Allt fler polacker får mässling

Publicerat 2019-01-07

Nästan 350 polacker drabbades av mässling i Polen förra året
enligt de officiella registren. Det är fem gånger så många som under 2017, meddelar Hälsoinspektionen GIS.

De flesta fallen bröt ut i november–december, och nya fall
har redan rapporterats in sedan årsskiftet.

Polen har haft en infekterad debatt om vaccinering av barn,
huvudsakligen mot mässling. En del tror att mässlingsvaccinet kan skada barnen.

I september togs ett medborgarförslag om att ta bort skyldigheten att vaccinera barnen upp till debatt i parlamentet, och inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för detta.

Enligt ett annat medborgarförslag ska vaccinationsplikten i
stället stärkas – barn som inte är vaccinerade bör inte tas emot i skolan. Läkarförbundet stöder det förslaget.

Ett medborgarförslag som skickas in till parlamentets talman
ska åtföljas av en namninsamling med minst 100 000 underskrifter. Därefter avgör talmannen om förslaget ska tas upp till debatt eller inte. Att förslaget kommer upp till behandling innebär alltså att talmannen, som tillsätts av regeringspartiet, anser frågan värd att diskutera. (Polskie Radio och wB 5 jan
19)

PiS: Tusk bör inte återvända till polsk politik

Publicerat 2019-01-04
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Mandatperioden för Europeiska rådets ordförande går ut i november och då återkommer Donald Tusk till Polen. Detta oroar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och i dagarna hävdade utrikesminister Jacek Czaputowicz att Tusk inte bör komma tillbaka till polsk politik.

I Europeiska rådet representerar han inte Polen, regeringens kandidat i ordförandevalet var Jacek Saryusz-Wolski. Därför blir det svårt för honom att återvända till den polska politiken när hans mandat som ordförande går ut, säger utrikesministern till tidningen Polska Times.

Här bortser Czaputowicz från det faktum att ordföranden inte ska representera sitt hemland utan samtliga medlemsländer. Ministern gör också en egen tolkning av hur polackerna ska minnas den skandal som uppstod när Tusks första mandatperiod gick ut våren 2016. Tusk var uppskattad som ordförande och förväntades bli omvald. Men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ville absolut inte att ärkerivalen Tusk skulle hedras med förnyat förtroende, och den nytillträdda PiS-regeringen nominerade i stället parlamentarikern Jacek Saryusz-Wolski. I stället blev det ordförandelandet Malta som valde Tusk till sin kandidat och till Warszawas besvikelse segrade Tusk med 27 röster mot en – Polens. Inte ens broderlandet Ungern röstade på PiS-kandidaten.

Valet var lagligt men etiskt mycket tvivelaktigt, säger ministern. Det är första gången man valt en person som inte nominerats av sin egen regering och det är inte klarlagt vem som egentligen stod bakom honom. Han nominerades visserligen av Malta men han har ju ingen koppling till det landet. Eftersom han stöddes av Angela Merkel kan han väl sägas vara Tysklands kandidat, resonerar Czaputowicz.

Den polska oppositionen ser dock fram emot att Tusk ska återkomma till den politiska scenen, och själv har han sagt att han definitivt inte tänker pensionera sig.

Därmed ser Jarosław Kaczyński ett hot mot PiS inför presidentvalet 2020 där Tusk skulle ses som en stark kandidat. Kaczyński har varit medveten om att den stunden skulle komma, och det är orsaken till att Tusk upprepade gånger kallats att vittna i olika rättegångar där tjänstemän ur hans administration misstänkliggörs. Man vill att Donald Tusk ska förknippas med olika former av skumraskaffärer, och i högermedierna har pågått en intensiv smutskastning av den förre regeringschefen.

Oppositionen har behov av en samlande gestalt och ser fram emot Tusks återkomst. Det har spekulerats i att han skulle bilda ett nytt parti – dels eftersom hans förra parti, oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) redan har en ordförande – Grzegorz Schetyna – och dels eftersom partiet är kört i botten av samme Schetyna.

Oppositionens förhoppningar är samtidigt PIS fasa – Tusk och hans parti – vilket det nu skulle vara – är tveklöst ett hot mot den nuvarande regeringen, trots de stora bidragen till barnfamiljerna och den sänkta pensionsåldern. Kaczyński vill inte gärna förlora regeringsmakten till Tusk än en gång. (wB 4 jan 19)

Minister: Mannen bör få slå en gång utan straff

Publicerat 2019-01-03
Vice familjeminister Elżbieta Bojanowska. Foto: regeringens hemsida.

Ett slag är inte att betrakta som misshandel och bör därför undantas ur lagen.

Så resonerade vice familjeminister Elżbieta Bojanowska när departementet nyligen tog fram förslag om tillägg till lagen om våld i hemmet.

Enstaka slag är inte misshandel, lagen bör handla om dem som utsätts för upprepad misshandel, menar Bojanowska, som för övrigt har en doktorsexamen i ämnet social trygghet vid Warszawas universitet.

Förslaget väckte en storm av kritik: Det här skulle göra det svårare att åtala hustrumisshandlare!

Protesterna har blivit så stora att premiärminister Mateusz Morawiecki nu återsänt förslaget till departementet för omarbetning.

Familjedepartementet får skriva om det dubiösa innehållet, säger regeringschefen i ett uttalande. Kampen mot våld i hemmet är en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) prioriterade frågor. Polsk lag måste vara tydlig och den ska skydda offren till hundra procent. Varje fall av våld i hemmet – både engångsvåld och upprepat våld – ska hanteras bestämt och otvetydigt.

I lagförslaget finns också en skrivning om att polisen inte på eget initiativ får gå in i en bostad vid misstänkt hustrumisshandel utan måste ha tillstånd av den misshandlade.

Även det förslaget måste arbetas om, konstaterar Morawiecki. Offren blir ofta förödmjukade och därför har vi ett system med Blå kort som ska stärka den misshandlades rättigheter. Våldsoffer måste känna att staten är på deras sida.

Man kan påminna sig Polen för några år sedan hade väldiga svårigheter att anta Europakonventionen om våld i hemmet.

PiS, då i opposition, och katolska kyrkan ställde sig mycket kritiska till konventionen. Kyrkan till och med vädjade till parlamentet att inte ratificera den.

Konventionen lägger skulden för våld i hemmet på familjen och traditionen, i stället för på mänsklig svaghet eller misstag, hävdade biskoparna i ett uttalande 2015 och hoppades att parlamentarikerna skulle inse vikten av godhet, äktenskap, familj och befolkningens framtid.

Samtidigt visade statistiken då att var tredje polsk kvinna utsattes för misshandel i hemmet, och att det av många ansågs som så naturligt att man ogärna gick till polisen. (Familjedepartementets hemsida, natemat.pl och wB 3 jan 19)

PSL-ledaren populärast av oppositionsledarna

Publicerat 2019-01-02
PSL-ledaren Władysław Kosiniak-Kamysz. Foto: wikipedia.

Om regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) förlorar valet i höst – vilken oppositionspolitiker skulle passa bäst som regeringschef?

En fjärdedel av de tillfrågade (26 %) har Władysław Kosiniak-Kamysz, ordförande i det lilla Bondepartiet (PSL), som favoritkandidat. Partiet har för närvarande 16 av 460 platser i parlamentet och Kosiniak-Kamysz inflytande har alltså varit begränsat.

På andra plats med 16 % hamnade två politiker: dels Robert Biedroń, idag borgmästare i Słupsk och för tio år sedan Polens första öppet homosexuella parlamentariker, och dels Paweł Kukiz, grundaren till populistiska Kukiz’15, som har talat om att lämna politiken.

Grzegorz Schetyna, ledare för det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), stöds av 10 % och Katarzyna Lubnauer, ordförande i förra valets komet Moderna, av 4 %. Włodzimierz Czarzasty, ordförande i Vänsteralliansen (SLD) av 3 %. Var fjärde tillfrågad har ingen åsikt.

Det här visar hur populär PSL-ledaren är, konstaterar tidningen Rzeczpospolita som låtit göra opinionsundersökningen. Han har hanterat flera svåra frågor på ett sympatiskt sätt och har ofta talat om vikten av att få ett slut på det polsk-polska kriget och i stället arbeta tillsammans för landets bästa. (Rzeczpospolita 2 jan 19)

Ny statssekreterare var nationalistledare

Publicerat 2019-01-02

Adam Andruszkiewicz, ny på digitaliseringsdepartementet.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Adam Andruszkiewicz heter en pinfärsk statssekreterare på digitaliseringsdepartementet. Han har tidigare varit ordförande i den nationalistiska organisationen Allpolsk Ungdom, konstaterar polska medier. Allpolsk Ungdom brukar arrangera invandrarfientliga demonstrationer över hela Polen. Jag har aldrig varit fascist, fascism och kommunism skrämmer mig, säger Andruszkiewicz. Men jag har den kompetens som behövs för uppdraget. Jag har universitetsexamen, det är mer än vad digitaliseringsministrarna i den förra regeringen hade. Varken Michał Boni eller Rafał Trzaskowski var IT-specialister. 

Bakom mig står många unga människor, och det är en styrka, säger han och hänvisar till Facebook, där han har hundratusentals följare. Jag kan verkligen hjälpa regeringen att nå den yngre generationen. Det skrämmer mina kritiker som nu förtalar mig.

Andruszkiewicz valdes in i parlamentet som representant för populistiska Kukiz’15, men gick sedan över till det lilla högerpartiet Frihet och Solidaritet, som grundades för två år sedan av Morawieckis far, Kornel Morawiecki.

Stanisław Tyska, gruppledare i Kukisz’15, säger till radio Zet att utnämningen är stötande.

Premiärminister Morawiecki måste förklara sitt beslut, säger Tyska. Och det skulle vara bra om PiS-ledaren Jarosław Kaczyński sade något om utnämningen. Om han nu fortfarande bestämmer vad som händer i partiet.

Kukiz’15 var ett av de partier som ställde upp i valet 2015 i protest mot den s.k. eliten. Över en miljon väljare röstade på partiet som fick 42 platser i parlamentet. Flera av de invalda har hoppat av, och partiledaren själv Paweł Kukiz har också talat om att lämna politiken. Andruszkiewicz representerar staden Białystok i nordöstra Polen, ett av den polska nationalismens starkaste fästen. (Dziennik.pl och wB 2 jan 19)

De ville inte ljuga för Gud

Publicerat 2019-01-02
Författaren och journalisten Hanna Krall. Foto: wikipedia.

Vilka var de egentligen, paret som vägrade hjälpa till när den lilla judiska flickan på 1930-talet som en skyddsåtgärd skulle döpas? Det är frågan som fått den polska journalisten och författaren Hanna Krall att än en gång fördjupa sig i andra världskriget och Förintelsen. Vit Maria heter hennes nya bok, som översatt av Julian Birbrajer getts ut på Ersatz förlag. Vit Maria är namnet på en berömd Rosenthal-servis och en sådan fanns i familjen som sade nej.

Tack vare många hjälpsamma polacker överlevde Hanna Krall ändå medan familj och släkt skickades till Majdanek. Krall känner att hon egentligen har två öden – hon kunde som så många andra judar ha mördats och hon kunde ha räddats och överlevt, så som ju också skedde. I filmen Dekalogen VIII: Weronikas dubbelliv gav regissören Krysztof Kieśłowski en bild av detta dubbla öde. I ett slags dialog med Kieśłowski går Krall till källorna för att få veta mer om paret som sade nej – med motiveringen att de inte ville ljuga i kyrkan. Hon granskar arkiven, brevsamlingarna, vittnesmålen. Det ena namnet leder till det andra, cirklarna vidgas och hon söker allt längre ut i periferin. Många av dem hon finner visar sig ha en namne, och hon kan inte låta bli att granska också dessa livets dubbletter, som löjtnanterna Wiślicki, och hantverkarna Władysław Sokol.

Uppgifterna i arkiven är ofta motsägelsefulla, det är inte uppenbart vem det var som räddade judar och vem som angav dem, information och motinformation blandas, vad kan man egentligen veta?

