Biedroń: Varför stod bäver på klostermenyn?

Bäver som bygger damm i Polen. Foto: Wikipedia.

Bäverkött ska bli den nya polska innerätten om jordbruksminister Krzysztof Ardanowski får som han vill.

Bävern är ett problem i skogsbygden, i såväl Polen som Sverige. Den bygger dammar och orsakar översvämningar, och ministern diskuterade i jordbruksutskottet möjligheten att få polska jägarföreningar att jaga bäver.

Förr åt man ju köttet, men idag vet man inte vad man kan använda bäver till, sade Ardanowski. Men det är klart – när folk påminner sig att bävergäll* förmodligen är ett afrodisiakum så är bäverproblemet nog över.

Uttalandet har förstås fått mängder av kommentarer. En av dem som uppmärksammats mest kommer från Robert Biedroń, grundare av det nya politiska partiet Wiosna (Våren), känd för sitt engagemang i HBTQ- och djurrättsfrågor.

Först beklagade Biedroń att ministern lockade till bäverjakt med uppgiften att bävergäll skulle kunna vara potenshöjande.

En liten upplysning till ministern, twittrade Biedroń. I århundraden har bäver stått på menyn i munkklostren. Vad hade de där att göra?

Biedroń har på sitt politiska program att minska katolska kyrkans makt i Polen – kyrkan ska på allvar skiljas från staten, präster ska inte ha hand om religionsundervisningen osv. Under de senaste åren har pedofilin inom kyrkan varit ett allmänt samtalsämne efter att ha tystats ner i århundraden. (natemat.pl maj 19)

*Bävergäll – ett sekret som utsöndras från bäverns analkörtlar för att markera revir. Ansågs förr ha såväl läkande som potenshöjande egenskaper.

Facebook stäms för censur i Polen

Facebook censurerar och diskriminerar på grund av nationalitet, politiska åsikter och religion. Det hävdar Maciej Świrski, ordförande i organisationen RDI, Reduta Dobrego Imienia (Det goda namnets försvar, dvs. Föreningen som värnar Polens goda namn).

Inför Självständighetsmarschen den 11 november 2016 ströks flera av de arrangerande organisationernas och deras ledares konton med motiveringen att innehållet inte var förenligt med Facebooks policy och regler. Marschen arrangeras av ultranationalistiska organisationer som ONR (National-Radikala Lägret), vars medlemmar ofta uttryckt sig rasistiskt och homofobt och stängningen av deras konton var en del i Facebooks ansträngningar att minska spridningen av hat och hot.

RDI-ledaren anser att nationella symboler som hör ihop med Polens historia censureras och att Facebook begränsar yttrandefriheten och informationen på ett partiskt sätt.

Facebook tar ju inte bort sidor där katoliker och den kristna religionen hatas, säger Świrski. Se på sidan ”Världsmästerskap i kränkning av Johannes Paulus II” där man överträffar varandra i att förolämpa katolska kyrkan. Den sidan vägrar Facebook ta bort med hänvisning till yttrandefriheten och informationsfriheten.

Johannes Paulus II är en helgonfigur för de flesta polacker, säger han.

Det är censur och diskriminering att stänga ner Facebook-konton som talar om Självständighetsmarschen, och censur är förbjudet i Polen. Nu är det bara medlemmar i de arrangerande organisationerna som får tillgång till information som de kan vilja ha. Polska patrioter har rätt att själva välja var de vill fira självständigheten, och det har Facebook förhindrat, hävdar Świrski.

Facebook har försökt stoppa rättegången, men domstolen kom fram till att den har behörighet att ta upp fallet, säger RDI-ledaren. Det här kan bli en stor framgång.

Reduta Dobrego Imienia, och kanske särskilt dess ordförande, söker aktivt efter möjligheter att dra igång åtal för ”kränkningar” av Polen. När den kontroversiella IPN-lagen gick igenom förra året uppgav organisationen att man skaffat verktyg som kontinuerligt skannar av internet för att upptäcka formuleringar som kan tyda på att Polen skulle ha del i ansvaret för Förintelsen. Man har stämt flera utländska tidningar för att de använt uttryck som ”polska dödsläger”. Świrski var också den som för några år sedan ”förklarade” Pawlowskis Oscarsbelönade film Ida för tittarna innan den sändes på tv.

Nyligen stämde RDI en parlamentariker som den 1 mars i år publicerat ett kritiskt inlägg om de s.k. fördömda soldaterna*. (Wirtualna Polska och wB 6 juni 19)

* de fördömda soldaterna – soldater som efter andra världskriget gömde sig och bedrev gerillakrig mot kommunistregimen. Deras dag firas i Polen den 1 mars varje år.

Tusk: Tro alltid på seger och arbeta för den!

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: wikipedia.

Den 4 juni, på dagen 30 år efter de första delvis fria valen, högtidlighölls över hela Polen. I hemstaden Gdańsk talade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk till en stor skara anhängare och han uppmanade dem att inte ge upp kampen för ett annat samhälle – ett där regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte har makten.

Han tackade alla som tillsammans med Solidaritetsledaren Lech Wałęsa under 70- och 80-talen oförskräckt kämpat för friheten.

De gav inte upp och vi får inte ge upp, sade Tusk. Wałęsa, Nobelpristagare och känd över hela världen, visade att vanliga människor kan vinna över överheten. Tro alltid på seger och arbeta för segern!

Vi kan lära av 1989 – ingen blev utesluten, ingen delade Polen i öst och väst eller i fattiga och rika, sade Tusk. Idag talar man om Rundabordssamtalen**, och människor påminner om att Wałęsa drack vodka tillsammans med general Kiszczak*. Men det gjorde Lech Kaczyński också. Och vad skulle de ha gjort? Kina är ett exempel på hur det annars kunde ha gått.

Solidaritet handlade om frihet, demokrati och värderingar, och det är viktigt att slåss för det man tror på. Det sade även Johannes Paulus II.

Jag hör ofta hur man klagar på att vi har statligt styrd tv – men det hade man under kommunisttiden också. De hade medierna, vi hade flygblad. Solidaritet vann ändå! sade Tusk.

Efter sitt tal undertecknade Tusk tillsammans med ex-presidenterna Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski och borgmästaren i Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz en Deklaration för Frihet och Solidaritet.

Tusk har under det senaste året hållit flera politiska tal i Polen, och eftersom hans mandat i Europeiska rådet går ut i år har det spekulerats mycket i hans återkomst till den polska inrikespolitiken.

Hans gamla parti oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har körts i botten av den nuvarande ledningen, och för ett par månader sedan kom uppgifter om att han skulle ställa sig i spetsen för en ny politisk rörelse – en sådan som i Polen lätt övergår i politiskt parti när opinionsundersökningarna visar på stöd bland väljarna.

Den nya rörelsen skulle ha det symbolladdade namnet 4 juni-rörelsen.

Men ingen rörelse trädde fram den 4 juni – kanske för att regeringen valt just den dagen att tillkännage sammansättningen av den nya regeringen. En rad regeringsledamöter har valts in som representanter för PiS i EU-parlamentet och, som webb-Bulletinen rapporterade, tillkännagav premiärminister Mateusz Morawiecki på tisdagen sina nya medarbetare. Därmed upptogs mediernas uppmärksamhet av både 4 junis betydelse och regeringsombildningen.

Tusk har flera gånger sagt att han definitivt inte tänker gå i pension efter tiden i Europeiska rådet. Även om han nu inte bildar ett nytt parti är det troligt att han vill kröna sin politiska karriär med att bli president i Polen. Den nuvarande presidenten, Andrzej Duda, ligger ju högt på popularitetslistorna, och ska Tusk ställa upp emot honom vill han nog vara hyfsat säker på att vinna. År 2005 blev han utslagen av Lech Kaczyński, och den erfarenheten vill han nog inte göra om – särskilt inte om det ska bli hans sista politiska insats i landet, den som avslutar hans politiska CV.

Gunilla Lindberg

* general Czesław Kiszczak, inrikesminister under kommunisttiden med ansvar för säkerhetspolisen som sköt ihjäl strejkande och demonstranter. 

** långvariga förhandlingar mellan Solidaritet och kommunistregimen som till sist slutade med de delvis fria valen.

Många nya ledamöter i Morawieckis regering

Idag, på den symboliska dagen 4 juni, tillkännagav premiärminister Mateusz Morawiecki sin aviserade regeringsombildning. Åtta ledamöter har gått till Bryssel, och behöver alltså ersättas.

Förra premiärministern Beata Szydło ersätts som vice regeringschef av Jacek Sasin, inrikesminister blir Elżbieta Witek, minister för familje- arbets- och sociala frågor blir Bożena Borys-Szopie, utbildningsdepartementet tas över av Dariusz Piontkowski, och chef för finansdepartementet blir Marian Banaś. Michał Dworczyk och Michał Woś kommer också att ingå i regeringen. (onet.pl 4 juni 19)

4 juni – frihetens dag i Polen

Idag, den 4 juni är det 30 år sedan de första delvis fria valen i Polen, de val som slutade med en jätteseger för Solidaritet och som ledde till kommunismens fall först i Polen och senare i resten av Mellan- och Östeuropa. Kort efteråt valdes Solidaritetledaren Lech Wałęsa till president.

Polackerna genomgick ett ekonomiskt stålbad under övergången från planekonomi till marknadsekonomi. De statliga bolagen såldes ut, massor av människor blev arbetslösa men samtidigt öppnades landet upp för företag i väst. Gynnsamma villkor för förtagen skapade efterhand många arbetstillfällen och ekonomin blev allt bättre för varje år.

1999 gick Polen med i Nato och 2004 i EU.

2019 är alltså ett riktigt jubelår för polackerna och den 4 juni kommer att högtidlighållas på sedvanligt sätt.

Gunilla Lindberg

Knarkhandlare planerade att mörda Ziobro

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Under utredningen av ett stort narkotikamål har polisen funnit att det fanns planer på att mörda justitieminister Zbigniew Ziobro.

Förra året sprängde polisen en knarkfabrik med försäljning över internet och lade beslag på över 120 kilo olika narkotiska preparat.

Under utredningens gång har det framkommit att ligaledaren, en 28-årig polack, blev upprörd när justitieministern skärpte lagen mot handel med narkotiska preparat över internet. Justitieministern sågs som ett hot mot verksamheten, och ligaledaren erbjöd en underhuggare 100 000 złoty för att mörda Ziobro. Den misstänkte ligaledaren är på fri fot men internationellt efterlyst. Polisen har gripit den tilltänkte lönnmördaren, en ung polack med förvånande stor erfarenhet i den kriminella branschen.

Förgiftning, kniv och en bomb under justitieministerns bil nämndes som alternativ.

Beställningen upptäcktes av en slump under utredningen av målet som handläggs av domstolen i Wrocław.

Drogerna har tillverkats i Nederländerna. Ingredienserna importerades från Kina och de olika preparaten tillreddes av en kemist. Företaget har 16 000 adresser som man varje månad skickar försändelser till och förtjänsten räknas i miljoner.

Det är första gången polisen avslöjat planer på att mörda en minister, skriver tidningen Rzeczpospolita. Men för fem år sedan utsattes dåvarande vicechefen för den polska Finansinspektionen för ett mordförsök som han med knapp nöd klarade sig ifrån.

I januari i år mördades borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz, vid ett framträdande på en välgörenhetsgala. (Rzeczpospolita och wB 30 maj 19)

Polens mest politiska knä

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Ett knä spelar roll i den polska inrikespolitiken. Knät tillhör Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Förra året vid den här tiden genomfördes landets mest uppmärksammade operation – PiS-ledarens ena knä skulle bytas ut. Man försökte hålla operationen hemlig, vilket naturligtvis satte fart på ryktena. Partitopparna gick dagligen ut och in genom sjukhusentrén. Man meddelade regelbundet att ordföranden mådde fint och snart skulle skrivas ut – men det dröjde. Varför lämnades så lite information? Ett knäbyte brukar ta ett par dagar – varför behövde han ligga kvar på sjukhuset i över en månad? Och varför lades han inte in på ortopeden utan på chefsläkarens avdelning – en avdelning för internmedicin?

Spekulationerna om vem som skulle ta över som partiledare efter Kaczyński var intensiva, inrikesminister Joachim Brudziński var favorittippad – men nu ska han till EU-parlamentet.

En ny operation var inplanerad som i januari i år, men Kaczyński bedömde att partiets kampanj inför EU-valet var viktigare. Så är det dags nu då? Knät besvärar uppenbarligen Polens starke man.

EU-valet blev en stor framgång, säger en PiS-källa i Kaczyńskis närhet till Wirtualna Polska. Nu är det parlamentsvalet i höst som gäller. För att framgången ska upprepas vill ordföranden vara med och lägga upp taktiken, plocka ut vilka som ska finnas med på valsedlarna osv, han vill stödja dem i partiets möten i distrikten.

Det syns att Kaczyński har ont när han går upp i talarstolen, säger wp.pl:s källa. Men operationen får vänta, valet är viktigare för ordföranden, inte minst rehabiliteringen tar ju tid.

Förra året hade jag en farlig bakterie i knät så därför måste jag opereras direkt. Det kan hända alla, säger Kaczyński till den regeringstrogna veckotidningen wSieci. (wp.pl och wB 30 maj 19)

PiS vill ha en hög post i EU för Szydło

Förra premiärministern Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har målet varit att förra premiärministern Beata Szydło i EU-parlamentet skulle få posten som ledare i den konservativa partigruppen EPP, men så blir det knappast, skriver nyhetssajten Wirtualna polska i en kommentar efter valet.

Det finns andra kandidater till den posten som stöds av stora länder som Tyskland och Frankrike. Szydło får nog vara nöjd om hon blir en av flera vice ordförande. Det är en titel som ser bra ut i medierna, men en vice ordförande har inte större makt än någon annan parlamentariker.

Höga poster inom EU får man om man visat prov på förmågan att få fram kompromisser över de nationella gränserna, och där har PiS-arna inte utmärkt sig. Inom EU har man inte glömt Szydłos misslyckade försök att stoppa omvalet av Donald Tusk som ordförande i Europeiska rådet, då Polen ensamt röstade för en annan kandidat.

