Polskie Radio 7 maj 08)

Bush inte beslutsmässig om USA-baser

Polen kan avsluta förhandlingarna om den planerade amerikanska missilförsvarsskölden i höst, säger chefsförhandlaren Witold Waszczykiewicz. Men eftersom administrationen Bush snart ska avgå, kan den inte komma med några mer omfattande löften. Förra veckan begärde president Bush tjugo miljarder dollar av kongressen till moderniseringen av det polska luftförsvaret, vilket allmänt anses vara alldeles för lite. En representant för den amerikanska administrationen sade nyligen att om avtalet med Polen inte går i lås går budet till något annat land. Antimissilbasen ska skydda i första hand USA från långdistansraketer från de s.k. skurkstaterna, i synnerhet Iran. Ryssland, som känner sig hotat, har starkt motsatt sig planerna. Det polska folket har också i opinionsmätning efter opinionsmätning visat att man helst inte vill ha installationerna på egen mark. (Warsaw Voice 6 maj 08)

Bush inte beslutsmässig om USA-baser

Polen kan avsluta förhandlingarna om den planerade amerikanska missilförsvarsskölden i höst, säger chefsförhandlaren Witold Waszczykiewicz. Men eftersom administrationen Bush snart ska avgå, kan den inte komma med några mer omfattande löften. Förra veckan begärde president Bush tjugo miljarder dollar av kongressen till moderniseringen av det polska luftförsvaret, vilket allmänt anses vara alldeles för lite. En representant för den amerikanska administrationen sade nyligen att om avtalet med Polen inte går i lås går budet till något annat land. Antimissilbasen ska skydda i första hand USA från långdistansraketer från de s.k. skurkstaterna, i synnerhet Iran. Ryssland, som känner sig hotat, har starkt motsatt sig planerna. Det polska folket har också i opinionsmätning efter opinionsmätning visat att man helst inte vill ha installationerna på egen mark. (Warsaw Voice 6 maj 08)

Bush begär pengar till det polska försvaret

President Bush har i kongressen begärt tjugo miljoner dollar till moderniseringen av den polska armén. Upprustningen är ersättningen för att USA får bygga delar av sitt centraleuropeiska missilförsvar på polskt territorium. Detta ska dock bara vara en del av det paket som är förknippat med robotskölden, säger amerikanska källor. Washington inkommer i veckan med sin officiella begäran, men – säger en representant för de amerikanska myndigheterna – om man inte når en överenskommelse med Polen kan installationen förläggas till ett annat land. Detta tar de polska kommentatorerna inte riktigt på allvar, eftersom det inte alls är säkert att något annat land vill ha missilskölden. Däremot kan det vara ett problem att Bushs presidenttid börjar lida mot sitt slut, och om en demokrat vinner valet i november kan hela projektet stoppas. (The News 5 maj 08)

Sikorski kan tänka sig ryska observatörer

Ryska observatörer på den amerikanska luftförsvarsskölden i Polen skulle kunna diskuteras. Det sade utrikesminister Radoslaw Sikorski i en radiointervju. Det skulle också innebära rätten till oannonserade inspektioner vid anläggningen. Tidigare fanns, enligt avtalet om nedrustning av konventionella vapen, en liknande rätt till inspektioner på ryska militärbaser, men den har Moskva återtagit. USA har hela tiden i samtalen med Ryssland sagt, att tillträde till missilförsvarsbaserna i Polen och Tjeckien kräver respektive lands godkännande, underströk Sikorski. (Polskie Radio 10 april 08)

Ryssland får inte ständig tillgång till USA-bas

Polen säger nej till Moskvas krav på rätten fritt tillträde till den amerikanska luftförsvarsskölden i Polen. Det säger vice utrikesminister Witold Waszczykowski till Tvn24. Ryssarna kan naturligtvis inte kräva rätten att vara stationerade i Polen, sade Waszczykowski, den tiden är förbi och kommer inte tillbaka. En polsk utrikesdelegation befinner sig för närvarande i Moskva för att diskutera USA:s planer på en antirobotbas i Centraleuropa. Den ryske utrikesministern har sagt Moskva att hela tiden måste veta att radarn inte genomsöker ryskt territorium och att jaktraketerna inte riktas mot Ryssland. (The News 8 april 08)

