måndag, 23 juni 2008
Redaktör: Gunilla Lindberg

Sociala frågor vårdsektorn

Staten tar hand om sjukhusskulder

Staten kommer att betala en tredjedel av sjukhusens skulder, som uppskattas till nio miljarder zloty. Det sade hälsovårdsminister Ewa Kopacz på en presskonferens på fredagen. Arbetet med ekonomisk hjälp till sjukhusen omfattar också reducering av skatter och statlig garanti för utgifterna. (Warsaw Voice 9 juni 08)

Tusk nöjd med det kommande vårdpaketet

De polska sjukhusen är skuldsatta för tio miljarder, och i det nya hälsovårdspaketet försöker vi se till att sjukhusen kommer på fötter igen. Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på fredagen där han underströk att han är mycket nöjd med hälsovårdsminister Ewa Kopacz’ arbete. Tusk vädjade till medierna om tålamod – hälsovårdspaketet är de facto klart, men de ekonomiska frågorna måste lösas. Det har spekulerats i att hälsovårdsminister Ewa Kopacz kommer att flyttas till ett annat departement eller rent av får lämna sin taburett vid regeringsombildningen i augusti. (The News 30 maj 08)

Nya regler mot mutor stör läkemedelsproducenterna

Hälsovårdsminister Ewa Kopacz har infört nya regler som ska förhindra korruption i kontakten med läkemedelsföretagen. Branschen menar att de nya bestämmelserna sannolikt inte kommer att ha någon effekt, samtidigt som tillverkarna klagar över att de behandlas som om de vore tjuvar. (Warsaw Business Journal 26 maj 08)

Ökänd hjärtkirurg erbjuds nytt jobb

Den ökände hjärtläkaren i Warszawa har fått erbjudande om nytt jobb. St Rafals sjukhus i Kraków vill ha honom som chef för sin hjärtkirurgiska avdelning. Han förlorade sin tjänst i Warszawa i februari förra året, då han anhölls av Antikorruptionsbyrån (CBA), misstänkt för att ha tagit mutor och dödat en patient. I förra veckan lades mordåtalet ner. Sjukhuset hoppas att läkaren ska kunna börja i Kraków redan i år. St Rafal värvar ytterligare en läkare, som fått sluta på barnhjärtkirurgen i ett Krakówdistrikt sedan personalen klagat över hans uppträdande. (The News 12 maj 08)

”Hjärtläkaren begick inga medicinska fel”

Åklagaren har lagt ner undersökningen av den berömde hjärtkirurg som anklagats för att ha dödat en patient och för att ha tagit mutor frias nu från åtalet om patientens död. Man tror inte att han skulle ha gjort några medicinska misstag, skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. Det innebär att han kan fortsätta att utöva sitt yrke. Mutåtalet är däremot inte nerlagt. Läkaren, som arbetar på ett stort sjukhus i Warszawa, greps av Antikorruptionsbyrån (CBA) för drygt ett år sedan anklagad för att ha tagit mutor i fyrtiofem fall, dödat en patient och trakasserat personal och patienter. Enligt RMF FM Radio är det tre åtal mot kirurgen som har lagts ner, mord på en patient, slarv vid en operation och försök att förfalska sjukhusets dokumentation. (The News 8 maj 08)

Kopacz: Sjukhusen ska inte privatiseras

Det blir ingen privatisering av sjukhusen. Det sade hälsovårdsminister Ewa Kopacz på en presskonferens på onsdagen. Regeringen vill visserligen göra om de enskilda sjukhusen till ekonomiskt självförsörjande enheter, men det är inte detsamma som privatisering. Vi vill inte privatisera sjukhusen utan lämna tillbaka dem till de lokala myndigheterna som är bäst på att driva dem, sade Kopacz. (The News 8 maj 08)

Bara en läkare på kirurgen i Suwalki

Kirurgiska avdelningen på regionsjukhuset i Suwalki, nordöstra Polen, har sedan ett dygn bara en läkare. Övriga läkare är antingen sjuklediga eller har sagt upp sig. Samtal mellan sjukhusledningen och läkarfacket pågår – uppsägningarna är ett led i löneförhandlingarna, som inte har gett det resultat läkarna önskat. Regerande Medborgarplattformen (PO) vill lösa sjukhusens ekonomiska problem genom att göra om dem till företag. Därmed skulle de lokala myndigheterna själva kunna avgöra om de vill effektivisera sjukvården eller snabbt sälja dem. – Om sjukhusen inte bolagiseras kommer skulderna bara att växa, säger Bogdan Borusewicz, talman i senaten. (Polskie Radio 8 maj 08)

Hälsopaketet debatteras i sejmen

Det s.k. Vita mötet – som diskuterar regeringens reformpaket på hälsovårdsområdet – har stöd av 75 procent av deltagarna, säger hälsovårdsminister Ewa Kopacz. Det är bra förslag som är väl finansierade, eftersom premiärminister Donald Tusk utlovat större anslag till vårdsektorn. Vare sig Lag och Rättvisa (PiS) eller Vänstern och Demokraterna (LiD) anser att reformerna räcker till för dem som bäst behöver dem. LiD hoppas att debatten i utskotten ska innebära möjlighet till justeringar så att partiet kan rösta för reformpaketet. (The News 26 mars 08)

Vårdförbunden avvisar "Vita mötets" förslag

De största fackföreningarna, Polska läkarförbundet, Polska förbundet för sjuksköterskor och barnmorskor och NSZZ Solidarnosc undertecknar inte det dokument som återger resultatet av det s.k. Vita mötets arbete under de två senaste månaderna, rapporterar Gazeta.pl. Förslaget går ut på en låg avgift för besök i vården, ett system med tilläggsförsäkringar och att upp till sex procent av bruttonationalprodukten (BNP) ska gå till vårdsektorn. Förbunden ska informera sejmens hälsovårdsutskott om sina synpunkter. I slutet av mötet aviserade premiärminister Tusk en årlig enprocentig ökning av de ekonomiska resurserna till vårdsektorn. Förre hälsovårdsministern Zbigniew Religa ansåg förslaget löjligt – en så liten förändring skulle knappast märkas. (MSZ Supplement 24 mars 08)

Läkare nobbar övertid i Radom

Läkarna på det regionala specialistsjukhuset i Radom vill inte arbeta mer än stadgade 48 timmar i veckan. Därmed tvingas sjukhuset att evakuera ett hundratal patienter. Från och med torsdagen stannar sjuttio läkare hemma, eftersom de redan nått arbetstidstaket. Sjukhuset hotar nu med att de läkare som inte träffar sina patienter kommer att strykas ur registret, vilket innebär att de förlorar sina kontrakt med Nationella Hälsofonden. (The News 19 mars 08)

Kopacz koncentrerar sig på det mest akuta

— Vi tog över hälsodepartementet och fann ett otillgängligt och kaotiskt system där allting var gratis men inte tillgängligt, sade hälsovårdsminister Ewa Kopacz på en presskonferens med anledning av regeringens etthundra dagar vid makten. Därför måste vi nu koncentrera oss på de mest akuta frågorna i stället för att arbeta med nya lagförslag, sade Kopacz. Men det polska hälsovårdssystemet ska närma sig standarden i resten av Europa. Lönerna inom vården kommer att öka, men som ett resultat av bredare reformer. År 2010 kommer läkarna att kunna tjäna elvatusen zloty brutto om de vill. (The News 22 feb 08)

Polisen blockerade mobilnätet under sjuksköterskornas strejk

Myndigheterna använde ytterst stark utrustning för att blockera mobiltelefonerna för de strejkande sjuksköterskor som i somras ockuperade premiärministers kansli och krävde högre löner, rapporterar tidningen Dziennik. Människor som bodde i närheten kunde inte heller använda sina mobiler. Statliga Polkomtel, som äger GSM-nätet, anmälde till Telekommunikationsbyrån (UKI) att flera tusen av deras användare hade problem med att ringa, men tog tillbaka sin anmälan efter bara tre timmar. Dessutom uppges regeringstjänstemän ha uppdragit åt kvinnliga poliser att låtsas vara anställda på kansliet, där de tog hand om de strejkande sköterskorna. (Warsaw Business Journal 17 feb 08)

Patienternas rätt kränktes under vårdstrejker

- Under vårdstrejken kom patienternas rättigheter ofta i kläm, säger Polens Ombudsman Janusz Kochanowski. På vissa offentliga sjukhus blev man tvungen att evakuera patienter – i ett fall en hel avdelning med gravida mammor och nyfödda barn. Såväl enskilda patienter som Patienträttskontoret på hälsodepartementet har inlämnat klagomål. Kochanowski träffar på torsdagen hälsominister Ewa Kopacz för att diskutera tänkbara lösningar. (Polskie Radio 11 feb 08)