Det finns förslag om att föra fram Szydło som kandidat till en av EUs tjugoåtta kommissionärer. Och hon har den rätta bakgrunden med sina två år som premiärminister. Men kandidaterna genomgår en grundlig utfrågning i EU-parlamentet innan de godkänns, och om Szydło i den utfrågningen fortsätter hävda att Polens intressen är det viktigaste för henne kan det bli lite problematiskt att bli godkänd. För Polen är kommissionärskapet viktigt, med tanke på alla de konflikter med EU som landet har kastat sig in i – rättssäkerheten, medierna, miljön, mänskliga rättigheter och så vidare.

Samtidigt har det länge sagts att Szydło visserligen pluggat engelska på senare tid men egentligen inte vill till EU, hon vill vara hemma i Polen. I synnerhet som det drar ihop sig till parlamentsval i höst.

Många ser också Szydło som en given kandidat i presidentvalet 2025. Hon är en mycket energisk person och populär bland väljarna – hon fick över en halv miljon personröster, flest av alla i hela EU-valet. Hon är också en god taktiker, det var Szydło som lade upp strategin inför först presidentvalet 2015 som förde Andrzej Duda till presidentpalatset och sedan PiS till regeringsmakten samma år.

Och hon har lovat Duda att driva hans kampanj i presidentvalet nästa år. (wp.pl och wB 29 maj 19)

8 000 dagisplatser i Warszawa blir gratis i höst

Det är stor brist på dagis- och fritidsplatser i Polen. Foto: Michał Leszczyński .

Från och med i september är det gratis att för dem som har någon av de nästan 8 000 dagisplatser som kommunen köpt upp på privata dagis. Det säger Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski. Och vi räknar med att köpa upp 4 000 platser till på daghem som når upp till den standard som kommunen kräver.

Under de närmaste månaderna tar vi också i bruk en rad nya kommunala daghem i de flesta av Warszawas stadsdelar, så som vi lovade i valkampanjen, säger Trzaskowski, som valdes till huvudstadens borgmästare förra året.

Det pågår en intensiv utbyggnad av skolor och förskolor överallt i staden, och vi har dragit igång en utbildning för 130 barnskötare som ska börja arbeta på de nya daghemmen.

Trzaskowski tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och det ser alltså ut som att partiet nu på allvar tagit upp striden med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med insatser på det familjepolitiska området.

I moderna familjer finns det enorma behov av en utbyggd barnomsorg – de som inte har tillgång till den äldre generationen kan få stora problem om båda föräldrarna vill arbeta. Många är hänvisade till outbildade barnflickor – eller till privata och dyra dagis.

PiS har satsat på generösa barnbidrag för att höja födelsetalen, vilket för många lågavlönade kvinnor inneburit att familjen får bättre ekonomi om de slutar jobba och skaffar ett barn till. (Gazeta Prawna och wB 29 maj 19)

Kaczyński kan ombilda regeringen redan i morgon

Premiärminister Beata Szydło. Foto: KPRM, flickr.

Premiärminister Mateusz Morawiecki är inte nöjd med finansminister Teresa Czerwińska och vill att regeringsombildningen ska ske så snart som möjligt, helst redan i morgon, onsdag.

Det uppger radiostationen RMF FM.

Och en rejäl ommöblering blir det – en lång rad regeringsledamöter har valts in i EU-parlamentet för att fylla de 27 platser PiS har fått.

En av dem är Beata Szydło, vars popularitet och strategiska talanger förde president Andrzej Duda till posten som statschef och partiet till valseger 2015. Efter två år fick hon lämna över till premiärminister Mateusz Morawiecki och i stället ta plats som vice premiärminister och socialminister. I Bryssel ska hon leda PiS-gruppen till nya segrar.

Även skolminister Anna Zalewska får lämna Warszawa för att driva PiS hjärtefrågor i Bryssel. Den genomkritiserade skolreformen gjorde henne till en belastning hemma i Polen – nu senast konstaterar NIK (polska Riksrevisionen) att reformen är häpnadsväckande hafsigt hopkommen och dessutom politiserad.

De två får sällskap av familjeminister Elżbieta Rafalska, flyktingsamordnaren Beata Mazurek och Beata Kempa på premiärministerns kansli, samt av regeringens talesperson Joanna Kopcińska.

Även en manlig regeringsledamot lämnar – inrikesministern Joachim Brudziński.

De har alla gjort sitt på hemmafronten och det blir intressant att se vilka nya förmågor PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och premiärminister Mateusz Morawiecki har valt ut. De enskilda personerna påverkar dock inte regeringspolitiken som styrs av Kaczyński.

Även inom oppositionen är aktiviteten hög. Europeiska Koalitionen, som består av oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), Bondepartiet (PSL), Vänsteralliansen (SLD) och n.Zielony (de Gröna), försöker hitta en strategi för ett fortsatt samarbete i höstens parlamentsval.

Samtidigt som Koalitionen hade hoppats på avsevärt fler röster i EU-valet ser man ändå själva samarbetet som en stor och för många otippad seger. Det tycks också som att de flesta polacker utomlands lagt sin röst på Koalitionen, vilket man naturligtvis uppskattar. Ett stort undantag är polacker i USA som av tradition röstar på PiS.

Sedan är frågan hur man ska bygga vidare på det som trots valförlusten ändå är en framgång. Det finns förslag om att inleda samarbete med Robert Biedrońs Wiosna (Våren), men med inställningen att katolska kyrkans makt måste avvecklas i landet är Biedroń ett rött skynke för många. Att han dessutom är en tydlig förkämpe för fri abort och lika rättigheter för alla – dvs. även för homosexuella – är svårt att svälja för många politiker.

Gunilla Lindberg

Polska kor på allra högsta hög nivå

Frihetsälskande ko mumsar i skogen. Foto: wikipedia.

De vilda korna kommer inte att slaktas! De ska i stället isoleras på en statlig gård. Det lovar nu jordbruksminister Krzysztof Ardanowski.

Korna kom upp på riksnivå i början av maj, när Veterinärinspektionen beslöt att avliva en koflock som strövade fritt omkring i Deszczno i sydvästra Polen.

Korna irriterade grannarna och andra djuruppfödare i trakten var oroliga för att de egna djuren skulle kunna smittas av de kringströvande korna som inte genomgått sedvanlig veterinärkontroll på flera år.

Veterinärinspektionen beslöt att avliva kossorna och kvitterade ut 350 000 złoty från jordbruksdepartementet för slakten

Detta upprörde djurrättsaktivister som drog igång en kampanj på sociala medier och krävde att korna skulle få leva. Man hittade till och med ett inhägnat område där de skulle kunna få vara för att inte störa andra.

Uppståndelsen blev så stor att Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS)) och Polens grå eminens, fann sig föranlåten att ingripa.

Jag har talat med jordbruksministern, meddelade Kaczyński. Flera gånger!

Även president Andrzej Duda engagerade sig: Det är EU som kräver att djuren ska avlivas, men jordbruksministern kommer säkert på en lycklig lösning för koflocken. Jag håller tummarna för korna i Deszczno! twittrade han. Och ser man på – Ardanowski löste problemet och i skrivande stund tycks alla vara nöjda.

För ett år sedan gick en annan polsk ko genom medierna – när slaktbilen kom rymde hon från sin ägare och slog sig ihop med en grupp visenter i urskogen Białowieża.  (onet.pl och wB maj 19)

Stockholm. Staden där tystnaden ljuder

Katarzyna Tubylewicz, f.d. chef för Polska institutet har skrivit en bok om Stockholm. En fantastisk bok, skriver Bulletinens korrespondent i Wrocław, Sigge Fedyk. Fantastisk och annorlunda, och med fakta som är nya även för den som känner till Sverige lika bra som Sigge.

Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą (Stockholm. Staden där tystnaden ljuder) heter Katarzyna Tubylewicz nya bok från Sverige. Det är en fantastisk bok om Stockholm som inte bara tar upp centrum och Gamla stan, utan också best of hela Stor-Stockholm. Fina bilder av Daniel Tubylewicz  och webbadresser till alla ställen som beskrivs är ett plus. Ett litet minus är att det inte finns en karta på insidan av omslaget.

De flesta guideböcker beskriver Stockholm på ett opersonligt och schematiskt sätt, men så inte Katarzyna Tubylewicz. Hon döljer inte att hon älskar Stockholm och stortrivs där.

Hon skriver inte bara om platser och objekt utan också om sådant som är viktigt för stockholmare och andra svenskar. Och hon karaktäriserar svenskarna på sitt eget sätt. Det är viktigt var man bor – gärna i Djursholm, man får inte tala högt så att man stör andra eller avbryta någon som redan pratar, som man ofta gör i Polen. En politisk debatt i polsk TV ser ut som italiensk opera, där alla pratar eller sjunger på en gång.

Patriotism och nationalism är två ord som inte är politisk korrekta i Sverige, men i hög grad aktuella i Polen. I Stockholm är det kod, distans, skandinavisk ensamhet och oegennytta som gäller. Svenskarna är solidariska och hjälpsamma, även mot främlingar. Svenskarna söker hjälp hos staten och polackerna hos släkten. Polacker är spontana och temperamentsfulla och de Ingmar Bergman-influerade svenskarna behärskade. Svenskar har också en annan attityd till sina kroppar än vi polacker – de skäms inte att visa sig nakna. Det märkte jag själv när jag som ung student var på badhuset i Kalmar och fick massage av en kvinna. Jag försökte gömma kroppen under en frottéhandduk. Sådant bekymrar inte en svensk.

Jag tycker mig känna till Sverige ganska bra, men även för mig finns en del nyheter i Tubylewicz bok.  Att Carl Miles var en stor bildhuggare, det visste jag, men att han beundrade nazisterna kände jag inte till.

Av museerna har Fotografiska den bästa restaurangen och där har en polska, Wiktoria Michalkiewicz, gjort karriär. Annars är det sällan man träffar på invandrare som jobbar på en kulturell institution i Sverige, vill man träffa folk från hela världen ska man ta sig till närmaste sjukhus.

Katarzyna Tubylewicz går naturligtvis också igenom olika museer och mest imponerad är hon av nya Nationalmuseum. Det får ett BIG WOW! Fri entré dessutom! Polskt krigsbyte som svenskarna tagit med sig efter krigen med Polen under främst 1600-talet kan man se på Livrustkammaren på slottet, Armémuseet, Gripsholm slott, Uppsala domkyrka och Skokloster.

En innehållsrik bok! Rekommenderas!

Sigge Fedyk

Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą.
Katarzyna Tubylewicz & Daniel Tubylewicz (foto)
Förlag: Wielka Litera 2019

Slutresultat och mandat i EU-valet

Nu kommer det slutgiltiga valresultatet från PKW (Valkommissionen).

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick 45,38 % av rösterna, något mindre än man tidigare räknat med. PiS får 27 platser i parlamentet.

Europeiska Koalitionen fick 38,47 % och 22 mandat. Biedrons Wiosna (Våren) stannade vid 6,06 %, vilket innebär 3 mandat. Tillsammans 52 platser – 51 tillsätts nu och den sista när Storbritannien lämnat unionen.

Inget av de andra partierna klarade 5 %-spärren och de kommer alltså inte in i EU-parlamentet.

Valdeltagandet var historiska 45,68 % – alltså dubbelt så högt som i det förra EU-valet.

En rad regeringsledamöter beräknas nu lämna Warszawa för att i stället driva PiS-politik i Bryssel, bland dem förra premiärministern Beata Szydło som var den som personligen fick flest röster, skolminister Anna Zalewska, inrikesminister Joachim Brudziński, socialminister Elżbieta Rafalska, PiS talesperson Beata Kempa och flyktingsamordnaren Beata Mazurek vilket innebär att en regeringsombildning är nära. Åtminstone fem kvinnor i den absoluta PiS-toppen åker alltså till Bryssel.

Europeiska Koalitionen kommer också att representeras av politiska höjdare från de olika partierna. Från den förra regeringen kommer premiärministern Ewa Kopacz, utrikesministern Radosław Sikorski, sjukvårdsminister Bartosz Arłukowicz, och från Vänsteralliansen (SLD) Leszek Miller och Marek Belka, senast centralbankschef. Danuta Hübner och Roza Thun får förlängt förtroende, liksom Jerzy Buzek och Janusz Lewandowski. (wirtualnapolska.pl 27 maj 19)

PiS befäster sitt övertag i EU-valet

Rösträkningen fortsätter, och det slutgiltiga resultatet beräknas komma på tisdagen.

När 99,3 % av rösterna på måndag förmiddag är räknade ser man att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) befäster sitt övertag och med 6,15 miljoner väljare bakom sig nu är uppe i 45,56 %.

Europeiska Koalitionen (PO, PSL, SLD och de gröna N.Zieloni) får 38,3 % med 5,2 miljoner röster, Robert Biedrońs Våren får 6,04 % (815 000 röster). Ultranationalisterna Konfederacja Korwin Braun Liroy Nationalisterna har under rösträkningen tappat lite och tycks nu landa på 4,55 % – 614 000 röster.

Det är de partier som kommer in i EU-parlamentet.

Under 5%-gränsen ligger populistiska Kukiz’15 med 4,7 %, och den lilla vänsterkoalitionen Lewica med knappt 166 000 röster, 1,24 %.

Bland de riktigt små partierna hittar man också Polexit-koalitionen som drog mindre än 8000 röster, Folkets enighet (Jedność Narodowy) 0,02 % – 2199 röster. Rörelsen Det riktiga Europa – Kristi Europa tycks inte ha fått någon röst alls.

Intressant är också fördelningen av rösterna – PiS har flest väljare i Rzeszów med 65 %, Warszawa 60 %, Lublin 59 %, Kraków 56 %. Alltså inte bara på landsbygden i de östra och sydöstra delarna av landet, som tidigare varit fallet.

