Svensk-Polska Föreningen i Skåne

c/o Janina Ahlgren, Betgatan 128, 272 39 Simrishamn, mail>>

Medlemsavgift:
200 kr/person, familjemedlem och studerande 50 kr/person, företag 1000 kr.
Bankgiro:  807–0575

_________________________________________________________

Äntligen årsmöte

 Den 14 november höll Svensk-Polska föreningen i Skåne efter det pandemiska uppehållet äntligen sitt årsmöte, och firade samtidigt förningens 55-årsjubileum – även det försenat.

Uppslutningen var glädjande stor, ett 25-tal medlemmar var närvarande. 

Först förrättades naturligtvis val, och styrelsen består idag av Lars Håkan Larsson (nyvald ordförande) och ledamöterna Janina Ahlgren (just avgången ordförande), Sverker Norén, Terho Paulsson, Ela Lovén, Karolina Larsson Fogel, Jan Axel Stoltz, Maria Ploszewska Paulsson och Marika Larsson. Suppleant: Mattias Lundin.
Revisorer: Gunnar Olsson, Bo Bergman, suppleant Thomas Davy.
Valberedning: Bo Bergman, Gunilla Lindberg.

Foto: Jan Axel Stoltz
Avgående ordföranden Janina Ahlgren (t.h.) avtackas med blommor av vice ordföranden Karolina Larsson.

Efter valet avtackades Janina Ahlgren, som nu lämnar ordförandeskapet, samt Göte Svensson och Ingemar Olander, som lämnade styrelsen efter att i decennier ha arbetat för föreningens bästa. Göte påminde om Olle Örboms stora insatser i samfundet, och som årsmötet inföll på Olles dödsdag hölls en tyst minut för den tidigare ordföranden.

Ingemar Olander, som av hälsoskäl inte kunde närvarande avtackades också, och Göte åtog sig att överlämna blommorna till honom.

Föreningens ekonomi är god, sedan oväntat många betalat in medlemsavgiften. Idag är vi alltså 90 medlemmar.

Efter årsmötesförhandlingarna kåserade Terho Paulsson om hur Svensk-Polska Föreningen bildades 1926.

Nyvalde ordföranden Lars Håkan Larsson höll ett entusiastiskt linjetal, som blev mycket uppskattat.

Foto: Jan Axel Stoltz
Föreningens nestor Göte Svensson förbereder sig på att blåsa ut jubileumsljusen.

En jubileumsbuffé dukades fram och intogs under muntert samspråk. En jubileumstårta var beställd – eller snarare två. Den ena med texten Svensk-Polska, och den andra med orden Föreningen i Skåne. Göte blev den som fick blåsa ut ljusen på tårtan – två teljus fick symbolisera de 55 åren.

Därefter vidtog det sedvanliga lotteriet – och lotterna tog slut nästan direkt.

Gunilla Lindberg 

Ett möte i Tokarczuks tecken

Vice ordförande Karolina Larsson Vogel tackar Jan Axel Stoltz för ett inspirerande föredrag om Olga Tokarczuk. I bakgrunden Magda Stoltz.
Foto: Sverker Norén

Svensk-Polska Föreningens höstmöte ägde rum söndagen den 17:de november 2019 i Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Östra Torn, Lund. Ett drygt tjugotal personer var närvarande.

Dagens program bestod av ett föredrag av Jan Axel Stoltz, som talade om sin vänskap med nobelpristagaren Olga Tokarczuk och hennes föräldrar. Det hela började med, att Jan Axel i början på 1960-talet fick ett stipendium till Lubuski Uniwersytet Ludowy nära staden Sulechów i västra Polen. Här fick han bo i läroverkets studentrum och här lärde han känna de bägge lärarna Wanda och Josef Tokarczuk och deras lilla dotter, ett-åriga Olga.

Vid 1960-talets slut blev Polen allt mera slutet och kontakten med den polska folkhögskolan bröts. Först på 1990-talet blev det åter lättare för svenskar att besöka Polen, och kontakten mellan Jan Axel och familjen Tokarczuk kunde återupptas

Jan Axel gjorde sedan en intressant och grundlig genomgång av Olgas författarskap. Det gav honom också anledning att kommentera Polens varierande gränser och de många folkvandringar som uppstod i samband med dessa gränsförskjutningar. I sitt författarskap berör Olga ofta på olika sätt gränser och gränsöverskridande.

Under kvällen berättade också Göte Svensson om vår medlem Kjell Nilsson i Kristianstad, som han å föreningens vägnar just uppvaktat på 90-årsdagen. Kjell har i många år varit ledamot i styrelsen och är en stor Polenvän.