Läkarfacket hotar lämna vårdsamtal

Rundabordssamtalen om sjukvården är bara ett sätt att dra in de fackliga representanterna i improduktiva diskussioner och få allmänheten att tro att regeringen samtalar med läkarna. Det säger Läkarförbundets (OZZL) ordförande Krzysztof Bukiel. Om det inte kommer några konkreta förslag inom en vecka, så hoppar Läkarfacket av. Vice hälsominister Marek Twardowski menar att det är ett missförstånd: avsikten med mötet är läkarna ska tala om vad de väntar sig, inte att regeringen ska diktera villkoren. Samtalen började den 21 januari och hittills har fyra möten hållits. (The News 12 feb 08)

Kopacz: Sjukvården behöver hjälp

När vi tog över makten i Polen för tolv veckor sedan fann vi att situationen i sjukvården var kritisk, sade hälsominister Ewa Kopacz, Medborgarplattformen (PO), i sejmen på onsdagen. Stora åtgärder måste sättas in, och Kopacz vill fokusera på tre områden: patienterna, ekonomin och de anställda. Regeringen känner ansvar för att viktiga förändringar ska komma till stånd, men förväntar sig en dialog med oppositionen innan besluten fattas. Nästan 87 procent av de pengar som satsas i vården kommer från sjukförsäkringssystemet, nio procent kommer från statsbudgeten och fyra procent från lokala myndigheter, sade Kopacz. Personalgrupperna i vården har under ett år med protester och strejker krävt högre lön och bättre arbetsvillkor. (The News 6 feb 08)

Polacker positiva till konstgjord befruktning

Par som inte kan få barn bör ha möjlighet till provrörsbefruktning. Det tycker sextio procent av polackerna enligt en färsk opinionsmätning från CBOS-institutet. För tre år sedan var sjuttiosex procent positiva till konstgjord befruktning. Sannolikt är det katolska kyrkans starka ställning som har påverkat. Tjugosex procent är emot konstgjord befruktning, mot femton procent 2005. Undersökningen visar också att en tredjedel tycker att de blivande föräldrarna ska få ekonomisk hjälp till ingreppet, och en tredjedel tycker att det ska vara gratis. (Polskie Radio 23 jan 08)

Religa skeptisk till "vita toppmötet"

– Vita toppmötet skulle ha fokuserat på läkarlönerna i stället för att diskutera hela vårdsektorns problem. Det sade förre hälsovårdsministern Zbigniew Religa i en radiointervju på tisdagen. Hur vårdsektorns problem ska lösas är det sejmens sak att fatta beslut om. Den enda boten för sjukvården är att höja sjukförsäkringspremierna, sade Religa, regeringens tilläggsförsäkring ger bara ett par miljarder, men vårdsektorn behöver minst 40 miljarder zloty. (The News 22 jan 08)

"Vita toppmötet" ska lösa vårdkrisen

På måndagen samlades representanter för regeringen, presidenten, ledamöter i hälsovårdsutskottet och för läkarnas och sjuksköterskornas fackförbund för att diskutera krisen i den offentliga vården. En ledningsgrupp ska utses för att följa arbetet i de temagrupper, som ska utforma detaljerna. En grupp med representanter från alla riksdagspartierna, regeringen och presidenten ska bildas för att man ska få en plattform för politiskt samarbete. Grupperna ska under de närmaste månaderna arbeta fram ett utkast till den stora reform som behövs för att få den offentliga vården att fungera igen. (Warsaw Voice och The News 22 jan 08)

Läkarna antas vara mest mutbara

Läkare och sjuksköterskor uppfattas av polackerna som mest benägna att ta emot mutor idag. Det framgår av en undersökning som företagits av Stefan Batory-stiftelsens antikorruptionsprogram. Fem år i rad har politikerna legat högst på listan, men de kan nu se sig omsprungna av vårdsektorns personal. Nio procent av de tillfrågade polackerna medger också att de har mutat läkare och sjuksköterskor för att få bättre vård. (Polskie Radio 16 jan 08)

Sköterskestrejk medan regeringen förhandlar med facket

Sjuksköterskorna i stora delar av Polen har på måndagen gått ut i en två timmmar lång strejk. Aktionen sammanfaller med det s.k. vita toppmötet i Warszawa där representanter för regeringen, presidenten, regionala myndigheter och fackföreningarna diskuterar löneökningar för läkare och sköterskor i den offentliga vården. Effektivisering av den krisande vårdsektorn står också på dagordningen. De nya strejkerna bland läkare och sjuksköterskor har lett till att många sjukhus måst evakuera patienter till andra kliniker i hela landet. (Polskie Radio 21 jan 08)

Regeringen publicerar hemliga anteckningar

Efter Regeringsrådet i förra veckan sade president Kaczynski att regeringen kommit oförberedd till mötet och att hälsominister Ewa Kopacz varit oklar om regeringens planer för den offentliga vården. Mötet hölls bakom stängda dörrar, men tidningen Dziennik fick tag på de hemliga anteckningarna och publicerade utdrag som stödde presidentens utsago. Regeringen bedömde utdragen som olyckliga och har mot presidentens vilja lagt ut hela dokumentationen på sin hemsida. – Vi gjorde det för att undvika missförstånd, eftersom Dziennik publicerade en mycket förkortad version, förklarade regeringens talesperson Agnieszka Liszka. Det var presidentkansliet som skötte antecknandet, under det 48 minuter långa mötet. (The News 21 jan 08)

Presidenten säger nej till vårdförslaget

Bortsett från några slagord från valkampanjen 2005, så fick vi bara ett konkret besked: president Kaczynski kommer att inlägga sitt veto mot Medborgarplattformens (PO) förslag om en frivillig sjukförsäkringsavgift. Det sade premiärminister Donald Tusk efter regeringsrådsmötet som Kaczynski kallat till. Regeringen hade hoppats på en mer detaljerad genomgång, men presidenten hade avsatt knappt en timme. Tusk underströk att ett veto skulle stoppa huvudförslaget – en s.k. korg av statligt betalda vårdinsatser och en frivillig tilläggsförsäkring som skulle få en del pengar utan att drabba alla, skriver Gazeta Wyborcza. Kaczynski kan acceptera en del av förslagen, men säger nej till varje form av kommersialisering av vården. (MSZ Supplement 16 jan 08)

Fortsatta samarbetsproblem i toppen

Regeringen kom oförberedd till mötet i Regeringsrådet. Mötet blev därför mycket kort, det fanns ingen anledning att slösa bort tid på det, sade president Kaczynski till Polskie Radio på måndagskvällen. Han fick vaga svar på tre frågor han ställde, men regeringens plan på en utvärdering av tillgångarna i vården verkar bra, sade presidenten. Mötet avslutades i spänd atmosfär. (The News 15 jan 08)

Kopacz har lagt fram Religas vårdlag

Kritiken från Lag och Rättvisa (PiS) mot förslaget till hälsovårdsreform är hyckleri. Det säger inrikesminister Grzegorz Schetyna från Medborgarplattformen (PO) till Radions Nyhetsbyrå IAR. Det förslag som hälsominister Ewa Kopacz lade fram i förra veckan, har till stora delar arbetats fram i departementet under ledning av förre hälsoministern Zbigniew Religa, (PiS). Bortsett från lagen om patientens rättigheter, så är det Religas förslag som har använts, säger Schetyna, som också medger att man inte borde ha dolt detta faktum. (The News 15 jan 08)

Regeringsrådet diskuterar vårdkrisen

President Kaczynski sammankallar nu Regeringsrådet för att diskutera krisen i den offentliga vården. Enligt Robert Drapa från presidentkansliet, har Kaczynski ingen representant i det mäktiga Ministerrådet, där regeringen diskuterar vårdkrisen. Enligt konstitutionen kan presidenten kalla samman Regeringsrådet – där han själv är ordförande – i viktiga frågor, men rådet har inte samma makt som Ministerrådet. (The News 14 jan 08)

Presidenten vill ha rundabordssamtal om vården

President Kaczynski är nöjd med sitt möte med hälsominister Ewa Kopacz och representanter för de politiska partierna för att diskutera en lösning av vårdkrisen, uppger nyhetsbyrån IAR. Han vill inleda rundabordssamtal där även representanter för läkarnas fackorganisation ingår. Samtidigt, sa presidenten, måste åtgärder omedelbart vidtas så att man inte tvingas utrymma sjukhusen av brist på läkare. Likaså måste sjukhusdirektörerna få hjälp till de anställdas löner. Zbigniew Chlebowski, ordförande i PO:s riksdagsgrupp, avvisar tanken på rundabordssamtal – mötet med presidenten gav ingenting, och han tror inte att Kaczynski har någon konstruktiv lösning att komma med, presidenten tror inte på reformer i vårdsystemet. (The News 11  jan 08)