Europeiska Koalitionen får inte över 50 % någonstans – Gdańsk 49%, Gorzow Wielkopolski 47,8 %, Bydgoszcz 46 %, Warszawa 54 %, Poznań 43 %.  

Biedrońs Wiosna går bäst i Warszawa med drygt 10 % och Poznań med nära 8 %, sämst i Rzeszów och Lublin, där PiS ju har en stor majoritet. PiS och Wiosna är också politiska motpoler i många frågor: kyrkan, aborter, allas lika rättigheter, osv.

Ultranationalistiska Konfederacja, som försäkrar att de alltid kommer att sätta Polens intressen främst, går också bäst i Rzeszów (nära 6 %)och runt 4 % i övriga distrikt.

Polexit-rörelsen får röster i Kraków (5500 röster) och Rzeszów (2400 röster) men inte någon annanstans. Siffrorna är hämtade från PKW – Nationella Valmyndighetens hemsida.

Enligt en vallokalundersökning från Ipsos har PiS sitt största stöd bland dem som är över 60 år, 52 %. Det är den grupp som fick en extra pension i år, utbetald i lagom tid före EU-valet. Lägst är stödet bland de yngsta, 18–29-åringarna, 28,4 %.

Europeiska Koalitionen i sin tur får flest röster bland dem som är 40–49 år, 44,7 %. Bland 18–29-åringarna röstar 27,3 % på Koalitionen.

Wiosna har sina väljare i den yngsta gruppen, 18-29 år, 13,7 %. Stödet avtar alltmer i de äldre åldersgrupperna för att stanna vid 3,1 % bland de äldsta, de över 60 år.

Sett till de olika åldersgruppernas engagemang kan man konstatera att bland dem som är 18-29 röstar flest på PiS (28 %) och Koalitionen (27 %). Hela 18,5 % av de unga ger ultranationalistiska Konfederacja sin röst.

I gruppen 30–39 och 40–49 får Koalitionen fler röster än PiS, och bland dem som är äldre än så överväger som sagt PiS.

Gunilla Lindberg

PiS vann EU-valet i Polen

Mer än 40 % av polackerna röstade på regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i EU-valet, vilket är 10 % mer än förra gången, 2014. En övertygande seger alltså, som ger PIS vind i seglen inför nästa val, det som gäller det polska parlamentet i höst. Siffrorna bygger på en vallokalsundersökning och rösträkningen pågår för fullt. Det slutgiltiga resultatet beräknas komma på tisdag, men enligt prognosen får PiS alltså 42 % (+10), Europeiska Koalitionen (PO – Medborgarplattformen, PSL – Bondepartiet, SLD – Vänsteralliansen och De gröna -N.Zieloni) , som bildades för bara några månader sedan, får 39 %, det nya partiet Wiosna (Våren) ligger på drygt 6 %, liksom den ultranationalistiska Konfederajca. Kukiz’15 och lilla Lewica (Vänstern) tycks inte få några mandat alls. Polen har sammanlagt 51 platser i EU-parlamentet, enligt de preliminära siffrorna får PiS 24 mandat, Koalitionen 22, Wiosna och Konfederacja 3 platser vardera.

Valdeltagandet ökade från 23 % 2014 till 43 %, och just PiS tycks ha varit bäst på att mobilisera sina sympatisörer.

Valkampanjen var länge ganska lam och vallöftena handlade om inrikespolitik, inte om EU-politik. Men de stora översvämningarna i delar av Polen de senaste veckorna gav framför allt förra regeringschefen Beata Szydło en skjuts i medierna, hon var snabbt ute i de drabbade områdena och lyssnade på offren. Hon tycks också vara den som får flest röster av de polska kandidaterna.

Flera andra regeringsledamöter lämnar nu Warszawa för Bryssel: skolminister Anna Zalewska, inrikesminister Joachim Brudziński; PiS talesperson Beata Kempa och flyktingsamordnaren Beata Mazurek vilket innebär att en regeringsombildning står för dörren.

Men trots att valkampanjen inte precis handlade om EU-frågor är det ändå väl känt vad PiS vill: Gemensam politik ska bedrivas på färre områden, nationalstaterna ska själva avgöra vad som ska ske i det egna landet, både vad gäller lagstiftning, miljö, pressfrihet, migration osv.

Europeiska Koalitionen profilerade sig som opposition och dess främsta argument handlade om att man inte, som PiS hotade med, skulle dra in de förmåner som regeringen infört – barnbidrag, sänkt pensionsålder osv.

Gunilla Lindberg

Lyssna gärna på Polenpoddens valvaka där flera av webb-Bulletinens medarbetare medverkar >>

PiS-väljarna är inte som man tror

Sociologen Maciej Gdula. Foto: wikipedia.

Vanligen anser man att högerpopulismens framgångar beror på att lågutbildade människor i arbetarklassen känner sig förbisedda, de har inte haft någon glädje av de ekonomiska framgångar som globalismen och liberalismen fört med sig. Enligt den teorin är de kritiska mot ”eliterna” och upplever att populisterna är de enda som bryr sig om deras problem.

Men så är det inte, säger den polske sociologen Maciej Gdula. Förra året genomförde han en studie i en anonym polsk landsortsstad som visade en ganska annorlunda bild.

Läs vidare >>

Skyfallens inverkan på valkampanjen

”Vi glömmer Morawiecki” lyder bildtexten, men här träffar premiärminister Mateusz Morawiecki och Beata Szydło tillsammans människor som drabbats av översvämningarna.
Skärmdump från Natemat.pl.

Flera dagars häftiga skyfall och översvämningar påverkar valkampanjen i Polen. För ett par dagar sedan ställde förra premiärministern Beata Szydło in sina framträdanden för att i stället engagera sig i hjälparbetet. Szydło är regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) toppkandidat i EU-valet.

Jag ber alla er om ursäkt som hade velat träffa mig idag, twittrade hon bland sandsäckarna. Men det här måste gå före.

Szydło utlovade också statliga pengar till de drabbade.

En regional kris, en resolut politiker som ställer upp. Bra så. Fast för några år sedan kritiserade Szydło dåvarande regeringschefen Ewa Kopacz för en liknande insats. Långvarig torka var det den gången.

Statliga TVP var inledningsvis full av inslag som visade Szydło i färd med att hjälpa översvämningsoffren, och man tycktes helt ha glömt bort premiärministern.

Så igår framträdde Morawiecki på en presskonferens iförd grön overall med Szydło (i civil dräkt, även den grön) på ena sidan och inrikesminister Joachim Brudziński (också i grön overall) på den andra.

I maj bad vi om regn, sade Morawiecki, låt oss nu be för att det ska sluta regna.

För säkerhets skull har han också tillsatt ett särskilt kristeam som tar hand om de praktiska detaljerna.

Oppositionsledaren Grzegorz Schetyna, ordförande i Medborgarplattformen och en av initiativtagarna till Europeiska Koalitionen, skakar på huvudet: Det här liknar mest en politisk kabaré, säger han.

Och idag, fredag, ställer Jarosław Kaczyński in det valkonvent som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) planerat att arrangera i Mazowsze, alltså landskapet runt Warszawa.

Det vore opassande att hålla valmöte under sådana förhållanden som nu råder i Galicien, säger Kaczyński. Men premiärministern har vidtagit åtgärder för att begränsa och i många fall eliminera de skador som elementen förorsakar.

PiS-ledaren uttryckte också missnöje med Schetyna:

Han borde be om ursäkt, hans kommentarer visar vilken inställning han har till människor som befinner sig i nödläge, säger Kaczyński.

Samtidigt har även Schetyna gett sig ut i de översvämmade områdena.

Hyckleri, fnyser PiS-arna.

Översvämningarna har alltså blivit politisk hårdvaluta inför EU-valet – PiS tar tillfället i akt och visar att partiet ställer upp för folket, och när oppositionen befarar att EU-valet kan komma att påverkas börjar man med lite gyckel men skyndar sedan att själv visa upp sig i skyfallet. Just nu är det känsligt läge – partigrupperna ligger lika högt i opinionsundersökningarna och valet är på söndag.

Gunilla Lindberg

Polen och EU-valet

Polen har 51 platser i EU-parlamentet – när Storbritannien lämnar ökar det antalet till 52. Om de platserna slåss en rad kandidater med ofta stor erfarenhet från rikspolitiken. En del av dem har också en eller flera perioder i EU-parlamentet bakom sig.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill att EU ska upplösa en del av det samarbete som existerar idag och som medfört att Polen är i konflikt med EU i flera frågor – rättssäkerheten, miljön och migrationen till exempel. Domstolsreformen har ju efter flera år av samtal och förhandlingar fått EU att ta till det tunga artilleriet – artikel 7, som teoretiskt kan sluta med att Polen (och Ungern) mister sin rösträtt i ministerrådet.

Ekonomiskt vill Polen behålla så mycket som möjligt av bidragen från EU – sedan EU-inträdet har Polen varit det land som fått mest bidrag ur bl.a. de fonder som ska utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan de gamla och de nya medlemsstaterna. Polen tänder inte på idén om att dra ner på jordbruksstödet, vilket Sverige länge arbetat för. Dessutom är Polen kritiskt till utstationeringsdirektivet som ger alla anställda på en arbetsplats rätten till samma arbetsvillkor och lön. Det innebär att polsk arbetskraft som ända sedan EU-inträdet rest utomlands för att jobba mister en stor del av sin attraktionskraft. Pengar de i decennier skickat hem till familjen i Polen har betytt mycket för landets ekonomi.

Men viktigast för PiS är att så mycket makt som möjligt ska överföras från EU till de nationella parlamenten. Nationalstaterna ska själva besluta i en rad frågor där det idag finns en gemensam politik – migrationsfrågan är en av de främsta.

Väl bekant är Lag och Rättvisas toppkandidat, förra premiärministern Beata Szydło, som efter två år fick lämna plats för Mateusz Morawiecki. Utbildningsminister Anna Zalewskas hårt kritiserade skolreform har inneburit att hon numera ska satsa sina krafter på EU-parlamentet. En annan trägen PiS-are som inte längre åtnjuter ledningens bevågenhet är Patryk Jaki, mest bekant för sina fåfänga försök att bli borgmästare i Warszawa. Han anser att det är diskriminering att polska barn måste vaccineras mot mässling, och så vill han som de flesta PiS-are ha totalt abortförbud i landet.

PiS-ledaren Kaczyński går och grunnar på vilken av partigrupper som PiS ska söka sig till i det nya EU-parlamentet. Ideologiskt känner han nära samhörighet med nationalister som Ungerns Viktor Orbán, Italiens Matteo Salvini och Frankrikes Marine le Pen. De kommer sannolikt att utgöra ett kraftfullt konservativt och nationalistiskt block. Men de samarbetar alla gärna med Ryssland och för Kaczyński är Moskva ett rött skynke.

Även oppositionen har en rad välkända namn på sina listor. Det är förra utrikesministern Radosław Sikorski som fick gå efter avlyssningsskandalen 2014, förra regeringschefen Ewa Kopacz som inte lyckades hindra splittringen i Medborgarplattformen (PO) när Donald Tusk tog över klubban i Europeiska rådet, förra centralbankschefen Marek Belka, förra EU-kommissionären Janusz Lewandowski och förra ordföranden i EU-parlamentet Jerzy Buzek.

Även det nu havererade liberala partiet Nowoczesna (Moderna) har ett bekant ansikte: Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Vänsterns mest namnkunniga kandidater är förra ministern och talmannen Włodzimierz Cimoszewicz, förra ministern och EU-kommissionären Danuta Hübner.

Hyfsat välbekant är också extremisten Kaja Godek som ställer upp för högernationella Konfederacja Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy, ett parti som leds av Janusz Korwin Mikke (lägre lön åt kvinnor eftersom de är mindre intelligenta) och några av landets mest beryktade nationalister. Godek är en hängiven abortmotståndare – man kunde lika gärna börja avliva femåringar, tycker hon.

Vilka som kommer in vet vi inte förrän i nästa vecka, men det är ett varierat startfält.

Gunilla Lindberg

Publicerat i EU

Donald Tusks återkomst

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

En vecka före valet till EU-parlamentet råder det kaos bland de polska makthavarna. Trots den enorma uppmärksamheten kring bröderna Sekielskis dokumentär om sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan i landet har man inte lyckats enas om någon gemensam politisk hållning till pedofila präster. Ännu mindre har man agerat för att göra något åt problemet (om man nu bortser från förändringar i straffbalken som i praktiken avkriminaliserar sex med minderåriga). Den senaste nyheten om premiärminister Morawieckis tvivelaktiga ekonomiska förehavanden och banden mellan honom och kyrkan stärker inte heller den nuvarande regimen.

Det är nämligen inte lätt att ta avstånd från pedofilin inom kyrkan utan att bryta de starka banden mellan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och kyrkan. Först försökte man intala polackerna att talet om pedofilpräster är en neslig attack på kyrkan och den katolska tron. Den tolkningen havererade när ärkebiskopen Wojciech Polak konstaterade i tv att han inte ser någon attack på kyrkan.

Så nu satsar man återigen på det man är bäst på: att skrämma och att splittra. Polackerna får höra historier om sharialagar som hotar Polen och att människor som flyr undan krig är potentiella brottslingar som bara väntar på att våldta polska kvinnor och förstöra den polska identiteten och katolska tron.

Regeringspartiet försöker så gott det kan. Man utlovar ännu mer pengar – den här gången vill man stödja de vuxna handikappade som för bara ett år sedan förödmjukades och vägrades all hjälp. Nu utlovar man pengar – strax före valet och före de handikappades planerade demonstration.

Man gör också halvhjärtade försök att skrämma polackerna med HBTQ-rörelsen och med påståenden om att barnen genom sexualundervisningen sexualiseras redan i förskolan. Något av det kommer kanske att funka. Men polackerna pratar bara om Sekielskis film, som på ett brutalt sätt avslöjar pedofilin inom katolska kyrkan och höjdarnas arrogans och dubbelmoral.

