Polen går inte med i EMU förrän tidigast om tio år

Publicerat 2017-05-31

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Nya besked från EU om att samtliga medlemsländer utom Danmark väntas gå med i eurosamarbetet före 2025 har väckt oro bland de länder som inte ingår i eurozonen. Bland dem finns både Polen och Sverige.

Polen har inget intresse av att ansluta sig till eurozonen under de närmaste tio åren, skriver centralbankschefen Adam Głapiński på tisdagen i en artikel i Financial Times.

En vidareutveckling av den ekonomiska och monetära unionen ligger på is, och alla idéer, inklusive de från Paris, om att påskynda EU-integrationen är bara drömmar. Inga större medlemsstat är villig att ge upp sin beslutanderätt över viktiga frågor om skatter och utgifter, anser Głapiński. EU-länderna utanför EMU har ingen brådska att gå med i euron, skriver han. Det är svårt att föreställa sig vad som skulle kunna vända denna motvilja inför ökad ekonomisk integration.

Enligt Glapiński såg de central- och östeuropeiska länder som anslöt sig till EU under 2000-talet inledningsvis euromedlemskap som något hedersamt. Men, skriver han, sedan har statsskuldkrisen förstört all tro på att euroområdet är ett nytt Jerusalem. De flesta nya medlemsländerna har avskrivit frågan om den gemensamma valutan, och Warszawa har gett signal om att vi inte har något intresse av att gå med under de närmaste tio åren.

Vissa purister hävdar att länder som inte går med i eurozonen bryter mot EU-fördraget, skriver Głapiński, men EUs ledarskap måste veta att det skulle vara dumt att tvinga ett land att uppfylla fördragsenliga skyldigheter mot folkets vilja. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)

Kopacz har avlagt sitt vittnesmål

Publicerat 2017-05-31

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Förra premiärministern Ewa Kopacz avlade på onsdagen sitt vittnesmål i samband med den återupptagna Smolenskutredningen. Frågan gäller varför det inte var polska myndigheter som genomförde obduktionerna av offren efter flygolyckan vid Smolensk i västra Ryssland 2010.

Det beslutet hade jag inte befogenhet att fatta, säger Kopacz, som då var hälsominister. Det måste fattas av åklagare. När jag flög till Smolensk var det för att hjälpa offrens familjer.

Kopacz har fått mycket kritik från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och från en del av de anhöriga för hur offren hanterades efter flygkraschen. Haveriutredningen sköttes enligt Chicagokonventionen om olyckor i internationell luftfart av ryska myndigheter eftersom president Kaczyńskis plan störtade i Ryssland. En parallell undersökning drevs av polska myndigheter – och PiS har underkänt dem båda. Partiets egen teori är att planet utsattes för ett politiskt attentat på initiativ av Moskva.

Åklagarna utreder nu om myndigheterna begått tjänstefel som inte krävt att polska läkare skulle genomföra obduktionerna i stället för ryska. Även dåvarande premiärministern Donald Tusk har kallats som vittne.

När man år 2011 öppnade nio av offrens gravar visade det sig att kroppsdelar från offren i flera fall hamnat i fel kista.

Smolenskutredningen beslöt förra året att samtliga gravar skulle öppnas för ännu en provtagning – proverna skickas nu runt till olika laboratorier i världen för att se om det finns spår av sprängämnen på offrens kvarlevor. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)

Duda hade inte rätt att benåda Kamiński

Publicerat 2017-05-31

President Andrzej Duda. Foto: Michal Józefaciuk, wikipedia.

Så snart president Andrzej Duda tillträtt sitt ämbete benådade han Mariusz Kamiński.

Kamiński var under regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förra regeringsperiod chef för Antikorruptionsbyrån (CBA) och stod åtalad för att trakassera PiS politiska fiender.

För att rädda Kamiński undan rättegång såg PiS till att han fick diplomatisk immunitet – han fick bli parlamentsledamot. Därmed sköts rättegången upp, men 2015 dömdes han för maktmissbruk till tre års fängelse och tio års förbud att inträda i offentlig tjänst.

Den nye presidenten, som själv är jurist, förklarade snabbt att domen var politisk och att Kamiński var vit som snö. Inom kort utnämndes han till högste chef för Polens underrättelsetjänster.

Benådningen var unik i sitt slag och domstolen lade ner målet. Men presidenten var för tidigt ute, enligt lagen ska den fällande domen ha vunnit laga kraft innan brottslingen kan benådas. Benådningen kritiserades alltså men justitieminister Zbigniew Ziobro förklarade att allt var OK.

Nu har emellertid Högsta domstolen slagit fast att benådningen strider mot lagen. Presidenten kan bara benåda en dömd, vars dom vunnit laga kraft.

PiS talesperson Beata Mazurek hävdar att Högsta domstolen överträtt sina befogenheter och att det är Konstitutionsdomstolen som ska avgöra frågan.

Konstitutionsdomstolen är den instans som gjorts om av PiS, vilket gett upphov till den mer än årslånga konflikten med EU. (Rzeczpospolita och wB 31 jan 17)

EU-kommissionen avvisar Polens kritik

Publicerat 2017-05-31

Konstitutionsdomstolen. Foto: wikipedia.

Vi beklagar att minister Waszczykowski inte förstår EU-kommissionens roll, uppbyggnad och befogenheter. Det sade EU-kommissionens talesperson Margaritis Schinas på sin dagliga presskonferens på tisdagen. Beslutet att granska rättssäkerheten i Polen har tagits av alla kommissionärerna tillsammans, och kommissionärerna är godkända av såväl EU-parlamentet som av medlemsländernas regeringar.

Det är mycket ovanligt att EU-kommissionen kommenterar kritik och andra uttalanden, och Schinas kommentar antyder hur allvarligt kommissionen ser på kritiken från utrikesminister Witold Waszczykowski.

Waszczykowski hävdade på måndagen att kommissionären för rättsliga frågor, Frans Timmermans, bedriver ett privat korståg mot Warszawa. Samtidigt ifrågasatte han hela EU-kommissionens legitimitet och upprepade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) krav på en stor reform av EU – en reform som Polen erbjuder sig att stå i spetsen för.

När Polen kort efter regeringsskiftet hösten 2015 ställde den politiskt oberoende Konstitutionsdomstolen under justitiedepartementets kontroll konstaterade EU och Venedigkommissionen att detta stred mot den polska grundlagen och rekommenderade en återgång till den gamla ordningen. Några marginella justeringar som inte anses tillfredsställande genomfördes. EU har inlett ett rättsstatsförfarande mot Polen men regeringen betecknar frågan som avslutad och anser att EU lägger sig i Polens interna angelägenheter.

Tidigare i maj beslöt unionens EU-ministrar på ett möte i Bryssel att Timmermans ska göra ett nytt försök att få igång en dialog med PiS-regeringen. Nu hörs också röster i EU som öppet talar för att Polen och Ungern, som bryter mot EUs grundläggande värderingar, inte längre ska få så stora bidrag ur unionens strukturfonder – Polen har under många år varit det land som fått mest pengar från EU. Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron lovade också under sin valkampanj att arbeta för sanktioner mot Warszawa och Budapest. (politico.eu och wB 30/31 maj 17)

Förra regeringschefen Ewa Kopacz kallas att vittna

Publicerat 2017-05-30

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Trots att protester från många av Smolenskoffrens anhöriga och kritik från delar av prästerskapet har Smolenskutredningen låtit öppna de omkomnas gravar för nya obduktioner. Resultatet av undersökningarna tillkännagavs på måndagen och utredarna uppger att de ryska obducenterna begått fler fel än man tidigare trott. Kort efter begravningen av offren öppnades flera gravar på de anhörigas begäran – man misstänkte att kvarlevorna blandats ihop i kistorna. Det visade sig då att åtminstone i sex fall hade kroppsdelar kommit fel.

Riksåklagaren vill nu också ha ett vittnesmål från förra premiärministern Ewa Kopacz, som då var hälsominister. Hon flög själv till Smolensk för personligen övervaka att kvarlevorna hanterades på rätt sätt och rapporterade om vad hon sett i parlamentet.

