Maktkampen inom PiS har börjat

Publicerat 2018-05-29

Toppnamnen inom PiS är med i tävlingen om vem som ska efterträda Jarosław Kaczyński som ordförande.
Foto: KPRM.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som de facto har sista ordet vad gäller politiken i Polen, ligger sedan flera veckor på sjukhus för en knäoperation som normalt bara tar 3-4 dagar. Framträdande PiS-profiler har i olika medier berättat att det handlar om en vanlig operation, att allt gått bra och att Kaczyński snart är på fötter igen. Bilder på en avmagrad och tärd partiledare förklaras med att han var tvungen att gå ner i vikt före ingreppet.

Såväl inom partiet som utanför har man nu börjat spekulera i vem som kan efterträda Polens starke man på posten som partiledare, inte minst sedan inrikesministern Joachim Brudziński för ett par dagar sedan tillstod att det nu pågår en maktkamp inom PiS.

Opinionsinstitutet Ibris har för tidningen Rzeczpospolitas räkning genomfört en opinionsundersökning som visar att Kaczyńskis egen favorit premiärminister Mateusz Morawiecki toppar listan, därefter kommer Brudziński, förra premiärministern Beata Szydło och president Andrzej Duda. Den maktlystne justitieminister Zbigniew Ziobro landar på 5:e plats, men även den konspiratoriske förre försvarsministern Antoni Macierewicz har sina anhängare, liksom den nye försvarsministern Mariusz Błaszczak och kulturminister Piotr Gliński.

Eftersom ingen av kandidaterna får särskilt många procent – toppnamnet Morawiecki stöds av 14,4 % – pågår nu byggandet av olika allianser för att skapa majoriteter. Den som får ihop mest stöd inom partiet kan vinna och det är inte självklart att det blir Morawiecki. Allianser kan betyda risk för fraktionsbildning och splittring men också att någon som betraktas som outsider tar över makten. (oko.press och wB 29 maj 18)

Morawiecki: Nord Stream 2 är ett giftpiller riktat mot EU och Nato

Publicerat 2018-05-29

Premiärminister Mateusz Morawiecki på Nato-mötet i Warszawa.
Foto: KPRM.

På Nato-mötets sista dag i Warszawa påminde premiärminister Mateusz Morawiecki om den polska oron för planerna på Nord Stream 2, den naturgasledning som ska öka kapaciteten för leveranser av naturgas från Ryssland till Tyskland.

Nord Stream 2 är ett hybridvapen, ett giftpiller riktat mot EU och Nato, den utgör ett hot mot EUs energisäkerhet, sade Morawiecki.

Det var Nord Stream 1 som gjorde det möjligt för Ryssland att rusta upp sin krigsmakt, sade han, vilket resulterat i Rysslands aggression i Georgien 2008, annekteringen av Krim 2014 och hybridkriget i östra Ukraina.

Gasledningen Nord Stream var effekten av att ryska Gazprom under olika förevändningar strypt tillförseln av naturgas till Ukraina, vilket drabbat även Tyskland och Polen som får sin naturgas via ledningar som går genom landet. Även Sverige var tveksamt till byggandet av Nord Stream 1, både av säkerhets- och miljöskäl. Warszawas oro handlar också om att Gazprom ska minska leveranserna till Polen av politiska skäl – vilket är mer aktuellt idag med PiS-regeringens Rysslandskritiska utlandspolitik. Polen har i flera decennier ansträngt sig att diversifiera sin energipolitik för att minska beroendet av rysk naturgas.

På Nato-mötets agenda stod internationella säkerhetsfrågor, Natos avskräckningspolitik, hur man kan motverka hybridhot från Ryssland och säkerheten i Central- och Östeuropa. (Polskie Radio 28 maj 18)

Funktionshindrades sittstrejk i parlamentet är över

Publicerat 2018-05-28

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Vi var oroliga för våra barn och blev tvungna att avbryta vår protest på grund av vakternas agerande. Det sade Iwona Hartwich, en av ledarna i de funktionsnedsattas protest i sejmen, när de strejkande på söndagen lämnade parlamentsbyggnaden. Utanför möttes de av sympatisörer med blommor och av journalister.

Vi har misslyckats med att förklara för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess ledare Jarosław Kaczyński att handikappstödet inte räcker – min son Adrian kan inte ens köpa ett par skor som han så väl behöver. Vi ger nu upp efter 40 dagars kamp för ett värdigt liv för våra funktionshindrade barn. Regeringen är inte redo för dialog, bara för monolog, och det är obegripligt att man inte vill hjälpa handikappade med ett kontantstöd på 500 złoty.

Men, påpekade Hartwich, det finns positiva resultat av aktionen.

Vi har satt strålkastarljuset på de funktionsnedsattas svåra situation och regeringen accepterade faktiskt en blygsam höjning av handikappensionen, sade hon.

Det innebär att de funktionshindrade får 1029 złoty i månaden (2650 svenska kronor) i stället för som tidigare 865 złoty (2220 kr). De får också rätt till mer rehabilitering och medicinsk vårdmaterial, vilket enligt socialminister Elżbieta Rafalska är värt 520 złoty för familjerna (drygt 1300 kr). Familjerna tror inte på utfästelserna utan vill i stället ha ett kontantstöd på 500 złoty. Där säger regeringen nej.

Protesten inleddes den 18 april, och inledningsvis försökte talmannen få slut på demonstrationen genom att stoppa de endagskort som utfärdas till besökare i parlamentet. Demonstranterna vågade därför inte åka hem över natten av oro för att inte bli insläppta nästa dag. I stället kom vänner med klädombyte och hygienartiklar för att underlätta tillvaron i pelarsalen. De har också fått banderoller att hänga ut från fönstren, vilket talmannens vakter med våld stoppat.

För att inte störa Natos session, som inleddes på fredagen, monterade vakterna upp staket som hinder för rullstolarna och heltäckande draperier som omöjliggjorde insyn.

På söndagen avslutade demonstranterna sin protest och lämnade byggnaden. Protestkommittén tackade för allt stöd från både allmänheten och från oppositionspolitiker som i sejmen argumenterat för deras sak.

En pinfärsk opinionsundersökning som gjorts av den regeringsvänliga sajten DoRzeczy.pl visar att PiS tappat flera procent av väljarna under aktionen, liksom det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Kukiz’15 och Bondepartiet (PSL) och det numera lilla liberala partiet Moderna (Nowoczesna) har efter sitt uttalade stöd till de funktionsnedsatta känt av ett ökat stöd av väljarna. (Natemat.pl, Do Rzeczy.pl, parlamentarny.pl och wB 28 maj 18)

Ännu ingen lösning på strejken i parlamentet

Publicerat 2018-05-25

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Uppdatering:

Uppgifter i polska medier gör nu gällande att talmannen låtit skärma av demonstranterna i parlamentet med en tillfällig vägg och ett heltäckande svart draperi.

Nato bryr sig inte om demonstranterna säger förre utrikesministern Witold Waszczykowski.

Oppositionen har å sin sida undertecknat en Solidaritetspakt med de funktionshindrade där man stöder demonstranternas krav.

––––––––––

Striden mellan de sittstrejkande funktionshindrade i parlamentet och regeringen fortsätter. På torsdagskvällen hävdade regeringens talesperson Joanna Kopcińska att demonstranternas krav har uppfyllts och att regeringen är redo att sitta ner och tala med dem när som helst.

Det beslut som togs av parlamentet garanterar dem obegränsad tillgång till rehabilitering och medicinska produkter, vilket gott och väl motsvarar de 50 złoty som demonstranterna har krävt, sade Kopcińska.

Det kontantbidrag som funktionsnedsatta vill ha nämns inte och det är det protesten gäller.

Demonstranterna vädjar nu till president Andrzej Duda och till Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som har avgörandet i sin hand, att ge de funktionshindrade sitt stöd.

Det finns inga uppgifter om att strejken skulle vara avbruten. Under fredagen kommer flera hundra Natodelegater för en tre dagars session i parlamentet, och det borde rimligen ligga i parlamentets intresse att lösa krisen innan dess. (Redakcja parlamentarny, onet.pl, wPolityce och wB 25 maj 18)

Funktionshindrade erbjuder kompromiss

Publicerat 2018-05-24

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB. 

De funktionshindrade och deras föräldrar som sedan den 18 april sittstrejkar i parlamentet har nu överlämnat ett kompromissförslag till socialminister Elżbieta Rafalska.

Vi förstår att årets budget redan är fastslagen, säger Iwona Hartig i protestkommittén, men vi accepterar beslut om att 500 złoty garanteras i nästa års budget.

Striden står om ett kontantbidrag på 500 złoty (motsvarande 1300 svenska kronor) som de funktionsnedsatta kräver. Regeringen erbjuder ett bidrag i form av blöjor och andra vårdprodukter vilket demonstranterna är missnöjda med. De har olika behov och vill själva kunna välja vad de ska lägga pengarna på.

Strejken har väckt stor uppmärksamhet och många har uttryckt sitt ogillande av regeringens missunnsamhet mot de funktionsnedsatta. I höst hålls kommunalval i Polen och för oppositionen kan handikappbidragen bli ett trumfkort mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som säger sig värna om de fattiga och svaga i samhället.

Nu är det alltså upp till regeringen att reagera. I vågskålen ligger också att om de funktionsnedsatta får ett gynnsamt besked lämnar de parlamentsbyggnaden så att den kan ställas i ordning inför det tre dagars Nato-möte som inleds i lokalerna i morgon. Då vill man inte att en samling vid det här laget ganska medfarna protesterande i rullstol ska vara det första som möter deltagarna. De strejkande har inte vågat lämna byggnaden för att byta kläder eller sköta sin hygien eftersom talmannen tidigt utfärdade förbud mot de endagskort som besökare brukar få. (natemat.pl 24 maj 18)

Polackerna är positiva till EU

Publicerat 2018-05-24

Svenskar och polacker är ungefär lika nöjda med medlemskapet i EU, visar en färsk opinionsundersökning. 68 respektive 67 % av de tillfrågade anser att det är bra att landet är med i EU. Snittet i hela unionen ligger på 60 %.

Det visar den senaste upplagan av Eurobarometern vars opinionsundersökning genomfördes 2017.

Bara 5 % av polackerna tycker att det är negativt att vara med i unionen.

Polen har generellt legat högt i opinionsmätningar om förtroendet för EU, men när striden om flyktingkvoter rasade som hetast tyckte en knapp majoritet av medborgarna att det var bättre att lämna EU än att ta emot flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är EU-skeptiskt – eller EU-realistiskt som de själva säger – men regeringens konflikter med unionen om rättssäkerheten, mediefriheten osv. tycks alltså inte ha påverkat polackernas positiva inställning till medlemskapet. (Polskie Radio, Eurobarometern och wB 24 maj 18)

Trötta ut populisterna

Publicerat 2018-05-24

Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev.
Foto: Globsec.

Vad är orsaken till populismens frammarsch i Europa och kommer den att innebära slutet för EU? Det frågar sig den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev i sin intressanta lilla bok Efter Europa. Och det är en intressant fråga med tanke på de konflikter som utspelar sig mellan inte minst Polen och EU.

Krastev menar som många andra att efter hand som arbetsmarknaden automatiseras krävs en mer utbildad arbetskraft, och när utbildningsnivån ökar känner sig den krympande arbetarklassen bortglömd och åsidosatt. Den känslan drabbar också medelklassen när de mest meriterade inte bara reser till huvudstaden för att fatta beslut om landets framtid utan till och med till Bryssel för att fatta beslut om hela EUs framtid. Väljarna upplever att beslutsfattarna lever i en annan värld och inte minns vilka de representerar.