Mot den bakgrunden ter sig Donald Tusks återkomst som en välsignelse för oppositionen och som en dödsstöt mot de styrande. När Tusk talar lyssnar polackerna. I helgen höll han ett utmärkt tal i Warszawa, ett brandtal som gjorde honom till den ideologiska ledaren. Det var även ett oförtäckt stöd för EU-vänliga Europeiska koalitionen (som består av de flesta oppositionspartierna). Han anklagades förstås omedelbart för att ha överskridit sina befogenheter, som EU:s ledare borde han vara opolitisk. Han var naturligtvis medveten om att hans tal och tydliga ställningstagande skulle uppfattas så. Han tog risken och satte hela sin politiska auktoritet på spel. För om Europeiska koalitionen förlorar EU-valet på söndag kommer det att spilla över på och påverka hans politiska karriär. Han tog risken för han vet hur viktigt det är med den europeiska gemenskapen, med samarbetet och demokratiska spelregler som många i Europa vill förstöra.

Donald Tusk, Polens främsta politiker, har uppenbarligen bestämt sig för att återvända till den polska politiken när hans mandatperiod i EU snart är över.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Mateusz Morawieckis affärer

Premiärminister Mateusz Morawiecki. Foto: Krystjan Maj, KPRM.

År 2002 köpte premiärminister Mateusz Morawiecki en tomt. Han fick tips av dåvarande kardinalen Henryk Gulbinowicz. Morawiecki betalade 700 000 złoty för tomten, trots att marknadsvärdet redan då var dubbelt så högt. Strax därefter visade det sig att en väg planerats på den nyinköpta tomten och dess marknadsvärde ökade kraftigt. Idag är den värd 70 miljoner zloty.

Det skriver Gazeta Wyborcza.

När Morawiecki i november 2015 blev minister i Beata Szydłos regering skrev han snabbt över den på sin hustru och behövde därför inte ta upp tomten i sin ekonomiska deklaration.

Officiellt är det alltså hon som äger marken, och hon säger att hon gärna säljer en del av tomten för samma pris som familjen köpt den och sedan betalar in pengarna till välgörenhet.

Varför, vill man fråga! Om nu Morawiecki inte har något att dölja – varför är han då beredd att lämna ifrån sig tomten? Hans fru lovar att sälja en del av tomten och skänka pengarna till välgörenhet. Han själv och hans partikamrater påpekar särskilt att han inte var politiskt engagerad då han förvärvade marken. Men det är inte sant – han var kommunalpolitiker och i allra högsta grad engagerad, skriver tidningen.

För sjutton år sedan var Morawiecki 31 år gammal och hade arbetat inom bankväsendet i sex år. Med tanke på vilka problem unga polacker har med att få banklån är det förbryllande hur lätt det var för honom att få ett lån på 700 000 złoty.

Det är inte heller utan betydelse att hans goda relationer med en av den polska katolska kyrkans högsta män ledde till ett riktigt, får man väl säga, kap. Hur kom det sig att kardinalen Gulbinowicz tipsade Morawiecki om just den tomten? Kan det handla om ett insiderbrott?

Affären understryker de starka banden mellan PiS-politiker och kyrkan. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kommer att försvara kyrkan in i det sista och ingen kontroll av kyrkan som organisation kommer att ske så länge partiet sitter vid makten.

Morawiecki försöker nu övertyga polackerna om att allt skedde enligt konstens alla regler och hela affären är fullständigt transparent. Men hela affären gnager lite på Morawieckis image som en hederlig politiker, visserligen rik, men med ett hjärta av guld som slår för de fattiga och behövande. Problemet är att ingen vet vem som får del av hans goda handlingar.

Bilden av den osedvanligt rike premiärministern som i sina affärer utnyttjat sina kontakter med kyrkan är svår att svälja för Lag och Rättvisas väljare. Det var den bilden regeringspartiets politiker försökte klistra på oppositionens politiker, som enligt PiS är genomsyrade av neoliberala idéer och invecklade i oklara beroendeförhållanden. Själve Morawiecki förgrymmade sig över hur människor med kontakter och inblick i viktig information gjorde sig stora förmögenheter på 1990-talet. Andra människor alltså.

Morawiecki ska nu stämma Gazeta Wyborcza för artikeln. Och tidningen gläder sig år stämningen – i domstolen blir han tvungen till att besvara frågor som han hittills nobbat.

Mateusz Morawiecki ter sig mer och mer som en oligark.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Timmermans offer för pedofil präst

Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär. Foto: FB

Jag var själv ett av pedofilprästernas offer. Det sade EUs vice ordförande Frans Timmermans i Warszawa, där han framträdde på en konferens, inbjuden av Robert Biedroń, ordförande i det nybildade partiet Wiosna (Våren).

Förlåtelse är något av det mest befriande jag har upplevt, men för att det ska kunna ske måste gärningsmännen erkänna sin skuld och ta på sig sitt straff, sade Timmermans. Och jag vill säga till alla offer: Det är inte du som ska känna skam, det är inte du som har gjort fel, du är ett offer!

Timmermans har naturligtvis också sett bröderna Sekielskis dokumentär om pedofilin inom Polens prästerskap. Han var i Polen för att stötta Biedroń och Wiosna, i gengäld ska Biedroń stötta Timmermans i valet av ordförande i EU-kommissionen efter valet.

Robert Biedroń är den politiker i Polen som tar kraftigast avstånd från katolska kyrkan och i Wiosnas partiprogram är skilsmässa mellan stat och kyrka en högt prioriterad fråga. Religionsundervisningen i skolan, som i Polen genomförs av präster, ska bytas mot utbildning i filosofi och samlivsfrågor; HBTQ-personers rättigheter som civilt partnerskap, adoption osv. står också högt på hans agenda. (gazeta.pl och wB 22 maj 19)

Oppositionen leder inför EU-valet

Om EU-valet hölls idag skulle Europeiska Koalitionen, som består av de flesta oppositionspartierna, få 36 % av rösterna. Regeringskoalitionen Förenade Högern, dvs. regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och de två små högerpartierna Poruzumienie (Samförstånd) och Solidarna Polska (Solidariska Polen), skulle få 35 %.

Robert Biedrońs vänsterliberala parti Wiosna (Våren) skulle få 10 % och högerextrema Konfederationen (med personligheter som Janusz Korwin-Mikke) 8 %. Populistiska Kukiz’15 har fallit ner till 3 %, och vänsteralternativet Lewica Razem (Vänstern tillsammans) 1 %.

Valdeltagandet skulle landa på 53 % – vilket är högt för val i Polen, särskilt för EU-val.

Undersökningen har gjorts av opinionsinstitutet Kantar för flera polska medier. (TokFM.pl 20 maj 19)

Förändringar i den polska straffbalken

Efter premiären på bröderna Tomasz och Marek Sekielskis film om pedofilin inom den polska katolska kyrkan utlovade justitieminister Zbigniew Ziobro ändringar i straffbalken. Bland annat vill han skärpa straffen för sexuella brott. Samtidigt skulle straffbalken genomgå en omfattande make over.

Arbetet med ändringen av straffbalken (40 sidor) tog regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) parlamentariker knappt två dagar; förslaget kom på tisdagen och antogs av parlamentet på fredagen. Förevändningen för det ovanligt snabba lagstiftningsarbetet var den av regeringen deklarerade viljan att bekämpa pedofilin.

Men i själva verket handlar det om att återinföra polisstaten.

Den nya lagen ökar maxstraffet till 30 år och öppnar upp för en skärpning av straffen för diverse brott. För dråp kan man i framtiden få upp till 30 år (idag är det 8 – 15 år, 25 år eller livstid). För våldtäkt blir straffet 15 år mot dagens 12.

Straffen för sexuellt utnyttjande av barn förlängs. En person som våldtagit ett barn ska kunna hållas isolerad i 30 år (idag är det 15 år). Att ha sex med en person under 15 år ska ge upp till 15 års fängelse och om barnet var under 7 år upp till 20 års fängelse.

Villkorlig frigivning avskaffas. Experter och Europadomstolen för mänskliga rättigheter varnar att detta är oförenligt med Polens grundlag samt att ett sådant straff utgör en omänsklig och förödmjukande behandling av dömda personer.

Kritiken mot den nya lagen är enorm. Strafflagen håller på att bli ett redskap för repressalier och inte ett sätt att utöva rättvisa, skriver Adam Bodnar, ombudsman för de mänskliga rättigheterna, i ett utlåtande. I en analys av den nya lagen visar juristen Mikołaj Małecki från Jagiellonska universitetet i Kraków på de grövsta felaktigheterna. Den nya lagen skapar möjligheter att utdöma godtyckligt långa fängelsestraff (t.ex. 50 år), påpekar Małecki. En annan absurditet är att någon som orsakat en trafikolycka med dödlig utgång kommer att dömas till 8 års fängelse, medan någon som oavsiktligt orsakat ett dödsfall utanför trafiken får 10 till 15 år.

Experterna har även pekat på att man tagit bort en paragraf som krävs för att lagen om våldtäkt mot minderåriga ska kunna användas. Just den ändringen skulle ha kunnat rädda en PiS viktigaste politiker, talmannen Marek Kuchciński, som anklagas för sexuellt umgänge med en minderårig prostituerad, och kanske också flera brottslingar i prästkappor.

När oppositionen pekade på missen återställdes paragrafen genast. PiS ville inte riskera en diskussion i frågan.

Kritiker av den nya lagen pekar också på att en straffskärpning inte löser problemet. Sedan Montesquieus tid vet att man att det inte är längden på straffet som bromsar brottsligheten utan sannolikheten att åka fast. Och präster som gör sig skyldiga till övergrepp på barn upptäcks sällan och döms ännu mera sällan eftersom de skyddas av sina överordnade. Lagen kan därför bli helt uddlös.

Lag och Rättvisa utnyttjar på ett cyniskt sätt polackernas fasa över situationen inom katolska kyrkan för att återinföra en polisstat i Polen. Det viktiga med den nya lagen är inte att komma åt pedofilin inom kyrkan utan att stärka sin politiska makt genom att utnyttja de skärpta straffen mot oliktänkande, t.ex. i samband med demonstrationer.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Facebook stänger sidor med falska nyheter i Polen

Facebook har stängt ett antal förfalskade och dubbla konton som strider mot våra äkthetsregler, och ett antal sidor som bytt namn och andra överträdelser”. Det uppger Facebook Polen.

Det handlar om 27 sidor, med runt två miljoner följare, som spritt falska nyheter och innehållit hatiskt material inför EU-valet.

Enligt den internationella aktivistorganisationen Avaaz, som arbetar för att alla människors åsikter och värderingar ska få påverka viktiga beslut, hade sidorna anmälts till FB för sitt innehåll med antisemitisk, antimuslimsk, antifeministisk, antihomosexuell och flyktinghatande karaktär. Sidorna hade runt 2 miljoner följare.

Tidigare har ett antal hatiska FB-sidor stoppats i Italien och Spanien med sammanlagt cirka fyra miljoner följare. (Avaaz Facebook maj 19)

Många ogillar Sekielskis film om prästpedofiler

Skärmdump ur Tomasz Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nikomu (Berätta det bara inte för någon).

Tomasz och Marek Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nikomy (Berätta det bara inte för någon) om pedofilin inom katolska kyrkan är det stora samtalsämnet i Polen idag. Alla har en åsikt och många delar gärna med sig av den till medierna.

Inledningsvis gick en rad prominenta politiker ut och anklagade bröderna Sekielski för att vilja baktala kyrkan och prästerskapet. De fick omedelbart stöd av flera välkända präster, som t.ex. den famöse Tadeusz Rydzyk, nära knuten till toppskiktet i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Enligt hans åsikt är det den allt mer förslappade moralen i väst som bär skulden. Den tankegången var vanlig inom prästerskapet redan för fem år sedan. Då hävdade ärkebiskop Józef Michalik att genusvetenskap, pornografi och skilsmässor var orsaken till att prästerna föll för barnens locktoner.

Det har gjort barnen vilsna, de längtar efter kärlek, tyr sig till prästerna och drar dem med sig i fallet, dundrade Michalik från predikstolen.

En del präster som kommenterat filmen hävdar att de kvinnliga offren huvudsakligen är prostituerade. Men ärkebiskop Stanisław Gądecki har å kyrkans vägnar bett offren om ursäkt och säger att filmen understryker behovet av att man följer de rutiner som nu finns inom katolska kyrkan för att upptäcka och stoppa pedofila präster.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens starke man, utlovade en kraftig höjning av straffen för sexuella övergrepp mot barn – upp till 30 års fängelse, och aldrig villkorligt som idag. Han ser dock en konspiration från oppositionen i den här frågan.

En av Kaczyńskis tidigare närmaste anhängare, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, säger i den religiösa radiokanalen Radio Maryja att dagens 4-åringar demoraliseras eftersom de får lära sig sexualteknik – det är skolans sexualundervisning han lite omotiverat syftar på här.

Angreppen på kyrkan, säger Macierewicz, kommer ofta från människor som än idag försvarar pedofilerna.

Kaczyńskis husfilosof Ryszard Legutko, som är en av partiets EU-parlamentariker, försöker blanda bort korten med att pedofili bland präster är synnerligen ovanligt. Här finns det en och annan som höjer på ögonbrynen, men det är homosexualiteten som är det egentliga problemet, menar Legutko. Här handlar det inte om pedofili (utnyttjande av barn för sexuella ändamål) utan om pederasti (kärlek mellan en vuxen man och en ung gosse).

Och det känns ju lugnande.

Eller?

Så går alltså tongångarna i ledande politiska och kyrkliga kretsar. 

Men nu har ju påven skickat sin egen pedofilexpert för att försöka lösa krisen.

Gunilla Lindberg

Duda mest populära politikern men EK vinner EU-valet

President Andrzej Duda. Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Om EU-valet hölls idag skulle Europeiska Koalitionen (EK) – som består av PO, PSL, Vänsteralliansen (SLD), Moderna och de gröna – få 47 % av rösterna medan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) skulle få 33 %.

Det framgår av en färsk opinionsundersökning som genomförts av opinionsinstitutet IBPS på uppdrag av tidningen Newsweek Polska och RadioZet.pl.