Jag såg våra patologer arbeta med stor omsorg i detta svåra arbete, sade Kopacz, som själv är läkare. I början behandlades våra polska läkare som observatörer, men sedan tog de på sig förklädena och stod bredvid de ryska läkarna.

Det har tolkats som att polska läkare deltog i obduktionerna och kunde bekräfta att det gick rätt till. Senare har Kopacz klargjort att de polska läkarna inte deltog i obduktionerna utan hjälpte till att ställa kropparna i ordning när de skulle visas upp för sina anhöriga.

Smolenskutredningen vill nu klargöra om den förra regeringen begått misstag när man inte krävt att polska läkare skulle delta i obduktionerna.

Tidigare har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk hörts som vittne – han var premiärminister i Polen vid tiden för olyckan.

Den 10 april 2010 störtade president Kaczyńskis plan utanför Smolensk i västra Ryssland, varvid alla ombordvarande omkom. Den ryska haverikommissionen kom fram till att planet störtade under landningsförsök i svår dimma, och den polska besättningen begått misstag. En parallell statlig polsk utredning fann att även de ryska trafikledarna i kontrolltornet begått misstag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i stället att planet sprängdes i luften, förmodligen av Ryssland, och den återupptagna utredningen syftar till att bevisa den teorin. (Natemat.pl och wB 30 maj 17)

Duda: Vi skickar mer trupp till Afghanistan och Irak om Nato vill

Publicerat 2017-05-30

President Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

Länderna i Centraleuropa bör vara väktare för den öppna dörrens politik eftersom det ligger i vårt intresse att inte förbli gränsländer. Det sade president Andrzej Duda säkerhetskonferensen Globsec 2017 i Bratislava. Och Nato måste se till att säkerheten garanteras lika mycket för alla medlemsstater.

Polen är redo att trappa upp sitt engagemang i antiterrorism-koalitionen om Natoländerna anser att det behövs, sade Duda. Vi kan till exempel öka vår närvaro i Afghanistan och Irak, där det redan finns polska soldater.

Presidenten sa också att han gärna ser att Natotrupperna i Polen stannar till 2022 i stället för till 2018.

På Natomötet i Bryssel för ett par dagar sedan presenterade Duda regeringens planer på att öka de polska försvarsanslagen till 2,2 % fram till 2020 och till 2,5 % fram till 2030. (Warsaw Voice 30 maj 17)

Waszczykowski: Timmermans bedriver ett personligt korståg mot Polen

Publicerat 2017-05-30

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Det finns inga spänningar mellan Polen och EU, det som finns är spänningar mellan Polen och en EU-kommissionär. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till nyhetsportalen politico.eu. Timmermans bedriver ett personligt korståg mot Polen och kritiserar oss för sådant som har åtgärdats för länge sedan.

Hans uttalande tyder på att relationerna kommer att fortsätta vara frostiga när EU nu än en gång vill starta en dialog för att försöka lösa krisen, skriver politico.eu.

Timmermans krav är orättfärdiga och skapar dålig stämning kring Polen. Lyckligtvis tycks kreditvärderingsinstitut och investerare inte ta Timmermans agerande på allvar, säger utrikesministern.

Men Timmermans agerande visar att EU-kommissionen överträtt sina befogenheter, menar Waszczykowski. För att inte förlora sin trovärdighet bland medborgarna måste kommissionen med det snaraste ta itu med detta.

Vi kan inte acceptera att EU styrs av en grupp byråkrater som inte har valts i allmänna val utan plockats ut av regeringarna, säger han. EU-kommissionen har ingen legitimitet, och den kommission som ska styra framtidens EU måste väljas i direkta val. Ett federalt Europa måste grundas på demokratiska regler, särskilt om det gäller att utvidga integrationen mellan medlemsstaterna.

Han är skeptisk till ett EU där några länder går före och fördjupar samarbetet utan att alla är med.

Varför är splittring bättre än enighet, frågar han retoriskt. Vi har levt i ett delat Europa och det var inte bra.

Ett federalistiskt EU skulle undergräva medlemsländernas suveränitet. EU måste i stället ha en genomgripande diskussion om framtiden – att Storbritannien lämnar unionen är en tydlig signal om att något är fel.

Vi kan inte nöja oss med att säga att britterna gör ett misstag, för misstag har också begåtts av EUs institutioner, hävdar Waszczykowski.

Däremot bör medlemsländerna kunna ha kvar sina egna valutor och inte tvingas in i euro-zonen, där tillväxten är så mycket sämre. (politico.eu 29 maj 17)

PiS och PO-Moderna får lika mycket stöd av väljarna

Publicerat 2017-05-29

Om det vore val idag skulle regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) få 33,5 %. De liberala oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna skulle få drygt 26 % respektive knappt 8 % – tillsammans 34 %.

Det visar en undersökning som opinionsinstitutet Ibris gjort för tidningen Rzeczpospolita.

Populistiska Kukiz’15 skulle få 14 % och står sig resultatet i parlamentsvalet 2019 får partiet en nyckelroll.

Vänsteralliansen (SLD), som dag står utanför parlamentet, skulle med 6 % komma in. Bondepartiet PSL däremot skulle hamna under femprocents-spärren, liksom alla övriga partier.

PiS har tappat lite sedan förra mätningen, säger sociologen Robert Sobiech, men har klarat sig bra trots misstroendevotum mot försvarsminister Antoni Macierewicz, polisbrutalitet i Wrocław och det just införda recepttvånget för dagen efter-piller. Väljarsympatierna tycks vara stabila där.

Under flera månader har vi sett hur väljare har gått över från Moderna till Medborgarplattformen, men den trenden tycks ha mattats av nu. Medborgarplattformen har lite problem med att det inte finns en enhetlig inställning i flyktingfrågan. (Rzeczpospolita 28 maj 17)

Jesuitpräst: Hyckleri när kristna inte vill hjälpa flyktingar

Publicerat 2017-05-29

Jesuitprästen Grzegorz Kramer. Foto: FB.

Katolska kyrkan i Polen har överlag varit enig med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) om att muslimska flyktingar är ett ont som måste undvikas.

Men det finns undantag, och ett av dem är jesuitprästen Grzegorz Kramer. Han kritiserar regeringen för hyckleri och för att inte leva upp till sina kristna värderingar.

Muslimerna har ju rätt till sin tro, säger Kramer till nyhetsportalen Natemat.pl. I det senaste rådslaget tryckte katolska kyrkan hårt på religionsfriheten. Det handlar om att älska människan, kärlek är inte lätt, titta bara på din egen familj.

Folk säger att muslimerna förstör vår tro och att det kanske är därför vi kristna inte längre tror på gud. Men vad är det för en tro om vem som helst kan ta den ifrån oss? undrar Kramer. Vårt problem är inte islam eller ateism, vårt problem är att vi inte lever som kristna. Det är lättare att tala om sin tro än att praktisera den. Om vi verkligen tror och styrs av vad vi kallar hjärtats evangelium, då kan ingen ta vår tro ifrån oss.

Påvarna Franciskus, Benedikt och Johannes Paulus har alla talat om att vi måste hjälpa också dem som tror på islam, vi ska inte vara rädda för dem, säger han. Jag läser vad några av kyrkans män, bland annat den f.d. prästen Jacek Międlar, säger – de predikar om invasion och att den europeiska kulturen förstörs. Jag förstår inte hur de kan förena sin kristna tro med sådana åsikter. De jämför islam och terrorism, men det kan man inte göra.

Och förslaget om humanitära korridorer – PiS-parlamentarikern Krystyna Pawłowicz ser det som det är en islamisk invasion via den katolska sakristian, säger Kramer. Enligt min uppfattning ljuger hon och det offentligt. Man kan inte göra sina synder till dygder. När människor hävdar att de styrs av kristna värderingar så förväntar jag mig att de ska agera så också. Naturligtvis möts jag av hat på nätet, men jag tror att jag har fler vänner. Det är viktigt att inte identifiera sig med hatarna. Ibland är det ett uttryck för kärlek att säga till någon: Stopp, nu får du inte gå längre! (Natemat.pl maj 17)

Svensk hamburgerkedja satsar stort i Polen

Publicerat 2017-05-29

Richard Bergfors, vd för Max. Foto: Pressmaterial.