Krall kartlägger alla som haft någon kontakt med familjen som sade nej, och alla som kan spåras via dem i flera led. Det blir en myllrande mosaik av korta levnadsöden, ofta med ett abrupt slut. Tillsammans ger de en bild av livet i Polen under kriget och blir ett komplement till tidigare böcker av Hanna Krall, som Hinna före Herren Gud om gettoledaren Marek Edelmann och Hjärterkung om kvinnan som klarade allt för att hitta sin älskade – i Auschwitz.

Gunilla Lindberg

Sverige i ruiner

Publicerat 2018-12-27

Välfärden i Polen är numera jämförbar med välfärden i väst, tack vare regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Men man får vara försiktig så att det inte går som i Sverige, där inkomsterna är höga, korruptionen låg och finanserna stabila. Ändå råder en social och moralisk kollaps i landet och orsaken till den är den välfärd som leder till degenerering.

Det skriver den ultrakonservativa nätportalen Fronda i en artikel som refereras av tidskriften Polityka.

Fronda har valt ett par talande exempel på det eländiga tillståndet i det rika Sverige. Dels det stora antalet utomäktenskapliga barn – familjeliv och religion spelar ingen särskilt stor roll i landet – dels seden att begrava avlidna äldre människor genom att bränna dem i kollektiva ugnar för att utvinna ekologisk värme till hushållen.

Måtte Polen trots vårt växande välstånd aldrig acceptera att bostäder förses med värme från kristna människor även om det är miljövänligt, skriver Fronda. Det är bättre att som vi elda med kol.

Den överdrivna välfärden leder till lidande och våld inom familjen, och det bör bli en varning till den polska regeringen. Konsekvensen av den ansvarslösa politiken är att antalet ensamstående mödrar som fortfarande är kvar på arbetsmarknaden växer lavinartat. Jakten på pengar och rikedom i välfärdsstaten kan i allt högre grad medföra en moralisk kollaps, lidande och fattigdom.

Och dessutom anser vänsterliberala journalister att alltfler homosexuella ska engageras i försvaret eftersom det är det säkraste sättet att hålla Ryssland borta.

Inför det nya året önskar Fronda att Sverige ska försöka lyfta sig moraliskt och mentalt för att nå samma nivå som Polen.

Sigge Fedyk

Justitieministerns divide et impera

Publicerat 2018-12-21

Anställda inom domstolsväsendet började sin protest den 9 december och kom att omfatta hela Polen. Liksom tidigare polisen använder de sig av ”sjukskrivningsmetoden” och domstolarnas arbete förlamades då nästan 100 % av de anställda uteblev från arbetet.

De protesterande kräver 1000 złoty (ca 2 600 kronor) i löneförhöjning. Den av regeringen föreslagna höjningen på 150 złoty (ca 400 kronor) avvisades och man bestämde sig för att gå ut i protest. Samtliga fackliga organisationer stöder protesten – utom numera regimvänliga Solidaritet som kom med bortförklaringar.

Den 17 december bildades en protestkommitté för anställda vid polska domstolar, och dagen därpå inleddes förhandlingar med justitiedepartementet. Man har skrivit på en överenskommelse vars resultat är långt från det önskade: från januari nästa år får alla 200 złoty (drygt 500 kronor) före skatt i löneförhöjning samt en engångsersättning på 1000 złoty (ca 2 600 kronor).

Justitiedepartementet var inte oväntat nöjt med resultatet men ville inte avslöja några detaljer. Andra källor avslöjar att förhandlingarna var mycket konfliktfyllda. Departementet ville att bara vissa utvalda skulle få denna engångsersättning. Dessutom föreslog man att eftersom ”domare är så solidariska med andra anställda” skulle domarnas reseersättningar frysas liksom möjligheten till bostadslån från justitiedepartementet. De pengarna skulle enligt biträdande justitieminister Michał Wójcik gå till lönehöjningar för domstolsanställda. Även domarnas lönehöjningar skulle frysas till 2020.

Protestkommittén gick naturligtvis inte med på dessa förslag. En sådan överenskommelse skulle innebära en kollektiv bestraffning av domare som faktiskt stödjer protesten.

Krystian Markiewicz, domare och ordförande i stiftelsen Iustitia har reagerat starkt på Justitiedepartementets utspel.

Vi är med er domstolsanställda hela tiden. Inga hot från minister Wójciks sida om att ta ifrån domarna deras inkomster eller andra pengar kommer förändra det faktum att vi är solidariska med er, säger han.

Justitiedepartementet försöker alltså sprida osämja mellan olika grupper som jobbar inom rättsväsendet. Divide et impera – att söndra och härska, dela och ställa olika grupper mot varandra för att sedan kunna lätt styra och manipulera dem är en gammal metod.

De protesterande är förbannade och känner sig lurade. De fackliga representanterna menar i sin tur att detta är bara början på förhandlingarna. Nästa möte med Justitiedepartementet är planerat till den 25 januari.

Från hela Polen kommer signaler om att protesten kommer att fortsätta, nu även med åklagarmyndigheternas anställda som vill ansluta sig till protesten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Hovrätten tar upp Macierewicz agerande mot kontroversiell bok

Publicerat 2018-12-20
Förra försvarsministern Antoni Macierewicz. Foto: Jim Mattis, wikipedia.

Överskred förre försvarsministern Antoni Macierewicz sina befogenheter när han försökte stoppa den grävande journalisten Tomasz Piąteks bok Macierewicz i jego tajemnice (Macierewicz och hans hemligheter) som kom ut förra året.

Det undrar hovrätten i Warszawa som nu uppdragit åt åklagare att utreda exministerns agerande.

I boken, som gräver i dokument från 1980-talet, beskriver Piątek dittills okända kopplingar mellan Macierewicz och Kreml samt den organiserade brottsligheten i Ryssland.

Ministern såg boken som allvarlig missfirmelse av tjänsteman och lät en anställd på departementet anmäla boken till militäråklagaren.

Piątek svarade med en motanmälan, men åklagaren vägrade ta upp hans ärende med motiveringen att Macierewicz sannolikt agerat i god tro.

Macierewicz hävdade att boken bröt mot grundlagen och dessutom äventyrade relationerna mellan USA och Polen, säger Piątek. Han missbrukade sin makt för att skrämma journalister, och så gör inte en oskyldig person.

Piątek anmälde åklagaren, och nu vill hovrätten alltså ta sig en titt på fallet. (Polsat news 20 dec 18)

Högern och terrordådet i Strasbourg

Publicerat 2018-12-20

De tragiska händelserna i Strasbourg förra veckan hade ett polskt inslag. Bartosz Niedzielski dog av terroristens kulor när han tillsammans med en kompis försökte stoppa gärningsmannen från att tränga in i en nattklubb och fortsätta dådet.

Till en början förklarades Niedzielski vara en hjälte i polska högermedier. Sedan har det framkommit att den unge mannen var anhängare av det mångkulturella Europa och gay. Så nu har högern ändrat sin inställning radikalt och brutalt och skriver om Bartosz Niedzielski på ett sätt som inte ens går att citera.

Den främlingsfientliga, antiislamiska och homofoba polska högern ser en terrorist i varje muslim. Terrordådet i Strasbourg blev i början ytterligare ett exempel på denna besatthet. Dådets offer framställdes som hjältar – inte för att de dog utan därför att de dog av en islamists kulor.

Niedzielski betedde sig som varje normal människa borde göra i en liknande situation. Han försökte skydda oskyldiga människor. Han bedömde dem inte utifrån deras politiska åsikter eller sexuella läggning. Han handlade instinktivt. Och fick betala det högsta priset för det. I den polska kulturen – och den västerländska – ser man ett sådant agerande som hjältemod.

En av högerbloggarna skrev att Niedzielski visserligen dog en hjältemodig död men han dog för en barbarisk ideologisk utopi. Men vilken utopi skulle det vara? Europeiska unionen, det jagiellonska Polen eller USA? Det verkar man inte riktigt veta. Och verkligheten och historien motsäger och motverkar dess ideologi.

Bartosz Niedzielski dog inte för någon utopi eller ideologi. Han dog för att han hade oturen att denna dag i Strasbourg träffa ett offer för en annan utopi och ideologi – islamismens offer. Gärningsmannen som hatade den västerländska världen var en spegelbild av högerns hat till den muslimska världen.

I den västerländska kulturen begråter och sörjer man dem som dör för en god sak. Det är svårt att se att högern delar den västerländska kristna inställningen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Filmregissören Kazimierz Kutz avliden

Publicerat 2018-12-19
Filmregissören Kazimierz Kutz.
Foto: Tomasz Kropowski, wikipedia.

En av Polens mest hyllade filmregissörer, Kazimierz Kutz, har avlidit på ett sjukhus i Warszawa i en ålder av 89 år.

Redan under utbildningen på Filmskolan i Łódź började han arbeta tillsammans med en annan av giganterna, Andrzej Wajda.

Han har gjort ett tjugotal filmer med motiv ur Polens moderna historia som utspelar sig i Śląsk (Schlesien), bland dem Sól ziemi czarne (Den svarta jordens salt) 1969, Perla w koronie (Juvelen i kronan) 1971, Perła w koronie (Pärla i ett radband) och Śmierć jak kromka chleba, (Död som en bit bröd) 1994.

Kutz har flera gånger fått priser på internationella filmfestivaler.

Kazimierz Kutz var också politiskt engagerad och valdes tillsenator under åren 1997–2007. Han var då ledamot av utrikesutskottet samt vetenskaps- och utbildningsutskottet. 2014 valdes han in i EU-parlamentet som representant för vänsterpopulistiska Twój Ruch (Din rörelse). (Dziennik.pl 18 dec 18)

Konsten att demoralisera människor

Publicerat 2018-12-17

Att de nuvarande makthavarna från det regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess allierade genomför en systematisk demontering av det demokratiska systemet i Polen är inget nytt. Men på sistone har det visat sig att de även i allt större utsträckning är delaktiga i korruptionsskandaler och ekonomiska oegentligheter. Skandalen på polska Finansinspektionen och nya avslöjanden om sparkassorna SKOK samt vilka som är inblandade i dessa har väckt oro bland regeringspartiet och dess allierade.

Oro bland toppolitikerna från PiS – om inte rent av rädsla – åtföljs inte sällan av ogenomtänkta uttalanden och andra reaktioner som visar de verkliga intentionerna, tankarna och planerna.

Kommentar: Dorota Tubielewicz Mattsson

När justitieminister Zbigniew Ziobro säger att Wojciech Kwaśniak, den förre chefen i Finansinspektionen, och hans institution länge accepterat att brottslingarna varit ”oförskämda”, så är det ett rättfärdigande av dessa brottslingar.

Kwaśniak var ju den som avslöjade oegentligheterna inom SKOK och för det blev han misshandlad nästan till döds. Ingen har hittills blivit dömd för misshandeln trots att både gärningsmannen och hans uppdragsgivare (en av cheferna i SKOK) är kända.

Kwaśniak var utnämnd av den förra regeringen, han varkassorna på spåren och blev misshandlad för att hålla tyst. För att täcka över att prominenta PiS-profiler är involverade i svindeln anklagar en av dem, senatorn Krzysztof Bierecki, Kwaśniak för att ha gjort för lite.

När toppolitiker gör sådana utspel så handlar det om att statliga institutioner skyddar och rättfärdigar brottslingar. Det handlar också om att demoralisera människor. I ett demokratiskt samhälle krävs det att en statsanställd är hederlig, pliktmedveten och oantastlig. Vem vill åta sig ett sådant arbete om man vet att man kan bli misshandlad för att man hederligt utfört sitt uppdrag, och att staten sedan kommer att skydda brottslingarna? Vem kommer att vilja arbeta på statliga institutioner om man vet det enda som uppskattas och garanterar fortsatt karriär är cynism, trohet mot de styrande och lojalitet mot sina välgörare? Enbart människor utan skrupler, utan hänsyn och utan moral kommer att rekryteras till statliga tjänster.

Den unge Marek Chrzanowski är ett lysande exempel. Han utnämndes till chef för Finansinspektionen av dåvarande premiärminister Beata Szydło och utnyttjades av sina välgörare i regeringen, Centralbanken och SKOK, till att genomföra deras skumma affärer. Chrzanowski skulle helt enkelt vara en bulvan som vid ett eventuellt avslöjande skulle offras för att skydda andra, viktigare spelare. Så blev det också. Så fort korruptionsförsöket avslöjades tvingades han bort från posten och häktades.

