Polackerna skeptiska till domarnas oberoende

Publicerat 2019-05-06
Högsta domstolen i Warszawa. Foto: Gunilla LIndberg.

Fyrtioåtta polacker som gripits för brott i Skottland har begärt att slippa bli utlämnade till hemlandet. Efter den kontroversiella domstolsreformen kan de inte räkna med en rättvis rättegång, anser de.

En skotsk domstol slår emellertid fast att eftersom de inte är misstänkta för något politiskt brott finns ingen anledning att tro att rättegången inte skulle genomföras enligt polsk lag.

Det skriver tidningen The Scotsman.

Men även hemma i Polen gror misstankar om att det inte står rätt till inom domstolsväsendet. Enligt en färsk opinionsundersökning betvivlar hela 57 % av de tillfrågade att de polska domarna agerar självständigt. Bara 19 % har förtroende för domarkåren.

Undersökningen har genomförts av opinionsinstitutet SW Research för tidningen Rzeczpospolita.

Och enligt domarnas egen förening Iustitia har var sjunde domare fått politiska påtryckningar i arbetet, skriver nyhetsportalen wp.pl. (The Scotsman, rp.pl och wp.pl maj 19)

Kronos – en mästares avslagna anteckningar

Publicerat 2019-05-06
Författaren Witold Gombrowicz.
Foto: Bogdan Paczowski.

I Polen marknadsfördes Gombrowicz sista bok Kronos som hans ”okända storverk”. Och anteckningarna var kanske okända (fast Kronos omnämns faktiskt ett par gånger i Dagböckerna) men de är ingalunda ett storverk. Man läser boken med en stor dos besvikelse och ibland även avsmak. Den genialiske Gombrowicz visar sig här från en mindre fördelaktig sida, såväl konstnärligt som intellektuellt och mänskligt.
Dorota Tubielewicz Mattsson recenserar Witold Gombrowicz Kronos, som kommit ut på svenska.

Läs vidare >>

Symbolfylld valkampanj

Publicerat 2019-05-06
Riddar Karski.
Skärmdump från onet.pl.

Historiska spel är uppskattad underhållning under somrarna i Polen och inför EU-valet den 26 maj arrangerar Karol Karski från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) riddarbataljer där han iförd rustning och stor rödvit flagga besegrar sina fiender korsriddarna.

Det ligger naturligtvis en djup symbolik i detta. År 1410 krossade polska trupper Tyska Orden, som från borgen Malbork styrt över snart sagt hela Europa. Slaget vid Grunwald är en av de historiska händelser som polska barn får lära sig allt om från dag ett i skolan, det är en av nationens många viktiga frihetssymboler. Karski blir en representant för den nationella friheten, för det goda.

EU-valet den 26 maj är en lika viktig strid för Polen. Det är då vi ska avgöra var Polen ska befinna sig på den europeiska arenan, säger han med svärd och sköld i högsta hugg.

Att fienden i det här fallet är just Tyska orden och inte t.ex. turkarna som kung Jan Sobieski 1683 besegrade utanför Wien är inte heller någon tillfällighet. Lag och Rättvisa uppmuntrar öppet medborgarna att se Tyskland som nationens fiende. Man talar inte längre om att nazisterna under andra världskriget ockuperade Polen och mördade miljoner medborgare – det var tyskarna som gjorde det. Och sedan flera år sitter en kommitté och räknar på hur stort krigsskadestånd Polen ska kräva av Tyskland.

Andra som lidit skada under andra världskriget kan däremot inte räkna med att få skadestånd från Polen. Många judiska familjer som under och efter kriget flydde till USA vill ha kompensation för egendom som exproprierats eller stulits. Det är en process som pågått i decennier och som regeringen Morawiecki nu stoppar.

Vi är de mest mördade offren under kriget, och vi kommer inte att betala någon ersättning till någon annan, sade Morawiecki i helgen.

Sedan återstår naturligtvis att se hur USA reagerar på det. Regeringen och president Andrzej Duda lägger ner stora ansträngningar på att hålla sig väl med USA – det vore en stor symbolisk seger för PiS om det vore under regeringen Morawieckis tid som Washington äntligen tog bort kravet på visum för polacker som vill besöka amerikanska släktingar. Warszawa har också stora förhoppningar om att få fler amerikanska trupper till landet för att avskräcka den andra historiska fienden Ryssland från att behandla Polen som man behandlat Ukraina.

Gunilla Lindberg

Smolenskutredningen läggs ner

Publicerat 2019-05-05
Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För ett par månader sedan konstaterade webbplatsen Progress for Poland att Smolenskutredningen i all tysthet var nerlagd – ledamöterna gick inte att nå, och ordföranden, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, lade locket på.

Nu bekräftar Macierewicz att arbetet håller på att avslutas.

Slutrapporten dröjer dock till 2020, arbetet har varit komplicerat eftersom det var en internationell olycka, sade han på en konferens med exilpolacker i USA. Det uppger polska medier.

Kommissionen har sedan 2015 försökt bevisa att president Lech Kaczyńskis plan som störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010 egentligen sprängdes i luften på initiativ av Moskva, och Macierewicz sade sig nu hoppas att åklagaren med alla fakta på bordet nu skulle kunna slå fast att Bogdan Klich och Donald Tusk, på den tiden försvarsminister respektive regeringschef i Polen, bär ansvar för kraschen.

Redan kort efter olyckan hävdade Macierewicz att presidentplanet utsatts för ett politiskt attentat. Skälet skulle vara att den ryske presidenten Vladimir Putin upplevde Lech Kaczyńskis Rysslandspolitik som ett hot. Premiärminister Tusk skulle ha varit Putin behjälplig med att sopa spåren under mattan.

Partiet Lag och Rättvisa (PiS), då i opposition, tillsatte kort efter olyckan en egen haveriutredning. Efter parlamentsvalet 2015 då PiS fick tillräckligt många platser i sejmen för att kunna bilda regering blev Macierewicz utredning statlig. Man fick i praktiken fria händer och obegränsade resurser för att bevisa att planet sprängts i luften. Offren benämndes stupade och skulle hedras vid alla årliga historiska minnesdagar då man mindes dem som stupat i t.ex. Warszawaupproret, eller hungriga demonstranter som dödades av kommunistregimen osv. Deras gravar grävdes upp för provtagning men internationella forensiska laboratorier hittade inga spår av sprängämnen. Imaginära explosioner genomfördes i avsikt att samla bevis. Ett aber var att man inte hade tillgång till flygplansvraket – det står fortfarande i Smolensk.

Samtidigt höll PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, bror till den omkomne presidenten, månatliga minnesmöten utanför presidentpalatset där man också berättade om kommissionens arbete och utlovade stora avslöjanden som aldrig kom. Han uppmanade alla kommuner att bygga monument över Smolenskoffren och framhöll att Lech Kaczyński under 1980-talet var Solidaritets verklige ledare, inte Lech Wałęsa, vars namn också tagits bort ur de nya historieböckerna. 

Under det senaste året har Smolenskretoriken tonats ner, allt färre polacker tror på en sprängning och Kaczyński själv har tappat tron på en lösning.

Nästa år kommer slutrapporten, lovar Macierewicz.

Gunilla Lindberg

Nätverkande gav praktik i Göteborg

Publicerat 2019-05-05
Den unga polska dirigenten Magdalena Pawlisz får praktisera på Göteborgsoperan tack vare Rotary.
Foto: Mirus.

En ung polsk dirigent blir en av de första som kommer ifråga för Rotarys senaste projekt i den internationella verksamheten New Generations Service Exchange. I höst får hon auskultera på Göteborgsoperan.

Samfundets ordförande Peter Eklund, hängiven rotarian och District Governor 2017–2018, berättar om projektet.

Magdalena Pawlisz heter en ung dirigent från Gdańsk, som via Rotary får möjligheten att auskultera på Göteborgsoperan i höst. På programmet står både Bizets Carmen och Wagners Nibelungen Ring. Det innebär en stor möjlighet för en ung dirigent att få praktisera under dessa förhållanden.

Trots sina unga år har Magdalena Pawlisz en lång meritlista. Hon spelar fiol, piano, pukor och klarinett och hon har vunnit ett antal dirigenttävlingar. Genom sin stora internationella erfarenhet har hon lärt sig att hantera många språk och talar förutom polska också engelska, tyska, italienska och franska. Hon har studerat på Musikakademierna i Gdańsk och Kraków, på Universität der Künste i Berlin och varit biträdande dirigent på Mainfranken Theater i Wurzburg. Förra året påbörjade hon sina doktorandstudier i dirigering vid Musikakademin i Kraków.

Hur kunde Magdalena få möjligheten att komma till Göteborgsoperan? Det handlar om nätverk och kontakter. Som rotarian har jag samarbetat med hennes mamma Barbara Pawlisz, Rotaryguvernör i Polen. I mitt eget distrikt har jag lärt känna Suzanne Brenning som tidigare varit verksam vid Göteborgsoperan. Det hela bygger alltså på kontakter och goda relationer och människor som vill hjälpa. Det är något som vi kan använda som argument då vi rekryterar nya medlemmar till våra svensk-polska lokalföreningar. Genom exempel som detta kanske vi kan locka flera till att vara aktiva!

Vad är då kostnaderna för de som får möjlighet att praktisera? Det är rotaryklubben/distriktet som svarar för alla de kostnader som uppstår. Men man försöker alltid hitta billigt eller allra helst sponsrat boende på den plats själva praktiken ska genomföras.


Peter Eklund

Magdalena Pawlisz hemsida >>
Magdalena Pawlisz på Youtube >>

Rotary är en internationell organisation för män och kvinnor som genomför serviceprojekt lokalt och globalt. Medlemmarna är organiserade i autonoma klubbar. Rörelsen har 1,2 miljoner medlemmar i mer än 32 000 klubbar i 200 länder. I Sverige är vi idag ca 22 000 medlemmar och i Polen ca 1 800. Under kommunisttiden var rotaryklubbar inte tillåtna.

Rotary är indelat i olika distrikt över hela världen och Polen utgör distrikt nr 2231. I Sverige har vi 10 distrikt och klubbarna i Uppland tillhör distrikt 2350. Mellan dessa två distrikt finns en överenskommelse om samverkan bl a inom utbildning i ledarskap för unga människor. För något år sedan fanns en artikel i Bulletinen om denna verksamhet. Nu utökar vi vår samverkan med det som kallas New Generations Service Exchange, NGSE, som är ett kort program för studenter och yrkesverksamma upp till 30 år. Det innebär att unga personer kan komma till ett annat land för att praktisera eller studera några veckor upp till sex månader. Man behöver inte ha någon anknytning till Rotary för att komma i åtnjutande av denna typ av stipendium.

Peter Eklund

Laddad politisk helg i Polen

Publicerat 2019-05-05
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: wikipedia.

Den polska politiken går som så ofta på högvarv och den gångna helgen har varit särskilt laddad.

Den 1–maj firade Polen 15-årsdagen av sitt EU-inträde, den 2 maj var det polska flaggans dag och den 3 maj är den dag då polackerna med stolthet minns den grundlag som antogs 1791 men som ledde till att Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen delade upp landet sinsemellan.

Med anledning av just 3 maj har Donald Tusk, Europeiska rådets avgående ordförande, varit inbjuden som talare på universitetet i Warszawa. Han var inte oväntat kritisk till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Regeringen fira grundlagen den 3 maj men bryter mot den alla andra dagar, sade han.

President Dudas förslag om att EU-medlemskapet skulle införas i grundlagen betecknade han som obegripligt: Regeringen uppfyller ju ändå inte de grundläggande villkoren! Han konstaterade också att de som spelar på de patriotiska känslorna inte agerar i nationens intresse.

Så gjorde man i slutet av 1700-talet också, och det ledde till Polens delning, varnade Tusk.

Regeringstrogna TVP tyckte sig höra ekon från 1930-talet och illustrerade sin rapportering från föreläsningen med bilder på hur Hitler och Stalin delade upp Polen sinsemellan efter andra världskriget.