Det blir en sann gastronomisk revolution för Polen! Det säger Richard Bergfors, vd för svenska hamburgerkedjan Max till nyhetssajten InnPoland. I september öppnas den första restaurangen, och tanken är att det så småningom ska bli 200 stycken.

Vi har gett McDonalds en match i Sverige, de blev till och med tvungna att stänga ner några restauranger, säger Bergfors, Och nu är det dags för Polen. Det finns redan bra hamburgerställen här, säger Bergfors vars favorit är Warburgern. Det kommer att tid och marknadsföring, men det viktigaste är den goda kvaliteten. Därför måste vi snabbt öppna flera restauranger så att folk förstår att detta inte är något tillfälligt.

Nu studerar han det polska köket för att kunna smakanpassa Max-burgarna efter polackernas önskemål.

I september öppnar vi den första restaurangen i Wrocław, säger Bergfors, och därnäst blir det Warszawa. (InnPoland maj 17)

Duda besöker Georgien

Publicerat 2017-05-29

Georgiens huvudstad Tbilisi. Foto: wikipedia.

Presidentparet Duda reser på måndagen till Tbilisi på ett tre dagar långt besök. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Presidenten ska diskutera bilaterala relationer och Georgiens önskan om att gå med i EU och Nato med president Giorgi Margvelashvili och premiärminister Giorgi Kvirikashvili.

Den polska delegationen ska också lägga ner blommor vid det monument av framlidne presidenten Lech Kaczyński, som 2008 reste till Tbilisi för att stötta landet under den rysk-georgiska konflikten 2008. Den dåvarande georgiske presidenten Mikheil Saakashvili sade 2015 att Kaczyńskis besök räddade landets självständighet.

På onsdagen kommer Duda också att delta i öppnandet av en boulevard i Tbilisi som uppkallats efter Polens marskalk Jozef Piłsudski. (Polskie Radio 29 maj 17)

Aleksandra Terpińska fick pris i Cannes

Publicerat 2017-05-29

Ur Aleksandra Terpińskas prisade film The Best Fireworks ever.

Filmaren Aleksandra Terpińska vann Canal+-priset på filmfestivalen i Cannes. Filmen, The Best Fireworks Ever eller på polska Najpiękniejsze fajerwerki ever, är trettio minuter lång och handlar om tre vänner som måste ändra sina framtidsplaner inför en militär konflikt i landet.

Terpińska har studerat psykologi på universitetet i Wrocław och filmregi på Schlesiens universitet i Katowice. Hon skrev sitt manus inspirerad av den store polske filmregissören Krzysztof Kieśłowski och Maidanupproret i Kiev 2013-14.

Hennes tidigare filmer All Souls Day (Święto zmarłych) och Amerika har fått flera priser på både polska och internationella festivaler. (Polskie Radio 27 maj 17)

Receptkrav för dagen efter-piller

Publicerat 2017-05-28

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

I Polen krävs i fortsättningen läkarrecept för den kvinna som vill köpa det s.k. dagen efter-pillret. Beslutet fattades i parlamentet i veckan som gick.

Recepttvånget är ett led i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ansträngningar att begränsa kvinnors självständighet. Det planerade totalförbudet mot abort stoppades i höstas efter enorma protester från både kvinnor och män. I stället inrättades särskilda bidrag för föräldrar som frivilligt föder fram svårt handikappade foster. Det är enligt den nuvarande abortlagen förbjudet att avbryta en graviditet – undantagen är om moderns liv är i fara, om fostret är svårt missbildat och om graviditeten har tillkommit under incest eller våldtäkt. Efter beslutet om stöd till familjer med svårt handikappade barn har det hörts röster om att kvinnor som blivit gravida vid våldtäkt eller incest skulle kunna få samma bidrag för att föda. Att dra in rätten att köpa dagen efter-piller över disk på apoteken är ett led i samma politik. PiS och katolska kyrkan har stora svårigheter med den så kallade genderpolitiken som innebär lika rättigheter för män och kvinnor – och homosexuella.

Effekten har blivit att läkare är oroliga för att undersöka gravida kvinnor – om det skulle bli missfall kan man bli misstänkt för att ha genomfört en olaglig abort. Det finns också en samvetsklausul i polsk sjukvård – vårdpersonal har rätt att vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion – och den utnyttjas av många. Det är alltså mycket svårt att få abort idag i Polen, och PiS betar på punkt efter punkt av de hinder som står i vägen för vad som i praktiken blir ett totalt förbud – med undantag för om moderns liv är i fara.

I ett känt fall för ett tiotal år sedan fick en gravid flerbarnsmamma veta att hon skulle bli blind om hon födde barnet. Ingen läkare ville utföra en abort, barnet föddes och modern blev blind.

Men för att polska kvinnor ändå ska ha tillgång till dagen efter-piller har organisationen Women on Wawes inrättat en telefonlinje, där det går att beställa ett recept. (Rzeczpospolita och wB 25/27 kan 17)

Ny ledare ska innebära en omstart för KOD

Publicerat 2017-05-28

Krzysztof Łoziński, ny ordförande i KOD, Kommittén för Demokratins Försvar. Foto: FB.

Vid medborgarrättsrörelsen Kommittén för Demokratins försvars (KOD) årsmöte i helgen valdes Krzysztof Łoziński med stor majoritet till ny ordförande. Han ersätter grundaren Mateusz Kijowski som anklagats för ekonomiska oegentligheter och som strax före röstningen drog tillbaka sin kandidatur.

Łoziński, som är 68 år gammal, tillhörde under kommunisttiden den demokratiska oppositionen. I mars 1969 blev han relegerad från sina fysikstudier för att ha samlat in namnunderskrifter i protest mot nedläggningen av den politiskt laddade teaterpjäsen Dziady. Han verkade inom Solidaritet och Kommittén för arbetarnas försvar (KOR), den organisation av intellektuella som hjälpte de upproriska varvsarbetarna i Gdańsk, och dömdes till fängelsestraff för ”subversiv verksamhet”.

Läs vidare >>

Zbigniew Brzeziński – patriot och realist

Publicerat 2017-05-28

Rosalynn Carter och Zbigniew Brzeziński besökte Polens kardinal Stefan Wyszyński. Foto: NARA, wikipedia.

Arkitekten bakom den amerikanska utrikespolitiken i slutet av 1970-talet och en av de mest inflytelserika polackerna i världen, professor Zbigniew Brzeziński har gått bort 89 år gammal.

Brzeziński föddes i Warszawa 1928. Hans far var diplomat i Berlin och Moskva. Den unge Zbigniew blev därmed vittne till nazismens födelse och de stora utrensningarna i Sovjet på 1930-talet. Andra världskrigets utbrott ledde till att ”Zbig” och hans familj stannade i Montreal i Kanada där pappan var generalkonsul. Familjen återvände aldrig till Europa.

Läs vidare >>

Prover från Smolenskplanet till ännu ett laboratorium

Publicerat 2017-05-25

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Prover från president Lech Kaczyńskis flygplan som störtade utanför Smolensk i april 2010 har skickats till det brittiska försvarets tekniska forskningslaboratorium i Kent för fysiokemiska tester. Det uppger en talesperson för Smolenskutredningen.

Tidigare har utredningen beställt tester från laboratorier i Italien, Spanien och två andra laboratorier i Storbritannien.

Regeringens Smolenskutredning som aktiverades i samband med maktskiftet hösten 2015, accepterar inte den officiella haverikommissionens slutsats att olyckan berodde på en olycklig kombination av dåligt väder, misstag från besättningen och från trafikledarna i kontrolltornet på den ryska militärflygplatsen Severny. Utredningen försöker i stället bevisa att planet sprängdes i luften på initiativ av den ryske presidenten Vladimir Putin. Den teorin får i viss mån näring av att Ryssland vägrar återlämna flygplansvraket. (Polskie Radio 25 maj 17)

Regeringen nöjd med ekonomin

Publicerat 2017-05-25

Rafał Bochenek, regeringens talesperson.
Foto: Regeringskansliet.

Med en tillväxt på 4 % och rekordlåg arbetslöshet borde Polen vara ett ekonomiskt föredöme för Västeuropa. Det säger regeringens talesperson Rafał Bochenek till statliga TVP.