Det är nog inte många som tycker synd om Chrzanowski som juändå var myndig när han gick med på att lägga fram ett korruptionsförslag. Mend är ute är det många unga människor som gärna vill göra karriär, som har ambitioner och goda föresatser och som lätt kan köpas, duperas eller skrämmas till att delta i politikernas fula spel. Man kan inte kräva att alla ska ha en moralisk ryggrad; inte alla kan vara hjältar.

Men man kan i ett demokratiskt samhälle förvänta sig att staten ser till att demokratiska spelregler följs. Att ingen ska dras in i någonting hen inte vill delta i, att ingen – inte ens den svagaste – ryggrad ska brytas och att människor ska demoraliseras.

Det som de nuvarande makthavarna från Lag och Rättvisa (PiS) gör är just en omfattande demoralisering av polackerna. Demoraliserade människor är naturligtvis lätta att styra och manipulera. Den processen blir också mycket svår att vända och skadan som PiS och dess politiska kumpaner tillfogar det polska folket är enorm.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS – ”våra drömmars parti”

Publicerat 2018-12-16
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ägnar sig åtpolitisk marketing. Under ett akut sammankallat konvent i Szeligi utanförWarszawa talades det om Polen som Europas hjärta och PiS som ”våra drömmarsparti”. Och partitopparnas främsta budskap är hur starkt, enigt och fantastisktpartiet är.

Först ut var partiledaren Jarosław Kaczyński som manade till kamp.

Energi är vad som behövs för att vinna det kommande valet. Segern är inom räckhåll men handen måste sträckas ut och det måste vara en mycket stark hand, sa han.

Våra politiska motståndare kan inte regera, det har de bevisat flera gånger om, hävdade Kaczyński. De tolererar ondska, även storskalig ondska, och denna sanning måste förmedlas till det polska folket.

Som andre talare kom premiärminister Mateusz Morawiecki. Han talade mycket och väl om sig själv och sin regering, men också om Europa.

Polen är Europas bultande hjärta, underströk han, och någon polexit kommer inte på frågan, för PiS sätter Europa på första plats. Polen inspirerar idag Europa genom sina framgångar, effektivitet, mod, bestämdhet, hederlighet, trovärdighet.

Som framtidsmål ställde Morawiecki upp Europa, högre löner och modernisering. Den riktiga europeiseringen av Polen är högre lön och inte världsåskådningsmässiga experiment. Menade han.

Bland talarna fanns även förra premiärministern Beata Szydło, som på sin tid tog bort EU-flaggan från sitt tjänsterum. Nu talade hon sig hes om att Polens framtid ligger i Europa.

Med konkreta förslag kom biträdande premiärminister Jarosław Gowin som lovade att bygga ut Energia Plus-programmet. Förnybara biobränslen ska förse fem miljoner hushåll med elektricitet. Även justitieminister Zbigniew Ziobro utlovade något konkret – en förnyelse av den polska straffrätten.

Ett parti som mår bra och leder i opinionsundersökningarna skulle kunna tala på ett annat sätt. Att försäkra de sina om att partiet är starkt, enigt och fantastiskt – och det var huvudbudskapet – är ett tecken på att verkligheten är den motsatta. Politiska motståndare som är svaga behöver man inte bry sig om, men PiS ägnar väldigt mycket uppmärksamhet åt oppositionen. Szydłos försäkringar om att Polen alltid var, är och kommer att vara i Europa tyder också på att man befarar att EU-valet inte får det för partiet önskade resultatet. Redan nu vet man att fader Rydzyks nya parti ska ställa upp i EU-valet. Det finns alltså en stor risk för att väljarna kommer att välja andra politiska grupperingar än PiS. Därför vill man säkra den redan existerande och trogna väljarkretsen.

Insikten om att PiS kan komma att förlora valet nästa höst är nu allmän. Kaczyński vet att allt som partiet vann förra valet på – transparens, måttlighet och förnöjsamhet – är en fiktion. Skandalerna avlöser varandra och det som Lag och Rättvisa anklagade sina företrädare för har blivit deras egen vardag. Kaczyński har insett att polackerna inte lät sig duperas av hans retorik om korruptionsskandalen på Finansinspektionen samt att det inte går att skyffla över ansvaret för den på Medborgarplattformen (PO).

Konventet blev till en propagandistisk konferens där man överskred gränsen för det sunda förnuftet och för anständigheten. Talen visade hur PiS-politiker manipulerar med fakta och siffror. Partiledningen stoltserar med sina framgångar (främst på det sociala området) men hur länge kommer man att kunna leva på det? Dessutom börjar pengarna ta slut och det sociala programmet måste strypas. Det är ett problem för PiS för det är föga populistiskt att ta bort något man redan gett, och valet är runt hörnet.

Lag och Rättvisa som ”våra drömmars parti” är därmed Jarosław Kaczyńskis önsketänkande och propagandistiska knep som få kommer att tro på.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polska filmframgångar vid EFA i Sevilla

Publicerat 2018-12-16
Ur Paweł Pawlikowskis nya film Cold War (Kalla kriget).

Årets bästa film, bästa regissör och manusförfattare, bästaskådespelerska, bästa klippning – i alla dessa kategorier vann Paweł Pawlikowskis film Zimna wojna (ColdWar) vid årets European Film Awards som delades ut i Sevilla underlördagskvällen.

Med hela fem statyetter belönades alltså filmen och dess skapare. Pawlikowski blev årets regissör och när han tog emot priset för bästa manusförfattare skämtade han: ”Jag känner mig som en bedragare här för det blev ungefär 193 olika versioner av manuset, jag älskar att skriva och jag gör det hela tiden”. Manuset kom till i samarbete med framlidne författaren Janusz Głowacki.

Pawlikowski tog emot priset för Bästa skådespelare iställetför huvudrollsinnehavaren Joanna Kuligsom inte kunde närvara vid ceremonin. Priset för bästa klippning fick Jarosław Kamiński. Den ende som fick gå utan något pris var huvudrollsinnehavaren Tomasz Kot som nominerades till priset för bästa skådespelare men alltså inte fick det.

Det är andra gången Pawlikowskis film belönas med så mångapriser. Förra gången var det för fyra år sedan för den senare Oscarsbelönade filmen Ida.

Det blev fler polska inslag under galan. Priset för bästa animerade långfilm fick filmen Jeszczedzień życja (Ännu en dag av livet) som handlar om reportern och författaren Ryszard Kapuściński. Filmen regisserades av Taul de la Fuente och polacken Damian Nenow.

Vad vi har lärt oss av Ryszard Kapuściński? Att vi borde hålla ihop och sluta upp med att betrakta världen från Väst till Öst eller från Syd till Nord, meningen med livet är att överskrida gränser, sa regissörerna när de tog emot priset.

Filmen Cold War är nominerad till Oscarpriset för bästa icke engelskspråkiga film. Den spelas för närvarande på svenska biografer.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Al Gore: Polen bör ge upp kolet

Publicerat 2018-12-13
Förre vicepresidenten Al Gore. Foto: Steve Jurvetson, wikipedia.

Ett barn som föds i Warszawa idag hinner under sitt första år andas in lika mycket skadliga ämnen som det finns i 1000 cigaretter.

Det säger Al Gore, miljökämpe och tidigare vicepresident i USA, på FNs klimatmöte i Katowice. Han tog avstamp i de oroande miljösiffrorna för Polen och påpekade att särskilt i kolområden som Śląsk måste man driva igenom en förändring.

Många nyfödda har för högt blodtryck på grund av föroreningar som de får i sig via modern, och varje år dör 47 500 människor i Polen i förtid på grund av luftföroreningarna, påpekade Gore. Vi behandlar atmosfären som avloppsvatten.

Han redogjorde för effekterna av klimatförändringarna förPolens del – sommarens värmebölja och det remarkabelt låga vattenståndet i den stora floden Wisła för några år sedan.

Polackerna säger att de har fått nog, 33 av Europas 50 mest förorenade städer ligger i Polen, sade Gore och visade bilder på smogen, på människor i gasmasker som demonstrerar mot den smutsiga luften.

Ska det här vara bra? undrade han retoriskt. Eller skadar det företagen om vi får mindre föroreningar?

Al Gore hade också pratat med människor i staden, och förstått att få var medvetna om att användningen av fossila bränslen leder till en global kris.

Men – och det här är mycket viktigt – 70 % av polackerna är positiva till att lämna kolet, betonade han.

Jag är optimist, jag har höga förväntningar, fortsatte han. Det här mötet är ett tillfälle för det polska ordförandeskapet att ta ledningen och överraska. Kommer Polen att kunna stå upp för uppgiften att låta det nationella intresset betyda mer än kolindustrin? Jag tror att det är möjligt. Det är den bästa lösningen för ledningen, Polen och för Śląsk.

Man kan väl säga att Al Gores brandtal delvis var ett svar på president Andrzej Dudas hyllning till kolindustrin under konferensens förstadag. (Gazeta.pl, Natemat.pl och wB 13 dec -18)

Korruptionsskandalen, akt II

Publicerat 2018-12-10

Finansinspektionens förre chef Andrzej Jakubiak under den förra regeringen och hans medarbetare Wojciech Kwaśniak anhölls tidigt enmorgon i förra veckan. Det var ett spektakulärt gripande klockan sex på morgonen med Antikorruptionsbyråns agenter i luvor. De gripna fördes från Warszawa till Szczecin, förhördes av åklagare och släpptes fria. De anklagas för att inte ha fullgjort sina plikter i samband med utredningen av sparkassorna SKOK för sex år sedan. Grundaren, den välkände PiS-senatorn Grzegorz Bierecki, misstänktes för förskingring av 67 miljoner złoty .

Åklagaren menar att de gripna kunde ha känt till sparkassans problem med utbetalningar till sina kunder och borde ha ingripit.

Just Jakubiak och Kwaśniak var de som var mest engagerade när SKOK-affären utreddes. För fyra år sedan blev Kwaśniak attackerad av maskerade män och utsatt för svår misshandel. Angriparna visade sig vara utskickade av just sparkassan SKOK, som alltså har direkta kopplingar till nuvarande regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess funktionärer och politiker.

Misstankarna mot Kwaśniak ter sig ganska absurda.

Men, hävdade justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro på lördagen, orsaken till att Kwaśniak blev attackerad var att Finansinspektionen under lång tid tillät brottslingar att vara oförskämda.

Nu har tre f.d. Centralbankschefer, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz och Marek Belka, skrivit ett öppet brev där de försvarar Jakubiak, Kwaśniak och deras medarbetare.

Finansinspektionen började utreda sparkassornas förehavanden i slutet av 2012 efter åratal av hinder som partiet Lag och Rättvisa (PiS) ställde i Finansinspektionens väg, skriver de. Det var just de nu gripna personerna som avslöjade att det förekom enorma oegentligheter i sparkassorna. De anmälde brottsmisstanke. Efter ytterligare en kontroll i sparkassorna blev Wojciech Kwaśniak svårt misshandlad av gärningsmän som kunde kopplas till en av sparkassorna.

Gripandet av dem som bekämpade korruption inom de ökända sparkassorna är ett utstuderat sätt att täcka över den verkliga korruptionsskandalen inom dagens Finansinspektion då dess högsta chef erbjöd skydd åt en bank mot 40 miljoner złoty och anställning av en utpekad jurist. Makthavarna – och många bland dem är själva inblandade i härvan – försöker lägga skulden på sina politiska motståndare och rikta allmänhetens intresse mot den nuvarande oppositionen.

Korruptionshärvan inom Finansinspektionen och turbulensen kring sparkassorna SKOK avslöjar förgreningar högt upp i maktstrukturen. Dagens makthavare kommer att ha mycket svårt att dölja sin inblandning i det korrupta system som skapat förmögenheter åt PiS-politiker och en förmögenhet åt själva partiet Lag och Rättvisa (PiS).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyński lugnar sitt parti

Publicerat 2018-12-09
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Vi försvarar det polska rättsväsendet mot oppositionen, sade han och upprepade partiets version av allt hemskt som hänt underMedborgarplattformens och Bondepartiets regeringstid – skumma affärer, brott mot lagen, författningen och de mänskliga rättigheterna.

