Utvecklingsbanken bidrar till energibron

Europeiska utvecklingsbanken ger nu klartecken för en delfinansiering av energibron mellan Polen och Litauen. EU-kommissionen har redan klassificerat projektet som en prioriterad del av det transeuropeiska energinätet. Energibron ska byggas mellan Elk och Alytus till en kostnad av ca 2,8 miljarder. Den ska trygga elförsörjningen i Polen tills det nya kärnkraftverken i Litauen står klara 2015. (Dalarnas Tidningar 20 juli 07)