Alla indikatorer går upp hela tiden, det är mycket tillfredsställande, sade Bochenek. Andra länder, särskilt i Västeuropa bör avundas oss!

I april sjönk arbetslösheten till rekordlåga 7,7 % enligt färska uppgifter från GUS (Statistiska centralbyrån), och tillväxten var under första kvartalet 4 %.

Regeringens barnbidragsreform 500+ har inte bara bidragit till att radera bort fattigdomen bland barnfamiljerna, den har också ökat efterfrågan och konsumtionen vilket har medfört en ökad tillväxt, säger Bochenek. (Polskie Radio 25 maj 17)

Ung man misshandlades till döds av polis

Publicerat 2017-05-25

Elpistol. Foto: US military, wikipedia.

Ett upprörande fall av maktmissbruk rullas nu upp i Polen. För ett år sedan förhördes 25-årige Igor Stachowiak av polisen i Wrocław, vid förhöret användes elpistol och Stachowiak dog.

Efter hans död hölls demonstrationer mot polisvåldet i Wrocław, och polisminister Jarosław Zieliński fick hela dokumentationen på sitt bord. En utredning skulle göras och de skyldiga ställas till svars. Så blev det emellertid inte, allt tycktes rinna ut i sanden.

Läs vidare >>

Polska studenter fick Karlspriset för unga 2017

Publicerat 2017-05-25

Erasmus Evening.

I år går Karlspriset för ungdomar till ett polskt projekt om Erasmus-programmet, Erasmus-kvällen som är en nätbaserad radioshow för studenter som funderar på att studera en Erasmus-termin utomlands. Det sänds på studentradiostationen Radio Meteor UAM på Adam Mickiewicz University i Poznań. Gäster i programmet har varit polska studenter som studerat utomlands eller utländska studenter i Polen. Intervjuerna handlade om många olika frågor – hur man skickar in ansökan, hur man väljer studieämnen, hur man söker bostad i andra länder, om skillnader mellan universitet och möjligheter de skapar, utbildningssystem eller annat som berör elevernas vardag.

På andra plats kom Re-Discover Europe; en aktivitet i norra Aalborg för att informera om Europadagen, och nummer tre blev Are We Europe, en nätbaserad multimedieplattform där unga människor kan skicka in sina berättelser om hur det verkligen känns att vara europé.

Europeiska Karlspriset till ungdomar syftar till att uppmuntra en europeisk medvetenhet bland ungdomar och till deltagande i europeiska integrationsprojekt. Priset delas årligen ut av Europaparlamentet och Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen till ungdomar mellan 16 och 30 år som har deltagit i projekt som bidrar till att främja förståelsen mellan människor från olika europeiska länder. Prisutdelningen ägde rum i Aachen i Tyskland den 23 maj. De tre bästa projekten tilldelades prissummor på 7 500 euro, 5 000 euro respektive 2 500 euro. (EU-parlamentet 24 maj 17)

Erasmus Evening >>

Filmfestival med judiskt tema i Warszawa

Publicerat 2017-05-24

Wojciech Pszoniak spelade Janusz Korczak i Andrzej Wajdas film från 1990.

Den 13 internationella filmfestivalen med judiska motiv sparkar i helgen igång i Warszawa. På Kino Muranów visas 30 filmer med judiska teman från hela världen. Det blir också samtal med regissörerna, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Bland de polska bidragen märks Andrzej Wajdas Det förlovade landet och Korczak – den judiske läkaren som under den nazistiska ockupationen 19-39–45 vägra överge sitt barnhem för judiska barn.

Eventet innebär ett tillfälle att få en inblick i den judiska kulturen och blir en påminnelse om judars och polackers gemensamma förflutna, säger festivalarrangören Aleksandra Grażyńska. Vi vill också arbeta för tolerans och kulturell öppenhet med filmens språk. (Polskie Radio 24 maj 17)

Biskop kritisk till Smolenskmötena

Publicerat 2017-05-24

Biskop Tadeusz Pieronek. Foto: Ralf Lotys, wikipedia.

De månatliga Smolenskceremonierna är ren politik. Det säger biskop Tadeusz Pieronek till tidningen Rzeczpospolita.

Han reagerar inte minst på att ceremonierna numera hålls två gånger i månaden i Kraków. Dels på olycksdagen den 10 och på begravningsdagen den 18, då PiS-ledaren Jarosław Kaczyński kör ner till sin brors grav i katedralen.

Det här är ren politik, säger Pieronek. Marscherna genom Warszawa och talen vid presidentpalatset har inte med religion att göra. Man talar inte längre om offren eller olyckan vid Smolensk, man använder tragedin som ett politiskt verktyg.

Biskopen är också mycket kritisk till att det byggs så många monument över den omkomne presidenten Lech Kaczyński.

Snart finns det en staty över Lech Kaczyński i varje stad, säger Pieronek. Så var det i Sovjetunionen också, man satte upp monument över Stalin överallt, det skulle finnas ett porträtt av Stalin i varje hus. Man kan försöka införa en sådan religion här också, men det är Kaczyński-religion, det är inte kristendom. Ska det kanske finnas ett porträtt av Lech Kaczyński i varje hem som man ska buga inför, som i Nordkorea?

Jag sade från början att det var fel att begrava presidenten i Wawel, då skulle det uppstå en kult, säger biskopen. Nu är det gjort men det finns ingen anledning att skruva upp kulten ännu mer. Den 18 varje månad ska polisen skydda Wawel – det är som om det vore undantagstillstånd i Polen. Poliserna skrattar åt det, men de gör vad de blir tillsagda. Varför sker detta, och vad kostar det polackerna? (Fakty.interia.pl 18 maj 17)

 

Biskop Tadeusz Pieronek

Foto: Ralf Lotys

 

Polska föräldrar dog i Manchesterdådet

Publicerat 2017-05-24

Ett polskt par omkom och en skadades i det misstänkta självmordsattentatet som dödade 22 personer i Manchester på måndagskvällen. Paret skulle hämta sina två döttrar som var med på konserten.

Såväl president Andrzej Duda som premiärminister Beata Szydło har skickat sina kondoleanser till de anhöriga och fördömt dådet.

Runt 20 000 polacker bor i Manchester. (Polskie Radio 24 maj 17)

Waszczykowski: Vi är redo för en omstart i de polsk-franska relationerna

Publicerat 2017-05-23

Utrikesminisetr Witold Waszczykowski. Foto: D Piasecki, flickr

Polen är redo för en omstart i de polsk-franska relationerna. Det sade utrikesminister Witold Waszczykowski på tisdagen i ett telefonsamtal med Frankrikes nyutnämnde minister för EU- och utrikesfrågor, Jean-Yves Le Drian.

Waszczykowski erinrade om en lång tradition av partnerskap och vänskap mellan de två länderna och uttryckte förhoppningar om samarbete och gemensamma projekt i framtiden, även inom EU och Nato.

En konstruktiv dialog mellan Polen och Frankrike är oumbärlig vid lösandet av de utmaningar som EU står inför, sade Waszczykowski. Weimartriangeln – det forum där Frankrike, Tyskland och Polen diskuterar gemensamma frågor – bör spela en särskild roll i byggandet av ett säkert Europa, ett Europa som svarar mot medborgarnas behov.

Relationerna mellan Polen och Frankrike har varit svala en tid – det väckte irritation i Paris när försvarsminister Antoni Macierewicz bröt ett ingånget avtal om att köpa franska arméhelikoptrar för 13 miljarder złoty (30 miljarder svenska kronor) och i stället gjorde affär med ett amerikanskt företag.

Frankrikes nyvalde president Emmanuel Macron har irriterats över Polens alla konflikter med EU, och sade under sin valkampanj att han som president ska arbeta för att EU ska införa sanktioner mot Polen. Han jämställde också PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och Ungerns premiärminister Victor Orbán med den franska nationaliströrelsens Marine Le Pen, och Rysslands president Vladimir Putin, och han anklagade regeringen för att dra utländska företag och arbetstillfällen till Polen med ojusta medel.