Efter föredraget serverades en delikat potatissallad, gravad lax, grönsallad, polsk ost och bröd. Till kaffet sattes polska chokladaskar fram. Det sedvanliga lotteriet ägde då också rum.

Sverker Norén
Ela Lovén

Årsmötet 17 mars 2019

Jagellonicas klänning på Skånes årsmöte

Ordförande Janina Ahlgren tackar Victoria Enefors för ett intressant föredrag.
Foto: G. Lindberg.

Ett drygt tjugotal personer var närvarande när Svensk-Polska Föreningen i Skåne söndagen den 17 mars höll årsmöte på Spexarens kvartersgård i Lund.

Årsmötesförhandlingarna var mer långvariga än vanligt eftersom de nya stadgarna, som tagits fram under ledning av Jan Axel Stoltz, skulle avhandlas.

Stadgarna diskuterades och antogs, och bland nyheterna finns punkten att styrelsen ska bestå av ordföranden, åtta ledamöter och två suppleanter som alla väljs på två år.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst fem personer är närvarande och att de är eniga.

För revisionen väljs två revisorer och en suppleant på två år.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den siste mars, rösträtt har de som betalat medlemsavgiften före årsmötet. Se vidare stadgarna >>

Birgitta Börjesson granskar Jagellonica-klänningen med intresse och sakkunskap.
Foto: G. Lindberg.

Efter årsmötet berättade Victoria Enefors om sin Jagellonica-klänning, sydd och pärlbroderad på alla de platser den polska 1500-talsprinsessan Katarina Jagellonica efter avfärden från Vilnius besökte i Sverige och Finland.

Därefter avåts en delikat buffé med lax gravad av Sverker Norén och potatissallad komponerad av Ela Lovén, två av styrelsens kulinariska medlemmar. Till kaffet serverades polska godbitar.

Sist men inte minst avhölls det legendariska lotteriet.

Gunilla Lindberg

Medlemsmöte 9 dec 2018

Agnes Malmgren berättade om Nowa Huta

Agnes Malmgren berättar om sin forskning om Nowa Huta.
Foto: G. Lindberg.

Nyblivna filosofie doktorn Agnes Malmgren besökte på söndagskvällen Skåneföreningen och höll en intressant föreläsning om stadsdelen Nowa Huta utanför Kraków.

Nowa Huta byggdes under kommunisttiden och skulle bli en socialistisk mönsterstad för arbetarna. De som bosatte sig där fick jobb, en modern bostad och pengar – allt som det var ont om efter andra världskriget. Stadsplaneringen var avsedd att imponera, breda boulevarder inramade välplanerade torg, bostäderna samlades i block där allt skulle finnas på nära håll, och Leninverket blev den stora arbetsplatsen. I efterhand kan man se att det fanns det som var bra även om mycket som sagts om Nowa Huta är negativt.

Agnes Malmgren har forskat i hur invånare i flera generationer minns och uppfattar stadsdelen och dess utveckling. Många blev besvikna, först på den enorma politiseringen i den nya mönsterstaden och den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet blev stor här. Efter kommunismens fall uppstod en ny besvikelse – jobben försvann, det rådde stor fattigdom och många var mycket kritiska till utvecklingen.

Intressant är att unga i Nowa Huta idag kämpar för att deras stad inte ska drunkna i negativitet och glömska, de vill minnas, ta vara på det som är gott och bygga framtiden på den grunden. Efter föreläsningen serverades byffé med Żywiec och vin, och därefter vidtog det sedvanliga lotteriet.

Gunilla Lindberg

 

Mars -68 på Skåneföreningens årsmöte

Jan Axel Stoltz berättade om Marsrevolten 1968.
Foto: G. Lindberg.

Söndagen den 15 april avhöll svensk-Polska Föreningen i Skåne ett välbesökt årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna höll Jan Axel Stoltz ett intressant föredrag om Marsrevolten i Polen 1968, bakgrund, förlopp och efterbörd. Sist vidtog den Polen-inspirerade buffén och det traditionsenliga lotteriet. Styrelsen består idag av ordförande Janina Ahlgren (vald på 2 år) ledamöterna Ela Lovén, Sverker Norén och Terho Paulsson (valda på två år) samt Göte Svensson, Karolina Larsson Fogel, Jan Axel Stoltz och Ingemar Olander som har ett år kvar på sitt mandat. Suppleanter: Lars-Håkan Larsson (2 år) och Maria Paulsson (1 år). Revisorer: Bo Bergman och Gunnar Olsson, suppleant Tomas Davy (samtliga på ett år. Som valberedning fungerar Bo Bergman och Gunilla Lindberg även nästa år.