Det är oppositionen som bryter mot grundlagen och sätter likhetstecken mellan det nuvarande demokratiska regeringspartiet Lag ochRättvisa (PiS) och den korrupta Medborgarplattformen (PO) som tidigare hade regeringsmakten. Det sade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński i sitt tal när partiets parlamentariska klubb samlades i fredags.

Oppositionen, som har stöd av de flesta medierna och hjälp av EU, ljuger och förvränger allting, menade PiS-ledaren.

Kaczyńskis budskap var emellertid lätt att genomskåda. Talet syftade till att lugna och mobilisera partifunktionärer och väljare. Det var partiledarens starka reaktion mot att moralen och lydnaden i partileden hotas av den senaste tidens politiska utveckling. Ytterst handlade det om att förklara både de korruptionshärvor som partiet skakas av och varför partiet tvingats att backa inför Europadomstolens beslut om att återinsätta de tvångspensionerade domarna i Högsta domstolen.

Kaczyński vill övertyga sina väljare om att PiS fortfarande ska ses som den ädle sheriffen som räddat Polen undan de korrupta liberalerna. Tesen att regeringspartiet moraliskt står högre än oppositionen måste försvaras i de egna leden. Korruptionshärvan och kapitulationen inför Bryssels krav på att ge upp utrensningarna inom HD har med stor sannolikhet undergrävt väljarnas tillit till partiets politik och ideologi.

PiS-ledaren förnekar sanningen om sitt eget parti och skapar en post-sanning enligt konstens alla regler. Samtidigt försöker han skrämma väljare och medarbetare med att oppositionen ”öppet lovar att avstå från de demokratiska spelreglerna”.

Kaczyński talade som en partiledare från kommunisttiden och använde sig av samma retorik.

Svarta får finns också inom vårt läger, men vi reagerar i överensstämmelse med lagen, hårt och principfast” sade han. (Kalla kårar får alla de som minns kommunisttidens språk.) Men han undvek taktfullt konkreta händelser och namn. Han talade i presens för att ge sken av att den förra regeringens förehavande utspelar sig i nuet och inte före 2015. Han försökte också påvisa skillnaden i skalan: ”deras” affärer var större än ”våra”. Här fick medierna på pälsen. Kaczyński menade att många polacker inte har tillgång till regeringsvänliga medier (tillgången till den statliga polska televisionen är i själva verket helt obegränsad). Kontentan av det hela var att regeringspartiet kämpar mot olika oegentligheter och även om de ibland inträffar utgör de en promille av de oegentligheter som pågick under den förra liberala regeringen.

PiS har ingalunda några problem med författningen och lagen, hävdade PiS-ledaren. Tvärtom, det var dagens opposition som under flera år försökte störta det demokratiska systemet i Polen.

Men polackernas öde är viktigast. Polackerna vill uppnå samma levnadsstandard som människor i Västeuropa, sade han. Det är så Kaczyński vill att medborgarna ska uppfatta ordet frihet – som ”frihet i ordets dagliga betydelse, när en människa är fri då hon har medel för att på olika sätt utnyttja de möjligheter som erbjuds av den moderna världen”. Friheten reduceras alltså till en tjockare plånbok.

Det är tveksamt om partiledaren lyckas övertyga väljare och partifunktionärer med sitt hårt ideologiserade men förvirrade tal. För om regeringspartiets ”reformer” var så demokratiska – varför drog man sig ur dem? Om PiS var så hederligt – varför uppdagades den enorma korruptionsskandalen med förgreningar till de högsta funktionärerna inom partiet, regeringen, senaten och Centralbanken?

Han försökte inte ens sammanfatta partiets tre år vid makten. Han talade inte om vad man har gjort eller inte gjort. Det hårt ideologiserade talet syftade till att hålla ihop det parti där medlemmarna inte vet vad de ska tro, parlamentarikerna har svårt att hålla samma ideologiska linje och där verkligheten raserar den bild av PiS som man vill upprätthålla.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Timmermans stödjer den polska kampen för demokrati

Publicerat 2018-12-09
Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär. Foto: FB

Jag kommer aldrig att överge det polska folket i dess kamp. Det säger den holländske EU-parlamentarikern Frans Timmermans.

Timmermans ska leda de europeiska socialdemokraternas valkampanj inför EU-valet i maj och är deras kandidat till Europakommissionens ordförande. Han är också EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor och har i flera år förhandlat med PiS-regeringen om den reform som ställer de polska domstolarna under politisk kontroll.

På socialdemokraternas möte i Lissabon vände han sig bland annat till polacker.

Detta val blir ett val om Europas själ. Vi ska bestämma om vi vill fortsätta på demokratins väg där man respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna eller inte, sa han i sitt brandtal.

Timmermans talade inte bara till sina socialdemokratiska kollegor utan talade också till vanliga medborgare i EU och i synnerhet polacker. Han försäkrade att han aldrig kommer att överge polackerna i deras kamp för demokrati, frihet och lagstyre.

Vi kommer att segra inte på grund av vår bestämdhet utan därför att polackerna själva vill vara européer, sa han med eftertryck.

Timmermans har länge varit en nagel i ögat på det konservativa och populistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) när det gäller principen om att alla människor och institutioner, även de statliga, är underställda och ansvariga inför lagen som tillämpas rättvist tolkar på sitt besynnerliga sätt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Łyczakowski – den gamla polska kyrkogården i Lviv

Publicerat 2018-12-08

Den enorma kyrkogården Cmentarz Łyczakowski är indelad i kvarter.

En av Europas äldsta begravningsplatser Cmentarz Łyczakowski (Łyczakowski-kyrkogården) ligger i Lviv. Den togs i bruk 1786 när den här delen av dagens Ukraina tillhörde Österrike-Ungern. Anledningen var ett förbud mot att begrava människor kring kyrkorna inne i stan.

Łyczakowski-kyrkogården är mycket stor, över 40 hektar och indelad i 86 olika avdelningar. Här finns över 300 000 gravar, varav 50 000 har monument och skulpturer, skapade av landets bästa konstnärer. Det finns också 23 begravningskapell.

Kyrkogården ligger vackert på en kulle och det känns som att komma in i en park, tyst och lummig. Längs alléerna på båda sidor finns gravar med statyer och reliefer. De flesta gravstenarna är verkliga konstverk utförda av kända arkitekter, skulptörer och stenhuggare; och man vandrar i en skulpturpark där varje grav har sin historia. Det är en magisk plats som avspeglar staden Lvivs 1200-åriga, komplicerade och svåra historia. Här vilar icke blott polacker utan även människor av andra nationaliteter och religioner.

Maria Konopnickas gravvård med färska blommor.

Bland de polacker som fått sitt sista vilorum på Cmentarz Łyczakowski finns barnboksförfattaren Maria Konopnicka från Suwałki, författaren och tidningsmakaren Gabriela Zapolska samt målaren och illustratören Artur Grottger; vodkafabrikören Stanisław Baczewski har förstås sitt eget mausoleum. En avdelning har tillägnats polska krigsveteraner från novemberupproret 1830–31, en annan hyser kvarlevorna från människor som deltog i Kościuszkoupproret 1794.

Ett av de magnifika gravmonumenten på den gamla polska kyrkogården i Lviv. Även denna med färska blommor.

Östra delen av kyrkogården, Cmentarz Orlat Polskich (Polska Örnars kyrkogård), är nyrenoverad. Tidigare jämnades den med marken av ryska kommunister. Vid freden efter första världskriget när Polen uppstod som självständig nation blev Lwów åter polskt, men Ukraina försökte ta över staden. Det fanns ingen polsk reguljär armé i området, så i väntan på hjälp utifrån organiserades motståndet av polska ungdomar, studenter och även barn samt pensionerade militärer. Hundratals unga människor stupade i striderna och har fått sin sista vila på Cmentarz Orlat Polskich. Just denna del av kyrkogården lämnar ingen oberörd eftersom allt för många mycket unga människor miste sitt liv.

Hela kyrkogården är i dag museum där många konstverk håller på att förfalla. Men polska staten bidrar till renovering och konservering av vissa gravar.

Text & bild:
Janina Ahlgren

Artikeln har tidigare publicerats i Svensk-Polsk Bulletin 2018-2.

Ovaccinerade barn bör inte få gå i skolan

Publicerat 2018-12-08

Även i Polen har man sett ett växande motstånd bland föräldrar mot att låta vaccinera barnen och sedan i september diskuteras ett medborgarförslag i parlamentet om att vaccinationsplikten för barn ska avskaffas.

Men nu har det kommit ännu ett medborgarförslag som handlar om skärpa vaccinationsplikten i stället – barn som inte är vaccinerade ska inte få komma till förskolan eller till skolan.

Polska Läkarförbundet stödjer förslaget.

Barn som inte är vaccinerade utgör en risk för andra barn, påpekar läkarförbundets ordförande Andrzej Matyja. Alldeles särskilt för de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Antalet mässlingsfall ökar nu över hela landet och landets hälsoinspektörer uppmana föräldrarna att låta vaccinera sina barn, men inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen.

Talmannen Stanisław Karczewski säger nu att partiet gör allt för att uppmuntra vaccineringen som är bra för samhället. (Polskie Radio 7 dec 18)

Wałęsa döms att be Kaczyński om ursäkt

Publicerat 2018-12-06

Förre presidenten Lech Wałęsa
Foto: wikipedia.

Solidaritetslegendaren Lech Wałęsa offentligt ska be Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) om ursäkt. Det har domstolen i Gdańsk kommit fram till.

Wałęsa har på sin Facebookvägg skrivit att Smolenskolyckan var Kaczyńskis fel eftersom han gav order om att planet skulle starta trots de dåliga väderutsikterna. Han antydde också att PiS-ledaren led av en psykisk sjukdom.

Kaczyński gick till domstol vars utslag blev att den förre Solidaritetsledaren ska publicera en ursäkt för att han kränkt Kaczyńskis goda namn och personliga värdighet.

Wałęsas advokat låter meddela att han kommer att överklaga.

Stämningen är ett inslag i den långvariga hatiska konflikten mellan Kaczyński och Wałęsa. Den går tillbaka till 1980-talet då Kaczyński och hans tvilling, förre presidenten Lech Kaczyński som omkom i Smolenskolyckan, beskyllde Wałęsa för att informera kommunistregimens säkerhetspolis om Solidaritetsrörelsens planer och därmed förrådde de strejkande arbetarnas kamp.

Wałęsa har flera gånger friats från anklagelserna i domstol, men kort efter PiS makttillträde dök det upp undangömda kartonger med hemliga dokument som sades bevisa att Wałęsa faktiskt informerat Säpo och tagit betalt för det. Dokumentens äkthet betvivlades, bland annat eftersom Wałęsas underskrift på kvitton var helt olik hans normala signatur.

Striden mellan Wałęsa och Kaczyński är alltså infekterad. Även politiskt skiljer de sig åt, Solidaritetsikonen tillhör den mer liberala oppositionen som protesterar mot PiS ingrepp mot grundlagen, pressfriheten osv.

När den amerikanske expresidenten George Bush i dagarna begrovs fick Wałęsa tillstånd att resa till begravningen tillsammans med president Andrzej Duda. Under hela resan bar han en t-tröja med texten Konstitucja (Grundlagen) – den tröja som demonstranter brukar ha på sig under protesterna mot nedmonteringen av det polska domstolsväsendet. (Polskie Radio, Natemat.pl och wB 6 dec 18)

Regeringen vill avslöja antipolska ”fake news” på nätet

Publicerat 2018-12-06

Falsk information och s.k. fake news på internet med antipolsk eller prorysk karaktär som riktar sig mot Polen och Nato är ett stort problem som vi måste ta itu med, säger vice digitaliseringsminister Karol Okoński.

Över 80 % av polackerna kommer i kontakt med fake news på nätet och hälften möter dem varje dag, konstaterar han och hänvisar till Europabarometern.

Falsk information som sprids på internet av s.k. troll eller bots är ett allvarligt problem, och det är första hand de sociala nätverken som kan bekämpa dem, vilket de numera också har börjat göra, säger ministern.

Men vi kan också göra en del, och på digitaliseringsdepartementet tar vi nu fram ett verktyg som ska spåra antipolska eller proryska fake news och ta reda på vem som ligger bakom dem.