När det uppstår problem i EU märks den bristande kontakten med hemmapubliken som tycker att besluten fattas över deras huvuden.

Ett exempel är flyktingkrisen som blivit Europas 11 september, skriver Krastev. När det uppstår oro i världen förutsätter väst att allt går att lösa med kloka förhandlingar, medan det luttrade öst utgår ifrån att allt snart går åt skogen och att det är de som får sitta emellan. Alltså vänder man ryggen till det liberala väst, man vill bygga murar och se sig om efter politiker med samma inställning. Konspirationstänkande nationalister och populister får nu sin chans och de nya regeringarnas åtgärder kolliderar ibland med EUs grundvärderingar. Konflikter uppstår som stärker nationalisterna i uppfattningen att det egna landet blir utnyttjat och missförstått.

Men i själva verket bidrar de olika kriserna i EU – Brexitkrisen, eurokrisen och terrorhoten – till känslan av att vi européer ingår i samma politiska gemenskap, menar Ivan Krastev. Och erfarenheten visar att flexibilitet och kompromissanda är det som kan rädda Europa från populismen.

Tipset är att trötta ut de populistiska regeringarna, anamma några av punkterna på deras program och gå vidare. Ibland måste man ta ett par steg tillbaka för att kunna gå framåt.

Det är en intressant skrift med gott om historiska paralleller – Krastev inleder med att vi måste förstå varför Habsburgarna föll eftersom det vi nu ser är en déjà vu-upplevelse.

Efter Europa är översatt av Henrik Gundenäs ges ut på Daidalos förlag.

Gunilla Lindberg

Man Booker-priset till Tokarczuk

Publicerat 2018-05-22

Olga Tokarczuk vid ett besök i Sverige 2015.
Foto: K Dubiel.Polens stora litterära stjärna Olga Tokarczuk tilldelades på tisdagen the Man Booker International Prize för sin roman Bieguni (Löparna) som kom ut 2008. Hon är den första polska pristagaren någonsin, skriver den polska kultursajten Culture.pl.

Boken väckte berättigad uppmärksamhet redan i Polen och tilldelades Nike-priset det året. Den är ett försök att återge den bristande kontinuitet och brådska som vår moderna värld och vårt liv präglas av, skrev Dorota Tubielewicz Mattsson i sin recension 2009.

Tokarczuk skrev i den polska originalutgåvan att boken försöker vara ”lojal mot den kakofoni och dissonans i vår upplevelse av verkligheten och världen, mot det omöjliga i att göra denna värld entydig, mot dess kaotiska väsen, mot dess sönderfall och dess slutgiltiga återuppståndelse i nya konfigurationer”.

Olga Tokarczuk har fått en lång rad polska och internationella priser för sina böcker – Nikepriset fick hon även för Jakobsböckerna som kom för ett par år sedan, men också Polska Bokhandlarföreningens pris, tidningen Politykas pris, det internationella Vilenica-priset, Władysław Reymonts pris, Kvinnokongressens pris och Stockholms stadsteaters pris, Bologna Ragazzi Award osv. (Culture.pl och wB 22 maj 18)

Dorota Tubielewicz Mattssons recension av Löparna >>

– Universiteten behöver helighet!

Publicerat 2018-05-22

Vice högskoleminister Piotr Dardziński.
Foto: PMs kamsli.

Många studenter väljer idag att fortsätta sina studier vid universitet ute i världen, och här hemma minskar antalet studenter. Det säger vice högskoleminister Piotr Dardziński till den katolska sajten EKAI.pl.

Vi genomför nu en högskolereform som ska göra utbildningen i Polen mer attraktiv, inte minst på de katolska universiteten. Det går utmärkt att bedriva forskning utifrån etiska perspektiv, och de katolska universiteten har alla möjligheter att ta för sig här. Kyrkan bedriver ju många välgörenhetsprojekt och forskning på grundval av kyrkans erfarenhet är bästa sättet att hjälpa människor.

Ministern menar att de katolska universiteten ska bredda sin verksamhet och inte bara hålla kurser i teologi och humaniora – inget hindrar att man blir IT-expert på ett katolskt universitet, säger han. Och Polen skulle ju kunna ta hand om den internationella utbildningen av missionärer som sedan reser ut i världen och undervisar.

Samtidigt är det viktigt att man inte missar den religiösa aspekten, och även i t.ex. de medicinska och juridiska utbildningarna bör det finnas kurser i teologi och kanonisk rätt, säger ministern. Det viktigaste med studierna inte är att ge studenterna kunskap utan att forma deras attityder så att de kan arbeta självständigt med sina forskningsprojekt.

Idag väljer många studenter att studera utanför Polen, säger ministern, man anser att utbildningen är bättre på annat håll. Och visst, vi ligger inte på topplistorna, men med den nya högskolereformen ska universiteten få en friare och mer flexibel ställning. Vi ska naturligtvis sträva efter vetenskaplig perfektion, det är det viktigaste i reformen, och i kristendomen är ju fullkomligheten vägen till helighet. Idag behöver vi sådan helighet. (EKAI.pl 15 maj 18)

Mindre bidrag från EU under nästa budgetperiod

Publicerat 2018-05-22

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Bidragen till Polen från EUs sammanhållningsfonder kan under enligt EU-kommissionens förslag komma att minska med 10 % och bidragen från jordbruksfonderna med 15 %. Det säger utvecklingsminister Jerzy Kwieciński till polska medier.

Budgeten för 2021–2027 ligger på samma nivå i förhållande till bnp, som tidigare, men vi räknar med nedskärningar på de två områden som är viktigast för Polen – sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken, säger Kwieciński. Och de nedskärningarna blir lite högre än vi tidigare räknat med.

EU-minister Konrad Szymański menar att budgeten lämnar mycket i övrigt att önska, och förutsätter att det kommer att ta lång tid innan det finns ett slutdokument att anta.

Enligt budgetförslaget ska det finnas en mekanism som minskar bidragen till medlemsländer som inte lever upp till rättsstatsprincipen, en av EUs grundläggande värderingar som alla åtagit sig att följa vid EU-inträdet. Mekanismen är en direkt följd av den frustration som utlösts i EU-kommissionen efter två och ett halvt års fruktlösa diskussioner med Warszawa sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) började genomföra sin domstolsreform som ger landets domstolar en politisk överrock.

Även Ungern, som är ett betydligt mindre land, har genomfört en del förändringar i avsikt att lämna demokratin och dess liberala värderingar. Ungern kommer också att prövas mot den nya mekanismen. (Warsaw Voice och wB 22 maj 18)

Funktionsnedsattas protest ett dilemma för PiS

Publicerat 2018-05-21

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Nu börjar de funktionsnedsattas sittstrejk i parlamentet bli riktigt besvärande för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). I slutet av den här veckan är det Nato-möte i parlamentet, och till dess vill regeringen absolut ha bort demonstranterna. Men de som protesterar har sagt att de sitter kvar tills regeringen hörsammat deras krav.

Många oppositionsparlamentariker har på olika sätt stöttat demonstranterna och deras föräldrar, och kända profiler har bjudits in att komma till deras hjälp. Men talmannen Stanisław Karczewski har slagit till bromsarna och vakterna har fått besked om att inte släppa in någon. Bland dem som mötts av kalla handen vid sejmens port finns Janina Ochojska, chef för Polska Humanitär aktion, och Wanda Traczyk-Stawska, hjältinna från Warszawa upproret 1944.

Den här protesten har blivit politisk, säger talman Karczewski. Det är inte så här det ska gå till, och det finns risk för att den här typen av protester sprider sig.

Solidaritetslegendaren och förre presidenten Lech Wałęsa har däremot besökt demonstranterna, och han ger dem sitt fulla stöd.

Jag känner med er, jag förstår er och jag vill hjälpa er. Regeringen försöker manövrera ut er, sade Wałęsa. Om landet har råd med ett barnbidrag på 500 złoty så har vi råd med samma summa till er, även om vi ska vara försiktiga med skattepengarna.

Han tackade nej till att stanna kvar över natten hos de funktionsnedsatta för att sätta ytterligare press på regeringen men förklarade sig redo att återkomma.

Demonstranterna kräver att handikappstödet ska ligga på samma nivå som minimipensionen, och det har regeringen gått med på. Utöver det har parlamentet fattat beslut om invaliditetsförmåner som utgår i form av t ex fria blöjor och viss vård. Men de funktionshindrade vill ha en kontantsumma på 500 złoty för de egna behoven. Alla behöver inte blöjor, säger de.

Och det är om detta striden står.

De funktionsnedsatta och deras föräldrar ger sig inte – och datum för Natotoppmötet närmar sig med förödande hastighet. Det finns uppgifter om att demonstranterna blir utkörda i god tid före mötet så att deras närvaro inte stör mötet. Det är alltså i den här veckan.

Man kan redan se i opinionsmätningarna att stödet för PiS påverkats av den hårda attityden mot de handikappade, vilket naturligtvis är irriterande för PiS med tanke på kommunalvalet i höst. Vid ett framträdande i Szczecin i dagarna möttes premiärminister Mateusz Morawiecki av aggressiva frågor om varför regeringen när ekonomin nu går så bra vägrar hjälpa de funktionshindrade. Morawiecki tycks ha funnit konfrontationen obehaglig  och det spekuleras nu i om PiS-topparna ska avstå från öppna möten med väljarna. (Rzeczpospolita, natemat.pl och wB 21 maj 18)

Duda vill begränsa vetorätten i Säkerhetsrådet

Publicerat 2018-05-21

President Andrzej Duda i FNs säkerhetsråd.
Foto: KPRP.

Vetorätten i FNs säkerhetsråd bör begränsas. Det säger president Andrzej Duda till den religiösa radiokanalen Maryja på söndagen.

Många olika initiativ och konkreta åtgärder har blockerats av stormakternas veton, påpekar Duda. Det räcker med att inse att lösningar för Syrien har stoppats av ett veto tolv gånger. Till och med förslag om förbud mot kemiska vapen har blockerats och därför har man inte kunnat anta någon resolution om det.

Polen har nyligen inlett en period som icke-permanent medlem av Säkerhetsrådet och är ordförandeland under maj månad.

Mende permanenta medlemmarna Kina, Frankrike, Ryssland, USA och Storbritannien är helt emot en ändring av reglerna, så det är ingen lätt sak. konstaterar Duda. (Polskie Radio 21 maj 18)

Guldpalm till Pawlikowski för Cold War

Publicerat 2018-05-20

Ur Paweł Pawlikowskis nya film Cold War (Kalla kriget).

Paweł Pawlikowski, regissören som fick en Oscar för filmen Ida, har belönats med Guldpalmen för filmen Cold War (Kalla kriget) i kategorin Bästa regi på filmfestivalen i Cannes.

Ända sedan filmfestivalen började har det ryktats om att Pawlikowski och hans film är storfavorit till priset. Recensenterna är saliga och festivalpubliken belönade filmen med stående ovationer. Guldpalmen för Bästa film gick visserligen till den japanska filmen Shoplifters men priset för Bästa regi tar Pawlikowski till den polska filmhistorien.

Cold War är en svart-vit kärlekshistoria om två älskande som ständigt skiljs år, och det inte bara av järnridån. Den tilldrar sig under 1950- och 60-talen i Polen. De älskandes kärlek utspelas mot bakgrund av det kommunistiska systemet och dess förljugenhet som återspeglas i människors lögner och bedrägerier. För kärleken åtföljs här av bedrägeri, den blandas med skuldkänslor som man inte kan undfly. Trots kommunismen, järnridån och kalla kriget skildrar Pawlikowski polacker som vanliga, normala och syndiga varelser. Han visar polacker som människor av kött och blod och inte som politiska, heroiska hjältar; och han når fram till sin publik, även i väst. Han förför med sin melodramatiska film samtidigt som han väcker publikens nostalgi efter klassisk film med dess internationella filmspråk, ett språk som förenar och inte delar publiken.