Nästa historiska minnesdag – den 4 juni – hölls för 30 år sedan de första delvis fria valen i Polen, de val som ledde till kommunismens fall i hela Östeuropa. Denna symbolladdade dag är det sagt att Tusk ska offentliggöra sitt nya parti, 4 juni-rörelsen.

Tusk, för många en ledare med internationell strålglans efter åren i Europeiska rådet, är ett stort orosmoln för PiS. Regeringspartiet har fruktat hans återkomst till den politiska scenen ända sedan han fick jobb i Bryssel 2014. På olika sätt har man försökt misskreditera honom genom att kalla honom till mer eller mindre suspekta rättegångar för att vittna. PiS vill också gärna se honom som delvis ansvarig för Smolenskolyckan 2010 då nittiosex personer, bland dem president Lech Kaczyński, omkom.

Trots kampanjerna mot Tusk – man kan påminna sig hur Polen som enda medlemsland röstade för en annan kandidat då Tusk med siffrorna 27–1 omvaldes som ordförande i Europeiska rådet – ligger han hela tiden högt i opinionsmätningarna. PiS fruktar dels att Tusks nya parti ska få många röster i höstens parlamentsval och dels att Tusk själv ska ställa upp i presidentvalet nästa vår.

Ett annat hot mot PiS är Robert Biedroń, tidigare borgmästare i Słupsk, som också bildat ett nytt oppositionsparti, Wiosna (Våren). Biedroń vill för gott skilja kyrka och stat, högt på hans lista står också lika rättigheter för homosexuella – han är Polens förste öppet homosexuella politiker. Han vill även liberalisera landets stränga abortlag. Biedroń är kort sagt ett rött skynke för PiS som anser att HBTQ-rörelsen är ett hot mot nationen. Hans parti får över 10 % i alla opinionsmätningar.

Inför EU-valet den 26 maj har de flesta av de övriga oppositionspartierna gått ihop i en Europeisk Koalition, och det ligger nära till hands att tänka sig att Tusk, Biedroń och Koalitionen tillsammans lätt skulle slå ut PiS i både EU-valet och parlamentsvalet. Men även inom oppositionen är det få politiker som vill eller vågar stöta sig med katolska kyrkan, som aktivt deltar i politiken både framför och bakom kulisserna. HBTQ-frågor är inte heller något som de förtroendevalda vill förknippas med – man är helt enkelt tveksam till det lönsamma i att ha med Biedroń i gruppen, trots hans tio procent.

Nu kraftsamlar hela det politiska etablissemanget inför EU-valet i slutet av maj och parlamentsvalet i höst. Regeringspartiet Lag och Rättvisa har visserligen stort stöd bland väljarna – men inte den egna majoritet man skulle önska. Men oppositionen är till PiS glädje fortfarande inte enad. Frågan är hur Tusk kommer att påverka inrikespolitiken när han nu lämnar Bryssel.

Gunilla Lindberg

Nya föreställningar med Lidia Wos

Publicerat 2019-05-04

Den polska dansaren och koreografen Lidia Wos bor och verkar sedan ett antal år i Skåne med Malmö som bas. I maj är hon aktuell med två olika föreställningar.

Den första heter ”Because the day was sunny” och är en dansteaterföreställning inspirerad av Wisława Szymborskas poesi.

Föreställningen hade premiär i Malmö hösten 2016 och fick då ett mycket gott mottagande av såväl publik som recensenter. Nu sätts den upp igen på en liten turné i Skåne.

Den spelas vid tre tillfällen i Skåne i början av maj; 3 maj på Landskrona Teater >>, 7 maj på Lunds Stadsteater >> och 13 maj på Barbacka Kristianstad >>. Kl 19.00 vid alla tillfällen.

Den andra föreställningen heter ”Snapshots of a crowd” och ingår som en del i Skånes Dansteaters program Trip som har premiär på Skånes Dansteater i Malmö den 15 maj. Mer information om den föreställningen finns på Skånes Dansteaters hemsida, http://www.skanesdansteater.se.

Lidia Wos kommer ursprungligen från Puławy i sydöstra Polen. Hon har fått sin utbildning till dansare i Warszawa och har tidigare arbetat på bland annat Opera Baltycka i Gdańsk och Polski Teatr Tańza i Poznań. Under 13 år tillhörde hon den fasta ensemblen vid Skånes Dansteater i Malmö. Sedan några år tillbaka verkar hon som frilansare och har uppdrag av teatrar och danskompanier i såväl Sverige som internationellt.

Läs också Bulletinens recension av Because the day was sunny från 2016 >>

Polska vattenvägar – Kanał Elbląski

Publicerat 2019-05-04
En av de vattendrivna slädarna som transporterar båtarna vid Buczyniec i Kanał Elbląski.
Foto: Rysnal.

Genom århundraden har de största naturliga vattenvägarna för transport av gods i Polen varit floderna Wisła, Oder, Bug och Narew. Det finns kontinuerligt planer på att med hjälp av finansiellt stöd från EU modernisera och öka kapaciteten på de naturliga vattenvägarna för att underlätta godstransporter inom landet och via Östersjöhamnarna även öppna för vidare transport utomlands. Inom EU har man fattat ett principbeslut att fram till 2030 reducera godstransport med lastbil med 30 %, och om intentionerna blir verklighet skulle detta kunna innebära stora ekonomiska satsningar på järnvägar och båttransporter för Polen och övriga delar av unionen. Planer finns på att bygga ut slussar, flodfåror och kajanläggningar i samtliga de stora polska floderna för att kunna möta de krav på utrymme och lastkapacitet som redan nu finns i de stora europeiska floderna, t ex Rhen och Elbe.

Polen är geografiskt beläget så att det omges och genomflyts av vatten i olika former. I norr Östersjön, i väster floden Oder och i öster Bug som i delar av sitt lopp utgör gräns mot Ukraina och Belarus.
Som en central pulsåder flyter den mäktiga Wisła, som i sitt läge och sin funktion för Polen inte så lite påminner om Nilen och dess betydelse för Egypten.
Mellan dessa stora sjöfartsleder finns ett nätverk av både naturliga och av människan konstruerade vattenvägar, som varit – och fortfarande är – ekonomiskt och kulturellt betydelsefulla för landet.

Läs vidare >>

Kaczyński: HBTQ-rörelsen hotar hela vår nation

Publicerat 2019-04-25
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske.

HBTQ-rörelsen är en het potatis i Polen, inte minst sedan Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski för ett par veckor sedan undertecknade en deklaration om att mänskliga rättigheter även ska gälla homosexuella.

Den strider mot allt vad katolska kyrkan och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) håller högt, och på onsdagen tog ordföranden Jarosław Kaczyński till orda.

Homosexualiteten är ett hot mot kyrkan, mot familjen och barnen, en fara för hela vårt samhälle. Det är onaturligt, det är mot naturen. Gifta par består av en man och en kvinna som tillsammans ska föröka sig. Allt annat är fel. Och homosexuella får definitivt inte adoptera barn, sade Kaczyński på en kyrklig konferens med titeln Att vara polack – stolthet och plikt.

PiS-ledaren tecknade en snabb bild av Polens historia, från delningarna via kommunisttiden till idag.

Kyrkan och patriotismen har stött polskheten under de ofria åren, sade Kaczyński, och efter kommunismens fall har utvecklingen inte alltid gått åt rätt håll.

Som särskild syndabock nämnde han liberaler i största allmänhet och förre politikern Janusz Palikot i synnerhet. Med sitt parti Palikotrörelsen gav Palikot polackerna intrycket att man måste lämna sin polskhet vid EU-inträdet. Palikots parti, där den polska politikens senaste stjärnskott Robert Biedroń inledde sin politiska bana, arbetade för större öppenhet i frågor om homosexualitet och transsexualitet.

HBTQ-rörelsen är en attack på kyrkan, på familjen och barnen, sade Kaczyński. Den hotar hela vår nation. Polen måste förbli en ö av verklig frihet, både yttrandefrihet, religionsfrihet och politisk frihet.

Han var också kritisk till sexualundervisningen som han anser går ut på att sexualisera barnen.

Kaczyński har flera gånger kritiserat Trzaskowskis deklaration och hans uttalanden har följts upp av prominenta partikamrater. Katolska kyrkan, som i Polen är en viktig maktfaktor, har också fyllt på.

Ärkebiskopen i Gdańsk, Sławoj Leszek Głódź, hävdade en predikan i helgen att HBTQ-rörelsen är degenererad och leder till att man krossar de nationella polska traditionerna.

Men alla tar inte debatten på allvar. Förre finansministern Jacek Rostowski (från oppositionspartiet Medborgarplattformen) konstaterade i en intervju att när flyktingarna inte längre är ett användbart hot går man över till att demonisera homosexuella.

Det är inte min sak att nämna några namn i PiS-toppen, skrockade Rostowski. Men PiS är nog det parti som har flest homosexuella som inte kommit ut ur garderoben. (wPolityce, TVN, Natemat.pl april 19)

PiS kampanj mot lärarna

Publicerat 2019-04-20

Ännu har regeringen och lärarfacket inte kunnat enas om en lösning som kan stoppa strejken i de polska skolorna. Regeringen har föreslagit löneförhöjning i kombination med utökad undervisningstid, som Bulletinen tidigare rapporterat om. Lärarna sa nej eftersom förslaget i praktiken innebar en sänkning av timlönerna.

Strejken fortsätter alltså, vilket kan komma att äventyra studentexamina i början av maj.

Regeringen utmålar lärarna som bovar som vill skada ungdomarna. Facket menar att strejken måste vara kännbar om det ska lyckas.

För lärarna handlar det om att vinna eller försvinna. Om de ger upp nu förlorar de för lång tid framöver sina elevers och föräldrarnas förtroende. De ger också regeringen en signal om att lärarna kan köras över, och då blir det varken någon rationell förändring av skolsystemet eller löneökningar. Då fortsätter den avskydda skolreformen, och oliktänkande lärare rensas ut av rektorer som tillsatts av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Det som händer kring lärarstrejken visar PiS inte kan hantera konflikten med lärarna, en konflikt som ju inträffar före EU-valet i maj och parlamentsvalet i oktober. Man hoppas att strejken ska ta slut av sig själv och tar till den forna kommunistregimens beprövade metoder: att förlöjliga, att svartmåla och att skrämma.

Kritikerna tycker att lärarna tagit barnen som gisslan samt att de manipuleras av den politiska oppositionen. Regeringen försöker med viss framgång att skapa konflikter mellan de olika lärarfacken och mellan lärarna själva.

Statligt styrda TVPs bild av konflikten är att lärarna inte vill lyssna på kloka argument och att eftersom regeringen är rationell och framgångsrik bör de förstå att regeringens förslag är det bästa. Annars är de bråkmakare med en dold agenda – oppositionens agenda. Oppositionen vill störta regeringen och destabilisera Polen. Lärarna har komprometterat sig och är totalt omoraliska, menar TVP, dessutom är de riktiga latmaskar som vägrar att arbeta mer, fastän de enligt senatens talman Stanisław Karczewski borde arbeta ideellt, som han. Kruxet är bara att talmannen har en lön på 20 000 złoty (ca 50 000 kronor) varje månad medan en lärare tjänar ca 2 300 złoty (ca 5 500 kr). Man manipulerar öppet med statistik både vad gäller de lönehöjningar lärarna fick under förra regeringen och med de nuvarande föreslagna höjningarna. Man kan inte säga att lösningen ligger nära i tiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den viktigaste lektionen

Publicerat 2019-04-15

De polska lärarna strejkar. Regeringen vill gärna framställa strejken som ett uttryck för lärarnas girighet. Man försöker uppamma konflikter mellan olika lärargrupper, anklagar dem för att vara lata och svekfulla. Man försöker vända elever och föräldrar mot lärarna. Men vägrar att möta deras krav.

Lärarna har strejkat sedan den 8 april. De kräver lönehöjningar; deras löner ligger på en extremt låg nivå. Men strejken handlar också om lärarnas status, värdighet och om den respekt som makthavarna saknar för dem som utbildar och fostrar nya generationer. Det handlar också om hur skolsystemet ska se ut.