Samtidigt anser vi liksom EU-kommissionen att man ska börja med s.k. mjuka åtgärder – alltså information och utbildning i hur användarna känner igen falsk information. Alltför aggressiva metoder kan lätt gå ut över yttrandefriheten. (businessinsider.com/pl 6 dec 18)

De letar upp judiska gravstenar i åkrarna

Publicerat 2018-12-05

Judiska gravstenar har återbördats till den forna begravningsplatsen i Rohatyn.

Rohatyn var på sin tid en kunglig stad i det polsk-litauiska samhället, även den är värd ett besök. Den ligger drygt sju mil sydöst om Lviv.

Staden fick sina rättigheter redan 1415 – av Władysław Jagiełło, den litauiske furste som gick in i en union med Polen. Rohatyn ligger i en region som härjats under både första och andra världskriget.

Läs vidare >>

Centralbanken vill censurera medierna

Publicerat 2018-12-05

Centralbankschefen Adam Głapiński.
Foto: Piotr Malecki för NBP, wikipedia.

Korruptionshärvan inom den polska Finansinspektionen (KNF) får nu en ny vändning. Centralbankens chef Adam Glapiński kräver att domstolen beslutar att de artiklar om skandalen som publicerats i Gazeta Wyborcza och Newsweek ska tas bort. Både från pappersutgåvan och internet. Det rör sig om sju artiklar som granskar Glapińskis samröre med korruptionsskandalen. Glapiński går till domstol inte som privatperson utan som Centralbankens chef.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Mer exakt vill han två saker. För det första att texterna tas bort från Wyborczas och Newsweeks pappers- och internetutgåvor tills dom fallit. För det andra kräver han ett förbud mot spridning av ”ogrundade uttalanden som skadar Centralbankens goda rykte och som antyder att Centralbankens chef haft del i den så kallade KNF-affären”.

Centralbanken (NBP) vill alltså att redan publicerade texter om korruptionshärvan på Finansinspektionen ska tas bort samt att det blir förbjudet att publicera nya. Därmed skulle hela historien försvinna från medierna och från allmänhetens medvetande. Det innebär att man inte skulle kunna skriva om korruptionsskandalen utan att nämna Centralbankens chef och hans vänskap med Finansinspektionens numera avsatta chef Marek Chrzanowski, som erbjöd ett hemligt ”skyddsparaply” åt en konkurshotad bank. Ett fiffigt sätt att få problemet ur världen och rädda sin egen och andras karriärer? Förvisso.

Ett annat problem är hur man gör för att ta bort redan publicerade texter ur pappersutgåvorna av Wyborcza och Newsweek. Sax kanske? Och bokbål? Och så straff för innehav av dessa nummer av tidningarna? En beprövad metod – så gjorde både Hitler och Stalin.

Glapińskis agerande riktar sig mot de fria medierna, yttrandefriheten och grundlagen. Han kräver en censur som är direkt förbjuden i den polska författningen. Har inte detta tidigare kallats för preventiv censur? Förvisso. Under kommunisttiden. Inte nog med det. Adam Glapiński uppträder här inte som en privatperson som känner sig kränkt utan i egenskap av chef för Centralbanken – en av de viktigaste statliga institutionerna. Innebär det följaktligen att han försöker få domstolen att införa censur på begäran av ett statligt organ? Förvisso.

Gazeta Wyborcza och Newsweek översköljs för närvarande av stämningsansökningar från personer som nämnts i samband med den gigantiska korruptionshärvan. Att hota med stämning för att det skrivs om oegentligheter inom statliga institutioner är ju också det ett brott mot grundlagen. Det är också ett sätt att trakassera medier och skrämma journalister till tystnad. Men innebär det samtidigt inte att texterna om korruptionshärvan träffade mitt i mål? Förvisso.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Solidaritetsprästen Jankowski – en fallen ikon

Publicerat 2018-12-04

Fader Henryk Jankowski predikar på Leninvarvet i augusti 1980.
Foto: Solidaritetscentret.

Åtta år efter Solidaritetsprästen Henryk Jankowskis död börjar det sippra ut obehagliga fakta ur hans liv. Flera personer träder fram och berättar om sexuella övergrepp på barn och ungdomar. En föga tilltalande bild av fader Janowski växer fram.

Läs vidare >>

Känd präst grundar politiskt parti

Publicerat 2018-12-04

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Äkta Europarörelsen heter ett nytt politiskt parti i Polen. Grundare är den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, som hittills varit en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) allra trognaste stöttepelare. Och flera av PiS kända företrädare i PiS följer nu med Rydzyk till det nya partiet – en av dem är förre miljöministern Jan Szyszko. Även andra petade regeringsledamöter som förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiel ska ansluta sig till Äkta Europarörelsen.

Det nya partiet är tänkt som en protest mot att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ännu inte skärpt den redan mycket stränga abortlagen i Polen, vilket var ett villkor för Rydzyks stora stöd för PiS i valkampanjen 2015. Frågan har varit uppe till diskussion i parlamentet men de våldsamma protesterna ute i landet fick PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att dra öronen åt sig.

Rydzyk planerar först och främst att ställa upp i valet till Europaparlamentet i maj 2019, och det hävdas att bildandet av det nya partiet egentligen är ett sätt att utöva påtryckning på PiS inför Europavalet. Prästen tycker inte att han har tillräckligt inflytande över vilka som ska toppa PiS lista över kandidater.

Det väckte uppseende i helgen att Kaczyński inte var med när hela regeringen hyllade Radio Maryja, Rydzyks egen ultrareligiösa kanal som fyllde 27 år. Idag tror man att PiS-ledaren fått kännedom om det nya partiet och i vredesmod sänt återbud till festen.

Rydzyk är en synnerligen kreativ man som under decennier fått stora ekonomiska bidrag till sin verksamhet och räknas in bland de hundra förmögnaste i Polen. Utöver Radio Maryja har han också en tv-station, en mediehögskola och ett geotermiskt spa i anslutning till den kyrka i Toruń där han är verksam. (Wirtualna Polska, onet.pl, natemat.pl och wB 4 dec 18)

Duda: Ingen får mörda den polska kolindustrin

Publicerat 2018-12-04

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki.
Montage: wB.

Det polska kolet är nödvändigt och naturligt, vi har den största tillgången i Europa och det är en stor resurs för landet. Så länge jag är president kommer jag inte att tillåta att man mördar den polska gruvindustrin.

Det sade president Andrzej Duda på tisdagen vid ett möte med gruvarbetare i staden Brzeszcze, söder om Katowice där FNs stora klimatkonferens nu pågår.

Gruvorna är en av grundvalarna för vår ekonomi och de utgör vår energisäkerhet, sade Duda, och kritiken mot kolet är huvudsakligen en mediekampanj.

Vi arrangerar den här klimatkonferensen för att berätta sanningen om kolet utan den politiska korrekthet som ofta dikteras av utländska – icke-polska – intressen. Vi vill naturligtvis förverkliga principen om hållbar utveckling så mycket som möjligt, inte minst med tanke på kommande generationer.

Samtidigt höll premiärminister Mateusz Morawiecki ett anförande på klimatkonferensen där han stolt framhöll att Polen är ett av de ledande länderna när det gäller att vidta åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Det framgår av våra resultat när det gäller att minska utsläppen, särskilt när det gäller skogen, och genom vårt stöd till de internationella klimatförhandlingarna, sade Morawiecki. Polen har i jämförelse med andra länder gjort mycket för att i enlighet med Kyotoprotokollet minska utsläppen, sade Morawiecki. Vad gäller energieffektivitet har vi gjort stora framsteg under de senaste 25 åren. Vi har satt igång ett av Europas mest omfattande program för utveckling av ekovänlig och innovativ kollektivtrafik.

Under invigningen av klimatkonferensen på måndagen sade Duda att Polen är redo att ta sin del av ansvaret för internationell säkerhet  vad gäller miljön. (Polskie Radio och Radio Tok FM 4 dec 18)

Polska riddare slogs mot turkarna på Trastfältet 1389

Publicerat 2018-12-04

Slaget vid Trastfältet 1389. TiIl vänster i bilden syns den döende serbiske fursten Lazar Hrebeljanović
Målning av Adam Stefanović 1870.

Vid slaget på Trastfältet, Kosovo Polje, 1389 fick den serbiska stormakten hjälp även från Polen.
Med utgångspunkt från detta historiska faktum har Bulletinens Stanisław Godula sökt sig till Vrnjacka Banja och granskat det moderna Serbien.

Läs vidare >>

Drönare avslöjar skadlig rök i Katowice

Publicerat 2018-12-04

Katowice, den stad där FNs klimatmöte just pågår, ligger i det mellaneuropeiska kolbältet och är en av Polens mest luftförorenade städer. Den ofta förekommande smogen har fått myndigheterna att ta krafttag – enligt Världshälsoorganisationen WHO dör runt 50 000 personer om året i sjukdomar som relateras till nedsmutsad luft.

I Katowice, liksom i Kraków, går polisen nu flera gånger om dagen med en drönare som skickas upp för att känna av hur mycket föroreningar som kommer från hushållens skorstenar. De flesta bostäder värms upp med den kol som arbetarna får till subventionerat pris av gruvbolaget och dessutom bränner man ofta också delar av sitt hushållsavfall.

Gamla värmekaminer utan någon form av filter är också problem.

Drönaren känner av hur mycket farliga ämnen som finns i röken och blir det för mycket riskerar husägarna böter.

För att få ner utsläppen har regeringen sänkt elpriset för att göra koleldningen mindre ekonomisk. Dessutom finns det möjlighet att få ekonomiska bidrag för den som vill byta ut sin gamla värmepanna mot en modern. (YLE och wB 4 dec 18)

Szymborskas sista dikter – lagom till jul

Publicerat 2018-12-02

Wisława Szymborskas senaste bok på svenska – en volym med samtliga dikter ur hennes tre sista diktsamlingar.

Wislawa Szymborska avled 2012 men hennes dikter emellertid vidare och därför är det en glädje att se den samlingsvolym Sena dikter som Ellerströms förlag ger ut nu lagom till jul.

I Sena dikter finns alla dikter ur Szymborskas tre sista volymer Ett kolon, Här och Nog nu, samtliga översatta av Anders Bodegård.

Oavsett om Szymborska möter sig själv som ung, samtalar med inspirationen eller funderar över konstens och litteraturens roll i historien gör hon det med samma nyktra distans och milda ironi. I hennes diktvärld, där vardagslivet ofta står i centrum, finns alltid ett stort mått av tröst och hopp.

Hennes dikter tog ett kliv rakt från den ärofulla scenen och ner i salongen och in i svenskarnas emotionella vardags, skriver Agneta Pleijel i ett förord, en tänkt dialog mellan en svensk man och en svensk kvinna – ett förord som samtidigt är en analys av Szymborskas författarskap.

Wislawa Szymborska (1923-2012) växte upp i Kraków i Polen och bodde där i större delen av sitt liv. Hon debuterade 1945 och har blivit översatt till ett fyrtiotal olika språk. Hennes dikter präglas av stor integritet och anspråkslöshet och har kommit att älskas av läsare över hela världen. 1996 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur. En del av prissumman avsatte hon till ett lyrikpris, tänkt att belöna de bästa diktsamlingar som kommer ut på polska språket.

Utgivningen av Sena dikter ingår i det förlagsöverskridande projektet ”Nobelkvinnor”, en gemensam publicering av samtliga de fjorton kvinnor som fått Nobelpriset i litteratur.

Szymborskas diktsamlingar har recenserats i webb-Bulletinen av professor Dorota Tubielewicz Mattsson
Ett Kolon (2008) >> 
Här (2009 >>
Nog nu (2013) >>

Regeringen firar Radio Maryjas 27-årsdag

Publicerat 2018-12-02

Regeringen dansar och ler på Radio Maryjas 27-årsjubileum.
Foto: twitter.

Tack alla ni som har bidragit till Radio Maryja. Vi är alla en stor polsk familj och näst Gud älskar vi Polen högst.

Det sade den kontroversiella prästen Tadeusz Rydzyk när hans ultrareligiösa kanal i Toruń i dagarna firade sin 27-årsdag.

Han talade om vikten av att engagera fler ungdomar i kyrkan och tog sedan upp Wojciech Smarzowskis uppmärksammade film Kler (Prästerskapet).