Robert Biedroń, f.d. borgmästare i Słupsk som nu gett sig in i rikspolitiken, skulle med sitt nya parti Wiosna (Våren) landa på drygt 9 %, medan Kukiz’15 och Lewica (Vänstern) inte skulle få några platser i EU-parlamentet.

Fördel oppositionen, alltså.

En annan opinionsmätning som gjorts för nyhetsportalen Onet.pl av opinionsinstitutet Ibris visar att president Andrzej Duda är Polens mest förtroendeingivande politiker idag. På andra plats landar premiärminister Mateusz Morawiecki med 44 % av rösterna, Donald Tusk med 35,1 % och alldeles i hälarna på honom kommer Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Paweł Kukiz (Kukiz’15) med 34 %.

Att Kaczyński inger förtroende hos så många som en tredjedel av de svarande är lite intressant – han brukar normalt toppa listan över de minst förtroendeingivande.

Ledaren för Bondepartiet (PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz har tappat rejält sedan förra månadens mätning 32 % har förtroende för honom mot 39 % tidigare. (Parlamentarny.pl 17 maj 19)

Katarina Jagellonica visar Vasaborgen i juni

Victoria Enefors i Katarina Jagellonicas gestalt.
Foto: Vasaborgen.se

Till minne av 450-årsjubileet av Katarina Jagellonicas kröning till Sveriges Drottning i Uppsala domkyrka erbjuder Vasaborgen en unik historisk visning. Victoria Enefors har rest i Katarina Jagellonicas fotspår, samtidigt som hon sytt en kopia av den klänning Katarina har på sig på sitt porträtt. Victoria berättar om Katarina Jagellonicas liv under vandringen genom Vasaborgen.

Polska Katarina Jagellonica var drottning av Sverige genom sitt äktenskap med kung Johan III av Sverige samt mor till kung Sigismund I. Hon beskrivs som politiskt aktiv och anses, i egenskap av katolik, ha utövat inflytande över Johans värderingar och politik, särskilt i religionsfrågor.

Victoria Enefors är själv född i Polen och uppväxt i Sverige. Hon har stor kunskap om Katarina Jagellonica och har konsulterat experter vid tillverkningen av klänningen. Den är ritad och tillskuren i Krakow, men sedan har Victoria sytt den själv och broderat dit alla pärlor. Totalt består klädseln av tio olika delar.

Samtidigt som Victoria färdigställt klänningsprojektet har hon rest i Katarina Jagellonicas fotspår och suttit och sytt på platser där Katarina bott eller besökt. Alla klänningens pärlor är inköpta på platser Katarina varit på 450 år tidigare.

Katarina Jagellonica och Johan III av Sverige vigdes i Vilnius 4 oktober 1562. Victorias klänning blev klar på årsdagen av deras bröllopsdag 2018. Den allra sista pärlan Victoria sydde fast på klänningen kommer från en butik i Krakow, Katarina Jagellonicas födelsestad.

Katarina Jagellonica ligger, precis som hennes make Johan III och svärfar Gustav Vasa, begravd i Uppsala domkyrka. (Vasaborgen.se, maj 19)

Läs också Jagellonica i 2000-talet >>

Polsk film är på frammarsch igen

Ur Paweł Pawlikowskis nya film Cold War (Kalla kriget).

Det blev ingen Oscar för Pawlikowskis film Wojna zimna (Kalla kriget), men EUs filmakademi gav den pris för Bästa europeiska film, Bästa regi, Bästa europeiska skådespelerska, Bästa montage och Bästa Scenografi förra året. Filmen var dessutom nominerad i kategorin Bästa europeiska skådespelare, men priset gick till någon annan.

Brittiska filmakademin gjorde liknande bedömningar: Bästa regi, Bästa manus och Bästa foto. I Cannes blev det pris för Bästa regi, och på filmfestivalen i Gdynia fick Kalla kriget dels specialpriset Gyllene Kängurun, dels pris för Bästa ljud och Bästa montage.

En uppskattad film alltså, även om den inte gick riktigt hem i USA.

Det är inte Paweł Pawlikowskis första succé – 2013 kom Ida som förutom en lika imponerande rad priser också fick en Oscar.

Även filmen Kler (Prästerskap) väckte uppmärksamhet under hösten. Pawlikowskis filmer handlar om relationer mellan människor och mellan nu och då; Wojciech Szmarowski ger sig på det katolska prästerskapet. Filmen kom påpassligt när det nu visar sig att kyrkans tjänare runt om i världen i decennier har begått sexuella övergrepp på barn och unga, vars aningslösa föräldrar anförtrott sina telningar åt kyrkans famn.

Journalisten Tomasz Sekielskis nyligen publicerade dokumentär Tylko nie mów nikomu (Berätta det bara inte för någon) om samma ämne har väckt enorm uppmärksamhet även internationellt, och har på på mindre än en vecka setts 18 miljoner gånger på Youtube.

Agnieszka Hollands film Pokot (Villebråd) efter Olga Tokarczuks uppmärksammade bok har väckt uppskattning ute i världen och fick bland annat pris på filmfestivalen i Cannes.

Den första polska film som fick en Oscar var Roman Polańskis Nóż w wodzie (Kniven i vattnet) från 1963. Därefter kom Faraon av Jerzy Kawalerowicz 1966, Potop (Syndafloden – om den svenska invasionen på 1600-talet) av Jerzy Hoffman 1974, Ziemia obiecana (Det förlovade landet) 1975 av Andrzej Wajda, Noce i dnie (Dagar och nätter) av Jerzy Antczak 1976, Panny z Wilka (Fröknarna från Wilko) av Andrzej Wajda 1979 och Człowiek z żelaza (Järnmannen) av Andrzej Wajda 1981.

Krzysztof Kieśłowski, 1980- och 90-talets mest berömde polska filmare tillhör dock inte pristagarskaran, men var nominerad 1994 för Dekalogen: Den röda filmen.

I ett par decennier nådde framstående polska filmregissörer inte ända fram till Los Angeles. Men nu är återväxten efter de stora god.

Gunilla Lindberg

Zbigniew Herbert var påtänkt för Nobelpriset

Journalisten och författaren Joanna Siedlecka presenterar sin bok om poeten Zbigniew Herbert.
Foto: Stanisław Godula.

IPN är ett slags olyckligt litterärt museum som visar vad som under kommunisttiden gjordes mot polska författare och den polska litteraturen, och där har jag funnit ovärderligt material.

Det säger Joanna Siedlecka, välkänd polsk journalist, som nyligen publicerat sin bok om en av den polska poesins giganter, Zbigniew Herbert. Boken, Pan od Poezji, O Zbigniewie Herbercie (Poesins mästare. Om Zbigniew Herbert), presenterades för en tid sedan på IPNs utbildningscenter i Warszawa.

I de gamla kommunistarkiven finns anteckningar om att både Zbigniew Herbert och Witold Gombrowicz var aktuella för Nobels litteraturpris i slutet av 1960-talet, 1968 ska Svenska Akademiens ständige sekreterare ha besökt Polska författarförbundets ordförande i Polen och diskuterat de två författarna.

IPN (Nationella Minnesinstitutet) är den myndighet som förvaltar de forna säkerhetstjänsternas enorma arkiv, där man samlat informationer från meddelare och angivare om snart sagt hela den polska befolkningen. Här finns uppgifter om alla, särskilt om de politiskt aktiva och de som på något sätt blev kända utomlands.

Zbigniew Herbert (1924–98) är en av de stora i modern polsk litteratur. Han växte upp i Lwów under mellankrigstiden och studerade sedan ekonomi, juridik och filosofi i Kraków. Han började tidigt skriva dikter men hade svårt att få dem publicerade eftersom de inte passade in i den socialistiska realism som anbefalldes av myndigheterna.

Efter Stalins död 1953 rådde ett politiskt töväder i kommunistländerna, och det innebar att Herbert kunde gå med i Polska författarförbundet. Därmed fick han möjlighet både till stipendier och resor utanför Polen, och han bodde långa perioder i Frankrike, Tyskland, Italien och Österrike. 1968 blev Zbigniew Herbert inbjuden till USA och då översattes en del av hans dikter till engelska, vilket gjorde dem tillgängliga för en bredare publik. Efterhand har han översatts till 38 språk, bland dem svenska.

År 1972 hemma i Polen stödde Herbert den demokratiska oppositionen, och 1991 återvände den allvarligt sjuka poeten från Paris till Warszawa och krävde utrensningar av kommunister ur den offentliga förvaltningen.

Mest känd i Sverige är han för sin diktsvit om Herr Cogito och Rapport från en belägrad stad som båda beskriver den moderna polska historien under Solidaritetstiden och krigstillståndet.

Tillsammans med Nobelpristagarna Czesław Miłosz och Wisława Szymborska har han skapat den moderna klassicismen i polsk poesi. Han beundrade antiken och den västeuropeiska kulturen men behandlar dem med viss ironi. Kulturen såg han som en förklädnad för människans grymhet men den blev också ett skydd mot det moraliska förfallet.

Joanna Siedlecka har skrivit flera böcker om polska författare – Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz och Jerzy Kosiński. Hon har fått flera litterära priser för sitt arbete.

Stanisław Godula
Gunilla Lindberg

Allt fler tar färjan till Polen

Cracovia och Mazowia – två av Polferries färjor med sina karaktäristiskt målade förar.

Färjetrafiken mellan Sverige och Polen ökar – runt 25 % för såväl passagerare, personbilar och långtradare. Godstrafiken ökar med 10 % om året tack vare goda konjunkturer i de båda länderna. Flera rederier slåss om marknadsandelarna, men konkurrens är stimulerande, säger Bartłomiej Mazuruk, chef för det polska färjerederiet Polferries. Just nu bygger vi en ny båt för linjen Świnoujście–Ystad som ska sättas i trafik år 2021.

Läs vidare >>

Krigsskadeståndsutredningen klar i dagarna

Vi är alldeles snart klara med vår rapport om vad nazisternas förstörelse av Polen under andra världskriget ska värderas till.

Det säger Arkadiusz Mularczyk, ansvarig för den utredning som på uppdrag av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska bedöma hur mycket krigsskadestånd Polen ska begära av Tyskland, till statligt styrda TVP.

Han vill inte specificera hur stort beloppet blir, men antyder att det kan komma att ligga på runt en biljon dollar (en miljon miljarder dollar).

Inom de närmaste dagarna kommer jag att överlämna rapporten till de viktigaste personerna i landet, president Andrzej Duda, premiärminister Mateusz Morawiecki och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, säger Mularczyk. Personligen tycker jag att det vore en bra idé att göra den tillgänglig för allmänheten den 1 september, på dagen 80 år efter den tyska invasionen av Polen.

Liksom förra gången när PiS satt vid makten (2005–2007) har frågan om krigsskadestånd från Tyskland varit en viktig fråga. De avtal som slöts 1953 anses inte helt giltiga – då var Polen en lydstat till Sovjetunionen och hade ingen egen åsikt, menar PiS. Och eftersom judarna fått ut skadestånd från Tyskland bör polackerna också få det.

Enligt , sade premiärminister Mateusz Morawiecki har Polen däremot inte för avsikt att betala mer ersättning för förlorad egendom till judar som under och efter kriget lämnat landet.

Under årens lopp har Polen flera gånger bekräftat att man inte skulle begära mer krigsskadestånd, inte bara under kommunisttiden utan också 1990, då Oder-Neisse-linjen fastställdes som polsk-tysk gräns, och Polen fick delar av Östpreussen, Schlesien, Pommern och östra Brandenburg som kompensation för förlorade områden i öst. Fram till dess hade polska offer fått 225 miljoner euro i skadestånd, ytterligare en miljard gick till polacker som skickats på tvångsarbete i Tyskland. Lägerfångar och offer för kvasimedicinska tester fick redan på 1970-talet en halv miljard.

Enligt olika opinionsundersökningar följer polackerna PiS i den här frågan. (TVP och wB 15 maj 19)

Opinionsmätning: Regnbågs-Maria inget skäl till arrestering

En av de affischer som visar Svarta Madonnan, Polens heligaste ikon, med regnbågsgloria.

Polisen gjorde fel när man grep HBTQ-aktivisten Elżbieta Podleśna som målade om Marias och Jesus glorior i regnbågsmönster på kopior av Svarta Madonnan. Det anser två tredjedelar, 67 %, av de svarande i en färsk opinionsundersökning som gjorts för tidningen Dziennik Gazeta Prawna och radiokanalen RMF FM av opinionsinstitutet Ibris.

Men det kommer inte att påverka hur de röstar i EU-valet den 26 maj.

Svarta Madonnan i klostret Jasna Góra i södra Polen är landets mest heliga ikon.

Podleśnas bilder spreds först i staden Płock, där hon bor, och sedan över hela landet. Polisen ingrep eftersom hon ansågs ha kränkt andras religiösa känslor.

Efter arresteringen hölls demonstrationer i Warszawa på temat ”Regnbågen kränker ingen” och ”Samma rättigheter för alla”. Många ser arresteringen som maktmissbruk och att förföljelse av oliktänkande.

Ibris frågade också deltagarna i undersökningen var de anser om journalisten Leszek Jażdżewski som på nationaldagen den 3 maj öppet kritiserade katolska kyrkan i Polen för både pedofilskandalerna och begäret efter pengar och makt. Prästerna betecknade han som trollkarlar som manipulerar polackerna.

Var tionde av deltagarna svarade att Jażdżewskis tal blir vägledande för dem i valet. (Wirtualna Polska och wB maj 19)

Påven skickar sin pedofilexpert till Polen

Skärmdump ur Tomasz Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nimomu (Berätta det bara inte för någon).

Tomasz Sekielskis dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan har fått Vatikanen att reagera. Påve Franciskus har beslutat att skicka sitt speciella sändebud till Polen. Ärkebiskopen Charles Scicluna är Vatikanens främsta expert på kampen mot pedofiler i prästkappor.