Waszczykowski, som då svarade att Macrons orättvisa anklagelser kom sig ut att den franska ekonomin inte på många på än kan tävla med den polska, ska nu alltså försöka tina upp de kyliga relationerna med Paris. (Polskie Radio och wB 23 maj 17

Polskt par saknas efter terrordådet

Publicerat 2017-05-23

Ett polskt par tycks finnas bland de saknade efter terrordådet i Manchester på måndagskvällen. Deras dotter ska ha efterlyst dem på sociala medier och utrikesdepartementet bekräftar att man söker paret.

Det finns många polacker i området och polska konsulatet arbetar nu med att försöka få kontakt med alla. (TVP 23 maj 17)

Fint stipendium till polsk-svensk konstnär i Malmö

Publicerat 2017-05-23

Aleksandra Kucharska vid ett av sina verk.
Foto: Malmö Konsthall.

Aleksandra Kucharska har i år tilldelats Malmö Konsthalls stipendium på 100 000 kronor.

Kucharskas mjuka grå bilder behöver tid för att skönjas. Med stor skicklighet tecknar hon upp en stilla och laddad värld, som kräver att vi stannar upp för att kunna se. Denna utmaning, att se igenom och bakom, är idag mycket viktig att anta, skriver juryn i sin motivering.

Aleksandra Kucharska är född 1981 i Gdańsk. Efter utbildning på Malmö Konsthögskola 2002-07 har hon ställt ut runt om i Sverige/Norden, både med skulptur och installation, men framförallt har hon utvecklat teckningen på ett mycket personligt sätt. Hennes bilder framkallas inför betraktaren, hon lockar in ögat i det till synes tomma.

Stipendiet delas ut onsdagen den 24 maj kl 18 i C-salen på Malmö Konsthall, då Kucharska också presenterar sig och berättar om sitt arbete.

Fri entré. (Malmö stad 23 maj 17)

Zbigniew Wodecki har avlidit

Publicerat 2017-05-22

Sångaren Zbigniew Wodecki. Foto: Tomasz Ziober, wikipedia.

Sångaren och kompositören Zbigniew Wodecki, vars karriär spände över nästan 5 decennier, har avlidit 67 år gammal.

Wodecki var en allsidig underhållare och ett av musik-Polens mest kända namn. Han började spela fiol redan i femårsåldern, men lärde sig också att spela trummor och piano. Han var också sångare, skådespelare och TV-presentatör. På 1960-talet var han med på de berömda kabaréerna på Piwnica Pod Baranami i Kraków, han har framträtt på de flesta polska musikfestivaler

Zbigniew Wodecki avled i Warszawa på måndagen i sviterna efter en stroke. Han kommer att begravas i Kraków. (Polskie Radio och wB 22 maj 17)

Territorialförsvarets första förband har avlagt eden

Publicerat 2017-05-22

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

Med er kommer den polska armén att vara oslagbar! Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz på söndagen i Rzeszów där ett av de tre första förbanden i det nya territorialförsvaret svors in på söndagen. Liknande ceremonier genomfördes i Białystok och Lublin.

Det territoriella försvaret, WOT, består av frivilliga som efter 16 dagars utbildning ska stödja armén och lära ut patriotism i lokalsamhällena så att eventuella fiender ska avskräckas.

Så småningom är det tänkt att territorialförsvaret ska omfatta 50 000 frivilliga som vapentränats och beväpnats. Det har också beställts militärlastbilar för 33 miljoner złoty (82 miljoner svenska kronor).

Förra året lade försvarsministern fram sin plan på ett territorialförsvar, och inte långt därefter förklarade han att fler polacker bör ha tillgång till vapen. Det populistiska partiet Kukiz’15 har också lagt fram ett förslag om en liberalisering av vapenlagen, men enligt en undersökning före jul var 80 % av polackerna emot sådana planer.

Det ledande oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) är kritiskt till territorialförsvaret.

Stor show, stor propaganda, men det stärker inte försvaret i östra Polen heller, säger partiets försvarspolitiska talesperson, förre försvarsministern Tomasz Siemoniak. Vad östra Polen behöver är en yrkesarmé, våra bästa operativa enheter i hela landet bantas för att skapa denna fiktion. Faktum är att territorialförsvaret minskar säkerheten i Polen. (Rzeczpospolita 22 maj 17)

Opolefestivalen ställs in

Publicerat 2017-05-22

Sångerskan Maryla Rodowicz 2007. Foto: Paweł Zienowicz

Det blir ingen musikfestival i Opole – i alla fall inte nu. Det meddelar staden Opole, där festivalen skulle ha utspelat sig.

Sedan det visat sig att arrangerande TVPs chef Jacek Kurski av politiska skäl sade nej till ett par av de artister som Maryla Rodowicz bjudit in till sin jubileumskonsert, har den ena efter den andra inbokade artisten hoppat av.

Även jubilaren, som stod på scen för första gången för 50 år sedan på just Opolefestivalen, beslöt att dra sig tillbaka och då ställer staden Opole in hela festivalen.

Opole kan inte gå vidare med förberedelserna till festivalen eftersom Maryla Rodowicz hoppat av, skriver borgmästaren Arkadiusz Wiśniewski i ett uttalande. Det är TVPs jobb att se till artisterna kommer till festivalen, och att många attraktiva artister nu lämnat återbud minskar festivalens betydelse avsevärt, Opole är dock redo att samarbeta med TVP vid ett annat tillfälle.

TVP å sin sida tänker stämma flera medier, som tidningen Gazeta Wyborcza och Newsweek Polska, för att de gett offentlighet åt nyheten att TVP sagt nej till några av de inbokade artisterna. (Polskie Radio 22 maj 17)

Juristkongress markerar mot PiS

Publicerat 2017-05-21

Många deltagare reste sig upp och gick i protest mot uttalanden från PiS-ministrar. Bild: skärmdump från TVN.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) reformering av det rättsliga systemet i Polen ses av landets jurister med oro. Reformerna innebär en begränsning av domstolarnas självständighet och en långtgående politisering av rättssystemet.

Av den anledningen samlades medlemmarna i Domarförbundet och Advokatsamfundet i helgen till en kongress i Katowice.

Läs vidare >>

Szydło: Säkra barnbidrag och pensionsåldern i grundlagen

Publicerat 2017-05-20

Premiärminister Beata Szydło. Foto: flickr

Om vi ska ändra grundlagen skulle jag personligen vilja att grundlagen innehåller garantier för stöd till familjerna och garantier för pensionsåldern. Det säger premiärminister Beata Szydło till tidningen SuperExpress.

Det är reformer som vi har genomfört och som Medborgarplattformen (PO) kommer att avskaffa om de kommer till makten, säger Szydło. För att ändra grundlagen krävs det att vi får kvalificerad majoritet i nästa val, och det är det vi arbetar för, sade Szydło.

Frågan om en ny grundlag har varit på tapeten i flera år och nyligen föreslog president Andrzej Duda en folkomröstning om grundlagen – vad den ska innehålla, vilka förändringar som behövs osv.

Det är ganska troligt att premiärministern och presidenten i det här fallet har samma åsikt. För att ändra grundlagen krävs en majoritet på 65 % i parlamentet vilket regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte har idag. (Polskie Radio 20 maj 17)

Gazeta Wyborcza utser Timmermans till Årets man

Publicerat 2017-05-20

EUs vice ordförande Frans Timmermans.
Foto: Nederländernas UD, wikipedia.

Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen och den kommissionär som har hand om rättsliga frågor, har av tidningen Gazeta Wyborcza tilldelats titeln Årets Man 2017. På en presskonferens i samband med utdelandet av utmärkelsen på fredagen i Warszawa, sade Timmermans att den polska regeringen också måste hjälpa till för att lösa konflikten om rättssäkerhetsprincipen i Polen.

Medlemsstaterna sade mycket tydligt på mötet i veckan att dialogen mellan EU-kommissionen och regeringen Szydło ska tas upp igen, sade Timmermans. Nu får vi se vad den polska regeringen anser om det.

Han påminde också om att EU har ett avtal om flyktingkvoter för att medlemsländerna ska vara solidariska med Grekland och Italien, dit de flesta flyktingar kommer.

Vi måste gemensamt ta itu med frågan eftersom det har kommit så många asylsökande, sade Timmermans. Den polska regeringen påpekar att landet hjälper flyktingar på plats, men det gör alla medlemsländer. Vi bör visa solidaritet inom EU, ingen väntar sig det omöjliga från Polen, men man förväntar sig att Polen hjälper till.