Gravida nära att avvisas från sjukhus

Vårdkrisen blir alltmer akut. Igår var det mycket nära att fyra kvinnor i långt framskridet havandeskap avvisades från ett sjukhus i Koscierzyna. Läkarna hade redan arbetat full tid (48 timmar i veckan enligt EU-direktivet) och ville ha betalt för att arbeta övertid. Sjukhuset ansåg sig inte ha råd. En kompromiss ingicks på eftermiddagen, och läkarna accepterade en lägre ersättning. Förhandlingarna mellan sjukhusen och sköterskefacket pågår också – sjuksköterskorna hotar med strejk den 21 januari på sjukhus som bara höjer läkarnas löner. (Warsaw Business Journal 11 jan 08)

Tusk har förtroende för Kopacz

– Vårdkrisen har pågått i två år, sade premiärminister Donald Tusk, som svar på nyligen avgångne regeringschefen Jaroslaw Kaczynskis angrepp på hälsominister Ewa Kopacz igår. Kaczynski är missbelåten med den långdragna vårdkrisen, och Lag och Rättvisa (PiS) överväger att begära misstroendevotum mot Kopacz. Tusk förklarade att han högeligen värdesätter Kopacz’ arbete. Att genomföra reformerna på vårdområdet är nu den viktigaste frågan för regeringen. Om det därefter visar sig att hälsosektorn fortfarande har ont om pengar ska regeringen se till att nya medel finns. Igår tillkännagav också president Lech Kaczynski att han ska träffa regeringen i vårdfrågan, som är en av de viktigaste i Polens moderna historia. (Warsaw Business Journal 10 jan 08)

Presidenten vill lösa läkarkrisen

President Kaczynski säger ja till att försöka hitta en lösning på konflikten om läkarnas löner – en fråga som har lamslagit hela det offentliga vårdsystemet. Regeringen har trots påstötningar inte lyckats föreslå någon genomförbar lösning i lönefrågan, konstaterar ordföranden Tomasz Bukiel. Läkarfackets eget förslag går ut på att delvis reformera det nuvarande systemet. Patienterna ska själva medverka till finansieringen dels genom att betala vid besök, dels genom stigande obligatoriska avgifter. Regeringens förslag, säger premiärminister Donald Tusk efter tisdagens möte, är att de statsägda sjukhusen helt eller delvis ska ägas av de lokala myndigheterna. Dessutom ska frivilliga tilläggsbetalningar introduceras, ett komplement till nuvarande obligatoriska. Enligt hälsominister Kopacz ska bristen på pengar i vårdsystemet lösas i en nära framtid antingen genom en ökning av bidragen till socialförsäkringen, eller egenavgifter för patienterna. (Warsaw Voice 9 jan 08)

Regeringens vårdmöte ställdes in

Dagens regeringsmöte om vårdkrisen har ställts in, uppger TVN24. Beslutet är överraskande eftersom hälsominister Ewa Kopacz skulle presentera ett paket av förslag för att förhindra total kollaps på sjukhusen. Zbigniew Chlebowski, ordförande i PO:s riksdagsgrupp sade i en radiointervju att koalitionsregeringen kommer att lägga fram ett nytt förslag i sejmen i början av nästa vecka för att snabba upp lagstiftningsprocessen. (The News 8 jan 08)

Vårdkrisen är politikernas fel

Politikerna bär ansvaret för krisen i vårdsektorn. Det anser åttio procent av de tillfrågade i en mätning som företagits av opinionsinstitutet TNS OBOP för dagstidningen Dzienniks räkning. De flesta anser att läkarna ska ha bättre betalt, men inte att vårdpersonalen ska lämna patienterna utan den vård de behöver. (Polskie Radio 7 dec 08)

Abortfrågan åter under debatt

Polens Ombudsman, Janusz Kochanowski, anser att abortlagen inte tillräckligt tydligt specificerar i vilka fall man kan få abort utan att dras inför rätta. Kanske bör Konstitutionsdomstolen titta på detta, menar han. Lagen från 1993 säger att det är förbjudet att göra abort i Polen, såvida inte barnet har avlats under brottsliga förhållanden (d.v.s våldtäkt), om det finns tecken på att barnet är handikappat eller om moderns hälsa är i fara. Klausulen om moderns hälsa debatteras nu, och frågan är om den kan användas för att tvinga fram en abort. (Polskie Radio 7 jan 08)

Sköterskorna hotar med strejk

Sjuksköterskorna varnar för att det kan bli strejk igen om inte lönerna höjs. – Vi accepterar inte att sjuksköterskorna tjänar under 1000 zloty i månaden när läkarna tjänar detsamma på en vecka. Läkarna har fått ett vapen i och med den nya 48-timmarsregeln. Det säger fackordföranden Dorota Gardias. Dessutom är antalet sjuksköterskor är för litet, vi arbetar i skift om tolv timmar. Om inte sköterskornas löner tas med när Hälsodepartementet diskuterar nya löner i vårdsektorn, så går de ut i strejk den 21 januari. (Warsaw Business Journal 7 jan 07)

Szmajdzinski: Läkarkrisen måste lösas

Regeringen Tusk har många gånger lovat att lösa vårdkrisen, och nu har man lyft över ansvaret på de enskilda sjukhusen. Det säger sejmens vice talman, Jerzy Szmajdzinski från Vänstern och Demokraterna (LiD), i en radiointervju. Sedan den 1 januari följer Polen EU:s arbetstidsdirektiv, och läkarnas arbetstid är 48 timmar i veckan. Den kan förlängas om läkarna själva accepterar övertid, och då ska de ha betalt för det. Szmajdzinski befarar nu att läkarna kommer att avvisa övertid, och att sjukhusen blir underbemannade och utarbetade. Den summa som avsatts för vårdpersonal under 2008 är på samma nivå eller rentav lägre än förra året. Regeringen har misslyckats med att frigöra summor till vården på det sätt som LiD har föreslagit. Problemet är inte löst, och alltfler polska läkare söker sig utomlands, sade Szmajdzinski. (The News 2 jan 08)

2007

Många förändringar planeras för vården

Regeringen har en detaljerad plan för att ge patienten större inflytande i vården. Det handlar dels om finansieringen, dels om att patienterna ska kunna välja mellan statlig och privat vård. Likaså ska specialistläkares lön stiga till elvatusen zloty fram till 2010. Det säger premiärminister Donald Tusk till TVN24. Under de senaste tre åren har privatiseringen av vården gått på ett imponerande sätt, sade Tusk. 90 procent av primärvården har privatiserats, liksom många sjukhus. Men läkarna kommer aldrig att bli ekonomiskt helt nöjda, inte heller kommer patienterna att bli helt tillfreds med den service man fått i det offentliga vårdsystemet, menar Tusk efter att ha sett hur det fungerar i andra länder. (The News 28 dec 07)

Biskopar ogillar provrörsbefruktning

I ett julbrev till sejmen förkastar landets biskopar provrörsbefruktning i allmänhet, och hälsovårdsminister Ewa Kopacz’ förslag om statlig finansiering i synnerhet. Biskopen i Warszawa Kazimierz Nycz har tidigare sagt att ofrivilligt barnlösa får adoptera. Stanislaw Nitras, från Medborgarplattformen (PO) är öppen för att diskutera frågan med biskoparna i en kommission. Joanna Kluzik-Rostkowska från Lag och Rättvisa (PiS) understryker att vart femte par har fertilitetsproblem, och det lär inte bli färre. Men om provrörsbefruktning är helt fri, så finns risken att läkarna blir för entusiastiska, och det gynnar bara läkemedelsindustrin som får sälja mer hormonpreparat. Kvinnans hälsotillstånd måste tas med i bedömningen om provrörsbefruktning ska ske, säger hon. (MSZ Supplement 19 dec 07)

Bättre att föda barn hemma i Polen

Blivande polska mammor i Storbritannien reser hem för att föda barn. De har mindre förtroende för den brittiska mödravården än för den polska i Polen. I Polen tas de blivande mammorna om hand av läkare i stället för barnmorskor, och de skickas inte hem från sjukhuset lika snabbt. (The Sun 18 dec 07)

Mer pengar till sjukvården

Sjukhusen kan räkna med ett tillskott på över en miljard zloty under det fösta kvartalet nästa år. Det säger hälsominister Ewa Kopacz i en radiointervu. Pengarna finns, säger Kopacz, men vi kommer inte åt dem förrän efter nyår. Kopacz vill också frosta av de reserver som finns hos Nationella Hälsofonden (NFZ). Nästa år finns mycket mer än en miljard att hämta, och de ska fördelas över alla sjukhus, oavsett om de har strejkat eller ej. (Warsaw Voice 10 dec 07)

Läkarkongressen diskuterar 48 timmars arbetsvecka

Läkarförbundet samlas idag till extrakongress i Warszawa för att ta ställning till regeringens förslag om reformering av det offentliga hälsovårdssystemet. Läkarna anser att de erfarenheter som finns är negativa. Hälsominister Ewa Kopacz har försäkrat att deras arbetstid från 1 januari ska vara  max 48 timmar i veckan, i linje med EU:s standard. Alla överskjutande arbetstid ska vara frivillig och betalas från särskilda fonder. Regeringen letar fortfarande efter resurser till detta i budgeten, men Kopacz försäkrar att pengarna ska vara tillgängliga senast i slutet av första kvartalet nästa år. (Polskie Radio 7 dec 07)

Läkarkonflikten mot sin lösning

En lösning på läkarkrisen kan vara alldeles runt hörnet. I morgon träffar hälsominister Ewa Kopacz läkarfacket. Hon är beredd att börja tillämpa EU-direktivet om max 48 timmars arbetsvecka för läkarna, skriver Dziennik. Idag är 60 timmar i veckan det normala. Men det finns representanter för läkarfacket som kan sträcka sig till 78 timmar i veckan – och tredubblad lön. (MSZ Supplement 5 dec 07)

Warszawa vill ha undantag i arbetstidsdirektivet

Polen kommer att rösta för EU:s nya arbetstidsdirektiv om 48 timmars arbetsvecka. Det visar ett dokument som läckt ut från utrikesdepartementet. Inklusive övertid ska maxuttaget ligga på sextio timmar. För att kunna lösa vårdkrisen vill regeringen göra undantag för läkarna, som ska kunna arbeta upp till 65 timmar i veckan, skriver Gazeta Wyborcza. Warszawa har fått med sig nyckelländer som Frankrike och Portugal inför EU-mötet i Bryssel nästa vecka. (Warsaw Business Journal 30 nov 07)

Kritiker får inte delta i PiS-kongressen

De tre PiS-topparna Ludwik Dorn, Pawel Zalewski och Kazimierz Ujazdowski kommer inte att delta i partikongressen i december. Det säger partiledaren Jaroslaw Kaczynski. Efter valet lämnade de tre partiledningen med motiveringen att det behövdes en förnyelse, både vad gäller personer och ledarstil. Därefter blev de suspenderade, och enligt en inofficiell PiS-källa kommer de inte att bli uteslutna före kongressen. Det skulle ha negativ inverkan på partiet, och Kaczynski vill att kongressen ska blir en demonstration över enigheten. (MSZ Supplement 28 nov 07)

Tusk vill skjuta upp 48 timmars-vecka för läkarna

Läkarfacket planerar nu protester, sedan premiärminister Donald Tusk förklarat att 48 timmars arbetsvecka, som EU-direktivet föreskriver, inte kan bli aktuellt förrän om ett år. Annars skulle det bli totalt kaos i sjukvårdssystemet, sade Tusk. Det skriver dagstidningen Dziennik. Läkarfacket menar att de nya direktiven var en chans för både läkare och patienter. (MSZ Supplement 28 nov 07)

Läkarfacket träffar Kopacz

Läkarförbundet träffar på onsdagen hälsominister Ewa Kopacz från Medborgarplattformen (PO) för att diskutera en lönehöjning. Det sade fackets vice ordförande, Tomasz Underman, i en radiointervju. Läkarna vill veta vad Kopacz och regeringen anser om EU-direktiven, som stadgar max 48 timmars arbetsvecka. Samtidigt löser en begränsning av arbetstiden inte de ekonomiska bekymren, och en omedelbar löneökning skulle göra läkarna mycket samarbetsvilliga, sade Underman. (The News 28 nov 07)

Läkarbristen blir katastrofal efter nyår

Det är stor brist på sjukhuspersonal, och situationen blir allt mer dramatisk. Det talas om att flera tusen läkare behövs. Om inte lönerna höjs kommer sjukhus inte att fungera. Enligt EU:s nya normer som träder i kraft vid årsskiftet får en läkare ha 37,5 timmars arbetstid i veckan och 10,5 timmar övertid. Övertiden får inte överstiga 150 timmar om året. Polska läkare arbetar åtminstone dubbelt så mycket idag. (Polskie Radio  24 nov 07)

Tusk: Vården måste bli bättre

En av regeringens främsta uppgifter blir att råda bot på den katastrofala polska hälsovården. Det sade premiärminister Donald Tusk i regeringsdeklarationen idag. Ett förslag till en allomfattande hälsovårdslag ska utarbetas. Tillgängligheten är viktigare än ägare, sade Tusk, privat och offentlig vård ska på lika villkor konkurrera om vårdanslagen. Nya typer av hälsoförsäkringar ska arbetas fram, och stödet till läkemedel ska förändras. Tusk utlovade också att kortare vårdköer ska kunna innebära höjda löner till de sjukvårdsanställda. Konkurrenskraftiga löner i den offentliga vården ska se till att vårdutbildad personal inte emigrerar till länder med högre lön. (The News 23 nov 07)

Högre läkarlöner på gång

På måndagen slöts avtal med läkare på sjutton kliniker om högre löner. Hälsovårdsminister Zbigniew Religa lovar att sjukhusen ska få flera hundra miljoner zloty. Vårdkrisen fortsätter dock på andra håll i landet. I Mielec har man måst evakuera patienter, på samma sätt som i Czestochowa häromdagen – av 240 anställda läkare kom 26 till sjukhuset på måndagen. Sammanlagt har 1864 läkare i landet sagt upp sig från sina tjänster på sjukhusen. (Warsaw Business Journal 2 okt 07)

Polska patienter minst nöjda

Österrike har Europas främsta hälsovårdssystem. Det visar en rapport från Health consumer powerhouse, som har frågat en rad patienter i Europas 29 länder. Kvalitet och tillgänglighet är det som patienter tycker är viktigast, och Österrike belägger topplatsen. Sverige faller från fjärde till sjätte plats. I botten ligger Lettland, Cypern och Polen. (Länstidningen 1 okt 07)

Patienter flyttades sedan läkarna slutat

Ett 40-tal svårt sjuka patienter flyttades i helgen från ett sjukhus i Czestochowa sedan hälften av läkarna sagt upp sig. I hela landet har enligt läkarfacket 5 000 läkare lämnat sjukhusen. Det är en följd av läkarstrejken som nu pågått i flera månader. Läkarna kräver dels mer pengar till vården, dels högre löner. En polsk läkare har idag normalt 3 600 kronor i månaden. (DN 30 sept 07)

Kyrkan  manar till organdonation

De polska biskoparna uppmanar nu i ett brev alla katoliker att efter döden lämna sina organ till transplantationer. Många polacker tror att katolska kyrkan är negativ till organdonation, men så är inte fallet. Brevet, som ska läsas upp i kyrkorna i helgen, påminner om att förre påven Johannes Paulus II var positiv till organdonation. (Dagen 21 sept 07)

Regeringen oense om vårdpengar

De fyra miljarder som saknas i vårdsektorn kommer att tillföras från Arbetsfonden. Det säger hälsominister Zbigniew Religa. Hälften av fondens avkastning nästa år ska gå till vården. Från 2009 ska hälsopremierna höjas med en procent om året tills man nått 13 procent. Höjningen innebär att anslagen till vården kan öka från 4,2 till 6 procent av bruttonationalprodukten (BNP) 2010. Arbetsfondens pengar brukar annars används till att bekämpa arbetslösheten. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski är positiv till förslaget, medan finansminister Zyta Gilowska är skeptisk. (Warsaw Business Journal 11 sept 07)

Sjuksköterskorna återupptar protest

Trettio sjuksköterskor från hela landet sätter upp tält framför parlamentet för att fortsätta sin demonstration när sejmens ledamöter samlas efter sommaruppehållet. Kraven är desamma som tidigare: högre löner och bättre förhållanden i vården, säger sköterskefackets ordförande Dorota Gardias. Sjuksköterskorna visade sitt missnöje med regeringens vårdpolitik i våras, då de tältade i tjugosju dagar utanför premiärministerns kansli, dock utan att nå något resultat. (Warsaw Business Journal 22 augusti 07)

Läkarstrejk drabbar nyfödda

Vårdstrejken, som nu pågått i flera månader, blir mer och mer bekymmersam för patienterna. Några avdelningar på specialistsjukhuset i Rzeszów i sydöstra Polen har slutat ta emot patienter. Hela sjukhuset måste evakueras om inte läkare och sköterskor drar tillbaka sina avskedsansökningar. Det drabbar i så fall i första hand nyfödda barn som behöver särskild vård. Läkarna lämnar sjukhuset i slutet av augusti. (Polskie Radio 17 augusti 07)

Läkare stämmer sjukhus för övertid

Läkarfacket erbjuder nu sina medlemmar en mall för hur de ska stämma sina arvetsgivare. Anledningen är att sjukhusen inte ersätter övertid annt än efter domstolsutslag. Antalet anmälningar mot sjukhusen har därmed ökat, och för närvarande väntar flera tusen mål på att bli behandlade. Enligt ett utslag för ett par år sedan ska sjukhusen ersätta läkare för arbetad övertid i tid eller pengar. Sjukhusledningarna anser att varje ärende måste upp i rätten. Läkarfackets ordförande Krzysztof Bukiel menar att regeringen struntar i problemet, och att läkarna därför själva måste agera. Cirka 60 000 läkare tros för närvarande fila på sina stämningar. (Warsaw Business Journal 8 augusti 07)

Näringslivet satsar på vård

Medan en stor del av Polens statliga sjukhus balanserar på ruinens brant har det privata näringslivet stora förhoppningar om att kunna tjäna pengar på vårdsektorn. Av de fem sjukhus som ska byggas i Warszawa de närmaste åren ska bara två finansieras med allmänna medel. Återstående tre blir en fråga för investerarna. Det stora företaget Swissmed letar just nu tomt till ett stort sjukhus i Warszawa med hundra bäddar, och Falck Medycina äger en rad kliniker i norra Polen. (Warsaw Business Journal 7 augusti 07)

Supernova in i vårdbranschen

Företagsgruppen Supernova tillkännager nu sin avsikt att ge sig in på vårdmarknaden. Till en kostnad av 400 miljoner zloty vill Supernova bygga upp en kedja av kliniker över hela landet. Förhandlingar förs sedan en tid för att knyta till sig det privata vårdföretaget Scanmed i Kraków. Man avser också att skriva kontrakt med Nationella Hälsofonden. Den privata vårdsektorn ökar med 40 procent om året och är  för närvarande uppe i 700 miljoner zloty om året. (Warsaw Business Journal 21 juli 07)

Sjukhus i konkurs efter läkarstrejk

Flera av de strejkdrabbade sjukhusen måste nu stänga. Den åtta veckor långa vårdstrejken har gjort att sjukhusen inte får in pengar, och flera sjukhus riskerar att gå i konkurs. Även nästa år kan det bli kärvt: anslagen från de nationella hälsofonderna beräknas efter antalet patienter, och många kommer att få finansiella problem. Det berömda sjukhuset Centrum Zdrowia Matki Polki in Lódz har nu en skuld på 130 miljoner zloty. (Warsaw Business Journal 18 juli 07)

Sköterskorna tar ner tälten

Efter fyra veckor ner de strejkande polska sjuksköterskorna nu sitt tältläger utanför premiärministerns kansli. Protesterna har inte gett något resultat, och nya aktioner planeras i regionerna. En stor demonstration i Warszawa den 19 september förbereds också. Läkarfacket däremot trappar upp sina aktioner, trots att läkarrådet i Warszawa menar att det drabbar patienterna. Strejken, har pågått i åtta veckor och omfattar nu 291 sjukhus: på tjugofem av dem hungerstrejkar läkarna, och på 87 lämnar de in sina uppsägnigar. (Polskie Radio 15 juli 07)

Dödläge i vårdförhandlingarna

Efter två månaders strejk har hälsominister Zbigniew Religa förklarat att han inte har något inflytande över läkarnas löner. Det säger läkarfackets ordförande Krzysztof Bukiel. Det enda resultatet av förhandlingarna är regeringens löfte att inte dra in den löneökning som klubbades förra året. Läkarna fortsätter alltså sin aktion och räknar med återupptagna förhandlingar i höst. Inte heller sjuksköterskorna upphör med sina protester. Iwona Bucholska från sköterskornas fackliga organisation, konstaterar att den vita tältstaden utanför premiärministerns kansli blir kvar eftersom det inte finns några garantier för höjda löner. Det är där de strejkande sköterskorna och deras stödtrupper samlats. (Warsaw Business Journal 11 juli 07)

Gruvarbetare stöder sköterskestrejk

Mer än 2 000 gruv- och järnvägsarbetare har förenat sig med de tältande sjuksköterskorna utanför premiärministerns kansli. Med slagorden Vi vill leva på anständig nivå, precis som politikerna och Vi vill arbeta, inte emigrera krävde demonstranterna högre lön för personalen i den offentliga vården. Sedan tre veckor tältar flera hundra sjuksköterskor i protest mot låga löner i vårdsektorn. (Warsaw Voice 9 juli 07)

Kaczynski säger nej till Religas förslag

Premiärminister Jaroslaw Kaczynski säger idag nej till hälsominister Religas plan för hur vårdkrisen ska lösas. Förslaget gick ut på att höjda avgifter för sjukvården skulle bekosta löneökningarna åt strejkande läkare och sjuksköterskor. Det skulle medföra en skattehöjning, sade Kaczynski, vilket i sin tur skulle påverka arbetslösheten och kanske också dämpa den ekonomiska tillväxten. (Warsaw Voice 5 juli 07)

Religa avgår inte

Hälsominister Zbigniew Religa ska inte avgå. Det säger en av premiärministerns talespersoner, Jan Dziedziczak. Före Religas möte med premiärminister Jaroslaw Kaczynski idag ryktades att han skulle få bli ombedd att avgå om Kaczynski inte accepterade hans förslag till hur vårdkrisen ska lösas. Religa ska också tala med president Lech Kaczynski innan han offentliggör sin lösning på problemen. Strejken pågår med oförminskad kraft, liksom tältprotesterna utanför premiärministerns kansli. (Polskie Radio 4 juli 07)

”Djävlar” motarbetar regeringen i vårdfrågan

– Läkare och sköterskor kräver ett mirakel. De vill att de senaste 50–60 årens försummelser ska åtgärdas inom ett år. Det säger premiärminister Jaroslaw Kaczynski, som också anser att ”andra djävlar” är involverade i vårdstrejken för att motarbeta regeringen. Om det är någon utomlands som vill skada landets intressen, så är vägen via medierna den rätta. Flera av de medier som ger ett långtgående stöd åt protesterna leds av miljonärer, med andra mål än regeringens. (Warsaw Voice 3 juli 07)

Vårdproblemen måste lösas

Facket väntar sig konkreta åtgärder från regeringen för att lösa de enorma problem som läggs på den medicinska personalen, det säger sjuksköterskornas talesperson Dorota Gardia, som deltar i förhandlingarna mellan  vårdfacket och hälsominister Zbigniew Religa. Läkarfackets ledare Krzysztof Bukiel tror att en kompromiss kan bli svår att uppnå eftersom alla förslag om förbättringar i vården från de anställda hittills bemötts negativt av regeringen. 280 sjukhus har nu strejkat i flera veckor, på ett femtiotal vårdinrättningar har läkarna sagt upp sig, och en allt mer omfattande hungerstrejk tvingar sjukhusen att stänga avdelningar och flytta patienter till andra kliniker. Protesterande sjuksköterskor och läkare i tältstaden utanför premiärministerns kansli uppger att de kommer att fortsätta sin aktion tills regeringschefen beaktar deras krav på förbättringar. (Radio Polskie 2 juli 07)

Gilowska höjer lönerna i vården

Sjuksköterskor och läkare kommer att få högre lön, sedan president Kaczynski beslutat underteckna tisdagens lagförslag om att sänka bidragen till handikappensioner med sju procent. Det säger finansminister Zyta Gilowska. Löneökningen betalas ut i två steg. Gazeta Prawna uppger att alla som tjänar 1 000 zloty får en ökning med 24 zloty i juli i år och 41 zloty i januari 2008. Finansdepartementet undersöker också ett förslag om att öka beskattningen för de rikaste, och öronmärka de pengarna för anställda i vården. (Warsaw Business Journal 28 juni 07)

Hungerstrejk slut efter löfte om möte

De fyra sjuksköterskor som hungerstrejkat på premiärministerns kansli har börjat äta igen, sedan Kaczynski lovat att träffa dem. Den större strejken fortsätter däremot. Flera hundra sköterskor tältar på platsen utanför den byggnad där regeringschefen arbetar. Polska sjuksköterskor tjänar mellan 290 och 340 euro i månaden (mellan 2800 och 3100 svenska kronor). Sjukhusläkarnas medellön är 390 euro (3600 kr). (Hufvudstadsbladet 26 juni 07)

Hungerstrejkande bryter mot lagen

– De sjuksköterskor som ockuperar premiärministerns kansli bryter mot lagen. Det säger regeringschefen Jaroslaw Kaczynski, som för närvarande bara förhandlar med vårdanställda som inte är i strejk. Tre av sköterskorna på kansliet har börjat hungerstrejka för att understryka sina krav på att förhandlingarna om löneökningar inom vården ska inledas. Samtidigt ökar tältstaden på platsen utanför kansliet i omfång, och 2 000 personer har undertecknat en lista till stöd för de vårdanställda. Strejken är nu inne på sin sjätte dag och omfattar nästan 300 sjukhus. (Warsaw Business Journal 26 juni 07)

Folkomröstning om höjda vårdlöner

Regeringen vill i en folkomröstning ta reda på om polackerna är beredda på en skattehöjning för att finansiera mer pengar till vården. Det sade premiärminister Jaroslaw Kaczynski på fredagen. Det lilla koalitionspartiet Självförsvar (SO) stöder idén, medan Vänsteralliansen (SLD) är emot och vill ha en omröstning om socialförsäkringslagen. Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) anser att regeringen försöker undvika de svåra besluten. (Warsaw Voice 25 juni 07)

Sköterskor nobbar Kaczynski

Vårdfacket vill diskutera med premiärminister Kaczynski på hans kansli, inte på det dialogcenter som regeringschefen har inbjudit till. De fyra sköterskor som har ockuperat kansliet vägrar lämna det förrän Kaczynski går dem tillmötes. Området utanför premiärministerns kontor – den vita staden – belägras av 130 vita tält som drar till sig allt fler protesterande sköterskor. Man är beredd att strejka till augusti om det behövs. (Polskie Radio 25 juni 07)

Biskoparna manar till lösning i vårdkrisen

Landets biskopar har nu begärt en dialog mellan alla parter för att lösa den pågående läkar- och sköterskekonflikten. Flera hundra sköterskor fortsätter sin sittstrejk utanför premiärministerns kansli, och fyra av dem har ockuperat ett av rummen där sedan i torsdags. Krisen måste lösas på ett sätt som tar hänsyn både till vårdpersonalens förväntningar och till statsbudgeten. (Polskie Radio 24 juni 07)

Sköterskestrejken trappas upp

– Vi protesterar tills vi ser en effekt. Det säger sjuksköterskorna, som sedan två dagar tältar utanför premiärministerns kansli, enligt dagstidningarna i Warszawa. Gruvarbetare stöder dem, och oppositionspolitiker besöker dem för att uttrycka sympati. Vänsteralliansen (SLD) kräver att sejmen ska ha ett extra möte för att diskutera vårdfrågorna. Regerande Lag och Rättvisa (PiS) däremot anser att oppositionen tar tillfället i akt att försvaga landet. Sköterskorna har begärt tillstånd att förlänga aktionen till den 27 juni. (Warsaw Business Journal 21 juni 07)

Kravallpolis ingrep mot strejkande sköterskor

Gruvarbetare från den Fria Fackföreningsrörelsen 80 har förenat sig med de demonstrerande sjuksköterskor som blockerade vägen framför premiärministerns kansli. Sköterskorna tänker stanna där hela natten för att understryka sina krav på högre löner. En stor polisstyrka i kravallutrustning föste sköterskorna längs med trottoaren för att röja undan väghindren, och fyra sköterskor fick föras till sjukhus. Demonstranterna har fått besök av flera oppositionspolitiker samt av Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz Waltz som utlovade hjälp om så behövdes. (Polskie Radio 20 juni 07)

Vårdsektorn på marsch

Tiotusentals vårdanställda har idag genomfört en tre timmar lång protestmarsch genom Warszawa. – Trots den långa strejken tar regeringen inte läkarna på allvar, säger Krzysztof Bukiel, ordförande i Läkarfacket. De vårdanställda menar att regeringen inte har gjort någonting för att förbättra förhållandena inom vården. (Polskie Radio och Warsaw Business Journal 19 juni 07)

Vårdköerna blir allt längre

Läkarstrejken i Polen, som nu är inne på sin fjärde vecka, växer. Fyrtiosju sjukhus i provinsen Lódz har anslutit sig för att sätta kraft bakom kraven på högre löner och reformer i vården. De strejkande sjukhusen behandlar endast fall där det gäller livet, och panerade operationer har ställts in. Köerna i vården blir allt längre, men mödravård, barnsjukvård, cancer och intensivvård har undantagits från strejken. (Polskie Radio 11 juni 07)

Läkarstrejken fortsätter

Läkarna har nu trappat upp sin strejk. På mer än 230 sjukhus får bara aktupatienter hjälp. Läkarfacket kräver att specialistläkare ska ha en lön på minst 7 500 zloty, vilket är dubbelt så mycket som idag. Såväl regeringschefen, Jaroslaw Kaczynski, som finansminister Zita Gilowska säger att det är ett fullständigt orealistiskt krav, som skulle knäcka landets ekonomi. Regeringen erbjuder femton procent om året i tre år, men läkarförbundet menar att lönerna i andra yrken ökar snabbare. Strejken har pågått i två veckor. (Warsaw Voice 8 juni 07)

Läkarna börjar nu säga upp sig

På åtta sjukhus har nu sjuttio procent av läkarna sagt upp sig som i ett led i kampen för högre löner och rejäla reformer i vården. Flera hundra sjukhus tar bara akutfall. Sådant är läget i läkarstrejken, när läkarfacket begär förhandlingar med regeringen. Ordföranden Krzysztof Bukiel konstaterar dock att det inte är någon idé att fortsätta samtalen om regeringen inte är beredda att gå läkarna till mötes. (Polskie Radio 1 juni 07)

Läkare blockerar infart i protest

Tvåhundra läkare på ett av Warszawas större sjukhus blockerar tillfarten genom att gå fram och tillbaka över övergångsstället. Strejkkommitténs ledare Maciej Jedrzejowski säger att de vill visa både sin desperation och sin frustration över att ingenting händer i den kraftigt underfinansierade vårdsektorn. Läkarna är också oroliga för att förhandlingarna med regeringen inte ska innebära ett slut på konflikten. Många patienter stödde läkarnas protest. Läkarna strejkar sedan tolv dagar för att få till stånd ordentliga löneförhöjningar och en ordentlig upprustning av vården. (Polskie Radio 1 juni 07)

Vårdturismen ökar kraftigt

Antalet västeuropéer som reser till Polen för att få god och billig sjukvård beräknas öka med upp till tjugo procent om året. Patienterna kan få utmärkt vård upp till sextio procent billigare än hemma. De låga flygpriserna har också bidragit till att göra Polen attraktivt för utländska patienter. Även Tjeckien och Ungern har fått många medicinska turister sedan EU-inträdet för tre år sedan. (UPI 29 maj 07)

Ingen lösning i läkarkonflikten

Om läkarlönerna stiger får vi sämre tillgång till EU:s fonder. Det kan ingen ansvarsfull regering riskera, sade premiärminister Jaroslaw Kaczynski vid ett möte med läkarfacket på måndagen. Strejken fortsätter alltså – lönen för läkare på ett statligt sjukhus i Polen ligger under genomsnittet. (Warsaw Voice 29 maj 07)

Bönderna bör betala till sjukförsäkring

– Nio procent av EU-bidragen skulle bönderna kunna betala till en sjukförsäkring. Det säger finansminister Zyta Gilowska i en intervju med dagstidningen Dziennik. I år får polska 6,6 miljarder zloty från EU och 4,4 miljarder från staten. Det blir sammanlagt 11 miljarder– och av det bör nio procent betalas i skatt till försäkringen. Diskussionen om böndernas sjukförsäkring hettade till när hälsominister Zbigniew Religa antydde att nya pengar i försäkringsfonden kunde gå till löneökningar för läkarna. (Polskie Radio 28 maj 07)

Läkarna slutar fylla i blanketter

Läkarfacket trappar upp strejken. Nästa steg är att sluta fylla i alla blanketter som behövs för registrering och statistik. Läkare som av någon anledning inte strejkar uppmanas att begära ledigt den 30 maj. En enkät ska också visa hur många läkare som är beredda att säga upp sig. President Lech Kaczynski säger att läkarna inte får fler löneökningar i år, och att den här strejken överhuvud taget inte borde ha kommit till stånd. Oppositionsledaren Donald Tusk (PO) kritiserar Kaczynski och säger att man måste lyssna till sin motpart i förhandlingarna, inte minst som krisen i vården är så omfattande. (Polskie Radio 27 maj 07)

Hungerstrejkar för pengar till sjukhuset

Nio aktiva i Solidaritet hungerstrejkar utanför provinssjukhuset i Gorzów Wielkopolski i västra Polen. Strejken organiseras av tre fackföreningar som kräver en förbättring av sjukhusets usla ekonomiska situation. Sjukhuset i Gorzów är ett av de allra mest skuldtyngda. Demonstranterna har tillgång till vatten och medicinsk tillsyn. (Polskie Radio 26 maj 07)

Läkarfacket hotar med uppsägningar

Läkarna hotar nu att trappa upp konflikten om inte strejken ger resultat. Nästa steg blir massuppsägningar. Avsikten är att ansätta administrationen, inte att patienterna ska drabbas, säger Krzysztof Bukiel, ledare för Läkarförbundet. Vice premiärminister Przemyslaw Gosiewski, som har haft ett samtal med representanter för de vårdfack som inte strejkar, säger att regeringen föreslagit en utgiftsökning i vårdsektorn med 5,8 miljarder zloty. Vid de samtalen var läkarfacket inte närvarande – man anser inte att förhandlingarna ska drivas med strejkande och icke-strejkande samtidigt. (Polskie Radio 26 maj 07)

Läkarna bröt förhandlingarna

De strejkande läkarna har brutit förhandlingarna med hälsominister Zbigniew Religa idag. Religa ville att representanter för många olika fackföreningar inom vårdsektorn skulle vara närvarande, men läkarna vägrade förhandla med icke-strejkande grupper närvarande. (Polskie Radio 25 maj 07)

Strejken är opolitisk säger läkarna

Läkarstrejken är inte politisk! Det säger Läkarförbundet som svar på regeringschefen Jaroslaw Kaczynskis uttalande om politiska motiv för aktionen. Läkarna kallar också den 15-procentiga löneförhöjning som hälsominister Zbigniew Religa erbjudit för nästa år för löjlig. Strejken, som började i måndags, berör hundratals sjukhus och medicinska center över hela landet. Vårdpersonalen kräver avsevärda löneökningar och långtgående reformer i den offentliga vården. På fredagen träffas representanter för regeringen respektive Läkarförbundet för nya diskussioner. (Polskie Radio 24 maj 07)

Polackerna stöder läkarstrejken

Sex av tio polacker stöder läkarna i vårdkonflikten, som nu är inne på tredje dagen. Personal på cirka 200 sjukhus strejkar för att få bättre lön och bättre arbetsförhållanden. Trots att det går ut över patienterna har en majoritet av polackerna förståelse för aktionen, och över hälften kan tänka sig att betala en smärre summa för vård på sjukhus, om det innebär bättre behandling för dem själva och bättre löner för läkarna. Endast fjorton procent tycker dock att den begärda lönen, sju tusen zloty (cirka 17 500 kr) är för hög. Fem tusen zloty (12 500 kr) anses vara ok. (Polskie Radio 23 maj 07)

Polacker vill donera sina organ

Mer än halva den polska befolkningen vill donera sina organ till transplantationer efter döden. Det visar en undersökning som rapporteras i den stora dagstidningen Zycie Warszawy. 72 procent skulle inte motsätta sig att deras organ används till transplantation efter deras död, och 49 procent kan tänka sig att underteckna ett donationskort medan de lever. Att det trots det är stor brist på organ till transplantationer förklarar psykologen Janusz Czaplinski med att polacker har söka motargument när det väl kommer till kritan. (Polskie radio 22 maj 07)

Läkarstrejken fortsätter

Läkare på 200 polska sjukhus strejkar även idag för bättre löner och bättre arbetsförhållanden. Beslutet att fortsätta protesterna fattades sedan Läkarförbundets ordförande Krzysztof Bukiel utan resultat haft ett möte med regeringschefen Jaroslaw Kaczynski och hälsominister Zbigniew Religa. (Polskie Radio 21 maj 07)

Läkare strejkar för högre lön

Över 250 allmänna sjukhus och kliniker över hela Polen har idag genomfört en endags varningsstrejk för att få upp läkarlönerna. Akutkliniker tog bara emot patienter när det gällde att rädda liv. Nästan alla inplanerade operationer och undersökningar har ställts in. Kraven är att läkarlönen ska upp till 5 000 zloty, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittslönen i landet. Regeringen kontrar med att läkarna redan har fått en 30-procentig ökning i årets budget, och att kraven skulle kosta elva miljarder zloty, vilket ses som orimligt. Läkarna i sin tur menar att lönerna måste öka om Polen inte ska drabbas av stor brist på kvalificerad medicinsk personal – fler och fler läkare och sköterskor lämnar landet redan idag. Om inte samtal med regeringen kommer igång bryter en ny strejk ut den 21 maj. (Polskie radio 15 maj 07)

Läkarna strejkvarnar

Läkare på runt 300 sjukhus över hela Polen har genomfört en två timmar lång varningsstrejk. Läkarförbundet har varslat om en endagsstrejk den 15 maj och en generalstrejk den 21 maj om inte kraven på anständiga löner får något gensvar. Hälsominister Zbigniew Religa har svarat att det inte finns pengar för löneförhöjningar i år. (Polskie radio 10 maj 07)

Organdonator måste godkänna donation

Organ för transplantationer bör bara tas från människor som före sin död skriftligen accepterat att bli donatorer. Det säger sjukvårdsminister Zbigniew Religa. För närvarande kan man bli donator om man inte skriftligen har avböjt donation. (Warsaw Business Journal 23 april 07)

Abortlagen skärptes inte

Det blir ingen skärpning av abortlagen. Beslutet röstades ner i sejmen idag: för att bli antaget krävdes två tredjedels majoritet, men 137 ledamöter röstade nej, 111 avstod från att rösta och 165 röstade ja. Inget av de tre regeringspartiernas lagförslag röstades alltså igenom. (SVT Text 13 april 07)

Stor muthärva bland läkare i Radom

Åklagaren i Radom undersöker nu om det amerikanska företaget Johnson & Johnson har mutat en rad läkare att gynna företagets produkter. Undersökningen kommer sannolikt att utvidgas till Lublin, Krasnik och Zamosc. En anställd säger i sitt vittnesmål att det fanns en särskild fond på företaget för just mutor. Pengarna redovisades som arvode för arbete som läkarna skulle ha gjort åt koncernen. Därmed blir brott svårt att bevisa, eftersom företaget har rätt att sluta avtal med vem som helst. (Warsaw Voice 11 april 07)

Läkarstudenterna vill inte stanna i Polen

Fyra femtedelar av läkarstudenterna i Polen kommer att söka sig utomlands efter examen. Endast 20 procent vill stanna kvar som läkare i Polen, visar en undersökning av de medicinstuderandes förening. Anledningen är låga löner, svårigheter att specialisera sig och dåliga karriärmöjligheter. Storbritannien, Irland, Skandinavien, USA och Australien är de länder studenterna kan tänka sig att arbeta i. (Polskie Radio 5 april 07)

Privata sjukhus missgynnas med nytt lagförslag

Privata sjukhus riskerar att få stänga, om Hälsodepartementets nya lagförslag om ett nationellt nätverk av sjukhus (KSS) går igenom. I nätverket ska ingå de bästa sjukhusen som är nödvändiga i respektive stad, och urvalet görs i landstingen, där de privata sjukhusen inte har några representanter. Bara sjukhus som ingår i KSS kommer att finansieras via Nationella Hälsofonden (NFZ). (Warsaw Business Journal 26 mars 07)

Senaten röstade för läkemedel på internet

Att sälja läkemedel över internet kan bli lagligt i Polen, trots starka protester från apoteksbranschen. Det beslöt senaten oväntat på torsdagen. Sedan regeringspartiernas parlamentsledamöter i förra veckan beslöt om förbud både mot läkemedelsreklam och mot internetförsäljning antogs senaten följa samma linje, men senatorerna valde alltså en mer liberal väg som tillåter internetförsäljning men förbjuder reklam. Förslaget går nu tillbaka till hälsoutskottet där motståndarna till liberaliseringen är i majoritet. (Warsaw Business Journal 16 mars 07)

Patientens ekonomi avgjorde läkarens mutkrav

En hjärttransplantation kunde kosta mellan 1 500 och 70 000 zl när den mutanklagade Waszawakirurgen satte pris på sina behandlingar. Patientens ekonomiska situation avgjorde mutans storlek, skriver dagstidningen Fakt. Femtio personer har nu vittnat inför Antikorruptionsbyrån (CBA), och åklagarna undersöker närmast om han också opererade patienter, som han visste inte skulle överleva, för att kunna få mer betalt. (Warsaw Business Journal 21 feb 07)

CBA granskar om ännu ett sjukhus tagit mutor

Antikorruptionsbyrån (CBA) inleder nu en undersökning av mutor och förfalskade medicinska dokument på ännu ett sjukhus i Warszawa. Det är en följd av skandalen i förra veckan där det avslöjades att en kirurg utövade utpressning mot patienter för att fullfölja den medicinska behandlingen. (Radio Polonia 19 feb 07)

Vart femte sjukhus ekonomiskt på fallrepet

Vart femte sjukhus är så kraftigt skuldsatt att de riskerar att få stänga. Det sade hälsominister Zbigniew Religa idag, 130 av inalles 600 sjukhus är alltså svårt skuldsatta. Skulderna hos de 30 värst drabbade uppgår till 900 miljoner zl. Staten har förberett ett hjälppaket på 150 miljoner för elva sjukhus. Regeringen har tidigare också lagt flera förslag om skuldlättnader för institutionerna i vården. (Radio Polonia 16 feb 07)

Patienter som inte kunde betala mutor fick dö

En välrenommerad kirurg på ett av Polens mest ansedda sjukhus har arresterats för korruption och vållande till annans död i ett 20-tal fall. Hans metoder beskrivs som oetiska och riskabla för patienten. Som exempel nämns en hjärttransplantation, där läkaren begärde pengar under bordet. Familjen kunde inte skaka fram tillräckligt mycket pengar, varvid behandligen avbröts och patienten dog. (Warsaw Voice 15 feb 07)

Religa vill refomera ledningen av sjukhusen

Chefen för Warszawas sjukhus, Marek Durlik uppmanas nu av häslominister Zbigniew Religa att avgå. Religa vill också reformera ledningen av sjukhusen i landet. Anledningen är avslöjandet att en av Warszawas främsta kirurger låtit patienter dö när de inte kunnat betala honom pengar under bordet. (Radio Polonia 15 feb 07)

700 miljoner i akuthjälp till sjukhusen

Regeringen avsätter troligen 700 miljoner zl för att lösa den akuta ekonomiska krisen hos de mest skuldtyngda sjukhusen. Det sade finansminister Zyta Gilowska på måndagen. Samtidigt vill man göa systemet mer transparent – som det fungerar nu ökar skulderna med från 800 miljoner till en miljard zl om året. Regeringen har också en plan för hur sjukvårdssektorn ska förbättras. En ny sjukvårdsförsäkring ingår i i planerna. (Warsaw Voice 7 feb 07)

Staten tar över sjukhusens skulder

Sjukvårdsdepartementet kan överta skulderna från de sjukhus som har allra sämst ekonomi. Det föreslår sjukvårdsminister Zbigniew Religa idag i en akut räddningsplan för konkursmässiga sjukhus. Barncancerkliniken i Wroclaw, som riskerar att stängas, kommer att få hjälp på det sätttet. Enligt finansminister Zyta Gilowska uppgår sjukvårdens skulder till sex miljarder zl, varav en miljard måste betalas omedelbart. (Radio Polonia 5 feb 07)

Wroclaws barncancerklinik får hjälp

Internationell hjälp har strömmat in till barncancerkliniken i Wroclaw sedan barn och föräldrar gjort en dramatisk vädjan om hjälp i TV. Både katolska kyrkan och välgörenhetsorganisationen Caritas Polska har utlovat ekonomiskt stöd så länge deras kreditorer blockerat sjukhusets banktillgångar. (Radio Polonia 4 feb 07)

Sjukvården i akut ekonomisk kris

Sjukvården lider brist på pengar och flera sjukhus riskerar att stängas. Lasarettet i Wroclaw fick akuta svårigheter i förra veckan, då kreditorerna blockerade fondmedel som var avsatta till vård. Föräldrar till cancersjuka barn sade i TV att staten och kreditorerna dömde deras barn till en långsam död. Sjukvårdsminister Zbigniew Religa säger att regeringen mycket snart kommer med ett program för komma tillrätta med de mest strategiska sjukhusens ekonomi. (Reuters AlertNet 2 feb 07)

Vårdpersonal fick betalt för döda patienter

Livstidsfängelse respektive 25 år fick två sjukvårdare i Lódz, som givit dödliga injektioner till svårt sjuka patienter. Två läkare dömdes till sex respektive fem år för att inte ha räffat livet på patienter som kom in till sjukhuset. Alla fyra hade fått betalt för att informera begravningsbyråer om nya dödsfall. (Radio Polonia 20 jan 07)

2006

Ökade krav på Religas avgång

Sjukvårdsutskottens ordförande Ewa Kopacz uppmanar hälsominister Zbigniew Religa och hans viceminister Boleslaw Piecha att avgå. Anledningen är att det inte har upprättats något nytt säkerhetsdirektiv för läkemedel sedan det gamla slutade gälla i december förra året. Det ökar pressen efter avslöjandena om att patienter har avlidigt på grund av felmärkta läkemedel. (Warsaw Voice 061110)

Läkemedel fick felaktiga etiketter

Sjukvårdsdepartementet har beordrat att ett läkemedel mot allergi omedelbart ska dras in. Anledningen är att medlet har fått felaktiga etiketter på fabriken, patienter har fått kraftigt muskelavslappande injektioner i stället för kortison. Problemet upptäcktes för en månad sedan, men man tror att de felaktigt etiketterade medicinerna kan ha varit ute i vården ända sedan i juni. Sjukvårdsminister Zbigniew Religa har ställt sin plats i regeringen till förfogande, men det meddelas från premiärministerns kansli att ministern stannar på sin post. (Warsaw Voice 061109)

Läkarnas arbetsvillkor förändras

Läkarna ska få kortare arbetstid, så att risken för misstag i vården minskar. Det säger vice hälsominister Boleslaw Piecha, som planerar ändrade arbetsförhållanden för läkare. Läkarnas dubbelarbete ska också stoppas — det är inte bra för patienterna när en läkare arbetar på flera olika kliniker och mottagningar. (Radio Polonia 061028)

Kvackare lovar bota cancer med el

12 volt genom kroppen är den metod som en trädgårdsmästare i Bydgoszc behandlar cancerpatienter med. Åklagaren inser att det är kvacksalveri, men tar inte upp ärendet i domstol, eftersom gehandlingsmetoden inte är farlig. (Warsaw Business Journal 060824)

Patienter sjuka efter sparåtgärd

48 patienter i Ostrów Wielkie (nära Wroclaw) har fått hepatit C sedan vårdpersonalen återanvänt engångsmaterial vid dialys. Biträdande hälsominister Andrzej Wojtyla säger nu att rutinerna på sjukhusen över hela landet ska ses över. (Warsaw Voice 060821)

Sjukhusen avvisar förhandlingsbud

23 sjukhus i sydöstra Polen avvisar ett förhandlingsbud från sjukvårdsmyndigheterna. Budet är otillräckligt, förklarar man, och försäkrar samtidigt att patienterna inte ska komma i kläm under den pågående konflikten. (Radio Polonia 060630)

Religa träffar läkare om strejk

Polens hälsominister Zbigniew Religa ska nu träffa representanter för de protesterande läkarna i Slask. Utgången av mötet kommer att avgöra om den aviserade generalstrejken på torsdag blir av. Läkarna kräver kraftigt höjda löner och mer pengar till sjukvården. (Radio Polonia 060622)

Läkarstrejk kan förlängas

Läkarna i Slask har förvarnat om att den varslade generalstrejken från torsdag till torsdag kan komma att förlängas. De planerade samtalen med regeringen på onsdag kommer att avgöra om det blir strejk eller inte. (Radio Polonia 060617)

Läkarna avslår löneförslag

Regeringen har godkänt högre löner i vårdsektorn, men de strejkande läkarna och sjuksköterskorna anser att ökningen är för liten. (Warsaw Voice 060607)

Fortsatt strejk på sjukhusen

Sjukhusstrejken fortsätter. Läkare och sjuksköterskor kräver 30-procentiga löneförhöjningar omedelbart, och ytterligare 100 procent nästa år. (Radio Polonia 060606 )

Fler strejker i sjukvården

Nu sprider sig protesterna bland läkare och sjuksköterskor. Fler lasarett har anslutit sig till strejken för bättre löner. Barnsjukhuset i Katowice – landets tredje största – meddelar att man bara tar emot akutfall, och att läkarna har slutat ta emot dem som är inbokade. (Warsaw Voice 060523)

Fler läkare protesterar

Misnöjet bland polska läkare är inte över. Efter läkarstrejken för några veckor sedan, har nu 14 ortopeder i Radom sagt upp sig i protest mot de låga lönerna. Läkarna är öppna för en återgång till sjukhuset om lönerna höjs väsentligt. (Radio Polonia 060503)

Polska läkare lämnar landet

Sedan Polen anslöts till EU, har en strid ström av välutbildade polacker lämnat hemlandet för att få bättre löner och arbetsvillkor. De polacker som har kommit till Sverige är bara en liten rännil – man beräknar att ungefär en miljon polska läkare arbetar i Storbritannien och Irland. (SvD 060413)

 

Särskilda fall

Homosexdebatten >>


HEM

Arkiv

SverigePolen

Ekonomi & Politik

Energi

EU

Kommunikationer

Kultur

Konst

Litteratur

Medier

Miljö

Modern historia

Musik & dans

Teater & film

Religion

Samhälle & ekonomi

Sjukvård

Sociala frågor

Sport

Utbildning