Scicluna har arbetat med pedofilin inom kyrkan i många år. Redan under Johannes Paulus II:s tid utredde han flera pedofilifall. Det var han som för påve Franciskus räkning sammanställde det kända dokumentet om situationen i Chile, som låg till grund för påvens senare beslut att skriva brev till de troende i Chile. Drygt 30 chilenska biskopar lämnade sina poster.

Ingen inom kyrkan står över lagen. Biskoparna står i folkets tjänst och är inte befriade från det juridiska ansvaret. Deras missgärningar måste precis som alla andras anmälas och utredas, menar han. Scicluna har varit obarmhärtig i sin kamp mot pedofilin inom kyrkan.

Den polska kyrkan försäkrar visserligen att man redan i juni 2018 beslöt att bjuda in Scicluna, men det är svårt att undgå att tiden för hans besök i Polen sammanfaller med premiären för Sekielskis film.

Katolska kyrkan i Polen tycks ha hamnat i en återvändsgränd. Filmen som publicerades på lördagen har nu setts femton miljoner gånger på Youtube, och det går inte längre att förneka problemet. Man kan förminska det, ignorera det, försöka föra över ansvaret på offren, på skolans undervisning i sexualkunskap och det västerländska moraliska förfallet. Man kan också försöka intala människor att alltihop är en attack på kyrkan och en del av valkampanjen. Frågan är bara vilket kyrkligt parti ställer upp i valet. För om makthavarna och de kyrkliga dignitärerna menar att man försöker angripa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför valet så är det värt att understryka att stat och kyrka enligt polsk grundlag är åtskilda och ska så vara.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Länk till filmen Tylko nie mów nikomu >>

Dolda kameran avslöjar prästers övergrepp

Ur Tomaz Sekielskis film Tylko nie mów nikomu!

Tylko nie mów nikomu (Berätta det inte bara för någon) heter journalisten Tomasz Sekielskis dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan. Över tolv miljoner människor sett filmen som släpptes på Youtube i lördags.

Filmen, som finansierats med insamlade medel, visar uppskakande konfrontationer mellan offren och deras förövare. Mötena har spelats in med dold kamera, filmen visar offrens smärta och det gör nästan fysiskt ont att se den. Förövarna förnekar inte ens att är skyldiga till det som deras offer (idag vuxna) anklagar dem för. Vissa låtsas vara ångerfulla, någon vill kompensera offren ekonomiskt och en annan skyller på offret (”du hade sådan aptit på det”).

Det är skakande berättelser om och av personer som berövats sin barndom, sin mänsklighet och sin tilltro till andra människor. På ytan tycks de fungera väl (många är gifta, har familjer och framgångsrika karriärer) men inuti är de trasiga.

Några av förövarna har dömts och förbjudits att arbeta med barn och ungdomar, vilket kyrkan tycks ha struntat i. Förövarna fortsätter sin prästerliga gärning och har kontakt med barn.

Under inspelningen bjöd Tomasz Sekielski in flera av de högsta kyrkliga dignitärerna att medverka i filmen. De allra flesta avböjde eller ignorerade hans inbjudan. Idag efter premiären tackar de honom för filmen eller hävdar att den är en attack på kyrkan trots att de enligt egen utsago inte sett den.

Reaktionerna bland politikerna är också blandade. Oppositionen kräver att samtliga skyldiga såväl till pedofili som till mörkläggningen av den omedelbart ska häktas och utredas av åklagare. Justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro utlovade redan på måndagen en undersökningskommission som ska ta tag i samtliga i filmen skildrade pedofilifall, och Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kräver hårdare straff.

Andra PiS-politiker avfärdar pedofilin inom kyrkan som marginell och påhittad. En av dem säger att ”han inte tänker se Sekielskis film liksom han aldrig kommer att läsa Mein Kampf”.

Det är knappast troligt att den polska katolska kyrkan själv förmår göra upp med problemet. Inte heller är troligt att Ziobros åklagarmyndigheter kommer att klara det. Beroendeförhållandet mellan PiS och kyrkan är alltför starkt.

Men det blir svårt att stoppa den boll, som Tomasz Sekielskis dokumentär och tidigare Wojciech Smarzowskis spelfilm Kler (Prästerskapet) har fått att rulla. Även påven Franciskus agerande – det som av den polska kyrkan så ogillade – kommer att tvinga den mäktiga institutionen, som ju i Polen verkar som stat i staten, till självrannsakan och tydliga åtgärder. För ursäkter och deklarationer räcker inte längre. Inte minst krävs en fond som ska betala ut pengar till offren (och det handlar inte om saftiga skadestånd, det handlar om vård och psykologhjälp).

Den osannolika respons som Tomasz Sekielskis film fått visar tydligt att problemet är smärtsamt och viktigt. Det är ett problem som varken kyrkan eller makthavarna längre kan avfärda eller förtiga.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Länk till filmen (engelsk undertext) >>

Duda har bjudits in till Vita Huset

President Andrzej Duda. Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Efter ett intensivt diplomatiskt arbete från polsk sida har president Andrzej Duda nu fått en inbjudan att tillsammans med sin fru Agata Kornhauser-Duda i juni besöka Vita Huset i början av sommaren.

Presidenten planerar ett ekonomiskt besök i USA i juni, och då är det praktiskt att kombinera det med ett besök i Vita Huset, säger presidentens kanslichef Krzysztof Szczerski.

Inbjudan kom trots en nyligen uppseglad skärmytsling mellan de två länderna. Den handlar om kompensation för förlorad egendom som ska ges till Förintelsens överlevare och andra judiska familjer som efter kriget fick egendom beslagtagen av kommunistregimerna.

År 2009 skrev 47 länder, bland dem Polen, under en deklaration i Terenzin, där man åtog sig att kompensera överlevare från Förintelsen och deras arvtagare. USA, som också var en av undertecknarna, har antagit en s.k. JUST Act, som ger amerikanska UD i uppdrag att hålla koll på hur de olika länderna fullgör sina åtaganden. Nu har det visat sig att Polen är det enda av de 47 länderna som inte på laglig väg reglerat frågan och premiärminister Mateusz Morawiecki sade nyligen att man inte tänker betala ut några skadestånd för de nazistiska ockupanternas illgärningar eftersom polackerna var det folk som drabbades hårdast under andra världskriget.

USAs särskilde envoyé för övervakning och bekämpning av antisemitism, Elen Carr, försöker nu mildra regeringens inställning.

Polen har undertecknat Terenzin-deklarationen och Warszawa avgör själv hur man ska fullgöra sitt åtagande, säger han. Men jag är övertygad om att polackerna vill hjälpa Förintelsens offer.

Inbjudningar till Trump ligger högt på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) önskelista. Polen ser USA som en viktigare allierad än EU – amerikanska trupper i landet är det bästa sättet att avskräcka Ryssland från ett eventuellt angrepp på Polen.

Under sin valkampanj besökte Donald Trump exilpolacker i USA och utlovade inte bara att polacker snarast ska befrias från visumtvånget utan också hjälp med att få hem det förolyckade Smolenskplanet från Ryssland. Inget av löftena har verkställts än.

Presidentrådgivaren Krzysztof Szczerski tippar att Trehavsmötet kommer att finnas med på agendan vid presidenternas möte. Rimligen måste Duda ta upp frågan om visum för polacker som vill hälsa på släkten i USA som Warszawa har önskat sig så hett och så länge. Trots vänskapen mellan de två länderna är Polen ett av de få länder i EU vars medborgare fortfarande måste ha visum.

Gunilla Lindberg

Polska väljare drar sig mot mitten inför EU-valet

Uppståndelsen efter Donald Tusks tal i Warszawa den 3 maj, ett provocerande uttalande om prästerskapet av redaktören Leszek Jażdżewski och Jungfru Marias regnbågsgloria har fått många väljare att byta sida och ansluta sig till oppositionen. Löftena om förkortade kötider i sjukvården har också spelat in.

Det säger valanalytikern Łukasz Pawłowski till Newsweek Polska sedan Instytut Badań Spraw Publicznych, IBSP, i dagarna genomfört en opinionsundersökning för deras räkning.

Om det vore EU-val idag skulle flest röster gå till Europeiska Koalitionen, EK (som består av de flesta större oppositionspartierna), 42 % (+4 %). Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tappat 3 % och får nöja sig med 39 %.

Robert Biedrońs färska parti Wiosna (Våren) stöds av 10 % och håller sig alltså kvar på en jämn nivå i opinionen, populistiska Kukiz’15 får knappt 5 % och Lewica Razem (Vänstern Tillsammans) knappt 3 %.

En ny politisk konfederation på yttersta högerkanten, bestående av Nationella rörelsen och Janusz Korwin Mikke, ligger på 1,2 % (- 4 %).

Det verkar som att högergruppernas kamp om rösterna inneburit att många väljare i stället gått över till mitten och vänstern säger Pawłowski. Om EK, Wiosna och Lewica Razem slår sig ihop skulle de komma upp i 54 % av rösterna, och högergrupperingarna PiS; Kukiz’15 och Konfederationen skulle tillsammans få 46 %.

Knappt hälften av dem som deltog i undersökningen var övertygade om att de faktiskt skulle bry sig om att rösta. Vid det förra EU-valet utnyttjade bara 24 % av polackerna sin rösträtt, vilket var det lägsta valdeltagandet i hela EU. (Newsweek Polska maj 19)

Agata Nowosielska ställer ut i Helsingborg

Lady in Fur, 2018.

Gdańsk-konstnären Agata Nowosielska visar i maj–juni utställningen The Human Book på Projektrum Hjärne i Helsingborg.

Vernissagen är den 17 maj 2109, kl. 17–19.

Agata Nowosielska (född 1982) bor och arbetar i Gdańsk. Hennes måleri kretsar kring Polens snabba transformation under de senaste decennierna. Konstnären utgår från ett dagligt flöde av intryck utifrån vad hon ser och upplever och överför dem till målningar som ställer frågor om skeenden i tillvaron. Hennes måleri är gediget. Komposition, motiv och själva utförandet är sammanförda till en helhet.

Nowosielska är utbildad på Konstakademin i Gdańsk och på Bremens konsthögskola. Efter utbildningen har hon skapat ett fördjupat måleri med stor intensitet och energi som kännetecknas av en hög konstnärlig kvalitet.

Utställningen är den andra i ett fortlöpande samarbete mellan Projektrum Hjärne och curatorn Martin Schibli

Program:

17 maj (fredag), kl. 17 – 19: Öppning av utställning. Konstnären är närvarande.
19 juni (onsdag), kl. 18: Martin Schibli presenterar utställningen.

Övriga öppettider/visningar är när kontoret är bemannat, sporadiskt öppet eller gärna enligt överenskommelse med Curator Martin Schibli och/eller Projektrum Hjärne.

Martin Schibli är internationellt verksam som curator. Han har tidigare varit konstkritiker på Helsingborgs Dagblad.

Utställningen, som finansiellt stöds av Gdansk Stad, pågår t.o.m 23 juni 2019

Adress: Fågelsångsgatan 10, Helsingborg

Regnbågsgloria anses kränkande för Jungfru Maria

Skärmdump från twitter.

Veckans snackis i Polen idag är en bild av Svarta madonnan vars gloria strålar i regnbågsfärgerna. Ja, alltså HBTQ-regnbågen. Bilden finns uppklistrad lite överallt i staden Płock och polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern för dådet. Vid husundersökningen fann man dussintals kopior av bilden, och kvinnan anklagas nu för att ha profanerat Polens mest heliga ikon.

Kvinnan är en välkänd HBTQ-aktivist och efter gripandet formades en protestmarsch i Warszawa.

Ett chockerande missbruk av statliga institutioner för att förfölja människor med åsikter myndigheterna inte gillar, sade demonstranterna.

Inrikesminister Joachim Brudziński uttryckte på Twitter sitt missnöje med protesterna, hela tilltaget luktar kränkning av andra människors religiösa känslor, skrev han. Han talade också om kulturellt barbari och om kränkning av ett helgon som under sekler varit så vördad av polackerna.

Katolska kyrkan hävdade att aktionen fyllt polackerna med smärta och ångest.

Det nya politiska stjärnskottet Robert Biedroń säger i ett uttalande att hans parti ska föreslå en ändring av lagen så att det inte längre är straffbart att kränka andra människors religiösa känslor.

Ett sådant förslag kommer att väcka en hel del protester. Det finns en landsomfattande organisation som – med framgång – tagit på sig att anmäla händelser som de betraktar som kränkningar av religiösa känslor. De som fälls riskerar flera års fängelse. Biedroń själv drog på sig en anmälan när han som nyutnämnd borgmästare i Słupsk flyttade en målning av den polskfödde påven Johannes Paulus II från sitt tjänsterum. Han blev dock frikänd.

Sejmen röstade för övrigt ner ett förslag för fem år sedan som gick ut just på att kränkning av religiösa känslor inte längre skulle tas upp i strafflagen. Nejrösterna kom inte bara från såväl regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) utan också många parlamentariker från Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL) ogillade förslaget.

Just PiS har ju gjort religiositeten till sitt särskilda kännemärke. Partitoppen har mycket nära kontakter med landets prästerskap och regeringen sitter alltid på främsta bänk i kyrkan vid de mässor som föregår alla viktigare händelser i Polen.

Gunilla Lindberg

Kaczyński stämmer Gazeta Wyborcza

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), stämmer Polens största tidning Gazeta Wyborcza för att ha avslöjat affärsförhandlingarna med den österrikiske affärsmannen Gerald Birgfellner.

Kaczyński vill ha både en ursäkt och 30 000 złoty (drygt 80 000 svenska kronor) i skadestånd, skriver Wyborcza. Stämningen gäller artiklar om Kaczyńskis affärsförbindelser med Birgfellner i början av året.

Affären var det allmänna samtalsämnet i flera månader i Polen, som webb-Bulletinen tidigare rapporterat om.