Pawlikowski har tillägnat filmen Janusz Głowacki, en av manusförfattarna som avled förra året.

Han hade inom sig mycket av det som jag älskar i Polen: sinnet för humor, modet, öppenheten för resten av världen. Janusz Głowackis anda måste leva kvar i Polen, sa Pawlikowski.

Cold War är den första polska film som fått pris i Cannes sedan Roman Polanskis Pianisten år 2002.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nästan en halv miljon vapen köptes i Polen 2017

Publicerat 2018-05-19

Allt fler får vapenlicens.
Foto: wikipedia.

Allt fler polacker skaffar sig nu ett vapen och under förra året köptes 464 000 vapen av privatpersoner. De flesta karaktäriserades som samlarvapen – det är lättare att få licens för sådana. Antalet samlarvapen fördubblades under förra året, skriver tidningen Rzeczpospolita.

206 000 personer fick vapenlicens 2017, vilket är en ökning med 82 000 sedan 2016. Som jämförelse kan nämnas att för fyra år sedan beviljades 600 vapenlicenser och 5 000 2017.

Om man vill ha licens för personligt bruk krävs det att man kan visa att det finns ett objektivt hot mot ens säkerhet, säger en talesperson för polisen. För samlarvapen krävs ingenting sådant, däremot ska vissa formella krav på ett rent kriminalregister och god mental hälsa. Vapensamlare ska dessutom ha fyllt 21 och ha klarat en tentamen.

Vapenreglerna liberaliserades 2011, men på senare år har intresset för att samla vapen skjutit i höjden rejält, bland annat eftersom vapenföreningarna gjort stora insatser för att informera om ändringarna i lagen.

Möjligen har också förre försvarsministern Antoni Macierewicz ambition att öka vapentätheten i landet spelat in. (Polskie Radio 18 maj 18)

Hundratals museer öppna på Museinatten

Publicerat 2018-05-19

Museet över Warszawaupproret tillhör dem som har öppet.
Foto:Adrian Grycuk, wikipedia.

I natt är det Museinatten i Polen och flera hundra museer håller öppet för besökare långt fram på småtimmarna.

Årets tema i Warszawa blir Frihetens huvudstad, säger Hanna Gronkiewicz-Waltz, borgmästare i Warszawa. På museinatten har vi alltid försökt knyta an till viktiga årsdagar, 2010 var Fryderyk Chopins år, 2011 Marie Skłodowska Curies år, 2012 gällde det Bolesław Prus Janusz Korczak. Och i år vill vi hedra alla polacker som tack vare förfäderna är fria och vårt land som är fritt sedan 100 år, 1019.

Inte bara museer utan också vetenskapliga institutioner, departement och ett par ambassader vill gärna ha besök i natt. (Polskie Radio 19 maj 18)

Städernas hemsidor har förteckningar över nattöppna museer, t.ex
Warszawa >>
Kraków>>
Wrocław >>

Övriga städer: Googla på stad och år samt noc muzeow.

Duda i USA träffar Fulop men inte Trump

Publicerat 2018-05-17

President Andrzej Duda.
Foto: wikipedia.

President Andrzej Duda besöker i dagarna USA i samband med ett möte i FNs säkerhetsråd där Polen har ordförandeskapet under maj månad.

På onsdagen passade han på att göra ett besök i Jersey City, där man avser att flytta ett polskt Katyńmonument från dess plats på ett torg som ska byggas om. Inledningsvis sades att monumentet skulle placeras i ett förvar under ombyggnaden, vilket väckte protester från amerikaner med polskt ursprung – och också i Polen.

Senatens talman Stanisław Karczewski kallade flyttplanerna mycket skandalösa och obehagliga, vilket fick Jersey Citys borgmästare att på twitter kalla Karczewski en ”känd antisemit, vit nationalist och Förintelseförnekare med noll trovärdighet”.

Samtidigt sade Fulop att monumentet i stället ska placeras på allmän plats, synligt för alla medan torget byggs om, vilket den polska diasporan i USA som samlat ihop till monumentet ska ha förklarat sig nöjd med.

Vid ett möte med borgmästare Fulop ska presidenten ha sagt att han förväntar sig att man respekterar Katyńmonumentet, och Fulop ska i sin tur ha överräckt en miniatyrreplik av monumentet i gåva till Duda.

I resan ingår också ett besök hos den stora polska gruppen i Chicago. Presidentens hustru Agata Kornhauser-Duda har besökt de Polska Veteranernas förening i Amerika och talat med judiska företrädare om de polsk-judiska relationerna. Den s.k. Förintelselagen, som gör det straffbart att påstå att Polen som nation bar något ansvar för Förintelsen, har väckt stora protester bland judiska grupper i USA. Den amerikanska administrationen har låtit förstå att det inte blir några polsk-amerikanska möten på toppnivå – mellan president Trump och president Duda till exempel – så länge lagen är i kraft. Därför får Duda inte träffa vare sig Trump eller någon i hans närmaste krets under USA-besöket. Den amerikanske presidenten har i stället ett möte med Uzbekistans president i Vita huset. (Polskie Radio och wB 117 maj)

PiS vill stoppa regnbågsflaggning i EU-parlamentet

Publicerat 2018-05-17

Regnbågsflaggan är symbolen för HBRQ-rörelsen.
Foto: wikipedia.

Att hissa regnbågsflaggan framför EU-byggnaden är att gynna en speciell lobbygrupp. Det innebär att parlamentet stöder en moralisk revolution som gynnar samkönade par. Det skriver Ryszard Legutko, ledamot från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i ett brev till EU-parlamentets talman Antonio Tajani.

Homofobi innebär inte angrepp på personer med dragning åt samma kön, sådana attacker förekommer praktiskt taget aldrig, skriver Legutko. I stället borde man hissa en flagga med en fisk – en symbol för kristendomen – för alla de kristna som förföljs runt om i världen.

Anledningen till Legutkos brev är att regnbågsflaggan idag, på den Internationella dagen mot homofobi, har hissats framför EU-byggnaden i Bryssel vilket väckt ogillande inom den konservativa partigruppen ECR där Legutko är ordförande.

Även på hemmaplan är PiS mycket negativt till lika rättigheter för HBTQ-personer; förslag om civilt partnerskap motarbetas kraftfullt och åklagare har uppmanats att hålla ögonen homosexuella som kan ha varit utomlands och ingått civilt partnerskap. I ett känt fall 2016 vägrade ett tryckeri att ta emot och kopiera upp kampanjmaterial från en HBTQ-organisation med motiveringen att det stred emot tryckarens samvete. Efter prövning i domstol fick tryckaren med det känsliga samvetet böter men justitieminister Zbigniew Ziobro uttryckte sitt stöd.

Detta är ett farligt prejudikat, domstolarna är skyldiga att skydda den konstitutionella samvetsfriheten, skrev han på justitiedepartementets hemsida.

Det är vanligt att regnbågssymboler förstörs i Polen och landet har utsetts till ett av de länder som är sämst på att tillgodose sexuella minoriteters rättigheter. (Polskie Radio och wB 17 maj 18)

Ny frist för Polen fram till 26 juni

Publicerat 2018-05-15

Frans Timmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Vissa framsteg har gjorts under de senaste veckorna, men inte tillräckligt för att man ska kunna säga att hotet mot rättssäkerheten i Polen har undanröjts. Det sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans på måndagen i samband med EU-ministrarnas möte i Bryssel. Nästa gång EU-ministrarna möts är den 26 juni, och då måste Polen ha löst problemen. Det som nu behövs är konkreta och robusta lösningar. Dialog är inte ett mål i sig. Beroende på hur regeringen i Warszawa agerar kan vi antingen avblåsa Artikel 7-förfarandet eller trappa upp åtgärderna och lägga fram Polens och Kommissionens inställning inför Rådet i juni.

Huvudfrågan är fortfarande hur mycket politisk kontroll man kan ha över rättsväsendet och fortfarande hävda att det är självständigt, säger Timmermans. Vi är ense om att dialogen inte kan fortsätta i det oändliga, och vi måste ganska snart komma till en slutsats. En nyckelfråga är de nya lagar som via parlamentet ger regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kontroll över vilka domare som ska utses till de högsta domstolarna och rätten att tvinga ledamöterna att gå i pension. Likaså den särskilda överklagarkammare som inrättats i Högsta domstolen och som ska ta upp gamla fall från de senaste tjugo åren.

Regeringen anser sig ha gjort stora eftergifter för att gå EU till mötes, säger Polens EU-minister Konrad Szymański och utrikesminister Jacek Czaputowicz menar att EU bör vänta med sina bedömningar tills reformerna har genomförts eftersom det då är lättare att förstå poängen med dem.

Det kommer att bli mycket svårt för Polen att göra ytterligare eftergifter, säger Czaputowicz. Det som premiärminister Mateusz Morawiecki och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kom överens om har mer eller mindre genomförts. Vi hoppas nu att kommissionen drar tillbaka Artikel 7-förfarandet, som vi anser är obefogat.

Parlamentet tar inom kort beslut om begränsning av möjligheten att ta upp gamla fall och att presidenten i stället för justitieministern ska utse yngre domare, åtgärder som regeringen anser bör räcka.

Konflikten mellan Polen och EU om rättsstatsprincipen har pågått ända sedan vintern 2015/16. I en liknande process mot Ungern 2012 enades man om en kompromiss. Flera av de stora länderna vill nu se tydliga framsteg, och i den kommande budgeten föreslår Kommissionen att anslag ur EUs fonder ska påverkas av hur medlemsstaterna efterlever rättsstatsprincipen.  (EUobserver och wB 15 maj 18)

Polsk polis stoppade forskarkonferens

Publicerat 2018-05-15

Universitetet i Szczecin.
Foto: G. Lindberg.

Polisen avbröt på måndagen en vetenskaplig konferens om Karl Marx vid universitetet i Szczecin. Samtliga forskare fick legitimera sig och polisen beslagtog konferensmaterialet.

Vi fick en anmälan om konferensen gjorde propaganda för totalitära system, säger polisen, och vi fick klartecken från åklagaren.

Med totalitära system menar man kommunismen och i Polen är det förbjudet att främja totalitära system som kommunism och nazism.

Vi har rätt att initiera ett ingripande enligt lagen om att man inte får tala för fascism eller andra totalitära system eller uppmanar till hat, säger åklagaren, och vi behöver inte ha rektors tillåtelse.

Detta är slutet för yttrandefriheten och den akademiska friheten, menar en chockad forskarvärld.

Det är ett intrång i den akademiska friheten, säger en av arrangörerna, historikern Tymoteusz Kochan. Vi kan inte minnas att myndigheterna efter 1989 skulle lägga sig i vilka ämnen som tas upp under vetenskapliga konferenser. Konferensen, som ingår i serien Det moderna Europas filosofiska rötter, har i år tillägnats filosofen och sociologen Karl Marx.

Så snart ingripandet blev offentligt bad inrikesminister Joachim Brudziński om ursäkt för polisens agerande. Den ytterst ansvarige för åklagarmyndigheten, riksåklagaren/justitieministern Zbigniew Ziobro, har däremot inte bett om ursäkt.

