Litauen vill ha polskt stöd mot Ryssland

– Litauen är besviket över Polens brist på stöd inför blockeringen av samarbetsförhandlingarna mellan EU och Ryssland. Det säger utrikesminister Petras Vaitiekunas. För att acceptera förhandlingarna mellan Moskva och Bryssel kräver Vilnius att Moskva dels ska ändra attityd i frågor som berör Litauens energisäkerhet och dels samarbeta när det gäller brottsutredningar från tiden strax efter kommunismens fall. Litauen ställde upp när Polen blockerade förhandlingarna för att förmå Ryssland att lyfta sitt handelsstopp för polska köttprodukter, säger Vaitiekunas, och vi hade räknat med polskt stöd för våra frågor. (The News 9 maj 08)

Rysslands köttembargo hävdes formellt i december >>