Gunilla Lindberg

Årsmöte den 15 april 2018

Svensk-Polska Föreningen i Skåne kallar medlemmarna till årsmöte söndagen den 15 april kl 16.00

Årsmötesförhandlingar Efter årsmötesförhandlingarna talar Jan Axel Stoltz över ämnet Den antisemitiska kampanjen i Polen, våren 1968 och den påföljande flyktingströmmen till Sverige. Vårbuffé, vin och öl till självkostnadspris.

Välkomna

Styrelsen

Anmälan senast den 6 april till Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com

Alice Habsburg på Skånes höstmöte

Ordföranden Janina Ahlgren tackar Terho Paulsson för ett intressant föredrag. Foto: Ela Lovén

Höstens medlemsmöte för Skåneföreningen ägde rum i Lund söndagen den 26:e november med ett tjugotal medlemmar deltagare.

Ordföranden Janina Ahlgren presenterade två häften från tidigt 50-tal med artiklar och redogörelser för Svensk-Polska Föreningen under åren 1926-1931. Hon visade också ett märke i metall som alla medlemmar erhöll i föreningens begynnelse. Dessa historiska föremål har Lars Håkansson skänkt till föreningens arkiv.

Läs vidare >>

November 2017

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till medlemsmöte söndagen den 26 november kl 17.00 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund (se karta nedan).

Terho Paulsson talar över ämnet Tänk om Polens drottning hetat Alicja Habsburg, f. Ankarcrona. Den svenska adelsdottern som blev polsk motståndskämpe.

Därefter blir det polska delikatesser med vegetariskt alternativ (150 kr). Vin/öl till självkostnadspris.

Lotteri.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Anmälan senast den 19 november till

Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com

April 2017

Ordförandeklubban som var en hjälmkrossare

Skåneföreningens ordförandeklubba – en buzdygan.
Foto: Gunilla Lindberg.

Sedan 16 februari 1975 har Skånsk-polska föreningen i sin ägo ett föremål som vi lite slarvigt kallar ”ordförandeklubban”. Det förlänades föreningens dåvarande ordförande Olle Örbom av Svensk-polska föreningen i Wrocław. Men denna s.k. ordförandeklubba har en betydligt mer komplicerad historia. Det är en replik av en buzdygan, ett slagvapen från riddaretiden och hade till uppgift att slå hål på motståndarens hjälm – på svenska använder man just ordet ’hjälmkrossare’1). Den kunde i sin persiska variant dessutom ha en stilett i skaftet för den fortsatta närkampen. Själva ordet buzdygan anses ibland ha hämtats från ungerskan, men ursprungligen torde det komma från det turko-tatariska bozdoɣan. Läs vidare >>

Skåneföreningen fick en ny ordförande

Skåneföreningens årsmöte i april 2017. Foto: Ela Lovén.

Skåneföreningen höll söndagen den 23 april årsmöte i Lund. Ett trettiotal personer deltog i mötet. Janina Ahlgren, tf ordförande efter Kent Larssons bortgång, talade varmt om Kents insatser för Polen, inte minst alla insamlingar till sjuka och handikappade barn. Den verksamheten höll på långt in på 2000-talet. Läs vidare >>

Mars 2017

 

Januari 2017

Skåneföreningens ordförande Kent Larsson tillsammans med Blekingeföreningens ordförande Karin Maltestam.

Skåneföreningens ordförande Kent Larsson har oväntat avlidit, 65 år gammal >>

November 2016

Polens poler

Ted Bergdahl kåserar om resor och intervjuer i Polen. Foto: Gunilla Lindberg

Ted Bergdahl kåserar om resor och intervjuer i Polen.
Foto: Gunilla Lindberg

Söndagen den 27 november höll Skåneföreningen medlemsmöte på Östra Torn i Lund. Ett trettiotal medlemmar deltog i mötet. Dagens gäst var Ted Bergdahl, bland annat redaktör för PolenPodden och lärare vid skandinaviska institutionen i Warszawa. Ted berättade om sitt Polen med betoning på landets olika poler, och levererade muntra episoder från många års intervjuande. Läs vidare >>

November 2016

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till medlemsmöte söndagen den 27 november kl 18.00 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund (se karta nedan).

Ted Bergdahl från PolenPodden berättar om sitt intresse för Polen. Bo Bergman läser upp en novell av Svante Foerster om mat och kärlek i Warszawa 1963.

Därefter blir det polska delikatesser (150 kr). Vin till självkostnadspris.

Lotteri.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Anmälan senast den 20 november till

Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com

Spexaren-karta

Maj 2016

Kåseri och piroger på årsmötet

Många hörsammade kallelsen till Skåneföreningens årsmöte. Foto: Göte Svensson.

Många hörsammade kallelsen till Skåneföreningens årsmöte.
Foto: Göte Svensson.

Svensk-Polska Föreningen i Skåne har den 15 maj avhållit sitt årsmöte på Spexaregården i Lund.