Kaczyński ville via bolaget Srebrna bygga två närmare 200 meter höga skyskrapor i centrala Warszawa. Byggnaderna skulle bli högkvarter för Lech Kaczyński-institutet som äger Srebrna. Där skulle också finnas bostäder och kontor. Statligt styrda Pekao-banken ställde upp med ett lån på 1,3 miljarder złoty (drygt 3,5 miljarder kronor). Men först måste PiS vinna 2018 års lokalval i Warszawa – annars kunde man inte räkna med att få bygglov till det prestigeladdade bygget.

Uppdraget gick till Birgfellner som påbörjade projektet. Men valresultatet blev inte det önskade och Kaczyński skrinlade sina planer. Birgfellner ville ha betalt för det arbete han lagt ner men fick nej. Han anlitade en advokat för att få ut sina pengar.

Kaczyński förnekade allt, men Wyborcza som grävt fram de uppseendeväckande uppgifterna, hade stöd för sina reportage i bandinspelningar med möten mellan Kaczyński och Birgfellner. Av samtalen framgick att de hade träffats ett tjugotal gånger och diskuterat de blivande Tvillingtornen.

Affären blev ett slag mot Kaczyńskis trovärdighet. Han har varit mån om att framställa sig som en enkel man av folket. Så länge hans mor levde sade han sig inte ha något eget bankkonto, lönen gick in på hennes konto. Nu framstod PiS-ledaren plötsligt som en förslagen och sniken affärsman.

PiS-ledaren gick till motattack – först mot Birgfellner. Åklagarmyndigheten drog igång en bedrägeriutredning mot affärsmannen.

Nästa drag är alltså att stämma tidningen för att ha skadat Kaczyńskis goda namn och rykte. Artiklarna var både osanna och olagliga, dessutom spelades samtalen mellan de två kompanjonerna in utan Kaczyńskis samtycke, argumenterar PiS-ledaren.

I Polen är det inte ovanligt att politiker går till domstol och anklagar varandra för förtal och kräver offentliga ursäkter. Även medier kan åtalas och dömas att införa rättelser angående det ena eller det andra.

Nu återstår att se hur det går. Och med tanke på hur ansträngda de polska domstolarna är kan det ta tid.

Gunilla Lindberg

Polackerna skeptiska till domarnas oberoende

Högsta domstolen i Warszawa. Foto: Gunilla LIndberg.

Fyrtioåtta polacker som gripits för brott i Skottland har begärt att slippa bli utlämnade till hemlandet. Efter den kontroversiella domstolsreformen kan de inte räkna med en rättvis rättegång, anser de.

En skotsk domstol slår emellertid fast att eftersom de inte är misstänkta för något politiskt brott finns ingen anledning att tro att rättegången inte skulle genomföras enligt polsk lag.

Det skriver tidningen The Scotsman.

Men även hemma i Polen gror misstankar om att det inte står rätt till inom domstolsväsendet. Enligt en färsk opinionsundersökning betvivlar hela 57 % av de tillfrågade att de polska domarna agerar självständigt. Bara 19 % har förtroende för domarkåren.

Undersökningen har genomförts av opinionsinstitutet SW Research för tidningen Rzeczpospolita.

Och enligt domarnas egen förening Iustitia har var sjunde domare fått politiska påtryckningar i arbetet, skriver nyhetsportalen wp.pl. (The Scotsman, rp.pl och wp.pl maj 19)

Kronos – en mästares avslagna anteckningar

Författaren Witold Gombrowicz.
Foto: Bogdan Paczowski.

I Polen marknadsfördes Gombrowicz sista bok Kronos som hans ”okända storverk”. Och anteckningarna var kanske okända (fast Kronos omnämns faktiskt ett par gånger i Dagböckerna) men de är ingalunda ett storverk. Man läser boken med en stor dos besvikelse och ibland även avsmak. Den genialiske Gombrowicz visar sig här från en mindre fördelaktig sida, såväl konstnärligt som intellektuellt och mänskligt.
Dorota Tubielewicz Mattsson recenserar Witold Gombrowicz Kronos, som kommit ut på svenska.

Läs vidare >>

Symbolfylld valkampanj

Riddar Karski.
Skärmdump från onet.pl.

Historiska spel är uppskattad underhållning under somrarna i Polen och inför EU-valet den 26 maj arrangerar Karol Karski från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) riddarbataljer där han iförd rustning och stor rödvit flagga besegrar sina fiender korsriddarna.

Det ligger naturligtvis en djup symbolik i detta. År 1410 krossade polska trupper Tyska Orden, som från borgen Malbork styrt över snart sagt hela Europa. Slaget vid Grunwald är en av de historiska händelser som polska barn får lära sig allt om från dag ett i skolan, det är en av nationens många viktiga frihetssymboler. Karski blir en representant för den nationella friheten, för det goda.

EU-valet den 26 maj är en lika viktig strid för Polen. Det är då vi ska avgöra var Polen ska befinna sig på den europeiska arenan, säger han med svärd och sköld i högsta hugg.

Att fienden i det här fallet är just Tyska orden och inte t.ex. turkarna som kung Jan Sobieski 1683 besegrade utanför Wien är inte heller någon tillfällighet. Lag och Rättvisa uppmuntrar öppet medborgarna att se Tyskland som nationens fiende. Man talar inte längre om att nazisterna under andra världskriget ockuperade Polen och mördade miljoner medborgare – det var tyskarna som gjorde det. Och sedan flera år sitter en kommitté och räknar på hur stort krigsskadestånd Polen ska kräva av Tyskland.

Andra som lidit skada under andra världskriget kan däremot inte räkna med att få skadestånd från Polen. Många judiska familjer som under och efter kriget flydde till USA vill ha kompensation för egendom som exproprierats eller stulits. Det är en process som pågått i decennier och som regeringen Morawiecki nu stoppar.

Vi är de mest mördade offren under kriget, och vi kommer inte att betala någon ersättning till någon annan, sade Morawiecki i helgen.

Sedan återstår naturligtvis att se hur USA reagerar på det. Regeringen och president Andrzej Duda lägger ner stora ansträngningar på att hålla sig väl med USA – det vore en stor symbolisk seger för PiS om det vore under regeringen Morawieckis tid som Washington äntligen tog bort kravet på visum för polacker som vill besöka amerikanska släktingar. Warszawa har också stora förhoppningar om att få fler amerikanska trupper till landet för att avskräcka den andra historiska fienden Ryssland från att behandla Polen som man behandlat Ukraina.

Gunilla Lindberg

Smolenskutredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För ett par månader sedan konstaterade webbplatsen Progress for Poland att Smolenskutredningen i all tysthet var nerlagd – ledamöterna gick inte att nå, och ordföranden, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, lade locket på.

Nu bekräftar Macierewicz att arbetet håller på att avslutas.

Slutrapporten dröjer dock till 2020, arbetet har varit komplicerat eftersom det var en internationell olycka, sade han på en konferens med exilpolacker i USA. Det uppger polska medier.

Kommissionen har sedan 2015 försökt bevisa att president Lech Kaczyńskis plan som störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010 egentligen sprängdes i luften på initiativ av Moskva, och Macierewicz sade sig nu hoppas att åklagaren med alla fakta på bordet nu skulle kunna slå fast att Bogdan Klich och Donald Tusk, på den tiden försvarsminister respektive regeringschef i Polen, bär ansvar för kraschen.

Redan kort efter olyckan hävdade Macierewicz att presidentplanet utsatts för ett politiskt attentat. Skälet skulle vara att den ryske presidenten Vladimir Putin upplevde Lech Kaczyńskis Rysslandspolitik som ett hot. Premiärminister Tusk skulle ha varit Putin behjälplig med att sopa spåren under mattan.

Partiet Lag och Rättvisa (PiS), då i opposition, tillsatte kort efter olyckan en egen haveriutredning. Efter parlamentsvalet 2015 då PiS fick tillräckligt många platser i sejmen för att kunna bilda regering blev Macierewicz utredning statlig. Man fick i praktiken fria händer och obegränsade resurser för att bevisa att planet sprängts i luften. Offren benämndes stupade och skulle hedras vid alla årliga historiska minnesdagar då man mindes dem som stupat i t.ex. Warszawaupproret, eller hungriga demonstranter som dödades av kommunistregimen osv. Deras gravar grävdes upp för provtagning men internationella forensiska laboratorier hittade inga spår av sprängämnen. Imaginära explosioner genomfördes i avsikt att samla bevis. Ett aber var att man inte hade tillgång till flygplansvraket – det står fortfarande i Smolensk.

Samtidigt höll PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, bror till den omkomne presidenten, månatliga minnesmöten utanför presidentpalatset där man också berättade om kommissionens arbete och utlovade stora avslöjanden som aldrig kom. Han uppmanade alla kommuner att bygga monument över Smolenskoffren och framhöll att Lech Kaczyński under 1980-talet var Solidaritets verklige ledare, inte Lech Wałęsa, vars namn också tagits bort ur de nya historieböckerna. 

Under det senaste året har Smolenskretoriken tonats ner, allt färre polacker tror på en sprängning och Kaczyński själv har tappat tron på en lösning.

Nästa år kommer slutrapporten, lovar Macierewicz.

Gunilla Lindberg

Nätverkande gav praktik i Göteborg

Den unga polska dirigenten Magdalena Pawlisz får praktisera på Göteborgsoperan tack vare Rotary.
Foto: Mirus.

En ung polsk dirigent blir en av de första som kommer ifråga för Rotarys senaste projekt i den internationella verksamheten New Generations Service Exchange. I höst får hon auskultera på Göteborgsoperan.

Samfundets ordförande Peter Eklund, hängiven rotarian och District Governor 2017–2018, berättar om projektet.

Magdalena Pawlisz heter en ung dirigent från Gdańsk, som via Rotary får möjligheten att auskultera på Göteborgsoperan i höst. På programmet står både Bizets Carmen och Wagners Nibelungen Ring. Det innebär en stor möjlighet för en ung dirigent att få praktisera under dessa förhållanden.

Trots sina unga år har Magdalena Pawlisz en lång meritlista. Hon spelar fiol, piano, pukor och klarinett och hon har vunnit ett antal dirigenttävlingar. Genom sin stora internationella erfarenhet har hon lärt sig att hantera många språk och talar förutom polska också engelska, tyska, italienska och franska. Hon har studerat på Musikakademierna i Gdańsk och Kraków, på Universität der Künste i Berlin och varit biträdande dirigent på Mainfranken Theater i Wurzburg. Förra året påbörjade hon sina doktorandstudier i dirigering vid Musikakademin i Kraków.

Hur kunde Magdalena få möjligheten att komma till Göteborgsoperan? Det handlar om nätverk och kontakter. Som rotarian har jag samarbetat med hennes mamma Barbara Pawlisz, Rotaryguvernör i Polen. I mitt eget distrikt har jag lärt känna Suzanne Brenning som tidigare varit verksam vid Göteborgsoperan. Det hela bygger alltså på kontakter och goda relationer och människor som vill hjälpa. Det är något som vi kan använda som argument då vi rekryterar nya medlemmar till våra svensk-polska lokalföreningar. Genom exempel som detta kanske vi kan locka flera till att vara aktiva!

Vad är då kostnaderna för de som får möjlighet att praktisera? Det är rotaryklubben/distriktet som svarar för alla de kostnader som uppstår. Men man försöker alltid hitta billigt eller allra helst sponsrat boende på den plats själva praktiken ska genomföras.


Peter Eklund

Magdalena Pawlisz hemsida >>
Magdalena Pawlisz på Youtube >>

Rotary är en internationell organisation för män och kvinnor som genomför serviceprojekt lokalt och globalt. Medlemmarna är organiserade i autonoma klubbar. Rörelsen har 1,2 miljoner medlemmar i mer än 32 000 klubbar i 200 länder. I Sverige är vi idag ca 22 000 medlemmar och i Polen ca 1 800. Under kommunisttiden var rotaryklubbar inte tillåtna.

Rotary är indelat i olika distrikt över hela världen och Polen utgör distrikt nr 2231. I Sverige har vi 10 distrikt och klubbarna i Uppland tillhör distrikt 2350. Mellan dessa två distrikt finns en överenskommelse om samverkan bl a inom utbildning i ledarskap för unga människor. För något år sedan fanns en artikel i Bulletinen om denna verksamhet. Nu utökar vi vår samverkan med det som kallas New Generations Service Exchange, NGSE, som är ett kort program för studenter och yrkesverksamma upp till 30 år. Det innebär att unga personer kan komma till ett annat land för att praktisera eller studera några veckor upp till sex månader. Man behöver inte ha någon anknytning till Rotary för att komma i åtnjutande av denna typ av stipendium.

Peter Eklund

Laddad politisk helg i Polen

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: wikipedia.

Den polska politiken går som så ofta på högvarv och den gångna helgen har varit särskilt laddad.

Den 1–maj firade Polen 15-årsdagen av sitt EU-inträde, den 2 maj var det polska flaggans dag och den 3 maj är den dag då polackerna med stolthet minns den grundlag som antogs 1791 men som ledde till att Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen delade upp landet sinsemellan.

Med anledning av just 3 maj har Donald Tusk, Europeiska rådets avgående ordförande, varit inbjuden som talare på universitetet i Warszawa. Han var inte oväntat kritisk till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Regeringen fira grundlagen den 3 maj men bryter mot den alla andra dagar, sade han.

President Dudas förslag om att EU-medlemskapet skulle införas i grundlagen betecknade han som obegripligt: Regeringen uppfyller ju ändå inte de grundläggande villkoren! Han konstaterade också att de som spelar på de patriotiska känslorna inte agerar i nationens intresse.

Så gjorde man i slutet av 1700-talet också, och det ledde till Polens delning, varnade Tusk.

Regeringstrogna TVP tyckte sig höra ekon från 1930-talet och illustrerade sin rapportering från föreläsningen med bilder på hur Hitler och Stalin delade upp Polen sinsemellan efter andra världskriget.

Nästa historiska minnesdag – den 4 juni – hölls för 30 år sedan de första delvis fria valen i Polen, de val som ledde till kommunismens fall i hela Östeuropa. Denna symbolladdade dag är det sagt att Tusk ska offentliggöra sitt nya parti, 4 juni-rörelsen.