Natostöd för USA-sköld glädjer Polen

De polska delegationen vid toppmötet i Bukarest är belåten med Natos stöd till den amerikanska missilsköld som planeras i Polen och Tjeckien. Det sade Slawomir Nowak, chef för premiärministerns politiska kabinett, i polsk radio på fredagen. Stödet innebär att det är grönt ljus för försvarssystemet. Lika viktigt är att skapa ett eget polskt försvar som ska skydda landet mot missilangrepp, sade Nowak, och detta ska USA hjälpa till med. (The News 4 april 08)

Nato stöder USA-baserna i Centraleuropa

Natoledarna kommer att ge sitt stöd till de planerade amerikanska baserna i Polen och Tjeckien. Det sade en amerikansk topptjänsteman vid Natos möte i Bukarest på torsdagen. I slutdokumentet kommer deltagarna att erkänna robotskölden som en stor insats till skydd för de allierade. (Svenska Dagbladet 3 april 09)

Inget genombrott i samtal om USA-bas

Det har inte skett något genombrott i förhandlingarna om installationen av ett amerikanskt missilförsvar i Polen. Det säger en talesperson för polska utrikesdepartementet, och förnekar därmed uppgifter i Gazeta Wyborcza som säger att man redan nått en överenskommelse. (The News 31 mars 08)

Inget genombrott i samtal om USA-bas

Det har inte skett något genombrott i förhandlingarna om installationen av ett amerikanskt missilförsvar i Polen. Det säger en talesperson för polska utrikesdepartementet, och förnekar därmed uppgifter i Gazeta Wyborcza som säger att man redan nått en överenskommelse. (The News 31 mars 08)

Förhandlingarna med USA snart klara

Polen snabbar nu upp förhandlingarna om det amerikanska luftförsvaret på polskt territorium, skriver Gazeta Wyborcza. Regeringen kan komma att samtycka till projektet redan före sommarledigheten. Warszawa har, enligt en regeringskälla, sänt ett brev till Washington, vilket antyder att förhandlingarna är inne i sista skedet. I brevet accepterar regeringen att samtalen om moderniseringen av Polens beväpnade styrkor kan kortas ner från sex månade till tre, som utrikesminister Condoleezza Rice föreslagit. Brevet innehåller också de villkor som regeringen Tusk ställer för att avtalet ska gälla. (Polskie Radio 27 mars 08)

Förhandlingarna med USA snart klara

Polen snabbar nu upp förhandlingarna om det amerikanska luftförsvaret på polskt territorium, skriver Gazeta Wyborcza. Regeringen kan komma att samtycka till projektet redan före sommarledigheten. Warszawa har, enligt en regeringskälla, sänt ett brev till Washington, vilket antyder att förhandlingarna är inne i sista skedet. I brevet accepterar regeringen att samtalen om moderniseringen av Polens beväpnade styrkor kan kortas ner från sex månade till tre, som utrikesminister Condoleezza Rice föreslagit. Brevet innehåller också de villkor som regeringen Tusk ställer för att avtalet ska gälla. (Polskie Radio 27 mars 08)

Inspektionsrätt kan lösa frågan om USA-baser

För att få Ryssland att acceptera de amerikanska luftförsvarsanläggningarna i Polen och Tjeckien föreslår USA att ryska försvarsattachéer i respektive land ska ha rätt att göra besök på baserna, skriver Rzeczpospolita. I gengäld ska Warszawa och Prag kunna inspektera ryska baser. Detaljerna i avtalet diskuteras tillsammans med Polen och Tjeckien. För en tid sedan sade premiärminister Donald Tusk att en permanent rysk närvaro på militära anläggningar i Polen inte är acceptabelt, men det anses troligt att det nya förslaget skulle kunna godtas. (MSZ Supplement 24 mars 08)