Under årsmötesförhandlingarna blev det omval över hela linjen. Föreningen har sedan förra årsmötet firat sitt 50-årsjubileum, deltagit i Blekingeföreningens 40-årsjubileum, och gjort en medlemsresa till Szczecin där vi guidades av Karolina Fogel Larsson.

Läs vidare >>

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till årsmöte söndagen den 15 maj 2016 kl 18.00 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund.

Program:

Årsmötesförhandlingar

Rapport från Samfundets 90-årsjubileum i Uppsala

Gunilla Lindberg kåserar om Marika Stiernstedt, författaren som var en av Svensk-Polska Föreningens grundare 1926

Därefter blir det polska delikatesser (150 kr). Vin till självkostnadspris.

Lotteri

Välkomna

Styrelsen

Anmälan senast den 8 maj till Göte Svensson, tel 040-963346

Eller mail: gote.s.svensson@telia.com

September 2015

Blommor och åter blommor när Skåneföreningen fyllde 50 år

Kent Larsson delar ut blommor – till Magda Stoltz, som till övriga gästers förtjusning spelade under hela festen, och till jubileumsföreläsaren Kjell Albin Abrahamson. Foto: Gunilla Lindberg.

Kent Larsson delar ut blommor – till Magda Stoltz, som till övriga gästers förtjusning spelade under hela festen, och till jubileumsföreläsaren Kjell Albin Abrahamson.
Foto: Gunilla Lindberg.

Ela och Arne (skymd) Lovén, mittemot Terho och Marysia Płoszewska Paulsson. Foto: Gunilla Lindberg.

Ela och Arne (skymd) Lovén, mittemot Terho och Marysia Płoszewska Paulsson.

Det blev mycket blommor på Skåneföreningens 50-årsjubileum, som firades på söndagen i Lund. Blommor till Föreningen – bland annat från Samfundet, vars gratulationer överräcktes av Karin och Jan Maltestam från Blekinge. Blommor till Magda Stoltz som hela kvällen spelade, till stor glädje för gästerna, blommor till jubileumstalaren Kjell Albin Abrahamson, blommor till några gäster som också hade födelsedag, blommor, blommor … Ordföranden Kent Larsson inledde med en exposé över föreningens förflutna, en exposé med flera minnesvärda anekdoter från anno dazumal. Kjell Nilsson, återkommen efter sin sjukdom, mindes hur det var förr och önskade allt gott till alla.

Karin och Jan Maltestam i animerat samtal med bordsgrannar. Foto: Gunilla Lindberg.

Karin och Jan Maltestam i animerat samtal med bordsgrannar.

Allvarsorden kom från Kjell Albin Abrahamson, Sveriges Radios mångårige Polenkorre. Efter några skämtsamma inledningsord kom han in på flyktingsituationen – kan vi ta in de ekonomiska flyktingarna från Balkan när människor flyr från det krigshärjade Syrien? Flyktingfrågan är inte enkel, sade Kjell Albin. Vad gäller framtiden i Polen konstaterade han att de unga människor som nu stöder det nationalkonservatia oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvis) struntar i historien – de räknar med att de nog kan påverka en ny regering och vill se framåt. PiS är traditionellt EU-skeptiskt, men president Duda, som är sprungen ur samma parti, gillar Tyskland och storpolitiken handlar alltid om människor, sade Kjell Albin. Politiker som kan diskutera utan tolk har lättare att förstå varandra, och det är viktigt. En minnesvärd afton.

Text och bild: Gunilla Lindberg

I femtio år har vi engagerat oss för Polen …

Skåneföreningen firade regelbundet midsommar med systerföreningen i Wroclaw. Här sköter Zdzisław Olszanowski från Wrocławföreningen och Danuta Wencel från Katowiceföreningen korvgrillen. Foto: Göte Svensson.

Skåneföreningen firade regelbundet midsommar med systerföreningen i Wroclaw. Här sköter Zdzisław Olszanowski från Wrocławföreningen och Danuta Wencel från Katowiceföreningen korvgrillen.
Foto: Göte Svensson.

I år är det 50 år sedan Svensk-Polska Föreningen i Skåne bildades. En av eldsjälarna var Olle Örbom som efter ett års förberedelser grundade föreningen tillsammans med Bengt Inge Jonsson och Sune Almqvist. I styrelsen ingick Knut-Olof Falk och Jerzy Nalepa, professor respektive lektor på Slaviska institutionen i Lund. Syftet med föreningen var att sprida kunskap om Polens kultur och historia i Sverige.