Jag tror att anmälan kom från en institution som man inte säger nej till, säger en anonym åklagare från Szczecin. En vetenskaplig konferens kan självklart inte ses som brottslig även om den handlar om Marx. Det ryms inom den vetenskapliga och akademiska friheten. Dessutom kan Marx inte vara symbol för en totalitär stat, eftersom han dog flera år innan den första totalitära kommunistiska staten bildades.

Polisingripandet har skapat oro bland landets forskare. Myndigheterna, och i förlängningen PiS-regeringen, har brutit mot lagen om universitetens självständighet. Polisen får bara under ytterst speciella omständigheter tränga in på lärosätens område (naturkatastrof, terrorattack etc.). Riksåklagarens/justitieministerns bristande reaktion visar hur mycket respekt den nuvarande regeringen har för den polska lagen, för människors grundläggande fri- och rättigheter samt för akademins självständighet. För vem vet – snart blir det kanske straffbart att tala om Sokrates …

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS alltjämt i opinionstoppen

Publicerat 2018-05-14

Det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) skördar nu den bittra frukten av sina inre strider – i den senaste opinionsundersökningen tappar partiet nästan hälften av sin redan tidigare reducerade väljarskara. Med 2,9 % (-2,2) skulle Moderna definitivt inte komma in i parlamentet – gränsen går vid 5 %. Den segervisshet som partiledaren Katarzyna Lubnauer under helgens frihetsmarsch visade upp tycks alltså lite för tidigt uttagen.

Siffrorna kommer från opinionsinstitutet Ibris senaste mätning för tidningen Rzeczpospolita. Den gjordes den 10-11 maj – de dagar när det stod klart att flera viktiga profiler i Moderna var på väg ut och att den mer karismatiske förre ordföranden Ryszard Petru redan snickrar på ett nytt politiskt program inför parlamentsvalet nästa år. Hur många av de förlorade väljarna som satsar på Petrus nya organisation är svårt att veta, men nästan 8 % hade ingen uppfattning om vilket parti de skulle rösta på om det vore val idag.

Bortsett från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har alla partier förlorat röster sedan den mätning som opinionsinstitutet Ibris gjorde för tidningen Rzeczpospolita i april.

Tillsammans med högskoleminister Jarosław Gowins parti, just nu heter det Samförstånd (Porozumienie), stöds Lag och Rättvisa av 37,6 % av väljarna, en ökning med nästan 6 % och Medborgarplattformen (PO) får 27,3 % (+ 3,8).

På tredje plats med 10,4 % (-1,7) kommer Vänsteralliansen (SLD) som inte kom in i parlamentet efter valet hösten 2015 men nu tycks vara på väg tillbaka. Partiledaren Włodzimierz Czarzasty tänker sig ett samarbete med Bondepartiet – han tror inte att inviter från Grzegorz Schetyna, ordförande i Medborgarplattformen, är seriösa.

Kukiz’15 får 6,3 % (-2,2) och Bondepartiet PSL landar på 5,3 % (-0, 6).

Det tycks alltså som att Lag och Rättvisa håller på att återhämta sig efter bonuskrisen, och de funktionshindrade som sedan den 18 april ockuperar entréhallen i parlamentet ser inte ut att ha tagit särskilt hårt på väljarnas förtroende. (Rzeczpospolita och wB 14 maj 18)

Oppositionell frihetsmarsch i soligt Warszawa

Publicerat 2018-05-14

Oppositionens arrangerade en egen Frihetsmarsch den 11 maj.
Foto: FB.

Vår frihetsmarsch är en manifestation mot regeringens politik! Det var budskapet när oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) tillsammans med medborgarrörelsen Kommittén för Demokratins försvar (KOD) på lördagen samlade runt 50 000 personer till en stor demonstration för frihet, demokrati och EU i Warszawa.

EU-flaggor, polska flaggor och regnbågsflaggor svängdes i luften och slagorden skallade taktfast över slottstorget i Gamla stan.

Medborgarplattformen och Moderna har enats om en koalition inför kommunalvalet i höst, men vi är öppna för samarbete med alla partier som vet hur viktigt det är med respekt för grundlagen, sade Katarzyna Lubnauer, ordförande i det sargade liberala partiet Moderna.

Vi vill ge polackerna hopp om att slutet är nära för PiS-regeringen, sa PO-ledaren Grzegorz Schetyna.

Oppositionen tillsammans ska vinna de närmaste fyra valen, sade Lubnauer kaxigt. Vi ska besegra PiS i alla de fyra val vi har framför oss: kommunalvalet, EU-valet, parlamentsvalet och presidentvalet. PiS ska förlora och vi ska vinna!

Bland talarna märktes också förra premiärministern Ewa Kopacz, Konstitutionsdomstolens stridbare förre ordförande Andrzej Rzepliński och parlamentarikern Krzysztof Brezja som avslöjade bonusregnet över ministrar och departementsanställda och deras motsvarigheter på lokal nivå.

Även kulturarbetare framträdde på scenen i protest mot regeringens kulturpolitik. Med indragna anslag tvingar kulturminister Piotr Gliński teatrar och filmare att i första hand lyfta fram Polens ärorika förflutna.

Skådespelaren Daniel Olbrychski läste en bön av Julian Tuwim och spelade tillsammans med Wojciech Pszoniak och Andrzej Seweryn upp scener ur Wajdas film Det förlovade landet.

Vi accepterar inte accepterar inte förödelsen av våra viktigaste institutioner, sade Pszoniak.

En överlevare från Warszawaupproret 1944, förra läraren Wanda Traczyk-Stawska, krävde hjälp till de svagaste – de funktionshindrade som nu ockuperar entréhallen i parlamentet – och fortsatt medlemskap i EU.

En lyckad manifestation i ett soligt Warszawa är naturligtvis en fjäder i hatten för oppositionen, men både Medborgarplattformen och Moderna är splittrade och vill man nå framgång i höstens kommunalval krävs att partierna dels enas internt och dels hittar ett slagkraftigt valmanifest som lockar väljarna till valurnorna. Ett lågt valdeltagande är det största hotet mot valsegern, inte minst efter regeringens generösa flerbarnsbidrag som både håller ekonomin igång och opinionssiffrorna för regeringspartiet på en hög nivå. (Polskie Radio, onet.pl, natemat.pl och wB 12 maj 18)

Även Ryszard Petru lämnar Moderna

Publicerat 2018-05-14

Modernas grundare Ryszard Petru lämnar partiet. Foto: wikipedia.

I förra veckan lämnade två framträdande ledamöter det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) – Joanna Scheuring-Wielgus och Joanna Schmidt.

Båda tillhörde den inre cirkeln kring den förre partiledaren Ryszard Petru. Sedan dröjde det inte länge innan han själv också hoppade av det parti som han grundade inför valet 2015 och som tog sig in i parlamentet direkt, framröstat av den yngre medelklassen i städerna som ville ha ett modernare Polen.

Efter en del skandaler tappade både partiet och väljarna förtroendet för grundaren, och vid partikongressen i november förra året röstades Katarzyna Lubnauer in som ny partiledare. Men det innebar inte att allt blev frid och fröjd, Lubnauer lyckades inte ena det splittrade partiet och tre tunga politiker hoppar av.

Det är med sorg i hjärtat jag lämnar partiet, säger Petru. Moderna är mitt barn men det går nu sin egen väg.

Petru stannar kvar i parlamentet som politisk vilde och i höstens kommunalval kommer han att stödja de kandidater som han tycker är bra.

Men jag tänker nu tala med experter och väljare från hela Polen och sedan lägga presentera ett första förslag till program inför parlamentsvalet 2019, säger han. (Redakcja Parlamentarny 11 maj 18)

Små städer var dödsfällor för judarna i Polen

Publicerat 2018-05-12

Sorteringen av ungerska judar i Auschwitz-Birkenau.
Foto: wikipedia.

Grannarna angav betydligt fler judar för nazisterna under andra världskriget och hela två tredjedelar av de judar som gömde sig överlevde inte kriget på grund av grannarnas agerande.

Det visar ny forskning från Centrum Badań nad Zagładą Żydów (Centrum för forskning om Förintelsen av judar). Två välrenommerade forskare, Barbara Engelkind och Jan Grabowski, har tillsammans med sju andra forskare under fem år arbetat med djupintervjuer i nio regioner i Polen. De har grävt fram dokument från myndigheter, den underjordiska staten, judiska organisationer, polisen osv, inte bara i Polen utan också USA, Israel, Tyskland, Vitryssland och Ukraina och fått mängder av information om enskilda flyktingar.

Studien tyder på att polacker bar ansvaret för hundratusentals judars död, vilket är betydligt mer än man tidigare trott. Över en miljon judar gick under jorden för att undvika att bli dödade i Förintelsen – 3,3 miljoner mördades, antingen i läger eller medan de försökte gömma sig undan bödlarna.

Särskilt svårt var det i mindre polska städer, menar Engelking och Grabowski. Små städer var dödsfällor för judarna, i ett område mördades över 10 % av judarna direkt av den underjordiska motståndsrörelsen.

Vi har hittat uppgifter om hemska brott som begåtts av lokalbefolkningen och när det gäller polacker som hjälpte judar förutsätter grannarna att de tog rejält betalt, konstaterar forskarna.

Utredningen kommer olägligt för den konservativa PiS-regeringen som under sina år vid makten vidtagit olika åtgärder för att i stället lyfta fram polacker som med livet som insats hjälpte judar att gömma sig undan nazisterna. I våras antogs också en lag som gör det straffbart att offentligt hävda att Polen som stat hade något ansvar för Förintelsen – lagen var en reaktion på uttryck som polska dödsläger som polackerna tycker mycket illa om. Dödslägren anlades och drevs av Hitlertyskland som ockuperat Polen. Men det kom upprörda protester från både Israel och USA, och judiska grupper menar att lagen satt igång en våg av antisemitism av oväntad intensitet i landet.

Polackernas deltagande i Förintelsen har ofta diskuterats, och för närmare 20 år sedan kom den polsk-amerikanska professorn Jan T Gross böcker om pogromerna i Jedwabne och Kielce samt om polacker som skott sig på sina judiska grannar. Samtidigt var det många polacker som med risk för sitt eget liv gömde och räddade judar – det är ingen slump att det är flest polacker som fått titeln Rättfärdig bland Nationer av Yad Vashem-centret i Jerusalem.

Förintelselagen handlar om att Polen som stat inte får skuldbeläggas för Förintelsen men det hindrar inte att enskilda medborgare begått brott mot judar i landet. (TOKfm.pl och wB maj 18)

Ministern och de funktionshindrade

Publicerat 2018-05-12

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Det blev en upprörd ordväxling när socialminister Elżbieta Rafalska på fredagen oväntat gjorde ett besök hos de funktionshindrade och deras föräldrar som sedan 24 dagar tillbaka ockuperar parlamentet. Hon informerade om att parlamentet nu beslutat att höja socialbidraget till funktionshindrade från 865 złoty i månaden till 1029 złoty (från 2250 till 2700 svenska kronor). Utöver det står staten för fria blöjor och vård av olika slag.

Vi väntar bara på presidentens underskrift, sade Rafalska.

Demonstranterna tänker emellertid fortsätta sin protest tills alla deras krav är uppfyllda – de vill ha 500 złoty i kontanter och fri vård. Alla behöver inte blöjor, säger de.

Närvarande var även minister Krzysztof Michałkiewicz, ansvarig för handikappfrågor. Han hävdade att han aldrig hade fått kännedom om demonstranternas krav.

Du är en lögnare och duger inte för det här jobbet, vi sparkar dig från jobbet, svarade de upprörda föräldrarna.