Kler beskriver kyrkans tjänare som en flock rumlande gourmander med pedofila och ekonomiska intressen.

Jag har visserligen inte sett filmen, bara läst om den, men det är en film som på allvar har skadat kyrkan, dundrade Rydzyk. Och den har fått bidrag från Polska Filminstitutet! Vi har också sökt pengar till en film om de fattiges vän Sankt Albert Chmielowski, men det vi fick var bara småpengar! Det är sannerligen mycket som behöver ändras i vårt Polen!

Bilder och film från firandet har lagts ut på internet. Alla topparna från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var på plats och sjöng Radio Maryja till. Premiärminister Mateusz Morawiecki var där, likaså försvarsminister Mariusz Błaszczak, justitieminister Zbigniew Ziobro och chefen för regeringskansliet Beata Kempa. Även fallna storheter som förre försvarsministern Antoni Macierewicz och förre miljöministern Jan Szyszko deltog. Kanske för att försäkra sig om Rydzyks stöd i nästa års parlamentsval, spekulerar medierna. Han deltog med stor kraft i valkampanjen 2015 och uppmanade sina trogna lyssnare i Radio Maryja och TV Trwam, främst religiösa kvinnor på landsbygden i Polen, att stödja gode vännen Jarosław Kaczyńskis parti. Kaczyński sade också efter valet att partiet aldrig hade vunnit utan fader Rydzyks hjälp. Att en åtstramning av den redan stränga abortlagen i Polen nu åter är på tapeten anses vara partiets sätt att tacka prästen i Toruń, som förutom radio- och tv-kanaler också driver en privat mediehögskola och ett spa med religiös anknytning i staden. Rydzyk räknas in bland landets 100 mest förmögna affärsmän.

Kaczyński själv syns inte på någon av bilderna från Maryjas födelsedagsfest – han sägs vänta på en ny knäoperation. Efter en första operation i våras fick han stanna kvar på sjukhuset i flera veckor, och hans tärda utseende efter sjukhusvistelsen har gett upphov till rykten om att han egentligen lider av en betydligt allvarligare sjukdom. Partiföreträdarna upprepar ihärdigt att han är frisk som en nötkärna men maktkampen inom partiet sägs vara långt gången redan. (Natemat.pl, Wirtualnapolska.pl och wB 1 dec 18)

webb-Bulletinen 13 år

Publicerat 2018-12-02

När webb-Bulletinen grundades i oktober 2005 förekom nästan ingen information alls om Polen i svenska medier. Tanken var – och är fortfarande – att råda bot på detta.  På ett sätt har situationen förbättrats, idag kommer rapporter om större händelser, men bevakningen är ganska rapsodisk. Läsarna får glimtar från den polska verkligheten, men det kan vara lite svårt med sammanhangen.

Här hoppas wB kunna göra en insats genom att regelbundet berätta om vad som händer på olika områden, inte bara politik utan också ekonomi, kultur, historia, forskning, turism och så vidare.

Vi analyserar och kommenterar dagliga händelser och gläds åt den respons vi får på Facebook som visar hur intensivt många svensk-polacker engagerar sig i sitt hemland.

Den 1 december 2005 står som officiellt födelsedatum – då hade vi funnit vår form.Efter tretton år känner vi att wB fortfarande behövs och intresset från läsarna gör det mödan vört att fortsätta arbetet.

Gunilla Lindberg
redaktör

På jakt efter de polska spåren i Lviv

Publicerat 2018-11-30

Gamla stan i Lviv – en gång en av Centraleuropas pärlor.

Lwów var i århundraden en polsk stad. Efter Polens delningar hamnade den hos Österrike-Ungern för att efter första världskriget åter bli polsk. Men när arvet efter andra världskriget skiftades lät Stalin flytta hela Polen ett tiotal mil västerut. Lwów blev ukrainskt, den polska befolkningen tvångsförflyttades västerut, till de områden som Tyskland fick lämna ifrån sig. Många polacker idag har alltså rötter i västra Ukraina och Lviv – som staden heter på ukrainska.

Läs vidare >>

Söndagsstängt blev en katastrof för småbutikerna

Publicerat 2018-11-30

Sjunkande försäljning tvingar småbutiker att slå igen när de inte får ha söndagsöppet. 
Skärmdump från Wirtualna Polska.

I år tvingas 15 000 små familjedrivna butiker att slå igen som en följd av den nya lagen om söndagsstängt. Det uppger Cezary Kazmierczak, ordförande i den polska företagarföreningen.

Lagen om söndagsstängt, som trädde i kraft i våras drevs igenom av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att uppfylla ett vallöfte till fackföreningarna. Motiveringen var att butikspersonal också har rätt att tillbringa helgen med familjen. Handelsorganisationerna protesterade kraftigt och spådde stor butiksnedläggning, men politikerna ansåg att söndagsstängt rentav skulle gynna de små butikerna på kedjornas bekostnad, en prognos som visat sig vara helt fel. De stora butikerna har helt andra resurser till sitt förfogande och fokuserar sin reklam till fredag och lördag för att locka till sig kunderna.

Även de handelsanställda drabbas av förbudet att ha öppet eftersom de går miste om möjligheten att tjäna lite extra på helgerna. Det vore bättre att butikerna är öppna och att de anställda får rätt till två lediga söndagar i månaden, säger Kazmierczak. Och kyrkan förlorar besökare när de som tidigare gick till mässan när de ändå skulle iväg och handla nu stannar hemma på söndagen.

Enligt lagen ska butiker ha söndagsstängt vecka 2 och 3 varje månad om det inte sammanfaller med någon annan helg som jul eller påsk, då det också ska vara stängt. Från och med nästa år ska butikerna hålla stängt även första veckan i månaden och 2020 ska i princip alla söndagar omfattas av handelsförbudet. En del restauranger samt blomsterbutiker, bensinmackar, bagerier och apotek får ha öppet, liksom butiker på järnvägsstationer och flygplatser. Här väntas inskränkningar eftersom fackförbundet Solidaritet trycker på. (Wirtualnapolska.pl och wB 30 nov 18)

Błaszczak: Relationerna mellan USA och Polen är mycket goda

Publicerat 2018-11-30

Ur dokumentären Z kamerą wśród polskich neonazistów (Med kameran bland polska nynazister).
Skärmdump från TVN.

Det amerikansk-polska samarbetet i säkerhets- och försvarsfrågor är mycket gott. Det försäkrar försvarsminister Mariusz Błaszczak i en kommentar till det kritiska brev som USAs ambassadör i Polen, Georgette Mosbacher, skickat till regeringen.

Snart får vi ett Fort Trump i Polen, en utmaning som kommer att avskräcka en eventuell angripare, säger Błaszczak till statliga TVP.

Det där brevet beror nog på att fru Mosbacher egentligen är affärskvinna och nu debuterar som diplomat. Det handlar om ett rent missförstånd.

I brevet kritiserar Mosbacher gripandet av en polsk journalist som gjort en tv-dokumentär om nynazister som firat Hitlers födelsedag iförda naziuniformer. Journalisten, som infiltrerat den nazistiska organisationen DiM, Duma I Nowoczesność (Stolthet och modernitet), ses göra Hitlerhälsning tillsammans med övriga deltagare och har därför gripits av säkerhetspolisen som misstänker olaglig propaganda för nazismen.

Det är förvånande att offentliga personer angriper journalister som följer sin uppgift som oberoende granskande medium i den livfulla polska demokratin, skrev Mosbacher. Det är förbryllande att regeringsmedlemmar nu tycks mest intresserade av att misstänkliggöra journalisternas motiv och försöker förknippa TVN med extremism.

TVN ägs av ett amerikanskt bolag, och Mosbacher påpekade att den amerikanska kongressen tar mycket allvarligt på pressfriheten.

Krystyna Pawłowicz, vald ledamot i sejmen för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), anklagade uppbragt på twitter ambassadören för att stödja TVNs antipolska aktiviteter som syftar till att kullkasta Polens lagliga myndigheter.

Som ledamot av det polska parlamentet kräver jag respekt för den polska nationen, staten och dess demokratiskt valda myndigheter, skrev Pawłowicz.

Även regeringens talesperson Joanna Kopcińska gick ut med en kommentar där hon försäkrade att den polska mediebranschen är pluralistisk och återspeglar hela spektret av åsikter.

En pikant detalj är att ambassadören lyckats stava både premiärminister Mateusz Morawieckis och inrikesminister Joachim Brudzińskis namn fel. (Onet.pl, Polskie Radio och wB nov 18)

Jagellonika i 2000-talet

Publicerat 2018-11-29

Cyklisten vänder sig om vid anblicken av Victoria Enefors i sin magnifika Jagellonika-dräkt.
Foto: G. Lindberg.

Den polska kungadottern Katarzyna Jagellonika har uppstått på 2000-talet. Först med hjälp av kulturvetaren Eva Mattsson i Uppsala och nu också i Lund där drottningen gestaltas av Viktoria Enefors.

Om man promenerar i Stadsparken i Lund och möter 1500-talsdrottningen Katarina Jagellonika ska man inte bli förvånad. Det är Victoria Enefors som luftar den magnifika dräkt som hon skapat efter en målning av den polska prinsessan, som 1562 gifte sig med den blivande svenske kungen Johan III.

Läs vidare >>

USA ingriper för grävande journalist

Publicerat 2018-11-28

Ur dokumentären Z kamerą wśród polskich neonazistów (Med kameran bland polska nynazister).
Skärmdump från TVN.

En ny diplomatisk konflikt har brutit mellan USA och Polen.

Förra året gjorde några grävande journalister ett reportage om hur polska nynazister iförda nazistuniform firade Adolf Hitlers födelsedag med nazistfanor, nazi-musik, hyllningstal och Hitlerhälsning. Firandet var arrangerat av organisationen DiM, Duma I Nowoczesność (Stolthet och modernitet).

Dokumentären sändes januari i år i privata TVN och väckte stort uppseende såväl nationellt som internationellt. Polisen grep några av arrangörerna och premiärminister Mateusz Morawiecki uttalande sitt fördömande.

Nu står det klart att även en av de grävande journalisterna, Peter Wacowski, kallats till förhör hos säkerhetspolisen – han misstänks för att ha främjat nazismen, vilket är förbjudet i Polen.

För att få tillträde till DiM och Hitlers födelsedagsfest utgav han sig för att vara nazi-sympatisör, och det finns bilder på hur han gör Hitlerhälsning.

När detta blev offentligt ingrep USAs ambassadör i Polen, Georgette Mosbacher. I ett brev till premiärminister Mateusz Morawiecki har hon påpekat att den amerikanska kongressen tar pressfriheten på stort allvar och att det rättsliga agerandet mot TVN-journalisten Wacowski automatiskt också gäller TVN, som ägs av ett amerikanskt mediebolag.

Det är inte acceptabelt att myndigheter undergräver trovärdigheten för TVN, skriver Mosbacher.

Brevet har orsakat en storm i regeringstrogna medier på högerkanten.

Det är som om hon var ambassadör i Bantustan och inte i Polen, säger en av Morawieckis medarbetare.

Amerikanska diplomater har under de senaste tre åren fått erfara att de inte har råd med ett sådant beteende som de i åratal tidigare har kunnat tillåta sig, säger en annan.

Högskoleminister Jarosław Gowin har meddelat att han ställt in ett möte med ambassadören.

Tidigare i år reagerade USA kraftigt på en ny lag som gjorde det straffbart att offentligt säga att Polen hade något ansvar för Förintelsen. Lagen orsakade protester framför allt i Israel men också i USA. Det stod snabbt klart att den amerikanska administrationen utövade påtryckningar på regeringen i Warszawa, och lagen ändrades efter några månaders debatt. Det var viktigt för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att president Andrzej Duda skulle bli inbjuden till Vita Huset i samband med Polens 100-årsjubileum som fri nation. (Natemat.pl, Dorzeczy.pl, Wirtualnemedia.pl och wB nov 18)

Polackerna vill vara kvar i EU

Publicerat 2018-11-27

Lite drygt 8 % av medborgarna tycker att Polen ska lämna EU, men tio gånger så många, 84 %, vill att Polen stannar kvar i unionen. Och om det skulle bli en folkomröstning om ett utträde, så skulle nästan 90 % gå till valurnorna för att göra sin röst hörd.