EU-kommissionen beslöt på tisdagen att tidsfristen för Polen och de länder som ännu inte tagit emot en enda flykting går ut i juni. Premiärminister Beata Szydło upprepade vad hon tidigare sagt: Polen går inte med på några obligatoriska kvoter.

President Andrzej Duda, som just haft besök av den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier, säger att Polen alltid varit och alltid kommer att vara öppet för dem som behöver hjälp – men att det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna att tvångsimportera människor till ett land. (onet.pl 19 maj 17)

Kultur och makt

Publicerat 2017-05-20

Maryla Rodowicz. Foto: wikipedia.

Den polska popmusikens drottning Maryla Rodowicz har stått på scenen i 50 år. Jubileet skulle firas med en konsert på den årliga musikfestivalen i Opole i juni, som arrangeras av statliga TVP.

Men så visade det sig att flera av de artister som sångerskan bjudit in står på TVPs lista över artister som av politiska skäl inte är välkomna i den statliga televisionen.

Läs vidare >>

Den politiska belastningen inom PiS

Publicerat 2017-05-19

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), Jarosław Kaczyński tänker ta över som premiärminister redan i juli. Det avslöjar Tomasz Rzymkowski som är parlamentariker från populistpartiet Kukiz’15.

Enligt det parlamentariska korridorskvallret ska Kaczyński ta över rodret fram till den 11 november 2018. Därefter efterträds regeringschefen Beata Szydło av finansminister Mateusz Morawiecki.

Läs vidare >>

Om det svenska Lagom – i Polen

Publicerat 2017-05-19

En selfie efter lyckosamt avhållet seminarium. I cerise blus syns ambassadör Inga Eriksson Fogh. Foto: Stanisław Godula

Lagom – eller det svenska receptet på lycka. Det var temat för ett event i Warszawa nyligen, med ambassadör Inga Eriksson Fogh som talare.

Arrangörer var Oberoende Studentföreningen, NZS, vid universitetet i Warszawa, en studentförening som stöder kulturell, vetenskaplig och social utveckling bland studenterna.

Eventet Lagom var ett tillfälle att bredda studenternas kunskap om de polsk-svenska relationerna.

Inga Eriksson Fogh presenterade målen för den svenska politiken idag, hon talade om jämställdhet, Sveriges ekonomi i förhållande till Polen och samarbetet mellan de två länderna i EU. (NZS maj 17)

Polen ett av Europas minst toleranta länder

Publicerat 2017-05-17

Regnbågsflaggan är symbolen för HBRQ-rörelsen.
Foto: wikipedia.

I en studie från ILGA-Europe, som arbetar för att förbättra HBTQ-personers villkor, från Polen 18 av 100 möjliga poäng vad gäller sexuella minoriteters rättigheter.

Det är på samma nivå som Turkiet, Azerbajdzjan, Vitryssland och Ryssland, säger Agata Chaber, ordförande i Kampanjen mot homofobi i Polen. Polen ligger på 27 plats i Europa, Lettland och Litauen belägger tillsammans jumboplatsen.

2013 låg Polen på 23 plats, de två följande åren gled landet ner till plats 24, och i år alltså näst längst ner.

ILGA-Europe har granskat sex områden – jämställdhet, icke-diskriminering, familj, mötesfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet, hatbrott, kroppslig integritet och rätten till asyl.

Rättssystemet ger inte något effektivt skydd mot homofobiskt våld, och så länge det inte är straffbart att begå hatbrott mot homosexuella så kommer systemet att fortsätta vara ineffektivt, säger Paweł Knut, som är knuten till Kampanjen hot homofobi.

Malta fick i studien 88 poäng, vilket är högst i Europa.

Krzysztof Szczerski, chef för presidentkansliet, anser det oacceptabelt att någon känner sig stigmatiserad på grund av en egenskap.

Det får inte förekomma, säger han, men han anser inte att polackerna är homofober.

Polackerna är enligt min mening diskret toleranta, vilket är vad de bär vara, säger han. (Polskie Radio och RVN 17 maj 17)

Schetyna: Vi bör göra vad vi har lovat

Publicerat 2017-05-17

Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen. Foto: PO, FB.

Polen bör uppfylla sina åtaganden om att ta emot asylsökande. Det säger Grzegorz Schetyna, ordförande i Medborgarplattformen (PO) som satt i regeringsställning när EU i september 2015 beslöt att fördela 100 000 flyktingar från lägren i Italien och Grekland via ett kvotsystem.

Polen åtog sig då att ta emot sammanlagt 10 000 asylsökande under ett par år. I oktober samma månad förlorade Medborgarplattformen makten till EU-skeptiska Lag och Rättvisa (PiS), som direkt sade nej till flyktingar.

På tisdagen satte EUs migrationskommissionär upp juni månad som gräns för medlemsländer som tagit emot inga eller få asylsökande.

Premiärminister Beata Szydło var snabbt ute och förklarade att fristen inte gäller Polen som inte accepterar systemet med flyktingkvoter. (onet.pl 17 maj 17)

Błaszczak: Flyktingar är värre än sanktioner

Publicerat 2017-05-17

Inrikesminister Mariusz Błaszczak.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Om Polen tvingas ta emot flyktingar så vore det värre än eventuella sanktioner från EU. Det säger finansminister Mateusz Morawiecki på onsdagen.

Kom ihåg vad som hänt i Västeuropa, kom ihåg terrorattackerna som tyvärr i princip är ett faktum i de större länderna i EU, sade Błaszczak. Kom ihåg att det började med några relativt få muslimska

På tisdagen, sedan EUs migrationskommissionär Dimitris Avramopolous, påpekat att de länder som fortfarande inte tagit emot några asylsökande ur den grupp som EU åtagit sig att fördela bland medlemsländerna nu måste börja agera.

I juni går tidsfristen ut, sade han.

Premiärminister Beata Szydło svarade med att det faktiskt inte finns någon överenskommelse om att flyktingarna ska fördelas enligt det som kallas EUs kvotsystem, och att Polen inte kommer att acceptera några flyktingar.

Hon hävdade också att Polens tuffa attityd i sammanhanget spritt sig bland medlemsländerna.

I september beslöt EU-länderna att gemensamt fördela 100 000 av de flyktingar som tagit sig till Italien och Grekland, och Polens dåvarande regeringschef, Ewa Kopacz från Medborgarplattformen (PO) accepterade sammanlagt 10 000 asylsökande. I oktober samma år röstades regeringen bort och de mer EU- och flyktingkritiska Lag och Rättvisa (PiS) tog över. Sedan dess har PiS gjort motstånd genom att hänvisa till ukrainska säsongsarbetare och krävt att få granska dem som kan bli aktuella för att kunna sortera bort eventuella turister och ekonomiska flyktingar. (Polskie Radio 17 maj 17)

Ung polsk filmare tävlar i Cannes

Publicerat 2017-05-16

Time to Go (Koniec Widzenia) av Grzegorz Mołda.

I årets filmfestival i Cannes representeras Polen av den 24-årige kortfilmsregissören Grzegorz Mołda från Polen. Hans film Time to go (Koniec Widzenia) är en av de nio filmer som tävlar om Guldpalmen i kortfilmsklassen.

Filmen handlar om unga Marta som arbetar i sin fars bilaffär. Hon kommer i kläm när hennes pojkvän grips av polisen och hon tvingas välja mellan honom och fadern.

Grzegorz Mołda gick i år ut filmskolan i Gdynia och Time to Go är hans examensarbete. Den valdes ut bland nästan 5 000 insända bidrag. (Polskie Radio 16 maj 17)

EU: Nu måste Polen ta emot flyktingar

Publicerat 2017-05-16

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

I juni går tidsfristen ut och medlemsstaterna måste börja ta emot asylsökande från Italien och Grekland, så som EU fattade beslut om för två år sedan. Det säger migrationskommissionären Dimitris Avramopolous.

Annars måste vi inleda ett överträdelseförfarande för att inte förstöra EUs trovärdighet. Alla måste ta sitt ansvar.