Även Rafalska kritiserades – demonstranterna uppmanade henne att ta kontakt med Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), eftersom det ändå är han som fattar besluten.

Tyst, kvinnor! svarade ministern.

En av de funktionshindrade förklarade på ett hjärtskärande sätt hur hans vardag ser ut och hur förödmjukande det är att leva på några hundra złoty i månaden.

Jag vill försöka leva på egen hand för egna pengar. När jag betalat hyran och köpt bröd så räckte pengarna inte till något mer. Jag vill bara att du ska förstå problemet, det är därför jag är här, sa han gråtande.

Rafalska stod tyst.

En parlamentariker har sagt att regeringen kommer att göra allt för att bli av med demonstranterna innan den 25 maj då Nato ska ha toppmöte i det polska parlamentet, viket oroar demonstranterna.

Jag är inte bekant med sådana planer, sade Rafalska men dementerade inte ryktena och sa inte att det inte fanns anledning till oro.

Vi vädjar till regeringen om att inte försöka skrämma oss, sade Iwona Hartich i protestkommittén.

De protesterandes hängivenhet och uthållighet är beundransvärd. Likaså deras förmåga att inte låta sig duperas, skrämmas eller köpas. Makthavarnas arrogans och maktfullkomlighet är lika slående. Men det som är ytterligare slående är deras fullständiga handfallenhet inför människors desperation och äkta misär. De funktionshindrades protest i parlamentet visar tydligt – precis som kvinnoprotesterna – att människor har styrkan och makten att påverka de styrande, att de styrande räds folket och backar under det enorma trycket. Såvida de inte tar till våldslösningar. Om regeringspartiet väljer det sistnämnda blir det definitivt slut på dess styre.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Politikerna tvingades sänka sina löner

Publicerat 2018-05-11

Parlamentsbyggnaden i Warszawa.
Foto: wikipedia.

Nu är det klart – polska parlamentarikers löner sänks med 20 %. Beslutet togs i sejmen sent i går kväll. Förtroendevalda ute i landet kan räkna med samma lönejustering.

Av 460 ledamöter röstade 240 för förslaget och två emot och fem ledamöter lade ner sina röster. Oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO), Moderna och Bondepartiet PSL deltog inte i omröstningen.

Beslutet är relaterat till samhällets förväntningar på parlamentarikernas löner, som det stod i förarbetena till lagen, och beräknas få positiva sociala och ekonomiska följder – staten beräknas spara 13 miljoner złoty.

Anledningen till lönesänkningen är den uppståndelse som bröt ut i Polen när PiS-regeringen delade ut rejäla bonusar till varandra och varandras medarbetare på departementen ända ner på limousinförarnivå.

Bonuskulturen är väl inarbetad i det polska samhället, men här överträdde man en gräns. Det började med att förra premiärministern Beata Szydło höjde lönerna för ministrarna och deras medarbetare. Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som bestämmer i partiet tvingade Szydło att ta tillbaka beslutet. I stället höjde hon bonusarna – det handlade om mellan 72 000 och 82 000 złoty per skalle för ministrarna (190 000 – 215 000 svenska kronor).

Det har vi förtjänat, vi har alla arbetat hårt, sade hon när höjningen ifrågasattes i parlamentet.

Opinionssiffrorna sjönk och Kaczyński ingrep igen.

Partiets politiska kommitté har fått i uppdrag att utreda en sänkning av de styrandes löner med 20 %, meddelade han för en dryg månad sedan. Utbetalda bonusar ska överlåtas till den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas.

Det var inget populärt beslut – inte ens inom det egna partiet. Men bonusarna försvann från löpsedlarna och PiS kunde ägna sig åt att förbereda kommunalvalet i höst.

Med de nya reglerna får en vanlig ledamot i parlamentet nu 10 000 złoty i månaden (runt 26 000 svenska kronor). Genomsnittslönen för vanliga polacker är 4 300 złoty (drygt 11 000 kr).

Samtidigt har det sagts ända sedan PiS tillträdde hösten 2015 att det kan bli svårt att få kvalificerat folk att arbeta i departementen eftersom näringslivet betalar betydligt bättre. Den frågan återstår nu att lösa. (Redakcja parlamentarny och wB 11 maj 18)

Högsta Jesusstatyn har berövats sina antenner

Publicerat 2018-05-09

Världens högsta Jesusstaty i Świebodzin får inte ha internetutrustning.
Foto: wikipedia.

Världens högsta Jesusstaty har nu blivit av med sina antenner. Statyn som står i polska Świebodzin väster om Poznań försågs nyligen med kommunikationsutrustning med prästen Jan Romaniuks benägna tillstånd. I gengäld skulle församlingsborna få gratis internet.

Men han hade inte församlingen med sig – många tyckte att det var kränkande att Kristus utnyttjades för världsliga ändamål även om det inte är ovanligt att kommunikationsutrustning monteras upp på kyrktorn som ofta når högt och långt.

Inte heller kyrkan var förtjust. Pastorn fick besked om att antennerna skulle bort senast den 10 maj, och på onsdagen kl 17 började nedmonteringen.

Statyn, som inklusive sockeln är 52 meter hög, restes 2010 och bekostades av insamlade medel från församlingen, exilpolacker och lokala företagare. Kommunen beslöt att Kristus skulle stå som borgmästare i staden, vilket stötte på motstånd och katolska kyrkan har inte gett sitt tillstånd.

I slutet av april upptäcktes antennerna och Romaniuk fogade sig i ödet. Nu är de borta. Ordningen är återställd. (TVN och wB 9 maj 18)

Kända företrädare hoppar av från Moderna

Publicerat 2018-05-09

Joanna Schmidt och Joanna Scheuring-Wielgus lämnar båda Moderna.
Foto: Adrian Grycuk. Montage: wB.

Det liberala partiet Moderna som pinfärskt tog sig in i parlamentet med 1,5 miljoner röster hösten 2015, plågas av inre strider.

Grundaren, den karismatiske ekonomen Ryszard Petru, hyllades som en modern politiker med blick för den välbärgade medelklassens politiska intressen. Men redan efter ett år mullrade det i leden och när det visade sig att han under sittstrejken i parlamentet i december 2016 i stället för att ta sina pass reste på kärlekssemester med partiets vice ordförande Joanna Schmidt över nyår sjönk hans förtroende katastrofalt, både utom och inom partiet. Vid nästa partikongress blev han bortröstad från ordförandeposten och den nya ledaren Katarzyna Lubnauer var inte angelägen om att han skulle stanna kvar i den innersta kretsen.

Enandet av partiet har alltså haft hög prioritet för Lubnauer som partiledare. Den andra viktiga uppgiften har varit att försöka komma fram till någon slags enande med i första hand oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) för att forma ett slagkraftigt alternativ till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför kommande val. Men också Medborgarplattformen är på väg att slitas sönder och man har inte kunnat enas om någon gemensam plattform.

Försoningen inom Moderna har inte gått lysande – på onsdagen hoppade två framträdande profiler av, båda tidigare nära medarbetare till den bortröstade Petru. Den ena är vice ordföranden Joanna Scheuring-Wielgus som anser sig har belagts med förbud att uttala sig i medierna om de funktionshindrade som sedan några veckor demonstrerar för ett värdigt liv utanför parlamentet.

Nog med hyckleri, säger hon. Jag lämnar partiet men stannar kvar inom politiken.

Scheuring-Wielgus var på väg ut ur partiet redan i januari, då tio av modernas ledamöter uteblev från omröstningen om en liberalare abortlagstiftning.

Den andra avhopparen är Joanna Schmidt, som tycker att partiet har förändrat sina värderingar och att hon inte kan ställa upp på de nya.

Jag ville vara med och ändra den polska politiken, komma bort från spelet bakom kulisserna, personkonflikterna och lögnerna, men jag kommer att fortsätta arbeta för den sortens politik utanför partiet, säger hon.

När valrörelsen nu snart drar igång inför höstens kommunalval hade Moderna behövt samla alla krafter för ett bra resultat. I stället får man en debatt som ytterligare poängterar splittringen och som skapar misstro mot partiets förmåga att göra goda insatser på det lokala planet. (Natemat.pl, wpn.pl och wB 8 maj 18)

Katyńmonument stör relationerna till USA

Publicerat 2018-05-09

Katynmonumentet i Jersey Citi, USA.
Foto: Creative Commons.

I den amerikanska staden Jersey City finns ett monument över de tiotusentals polacker som mördades i skogarna kring Katyń 1940 och på andra platser under andra världskriget.

Monumentet står på ett torg som ska byggas om och under tiden ska monumentet flyttas, vilket har upprört polackerna även hemma i Polen.

Inledningsvis hade kommunen beslutat att förvara monumentet i ett lager, men efter protester från både amerikaner med polska rötter som från Warszawa säger borgmästaren Steven Fulop att det i stället ska placeras på allmän plats, synligt för alla under den tid torget byggs om.

Senatens talman Stanisław Karczewski har tagit illa vid sig och kallar flyttplanerna verkligen skandalösa och mycket obehagliga.

Borgmästare Fulop ville inte vara sämre.

Faktum är att en känd antisemit, vit nationalist och Förintelseförnekare som han har noll trovärdighet, skrev han på twitter.

Polens ambassadör i USA kräver en ursäkt och talman Karczewski meddelar att han har vidtagit rättsliga åtgärder.

Monumentet restes för 27 år sedan och utgörs av ett fundament i granit och en 10 meter hög soldat i brons med en bajonett i ryggen. Monumentet har rests av polacker i USA. (Polskie Radio 9 maj 18)

Utredning: Många rasistiska inslag förekom den 11 november

Publicerat 2018-05-08

Från marschen på Självständighetsdagen 2017.
Foto: FB.

Under den uppmärksammade Självständighetsmarschen den 11 november förra året förekom en rad skrämmande slagord och banderoller som väckte uppmärksamhet även internationellt.

Runt 60 000 människor marscherade med rödvita polska flaggor, facklor och banderoller med texter som Europa åt de vita, Vit makt, Vi vill ha Gud, Bort med judarna från Polen och liknande. Det förekom också Hitlerhälsningar.

Marschen var arrangerad av ultranationalistiska grupper som Nationella rörelsen och ONR, National-Radikala Lägret.

Demonstrationen omfattades av stor välvilja från regeringens sida och dåvarande inrikesministern Mariusz Błaszczak uttryckte sin förtjusning över denna vackra patriotisk handling.

Samtidigt anmäldes hela aktionen till allmänna åklagaren som i december inledde en utredning vars resultat lades fram på tisdagen.

Enligt experterna visade banderoller och slagord tydligt på många deltagares koppling till fascistiska ideologier – i Polen är det förbjudet att göra propaganda för nazism och kommunism och här förekom uppenbara lagbrott. Man gjorde offentligt propaganda för fascistiska system och uppviglat till hat på grund av ras, etnicitet och religion, konstaterar utredningen som granskat 28 banderoller och plakat med olika texter och slagord. (onet.pl och wB 8 maj 18)

72 döda i trafiken under långhelgen

Publicerat 2018-05-08

Ytterligare ett tiotal personer omkom i den polska trafiken under långhelgen i förra veckan vilket innebär hela 72 trafikdöda. Det visar nya uppgifter från polisen.

Antalet gripna rattfyllerister blev nästan 3600, en rejäl ökning sedan samma period förra året, vilket polisen tillskriver ökade nykterhetskontroller. (Polskie Radio 8 maj 18)

Polska dataspel erövrar världen

Publicerat 2018-05-08

The Witcher – polsk succé.

Den polska dataspelsmarknaden är nu värd över en halv miljard dollar och ligger på plats nr 29 i världen, rapporterar branschföretaget Newzoo.