Det visar en färsk opinionsundersökning som utförts av opinionsinstitutet Ibris på uppdrag av tidningen Rzeczpospolita.

Frågan om en Polexit kommer upp med jämna mellanrum. Oppositionen anser att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med sina ständiga konflikter med EU bäddar för ett utträde, medan PiS-ledaren Jarosław Kaczyński gång på gång förklarar att det inte är aktuellt.

EN anledning är ekonomisk – Polen har sedan 2004 varit det medlemsland som fått med bidrag ur EUs fonder, bara under den nuvarande budgetperioden 2014–2020 handlar det om 105 miljarder euro (nästan 1200 miljarder svenska kronor). Polens egna avgifter under samma period uppgår till 30 miljarder euro – mindre än en tredjedel av bidragsbeloppen.

Men EU-medlemskapet innebär inte bara ekonomiskt stöd utan också en stor inre marknad, möjligheten att arbeta utomlands utan större hinder, samarbete om säkerhet och försvar, om bekämpning av organiserad brottslighet osv.

Att EU är så viktigt för medborgarna anses vara en anledning till att PiS nyligen gav sig för kritiken från EU och Europadomstolen och accepterade att tvångspensionerade domare ska få återvända till Högsta domstolen. (Rzeczpospolita och wB 26 nov 18)

Ny barnombudsman vill att 10-åringar ska kunna straffas

Publicerat 2018-11-23

Ny barnombudsman i Polen blir juristen Mikołaj Pawlak, utexaminerad från det katolska universitetet i Lublin och tidigare anställd vid en kyrklig domstol där han hade hand om upplösningen av äktenskap, vilket är en kinkig fråga i katolska kyrkan.

Pawlak, som har nominerats av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har sysslat med barn- och familjefrågor, varit övervakare för minderåriga och arbetat med att reformera frågor kring familj och förmynderskap.

Mest känd har han blivit för sitt förslag att även 10-åringar ska kunna dömas till straff för brott – idag ligger åldersgränsen vid 13 år.

Självmord bland barn och tillgång till barnpornografi är frågor som han tänker fokusera på under sin tid som ombudsman. (natemat nov 18)

Polska Orbis finns i hela Centraleuropa

Publicerat 2018-11-23

Orbis huvudkontor i Warszawa.
Foro: Orbis

Alla som någon gång har besökt Polen har säkert kommit i kontakt med Orbis (som betyder världen på latin), antingen för att övernatta på ett av deras hotell eller för att äta på någon av deras utmärkta restauranger. Orbis har överlevt övergången från planstyrd- till marknadsekonomi.

Den polska resebyrån Orbis grundades 1920 i Lwów och är alltså nästan årsbarn med den pånyttfödda nationen Polen. Grundare var bankirerna Ernest Adam, Maksymiliam Liptay och Józef Radoszewski samt parlamentsledamöterna Władysław Kesłowicz, Aleksander Skarbek och juristen Ozjasz Wasser. De ville starta en resebyrå enligt internationell standard och den skulle vara ett fönster mot världen i det fria Polen.

Läs vidare >>

Den politiska retoriken blir alltmer hatisk

Publicerat 2018-11-22

Kulturminister Piotr Gliński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Den politiska retoriken i Polen går inte av för hackor och nyligen gick kulturminister Piotr Gliński ut och klagade över oppositionens retorik.

De behandlar Lag och Rättvisa (PiS) som Goebbels behandlade judarna, sade han till veckotidningen Wprost. De exkluderar oss, behandlar oss som spetälska, vi jämförs med fascister och diktaturer, mitt eget arbete har liknats vid den kommunistiska censurens utrensningar på teatrarna.

Men även om om Grzegorz Schetynas och Donald Tusks hatiska uttalanden övertygar författarna, så vad hjälper det? Kommer det att få miljoner av väljare som röstat på Jarosław Kaczyński att falla döda ner? frågade kulturministern.

Det språk de använder när de talar om PiS ska utesluta, förinta och avhumanisera oss, vi behandlas som judarna behandlades av Goebbels. De vill framkalla äckel mot oss.

Även regeringslägret går för långt ibland, medgav Gliński, och det ber jag om ursäkt för. Men det är oppositionen som åstadkommer störst skada, inte minst genom det språk man använder om regeringen.

Kulturministerns utbrott väckte omedelbara reaktioner, särskilt i Israel där hans uttalanden snabbt spreds och återuppväckte den konflikt som flammade upp när den första versionen av Förintelselagen* var aktuell.

Minister Glińskis uttalande visar upp en djup okunnighet om historien och djup okänslighet, säger israeliska diplomater och den judiska B’nai B’rith Association har i ett brev till premiärminister Mateusz Morawiecki krävt kulturministerns avgång och en offentlig ursäkt.

Men Gliński är inte ensam om drastiska uttalanden – nyligen stämdes den förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Wałęsa har offentligt kallat Kaczyński mentalt obalanserad och i praktiken den som bär skulden för framlidne president Lech Kaczyńskis död – eftersom han pressade brodern att gå ombord på presidentplanet trots det dåliga vädret. (natemat.pl, wirtualnapolska.pl och onet.pl nov 18)

*Förintelselagen gjorde det straffbart att offentligt hävda att Polen som stat hade någon form av ansvar för Förintelsen. Avsikten var att i internationella sammanhang få bort formuleringar som ”polska dödsläger”. I första hand Israel men också USA reagerade starkt och drev igenom en omformulering av lagen.

– Friheten firas bäst med musik

Publicerat 2018-11-22

Pianisten Carl Petersson berättade om Chopins musik inför konserten på Halmstads slott den 21 november 2018.
Foto: G. Lindberg.

Musik är det bästa sättet att fira Polens 100 år som fri nation. Det sade pianisten Carl Petersson i början av en bejublad konsert som med anledning av hundraårsjubileet den 11 november 2018 på onsdagen hölls på Halmstads slott.

En väsentlig del av konserten utgjordes inte oväntat av polsk musik, och Carl Petersson inledde med att ge en bild av Polens största tonsättare genom tiderna Frédéric Chopin, som efter novemberupproret flydde Polen och bosatte sig i Paris. Han bodde också en kort tid tillsammans med den franska författaren George Sand på Mallorca, där han satt och komponerade och längtade hem till sitt ockuperade hemland.

Tillsammans med gitarristen Anna Pietrzak framförde Petersson också några stycken baserade på typisk polsk folkmusik.

Pianisten Carl Petersson (nr 2 fr.v.) tillsammans med gitarristen Anna Pietrzak. Till höger landshövding Lena Sommestad, generalkonsulparet Bo och Anna Chronier och Polens chargé d’affaires Łukasz Zieliński.
Foto: G. Lindberg

Kvällen avslutades med mingel. Värd för evenemanget var landshövding Lena Sommestad, och honorära generalkonsulparet Anna och Bo Chronier var med och arrangerade. Närvarande från Polens Ambassad i Stockholm var chargé d’affaires Łukasz Zieliński.

Gunilla Lindberg

Vänskapskorruption gav ministerson jobb på Världsbanken

Publicerat 2018-11-21

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Säkerhetsminister Mariusz Kamińskis son har med hjälp av Centralbankschefen Adam Głapiński fått ett lukrativt jobb på Världsbanken, rapporterar polska medier och undrar hur det egentligen står till med den öppenhet och transparens som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) länge talat om.

Kamiński säger att han inte varit inblandad, men att sonen har relevant utbildning för uppdraget.

Enligt tidningen Gazeta Wyborcza som grävt i Kamiński juniors karriär har säkerhetsministern tidigare på olika sätt ingripit till sonens favör, och bland beslutsfattarna finns ofta någon som tillhör ministerns vidsträckta bekantskapskrets.

Avslöjandet kommer olyckligt för PiS som just tampas med effekterna av Finansinspektionens hantering av en bank på dekis, en affär som har rötter långt upp i regeringen. Skandalen, som har fått regeringspartiets opinionssiffror att sjunka rejält, är en påtaglig belastning för regeringspartiet och det spekuleras nu i om inte Centralbankschefen Adam Głapińskis tid på NBP snart är till ända. (Wirtualna Polska 21 nov 18)

Fritt fram för de tvångspensionerade domarna igen

Publicerat 2018-11-21

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla LIndberg.

De domare som enligt den nya lagen om Högsta domstolen i somras tvingades gå i pension ska nu ha rätt att återgå i tjänst. Det är innebörden av det förslag till lagändring som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu lägger fram i parlamentet.

Ändringen är regeringens svar på protester från EU och på Europadomstolens utslag i oktober om att lagen hotar domstolarnas oberoende.

Lagen om Högsta domstolen väckte omfattande protester när den kom, inte minst från landets domare. Ledamöter i Högsta domstolen skulle gå i pension vid 65 års ålder oavsett om deras förordnande gått ut eller ej. De som ville stanna kvar i tjänst fick skicka in en ansökan till president Andrzej Duda. Det faktum att presidenten skulle kunna välja ut vilka som skulle få stanna kvar i tjänst ger presidenten möjlighet att utsätta domstolens ledamöter för politisk påverkan, vilket innebär ett hot mot rättssäkerheten, resonerade EU-kommissionen och bad om ett utlåtande från Europadomstolen.

Utslaget – att Polen måste inhibera lagen – kom för en månad sedan. Redan från början sade flera ministrar om att man skulle bortse ifrån utslaget om det gick emot Polen, men här tycks man nu ha enat sig om att följa EU-domstolens beslut.

När lagen trädde i kraft i somras förklarade president Andrzej Duda 27 ledamöter som pensionerade. Några godkände han sedan för fortsatt tjänstgöring, och utsåg trots att lagen fortfarande granskades av Europadomstolen en rad nya domare för att fylla vakanserna.

Flera av de domare som enligt den nya lagen tvingades gå i pension i somras gick ändå till jobbet eftersom de ansåg att lagen strider mot den polska grundlagen och mot rättssäkerhetsprincipen.

I våras överlämnade premiärminister Mateusz Morawiecki en Vitbok till EU där man gick igenom skälen till domstolsreformerna. Regeringen anser att domstolssystemet är ineffektivt och korrupt, ett arv från kommunistregimens dagar. Vitboken har emellertid inte påverkat EUs inställning till omstöpningen av det polska domstolssystemet.

PiS har på samma sätt rensat ut personal från försvarsmakten, utrikesdepartementet, de offentliga medierna och andra områden inom den statliga förvaltningen med hänvisning till att äldre personal, som utbildades före 1989, dvs. under kommunisttiden, måste bort. (Polskie Radio och wB 21 nov 18)

Ett nytt nationalistiskt parti på gång

Publicerat 2018-11-17

Parlamentarikern Marek Jakubiak.
Foro: Adrian Grycuk.

Parlamentarikern Marek Jakubiak kallar sig nationalist och försvarar den extrema högern, National-Radikala Lägret (ONR) och Allpolsk Ungdom (Młodzież Wszechpolska).

Man förtalar dessa ädla organisationer, säger han och vill nu bilda ett nytt nationalistiskt parti.

Jakubiak kom in i parlamentet med missnöjespartiet Kukiz’15. När partiledaren Paweł Kukiz började be om ursäkt för att fört in nationalisterna i det polska parlamentet lämnade Jakubiak sin forne partivän. Nu bildar han Federation för Republiken Polen (Federacja dla Rzeczypospolitej).

Jag älskar denna miljö, säger Jakubiak. Jag vill skapa en gemensam vallista och bygga ett politiskt imperium.

Idén har funnits där länge men nu efter Självständighetsmarschen med en kvart miljon deltagare har han stärkts i övertygelsen att det finns behov av ett parti som ska ena alla polska nationalister.

Det är dags att förena våra krafter, säger Jakubiak.

Jakubiak försäkrar att sådana nationalistaktivister som Robert Winnicki och Adam Andruszkiewicz är intresserade av ett samarbete. Likaså Nationella rörelsen (Ruch Narodowy).

Efter Självständighetsmarschen tillsammans med regeringspartiet lag och Rättvisa (PiS) under firandet av Polens självständighet den 11 november har nationalisterna plötsligt blivit en samtalspartner att räkna med. Dessa marginella grupperingar har oväntat blivit en jämställd part för överläggningar med presidenten, premiärministern och regeringen.