Aktiviteten var hög redan från början, det var föreläsningar, konserter, studiecirklar, språkkurser och familjefester. Tillsammans med andra föreningar ordnade föreningen så att polska musiker och konstnärer kunde få en publik i Sverige och polska journalistelever kom på studiebesök. Snart etablerades kontakt med Polsk-Svenska föreningen i Wrocław, och man besökte varandra regelbundet.

 Läs vidare >>

 Augusti 2015

Josephine Hermansson och Skåneföreningens Karolina Larsson Fogel. Foto: Ket Larsson.

Josephine Hermansson och Skåneföreningens Karolina Larsson Fogel.
Foto: Kent Larsson.

Region Skåne hjälper polska dementa

Region Skåne har ett projekt som handlar om demenssjuka med utländsk bakgrund där Skåneföreningen har blivit ombedd att medverka. I det nuvarande skedet handlar det om att kartlägga uppfattningen och kunskapen om demenssjukdomar hos ett antal, i förväg utvalda grupper. Utifrån kartläggningens resultat ska projektet därefter utarbeta insatser för jämlik demensvård. Den primära målgruppen är personer med utländsk bakgrund, bland annat polsk, men också vård- och omsorgspersonal.

Nyligen träffade Skåneföreningens Kent Larsson och Karolina Larsson-Fogel regionens representant Josephine Hermansson. Föreningens uppgift blir i detta läge att hjälpa till med kontakter med polacker som kan tänkas vilja delta i projektet.

Text och bild: Kent Larsson

Maj 1915

Nostalgisk presentation av Skåneföreningens styrelse år 2002 >>

Presidentval under Skånes årsmöte

Vid Svensk-Polska Föreningens årsmöte i Lund den 10 maj stod det pågående polska presidentvalet i fokus.  Årsmötesförhandlingarna avlöpte reglementsenligt – de styrelseledamöter som stod på tur att väljas om valdes om och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Gunilla Lindbegr berättade om det pågående presidentvalet i Polen. Foto: Ela Lovén.

Gunilla Lindberg berättade om det pågående presidentvalet i Polen.
Foto: Ela Lovén.

Läs artikel >>

April 2015

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till årsmöte söndagen den 10 maj 2015 kl 18.00 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund. Årsmötesförhandlingar. Gunilla Lindberg kåserar om det polska presidentvalet. Valvaka via uppkoppling med polsk webb-tv. Därefter blir det polska delikatesser (150 kr). Vin till självkostnadspris. Lotteri.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Samfälligheten Spexarens kvartersgård ligger på Sångarevägen 26, Östra Torn, i Lund. Parkering Sångarevägen 2–22 eller Spexarevägen 1–7. Tel. Kent: 070 – 267 37 80 Anmälan senast den 20 nov till Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail>>

Mars 2015

Film ska hjälpa demenssjuka polacker i Skåne

Ela och Arne Lovén kläcker idéer med Git Johansson. Foto: Kent Larsson.

Ela och Arne Lovén kläcker idéer med Git Johansson.
Foto: Kent Larsson.

Region Skåne tar nu fram några kortfilmer som riktar sig till demenssjuka patienter med polsk härkomst. Filmen är tänkt att användas av vårdpersonal som redan har erfarenhet av metoden. Uppdraget gick till Loup film som kontaktade Svensk-Polska Föreningen i Skåne, och bad om hjälp med idéer om miljöer och andra detaljer från Polen som skulle kunna vara aktuella för ändamålet. Ela och Arne Lovén och Kent Larsson träffade Loup films Git Johansson. Under samtalet nystade vi upp olika förslag dit de skulle kunna åka för att fånga ”typiska” landskap eller situationer från förr som kunde vara relevanta för de nu gamla människorna med demens. Det är ingen lätt uppgift nu på den alltmer urbaniserade polska landsbygden. Vi föreslog några områden, och den tradition som är fortfarande mycket levande och färgrik nämligen påsken.

Ela Lovén

December 2014

Folkförflyttningar på Skånemötet

Barbara Törnquist-Plewa föreläste om folkförflyttningarna efter andra världskriget.

Barbara Törnquist-Plewa föreläste om folkförflyttningarna efter andra världskriget.
Foto: Ela Lovén.

Skåneföreningen höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 28 november. I sitt inledningstal nämnde ordföranden Kent Larsson 50-årsjubileet som högtidligen firas den 9 maj. Samtidigt, påpekade han, bör vi anstränga oss att värva nya medlemmar. Kvällens gäst var professor Barbara Törnquist-Plewa, som talade om folkförflyttningar efter andra världskriget och deras konsekvenser för människors identitet och kollektiva minnen. Exemplen var Wrocław och Lviv, två städer som ingått i ett större vetenskapligt projekt som Barbara Törnquist-Plewa arbetade med under 90-talet. Man har intervjuat invånarna och forskat i deras förhållningssätt till det kulturella och historiska arv de har fått med sig. Läs artikel >>

 

November 2014

Svensk-Polska Föreningen i Skåne kallar till medlemsmöte fredagen den 28 november 2014 kl 18.30 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund

Professor Barbara Törnquist Plewa talar om ”Wroclaw och Lviv. Folkförflyttningar efter andra världskriget och deras konsekvenser för människors identitet och kollektiva minnen”. Därefter blir det buffé (150 kr). Vin till självkostnadspris. Lotteri.

