Göteborgsföreningen

Svensk-Polska Föreningen i Göteborg,
ordförande Hans-Göran Tommila, tel 0708 8569295, epost: hgtommila@hotmail.com, postgiro 55 51 55-6


 

 

Äldre material >>