VI ska inte bli ett satellitparti till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), säger den nationalistiske aktivisten Krzysztof Bosak men erkänner att ett samarbete med regeringspartiet kan vara frestande.

Man räknar med att ungefär 7-8 procent av väljarna är beredda att lägga sin röst på ett extremt antieuropeiskt, homofobiskt, antisemitiskt och nationalistiskt missnöjesparti. Än så länge har de högerextrema grupperingarna en mycket låg politisk potential samtidigt som de är högljudda och synliga.

Att samla den extrema högern under ett partipolitiskt paraply är en bra idé inför EU-valet i maj, menar Bosak. Euroskeptiker behövs i EU-parlamentet för att motverka det som pågår i Bryssel. Den polska nationella idén räcker dock inte till för att komma in i EU-parlamentet. Vilka andra budskap, idéer och förslag nationalisterna kan komma med är oklart.

Om partiet verkligen bildas innebär det att den extrema högern hamnar i politikens mainstream. Det ökar också möjligheten för andra extrema grupperingar att påverka den politiska utvecklingen i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

NU – kommer Petru med ett nytt parti

Publicerat 2018-11-17

Ryszard Petru och Joanna Scheuring-Wielgus har bildat ett nytt parti, Nu! Bild från partiets hemsida.

Ryszard Petru, som kort före parlamentsvalet 2015 startade ett eget parti (Moderna) och fick över 7 % av rösterna och 22 platser i sejmen, har gjort om samma bravad nu.

Det nya partiet ska heta Teraz! (Nu!) och med sig ur sitt forna parti har han vapendragarna Joanna Schmidt och Joanna Scheuring-Wielgus.

Polen står inför stora utmaningar NU, sade Petru på den presskonferens han kallat till för att informera om sitt nya parti.

NU är det dags att visa upp ett nytt alternativ, fyllde Scheuring-Wielgus i. Ordet NU är väldigt dynamiskt och tvingar en att agera. Och vi gillar att agera.

Det blir ett parti som bygger på två pelare: ekonomi och samhälle, sade Petru. Vi kommer inte att ingå i Medborgarkoalitionen (Medborgarplattformen + Moderna) men vi hoppas att vi ska kunna samarbeta.

Ny hemsida har man också satt upp >>.

Alla möter inte det nya partiet med förtjusning.

Det handlar bara om att tillfredsställa Petrus stora ego, säger Paweł Rabiej, vice ordförande i Moderna, det parti som Petru i våras lämnade. Nya partier inom oppositionen spelar bara regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i händerna!

Petrus första parti hajpades rejält under den första tiden i parlamentet, och han själv var ung, liberal och karismatisk. Men när sittstrejken i parlamentet bröt ut i december 2016 och Modernas ledamöter turades om att inte lämna sina platser väckte det uppmärksamhet att Petru reste på solsemester över nyår.

Hans popularitet dalade snabbt, lika illa gick det för partiet som utsåg en ny (mindre karismatisk) ordförande och hamnade i det politiska bakvattnet.

Men nu är han på gång igen – kanske ska han hinna bygga upp ett politiskt kapital inför parlamentsvalet nästa år. Kanske också inför presidentvalet. (Wirtualna Polska och wB 17 nov 18)

PiS försöker köpa post åt regeringschefens syster

Publicerat 2018-11-17

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

I skuggan av den gigantiska korruptionsaffären med polska Finansinspektionen (KFN) utspelar sig en mindre korruptionshistoria med premiärminister Mateusz Morawieckis syster i huvudrollen.

Anna Morawiecka startade i lokalvalen i oktober och kandiderade till borgmästarposten i den lilla staden Trzebnica i Nedre Schlesien. Hon förlorade stort mot Medborgarkoalitionens kandidat med siffrorna 30–70. Nu försöker regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) köpa posten åt henne. Den nuvarande och demokratiskt valda kandidaten ska få ett behagligt jobb i ett av de statliga bolagen för att dra tillbaka sin kandidatur och stödjer Anna Morawiecka i en hemlig omröstning.

Sådant kallas politisk korruption – det handlar om att undergräva demokratins fundamentala regler. Det handlar också om att lura väljarna – de får rösta på vem de vill, det spelar ingen roll för det är ändå de styrande som väljer ut den som är lämplig att leda kommunen.

Här finns också ett starkt inslag av nepotism, svågerpolitik, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför valet 2015 lovade att lägga stor kraft på att bekämpa.

Och premiärminister Morawiecki som oupphörligen ber polackerna om förtroende för sig själv och sin regering …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Minister topprider Suwalkis polis

Publicerat 2018-11-17

Suwałki-polisen får inte samarbeta med stadsledningen.
Foto: Grzegorz W. Tężycki, wikipedia.

Polisen i staden Suwałki i nordöstra Polen klagar på att de måste bevaka biträdande inrikesminister Jarosław Zielińskis privata bostad 24 timmar om dygnet. De tvingas klä sig i civila kläder, ta på mörka glasögon och låtsas tillhöra SOP (specialstyrkor som ska skydda högt uppsatta statliga tjänstemän).

Suwałki-polisen har bett sin parlamentsledamot, Bożena Kamińska från Medborgarplattformen (PO), om hjälp. De har fått nog av att bli förödmjukade och behandlade enligt biträdande ministerns politiska behov, säger de.

Kamińska har fört frågan vidare till parlamentet. I förra veckan redogjorde hon för situationen och ställde en rad frågor. Varför utnyttjas poliserna i Suwałki för att bevaka Zielińskis privata residens? Varför beordras de att klä ut sig? Varför har polisen anställt en präst som körs runt i Polen i ministerns tjänstebil? Vilket arbete utför han?

Polisernas ovillighet att utföra den specifika arbetsuppgiften har fått några att på eget initiativ byta jobb. Andra har tvingats att avgå och ersatts av unga, oerfarna men trogna poliser som inte säger emot.

Det har även framkommit att polismyndigheten i Suwałki fått besked om att inte samarbeta med stadens myndigheter och samtliga lokala högtidligheter arrangeras utan polisens hjälp. Däremot ska polisen delta i de arrangemang som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) står bakom.

Den märkliga situationen inom Suwałki-polisen kan inte förklaras av någon hotbild mot biträdande inrikesministern – snarare handlar det om maktfullkomlighet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill inte uttala sig.

Jag väntar på en rapport om situationen inom Suwałki-polisen, säger inrikesminister Joachim Brudziński. Regeringens talesperson hänvisar till polismyndighetens talesperson.

Biträdande inrikesminister Jarosław Zieliński har flera gånger uppmanats att avgå. Senast var det i samband med den outredda dödsmisshandeln som ägt rum på en polisstation i Kraków.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Frågor kring korruptionshärvan

Publicerat 2018-11-16

Marek Chrzanowski, chef för polska Finansinspektionen, KNF.
Foto: Chepry (Andrzej Barabasz), wikipedia.

Den polska Finansinspektionens (KNF) chef Marek Chrzanowski utnyttjade sin ställning och hotade med att lägga beslag på Getin Noble Bank, ägd av miljardären Leszek Czarnecki. För att rädda banken skulle Czarnecki anställa en okänd jurist från landsorten Grzegorz Kowalczyk och betala honom 1 % av bankens framtida värde.

Den slutsatsen kan man dra av vad som hittills framkommit i tidningen Gazeta Wyborczas granskning.

Det är ett förfarande som saknar stöd i lagen – ja rena maffiametoder. Man fixar det snyggt: kontroll, svartlistning eller en lagändring så att en bank efter beslut av Finansinspektionen tar över en annan. De som inte accepterar förlorar allt.

En lång rad frågor kvarstår att besvara.

Agerade KNF-chefen Chrzanowski på egen hand eller var han bulvan för andra? Vilken roll spelade Centralbankens (NBP) Adam Głapiński?

Chrzanowski erbjöd i mars ett ”skyddsparaply” åt Czarneckis bank Getin Noble Bank. Czarnecki anade oråd och spelade in samtalet på band, och där kan man nu höra KNF-chefen Chrzanowski säga:

– Jag har förbundit mig till något.

Chrzanowski och Czarnecki besöker Centralbankschefen Glapiński – en man som sedan länge står PiS-ledaren Jarosław Kaczyński mycket nära och som ligger bakom Chrzanowskis snabba karriär. Samtalet med Glapiński spelades emellertid inte in. Även relationerna mellan den unge Chrzanowski och premiärminister Mateusz Morawiecki bör redas ut – varför beviljade Morawieckis bank miljonlån till en ung man utan större inkomster?

En annan viktig fråga är om regeringen skyddar Marek Chrzanowski. Visserligen tvingades han att avgå som chef för Finansinspektionen och justitieminister Zbigniew Ziobro förkunnade triumfatoriskt att åklagarmyndigheten tagit sig an ärendet. Men Antikorruptionsbyrån (CBA) kom inte in för att säkra bevis förrän Chrzanowski ostört härjat på sitt kontor i flera timmar. Lät man honom undanröja bevisen i lugn och ro först?

Är staten verkligen så effektiv som man vill ge sken av? Chefen för en statlig institution, Finansinspektionen, kommer med korruptionsförslag. Justitieministern får enligt egen utsago veta det genom medierna sex dagar efter att ärendet hamnat hos åklagaren. Rimligen måste både säkerhetspolisen och premiärministern ha larmats. Fick inte Finansinspektionen hjälp av säkerhetspolisen? Visste ingen att Chrzanowski hittade inte mindre än tre lukrativa jobb – på Börsen, i Getin Bank sam i Idea Bank – åt en oansenlig jurist från landsorten.

Justitieminister Ziobro säger att han personligen ska övervaka undersökningen – vad betyder det? Hittills har han huvudsakligen ägnat sig åt att hänsynslöst bekämpa den politiska oppositionen och sina personliga fiender inom partiet. Varför vill han inte inrätta en oberoende parlamentarisk kommission i detta ärende?

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten för tre år sedan talade man högt och gärna om hederlighet och transparens. Nu visar det sig att högt uppsatta PiS-politiker förmodligen står bakom århundradets korruptionshärva. Att driva banker till ruinens brant, sedan överta dem för en symbolisk summa och nationalisera dem är ett brott; ett brott som drabbar bankkunderna med sina besparingar, bankväsendet och statens trovärdighet. Manipuleringen med lagar som omformuleras efter behag och behov och tvingas igenom parlamentet avslöjar de styrandes korruption och demoralisering.

Den här härvan blir inte lätt att sopa under mattan.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Pawlikowskis film Cold War fick en europeisk Oscar

Publicerat 2018-11-16

Ur filmen Cold War av den polske regissören Paweł Pawlikowski.

Paweł Pawlikowskis nya film Cold War har tilldelats det Europeiska filmpriset. De första åtta pristagarna offentliggjordes på torsdagen, och Cold War fick sitt första pris för klippningen. Den har gjorts av Jarosław Kamiński som klippte Pawlikowskis Oscarsbelönade film Ida för några år sedan och flera andra kritikerrosade filmer.

I motiveringen skrev juryn att övergångarna i filmen är ”meningsfyllda och emotionella, nästan som i poesin”. Vidare står det: ”Detta poetiska sätt att klippa ihop scenerna understryker historiens sensualism, leder sina protagonister genom tiden och understryker deras rumsliga isolering från varandra, det fragmentariska i deras relation och oförmågan att vara tillsammans”.

Cold War har nominerats till inte mindre än åtta priser, och Pawlikowski och hans film har nu chansen att vinna ytterligare fem priser: för bästa film, för bästa skådespelerska (Joanna Kulig), bästa skådespelare (Tomasz Kot) samt för bästa regissör och bästa manus (författare är Paweł Pawlikowski själv). Resultatet får vi veta den 15 december i Sevilla där priserna delas ut i år.

Pawlikowskis film är också Polens kandidat till Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. Tidigare i år har filmen fått Guldpalmen för bästa regi vid filmfestivalen i Cannes och Guldlejonet på filmfestivalen i Gdynia.

Cold War handlar om kärleken mellan Zula och Wiktor och utspelar sig under 1950-talets kalla krig i Europa. Den kritikerrosade filmen spelas just nu på biograferna runt om i Sverige.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Sök i webb-Bulletinen