De länder som inte accepterat flyktingar är i första hand Polen, Ungern och Österrike men i viss mån också Tjeckien, men även i andra länder går det trögt. Hittills har bara 18 400 asylsökande flyttat vidare till sina mottagarländer.

Den polska regeringen har inte tagit emot någon enda flykting från EUs kvotsystem. Enligt premiärminister Beata Szydło finns det ingen överenskommelse om flyktingkvoter i EU.

Och tack vare vår tuffa attityd memot flyktingar blir en kritisk inställning till flyktingkvoter allt vanligare i Europa, sade Szydło på en presskonferens i Warszawa.

I september 2015 enades EU-länderna om att varje medlemsland skulle ta emot en viss kvot av flyktingar från de överfulla lägren i Italien och Grekland. Då styrde ännu det nuvarande oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) landet, och dåvarande premiärministern Ewa Kopacz accepterade efter påtryckningar från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att Polen skulle ta mot cirka 7 000 asylsökande.

Men vid parlamentsvalet i oktober övertog PiS regeringsmakten, och PiS har hela tiden bestämt motsatt sig kvoter, hänvisat till ukrainska säsongsarbetare, krävt att få granska dem som kan bli aktuella för att kunna sortera bort eventuella turister och ekonomiska flyktingar. (EUobserver, Polskie Radio och wB 16 maj 17)

St Andrzejs dag firas i Polen

Publicerat 2017-05-16

Helgonet St Andrzej Bobola. Foto: wikimedia commons

Den 16 maj är det 360 år sedan St Andrzej Bobola blev martyr, vilket högtidlighålls av katolska kyrkan i Polen.

Helgonet har en egen kyrka i Warszawa där hans kvarlevor förvaras i en metallkista sedan 1938, det år då han kanoniserades.

Bobola anslöt sig till Jesuitorden, blev präst och missionär i litauiska områden som idag ligger i Vitryssland. Han togs tillfånga av kosacker 1657 och torterades till döds.

I början av 1700-talet sades det att hans kvarlevor inte förmultnat, vilket av kyrkan uppfattades som ett tecken på hans helighet, och på 1920-talet visades kroppen upp på ett hygienmuseum i Moskva, och fördes senare till Vatikanen som ett tack för att påven Pius XI hjälpt Ryssland under den stora svälten.

2002 utsågs Andrzej Bobola till skyddshelgon för Polen och Warszawa. (Polskie Radio 16 maj 17)

EU-länderna stöder kraven på Polen

Publicerat 2017-05-16

EUs vice ordförande Frans Timmermans.
Foto: Nederländernas UD, wikipedia.

EU-kommissionen har i över ett år varnat Polen för att rättssäkerheten är i fara sedan Konstitutionsdomstolen satts ur spel. Nu ställer sig medlemsländernas EU-ministrar bakom kritiken.

Förhandlingarna mellan EU och regeringen förs av EU-kommissionären Frans Timmermans som utfärdat en rad rekommendationer, där han pekar på farorna och vad Polen bör göra för att undanröja riskerna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser emellertid saken slutdiskuterad och dialogen har därmed avstannat.

Vid ett möte med EU-ministrarna på tisdagen diskuterades frågan om rättssäkerheten i Polen.

Det finns en närmast bedövande enighet om synen att stödja kommissionens rekommendationer, fortsätta dialogen och återkomma säger Sveriges EU-minister Ann Linde till nyhetsportalen Europaportalen.

Frans Timmermans tycker sig se en ljusning i de ansträngda relationerna med Polen, och hoppas på fortsatt dialog.

Men Polens EU-minister Konrad Szymański menar att det behövs en författningsdomstol i EU för att avgöra hur värdegrunden rättsstatlighet ska tolkas – idag är debatten politisk, inte juridisk.

Här bortser han från att Venedigkommissionen, som är Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, tidigt kopplades in av utrikesminister Witold Waszczykowski. Och Venedigkommissionen har samma åsikt som EU-kommissionen i det här fallet – rättssäkerheten är inte helt tillgodosedd i Polen.

Enligt den brittiska tidningen Financial Times stödde Ungern och Tjeckien det polska förslaget. (Europaportalen och wB 16 maj 17)

Gapet mellan PiS och PO minskar

Publicerat 2017-05-16

Om det vore val på söndag skulle 30 % rösta på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och 28 % på oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Instytut Badań Pollster, som redovisas i tidningen SuperExpress.

På tredje plats kommer populistiska Kukiz’15 med 13 % och på fjärde plats Vänsteralliansen (SLD) med 10 %. Vänsteralliansen åkte ut ur parlamentet i valet 2015, och tycks alltså ha hämtat upp sig i opinionen. Även det liberala partiet Moderna skulle ta sig in i parlamentet med 8 % av rösterna.

Bondeförbundet PSL och det lilla vänsterpartiet Tillsammans skulle emellertid hamna under 5 %-spärren, likaså Janusz Korwin-Mikkes parti, som numera heter Frihet.

Att avståndet mellan PiS och Medborgarplattformen minskar beror främst på regeringspartiets stora nederlag i försöken att hindra förre premiärministern Donald Tusk att bli omvald som ordförande i Europeiska rådet, säger statsvetaren Rafał Chwedoruk. Men PO tar också många röster från Moderna, vars partiledare Ryszard Petru tappat förtroende. (Rzeczpospolita 15 maj 17)

Tusk kallas att vittna igen

Publicerat 2017-05-16

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kallas åter till vittnesförhör i utredningen av Smolenskolyckan 2010 då president Lech Kaczyńskis flygplan störtade och alla 96 ombord omkom.

Åklagarna i den återupptagna haverikommissionen utreder misstankar om att den dåvarande regeringen – där Tusk var premiärminister, inte skulle ha begärt tillstånd för polska rättsläkare att obducera de omkomna i Ryssland. Åtalet gäller misstänkt ”diplomatiskt förräderi”.

Året efter flygolyckan ifrågasattes identifieringen av kvarlevorna och efter 2011 ifrågasattes de ryska obduktionerna och när polska myndigheter lät öppna nio gravar visade det sig att kroppsdelar från sex av offren förekom i fel kistor.

Utredningarna av Smolenskolyckan är en del i det inrikespolitiska spelet i Polen. Den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis bror Jarosław Kaczyński är ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och han ser Tusk som sin främste inrikespolitiske fiende. Där Tusk i sin politik strävade efter att öppna upp Polen mot Europa och väst, vill Kaczyński att Polen ska sluta sig samman och minnas till sin ärorika historia. Det har bland annat medfört att många av de lagar som PiS-regeringen snabbt trummade igenom under sin första tid vid makten har ifrågasatts av EU – lamslagningen av Konstitutionsdomstolen, inskränkningen av mediefriheten, begränsningen av församlingsfriheten o.s.v.

I april var Tusk inkallad som vittne i en annan rättegång. Då anklagades två före detta chefer för att utan tillstånd ha samarbetat med den ryska underrättelsetjänsten FSB när Polen skulle dra tillbaka sina trupper från Afghanistan.

De olika rättegångar där Tusk nu kallas att vittna ingår i den systematiska kampanj som PiS driver för att misstänkliggöra honom och förhindra att den förre regeringschefen blir vald till president i Polen 2020, då hans mandat i Europeiska rådet går ut. (Polskie Radio och wB 16 maj 17)

Duda vill förbättra relationerna till Frankrike

Publicerat 2017-05-15

Emmanuel Macron – Andrzej Duda. Montage: wB

Jag hoppas att det går att återställa relationerna mellan Polen och Frankrike. Det sade president Andrzej Duda efter det franska presidentvalet.

På fredagen ringde han upp den nyvalde Emmanuel Macron och talade med honom ett par minuter, rapporterar radio RMF24.

Duda föreslog ett möte under Natos toppmöte i Bryssel den 25 maj, och Macron föreslog i stället ett möte i gruppen Weimar-triangeln – ett samarbetsforum för Polen, Tyskland och Frankrike som inleddes 1991 för att främja Polens återinträde på den internationella arenan, men som legat i träda under några år.

Jag gratulerade honom till segern, sade Duda och överlämnade stafettpinnen till honom – nu är han världens yngste president. Jag är glad att vi är män av samma generation och tror att på så sätt kommer att fungera bra och forma relationerna mellan våra båda länder på ett bra sätt.

