Ingen enighet om uttalande mot tyskar krav på Polen

Ingen enighet uppnåddes vid det första gemensamma mötet mellan den tyske talmannen Norbert Lammert och den polske Marek Jurek på onsdagen. Frågan gällde de krav som fördrivna tyska grupper ställer på Polen. Polens inställning är att de båda länderna ska göra ett gemensamt uttalande om att kraven inte har något berättigande, medan Tyskland inte anser att det behövs. (Radio Polonia 7 mars 07)