Succén The Witcher, som bygger på Andrzej Sapkowskis böcker om trollkarlen Wiedźmin, utgör en stor del av den marknaden och men även andra polska spel fångar spelarnas intresse. I april lanserades det nya Frostpunk som har nått stor framgång.

I topp ligger den kinesiska marknaden med ett värde av 32 miljarder dollar och på andra plats den amerikanska som uppskattas vara värd 25 miljarder dollar. (Polskie Radio och wB 8 maj 18)

Över 60 döda på polska vägar under långhelgen

Publicerat 2018-05-07

Sextioen personer har dödats och 954 skadats i 746 olyckor på de polska vägarna under långhelgen i månadsskiftet april/maj. Det är en uppgång med över 10 % jämfört med samma period förra året.

3 200 rattfyllerister har gripits, 250 fler än förra året, vilket kan bero på ökade kontroller, uppger polisen.

I Polen avlösas 1 maj av Polska flaggans dag den 2 maj och nationaldagen den 3 maj vilket gör att man med ett fåtal klämdagar får 10 dagars sammanhängande ledighet. Många familjer har också gett sig ut på vägarna i samband med det fina vädret. (TVP 6 maj 18)

Två döda i gruvolycka

Publicerat 2018-05-07

Två gruvarbetare har omkommit och tre saknas efter ett jordskalv i sydvästra Polen. Skalvet orsakade ett ras i den tunnel där arbetarna befann sig, meddelar gruvbolaget Jastrzębska Spółka Węglowa. 250 arbetare befann sig under jord när jordskalvet inträffade på lördagsförmiddagen. Skadade har förts till sjukhus.

Skalvet mätte 3,4 på Richterskalan och är det kraftigaste som uppmätts i gruvan sedan 1989.

Den statliga gruvmyndigheten inleder på måndagen en utredning av olyckan och räddningsinsatsen. (Polskie Radio 7 maj 18)

Polański får lämna USAs filmakademi

Publicerat 2018-05-04

Utlämningen av filmregissören Roman Polański tas nu upp i Högsta domstolen. Foto: Georges Biard, wikipedia.

Roman Polański, filmregissör med polskt ursprung, utesluts nu ur den amerikanska filmakademin med anledning av de sexualbrott han begick på 1970-talet i USA.

Polański grep 1977 för att ha haft sex med en 13-åring men avvek från rättegången och lämnade landet innan domen föll. Han har sedan bott med sin familj i Frankrike.

Det amerikanska rättsväsendet har på senare år flera gånger försökt få honom utlämnad när han varit på resa-

Förra året blev han på nytt anklagad för våldtäkt, men det åtalet lades ner.

Han har mötts av omfattande protester och kritik från franska feministorganisationer i samband med en Polanskifestival för ett par år sedan. Han tvingades också att lämna juryn för det viktiga franska filmpriset César 2017 efter protester från bland andra Frankrikes dåvarande jämställdhetsminister.

Den amerikanska komikern Bill Cosby utesluts av samma skäl. (SVT nyheter och wB 4 maj 18)

Polens bästa president

Publicerat 2018-05-03

Förre presidenten Aleksander Kwaśniewski.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Aleksander Kwaśniewski är Polens bäste president efter kommunismens fall. Det anser en tredjedel av polackerna (36 %). Kwaśniewski var politiker redan på kommunisttiden och satt i regeringen som idrotts- och ungdomsminister. Han tillhör idag Vänsteralliansen (SLD), ett parti som inte fick tillräckligt många röster för att kunna hålla sig kvar i parlamentet efter valet hösten 2015.

Det var under hans tid som Polen gick med i Nato och EU, vilket är viktigt för många polacker. Det är också huvudsakligen personer som är gamla nog att komma ihåg honom under hans presidenttid, 1995–2005, som har röstat på honom.

Andra platsen delas av den sittande presidenten Andrzej Duda som får många röster från de unga, och Lech Kaczyński, som omkom i Smolenskolyckan 2010, som båda ligger på knappa 12 % – Kaczyński ett par tiondelar lägre än Duda. Under Lag och Rättvisas (PiS) tid i regeringsställning har Lech Kaczyński kontinuerligt framhållits som en stor och betydelsefull statsman. Det har ordnats seminarier för att diskutera hans framstående politiska filosofi, och han har framhållits som en förebild. I partitoppen anser man att hans död berodde på ett politiskt attentat, en övertygelse som betonats på de månatliga Smolenskmötena i flera år. Det har rimligen bidragit till att många unga människor lägger sin röst på Kaczyński.

På fjärde plats kommer den forne Solidaritetsledaren Lech Wałęsa med knappt 8 % och därefter den senaste, Bronisław Komorowski med knappa 5 %. Till och med den hatade kommunistledaren Wojciech Jaruzelski fick ett par procent.

Att Wałęsa får så låga siffror tros bero på de ständiga spekulationerna om att han samarbetade med kommunistregimens hemliga polis. Samtidigt framhöll många unga honom som den bäste presidenten.

En fjärdedel av de svarande hade ingen uppfattning.

Endast var tredje svarande vill ha Duda som presidentkandidat i valet 2020 – vissa ser hellre Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) eller förra premiärministern Beata Szydło.

Undersökningen genomfördes av opinionsinstitutet RW Research. (Rzeczpospolita och wB 3 maj 18)

Ystadkör sjunger på Skandinavien-dagar i Szczecin

Publicerat 2018-05-03

Kammarkören Kairos från Ystad.

I Szczecin arrangeras den 10–13 maj den femte upplagan av Skandinavien-dagarna. På agendan står en rad föreläsningar, och den 11 maj kl 14 invigs av Lilla Skandinavien-biblioteket på Stadsbiblioteket (Książnica Pomorska) i Zbigniew Herbert-salen.

Den 12 maj kl 18 ger kammarkören Kairos under ledning av Charlotte Blom konsert i Stora salen (Sala Kominkowa) i Kulturhuset Muz 13. Fri entré.

Arrangörer är Föreningen Center för skandinavisk Kultur, Nordic Culture House, Kziążnica Pomorska i Szczecin och Filologiska fakulteten vid universitetet i Szczecin.

Jesus kröntes till kung i Warszawa

Publicerat 2018-05-03

KRöningen ägde rum i en park i Warszawa,
Skärmdump från natemat.pl

I Polen är det vanligt att man arrangerar historiska spel för att visa hur t.ex. slaget vid Grunwald 1410 gick till. Men på Polska flaggans dag den 2 maj 2018 tilldrog sig i Warszawa en religiös och kanske historisk ceremoni som nog var tänkt att vara allvarlig. En grupp personer iförda kläder av korsriddarsnitt samlades i en park för att välja Jesus till Polens kung. Ceremonin leddes av prästen Stanisław Małkowski, känd för att ha bedrivit exorcism utanför presidentpalatset.

Att vi erkänt Jungfru Maria som Polens drottning* förpliktigar oss att också erkänna Jesus Kristus som Polens kung, sade Małkowski. På 1930-talet bad Herren Jesus Kristus själv om detta**, och vi har inte besvarat hans begäran på ett bra sätt. Men nu har både stat och kyrka högtidligen erkänt Jesus som Polens konung.

Därefter lovade deltagarna att frivilligt underkasta sig Jesu Kristi makt och man bad för att de tio budorden åter ska genomsyra det polska samhället.

Frågan om Jesus som polsk kung har varit aktuell flera gånger förr – senast i november 2016 då Jesus kröntes till kung i en bykyrka utanför Kraków. På första bänk satt president Andrzej Duda och alla topparna i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Men efter beslut av biskoparna kröntes han då bara till kung – inte till kung av Polen, vilket fader Małkowski tycks ha missat. (Natemat.pl och wB 3 maj 18)

* 1655 kröntes Maria till Polens drottning som tack för att hon räddat landet från Karl X Gustavs svenska trupper.

** Syftar på nunnan Rozalia Celakówna som i en uppenbarelse hörde en röst som krävde att Jesus skulle utnämnas till kung av Polen – det skulle ge landet skydd i det väntade kriget >>

Polsk-svensk gudstjänst i Warszawa

Publicerat 2018-05-03

Ärkebiskop Antje Jackelen.
Foto: Magnus Arnoson/IKON

På söndag hålls en polsk-svensk gudstjänst hos lutherska församlingen i Warszawa. Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius i Uppsala kommer båda att predika på svenska och alla är välkomna att delta i gudstjänsten. Det skriver Dariusz Bruncz från lutherska församlingen i Warszawa, som hoppas på stort deltagande från svenska i Warszawa med omnejd.

3 maj – en glad dag i Polen

Publicerat 2018-05-03

Konstitutionsdagen den 3 maj är nationell helgdag i Polen.
Foto: G. Lindberg

Polackerna kanske inte firar siste april/Valborg men början av maj pågår ett flera dagar långt firande.

1 maj pågår marscher av olika slag – i år särskilt till förmån för de funktionsnedsatta vars föräldrar demonstrerar i och utanför parlamentet för att få förståelse för funktionshindrades utsatta ekonomiska situation.

Den 2 maj är Polska flaggans dag – en tradition sedan 2004 med tal av prominenta politiker. President Andrzej Duda tackade särskilt polacker utomlands för att de upprätthåller polska traditioner och lär ut polska språket.

Och den 3 maj är en av landets nationaldagar – Konstitutionsdagen, för den dagen 1791 antogs den så kallade 3-majkonstitutionen efter en fyra år lång session i sejmen då drivande politiker hjälptes åt att utforma en modern grundlag. Polen blev det andra landet i världen efter USA och det första land i Europa, som fick en demokratisk konstitution.

Den nya grundlagen var så framstegsvänlig att Europas stormakter – Ryssland, Preussen och Österrike – betraktade den som revolutionär och som ett hot. Det blev anledningen till Polens tre delningar, 1772, 1793 och 1795 och sedan upphörde landet att existera.

När Polen 1918 återuppstod som fri och oberoende nation utsågs den 3 maj till nationaldag. Och eftersom det i år är 100 år sedan uppmanades medborgarna på flaggdagen att hissa den vitröda fanan varje dag fram till Självständighetsdagen den 11 november.

I morgon är det klämdag och sedan vanlig helg – en vecka av festivitas alltså. Början av maj är det dessutom ofta vackert väder i landet och polackerna går gärna ut på gatorna för att delta i olika festceremonier. I Warszawa samlas man på Slottstorget och lyssnar på presidentens tal och sjunger nationalsången. Därefter strosar man runt, äter glass, viftar med flaggor och fikar på något av utekaféerna i Gamla stan. (Polskie Radio och wB 3 maj 18)

EU knyter bidrag till respekt för rättsstaten

Publicerat 2018-05-02

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.
Foto: wikipedia.

I den nya långtidsbudgeten föreslår EU-kommissionen nu att bidrag ur unionens fonder ska kopplas till respekt för rättsstaten genom krav på att mottagarlandet ska ha ett rättsväsende som inte kan utsättas för påtryckningar från politikerna.

Det är av omsorg om skattebetalarnas pengar, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker när budgeten presenterades för parlamentet på onsdagen.

Möjligheten att begränsa det ekonomiska stödet till medlemsländer som inte följer EUs grundläggande värden är inte riktad till något särskilt land, sade Juncker.

Men det är alltså EUs strategi för att få länder som Polen och Ungern att följa de regler länderna accepterat vid EU-inträdet.