Efter skolreformen står det klart att eleverna ska underkastas en ideologisk omformning enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) önskemål. Ännu tydligare är det – och det visar sociologiska undersökningar – att lärarna hittills åtnjutit stor respekt. I sitt yrke påverkar de såväl enskilda människor som hela samhället och dess framtid.

Det är kanske därför som PiS med sin propagandamaskin så ihärdigt försöker framställa lärarna som inkompetenta latmaskar som man inte kan lita på, precis som läkare och domare. Man försöker vänta ut dem, man räknar med att föräldrarna tröttnar på att skolorna hålls stängd, att examina av olika slag inte kan genomföras och prov inte kan rättas. Avsikten med att dra ut på förhandlingarna med lärarfacket (ZNP) är att knäcka lärarna och tvinga dem att vara regimens ideologiska verktyg i ett indolent skolsystem.

Det är sorgligt att se hur man i statliga regimmedier smutskastar lärarna, angriper fackliga aktivister och försöker misskreditera dem, hur man förlöjligar de strejkande.

De strejkande är emellertid fast beslutna att försvara sina rättigheter, sin heder och status. Strejkkommittéerna koordinerar sina verksamheter allt effektivare, fackföreningar från hela världen uttrycker sitt stöd, polacker solidariserar sig och skänker pengar för att hjälpa lärarna som riskerar att stå utan ersättning för strejkdagarna, spontana solidaritetsmanifestationer äger rum runt om i landet och artister planerar en stödkonsert i veckan.

Nya opinionsundersökningar inför valen visar på orubbat stöd för Lag och Rättvisa vilket stärker regeringens självsäkerhet. Man lovar ett rundabordssamtal men inga pengar, man vill alltså vänta ut och knäcka lärarna för att sedan rensa skolorna från de mest aktiva. Överlag tillhör lärarkollektivet inte PiS mest trogna väljare. Uppväxta i en liberal tradition har de oftast inte mycket till övers för radikala konservativa och nationalistiska idéer. Men de ser och förstår vad PiS gör med skolan, med ungdomarna och med dem själva. Så de fortsätter sin strejk.

Priset är mycket högt. För det handlar om landets framtid. Och även om de inte står vid tavlan i klassrummet så håller de en mycket viktig lektion. De lär ut till sina elever respekten för arbete, vad solidaritet innebär, vad demokrati står för, vad social rättvisa är och att man kan kommunicera utan våld och lögner. Det är den viktigaste lektionen av alla.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gowin kritisk till 500+

Publicerat 2019-04-15
Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Alla barn bör få barnbidrag, ju fler barn i en familj desto högre barnbidrag. Det säger högskoleminister Jarosław Gowin, som därmed visar på en spricka i regeringens familjepolitik.

Gowin, ordförande i det lilla högerpartiet Porozumienie (Samförstånd) som i valet samordnade sig med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Solidarna Polska (Solidariska Polen) säkrade segern för högerpartierna hösten 2015, visar därmed att de tre koalitionspartierna inte alltid är eniga.

Jag ville redan från början haft en annan konstruktion av barnbidraget, säger Gowin till kommersiella TVN. Om första barnet fått 250 złoty i månaden, andra barnet 500 złoty, tredje barnet 750 złoty och det fjärde 1000 złoty, så skulle det öka befolkningsantalet mycket snabbare.

Det är första gången Gowin kritiserar PiS flaggskepp, barnbidraget 500+, och man spekulerar nu lite i om orsaken handlar om att PiS utarbetar en ny plan för högskoledepartementet. (Natemat.pl april 19)

Investerarnas intresse för Polen minskar

Publicerat 2019-04-15

Polen är inte längre det land i Öst- och Centraleuropa som är mest attraktivt för utländska investerare. Över 60 % av investerarna är kritiska till den nuvarande ekonomiska politiken i landet. Det framgår av en färsk undersökning från polsktyska handelskammaren och industridepartementet.

Investerarna betvivlar stabiliteten i den samhällspolitiska utvecklingen, tycker illa om att regler ändrats till deras nackdel och oroar sig för bristen på arbetskraft. Två undersökningar efter varandra visar hur förtroendet för Polen fallit – år 2017 låg Polen i topp, året därpå på andra plats och nu först på tredje plats bland de länder när utländska investerare funderar på var de ska placera sina pengar. Tjeckien och Estland är mer attraktiva i investerarnas ögon.

Men man har fler synpunkter – över en fjärdedel av de tillfrågade räknar med att utvecklingen i Polen ska stagnera, vilket är fler än tidigare. De som ser optimistiskt på utvecklingen minskar därmed. (Innpoland april 19)

Polska påskägg – pisanki

Publicerat 2019-04-15
Ägg i olika tekniker.

Påskägg i Polen är traditionell folkkonst och kan fortfarande köpas på Cepelia, den polska Hemslöjden. Äggen har utvecklats under sekler och skiftar ungefär som folkdräkter gör i olika delar av landet. Arkeologer har under utgrävningar hittat målade ägg från runt år 1000.

Handmålade ägg av trä från olika regioner.

På polska heter det inte att måla ägg utan att skriva (pisać) och därav namnet pisanki för de handgjorda äggen. Det finns dock undantag där äggen målas. Huvudsakligen dekoreras de mest med en batikmetod och med skrapningsteknik. Enligt batikmetoden ”skrivs” mönstret på ett ägg med smält bivax och man använder en tunn nål. När vaxet torkat doppar man ägget i växtfärg. Därefter tar man bort vaxet genom försiktig uppvärmning och mönstret framträder.

Tupp och höna, gjorda för hand.

Med skrapningstekniken doppas ägget i växtfärg och sedan skrapas hela mönstret fram på fri hand med en spetsig kniv. I Kurpie i nordöstra Polen använder man en teknik med märgtrådar ur säv som limmas med små garnbitar på ägget. I vissa delar av Polen målar man ägg av trä, annars använder man sig av riktiga ägg från höns, ankor eller gäss.

På palmsöndagen före påsk tar man med sig ”palmer” till kyrkan till åminnelse av Jesu intåg i Jerusalem. Denna tradition hade vi även i Sverige fram till 1529. ”Palmerna” består av pinnar som är klädda med torkade blommor och gräs färgat i bjärta färger. Även sådana kan man hitta på Cepelia. Traditionen kommer från Litauen som var i union med med Polen 1386 – 1792.

Glad Påsk!
Text och bild: Henrik Oxelcrantz
Källa: Jag har hittat en del i en ICA-kuriren från början av 80-talet.

Smolensk-mytologin tonas ner inför årets val

Publicerat 2019-04-10
Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För nio år sedan, den 10 april 2010, störtade president Lech Kaczyńskis plan i dimman på ett militärt flygfält nära den ryska staden Smolensk och alla 96 ombord omkom. Då skapades en av de kraftfullaste myterna i polskt samhällsliv: olyckan var ett politiskt attentat. Framför sig såg många polacker en komplott där ryska och polska ledare var inblandade, de såg explosioner i luften och grymma ryssar som avrättade överlevande.

Det skriver den politiska sajten politico.eu i en analys inför EU-valet.

Idén om ett sabotage användes flitigt av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför det segerrika parlamentsvalet 2015.

Inför årets val – till EU i maj och till parlamentet i höst – drar PiS inte längre Smolensk-kortet. Partiets hårda kärna är fortfarande övertygad om konspirationsteorin, men idag fruktar man att den kan stöta bort väljare.

Dagen ägnas förstås åt minnesceremonier som avslutas med tal av partiledaren Jarosław Kaczyński utanför presidentpalatset. Olyckan har blivit en del av PiS politiska identitet och den hjälpte partiet att överleva under de år då landet styrdes av Medborgarplattformen (PO) och Donald Tusk, skriver politico.eu.

Konspirationsteorin gav upphov till en hel del spekulationer. Kaczyńskis månatliga besked till anhängarna gick ut på att allt var politiskt initierat och att sanningen snart skulle avslöjas. Han understöddes av förre försvarsministern Antoni Macierewicz, som misstrodde den statliga haverikommissionen. Att misstag från besättningen och dåligt väder orsakade olyckan var för honom oacceptabelt, och så snart som möjligt efter regeringsskiftet hösten 2015 öppnade han en ny Smolenskutredning som skulle bevisa att planet sprängts i luften. En tillkallad expert sade att presidentplanet delats på längden, precis som när man steker korv, en annan visade med tillknycklade läskburkar hur planet såg ut efter nedslaget, skriver politico.eu.

Regissören Antoni Krauzes film Smolensk från 2016 pekar mot Moskva och Kaczyński anser att filmen ”helt enkelt visar sanningen.”

Anklagelserna om att Tusk skulle vara inblandad har under åren fungerat som politisk ammunition mot honom och hans parti Medborgarplattformen (PO), och Tusk har upprepade gånger kallas att vittna i rättegångar som haft anknytning till flygolyckan.

Smolensk-förfalskningen slet sönder samhällslivet redan från början, sade han i en rättegång förra året.

Inga bevis för konspirationsteorierna har dykt upp. Ryssland vill inte släppa ifrån sig flygplansvraket och inga spår av sprängämnen har kunnat upptäckas på offrens uppgrävda kroppar. Ändå tror nästan en fjärdedel av polackerna fortfarande på teorin om ett politiskt attentat.

Macierewicz hävdar fortfarande att det går att bevisa att planet sprängdes i luften, men Kaczyński själv tycks ha förstått att Smolensk inte drar lika många röster som förr. Olyckan har tonats ner inför EU-valet, nu vill premiärminister Mateusz Morawiecki locka med nya extrapengar till barnfamiljer och pensionärer. (Politico.eu, Polskie Radio och wB 10 april 19)

Ärkebiskop: Pedofildömd kardinal har kränkts

Publicerat 2019-04-09
Ärkebiskop Marek Jędraszewski. I bakgrunden en bild av Madonnan med barnet. Foto: Adam Bujak, Bialy Kruk.

Pedofilin inom katolska kyrkan är sedan en tid på var mans läppar. Även kyrkans egna män uttalar sig – Polens primas (högsta kyrkliga titel i ett katolskt land) Wojciech Polak ber alla offer oförbehållsamt om förlåtelse samtidigt som han på tisdagen presenterade riktlinjer för skydd av barn och ungdomar i Gniezno stift.

Ärkebiskopen i Kraków, Marek Jędraszewski, däremot använder pedofilidomen mot den australiske kardinalen George Pell som ett exempel på hur man kan bli förföljd i dagens samhälle.

Kristendomen har alltid varit förföljd, och kardinalens mänskliga rättigheter har kränkts, sade ärkebiskopen på en konferens i dagarna.

Han fördömde Västeuropa, där relativismen och individualismen hyllas.

Det är farligt, det är en kapplöpning för råttor, sade Jędraszewski och frågade retoriskt om religionen fortfarande är nödvändig för människan.

Ja, svarade han, gemenskap, där människor lever i tron tillsammans, den är nödvändig, för att man inte ska gå vilse i världen som om Gud inte fanns. Vad vore Europa om man skär av sina europeiska rötter, frågade ärkebiskopen. (Natemat.pl och TVN 9 april 19)

Biedroń: Början till slutet på Kaczyńskis tid

Publicerat 2019-04-09
Robert Biedroń, nytt löfte i politiken. Foto: FB.

Detta är början till slutet på Kaczyński-eran. Vi har ju precis startat vår verksamhet, men man talar redan mer om frågor som rör människors vardag: löner, pensioner, bostäder, luftföroreningar, jämställdhet mellan könen och lika rättigheter för alla grupper i samhället. En del av detta ser regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som depraverat.

Det säger Rober Biedroń, som efter tiden som borgmästare i Słupsk räknar med att ta plats i rikspolitiken med hjälp av sitt nybildade parti Wiosna (Våren), till den politiska sajten International Politics and Society, IPS.