VÄLKOMNA! Styrelsen

Samfälligheten Spexarens kvartersgård ligger på Sångarevägen 26, Östra Torn, i Lund. Parkering Sångarevägen 2–22 eller Spexarevägen 1–7. Tel. Kent: 070 – 267 37 80 Anmälan senast den 20 nov till Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail>>

Oktober 2014

I Zamość kände vi historiens vingslag

Med stadens nycklar i handen berättade guiden om den historiska staden Zamość.

Med stadens nycklar i handen berättade guiden om den historiska staden Zamość. Till vänster Sverker Norén, till höger Göte Svensson.

Skåneföreningen gjorde i oktober en studieresa till Lublin. Här gick under medeltiden handelsvägen från Östersjön via Kiev till Svarta havet, och här byggdes staden på sju kullar. Här undertecknades också Lublinunionen 1569, den union som gjorde Polen och Litauen till en stat. De gamla stadsportarna finns kvar – en av dem, Brama Grodzka, leder till Slottet, som numera är museum. Inne i själva porten finns Teatr NN, som med sin verksamhet vill berätta stadens historia. Före andra världskriget var en tredjedel av befolkningen judisk. Idag finns inte många kvar – 40.000 människor utplånades i dödslägren Majdanek (alldeles utanför staden) och Bełżec vid gränsen till Ukraina. I Lublin finns också Małopolskas högsta domstol, Trybunal Koronny inrättad 1578, med historiska gångar under själva byggnaden. Intressant är också renässansstaden Zamość, byggd 1580 av stormannen Jan Zamoyski. Medan vi stod på torget och lyssnade på guiden, promenerade en sentida ättling förbi och hälsade, Marcin Zamoyski, borgmästare i anfaderns gamla stad. Här kände vi historiens vingslag … Ett besök på det gamla Zamoyskislottet Kozłówka ingick också – förvånansvärt välbehållet och med mycket av originalinredningen kvar. På vägen mot Warszawa gjorde vi ett kort uppehåll i Kazimierz Dolny, en vacker liten stad som är mycket omtyckt av turister.

Text & foto: Gunilla Lindberg

10 maj 2014

Kent Larsson tackar Terho Paulsson för ett aptithöjande föredrag.

Kent Larsson tackar Terho Paulsson för ett aptithöjande föredrag.

Taffelmusik och lotteri på Skånes årsmöte

Svensk-Polska föreningen i Skåne höll sitt årsmöte i Lund på fredagen. Styrelsen består nu av tidigare valda Kent Larsson, Janina Ahlgren, Ingemar Olander, Göte Svensson och Jan Axel Stoltz. Terho Paulsson och Gabrel Stille omvaldes på två år. Som ny ledamot invaldes Ela Lovén (på två år). Sverker Norén omvaldes som suppleant på två år. Ny suppleant: Karolina Larsson (på två år). Revisorerna Kjell Magnusson och Bo Bergman omvaldes på ett år. Revisorssuppleant Gunnar Olsson omvaldes på ett år. Ny valberedning: Bo Bergman och Gunilla Lindberg på ett år. Kristina Mårtensson och Susanne Salomonson avtackades för gott styrelsearbete.

Matinslag i Pan Tadeusz

Birgit Siech, Gunilla Lindberg, Gabriel Stille, Maria Ploszewska Paulsson inspekterar buffén

Birgit Siech, Gunilla Lindberg, Gabriel Stille, Maria Ploszewska Paulsson inspekterar buffén

Efter årsmötet berättade Terho Paulsson om matinslagen i Pan Tadeusz av nationalskalden Adam Mickiewicz. Till detta visades dels bilder från Andrzej Wajdas filmversion av nationaleposet, dels andra illustrationer som gav en bild av livet på en adelsgård i Litauen i början av 1800-talet.

Magdalena Stoltz musik blev mycket uppskattad.

Magdalena Stoltz musik blev mycket uppskattad.

Ämnet var valt inte minst med tanke på den efterföljande buffén. En delegation från styrelsen hade hemsökt regionens polska butiker och valt ut en buffé med polska läckerheter. Bigos, golonka, skinka, korvar, ostar och sallader – allt det som omnämns i vällustiga ordalag av nationalskalden.

Uppskattad musik

Medan buffén avåts spelade Magdalena Stoltz taffelmusik – ett inslag som blev mycket uppskattat. Spontan polonäsdans utbröt till stor förnöjelse för åskådarna. Ingmar Olander drog med oefterhärmlig fermitet igång det traditionsenliga lotteriet, och lotterna gick som vanligt snabbt åt.

Text: Gunilla Lindberg Foto: Göta Svensson

9 maj 2014

Styrelsen har gått på shoppingrunda i Malmös polska butiker.

Styrelsen har gått på shoppingrunda i Malmös polska butiker.

Uppdaterat april 2014

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till årsmöte fredagen den 9 maj 2014 kl 18.30 Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Sångarevägen, Östra Torn, Lund (se karta nedan).

Efter årsmötesförhandlingarna kåserar Terho Paulsson under rubriken ”Mat och dryck i Polens nationalepos Pan Tadeusz”.

Musik: Magdalena Stoltz.

Därefter buffé med polska korvar och ostar av olika typer (150 kr). Vin till självkostnadspris.

VÄLKOMNA!

Styrelsen

Anmälan senast den 2 maj till

Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com

Spexaren-karta

Uppdaterat 4 december 2013

 Trevlig medlemskväll på Spexaren

Svensk-Polska Föreningens i Skåne medlemsmöte den 29 november 2013 på Samfälligheten Spexarens kvartersgård i Lund följde en väl beprövad mall från tidigare sammankomster:

Kent Larsson avtackar kvällens föreläsare, Mattias Nowak. Foto: Göte Svensson.

Kent Larsson avtackar kvällens föreläsare, Mattias Nowak.
Foto: Göte Svensson.

1) lite mingel innan samtliga anmälda kommit på plats 2) intressant föredrag om någon polskt ämne 3) buffé med vin till självkostnadspris 4) lotteri med skänkta vinster (mycket uppskattat!), skriver Göte Svensson i en kort rapport från Skåneföreningens medlems möte. Läs artikel >>

Uppdaterat 21 nov 13

Medlemsmöte den 29 nov kl 18.30

Mattias Nowak, universitetsadjunkt i Öst -och Centraleuropaforskning talar om ”Den politiska konservatismen i Europa med fokus på Polen”. Därefter blir det buffé (150 kr). Vin till självkostnadspris. Lotteri. VÄLKOMNA!

Styrelsen

Anmälan senast den 20 nov till Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com Samfälligheten Spexarens kvartersgård ligger på Sångarevägen 26, Östra Torn, i Lund. Parkering Sångarevägen 2–22 eller Spexarevägen 1–7. Tel. Kent: 070 – 267 37 80 Karta här>>

Uppdaterat 1 oktober 2013

Skåneföreningen reste till Kraków

Gänget SPF Främre raden: Göte Svensson, Catharina Norén, Sverker Norén, Bo Bergman, Maria Ploszewska Paulsson. Bakre raden: Jan Axel Stoltz, Kent Larsson, Gunilla Lindberg, Terho Paulsson och Kjell Nilsson. Bilden togs av en på Jagiellonska universitetsgården cirkulerande polis, som vänligen skötte kameran. Svensk-Polska Föreningen i Skåne företog de sista dagarna i september en resa till Kraków. Elva personer deltog i det ambitiösa programmet, som lagts upp av Jan Axel Stoltz och Maria Ploszewska Paulsson. Första dagen veks åt centrala Kraków med besök på Rynek Underground, det nya fascinerande stadsmuseet under medeltidstorget mitt i stan, Mariakyrkan och den forna kungaborgen Wawel. Läs artikel >>

Uppdatera1 19 maj 2013

Kent Larsson tackar Artur Szulc efter föreläsningen. Foto. Ela Lovén.

Kent Larsson tackar Artur Szulc efter föreläsningen.
Foto. Ela Lovén.

Artur Szulc på årsmötet

Torsdagen den 16 maj höll Svensk-Polska Föreningen i Skåne sitt årsmöte på Spexaregården i Lund. Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet, omvaldes Kent Larsson som ordförande. Även övriga i styrelsen omvaldes. Till revisor valdes Bo Bergman, efter Martin Philip, som avböjt omval. Efter årsmötesförhandlingarna berättade historikern Artur Szulc om hur hans intresse för Polen vaknade. Artur Szulc har skrivit fem böcker där han försöker bryta ner myter och fördomar i modern polsk historia. Efter räklandgångar och vin, såg Ingemar Olander till att lotterna i lotteriet gick åt, och dragningen förrättades under sedvanligt jubel.

Gunilla Lindberg

Uppdaterad 21 april 2013

Malmö i april 2013

Svensk-Polska Föreningen i Skåne

kallar till årsmöte torsdagen den 16 maj 2013 kl 18.30Samfälligheten Spexarens kvartersgård, Spexarevägen, Östra Torn, Lund (se karta nedan). Efter årsmötesförhandlingarna berättar Artur Szulc om  sina böcker om polsk historia. Därefter blir det en räkmåltid (150 kr). Vin till självkostnadspris. Lotteri. VÄLKOMNA! Anmälan senast den 10 maj till Göte Svensson, tel 040-963346 eller mail: gote.s.svensson@telia.com OBS!!! Meddela om du vill ha annat än räkor.

Styrelsen

Uppdaterat 17 nov 2012

Han förutsåg kommunismens fall

Kristian Gerner har avtackats med blommor och Jan Axel Stoltz överlämnar boken Po Poludniu. Vid bordet Gunnel Arbin och Johan Sjöberg.

– Det är roligt att tala inför en publik som den här, sade Kristian Gerner i sitt föredrag på Skåneföreningens medlemsmöte i Lund på fredagen. Här vet alla vad jag talar om. Historieprofessorn Kristian Gerner har varit intresserad av Sovjetunionen och de i östblocket ingående staterna Polen, Ungern och Tjeckoslovakien i många år. Han var också med i den grupp av lundaakademiker som stöttade Stödgruppen för Solidaritet på 1980-talet. Läs artikel >>

Uppdaterat 1 juni 2012

Lennart Sandberg höll ett initierat föredrag om slaget vid Monte Cassino.

Monte Cassino präglade årsmötet 2012

Efter årsmötesförhandlingarna följde den av medlemmarna starkt emotsedda föreläsningen av Lennart Sandberg om slaget 1944 vid Monte Cassino i södra Italien. Under årsmötet informerades om att polskundervisningen vid Lunds universitet skulle läggas ner. Årsmötet beslöt att tillskriva Universitetet och uttala sin oro över nedläggningen av polskundervisningen. Läs artikel >>

9 maj 2012

Polsk orden till webb-Bulletinens redaktör

Läs artikel >>

18 dec 2011

Ordföranden Kent Larsson och föredragshållaren Dorota Tubielewicz Mattsson. Foto: Göte Svensson.

Intressant om polsk litteratur på mötet i Lund

Ett trettiotal personer mötte upp vid Svensk-Polska Föreningens i Skåne medlemsmöte den 5 december i Lund. Docent Dorota Tubielewicz Mattsson höll en uppskattad föreläsning om polsk litteratur i Sverige, och diskussionen efteråt var engagerad. Läs artikel >> ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tre flickor på väg till Wierzbice

Karavanen Kent Larsson, Josefine Lunn och Anna Lindahl packar in det sista i bilen inför resan till Wroclaw. Just nu är tre flickor från Lund, Anna Lindahl, Josefin Lunn och Evelina Lindroth, på väg till barnhemmet i Wierzbice utanför Wroclaw. De har med sig ett bilsläp med rullstolar, blöjor, plastad frotté, skolmateriel, modellera och allt möjligt annat som nunnorna på barnhemmet har önskat sig till barnen. Som chaufför har de Kent Larsson, Skåneföreningens ordförande.

Evelina Lindroth, Josefine Lunn, Anna Lindahl och Kent Larsson är reda för avfärd.

Evelina Lindroth, Josefine Lunn, Anna Lindahl och Kent Larsson är redo för avfärd.

Tjejerna går i tredje ring på Polhemsskolan och vill göra en insats för de svårt handikappade barnen, varav många har ryggmärgsbrock. – När jag var mindre var jag flera gånger i Wierzbice, säger Anna Lindahl. Till projektet beslöt vi att undersöka möjligheter till olika slags behandlingar, rehabiliteringar, skola, vård och hjälp för barnen att få en lättare och ljusare framtid. Vi samlar in sådant som barnhemmet är i behov av i vardagen, för behandling och rehabilitering, fysisk och psykisk stimulans. – Vi har varit i kontakt med barnhemmet och fått förslag på vad de behöver, säger Anna Lindahl. Utöver själva insamlingen och med hjälp av vår rapport ska vi försöka förmedla en känsla till allmänheten av hur barnens vardag ser ut, vad som skulle kunna hjälpa dem att få en bättre framtid. Och vart en privatperson skall kunna vända sig för att själv hjälpa dessa barn. I Wierzbice ska flickorna överlämna resultatet av sin insamling. På barnhemmet ska de intervjua både barn och personal för att få en uppfattning om hur de har det. De vill också se vilka framtidsmöjligheter de svårt handikappade har, för att sedan kunna jämföra med svenska barns framtidsutsikter.

Gunilla Lindberg text & foto

Årsmötet 2009 >>

Årsmöte 2008 >>