Budgeten tas först när alla medlemsländer kan godta den, vilket brukar ta ett par år. Men för just den här klausulen krävs bara kvalificerad majoritet – dvs. att 55 % av medlemsländerna som representerar 65 % av unionens befolkning röstar ja. Att Ungern lovat att med sitt veto se till att Polen aldrig förlorar sin rösträtt i ministerrådet kan alltså anses överspelat. EU-kommissionen tar ett annat grepp på situationen.

Polens EU-minister Konrad Szymański anser i sin tur att förslaget om att knyta bidrag till rättssäkerhet är ett sätt att politisera fonderna och att det bryter mot rättssäkerheten.

Nu återstår att se om regeringen i Warszawa har något motdrag att lägga fram. (politico.eu, onet.pl och wB 2 maj 18)

Duda och PiS oense om folkomröstning

Publicerat 2018-05-02

President Andrzej Duda.
Foto: KPRP.

Spänningarna mellan president Andrzej Duda och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ökar igen. Duda har i ett års tid talat om att anordna en folkomröstning om grundlagen. Även regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński har ofta talat om att grundlagen behöver göras om. Men inte av presidenten.

Trots bristen på intresse från partiet har Duda gått på i ullstrumporna. Det ska handla om vilken roll presidenten ska ha, om sejmens och senatens uppgifter, om likhet inför lagen och de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett lämpligt datum för omröstningen vore den 11 november 2018, då Polen fyller 100 år som suverän stat, anser Duda.

Men trots ett otal informationsmöten ute i landet är det bara 40 % av väljarna som känner till planerna på en folkomröstning, och endast 32 % är intresserade av att rösta om en ny grundlag.

Duda väntas därför föreslå ett nytt datum i morgon, den 3 maj, så att väljarna hinner bekanta sig med de tio frågor som de väntas ta ställning till.

PiS har legat lågt och ingen av partitopparna har visat sig på informationsmötena. I stället vill man försöka förmå presidenten att inte gå vidare med detta. Ny grundlag i all ära – men PiS-ledaren Kaczyński vill själv vara den som utarbetar en ny författning, det kan inte överlåtas åt Duda, som flera gånger varit ohörsam mot partiledningen och närmast tycks vara inställd på att öka sin egen makt.

Det är alltså inte otänkbart att senatorerna får order om att rösta ner förslaget. Samtidigt är det olyckligt för både partiet och presidenten om det blir uppenbart att det än en gång finns en konflikt mellan dem. Därför ökar spekulationerna om vem som blir PiS presidentkandidat i valet 2020, vem som skulle kunna matcha Europeiska rådets ordförande Donald Tusk om han ställer upp. Duda som har höga förtroendesiffror är inte riktigt i nåd efter att ha satt käppar i partihjulet ett par gånger. Många menar att det nu krävs att partiledaren Jarosław Kaczyński själv kandiderar. Men han är en av landets mest impopulära politiker och hans hälsa tycks inte vara den bästa.

Inte heller oppositionen är positiv. Man menar att en president som så ofta själv brutit mot författningen inte är rätt person att utarbeta en ny konstitution. Populistiska Kukiz’15 är ensamma om att gilla förslaget – mer makt åt folket genom fler folkomröstningar var en viktig punkt på deras valprogram. (Rzeczpospolita och wB 2 maj 18)

Vacker bok om driftig furstinna

Publicerat 2018-05-02

Det som är så roligt med Eva Mattssons bok Furstinnan är att hon har grävt fram en lång rad uppgifter om Katarzyna Jagellonikas liv som visar att den polska prinsessan som gifte sig med Gustav Vasas andre son, sedermera Johan III, förvisso inte bara var ett menlöst våp som levde ett stillsamt liv i makens skugga.

Tvärtom, uppfostrad vid ett av de stora hoven i Centraleuropa var Jagellonika helt inställd på att hon hade en viktig roll i sitt nya hemland på olika områden.

Hennes mor var italiensk prinsessa och hennes mormor spansk, båda starka och driftiga kvinnor, och Katarinas polska anor sträckte sig tillbaka till 1500-talet. Svärfar Gustav Vasa hade en enklare bakgrund, visserligen tillhörde han högadeln men som dynasti betraktad hade Vasa-ätten inte mycket att komma med. Gustav Vasa var också angelägen om att gifta in sina barn i mer anrika furstehus i Europa för att råda bot på den bristen och för att öka både sitt eget och Sveriges anseende i internationella sammanhang.

Eva Mattsson.
Foto: FB.

Äktenskapet mellan hertig Johan och Katarzyna av Polen var naturligtvis politiskt. Eftersom det arrangerades bakom Erik XIVs rygg ledde det så småningom till att de fick tillbringa flera år som fångar på ett ganska påvert Gripsholm.

När hertig Johan störtade Erik XIV och själv tog över tronen blev Jagellonika drottning av Sverige. Som sådan ägnade hon sig att på olika sätt försköna sitt nya hemland enligt de mönster hon lärt sig hemma i Wawel. Arkitekter och hantverkare hämtades utifrån Europa, inte minst från Italien och Polen, och under en intensiv period moderniserades en rad gamla slott i Sverige. Det byggdes också nya – till exempel Drottningholm som var Johan IIIs gåva till gemålen. Möbler och textilier beställdes söderifrån, slottsträdgårdar och parker anlades – inte minst odlades de grönsaker som var vanliga vid det polska hovet och som drottningen infört i det svenska kosthållet. Dessutom ska det ju vara hon som hade med sig gaffeln till Sverige, liksom hennes mor tidigare revolutionerat det polska bordskicket med detta ätverktyg, medfört från Milano.

Även kyrkor och kloster byggdes om – Katarina såg det också som sin uppgift att i någon mån återföra den svenska kyrkan till katolicismen, vilket inte alltid sågs med välvilja av omgivningen.

Eva Mattssons bok, som hon gett ut på eget förlag, är inte bara intressant utan också mycket vacker att se på och bläddra i – kort sagt en given presentbok till dem som är det minsta intresserade av Sveriges och Polens gemensamma historia.

Gunilla Lindberg

Tatarska jurta totalförstört av brand

Publicerat 2018-05-01

Tatarska jurta före branden.
Foto. G. Lindberg

Välkända Tatarska jurta, den tatariska restaurangen i byn Kruszyniany i nordöstra Polen, brann ner på måndagen. Ett tiotal turister var tillsammans med ägaren Dżennet Bogdanowicz inne i byggnaden när branden började, men alla tog sig ut utan skador.

Restaurangen var byggd i trä och taket var täckt med träspån. Branden bröt ut på kvällen och tycks ha börjat nära skorstenen, uppger brandkåren i Białystok.

Familjen Bogdanowicz driver en agroturismgård som samtidigt är ett museum över tatarisk kultur. Alla de utställda föremålen, dräkter, smycken, prydnadsföremål och möblerna har förstörts. Förlusten beräknas gå upp i 1,5 miljoner złoty.

Kruszyniany är centrum för de få kvarvarande tatarerna i Polen och finns med bland de främsta turistattraktionerna i landet. (TVN 1 maj 18)

Läs mer om tatarerna i Polen
Tatarerna kämpade för Polens sak >>

Den polska förortsungdomens verklighet på svenska

Publicerat 2018-05-01

Dorota Masłowska.
Foto: Jacek Kolodziejsk.

Det är inte lätt att beskriva Dorota Masłowskas debutroman från 2002 Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (Polsk-ryskt krig under rödvit flagga) som nyligen utkommit i Tomas Håkanssons översättning på Albert Bonniers Förlag. Och det är inte heller lätt att förhålla sig neutral till den, för det är en bok som kräver extrema förhållningssätt av läsaren: ja eller nej, kärlek eller hat.

Läs vidare >>

Regeringen och de funktionsnedsatta

Publicerat 2018-04-29

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.Sedan tolv dagar protesterar föräldrar till funktionshindrade barn i det polska parlamentet. Man har försökt kasta ut dem men misslyckades med det. Man har försökt lura dem genom att ingå en ”överenskommelse” med ”personer som vi inte känner”, säger Iwona Hartwig i protestkommittén.

De protesterande föräldrarna kräver dels ett rehabiliteringstillägg för vuxna handikappade på 500 złoty (ca 1350 svenska kronor) samt att handikappensionen som idag uppgår till 865 złoty (ca 2300 kr) ska vara lika hög som den ordinarie sjukpensionen, idag 1029 złoty (ca 2750 kr); dels att handikappensionen successivt ska ligga på samma nivå som existensminimum.

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki har varit och talat med demonstranterna men utan synbart resultat. Duda lovade för en vecka sedan att uppfylla deras krav men backar nu. Morawiecki hävdade i sin tur att regeringen uppfyllt alla kraven, vilket de protesterande omedelbart dementerade.

I fredags ingrep socialminister Elżbieta Rafalska och föreslog 500 złoty, inte i form av rehabiliteringsbidrag utan som ett in natura-bidrag (blöjor, tillgång till läkare utan kö etc.). Regeringen går också med på att höja handikappensionen just så som demonstranterna kräver.

Det budet accepterar föräldrarna inte.

En total brist på försoningsattityd från de protesterande damernas sida, säger president Duda missnöjt.

Föräldrarna ska nu också vädja om hjälp från Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som hittills legat lågt.

Vad vi behöver är kontanter, inte förtur till läkare eller blöjor; alla har inte behov av blöjor, säger Hartwig. Det är som om jag sa till Kaczyński att han skulle få fem kilo kattfoder istället för lön.

Men regeringen menar att man med in natura-bidrag undviker oegentligheter som annars skulle drabba de funktionshindrade. Vilka oegentligheter det handlar om förklaras inte.

Oppositionen har utlovat ett misstroendevotum mot socialminister Rafalska och biträdande premiärminister Szydło i förhoppningen om att det ska tvinga regeringen att ta de protesterandes krav på allvar.

Lag och Rättvisa tycks ha fått ytterligare ett stort problem. Föräldrarna till handikappade barn och ungdomar är desperata och låter sig inte duperas. De har ingenting att förlora och därmed kan inte skrämmas till tystnad som man försöker göra med oliktänkande domare, läkare eller politiker. Och makthavarna visar återigen sin förljugenhet och bristande trovärdighet – å ena sidan vill man tvinga kvinnor att föda grovt handikappade barn och erbjuder polskt medborgarskap åt ett litet dödssjukt brittiskt barn vars läkare ville avsluta de livsuppehållande åtgärderna; å andra sidan vägrar man hjälpa de svagaste i Polen, de som redan finns och måste tas om hand. Samtidigt som premiärminister Morawiecki talar vitt och brett om det enorma överskottet i statens finanser.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fem polacker från Wilno/Vilnius

Publicerat 2018-04-28

En av de fem polackerna från Vilnius –översteEmilia Plater, Polens Jeanne d’Arc. Bild: wikipedia (beskuren).

Wilno – dagens litauiska Vilnius – var en viktig stad i Polens historia såväl som i Litauens. Många betydelsefulla namn i Polens historia har en anknytning till Wilno. Än idag är omkring 12 % av befolkningen i Vilnius polacker, med ett eget politiskt parti och egen representation i EU-parlamentet genom Waldemar Tomaszewski.

Hans Göran Tommila presenterar fem bemärkta personer från Wilno:

Överste Emilia stred mot tsaren >>

Marskalken återupprättade Polen efter första världskriget >>

Czesław Miłosz – författaren och diplomaten som hoppade av i väst >>

Nationalskalden oroade Tsarryssland >>

Han grundade den fruktade tjekan >>

Han grundade den fruktade tjekan

Publicerat 2018-04-28

Feliks Dzierżyński och Josef Stalin 1924.
Foto: wikipedia.