I tre år har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) legat högt i opinionsundersökningarna, men nu har man snärjt in sig i några korruptionsskandaler och förtroendet har minskat. Vårt parti har dykt upp och människor känner att det går att besegra Jarosław Kaczyńskis parti, säger Biedroń. I alla opinionsundersökningar ligger vi runt 12 %, vilket inte är lite för polska förhållanden. Vi kämpar för social rättvisa, mänskliga rättigheter, civilt partnerskap – PiS anser sådant vara degenerade företeelser från EU. Men vill vi ha demokrati måste vi ta hela paketet, för allt hör ihop.

De som dras till oss är ofta unga framstegsvänliga storstadsbor som har tröttnat på de gamla partierna – sådana som inte brytt sig om att rösta tidigare. Vi får alltså fler väljare att gå och rösta, konstaterar Wiosna-ledaren. Och om vi gick med i Europeiska Koalitionen (där de flesta större oppositionspartierna ingår) skulle de väljarna strunta i att rösta, för de tror inte på de gamla politikerna längre. Dessutom är Europeiska Koalitionen alltför bred, partierna har motstridiga intressen och kommer aldrig att kunna enas om ett gemensamt program.

Wiosnas första test blir i EU-valet i maj: Biedroń hoppas på ett starkt EU som också sysslar med vardagsfrågor – sjukvård, utbildning osv. Han understryker också att den i EU mångomtalade solidariteten mellan medlemsländerna ska gälla alla och i alla frågor – så är inte fallet med den tysk-ryska gasledningen Nord Stream II.

Den nuvarande regeringen försöker försvaga EUs strukturer och i stället Donald Trumps favoritbaby i Europa, men så kommer det naturligtvis aldrig att bli, säger han. Vi måste långsiktigt arbeta för större europeisk säkerhet och försvarsförmåga. (ips-journal.eu 9 april 19)

Strejk stänger fyra av fem polska skolor

Publicerat 2019-04-09

Runt 80 % av de polska skolorna uppges vara stängda sedan lärarna på måndagen drog igång sin landsomfattande strejk.

Strejken är väl placerad – just nu infaller vårens tentamensperiod för landets högstadieelever och gymnasister, vilket sätter extra press på regeringen.

Lärarna har under en lång period begärt och förhandlat om bättre arbetsvillkor och inte minst högre löner. Bakom kraven står två av de tre största lärarfacken. Den tredje lärarorganisationen hör hemma i fackförbundet Solidaritet, som står regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nära, antog regeringens bud på söndagskvällen.

Sedan utbildningsminister Anna Zalewska misslyckats med att lugna landets upproriska lärare sattes i stället förra premiärministern Beata Szydło in som förhandlare. Hon erbjöd en social pakt som gick ut på att lärarna år 2023 skulle få höjd lön mot att de åtog sig 4–6 fler undervisningstimmar i veckan. De flesta lärarfacken sade alltså nej till budet.

Katolska kyrkan i Polen är som alltid politiskt engagerad, och på söndagen bad präster till Gud om att lärarna skulle återta sitt strejkvarsel, vilket fick ett antal åhörare att lämna mässan.

Kraven på höjda löner inom den offentliga sektorn har blivit alltmer högljudda sedan regeringen drog igång stora sociala satsningar – dels på barnfamiljerna, dels på sänkt pensionsålder – och därför tvingades släppa det gamla taket för underskott i budgeten. (Warsaw Voice, natemat.pl och wB 9 april 19)

EU: Disciplinkammaren är ett hot mot domstolarnas oberoende

Publicerat 2019-04-05
Högsta domstolen i Warszawa. Foto: G. Lindberg.

EU-kommissionen inledde i veckan ett överträdelseförfarande mot Polen för de disciplinära åtgärder för domare som regeringen infört. Systemet utgör ett hot mot domarnas och domstolarnas oberoende, menar Kommissionen. Polen har fått två månader på sig att svara.

De nya disciplinåtgärderna är till för att stävja patologiska beteenden hos domare, säger justitieminister Zbigniew Ziobro. Disciplinkammaren ska syssla med misstag som domare begår, inklusive stölder. Det gamla systemet var otillräckligt.

Och Nationella Domstolsrådet (KRS), som avgör vilka domare som ska dras inför Disciplinkammaren, är betydligt mer politiskt oberoende än motsvarande organ i Tyskland, hävdar han.

Avsikten med den stora och kontroversiella domstolsreformen har enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) varit att komma tillrätta med ett ineffektivt och ibland korrupt system som utvecklats under kommunisttiden. Domarna har pekats ut som en korrumperad elit vars egna angelägenheter ofta fått gå före allmänhetens intressen.

För att i grunden kunna förändra detta otillräckliga system krävdes lagändringar, och eftersom Konstitutionsdomstolen (KD) ska godkänna alla lagar, dvs. se till så att de inte strider mot grundlagen, hyste PiS oro för att reformerna skulle stoppas direkt. Även Högsta domstolen och Domstolsrådet behövde reformeras. Utöver nya reglementen om hur arbetet skulle skötas sänktes pensionsåldern för domare. Därmed föll ett antal ledamöter som hade flera år kvar av sitt förordnande bort och ersattes med handplockade jurister. Man utökade också antalet platser och tillsatte dem. Domstolarnas ordförande ner på lokal nivå har också bytts ut. Snart var alla viktigare domstolsposter besatta med jurister med samma politiska inställning som regeringen. PiS har också majoritet i parlamentet och kunde nu snabbt få igenom sina nya lagar.

Omfattande demonstrationer från oppositionen, från jurister och från allmänheten har inte påverkat regeringen. Inte heller protester från EU, som tidigt såg en risk för politisering av domarväsendet.

PiS-regeringen sökte förgäves stöd hos Europas främsta grundlagsjurister, Venedigkommissionen, och fortsatte därefter att fullfölja sin linje. Den senaste konflikten med EU är alltså en disciplinkammare för domstolsledamöter.

Domare av annan politisk åsikt känner sig tvingade att svälja kritiken mot regeringen för att inte förlora jobbet. (Europaportalen, Polskie Radio och wB 4 april 19)

Szydło vill stoppa lärarstrejk

Publicerat 2019-04-05
Vice premiärminister Beata Szydło. Foto. P. Tracz.

Polska lärare är missnöjda med den utbildningsreform som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) genomfört, man anser att det nya systemet är en återgång till det som gällde under kommunisttiden och som var dåligt redan då. Utöver det vill lärarna ha 30 % högre lön och bättre arbetsvillkor.

Polska lärare har dåligt betalt och eftersom högre utbildning kostar, har de flesta dragit på sig stora banklån. Statliga insatser för högskoleelever som studiemedel och bra studielån finns inte.

Lärarfacket har genomfört en lång rad protester men förhandlingarna med utbildningsminister Anna Zalewska har inte medfört någon större samsyn.

Därför har Beata Szydło fått överta samtalen med lärarna och hon föreslår en ”socialpakt för utbildningen” som bland annat ska innehålla systemförändringar. Men socialpakten är inte offentlig, den diskuteras bakom stängda dörrar, och de första kommentarerna från skolfronten är inte uppmuntrande.

I socialpakten ska Szydło enligt uppgift erbjuda högre lön – 8100 złoty – men inte förrän år 2023. I årets budget finns inga pengar till högre lärarlöner, säger hon. I gengäld vill hon att lärarna tar på sig fyra till sex fler undervisningstimmar i veckan.

Om parterna inte kommer överens i rappet blir det strejk redan i nästa vecka, vilket drabbar eleverna i högstadiet och gymnasiet, som har examensperiod då. (Natemat.pl 4 april 19)

Tusk är Polens mest uppskattade politiker

Publicerat 2019-04-05
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet, är den politiker som har störst stöd bland polackerna. Drygt 39,25 % av de svarande tycker att han är den som har gjort störst samhälleliga insatser. På andra plats med 32,5 % kommer president Andrzej Duda, som tappat nästan 7 % sedan förra mätningen.

Det visar en färsk opinionsundersökning som genomförts av opinionsinstitutet IBSP på uppdrag av Radio Zet och portalen Polittyki.pl.

Trea blir premiärminister Mateusz Morawiecki med knappt 30 % och på fjärde plats med drygt 26 % Robert Biedroń, grundaren av det nya liberala och ateistiska partiet, Våren (Wiosna). Nummer fem är Warszawas borgmästare, Rafał Trzaskowski, som nyligen undertecknade en deklaration om att mänskliga rättigheter ska gälla även homosexuella med flera. Det blev inledningen till en ovanligt hätsk debatt i Polen som fortfarande pågår. Trzaskowski tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformn (PO).

Deltagarna i undersökningen fick också besvara frågan om vilka politiker de hade minst förtroende för, och som vanligt fick Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS,) flest poäng på den frågan. Runt 64 % satte sämsta betyget på Kaczyński. På andra plats på impopularitetslistan ligger – inte heller oväntat – Grzegorz Schetyna, ordförande i Medborgarplattformen som ogillas av nästan 55 %. Trea är premiärminister Mateusz Morawiecki med 52 %.

Frågan är då om man kan dra några slutsatser av undersökningen. De polska väljarna är ett lättrörligt släkte. Det är troligt att Tusk, som återkommer till polsk politik i år, med de här siffrorna blir ett hot mot PiS – både i höstens parlamentsval och presidentvalet nästa år. Han förbereder ett nytt parti som bildas officiellt den 4 juni, på trettioårsdagen av de första delvis fria valen 1969. Det är alltså ett mycket symbolladdat datum, och samma symbolik är inbyggd i partinamnet – 4-junirörelsen.

Tusk och Duda brukar emellertid turas om att vara landets bäste politiker, och i nästa månad kan siffrorna vara omvända.

Mera överraskande är att premiärminister Mateusz Morawiecki är landets tredje mest impopulära politiker. Han är visserligen ingen folklig man, ser ständigt lite missnöjd ut och har gjort en del impopulära uttalanden. Men samtidigt är det han som har utformat den ekonomiska politik som gett barnfamiljerna rejäla tillskott i börsen, sänkt pensionsåldern med flera år, och minskat läkemedelskostnaderna för landet äldre pensionärer.

Att Robert Biedroń fortsatt ligger högt på popularitetslistorna är inte förvånande och han kommer säkert in i parlamentet i höst. Hur länge han kan hålla sig kvar är däremot inte självklart, inför förra valet bildades två nya partier, liberala Moderna och populistiska Kukiz’15 som båda höll ända in i parlamentet och som båda riskerar att falla ur i höst. (Wnp.pl och wB 4 april 19)

Nya villkor för lastbilschaufförer i EU

Publicerat 2019-04-04

Efter år av förhandlingar enades EU-parlamentet på torsdagen om förändringar i regelverket för anställda som jobbar med lastbilstransporter. Chaufförer som kör genom flera länder ska ha samma lön som chaufförer inom respektive land.

Det handlar om tre olika lagpaket – dels cabotage, när åkare kör genom flera EU-länder; dels kör- och vilotider för förarna och regelverket kring utstationering. Smarta färdskrivare blir ett tvång.

Frågan är om man hinner bli klar med det slutgiltiga regelverket innan mandatperioden är över. Det är ju EU-val i maj.

Polen och flera andra länder i Öst- och Centraleuropa har länge motsatt sig de nya reglerna.

Om polska åkare måste betala samma lön som svenska åkare till sina förare och de dessutom ska ha reglerad arbets- och vilotid, så måste priserna på transporterna höjas. Därmed förlorar polackerna sitt viktigaste konkurrensmedel – det låga priset på transporter.

Polen är det land som har flest lastbilar med gränsöverskridande trafik i hela EU och kan därmed bli det land som får ta den största smällen om reglerna genomförs.

Sverige har arbetat aktivt för de nya reglerna och ser beslutet som en seger för arbetstagarna. (Europaportalen, Polskie Radio och wB 4 april 19)

Bokbålspräst beklagar uppståndelsen

Publicerat 2019-04-04
Präster i Gdańsk bär fram böcker som ska brännas på bål. Foto: wikipedia.

Harry Potter har inte förtjänat detta – att brännas på bål! Det säger läraren och psykologen Przemysław Staron. Att se Satan i en barnbok där hjälten är en föräldralös gosse som kämpar mot det onda. Det är så dumt så det är inte sant!

Förra helgens bokbränning i Gdańsk har väckt stort uppseende både i Polen och utomlands. För att lyda Gud gjorde en grupp präster upp ett bål där andra präster och allmänheten skulle bekämpa ockultism och magi. På bålet hamnade både böckerna om Harry Potter, föremål som hör ihop med leksaken Hello Kitty samt rituella föremål från andra religioner som afrikanska trämasker osv.

Arrangören Rafał Jarosiewicz från Stiftelsen SMS från Himlen uppmanade församlingsprästerna att ta med föremål som hör ihop med ockultism och trolldom. Även församlingsborna bidrog med sådant de trodde att Gud skulle vilja ha bränt.

På tisdagen gick Jarosiewicz ut med ett skriftligt meddelande där han bad om ursäkt. Han påpekade att Stiftelsen under årens lopp delat ut massor av böcker gratis och beklagade uppståndelsen kring de bilder från evenemanget som snabbt spreds över världen.

Jarosiewicz är en tämligen okonventionell präst – han har gjort sig känd för serva allmänheten genom att fara runt i bil med en biktstol i bagaget, han har upprättat ett bibliotek för de döda, spritt evangeliet från hustaken osv. (Onet.pl och wB 4 april 19)

Amerikanska forskare: Pułaski var egentligen kvinna

Publicerat 2019-04-04
General Kazimierz Pułaski – polsk frihetshjälte som byggde upp det amerikanska kavalleriet.

Frihetshjälten Kazimierz Pułaski var i biologiskt sett en kvinna. Det hävdar forskare från USA, som undersökt generalens DNA och skelett.

Diagnosen lyder congenital adrenal hyperplasi, som innebär att brist på vissa hormoner kan leda till att flickors könsorgan utvecklas i manlig riktning.

Hans bäcken var en kvinnas, och både ansiktsdragen och käken hade en kvinnlig uppbyggnad, säger Virginia Hutton Estabrook från Georgia Southern University.

För att vara säkra på att benresterna verkligen kom från Pułaski har forskarna jämfört med en släkting.

Generalen avled i samband med slaget vid Savannah 1779, 34 år gammal. (onet.pl och wB 4 april 19)

Fotnot: Många polska militärer flydde till USA i samband med delningarna under andra halvan av 1700-talet. En annan var Tadeusz Kościuszko som byggde upp den amerikanska militärakademin Westpoint.

Oppositionen är idag starkare än PiS

Publicerat 2019-04-03

Ett par färska opinionsmätningar tyder på att oppositionen tar ledningen i väljaropinionen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är fortfarande störst med 37,6 % av väljarstödet sitter PiS fortfarande sitter säkert i sadeln. Men det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) når idag upp till 32,6 %, och Robert Biedrońs purfärska parti Våren (Wiosna) till 11 %. Tillsammans stöds de alltså av över 43 %.

Övriga partier får emellertid inte mycket stöd – de två som utgjorde valkometerna 2015, Kukiz’15 och Moderna skulle med 4,85 % respektive 1.7 % inte ens komma in i parlamentet. Inte heller Bondepartiet (PSL) med 3,5 % eller Vänsteralliansen (SLD) med 4,2 %. Extremistiska Korwin stöds fortfarande av 3,6 % av väljarna, men ligger alltså kvar under 5 %-spärren.

Liksom tidigare har PiS sin främsta väljarbas bland de konservativa och på landsbygden, både hög- och lågutbildade. PO tilltalar högre utbildade som bor i storstäderna. Även Biedrońs Våren får störst stöd i storstäderna.

Enligt undersökningen, som genomförts av Radio Zet och Stan.Polityki, skulle alltså bara tre partier ta plats i parlamentet om det vore val idag: PiS, PO och Våren.

När väljarna i stället tillfrågades om hur de skulle rösta i EU-valet blev resultatet snarlikt. Europeiska Koalitionen – som består av PO, PSL, Vänsteralliansen (SLD), Moderna och de gröna – skulle få 41,5 %. PiS skulle med 38,8 % komma på andra plats och Våren 6,8 % på tredje plats. Den mätningen gjordes av den oberoende tankesmedjan Institut Badań Spraw Publicznych (Institutet för offentliga undersökningar). (Radio Zet 3 april 19)

Lantbrukare i protest blockerar centrala Warszawa

Publicerat 2019-04-03

Polska lantbrukare kräver att hälften av de livsmedel som säljs hos de stora livsmedelskedjorna ska vara producerade i landet och märkta med en vitröd polsk flagga.

För att ge eftertryck åt sina krav har hundratals lantbrukare blockerat en av Warszawas mest trafikerade gator. Många har med sig polska flaggor, andra är klädda i gula västar.

Protesten stöds av huvudstadens taxichaufförer som ställt sina bilar och går med i demonstrationståget. Gatorna är igenkorkade, spårvagnar kommer inte fram, men bussar leds om på kringliggande vägar så att folk kan komma till jobbet. Biltrafiken dirigeras av polisen till andra gator.

Hundratals demonstranter blockerar, viftar med vitröda flaggor och ofta gula västar.

Lantbrukarna har under våren fler gånger demonstrerat för att ge eftertryck åt sina krav, och i mars bedömde inrikesminister Joachim Brudziński protesterna som ett utslag av huliganism. Jordbruksminister Jan Krzysztof Ardanowski i sin tur hävdade att aktionen var ett politisk t projekt och att bönderna fullständigt struntar i nationella och europeiska myndigheters roll vad gäller jordbrukspolitiken. (TVN och Polskie Radio 3 april 19)

Duda vill göra Europa mer kristet

Publicerat 2019-04-02
President Andrzej Duda vid ett besök i Gorzów Wielki i april.
Foto: wikipedia.

Vi måste förmedla kraften i våra traditioner, vår tro och övertygelse till Europa. När Europa vilar på de judisk-kristna rötterna blir det tryggt för våra barn och barnbarn, då kommer ingen att tvinga i dem sådant som fördärvar moralen.

Det sade president Andrzej Duda på ett möte i Gorzów Wielkopolski på söndagen.

De judisk-kristna rötterna som den helige fadern Johannes Paulus II talar om finns i oss, polacker, men vi måste klart och tydligt tala om för Europa att vi väntar oss att det ska vara viktigt för alla. Det gör Europa tryggt, inte bara för oss utan också för dem som kommer efter oss, sade presidenten och uppmanade alla att sjunga en patriotisk sång.

Han tackade sina åhörare för att de byggt upp sin stad igen efter andra världskrigets förödelse.

Jag tackar er för att ni inte har låtit er krossas, för att tron och de polska traditionerna har överlevt trots att både nazister och kommunister ville utrota dem, sade Duda.

Presidenten besökte också ett par lokala kyrkor, och påminde om att framlidne presidenten Lech Kaczyński för tio år sedan gjort samma besök. (PAP 1 april 19)

Polska vårkonserter i Stockholm

Publicerat 2019-04-02
Pianisten Dorota Zarowiecka. Foto: Elzbieta Szwejkowska-Olsson.

Sopranen Nadja Kolecka och pianisten Dorota Zarowiecka ger i maj två vårkonserter med musik av Gluck, Bizet, Saint Saëns, Scarlatti, Rossini, Chopin m.fl.

Lördag 4 maj kl. 14.30 samt och lördag 25 maj kl. 14.30 på Historiska museets barocksal, Narvavägen 13, Stockholm. Entré 220 kr.

Den 11 maj kl. 17.30 blir det violin afton med den unge polske virtuosen Adam Suski.

Biljetter kan köpas på plats kontant eller med Swish.

För kontakt: För kontakt: 073-7157932 eller vocevivastudio@gmail.com.

Biedroń: Vi behövs för större jämlikhet

Publicerat 2019-04-02
Robert Biedroń, ordförande i det nya partiet Wiosna (Våren).
Foto: FB.

Det polska samhället är betydligt mer antikyrkligt än vad politikerna tycks förstå. Det säger Robert Biedroń, grundaren av det nya partiet Våren (Wiosna) som snabbt dragit till sig många sympatisörer.

Jag menar att alla präster bör ha ett kassaregister för att registrera sitt kontantflöde, säger Biedroń i en intervju med den konservativa veckotidningen Wprost.

De troende betalar prästerna för olika former av kyrklig service, det är pengar som ingen har koll på och som det inte betalas skatt för. Idag har präster en schablonskatt på ett par hundra złoty – och den som har en liten firma, en bilverkstad eller en frisersalong, betalar många gånger mer. Det är inte rättvist, och folk ser det.

Biedroń fortsätter alltså sitt korståg mot katolska kyrkan och dess envisa motstånd mot mänskliga rättigheter för homosexuella och jämställdhet mellan könen. Hans partiprogram är radikalt för att vara i Polen: på programmet står fullständig separation mellan stat och kyrka, kyrkan ska betala skatt på samma sätt som alla andra, religionsundervisningen i skolan ska ersättas med engelska.

Utöver det arbetar han för kvinnors rättigheter där rätten till abort ingår.

Biedroń anklagar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att beröva polackerna Europas frihet och solidaritet. Och trots alla vallöften blir köerna till sjukvården och domstolarna bara längre, säger han. Av de tre miljoner nya bostäder som utlovades för fyra år sedan ser man inte heller mycket.

Men Biedroń är skeptisk till den nya politiska organisationen Europeiska Koalitionen (som består av nästan hela oppositionen).

Vi vet för lite om vad de vill, säger han. Hur ställer de sig till jämställdhet mellan män och kvinnor? till att skilja staten från kyrkan? civilt partnerskap för enkönade par? Det har de inte sagt något om!

Därför behövs vi i vårt parti som en garant för större jämställdhet, säger Biedroń. För även oppositionen har alltid stått på knä inför biskoparna. År 2011 lovade Donald Tusk att avveckla kyrkofonden – i dag har vi 2019 och fonden finns fortfarande kvar. (Wprost och wB 1 april 19)

Katoliker brände böcker om Harry Potter

Publicerat 2019-04-01
Präster kommer med korgar fulla med böcker och symboliska föremål från andra religioner som ska brännas.
Foto: FB.

I helgen ordnades i Polen ett bokbål där man brände böckerna om Harry Potter och böcker om magi. Även en del symboliska föremål från andra religioner offrades. Präster och andra kyrkliga anställda assisterade vid ceremonin.

Arrangör var Stiftelsen SMS från Himlen, som har publicerat bilder från evenemanget på sin Facebooksida.

Det står i Bibeln att du ska bränna statyer av andras gudar, och att magi är en styggelse, säger stiftelsens grundare och ledare, Rafał Jarosiewicz. Vi följer Bibeln.

De troende har själva tagit hit föremålen som skulle brännas, säger församlingsprästen Jan Kucharski i Gdańsk. Det var Harry Potter-böcker, afrikanska masker, religiösa hinduiska träfigurer med mera.

Många känner obehag inför aktionen som påminner dem om nazisternas bokbål på 1930-talet. Andra hävdar att den strider mot Lagen om förstörande av konst – även den med bäring på nazismen.

 Rafał Jarosiewicz är en rätt välkänd präst i Polen. Bland annat har han monterat in en biktstol i sin bil och kan serva de troende med att predika och ta emot bikt var som helst och när som helst.

Han blev också uppmärksammad under Världsungdomsdagarna sommaren 2016, då han ville att det stora pilgrimskorset på Giewontmassivets högsta topp i Tatrabergen skulle monteras ner och föras till Nationalstadion i Warszawa. Där skulle funktionshindrade ungdomar kunna känna hur det kändes att ta på det kors som de aldrig skulle kunna ta sig till på egen hand. (wp.pl och natemat.pl 1 april 19)

OBS: Inget arpilskämt.

Polsk politiker knivhuggen

Publicerat 2019-04-01
Förre borgmästaren i Siedlce, Wojciech Kudelski (PiS). Foto: FB.

Ännu en polsk politiker har knivhuggits. Det är förre borgmästaren Wojciech Kudelski, tidigare borgmästare i staden Siedlce, tio mil öster om Warszawa.

Kudelski fördes till sjukhus, men hans skador är inte livshotande.

Angriparen väntade i porten, gjorde ett hugg i sitt offer och försvann därefter i bil.

Borgmästaren tillhör regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Tidigare i år knivhöggs borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz, till döds i samband med en välgörenhetsgala. Adamowicz tillhörde oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och många har sett dådet som ett politiskt attentat. Men den förövare som greps ska ha velat hämnas – han ansåg att det var POs fel att han fick fängelsestraff efter ett bankrån. (RFM24 och wB 1 april 19)

Polska filmer på kvinnofestival i Malmö

Publicerat 2019-04-01
Regissören Małgorzata Szumowska. Foto: Oliver Abels, wikipedia.

Polen står i fokus på årets IFEMA, International Female Festival i Malmö, som pågår 3–7 april. Polen är en stor filmnation och ett land i alarmerande förändring, ett land som just firat sitt 100-årsjubileum, ett splittrat firande där extremhögern med rasistiska och nazistiska budskap tagit allt större plats.

Festivalen visar dels verk av några av landets främsta kvinnliga regissörer, men också debutfilmer och kortfilmer av unga, ännu oetablerade filmskapare.

Årets vinjettfilm är ett samarbete mellan tolv kvinnliga polska animatörer, som alla går eller just har gått ut den berömda filmskolan i Łódź.

Den 4 april kommer alla regissörerna att vara på plats och visa sina senaste kortfilmer på biograf Hypnos.

Lördag 6 april visas Jagoda Szelc Wieża. Jasny dzień (Tornet. En ljus dag), Biograf Hypnos 21.30; söndag 7 april Anna Jadowskas Dzikie róże (Vildrosor), Panora 14.00; söndag 7 april flerfaldigt prisbelönta Małgorzata Szumowskas Twarz (Ansikte) Panora 18.00. (IFEMA april 19)

Mer om IFEMA >>

Dagmar Falk i Lund har avlidit

Publicerat 2019-03-29
Dagmar Falk. Foto: G. Lindberg.

Dagmar Falk läste slaviska språk inklusive polska i Uppsala och fick sedan arbete på Svensk-Polska handelskammaren i Gdynia. Blivande maken Knut-Olof Falk träffade hon på ett möte med Svensk-Polska Föreningen i Stockholm, och när han fick sin professur i slaviska språk i Lund 1945 gifte de sig.

När koncentrationslägerfångarna efter kriget kom med de vita bussarna till Sverige var Dagmar med, hon tolkade och tog hand om dem ända fram till repatrieringen.

Hon var också den som jämsides med forskningsarbetet skötte det praktiska i Svenska Jatvingiska Expeditionen under alla år.

Läs vidare >>

Polska inslag i massakern på Nya Zeeland

Publicerat 2019-03-20
Efter slaget vid Wien 1683 – Jan Sobieski skickar bud till påven om segern mot ottomanerna. Målning av Jan Matejko. Foto: wikipedia.

Det fanns polska inslag i det ideologiska manifest som australiensaren Brenton Tarrant publicerade på nätet före sitt terrordåd i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland. Tarrant dödade 50 personer och lika många skadade han svårt.

Det 74-sidiga manifestet, som dessutom skickades till Nya Zeelands premiärministers kansli tio minuter före dådet, vittnar framför allt om en fanatikers psykiska tillstånd. Tarrant framstår som en besatt rasist och fascist som bygger sin sjuka ideologi på den nordiska mytologin. 

I hans skrift finns många olika inslag. Han kritiserar NATO och USA för interventionen i Kosovo (där man enligt honom dödade kristna för att försvara muslimer). På sitt vapen hade han ristat 1683, det år då turkarna slogs tillbaka vid Wien, samt namnet Feliks Kazimierz Potocki som var en av den polska armens viktigaste befälhavare under slaget.

Terroristen nämner Polen som ett av de länder där det blir möjligt att skapa en rörelse som bör stödjas ekonomiskt, politiskt och fysiskt. Förutom Polen nämner han också Österrike, Frankrike, Argentina, Australien, Kanada och Venezuela.

Det finns ingenstans att fly undan immigranterna. Vänd om, stå emot fienden, ta ställning, skriver Tarrant.

Den polska säkerhetstjänsten har konstaterat att Tarrant vistats i Polen förra året och reste hela 200 mil runt om i landet. Vem träffade han? Vem talade han med? Det vet man inte. Vad man vet är att terroristens manifest fanns att läsa hos organisationen Marsz Niepodległości (Självständighetsmarschen) som organiserade den ökända marschen genom Warszawas gator på Självständighetsdagen den 11 november. Förra året anslöt sig president Andrzej Duda samt representanter för den högsta politiska makten till den radikala nationalistiska marschen. Det var en gest av acceptans, en legitimering av en politisk grupp som en gång per år lägger undan hakkorsen och låtsas vara goda och timida patrioter som marscherar hand i hand med barnfamiljer och pensionärer. Publiceringen av den australiensiske terroristens ”manifest” visar tydligt hur farlig och extremistisk denna grupp är. Den närmaste tiden kommer att utvisa om den polska staten är intresserad av att göra en grundlig undersökning av människor och organisationer som utgör ett allvarligt hot mot varje land.

En annan sak är om det visar sig att terroristen hade kontakt med personer ur den nuvarande makteliten. Vad om det läcker ut namn som kan kompromettera de polska makthavarna? Antag att terroristen inte reste runt i Polen på egen hand? Antag att han träffade människor inte bara ur den extrema nationalistiska högern utan även ur makteliten som ju ger sitt (tysta) medgivande åt fanatiska nationalister?

Allt detta bör undersökas grundligt och det blir intressant om man faktiskt gör det. Men det är en juridisk procedur. Sedan återstår det moraliska och politiska ansvaret.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Studenter protesterar mot ovetenskaplig sexundervisning

Publicerat 2019-03-15

Sociologistudenter i Katowice kritiserar nu sin professor för att sprida falsk information. Under en lektion om preventivmedel fick eleverna lära sig att preventivmedel, som t.ex. spiral är detsamma som abort, och abort är mord.

Föreläsaren hävdade också att den normala familjen består av en man och en kvinna, och antydde att homosexualitet är lite sämre än heterosexualitet. Den nu rådande genderideologin – alltså att homosexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella – jämfördes med kommunismen.

Dödshjälp, sade sociologiprofessorn, ger man i allmänhet utan patientens samtycke. För många familjer i västvärlden är det ett bekvämt sätt att bli av med sina äldre.

När läraren påstod att det är barnmisshandel att låta barn gå på dagis blev det för mycket, säger en student till tidningen Gazeta Wyborcza. Vi har skrivit till universitetets rektor och klagat.

Vi förstår att professorn som alla andra har sina egna åsikter och sitt eget sätt att uppfatta världen. Men de får inte komma fram i undervisningen, vi vill lära oss sådant som är vetenskapligt belagt, skrev studenterna. (Wyborcza.pl mars 19)

Nya flyglinjer från Gdańsk till Göteborg och Kastrup

Publicerat 2019-03-14
Ryanair. Foto: Adrian Pingstone.

I slutet av oktober öppnar lågprisbolaget Ryanair tre nya flyglinjer från Gdańsk: till Köpenhamn, Göteborg och Hamburg. Från Köpenhamn går planen dagligen, från Göteborg och Hamburg tre gånger i veckan.

Nyheterna presenterades på en presskonferens i Warszawa i dagarna.

12,7 miljoner passagerare räknar Ryan Air med att transportera till och från Polen under nästa år, vilket blir en ökning med 6 %.

Flygplatsen i Gdańsk å sin sida kommer att serva 4,8 miljoner resande. (Gazeta Wyborcza 14 mars 19)

Chans till nytt stort pris för Olga Tokarczuk

Publicerat 2019-03-14
Olga Tokarczuk vid ett besök i Sverige 2015. Foto: K Dubiel.

Olga Tokarczuk nomineras även i år till det internationella Man Booker-priset. Den här gången gäller det den engelska översättningen av boken Styr din plog över de dödas ben (kom ut i Polen 2011). Romanen har också filmats av regissören Agnieszka Holland 2015.

Förra året fick Tokarczuk Man Booker-priset för sin roman Löparna (Bieguni) från 2008.

Olga Tokarczuk har fått en lång rad polska och internationella priser för sina böcker. Två gånger har hon fått Polens stora litterära pris Nike-priset, som delas ut av tidningen Gazeta Wyborcza. Först för Löparna (2008) och sedan för Jakobsböckerna (2015). Hon har också tilldelats Polska Bokhandlarföreningens pris, tidningen Politykas pris, Władysław Reymonts pris, Kvinnokongressens pris, Bologna Ragazzi Award osv.

För ett par år sedan fick hon också det svenska Kulturhuset Stadsteaterns första internationella författarpris för eposet Jakobsböckerna. (wyborcza.pl och wB mars 19)

Kyrkans rapport om pedofilpräster klar

Publicerat 2019-03-14
Ärkebiskop Marek Jędraszewski. I bakgrunden en bild av Madonnan med barnet.
Foto: Adam Bujak, Bialy Kruk.

De polska biskoparna lade på torsdagen fram sin rapport om pedofilin bland prästerskapet. Där talas om 625 barn som fallit offer för sexuella övergrepp från polska präster från 1990 till 30 juni 2018. Nästan 60 % av dem var pojkar och mer än hälften var under 15 år.

Antalet fall har ökat under de senaste åren – få fall har rapporterats från 1990-talet medan 45 olika förövare listades under 2017.

Nästan hälften av anmälningarna har gjorts av offren, men i många fall är det de anhöriga som agerar. Bara drygt 1 (en!) procent av anmälningarna kommer från prästernas överordnade.

Långt ifrån alla anmälda fall har gått vidare till rättegång och ett fåtal har fått lämna sin tjänst. De flesta förövarna har antingen fått sluta arbeta med barn eller pensionerats.

Sannolikt finns det också många som av olika skäl inte vågat eller velat anmäla. Solidaritetsprästen Henryk Jankowski i Gdańsk som nyligen avslöjades som pedofil finns till exempel inte med i rapporten. Vad gäller Jankowski ska kyrkan tillsätta en undersökningskommission, säger ärkebiskop Leszek Sławoj Głódź.

På presskonferensen framträdde också ärkebiskop Marek Jędraszewski från Kraków, som sade att kyrkan inte kunde ha nolltolerans mot pedofili eftersom nolltolerans påminner om de totalitära systemen, nazister och kommunister kunde inte visa barmhärtighet.

Visst måste vi lyssna på offren, men vi måste också förlåta förövarna, sade Jędraszewski. Kärnan i kristendomen är barmhärtighet, bot och syndernas förlåtelse. Dessutom förekommer pedofili inte bara i kyrkan – vi måste också brännmärka den s.k. sexturismen. Där är barnen också offer. Alla, även kyrkan och Gud själv, är offer för dem som begår brott mot barn och unga.

Därefter hänvisade han till påve Franciskus och det möte om pedofili i katolska kyrkan som nyligen anordnades i Vatikanen. (TVN, Natemat.pl, onet.pl, wPolityce m.fl. 14 mars 19)

Oppositionen stöds av fler väljare än PiS

Publicerat 2019-03-13

Om EU-valet hölls idag skulle Europeiska Koalitionen få 35 % av rösterna mot 33 % för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Europeiska Koalitionen består av oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO), Bondepartiet (PSL), Vänsteralliansen (SLD) och den nya bildningen De gröna som fokuserar på grön politik, hållbar utveckling och feminism.

Det visar en opinionsundersökning som opinionsinstitutet Kantar Millward Brown gjort för tidningen Gazeta Wyborcza.

Robert Biedrońs pinfärska parti Vårens (Wiosna) popularitet håller i sig och skulle få hela 11 % om det vore EU-val idag. Populistiska Kukiz’15 skulle få 7 % medan övriga partier inte får tillräckligt många röster för att kunna ta plats i Bryssel.

Om resultatet står sig skulle Europeiska Koalitionen få 22 platser i EU-parlamentet, PiS 20 platser, Våren 6 platser och Kukiz’15 skulle få 4 platser.

Att oppositionen enats inför valet går ut över PiS som nu tappar stöd i städerna och bland yngre väljare. I de större städerna har stödet för PiS sjunkit från 27 % till 16 % och bland unga väljare från 23 % till 13 %.

Att flerbarnsbarnbidraget 500+ ska utökas till att omfatta även det första barnet eller att pensionärerna ska få en trettonde utbetalning i vår har inte hjälpt för att hålla röstsiffrorna uppe för regeringspartiet. (Wyborcza.pl 133 mars 19)

Antisemitisk tidning säljs i parlamentet

Publicerat 2019-03-13
Skärmdump från wPolityce.pl

Tylko Polska (Bara Polen) heter en veckotidning som just nu säljs i en kiosk i det polska parlamentet. I tidningen finns en artikel med rubriken Jak rozpoznać Żyda (Hur man känner igen en jude) med en förteckning av kännetecken som namn, utseende, karaktärsdrag osv.

Flera parlamentariker har reagerat och krävt att tidskriften ska tas bort.

Det är en absolut skandal, att en sådan tidskrift får säljas i parlamentsbyggnaden. Vi har bett talman Marek Kuchciński att förklara hur det är möjligt att en sådan tidning kan säljas i parlamentets lokaler, säger Michał Kamiński från Bondepartiet (PSL). Material av så antisemitisk karaktär borde inte förekomma i något europeiskt parlament.

Tidningen ges ut av partiet Polska Partia Narodowa (Polska Nationella partiet) som dock inte har någon ledamot i parlamentet.

(Parlamentarny.pl, wpolityce.pl och dziennik.pl13 mars 19)

Smolenskkommissionen nerlagd i det tysta

Publicerat 2019-03-13
Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Smolenskkommissionen tycks vara nerlagd i det tysta. Ledamöterna går inte att nå och förre försvarsministern Antoni Macierewicz vill inte tala om den mer.

Det skriver nyhetsportalen Progress for Poland, PfP.

Katastrofen utanför Smolensk den 10 april 2010, när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman och alla 96 ombord omkom, utreddes av en statlig haverikommission. Partiet Lag och Rättvisa (PiS), som då var i opposition, var övertygade om att kraschen orsakats av ett politiskt attentat iscensatt av Moskva. Man hävdade också att dåvarande premiärminister Donald Tusk hjälpt till att sopa igen spåren efter dådet.

När PiS kom till makten hösten 2015 öppnade man genast upp delar av den gamla haveriutredningen för att hitta bevis för sin teori – man var övertygad om att det fanns bevis som gömts undan i den stora mängd dokument som ingick i utredningen.

Utländska experter anlitades och teorier lades fram, internationella forensiska laboratorier undersökte prover som tagits på de uppgrävda offrens kroppar utan att hitta några spår av sprängämnen. Den sista hypotesen gick ut på att det förekommit en termobarisk explosion ombord – för en sådan behövs inga sprängämnen – en hypotes som underkändes av internationella experter.

Kommissionen rapporterade i flera år regelbundet om nya idéer och partiet höll temperaturen uppe med månatliga politiska möten till minne av den omkomne presidenten.

Under det senaste året har aktiviteten varit låg, och nu tycks all verksamhet ha upphört.

PfP har ringt kommissionens ledare, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, som emellertid lade på när han hörde vad de ville tala om. Övriga ledamöter och experter som var knutna till utredningen gick inte heller att nå: deras epostadresser finns inte längre, deras telefonnummer har ingen abonnent. Likaså har den webbplats som sattes upp i sammanhanget försvunnit. (Progress for Poland och wB 11 mars 19)

Krig mot sjuka vildsvin

Publicerat 2019-03-13
Afrikanska svinpesten härjar i Centraleuropa.
Foto: wikipedia.

Regeringen utesluter inte att sätta in militär för att jaga vildsvin som smittats av afrikansk svinpest. En militär aktion mot vildsvin har länge övervägts i jordbruksdepartementet, säger vice jordbruksminister Ryszard Zarudzki.

Men det är naturligtvis en mycket känslig fråga, säger Zarudzki. Det måste genomföras på ett disciplinerat sätt och kräver en överenskommelse mellan miljödepartementet och jägarna.

Det rapporterar nyhetsportalen OKO.press

Den förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiels plan för att förhindra smittspridningen var att längs Polens östgräns bygga ett stängsel som skulle hindra utländska vildsvin från att ta sig in i landet. Förslaget vann ingen större tilltro och ministern fick sparken. Efterträdaren Jan Krzysztof Ardanowski fokuserar hellre på att minska stammen.

Vildsvin måste man skjuta hela tiden, säger han, stammen måste hållas på en mycket låg nivå, i princip på noll om det finns risk för sjukdom.

Ardanowski hade tänkt att jägarförbundet PZŁ skulle ta på sig uppgiften att minimera vildsvinsbeståndet. Jägarna var emellertid inte med på noterna – de sysslar med viltvård, inte med masslakt.

Om jägarförbundet nu inte förstår sin funktion i samhället kan vi bilda en ny jägarförening som blir skyldig att följa regeringens anvisningar och som då får alla de privilegier som jägarförbundet PZŁ har idag, hotar ministern.

Men det är inte helt enkelt att beordra landets soldater att ge sig ut och skjuta vildsvin, skriver OKO.press. Soldater har inte jaktlicens, och för att få det krävs bland annat ett års utbildning i ett godkänt jaktlag. Och att jaga vildsvin kan inte ses som en militär aktion.

Dessutom hävdar polska forskare att massjakt på vildsvin snarare är ett sätt att sprida viruset. Dels flyr jagade djur in på andra områden och tar med sig sin smitta, dels hamnar smittat blod på marken när svinen stupar. Jägarna själva kan också sprida viruset även om människor inte blir sjuka, säger forskarna. (OKO.press 13 mars 19)

Ett ögonblick, Grzegorz Flakierski …

Publicerat 2019-03-13
Kulturskribenten och författaren Grzegorz Flakierski.
Foto: Privat.

Du har just kommit ut med din tredje bok om Polen, pikareskromanen När kriget inte kom som handlar om den polsk-judiske journalisten Dawid Kolomyjskis flykt undan rasism och våld i mellankrigstidens Europa.

Vem är du?

Jag är en 63-årig polsk jude, som har bott i Sverige i snart 50 år. Jag bor utanför Kramfors i ett hus med vidunderlig utsikt över Ångermanälven, mycket inspirerande för en person verksam som författare och frilansskribent.

Varför skriver du?

Jag har haft förmånen att leva ett liv i fred, trygghet och välstånd, och känner ett starkt behov att föra vidare berättelser från min familjs dramatiska och ofta traumatiska historia.

Menar du att boxaren Rotholc och journalisten Kolomyjski är öden i din egen släkt?

Jag skriver skönlitteratur, inte fakta i strikt mening. Personerna kan vara fiktiva eller verkliga, men de agerar mot en fond av historiska händelser som är sammanvävda med min familjs öden, något som de förstås delar med många andra. 

Vem skriver du för? Du förutsätter ganska stor kunskap om vad som hände i Centraleuropa på 1930- och 40-talen.

Jag skriver för alla som vill läsa. Alla som är intresserade av ett händelserikt och färgstarkt förflutet, och som uppskattar en spännande berättelse.

Jag tror inte att jag ser någon särskild läsare framför mig när jag skriver. Men jag hoppas på läsare som är nyfikna, öppna och intresserade av att ta del av något nytt. Jag tror faktiskt inte att bestämda historiska kunskaper är nödvändiga för att läsa – och uppskatta! – mina romaner och noveller, men om det leder till att människor vidgar sina vyer och får nya insikter och kunskaper då är det positivt, då har jag lyckats åtminstone lite grand.

Gör du någon bakgrundsforskning?

Jag brukar göra en ganska omfattande bakgrundsforskning, det är så mycket man inte kan. En roman kräver också så mycket, kunskap om geografi, landskap, städernas topografi, smaker, färger, med mera med mera. Internet är en välsignelse! Mycket hämtar jag därifrån, men jag läser också mycket, slår upp i ordböcker, encyklopedier, och annat gammaldags. Och det är också en fördel av att ha hunnit en bit upp i åren, man har hyfsat koll på vad man ska leta efter, och var man kan hitta det.

Vid tangentbordet:
Gunilla Lindberg

Fakta:

Grzegorz Flakierski är född 1956 i Warszawa och kom 1969 som 13-åring till Sverige. Han är sedan många år verksam som kulturskribent och litteraturrecensent och aktiv i det lokala kulturlivet i regionen. Har skrivit fyra böcker: Statskuppen i Norrland (2010), Knockout (2015) >>, Familjealbum (2017) >>   och nu senast När kriget inte kom .

Norsk gas ersätter rysk hösten 2022

Publicerat 2019-03-12

Om nästan fyra år löper Polens naturgaskontrakt med Ryssland ut, och till dess vill Warszawa att den planerade gasledningen från Norge ska stå färdig.

Ledningen, Baltic Pipe Project, ska byggas tillsammans med Danmark och beräknas kosta runt 15 miljarder svenska kronor. För att bygget ska komma till stånd krävs tillstånd från Sverige eftersom rören enligt planen ska dras söder om Skåne, via Bornholm och vidare till Polen. Sverige kan enligt havsrättskommissionen inte säga nej, men har rätt att ställa krav på hur bygget utförs, skriver Svenska Dagbladet.

Som wB tidigare berättat lägger Polen ner stor kraft på att diversifiera sin energiförsörjning och frigöra sig från behovet av rysk energi. Ryssland idag står för 70 % av den naturgas som används i landet, och Gazprom har vid olika tillfällen inte levererat som överenskommet, vilket haft negativ effekt på den polska ekonomin.

Gasledningen från Norge är bra också för Sverige, menar Warszawa, eftersom miljön i Östersjöregionen förbättras när polska hushåll slutar elda med inhemsk brunkol. Men särskilt minskar ju utsläppen i Polen, där 20 000 personer årligen beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar.

Tanken är att också de baltiska länderna och Ukraina så småningom ska kunna frigöra sig från beroendet av rysk gas, vilket även det minskar utsläppen runt Östersjön.

Ledningen beräknas kosta 15 miljarder svenska kronor, och bygget beräknas komma igång om ett år. Hösten 2022, då det ryska kontraktet nästan är över, ska man kunna få norsk gas via Baltic Pipe Project, skriver tidningen. (SvD och wB 10 mars 19)

Snigeln Sam förbjöds i skolbiblioteket

Publicerat 2019-03-04

Sexualundervisning är inte självklart i de polska skolorna, och när några föräldrar nyligen donerade en pedagogisk bok om Snigeln Sam till skolbiblioteket i Olsztyn blev det problem. Sam är som andra sniglar hermafrodit, och skolstyrelsen ansåg att inte det lämpligt att barnen skulle göras uppmärksamma på att sniglar är pojke och flicka på samma gång.

Skolstyrelsen ansåg boken så skadlig att man upprepade gånger skickade iväg inspektörer som skulle kontrollera att inget exemplar av Snigeln Sam smugit sig in bland andra böcker på hyllorna.

Rektorn fick besked om att det är skolstyrelsen som bestämmer vilka böcker barn ska få läsa, och att det ju finns en förteckning som skolorna kan välja från.

Boken handlar om Sam, som inte vet om hen är en han eller en hon. Hen skäms och drar sig tillbaka i sitt skal, men får så småningom kontakt med skolpsykologen som löser hens problem. Och Sam träffar an apfamilj med en mamma och flera pappor, en fisk som har bytt kön och en familj med två storkar (manliga) och två ekorrar (kvinnliga) som tillsammans uppfostrar sitt barn.

Vi ville visa läsarna att det finns olika modeller för familjebildning i naturen, säger författarna Maria Pawłowska och Jakub Szamałek. Ju tidigare vi får veta att alla inte lever på samma sätt, desto bättre.

Skolstyrelsen var emellertid av annan åsikt.

Historien påminner om hur kommunfullmäktige i en polsk stad för fem år sedan stoppade uppförandet av Nalle Puh som lekskulptur i en park. För björnen har ju ingenting på underkroppen. (kobieta.onet.pl och wB mars 19)

Dulkiewicz ny borgmästare i Gdańsk

Publicerat 2019-03-04
Liberala Aleksandra Dulkiewicz ny borgmästare i Gdańsk.
Foto: FB.

Aleksandra Dulkiewicz heter den nya borgmästaren i Gdańsk. Fyllnadsvalet hölls på söndagen och Dulkiewicz fick över 80 % av rösterna. Under valkampanjen stöddes hon av dels Donald Tusk, idag Europeiska rådets ordförande och tidigare premiärminister i Polen, och av Magdalena Adamowicz, änka efter den mördade borgmästaren.

Dulkiewicz växte upp i en familj som stödde den demokratiska oppositionen. Hon är utbildad jurist och engagerad i den lokala rörelsen Allt för Gdańsk. Politiskt har hon tillhört oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) – Tusks förra parti. Innan den förra borgmästaren Paweł Adamowicz mördades för sex veckor sedan var Dulkiewicz vice borgmästare med ansvar för den ekonomiska politiken.

Trots att Gdańsk är känd som en liberal stad fick ultranationalisten Grzegorz Braun nästan 12 % av rösterna. (Natemat.pl, wikipedia.pl 4 mars 19)

Att skrämma medierna till tystnad

Publicerat 2019-03-01

Att skrämma oberoende medier till tystnad tycks vara regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) lösning på problemen med bångstyriga journalister. Med den ökända artikel 212 i Brottsbalken kan förtal i medierna ge upp till ett års fängelse. Lagen utnyttjas flitigt av Lag och Rättvisas politiker.

Med hänvisning till den lagen stämmer PiS-ledaren Jarosław Kaczyński Gazeta Wyborcza och flera oppositionspolitiker för spridning av uppgifter om den så kallade Kaczyński-skandalen. Partiledarens märkliga agerande i samband med bygget av två skyskrapor i centrala Warszawa har blivit inspelade och avslöjade av Kaczyńskis österrikiske kompanjon Gerald Birgfellner. Mycket tyder på att Kaczyński brutit mot flera lagar, försökt skapa ett oligarkiskt system i Polen och dessutom gjort sig skyldig till korruption. En annan högt uppsatt PiS-politiker, Centralbankens (NBP) chef Adam Głapiński försöker också stämma Gazeta Wyborcza för avslöjandet av en korruptionshärva inom banken samt för NBPs speciella lönepolitik.

Varför gör man det? För det första handlar det om att tysta medier som tar sig friheten att granska makthavarna. Inför risken att hamna i fängelset eller behöva betala ett saftigt skadestånd kan mången journalist tänka sig för flera gånger innan hen publicerar något ofördelaktigt om de styrande.

För det andra ger artikel 212 möjlighet att utmäta ett högre straff. Dessutom är dessa ärenden besvärliga för den anklagade. Till skillnad från generella regeln måste den anklagade bevisa att hens påståenden är korrekta; bevisbördan ligger på hen.

Samtidigt finns det förstås andra sätt att skydda sitt goda namn. Man kan göra det i civila processer som inte engagerar statsapparaten eller betalas av skattebetalarna. Men politiker tycker uppenbarligen om att få sitt namn skyddat av skattebetalarna och gömma sig bakom den mäktiga statsapparaten.

Sedan 2016 har antalet stämningar för förtal ökat markant (45 %) och i de allra flesta fallen åberopar man sig på artikel 212. Sammanlagt har 330 personer stämts av staten och dömts med hjälp av artikel 212.

Men man bör komma ihåg att yttrandefrihet bland annat innebär att politiker och offentliga personer i högre grad än andra medborgare bör tolerera kommentarer och kritiska uttalanden om deras verksamhet. Det har Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast.

Den nuvarande justitieministern/riksåklagaren Zbigniew Ziobro har övervägt att avskaffa artikel 212 och utlovade konsultationer med medierna. Ett avskaffande skulle bemötas med glädje av journalister samt många polska och internationella organisationer som bevakar mänskliga rättigheter i Polen. Men det var innan Kaczyński stämde Gazeta Wyborcza. Nu tiger Ziobro.

Såväl Europadomstolen för mänskliga rättigheter som Polens Ombudsman för mänskliga rättigheter pläderar för ett avskaffande av den märkliga lagen. Den undergräver yttrandefriheten och används för att tysta kritik. Men Konstitutionsdomstolen vill inte gå så långt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kaczyński-banden: Birgfellner misstänks för bedrägeri

Publicerat 2019-03-01
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Åklagarmyndigheten överväger att inleda en förundersökning mot den österrikiske affärsmannen Gerald Birgfellner som misstänks för bedrägeri. Han anses ha krävt pengar av bolaget Srebrna som han inte hade rätt till.

Det skriver Gazeta Wyborcza.

Srebrna är det bolag som ägs av Lech Kaczyńskis stiftelse och som hade för avsikt att bygga ett tvillingtorn i centrala Warszawa. Planerna skrinlades emellertid, och när Birgfellner ville ha betalt för sina utlägg och för det arbete han gjort uppmanade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński honom att gå till domstol.

Experters beräkningar ska ha visat att Birgfellner saltat fakturan, rapporterar tidningen.

Detta skulle kunna innebära en helomvändning i Kaczyński-skandalen. Man vet emellertid inte vilka sakkunniga som gjorde beräkningarna. Av innehållet på de inspelade banden framgår att ingen hittills har ifrågasatt och bestridit de summor som Birgfellner kräver. Man kan inte längre hävda att han inte skickat fakturor, för fakturorna nu finns hos åklagaren. I stället ger man sig nu på summorna.

Det är naturligtvis ett sätt att skrämma Birgfellner till tystnad. Ett annat sätt är att förhala förundersökningen i det oändliga. Allt för att undvika förhör av Jarosław Kaczyński och slippa inleda en förundersökning om eventuellt bedrägeri och korruption från hans sida.

Nu begär Birgfellner att österrikiska ambassaden ska delta i förhören. Anledningen är att åklagaren dels försökt manipulera protokollet, förmå Birgfellner att dra tillbaka sina vittnesmål samt påverka vittnet. Han överväger också att dra Jarosław Kaczyński inför en österrikisk domstol (detta är fullt möjligt då båda länderna är EU-medlemmar).

Även den polska staten har angripit affärsmannens advokater och stämt dem för diverse förseelser. Anklagelserna anses inte hålla i en oberoende domstol.

Huvudpersonen, partiledaren Jarosław Kaczyński, har inte hörts av åklagaren. Man anser att det inte finns någon anledning att förhöra honom, än mindre att inleda en förundersökning.

Den stora frågan är nu om det polska rättsväsendet kommer att göra det som är berättigat och upprättat till att göra.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS lovar guld och gröna skogar inför valen

Publicerat 2019-02-25
PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Barnbidraget 500+ ska nu gå till alla barn, alltså även det första. Alla pensionärer får 1100 złoty extra i maj (cirka 2500 svenska kronor). Ungdomar under 26 ska inte behöva betala inkomstskatt, arbetsgivaravgiften ska sänkas och bussförbindelserna på landsbygden ska förbättras.

Det utlovade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), på partistämman i helgen.

Hans tal, som fick stående ovationer, kretsade kring frihet, jämlikhet och trovärdighet. Frihet och jämlikhet innebär att polackerna ska kunna leva på samma nivå som människor i Västeuropa, pensionärer ska få hjälp (låt gå att det är en engångshjälp) och alla ska kunna ta sig till de större städerna med buss. Ungdomar (som i stora delar fortfarande studerar och inte betalar någon skatt alls) ska befrias från inkomstskatten och pensionärer ska jubla över den 13:e pensionen i maj.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Inte ett ord om demokratin, domstolsväsendets oberoende, konstitutionen etc. … Kaczyńskis väljare är mest intresserade av att få bättre ekonomi. Han vet hur de resonerar. Så köper man väljarnas röster och intalar dem att frihet och jämlikhet är lika med mer pengar i plånboken.

Trovärdigheten är en annan femma. Efter den senaste tidens skandaler med korruption på Centralbanken och Kaczyński-banden är det viktigt att få väljarna att tro partiet igen. Därför framhäver man att PiS hållit sina vallöften och kommer att göra så även i framtiden. De nya löftena ska infrias redan före valet i höst, hävdar Kaczyński. Allt för att stärka sin trovärdighet i väljarnas ögon.

Redan inför valet 2015 utlovades att det nya barnbidraget 500+ skulle gå till alla barn, men löftet stympades efter valet när PiS röstade nej till att det skulle gälla även det första barnet i varje familj.

Nu inleder alltså Lag och Rättvisa sin kampanj inför EU-valet i maj och parlamentsvalet i november. Precis som för fyra år sedan fokuserar man på sociala och ekonomiska löften i tron att polacker låter sig köpas med sina egna pengar (eller lånade). Som Alexis de Tocqueville har sagt ”Demokratin tar slut när regeringen förstått att man kan köpa människor med deras egna pengar”. Det gigantiska projektet att köpa väljarnas röster kommer att kosta 40 miljarder złoty. Det är en stor utmaning för budgeten men även ett tydligt tecken på oro för ett valnederlag. Många undrar om statskassan klarar denna utmaning. Men PiS utnyttjar situationen: nu är det de som bestämmer över budgeten, det gäller att lägga högre bud än oppositionspartierna.

Både partiledaren Kaczyński och premiärminister Mateusz Morawiecki försöker övertyga polackerna om att de har situationen under kontroll – allt är noga genomtänkt och beräknat. Fast idén om att barnbidraget även ska gå till första barnet samt extrapengarna till pensionärerna har de stulit från oppositionspartiet Medborgarplattformens (PO) program. Därmed kan oppositionen omöjligen kritisera PiS löften.

Experterna menar att regeringspartiets löften saknar täckning i budgeten. Även den minsta lågkonjunktur kommer att orsaka ett underskott på mer än 3 %. PiS binder därmed både sina egna och eventuella efterföljares händer. Förre finansministern Leszek Balcerowicz ställer frågan om vilka skatter som ska höjas för att löftena ska kunna förverkligas. För någon måste ju betala för kalaset och det är polackerna själva. Frågan är bara om PiS-väljarna förstår det.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polen bjuder in Israel på studiebesök

Publicerat 2019-02-22

Polens Nationella stiftelse PFN, med uppgift att främja bilden av Polen utomlands, har beslutat att dra igång en rad studiebesök för utländska journalister och opinionsbildare för att informera om polsk historia, polsk kultur och polska värderingar, samt om de händelser som format Europas historia.

Efter uttalanden från Israels premiärminister Benjamin Netanjahu och utrikesminister Israel Katz om polsk antisemitism ska den första inbjudan gå till Israel.

Vi vill visa Polen som ett modernt land, dynamiskt och lyhört för förändringar, som vill stödja och delta i utvecklingen av Europa och världen under 2000-talet, skriver PFN i ett pressmeddelande. I programmet ingår samtal med historiker, journalister och levande vittnen från historien.

PFN, som finansieras av statliga företag, har tidigare haft kampanjer för att informera om regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kontroversiella domstolsreformer samt under bussturnéer runtomkring i Europa försökt få omvärlden att förstå att de nazistiska dödslägren i det ockuperade Polen under andra världskriget inte tillkom på polskt initiativ eller drevs av polackerna.

Stiftelsen, som grundades 2016 av förra  premiärministern Beata Szydło, har fått kritik för att använda skattebetalarnas pengar till att främja för PiS-regeringens politik. (PFN och wB feb 19)

Sök i webb-Bulletinen