Tusk, för många en ledare med internationell strålglans efter åren i Europeiska rådet, är ett stort orosmoln för PiS. Regeringspartiet har fruktat hans återkomst till den politiska scenen ända sedan han fick jobb i Bryssel 2014. På olika sätt har man försökt misskreditera honom genom att kalla honom till mer eller mindre suspekta rättegångar för att vittna. PiS vill också gärna se honom som delvis ansvarig för Smolenskolyckan 2010 då nittiosex personer, bland dem president Lech Kaczyński, omkom.

Trots kampanjerna mot Tusk – man kan påminna sig hur Polen som enda medlemsland röstade för en annan kandidat då Tusk med siffrorna 27–1 omvaldes som ordförande i Europeiska rådet – ligger han hela tiden högt i opinionsmätningarna. PiS fruktar dels att Tusks nya parti ska få många röster i höstens parlamentsval och dels att Tusk själv ska ställa upp i presidentvalet nästa vår.

Ett annat hot mot PiS är Robert Biedroń, tidigare borgmästare i Słupsk, som också bildat ett nytt oppositionsparti, Wiosna (Våren). Biedroń vill för gott skilja kyrka och stat, högt på hans lista står också lika rättigheter för homosexuella – han är Polens förste öppet homosexuella politiker. Han vill även liberalisera landets stränga abortlag. Biedroń är kort sagt ett rött skynke för PiS som anser att HBTQ-rörelsen är ett hot mot nationen. Hans parti får över 10 % i alla opinionsmätningar.

Inför EU-valet den 26 maj har de flesta av de övriga oppositionspartierna gått ihop i en Europeisk Koalition, och det ligger nära till hands att tänka sig att Tusk, Biedroń och Koalitionen tillsammans lätt skulle slå ut PiS i både EU-valet och parlamentsvalet. Men även inom oppositionen är det få politiker som vill eller vågar stöta sig med katolska kyrkan, som aktivt deltar i politiken både framför och bakom kulisserna. HBTQ-frågor är inte heller något som de förtroendevalda vill förknippas med – man är helt enkelt tveksam till det lönsamma i att ha med Biedroń i gruppen, trots hans tio procent.

Nu kraftsamlar hela det politiska etablissemanget inför EU-valet i slutet av maj och parlamentsvalet i höst. Regeringspartiet Lag och Rättvisa har visserligen stort stöd bland väljarna – men inte den egna majoritet man skulle önska. Men oppositionen är till PiS glädje fortfarande inte enad. Frågan är hur Tusk kommer att påverka inrikespolitiken när han nu lämnar Bryssel.

Gunilla Lindberg

Nya föreställningar med Lidia Wos

Den polska dansaren och koreografen Lidia Wos bor och verkar sedan ett antal år i Skåne med Malmö som bas. I maj är hon aktuell med två olika föreställningar.

Den första heter ”Because the day was sunny” och är en dansteaterföreställning inspirerad av Wisława Szymborskas poesi.

Föreställningen hade premiär i Malmö hösten 2016 och fick då ett mycket gott mottagande av såväl publik som recensenter. Nu sätts den upp igen på en liten turné i Skåne.

Den spelas vid tre tillfällen i Skåne i början av maj; 3 maj på Landskrona Teater >>, 7 maj på Lunds Stadsteater >> och 13 maj på Barbacka Kristianstad >>. Kl 19.00 vid alla tillfällen.

Den andra föreställningen heter ”Snapshots of a crowd” och ingår som en del i Skånes Dansteaters program Trip som har premiär på Skånes Dansteater i Malmö den 15 maj. Mer information om den föreställningen finns på Skånes Dansteaters hemsida, http://www.skanesdansteater.se.

Lidia Wos kommer ursprungligen från Puławy i sydöstra Polen. Hon har fått sin utbildning till dansare i Warszawa och har tidigare arbetat på bland annat Opera Baltycka i Gdańsk och Polski Teatr Tańza i Poznań. Under 13 år tillhörde hon den fasta ensemblen vid Skånes Dansteater i Malmö. Sedan några år tillbaka verkar hon som frilansare och har uppdrag av teatrar och danskompanier i såväl Sverige som internationellt.

Läs också Bulletinens recension av Because the day was sunny från 2016 >>

Polska vattenvägar – Kanał Elbląski

En av de vattendrivna slädarna som transporterar båtarna vid Buczyniec i Kanał Elbląski.
Foto: Rysnal.

Genom århundraden har de största naturliga vattenvägarna för transport av gods i Polen varit floderna Wisła, Oder, Bug och Narew. Det finns kontinuerligt planer på att med hjälp av finansiellt stöd från EU modernisera och öka kapaciteten på de naturliga vattenvägarna för att underlätta godstransporter inom landet och via Östersjöhamnarna även öppna för vidare transport utomlands. Inom EU har man fattat ett principbeslut att fram till 2030 reducera godstransport med lastbil med 30 %, och om intentionerna blir verklighet skulle detta kunna innebära stora ekonomiska satsningar på järnvägar och båttransporter för Polen och övriga delar av unionen. Planer finns på att bygga ut slussar, flodfåror och kajanläggningar i samtliga de stora polska floderna för att kunna möta de krav på utrymme och lastkapacitet som redan nu finns i de stora europeiska floderna, t ex Rhen och Elbe.

Polen är geografiskt beläget så att det omges och genomflyts av vatten i olika former. I norr Östersjön, i väster floden Oder och i öster Bug som i delar av sitt lopp utgör gräns mot Ukraina och Belarus.
Som en central pulsåder flyter den mäktiga Wisła, som i sitt läge och sin funktion för Polen inte så lite påminner om Nilen och dess betydelse för Egypten.
Mellan dessa stora sjöfartsleder finns ett nätverk av både naturliga och av människan konstruerade vattenvägar, som varit – och fortfarande är – ekonomiskt och kulturellt betydelsefulla för landet.

Läs vidare >>

Kaczyński: HBTQ-rörelsen hotar hela vår nation

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske.

HBTQ-rörelsen är en het potatis i Polen, inte minst sedan Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski för ett par veckor sedan undertecknade en deklaration om att mänskliga rättigheter även ska gälla homosexuella.

Den strider mot allt vad katolska kyrkan och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) håller högt, och på onsdagen tog ordföranden Jarosław Kaczyński till orda.

Homosexualiteten är ett hot mot kyrkan, mot familjen och barnen, en fara för hela vårt samhälle. Det är onaturligt, det är mot naturen. Gifta par består av en man och en kvinna som tillsammans ska föröka sig. Allt annat är fel. Och homosexuella får definitivt inte adoptera barn, sade Kaczyński på en kyrklig konferens med titeln Att vara polack – stolthet och plikt.

PiS-ledaren tecknade en snabb bild av Polens historia, från delningarna via kommunisttiden till idag.

Kyrkan och patriotismen har stött polskheten under de ofria åren, sade Kaczyński, och efter kommunismens fall har utvecklingen inte alltid gått åt rätt håll.

Som särskild syndabock nämnde han liberaler i största allmänhet och förre politikern Janusz Palikot i synnerhet. Med sitt parti Palikotrörelsen gav Palikot polackerna intrycket att man måste lämna sin polskhet vid EU-inträdet. Palikots parti, där den polska politikens senaste stjärnskott Robert Biedroń inledde sin politiska bana, arbetade för större öppenhet i frågor om homosexualitet och transsexualitet.

HBTQ-rörelsen är en attack på kyrkan, på familjen och barnen, sade Kaczyński. Den hotar hela vår nation. Polen måste förbli en ö av verklig frihet, både yttrandefrihet, religionsfrihet och politisk frihet.

Han var också kritisk till sexualundervisningen som han anser går ut på att sexualisera barnen.

Kaczyński har flera gånger kritiserat Trzaskowskis deklaration och hans uttalanden har följts upp av prominenta partikamrater. Katolska kyrkan, som i Polen är en viktig maktfaktor, har också fyllt på.

Ärkebiskopen i Gdańsk, Sławoj Leszek Głódź, hävdade en predikan i helgen att HBTQ-rörelsen är degenererad och leder till att man krossar de nationella polska traditionerna.

Men alla tar inte debatten på allvar. Förre finansministern Jacek Rostowski (från oppositionspartiet Medborgarplattformen) konstaterade i en intervju att när flyktingarna inte längre är ett användbart hot går man över till att demonisera homosexuella.

Det är inte min sak att nämna några namn i PiS-toppen, skrockade Rostowski. Men PiS är nog det parti som har flest homosexuella som inte kommit ut ur garderoben. (wPolityce, TVN, Natemat.pl april 19)

PiS kampanj mot lärarna

Ännu har regeringen och lärarfacket inte kunnat enas om en lösning som kan stoppa strejken i de polska skolorna. Regeringen har föreslagit löneförhöjning i kombination med utökad undervisningstid, som Bulletinen tidigare rapporterat om. Lärarna sa nej eftersom förslaget i praktiken innebar en sänkning av timlönerna.

Strejken fortsätter alltså, vilket kan komma att äventyra studentexamina i början av maj.

Regeringen utmålar lärarna som bovar som vill skada ungdomarna. Facket menar att strejken måste vara kännbar om det ska lyckas.

För lärarna handlar det om att vinna eller försvinna. Om de ger upp nu förlorar de för lång tid framöver sina elevers och föräldrarnas förtroende. De ger också regeringen en signal om att lärarna kan köras över, och då blir det varken någon rationell förändring av skolsystemet eller löneökningar. Då fortsätter den avskydda skolreformen, och oliktänkande lärare rensas ut av rektorer som tillsatts av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Det som händer kring lärarstrejken visar PiS inte kan hantera konflikten med lärarna, en konflikt som ju inträffar före EU-valet i maj och parlamentsvalet i oktober. Man hoppas att strejken ska ta slut av sig själv och tar till den forna kommunistregimens beprövade metoder: att förlöjliga, att svartmåla och att skrämma.

Kritikerna tycker att lärarna tagit barnen som gisslan samt att de manipuleras av den politiska oppositionen. Regeringen försöker med viss framgång att skapa konflikter mellan de olika lärarfacken och mellan lärarna själva.

Statligt styrda TVPs bild av konflikten är att lärarna inte vill lyssna på kloka argument och att eftersom regeringen är rationell och framgångsrik bör de förstå att regeringens förslag är det bästa. Annars är de bråkmakare med en dold agenda – oppositionens agenda. Oppositionen vill störta regeringen och destabilisera Polen. Lärarna har komprometterat sig och är totalt omoraliska, menar TVP, dessutom är de riktiga latmaskar som vägrar att arbeta mer, fastän de enligt senatens talman Stanisław Karczewski borde arbeta ideellt, som han. Kruxet är bara att talmannen har en lön på 20 000 złoty (ca 50 000 kronor) varje månad medan en lärare tjänar ca 2 300 złoty (ca 5 500 kr). Man manipulerar öppet med statistik både vad gäller de lönehöjningar lärarna fick under förra regeringen och med de nuvarande föreslagna höjningarna. Man kan inte säga att lösningen ligger nära i tiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den viktigaste lektionen

De polska lärarna strejkar. Regeringen vill gärna framställa strejken som ett uttryck för lärarnas girighet. Man försöker uppamma konflikter mellan olika lärargrupper, anklagar dem för att vara lata och svekfulla. Man försöker vända elever och föräldrar mot lärarna. Men vägrar att möta deras krav.

Lärarna har strejkat sedan den 8 april. De kräver lönehöjningar; deras löner ligger på en extremt låg nivå. Men strejken handlar också om lärarnas status, värdighet och om den respekt som makthavarna saknar för dem som utbildar och fostrar nya generationer. Det handlar också om hur skolsystemet ska se ut.

Efter skolreformen står det klart att eleverna ska underkastas en ideologisk omformning enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) önskemål. Ännu tydligare är det – och det visar sociologiska undersökningar – att lärarna hittills åtnjutit stor respekt. I sitt yrke påverkar de såväl enskilda människor som hela samhället och dess framtid.

Det är kanske därför som PiS med sin propagandamaskin så ihärdigt försöker framställa lärarna som inkompetenta latmaskar som man inte kan lita på, precis som läkare och domare. Man försöker vänta ut dem, man räknar med att föräldrarna tröttnar på att skolorna hålls stängd, att examina av olika slag inte kan genomföras och prov inte kan rättas. Avsikten med att dra ut på förhandlingarna med lärarfacket (ZNP) är att knäcka lärarna och tvinga dem att vara regimens ideologiska verktyg i ett indolent skolsystem.

Det är sorgligt att se hur man i statliga regimmedier smutskastar lärarna, angriper fackliga aktivister och försöker misskreditera dem, hur man förlöjligar de strejkande.

De strejkande är emellertid fast beslutna att försvara sina rättigheter, sin heder och status. Strejkkommittéerna koordinerar sina verksamheter allt effektivare, fackföreningar från hela världen uttrycker sitt stöd, polacker solidariserar sig och skänker pengar för att hjälpa lärarna som riskerar att stå utan ersättning för strejkdagarna, spontana solidaritetsmanifestationer äger rum runt om i landet och artister planerar en stödkonsert i veckan.

Nya opinionsundersökningar inför valen visar på orubbat stöd för Lag och Rättvisa vilket stärker regeringens självsäkerhet. Man lovar ett rundabordssamtal men inga pengar, man vill alltså vänta ut och knäcka lärarna för att sedan rensa skolorna från de mest aktiva. Överlag tillhör lärarkollektivet inte PiS mest trogna väljare. Uppväxta i en liberal tradition har de oftast inte mycket till övers för radikala konservativa och nationalistiska idéer. Men de ser och förstår vad PiS gör med skolan, med ungdomarna och med dem själva. Så de fortsätter sin strejk.

Priset är mycket högt. För det handlar om landets framtid. Och även om de inte står vid tavlan i klassrummet så håller de en mycket viktig lektion. De lär ut till sina elever respekten för arbete, vad solidaritet innebär, vad demokrati står för, vad social rättvisa är och att man kan kommunicera utan våld och lögner. Det är den viktigaste lektionen av alla.

Dorota Tubielewicz Mattsson