Feliks Dzierżyński föddes 1877 på familjegodset Dzierżynowo i guvernementet Vilna i dåvarande Tsarryssland. Familjen tillhörde den polska lågadeln och fadern hade studerat i S:t Petersburg. Själv gick i skola samtidigt med nationalhjälten Józef Piłsudski, som fann honom asketisk och ikon-lik.

Dzierżyński blev till följd av sina politiska aktiviteter relegerad från gymnasiet i Vilnius men fortsatte sina aktiviteter i det polsk-litauiska socialdemokratiska partiet och deporterades därför till Sibirien inte mindre än tre gånger. En av gångerna lyckades han fly till Berlin där han knöt kontakt med socialisten Rosa Luxemburg. Hennes porträtt kom senare alltid att pryda hans tjänsterum som chef för hemliga polisen i Ryssland, som efter 1917 hade blivit Sovjetunionen.

Redan 1905 hade Dzierżyński anslutit sig till de förrevolutionära aktiviteterna i S:t Petersburg. Han uppmärksammades av Lenin som en god organisatör och blev av denne ansedd som en revolutionens hjälte. Först 1917 blev han kommunist och gjorde nu en snabb karriär i det unga Sovjetunionen som Lenins handgångne man och organisatör av den första säkerhetspolisen i Sovjetunionen – tjekan.

Dzierżyńskis främsta uppdrag blev att på Lenins order bekämpa kontrarevolutionära element vilket resulterade i ett skräckvälde med massavrättningar utan rättegång.

Han dog 1926 och Stalin prisade honom som en sann proletär hjälte. Många statyer över honom har rests runt om i Sovjetunionen, den främsta står framför Ljubjankafängelset i Moskva där Dzierżyński hade haft sitt högkvarter. I Warszawa fanns under kommunisttiden en staty på Plac Dzierżyńskiego som avlägsnades efter kommunismens fall 1989. I det forna Östberlin fanns ett elitregemente uppkallat efter Dzierżyński vars främsta uppgift var att om det skull komma till krigshandlingar i första hand slå till mot Västberlin.

Hans Göran Tommila

Nationalskalden oroade Tsarryssland

Publicerat 2018-04-28

Nationalpoeten Adam Mickiewicz. Målning av Vladyslav Ciesielski (beskuren).

Adam Mickiewicz föddes 1798 i byn Zaosie nära Nowogrodek i guvernementet Grodno (Hrodna i nuvarande Vitryssland). Vid 17 års ålder kom han till Vilnius där han studerade vid universitet och undervisade sedan i latinsk litteratur 1820-1823 i Kaunas i Litauen, nio mil väster om Vilnius. Man kan därför säga att den polsk-litauiska staden Vilnius blev utgångspunkten för hans vuxna liv som kom att bestå av tre olika karriärer: 1) Lärarens, 2) Diktarens och 3) Den patriotiska aktivistens.

Hans första diktsamling gavs ut 1818 i just Vilnius och hette Vinter i staden (Zima Miejska). Fyra år senare kom hans första samling Poezje som blev ett genombrottsverk för den polska romantiken. Det politiska engagemanget tog sig uttryck i ett engagemang för humanistiska ideal och Polens frihet i underjordiska studentklubbar i Vilnius, vilket 1824 renderade honom en inre förvisning i Tsarryssland. Sålunda kom han under en tid att vistas i Odessa och efter ett besök på Krim 1825 gav han ut Krimsonetter (Sonety krymskie). Verseposet Konrad Wallenrod tillkom i Moskva. Andra verk att nämna är Grażyna och Pan Tadeusz (Herr Tadeusz), nationaleposet som skildrar livet i Polen-Litauen under Napoleontiden.

Under sina resor träffade Mickiewicz både Pusjkin och Goethe. Han undervisade i Lausanne i Paris.

Ett av hans mest berömda verk är Dziady (Förfäderna, som handlar om att tillkalla förfädernas vålnader i patriotiskt syfte). När Polen våren 1968 skakades av oroligheter var den utlösande gnistan att kommunistregimen stoppade en uppsättning av just Dziady på Nationalteatern i Warszawa.

När Mickiewicz nåddes av budskapet om upproret år 1830 begav han sig till Polen men kom bara till Poznań (Posen) i den preussiska delen. Under revolutionsåret 1848 ville han sätta upp en polsk legion i Italien för att strida mot Österrike. Vid Krimkrigets utbrott hoppades han kunna återupprätta ett fritt Polen och kom till Konstantinopel men insjuknade där och avled 1855 i kolera. Mickiewicz begravdes i Montmorency norr om Paris men år 1890 återfördes hans kvarlevor till Kraków i den österrikiska delen av Polen och finns nu i konungakryptan i Wawelkatedralen som han aldrig besökte medan han var i livet.

Många polska städer har en staty av Adam Mickiewicz som på Rynek Głowny i Kraków. Även i Lwów, numera i Ukraina, har hans minne vårdats genom en staty mitt i centrum nära det legendariska Hotel George. Litteraturen om Mickiewicz är mycket omfattande. Ett Mickiewiczsamfund bildades år 1887 i Lwów som gett ut samlingsverket Pamiętnik towarzystwa literackiego im. Adama Mickiewicza.

Hans Göran Tommila

Czesław Miłosz – författaren och diplomaten som hoppade av i väst

Publicerat 2018-04-28

Czeslaw Milosz
Foto: Artur Pawlowski, wikipedia.

Nobelpristagaren i litteratur 1980, Czesław Miłosz föddes 1911 i byn Szetejnie (polska)/Setenii (litauiska) i distriktet Kaunas i det tsarryska imperiet. Genom mödernet kom han från en adlig ätt, fadern arbetade för den ryska regeringen.

Miłosz gick i skolan i Vilnius, efter gymnasiet läste han juridik vid Stefan Batory-universitetet därstädes. Han som kom att behärska polska, litauiska, ryska, franska, engelska har i sin självbiografiska bok Mitt Europa (Rodzinna Europa, 1959) skildrat den mångkulturella värld han levde i, där det förutom litauiska och polska talades ryska, tyska och jiddisch. Han har framhållit att polska var hans modersmål även om han växte upp på den litauiska landsbygden – ett landskap, som alltid funnits inom honom tillsammans med det polska språk han skrev på och identifierade sig med, i ett starkt avståndstagande från allt nationalistiskt tänkande. Han har också framhållit flodernas betydelse som kulturell indikator, inte minst i barndomsskildringen Issadalen (1955).

År 1935 begav sig Miłosz till Paris där hans första diktsamling med titeln Trzy zimy (Tre vintrar) gavs ut; en anslående titel då Adam Mickiewicz första diktsamling hette Zima Miejska (Vinter i staden). Tillbaka i Vilnius fick han lämna en anställning på en tidning på grund av sina vänsteråsikter. Andra världskriget tillbringade Miłosz i Warszawa, dock utan att ta del i upproret vars ledarskaps ideologi han var kritisk till. Istället hjälpte han judiska familjer att fly de nazistiska ockupanterna, vilket renderat honom utmärkelsen Rättfärdig bland folken av staten Israel.

Efter andra världskriget inträdde Czesław Miłosz i diplomatisk tjänst för det kommunistiska Polen och var stationerad i Paris och Washington DC. År 1951 hoppade han emellertid av och sökte asyl i Frankrike. Hans bok om sina erfarenheter av stalinismen, Själar i fångenskap, har blivit en antistalinistisk klassiker.

I Paris bedrev Miłosz en bitter kamp mot många franska intellektuellas djupa sympati för kommunismen. Nobelpristagaren Albert Camus stödde honom medan nobelpristagaren Pablo Neruda såg honom som en överlöpare. Miłosz sökte sig till USA och stoppades först av den kvardröjande McCarthyanismen. Men 1951 blev han professor i slaviska språk och litteratur vid Berkeleyuniversitetet i Kalifornien och fick amerikanskt medborgarskap 1970. Efter järnridåns fall 1989 kunde han åter söka sig tillbaka till östra Europa och alternerade sedan mellan Berkeley och Kraków. Mot slutet av sitt liv hade Miłosz en dialog med Johannes Paulus II om poesins villkor i en postreligiös värld. Czesław Miłosz avled 2004 hemma i sin bostad i Kraków och begravdes i den romersk-katolska kyrkan Skalka i Kraków.

Hans Göran Tommila

Marskalken återupprättade Polen efter första världskriget

Publicerat 2018-04-28

Józef Piłsudski, oljemålning av Jacek Malczewski.

Józef Piłsudski blev den som 1918 återupprättade Polen som suverän stat efter 123 års ockupation. Han föddes år 1867 på familjens gods i Zułowo i Litauen; på mark som annekterats av Tsarryssland vid Polens tredje delning år 1795. Piłsudski tillbringade sin skoltid på det ryska gymnasiet i Vilnius, samtida med honom var Feliks Dzierżyński, som senare grundade den sovjetiska underrättelsetjänsten tjekan.

Efter gymnasiet läste Piłsudski medicin på universitetet i Charkov i Ukraina men blev relegerad på grund av sina politiska aktiviteter. Samma sak hände vid universitetet i Dorpat (Tartu) i Estland. Som aktivist och ledare för det polska socialdemokratiska partiet kom han i konflikt med de tsarryska myndigheterna och blev deporterad till trakten av Irkutsk i Sibirien. Oaktat han var ledare för ett socialistiskt parti stod hans håg till ett återupprättat Polen i nationalistisk anda, något som kom till uttryck när han senare i en metafor gav uttryck för att han med sin politiska aktivitet tagit spårvagnen fram till sitt mål och att det nu var dags att sluta med att i socialistisk anda kalla varandra ”Kamrat” och istället övergå till ”Herr”.

Flera år före första världskrigets utbrott hade Piłsudski med tillstånd av myndigheterna i den av Österrike annekterade delen av Polen upprättat militära enheter som kunde göra raider in i den tsarryska delen. Vid ett tillfälle kom man genom ett tågrån över en större summa pengar till den fortsatta kampen mot det tsarryska väldet i Polen. Under en del av det första världskriget kämpade Piłsudskis styrkor på centralmakternas sida mot Tsarryssland. När han bröt med centralmakterna blev han internerad i Magdeburg av tyskarna för att sedan lagom till krigsslutet kunna återkomma till Warszawa, ställa sig i spetsen för det återupprättade Polen och bli dess president. Under kriget mot Sovjetunionen år 1919-1920 räddade Piłsudski i det slag som kallas Undret vid Wisła landet från att bli sovjetiserat. En ung attaché vid franska ambassaden i Warszawa vid namn Charles de Gaulle tog stort intryck av Piłsudskis militära strategier. De Gaulle står ju för övrigt staty i Warszawa. Mindre känd är Piłsudskis liberala inställning till Polens judar och hans frånfälle 1935 blev en svår förlust för dem. Vid ingången till Łazienkiparken i Warszawa står en staty av Józef Piłsudski, och gator och boulevarder som efter 1989 uppkallats efter honom återfinner man över hela landet. Väl känd är den under hela mellankrigstiden varande konflikten mellan Litauen och Polen genom Piłsudskis annektering av den polsk/litauiska staden Vilnius med området runtomkring där det bodde en stor polsk minoritet. Efter andra världskriget återförde Sovjetunionen Vilnius till Litauen varvid Polen ju förutom förlusten av staden även slutligen kom att förlora sina stora områden Kresy öster om den så kallade Curzonlinjen med de legendariska polska städerna Grodno, numera Hrodna i Vitryssland och den 600-åriga polska kulturstaden Lwów numera Lviv i Ukraina.

Piłsudskis hjärta begravdes i Vilnius medan hans kropp ligger i Wawelkatedralen i Kraków.

Hans Göran Tommila

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner