6 miljoner namn ska samlas in

I samband med högtidlighållandet av minnet av krigsutbrottet 1939 tillkännagav tvillingbröderna Kaczynski, presidenten och premiärministern, att man ska samla in namnen på de 6 miljoner polacker som dödades under andra världskriget — eller i alla fall på så många som möjligt. Projektet är en reaktion på utställningen om fördrivna folk i Berlin, som man ser som ett försök att skriva om historien. (Guardian 060904)