Prawda till Berlin

Förre Polenambassadören i Sverige, Marek Prawda, tillträder posten som ambassadör i Berlin i mitten av september. I sin karriär följer han här det mönster som startades av ambassadören Wysocki, som på 20-talet gick samma väg: alltså från Stockholm till det prestigefyllda Berlin.