Macron höll med, han sade att det lätt blir starka känslor och ord under valkampanjen, sade Duda. Det var ett bra samtal på jämlik basis.

Han gladde sig åt att kontakterna mellan de två presidenterna nu skulle normaliseras inom ramen för det politiska samarbetet, både det bilaterala mellan Polen och Frankrike och det europeiska.

Under sin valkampanj kritiserade Macron Polen för att bryta mot alla EUs värderingar och lovade att arbeta för att EU skulle införa sanktioner mot Polen. (Rmf24 och wB 13 maj 17)

Läs också Många orsaker till iskylan mellan Polen och Frankrike >>

Duda: Folkomröstning om grundlagen den 11 november

Publicerat 2017-05-15

Andrzej Duda. Foto: Rafał Zambrzycki, wikipedia.

President Andrzej Duda har föreslagit att polackerna ska folkomrösta om grundlagen som vid det här laget är 20 år gammal.

Inför 2018, då Polen firar 100-årsjubilum som suverän stat, bör det polska folket få ta ställning till om grundlagen ska ändras, sade presidenten nyligen. Det ska handla om presidentens roll, om senatens och sejmens roll, om likheten inför lagen, om de mänskliga fri- och rättigheterna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har en pågående konflikt med EU om just de mänskliga rättigheterna och om rättssäkerheten, och det är inte sannolikt att Duda vill skärpa grundlagen på de områdena. Snarare tros hans förslag komma att handla om att stärka presidentens makt på bekostnad av parlamentet och domstolsväsendet.

Enligt en färsk undersökning är bara 30 % av de svarande positiva till en förändring av grundlagen, medan 49 % är emot.

Den 11 november, på Självständighetsdagen nästa år, vore ett bra datum, föreslår presidenten.

Premiärminister Beata Szydło, just nu på besök i Peking, tycker att presidentens förslag är ett utmärkt initiativ. (Polskie Radio och TVN 14/15 maj 17)

Pilecki-monument avtäcktes i Warszawa

Publicerat 2017-05-15

Witold Pilecki under skådeprocessen 1948.
Foto: wikipedia.

På söndagen avtäcktes ett monument till minne av Witold Pilecki i Warszawa.

Pilecki (1901–1948) är närmast känd som den frivillige fången i Auschwitz. Han lät medvetet nazisterna gripa och skicka honom till Auschwitz för att få direktinformation om villkoren där. Han flydde från Auschwitz 1943 och deltog i Warszawaupproret 1944. Efter kriget blev han engagerad av den polska underrättelsetjänsten och skickades som spion till det nu kommuniststyrda Polen. Han greps och avrättades av regimen 1948, och hans grav har aldrig återfunnits.

Efter kommunismens fall återupprättades han, år 2008 fick han postumt Polens förnämsta utmärkelse, Vita Örnens orden och 2013 befordrades han postumt till överste.

Monumentet invigdes av kulturminister Piotr Gliński, som betecknade Pilecki som en av den polska historiens största hjältar, vars mod, uthållighet och offervilja ska bevaras i minnet i århundraden. (Polskie Radio 15 maj 17)

Oskattbara dokument skickades till Warszawa

Publicerat 2017-05-14

Femhundra boxar med dokument från den polska exilregeringen har skickats till Warszawa från Polska institutet och Sikorski-museet i London. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Exilregeringen, befann sig under andra världskriget i huvudsak i London, varifrån man ledde den underjordiska motståndsrörelsen. Verksamheten fortsatte efter krigsslutet, när en Moskvastödd kommunistregering tog över makten men avvecklades efter kommunismens fall 1989.

När Polska institutet nyligen digitaliserade sina arkiv visade det sig att det fanns dubbletter av många av exilregeringens dokument.

Det finns också ett militärarkiv från samma tid som berör den polska flottan samt dokument om Katyńmassakern 1940 då Röda armén avrättade över 20 000 polska krigsfångar.

Dokumenten är oskattbara för historiskt intresserade, säger Andrzej Suchy, direktör för Polska institutet i London. (Polskie Radio 14 maj 17)

Polen hedrade krigshjältar

Publicerat 2017-05-14

Marskalk Józef Piłsudskis monument i Warszawa.
Foto: G. Lindberg

Polen hedrade på fredagen minnet av två krigshjältar – marskalk Józef Piłsudski från första världskriget och general Władysław Anders från andra världskriget. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Piłsudski var dels general och besegrade oväntat Röda armén i ett berömt slag 1920 som brukar kallas Miraklet vid Wisła; dels var han marskalk och ledde landet under uppbyggnaden av Andra republiken (1918–1939).

General Anders i sin tur ledde 120 000 polacker ut från sovjetiska krigsfångeläger under andra världskriget. Han byggde av dem upp en armé på över 100 000 man, som fick lämna de sovjetiska krigsfångelägren för att under Anders befäl kämpa mot nazi-Tyskland. Ett av de mest berömda slagen stod vid Monte Cassino 1944. (Polskie Radio 12 maj 17)

Moody’s: Polens utsikter åter stabila

Publicerat 2017-05-14

Även kreditvärderingsinstitutet Moody’s ser positivt på Polens ekonomiska framtid.

Kreditbetyget får ligga kvar på A2, och utsikterna bedöms som stabila.

De risker som tidigare fanns vad gällde finanspolitiken för ett år sedan har nu avtagit, skriver Moody’s i sin rapport. Budgetunderskottet har minskat från 2,6 % av bnp till 2.4 %.

Oron för ett försämrat investeringsklimat fick Moody’s att förra året sänka utsikterna från stabila till negativa, men i den nya rapporten ligger de på stabila igen. (Polskie Radio 13 maj -17)

Kaczyńskis varningssignal till Macierewicz

Publicerat 2017-05-12

Försvarsminister Antoni Macierewicz. Foto: wikipedia.

Den parlamentariska arbetsgrupp som sysslar med försvarsfrågor har röstat ja till oppositionspartiet Medborgarplattformens (PO) förslag om att låta Riksrevisionen (NIK) granska försvarsdepartementet. Framför allt två saker ska sättas under lupp: försvarsminister Antoni Macierewicz affärsförhandlingar och departementets rutiner för sekretessbelagda dokument.

PiS räds inte några kontroller, säger Michał Jach från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som leder arbetsgruppen, till nyhetsportalen Onet.pl.

Men det tycks bara vara ett spel för gallerierna, Jach skulle näppeligen ha röstat för en kontroll av Macierewicz utan godkännande från partiledaren Jarosław Kaczyński. Partitoppen kan rentav själv ha tagit initiativ till granskningen.

Detta kan rimligen bara innebära att Macierewicz hamnat i konflikt med Jarosław Kaczyński och börjat bli svårhanterlig. Konflikten började med försvarsministerns unga skyddsling Bartłomiej Misiewicz som fick en remarkabelt stark ställning på försvarsdepartementet. Trots partiledarens uttryckliga order fick Misiewicz stanna kvar på departementet. Men det handlar också om Macierewicz kontroversiella ”reformer för att avkommunisera den polska armén”, det vill säga degradering av officerare, till och med postumt, samt sänkning av pensioner för militärer som tjänstgjort på kommunisttiden.

Även den så kallade Berczyński-gate har gett upphov till missnöje med Macierewicz förehavanden. Wacław Berczyński var chef för PiS egen Smolenskutredning. Hans obegränsade tillgång till affärsdokumentationen i samband med det planerade köpet av franska Caracale-helikoptrar, hans inflytande över förhandlingarna och kopplingar till amerikanska Boeing som försvarsdepartementet sedan skrev kontrakt med, samt hans plötsliga försvinnande har väckt många frågor. Det är just detta komplicerade nät av händelser och tillfälligheter som NIK ska granska.

NIK är en institution som PiS ännu inte tagit kontroll över. Om man tillåter att NIK gör en omfattande kontroll av försvarsministerns förehavanden kan det bara betyda att Macierewicz tagit sig för stora friheter och nu ska sättas på plats. Det är partiledaren Kaczyńskis tydliga varningssignal till Macierewicz om vem som har sista ordet och makten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner